Status prosjektvirksomhet og interessesaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status prosjektvirksomhet og interessesaker"

Transkript

1 Status prosjektvirksomhet og interessesaker Trond Andersen, NORVAR Erfaring: 8 år kommunal praksis 2 år fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen 19 år som rådgivende ingeniør, herav ca 7 år som daglig leder i driftsassistansen i Oppland 1 år i NORVAR..

2 Status NORVARprosjekt Programperioder: Innbetalinger (1 krone per innbygger): 2005: 3,4 mill kroner 2006: 3,6 mill kroner

3 Status NORVARprosjekt 1. Kildekontroll og gjenbruk av ressurser Informasjon og kommunikasjon om slam Stoff for stoff kilde for kilde Bilvaskeanlegg Sigevann fra fyllinger Fett?

4 Status per Kildekontroll og gjenbruk av ressurser 2004: Fullføring av Amalgamkampanjen og oppstart av kampanje rettet mot bilvaskeanlegg *) Lenke til SFT Samarbeid mellom renseanlegg og anleggsgartnere for økt bruk av slam på grøntarealer *) > publikasjoner Videre arbeid med fakta-ark om slam. Informasjonsstrategi og risikokommunikasjon forprosjekt Rapport 140, Videre arbeid med slam 2005: Informasjon og kommunikasjon om slam. Hovedprosjekt. Oppstart > fagstoff > kunnskapsbase slam 2006: Stoff for stoff - kilde for kilde. Kampanje rettet mot bilvaskeanlegg Rapport B5, Bilvask Informasjon og kommunikasjon om slam. Hovedprosjekt. Videreføring 2006 Løpende prosjekt Stoff for stoff - kilde for kilde. Kampanje rettet mot bilvaskeanlegg fortsatt samt oppstart av arbeid rettet mot sigevann fra avfallsfyllinger Løpende prosjekt

5 Status NORVARprosjekt 2. Sikker vannforsyning med fokus på helse Membranfilter som hygienisk barriere Vannkilden som hygienisk barriere Optimal desinfeksjonspraksis Drikkevannskvalitet og helse Fremtidig brannvannsforsyning (utgår?) UV-desinfeksjon av drikkevann Dimensjonering Utforming Drift

6 Status per Sikker vannforsyning med fokus på helse 2004: Drikkevannsinformasjon (norvar.no > fagstoff > informasjonsstøtte) Veiledningsmateriell for økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen Lenke til mattilsynet, Sikkerhet og beredskap.. Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann Rapport 147, Optimal desinfeksjonspraksis 2005: 2006: Veiledning for prøvetakingsprogrammer for drikkevann Rapport 148, Veiledning prøvetaking Membranfilter som hygienisk barriere (Oppstart 2005, resten 2006) Ferdig okt 2007 Fremtidig brannvannsforsyning (Forprosjekt) Sak 6/07 Membranfilter som hygienisk barriere (Oppstart 2005, sluttfinansiert 2006) Ferdig sept 2007 Vannkilden som hygienisk barriere (Oppstart 2006, sluttfinansiert 2007) Ferdig sept 2007

7 Status NORVARprosjekt 3. Bedre ledningsnett Dataflyt klassifisering av avløpsledninger(rin) Tiltak for kvalitetsheving av nye ledn.anlegg (PBL/TEK, VA-norm, ADK, Materialgruppe) Materialteknologi (Plastrørhist, Trykktap avl.nett) Erfaringssammenstilling om lekkasjesøking og reparasjoner på vannledningsnettet Problemer aldrende ledn.nett Internasj.studie Biostabilitet i vannledningsnettet God praksis ved reparasjoner på vannledninsnett

8 Status per Bedre ledningsnett 2004: Vannkvalitet helsemessig betryggende drift av ledningsnett. Forprosjekt Rapport B4, Vannkval. i ledn.nettet. Forprosjekt Vannkvalitet helsemessig betryggende drift av ledningsnett. Hovedprosjekt. Ferdig sept 2007 Veiledning for overvannshåndtering. Rapport 144 Forprosjekt for kartlegging av de viktigste tiltakene for å heve kvaliteten på nye VA-ledningsanlegg Rapport B3 2005: Materialteknologi på VA-ledningsnettet (FoU-prosjekt) *) Ferdig før ferien 2007 Bærekraftig vedlikehold Rapport 146 Viktige tiltak for å heve kvaliteten på nye VA-ledningsanlegg. Oppfølging av anbefalingene i forprosjektet Ferdig ultimo 2007 Fullfinansiering av 2004-prosjektet 90026, Vannkvalitet. Drift av ledningsnettet. Ferdig sept : Erfaringssammenstilling om lekkasjesøkning og reparasjoner på vannledningsnettet Ferdig sept 2007

9 Status NORVARprosjekt 4. Effektive VA-organisasjoner og tilfredse brukere Resultatmåling og benchmarking Veiledning for drift og vedlikeholdssystem Info- og kommunikasjonsstrategi Spørreundersøkelser blant kundene Skolepakke om VA

10 Status per Effektive VA-organisasjoner og tilfredse brukere 2004: 2005: Tilfredse og kompetente kunder og eiere. Forprosjekt Rapport B1 Kvalitetssikring av KOSTRA-data (sees i sammenheng med neste prosjekt) **) Benchmarking som støtte for effektivisering av VA-virksomheten **) Effektivitetsmålinger VA og benchmarking i Støtte til spleiselagsprosjekt Rapp. 142 Energibruk og reduksjon av energibehov ved VA-verk. Forprosjekt Ferdig primo juni 2007 Krav til koding ved integrering av datasystemer. 3 rapp foreligger til høring. En 4. rapport kommer i mai Effektivitetsmålinger og benchmarking i Tilskudd *) Rapp Veiledning for drift- og vedlikeholdssystem (Oppstart 2005, resten 2006) Ferdig til høsten : Krav til koding ved integrering av datasystemer. Fullfinansiering 3 rapp foreligger til høring. En 4. rapport kommer i mai Resultatmålinger og benchmarking i Tilskudd *) Rapp Veiledning for drift- og vedlikeholdssystem (Oppstart 2005, fullfinansiert 2006). Ferdig til høsten 2007 Info/kommunikasjonsstrategi. Forprosjekt Rapport B6 Opplegg for spørreundersøkelser blant kundene, fase 1. Ferdig juni 2007 Skolepakke om VA. Samarbeid med skoleverket Se sak 6/07 **) Diverse notater

11 Status NORVARprosjekt 5. Diverse Tiltak for bedre fosforfjerning ved kjemiske renseanlegg Kurs om avløpsdelen i forurensningsforskriften Revidering av retningslinjene for dimensjonering av avløpsrenseanlegg Arbeidsmiljø på renseanlegg

12 Status per Diverse 2004: Oppfølging av kjøkkenavfallskverner i Stokke kommune *) fagstoff> rapport kjk Deltagelse i utviklingsprogrammet PRIMÆRRENS *) fagstoff> Primærrens 2005: Tiltak for å bedre fosforfjerning ved kjemiske renseanlegg. Nyere systemer for styring av kjemikaliedosering Ferdig primo : Tiltak for å bedre fosforfjerning ved kjemiske renseanlegg. Nyere systemer for styring av kjemikaliedosering. Sluttfinansiering. Ferdig primo 2008 Utvikling av kurs om avløpsdelen i forurensningsforskriften. Fullført. Erfaringsrapport

13 NORVARprosjekt Oversikt over bundne midler på 2008-budsjettet som følge av bevilgninger og forslag til bevilgninger 2007 (1.000 kr) Bevilgningsrunde , Informasjon og kommunikasjon om slam. Hovedprosjekt. Oppstart 2005 (flerårig) , Stoff for stoff - kilde for kilde. (Flerårig prosjekt *) Kampanje rettet mot bilvask og sigevann fortsettes , Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann - fase 2 ( i Mattilsynet på kr i tillegg) , Drikkevannskvalitet og helse. (100 i 2007) , Teknisk veiledning - dimensjonering, utforming og drift av anl. for UV-desinfeksjon av drikkevann. (250 i 2007) , Optimalisering av biostabilitet i vannledn.nettet. (300 i 2007) , Revidering av retningslinjene for dim. av avløpsrenseanlegg. (200 i 2007) , Arbeidsmiljø på renseanlegg. (170 i 2007) 100 SUM BUNDET 1. BEVILGNINGSRUNDE Bevilgningsrunde Prosjektforslag 3.13,FETT i AVLØPSNETT problembeskrivelse/ Kartlegging 150 Prosjektforslag 5.8/5.9, Kravspesifikasjoner lab/kjemikalier 240 SUM BUNDET 2. BEVILGNINGSRUNDE SUM BUNDET TOTALT I tillegg kommer fullfinansiering av Skoleprosjektet Se sak PU 6/07 xxxx NB! Sluttfinansiering av prosjektet Langtidslagring må komme i 2008, kfr tidligere orientering Tas enten av prosjekt 1.1 eller som egen bevilgning *) - Ikke vedtak om at prosjekt 1,4 skal videreføres, men det bør være en naturlig følge av at vi har startet dette programmet og at det er definert som et flerårlig prosjekt

14 Status 2007-prosjektene per mai Kildekontroll og gjenbruk av ressurser Informasjon og kommunikasjon om slam. Hovedprosjekt. Videreføring 2007 Fortsetter ihht planene. Se Stoff for stoff - kilde for kilde. Kampanje rettet mot bilvaskeanlegg fortsatt samt oppstart av arbeid rettet mot sigevann fra avfallsfyllinger. Mulig oppstart med fettproblematikken Veiledning oljeutskillere under ferdigstillelse. Klar over ferien Hatt møte 1 i FORUM BILVASK. Møte 2 til høsten Avventer rapport om sigevann fra Avfall Norge Vil gi grunnlag for å vurdere videre arbeid med sigevann Mulig innsats på fett vil avhenge av innsats på sigevann

15 Status 2007-prosjektene 2. Sikker vannforsyning med fokus på helse Optimal desinfeksjonspraksis - fase II. Oppstart Valgt rådgiver Hallvard Ødegård, SET Planlagt fullført des Vannkilden som hygienisk barrierer. Fullfinansiering Prosjektet går ihht planene. Forventet fullføring september 2007 Teknisk veiledning - dimensjonering, utforming og drift av anlegg for UV-desinfeksjon av drikkevann. Oppstart *) Valgt rådgiver Bjørnar Eikebrokk, Sintef Planlagt fullført juni 2008 *) Svenskt Vatten vil samarbeide om prosjektene Optimal desinfeksjonspraksis fase II og Teknisk veileder dimensjonering, drift og utforming av anlegg for UV-desinfeksjon av drikkevann. Dette gjøres gjennom arbeid opp mot svenske vannverk med svenske prosjektmedarbeider og via finansiering av felles konsulent.

16 Teknisk veileder - UV Teknisk veileder dimensjonering, utforming og drift av UV-anlegg for desinfeksjon av drikkevann Samarbeid med Svenskt Vatten Startet april 07, ferdig juli 08 Inndeles i to faser Kartlegging av erfaring, særlig med drift nye UV-anlegg (norske og svenske). Mye gjøres i løpet av vår/høst 07 Utarbeidelse av veileder (delvis basert på EPA-manual) Erfaringer fra anlegg gir bla. følgende problemstillinger Redusert kapasitet på anleggene på grunn av belegg Forekommet feil ved spesifikasjoner av UV-transmisjon Vesentlig større energiforbruk enn opprinnelig spesifisert Levetid på UV-lamper Driftssikkerhet oftere driftsavbrudd? +++

17 Teknisk veileder UV (2) Andre problemstillinger løftet frem: Behov for oppgradering fra 30 mj/cm2 til 40 på eksisterende anlegg? Udesinfisert vann forbi UV-anlegget ved for lav UV-dose avstenging? Og dermed trykkløst nett? Ambisjonsnivå med hensyn til sikkerhet for leveranse av udesinfisert vann Bruk av uoriginale UV-lamper og sensorer? Standardprosedyre for kalibrering/kontroll av UV-sensorer Betydning av annen vannbehandling for beleggdannelse Krav til leverandør på dokumentasjon, beskrivelse av rutiner mv. +++

18 Status 2007-prosjektene 2. Sikker vannforsyning med fokus på helse, fortsatt Drikkevannskvalitet og helse. Oppstart Prosjektet er viktig for å kunne prioritere videre innsats innen drikkevann og helse. Det forutsettes en bevilgning over 2 år. Det bevilges kr til prosjektet i Resten, kr, bevilges i Det forutsettes en kontakt med VA-Forsk, spesielt VAforsk-prosjektet , Mikrobiologisk risikoanalyse ifm planlegging av prosjektet. En detaljert prosjektplan inkl en avklaring av evt samarbeid med VA-forsk forutsettes presentert for styret før arbeidet startes opp. Planlegging pågår *) Svenskt Vatten vil samarbeide om prosjektene Optimal desinfeksjonspraksis fase II og Teknisk veileder dimensjonering, drift og utforming av anlegg for UV-desinfeksjon av drikkevann..va-forsk (nå Svenskt Vatten Utveckling) vil ikke støtte prosjektet Drikkevannskvalitet og helse.

19 3. Bedre ledningsnett Status 2007-prosjektene Prosjektet Optimalisering av biostabilitet i vannledningsnett Gjennomføres av ledningsnettgruppa i samarbeid med vanngruppa. Planleggingsmøte avholdt 5. juni.

20 Status 2007-prosjektene 4. Effektive VA-organisasjoner og tilfredse brukere Info/kommunikasjonsstrategi. Oppfølging av forprosjekt Detaljer om vedtak, se neste side Resultatmålinger og benchmarking Tilskudd Går ihht planene

21 5. Diverse Status 2007-prosjektene Revidering av retningslinjene for dimensjonering av avløpsrenseanlegg. Status: Skal være fullført primo 2008 Arbeidsmiljø på renseanlegg. Oppstart Se orientering under sak 6/07

22 Aktuelle interessesaker innen VA Siste nytt i interessearbeidet Opplæring/rekruttering Korte orienteringer

23 Organisering av interessearbeidet Påvirkning av rammebetingelser skjer overfor: EU: Normalt via EUREAU Norske myndigheter (departementer/direktorater) Politisk nivå (Media) NORVARs styre ansvarlig og involveres i alle prinsippsaker og de fleste høringssaker NORVARs 6 fagutvalg og evt. andre NORVARgrupper involveres i saker innen eget fagområde Samarbeid med eksterne vurderes fra sak til sak Løpende samarbeid med KS Bedrift og Avfall Norge

24 Nasjonalt brukerforum for VA Opprettet i 2006 Deltagende organisasjoner: NORVAR BA v/direktøren (leder møtene) Representant fra stor kommune Representant fra mellomstor/liten kommune Forbrukerrådet Huseiernes landsforbund NBBL Næringsmiddelbedriftenes landsforening (NBL) Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) Norsk industri Aktuelle spørsmål som er/vil bli behandlet: Viktige utfordringer for VA Benchmarking Spørreundersøkelser Gebyrenes avhengighet av lokale forhold mm mm

25 Rammebetingelser fra EU (I) Rammedirektiv for vann Vannforvaltningsforskriften trådte i kraft Arbeides med datterdirektiv om miljøgifter Enighet mellom Rådet og Kommisjonen om nytt Grunnvannsdirektiv 17. oktober 2006 Drikkevannsdirektivet Revidert forslag ila. 2008? Fokusområder innen mikrobiologi, kjemiske stoffer, materialer, WSP, mindre forsyninger Avløpsdirektivet Implementert gjennom endringene i forurensningsforskriften Fokus på gjennomføring, ikke videreutvikling MD gitt SFT i oppdrag å foreslå forskriftsendring (skjerping) Rikets tilstand (St.meld. nr. 26): Vurdere områdeinndeling

26 Rammebetingelser fra EU (II) Slamdirektivet Revidert forslag ila. 2008? Grensedragning mot waste policy og soil policy Arbeides med rammedirektiv om jordbeskyttelse Andre EU-fokusområder av faglig relevanse Miljøgifter (priority substances, REACH, pesticider) Klimaendringer (flomdirektiv, grønnbok om klimaendringer) Noen EU-fokusområder av ikke-faglig relevanse Tjenestedirektivet: Vedtatt av Rådet Norsk høring gjennomført Innkjøpsdirektivene: Nye norske forskrifter trådte i kraft NORVAR bedt ESA se nærmere på særnorsk implementering av EUs innkjøpsdirektiver

27 Status VA-lov arbeidet Fragmentert lovgivning gir utfordringer NORVAR-rapport 141/2004: Trenger Norge en VA-lov? Behandlet av NORVARs årsmøte sept. 2005: Ja NORVAR inviterte KS til samarbeid. KS mai 2006: Ja Mai 2006: NORVAR og KS ba Kommunalministeren initiere lovutredning, med hovedfokus: Bedre regulering av forholdet mellom VA-virksomhet og kunde Opprydding i regelverks- og myndighetsstruktur NORVAR tatt en rekke politiske og adm. kontakter Januar 07: KRD sendte saken over til MD MD svar 11. april 07: Nedsetter myndighetsgruppe NORVAR & KS tilbyr bistand til MD og gruppens arbeid

28 Status NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst Ble overrakt Justisministeren april 2006 Offentlig høring juni november 2006: Positiv holdning til VA-anbefalingene, også forslaget om lovregulert offentlig eierskap (private andelslag unntatt) NORVAR har bedt Justisdepartementet bidra til koordinert og snarlig oppfølging på VA-området Justisdepartementet har igangsatt arbeidet med stortingsmelding om samfunnssikkerhet (behandling våren 2008?)

29 Status - Eierskapsspørsmålet I VA-lov arbeidet har NORVAR pekt på at Infrastrukturutvalgets anbefaling om lovregulert offentlig eierskap, bør ses i sammenheng med en sektorlov for regulering av plikter/rettigheter for VAvirksomheter og kunder NORVAR har hatt kontakt med flere politiske partier på Stortinget for å bidra med faktainformasjon i spørsmålet 16. mai 07: Lundteigen/Slagsvold Vedum reist dok. 8 forslag om lovregulering av eierskap

30 Status - Selvkostprinsippet Selvkostprinsippet tatt opp til debatt i KS (KOU 2005:1): Forslag om utrede om selvkost for VAR skal erstattes av lokalt tilpasset norm KS-rapport om selvkosttjenester klar sommer 2007: Drøfter om andre modeller er hensiktsmessige Ny NORVAR-veiledning om selvkostberegninger (revideres årlig) Kom med innspill om behov for justeringer/utvidelser! Driftsfinansiert vedlikehold/fornyelser NORVAR skal ta opp fordelene med finansiering over driften med Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Selvkostpraktisering for IKS-kommuner: Svar fra MD gir nødvendig handlingsrom vedr. IKS-vannpris Avstandsforskjeller OK Investeringer over tid OK NORVAR skal utarbeide forslag til kjøreregler for økonomisk grensesnitt mellom IKS og eierkommunene Spleiselagsprosjekter Skattespørsmål ved utveksling av reservevann

31 Status - kjemikaliemeldingen (St.meld. Nr. 14 ( )) Godkjent i statsråd Varsler vurdering innen 2012 om krav til rensing av miljøgifter på avløpsrenseanleggene Varsler krav til organiske miljøgifter Varsler fortsatt utredninger om legemidler NORVAR i høring i energi- og miljøkomiteen : Kildekontroll må videreføres som prinsipp Legemidler må være satsingsområde i 2008 Staten må ta ansvar for sykehusutslipp Komiteens innstilling av : Opposisjonen stiller seg bak NORVARs forslag Møte med MD Møte med SFT

32 Status - Ledninger i veg Vegdirektoratet utarbeider forslag til forskriftsbestemmelser til 32 i Vegloven. NORVAR gitt innspill til forslaget overfor Vegdirektoratet og Samferdselsdept. Vegnettet har en viktig funksjon som korridor for fremføring av annen infrastruktur Ny forskrift må utformes på en mer rettferdig måte, slik at de berørte aktørenes behov blir hensyntatt og slik at regelverket fremmer samfunnsøkonomiske løsninger Behov for nærmere samordning i grøft Videre arbeid: Påvirke politisk Påvirke gjennom høringsrunden Samarbeider med EBL, Telenor, KS mfl.

33 Status andre interessesaker (I) Benchmarking KRD vil ikke vil innføre obligatorisk benchmarking NORVAR-system videreutvikles i 2007 (kundeopplevd kval.) Søke KRD om utviklingsstøtte Vann del av handlingsplan for kosthold Oppnådde generelt mål om å fremme vann som tørstedrikk NORVAR påvirker videre arbeid med gjennomføring av tiltak og økt kunnskap om helseeffekter Avgiftspolitikk drikkevann Fremmet forslag om matmoms for kranvann samt fjerning av Mattilsyn-gebyrer på statsbudsjetthøringer høsten -06 Følger opp komitémerknader sammen med KS i 2007

34 Status andre interessesaker (II) Akkreditering prøvetakere avløp fra 2009 Rapport avgitt til Norsk Akkreditering januar 2007 Revisjon av Normalreglementet Redaksjonskomite startet opp arbeidet mai 2007 Vaskemaskiner med sølvutslipp Avventer svar fra SFT Analysemetodikk, nøyaktighet, m.m. Foreligger problemnotat som grunnlag for workshop Rammevilkår biogass Samarbeider med Avfall Norge og KS Bedrift Statlig FoU innen VAR Samarbeider med Avfall Norge og KS Bedrift Mattilsynets arbeid med vann og slam Deltar i Mattilsynets Kontaktutvalg m.m.

35 Apropos Mattilsynet. Mediestorm 25. mai som følge av A-Magasinet og Aftenposten oppslag VA kom endelig opp fra skyggenes dal, men vi måtte konsentrere oss om å begrense skadevirkningene Berolige gjennom faktaopplysninger og ta ansvar Rette skytset tilbake på myndighetene Et resultat ble at Mattilsynet lovet å doble innsatsen på vann Mattilsynet og NORVAR har avtalt møte 13. juni

36 Saker i domstolene Dom i Høyesterett Stavanger versus If Vedr. bl.a. kommunale ansvarsbegrensninger, forurensningsloven 24 a og avtaleloven 36 Full seier til kommunen Dom i Fredrikstad Tingrett høsten -04 Fredrikstad kommune/klp versus If Vedr. bl.a. forurensningsloven 24 a, force majeure og gjentaksintervaller Var oppe for Lagmannsretten mai 2007, dom nærmere sommeren Dom i Eidsivating Lagmannsrett Nittedal kommune versus 3 huseiere Vedr. kommunens ansvar for flomskade som følge av økt utbygging oppstrøms vassdrag Anket inn for Høyesterett ankespørsmålet ikke avklart

37 Regelverksendringer siste halvår Ny forskrift om krav til vannmålere Trådte i kraft Vannforvaltningsforskriften Implementering av rammedirektivet for vann Trådte i kraft 1. januar 2007 Utvendige VA-anlegg som del av teknisk forskrift Fastsatt 26. januar 2007 og trer i kraft 1. juli 2007 NORVAR-arbeidsgruppe påvirket bestemmelsene i TEK og REN (men strippet REN-versjon er ikke god nok) Nye gebyrer for FMs arbeid med tillatelser og kontroll Endringer i kap. 39 i forurensningsforskriften trådte i kraft

38 Avholdte høringer 2007 Forbud mot toluen/triklorbenzen Høringsuttalelse til SFT Detaljblad sprinklervannforsyning Høringsfrist OFS Retningslinjer for krav til sigevann fra deponier Høringsuttalelse til SFT St.meld. nr. 14 ( ) Sammen for et giftfritt miljø Innlegg i energi- og miljøkomiteen Tjenestedirektivet Høringsuttalelse til NHD Rammedirektiv for jordbeskyttelse Høringsuttalelse til SFT NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Høringsuttalelse til MD Forslag om generelt forbud mot kvikksølv Høringsuttalelse til SFT Miljømerkingskriterier bilvaskehaller Høringsuttalelse til Stiftelsen Miljømerking Endring av biproduktforskrift Høringsuttalelse til Mattilsynet Legionella-reguleringer Høringsuttalelse til HOD

39 Kommende høringssaker Revidert godkjenningskrav drikkevannsforskriften Høringsfrist Mattilsynet Teknisk revidert merverdiavgiftslov Høringsfrist Finansdepartementet Forskrift til 32 i Vegloven Ikke sendt ut på høring ennå Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall Ikke sendt ut på høring ennå (varslet i juli 2006)

40 Hvordan påvirke fremtidige rammebetingelser:

41 Hvordan følge med på avholdte høringer/initiativer:

42 Hvordan følge med på hva som skjer av endringer i regelverket:

43 Hvordan få hjelp til å etterleve regelverket:

44 Opplæring/rekruttering (I) Gjenværende siv.ing. i VA-bransjen 900 Antall personer År Rest med 22 nye/år-bare pensjoner Rest med 22 nye/år- Pensjoner+ frafall 1% pr. år Rest med 15 nye/år- Pensjoner+ frafall 1% pr. år Rest med 15 nye/år. Bare pensjoner

45 Opplæring/rekruttering (II) Opplæringsgruppe startet opp august 2006, underlagt NORVAR SAMFUNN. Arbeider for: å få mer VA-fag inn i ingeniørutdanningen, evt. etablere tilbud om videreutdanning innen VA for ingeniører å avklare mulighet for å utvikle et videregående kurs med VA-profil som en del av opplæring innen vgs. åfånorvars medlemmer til åta inn studenter på sommerjobber og prosjektoppgaver/mastergradsoppgaver å etablere kontakt med skoleverket på alle nivåer og innlede samarbeid om å markedsføre VA-faget for å bedre rekrutteringen Andre tiltak: Spleiselag professor II ved NTNU Deltakelse i Næringslivsringen VA-Yngre Utdanningssider på Kurs, kurskatalog M.m.

46 Opplæring/rekruttering (III) Hva mer må vi gjøre? Eks: Kraftbransjen (Statkraft, EBL, NVE) bevilger 4 mill. kr årlig til Institutt for vann- og miljøteknikk v/ntnu VASK-samling mai: NORVAR fikk i oppdrag å lage strategiplan for økt satsing på rekrutteringsarbeidet. VASK-kommunene er initiativtakere, men alle medlemmer bør inviteres med Hvor mye penger er VA-bransjen villig til å bruke og hvilke tiltak er mest kostnadseffektive?

47 NORVARdagene på Quality Hotel Gardermoen september 2007 Regi: Plenum + 2 paralleller Årsmøte og festmiddag 2 paralleller + befaringer Temaer: Statusrapport NRV/RA2 Norske VA-utfordringer i et internasjonalt perspektiv Rekrutteringsutfordringer Klimaendelinger Endringer i rammebetingelser Ledningsnett Fra påslipp til slam Vannbehandling

48 Nordiske konferanser Den 10. Nordiske Avløpskonferansen arrangeres i Hamar november 2007 Den 6. Nordiske Drikkevannskonferansen arrangeres i Oslo juni 2008

Hvordan sette mer fokus på VA-sektoren?

Hvordan sette mer fokus på VA-sektoren? Hvordan sette mer fokus på VA-sektoren? Hva er problemet? Kommunenes rolle og utfordringer NORVARs rolle Andre forhold som påvirker i riktig retning Hva synes dere er viktig? - å tie er å samtykke v/kjetil

Detaljer

Presentasjon av NORVARprosjekt

Presentasjon av NORVARprosjekt Kurs/årsmøte 25.05.04 - DA i Møre & Romsdal Presentasjon av NORVARprosjekt - Nytt system for finansiering av prosjektvirksomhet i VA-sektoren Av Toril Hofshagen, NORVAR BA Hvorfor et felles prosjektsystem

Detaljer

Sentrale utfordringer og dagsaktuelle VA-saker. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Sentrale utfordringer og dagsaktuelle VA-saker. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Sentrale utfordringer og dagsaktuelle VA-saker Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Norge er gode på VA Sammenlignet internasjonalt 2,6 milliarder mennesker (41 % av jordens befolkning) har ikke tilfredsstillende

Detaljer

HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008. Aktuelt. Utfordringer Interessesaker Prosjekter Arrangementer. 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA

HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008. Aktuelt. Utfordringer Interessesaker Prosjekter Arrangementer. 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA Aktuelt Utfordringer Interessesaker Prosjekter Arrangementer HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA Norsk Vann Nasjonal interesseorganisasjon for vannog avløpsvirksomheter

Detaljer

Siste nytt om regelverk & rammebetingelser innen VA-området

Siste nytt om regelverk & rammebetingelser innen VA-området Vann, avløp og nye rettsregler 2011 Siste nytt om regelverk & rammebetingelser innen VA-området Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Same procedure as every year. 2 = nytt siden sist som a la carte meny Eierskapsloven

Detaljer

Hvilke utfordringer står VAsektoren. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Hvilke utfordringer står VAsektoren. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Hvilke utfordringer står VAsektoren overfor? Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Karakterboka 2010 Vannforsyningsanlegg: karakter 3 Ledningsnettet: 2,5 Lekkasjer: 2 Bruksmessig vannkvalitet: 4 Forsyningsstabilitet:

Detaljer

Vann og helse NORVARs prosjekter innen hygieniske barrierer og sikker vannbehandling

Vann og helse NORVARs prosjekter innen hygieniske barrierer og sikker vannbehandling HEVA, 25. april 2006 Vann og helse NORVARs prosjekter innen hygieniske barrierer og sikker vannbehandling Kjetil Furuberg, NORVAR kf@norvar.no www.norvar.no Innhold Kort om NORVARprosjekt Prosjekter innen

Detaljer

Rekruttering til VA-sektoren

Rekruttering til VA-sektoren HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 Rekruttering til VA-sektoren Einar Melheim, Norsk Vann BA 1 Innhold 2 Status VA-kompetanse Utviklingstrender Hva gjør Norsk Vann for å øke rekrutteringen til sektoren?

Detaljer

Informasjon fra Norsk Vann. Einar Melheim

Informasjon fra Norsk Vann. Einar Melheim 1 Informasjon fra Norsk Vann Einar Melheim Norsk Vann Ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren Eiere Norske kommuner Kommunalt eide VA-selskaper Kommunenes driftsassistanser 2

Detaljer

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Nytt fra Norsk Vann (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon Vi hjelper medlemmene å ivareta sine

Detaljer

Ledningsfornyelse i norske kommuner

Ledningsfornyelse i norske kommuner Hallingtreff 2016 Ledningsfornyelse i norske kommuner 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Holder kommunene høyt nok tempo? Nei, ikke på landsbasis 2 Status nasjonalt (KOSTRA 2014) 43.800 km komm. vannledninger

Detaljer

Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007

Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007 Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007 Kildesporing av miljøgifter - viktig arbeid for å forbedre avløpsslammets kvalitet. Ny håndbok i kildesporing er under utarbeidelse. Steinar Nybruket, NORVAR 1

Detaljer

Norsk Vann Satsingsområde rekruttering

Norsk Vann Satsingsområde rekruttering Norsk Vann Satsingsområde rekruttering innen VA-sektoren 1 ved Hilde Merete Støen Prosjektleder rekruttering innen VA-sektoren Presentasjon av prosjektleder Rekruttering en stor utfordring for VA-bransjen

Detaljer

Erfaringer med klorering og UVstråling

Erfaringer med klorering og UVstråling Invitasjon til Driftsoperatørsamling D. 18 Erfaringer med klorering og UVstråling av drikkevann Tid: Tirsdag 1. mars 2005 Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde OBS: Detaljert oversikt over tema som blir

Detaljer

Status og utfordringer i vannbransjen. Elin Riise

Status og utfordringer i vannbransjen. Elin Riise Status og utfordringer i vannbransjen Elin Riise Internasjonalt fokus på vannkrise og bærekraft International Decade for Action 2018 28 «Water for Sustainable Development» Norsk finansieringsbehov frem

Detaljer

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget 2008 Tidligere Normalreglement for sanitæranlegg 06.04.2011 Terje Wikstrøm Driftsassistansen i Hedmark 1 Standard abonnementsvilkår for vann

Detaljer

Medlemsskap i Norsk Vann

Medlemsskap i Norsk Vann 1 Medlemsskap i Norsk Vann Hva er Norsk Vann?? Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges innbyggere Kommuner, IKS, AS, KF, andelslag /SF, driftsassistanser Tilknyttede medlemmer Vi hjelper medlemmene å ivareta

Detaljer

Ledningsfornyelse i Norge: Forvalter vi ressursene riktig?

Ledningsfornyelse i Norge: Forvalter vi ressursene riktig? SSTT, Oslo 2016 Ledningsfornyelse i Norge: Forvalter vi ressursene riktig? 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Nei. Men vi har erkjent utfordringene. Og vi er i gang med jobben. Men vi må skru opp tempoet.

Detaljer

Kommunenes muligheter og utfordringer i klimatilpasningsarbeidet + Litt VA-jus. Av Elin Riise, Norsk Vann

Kommunenes muligheter og utfordringer i klimatilpasningsarbeidet + Litt VA-jus. Av Elin Riise, Norsk Vann Kommunenes muligheter og utfordringer i klimatilpasningsarbeidet + Litt VA-jus Av Elin Riise, Norsk Vann 1 Våtere, varmere, villere Klimaendringene er her Men også iblant tørrere, kaldere, stillere 2 =>mer

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Vannbransjen: Utfordringer og muligheter

Vannbransjen: Utfordringer og muligheter Arctic Entrepreneur VA-dagen 21.01.15 Vannbransjen: Utfordringer og muligheter 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Norsk Vann Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges innbyggere Kommuner, IKS, AS, KF, SF, driftsassistanser

Detaljer

(2) VA-regelverket nytt siden sist! Sivilingeniør Christen Ræstad

(2) VA-regelverket nytt siden sist! Sivilingeniør Christen Ræstad Vann, avløp og nye rettsregler Tekna / NORVAR / Haavind Vislie Clarion Hotel Oslo Airport 29.-30.november 2006 (2) VA-regelverket nytt siden sist! Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014

Detaljer

VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann

VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Live Johannessen, medlem av Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Om samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Medlemmer:

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014 Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse WHOs protokoll for vann og helse - Nasjonale myndigheter plikter

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde

Norsk Vann. Rapport. Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde Norsk Vann Rapport 184 2011 Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de

Detaljer

Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden. Adm direktør Olav Ulleren, KS

Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden. Adm direktør Olav Ulleren, KS Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden Adm direktør Olav Ulleren, KS Kommunenes roller i VAvirksomheten Myndighetsutøver/forvaltning Drift/vedlikehold Tilsyn Ikke lovpålagte oppgaver (- avløp

Detaljer

Hvilke utfordringer står VAsektoren. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Hvilke utfordringer står VAsektoren. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Hvilke utfordringer står VAsektoren overfor? Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 VA-tjenestene I Norge har vi: Nok vann til å forsyne hele verdens befolkning med drikkevann (150 l/p*d) 2 1.600 vannverk som

Detaljer

Vann- og avløpssektoren. Utfordringer og muligheter

Vann- og avløpssektoren. Utfordringer og muligheter Vann- og avløpssektoren Utfordringer og muligheter 1 Norske VA-fakta 2 Nok vann til å forsyne hele verdens befolkning med drikkevann (150 l/p*d) 1.600 vannverk som produserer drikkevann 2.600 avløpsanlegg

Detaljer

Kommunenes krav/holdning til tiltak ved påkobling av sprinkleranlegg. Einar Melheim Norsk Vann

Kommunenes krav/holdning til tiltak ved påkobling av sprinkleranlegg. Einar Melheim Norsk Vann Kommunenes krav/holdning til tiltak ved påkobling av sprinkleranlegg Einar Melheim Norsk Vann 1 Dagens tekst 2 Om Norsk Vann OFS / OFAS Vannverket og kommunens oppgaver og ansvar VA / Miljøblad nr 82 Retningslinjer

Detaljer

Siste nytt om rammebetingelser for vannbransjen

Siste nytt om rammebetingelser for vannbransjen Driftsassistanse-seminaret 2014 Siste nytt om rammebetingelser for vannbransjen 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Tre viktige temaer som dekkes mer i detalj av andre innlegg Klimatilpasning Vannforskriften

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

Norsk Vann arbeider kontinuerlig med å forbedre rammebetingelsene for vannsektoren

Norsk Vann arbeider kontinuerlig med å forbedre rammebetingelsene for vannsektoren VA-konferansen 2014, 20.-21. mai Molde Norsk Vann arbeider kontinuerlig med å forbedre rammebetingelsene for vannsektoren 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Norsk Vann Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges

Detaljer

Norsk Vann VA-yngre. Norsk Vann sammen blir vi bedre! Det meste finner dere på hjemmesidene våre:

Norsk Vann VA-yngre. Norsk Vann sammen blir vi bedre! Det meste finner dere på hjemmesidene våre: Norsk Vann VA-yngre Norsk Vann sammen blir vi bedre! - Nyheter og nyttige hjelpemidler fra Norsk Vann - Hva er VA-yngre? Av Ole Lien og Ingrid Holøyen Skjærbakken, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt

Detaljer

Hva gjør Norsk Vann for å øke kompetansen i VA-Norge

Hva gjør Norsk Vann for å øke kompetansen i VA-Norge Hva gjør Norsk Vann for å øke kompetansen i VA-Norge Hallingtreff 2017 Arnhild Krogh, Norsk Vann Aktuelle innsatsområder: Litt om kompetansebehov i bransjen Norsk Vanns kursvirksomhet ADK-ordningen, VA-miljøblad

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

NORVAR 20 år. Utviklingen i VA-sektoren fra

NORVAR 20 år. Utviklingen i VA-sektoren fra NORVAR 20 år. Utviklingen i VA-sektoren fra 1986-2006 Av Svein Erik Moen Svein Erik Moen er sivilingeniør ansatt som spesialrådgiver i NORVAR BA Sammendrag Denne artikkelen bygger på et foredrag holdt

Detaljer

Kommunenes muligheter og utfordringer i klimatilpasningsarbeidet + Nyheter fra Norsk Vann. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Kommunenes muligheter og utfordringer i klimatilpasningsarbeidet + Nyheter fra Norsk Vann. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Kommunenes muligheter og utfordringer i klimatilpasningsarbeidet + Nyheter fra Norsk Vann Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Våtere, varmere, villere Klimaendringene er her Men også iblant tørrere, kaldere,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen 24.10.2013 Arne Haarr, Norsk Vann 1 2 Har DU kontroll på miljøgiftene? Kommunane sitt ansvar for miljøgifter 3! Forurensningsforskriften

Detaljer

Programoversikt. Mandag 23. mai. Tirsdag 24. mai. Felleskurs vann og avløp 23. mai. 11.15 Lunsj. 12.00 Felleskurs vann og avløp. 15.

Programoversikt. Mandag 23. mai. Tirsdag 24. mai. Felleskurs vann og avløp 23. mai. 11.15 Lunsj. 12.00 Felleskurs vann og avløp. 15. Programoversikt Mandag 23. mai 11.15 Lunsj 12.00 Felleskurs vann og avløp 15.15 Årsmøte 16.30 Orientering om Rolls-Royce Marines virksomhet i regionen 18.30 Vi besøker Ishavsmuseet på Brandal som avsluttes

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2008

VA-dagene for Innlandet 2008 VA-dagene for Innlandet 2008 Rekruttering innen VA-bransjen Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak - status og planer 1 ved Hilde Merete Støen Prosjektleder Norsk Vann Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no Dagens tekst 1 Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann Vannverket og kommunens oppgaver og ansvar VA / Miljøblad nr 82 Retningslinjer Drammensreg. Erfaringer fra Skien Prosjekt tilbakeslagssikring

Detaljer

Norsk Vanns arbeid med avløpsslam. Fagtreff Arne Haarr

Norsk Vanns arbeid med avløpsslam. Fagtreff Arne Haarr Norsk Vanns arbeid med avløpsslam Fagtreff 25.10.2017 Arne Haarr Historikk Slam fra skade i vann til nytte på land (ca 1990) Faktaark Etablering av Bransjenorm slam Slamforskrift ble til Gjødselvareforskrift

Detaljer

Referat fra møte i Avløpskomitéen 29.05.2012

Referat fra møte i Avløpskomitéen 29.05.2012 Hamar, 4.06.2012 Referat fra møte i Avløpskomitéen 29.05.2012 Møtedato: 29.05.2012 kl. 15:30 19:00 Sted: Høsbjør hotell Møteleder: Anne Misund Deltakere: Anne Misund, Trondheim kommune (leder) Arne Haarr,

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Innledning: Hvorfor bør kommunene samarbeide mer? Toril Hofshagen, Norsk Vann

Innledning: Hvorfor bør kommunene samarbeide mer? Toril Hofshagen, Norsk Vann Innledning: Hvorfor bør kommunene samarbeide mer? Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 2 Vannbransjen Vi klarer oss ikke uten 2010: Globalt perspektiv FNs generalforsamling og FNs menneskerettighetsråd vedtok

Detaljer

Utfordringer innen VA-sektoren (og hva kan Norsk Vann bidra med)

Utfordringer innen VA-sektoren (og hva kan Norsk Vann bidra med) VA-dagene for Innlandet 2008 Utfordringer innen VA-sektoren (og hva kan Norsk Vann bidra med) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 VA-tjenestene I Norge har vi: Nok vann til å forsyne hele verdens befolkning

Detaljer

3.8 Veiledning for planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg

3.8 Veiledning for planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg 3.8 Veiledning for planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg Forslagsstiller: Fagutvalg vannforsyning Denne veiledningen er todelt, hvor del en tar for seg planlegging og valg av renseprosess,

Detaljer

Aktuelle utfordringer i vannbransjen hva skjer og hva må vi sammen gjøre framover? Einar Melheim, Norsk Vann

Aktuelle utfordringer i vannbransjen hva skjer og hva må vi sammen gjøre framover? Einar Melheim, Norsk Vann Aktuelle utfordringer i vannbransjen hva skjer og hva må vi sammen gjøre framover? Einar Melheim, Norsk Vann 1 2 Vannbransjen Vi klarer oss ikke uten 3 norskvann.no > kompetanse > arbeidsgrupper i Norsk

Detaljer

Utfordringer for VAsektoren

Utfordringer for VAsektoren VA-dagene Innlandet 2013 Utfordringer for VAsektoren i Norge -investeringsbehov, klimatilpasning, ledningsfornyelse mv. -verktøy og hjelpemidler 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann 2 Hvordan står det egentlig

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Årskonferansen. Norsk Vann. 2. 3. september 2013

Årskonferansen. Norsk Vann. 2. 3. september 2013 Norsk Vann Årskonferansen 2. 3. september 2013 Velkommen til Årskonferansen i Bergen Norsk Vanns årskonferanse 2013 holdes i Bergen 2. og 3. september. Benytt anledningen til å treffe gode kollegaer og

Detaljer

Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen

Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA Hvorfor? Innhold Riktig standard God service Kostnadseffektiv Omdømme

Detaljer

UV-desinfeksjon som hygienisk barriere

UV-desinfeksjon som hygienisk barriere UV-desinfeksjon som hygienisk barriere Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk 2 UV som desinfeksjonsmetode Ca. 800 vannverk har UV desinfeksjon (VREG) i Norge Disse anleggene

Detaljer

Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren

Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren Morten Nicholls Tilsynsmyndigheter Mattilsynets distriktskontorer (DK) I praksis blir tilsynet begrenset til de godkjenningspliktige

Detaljer

VA teknikk. Samarbeid Organisering

VA teknikk. Samarbeid Organisering VA teknikk. Samarbeid Organisering Av Samarbeid mellom HIN og VA - bransjen Årsmøte i HEVA Mo 16. april Ved Førstelektor Rune Grov Høgskolen i Narvik VA teknikk. Faginnhold Hydromekanikk Vannverkshydraulikk

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

Ledningsnett i veggrunnen

Ledningsnett i veggrunnen Ledningsnett i veggrunnen GEO-forum, Tromsø-2017-01-18 Kommunal veileder Jørn Holtan Vegdirektoratet 1 Statens vegvesen 2 Vegdirektoratet 3 Stortinget Lover og bevilgninger kommuneprp m.m Regjering Fylkeskommune

Detaljer

Handlingsplan for Norsk Vann 2015 (Vedtatt av styret 27.01.2015)

Handlingsplan for Norsk Vann 2015 (Vedtatt av styret 27.01.2015) Handlingsplan for Norsk Vann 2015 (Vedtatt av styret 27.01.2015) Handlingsplanen er en konkretisering av Norsk Vanns arbeid i 2015 med å innfri målene i strategiplan for Norsk Vann 2015-2018. Del 1 viser

Detaljer

Vannforeningen12 januar 2016 Avløpet en sårbar resipient Hvordan kan kommunen arbeide for å redusere tilførsler av uønska stoff?

Vannforeningen12 januar 2016 Avløpet en sårbar resipient Hvordan kan kommunen arbeide for å redusere tilførsler av uønska stoff? Vannforeningen12 januar 2016 Avløpet en sårbar resipient Hvordan kan kommunen arbeide for å redusere tilførsler av uønska stoff? v/arne Haarr, Norsk Vann 1 Norsk Vann Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

Hvilke organisasjonsformer er aktuelle? Nico Biørn-Lian rådgiver KS Bedrift

Hvilke organisasjonsformer er aktuelle? Nico Biørn-Lian rådgiver KS Bedrift Hvilke organisasjonsformer er aktuelle? Nico Biørn-Lian rådgiver KS Bedrift Tilnærming Samarbeids-/organisasjonsformers fordeler og ulemper Knytte disse opp mot VA-bransjens utfordringer Men: Andre faktorer

Detaljer

Norsk Vann verktøy Siste nytt om regelverksutviklingen. Viktige VA-utfordringer for framtida Elin Riise, jurist i Norsk Vann

Norsk Vann verktøy Siste nytt om regelverksutviklingen. Viktige VA-utfordringer for framtida Elin Riise, jurist i Norsk Vann Norsk Vann verktøy Siste nytt om regelverksutviklingen 1 Viktige VA-utfordringer for framtida Elin Riise, jurist i Norsk Vann 2 Hvordan står det egentlig til? 3 Men store investeringsbehov Gjenanskaffelsesverdi:

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

Fra plan til handling

Fra plan til handling Fra plan til handling Nasjonal vannmiljøkonferanse-10-11.mars 2010 VA-en hovedutfordring for norsk vannmiljø-v/ Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. GOD ØKOLOGISK TILSTAND OG BRUK Hva betyr

Detaljer

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Innledning Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS) Litt historikk av nyere dato I veien for hverandre. Samordning av rør og kabler i veigrunnen

Detaljer

Nyheter fra Norsk Vann Prosjekt. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Nyheter fra Norsk Vann Prosjekt. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Nyheter fra Norsk Vann Prosjekt Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Norsk Vann Prosjekt: Kunnskapsutviklingen skjer kontinuering 2 Brukerstyrt prosjektsystem for størst mulig nytte Norsk Vanns årsmøte sept.

Detaljer

Gamle ledninger kommer det vann, og er det rent? Svar: 1. Kommer det vann?: JA 2. Er vannet rent: JA

Gamle ledninger kommer det vann, og er det rent? Svar: 1. Kommer det vann?: JA 2. Er vannet rent: JA Gamle ledninger kommer det vann, og er det rent? Svar: 1. Kommer det vann?: JA 2. Er vannet rent: JA Seniorforsker Jon Røstum, SINTEF jon.rostum@sintef.no 1 RIF 2010: State of the Nation 2 Kort Vann info

Detaljer

VA-dagene Innlandet 201 10. november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG?

VA-dagene Innlandet 201 10. november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG? VA-dagene Innlandet 201 10. november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG? Av adm. dir. Peter Batta Huseiernes Landsforbund Interesseorganisasjon for alle som eier bolig HVILKE KRAV BØR ABONNENTENE

Detaljer

Vannbransjen på fremmarsj: Utfordringer og muligheter for en bransje i utvikling

Vannbransjen på fremmarsj: Utfordringer og muligheter for en bransje i utvikling VA-dagane på Vestlandet 2014 Vannbransjen på fremmarsj: Utfordringer og muligheter for en bransje i utvikling 1 v/arne Haarr, Norsk Vann Norsk Vann Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges innbyggere Kommuner,

Detaljer

Vi viser til departementets høringsnotat av 30.06.2008 om konsekvenser av gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett.

Vi viser til departementets høringsnotat av 30.06.2008 om konsekvenser av gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett. Norsk Vann Nærings- og handelsdepartementet Pb. 8014, Dep 0030 OSLO Vår ref.: 509.96/TH/SLH/2008/145 Hamar, 20. oktober 2008 Høringsuttalelse tjenestedirektivet - konsekvenser av gjennomføring av i norsk

Detaljer

Nyheter fra Norsk Vann

Nyheter fra Norsk Vann 1 Nyheter fra Norsk Vann 2 bedreva 3 www.norskvann.no Verktøykassa di: Norsk Vann prosjekt 4 Full ut brukerstyrt Prosjektkontingent 2kr/innbygger for 2013-2015 Nye satsingsområder for 2013-2015 Sikkerhet

Detaljer

Bedre samordning av ledninger i grunnen: Hva er på gang og hvordan kan det løse utfordringer i kommunene?

Bedre samordning av ledninger i grunnen: Hva er på gang og hvordan kan det løse utfordringer i kommunene? VA-dagane på Vestlandet 2013 Bedre samordning av ledninger i grunnen: Hva er på gang og hvordan kan det løse utfordringer i kommunene? 1 Toril Hofshagen, Norsk Vann Ledningsnettet er «på veg opp av grøfta»

Detaljer

Vannforskriftens betydning på vann- og avløpsområdet

Vannforskriftens betydning på vann- og avløpsområdet Vannforskriftens betydning på vann- og avløpsområdet Erfaringer og anbefalinger til kommunene Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Norske VA-tjenester Vi har: Nok vann til å forsyne hele verdens befolkning med

Detaljer

Forprosjektet. Fremtidig organisering av Helgeland Driftsassistanse VA (HEVA)

Forprosjektet. Fremtidig organisering av Helgeland Driftsassistanse VA (HEVA) Forprosjektet Fremtidig organisering av Helgeland Driftsassistanse VA (HEVA) Pkt. 1 i handlingsplanen: Utrede selskapsform Søknad om tilskudd Søkte om tilskudd fra Regionale forsknings- og utviklingsmidler

Detaljer

Orientering Norsk Vann

Orientering Norsk Vann antall sertifikater/duplikater Orientering Norsk Vann Presentasjon av: Kurstilbud og diverse Verktøykasse: Nye og planlagte rapporter 1 Standardiseringsarbeid Trond Andersen, Norsk Vann ADK-1 kurs Forskrift

Detaljer

Utdrag fra energi- og miljøkomiteens budsjettinnstilling vedr. vannforvaltning

Utdrag fra energi- og miljøkomiteens budsjettinnstilling vedr. vannforvaltning Utdrag fra energi- og miljøkomiteens budsjettinnstilling vedr. vannforvaltning Arnstad, Sp: Det er i tillegg behov for å styrke arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for regionale vannforvaltingsplaner i forbindelse

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Hjelpemidler for klimatilpasning i vannbransjen + litt om andre Norsk Vann hjelpemidler

Hjelpemidler for klimatilpasning i vannbransjen + litt om andre Norsk Vann hjelpemidler Hjelpemidler for klimatilpasning i vannbransjen + litt om andre Norsk Vann hjelpemidler 1 HEVAs årskonferanse 2014 Elin Riise, Norsk Vann Samfunnsområder som vil bli spesielt utsatt for klimaendringene

Detaljer

Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering?

Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering? Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering? Erling Aass er overingeniør i Drammen kommune. Geir Henning Hansen er siv. ing.

Detaljer

ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer. Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal

ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer. Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Norsk vannforening, fagdag 19.9.2011 Regelverkskrav

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Fagtreff 7 februar BÆREKRAFT mål og videre arbeid Arne Haarr, Norsk Vann

Fagtreff 7 februar BÆREKRAFT mål og videre arbeid Arne Haarr, Norsk Vann Fagtreff 7 februar 2017 BÆREKRAFT mål og videre arbeid Arne Haarr, Norsk Vann 1 HVORFOR 2 Vi skylder kommende generasjoner å vedlikeholde og utvikle en infrastruktur som er bedre enn den vi selv overtok,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no Kritisk infrastruktur og forskning - Samspillet mellom VA og annen infrastruktur (El, veg, tele) -Eksempler på hva som er gjort nasjonalt og internasjonalt - Hva bør bli gjort? Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø

Detaljer

-Arbeidet i teknologiutviklingsnettverket til Norsk Vann -Finansieringsmuligheter for FoUI i vannbransjen

-Arbeidet i teknologiutviklingsnettverket til Norsk Vann -Finansieringsmuligheter for FoUI i vannbransjen -Arbeidet i teknologiutviklingsnettverket til Norsk Vann -Finansieringsmuligheter for FoUI i vannbransjen Ingun Tryland VAnnforsk nettverkstreff og seminar Oslo, 28. november, 2017 Stort investeringsbehov

Detaljer

SOSI ledning og samordnet samhandlingsplattform for bygge- og anleggsnæringen. Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

SOSI ledning og samordnet samhandlingsplattform for bygge- og anleggsnæringen. Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet SOSI ledning og samordnet samhandlingsplattform for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Innlegg under møte i SOSI ledninggruppe 14.10.2011 Statens kartverk,

Detaljer

Overvann og myndighet

Overvann og myndighet Overvann og myndighet Klimaendringer, fortetting Terje Farestveit, september 2011 Hva er overvann Vann som avledes på overflate og som er et hydraulisk fenomen Det aller meste av diskusjonen omfatter vann

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Arkivsak: 11/5145-3 - 32182/11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 FELLES KOMMUEDELPLAN FOR VANN OG AVLØP 2014-2023 FOR KOMMUNENE HAMAR, LØTEN, RINGSAKER

Detaljer

Sweco Grøner, regionkontor Narvik:

Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Hvem er vi? Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Ansatte: 29 ansatte pr. oktober 2007 2 siv.ark., 9 siv.ing., 1 samfunnsplanlegger, 16 ingeniører, 1 økonom Avdelinger: Byggeteknikk: Bygg og kontruksjoner

Detaljer

Overholdelse av rensekrav hva gjør Norsk Vann? Arne Haarr 28 august 2017

Overholdelse av rensekrav hva gjør Norsk Vann? Arne Haarr 28 august 2017 Overholdelse av rensekrav hva gjør Norsk Vann? Arne Haarr 28 august 2017 Norsk Vann Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges innbyggere Kommuner, IKS, AS, KF, SF, driftsassistanser Tilknyttede medlemmer

Detaljer

Erfaring fra utførte tilsyn, typiske avvik. Fremtidig system for godkjenning, tilsyn og oppfølging?

Erfaring fra utførte tilsyn, typiske avvik. Fremtidig system for godkjenning, tilsyn og oppfølging? Tilsyn vannforsyningsanlegg Erfaring fra utførte tilsyn, typiske avvik. Fremtidig system for godkjenning, tilsyn og oppfølging? VA-dager på Vestlandet, Voss 22. og 23. sep 2010 Anna Walde seniorinspektør

Detaljer

VA-dagane på Vestlandet 2012. Nytt fra Norsk Vann. Av Einar Melheim, Norsk Vann

VA-dagane på Vestlandet 2012. Nytt fra Norsk Vann. Av Einar Melheim, Norsk Vann VA-dagane på Vestlandet 2012 Nytt fra Norsk Vann Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Utvalgte tema 2 Klimaendringer Klimatilpasning Overvann Noen tjenester og tilbud fra Norsk Vann Lærebok i vann- og avløpsteknikk

Detaljer

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett:

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Årskonferanse 5.-6. september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Hva er de sentrale utfordringene framover? Bransjens satsing på et nasjonalt kompetansesenter møter dette behovene? Per Øystein Funderud,

Detaljer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Seksjonssjef Ola Krogstad Mattilsynet DK for Romsdal Krav regelverk knyttet til ledningsnett Drikkevannsforskriften

Detaljer