Fjelltunglimt Årgang 02/12. Dra ut av landet Bibelskole-smil i Afrika Folket med det knuste hjertet Møtte Jesus i salmevers Paulo på 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjelltunglimt Årgang 02/12. Dra ut av landet Bibelskole-smil i Afrika Folket med det knuste hjertet Møtte Jesus i salmevers Paulo på 14"

Transkript

1 Fjelltunglimt Årgang 37 02/12 Dra ut av landet Bibelskole-smil i Afrika Folket med det knuste hjertet Møtte Jesus i salmevers Paulo på 14

2 3 Rektorspalten 4 Glimtandakt 5 5 Dra ut av landet 6 Bibelskole-smil i Afrika 8 Folket med det knuste hjertet 1O Møtte Jesus i salmevers 14 Paulo på 14 02/12 Vi ønsker alle våre lesere en sommer under Guds nåde-sol, som skinner selv om det er overskyet! :) Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole Utgivelser: 4 pr. år Opplag: Hjemmeside: Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger Tel: E-post: Kontonr: Redaksjon: Jan Helge Aarseth, Annelise Ødemotland, Johnny Vågen Forsidefoto: Sigrun-Olise Vågø Trykk: Omega Trykk a/s Forside: Eirik Semb og Åsmund Susort lar seg begeistre i møte med masaier i Serengeti, Tanzania. 2 Fjelltunglimt 02/12

3 rektorspalten av Odd Geir Norland 50 sokere til Bibelskolen Vi ser på Fjelltun Bibelskole som en del av NLMs viktigste ungdomsarbeid. Vår hovedsak er bibelopplæring. Det er imponerende hvor strategisk våre tidligere ledere i NLM tenkte da de startet opp med bibelskoler. I en tid med sviktende bibelkunnskap ikke bare i samfunnet, men også langt inn i kristne rekker, har ikke betydningen av skolene blitt mindre med årene. Utfordringen nå er å fylle skolene med ungdom. At Fjelltun nå har 50 søkere til neste skoleår lover godt for skolens framtid. Undersøkelser viser også at vi har få sammenfallende søkere med andre bibelskoler. Fjelltun rekrutterer med andre ord unge som ellers ikke ville gått på bibelskole. Slik ser vi på skolen vår: Et sted der evangeliet forkynnes slik at mange får oppleve friheten i evangeliet. Et sted der de unge møter utfordringer til tjeneste i Guds rike. Internatet er en viktig del av dannelsen og det åndelige utbyttet av et bibelskoleår. Fjelltuns verdi ligger ikke i bygningene, men i det vi o far formidle av evige verdier til de unge. Takk og be for Fjelltun! Studentheimen Kombinasjonen bibelskole og studentheim har vist seg å være en velsignelse for Fjelltun. Når studenttallet har vært lavt i bibelskolen, har utleie av hybler oppveid for inntektstapet i bibelskoledriften. Det viktigste er likevel at det kristne ungdomsmiljøet på Fjelltun Studentheim har bevart og styrket troen hos mange. Ei mor overførte for en tid siden ti tusen kroner til Fjelltun. Hun var så takknemlig for at datteren hennes hadde fått bo her i studietiden. Fjelltun Studentheim har ingen bekjennelsesplikt. På naborommet kan det bo en som ikke bekjenner troen. Det er en sunn utfordring til bibelskolestudentene om kristne mens de har bodd på studentheimen. Fjelltuns verdi ligger ikke i bygningene, men i det vi får formidle av evige verdier til de unge. Takk og be for Fjelltun! Fjelltunglimt 02/12 3

4 Av Lene Heian Student ved Fjelltun Bibelskole glimtandakt o Sett din lit til Herren! Saå skal han gi deg det ditt hjerte trakter o o etter. Sett din vei i Herrens haånd og stol paå ham! Han skal gjoøre det. Salme 37,4-5 Det er mange valg man må ta i livet. Noen valg er lette, andre kan være større og vanskeligere. Noen ganger føler jeg meg dratt i forskjellige retninger. Vil så gjerne gjøre det som er Guds vije, og være der som Han vil at jeg skal være. Ber om at Gud må vise meg vei gjennom livet. Likevel hender det at jeg har bedt og bedt, og synes fortsatt ikke at jeg har fått noe tydelig svar. Hva skal vi da gjøre? Da har jeg noen ganger søkt råd og hjelp hos andre kristne mennesker. Det kan mange ganger være godt å få hjelp hos kristne brødre og søstre. Likevel hender det at svarene blir ulike. De kan si så forskjellig i forhold til hvilken bakgrunn og hvilken overbevisning de har. Noen ganger kan det være forvirrende. Det er så lett å bli bundet i samvittigheten i forhold til menneskers forventninger til meg og hva de vil at jeg skal gjøre. Jeg har mange ganger opplevd å ha vært fryktelig usikker, forvirra og i tvil om hva jeg skal gjøre, og hva som er Guds vilje med livet mitt. Derfor har disse bibelversene betydd mye for meg. Jeg skal få lov til å sette min lit til Herren, og stole på Ham. Han har en plan med mitt liv, og det skal jeg få lov til å hvile i. Det viktige er å åpne opp for Jesus, så gjør Han resten. Han er min hyrde, min trøster, min hjelper. Han har dødd for meg og han har frelst meg. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra naå og til evig tid. Salme 121,8 o Han skal jeg få lov til å sette min lit til! 4 Fjelltunglimt 02/12

5 Dra ut av landet... Menneskelivet er en vandring. Hver dag går en videre på vegen, der livet leves uten å vite hva som møter rundt neste sving. Tekst: Jan Helge Aarseth En kristen reiser likevel ikke på måfå, men vandrer med et eget oppdrag. Å så Guds ord overalt der en går, og å nå målet for vandringen, - evig liv i fellesskap med Jesus Kristus. Bibelen maner oss til oppbrudd. Fra det gamle livet, fra slaveriet, fra synden, fra denne verdens retning og prioriteringer. Herrens kall gjelder fortsatt. Dra ut av landet..! Året på Fjelltun leves ut i denne rammen. Lik Moses og Israelsfolket som drar ut fra slaveriet og fangenskapet i Egypt. Som gjennom vandringen i ørkenlandet ser frem til å komme inn i løfteslandet. Dra ut av landet... Gjennom bibelskoleåret på Fjelltun blir dette også gjort helt konkret. To ganger bryter de det Israel, det jordiske løftelandet, som er målet for reisen. På våren er det enda varmere strøk, nemlig Øst-Afrika med Kenya og Tanzania. Her kommer Fjelltun-studentene i nærkontakt med misjonsarbeidet og vekkelseslivet. For første gang har det vært mulig å dra til Israel og Afrika i samme skoleår. Dette bladet er et tema-blad med Afrika i fokus. Vi ønsker å vise litt av de mange inntrykk som møtte oss på vandringen. Dere skal være stille... Den andre delen av Guds kall til Israel er like viktig, og om mulig like vanskelig. Det synes nesten å stå i motsetning til det første som Herren gav til Israel. Å være stille? Det er å la en annen overta ansvar og styring, Gud selv. Vi frelses ikke ved egen kraft og gjerning, men ved Guds alene. Vi har vanskelig for å falle til ro med dette. Bibelskoleåret handler også om å falle til ro og være stille. Få lytte til den Hellige Ånds og Guds Ords stemme. Høre hva Herren vil med liv og stengte vei, Rødehavet, åpnet seg, og de gikk tørrskodd igjennom til frelse og frihet. Den som under vandringen faller til ro, og lytter, vil få del i et fantastisk løfte. Hør bare: Fremtiden ligger i barna - her i Arusha i Tanzania. Foto: Sigrun-Olise Vågø Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. 2. Mos 14,14 Fjelltunglimt 02/12 5

6 Bibelskole-smil i Afrika Tekst: Jan Helge Aarseth avlinger to ganger i året. Her er arbeid i åkeren like viktig som studietimer over en åpen bibel. Det ble to ulike verdener som møttes. Bibelskolen ligger midt i en stor åker og i det frodige området ved Viktoriasjøen blir det høstet Ute av bilen ble vi møtt med umiskjennelig lukt fra det nybygde grishuset. Midt i uken ble Fjelltuningene med på slakt av gjøgrisen, som litt senere ble servert rykende fersk på middagsbordet i matsalen. Snakker om kortreist mat! mennesker som kjempet seg frem til den kristne tro under mørke og motstand. Og gladsang - med sving og rytme som vi fra Fjelltun bare kunne se langt etter i vår sammenheng. Anne Britt Susort har vitnesbyrd, og Jan Helge Aarseth tolker til swahili. Foto: Åsmund Susort Det var to like verdener som møttes. På tvers av alle kulturelle og språklige ulikheter ble nye bånd og vennskap knyttet i Guds store familie. På en forunderlig måte kjente vi alle på den åndelige enhet som bandt oss sammen - troen på Jesus Kristus. Det er kveldsmøte på Kiabakari, og elevkoret sprudler over i sang og bevegelse. Foto: Sigrun-Olise Vågø Skolekoret på Kiabakari Bibelskole i aksjon. Foto: Jan Helge Aarseth 6

7 Hele Fjelltun-gjengen på tur til Lukuba Island i Viktoriasjøen. Foto: Åsmund Susort Der språket kom til kort, kom volleyballen frem. Innsatsvilje og spilleglede jaget dagens bekymringer bort, og smilene kom når noen lå et poeng. Smilene Det kommer vi til å ta med oss fra Kiabakari og Tanzania. Smilene. Så hvite og vakre i de mørke ansiktene. Så vennlige og gjestfrie mot gjestene fra det kalde nord. Smilene, - som varmet og vitnet om det som vi alle trenger både i nord og sør, - Guds smil og Guds nåde gjennom Jesus Krisus. Gjø-grisen er slaktet, og middagsforberedelsene er godt i gang. Foto: Sigrun-Olise Vågø Nydelig mat på grillkveld på Kiabakari bibelskole. Foto: Jan Helge Aarseth Volleyball binder sammen. Lilja Fure Olafsson følger godt med og heier på favorittlaget. Foto: Jan Helge Aarseth Fjelltunglimt 02/12 7

8 Guttene er skikkelig spreke, og kan hoppe slik lenge. Foto: Åsmund Susort Folket med det knuste hjerte. Skoleårets misjonsprosjekt har vært knyttet til datooga-folket og Marit og Leif Thingbø i Katesh, Tanzania. Tekst og foto: Jan Helge Aarseth Folket med de stolte tradisjoner Et av målene med studieturen var å treffe datooga ene på hjemmebane. Dette er et av folkeslagene i Øst-Afrika som ennå er unådde med evangliet. De har i århundrer levd av Det har ikke vært så enkelt å nå inn til disse med evangeliet, da folket er stolt av sin tradisjon og tro. De siste tiårene har de blitt presset på alle kanter fra nabostammer og myndigheter. Tanzania har stor folkevekst, og det blir mindre og mindre åpent land som trengs for de vandrende og dyrker det de kan komme over. Datoogaene er i dag klemt opp i et hjørne, og opplever at de er i en stor krise. Broken hearts misjonærkonferanse i Nairobi spørsmål om han 8 Fjelltunglimt 02/12

9 Marit og Leif Thingbø gjør klar utstyret kunne gi en god grunn til at det var viktig å satse på datooga-arbeidet nå. Han hadde bare et svar å gi: Now they have broken hearts! - Nå har de knuste hjerter! Heidi Johansen og Lene Heian møter datoogafamilier etter gudstjenesten. Det er god nok grunn i Guds rike - og kalles for Guds time. Til folket med det knuste hjerte må evangeliet forkynnes med alle midler. Nådetiden - den åpne dør - må brukes for alt den er verdt! Sterkt møte med nye kristne menigheter. Og i tillegg se inn i mange ansikt som ennå ikke hadde sett den nådige Guds ansikt i Jesus Kristus. Tett på livet! Gjennom Sigrun-Olise Vågø og Heidi Johansen får wali na nyama i Haytresh kirke. oss også Guds kall. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt 28,18-20 Datooga-kor i kirken i Haytreh. Fjelltunglimt 02/12 9

10 Møtte Gud i et salmevers Magnus Glorup fra Svelvik om et salmevers som gjorde så sterkt inntrykk på han at han ble en kristen. Tekst og foto: Johnny Vågen Magnus har ikke vokst opp i et kristent hjem, men han hadde en kristen lærerinne på skolen disse fortellingene og syntes det var en trygghet i å tro på Gud. - Men i tiårs alderen forandret dette seg, forteller han. - En av guttene på skolen sa at de som tror på Gud, er dumme. Da jeg ble spurt om jeg trodde på Gud, svarte jeg derfor nei. Etter dette prøvde Magnus å komme så langt vekk fra Gud som mulig. Som 15 åring hørte han på mye tung musikk og begynte å drikke. - Men det som kanskje var enda verre, var at jeg som 16 åring tok et bevisst valg om at han. Alle kreftene ble satt inn på å bekjempe kristendommen, som ifølge min nasjonalisme var skyld i alle problemene i samfunnet. Derfor ville jeg tilbake til det opprinnelige, før kristendommen hadde ødelagt Norge. - Jeg leste bøker om hvordan en skulle bli mektig og lykkes i livet. Men jo mer jeg prøvde på å inni meg. Jeg forsto ikke hva som skjedde, men tenkte: Det er du, Magnus, som er for svak! Du må bli sterkere! - En kveld jeg og en kamerat satt ute og snakket om hvor stort universet var, sa jeg til han: meningsløst, og da ønsker jeg ikke å leve! Ikke slik at jeg tenkte å ta livet mitt, men det var så meningsløst at jeg bare levde det fra dag til dag. var at jeg hørte på norsk folkemusikk. Jeg ville ha alt som var norsk, mens det som var utenlandsk, skulle bort også kristendommen, slik jeg så det. Men i folkemusikken er det en god del gamle, gode salmer. Og på mange av CD-ene jeg hadde, salme, satt jeg klar for å skifte til neste spor, for jeg ville ikke høre på noe som hadde med Gud å gjøre. Men en kveld sovnet jeg med øreklokkene på. Akkurat idet jeg våkner midt på natta, hører jeg denne teksten: Mine synder er som sand i strand, mangfoldig som sol i strime, Gud løse meg nu av syndsens band, og helst i dødsens time. - Det var mitt første møte disse ordene ut av hodet mitt. De brant seg fast. Det førte til at neste gang jeg hørte på en CD, hoppet jeg ikke over salmene. Det var så sterkt. - Resultatet ble at jeg et halvt års tid 10 Fjelltunglimt 02/12

11 senere bøyde kne ved senga mi og sa til Gud: Hvis du kan frelse meg ut av det livet jeg har nå, så vil jeg gjerne tilhøre deg. Den dagen ble jeg et Guds barn. - Men det var en lang og hard kamp, fortsetter Magnus. - Til å begynne med slet jeg med lovtrelldom. Jeg prøvde så godt jeg kunne å leve etter Guds vilje, men jeg hadde ikke noen forståelse av evangeliet. En gang gikk jeg faktisk tilbake til det gamle livet og begynte å feste igjen. Men da jeg satt der og drakk alkohol, var det noe som var feil. Jeg hadde så vondt inni meg, jeg følte at jeg ikke hørte hjemme der. Da tenkte jeg: Nei, jeg må tilbake til Gud! en menighet og begynte hos Smiths venner, men forstod etter hvert at dette ikke var vanlig kristendom. En periode gikk jeg i kirken, men fant ut mer konservativ menighet. Via internett fant jeg den Lutherske Frikirke i Drammen. Jeg husket at min ungdomsskolelærer var medlem av Frikirken. Slik fant jeg en god og konservativ menighet. - Men problemet var at de aktive medlemmene var En av disse, en lærer på barneskolen min, ble min kjære venn og åndelige veileder. Men jeg hadde ingen kristne venner på min alder. Dette plaget meg stadig, og sommeren 2011 fant jeg ut at jeg hadde to alternativer: Bibelskole eller en annen menighet i Drammen. - Jeg oppdaget Fjelltun gjennom en annonse i Dagen og bestemte meg for å legge saken i Guds hender. Jeg sendte én e-post til Fjelltun og én til fra Fjelltun. Menigheten svarte først en måned senere. Så da var saken klar. Herren hadde talt, og mitt valg ble Fjelltun Bibelskole. - Heldigvis begynte jeg å forstå evangeliet, at Jesus har gjort alt for meg. Men jeg skjønte det ikke helt til rett før jul. Jeg sa til rektor på Fjelltun at jeg ville slutte, for jeg klarte ikke å tro på Gud. Jeg følte meg som en hykler når jeg gikk på skolen og ba og oppførte meg som en kristen, uten å være det. - Da husket jeg et vitnesbyrd jeg hadde hørt. Det var en mann som sa til kona si: Jeg klarer ikke å tro på Jesus. Da gikk kona og hentet et bilde av Jesus som hun viste ham: Du trenger ikke det. For Jesus har trodd for deg. Magnus Glorup er glad i både Bibelen og Salmeboka. - Det er akkurat det som står i Ef 2,8: For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Troen er en Guds gave. Det er ikke noe jeg skal få til. Jeg skal bare få stole på de løftene Gud har gitt meg. Han er trofast som ga oss løftet, han skal gjøre det. Han bevarer oss, avslutter en glad Magnus som heldigvis valgte å fortsette på Fjelltun! Fjelltunglimt 02/12 11

12 glimtalbum 1. Ferieparadis på Lukuba Island i Viktoriasjøen. Foto: Åsmund Susort Foto: Åsmund Susort 4. Ferie-idyll i Tanzania- 5. Foto: Åsmund Susort Foto: Åsmund Susort 10. Tanzanias aller største Foto: Åsmund Susort 11. reddende til. Foto: Åsmund Susort Fjelltunglimt 02/12

13 O 11 Fjelltunglimt 02/12 13

14 Paulo på 14 På nokre få minutt har sola gått ned og tropenatta senka seg der me står samla i kyrkjeveggen i Tekst: Jan Helge Aarseth ved kyrkja. Kledde i fargerike kast, og mange med spyd og kjeppar. Me frå Fjelltun har lagt oss på graset midt krypande opp på sida. Kledd i slitte, litt skitne klede lik dei ande barna. Så ser eg smilet i kveldsmørket, etterfulgt av første spørsmål: «Is this Jesus?» På engelsk? Her ute i bushen? Det er skjeldan vare frå ein guttunge. Eg svarar bekreftande på spørsmålet, som vert fulgt av spørsmål nummer to. «Is he the Lamb of God?» Guds lam? Endå meir overraskande spørsmål frå ein afrikansk guttunge i tropenatta. Det vart ein heil samtale den kvelden, og aller helst ville han ha det på engelsk. Seinare fulgte han med inn i le av kyrkjeveggen. Hengande over eit datoogspyd til ein eldre mann oversatte han frå datoog til swahili. Paulo Mgessa. Ein datooga-gutt med utrustning langt utover det alminnelige. kyrkjekontoret. Eg bad evangelisten stelle godt med Paulo, og fekk høyre historia. Noko tilbake kom far Mgessa og fortalte at han skulle «få» elevar til den lille nybygde skulen ved kyrkja. To ville han ha tilbake for å passe dyra. Datoog-gutt i Haytrash. Foto: Anne Britt Susort Like før jul var det dåp, og min nye venn fekk i dåpen namnet Paulo etter apostelen. Midt i gudstenesta kom plutselig ein guttunge springande inn. Det var bror til Paulo. Han hadde sprunge frå dyra til far for å rekke det. Også han ville bli døypt. Hadde fått høyre heime alt det brødrene hadde fått med seg av kunnskap både frå Bibel og skulebøker. Han fekk lov, og vart døypt, før han sprang er den beste eleven på heile skulen vår, seier evangelisten. Me er i ferd med å avslutte måltidet då ein person kjem inn i det halvmørke rommet. Snakkar lavt med evanglisten og Leif Thingø. Det er ein som ynskjer å ta imot Jesus. Har levd i synd og drukkenskap, men vil nå følge han som kom for slike. På kne på jordgolvet bekjenner han synd og tru på Jesus - som er Guds lam. Han som døde for slike. Då han reiser seg ser eg i mørket det som eg ofte har møtt her, - smilet. Og denne gong frå ein nyfrelst! 14 Fjelltunglimt 02/12

15 Oppslagstavla Avslutningsfest for bibelskolen, Lordag 2. juni kl. 19.OO Programmet for elevstevnet, 16. og 17. juni 2O12 Lørdag 16. juni: Søndag 17. juni Kl : Middag Kl : Frokost Kl : Formiddagsmøte. Årsmøte i elevlaget Tale og sang ved Johnny Vågen Kl : Samlinger for 5, 10, 20, 25 og 30 års Kollekt til skolen. jubilanter Kl : Middag med avslutning Kl : Fotografering Kl : Festsamvær. Tale ved Jan Helge Aarseth. Ulike sangkrefter vil delta under elevstevnet Sang av Arne Kristian Helgøy og Asbjørn Handeland (20-års jub.) Kollekt til skolen. Frie vitnesbyrd Vi håper at riktig mange av dere har anledning til å komme. Vi gratulerer Forlovet Astrid Holen (07-08) og Bjarte Hetlebakke Gift Eva Slimestad (04-05) og Kjetil Røysland 8. mars 2012 kom Hanna Toline til verden. Vi på Fjelltun gleder oss sammen med Ronny Myksvoll og familien. Venneringen Tot.: , Tot.: ,- Enkeltgaver Fast givertjeneste Det gjeld å bruke pengane der dei kjem mest til nytte. Her er bibelskulane eit invisteringsprosjekt i toppklasse. Meir strategisk i sentrum og eit triveleg internatmljø får ungdommar på Fjelltun auka bibelkjennskap og ei personleg utfordring til teneste i misjonsarbeidet. bibelkjennskap er i dag langt større enn då desse skulane vart starta opp. laget! Den som får ein ungdom til velge eit bibelskuleår, - har gjort eit livsverk i Guds rike. Guds signing i såarbeidet! Fjelltunglimt 02/12 15

16 Returadresse: Fjelltun Bibelskole, Gulaksv.4, 4017 Stavanger Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. Liker Fjelltun på, er å bli «venn» med bibelskolen på Facebook. Her vil du bli oppdatert med nyheter og småglimt fra bibelskoleåret. Du får også en sjans til å spre nyheten om Fjelltun Bibelskole til andre i din vennekrets. Enkelt og greitt. Bare ett tastetrykk unna. Skriv i nettleseren og du er der. Klikk «liker» og du har blitt med i Fjelltuns voksende Facebook-familie. Velkommen!

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

For Gud er god, uansett hva!

For Gud er god, uansett hva! For Gud er god, uansett hva! Jeg tenker tilbake på når jeg først møtte Jesus. Jeg var 15 år og visste ikke så veldig mye om han. Gud visste jeg om. Det var som jeg alltid visste at han fantes; jeg ba når

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme.

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Hvordan får vi Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Jeg kunne kanskje ha holdt en undervisning og foredrag om aktiviteter vi kan gjøre for å vinne mennesker

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Du er høyt elsket! DU er unik. Du er høyt elsket. Du er skapt i Guds bilde og Gud gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men hå evig liv! Jesus kom ikke til verden

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET!

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! Johannes 4: 6-26 Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

En TEKST fra - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem!

En TEKST fra  - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem! En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Gjennom det umulige Roald Kvam 2008 Tekst: 2M 14:1-31. Situasjon. Farao har endelig latt Moses få lede folket ut av Egypt. Men de hadde ikke kommet

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 01/12. Ny start hos Jesus Dobbelt glede på Fjelltun Reiser med Ordet og hviler i nåden En minnerik hyttetur

Fjelltunglimt Årgang 01/12. Ny start hos Jesus Dobbelt glede på Fjelltun Reiser med Ordet og hviler i nåden En minnerik hyttetur Fjelltunglimt Årgang 37 01/12 Ny start hos Jesus Dobbelt glede på Fjelltun Reiser med Ordet og hviler i nåden En minnerik hyttetur 3 Rektorspalten 4 Glimtandakt 5 Ny start hos Jesus 6 Dobbelt glede på

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, oktober 1992 Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Norsk etnologisk gransking Oslo, oktober 1992 Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO 1 Norsk etnologisk gransking Oslo, oktober 1992 Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 162 RELIGIØS ERFARING Denne spørrelisten er laget av dr.philos. Ann Helene Bolstad Skjelbred, som lenge

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer