Ytringsfriheten under press. Krever høyere opptakskrav til politiutdanningen. Ikke på skinner. truet med konkurranseutsetting. Fikk bedre tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytringsfriheten under press. Krever høyere opptakskrav til politiutdanningen. Ikke på skinner. truet med konkurranseutsetting. Fikk bedre tjenester"

Transkript

1 Ikke på skinner I Oslo står togene ofte på stedet hvil. Det ønsker FrP å gjøre noe med. Side 8 Krever høyere opptakskrav til politiutdanningen Side 7 Lørdag 24. oktober Nr årgang truet med konkurranseutsetting Fikk bedre tjenester Side 13 FrP-ord sniker seg inn Side 3 nå braker det løs! 23. januar går startskuddet. Da starter de første fylkesårsmøtene. Side 10, 11 og 12 Fremskritt mener Side 2 Ytringsfriheten under press Partileder Siv Jensen (FrP) mener ytringsfriheten må forsvares med alle midler. Man bør møte argumenter med argumenter, og ikke med vold, fastslår hun. Side 4 og 5

2 2 Leder I nyhetsbildet... Lørdag 16. januar 2010 (Foto: Scanpix) «Ytringsfrihed bør finde sted» Denne setningen er innledningen på Norges grunnlovs paragraf 100, og som sikrer at alle har rett til ytringsfrihet. Denne friheten var en av Opplysningstidens største gaver til menneskeheten, og er ikke bare nedfelt i den norske og mange andre staters grunnlover, men også i de universelle og europeiske erklæringer om menneskelige rettigheter. Ytringsfriheten bør være en konkret og ukrenkelig rettighet i ethvert demokratisk samfunn. Likevel er den ingen selvfølgelighet og må forsvares for enhver pris. Som det fremkommer i denne utgaven av Fremskritt er kampen for denne friheten langt fra over. Det er krefter som utfordrer denne friheten, også i dette landet. Det har oppstått en merkelig allianse mellom de som mener at ytringsfrihet ikke er ytringstvang og de som mener at man bør båndlegge seg selv før man ytrer seg på en måte som sårer andres følelser. Denne alliansen finnes både i Norge og i utlandet, og bør ta på størst mulig alvor. Etterdønningene fra karikaturstriden i 2006 føles enda. Som denne avis skrev på 5.desember 2009 presser medlemslandene i Organisasjonen for den islamske konferanse (OIC) for at religionskritikk skal forbys gjennom en ny tilleggsprotokoll til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR). Det er enda ikke gitt at Norge kommer til å motsette seg denne protokollen. Ytringsfriheten er under press. Norske journalister, redaktører, kommentatorer og tegnere har allerede begynt å tenke seg om to ganger når det gjelder å fremføre ytringer som kan utløse såre følelser i muslimske miljøer. Det er viktig å presisere at det ikke finnes et muslimsk miljø her til lands. Det finnes en stor andel liberale, sekulære muslimer som ikke aksepterer at deres tro skal settes under lupen og at det stilles spørsmål om hvordan religiøse ledere tolker deres hellige skrift, Koranen og tradisjonen. VGs tegner, Roar Hagen, skriver på kommentarplass i egen avis at samfunnet er endret for alltid, og at spørsmålet er hvor mye og hva vi kan gjøre med det. Han valgte å tillegge artikkelen en karikatur av Kurt Westergaard i en gapestokk som er påført ordet Ytringsfrihet. Det er et sterkt bilde av ytringsfrihetens kår. Også i dagens Norge. Også Hagen er bekymret for den makt religiøse mørkemenn og deres allierte bruker for å skremme beslutningstagere og opinionsdannere. Det ironiske i dette er at de med dette tegner en fremtid i Profetens bilde. Det skremmer. Vil bruke mobile gasskraftverk Iskalde januardager forsterker kraftkrisen i Midt-Norge. Nå ber FrPs Ketil Solvik-Olsen om at energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) kommer til Stortinget og orienterer om situasjonen. LARS JOAKIM HANSSEN FrPs energi- og miljøpolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, og hans partikollega Oskar Grimstad, sendte nylig brev til energiminister Terje Riis-Johansen. Der ber de om at statsråden kommer til Stortinget og svarer for hva regjeringen på kort og lang sikt vil gjøre for å løse kraftmangelen i Midt-Norge. Det er fire og et halvt år siden daværende statsråd Odd Roger Enoksen lovet tiltak for å bedre den anstrengte kraftsituasjonen i Midt- Norge. Med en strømpris på 8,20 kroner får vi synliggjort at regjeringen ikke har levert, sier Solvik- Olsen. Skadelidende Solvik-Olsen peker på at det er innbyggerne i landsdelen som nå må ta belastningen for manglende Om 30 år går det meste som på skinner! FrPs energipolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, mener regjeringen er for passive i forhold til kraftkrisen og at forbrukerne får blø. Regjeringen har ikke fremmet noen nye tiltak av betydning for å bedre situasjonen, sier han. (Foto: Fremskritt) politisk handlekraft gjennom skyhøye strømpriser når det blir kaldt. Den prekære kraftsituasjonen rammer først og fremst de svakeste. Jeg frykter at vi også i år vil se hvordan pensjonister og uføretrygdede vil skru av strømmen på grunn av skyhøye priser. Også kraftkrevende industri, som fra før har dårlige rammevilkår, blir skadelidende av økningen i strømprisene. Vi har allerede sett at man kutter i produksjonen som følge av høye kraftpriser. Jeg frykter at flere vil følge etter. Dette vil bety flere permitteringer og oppsigelser, sier Solvik- Olsen. Glemt Han er meget kritisk til at regjeringen ikke har gjort noe for å løse kraftkrisen i en landsdel med mye kraftkrevende industri. Han mener den vanskelige kraftsituasjonen i Midt-Norge har vært kjent tema lenge. Han tror mildvær og redusert kraftforbruk i industrien, som følge av finanskrisen, har saken gått i glemmeboken. De rødgrønne har ikke fremmet noen nye tiltak av betydning for å bedre situasjon. Det er knapt kanalisert midler til å fremskynde kraftprosjekter, regjeringen krangler om vannkraftprosjekter i området og alle gasskraftprosjekter er lagt på is. Det er ikke tilstrekkelig å gjemme seg bak løfter om nettutbygging, sier han. Prekært Solvik-Olsen vil nå ty til mobile gasskraftverk for å øke krafttilgangen til Midt-Norge. Regjeringen har bygget mobile gasskraftverk. FrP mener man bør ta disse i bruk for å sikre ekstra tilgang på kraft og dermed få ned kraftprisene. Dette vil på kort sikt gjøre noe med den prekære situasjonen og bidra til at bedriftene holder hjulene i gang, sier Solvik-Olsen og legger til: Og vi må også få vite hva regjeringen har tenkt å gjøre for å hindre at vi kommer i lignende situasjoner i Midt-Norge. Derfor må energiministeren komme til Stortinget snarest. Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo. Ansvarlig redaktør: Geir Almåsvold Mo. Forretningsfører: Erland Vestli. Redaktør: Børge Sandnes Redaksjonssekretær: David Lande Journalister: Tore Larsen Monique Watne Redaksjonen: Tlf , Telefaks , Servicesekretariat: Sentralbord Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 300, Halvår kr 180,. Bankgiro: Grafisk produksjon: Kommunikasjonshuset Modul AS.

3 Lørdag 16. januar 2010 Nyheter 3 Og vinnerordet er: Snikislamifisering Årets ord i 2009 ble «svineinfluensa», men også et annet ord har sneket seg inn i det norske språket. MONIQUE WATNE april 2009 skjedde det. Svineinfluensaen brøt ut for fullt i Mexico, og i løpet av rekordkorttid var ordet «svineinfluensa» på alles lepper. Sykdommen bredte seg videre over hele verden, også til Norge. Norge kjøpte faktisk inn over ni millioner doser, til et innbyggertall på nesten fem millioner. Språkrådet var derfor ikke i tvil. Ordet «svineinfluensa» fikk tittelen årets ord 2009, og også ordet «pandemi» fortjente en plass i spotlighten. Men disse ordene alene er ikke de eneste nyordene som kom inn Ordet beskriver veldig godt hvordan regjeringen gir etter for krav fra minoritetsgrupper. Siv Jensen (FrP) i det norske språket i fjor. Også et annet nytt ord snek seg inn i språkbruket, nemlig ordet «snikislamifisering». Dette ordet ble første gang uttalt av Siv Jensen, FrPs partileder. Hijab og politi Jensen mener dette er et passende ord som beskriver hvordan enkelte normer og regler har utformet seg i det norske samfunnet. Ordet beskriver veldig godt hvordan regjeringen gir etter for krav fra minoritetsgrupper. Regjeringen mener at enkeltgrupper, i dette tilfellet muslimer, skal få særregler og særbehandling, sier Jensen, og nevner debatten om hijab i politiet og kjønnsdelt svømmetrening i skolen som eksempler. Det blir feil at enkelte minoritetsgrupper skal få spesialbehandling. Norge er et land, og FrP mener innbyggerne skal ha et sett regler som gjelder for alle uansett religion eller hudfarge. Det er mange minoriteter i Norge, men det er påfallende at det kun er muslimske grupper som kommer NYTT ORD: Siv Jensen var den første som tok i bruk ordet «snikislamifisering», et ord som ble kåret til ett av nyordene i Hijab i politiet er ett eksempel på snikislamifisering, sier hun. Her på bildet: en svensk politikvinne med hijab. Det har vært lov å bruke hijab i svensk politi siden (Foto: Scanpix). med krav om egne regler myntet på deres religion, forklarer partilederen. Ære til regjeringen Selv om det var Jensen som tok i bruk ordet snikislamifisering for første gang, betyr ikke dette at hun liker dette ordet. Snikislamifisering er et fenomen som man må være obs på. Hvis man ikke er obs på det, kan det gå galt. Snikislamifisering fører til økt forskjellsbehandling og grobunn for økt rasisme, fordi folk ikke forstår hvorfor egne minoritetsgrupper skal ha et eget regelverk skreddersydd ut fra deres religion, fastsetter hun. Når det gjelder hvem som skal ta «æren» for ordet, mener Jensen at det er alt annet enn henne selv og FrP som skal ta æren for det. Det er regjeringen og enkelte muslimske grupper som skal få æren for dette ordet. Det er disse gruppene som krever særrettigheter og regjeringen som i større og større grad gir etter for dem som er opphavet for snikislamisering. Dette gir for øvrig grobunn for økt rasisme, sier hun. Uviss fremtid Om ordet blir værende i det norske språket, er uvisst, ifølge Språkrådet. Men Jensen har sine tanker om det. Jeg er overbevist om at ordet blir værende i språket, bare se på hvordan regjeringspartiene gir etter for krav fra muslimske grupper. Hvis FrP hadde vært i regjering, ville nok ordet blitt mindre brukt. Dette fordi vi mener at man ikke må gi etter for minoriteters krav til særbehandling. Grupper som i dag krever slike særrettigheter, vil forstå at dette vil bli nytteløst med FrP i regjering, sier hun.

4 4 Nyheter Lørdag 16. januar 2010 friheten er truet Ytrings- Siv Jensen mener ytringsfrihetens kår er blitt trangere. Vi skal aldri kompromisse på denne friheten og rettigheten, sier hun. TORE LARSEN BØRGE SANDNES Hun mener drapsforsøket på den danske tegneren Kurt Westergaard og debatten som har kommet i kjølvannet av dette, viser at ytringsog tankefriheten ikke er noe selvfølge i Jeg registrerer at diskusjonen om hvorvidt man skal trykke Muhammed-karikaturene eller ikke er det som er i fokus. Men jeg mener det er viktigere å synliggjøre det mer absurde i denne saken. Det virker å være en akseptert oppfatning om at det er uproblematisk å trykke en karikatur av vår gud, men ikke av andres. Det er noe alvorlig galt med dette resonnementet og når det så blir akseptert, er det absolutt det tydeligste tegnet at ytringsfriheten er truet, sier Jensen. Argumenter FrP-lederen peker på at ytringsfriheten kan være provoserende og sårende, men at dette er noe vestlige land som Norge aldri må kompromisse mot. At man har tanker og mening er er ikke bare legitimt, men nødvendig for at verden skal gå fremover. Offentlige personer, institusjoner, religioner og livssyn må tåle kritikk. Det er ikke alltid hyggelig, noe jeg har førstehåndserfaring med, men det er nødvendig for meg å måtte tåle det, selv om jeg skulle oppleve det som urettferdig og krenkende. Hvis man mener at ytringer krenker, så finnes det noe som heter lover og domstoler. Man bør møte argumenter med argumenter, og ikke vold, fastslår Jensen. Verdenserklæringen Jensen viser til Verdenserklæringen om menneskerettighetenes artikkel 19, som fastslår at «enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser». Det er uproblematisk å trykke en karikatur av vår gud, men ikke av andres. De som mener at tegninger av Muhammed eller noe annet religiøst symbol ikke bør publiseres, så har de ikke lest dette. Begynner man å true eller utøve vold mot de som har frihet til å hevde meninger uten innblanding, så tråkker man inn på andres enemerker. Jeg mener at min frihet slutter der din begynner og vice versa, og derfor er det så viktig å støtte de som undertrykkes for sine meningers skyld, sier Jensen. Ytringsklima Ansvarlig redaktør Geir Almåsvold Mo i FrPMedia, mener meningsklimaet har endret seg til det verre. Han mener det har forekommet en eller annen klimaforandring i forhold til ytrings- friheten, og som han oppfatter som skremmende. Selv mener han at denne friheten står sterkere blant folk flest enn blant onsdannerne. Det er visse opinionsdannere som mener at ytringsfriheten er som fyrverkeri, det er ikke noe vi skal tukle med. Dernest er det andre som mener at vi må legge bånd på oss for og ikke spre islamofobi eller fremmedfrykt. Dette er egentlig en fobi for ytringsfrihet, og dette er uheldig. Det er ikke slik vi vil ha det, og dette er en grunnlovsgarantert rettighet, som opiniikke skal innskrenkes, sier Mo. Sataniske Vers Mo viser til hvor unisont både norsk presse og det norske folk i allmennhet sluttet opp om Aschehoug Forlag og dets ansvarlige utgiver William Nygaard, da han ble utsatt for et mordforsøk i 1993, som kan ha vært forårsaket av utgivelsen av Salman Rushdies bok «Sataniske Vers» Folk gikk mann av huse for enten å kjøpe denne boken eller låne den på biblioteket, og de var sjokkerte over drapsforsøket mot denne forleggeren. Men i dag så oppfatter jeg at mange mener at man må være flinkere til å legge bånd på seg og redigere det man mener. Dette mener jeg er det tydeligste tegnet på at ytringsklimaet er blitt forverret, avslutter Mo. UPROBLEMATISK: FrP hegner om ytringsfriheten og mener det skal være uproblematisk å trykke karikaturteg- ninger av for eksempel Mohammed. Siv Jensen frykter at ytringsfriheten er truet når man ikke kan trykke slike tegninger, uten å måtte frykte for liv og sikkerhet.

5 Lørdag 16. januar 2010 Nyheter 5 Ikke lukk øynene Generalsekretær i Norsk Presseforbund (NP), Per Edgar Kokkvold, adva- rer mot å ignorere trusselen ekstreme islamister representerer. DAVID LANDE Det er på bakgrunn av spørsmålet om ytrings-frihet at Kokkvold utta- ler seg til avisen Fremskritt. Han sier han er enig med Siv Jensen (FrP) i at ytringsfrihet-ens kår er blitt trangere et tidsaktuelt tema som nok en gang kom i fokus etter at den danske tegneren Kurt Westergaard, nylig ble utsatt for et angrep med øks og kniv av en soma- lisk mann. Westergaard er for de som ikke vet det, kanskje mest kjent som tegneren av moham- med-karikaturene som skapte stor oppstandelse i Lederen av Norsk Presseforbund er ikke i tvil om at mange medier fortsatt den dag i dag ikke tør å trykke karikaturtegningene av frykt for alvorlige konsekvenser. Det er liten tvil om at mange nøler med å publisere tegninger eller andre kulturuttrykk som kan tenkes å krenke islamister. Her må vi selvfølgelig skille mellom ekstreme og vanlige muslimer, men vi må slutte å lukke øynene for den trusselen islamistene representerer, sier Kokkvold til Fremskritt. Rammer blindt Selv om Kokkvold er på lik linje med Siv Jensen i spørsmålet om at ytringsfriheten skal forsvares kraf- tig, så er han ikke helt enig i debatten som føres. Jeg er nok kanskje ikke akku- rat enig i debatten i trykte medier og på nett - ikke den som dreier seg om ord. Der er den relativt ubegrenset, mener han og fortset- ter; Dessverre så er det et flertall FORSVARER YTRINGSFRIHETEN: Leder i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, verner om ytringsfriheten. Vi står foran en stor gruppe som ønsker å nedkjempe Vesten, og da må vi møte denne trusselen med flere virkemidler, sier han. (Foto: Birgit Dannenberg/Norsk Presseforbund.) av muslimer som begår fryktlige handlinger også i muslimske land. Men det er liten tvil om at denne terroren blant annet Al Quaidas terror, rammer ganske blindt. Og selv om det er vestlige mål, så som amerikanske, britiske og israelske mål som rammes, så er den blind. Ofre for islamistiske terroranslag finnes over hele verden, og terroren er global, mener Kokkvold og legger til; Men en dansk karikaturtegner har gjort det rette og benyttet sin lovfestede rett til ytringsfrihet. Han har utfordret en religion og burde kunne gjøre det uten å frykte for livet. Må møte trusselen For Kokkvold er det viktig å få frem at trusselen som ekstreme islamister utgjør, ikke bare må møtes med militære midler men også åndelig og politisk. Det er min oppfatning. Militære midler har virket mot sin hensikt i for eksempel Irak. Videre er det naivt å tro at vi ikke før eller siden vil få en ny terrorhandling. Det er naivt å tro som den politiske venstresiden mener, å kun overlate til politiet denne jobben. Vi står foran en stor gruppe som ønsker å nedkjempe Vesten, og da Det er liten tvil om at mange nøler med å publisere tegninger eller andre kulturuttrykk som kan tenkes å krenke islamister. må vi også møte denne trusselen med flere virkemidler, sier han. Ønsker demokrati NPs leder er heller ikke i tvil om at meningsklimaet i forhold til ytringsfriheten har blitt verre enn hva det var tidligere, og trekker frem at operaer har blitt tatt av plakaten, billedkunst har blitt fjernet fra gallerier, og paven ble sågar truet på livet. Islamismen er ikke en frigjøringsideologi - snarer det motsatte. Vi vil ha demokrati og ikke teokrati, avslutter Per Edgar Kokkvold.

6 6 Nyheter Lørdag 16. januar 2010 Detaljregulering dreper landbruket DISKRIMINERT: Landbrukspolitisk talsmann Torgeir Trældal mener regjeringen i diskriminerer landbruksbaserte næringsmiddelprodusenter, for eksempel kjøttvareindustrien. (Foto: Børge Sandnes) Torgeir Trældal (FrP) mener regjeringen ikke gir næringsmiddelindustrien gode nok rammebetingelser. Vi må få bort reguleringer, om norske produsenter skal lykkes, sier han. TORE LARSEN FrPs landbrukspolitiske talsmann frykter at produksjonen av landbruksbaserte næringsmidler vil lide en pinefull død i Norge om ikke næringen får mer forutsigbarhet og frihet i et stadig tøffere internasjonalt marked. Mens produksjonen av og eksporten av fiske- og sjømatsprodukter setter nye rekorder, er situasjonen for landbruksbasert næringsmiddelproduksjon stikk motsatt. Den lider under reguleringer som gjør at den aldri vil bli lønnsom. Dette opplever jeg at regjeringen og landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp), ikke tar på alvor, sier Trældal. Følger ikke med Han fremmet nylig en interpellasjon i Stortinget, der han rettet fokus mot rammevilkårene i næringsmiddelindustrien. Han mener regjeringen i praksis diskriminerer landbruksbaserte næringsmiddelprodusenter, for eksempel kjøttvareindustrien. Dette er uholdbart når det nå ligger an til at verdenshandelen for mat blir friere, at ikke denne delen av matindustrien skal kunne få levelige rammebetingelser. Jeg mener Brekk og hans regjeringskolleger umulig kan ha fulgt med i timen, og verken kan eller vil skjønne at særnorske avgiftsordninger og reguleringer er drepende for en industri som opplever en stadig tøffere utfordring, etter hvert som utenlandske produsenter vil overta en større markedsandel. Hvis de ikke kan kompensere dette med eksport for å ta igjen tapet, går de en dyster tid i møte, mener Trældal. Avgiftsreduksjon Han mener det er på høy tid at den rødgrønne regjeringen tar innover seg av utenlandske konkurrenter til norsk næringsmiddelindustri vil ta større andeler av det norske markedet i årene fremover, og at norske bedrifter må kunne kompensere dette markedstapet med økt eksport. En friere handel med landbruksprodukter vil gi sterkere konkurranse i det norske markedet til glede for forbrukeren og vil gi norsk landbruk og industri store eksportmuligheter. Derfor mener vi det er viktig at det etableres en eksportstrategi for norske landbruksprodukter, noe vi fremmet forslag om i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet, sier Trældal og fortsetter: Vi må sørge for at en større Jeg mener Brekk og hans regjeringskollegaer umulig kan ha fulg med i timen. del av verdiskapningen blir igjen i bedriftene, gjennom å senke skatter og avgifter. Gebyrer og kontrollavgifter som er pålagt næringsmiddelindustrien er blant de høyeste i Europa, og FrP har i sitt alternative budsjett fremmet forslag om å redusere disse gebyrene og avgiftene betydelig. Disse må ligge på samme nivå som våre naboland. Dette vil være med på å sørge for rammebetingelser som gjør det mulig for denne næringen å møte konkurransen med friere verdenshandel på landbruksprodukter som vil komme. Grensehandel Landbrukspolitikeren fra Nordland peker på at også grensehandelsproblematikken griper inn i de utfordringene landbruksbasert næringsmiddelproduksjon opp-lever. Dette er en annen stor utfordring for denne næringen. De opplever både et politisk regime som ikke vil gi dem muligheten til å bli gode og frie markedsaktører, og i tillegg til at forbrukerne søker seg over Kjølen til billigere produkter her. Dette koster landbruksbaserte næringer inntekter og dermed sysselsetting, og er intet motivasjon for de som skulle gå med tanker om å gå inn i en slik næring, sier Trældal. Tviler på Brekk Han ble ikke imponert over landbruksministerens svar på interpellasjonen, og tviler på at Brekks bebudede landbruksmelding vil føre til vesentlige endringer for næringen. Brekk sier han er opptatt av næringsmiddelindustriens rammebetingelser. Men han opptrer som den enøyde kongen i de blindes rike, når han ikke evner å tenke nytt og har et nesten ensidig positivt syn på politiske reguleringer av matindustrien. Han ser fortsatt på bonden som en statsansatt og ikke som en næringsdrivende, og det er dette som er det norske landbrukets tragedie, avslutter Trældal. FAKTA Interpellasjon: Forespørsel som fremsettes i en debatterende og besluttende forsamling. Ordet brukes primært om forespørsler et parlamentsmedlem retter til et regjeringsmedlem. I det norske storting er interpellasjon den mest alvorlige av de to spørreordninger som finnes. Stortingsrepresentant Torgeir Trældals interpellasjon til landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) Næringsmiddelindustrien opplever sterkere konkurranse og dette vil bli enda tydeligere etter hvert som det blir en friere verdenshandel også for mat. Den proteksjonistiske norske landbrukspolitikken har vært innrettet slik at det er blitt skjøvet en god del kostnader over på industrien. Norsk kjøttindustri har de høyeste avgiftene og gebyrene i Europa. Industrien etterlyser mer oppmerksomhet rundt rammebetingelsene nå som konkurransen i matvaremarkedet etter hvert vil styrkes. Vil statsråden sikre næringsmiddelindustrien rammebetingelser som er på linje med våre viktigste konkurrentland?

7 Lørdag 16. januar 2010 Nyheter 7 En tragedie for norsk politi Morten Ø. Johansen (FrP) mener det er på høy tid at opptak til Politihøgskolen på særskilte vilkår avvikles. Dette går på rettssikkerheten løs, sier han. TORE LARSEN FrPs politipolitiske talsmann er skremt over opplysninger som fremkommer gjennom et leserinnlegg i Politiets Fellesforbunds magasin, Politiforum, om at majoriteten av de fremmedkulturelle politistudentene som ble tatt opp på Politihøgskolen i fjor, ikke oppfulgte de generelle opptakskravene. Det fremgår av Politiforum at 28 av de 32 studentene med minoritetsbakgrunn ikke fylte disse kravene, da de kom inn på såkalte særskilte vilkår, og at flere av ikke fylte kravet til minst karakteren tre i norsk. Dette er rett og slett en tragedie for alle parter, for Politietaten, for Politihøgskolen, samfunnet og politistudentene selv. Opptakskravene til denne utdanningen må være høye og absolutte om man skal kunne oppføre sine arbeidsoppgaver. At man rekrutterer bredt, blant alle samfunnslag, er viktig. Men kan man ikke å gjøre OPPTAKSKRAV: Morten Ø. Johansen mener at opptak til Politihøgskolen på særskilte vilkår må avvikles. Opptakskravene til denne utdanningen må være høye og absolutte om man skal kunne oppføre sine arbeidsoppgaver, sier han. (Illustrasjonsbilde, Scanpix) rede for seg på norsk språk, så kan dette i første omgang få konsekvenser for den enkelte politistudents utdanning og i andre omgang for publikums rettssikkerhet, sier Johansen. Ødeleggende Han peker på misforståelser i forhold til dårlige språkkunnskaper er noe man for alt i verden bør unngå. Jeg er enig i det som sies i Politiforum om at dårlige norskkunnskaper kan få konsekvenser. Det ene er at polititjenestemenns rapporter kan underkjennes i retten fordi språket er usammenhengende, noe som kan føre til at skyldige kan gå fri og uskyldige blir dømt. Dette er ødeleggende for den rollen politiet skal spille i samfunnet, og det kan vi ikke leve med, sier Johansen. Uthules Stortingsrepresentanten fra Oppland peker på de advarslene Fremskrittspartiet kom med i høst i forbindelse med at opptaks-kravene til utdanningen ble tilpasset for å kvotere inn personer med minoritetsbakgrunn. Vi kan ikke ha polititjenestemenn for etniske norske og polititjenestemenn for etniske minoriteter. Det vi trenger her til lands er polititjenestemenn som når overalt, og som gjennomgår en utdanning for å opprettholde loven som gjelder for alle. Fortsetter denne trenden vil tilliten til politiet uthules, sier han. Stiller spørsmål Johansen varsler at han vil komme til å stille justisminister Knut Storberget (Ap) spørsmål om denne saken. Her må justisministeren på banen. Hadde dette vært et leserbrev fra en utenfor Politiet i en eller annen dagsavis hadde jeg ikke tatt det så langt. Men når dette fremkommer i magasinet til Politiets Fellesforbund, så er det grunn til bekymring. Jeg mener statsråden må gjenopprette befolkningens tillit, slik at når folk påkaller Politiets assistanse, så får de hjelp av profesjonelle og dyktige politifolk som tar dem på alvor, avslutter Johansen. Opptakskravene må være absolutte Politistudent Ole Kristoffer Tveiten mener det er farlig å lempe på Politihøgskolens opptakskrav. tre i norsk er en lav karakter og fravikelse fra dette kravet er uakseptabelt, sier han. TORE LARSEN Tveiten, som er styremedlem i politistudentenes organisasjon PF-studentene, er hjertens enig med Morten Ø. Johansen. Hvis det er noe politistudentene er helt enige om, så er det at opptakskravene til utdanningen må være ufravikelige. Det handler om Politiets anseelse og publikums tillit, sier han. Forventninger Tveiten peker på at opptak til politistudiet innebærer at fremtidige polititjenestemenn vil bli møtt med konkrete forventninger fra publikum i forhold til ferdigheter, egenskaper, allmennkunnskaper og språk. Det er greit som det blir sagt fra Politihøgskolens ledelse om at politietaten bør gjenspeile befolkningssammensetningen, men det må ikke bli viktigere enn faktiske ferdigheter, blant annet når det gjelder språk. Når opptakskravene stipulerer at søkerne må ha minimum karakteren tre i norsk, så er dette allerede lavt, og dette er noe studentene har ytret klart og entydig til skolens ledelse. Dette handler om politiets anseelse og publikumskontakt både nå og i fremtiden, og den enkelte polititjenestemanns trygghet i jobben, understreker Tveiten. Mer praksis Tveiten ønsker seg en bred debatt om kravene som stilles til både nåværende og fremtidige polititjenestemenn. Han mener at politiutdanningen må ha fokus på å være en serviceinstans for publikum og at utdanningen vektlegger praktiske politifag sterkere. Det er en økende skepsis blant politifolk til at utdanningen er blitt noe vel akademisk. Det er vel og bra med vitenskapsteori, kommunekunnskap og sosiologi, men i møte med personer i rus og i forhold til narkotika, arrestasjon og beslag er det viktig at vi løser oppdragene, avslutter Tveiten. TILLIT. Politistudent og medlem i sentralstyret i Fremskrittspartiets Ungdom, Ole Kristoffer Tveiten mener tilliten til Politiet uthules om ikke opptakskravene til politiutdanningen er absolutte. Opptak på særskilte vilkår senker utdannelsens anseelse, sier han. (Foto: Fremskritt)

8 8 Nyheter Lørdag 16. januar 2010 Skivebom om jernbanekaos FORFALL. Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann, Bård Hoksrud, mener det gjøres et krafttak for å utbedre de mangle feilene og manglene på jernbanenettet. - Det må til et gedigent løft, sier han. (Foto: Børge Sandnes) Bård Hoksrud (FrP) mener stortingspolitikerne må bære skylden for kaoset på det norske jernbanenettet. Vi har et ansvar for å rydde opp, sier han. TORE LARSEN Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann mener flere av hans politikerkolleger ikke er villige til å ta ansvar for kaoset som utspiller seg på norsk jernbane. Forfallet på utstyr og infrastruktur er det største problemet i norsk jernbanedrift, og her må det bevilges penger og ryddes opp for at passasjerene skal få sine transportbehov dekket, og det er det tydeligvis mange som ikke har fått med seg, sier han. Neglisjering Han gir dermed sin fulle støtte til NSB-direktør Stein Nilsen, som sier at togkrisen er oppstått som følge av mange års neglisjering av jernbaneinfrastrukturen, og at konkurranseutsetting av jernbanestrekninger og ruter først vil være aktuelt så fremt norske jernbanenett oppgraderes vesentlig og tilføres de vedlikeholdsmidler som trengs for at skinner og signalanlegg skal fungere som de skal. Nilsen er forfriskende oppriktig, og har fullstendig rett, når han sier at politikerne diskuterer fargen på tapetet i 2.etasje, mens alle Om standarden for tognettet i Norge hadde vært gjeldende standard for veinettet, ville norske bilister ha kjørt på traktorstier. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud vet at det brenner i 1.etasje. At stortingspolitikerne gir NSB og Jernbaneverket hele skylden for det som skjer, er ansvarsfra- skrivelse av verste merke, mener Hoksrud. Traktorstier Hoksrud mener staten skal ha et overordnet ansvar for jernbaneinfrastrukturen i Norge, at dette vedlikeholdes og utvikles i takt med behovet. Han er klar på at Fremskrittspartiet ønsker å åpne jernbanenettet for konkurranse, men at dette først vil ha få effekt når jernbanenettet fungerer. Om standarden for tognettet i Norge hadde vært gjeldende standard for veinettet, ville norske bilister ha kjørt på traktorstier, og utbedringene hadde kommet temmelig raskt. Men her må politikere i alle partier en eller annen gang akseptere at samferdsel, kommunikasjon og transport er nødvendige forutsetninger for at folk skal komme på jobb for å skape de verdiene vi skal leve og for industri og næringer til å forflytte det som skapes. Gode veier og jernbanestrekninger er nødvendige goder, ikke velferd, understreker han. FrP satser Hoksrud har i mange år fulgt utviklingen innen norsk jernbane, og mener det må store løft til om jernbanen skal kunne fylle de behovene som finnes. Senest i høst foreslo Fremskrittspartiet i sitt alternative statsbudsjett å sette av en ekstra investeringsramme på 6,85 milliarder kroner for å kunne prioritere dobbeltspor på de mest trafikkerte strekningene i landet, slik at midler kunne frigjøres til vedlikehold og oppgradering av eksisterende nett. FrP satser dermed på jernbanen der den har sin styrke, nemlig på godstransport over lange avstander og persontrafikk i tettbefolkede områder, avslutter Hoksrud. Skjer det noe der du bor? Vi ønsker tips om Små og Store Saker fremskritt.no

9 Lørdag 16. januar 2010 Nyheter 9 UAKSEPTABELT. FrPs sosialpolitiske talsmann, Robert Eriksson, mener det å belønne kriminelle utlendinger med medlemskap i Folketrygden, er fullstendig meningsløst. Her må det ryddes kraftig opp, sier han. (Foto: Scanpix) Folketrygdloven må endres Robert Eriksson (FrP) mener folketrygdloven må endres slik at utenlandske fanger i norske fengsler ikke skal få medlemskap i folketrygden. LARS JOAKIM HANSSEN TORE LARSEN Utenlandske statsborgere som kommer til Norge og begår så alvorlige kriminelle handlinger at de får fengselsstraffer på minst ett år, blir automatisk medlem av folketrygden. Dette betyr at de opparbeider seg rettigheter til pensjon og dekning av helseutgifter. Får de straffer på over tre år, har de også rett på grunnpensjon fra fylte 67 år. Nå vil FrP tvinge regjeringen til å endre praktiseringen av lovverket. Det er totalt uakseptabelt å gi medlemskap i folketrygden til tungt kriminelle som kommer ulovlig til Norge. I dag belønner vi utlendinger som begår svært alvorlig kriminalitet med gode velferdsrettigheter. Jeg er bekymret for at en videreføring av dagens praktisering av folketrygdloven vil kunne føre til at folk mister respekten for våre velferdsordninger og at det vil stimulere til økt misbruk av trygdeordningene, sier forslagsstiller og leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Robert Eriksson (FrP). Gullkantet Det var i forrige uke at Aftenposten avslørte at lovverket åpner for at statsborgere fra EØS-land som Polen, Litauen og Bulgaria har krav på pensjon fra Norge selv om de forlater Norge etter endt soning. Dagens lovverk er gullkantet for mange som kommer fra det tidligere Øst-Europa, hvor årsinntekten er langt lavere enn i Norge. Kommer man til Norge og begår så alvorlig kriminalitet at man blir sittende inne noen år, har man faktisk bygget seg opp rettigheter til økonomiske ytelser som kan sikre deres fremtid økonomisk. Dette er det lovlydige borgere som må betale for, sier Eriksson. Paradis Han viser til at Aftenposten har kartlagt at utenlandske statsborgere utgjorde 32 prosent av alle innsatte i norske fengsler. Nå vil vi tvinge regjeringen til å endre lovverket. Slik det er i dag, blir Norge et paradis for kriminelle utlendinger. Ikke nok med at de får sone under forholdsvis lukrative fengselsforhold sammenlignet med hjemlandet, men etter noen år i norske fengsler har de også sikret fremtiden til seg og sin familie ved å kunne nyte godt av de pensjons- og Det er et tankekors at det må et avisoppslag til for å åpne politikernes øyne for så grove ting som dette. velferdsordninger lovlydige borgere har bygget opp, sier Eriksson og fortsetter: Det er en skam at et voldtektsoffer skal måtte betale for pensjonen og barnetrygden til overgriperen. Uakseptabelt Men det stopper ikke bare her. Informasjon Aftenposten har innhentet viser at utenlandske fanger, som soner mer enn ett år fengselsstraff, fra og med 1.januar 2011 ikke bare vil være berettiget alderspensjon og få sine helseutgifter dekket, men også være berettiget kontantstøtte og barnetrygd for sine barn, samt uførepensjon. Professor i velferdsrett Asbjørn Kjønstad ved Universitetet i Oslo, påpeker overfor Aftenposten at utenlandske straffedømte også vil kunne søke om uførepensjon på lik linje med andre medlemmer i Folketrygden. Han utdyper videre at folketrygdeloven må endres hvis fangene ikke skal få medlemskap i folketrygden. Dette er noe folk flest ikke kan akseptere og noe vi politikere må få ryddet opp. Slik sett er vårt forslag om å foreta de nødvendige endringer i folketrygdloven helt avgjørende for å sikre at respekten for velferdsordningene opprettholdes, mener Eriksson. Kontroll Eriksson mener det er grunn til å se bredere på de norske velferdsordningene for å motvirke misbruk. Han mener det er grunn for noen hver av norske politikere, uansett parti, å ta denne saken seriøst. Det er selvsagt et tankekors at det må til et avisoppslag til for å åpne politikernes øyne for så grove ting som dette. Jeg registrerer at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og justisminister Knut Storberget uttrykker at de vil gjøre noe med dette, og det håper jeg de også gjør, sier Eriksson og fortsetter: Slik det er i dag, blir Norge et paradis for kriminelle utlendinger. Men jeg mistenker at når slike ting som dette er mulig, så må man spørre seg om hva mer som forekommer når det kan skje at utbetalinger av velferdsgoder fra spleiselaget, som velferdsstaten vår er, og som skjer urettmessig. Jeg har mine tvil om at kontrollen er god nok. Når også NAVs avdeling for kontroll og innkreving anslår at man bare avdekket en liten andel av svindelen av velferdsutbetalinger som foregår, er det på høy tid å gjøre noe.

10 10 Fylkesårsmøter Lørdag 16. januar 2010 Årsmøteseso er i gang I løpet av de neste fire helgene skal FrPs 19 fylkeslag avholde sine årsmøter. utvikle politiske talenter, for å skape gode ledere og tillitsvalgte i fremtiden. Det blir den viktigste saken for organisasjonen, sier han. Ole Jacob Johansen fra Asker er innstilt som ny leder av fylkeslagets valgkomité. TORE LARSEN Neste helg begynner fylkeslagene sine årsmøter. Det ligger an til en stor utskifting av fylkesledere i år, i og med at 13 av 19 fylkesledere har takket nei til gjenvalg. Ettersom Fremskrittspartiet gjorde sitt beste stortingsvalg i historien i fjor, vil dette bli markert på alle fylkesårsmøtene. Fremskritt har snakket med alle fylkeslederne for å få en stemningsrapport rett før årsmøtene starter. ØSTFOLD Leif Eriksen fra Fredrikstad har takket ja til en ny toårsperiode som leder av Østfold Fremskrittsparti. Han ser frem til et hyggelig årsmøte der feiringen av et godt stortingsvalg og politisk vareopptelling står i fokus. Østfold er et FrP-fylke der vi har mye å forsvare og å forbedre. Vi har jo ordførerne i Fredrikstad, Hobøl og Hvaler, og høy aktivitet overalt i fylket, og som det er et privilegium å få være leder for. Det er jo snart valg igjen så nå gjelder det å begynne arbeidet med det. I en slik prosess er det viktig at man tar vare på hverandre og jobber sammen, og det opplever jeg at vi gjør veldig bra her i Østfold, sier Eriksen OSLO Etter totalt 17 år som leder i Oslo Fremskrittsparti, har Peter N. Myhre valgt å takke nei til to nye år som leder. Den nyslåtte stortingsrepresentanten mener han har så vidt mye å henge fingrene i med sitt nye verv, i tillegg til å være bystyremedlem i Oslo at tiden er moden for nye krefter i lederstolen. Christian Tybring-Gjedde fra Frogner FrP er innstilt som ny leder av fylkeslagets valgkomité, og Myhre tror dette blir en god leder for Fremskrittspartiet i hovedstaden. Oslo FrPs posisjon er jo en del annerledes enn for partiet ellers i landet. Vi har sittet med parlamentarisk ansvar i byråd i seks år, og vi er det partiet i Oslo som har sittet lengst i byråd, lenger enn Arbeiderpartiet. Dette gjør at oppmerksomheten mot FrP er ekstra stort, og i tillegg har vi 15 bydelslag som er meget engasjert både i det som skjer i byråd og bystyre, i tillegg til lokalt. Jeg må også rose FrP-erne i Oslo for en god jobb i valgkampen. Dessuten passerte vi i fjor 2000 medlemmer, så slik sett burde det være nok folk til å fylle ulike verv. Men vi må fortsatt ha fokus på rekruttering og skolering, sier Myhre. oppland buskerud sør-trøndelag akershus telemark vestfold hedmark vest-agder sogn- og fjordane AKERSHUS Sven Even Maamoen fra Bærum trer av som leder i Akershus Fremskrittsparti etter 8 år i fylkespartiets ledelse, de fire siste år som leder. Han er stolt av utviklingen i laget, som er det største i landet målt med stemmer, og en stadig mer slagkraftig organisasjon med nesten 2400 medlemmer. Akershus FrP hadde håpet å øke fra fire til fem på Tinget, men det ble bare med håpet. Det må jobbes for å finne og HEDMARK Etter fire år som fylkesleder trer Dag Martin Bakken fra Elverum av på fylkeslagets årsmøte på Kongsvinger. Han kan se tilbake på en periode der Hedmark FrP har jobbet hardt for å bygge opp organisasjonen i alle deler av fylket, og et godt valgresultat i høstens stortingsvalg. Det var synd at vi ikke klarte andremandatet, men vi får vel flere muligheter, sier Bakken optimistisk. møre- og romsdal nord-trøndelag nordland Etter totalt 17 år som leder i Oslo Fremskrittsparti, har Peter N. Myhre valgt å takke nei til to nye år som leder. Totalt 13 fylkesledere gir seg og overlater roret til nye krefter. (Foto: Børge Sandnes/Fremskritt) JANUAR JANUAR FEBRUAR TROMS / BUSKERUD HEDMARK / AKERSHUS / SOGN OG FJORDANE / NORDLAND ØSTFOLD / AUST-AGDER / TELEMARK / RO

11 Lørdag 16. januar 2010 Fylkesårsmøter 11 ngen I løpet av 2009 fikk man stablet på beina et større lokallag i Nord- Østerdal, og som omfatter kommunene Tynset, Stor-Elvdal, Tolga, Folldal, Alvdal og Os, samt at man også jobber for å etablere Engerdal FrP. Valgkomiteen i Hedmark FrP har innstilt Torkild Lømo fra Elverum som ny fylkesleder. OPPLAND Etter 11 år som leder av Oppland Fremskrittsparti, trer nyslått stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen fra Vestre Toten av på fylkespartiets årsmøte på Lillehammer. Jeg bestemte meg for to år siden at nå fikk det være nok. Den ene grunnen er at 11 år er veldig lang tid, og den andre grunnen er at nå er jeg valgt inn på Stortinget, og da må jeg konsentrere meg fullt og helt for det. Men jeg er selvsagt takknemlig for den tilliten som er blitt vist meg, og jeg vil gjerne takke alle som jeg har arbeidet med i Oppland for å bygge partiet her, for de har gjort en kjempejobb, sier han. Til tross for at Oppland er en rødgrønn bastion, har FrP markert seg som det største ikke-sosialistiske partiet i fylket og gått forbi Senterpartiet i oppslutning. FrP fikk 17,5 prosent av stemmene, og det synes Johansen er meget respektabelt. Olaf Nils Diserud fra Nord- Aurdal er innstilt til vervet som ny fylkesleder av valgkomiteen i Oppland FrP. BUSKERUD Ulf Erik Knudsen trer ut av styret i Buskerud FrP og fra vervet som leder etter å ha vært en del av styret siden Etter fire år som fylkesleder og tre år som politisk nestleder, mener han tiden er moden for andre å overta. Han beskriver situasjonen i Buskerud FrP som god og at det er en organisasjon i positiv utvikling. Det fungerer i hovedsak veldig greit, men det er jo noen utfordringer fra tid til annen. Men helheten er veldig bra. Vi har lag i alle kommuner, bortsett fra en, og vi har en ryddig økonomi. Buskerud FpU er oppe og går, og leverte en fantastisk innsats i skolevalgene. Vi jobber også med å opprette FpS, og i fjor gjorde vi vårt beste stortingsvalg noensinne, så jeg er meget godt fornøyd, sier Knudsen. Valgkomiteen i Buskerud FrP sin flertallsinnstilling til ny fylkesleder er Odd Mortensen fra Kongsberg. VESTFOLD Fylkesleder Terje Ottar trer av fra sitt verv på Vestfold Fremskrittspartis årsmøte i Tønsberg i februar, etter å ha vært fylkesleder tre år. Årsaken til at han har valgt å takke nei til gjenvalg er en krevende arbeidssituasjon og for å slippe til andre og yngre krefter. Jeg vil nødig være en propp i systemet, og ettersom jeg begynner å dra på årene, synes jeg dette var det riktige å gjøre, sier Ottar. Til tross for at Ottar ikke er helt fornøyd med Vestfold FrPs resultat i høstens stortingsvalg, synes han at stemningen i fylkespartiet er god. Fylkesvaraordfører Tom E.B. Holthe fra Sandefjord er av valgkomiteen innstilt til vervet som fylkesleder. TELEMARK Fylkesleder Kåre Fostervold trer av som fylkesleder etter to perioder. Han er stolt over et fylkeslag i vekst. Han beskriver situasjonen i Telemark FrP som god med en positiv medlemsutvikling. Han anbefaler nye fylkesstyret å sørge for en skikkelig satsing på skolering. Vi gjorde et godt valg, selv om andremandatet til Stortinget røyk samtidig som vår oppslutning økte, men sånn er livet noen ganger, sier han. Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre var ikke klar da Fremskritt gikk i trykken. AUST-AGDER Aust-Agder Fremskrittsparti kan se tilbake på et begivenhetsrikt år med tidenes beste valgresultat i et stortingsvalg, 26,1 prosent. Fylkesleder Anders Kylland beskriver situasjonen i fylkeslaget som god, men han mener at Aust- Agder FrP har et utappet potensial. Vi har en del lokallag som vi gjerne skulle ha mer fart i, så vi i fylkesstyret må gjøre det vi kan for å hjelpe til i utviklingen av partiorganisasjonen ute i kommunene. Vi sitter ikke i posisjon på veldig mange steder, så vi har muligheter som må utnyttes, sier Kylland, som også har takket ja til valgkomiteens forespørsel om å ta en ny periode som fylkesleder. VEST-AGDER Etter fire år som fylkesleder trapper Christian Eikeland ned fra vervet som leder av Vest-Agder Fremskrittsparti. Hans politiske engasjement er det ikke noe å si på og han stiller seg til disposisjon for andre oppgaver i styret, om han får muligheten til det. Vest- Agder Fremskrittsparti skal behørig feire det gode resultatet i høstens stortingsvalg, der partiet opprettholdt stillingen som fylkets største parti med 27,4 prosent. Dette skal selvsagt feires, og vi kommer til å invitere alle medlemmer i fylkeslaget som kan og vil til årsmøtefesten vår i Lyngdal, sier Eikeland stolt. Innstillingen til nytt fylkesstyre var ikke klar da Fremskritt gikk i trykken. ROGALAND Rogaland Fremskrittsparti gjorde et godt valg i høstens stortingsvalg, og oppfylte med dette to hovedmålsetninger: å bli Rogalands største parti og få fire representanter på Stortinget. Likevel forteller fylkesleder Terje Halleland at man nok hadde forventet høyere oppslutning etter svært gode meningsmålinger. Jeg tror nok det var noen som hadde håpet på mer, men det skal vi legge bak oss og heller fokusere på kommune- og fylkestingsvalget i 2011, sier han. fortsettes side 12 ALAND / MØRE OG ROMSDAL / NORD-TRØNDELAG / FINNMARK FEBRUAR VESTFOLD / OSLO / VEST-AGDER / OPPLAND / HORDALAND / SØR-TRØNDELAG

12 12 Fylkesårsmøter Lørdag 16. januar 2010 Årsmøtesesongen er i gang Halleland kan fortelle om høy aktivitet i Rogaland FrP, og at kursaktiviteten og rekrutteringen av nye medlemmer har vært god gjennom det siste året. Han sier også til Fremskritt at han har takket ja til valgkomiteens forespørsel om en ny periode som fylkesleder etter årsmøtet i Stavanger, som han tror blir et godt møte. Vi har alltid noe ekstra opplegg på møtene våre, og når vi i tillegg får partileder Siv Jensen på besøk, er det ekstra hyggelig, sier Halleland fornøyd. HORDALAND Hordaland Fremskrittsparti flyttet på enda en grense i høstens stortingsvalg, og økte sin andel stortingsrepresentanter fra tre til fire. Fylkesleder og Bergens-ordfører Gunnar Bakke beskriver situasjonen for fylkeslaget som meget god, men at de ingenlunde tenker å hvile på laurbærene. Vi har oppnådd veldig mye i løpet av de siste årene, og er det fylket som har flest FrP-ordførere, og der vi er i flest posisjoner. Men vi har håp om å løfte oss enda mer etter neste kommune- og fylkestingsvalg, og dette fylkesårsmøtet blir startskuddet, sier Bakke. Han har takket ja til valgkomiteens forespørsel om en ny periode som fylkesleder, og håper å kunne være med på den videre organisasjonsbyggingen i fylkespartiet. SOGN OG FJORDANE Åge Starheim gir seg som fylkesleder etter sju år og hans etterfølger skal velges på Sogn og Fjordane Fremskrittspartis årsmøte i Skei i Jølster. Han beskriver situasjonen i fylkeslaget som god, og at valgresultatet fra i høst var en god vitamininnsprøytning, og at det nye styret har et godt grunnlag å jobbe ut fra. Det er på høy tid å la nye og yngre krefter overta dette vervet og videreføre det arbeidet som er blitt nedlagt gjennom årenes løp. Vi er fylkets tredje største parti, og vi har økt vår oppslutning jevnt og trutt, og vi blir tatt på alvor, sier Starheim. Frank Willy Djuvik fra Førde er av valgkomiteen innstilt til vervet som ny fylkesleder. MØRE OG ROMSDAL Fylkesleder Frank Sve er såre fornøyd med situasjonen i Møre og Romsdal. Etter et historisk godt valgresultat på 27,4 prosent og tre representanter på Stortinget, beskriver han stemningen i fylkeslaget som meget høy. Han har takket nei til gjenvalg, ettersom vervene som ordfører i Stranda FYLKESÅRMØTENE I GANG: Fylkesårsmøtene er snart i full gang, og i år som i fjor, så vil det samles mange engasjerte FrPere til politisk diskusjon og debatt. Her ser vi årsmøtedeltakere fra Nordland FrPs årsmøte for et par år siden. (Foto: Trond Rasmussen) kommune og gruppeleder i fylkestinget tar mye tid. Det gjør utrolig godt å gi seg som fylkesleder etter et sånt resultat og etter å ha jobbet med en slik gjeng som jeg har gjort, sier Sve. Innstillingen fra valgkomiteen i Møre og Romsdal FrP var ikke klar da Fremskritt gikk i trykken. SØR-TRØNDELAG Avtroppende fylkesleder Svein Ola Åndal mener Sør-Trøndelag Fremskrittsparti har mye potensial, og er svært godt fornøyd med resultatet fra høstens stortingsvalg, som befestet partiet som det nest største i fylket. Han mener de viktigste sakene for fylkeslaget i året som kommer er å engasjere medlemmene mer i den politiske debatten. Det er politikken som gjør at folk melder seg inn i Fremskrittspartiet og engasjerer seg. Det er det viktig å huske. I arbeidet med det nye partiprogrammet merket jeg meg at folk våknet skikkelig til, og det var en bra prosess som vi ikke kan få for mye av, sier Åndal. Innstillingen til valgkomiteen til Sør-Trøndelag FrP var ikke klar da Fremskritt gikk i trykken. NORD-TRØNDELAG Også i Nord-Trøndelag har Fremskrittspartiet gjort et godt stortingsvalg, og avtroppende fylkesleder Hank Paulsen er svært godt fornøyd med at FrP har forbigått Senterpartiet som tradisjonelt har vært et av de to store partiene i fylket. Paulsen påpeker at det nye styret har mye å ta tak i når det gjelder å aktivisere og engasjere medlemmene i fylket, når dette velges på årsmøtet i Steinkjer. Det finnes fortsatt steder der det ikke er veldig stor aksept for FrPere, og det er noe vi sliter med. Så det nye styret har en jobb å gjøre i forhold til å utvikle politiske talenter og ildsjeler, sier han og fortsetter. Innstillingen til valgkomiteen til Nord-Trøndelag FrP var ikke klar da Fremskritt gikk i trykken. NORDLAND Nordland Fremskrittsparti gjorde et formidabelt stortingsvalg, og fikk tre representanter innvalgt på Stortinget. Dette vil avtroppende fylkesleder Kjell Børge Freiberg feire på fylkeslagets årsmøte i Bodø i slutten av januar. Han har valgt å takke nei til gjenvalg, da jobben som ordfører i Hadsel krever mye tid. Han mener det derfor er nødvendig for andre krefter å ta over. Det er jo for så vidt greit å gi seg mens man er på topp, men viktigere enn det er å ha tid til å reise rundt i dette store fylket for å motivere de som driver FrPpolitikk lokalt, sier Freiberg. Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen fra Fauske er av valgkomiteen innstilt som ny fylkesleder. TROMS Med 25,2 prosent av stemmene, to representanter på Stortinget og to på Sametinget, har Troms Fremskrittsparti og fylkesleder Geir Are Winther mye å glede seg over, når fylkeslaget avholder sitt årsmøte på Finnsnes i neste uke. Stemningen i fylkeslaget er god og vi skal jobbe for å bygge organisasjonen videre. Vi gjorde det utrolig godt i kommuner der vi ikke har lag eller stiller lister. Vi er nødt til å se på organiseringen av partiorganisasjonen i forhold til disse, og kanskje bruke de større lagene til å dra med de som vil engasjere i mindre lag eller kommuner, sier Winther, som også har takket ja til valgkomiteens forespørsel om en ny periode som fylkesleder. FINNMARK Fremskrittspartiet er nest største parti i Finnmark, med en representant på Stortinget og en på Sametinget, noe som skal behørig markeres på fylkeslagets årsmøte i Kautokeino, første helgen i februar. Fylkesleder Ronny Berg håper på gode politiske debatter, og det finnes mer enn nok av saker å ta av. Vi gjør det bra i Finnmark og vi har hatt en god vekst de seneste årene, og det er mange grunner til det. Det ene handler jo om saker i forhold til Finnmarkseiendommen, reindrift og lokaliseringssaker, og jeg opplever at vi blir lyttet til, sier Berg, som også har takket ja til forespørselen fra valgkomiteen om en ny periode som fylkesleder.

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Ytringsfriheten er alle andre friheters mor

Ytringsfriheten er alle andre friheters mor Ytringsfriheten er alle andre friheters mor Tale av Frank Rossavik (styremedlem i Fritt Ord) ved tildelingen av Fritt Ords Honnør til Flemming Rose og Vebjørn Selbekk, 22. september 2015. De to redaktørene

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon)

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 246 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:16 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Ytringsfrihet og redaktøransvar : Med utgangspunkt i henvendelsen fra Stopp Islamiseringen av Norge til Kristiansand folkebibliotek vinteren 2014.

Ytringsfrihet og redaktøransvar : Med utgangspunkt i henvendelsen fra Stopp Islamiseringen av Norge til Kristiansand folkebibliotek vinteren 2014. Ytringsfrihet og redaktøransvar : Med utgangspunkt i henvendelsen fra Stopp Islamiseringen av Norge til Kristiansand folkebibliotek vinteren 2014. Anne Kristin Undlien Biblioteksjef i Kristiansand kommune

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen?

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Avslutningskonferansen for IMER-programmet Ottar Hellevik Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Økonomisk, kulturell og religiøs innvandrerskepsis. Konsekvensen av økt innvandring for holdningene.

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-215 Sist oppdatert 27.1.16 1 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Personvern bare for voksne?

Personvern bare for voksne? Personvern bare for voksne? Stian Lindbøl Prosjektleder, trygg mediebruk for barn og unge Personvernkommisjonen 6. mars 2008 Kort om trygg bruk-prosjektet Skal fremme trygg bruk av interaktive digitale

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

Religion og menneskerettigheter. Debattmøte. Litteraturhuset, Oslo. Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30

Religion og menneskerettigheter. Debattmøte. Litteraturhuset, Oslo. Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30 Religion og menneskerettigheter. Debattmøte Litteraturhuset, Oslo Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30 I invitasjonen til dette møtet hevdes det at religion i stadig større grad står mot menneskerettigheter

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte ved NAV-kontor som blir

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

Uførereformprosjektet

Uførereformprosjektet Møte med MS-foreningene Fredrikstad og Sarpsborg 21.januar 2015 Uførereformprosjektet Innføringen av ny uføretrygd. Hvordan påvirker det brukere og nye søkere? NAV leder i Fredrikstad Arne Hæhre Kommunikasjonssjef

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer