Andre flåttoverførte infeksjonar. Reidar Hjetland Mikrobiologisk avdeling Helse Førde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre flåttoverførte infeksjonar. Reidar Hjetland Mikrobiologisk avdeling Helse Førde"

Transkript

1 Andre flåttoverførte infeksjonar Reidar Hjetland Mikrobiologisk avdeling Helse Førde

2 Oversikt Bakteriar Spirochete-infeksjonar (Borrelioser) Lyme borreliose Tilbakefallsfeber* Rickettsia flekkfeber (spotted fevers)* Q-feber Tularemi ** Ehrlichioser og anaplasmose** Protozoar Babesiose** Virus Virale encefalittar Hemorrhagisk feber* Coltivirus Tick Paralysis* ** I Noreg * Blir omtala 2

3 Human granulocytær anaplasmose Anaplasma phagocytophilum (bakterie) Inntil 2003 kalla human granulocytær ehrlichiose (HGE). Overførast ved flåttbitt Dyresjukdom: hund, katt, hest, storfe og sau (sjodogg). Sjodogg er den vanligste flåttoverførte sauesjukdomen i Noreg. Høg feber og nedsett appetitt. Hundar får ofte diaré. Lam får alvorlege sekundærinfeksjonar pga immunsuppresjon Reservoar for bakterien er ukjent. Human anaplasmose første gong påvist i Minnesota, USA i Det første europeisk tilfellet identifisert i I Noreg vart dei første tilfella av human anaplasmose påvist i Ukjent om det finst spesielle endemiske område i Noreg Seroepidemiologiske u.s. i Telemark; 10% av pasientar med borreliose hadde antistoff mot HGE-agens 3

4 Figur 2 Utbredelsen av A phagocytophilum i Norge (rødt), basert på kliniske tilfeller og serologiske undersøkelse hos flere arter Tidsskrift for Den norske legeforening Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:

5 Figur 1 Blodutstryk fra sau med May-Grünwald-Giemsa-farging. Inklusjoner i cytoplasma i en nøytrofil granulocytt som er smittet med A phagocytophilum (pil) Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: Tidsskrift for Den norske legeforening 5

6 Human granulocytær anaplasmose, forts. Inkubasjonstid Vanlegvis 7-21 dagar Symptom/forløp Vanligvis asymptomatisk eller svært milde symptom feber, hovudpine, muskel- og leddsmerter og generell slappheit. Sjelden meir alvorleg pneumoni, nyresvikt og nevrologiske symptom. Dødsfall førekjem, spes. eldre og immunsvekka. 6

7 Human granulocytær anaplasmose, forts. Diagnostikk Antistoffpåvisning (Unilabs Telelab). Behandling Doksycyklin dei fleste blir feberfrie timar etter påbegynt behandling 7

8 Babesiose Babesia spp. (parasitt, i slekt med malariaplasmodier) Meir enn 100 Babesia-artar er kjent, berre nokre kan gi sjukdom hos menneske Ikkje uvanleg hos husdyr i Europa, spesielt hos storfe ( blodpiss ). B. divergens førekjem i Europa, overførast av Ixodes ricinus. Ca. 30 humane tilfelle omtala i Europa siste 40 år, m.a. i Sverige. Eitt norsk tilfelle hos splenektomert veterinær på Vestlandet 8

9 9

10 Babesiose, forts. Smittemåte Gjennom bitt av infisert flått. Inkubasjonstid 1 veke 12 månader. Symptomer og forløp Parasitten invaderer erytrocyttar. Infeksjon med B. divergens gir malarialiknende symptom med feber, myalgi og hemolytisk anemi. Alvorlegaste sjukdomsforløp oftast hos splenektomerte. Infeksjon med B. microti gir ofte subklinisk infeksjon og influensaliknande symptom. Diagnostikk Påvisning av parasittar i tykk eller tynn bloddråpe ved direkte mikroskopi. 10

11 Babesiose, forts.. Behandling Vanligvis kombinasjonsbehandling med kinin og antibiotika (klindamycin). Utskiftningstransfusjon kan være aktuelt i alvorlege tilfelle. 11

12 Babesiose i blodutstryk 12

13 Tularemi (harepest) Zoonose pga bakterien Francisella tularensis. To biovariantar Francisella tularensis subsp. holarctica (type B) Europa, Asia og Nord-Amerika Francisella tularensis subsp. tularensis (type A) Nord-Amerika alvorlegere sjukdomsbilete. Primært hos ville dyr spesielt hare og gnagarar (spes. lemen) nærare 100% letalitet hos infiserte gnagarar Smittemåte direkte kontakt med, eller bitt av, sjuke eller smittebærende dyr drikkevatn flått/myggstikk inhalasjon av kontaminert støv 13

14 Tularemi, forts.. Klinikk følgjer av inngangsport for bakterien ulceroglandulær sår med vollforma kant som ikkje gror og smertefull glandelsvulst i drenasjeområdet glandulær regional glandelsvulst utan sår orofaryngeal stomatitt/tonsillitt/faryngitt med cervikal lymfeknutesvulst okuloglandulær konjunktivitt med preauriculær lymfeknutesvulst pneumonisk intestinal tyføs (febril sykdom uten fokale symptomer). I Noreg er orofaryngeal tularemi etter inntak av kontaminert vann og ulceroglandulær tularemi etter dyrekontakt eller insektstikk/flåttbitt vanlegast 14

15 Tularemi, forts.. Diagnostikk Påvisning av antistoff i parsera. Antistoff utviklat vanlegvis først 2-4 veker etter smitte og kan påvisast i fleire år Dyrking vanskeleg og lukkast sjeldan, og kan medføre risiko for smitteoverføring til laboratoriepersonell. PCR av halsprøve, sårprøve, o.l Vevs- og miljøprøvar (vatn) kan undersøkast med nukleinsyreamplifisering (PCR). Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olav er nasjonalt referanselaboratorium, og mottek prøvar til PCR, serologi og evt dyrking. 15

16 Tularemi, forts.. Behandling Fluorokinolon, t.d ciprofloxacin Ev. aminoglykosid, t.d. gentamicin 16

17 m/article/ overview 17

18 Picture of a tularemia infected eye (patient 1). Kantardjiev T et al. Br J Ophthalmol 2007;91: by BMJ Publishing Group Ltd.

19 Tularemi etter flåttbitt i Vestfold Både insekter og flått kan opptre som vektor for tularemi, men denne smittevei er ikke tidligere beskrevet i vårt land. Vi rapporterer tre pasienter med serologisk bekreftet ulceroglandulær tularemi på øya Vasskalven utenfor Tjømø i Vestfold fylke. Dette er et område av Norge hvor tularemi ikke tidligere har vært kjent. To av pasientene ble syke etter flåttbitt. Også den tredje pasienten kan ha blitt smittet gjennom flåttbitt eller insektstikk. Diagnosen ble stilt sent i alle tilfellene, og dette medførte forsinkelse av korrekt terapi. To av pasientene ble vellykket behandlet med ciprofloksacin. Vår erfaring og tidligere rapporter taler for at kinoloner bør være førstehåndsmidler i behandling av tularemi i Norge. Brantsæter AB, Hoel T, Kristianslund TI, Mæland A. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118:

20 Tilbakefallsfeber Spirocheteinfeksjonar som gir sepsis med typiske tilbakevendande feberanfall. lus (epidemisk type) Borrelia recurrentis menneske er reservoar for spiroketen flått (endemisk type). ulike Borrelia-artar gnagarar og flått er reservoar 20

21 Tilbakefallsfeber, forts. Epidemisk Lus Øst-Afrika Endemisk Bitt av flått spesielt om natta ved overnatting i stråhytter. Store delar av verda, inkl. Nord-Afrika, område i Spania I Noreg som importtilfelle Inkubasjonstid 5-15 dagar Symptom Feber, frostanfall, hovudpine. Feber varer 2-3 dagar, deretter nye anfall etter afebril periode på 2-4 dagar. Av og til exanthem 21

22 Tilbakefallsfeber, forts. Diagnostikk Agenspåvisning ved mikroskopi av blod ved feberanfall, evt. poding. Giemsa- eller Wright-farga blodutstryk, fasekontrast- eller mørkefeltsmikroskopi for spirocheter; ELISA, IFA Insidens i Norge I perioden er det til Folkehelseinstituttet meldt to tilfelle av endemisk, flåttbåren tilbakefallsfeber (1980 og 1991). Det siste hos ein norsk turist smitta i Tanzania. Behandling Antibiotika. Tetracyklin eller erytromycin p.o. Penicillin G eller ceftriaxon i.v. ved nevrologiske symptom 22

23 Flekktyfus og andre rickettsioser Rickettsioser er ei gruppe av zoonoser pga av ulikeartar av Rickettsia-bakterien. Overførast ved lus, lopper, flått eller midd. To grupper: Flekktyfusgruppa (epidemisk og endemisk flekktyfus) lus og lopper Flekkfebergruppa (bl.a. afrikansk flått-tyfus, boutonneusefeber og Rocky Mountainflekkfeber) flått o.a. 23

24 Flekktyfus (ikkje flåttoverført) Epidemisk (klassisk) Rickettsia prowazekii lus Endemisk R. typhi lopper fra rotter og mus Kan i sjeldne tilfelle opptre i Noreg som importert sjukdom 24

25 25

26 Rickettsia flekkfebergruppa Afrikansk flått-tyfus R. africae endemisk i sørlege Afrika. Overført av ein storfeflått (Amblyomma sp.) Personar på safari i sørlige Afrika som overnattar i telt eller hytte er spesielt utsett. Kort inkubasjonstid, og bryt som regel ut i løpet av første veka etter heimkomst. Eschar, eit skorpebelagt, svart sår på bittstaden er eit viktig og tilnærma patognomonisk funn. Forløpet er vanligvis godarta. Boutonneusefeber (Middelhavsfeber) R. conorii endemisk i Middelhavslanda og deler av Afrika. Overført av ein hundeflått (Rhipicephalus spp.) Vanlegvis mildt sjukdomsbilde med feber, utslett og skorpebelagte sår, men hos enkelte med underliggande sjukdom eit meir alvorleg forløp. 26

27 Rickettsia flekkfebergruppa, forts. Busktyfus R. tsutsugamushi (Orientia tsutsugamushi). Endemisk i Asia (særlig Japan) og Australia. Vektor er larven av ein middart. Symptom er feber, hovudpine, utslett og skorpebelagte sår. Kan ha alvorleg forløp. Rocky Mountain-flekkfeber R. rickettsii Endemisk i USA (særlig Virginia, Georgia og Nord- og Sør-Carolina), Mexico og Sentral- og Sør-Amerika, Overførast av flått Feber, hovudpine og muskelsmerter etterfølgd av eit karakteristisk utslett. Ubehandla kan sjukdomen gi hjerte- og hjernekomplikasjonar og letaliteten er 3-5 %. Astrakhanfeber Rickettsia som er nærslekta med R. conorii. sørlege deler av Russland Importerte tilfelle av rickettsioser kan førekome i Noreg, spes. afrikansk flåtttyfus og boutonneusefeber (middelhavsfeber). 27

28 Rocky mountain spotted fever 28

29 Boutonneusefeber 29

30 African tick bite fever 30

31 Diagnostikk og behandling Klinisk bilete og antistoffpåvisning. Lab.us. ved Smittskyddsinstitutet (SMI) i Sverige norske pas. diagn. v/ SMI: 8 endemisk flekktyfus Kreta 3, Guinea-Bissau 1, Kenya 1, Kina 1, Malta 1 og Thailand 1 51 flåttbårne rickettsioser 49 afrikansk flått-tyfus, sørlige og østlige Afrika 2 boutonneusefeber, Sicilia. 31

32 Flekkfeber, behandling Tetracyklin Evt. kloramfenikol 32

33 Hemoragiske feberar (blødningsfeberar) Samlenamn på ulike virusinfeksjonar karakterisert ved kraftige blødningar og høg letalitet. De fleste førekjem i tropisk Afrika og Sør- Amerika. Reservoar er vanligvis ulike dyreartar, og for nokre virus er insekt vektorar. 33

34 Flåttoverført hemorrhagisk feber 34

35 Hemoragisk kongo-krimfeber Primært ein zoonose som kan opptre hos menneske som sporadiske tilfelle eller mindre, lokaliserte utbrot. Congo Crimean HF-viruset Reservoar vanlegvis småvilt og fuglar Overførast til menneske gjennom flåttbitt Nosokomiale infeksjonar kan førekome hos helsearbeidarar Inkubasjonstid 1-9 dagar etter flåttbitt 35

36 Hemoragisk kongo-krimfeber, forts. Symptom Feber, muskelsmerter, hovudpine, svimmelheit, såre auge og lysskyheit. Seinere: magesmerter, psykiske reaksjonar og blødningar under huden og frå ulike kroppsopningar. Letalitet 20-30%. Utbrot er rapportert hovudsakeleg frå sentralasiatiske område og i Afrika, men det har også vore utbrot i austlege deler av Europa. Stort utbrot på Krimhalvøya i 1944 I 1998 mindre utbrot i Pakistan og Afghanistan I 1999 utbrot i sørvestlege deler av Russland. I 2001 utbrot i Kosovo Sidan 2000 endemisk i nordøstre deler av Tyrkia med eit utbrot i

37 Spørsmål? 37

Flått og fluemark - hvordan takler vi det framover? Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau

Flått og fluemark - hvordan takler vi det framover? Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau Flått og fluemark - hvordan takler vi det framover? Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau Flått og fluemark Foto: Veterinærinstituttet Flått Ixodes ricinus (skogflått) Mange andre navn hantikk, skaumann,

Detaljer

Zoonoser i Norge. Hva er en zoonose? Hvor kommer zoonoser fra? zoon (greek) = dyr nosema (greek) = sjukdom eller pest. Definisjon (WHO, 1967):

Zoonoser i Norge. Hva er en zoonose? Hvor kommer zoonoser fra? zoon (greek) = dyr nosema (greek) = sjukdom eller pest. Definisjon (WHO, 1967): Zoonoser i Norge Morten Tryland Norges veterinærhøgskole Seksjon for arktisk veterinærmedisin, Tromsø Hva er en zoonose? zoon (greek) = dyr nosema (greek) = sjukdom eller pest Definisjon (WHO, 1967): Infectious

Detaljer

Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker

Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker Nr. 03 2012 Årg. 03 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Tema: Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker Mer TBE-virus i norsk flått Økende antibiotikaresistens hos sports- og kjæledyr Aktuelt fra

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Referansekodeverket for husdyrsjukdommer i Norge

Referansekodeverket for husdyrsjukdommer i Norge Referansekodeverket for husdyrsjukdommer i Norge Dette er referansekodeverket for sjukdommer og lidelser for husdyrproduksjonene storfe, sau, geit, svin og fjørfe. Alle eksterne kodelister, så vel offentlige

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

Zoonoserapporten 2004

Zoonoserapporten 2004 Zoonoserapporten 2004 En rapport om sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker Norges situasjon 2004 Innhold Introduksjon Informasjonskilder Salmonellose Campylobacteriose Yersiniose Listeriose Infeksjon

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

Pasientperspektiv på flåttborne sjukdomar

Pasientperspektiv på flåttborne sjukdomar 1 Pasientperspektiv på flåttborne sjukdomar Ottar Longva Heidi Sire Berner Gerd Marit Berge (alle Norsk Lyme Borreliose forening) Kragerø, 24.03.2011 1 2 Tusen takk for invitasjonen til å bidra på kurset.

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen

Detaljer

Introduksjon. Forfattere Merete Hofshagen, veterinær, Dr.scient., Veterinærinstituttet. Karin Nygård, veterinær, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Introduksjon. Forfattere Merete Hofshagen, veterinær, Dr.scient., Veterinærinstituttet. Karin Nygård, veterinær, Nasjonalt folkehelseinstitutt Innhold Introduksjon Informasjonskilder Salmonellose Campylobacteriose Yersiniose Listeriose Infeksjon med E. coli O157 og lignende bakterier Tuberkulose Brucellose Trikinose Ekinokokkose Toksoplasmose

Detaljer

Småfe. Mædi i Verdal Testresultater CAE besetninger Avhandling om sjodogg. Gris

Småfe. Mædi i Verdal Testresultater CAE besetninger Avhandling om sjodogg. Gris Volum 8 NR. 2 Juni 2003 Småfe Mædi i Verdal Testresultater CAE besetninger Avhandling om sjodogg Gris Purke med uterusprolaps og rectumprolaps Veterinæren som smittespreder? Helse hos slaktegris Storfe

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Nynorsk

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Nynorsk Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Nynorsk Kvifor er det viktig å vaksinere? Immunitet (motstandskraft mot smitte) er ein viktig del av det forsvaret kroppen har mot infeksjonssjukdommar.

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Helseovervakingsprogrammet for hjortevilt (HOP)

Helseovervakingsprogrammet for hjortevilt (HOP) Rapport 19 2008 Veterinærinstituttets rapportserie National Veterinary Institute`s Report Series Årsrapport for 2006 og 2007 Helseovervakingsprogrammet for hjortevilt (HOP) Turid Vikøren Bjørnar Ytrehus

Detaljer

KAN EG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN EG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN EG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sjukdomar hos barn. 1 INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kjem sikkert mange gonger til å stille deg sjølv dette spørsmålet: Er barnet mitt friskt

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B)

STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B) Strategimøte nr 15, 2001: STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B) Rapport fra strategimøte nr 15 Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2003 EKSTERNE KVALITETSVURDERINGER I BAKTERIOLOGI, MYKOLOGI

Detaljer

Redaksjonen ble avsluttet: november 09.

Redaksjonen ble avsluttet: november 09. Forord Effektive antibiotika er blant de aller beste medisiner vi har til behandling av alvorlig sykdom. Økende bruk og misbruk av antibiotika har i store deler av verden ført til resistensutvikling og

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Helsetjenesten for geit. Beskytt dyra dine mot smitte

Helsetjenesten for geit. Beskytt dyra dine mot smitte Helsetjenesten for geit Beskytt dyra dine mot smitte 1 Innhold Smitte mellom norske besetninger... 3 Smittespredning og smitteveier... 3 Hva er smittsomme sjukdommer... 4 Hvilke smittsomme sjukdommer har

Detaljer

Ebola og Nytt fra Folkehelseinstituttet. Hans Blystad Smittevernkonferanse Møre og Romsdal november 2014

Ebola og Nytt fra Folkehelseinstituttet. Hans Blystad Smittevernkonferanse Møre og Romsdal november 2014 Ebola og Nytt fra Folkehelseinstituttet Hans Blystad Smittevernkonferanse Møre og Romsdal november 2014 Ebola Meningokokksykdom MSIS Tuberkulose Hepatitt C Distribusjon av ebolatilfeller Vest-Afrika de

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

Barnehagepersonell og helsepersonell som gir råd og veiledning i forhold til håndtering av smittsomme sykdommer i barnehager.

Barnehagepersonell og helsepersonell som gir råd og veiledning i forhold til håndtering av smittsomme sykdommer i barnehager. Revidert av: Drude og Mona Tot. ant. sider: 1 av 7 FORMÅL: Kunne gi medisinsk faglig godt begrunnet informasjon/råd til foreldre og barnehageansatte i forbinnelse med infeksjonssykdommer hos barnehagebarn.

Detaljer

13. Infeksjoner og idrett

13. Infeksjoner og idrett Kapittel 13 Infeksjoner og idrett 177 13. Infeksjoner og idrett Forfattere Göran Friman, professor, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Lars Wesslén, dr. med, Infektionskliniken, Gävle sjukhus

Detaljer

Sjukdom og sjudomsførebygging hjå geit. Innhald:

Sjukdom og sjudomsførebygging hjå geit. Innhald: Sjukdom og sjudomsførebygging hjå geit Veterinær Nils Leine, 2975 Vang i Valdres. nils@leine.no Innhald: Mjølkegeit... 2 Angorageita (mohairgeita)... 2 Fakta om angorageit... 2 Kasjmirgeit... 3 Andre rasar...

Detaljer

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

Velkommen til blodbanken

Velkommen til blodbanken Velkommen til blodbanken Kjære blodgivar Blodgivartenesta i Noreg er underlagt lover, forskrifter og faglege krav som blodbanken er pliktige å følgje. Eit viktig krav dreiar seg om å gi informasjon til

Detaljer