Spennende kirke-safari s. 4-5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spennende kirke-safari s. 4-5"

Transkript

1 NR Spennende kirke-safari s. 4-5

2 Å leve uten filter Jeg har lært masse av barn. Vi voksne har mange filtre vi ser verden gjennom. Vi tilpasser og vurderer. Finner ut om ting er logiske, om det passer seg, om vi tør. Barn lever på mange måter uten filter. De har sin egen logikk, sier ting slik det er, tar ikke alle de forbehold vi voksne her lett for å ta. Etter at Jesus hadde talt til en stor menneskemengde hele dagen, kom disiplene med voksentankene sine: Folk begynner å bli sultne, du må sende dem hjem. Vi kan i hvert fall ikke skaffe mat til så mange! Når Jesus spør om noen har noe mat, kommer det bare en liten gutt med nista si. Jeg synes jeg kan høre hva disiplene tenker da: Hallo! Hva tenker du! Også til fem tusen! Den lille nista! - Her er alle filtrene på plass. Men vi vet hva som hendte. Jesus velsignet gavene, og det ble mer enn nok til alle. Anne Helene Skår har vært leder for Stathelle menighetsbarnehage i en årrekke. Vi har så lett for å tenke voksentanker om det vi har fått av evner, tid og penger. Det er så lite, det betyr ikke noe i den store sammenhengen. Gjør vi som gutten og kommer med det vi har til Jesus, så vil han velsigne det, og det blir til glede for mange. Jesus sa at vi måtte bli som barn for å komme inn i Guds rike. Jeg tror det betyr at vi må lære av barna hvordan vi kan leve uten filter. Ikke ta så mange forbehold, men godta at Jesu logikk er annerledes enn vår. Da kan han få komme til med sin velsignelse slik at våre små matpakker kan bli til glede for mange. Lykke til med det barnslige livet! Populær kirkebok for 4-åringer 94 prosent av menighetene i Den norske kirke har en ordning med utdeling av en kirkebok til 4-åringene i menigheten. Tradisjonen med utdeling av 4-årsboken går tilbake til Nest etter konfirmasjon, er utdeling av 4-årsboken det tilbudet som har størst oppslutning i Den norske kirke, når det gjelder tilbud for bestemte årsklasser. I 2011 mottok 58 prosent av alle døpte 4-åringer boken. Det var samme andel som året før. Utdelingen skjer som regel i forbindelse med en barne- eller familiegudstjeneste. (KPK) Førstesidebildet: Sokneprest Geir Gundersen Grøtberg forteller 7-klassinger om Olavskirken under årets Kirke-safari. Se også side Bamble Menighetsblad

3 Det skjer i Bamble IKON-UTSTILLING I forbindelse med Olsok-gudstjenesten i Olavskirken mandag 29. juli kl stiller Daniel Rike ut sine ikon-arbeider på Menighetshuset. Utstillingen er åpen en time før gudstjenesten. Godt år for Bamble menighetshus Stiftelsen Bamble menighetshus hadde et godt driftsår i Det var en økning i utleie av lokalene til private arrangementer, og det ga også økte inntekter. Årsregnskapet ble gjort opp med et lite underskudd, men menighetshuset har en bankbeholdning på kroner. Dette mener styret er tilfredsstillende. Formann i Stiftelsen er Jens Tjellaug. Ny gudstjenesteordning godkjent Fjoråret var preget av arbeidet med gudstjenestereformen. I Stathelle menighet ble det holdt tre temakvelder med fokus på den nye ordningen, og enkeltpersoner og grupper har kommet med bidrag. Biskopen har nå godkjent resultatet, som foreløpig gjelder for 2 år. Menighetsrådet ser fram til at den nye ordningen blir godt integrert i menighetens gudstjenestefeiring. Gir lønna til menighetsarbeid Klokkertjenesten i menighetene i Bamble er lønnede oppgaver, men de som utfører tjenesten gir sin lønn til arbeidet i menighetene. Det utgjør mer enn kroner pr. år, og er et viktig tilskudd til de ulike aktivitetene. STATHELLE KIRKES MARKEDS- DAG er i år flyttet til lørdag 6. september. I mange år har den vært en viktig inntektskilde for Stathelle menighet. Den innbringer gjerne ca kroner. I år blir pengene delt mellom ungdomsprestestillingen og fornyelse av kirketekstilene i kirken. Noen er utslitt og andre har vi aldri hatt råd til. Nå ønsker menighetsrådet å rette opp dette til kirkens 50-årsjubileum 29.mai Vi trenger lopper og auksjonsgjenstander. Er du avhengig av at vi forhåndslagrer kontakter du menighetskontoret telefon , eller en av menighetsrådets medlemmer. Kan du vente til fredag 5. september finner du oss på parkeringsplassen ved kirken fra kl Da er vi også ute og henter. Gamle hvitevarer, felger og dekk tar vi ikke imot. Med godvær på lørdagen glir det ned kaffe, mineralvann og vafler i stor mengder. Får vi noen godbiter til auksjonen bør det bli ny rekord i år. TAKK TIL ARNE LUND Arne Jørgen Lund (67) avslutter sin tjeneste etter 29 år som prest i Bamle. Han ble ansatt som kapellan i Stathelle kirke i 1974, etter utdanning ved Menighetsfakultetet og et år som feltprest. Vi har jobbet skulder ved skulder i et veldig godt felleskap. Jeg setter stor pris på han som kollega og medmenneske, sier pensjonert sokneprest Kjell Storaker. Bamble Menighetsblad

4 184 sjuendeklassinger fra fem skoler - Dette er et fantastisk fint opplegg! Elevene lærer mye, og det gjør vi lærere også. Alle er begeistret når vi kommer tilbake til skolen. Jeg håper dette skal fortsette... Bamble kirkes orgel er et imponerende instrument med orgelpiper. Her får Harald Fjellhaug fra Rønholt prøvespille, godt hjulpet av organist Jan Staudt. Lærer Elisabeth Braathen er ikke i tvil. Hun er med på kirke-safari med 7-klassingene for tredje år på rad, og anbefaler det på det varmeste. Og elevene er også fornøyde. - Jaaa! svarer jentene fra 7A på Stathelle i kor. - Det er moro at vi kan lære selv om vi ikke er på skolen! «Den kulturelle skolesekken» Opplegget er et samarbeid mellom de fem barneskolene, Bamble kommunes kulturetat og Bamble menighet under navnet «Den kulturelle skolesekken». I løpet av fire dager omkring 17. mai fikk alle kommunens sjuendeklassinger førstehånds kunnskap om kirkestedet, - både historie og dagens bruk. Elevene var innom 5 ulike stasjoner i løpet av dagen, og kirkerommet var en naturlig start. Her fortalte sokneprest Arne om historie, utsmykning og symbolikk. Kirken ble tegnet 4 Bamble Menighetsblad

5 på kirke-safari Tekst og foto: Jan Fredrik Vinje Bildene: T.v.: Ungdomsprest Bård viser fram de 110 år gamle kirkeklokkene. Lærer Elisabeth Braathen og elevene Sondre Madsen og Adrian Nguyen fra 7A på Stathelle barneskole lar seg imponere. T.h. ovenfra: Elevene måtte følge nøye med for å svare på spørsmål om det de så og hørte. Sokneprest Geir som Hellig Olav forteller om kirkens historie i Mariakapellet. Alteret i Olavskirken har en hemmelighet. Fordypningen i midten har sannsynligvis vært skjulested for en relikvie fra helgenkongen i middelalderen. På kirke-safari er det også storefri, og etter pølser og brus er det tid for litt moro. Her konkurrerer Håvard Dahl fra Rønholt (t.v.) og Emil André Gustavsen fra 7A Stathelle om å bli Bamble-mester i vanndrikking. av den kjente sokneprest Lammers og sto ferdig i 1845, men dagens kirketårn er av nyere dato, og de store kirkeklokkene er fra I kirkens lille museum kunne ungdomsprest Bård vise elevene kulturskatter som landets første Bibel fra 1550 og flott dekorerte dører som markerte de rikes kirkebenker i eldre tider. Ved Olavskirken hjalp sokneprest Geir elevene å finne byggmesterens bumerke på en av de nederste steinene, og en skulptur på steinveggen som forestilte et bjørnehode. En uthulning på toppen av hodet var brukt til vievann. I stabburet på prestegården fortalte Marit Storaker om bygninger og mennesker som har bodd her gjennom tidene. Hun leste også fra boken sin «Hellig Olavs hår». Den kom ut i fjor og handler om menneskene som kan ha levd her på 1100-tallet, da den gamle steinkirken ble bygd. Bamble Menighetsblad

6 Undring rundt presteansettelser For akkurat et år siden gledet hele familien seg etter noen år i den pulserende storbyen Antwerpen til en fredelig tilværelse i en landsens prestegård, i et godt og traust prestekall i Telemark. I skrivende stund er prestegårdslivet fortsatt ikke en realitet, og menighetene er kommet i harnisk over de siste to presteansettelser. Det har vært avisinnlegg, demonstrasjoner, underskriftskampanjer, ryktespredning, boikottaksjoner, utmeldinger m.m. Jommen er det godt vi ikke vet alt om framtida! Våre forgjengere ble utnevnt for over en mannsalder siden. Den gang gikk ansettelser av geistlighet oftest gjennom Kongen i statsråd, og det var vel stort sett departement med biskop som styrte det hele. Menigheten ble knapt nok spurt. I dag er hele prosessen demokratisert med at hvert enkelt bispedømmeråd ansetter prester i eget bispedømme. Dette rådet er i tillegg valgt av alle bispedømmets menigheter. Etter vårt system er det altså ikke menighetene som innstiller eller ansetter prester i offentlige stillinger, men de kan komme med et forslag til en prioritert rekkefølge av kandidatene. Jeg har forstått det slik at i ca. 80 prosent av utnevnelser slår menighetenes valg igjennom. Likevel ser vi at det blir et forferdelig spetakkel ved noen ansettelser. Noen søkere som helt lovlig har søkt en stilling og på legalt vis fått den, blir nesten mobbet til å trekke seg. Dette får meg til å undres om kanskje det gamle systemet var like greit. Noe av det samme problemet gjelder også våre gudstjenesteordninger og liturgier. Tidligere fikk vi våre gudstjenestebøker med gjeldende liturgier ved de forskjellige kirkelige handlinger gjennom Kongelig resolusjon. Boka var kongelig forordnet lov og skulle brukes i alle landets kirker. I dag sitter alle menigheter og snekrer sine egne liturgier og er mer eller mindre heldige med dette. Bare i vår kommune eksiterer vel et halvt dusin forskjellige gudstjenesteordninger - og det kun til høymessen - til stor frustrasjon både for menighetsmedlemmer, prester og organister. Igjen var det bedre før? Til slutt: Jeg har visst blitt en gammel mann siden jeg ankom Bamble! Jeg kan ikke huske at alder noensinne har vært et tema i min familie eller omgang. Men nå har jeg altså skjønt at Bamble etter Storakers og Lunds avgang er blitt utsatt for urimelig for gubbing, og noen menighetslemmer ønsker ikke personer som snart er klare for pensjonering. Jeg har nå egentlig trodd at jeg i alle fall skulle ha et drøyt decennium i aktivt arbeid før pensjon, men skjønner jo at dette bare er småtteri i forhold til forgjengeres embetstid. Det kan være at en ung kone og mine førskolebarn har gjort, at jeg har innbilt meg en yngre alder enn det fødselsåret mitt ubønnhørlig slår fast. Jeg går unektelig mot støvets alder, og jeg er glad for påminnelsen om alltid å være beredt på å møte vår Skaper! Imidlertid håper jeg at det ikke er et minus i vår profesjon, at presten har noen år på baken og har en allsidig erfaringsbakgrunn! Geir Gundersen Grøtberg 6 Bamble Menighetsblad

7 SØNDAG ER 3. søndag i treenighetstiden 9. juni Stathelle kirke kl : Avskjedsgudstjeneste for Arne Lund. Prost og prester deltar. 4. søndag i treenighetstiden 16. juni Gautefall fjellkirke kl : Fellesgudstjeneste for hele prostiet. Prester fra hele prostiet deltar. Preken ved Geir Grøtberg. 5. søndag i treenighetstiden 23. juni Fjordglimt leirsted kl : Fellesgudstjeneste for menighetene i Bamble ved Geir Grøtberg. 6. søndag i treenighetstiden 30. juni Herre kirke kl : Gudstjeneste ved Geir Grøtberg. Bamble kirke kl : Kvelds-gudstjeneste ved Geir Grøtberg. 7. søndag i treenighetstiden 7. juli Stathelle kirke kl : Gudstjeneste ved Håvard Norendal. Bamble kirke kl : Kveldsgudstjeneste ved Håvard Norendal. Langesund kirke kl 18.00: Kveldsgudstjeneste ved Geir Grøtberg. 8. søndag i treenighetstiden 14. juli Bamble kirke kl : Gudstjeneste ved Geir Grøtberg. Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Jan Terje Hanssen. 9. søndag i treenighetstiden 21. juli Langesund kirke kl : Gudstjeneste ved Jan Terje Hanssen. Herre kirke kl : Kveldsgudstjeneste ved Jan Terje Hanssen. 10. søndag i treenighetstiden 28. juli Langesund kirke kl : Gudstjeneste ved Bård Haugstvedt. Olsok 29. juli Olavskirka kl : Olsok-gudstjeneste ved Bård Haugstvedt. 11. søndag i treenighetstiden 4. aug. Stathelle kirke kl : Gudstjeneste ved prostiprest. Langesund kirke kl 18.00: Kveldsgudstjeneste ved Arne Lauvhjell. 12. søndag i treenighetstiden 11. aug. Herre kirke kl : Gudstjeneste ved prostiprest. Skjærgårdssang. 13. søndag i treenighetstiden 18.aug. Bamble kirke kl : Gudstjeneste ved Geir Grøtberg. Langesund kirke kl : Gudstjeneste ved Jan Terje Hanssen. 14. søndag i treenighetstiden 25. aug. Stathelle kirke kl : Gudstjeneste ved Geir Grøtberg. Herre kirke kl : Gudstjeneste ved prostiprest. Langesund kirke kl : Gudstjeneste ved Jan Terje Hanssen. Bamble Menighetsblad

8 Hedersdiplom til hederskvinner Gunn May Bergsland og Åshild Wingereid er tildelt Søndagsskolens hedersdiplom for lang og imponerende innsats i Findal søndagsskole. I rundt 30 år har de stått ved roret og samlet barn til bibelundervisning, sang, lek og trivsel. Hedersdiplomene ble utdelt på Sprell- Levende-dagen på Fjordglimt 4. mai. En dag arrangert av Telemark søndagsskolekrets og NMS U. Det var Karin Fjose som takket hedersdamene, på vegne av Telemark krets og Søndagsskolen Norge, med diplomer og blomster. Hun kunne fortelle om basarer, julespill, søndagsskoleturer i inn-og utland og mye annen moro de to ildsjelene har stått for. Åshild ble kalt opp fra kjøkkenet og vaffelsteiking da diplomene skulle deles ut. Hederskvinnene med sine diplomer (Foto: Andreas Bergersen, tekst: Anne Helene Bergersen) Begge hederskvinnene ble overrasket, men takknemlige for påskjønnelsen. «Når alle gjør litt blir det mye», sa Gunn etter tildelingen. Til glede for generasjoner Generasjoner i Findal har fått gleden av arbeidet til Åshild og Gunn, og mange av dagens medlemmer var tilstede på Fjordglimt. De kunne fortelle at det ikke bare er «litt» disse damene har gjort, og fortsatt gjør, for søndagsskolen! I tillegg til Findal er det søndagsskoler på Asdal, Ødegårdens verk og i Bamble Frikirke. I hele landet er det 1366 søndgssskoler med ca barn. 8 Bamble Menighetsblad

9 Slekters gang Bamble Døde Ragnar Kristian Eriksen Peder Andreas Hartveidt Asle Tore Albrigtsen Arne Andreas Andreassen Roy Arnulf Tveten Katrine Aspeflaten Døpte Teodor Almenning-Eggen Noah Elias Fink Tobias Moen Dale Mia Johanna Walle Charlotte Olafsen Holtsdalen Anne Sofie Wallin Marthinsen stathelle Døde Øivind Sjøberg Arne Kjell Rørholt Arne Johan Løver Døpte Runa Marie Øwre Moen Caroline Lima Skontorp Cindy Kathlen Lima Skontorp herre Døde Svein Bærø Wilhelm Johan Askevold Anne-Lise Hermansen Kåre Arvid Auknes Anne Marie Johansen Døpte Karianne Edvardsen Karlsen Kevin Jahren Gunnild Marita Gulliksen Stensrud Kimbeli Gundersen Tlf Bamble Menighetsblad

10 DEN NORSKE KIRKE Bamble prestegjeld Bamble Herre Stathelle Morgenglede Menighetskontor: Europav. 472, 3960 Stathelle Kontor: Man, tirs og torsdag kl Tlf: , Faks: E-post: Sokneprest Geir Gundersen Grøtberg, Utsikten 7, 3770 Kragerø Tlf: E-post: Kontor: Det er Tirsdag vi som trykker Bamble Tlf: Menighetsblad! Ungdomsprest Bård Haugstvedt Sivs Ta vei kontakt 1, 3960 Stathelle for et godt Tlf: tilbud på 824 trykksaker: E-post: Diakon: Telefon Inger 35 M. 51 Håland E-post Tlf: Unni Bamle Tlf: Trosopplæring: Bård Haugstvedt Tlf: Inger Lise Øystese Tlf: Organist Jan Staudt Priv.tlf: / Sekretær: Tove Knutsen Tlf: Bamble kirke Tlf: Kirketjener Roy V. Finmark Tlf: Herre kirke Tlf.: Kirketjener Stein Amundsen Tlf: / Stathelle kirke Tlf: Kirketjener Jeff Lyons Tlf: / Eik Kirkegård Kirkegårdsarbeider: Jeff Lyons Tlf: Kirkeverge Astrid Gundersen Kontor: Torvet, Langesund, Tlf: Mobiltlf: E-post: A Økonomikonsulent Jorunn M. Werswick Tlf: E-post: Ta Ta kontakt kontakt for for et et godt godt tilbud tilbud på på trykksaker: trykksaker: Telefon Telefon E-post E-post Jernia Bamble Tlf.: Valleveien 231 ñ 3960 Stathelle Tlf.: STATHELLE Tlf.: Fax: Tlf.: Stathelle Langesund BAM HAGES 35 A 35 9 Tlf.: Hansen og Arntzen Co AS BÅTBYGGERI Restaurering ñ Reparasjoner Langesundsveien 106, 3960 Stathelle Tlf.: ñ Fax Kj Tro 396 B Redaksjonskomité: Trykk: Jan Fredrik Vinje: Reklamehuset Wera Geir Gundersen Grøtberg, Tlf Tlf.: Eva Karin Ljoså: Annonseansvarlig: Lisbeth Sternly Tlf , e-post: Kasserer: Audun Skår: Gaver til menighetsbladet: Utgivere: Bamble, Herre og Stathelle Menighetsråd Skolegangen 1, 3960 Stathelle, Tlf.: 35 Brotorget Telefon STATOIL SERVICE E Stathelle, Tlf.: Bamble Menighetsblad BamB le m e N ighetsb lad

11 Tømrer Nybygg Tilbygg Restaurering Tlf.: STATHELLE Lettvint og garantert billig Hegnas Marina Båtservice Valle, tlf Tlf: Tove Tangvald Ryd Rognskåsavn. 1, 3960 Stathelle Tlf.: Fax: Mobil: HERRE Lettvint og garantert billig Mandag Fredag Torsdag Lørdag Sundbysenteret, Skolegangen Stathelle Tlf.: Fax: MAXI TAXI Når du trenger sand, pukk, grus eller annen masse 16 Tlf.: Fax: BamB Bamble mmenighetsblad enighetsb

12 Svein Lindebø ny sokneprest i Stathelle Svein Lindebø (58) er tilsatt som ny sokneprest i Stathelle. Han kommer fra stilling i Gjerpen, der han først var vikarprest i 4 år fra 2001, og siden sokneprest fram til i dag. Han har utdanning fra Menighetsfakultetet og etter studiene tjenestegjorde han en tid som feltprest. Siden ble det fire år i Sjømannsmisjonens tjeneste, - først i Dubai og siden Hong Kong. Deretter var han prest på Skotfoss, Gjøvik og Klevstrand i tilsammen 14 år. Det var fire søkere til den ledige soknepreststillingen på Stathelle etter Arne J. Lund. Den endelige avgjørelsen sto mellom Lindebø og Bård Haugstvedt, som i dag er ungdomsprest i Bamble. Haugstvedt var innstilt av de lokale menighetsrådene, men bispedømmerådet valgte Lindebø med 5 mot 4 stemmer. Stillingen var ikke utlyst med boplikt, og Lindebø vil fortsatt bo i Nystrand, der han nå er etablert. Flest kristne i sørlige land Kristendommens tyngdepunkt er flyttet fra det globale Nord (Europa og Nord-Amerika) til det globale Sør. Rundt 70 prosent av alle kristne i dag lever i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Dette er rikelig dokumentert i studier og statistikker. Innen kristendommen i Sør er pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelsen den dominerende form for kristendom utenfor den Romersk- Katolske kirke. (Tormod Engelsviken, OASE) Økonomiutdanning i Hauges ånd NLA-Staffeldtsgate starter høsten 2013 et bachelor-studium i forretningsøkonomi bygd på Hans Nielsen Hauges verdier. «Hauge School of Mangement» vil koble haugianske forretningsverdier med det beste av moderne fagkunnskap om innovasjon, økonomi og ledelse. Professor Magne Suphellen ved Norges Handelshøyskole blir fagansvarlig for det nye tilbudet. (Mer info på Kristne organisasjoner pionerer på kvinners stemmerett I år markeres 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge. Flere kristne organisasjoner var imidlertid tidligere ute. Søndagsskoleforbundet kvoterte inn kvinner i sitt hovedstyre ved stiftelsen i Norges Kristelige Ungdomsforbund, som var stiftet i 1880, ga kvinner sete i generalforsamlingen fra 1892 og i hovedstyret fra Det Norske Misjonsselskap (NMS) kunne i 2004 markere at det var 100 år siden kvinnene i organisasjonen fikk stemmerett på generalforsamlingen. (KPK) 12 Bamble Menighetsblad

13 Starter flere kristne skolelag God stemning i Laget. De opplever vekst, og stadig nye skolelag startes. Målet til Laget er å ha 300 lag innen (Illustrasjonsfoto: Gjermund Øystese) I fjor ble det startet 37 nye kristne skolelag i Norge. - Jeg tror vi i tiden som kommer skal få se en merkbar ekspansjon i antall kristne skole- og studentlag, sier generalsekretær Tor Erling Fagermoen i Laget. Fagermoen kan notere nesten 40 nye lag i Det morsomme er at vi ikke helt vet hva vi har gjort for å få dette til, da vi ikke har startet med noen konkrete ekspansjonsplaner ennå. Men det betyr jo at vi må gjøre noe riktig, siden ungdommer ønsker å starte nye lag på sine skoler og studiesteder, sier Tor Erling Fagermoen, generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Kristent fellesskap viktig Kommunikasjonsleder i Laget, Guro Abrahamsen, mener lagene er viktige for mange kristne skoleelever og studenter. - Det å ha et kristent fellesskap enten på skolen eller studiestedet sitt betyr mye for mange. Lagene gir også muligheter for elever og Bamble Menighetsblad studenter som er nysgjerrig på kristen tro til å finne ut mer om hva kristen tro er. Mange lag har åpne arrangementer som «grill en kristen». Her kan de spørre om alt de lurer på om Jesus og kristendommen. - Har dere noen konkrete mål for antall lag på norske skoler? - Målet for 2016 er 300 lag. I dag har vi rundt 200 lag - så vi har litt å strekke oss mot. Trenger voksenledere Fagermoen mener at i tillegg til ungdommer med initiativ, trengs det flere gode voksenledere, særlig til ungdomsskolelag. - Menigheter bør stille seg spørsmålet om hvor i deres område det er kristne ungdommer som kan starte lag. Vi må løfte bevisstheten hos de voksne kristne og vise hvor viktig og strategisk det er med skolelag. Det finnes mange som tror at de er den eneste kristne på sin skole. Et skolelag kan vise dem at de ikke er alene og styrke troen, samtidig som det gir mulighet til å dele troen med andre, sier Fagermoen. KPK Kristin Winther Jørgensen, KPK 13

14 Det er vi som trykker Bamble Menighetsblad! Ta kontakt for et godt tilbud på trykksaker: Telefon E-post STATHELLE Tlf.: Fax: Stathelle Auto AS Dronning Margrethesvei 3, 3960 Stathelle Tlf Mob MALERMESTER 3960 STATHELLE Coop Extra Brotorvet Krabberødveien 8, 3960 Stathelle Tlf Mandag-Fredag (08-22) Lørdag (08-21) Stokkevannet -Over Europris (Rugtvedt) Tel: Eget PC Verksted-Butikk-Alt av rekvisita Velkommen til oss! 14 Bamble Menighetsblad

15 E Jernia Brotorvet Tlf.: Bamble Menighetsblad

16 CREDO-grupper med Jesus-fokus Det var en oppmerksom ungdomsflokk som fulgte Arne Lunds innledning om «Døden i nære relasjoner». Han delte egne erfaringer, og pekte samtidig på det kristne håpet om evig liv. - Hovedmålet med samlingene er å peke på Jesus. Samtidig er vi klare på at troen er noe hver enkelt må ta stilling til uten å føle seg presset. Vi ønsker å framheve mulighetene. Bibelgruppene i ungdomsklubben CREDO ble startet så tidlig som i 1993 av Ståle Ryste. - Samlingene skal både gi et sosialt fellesskap og kristen kunnskap, sier Arve Tveten, som har vært med i ledelsen helt siden starten. Betyr mye for ungdommene - Vi inviterer innledere til å snakke om ulike kristne temaer, og så har vi mat og gruppesamtaler. Familiene er veldig flinke til å åpne hjemmene sine for disse samlingene, og vi vet at dette betyr mye for ungdommene. Det er åpent for all ungdom fra 8. klasse og oppover, og i vinter har vi hatt opp mot 30 på møtene. Charlotte Holtsdalen (15) synes det er gøy og at hun lærer mye på temakveldene. - Livet mitt er blitt ganske annerledes enn før, understreker hun. - Jeg har vært med i noen år, og er blitt mer og mer interessert i kristendom, sier Terje Rønningbakken (22). Han har også hatt lederoppgaver. Sogneprest Arne Lund er en av de faste innlederne på gruppe-samlingene. (Tekst og foto: Jan Fredrik Vinje) Frist for stoff til menighetsbladet nr. 4/13 er fredag 2. august

Historisk Olsok s. 12

Historisk Olsok s. 12 NR. 4 2013 www.bamble.kirken.no Historisk Olsok s. 12 Gi det videre Bibeltekst: Lukas 24, 45 48 Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias

Detaljer

Grunnlovsfeiring i Bamble siste side

Grunnlovsfeiring i Bamble siste side NR. 3 2014 www.bamble.kirken.no Grunnlovsfeiring i Bamble siste side Sammen med Jesus Så godt å få våkne opp til en ny dag! Det er alltid spennende hva dagen vil bringe, hva leder Gud oss til i dag? Jeg

Detaljer

NR. 6 2013 www.bamble.kirken.no God jul

NR. 6 2013 www.bamble.kirken.no God jul NR. 6 2013 www.bamble.kirken.no God jul Vi betyr noe for Gud Betyr vi noe som mennesker? Det er et grunnleggende spørsmål. Historien om Maria og Josef som vandrer til Betlehem og Jesusbarnet som blir født

Detaljer

Årets konfirmanter s. 4-5

Årets konfirmanter s. 4-5 NR. 2 2014 www.bamble.kirken.no Årets konfirmanter s. 4-5 Nederlag ble vendt til seier Påska står for døra. For mange betyr det fridager med mulighet til bryte hverdagslivets rutiner. Noen drar til fjells,

Detaljer

Levende stener. Kvinnenes internasjonale bønnedag 4. mars

Levende stener. Kvinnenes internasjonale bønnedag 4. mars NR. 1 2011 www.bamble.kirken.no Levende stener Jubeluke Vi gleder oss over ny kirke på Stathelle! Det skjer mye i kirka den andre uka i februar. Bli med i gledesfeiringa over den nye kirka du også! Det

Detaljer

Menighetsblad. Jostein Tegnér blir fast prest i Mari

Menighetsblad. Jostein Tegnér blir fast prest i Mari Menighetsblad Nr 2, 53 årgang 20. mai 2011 for Enebakk og Mari Jostein Tegnér blir fast prest i Mari Anette Cecilie Nylænder ble tilsatt som kapellan i Mari menighet i 2003. Stillingen ble omgjort til

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Gjensyn etter 50 år. Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene

Gjensyn etter 50 år. Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene Gjensyn etter 50 år Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene Hver høst kommer en stor flokk med 64- åringer til. 50 år tidligere ble de konfirmert her. Nå møtes de igjen,

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang TANGEN Døpe og lære leder To av Kirkens viktigste oppgaver er å døpe og lære. I Jesu siste møte med disiplene var det dette han påla dem. Denne avskjedstalen

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2. 2010 Årgang 64

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2. 2010 Årgang 64 Askim Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Nr 2. 2010 Årgang 64 Menighetsblad Kapellan Kjell Halvard Flø reiste i april på studietur til Sør-Afrika for å se på og lære om menighetsutvikling.

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD Nr. 2 MAI 2012 39. Årgang Mai - flaggets måned I mai er det mange muligheter til å heise flagget, og å vise både glede og litt nasjonalisme, denne måneden gir oss vel flest muligheter

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer