Rifleposten. Ungdomssamling på Årvoll. Du finner oss også på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rifleposten. Ungdomssamling på Årvoll. Du finner oss også på www.skarpskytten.no"

Transkript

1 Rifleposten Nr årgang 14 Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten Ungdomssamling på Årvoll. Du finner oss også på

2 1 DIREKSJONEN 2010 Terje Hansen Leder Dønskitoppen 10 L Gjettum Kai Magne Mauseth Nestleder Dønskiveien 76 A Gjettum Even Haugvik Kasserer Benedikts vei 31B Hosle Jan Th Gamnes Sekretær Høgåsvn Kolsås Hanne Mauseth Leder ungdomsutvalget Dønskiveien 76 A Gjettum Jostein Løne Leder jegerutvalget Gråbrødrev. 4 D Oslo Knut Olav Olsen Våpenmester Skytten Rykkin Lars Johan S. Hereid Vararepresentant Gamle Hovsetervei 2 A Oslo Karl Johan Olsen Vararepresentant Hammerstadsgt. 23d Oslo Ungdomsutvalget 2010 Hanne Mauseth Leder Bernt Lie Medlem Runar Sollien Medlem Jegerutvalget 2010 Jostein Løne Leder Arne Kobbeltvedt Medlem Festkomiteen 2010 Kåre Stavem Lars Johan Hereid Kristin Kopland Lars Johan S. Hereid

3 Direksjonens side Kjære Skarpskyttere! 2 Nå står en ny banesesong for døren, og noen har kanskje for lengst kommet i gang med de første konkurransene. Det er nok av stevner å ta av i alle himmelretninger, og jeg håper at våre skyttere også i år vil gjøre fremskritt og vise til gode resultater! Og gjerne setter seg store, men realistiske mål for årets Landsskytterstevne! Det hadde vært hyggelig om Skarpskytten stiller med mange deltakere på ymse nivå i Elverum i august. Vi har gjort unna en vintersesong bl.a. som delarrangør for Østlandsmesterskap i feltskyting lørdag 20. mars. Jeg vil rette en stor takk til alle medhjelpere fra Skarpskytten som bidro til at ting til slutt falt på plass. Stevnet ble en suksess, og alle deltakerne var svært fornøyde med opplegget. Det var en nyttig erfaring på mange områder, men en rask evaluering tilsier nok at det finnes enda noen forbedringspotensialer til de neste store arrangementer. Jeg har tidligere nevnt den store betydningen av en fungerende ungdomsgruppe. Uten å forringe noe tidligere ungdomsutvalg, vil jeg likevel si at det som nå skjer med Hanne i spissen er et svært positivt bidrag til vårt viktige rekrutteringsarbeide. Hanne har et medfødt talent til å skru opp miljøet i Skarpskytten enda noen knepp, og dette er vi svært takknemlige for! Hun drar riktignok ikke lasset helt alene, så tusen takk til alle som har bidratt med god veiledning, nyttig hjelp og generelt godt humør under vinterens innendørsskytinger. Hvis denne innstillingen også dras med i banesesongen, gleder jeg meg til fortsettelsen! Som de fleste nå bør ha fått med seg er det gjort, og gjøres fortsatt, en veldig god innsats ifbm. Planene om et nytt felles klubbhus og innendørsbane. I skrivende stund er det siste utkastet for vedtekter til Skytternes og Jegernes Hus AS under utarbeidelse. Et godt samarbeid lagene imellom vil sannsynligvis gjøre drømmen til virkelighet. Et slikt prosjekt vil nødvendigvis medføre en del kostnader for alle involverte parter, men Direksjonen er ikke i tvil om at dette toget skal vi hoppe på når vi først har fått muligheten. Det blir ingen nye sjanser senere. Hvis alt går i riktig retning, kan vi om noen få år ha et fullverdig klubbhus/skytehall/samlepunkt med forvissning om at det ble gjort et riktig valg. For vi har vel tenkt å drive aktiviteten vår videre? Det skal ikke legges skjul på at mye av vårt opparbeidede klubbhusfond har kommet som følge av den gode innsatsen til våre ærverdige medlemmer på jegerseksjonen. Tilbakemeldinger fra mer eller mindre kompetente jegerkandidater gir et utvetydig inntrykk av at de har fått en hjertelig velkomst, og i mange tilfeller også god bistand i sine nervøse forsøk på å prikke inn fem treff innenfor ringen. Og hvorfor skulle de ikke få gode råd og

4 tips til skyteteknikk, generelle råd om våpen og ammunisjon, hjelp til å justere et vrangt kikkertsikte osv.? Det er ingen tvil om at de har møtt likesinnede på våre storviltprøver, og derfor velger mange jegere Skarpskytten som sitt lag. Så en oppriktig takk til Jostein & Co.! Jeg håper at mange Skarpskyttere, både aktive og passive, stikker innom Løvenskioldbanen minst en gang i løpet av året og får med seg den gode tonen i Skarpskytten. Jeg ønsker uansett alle en strålende sommer og en riktig god banesesong! Skytterhilsen fra Terje 3 Alle referater fra Direksjonsmøter er lagt ut på hjemmesiden vår Baneåpning Søndag 25. april er det baneåpning på Løvenskioldbanen. Flaggheisingen starter kl Det skytes 25 skudd DFS program for alle klasser. Dette er en fin anledning å komme i gang med banesesongen, så det er bare å pusse børsa og møte opp. Stevnet inngår også som treningsstevne I. Vel møtt til Løvenskioldbanen

5 Rapport fra ungdomsutvalget 4 Både innendørs- og feltsesongen er på hell, og det er på tide med noen ord fra ungdomsleder ny av året. En stabil kjerne har trent på NIH i vinter. Torsdagene har vært gjennomført med henholdsvis instruksjons- og konkurransetrening annenhver gang. De 13 ungdommene som har vist seg i løpet av vinteren, noen oftere enn andre, har forskjellig forutsetninger, motivasjon og innstilling til skyting som hobby. Man kan dele skyttere generelt i to hovedgrupper: Noen drar på skytebanen for å skyte, - andre for å trene. Ungdomsutvalgets oppgave er å ivareta begge disse interessene. Det skal være sosialt og gøy, men det skal også være utviklende for de som ønsker å trene målrettet. Det betyr at alle må være åpne på hva DE vil, slik at instruktørene vet hva som forventes av dem. Skarpskytten satser på ungdommene. Det er tildelt midler til utstyr som tilfaller laget når det ikke lenger passer den enkelte skytter. På den måten har vi en god bruktbeholdning som nybegynnere kan overta på sikt. Det er også investert i tre nye Sauere i kaliber.22. Ungdomsskytterne våre har også fått den nye lagsjakken gratis. Alle også de voksne - oppfordres til å bruke denne når vi ferdes i skyttermiljøet. Dette skaper lagfølelse og samhørighet! Flere av ungdommene har debutert i konkurransesammenheng, også på feltskyting. De har fått erfare både puls, vind og ujevne standplasser. Ikke lett dette, men knallvær både på samlagmesterskapet og på Viken II gjorde at alle fikk en positiv opplevelse. Innendørs har vi hatt deltagere på Oslo Open, serieskyting og samlagsmesterskap 15-meter. Vi har også kåret tre lagsmestere innendørs: Thorstein Sjursen (J), Christian Aalerud Lie (ER) og Vegard Mauseth Nesland (R). Skarpskytten gratulerer!! Første helg etter påske arrangerer Oslo skyttersamlag ungdomssamling med overnatting på Oslo Østre sitt anlegg på Årvoll. I skrivende stund er ni Skarpskyttere påmeldt. Vi gleder oss Når utendørssesongen kommer i gang, ønsker ungdomsutvalget å koordinere noen turer med felles påmelding. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette i neste utgave av Rifleposten. En stor takk til Skarpskyttens aktive seniorer som velvillig har bidratt som instruktører, og til ivrige foreldre som har hjulpet til med det praktiske på trening. Vel møtt på Løvenskioldbanen etter påske. For ungdomsutvalget Hanne Mauseth

6 Rapport fra Jegergruppen 5 Når dette skrives 14. april 2010 er det å opplyse at Jegergruppen er på gang! Det er allerede avviklet to treninger på 100m banen, og den første Storviltprøven er godkjent! Som jeg anførte i Rifleposten i fjor, året før det, og året før det: Møt opp på 100 banen og avlegg Storviltprøven før høstrushet begynner. De av jegerne som leser Rifleposten, og andre, skjønner alle fordelene som liger her. I år disponerer Skarpskytten 100m på tirsdager. Annonsert åpningstid er fra kl. 1700, men for alle praktiske formål er banen åpne fra kl eller tidligere, så det er bare å møte opp. Vi holder banen åpen så lenge det kommer skyttere/jegere. Side sist etter avsluttet høstjakt/siste nr. av Rifleposten har det ikke vært den store aktiviteten i Jegergruppen. Vi kan vel si det slik at Jegergruppens medlemmer har fordøyd høstens jaktopplevelser og begynt oppladingen til neste sesong. Selvsagt har opptil flere av våre ærverdige medlemmer vært på utlandsjakt, og etter forlydene har de rasket med seg flere trofeer. Som nevnt disponerer Skarpskytten 100m banen på tirsdager. I tillegg til dette kan jegere som ønsker det få skutt på 200m på torsdager, men da fra kl og utover. Dette er den dagen hvor våre baneskyttere disponerer 200m, og dersom det er jegere som ønsker å prøve, skyter disse på skivene på høyre fløy. Selvsagt under kontrollerte forhold. Det kan så absolutt anbefales å prøve børsa på hold utover 100m. Som det observante medlem av Jegergruppen sikkert har fått med seg, arrangerer Jegergruppen to konkurranser i jaktfelt i løpet av året. En om våren og en om høsten. Sammenlagt vinner i 2009 ble ærverdige medlem Claus Dankert Krohn. I år arrangeres jaktfelt 1 lørdag 24. april, og jaktfelt 2 lørdag 06. november. Det er bare å møte opp. Ærverdige medlem Krohn trenger skarp konkurranse. Hva ellers? Jeg ønsker alle våre ærverdige medlemmer velkommen på 100m banen utover våren og ellers så lenge vi har banen åpen. Åpningstider og priser er lagt ut på vår hjemmeside Jostein Løne

7 Skydeselskabet Skarpskytten. Generalforsamling november Møtet ble satt kl med 18 medlemmer til stede Åpning ved formannen. Terje Hansen ønsket velkommen og henviste til møteinnkallingen som ble sendt ut den 31. oktober d.å. Dagsorden og innkalling ble gjennomgått. Det var ingen innvendinger og Generalforsamlingen ble deretter erklært som lovlig satt. 2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen. Hanne Mauseth og Arne Kobbeltvedt ble enstemmig valgt. 3. Årsberetning. Jostein Løne leste opp årsmeldingen fra jegerutvalget. Formannen leste opp de to øvrige årsberetningene. Som tillegg til selve hovedberetningen ble følgende to saker bemerket. Laget gjennomførte i 2008 sesongen et så omfattende salg av DFS- lodd at dette kvalifiserte for tildeling av et nytt Sauer gevær til laget. Kåre Stavem ble hedret med Løvenskioldbanemedaljen under åpningen av Treningsstevne I i år. Årsberetningene ble for øvrig godkjent. 4. Regnskap og budsjett Regnskapet ble gjennomgått av Kasserer. Da begge de to oppnevnte revisorer ikke hadde mulighet for å påta seg oppgaven, ble revisjonen gjennomført av Lars Johan S. Hereid og Torunn Haugvik. Regnskapet ble godkjent uten merknader. 5. Innkomne forslag. Ingen forslag til behandling. 6. Årskontingent. Gjeldende kontingentsatser beholdes uendret for kommende sesong Budsjett. Budsjettet ble godkjent.

8 7 8. Valg. Valgkomiteens forslag ble fremlagt av Karl Johan Olsen. Følgende tabell viser de valg som ble foretatt. Alle valg var enstemmige. Verv Navn Valg Periode(år) Leder Terje Hansen Gjenvalg 1 år Nestleder Kai Magne Mauseth Ikke på valg 2 av 2 Sekretær Jan Th Gamnes Ny 2 år Kasserer Even Haugvik Ikke på valg 2 av 2 Våpenmester Knut Olav Olsen Ny 2 år Leder jegergruppen Jostein Løne Ikke på valg 2 av 2 Leder ungdomsutvalget Hanne Mauseth Ny 1 år Vararepresentanter Lars Johan S Hereid Ny 2 år Karl Johan Olsen Ny 2 år Medlemmer ungdomsutvalg Bernt Lie Gjenvalg Runar Sollien Ikke på valg Medlem jegergruppen Arne Kobbeltvedt Gjenvalg 1 år Revisorer Lars Johan S Hereid Ny 1 år Anders R. Bjone Gjenvalg 1 år Medlemmer festkomité Kåre Stavem Gjenvalg 1 år Lars Johan Hereid Gjenvalg 1 år Kristin Kopland Ny 1 år Lars Johan S Hereid Ny 1 år Medlemmer valgkomité Roald Bjone Bjarne Hestenes Ny Ny 2 år 2 av 2 1 år 1 år Formannen takket de medlemmer som nå gikk ut av direksjonen for det arbeidet de hadde nedlagt for laget. Even Haugvik ble tildelt Skarpskyttens Fortjenestemedalje. Som begrunnelse for utmerkelsen la Formannen vekt på de mange varierte arbeidsoppgaver han hadde påtatt seg, blant annet som kasserer, ansvarshavende for lagets Web- side, medredaktør for Rifleposten samt støtte ved mange av lagets felt og stevnearrangement. 9. Følgende personer har prokura og underskriftsrett (hver for seg): a. Leder b. Nestleder c. Kasserer Postadressen følger lederen, dvs. fortsatt adresse i Bærum. Møtet ble hevet kl. 19:15 Referent: Sigurd Baldersheim Løvenskioldbanen, 14. november Hanne Mauseth Arne Kobbeltvedt

9 8 Landsskytterstevnet Elverum Årets landsskytterstevne arrangeres på Elverum. LS 2010 arrangeres i tiden lørdag 30.juli til lørdag 7.august Påmeldingsskjema er hengt opp i R-hytta på Løvenskioldbanen. Du kan også melde deg på ved å gå inn på og fylle ut påmeldingsskjemaet. Frist for påmelding er søndag 6. juni. Direksjonen vil sende inn samlet påmeldingsliste for Skarpskytten. Påmeldingsavgift: Klasse: Forhåndspåmelding: Ved oppmøte : Totalt: Senior: 415,- 520,- 935,- Rekrutt/Junior: 285,- 355,- 640,- Skarpskytten betaler forhåndspåmeldingen. Du kan lese mer om landsskytterstevnet på Safari Management arrangerer jakt- og fiskereiser for privatpersoner og næringsliv. VÅRE PRODUKTER Jakt av alle lovlige arter over hele verden. Ferie- safarireiser i Afrika Fiske av alle type arter, enten i havet eller i ferskvann Events - store eller små både i Norge og utlandet Bedriftsturer som kick off, bonusturer for ansatte eller kundeturer Foto- og filmsafari i inn- og utland Ekstrem opplevelse for de virkelig kresne Besøk oss på

10 9 SKYDESELSKABET SKARPSKYTTEN Organisasjonsnummer: Vil du gi din støtte til SKYDESELSKABET SKARPSKYTTEN? Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i SKYDESELSKABET SKARPSKYTTEN! Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter: 1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. 2. SMS: GRASROTANDELEN til 2020 (tjenesten er gratis). 3. Internet: eller 4. Norsk Tipping Mobilspill. Mer informasjon finnes på Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne. Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!

11 10 Resultater Lagmesterskap miniatyr I kveld ( ) ble det gjennomført lagmesterskap innendørs på NIH. Hele 20 skyttere møtte opp, og det ble kåret vinnere i mange klasser. Ungdomsgruppa hadde organisert kaker og kaffe, og etter skytinga ble det direkte premieutdeling for ungdomsgruppa, og sosialt samvær i etterkant. Nr Navn Serie 1 Serie 2 Serie 3 10 skudd 25 skudd Klasse aspirant 1 Thor Fogstad Oskar Lium Ola Bøe Klasse rekrutt 1 Vegard Mauseth Nesland Klasse eldre rekrutt 1 Christian Aalerud Lie Michael Gvein Klasse junior 1 Torstein Sjursen Nicholas Kulseth Klasse veteran 73 år 1 Bjarne Hestenes Åpen klasse 1 Torstein Lium Siw Rabben Klasse 1 1 Bernt Christian Lie Klasse Kai Magne Mauseth Eirik Reksten Kathrine Høybakk Hanne Mauseth Even Haugvik Lars Johan S Hereid Per Thoresen Jan Th Gamnes

12 Samlagsstevnet 15m 11 Samlagsstevne 15 meter ble avviklet hos Oslo Østre onsdag 9. desember. 13 Skarpskyttere møtte frem, 5 ungdommer og 8 voksne. Vår egen Jostein Løne ble samlagsmester i klasse 2, i skarp konkurranse med seg selv! Ellers ble det ingen toppresultater hos de voksne, men Nicholas ble rangert ut av pallen på innertiere med sine 245 poeng i kl ER. De totale resultatene ble som følger: Kl ASP: Magnus Bråtebæk Oskar Lium Vegard Mauseth Nesland 232 Kl ER: Nicholas Kulseth Christian Aalerud Lie 240 Kl 2: Jostein Løne 234 Kl 3-5: Sigurd Baldersheim Jan Th Gamnes Kathrine Høybakk Kai Magne Mauseth Lars Johan S Hereid Even Haugvik Lars Johan Hereid - 232

13 Samlagsstevnet felt 12 Søndag 7. mars ble årets samlagsstevne i felt arrangert. Skarpskytten stilte med 10 skyttere, hvorav 4 var rekrutter. Best av våre var Frank Vasholmen som ble samlagsmester i kl. V65. Frank var en av tre som hadde 29 treff i hovedrunden. Det ble meget jevnt i finalen da Frank vant med 41/9, mens andre og tredje plassen gikk på 41/8 og 41/7. De fleste av våre rekrutteringsskyttere deltok i sitt første feltstevne og det ble oppnådd gode resultater. Vegard Nesland (R) 15 treff, Julius Alexander Vasholmen (J) 18 treff, Oskar Lium (ASP) og Thor Fogstad (ASP) begge med 14 treff. Av våre seniorskyttere var Lars Johan Hereid best etter innledende skyting med 29 treff. Even Haugvik hadde 28 treff, Kathrine Høybakk 25 treff, Kai Magne Mauseth 22 treff og Jan Erik Karlsen 13 treff. Det var kun Lars Johan og Even som kvalifiserte seg til finalen. Lars Johan fikk 6/1 i finalen og endte opp på en 9. plass. Even skjøt en god finale med 11/4 og endte til slutt på en 4. plass etter omskyting om 3. plassen mot Rasmus Lillekvelland fra Nordstrand. Stevnet ble arrangert i Frogn i samarbeid med Follo skyttersamlag. Det var et nydelig vær med ingen vind og blå himmel. Det var riktignok dårlig sikt på noen hold pga. motsol, men det var en nydelig for feltskyting. Viken II felt Søndag 14. mars arrangerte Trøgstad skytterlag årets Viken II i feltskyting. Skarpskytten stilte med 9 skyttere, 5 på grovfelten og 4 på finfelten. To av våre skyttere kom til finaleskytingen, hvorav Frank Vasholmen fikk vår beste plassering. Han ble nr 8 i kl V65, etter 29 treff innledende og en flott finale på 12/8, altså totalt 41/8. De andre som skjøt på finfelten viste en klar forbedring i forhold til samlagsstevnet forrige helg. Julius Alexander Vasholmen fikk 19/9, Vegard Mauseth Nesland fikk 18/4, og debutant i feltskyting Nicholas Kulseth fikk 11/4. På grovfelten var Kai Magne Mauseth best av våre innledende med 28/12, og eneste på grovfelten som fikk skyte finale. Even Haugvik hadde 27/6, Kathrine Høybakk hadde 25/9, Lars Johan Hereid hadde 24/7 og Jan Erik Karlsen hadde 17/6. Finaleopplegget var spenstig for å si det mildt, med ukjente avstander og korte tider. Kneholdet var C40 på ca 440 meter, mens liggendeholdet var en horisontal 13x40 stripe på ca 260 meter. Dette gav store utslag i finalen. Kai Magne skjøt seg opp fra en opprinnelig 28. plass til en 18. plass med totalt 8 treff i finalen.

14 Akershusserien 2009/ Skarpskytten hadde to lag i årets Akershusserie. Nytt av året var at 1. og 2. divisjon skulle skyte 45 skudd, mens 3. og 4. divisjon skjøt 30 skudd som tidligere. Følgende personer har konkurrert for Skarpskytten i årets serie: Kai Magne Mauseth, Eirik Reksten, Kathrine Høybakk, Karl Johan Olsen, Hanne Mauseth, Even Haugvik, Trine Svendsen, Terje Hansen, Lars Johan. S. Hereid, Knut Olav Olsen, Sigurd Baldersheim, Jan Th. Gamnes Kai Magne og Kathrine hadde de beste resultatene i 2. divisjon med 444 poeng, mens Terje fikk det beste resultatet i 3. divisjon med 297 poeng. Etter de 7 innledende rundene var førstelaget klare for finale, etter en 3. plass på tabellen. Andrelaget havnet på 6. plass i 3. divisjon. Førstelaget skjøt finalen i 2. divisjon på onsdag 24/3. Etter en litt under middels start på de to første skytterne Kai Magne og Karl Johan var Skarpskytten på en 3. plass, 10 poeng bak Østre Romerike, og 14 poeng bak Oslo Østre II. Men heldigvis for laget perset Kathrine med 444, en kanonavslutning på sesongen, og tok igjen det tapte og litt til. Sammen med Eirik sikret hun sølvmedaljen for laget, 4 poeng foran Østre Romerike. Oslo Østre var for gode, og vant fortjent med 15 poengs margin. Dette betyr at Skarpskytten har samme oppsett på neste års runde, med ett lag i 2. divisjon, og ett lag i 3. divisjon. Vi støtter skyttersaken i alminnelighet og SKARPSKYTTEN i særdeleshet! Møt opp på skytebanen og TREFF venner og bekjente!

15 14 JAKT UNDER ANDRE HIMMELSTRØK. Det er en stund siden ærverdige medlemmer av Skarpskytten har bidratt med sine jaktopplevelser i andre land. Dette har ingen sammenheng med at våre ærverdige medlemmer ikke har jaktet utenlands så langt ifra. De har sågar jaktet i samtlige av klodens kontinenter/verdensdeler. Det er vel heller så at forklaringen kan finnes i den berømte tidsklemmen. Nå har det seg slik at formann i Jegergruppen sammen med ærverdige medlemmer Kobbeltvedt, Ellingsen og Lyngstadås, samt tre av Kobbeltvedt s kolleger fra byggbransjen nylig har vært i Afrika og jaktet på Afrikas ville dyr. Ærverdig medlem Kobbeltvedt er en jeger med stor personlig integritet, og han har selvfølgelig vært på Afrika-jakt før, senest for to år siden. Etter det har han stadig vært frampå med tanke på ny Afrika-jakt. Og så drog vi da, 7 forventningsfulle jegere på 10 dagers tur-2 reisedager, en dag til avslapping og 7 jaktdager. Jakten var arrangert av Safari Management v/tom Jensen. Om jeg skal komme med mine personlige erfaringer fra min første Afrikajakt: Dette ønsker jeg å oppleve igjen. Som de fleste av Afrika-jaktene foregikk også denne på privat område, en såkalt hunting-farm mål, der eneste grunnlag for gårdsdriften var jaktutleie Vi hadde full forpleining ute i bushen, noe som hunting-farmen stod for, og kost og logi var av ypperste kvalitet Farmen heter Kwalata Wilderness og ligger i Waterberg fjellene i Limpopo provinsen mot grensen til Botswana. Vi fløy til Johannesburg og deretter var det ca. tre timers biltur før vi var fremme i vårt jaktområde For å være ærlig, så har ikke jeg hatt Afrika-jakt som prioritert utenlandsjakt Jeg har forestilt meg denne form for jakt som jakt på store dyreflokker ute på store åpne sletter/ute på savannen. Ref. viltreportasjer fra Serengeti eller Kruger. Man tar seg inn på byttet i åpne Land-Rovers, man kommer på skuddhold og så fyrer man løs! Så skammelig feil kan man ta! Vel var det så at vi ble kjørt ut i lendet i åpne Land-Rovers, men avstandene var så store at dette var en nødvendighet om man skulle komme i kontakt med viltet. Terrenget der vi jaktet var topografisk mye likt det vi er vant med under elgjakten kupert, skog - og krattbevokst m/bekkedrag åser og lier og fjelltopper og åpne felt. Der vi beveget oss var vegetasjonen ofte tett. Å ta seg inn på viltet var som oftest en møysommelig affære. Selv om vi for det meste hadde overskyet vær, hadde vi opp mot 30*C midt på dagen. Påfylling av væske - mye væske - var en nødvendighet. Med erfaring fra

16 norsk storviltjakt har en erfart å ikke se en klauv hele dagen, sågar hele jaktperioden - for ikke å snakke om å komme i skuddposisjon. Det er da frustrasjonen brer seg og blir nesten grunnfestet. Tanken på å finne seg en ny fritidssyssel er nærliggende. Det er da det er godt å ha med seg en Afrikaerfaring. Om vi ikke akkurat vasset i dyr, var det dyr å se med jevne mellomrom, men det hendte også at vi kunne gå en hel for-el. ettermiddagsøkt uten å se dyr. Bortsett fra flodhest og krokodille og de store kattene vi så ferske spor etter leopard så vi det meste, også svart mamba! Som f. eks da jeg skulle felle mitt første Afrika-vilt, og jeg stilte på en zebra. Vi støkket da både neshorn, elefant og kudu. Kudu ble felt i stedet for zebra, som jeg felte en annen dag. I vår gruppe på 7, var 5 førstegangsjegere i Afrika, og for jegere av denne kategorien, er som oftest impala på fellingslisten. Så også for oss. Og det må jeg si: Det er ikke bare å bestille en impala, og så vips: dyret er felt med et velrettet skudd. Som blant norske hjortedyr: Storbukken er både smart og slu. Det er derfor han er blitt så stor! Personlig opplevde jeg å lure på en storbukk en hel formiddag. Jeg hadde han i siktet flere x, men uten å få til et rent skudd. Akkurat da jeg skulle skyte, dreide bukken en smule, bøyde nakken og gikk bak en liten busk. Og dermed var bukken forsvunnet fra jordens 15 overflate! Men for en spenning og for en jaktopplevelse! Hva ellers er det å berette om min første Afrika-jakt? Som tidligere nevnt; det borger for gjentakelse. Om jeg da skal gå for større vilt, er jeg ikke sikker på. For meg personlig var selve jaktopplevelsen det viktigste. Vår agent i Norge, Tom Jensen, Safari Management, har et profesjonelt opplegg for nye og erfarne Afrikajegere, og kan trygt anbefales. Caroline og Reinhardt Heuser, vertskapet på Kwalata, anstrengte seg til det til det ytterste for at deres jegere skulle ha det best mulig. Kost og losji var av ypperste kasse, det var lite eller ingenting å sette fingeren på, alle av oss følte seg godt ivaretatt. Avslutningsvis har jeg tenkt til å komme med noen betraktninger angående våpenvalg. Om man skal jakte på Big Five, er.375 H&H minimumkaliber. Når det diskuteres Afrikajakt, kan en få inntrykk av at utbytte av turen, er proporsjonal med størrelsen av kaliberet. Dess større kaliber, gjerne.500 NE, dess større utbytte. Det har kanskje noe med onanering av egoet å gjøre? Personlig jaktet jeg med. 300 WM, som var mer enn stort nok, kanskje noe i overkant med tanke på det viltet jeg jaktet på Jeg opplevde i alle fall gjennomskyting av alt jeg felte, størrelse opp til kudu. De av jegerne som skjøt m/.308 el hadde akkurat like gode resultater. Bare så det er nevnt! Om jeg skal jakte på noe tilsvarende på min neste Afrika-

17 jakt, kan det godt være at jeg går for 6,5x55. Jostein Løne. 16 PS! I neste nr. av Rifleposten vil Jan R. Lycke komme med sine erfaringer fra sin siste steinbukkjakt i Sveits. Etter sigende skal det ha vært litt av en jakt! DS

18 17 Terminliste 2010 Dato: Dag: Kl.: Skyting: Avstand: Sted: 22.apr Torsdag Dugnad Alle Løvenskioldbanen 24.apr Lørdag Jaktfelt I 100 Løvenskioldbanen 25.apr Søndag Baneåpning Treningsstevne I 100/200 Løvenskioldbanen 26.apr Mandag Trening 200 Løvenskioldbanen 28.apr Onsdag Treningsstevne II 100/200 Løvenskioldbanen 29.apr Torsdag Trening 100 Løvenskioldbanen 3.mai Mandag Serieskyting I 100/200 Årvoll 3.mai Mandag Trening 200 Løvenskioldbanen 5.mai Onsdag Treningsstevne III 100/200 Løvenskioldbanen 6.mai Torsdag Beste skytter I 200 Løvenskioldbanen 6.mai Torsdag Trening 100 Løvenskioldbanen 8.mai Lørdag Ingen skyting /200 Løvenskioldbanen 10.mai Mandag Trening 200 Løvenskioldbanen 13.mai Torsdag Trening 100 Løvenskioldbanen 17.mai Mandag Trening 200 Løvenskioldbanen 20.mai Torsdag Trening 100 Løvenskioldbanen 24.mai Mandag Storsk. Vandrep./Dugleik 100/200 Løvenskioldbanen 26.mai Onsdag Samlagsstevnet stang/stuper 200 Løvenskioldbanen 27.mai Torsdag Trening 100 Løvenskioldbanen 31.mai Mandag Uttak Viken II / Serieskyting II Alle Løvenskioldbanen 31.mai Mandag Trening 200 Løvenskioldbanen 3.jun Torsdag Skogsløp med skyting. 100/200 Løvenskioldbanen 6.jun Søndag Skytingens dag. 100 Løvenskioldbanen 7.jun Mandag Lagsm. / Vet.pokal 200 Løvenskioldbanen 10.jun Torsdag Beste skytter II 200 Løvenskioldbanen 10.jun Torsdag Trening 100 Løvenskioldbanen 11.jun - 13.jun Fre - Søn Viken II bane 100/200 Fet 14.jun Mandag Serieskyting III 100/200 Løvenskioldbanen 14.jun Mandag Trening 200 Løvenskioldbanen 15.jun Tirsdag Formannsmøte / kurs 16.jun Onsdag Organisasjonsmedaljen/Nationen 200 Årvoll 17.jun Torsdag Trening 100 Løvenskioldbanen 19.jun - 20.jun Lør - Søn Samling Viken II 100 Løvenskioldbanen 21.jun Mandag Trening 200 Løvenskioldbanen 24.jun Torsdag Trening 100 Løvenskioldbanen 24.jun - 26.jun Tor - Lør Løvenskioldbanestevnet 100/200 Løvenskioldbanen 24.jun - 26.jun Tor - Lør Åpent stevne 100/200 Årvoll 25.jun Fredag Ingen skyting 28.jun Mandag Trening 200 Løvenskioldbanen 1.jul - 31.jul Tor - Lør Sommerferie 100/200 Løvenskioldbanen 3.jul - 4.jul Lør - Søn Samling rekr/jun Viken II Løvenskioldbanen 30.jul - 7.aug Fre - Lør Landsskytterstevnet 100/200 Elverum 9.aug Mandag Trening 200 Løvenskioldbanen 12.aug Torsdag Beste skytter III 200 Løvenskioldbanen 12.aug Torsdag Trening 100 Løvenskioldbanen 15.aug Søndag Samlagstevne 100/200 Løvenskioldbanen 16.aug Mandag Trening 200 Løvenskioldbanen

19 18 19.aug Torsdag Trening 100 Løvenskioldbanen 19.aug Torsdag Samlagets prem./ Int. cup 200 Løvenskioldbanen 23.aug Mandag Trening 200 Løvenskioldbanen 26.aug Torsdag Trening 100 Løvenskioldbanen 28.aug Lørdag Kongeskyting Hele banen Løvenskioldbanen 30.aug Mandag To-Ti V / Chr. Seeberg 200 Løvenskioldbanen 30.aug Mandag Damenes pokal 200 Løvenskioldbanen 30.aug Mandag Grumpelskyting 200 Løvenskioldbanen 2.sep Torsdag Prinseskyting 100 Løvenskioldbanen 2.sep Torsdag Beste skytter IV 200 Løvenskioldbanen 6.sep Mandag Trening 200 Løvenskioldbanen 9.sep Torsdag Rekr. / Jun.pokalene 100 Løvenskioldbanen 11.sep Lørdag Løvenskioldbanepokalen 200 Løvenskioldbanen 30.sep Torsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 5.okt Tirsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 7.okt Torsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 12.okt Tirsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 14.okt Torsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 19.okt Tirsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 21.okt Torsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 26.okt Tirsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 28.okt Torsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 2.nov Tirsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 4.nov Torsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 6.nov Lørdag Jaktfelt II 100 Løvenskioldbanen 6.nov Lørdag Jegergruppas premie 100 Løvenskioldbanen 6.nov Lørdag Harald Uggen 100 Hjortebanen 9.nov Tirsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 11.nov Torsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 13.nov Lørdag Generalforsamling Løvenskioldbanen 16.nov Tirsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 18.nov Torsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 23.nov Tirsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 25.nov Torsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 30.nov Tirsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 1.des Onsdag Ombudsmøte Årvoll 2.des Torsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 2.des - 5.des Tor - Søn Oslo Open 15 Ekeberghallen 2.des - 5.des Tor - Søn Åpent stevne 15 Årvoll 3.des - 4.des Fre - Lør Åpent stevne 50 Idrettshøgskolen 7.des Tirsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 9.des Torsdag Innendørspokalen 1 av 4 50 Idrettshøgskolen 14.des Tirsdag Trening 50 Idrettshøgskolen 16.des Torsdag Trening 50 Idrettshøgskolen

20 19

21 20 ROLF LYCKE AS er et familieeid selskap, etablert i 1919, og leverer rør, rørdeler, flenser og ventiler til Offshore, Kjemisk- og Mekanisk- Industri. Vi er lokalisert i Oslo, Stavanger og Bergen. Vi støtter skyttersaken i alminnelighet og SKARPSKYTTEN i særdeleshet!

22 Runde år 21 Navn Fødselsdato År Knut Olsen Erik Baumann Terje Hansen Sven Nicolaisen Thor Andreas Grannæs Kai Magne Mauseth Tor Simonsen Per Thoresen Helge Ragnar Naarstad Ingar Dobloug Morten Gvein Wilhelm Stang Einar-Andre Prestkvern Torgeir Sletvold Vegard Reiten Odd Torset Hans Petter Haugerud Birger Elstrøm Vidar Hovind Alexander Brennersted Sverre Sartz Torstein Lium Jørgen Sogn Kjus Harald Moseby Andreas Rolstad Magne Nes Erling Paul Qvale Knut Osvald Welle Oskar Lium Fredrik S. Michelet Rune Hestenes Helge Stokstad Lars Aasberg Bjørn Olav Amundsen Christoffer Vasholmen Frick Steinar Bråtebæk Svein Eide

23 22 Navn Fødselsdato År Espen Næss Larsen Petter Nørholm Atle Høkeli Christian Aalerud Lie Joachim Kobbeltvedt Arild Johansen Karl-Henrik Lund Brinch Alf Ulven Ragnvald Graff Terje Solli Sverre K. Seeberg Arne Kobbeltvedt Ola Kirkerud Jan Henrik Eriksen Jan Erik Karlsen Stein Dahle

24 Rifleposten nr Er det noen som har bilder, historier, annonser eller annet som dere ønsker satt inn i Rifleposten kan dette sendes til eller til Jostein Løne. Utgiver: Redaksjon: Skydeselskapet Skarpskytten Jostein Løne og Even Haugvik Retur: Jostein Løne Gråbrødreveien 4D 0379 Oslo

Rifleposten. Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten.

Rifleposten. Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten. Rifleposten Nr. 1-2012 årgang 16 Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten.no

Detaljer

Rifleposten. Innhold: Direksjonens side side 4-7 Kongeskyting 8 Grumpelskyting 9 Jegersiden 13-14 Jakt under andre himmelstrøk 14-17

Rifleposten. Innhold: Direksjonens side side 4-7 Kongeskyting 8 Grumpelskyting 9 Jegersiden 13-14 Jakt under andre himmelstrøk 14-17 l Nr.2-2004 årgang 8 Rifleposten Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten Innhold: Direksjonens side side 4-7 Kongeskyting 8 Grumpelskyting 9 Jegersiden 13-14 Jakt under andre himmelstrøk 14-17 2 Rifleposten

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Nr 4 Desember 2012 66. årgang

Nr 4 Desember 2012 66. årgang Nr 4 Desember 2012 66. årgang Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen: Marit Jorsett, Sverre Brovoll, Bjørn Johansen (trykking) Avisens adresse: Østre Posten Postboks 62 Årvoll 0515 Oslo Hjemmeside: http://www.dfs.no/oslo-ostre

Detaljer

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 Velkommen til GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 2 SAKSLISTE: ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG VALG VELKOMMEN STYRET ÅRSMELDING 2009 3 Sesong nr. 148 er over for Stavanger Skytterlag.

Detaljer

Nr 1 Mars 2015 69. årgang

Nr 1 Mars 2015 69. årgang Nr 1 Mars 2015 69. årgang Marianne Berger ble samlagsmester på 15m Fem samlagstitler til på 15m Fem medaljer/stjerner i Viken II felt Suveren seier i lagskyting grovfelt Åtte medaljer i samlagsstevnet

Detaljer

Rifleposten. Innhold: Direksjonens side side 4 Skarpskyttens jegerside 5 Kongeskyting 8 Generalforsamling 13

Rifleposten. Innhold: Direksjonens side side 4 Skarpskyttens jegerside 5 Kongeskyting 8 Generalforsamling 13 Rifleposten Nr. 3-2005 årgang 9 Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten Innhold: Direksjonens side side 4 Skarpskyttens jegerside 5 Kongeskyting 8 Generalforsamling 13 Du finner oss også på www.skarpskytten.no

Detaljer

Stange og Romedal skytterlag

Stange og Romedal skytterlag Stange og Romedal skytterlag Årsberetning 2011 Styresammensetning Leder Nestleder Kasserer Leder ungdom Sekretær Lars Standerholen Fride Berg Standerholen Rune Tangen Torill Engevoll Bjørn Oustad Arbeidsfordeling

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

SKYTTERPOSTEN. Nr. 1. 2010 38. årgang. Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge.

SKYTTERPOSTEN. Nr. 1. 2010 38. årgang. Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge. SKYTTERPOSTEN Nr. 1. 2010 38. årgang Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge. Vår profil! Jan Erik Nordvik fikk tilbake gløden for skyting, nå som sønnen Sindre ville bli med på

Detaljer

Nr. 2 Juni 2014 68. årgang

Nr. 2 Juni 2014 68. årgang Nr. 2 Juni 2014 68. årgang Meget gode Viken II resultater Kurt Eirik Bekkevold vant et Norgecupstevne Medaljeras i SM Stang- og felthurtigskyting 43 påmeldte til Landsskytterstevnet i Sandnes Redaktør:

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Kjære Kjekstadmedlemmer... En ny golfsesong nærmer seg og for alle som er involvert i driften av klubben vår er dette en hektisk tid. Årets merkedag blir garantert

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR! SKYTTER- POSTEN Nr. 4. 2008 36. årgang VÅR PROFIL: Svein Arne Linnerud, her fotografert foran noen av sine 20.0000 kyllinger, i det nye oppdrettsanlegget sitt hjemme på Lundby gård! Skytter-Posten ønsker

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1 ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014 Troms skyttersamlag 2014 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder /leder krets 2 Leder krets 1 Leder krets 3 Leder krets 4 Leder krets 5 Eva Rubbås-Risvik Svein Ivar

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer