Ytringsfriheten under press. Krever høyere opptakskrav til politiutdanningen. Ikke på skinner. truet med konkurranseutsetting. Fikk bedre tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytringsfriheten under press. Krever høyere opptakskrav til politiutdanningen. Ikke på skinner. truet med konkurranseutsetting. Fikk bedre tjenester"

Transkript

1 Ikke på skinner I Oslo står togene ofte på stedet hvil. Det ønsker FrP å gjøre noe med. Side 8 Krever høyere opptakskrav til politiutdanningen Side 7 Lørdag 24. oktober Nr årgang truet med konkurranseutsetting Fikk bedre tjenester Side 13 FrP-ord sniker seg inn Side 3 nå braker det løs! 23. januar går startskuddet. Da starter de første fylkesårsmøtene. Side 10, 11 og 12 Fremskritt mener Side 2 Ytringsfriheten under press Partileder Siv Jensen (FrP) mener ytringsfriheten må forsvares med alle midler. Man bør møte argumenter med argumenter, og ikke med vold, fastslår hun. Side 4 og 5

2 2 Leder I nyhetsbildet... Lørdag 16. januar 2010 (Foto: Scanpix) «Ytringsfrihed bør finde sted» Denne setningen er innledningen på Norges grunnlovs paragraf 100, og som sikrer at alle har rett til ytringsfrihet. Denne friheten var en av Opplysningstidens største gaver til menneskeheten, og er ikke bare nedfelt i den norske og mange andre staters grunnlover, men også i de universelle og europeiske erklæringer om menneskelige rettigheter. Ytringsfriheten bør være en konkret og ukrenkelig rettighet i ethvert demokratisk samfunn. Likevel er den ingen selvfølgelighet og må forsvares for enhver pris. Som det fremkommer i denne utgaven av Fremskritt er kampen for denne friheten langt fra over. Det er krefter som utfordrer denne friheten, også i dette landet. Det har oppstått en merkelig allianse mellom de som mener at ytringsfrihet ikke er ytringstvang og de som mener at man bør båndlegge seg selv før man ytrer seg på en måte som sårer andres følelser. Denne alliansen finnes både i Norge og i utlandet, og bør ta på størst mulig alvor. Etterdønningene fra karikaturstriden i 2006 føles enda. Som denne avis skrev på 5.desember 2009 presser medlemslandene i Organisasjonen for den islamske konferanse (OIC) for at religionskritikk skal forbys gjennom en ny tilleggsprotokoll til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR). Det er enda ikke gitt at Norge kommer til å motsette seg denne protokollen. Ytringsfriheten er under press. Norske journalister, redaktører, kommentatorer og tegnere har allerede begynt å tenke seg om to ganger når det gjelder å fremføre ytringer som kan utløse såre følelser i muslimske miljøer. Det er viktig å presisere at det ikke finnes et muslimsk miljø her til lands. Det finnes en stor andel liberale, sekulære muslimer som ikke aksepterer at deres tro skal settes under lupen og at det stilles spørsmål om hvordan religiøse ledere tolker deres hellige skrift, Koranen og tradisjonen. VGs tegner, Roar Hagen, skriver på kommentarplass i egen avis at samfunnet er endret for alltid, og at spørsmålet er hvor mye og hva vi kan gjøre med det. Han valgte å tillegge artikkelen en karikatur av Kurt Westergaard i en gapestokk som er påført ordet Ytringsfrihet. Det er et sterkt bilde av ytringsfrihetens kår. Også i dagens Norge. Også Hagen er bekymret for den makt religiøse mørkemenn og deres allierte bruker for å skremme beslutningstagere og opinionsdannere. Det ironiske i dette er at de med dette tegner en fremtid i Profetens bilde. Det skremmer. Vil bruke mobile gasskraftverk Iskalde januardager forsterker kraftkrisen i Midt-Norge. Nå ber FrPs Ketil Solvik-Olsen om at energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) kommer til Stortinget og orienterer om situasjonen. LARS JOAKIM HANSSEN FrPs energi- og miljøpolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, og hans partikollega Oskar Grimstad, sendte nylig brev til energiminister Terje Riis-Johansen. Der ber de om at statsråden kommer til Stortinget og svarer for hva regjeringen på kort og lang sikt vil gjøre for å løse kraftmangelen i Midt-Norge. Det er fire og et halvt år siden daværende statsråd Odd Roger Enoksen lovet tiltak for å bedre den anstrengte kraftsituasjonen i Midt- Norge. Med en strømpris på 8,20 kroner får vi synliggjort at regjeringen ikke har levert, sier Solvik- Olsen. Skadelidende Solvik-Olsen peker på at det er innbyggerne i landsdelen som nå må ta belastningen for manglende Om 30 år går det meste som på skinner! FrPs energipolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, mener regjeringen er for passive i forhold til kraftkrisen og at forbrukerne får blø. Regjeringen har ikke fremmet noen nye tiltak av betydning for å bedre situasjonen, sier han. (Foto: Fremskritt) politisk handlekraft gjennom skyhøye strømpriser når det blir kaldt. Den prekære kraftsituasjonen rammer først og fremst de svakeste. Jeg frykter at vi også i år vil se hvordan pensjonister og uføretrygdede vil skru av strømmen på grunn av skyhøye priser. Også kraftkrevende industri, som fra før har dårlige rammevilkår, blir skadelidende av økningen i strømprisene. Vi har allerede sett at man kutter i produksjonen som følge av høye kraftpriser. Jeg frykter at flere vil følge etter. Dette vil bety flere permitteringer og oppsigelser, sier Solvik- Olsen. Glemt Han er meget kritisk til at regjeringen ikke har gjort noe for å løse kraftkrisen i en landsdel med mye kraftkrevende industri. Han mener den vanskelige kraftsituasjonen i Midt-Norge har vært kjent tema lenge. Han tror mildvær og redusert kraftforbruk i industrien, som følge av finanskrisen, har saken gått i glemmeboken. De rødgrønne har ikke fremmet noen nye tiltak av betydning for å bedre situasjon. Det er knapt kanalisert midler til å fremskynde kraftprosjekter, regjeringen krangler om vannkraftprosjekter i området og alle gasskraftprosjekter er lagt på is. Det er ikke tilstrekkelig å gjemme seg bak løfter om nettutbygging, sier han. Prekært Solvik-Olsen vil nå ty til mobile gasskraftverk for å øke krafttilgangen til Midt-Norge. Regjeringen har bygget mobile gasskraftverk. FrP mener man bør ta disse i bruk for å sikre ekstra tilgang på kraft og dermed få ned kraftprisene. Dette vil på kort sikt gjøre noe med den prekære situasjonen og bidra til at bedriftene holder hjulene i gang, sier Solvik-Olsen og legger til: Og vi må også få vite hva regjeringen har tenkt å gjøre for å hindre at vi kommer i lignende situasjoner i Midt-Norge. Derfor må energiministeren komme til Stortinget snarest. Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo. Ansvarlig redaktør: Geir Almåsvold Mo. Forretningsfører: Erland Vestli. Redaktør: Børge Sandnes Redaksjonssekretær: David Lande Journalister: Tore Larsen Monique Watne Redaksjonen: Tlf , Telefaks , Servicesekretariat: Sentralbord Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 300, Halvår kr 180,. Bankgiro: Grafisk produksjon: Kommunikasjonshuset Modul AS.

3 Lørdag 16. januar 2010 Nyheter 3 Og vinnerordet er: Snikislamifisering Årets ord i 2009 ble «svineinfluensa», men også et annet ord har sneket seg inn i det norske språket. MONIQUE WATNE april 2009 skjedde det. Svineinfluensaen brøt ut for fullt i Mexico, og i løpet av rekordkorttid var ordet «svineinfluensa» på alles lepper. Sykdommen bredte seg videre over hele verden, også til Norge. Norge kjøpte faktisk inn over ni millioner doser, til et innbyggertall på nesten fem millioner. Språkrådet var derfor ikke i tvil. Ordet «svineinfluensa» fikk tittelen årets ord 2009, og også ordet «pandemi» fortjente en plass i spotlighten. Men disse ordene alene er ikke de eneste nyordene som kom inn Ordet beskriver veldig godt hvordan regjeringen gir etter for krav fra minoritetsgrupper. Siv Jensen (FrP) i det norske språket i fjor. Også et annet nytt ord snek seg inn i språkbruket, nemlig ordet «snikislamifisering». Dette ordet ble første gang uttalt av Siv Jensen, FrPs partileder. Hijab og politi Jensen mener dette er et passende ord som beskriver hvordan enkelte normer og regler har utformet seg i det norske samfunnet. Ordet beskriver veldig godt hvordan regjeringen gir etter for krav fra minoritetsgrupper. Regjeringen mener at enkeltgrupper, i dette tilfellet muslimer, skal få særregler og særbehandling, sier Jensen, og nevner debatten om hijab i politiet og kjønnsdelt svømmetrening i skolen som eksempler. Det blir feil at enkelte minoritetsgrupper skal få spesialbehandling. Norge er et land, og FrP mener innbyggerne skal ha et sett regler som gjelder for alle uansett religion eller hudfarge. Det er mange minoriteter i Norge, men det er påfallende at det kun er muslimske grupper som kommer NYTT ORD: Siv Jensen var den første som tok i bruk ordet «snikislamifisering», et ord som ble kåret til ett av nyordene i Hijab i politiet er ett eksempel på snikislamifisering, sier hun. Her på bildet: en svensk politikvinne med hijab. Det har vært lov å bruke hijab i svensk politi siden (Foto: Scanpix). med krav om egne regler myntet på deres religion, forklarer partilederen. Ære til regjeringen Selv om det var Jensen som tok i bruk ordet snikislamifisering for første gang, betyr ikke dette at hun liker dette ordet. Snikislamifisering er et fenomen som man må være obs på. Hvis man ikke er obs på det, kan det gå galt. Snikislamifisering fører til økt forskjellsbehandling og grobunn for økt rasisme, fordi folk ikke forstår hvorfor egne minoritetsgrupper skal ha et eget regelverk skreddersydd ut fra deres religion, fastsetter hun. Når det gjelder hvem som skal ta «æren» for ordet, mener Jensen at det er alt annet enn henne selv og FrP som skal ta æren for det. Det er regjeringen og enkelte muslimske grupper som skal få æren for dette ordet. Det er disse gruppene som krever særrettigheter og regjeringen som i større og større grad gir etter for dem som er opphavet for snikislamisering. Dette gir for øvrig grobunn for økt rasisme, sier hun. Uviss fremtid Om ordet blir værende i det norske språket, er uvisst, ifølge Språkrådet. Men Jensen har sine tanker om det. Jeg er overbevist om at ordet blir værende i språket, bare se på hvordan regjeringspartiene gir etter for krav fra muslimske grupper. Hvis FrP hadde vært i regjering, ville nok ordet blitt mindre brukt. Dette fordi vi mener at man ikke må gi etter for minoriteters krav til særbehandling. Grupper som i dag krever slike særrettigheter, vil forstå at dette vil bli nytteløst med FrP i regjering, sier hun.

4 4 Nyheter Lørdag 16. januar 2010 friheten er truet Ytrings- Siv Jensen mener ytringsfrihetens kår er blitt trangere. Vi skal aldri kompromisse på denne friheten og rettigheten, sier hun. TORE LARSEN BØRGE SANDNES Hun mener drapsforsøket på den danske tegneren Kurt Westergaard og debatten som har kommet i kjølvannet av dette, viser at ytringsog tankefriheten ikke er noe selvfølge i Jeg registrerer at diskusjonen om hvorvidt man skal trykke Muhammed-karikaturene eller ikke er det som er i fokus. Men jeg mener det er viktigere å synliggjøre det mer absurde i denne saken. Det virker å være en akseptert oppfatning om at det er uproblematisk å trykke en karikatur av vår gud, men ikke av andres. Det er noe alvorlig galt med dette resonnementet og når det så blir akseptert, er det absolutt det tydeligste tegnet at ytringsfriheten er truet, sier Jensen. Argumenter FrP-lederen peker på at ytringsfriheten kan være provoserende og sårende, men at dette er noe vestlige land som Norge aldri må kompromisse mot. At man har tanker og mening er er ikke bare legitimt, men nødvendig for at verden skal gå fremover. Offentlige personer, institusjoner, religioner og livssyn må tåle kritikk. Det er ikke alltid hyggelig, noe jeg har førstehåndserfaring med, men det er nødvendig for meg å måtte tåle det, selv om jeg skulle oppleve det som urettferdig og krenkende. Hvis man mener at ytringer krenker, så finnes det noe som heter lover og domstoler. Man bør møte argumenter med argumenter, og ikke vold, fastslår Jensen. Verdenserklæringen Jensen viser til Verdenserklæringen om menneskerettighetenes artikkel 19, som fastslår at «enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser». Det er uproblematisk å trykke en karikatur av vår gud, men ikke av andres. De som mener at tegninger av Muhammed eller noe annet religiøst symbol ikke bør publiseres, så har de ikke lest dette. Begynner man å true eller utøve vold mot de som har frihet til å hevde meninger uten innblanding, så tråkker man inn på andres enemerker. Jeg mener at min frihet slutter der din begynner og vice versa, og derfor er det så viktig å støtte de som undertrykkes for sine meningers skyld, sier Jensen. Ytringsklima Ansvarlig redaktør Geir Almåsvold Mo i FrPMedia, mener meningsklimaet har endret seg til det verre. Han mener det har forekommet en eller annen klimaforandring i forhold til ytrings- friheten, og som han oppfatter som skremmende. Selv mener han at denne friheten står sterkere blant folk flest enn blant onsdannerne. Det er visse opinionsdannere som mener at ytringsfriheten er som fyrverkeri, det er ikke noe vi skal tukle med. Dernest er det andre som mener at vi må legge bånd på oss for og ikke spre islamofobi eller fremmedfrykt. Dette er egentlig en fobi for ytringsfrihet, og dette er uheldig. Det er ikke slik vi vil ha det, og dette er en grunnlovsgarantert rettighet, som opiniikke skal innskrenkes, sier Mo. Sataniske Vers Mo viser til hvor unisont både norsk presse og det norske folk i allmennhet sluttet opp om Aschehoug Forlag og dets ansvarlige utgiver William Nygaard, da han ble utsatt for et mordforsøk i 1993, som kan ha vært forårsaket av utgivelsen av Salman Rushdies bok «Sataniske Vers» Folk gikk mann av huse for enten å kjøpe denne boken eller låne den på biblioteket, og de var sjokkerte over drapsforsøket mot denne forleggeren. Men i dag så oppfatter jeg at mange mener at man må være flinkere til å legge bånd på seg og redigere det man mener. Dette mener jeg er det tydeligste tegnet på at ytringsklimaet er blitt forverret, avslutter Mo. UPROBLEMATISK: FrP hegner om ytringsfriheten og mener det skal være uproblematisk å trykke karikaturteg- ninger av for eksempel Mohammed. Siv Jensen frykter at ytringsfriheten er truet når man ikke kan trykke slike tegninger, uten å måtte frykte for liv og sikkerhet.

5 Lørdag 16. januar 2010 Nyheter 5 Ikke lukk øynene Generalsekretær i Norsk Presseforbund (NP), Per Edgar Kokkvold, adva- rer mot å ignorere trusselen ekstreme islamister representerer. DAVID LANDE Det er på bakgrunn av spørsmålet om ytrings-frihet at Kokkvold utta- ler seg til avisen Fremskritt. Han sier han er enig med Siv Jensen (FrP) i at ytringsfrihet-ens kår er blitt trangere et tidsaktuelt tema som nok en gang kom i fokus etter at den danske tegneren Kurt Westergaard, nylig ble utsatt for et angrep med øks og kniv av en soma- lisk mann. Westergaard er for de som ikke vet det, kanskje mest kjent som tegneren av moham- med-karikaturene som skapte stor oppstandelse i Lederen av Norsk Presseforbund er ikke i tvil om at mange medier fortsatt den dag i dag ikke tør å trykke karikaturtegningene av frykt for alvorlige konsekvenser. Det er liten tvil om at mange nøler med å publisere tegninger eller andre kulturuttrykk som kan tenkes å krenke islamister. Her må vi selvfølgelig skille mellom ekstreme og vanlige muslimer, men vi må slutte å lukke øynene for den trusselen islamistene representerer, sier Kokkvold til Fremskritt. Rammer blindt Selv om Kokkvold er på lik linje med Siv Jensen i spørsmålet om at ytringsfriheten skal forsvares kraf- tig, så er han ikke helt enig i debatten som føres. Jeg er nok kanskje ikke akku- rat enig i debatten i trykte medier og på nett - ikke den som dreier seg om ord. Der er den relativt ubegrenset, mener han og fortset- ter; Dessverre så er det et flertall FORSVARER YTRINGSFRIHETEN: Leder i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, verner om ytringsfriheten. Vi står foran en stor gruppe som ønsker å nedkjempe Vesten, og da må vi møte denne trusselen med flere virkemidler, sier han. (Foto: Birgit Dannenberg/Norsk Presseforbund.) av muslimer som begår fryktlige handlinger også i muslimske land. Men det er liten tvil om at denne terroren blant annet Al Quaidas terror, rammer ganske blindt. Og selv om det er vestlige mål, så som amerikanske, britiske og israelske mål som rammes, så er den blind. Ofre for islamistiske terroranslag finnes over hele verden, og terroren er global, mener Kokkvold og legger til; Men en dansk karikaturtegner har gjort det rette og benyttet sin lovfestede rett til ytringsfrihet. Han har utfordret en religion og burde kunne gjøre det uten å frykte for livet. Må møte trusselen For Kokkvold er det viktig å få frem at trusselen som ekstreme islamister utgjør, ikke bare må møtes med militære midler men også åndelig og politisk. Det er min oppfatning. Militære midler har virket mot sin hensikt i for eksempel Irak. Videre er det naivt å tro at vi ikke før eller siden vil få en ny terrorhandling. Det er naivt å tro som den politiske venstresiden mener, å kun overlate til politiet denne jobben. Vi står foran en stor gruppe som ønsker å nedkjempe Vesten, og da Det er liten tvil om at mange nøler med å publisere tegninger eller andre kulturuttrykk som kan tenkes å krenke islamister. må vi også møte denne trusselen med flere virkemidler, sier han. Ønsker demokrati NPs leder er heller ikke i tvil om at meningsklimaet i forhold til ytringsfriheten har blitt verre enn hva det var tidligere, og trekker frem at operaer har blitt tatt av plakaten, billedkunst har blitt fjernet fra gallerier, og paven ble sågar truet på livet. Islamismen er ikke en frigjøringsideologi - snarer det motsatte. Vi vil ha demokrati og ikke teokrati, avslutter Per Edgar Kokkvold.

6 6 Nyheter Lørdag 16. januar 2010 Detaljregulering dreper landbruket DISKRIMINERT: Landbrukspolitisk talsmann Torgeir Trældal mener regjeringen i diskriminerer landbruksbaserte næringsmiddelprodusenter, for eksempel kjøttvareindustrien. (Foto: Børge Sandnes) Torgeir Trældal (FrP) mener regjeringen ikke gir næringsmiddelindustrien gode nok rammebetingelser. Vi må få bort reguleringer, om norske produsenter skal lykkes, sier han. TORE LARSEN FrPs landbrukspolitiske talsmann frykter at produksjonen av landbruksbaserte næringsmidler vil lide en pinefull død i Norge om ikke næringen får mer forutsigbarhet og frihet i et stadig tøffere internasjonalt marked. Mens produksjonen av og eksporten av fiske- og sjømatsprodukter setter nye rekorder, er situasjonen for landbruksbasert næringsmiddelproduksjon stikk motsatt. Den lider under reguleringer som gjør at den aldri vil bli lønnsom. Dette opplever jeg at regjeringen og landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp), ikke tar på alvor, sier Trældal. Følger ikke med Han fremmet nylig en interpellasjon i Stortinget, der han rettet fokus mot rammevilkårene i næringsmiddelindustrien. Han mener regjeringen i praksis diskriminerer landbruksbaserte næringsmiddelprodusenter, for eksempel kjøttvareindustrien. Dette er uholdbart når det nå ligger an til at verdenshandelen for mat blir friere, at ikke denne delen av matindustrien skal kunne få levelige rammebetingelser. Jeg mener Brekk og hans regjeringskolleger umulig kan ha fulgt med i timen, og verken kan eller vil skjønne at særnorske avgiftsordninger og reguleringer er drepende for en industri som opplever en stadig tøffere utfordring, etter hvert som utenlandske produsenter vil overta en større markedsandel. Hvis de ikke kan kompensere dette med eksport for å ta igjen tapet, går de en dyster tid i møte, mener Trældal. Avgiftsreduksjon Han mener det er på høy tid at den rødgrønne regjeringen tar innover seg av utenlandske konkurrenter til norsk næringsmiddelindustri vil ta større andeler av det norske markedet i årene fremover, og at norske bedrifter må kunne kompensere dette markedstapet med økt eksport. En friere handel med landbruksprodukter vil gi sterkere konkurranse i det norske markedet til glede for forbrukeren og vil gi norsk landbruk og industri store eksportmuligheter. Derfor mener vi det er viktig at det etableres en eksportstrategi for norske landbruksprodukter, noe vi fremmet forslag om i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet, sier Trældal og fortsetter: Vi må sørge for at en større Jeg mener Brekk og hans regjeringskollegaer umulig kan ha fulg med i timen. del av verdiskapningen blir igjen i bedriftene, gjennom å senke skatter og avgifter. Gebyrer og kontrollavgifter som er pålagt næringsmiddelindustrien er blant de høyeste i Europa, og FrP har i sitt alternative budsjett fremmet forslag om å redusere disse gebyrene og avgiftene betydelig. Disse må ligge på samme nivå som våre naboland. Dette vil være med på å sørge for rammebetingelser som gjør det mulig for denne næringen å møte konkurransen med friere verdenshandel på landbruksprodukter som vil komme. Grensehandel Landbrukspolitikeren fra Nordland peker på at også grensehandelsproblematikken griper inn i de utfordringene landbruksbasert næringsmiddelproduksjon opp-lever. Dette er en annen stor utfordring for denne næringen. De opplever både et politisk regime som ikke vil gi dem muligheten til å bli gode og frie markedsaktører, og i tillegg til at forbrukerne søker seg over Kjølen til billigere produkter her. Dette koster landbruksbaserte næringer inntekter og dermed sysselsetting, og er intet motivasjon for de som skulle gå med tanker om å gå inn i en slik næring, sier Trældal. Tviler på Brekk Han ble ikke imponert over landbruksministerens svar på interpellasjonen, og tviler på at Brekks bebudede landbruksmelding vil føre til vesentlige endringer for næringen. Brekk sier han er opptatt av næringsmiddelindustriens rammebetingelser. Men han opptrer som den enøyde kongen i de blindes rike, når han ikke evner å tenke nytt og har et nesten ensidig positivt syn på politiske reguleringer av matindustrien. Han ser fortsatt på bonden som en statsansatt og ikke som en næringsdrivende, og det er dette som er det norske landbrukets tragedie, avslutter Trældal. FAKTA Interpellasjon: Forespørsel som fremsettes i en debatterende og besluttende forsamling. Ordet brukes primært om forespørsler et parlamentsmedlem retter til et regjeringsmedlem. I det norske storting er interpellasjon den mest alvorlige av de to spørreordninger som finnes. Stortingsrepresentant Torgeir Trældals interpellasjon til landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) Næringsmiddelindustrien opplever sterkere konkurranse og dette vil bli enda tydeligere etter hvert som det blir en friere verdenshandel også for mat. Den proteksjonistiske norske landbrukspolitikken har vært innrettet slik at det er blitt skjøvet en god del kostnader over på industrien. Norsk kjøttindustri har de høyeste avgiftene og gebyrene i Europa. Industrien etterlyser mer oppmerksomhet rundt rammebetingelsene nå som konkurransen i matvaremarkedet etter hvert vil styrkes. Vil statsråden sikre næringsmiddelindustrien rammebetingelser som er på linje med våre viktigste konkurrentland?

7 Lørdag 16. januar 2010 Nyheter 7 En tragedie for norsk politi Morten Ø. Johansen (FrP) mener det er på høy tid at opptak til Politihøgskolen på særskilte vilkår avvikles. Dette går på rettssikkerheten løs, sier han. TORE LARSEN FrPs politipolitiske talsmann er skremt over opplysninger som fremkommer gjennom et leserinnlegg i Politiets Fellesforbunds magasin, Politiforum, om at majoriteten av de fremmedkulturelle politistudentene som ble tatt opp på Politihøgskolen i fjor, ikke oppfulgte de generelle opptakskravene. Det fremgår av Politiforum at 28 av de 32 studentene med minoritetsbakgrunn ikke fylte disse kravene, da de kom inn på såkalte særskilte vilkår, og at flere av ikke fylte kravet til minst karakteren tre i norsk. Dette er rett og slett en tragedie for alle parter, for Politietaten, for Politihøgskolen, samfunnet og politistudentene selv. Opptakskravene til denne utdanningen må være høye og absolutte om man skal kunne oppføre sine arbeidsoppgaver. At man rekrutterer bredt, blant alle samfunnslag, er viktig. Men kan man ikke å gjøre OPPTAKSKRAV: Morten Ø. Johansen mener at opptak til Politihøgskolen på særskilte vilkår må avvikles. Opptakskravene til denne utdanningen må være høye og absolutte om man skal kunne oppføre sine arbeidsoppgaver, sier han. (Illustrasjonsbilde, Scanpix) rede for seg på norsk språk, så kan dette i første omgang få konsekvenser for den enkelte politistudents utdanning og i andre omgang for publikums rettssikkerhet, sier Johansen. Ødeleggende Han peker på misforståelser i forhold til dårlige språkkunnskaper er noe man for alt i verden bør unngå. Jeg er enig i det som sies i Politiforum om at dårlige norskkunnskaper kan få konsekvenser. Det ene er at polititjenestemenns rapporter kan underkjennes i retten fordi språket er usammenhengende, noe som kan føre til at skyldige kan gå fri og uskyldige blir dømt. Dette er ødeleggende for den rollen politiet skal spille i samfunnet, og det kan vi ikke leve med, sier Johansen. Uthules Stortingsrepresentanten fra Oppland peker på de advarslene Fremskrittspartiet kom med i høst i forbindelse med at opptaks-kravene til utdanningen ble tilpasset for å kvotere inn personer med minoritetsbakgrunn. Vi kan ikke ha polititjenestemenn for etniske norske og polititjenestemenn for etniske minoriteter. Det vi trenger her til lands er polititjenestemenn som når overalt, og som gjennomgår en utdanning for å opprettholde loven som gjelder for alle. Fortsetter denne trenden vil tilliten til politiet uthules, sier han. Stiller spørsmål Johansen varsler at han vil komme til å stille justisminister Knut Storberget (Ap) spørsmål om denne saken. Her må justisministeren på banen. Hadde dette vært et leserbrev fra en utenfor Politiet i en eller annen dagsavis hadde jeg ikke tatt det så langt. Men når dette fremkommer i magasinet til Politiets Fellesforbund, så er det grunn til bekymring. Jeg mener statsråden må gjenopprette befolkningens tillit, slik at når folk påkaller Politiets assistanse, så får de hjelp av profesjonelle og dyktige politifolk som tar dem på alvor, avslutter Johansen. Opptakskravene må være absolutte Politistudent Ole Kristoffer Tveiten mener det er farlig å lempe på Politihøgskolens opptakskrav. tre i norsk er en lav karakter og fravikelse fra dette kravet er uakseptabelt, sier han. TORE LARSEN Tveiten, som er styremedlem i politistudentenes organisasjon PF-studentene, er hjertens enig med Morten Ø. Johansen. Hvis det er noe politistudentene er helt enige om, så er det at opptakskravene til utdanningen må være ufravikelige. Det handler om Politiets anseelse og publikums tillit, sier han. Forventninger Tveiten peker på at opptak til politistudiet innebærer at fremtidige polititjenestemenn vil bli møtt med konkrete forventninger fra publikum i forhold til ferdigheter, egenskaper, allmennkunnskaper og språk. Det er greit som det blir sagt fra Politihøgskolens ledelse om at politietaten bør gjenspeile befolkningssammensetningen, men det må ikke bli viktigere enn faktiske ferdigheter, blant annet når det gjelder språk. Når opptakskravene stipulerer at søkerne må ha minimum karakteren tre i norsk, så er dette allerede lavt, og dette er noe studentene har ytret klart og entydig til skolens ledelse. Dette handler om politiets anseelse og publikumskontakt både nå og i fremtiden, og den enkelte polititjenestemanns trygghet i jobben, understreker Tveiten. Mer praksis Tveiten ønsker seg en bred debatt om kravene som stilles til både nåværende og fremtidige polititjenestemenn. Han mener at politiutdanningen må ha fokus på å være en serviceinstans for publikum og at utdanningen vektlegger praktiske politifag sterkere. Det er en økende skepsis blant politifolk til at utdanningen er blitt noe vel akademisk. Det er vel og bra med vitenskapsteori, kommunekunnskap og sosiologi, men i møte med personer i rus og i forhold til narkotika, arrestasjon og beslag er det viktig at vi løser oppdragene, avslutter Tveiten. TILLIT. Politistudent og medlem i sentralstyret i Fremskrittspartiets Ungdom, Ole Kristoffer Tveiten mener tilliten til Politiet uthules om ikke opptakskravene til politiutdanningen er absolutte. Opptak på særskilte vilkår senker utdannelsens anseelse, sier han. (Foto: Fremskritt)

8 8 Nyheter Lørdag 16. januar 2010 Skivebom om jernbanekaos FORFALL. Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann, Bård Hoksrud, mener det gjøres et krafttak for å utbedre de mangle feilene og manglene på jernbanenettet. - Det må til et gedigent løft, sier han. (Foto: Børge Sandnes) Bård Hoksrud (FrP) mener stortingspolitikerne må bære skylden for kaoset på det norske jernbanenettet. Vi har et ansvar for å rydde opp, sier han. TORE LARSEN Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann mener flere av hans politikerkolleger ikke er villige til å ta ansvar for kaoset som utspiller seg på norsk jernbane. Forfallet på utstyr og infrastruktur er det største problemet i norsk jernbanedrift, og her må det bevilges penger og ryddes opp for at passasjerene skal få sine transportbehov dekket, og det er det tydeligvis mange som ikke har fått med seg, sier han. Neglisjering Han gir dermed sin fulle støtte til NSB-direktør Stein Nilsen, som sier at togkrisen er oppstått som følge av mange års neglisjering av jernbaneinfrastrukturen, og at konkurranseutsetting av jernbanestrekninger og ruter først vil være aktuelt så fremt norske jernbanenett oppgraderes vesentlig og tilføres de vedlikeholdsmidler som trengs for at skinner og signalanlegg skal fungere som de skal. Nilsen er forfriskende oppriktig, og har fullstendig rett, når han sier at politikerne diskuterer fargen på tapetet i 2.etasje, mens alle Om standarden for tognettet i Norge hadde vært gjeldende standard for veinettet, ville norske bilister ha kjørt på traktorstier. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud vet at det brenner i 1.etasje. At stortingspolitikerne gir NSB og Jernbaneverket hele skylden for det som skjer, er ansvarsfra- skrivelse av verste merke, mener Hoksrud. Traktorstier Hoksrud mener staten skal ha et overordnet ansvar for jernbaneinfrastrukturen i Norge, at dette vedlikeholdes og utvikles i takt med behovet. Han er klar på at Fremskrittspartiet ønsker å åpne jernbanenettet for konkurranse, men at dette først vil ha få effekt når jernbanenettet fungerer. Om standarden for tognettet i Norge hadde vært gjeldende standard for veinettet, ville norske bilister ha kjørt på traktorstier, og utbedringene hadde kommet temmelig raskt. Men her må politikere i alle partier en eller annen gang akseptere at samferdsel, kommunikasjon og transport er nødvendige forutsetninger for at folk skal komme på jobb for å skape de verdiene vi skal leve og for industri og næringer til å forflytte det som skapes. Gode veier og jernbanestrekninger er nødvendige goder, ikke velferd, understreker han. FrP satser Hoksrud har i mange år fulgt utviklingen innen norsk jernbane, og mener det må store løft til om jernbanen skal kunne fylle de behovene som finnes. Senest i høst foreslo Fremskrittspartiet i sitt alternative statsbudsjett å sette av en ekstra investeringsramme på 6,85 milliarder kroner for å kunne prioritere dobbeltspor på de mest trafikkerte strekningene i landet, slik at midler kunne frigjøres til vedlikehold og oppgradering av eksisterende nett. FrP satser dermed på jernbanen der den har sin styrke, nemlig på godstransport over lange avstander og persontrafikk i tettbefolkede områder, avslutter Hoksrud. Skjer det noe der du bor? Vi ønsker tips om Små og Store Saker fremskritt.no

9 Lørdag 16. januar 2010 Nyheter 9 UAKSEPTABELT. FrPs sosialpolitiske talsmann, Robert Eriksson, mener det å belønne kriminelle utlendinger med medlemskap i Folketrygden, er fullstendig meningsløst. Her må det ryddes kraftig opp, sier han. (Foto: Scanpix) Folketrygdloven må endres Robert Eriksson (FrP) mener folketrygdloven må endres slik at utenlandske fanger i norske fengsler ikke skal få medlemskap i folketrygden. LARS JOAKIM HANSSEN TORE LARSEN Utenlandske statsborgere som kommer til Norge og begår så alvorlige kriminelle handlinger at de får fengselsstraffer på minst ett år, blir automatisk medlem av folketrygden. Dette betyr at de opparbeider seg rettigheter til pensjon og dekning av helseutgifter. Får de straffer på over tre år, har de også rett på grunnpensjon fra fylte 67 år. Nå vil FrP tvinge regjeringen til å endre praktiseringen av lovverket. Det er totalt uakseptabelt å gi medlemskap i folketrygden til tungt kriminelle som kommer ulovlig til Norge. I dag belønner vi utlendinger som begår svært alvorlig kriminalitet med gode velferdsrettigheter. Jeg er bekymret for at en videreføring av dagens praktisering av folketrygdloven vil kunne føre til at folk mister respekten for våre velferdsordninger og at det vil stimulere til økt misbruk av trygdeordningene, sier forslagsstiller og leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Robert Eriksson (FrP). Gullkantet Det var i forrige uke at Aftenposten avslørte at lovverket åpner for at statsborgere fra EØS-land som Polen, Litauen og Bulgaria har krav på pensjon fra Norge selv om de forlater Norge etter endt soning. Dagens lovverk er gullkantet for mange som kommer fra det tidligere Øst-Europa, hvor årsinntekten er langt lavere enn i Norge. Kommer man til Norge og begår så alvorlig kriminalitet at man blir sittende inne noen år, har man faktisk bygget seg opp rettigheter til økonomiske ytelser som kan sikre deres fremtid økonomisk. Dette er det lovlydige borgere som må betale for, sier Eriksson. Paradis Han viser til at Aftenposten har kartlagt at utenlandske statsborgere utgjorde 32 prosent av alle innsatte i norske fengsler. Nå vil vi tvinge regjeringen til å endre lovverket. Slik det er i dag, blir Norge et paradis for kriminelle utlendinger. Ikke nok med at de får sone under forholdsvis lukrative fengselsforhold sammenlignet med hjemlandet, men etter noen år i norske fengsler har de også sikret fremtiden til seg og sin familie ved å kunne nyte godt av de pensjons- og Det er et tankekors at det må et avisoppslag til for å åpne politikernes øyne for så grove ting som dette. velferdsordninger lovlydige borgere har bygget opp, sier Eriksson og fortsetter: Det er en skam at et voldtektsoffer skal måtte betale for pensjonen og barnetrygden til overgriperen. Uakseptabelt Men det stopper ikke bare her. Informasjon Aftenposten har innhentet viser at utenlandske fanger, som soner mer enn ett år fengselsstraff, fra og med 1.januar 2011 ikke bare vil være berettiget alderspensjon og få sine helseutgifter dekket, men også være berettiget kontantstøtte og barnetrygd for sine barn, samt uførepensjon. Professor i velferdsrett Asbjørn Kjønstad ved Universitetet i Oslo, påpeker overfor Aftenposten at utenlandske straffedømte også vil kunne søke om uførepensjon på lik linje med andre medlemmer i Folketrygden. Han utdyper videre at folketrygdeloven må endres hvis fangene ikke skal få medlemskap i folketrygden. Dette er noe folk flest ikke kan akseptere og noe vi politikere må få ryddet opp. Slik sett er vårt forslag om å foreta de nødvendige endringer i folketrygdloven helt avgjørende for å sikre at respekten for velferdsordningene opprettholdes, mener Eriksson. Kontroll Eriksson mener det er grunn til å se bredere på de norske velferdsordningene for å motvirke misbruk. Han mener det er grunn for noen hver av norske politikere, uansett parti, å ta denne saken seriøst. Det er selvsagt et tankekors at det må til et avisoppslag til for å åpne politikernes øyne for så grove ting som dette. Jeg registrerer at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og justisminister Knut Storberget uttrykker at de vil gjøre noe med dette, og det håper jeg de også gjør, sier Eriksson og fortsetter: Slik det er i dag, blir Norge et paradis for kriminelle utlendinger. Men jeg mistenker at når slike ting som dette er mulig, så må man spørre seg om hva mer som forekommer når det kan skje at utbetalinger av velferdsgoder fra spleiselaget, som velferdsstaten vår er, og som skjer urettmessig. Jeg har mine tvil om at kontrollen er god nok. Når også NAVs avdeling for kontroll og innkreving anslår at man bare avdekket en liten andel av svindelen av velferdsutbetalinger som foregår, er det på høy tid å gjøre noe.

10 10 Fylkesårsmøter Lørdag 16. januar 2010 Årsmøteseso er i gang I løpet av de neste fire helgene skal FrPs 19 fylkeslag avholde sine årsmøter. utvikle politiske talenter, for å skape gode ledere og tillitsvalgte i fremtiden. Det blir den viktigste saken for organisasjonen, sier han. Ole Jacob Johansen fra Asker er innstilt som ny leder av fylkeslagets valgkomité. TORE LARSEN Neste helg begynner fylkeslagene sine årsmøter. Det ligger an til en stor utskifting av fylkesledere i år, i og med at 13 av 19 fylkesledere har takket nei til gjenvalg. Ettersom Fremskrittspartiet gjorde sitt beste stortingsvalg i historien i fjor, vil dette bli markert på alle fylkesårsmøtene. Fremskritt har snakket med alle fylkeslederne for å få en stemningsrapport rett før årsmøtene starter. ØSTFOLD Leif Eriksen fra Fredrikstad har takket ja til en ny toårsperiode som leder av Østfold Fremskrittsparti. Han ser frem til et hyggelig årsmøte der feiringen av et godt stortingsvalg og politisk vareopptelling står i fokus. Østfold er et FrP-fylke der vi har mye å forsvare og å forbedre. Vi har jo ordførerne i Fredrikstad, Hobøl og Hvaler, og høy aktivitet overalt i fylket, og som det er et privilegium å få være leder for. Det er jo snart valg igjen så nå gjelder det å begynne arbeidet med det. I en slik prosess er det viktig at man tar vare på hverandre og jobber sammen, og det opplever jeg at vi gjør veldig bra her i Østfold, sier Eriksen OSLO Etter totalt 17 år som leder i Oslo Fremskrittsparti, har Peter N. Myhre valgt å takke nei til to nye år som leder. Den nyslåtte stortingsrepresentanten mener han har så vidt mye å henge fingrene i med sitt nye verv, i tillegg til å være bystyremedlem i Oslo at tiden er moden for nye krefter i lederstolen. Christian Tybring-Gjedde fra Frogner FrP er innstilt som ny leder av fylkeslagets valgkomité, og Myhre tror dette blir en god leder for Fremskrittspartiet i hovedstaden. Oslo FrPs posisjon er jo en del annerledes enn for partiet ellers i landet. Vi har sittet med parlamentarisk ansvar i byråd i seks år, og vi er det partiet i Oslo som har sittet lengst i byråd, lenger enn Arbeiderpartiet. Dette gjør at oppmerksomheten mot FrP er ekstra stort, og i tillegg har vi 15 bydelslag som er meget engasjert både i det som skjer i byråd og bystyre, i tillegg til lokalt. Jeg må også rose FrP-erne i Oslo for en god jobb i valgkampen. Dessuten passerte vi i fjor 2000 medlemmer, så slik sett burde det være nok folk til å fylle ulike verv. Men vi må fortsatt ha fokus på rekruttering og skolering, sier Myhre. oppland buskerud sør-trøndelag akershus telemark vestfold hedmark vest-agder sogn- og fjordane AKERSHUS Sven Even Maamoen fra Bærum trer av som leder i Akershus Fremskrittsparti etter 8 år i fylkespartiets ledelse, de fire siste år som leder. Han er stolt av utviklingen i laget, som er det største i landet målt med stemmer, og en stadig mer slagkraftig organisasjon med nesten 2400 medlemmer. Akershus FrP hadde håpet å øke fra fire til fem på Tinget, men det ble bare med håpet. Det må jobbes for å finne og HEDMARK Etter fire år som fylkesleder trer Dag Martin Bakken fra Elverum av på fylkeslagets årsmøte på Kongsvinger. Han kan se tilbake på en periode der Hedmark FrP har jobbet hardt for å bygge opp organisasjonen i alle deler av fylket, og et godt valgresultat i høstens stortingsvalg. Det var synd at vi ikke klarte andremandatet, men vi får vel flere muligheter, sier Bakken optimistisk. møre- og romsdal nord-trøndelag nordland Etter totalt 17 år som leder i Oslo Fremskrittsparti, har Peter N. Myhre valgt å takke nei til to nye år som leder. Totalt 13 fylkesledere gir seg og overlater roret til nye krefter. (Foto: Børge Sandnes/Fremskritt) JANUAR JANUAR FEBRUAR TROMS / BUSKERUD HEDMARK / AKERSHUS / SOGN OG FJORDANE / NORDLAND ØSTFOLD / AUST-AGDER / TELEMARK / RO

11 Lørdag 16. januar 2010 Fylkesårsmøter 11 ngen I løpet av 2009 fikk man stablet på beina et større lokallag i Nord- Østerdal, og som omfatter kommunene Tynset, Stor-Elvdal, Tolga, Folldal, Alvdal og Os, samt at man også jobber for å etablere Engerdal FrP. Valgkomiteen i Hedmark FrP har innstilt Torkild Lømo fra Elverum som ny fylkesleder. OPPLAND Etter 11 år som leder av Oppland Fremskrittsparti, trer nyslått stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen fra Vestre Toten av på fylkespartiets årsmøte på Lillehammer. Jeg bestemte meg for to år siden at nå fikk det være nok. Den ene grunnen er at 11 år er veldig lang tid, og den andre grunnen er at nå er jeg valgt inn på Stortinget, og da må jeg konsentrere meg fullt og helt for det. Men jeg er selvsagt takknemlig for den tilliten som er blitt vist meg, og jeg vil gjerne takke alle som jeg har arbeidet med i Oppland for å bygge partiet her, for de har gjort en kjempejobb, sier han. Til tross for at Oppland er en rødgrønn bastion, har FrP markert seg som det største ikke-sosialistiske partiet i fylket og gått forbi Senterpartiet i oppslutning. FrP fikk 17,5 prosent av stemmene, og det synes Johansen er meget respektabelt. Olaf Nils Diserud fra Nord- Aurdal er innstilt til vervet som ny fylkesleder av valgkomiteen i Oppland FrP. BUSKERUD Ulf Erik Knudsen trer ut av styret i Buskerud FrP og fra vervet som leder etter å ha vært en del av styret siden Etter fire år som fylkesleder og tre år som politisk nestleder, mener han tiden er moden for andre å overta. Han beskriver situasjonen i Buskerud FrP som god og at det er en organisasjon i positiv utvikling. Det fungerer i hovedsak veldig greit, men det er jo noen utfordringer fra tid til annen. Men helheten er veldig bra. Vi har lag i alle kommuner, bortsett fra en, og vi har en ryddig økonomi. Buskerud FpU er oppe og går, og leverte en fantastisk innsats i skolevalgene. Vi jobber også med å opprette FpS, og i fjor gjorde vi vårt beste stortingsvalg noensinne, så jeg er meget godt fornøyd, sier Knudsen. Valgkomiteen i Buskerud FrP sin flertallsinnstilling til ny fylkesleder er Odd Mortensen fra Kongsberg. VESTFOLD Fylkesleder Terje Ottar trer av fra sitt verv på Vestfold Fremskrittspartis årsmøte i Tønsberg i februar, etter å ha vært fylkesleder tre år. Årsaken til at han har valgt å takke nei til gjenvalg er en krevende arbeidssituasjon og for å slippe til andre og yngre krefter. Jeg vil nødig være en propp i systemet, og ettersom jeg begynner å dra på årene, synes jeg dette var det riktige å gjøre, sier Ottar. Til tross for at Ottar ikke er helt fornøyd med Vestfold FrPs resultat i høstens stortingsvalg, synes han at stemningen i fylkespartiet er god. Fylkesvaraordfører Tom E.B. Holthe fra Sandefjord er av valgkomiteen innstilt til vervet som fylkesleder. TELEMARK Fylkesleder Kåre Fostervold trer av som fylkesleder etter to perioder. Han er stolt over et fylkeslag i vekst. Han beskriver situasjonen i Telemark FrP som god med en positiv medlemsutvikling. Han anbefaler nye fylkesstyret å sørge for en skikkelig satsing på skolering. Vi gjorde et godt valg, selv om andremandatet til Stortinget røyk samtidig som vår oppslutning økte, men sånn er livet noen ganger, sier han. Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre var ikke klar da Fremskritt gikk i trykken. AUST-AGDER Aust-Agder Fremskrittsparti kan se tilbake på et begivenhetsrikt år med tidenes beste valgresultat i et stortingsvalg, 26,1 prosent. Fylkesleder Anders Kylland beskriver situasjonen i fylkeslaget som god, men han mener at Aust- Agder FrP har et utappet potensial. Vi har en del lokallag som vi gjerne skulle ha mer fart i, så vi i fylkesstyret må gjøre det vi kan for å hjelpe til i utviklingen av partiorganisasjonen ute i kommunene. Vi sitter ikke i posisjon på veldig mange steder, så vi har muligheter som må utnyttes, sier Kylland, som også har takket ja til valgkomiteens forespørsel om å ta en ny periode som fylkesleder. VEST-AGDER Etter fire år som fylkesleder trapper Christian Eikeland ned fra vervet som leder av Vest-Agder Fremskrittsparti. Hans politiske engasjement er det ikke noe å si på og han stiller seg til disposisjon for andre oppgaver i styret, om han får muligheten til det. Vest- Agder Fremskrittsparti skal behørig feire det gode resultatet i høstens stortingsvalg, der partiet opprettholdt stillingen som fylkets største parti med 27,4 prosent. Dette skal selvsagt feires, og vi kommer til å invitere alle medlemmer i fylkeslaget som kan og vil til årsmøtefesten vår i Lyngdal, sier Eikeland stolt. Innstillingen til nytt fylkesstyre var ikke klar da Fremskritt gikk i trykken. ROGALAND Rogaland Fremskrittsparti gjorde et godt valg i høstens stortingsvalg, og oppfylte med dette to hovedmålsetninger: å bli Rogalands største parti og få fire representanter på Stortinget. Likevel forteller fylkesleder Terje Halleland at man nok hadde forventet høyere oppslutning etter svært gode meningsmålinger. Jeg tror nok det var noen som hadde håpet på mer, men det skal vi legge bak oss og heller fokusere på kommune- og fylkestingsvalget i 2011, sier han. fortsettes side 12 ALAND / MØRE OG ROMSDAL / NORD-TRØNDELAG / FINNMARK FEBRUAR VESTFOLD / OSLO / VEST-AGDER / OPPLAND / HORDALAND / SØR-TRØNDELAG

12 12 Fylkesårsmøter Lørdag 16. januar 2010 Årsmøtesesongen er i gang Halleland kan fortelle om høy aktivitet i Rogaland FrP, og at kursaktiviteten og rekrutteringen av nye medlemmer har vært god gjennom det siste året. Han sier også til Fremskritt at han har takket ja til valgkomiteens forespørsel om en ny periode som fylkesleder etter årsmøtet i Stavanger, som han tror blir et godt møte. Vi har alltid noe ekstra opplegg på møtene våre, og når vi i tillegg får partileder Siv Jensen på besøk, er det ekstra hyggelig, sier Halleland fornøyd. HORDALAND Hordaland Fremskrittsparti flyttet på enda en grense i høstens stortingsvalg, og økte sin andel stortingsrepresentanter fra tre til fire. Fylkesleder og Bergens-ordfører Gunnar Bakke beskriver situasjonen for fylkeslaget som meget god, men at de ingenlunde tenker å hvile på laurbærene. Vi har oppnådd veldig mye i løpet av de siste årene, og er det fylket som har flest FrP-ordførere, og der vi er i flest posisjoner. Men vi har håp om å løfte oss enda mer etter neste kommune- og fylkestingsvalg, og dette fylkesårsmøtet blir startskuddet, sier Bakke. Han har takket ja til valgkomiteens forespørsel om en ny periode som fylkesleder, og håper å kunne være med på den videre organisasjonsbyggingen i fylkespartiet. SOGN OG FJORDANE Åge Starheim gir seg som fylkesleder etter sju år og hans etterfølger skal velges på Sogn og Fjordane Fremskrittspartis årsmøte i Skei i Jølster. Han beskriver situasjonen i fylkeslaget som god, og at valgresultatet fra i høst var en god vitamininnsprøytning, og at det nye styret har et godt grunnlag å jobbe ut fra. Det er på høy tid å la nye og yngre krefter overta dette vervet og videreføre det arbeidet som er blitt nedlagt gjennom årenes løp. Vi er fylkets tredje største parti, og vi har økt vår oppslutning jevnt og trutt, og vi blir tatt på alvor, sier Starheim. Frank Willy Djuvik fra Førde er av valgkomiteen innstilt til vervet som ny fylkesleder. MØRE OG ROMSDAL Fylkesleder Frank Sve er såre fornøyd med situasjonen i Møre og Romsdal. Etter et historisk godt valgresultat på 27,4 prosent og tre representanter på Stortinget, beskriver han stemningen i fylkeslaget som meget høy. Han har takket nei til gjenvalg, ettersom vervene som ordfører i Stranda FYLKESÅRMØTENE I GANG: Fylkesårsmøtene er snart i full gang, og i år som i fjor, så vil det samles mange engasjerte FrPere til politisk diskusjon og debatt. Her ser vi årsmøtedeltakere fra Nordland FrPs årsmøte for et par år siden. (Foto: Trond Rasmussen) kommune og gruppeleder i fylkestinget tar mye tid. Det gjør utrolig godt å gi seg som fylkesleder etter et sånt resultat og etter å ha jobbet med en slik gjeng som jeg har gjort, sier Sve. Innstillingen fra valgkomiteen i Møre og Romsdal FrP var ikke klar da Fremskritt gikk i trykken. SØR-TRØNDELAG Avtroppende fylkesleder Svein Ola Åndal mener Sør-Trøndelag Fremskrittsparti har mye potensial, og er svært godt fornøyd med resultatet fra høstens stortingsvalg, som befestet partiet som det nest største i fylket. Han mener de viktigste sakene for fylkeslaget i året som kommer er å engasjere medlemmene mer i den politiske debatten. Det er politikken som gjør at folk melder seg inn i Fremskrittspartiet og engasjerer seg. Det er det viktig å huske. I arbeidet med det nye partiprogrammet merket jeg meg at folk våknet skikkelig til, og det var en bra prosess som vi ikke kan få for mye av, sier Åndal. Innstillingen til valgkomiteen til Sør-Trøndelag FrP var ikke klar da Fremskritt gikk i trykken. NORD-TRØNDELAG Også i Nord-Trøndelag har Fremskrittspartiet gjort et godt stortingsvalg, og avtroppende fylkesleder Hank Paulsen er svært godt fornøyd med at FrP har forbigått Senterpartiet som tradisjonelt har vært et av de to store partiene i fylket. Paulsen påpeker at det nye styret har mye å ta tak i når det gjelder å aktivisere og engasjere medlemmene i fylket, når dette velges på årsmøtet i Steinkjer. Det finnes fortsatt steder der det ikke er veldig stor aksept for FrPere, og det er noe vi sliter med. Så det nye styret har en jobb å gjøre i forhold til å utvikle politiske talenter og ildsjeler, sier han og fortsetter. Innstillingen til valgkomiteen til Nord-Trøndelag FrP var ikke klar da Fremskritt gikk i trykken. NORDLAND Nordland Fremskrittsparti gjorde et formidabelt stortingsvalg, og fikk tre representanter innvalgt på Stortinget. Dette vil avtroppende fylkesleder Kjell Børge Freiberg feire på fylkeslagets årsmøte i Bodø i slutten av januar. Han har valgt å takke nei til gjenvalg, da jobben som ordfører i Hadsel krever mye tid. Han mener det derfor er nødvendig for andre krefter å ta over. Det er jo for så vidt greit å gi seg mens man er på topp, men viktigere enn det er å ha tid til å reise rundt i dette store fylket for å motivere de som driver FrPpolitikk lokalt, sier Freiberg. Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen fra Fauske er av valgkomiteen innstilt som ny fylkesleder. TROMS Med 25,2 prosent av stemmene, to representanter på Stortinget og to på Sametinget, har Troms Fremskrittsparti og fylkesleder Geir Are Winther mye å glede seg over, når fylkeslaget avholder sitt årsmøte på Finnsnes i neste uke. Stemningen i fylkeslaget er god og vi skal jobbe for å bygge organisasjonen videre. Vi gjorde det utrolig godt i kommuner der vi ikke har lag eller stiller lister. Vi er nødt til å se på organiseringen av partiorganisasjonen i forhold til disse, og kanskje bruke de større lagene til å dra med de som vil engasjere i mindre lag eller kommuner, sier Winther, som også har takket ja til valgkomiteens forespørsel om en ny periode som fylkesleder. FINNMARK Fremskrittspartiet er nest største parti i Finnmark, med en representant på Stortinget og en på Sametinget, noe som skal behørig markeres på fylkeslagets årsmøte i Kautokeino, første helgen i februar. Fylkesleder Ronny Berg håper på gode politiske debatter, og det finnes mer enn nok av saker å ta av. Vi gjør det bra i Finnmark og vi har hatt en god vekst de seneste årene, og det er mange grunner til det. Det ene handler jo om saker i forhold til Finnmarkseiendommen, reindrift og lokaliseringssaker, og jeg opplever at vi blir lyttet til, sier Berg, som også har takket ja til forespørselen fra valgkomiteen om en ny periode som fylkesleder.

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret Siri Yvonne En av få Side 14 Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4 Kostbart sameting Side 8 Lørdag 5. februar 2011. Nr. 2. 37. årgang

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Ny valgkampleder. Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18

Ny valgkampleder. Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18 Flytopper på besøk Side 4 og 5 Ny valgkampleder Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18 FrPbonden i Lier Side 10 og 11 Lørdag 26. januar 2013. Nr. 1. 39. årgang Spennende FrP-år 2013 er så vidt

Detaljer

Arne ble tvangspensjonert

Arne ble tvangspensjonert Moralpoliti på Grønland Per Willy Amundsen frykter for Rosengård tilstander på Grønland. Side 9 Full forvirring om asylsøkere i Odda Side 14 og 15 SIV ÅPNER DØREN FOR TAIWAN En FrP-delegasjon med Siv Jensen

Detaljer

Veteranfiendtlig. Uteliggerpåske. FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9. Lørdag 7. mai 2011. Nr. 9. 37. årgang

Veteranfiendtlig. Uteliggerpåske. FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9. Lørdag 7. mai 2011. Nr. 9. 37. årgang FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9 Jan Arild Ellingsen slakter ny lov for krigsveteraner. Side 13 Veteranfiendtlig Uteliggerpåske Christer Kjølstad (FpU) valgte bort høyfjellet i påsken og ble uteligger

Detaljer

Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4. Mer ære til Dissimilis

Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4. Mer ære til Dissimilis Mer ære til Dissimilis Den gjeve Peer Gynt-prisen er tildelt Dissimilis. Side 3 Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4 FrP, Høyre og KrF sammen om

Detaljer

Lørdag 22. mai 2010. Nr. 9 36. årgang

Lørdag 22. mai 2010. Nr. 9 36. årgang Vil ha fengselsutbygging Justisminister Knut Storberget må følge opp løftene sine, og bygge ut Skien fengsel, mener FrP-er og førstebetjent Knut Morten Johansen. Side 10 12 Horribelt To politibetjenter

Detaljer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer Spesiell ferie Morten Ø. Johansen har feriert hos politiet denne sommeren. Side 10 og 11 Skremmende Norsksomaliske Kadra Yusuf tar et oppgjør med somaliere som misbruker velferdssystemet. Side 4 Til AfrikA

Detaljer

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Bergen fortsatt blått Side 4 Fikk uttelling Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Elektrosjokk Justispolitiker Åse Michaelsen (FrP) vil gi politiet elektrosjokkpistoler

Detaljer

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet.

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Portrettet Partibyråkrat og USA-fanatiker Espen Teigen. Side 8 og 9 Tråkker på gassen Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Side 6 og 7 Eldre prioritert I Austevoll kommune får

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul Gleder seg til jul Siv Jensen gleder seg både til jul og til valgåret 2011. Side 3 Juleøl til besvær «Øl for klippfisk», «pommes frites-øl fra Arendal» og «smaker som Nordkoreansk risøl». Kommentarene

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord

Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord Medlemspleie og organisasjonsutvikling Side 10 og 11 FrP-byen Jessheim Jessheim ble forleden landets by nummer 101. Side 14 og 15 Pleiepenger Foreldre med alvorlig syke barn bør få pleiepenger og permisjon

Detaljer

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang FrP et kulturparti Kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen har fått nok av kulturkritikk. FrP er faktisk det eneste kulturpartiet i Norge, slår han fast. Side 4 Slår alarm Kristian Dahlberg Hauge rister på

Detaljer

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang Ja-mennesket Side 8 og 9 Systemfeil For rusmisbrukeren Angelica (22) hjelper det lite å bo i verdensbeste land, når systemet står i veien for et verdig liv. Side 10 og 11 NTPkrafttak Side 14 og 15 Lørdag

Detaljer

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund. Kunstskatter støver ned Ib Thomsen vil åpne Slottets skattkammer, og la folk ta del i de kongeliges kunst. Side 16 Blir lastebildirektør Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende

Detaljer

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

MANIPULERER. politikere og myndigheter. for å skaffe seg rettigheter Side 6 og 7

MANIPULERER. politikere og myndigheter. for å skaffe seg rettigheter Side 6 og 7 Banens helt Gjennom et oppsiktsvekkende og tverrpolitisk samarbeid, slo KrF, SV og FrP gamle fotballhelter. Per Sandberg ble banens beste. Side 3 Vant kampen om eiendomsskatt Folk i Sandnes kan takke FrP

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Tas ikke alvorlig Kari Kjos reagerer på at tre av fem saker blir henlagt av barnevernet. Side 9

Tas ikke alvorlig Kari Kjos reagerer på at tre av fem saker blir henlagt av barnevernet. Side 9 Tas ikke alvorlig Kari Kjos reagerer på at tre av fem saker blir henlagt av barnevernet. Side 9 Sommerbyen Hvaler FrP-ordfører Eivind Normann Borge kan glede seg over gode resultater. Side 10 og 11 Politikk

Detaljer

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Et Norge skodd for fremtiden Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 dilemma Under de tre hovedutfordringene

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM. n Økt politikraft fra Storberget side 14-15. n Dømt for dokumentforfalskning side 16

FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM. n Økt politikraft fra Storberget side 14-15. n Dømt for dokumentforfalskning side 16 FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM 17.02.2006 løssalg kr 45,- Nr 2 n Trondheim uten politihunder. n Fastlåst mellom hundeførere og politimester Per Marum. n Frykter menneskeliv vil

Detaljer