Fjelltunglimt Årgang 02/12. Dra ut av landet Bibelskole-smil i Afrika Folket med det knuste hjertet Møtte Jesus i salmevers Paulo på 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjelltunglimt Årgang 02/12. Dra ut av landet Bibelskole-smil i Afrika Folket med det knuste hjertet Møtte Jesus i salmevers Paulo på 14"

Transkript

1 Fjelltunglimt Årgang 37 02/12 Dra ut av landet Bibelskole-smil i Afrika Folket med det knuste hjertet Møtte Jesus i salmevers Paulo på 14

2 3 Rektorspalten 4 Glimtandakt 5 5 Dra ut av landet 6 Bibelskole-smil i Afrika 8 Folket med det knuste hjertet 1O Møtte Jesus i salmevers 14 Paulo på 14 02/12 Vi ønsker alle våre lesere en sommer under Guds nåde-sol, som skinner selv om det er overskyet! :) Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole Utgivelser: 4 pr. år Opplag: Hjemmeside: Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger Tel: E-post: Kontonr: Redaksjon: Jan Helge Aarseth, Annelise Ødemotland, Johnny Vågen Forsidefoto: Sigrun-Olise Vågø Trykk: Omega Trykk a/s Forside: Eirik Semb og Åsmund Susort lar seg begeistre i møte med masaier i Serengeti, Tanzania. 2 Fjelltunglimt 02/12

3 rektorspalten av Odd Geir Norland 50 sokere til Bibelskolen Vi ser på Fjelltun Bibelskole som en del av NLMs viktigste ungdomsarbeid. Vår hovedsak er bibelopplæring. Det er imponerende hvor strategisk våre tidligere ledere i NLM tenkte da de startet opp med bibelskoler. I en tid med sviktende bibelkunnskap ikke bare i samfunnet, men også langt inn i kristne rekker, har ikke betydningen av skolene blitt mindre med årene. Utfordringen nå er å fylle skolene med ungdom. At Fjelltun nå har 50 søkere til neste skoleår lover godt for skolens framtid. Undersøkelser viser også at vi har få sammenfallende søkere med andre bibelskoler. Fjelltun rekrutterer med andre ord unge som ellers ikke ville gått på bibelskole. Slik ser vi på skolen vår: Et sted der evangeliet forkynnes slik at mange får oppleve friheten i evangeliet. Et sted der de unge møter utfordringer til tjeneste i Guds rike. Internatet er en viktig del av dannelsen og det åndelige utbyttet av et bibelskoleår. Fjelltuns verdi ligger ikke i bygningene, men i det vi o far formidle av evige verdier til de unge. Takk og be for Fjelltun! Studentheimen Kombinasjonen bibelskole og studentheim har vist seg å være en velsignelse for Fjelltun. Når studenttallet har vært lavt i bibelskolen, har utleie av hybler oppveid for inntektstapet i bibelskoledriften. Det viktigste er likevel at det kristne ungdomsmiljøet på Fjelltun Studentheim har bevart og styrket troen hos mange. Ei mor overførte for en tid siden ti tusen kroner til Fjelltun. Hun var så takknemlig for at datteren hennes hadde fått bo her i studietiden. Fjelltun Studentheim har ingen bekjennelsesplikt. På naborommet kan det bo en som ikke bekjenner troen. Det er en sunn utfordring til bibelskolestudentene om kristne mens de har bodd på studentheimen. Fjelltuns verdi ligger ikke i bygningene, men i det vi får formidle av evige verdier til de unge. Takk og be for Fjelltun! Fjelltunglimt 02/12 3

4 Av Lene Heian Student ved Fjelltun Bibelskole glimtandakt o Sett din lit til Herren! Saå skal han gi deg det ditt hjerte trakter o o etter. Sett din vei i Herrens haånd og stol paå ham! Han skal gjoøre det. Salme 37,4-5 Det er mange valg man må ta i livet. Noen valg er lette, andre kan være større og vanskeligere. Noen ganger føler jeg meg dratt i forskjellige retninger. Vil så gjerne gjøre det som er Guds vije, og være der som Han vil at jeg skal være. Ber om at Gud må vise meg vei gjennom livet. Likevel hender det at jeg har bedt og bedt, og synes fortsatt ikke at jeg har fått noe tydelig svar. Hva skal vi da gjøre? Da har jeg noen ganger søkt råd og hjelp hos andre kristne mennesker. Det kan mange ganger være godt å få hjelp hos kristne brødre og søstre. Likevel hender det at svarene blir ulike. De kan si så forskjellig i forhold til hvilken bakgrunn og hvilken overbevisning de har. Noen ganger kan det være forvirrende. Det er så lett å bli bundet i samvittigheten i forhold til menneskers forventninger til meg og hva de vil at jeg skal gjøre. Jeg har mange ganger opplevd å ha vært fryktelig usikker, forvirra og i tvil om hva jeg skal gjøre, og hva som er Guds vilje med livet mitt. Derfor har disse bibelversene betydd mye for meg. Jeg skal få lov til å sette min lit til Herren, og stole på Ham. Han har en plan med mitt liv, og det skal jeg få lov til å hvile i. Det viktige er å åpne opp for Jesus, så gjør Han resten. Han er min hyrde, min trøster, min hjelper. Han har dødd for meg og han har frelst meg. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra naå og til evig tid. Salme 121,8 o Han skal jeg få lov til å sette min lit til! 4 Fjelltunglimt 02/12

5 Dra ut av landet... Menneskelivet er en vandring. Hver dag går en videre på vegen, der livet leves uten å vite hva som møter rundt neste sving. Tekst: Jan Helge Aarseth En kristen reiser likevel ikke på måfå, men vandrer med et eget oppdrag. Å så Guds ord overalt der en går, og å nå målet for vandringen, - evig liv i fellesskap med Jesus Kristus. Bibelen maner oss til oppbrudd. Fra det gamle livet, fra slaveriet, fra synden, fra denne verdens retning og prioriteringer. Herrens kall gjelder fortsatt. Dra ut av landet..! Året på Fjelltun leves ut i denne rammen. Lik Moses og Israelsfolket som drar ut fra slaveriet og fangenskapet i Egypt. Som gjennom vandringen i ørkenlandet ser frem til å komme inn i løfteslandet. Dra ut av landet... Gjennom bibelskoleåret på Fjelltun blir dette også gjort helt konkret. To ganger bryter de det Israel, det jordiske løftelandet, som er målet for reisen. På våren er det enda varmere strøk, nemlig Øst-Afrika med Kenya og Tanzania. Her kommer Fjelltun-studentene i nærkontakt med misjonsarbeidet og vekkelseslivet. For første gang har det vært mulig å dra til Israel og Afrika i samme skoleår. Dette bladet er et tema-blad med Afrika i fokus. Vi ønsker å vise litt av de mange inntrykk som møtte oss på vandringen. Dere skal være stille... Den andre delen av Guds kall til Israel er like viktig, og om mulig like vanskelig. Det synes nesten å stå i motsetning til det første som Herren gav til Israel. Å være stille? Det er å la en annen overta ansvar og styring, Gud selv. Vi frelses ikke ved egen kraft og gjerning, men ved Guds alene. Vi har vanskelig for å falle til ro med dette. Bibelskoleåret handler også om å falle til ro og være stille. Få lytte til den Hellige Ånds og Guds Ords stemme. Høre hva Herren vil med liv og stengte vei, Rødehavet, åpnet seg, og de gikk tørrskodd igjennom til frelse og frihet. Den som under vandringen faller til ro, og lytter, vil få del i et fantastisk løfte. Hør bare: Fremtiden ligger i barna - her i Arusha i Tanzania. Foto: Sigrun-Olise Vågø Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. 2. Mos 14,14 Fjelltunglimt 02/12 5

6 Bibelskole-smil i Afrika Tekst: Jan Helge Aarseth avlinger to ganger i året. Her er arbeid i åkeren like viktig som studietimer over en åpen bibel. Det ble to ulike verdener som møttes. Bibelskolen ligger midt i en stor åker og i det frodige området ved Viktoriasjøen blir det høstet Ute av bilen ble vi møtt med umiskjennelig lukt fra det nybygde grishuset. Midt i uken ble Fjelltuningene med på slakt av gjøgrisen, som litt senere ble servert rykende fersk på middagsbordet i matsalen. Snakker om kortreist mat! mennesker som kjempet seg frem til den kristne tro under mørke og motstand. Og gladsang - med sving og rytme som vi fra Fjelltun bare kunne se langt etter i vår sammenheng. Anne Britt Susort har vitnesbyrd, og Jan Helge Aarseth tolker til swahili. Foto: Åsmund Susort Det var to like verdener som møttes. På tvers av alle kulturelle og språklige ulikheter ble nye bånd og vennskap knyttet i Guds store familie. På en forunderlig måte kjente vi alle på den åndelige enhet som bandt oss sammen - troen på Jesus Kristus. Det er kveldsmøte på Kiabakari, og elevkoret sprudler over i sang og bevegelse. Foto: Sigrun-Olise Vågø Skolekoret på Kiabakari Bibelskole i aksjon. Foto: Jan Helge Aarseth 6

7 Hele Fjelltun-gjengen på tur til Lukuba Island i Viktoriasjøen. Foto: Åsmund Susort Der språket kom til kort, kom volleyballen frem. Innsatsvilje og spilleglede jaget dagens bekymringer bort, og smilene kom når noen lå et poeng. Smilene Det kommer vi til å ta med oss fra Kiabakari og Tanzania. Smilene. Så hvite og vakre i de mørke ansiktene. Så vennlige og gjestfrie mot gjestene fra det kalde nord. Smilene, - som varmet og vitnet om det som vi alle trenger både i nord og sør, - Guds smil og Guds nåde gjennom Jesus Krisus. Gjø-grisen er slaktet, og middagsforberedelsene er godt i gang. Foto: Sigrun-Olise Vågø Nydelig mat på grillkveld på Kiabakari bibelskole. Foto: Jan Helge Aarseth Volleyball binder sammen. Lilja Fure Olafsson følger godt med og heier på favorittlaget. Foto: Jan Helge Aarseth Fjelltunglimt 02/12 7

8 Guttene er skikkelig spreke, og kan hoppe slik lenge. Foto: Åsmund Susort Folket med det knuste hjerte. Skoleårets misjonsprosjekt har vært knyttet til datooga-folket og Marit og Leif Thingbø i Katesh, Tanzania. Tekst og foto: Jan Helge Aarseth Folket med de stolte tradisjoner Et av målene med studieturen var å treffe datooga ene på hjemmebane. Dette er et av folkeslagene i Øst-Afrika som ennå er unådde med evangliet. De har i århundrer levd av Det har ikke vært så enkelt å nå inn til disse med evangeliet, da folket er stolt av sin tradisjon og tro. De siste tiårene har de blitt presset på alle kanter fra nabostammer og myndigheter. Tanzania har stor folkevekst, og det blir mindre og mindre åpent land som trengs for de vandrende og dyrker det de kan komme over. Datoogaene er i dag klemt opp i et hjørne, og opplever at de er i en stor krise. Broken hearts misjonærkonferanse i Nairobi spørsmål om han 8 Fjelltunglimt 02/12

9 Marit og Leif Thingbø gjør klar utstyret kunne gi en god grunn til at det var viktig å satse på datooga-arbeidet nå. Han hadde bare et svar å gi: Now they have broken hearts! - Nå har de knuste hjerter! Heidi Johansen og Lene Heian møter datoogafamilier etter gudstjenesten. Det er god nok grunn i Guds rike - og kalles for Guds time. Til folket med det knuste hjerte må evangeliet forkynnes med alle midler. Nådetiden - den åpne dør - må brukes for alt den er verdt! Sterkt møte med nye kristne menigheter. Og i tillegg se inn i mange ansikt som ennå ikke hadde sett den nådige Guds ansikt i Jesus Kristus. Tett på livet! Gjennom Sigrun-Olise Vågø og Heidi Johansen får wali na nyama i Haytresh kirke. oss også Guds kall. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt 28,18-20 Datooga-kor i kirken i Haytreh. Fjelltunglimt 02/12 9

10 Møtte Gud i et salmevers Magnus Glorup fra Svelvik om et salmevers som gjorde så sterkt inntrykk på han at han ble en kristen. Tekst og foto: Johnny Vågen Magnus har ikke vokst opp i et kristent hjem, men han hadde en kristen lærerinne på skolen disse fortellingene og syntes det var en trygghet i å tro på Gud. - Men i tiårs alderen forandret dette seg, forteller han. - En av guttene på skolen sa at de som tror på Gud, er dumme. Da jeg ble spurt om jeg trodde på Gud, svarte jeg derfor nei. Etter dette prøvde Magnus å komme så langt vekk fra Gud som mulig. Som 15 åring hørte han på mye tung musikk og begynte å drikke. - Men det som kanskje var enda verre, var at jeg som 16 åring tok et bevisst valg om at han. Alle kreftene ble satt inn på å bekjempe kristendommen, som ifølge min nasjonalisme var skyld i alle problemene i samfunnet. Derfor ville jeg tilbake til det opprinnelige, før kristendommen hadde ødelagt Norge. - Jeg leste bøker om hvordan en skulle bli mektig og lykkes i livet. Men jo mer jeg prøvde på å inni meg. Jeg forsto ikke hva som skjedde, men tenkte: Det er du, Magnus, som er for svak! Du må bli sterkere! - En kveld jeg og en kamerat satt ute og snakket om hvor stort universet var, sa jeg til han: meningsløst, og da ønsker jeg ikke å leve! Ikke slik at jeg tenkte å ta livet mitt, men det var så meningsløst at jeg bare levde det fra dag til dag. var at jeg hørte på norsk folkemusikk. Jeg ville ha alt som var norsk, mens det som var utenlandsk, skulle bort også kristendommen, slik jeg så det. Men i folkemusikken er det en god del gamle, gode salmer. Og på mange av CD-ene jeg hadde, salme, satt jeg klar for å skifte til neste spor, for jeg ville ikke høre på noe som hadde med Gud å gjøre. Men en kveld sovnet jeg med øreklokkene på. Akkurat idet jeg våkner midt på natta, hører jeg denne teksten: Mine synder er som sand i strand, mangfoldig som sol i strime, Gud løse meg nu av syndsens band, og helst i dødsens time. - Det var mitt første møte disse ordene ut av hodet mitt. De brant seg fast. Det førte til at neste gang jeg hørte på en CD, hoppet jeg ikke over salmene. Det var så sterkt. - Resultatet ble at jeg et halvt års tid 10 Fjelltunglimt 02/12

11 senere bøyde kne ved senga mi og sa til Gud: Hvis du kan frelse meg ut av det livet jeg har nå, så vil jeg gjerne tilhøre deg. Den dagen ble jeg et Guds barn. - Men det var en lang og hard kamp, fortsetter Magnus. - Til å begynne med slet jeg med lovtrelldom. Jeg prøvde så godt jeg kunne å leve etter Guds vilje, men jeg hadde ikke noen forståelse av evangeliet. En gang gikk jeg faktisk tilbake til det gamle livet og begynte å feste igjen. Men da jeg satt der og drakk alkohol, var det noe som var feil. Jeg hadde så vondt inni meg, jeg følte at jeg ikke hørte hjemme der. Da tenkte jeg: Nei, jeg må tilbake til Gud! en menighet og begynte hos Smiths venner, men forstod etter hvert at dette ikke var vanlig kristendom. En periode gikk jeg i kirken, men fant ut mer konservativ menighet. Via internett fant jeg den Lutherske Frikirke i Drammen. Jeg husket at min ungdomsskolelærer var medlem av Frikirken. Slik fant jeg en god og konservativ menighet. - Men problemet var at de aktive medlemmene var En av disse, en lærer på barneskolen min, ble min kjære venn og åndelige veileder. Men jeg hadde ingen kristne venner på min alder. Dette plaget meg stadig, og sommeren 2011 fant jeg ut at jeg hadde to alternativer: Bibelskole eller en annen menighet i Drammen. - Jeg oppdaget Fjelltun gjennom en annonse i Dagen og bestemte meg for å legge saken i Guds hender. Jeg sendte én e-post til Fjelltun og én til fra Fjelltun. Menigheten svarte først en måned senere. Så da var saken klar. Herren hadde talt, og mitt valg ble Fjelltun Bibelskole. - Heldigvis begynte jeg å forstå evangeliet, at Jesus har gjort alt for meg. Men jeg skjønte det ikke helt til rett før jul. Jeg sa til rektor på Fjelltun at jeg ville slutte, for jeg klarte ikke å tro på Gud. Jeg følte meg som en hykler når jeg gikk på skolen og ba og oppførte meg som en kristen, uten å være det. - Da husket jeg et vitnesbyrd jeg hadde hørt. Det var en mann som sa til kona si: Jeg klarer ikke å tro på Jesus. Da gikk kona og hentet et bilde av Jesus som hun viste ham: Du trenger ikke det. For Jesus har trodd for deg. Magnus Glorup er glad i både Bibelen og Salmeboka. - Det er akkurat det som står i Ef 2,8: For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Troen er en Guds gave. Det er ikke noe jeg skal få til. Jeg skal bare få stole på de løftene Gud har gitt meg. Han er trofast som ga oss løftet, han skal gjøre det. Han bevarer oss, avslutter en glad Magnus som heldigvis valgte å fortsette på Fjelltun! Fjelltunglimt 02/12 11

12 glimtalbum 1. Ferieparadis på Lukuba Island i Viktoriasjøen. Foto: Åsmund Susort Foto: Åsmund Susort 4. Ferie-idyll i Tanzania- 5. Foto: Åsmund Susort Foto: Åsmund Susort 10. Tanzanias aller største Foto: Åsmund Susort 11. reddende til. Foto: Åsmund Susort Fjelltunglimt 02/12

13 O 11 Fjelltunglimt 02/12 13

14 Paulo på 14 På nokre få minutt har sola gått ned og tropenatta senka seg der me står samla i kyrkjeveggen i Tekst: Jan Helge Aarseth ved kyrkja. Kledde i fargerike kast, og mange med spyd og kjeppar. Me frå Fjelltun har lagt oss på graset midt krypande opp på sida. Kledd i slitte, litt skitne klede lik dei ande barna. Så ser eg smilet i kveldsmørket, etterfulgt av første spørsmål: «Is this Jesus?» På engelsk? Her ute i bushen? Det er skjeldan vare frå ein guttunge. Eg svarar bekreftande på spørsmålet, som vert fulgt av spørsmål nummer to. «Is he the Lamb of God?» Guds lam? Endå meir overraskande spørsmål frå ein afrikansk guttunge i tropenatta. Det vart ein heil samtale den kvelden, og aller helst ville han ha det på engelsk. Seinare fulgte han med inn i le av kyrkjeveggen. Hengande over eit datoogspyd til ein eldre mann oversatte han frå datoog til swahili. Paulo Mgessa. Ein datooga-gutt med utrustning langt utover det alminnelige. kyrkjekontoret. Eg bad evangelisten stelle godt med Paulo, og fekk høyre historia. Noko tilbake kom far Mgessa og fortalte at han skulle «få» elevar til den lille nybygde skulen ved kyrkja. To ville han ha tilbake for å passe dyra. Datoog-gutt i Haytrash. Foto: Anne Britt Susort Like før jul var det dåp, og min nye venn fekk i dåpen namnet Paulo etter apostelen. Midt i gudstenesta kom plutselig ein guttunge springande inn. Det var bror til Paulo. Han hadde sprunge frå dyra til far for å rekke det. Også han ville bli døypt. Hadde fått høyre heime alt det brødrene hadde fått med seg av kunnskap både frå Bibel og skulebøker. Han fekk lov, og vart døypt, før han sprang er den beste eleven på heile skulen vår, seier evangelisten. Me er i ferd med å avslutte måltidet då ein person kjem inn i det halvmørke rommet. Snakkar lavt med evanglisten og Leif Thingø. Det er ein som ynskjer å ta imot Jesus. Har levd i synd og drukkenskap, men vil nå følge han som kom for slike. På kne på jordgolvet bekjenner han synd og tru på Jesus - som er Guds lam. Han som døde for slike. Då han reiser seg ser eg i mørket det som eg ofte har møtt her, - smilet. Og denne gong frå ein nyfrelst! 14 Fjelltunglimt 02/12

15 Oppslagstavla Avslutningsfest for bibelskolen, Lordag 2. juni kl. 19.OO Programmet for elevstevnet, 16. og 17. juni 2O12 Lørdag 16. juni: Søndag 17. juni Kl : Middag Kl : Frokost Kl : Formiddagsmøte. Årsmøte i elevlaget Tale og sang ved Johnny Vågen Kl : Samlinger for 5, 10, 20, 25 og 30 års Kollekt til skolen. jubilanter Kl : Middag med avslutning Kl : Fotografering Kl : Festsamvær. Tale ved Jan Helge Aarseth. Ulike sangkrefter vil delta under elevstevnet Sang av Arne Kristian Helgøy og Asbjørn Handeland (20-års jub.) Kollekt til skolen. Frie vitnesbyrd Vi håper at riktig mange av dere har anledning til å komme. Vi gratulerer Forlovet Astrid Holen (07-08) og Bjarte Hetlebakke Gift Eva Slimestad (04-05) og Kjetil Røysland 8. mars 2012 kom Hanna Toline til verden. Vi på Fjelltun gleder oss sammen med Ronny Myksvoll og familien. Venneringen Tot.: , Tot.: ,- Enkeltgaver Fast givertjeneste Det gjeld å bruke pengane der dei kjem mest til nytte. Her er bibelskulane eit invisteringsprosjekt i toppklasse. Meir strategisk i sentrum og eit triveleg internatmljø får ungdommar på Fjelltun auka bibelkjennskap og ei personleg utfordring til teneste i misjonsarbeidet. bibelkjennskap er i dag langt større enn då desse skulane vart starta opp. laget! Den som får ein ungdom til velge eit bibelskuleår, - har gjort eit livsverk i Guds rike. Guds signing i såarbeidet! Fjelltunglimt 02/12 15

16 Returadresse: Fjelltun Bibelskole, Gulaksv.4, 4017 Stavanger Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. Liker Fjelltun på, er å bli «venn» med bibelskolen på Facebook. Her vil du bli oppdatert med nyheter og småglimt fra bibelskoleåret. Du får også en sjans til å spre nyheten om Fjelltun Bibelskole til andre i din vennekrets. Enkelt og greitt. Bare ett tastetrykk unna. Skriv i nettleseren og du er der. Klikk «liker» og du har blitt med i Fjelltuns voksende Facebook-familie. Velkommen!

Fjelltunglimt Årgang 02/10

Fjelltunglimt Årgang 02/10 Fjelltunglimt Årgang 35 02/10 F a r g e r i k t f e l l e s k a p A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s M e n i n g s f u l l f r i t i d Ta r b ø l g e n f o r J e s u s N å r d i n e o r d å p n e

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 02/11. I dur og moll Sangfugl for Jesus Både Israel og Øst-Afrika Kom i fokus Middag made by Mette

Fjelltunglimt Årgang 02/11. I dur og moll Sangfugl for Jesus Både Israel og Øst-Afrika Kom i fokus Middag made by Mette Fjelltunglimt Årgang 36 02/11 I dur og moll Sangfugl for Jesus Både Israel og Øst-Afrika Kom i fokus Middag made by Mette 3 Rektorspalten 4 Glimtandakt 5 I dur og moll 6 Sangfugl for Jesus 8 Både Israel

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 01/11

Fjelltunglimt Årgang 01/11 Fjelltunglimt Årgang 36 01/11 Endelig vaktmester igjen! - Ingen vits i å reise bort - Tur til misjonsprosjektet i Kina - Fra Chinggis Khaans land - På tokt med MS Gann 3 Rektorspalten 4 Glimtandakt 5 Endelig

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Fjelltunglimt 02/09. Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole

Fjelltunglimt 02/09. Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole Fjelltunglimt Årgang 34 02/09 Va l g e t s k v a l E n s t o l o g e t b o r d t i l F j e l l t u n B a s a r f o r a l l e p e n g a B e r g e n e r b y e n, o g l a g e t e r B r a n n E n e k t e v

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 FOLK / 2 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Barna i fokus Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 2 Folk - Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 2, 2013. 28.

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 D e t s t r ø m m e r p å S o m s t i v k u l i n g f r a n o r d v e s t E n r e i s e i n n i B i b e l e n M e d F j e l l t u n i f e l t e n M e d e t s t o r t m å l

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009 10 vannrett: Julesnop 21 #4/2009 løssalgspris kr. 20,- Fjellhaug organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag ved juletid Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11 Island i krisetider 14-17 Leder Mine

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T S O M M E R 2 0 1 1 Å R G A N G 9 3, N U M M E R 3 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no AV I N N H O L D E T Bli hos oss Centralen

Detaljer

6/7. juni/juli 2007. 162. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Troen. impulsleder. halvor lindal: sprenger grenser

6/7. juni/juli 2007. 162. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Troen. impulsleder. halvor lindal: sprenger grenser juni/juli 2007 6/7 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e impulsleder Troen halvor lindal: sprenger grenser Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum,

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

FOLK. Tidsskrift for hverdagsteologi

FOLK. Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 4-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Framtid Håp LEDER Framtid som gir håp Vi lever i urolige tider. De fleste mennesker gjør det, overalt i verden. FOLK fokuserer her på hvordan Guds

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer