Årsmøtet 12. november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet 12. november"

Transkript

1 Nefrlgisk Årgang 5, n 2 Nvember 1999 Årsmøtet 12. nvember Internett, adressen til freningen er: Daten fr årsmøtet- 12 nvembe~ ble allerede bestemt ved årsskiftet. Det ble da gjrt frberedelser g bestilling på restaurant Blm fr etteipåfølgende middag slik sm de t fregående år. Samarbeidsmøtet ble i år avhldt nen uker tidligere enn i fjr g falt derfr i år ikke sammen med årsmøtet. Denne splittingen av årsmøtet g samarbeidsmøtet har åpenbart frvirret mange av medlemmene til trss fr at datene var gitt i gd tid på frhånd. På grunn av bestillinger g avtaler sm var gjrt g av hensyn til tidligere annnsering av årsmøtet var det i år umulig å kmbinere møtene. Møtet vil i år kmme nær pp til ASN. Det inviteres til middag g vemat ting g freningens styre har besluttet å gi g til kvalitetshåndbken lp.htmt reisetilskudd fr reisebeløp ver kr 1000-, Jeg synes derfr frhldene er lagt vel til rette fr medlemmene. Vi vil gså få anledning til å se museet på Ullevål i frbindelse med at Stein Halvrsen huser møtet vårt i museet. på Ullevål sykehus, fredag 12/ kl 1600: l. Årsberetning 2. Regnskap 3. Valg (inkl. evt. æresmedlemmer) 4. Stipendutdeling 5. Medlemskntingent 6. Nefrlgisk frum - videre driftsfrm 7. Kvalitetshåndbken - status g videre drift 8. Nrsk standard fr drift av nyreseksjner g dialyseavdelinger Kvalitetshåndbken Arbeidet med kvalitetshåndbken går videre g det kmmer i løpet av året en rekke nye tiljegg til håndbken- g en del rettelser av tidligere utgave. Det første pplaget av bken er nå delt ut g vi vil nå trykke pp en del nye eksemplarer. Dette er både en tidkrevende prsess fr deltakerne g dessuten en ikke betydelig øknmisk utgift. Inntil videre er imidlertid styret innstilt på at freningen betaler denne servicen verfr medlemmene. Vi vil frtsatt gjerne ha flere tilbakemeldingerdet er i følge Ingrid Os meget liten feed-back på kvalitetshåndbken. Vi har imidlertid fått en del psitive tilbakemeldinger på tiltaket sm sådan, men det ville være bra m flere hadde knkrete bemerkinger eller ideer til nye temaer. Sm de fleste nå sikkert vet er bken tilgjengelig på vår web-side. Adressen finner du inne i tekstbksen til venstre på dene frsiden. Der vil den ppdaterte versjn til en hver tid freligge. Her finner man gså resipi. en\skjema g dnrskjema fr nyretransplan- ~n. Standard fr drift av nyreseksjner g dialyseavdelinger. Arbeidet med venenvte pågår fr fullt g frslag til «standard» har vært ute til høring. Arbeidet vil bli presentert på årsmøtet sm må ta stilling til den videre fremdrfift i dette viktige arbeidet sm har vært ledet av Odd Helge Hunderi g Dagfinn Dyrbekk Styret er av den ppfatning at det har vært fr få tilbakemeldinger g at alle seksjnsledere ved nyreseksjnene i Nrge må kmme med en skriftlig tilbakemelding til gruppen sm arbeider med dette viktige spørsmålet. Dkumentet er så viktig fr vår fremtidige arbedisfrm g bemanning at vi m å ha en generell knsensus i denne viktige saken. Dette er siste nummer av Frum med undertegnede sm frmann. Jeg vil takke fr samarbeidet g fr psitive tilbakemeldinger gjennm 4 år sm frmann g 5 år sm redaktør fr bladet Anders Harlmann Inne i bladet: Redaktørens spalter 2 25-årsjubileumstale pst festum 3-4 Nrsk nefrlgiregister 5-8 Adresseliste fr 9 Styremøtereferat Disputas fr Bjørn O. Eriksen 12 Referat fra nepbrlgiseminar 13 - Adresseliste ver medlemmer Stipend Møtekalender fr nefrlger

2 . Nefrlgisk frum Page2 Nejrlgisk Frum: Redaksjnen fr dette nummer 2/99 er avsluttet 26/10 99 Medlemsblad fr nrsk nyremedisinsk frening Opplag 200 eksemplarer Redigert i MS Publisher Kpiert g distribuert av MSD Nrge AlS til freningens medlemmer Redaktør: Anders Hartmann medisinsk avd RH 0027 Osl Tlf nline.n I redaksjnen Gerd Berentsen Trnd Jenssen Ingrid Os Einar Svarstad Redaktørens spalter Dette er andre nununer av Nefrlgisk Frum i år til trss fr at vi er i nvember måned. Det vil ikke bli flere rdinære nununer Lår. men det kmmer gså på slutten av året et referat fra ASN sm et supplement. Vi sliter kntinuerlig med tilgang på stff til bladet. Videre drift g driftsfrm vil bli tatt pp på årsmøtet. Jubileumstale ved 25-års feiringen- pst festum Jeg diskuterte i frrige nununer savnet av en histrisk festtale ved jubileet i Kristiansand. Erling Brdwall hadde planlagt en slik tale g måtte dessverre melde avbud til jubileet på krt varsel. Jeg synes det er veldig hyggelig g fint at denne talen nå kan presenteres her i Frum. Jrg vil derfr takke min tidligere sjef fr at han har tatt seg bryet med å skrive talen ned slik at den i alle fall kan presenteres pst-festum. Basert på de knklusjner g anbefalinger sm her er antydet, g andre frslag sm har kmmet gjennm jubileumsåret, har styret innstilt frslag m valg av fire nye æresmedlemmer i freningen. Dette vil bli fremlagt på årsmøtet. Nefrlgiregisterets spalter Etter et pphld gjennm de de siste utgavene av Frum er det igjen en del stff fra nrsk Nefrlgiregister ved lederen Trbjørn Leivestad. Det er en del diskusdjn ver det nye kdeverket led-lo, litt m årsslgemaene fr dere får faktisk rs av Trbjørn!. Han gir gså en ppdatering ver EDT A registeret g fr <<yngre» medlemmer gis en versikt ver hva registeret står fr. lti eller vevstypelabratriet på Rikshspitalet fushjnerer med IGRI g skifter navn til Immunlgisk Institutt (!MMI) - i denne frbindlese gis det en versikt ver praktiske enddringer dette medfører. Stipender Vi har en stående versikt ver aktuelle stipender g støtterdninger fr nefrlger. På styremøte 20/10 sm er referert i dette nununer ble tildeling fastsatt fr freningens stipend g fr Janssen-Cilag stipendet. Det var søkt m midler fr mtrent det dbbelte av det sm frelå til utbetaling. Freningsaktivitet I referat fra årets siste styremøte sm ble avhldt 20/ fremgår hva sm er fregått i regi av styret gjennm smmeren. g høsten. I tillegg har det vært arbeidet med kvaliteshåndbk g med «Standard - fr drift av dialyseavdelinger g nyreseksjner. Jeg ønsker alle sm skal reise en gd tur til ASN g håper å se mange av dere på årsmøtet hvr det skal velges ny frmann g nytt medlem i freningen g hvr det eventuelt gså skal velges nye æresmedlemmer i freningen på tampen av jubileumsåret. Anders Hartmann. HUSK: Vintermøte i freningen på Lillehammer Hafjell Quality Htel mars 2000 Påmeldingsskjema g freløpig møteprgram vil snart bli utsendt Hld av helgen Chairman: Einar Svars/ad

3 Nefrlgisk frum Page 3 Erling Brdw~ll's planlagte tale ved 2S-årsfeiringen av Nrsk nyremedisinsk frening - pst festum «Det ble etablert et mønster fr hvrledes del 101 seg gjøre å skaffe seg versikt ver et medisinsk prblem på landsbasis)) T juefem års eksistens er cn ne. krt peride a bygge histrie på. g kanskje et ne svakt grunnlag å sette igang strfeiring fr. Fr mitt vedp kmmende utgjør denne periden mindre enn en tredjedel av mitt livslp, g mindre enn halvparten av min funksjnstid sm lege. Men jeg er den eldste i frsamlingen. g fr yngre kan disse 25 årene ha vært grunnleggende fr deres fremtidige virksmhet g karriere. Når en på trss av dette krte intervall likevel feirer freningen, er det mange grunner til det. Hvedårsaken er etter min mening at det fr første gang i Nrge ble etablert ct mønster fr hvrledes det lt seg gjøre å skaffe seg versikt ver et medisinsk prblem på landsbasis sm muliggjrde at ingen med krnisk nyresvikt ikke skulle blitt tatt hånd m. Hverken helsemyndigheter eller ansvarlige plitiske rganer var pptatt av behvsanalyser. Persnlig mener jeg at de ansvarlige myndigheter var unnvikende til at behvsanalyser ble etablert. Derved ble sviktende tilbud dekket ver. Initiativet medførte at det ble sveiset sammen en gruppe av entusiastiske g initiativrike leger med interesse fr nyresykdmmer. Disse påtk seg å registrere antall pasienter med krniske nyresykdmmer innenfr sin regin. I løpet av krt tid hadde vi således en landsversikt ver frekvens av krniske nyresykdmmer, g spesielt en versikt ver de sm hadde behv fr rask behandling. Den neste ppgaven var å skaffe midler til behandling av disse pasientene. Sm nevnt var det unnvikende tner i de administrative miljøer sentralt. Derfr var det nødvendig å bruke makt fr a skaffe midler. Fra 1986 fikk helsemyndighetene årlig rapport m behandlingsbehvet. En skal ikke legge skjul på at det ble antydet at hvis manglende bevilgninger frelå. ville en måtte bekjentgjre med navn hvem en ikke kunne ta under behandling. Strt sett må vi vel være enige m at stre prblemer når det angikk å dekke behvet fr dialyse g transplantasjn har ' en ikke stått venfr. Det var en begrenset gruppe av entusiastiske nyreleger sm startet pp, g skapte et milj sm appellerte til særdeles aktive g initiativrike persner sm fant tilfredsstillelse ved å arbeide innenfr dette miljøet. Jeg mener derfr at vi ved vår samarbeidsfrm med regelmessige samarbeidsmøter med fri diskusjn har etablert et kllegium sm er unikt i Nrge. Persnlig føler jeg det sm et strt privilegium at jeg frtsatt hrer sammen med dere. g har ratt anledningen til å flge med mange av dere sm nære venner g gde samarbeidspartnere. Fr dere sm har kmmet til i de senere årene må det være særdeles verdifullt å kunne feire dette 25-årsjubileet sammen med en del av de sm var sentrale i etableringen av dette samarbeidssystemet. Hvis vi beveger ss nrd fra må jeg spesielt fremheve Knut Jachim sm fra starten var primus mtr. Det frbauset,ss i nen grad at det relativt sett var mange med krniske nyresykdmmer i Trndelag reginen. Reginsversiktene viste nk ikke de sanne tallene, men var heller uttrykk fr entusiasmen g innsatsen til den srn satt med hvedansvaret fr registreringen av ti feller med krnisk nyresykdm. Aktiviteten ved reginsykehuset i Trndheim må fremheves spesielt gså på grunn av samarbeidet med NTH.Den samme inspirerende entusiasmen

4 Nefrlgisk frum Page4 «Frtsatt er vi den eneste gruppen i Nrge sm ved samarbeid har vist å kunne l øse et medisinsk prblem på landsbasis på en usedvanlig effektiv måte» g innsatsen har Knut Jachim alltid fnnidlet på alle felter han har vist interesse fr. Jeg har lyst til å gjenta det jeg sa i en litt mskrevet frm fra en str frfatter til Knut Jachim da han trakk seg tilbake fra aktiv psisjn ved Rikshspitalet: Og det er det glupe g det er det stre at merket det stend um bæraren går fra brde Aktiviteten ved Ålesund sykehus vil jeg gså påpeke spesielt. Den første initiativtaker var verlege Thrsen sm fulgte med aktiviteten i mange år, senere vertatt av verlege Skarbøvik Jarle Ofstad sm ledende persn fr Bergensreginen (dessverre fraværende) var gså i denne sammenheng en inspirerende samarbeidspartner. Reginen var str mlhøyst frskjellig hjelp fra andre sykehus i reginen. Fremdeles er frbausende nk Hardinger lite plaget med nyresykdmmer. Aksnes ved Rgaland sykehus nedla et betydelig arbeid i denne sammenheng, g var til å begynne med en sentral persn i sitt mråde. Innenfr klinisk nefrlgi hadde Ullevål sykehus markert seg spesielt i mange ar ved det grunnleggende arbeid sm prfessr Blegen hadde nedlagt, g ført videre av hans etterfølger Erik Enger. Innsatsen ved Ullevål sykehus har vart avgjørende fr de resultatene vi kan presentere i dag. Rikshspitalet st selvfølgelig gså sentralt i bildet i g med at transplantasjnsvirksmbet ble lkalisert her. Min ppgave ved hspitalet var å bygge pp en klinisk nefrlgisk enhet. Uten hjelp fra Øyri, Westlie g Fauchald med flere hadde det ikke vært mulig å tilfredsstille de krav sm ble stillet til sykehuset når det angikk blant annet. dialyse. Det var et mråde sm jeg persnlig ikke fattet interesse fr, hvilket jeg fikk høre ganske direkte fra f.eks. Lars Westlie. Frtsatt er vi den eneste gruppen i Nrge sm ved samarbeid har vist å kunne løse et medisinsk prblem på landsbasis på en usedvanlig effektiv måte. Det skyldes i utgangspunktet den entusiasme g det initiativ de persnlighetene vi krt har mtalt viste ved etableringen av et miljø sm appellerte til særdeles entusiastiske persner sm fant tilfredsstillelse ved å arbeide in- nenfr dette miljøet. Når jeg ser utver denne frsamlingen, mener jeg å kunne bservere hs de yngre de samme egenskaper sm karakteriserte de persnene sm startet pp Nrsk nyremedisinsk frening. Det gir derfr stre frhåpninger når det angår freningens fremtid g de medisinske ppavene VI 1 fremtiden må ta hand m. Ville det ikke gså være en ære g stimulus fr freningen å knytte disse entusiastiske persnene varig til seg sm hnrære medlemmer? Erling Brdwall er kjent av alle etablerte nefrlger- men kanskje ikke av alle de yngre medlemmene. Han var den første frmann i vår frening fra 1974 til Han arbeidet ved nefrlgisk seksjn på medisinsk avdeling B ved Rikshspitalet fra denne ble pprettet i 1968 g frem til han gikk av med pensjn. Han var prfessr i nefrlgi g de siste par år gså avdelingsverlege. Erling Brdwall var en inspirerende leder g sjef fr mange- gså fr undertegnede. Selv nylig i sin pensjnisttilværelse har han mtivert unge studenter til å engasjere seg i nyrefaget g i nyrefrskning Vi håper engasj ementet kan ppretthldes på samme måte fr dagens nyreleger. Red

5 _ Nefrlgisk frum Page 5 N efrlgiregisterets spalter «Så meldeskjemaet må få en ppdatert versjn merket '2000'. Så kan dere brenne restpplaget av 1900 talls-skjemaene» S elvm de siste numre- av Frum ikke har kunnet bringe nytt fra registeret betyr det ikke at registeret er gått i dvale. De daglige 'lpende frretninger' går i takt med pstgangen, flere meldeskjemaer gir mer arbeid. Strt sett er meldingene greie, nen ganger verprøver jeg deres kding ut fra de klartekst - pplysninger sm gis, g nen ganger flir dere spørsmål tilbake. Freløpig benytter jeg EDTA's diagnseg dødsårsaks- kder, men inviterer gjerne til bruk av ICD-IO gså. En klar frutsetning da er at dere bruker ICD-IO kder sm er relevante i frhld til nyresvikten. Eksempelvis vil 'IlO' (essensiell hypertensjn) i seg selv ikke være dialyseindikasjn, en hypertensiv nyresvikt må hete '112', '113 ' eller '115'. Man vil miste IgA-nefrpati sm egen enhet, i alle fall har ikke jeg funnet nen ICD-IO kde fr den. Selv m EDTA- diagnsene har sine feil g mangler er de rimelig innarbeidet g lar seg anvende i statistikker. Etter en passe tilvenning vil vel gså bruk av ICD-IO gå bra. Hva vårt register skal satse på fremver vil nk gså avhenge av hva sm skjer innen EDTAregisteret. Meldeskjemaet Jeg har planer m å gjøre en del frandringer på meldeskjemaet fra årsskiflet, men ønsker ikke andre frandringer av melderutinene enn litt raskere meldinger fra de sm er tregest av dere. Fr det ene er det ønskelig med litt bedre registrering av tilleggssykdmmer «<cmrbid cnditins») ved behandlingsstart. Fr det andre er det egentlig ne ulgisk at vi ikke til nå har registrert nen av de data sm inngår i årsskjemaet fr pasienter sm dør innen i året. Fr en pasient sm dør samme år sm han startet behandling har vi i dag ingen behandlingsrelaterte data, de er ndt til å passere et årsskifte fr å fli en status registrert. Og det begrenser j analysemulighetene sterkt, ikke minst er det j frhldene hs de søm dør tidlig vi bør granske nøyere! Av praktiske grunner trr jeg det er best å ha et eget meldeskjema fr pasienter sm dør i uremibehandling, der det i tillegg til dødsårsak g siste kteatinin spørres etter en del andre begivenheter fra det aktuelle behandlingsår. Så meldeskjemaet må fli en ppdatert versjn merket ' 2000'. Så kan dere brenne restpplaget av 1900 talls-skjemaene ved en. enkel liten høytidelighet! Frslag m endringer av meldeskjemaet mttas gjerne, g da snarest mulig. Aktivitet i 1998 Fjrårets aktivitet i nrsk nyresviktbehandling fremgår av registerets årsmelding. Den er sendt til registerets kntaktpersner ved alle enheter g Telje Apeland har lagt den ut på Internett på freningens hjemmeside. Dessuten er den sendt til alle fylkeshelsesjefer, til Helsetilsynet g til departementet slik at de skal være advart m utviklingen. Kntaktpersnene har gså flitt mine tabeller sm viste insidens g prevalens frdelt på sentre, samt en nkså utførlig ventelistestatistikk pr. årsskiftet. Er det nen sm savner disse er det bare å ta kntakt. Aktiviteten i 1999 Hittil i år (pr 30.9) er det registrert 233 nye pasienter i uremibehandling, på samme dat i fjr var det registrert 253. Jeg mistenker nen av dere fr ikke å være særlig gdt a jur, men hvis de samme melderne var i samme grad på etterskdd i fjr så er det kanskje tatt litt færre nye pasienter i behandling i år? På transplantasjnssiden ligger vi gså en anelse etter fjråret, hittil 55 med levende giver mt 56 i fjr g 87 nekr-lx. mt 91 i fjr. Nå blir det j ingen flytting før nyttår, så det er bare å minne intensiv-kllegene m at det trengs rganer! Arsskjema 1998 Skjemaer har strømt inn i stre g små bunker, alle er gjennmgått av meg g alle med vesentlige feil g mangler har vært returnert med gule g røde streker! Dessverre har det trukket ut med å fli lagt pplysningene inn på data, dels på grunn av

6 Nefrlgisk frum Page 6 «Arsskjemaene innehlder mange viktige data Jeg er mttagelig fr frslag g ser gjerne at nen med lyst g interesse deltar i å utnytte det sm er samlet inr>. «Men nå ønsker vi gså å se nærmere på de krniske rejeksjner g vil registrere m en pasient har fått stilt denne diagnsen» sekretærmangel. Men nå er alle skjemaer fr de transplanterte lagt inn. Det er kmmet inn skjema på 93,8% av de sm levde med fungerende graft ved årsskiftet (de mest ny-transplanterte var da ikke tatt med). Hveddelen av restansene skyldes tre sentre men alle vi har 'utestående frdring~r' hs vil få sine purrelister på samarbeidsmøtet. Det er klart at en svarprsent på nesten 94 (av ver 1700 skjemaer) uten nen purring herfra er ne andre bare kan drømme m. At jeg drømmer m å kmme pp ver 99% spntane svar viser j bare min tiltr til at dere er interesserte i at vi skal ha gde data. Når det gjelder dialysepasientene, kmmer evt. purringer så snart Sigrun Hel har fått innhldet av disse skjemaene inn i databasen. Årsskjemaene innehlder mange viktige data g disse er nk hittil ikke bearbeidet så. gdt sm de frtjener. Jeg er mttagelig fr frslag g ser gjeme at nen med lyst g interesse deltar i å utnytte det sm er samlet inn. Neste årsskjerna må nk gså frandres ne, jeg trr det bør lages ett skjema fr tx-pasienter g ett fr dialysepasienter. De delene sm er felles hldes identiske, så frskjellene vil gjelde nedre del av skjemaene. Til nå har vi spurt m rejeksjnsepisder, dvs. akutte rejeksjner, men fte isteden tatt svar m krnisk rejeksjn (sm vi ikke har spurt m). Men nå ønsker vi gså å se nærmere på de krniske rejeksjner g vil registrere m en pasient har fått stilt denne diagnsen, g i så fall m dette er basert på bipsi eller ren klinikk. Vi må gså ta knsekvensen av at flere pasienter flir annen immunsuppresjn enn standard trippel. Fr dialysepasientene vil vi inkludere spørsmål m KTN sm flere har etterlyst i nen tid. Jeg har latt meg frtelle at det benyttes frskjellige utregningsmetder, men håper verdiene er tilstrekkelig sammenlignbare til å vurderes. Kanskje freningen kan besørge en standardisering? Trbjørn Leivestad Hvrdan fungerer Nrsk nefrlgiregister? Histrien kan leses i jubileumsbken. Krt kan sies at registeret samrder all datainnsamling både fr transplanterte g dialysepasienter. Det rapprteres rutinemessig tilbake til nrske sentre g til internasjnale registre. Årsrapprtene har de siste år vært skrevet på engelsk g lagt ut på nyrefreningens luemmeside. På frespørsel lages frskjellige versikter, bl.a. i foibindelse med helseplaner.l.. Frmelt eies registeret av Rikshspitalet g har knsesjn fra Datatilsynet basert på pasientsamtykke. Ellers er det ikke så mye frmalisme ved registeret. Byråkratiet er begrenset, undertegnede er både styremedlem, daglig leder, sekretær, kvalitetskntrllør, dataperatør g knvlurtklistrer (uten særskilt gdtgjørelse). Der finnes intet driftsbudsjett eller regnskap, arbeidet gjøres innenfr eller utenfr arbeidstid. g rekvisita sv. inngår i!mmis frbruk. Opplysningene i registeret faller i t kategrier: løpende rapprtering (dvs. begivenheter etter hvert sm de inntreffer) g status ved årsskiftet. Landets nefrlger rapprterer spntant g/ eller etter ppfrdring/mas alle nye sm tas i dialyse eller bytter behandlingsfrm rundt m, transplantasjnene har vi versikt ver her. Fremdeles brukes papirskjemaer fr rapprtering, jeg trr det frtsatt er et stykke frem før det blir aktuelt med n-line registrering via nettet. Både på grunn av teknikken, g frdi jeg er i tvil m hvrdan datakvaliteten vil bli hvis ikke all registrering blir kntinuerlig kvalitetsvervåket. Fr å sikre at alle ddsfall kmmer med sjekkes registeret jevnlig mt Flkeregisteret, etter den prsedyren må det sm regel sendes en del frespørsler. En del frespørsler initieres gså ut fra min dbbelrlle - av rekvisisjn fr vevstyping eller pplysninger på nyremøtet fremgår iblant at nen er i dialyse uten å finnes i Registeret. Jeg sjekker ikke alltid, men de fleste nefrlger har nk fått nen slike påminnelser. Den største jbben er Årsskjemaet, sm vel de fleste har stiftet bekjentskap med Status

7 Nefrlgisk frum Page 7 «Resultatet av års anstrengelser ligger her sm en database. Jeg trr kvaliteten på det sm er registrert gjennmgående er gd Spørsmålet er m det finnes nen sm ønsker å hjelpe til med å bruke dem» fr alle sm er i dialyse eller har fungerende transplantat pr gir en mengde pplysninger. Her er nyreseksjnen behjelpelig med sekretærassistanse til å registrere alt i databasen, det dreier seg m ver t tusen skjemaer. Men alle skjemaer gåes igjennm av meg, g ved klart mangelfull utfylling returneres de til utfylleren med behnrige gule g røde niarkeringer. Erfaringene her bekrefter min skepsis til ukntrllert n-line rapprtering, det skal innrømmes at jeg iblant lurer på m kllegene kan lese g skrive! Resultatet av års anstrengelser ligger her sm en database. Jeg trr kvaliteten på det sm er registrert gjennmgående er gd. Jeg er ikke i tvil m at dataene er underutnyttede. Spørsmålet er m det finnes nen sm ønsker å hjelpe til med å bruke dem. Der må jeg vel håpe på nen av "de nye lesere" sm ikke har vært med siden starten? Trbjørn Leivestad Vevstypelabratriet - Institutt fr transplansplantasjnsimmunlgi gimmi I frbindelse med Rikshspitalets flytting så man det frnuftig å slå sammen de t immunlgiske labratriene IGRI (Institutt fr generell g revmatlgisk immunlgi) g ITI (Institutt fr transplantasjnsimmunlgi - det tidligere Vevstypelabrat0- riet). Nyskapningen heter Immunlgisk Institutt, der Erik Thrsbyer avdelingsverlege. Frmelt g administrativt er det nå en avdeling, men inntil flytting skjer hlder vi til på frskjellige adresser. Derfr bør frtsatt pst til hver av enhetene adresseres til de gamle betegnelsene (ITlg IGRI) helt frem til innflytting skjer (når nå det måtte bli). Jeg har frtsatt ansvaret fr service fr rgantransplantasjner, ventelister etc. Trbjørn Leivestad Innskjerping av praksis fr retyping g antistffscreening fra IMMI Behvet fr retyping før livingdnr transplantasjn Kravet m at det skal freligge t separate typinger av pasient g dnr kan synes unødvendig ettersm vi ikke lenger pererer med minstekrav til HLA frlikelighet mellm giver g mttager. Derimt er kravet m ABO frlikelighet abslutt g vårt institutt har ansvaret fr å påse at dette er tilfredsstillende avklart. Frdi det alltid vil være en viss risik fr feiltyping, g en trlig ne større risik fr frbytninger g skrivefeil, vil det være medisinsk ufrsvarlig å avstå fra kravet m t uavhengige undersøkelser. I frbindelse med typing undersøkes gså pasienten fr HLA antistffer, både spesifikt mt påtenkt dnr (crss match) g mt HLA antigener generelt (screening). Psitive funn her vil være avgjørende fr m transplantasjnen kan gjennmføres, eventuelt frutsetter spesiell frbehandling. Ved slike undersøkelser er risik fr falsk psitive eller falsk negative reaksjner større, g det vil fte være behv fr supplerende undersøkelser fr å si i hvilken grad funn skal påvirke kliniske beslutninger. Kravet til tilfredsstillende utredning bør ikke settes lavere fr mttaker av living-dnrnyre enn fr pasient på venteliste fr nekrnyre! Går det gså en del tid mellm undersøkelsene g innleggelse, kan pasientens antistffstatus ha endret seg slik at man får en verraskelse ved innleggelsen. Derfr bør det sendes ny prøve til screening, eventuelt gså gjøres ny crssmatch, hvis retyping skjedde et år før transplantasjnen blir av. Spesielt m pasienten skulle ha vært perert g/eller ha fått bld i mellmtiden. Av hensyn til utnyttelse av perasjnskapasitet ved kirurgisk avdeling, er det nheldig dersm planlagte transplantasjner må utsettes p.g.a. at det ppstår usikkerhet m den immunlgiske utredning. Det er gså meget kjedelig vis a vis pasient g dnr. At det kan være en viss risik fr å ppleve

8 Nefrlgisk frum Page 8 «Men en påmelding blir ikke reelt effektuert før det etterspurte serum er i hus, uansett hvilke standardbrev dere g pasientene har fått!» dette må man nk akseptere, men jeg finner det vanskelig å gdta at det kan skje frdi klleger ikke følger retningslinjene. Fra IMMIs side vil vi derfr hevde at det ikke skal tildeles dat fr fatnilietransplantasjn før retyping av pasient g dnr er utført, slik at faglig tilfredsstillende utredning alltid kan være sikret. Serum prøve ved påmelding g reinnmelding til nekrtransplantasjn. Når en pasient tas pp på nyremøte fr slik melding, vil vi sjekke m vi har tilstrekkelig fersk screening av pasienten g et serum sm er mindre enn tre måneder ganunelt, mindre enn en måned fr PRA-psitiv pasient. Nyreseksjnens lege tar slike påminnelser med i sitt ntat, g standardbrevet til avdelingene minner m behvet. Men en påmelding blir ikke reelt effeklert før det etterspurte serum er i hus, uansett hvilke standardbrev dere g pasientene har. filtt! Og det tar nen ganger urimelig lang tid før bldprøve kmmer. Vi har derfr startet en ny praksis: gså fra IMMI sender vi et brev, vanligvis stilet til Nefrlgiregisterets kntaktpersn på stedet, der det presiseres at påmeldingen ikke blir effektiv før bldprøve er kmmet. Internt har vi en rutine hvr det blir sjekket m prøve er kmmet så påmeldingen ikke skal bli liggende på is lenger enn nefrlgen legger pp til. Fr øvrig hender det at en pasient blir akseptert fr påmelding på nyremøtet "etter retyping" eller "etter typing g retyping" når alt annet er i rden. Også da må man være klar ver at intet blir effeklert før retyping er gjrt g pasienten har vært screenet minst en gang. Vi har screening ca. en gang i måneden, så det kan ta tid før slike påmeldinger blir effektive! Trbjørn Leivestad - j egenskap av transplantasjnsimmun%g. Vintermøte i freningen er på Hafjell Quality Htel mars 2000 Påmeldingsskjema g freløpig møteprgram vil snart bli utsendt, Du bør delta- har du ideer-kntakt chairman: Einar Svarstad Nytt m EDTA-registeret Nedtur fr EDTA registeret EDTA-registeret var engang i tiden et gdt g tilnænnet kmplett register, ikke minst hadde nrske enheter rd på seg fr gd rapprtering. Ved selvsyn har jeg riktig nk knstatert at det manglet en del pasienter der, til gjengjeld mange var dbbel- g trippel-registrerte. Men etter hvert sviktet rapprteringen fra mange land g sentre, samtidig sm registeret teknisk sett ble utdatert. Og til trss fr at ERA har pumpet inn en mengde sveitserfranc har man ikke filtt registeret på bena igjen. Registeret med en mderat stab har hldt til på St. Thmas' i Lndn, men er nå sagt pp derfra. Den gamle lederen, Selwd, måtte gå, man ansatte en ny (plsk lege, GeIlert) sm sluttet innen 2 år uten å ha filtt utrettet det stre. Så ansatte man en greker sm angivelig skulle være flink, han traff jeg aldri - i nen papirer st det kryptisk "he has disappeared". Flytting av registeret til Nederland Under EDT A-møtet i Rimini i fjr ble det nedsatt en kmite sm skulle gå gjennm hvrdan registeret burde rganiseres, hva det burde innehlde sv., fr å kmme med en innstilling i Madrid. Carla Grønhagen Riska (Finland) ble de nrdiske registreres representant. I mellmtiden valgte ERAs styre å flytte registeret til Amsterdam, der det skal ivaretas av bistatistikerne i Academic Medical Center, freløpig fr en prøveperide. Det er enighet m at registeret skal baseres på rapprtering fra nasjnale (evt. reginale) registre g ikke fra enkeltsentre. Men resten av utredningen var ikke ferdig, gmppen fikk et halvt års frist til å fremlegge frslag fr et ekstrardinært registermøte. Nrske data har ikke vært levert siden 93-94, registeret har ikke vært i stand til å ta imt g nyttiggjøre seg slike pplysninger. Men de har i alle fall filtt årlige samlepplysninger, så de har vært ppdatert i den grad nen har kurmet ha nytte av det. Og våre (deres!) data er vel tatt vare på her g kan viderebringes når det er klart at det har en hensikt. Trbjørn Leivestad

9 Nefrlgisk frum Page 9 adresser fr freningens medlemmer- send ss din! Aakervik, Odd, Innberred sykehus Apeland, Terye, Sentralsykehuset i Rgaland - Bangstad, Hans Jacb, barneavd, Ullevål sykehus Berentsen, Gerd, Haugesund sykehus Brekke, Inge B, Rikshspitalet inge. Eriksen, Bjørn Odvar, Reginsykehuset i Trmsø Frslund, Terye, Haukeland sykehus Ganss Rudiger, SiA Hartmann, Anders, Rikshspitalet Hjelmesæth Jøran, Vestfld Sentralsykehus Hldaas, Hallvard, Rikshspitalet Iversen, Bjarne, Haukeland sykehus Jenssen; Trnd Geirr, Rikshspitalet Jørstad, Størker, Reginsykehuset i Trndheim Ljønes, Finn, Buskerud sentralsykehus Midtvedt, Karsten, Rikshspitalet Nrdal, Knut P. Rikshspitalet Nrsk nyremedisisnsk frening- Internet adresse karsten. HttpI/pc his.n Nrsk nyremedisisnsk frening- Kvaliteshåndbk HttpI/pc his.nlHenie/lp.html Os, Ingrid, Ullevål sykehus Kremer, Dag, Prtland;US Rumpsfeld, Markus, Reginsykehuset i Trmsø Radlke Andreas Rumpsfeld, Markus, Reginsykehuset i Trmsø Stkke, Eirik Schram, Buskerud SSH, Drammen Svarstad Einar, Haukeland sykehus Trvik, Thr Styrk; Reginsykehuset i Trmsø Wiik-Larsen, Else Westlie Lars eller n Aasarød, Knut, Reginsykehuset i Trndheim ~ ~ ~, Er din adresse feil- vil du ha din på listenmail den til " nline.n ener ~ l

10 . Nefrlgisk frum Page 10 Referat fra styremøte i nrsk nyremedisinsk frening Htell Cntinental KL inkludert kvaliteshåndbksmøte Til stede: Anders Hartmann Einar Svarstad Gerd Berentsen Trnd Jenssen Ingrid Os Sak 1: Referat fra styremøte ble gdlgent, med følgende krreksjn: Årsmøtet finner sted Sak 2: Pst ut. Brev til Hans Ott Olsen, nytt stttemedlem fra Rche. Brev til prgramkmit,en, Nyrefreningens vintermøte. Diverse vedrørende vintermøtet. Frespørsel til spesialistkmiteen datert g , ny frespørsel sendes. Nye medlemmer sm er tilskrevet m medlemskap: Leif Anders Stuevld, RiT Mari Jhansen, RiT Bartek Witczak, stud.med., Osl. Thr Styrk Trvik, RiT> Arild Vikse, Osl Egil Hagen, Arendal Terje Frslund, Bergen(asssiert) Yngve Stålstrøm, Gambr AlS Bristl-Myers Squibb AlS Per Nesheim, AstraZeneka AlS Grazyna Jarsz, AstraZeneka AlS Erik Flatmark, Bayer Nrge AlS Ruth Søreide, Baxter Nrge AlS Brev tij Erling K Brdwall vedrørende ju. bileumstalen. Brev til Tidsskriftet fr utlysing av Janssen-Cilag stipend Brev tij Sverre Kjeldsen vedrørende mulig samarbeid mellm Hypertensjnsfreningen g Nefrlgisk frum. Brev til AstraZeneca vedrørende EDTAkngressen i Madrid. Frslag til brev til Helse- g Ssialkmiteen v/ leder Jhn Alvheim, vedrørende takstrdninglrefusjn ved peritneal dialyse. Brevet (utarbeidet av Einar Svarstad) videresendes til Helse- g Ssialkmiteen med ønske m et møte fr å diskutere dette prblemet. Invitasjn til industrien m å delta med utstilling på vintermtet. Pst inn. Styrets tilsvar på klagesak i LMI vedrørende 25-årsjubilets spnsr. vedrørende høstmøtet Nrsk in- dremedisinsk frening. Brev til Regnskapshuset vedrørende årsregnskapet. Brev vedrørende støttemedlemskap i Nrsk nyremedisinsk frening sendt til: Jack Lund, Vingrned T. Haugen-F1erme, SB Bjørn Jhnsen, Scandmed W. Utheim, Sanfi-Winthrp Erik Løkkevik, Rche Nrge AlS R. Øverby, Pharmacia & Upjhn Asta Gjersvik, Nvartis Nrge Per Bj>nnes, MSD (Nrge) AlS Arve Reite, Løvens Kemiske Even Sundal, Janssen-Cilag AlS Brev fra Nrsk indremedisinsk frening vedø>rende høstmøtet. Brev fra Leif Anders Stuevld, RiT Brev fra prfessr Øivind Ekeberg, Ullevål, sm ønsker jubileumsbken tilsendt. Brev fra Statens helsetilsyn - Ventetidsgaranti. Styret svarer at Nrsk nyremedisinsk frening har nedsatt utvalg sm behandler spørsmålet i en større sammenheng (utvalg fr nefrlgisk standard). Utvalgene ventes å være ferdig med sin innstilling i løpet av høsten år Brev fra Hallvard Hldaas vedr>rende ptmeldte til 4th American Sciety f Nephrlgy Annnal Bard Review Curse & Update, San Fransisc. Tilsendte retningslinjer fr samarbeid mellm legestand g farmasøytisk industri. Brev fra Egil Hagen, Arendal Brev fra Hans Ott Olsen, Rche. Invitasjn m å delta i etablering av Frum fr Antitrmbtisk Behandling i Nrge. Styret fretar ingen initiativ i saken. Brev fra DnIf: Behv fr frskningskmpetanse i sykehus. Brev fra Dnlf: Sykehusavdelingenes rapprtering m utdanningsvirksmheten 1996/

11 , Nefrlgisk frum Page Il Innsendt klage i LMI på spnsr (Pfizer) i frbindelse med Nrsk nyremedisinsk frenings 25- Årsjubileum. Plizers svarbrev på klagesak i LMI vedrørende vårt 25-årsjubileum. Brev fra Klaus Ølgaard med invitasjn m å delta i planleggingen av EDTAkngressen år Prgram fr høstmøtet Nrsk indremedisinsk frening. Brev fra Thr Trvik, RiT> Invitasjn til møte LNT vedrørende "Nyresykes behandlingssituasjn i Nrge i 1999". Ny representant til Signe g Albert Bergsmarkens fnd. Styret freslår at Bjarne M. Iversen gjenvelges. Brev fra Erling Brdwall vedrørende festtalen til 25-års jubileet. Talen trykkes i Nefrlgisk Frum. Brev fra Erling Saltvedt vedr)rende stilllingss)knad fra utenlandsk nefrlg. Brev fra Den nrske lægefrening vedrørende pressekntaktliste på Intemett. Brev fra Sanfi vedrørende medlemsavgift i freningen. Brev fra utredningskmiteen fr Standard fr drift av nyreseksjner g dialyseavdelinger: Oppsummering av høringsuttalelser. Brev fra Gøtebrgs Universitet (Manias Aurell): Ønske m dannelse av Scandinavian Sciety f Nephrlgy. Saken verlates til det neste styret. Brev fra Den nrske lægefrening: Sammensetningen av det nye styret i freningen skal innrapprteres til Dnlf innen Brev fra Dnlf: Utvikling av akkrediteringssystem fr etterudanningstilbud i Eurpa. Brev fra Telje Frslund, Bergen m asssiert medlemskap. Brev fra Dag Paulsen: Gnidelines fr behandling av renal anemi, versettelse av Cilag-Janssen publikasjn. Styret freslår at Cilag-Janssen utgir en nrsk versjn av denne utmerkede versettelsen. Sak 3: Vintermøtet år Finner sted på Quality Hafjell Htell, Dyer, Kntakt med spnsrer er etablert. Ett hundre rm er bestilt. Team Cngress har hånd m arrangementet i samarbeid med Einar Svarstad. Sak nr 4: Nrsk standard... fr drift av dialyseavdelinger. Utredningskmiteen har nedlagt et strt arbeid. Endelig vurdering av rapprten er vanskelig før innspill fra alle dialysesentra freligger. Det bør freligge svar fra alle dialyseavdelinger før rapprten flir sin endelige utfrming. Infrmasjn blir gitt på årsmøtet, g i tillegg kmmer saken pp på Vinterm)t~t Sak nr 5: Nefrlgisk Frum Bladets sigebne versendes det nye styret. Det er et ønske fra det gamle styret at Nefrlgisk Frum frtsatt kan distribueres, men redaktøren må ha mer assistanse. Det freslås at ansvaret fr de enkelte utgivelser rterer mellm hver av styrets medlemmer, med dead-line l. februar, l. jnni g l. ktber. Sak nr 6: Følgende innstilles til årsmøtet sm æresmedlemmer i Nrsk nyremedisinsk frening: Knut Jachim Berg Jarle Ofstad Erik Enger Fredrik Kiil sak nr 7: Innstilling stipender. Janssen-Cilag stipend Slbjøg Sagedal kr ,- (hvis ikke lønnsstipend) Anders Asberg/Karsten Midtvedt kr , Anna Reisæter kr 3.500,- Freningens reise- g frskningsstipend Anna Bjerre kr Bartek Witczak kr 5.000,- Hans-Jacb Bangstad kr 2.700,- Ingrid Os kr ,- Sak nr 8: Årsmøtefrberedelser Innkalling med saksliste er utsendt i tide. Valgkmiteen arbeider med frslag til nyrt styre. Sak nr 9: Eventuelt Iøgrid Os brakte pp et ønske m at nefrlger sm ansettes på nrske nyreavdelinger, gså er spesialister i indremedisin (gjelder spesielt fr nyreleger med uteulandsk bakgrunn. Vi har tidligere frespurt Spesialitetskmiteen m dette, ny frespersel sendes. Videre har Nyremedisinsk avdeling ved Ullevål Sykehus ønske m ytterligere 2 utdanningsstilliøger. Til slutt ble det nevnt at aktiviteten til Reginale helsentvalg, sm har innflytelse på pprettelsen av stillingshjemler, må bli bedre!gent. Rikshspitalet Trnd Jenssen «Sak nr 5: Nefrlgisk Frum Bladets sigebne versendes det nye styret. Det er et ønske fra det gamle styret at Nefrlgisk Frum frtsatt kan distribueres, men redaktøren må ha mer assistanse..

12 . Nefrlgisk frum Page 12 Bjørn Odvar Eriksen's dktrgrads-disputas Første prøvefrelesning, selvvalgt fredag 21/10: Randmiserte kntrllerte frsøk: Gullstandarden ved terapivalg i praktisk klinikk? Andre prøvefrelesning:, ppgitt emne: Drøft bruk av ekspertpaneler ved vurdering av nytte av helsetjenester. lørdag 22/10-99-avhldt diputas ved RiTø: «THE POTENTIAL FOR REDUCING IN APPROPRlATE HOSPITAL ADMIS SIONS: A STUDY OF HEALTB BENEFITS AND COSTS IN A DEPARTMENT OF IN TERNAL MEDICINE" Sm Første ppnent fungerte pr!. Jes Søgaard, København, 2.ppnent prf dr.med. Rar Jhnsen, Trndheim. Tredje ppnent var I.amanuensis Ragnar Htvedt, Trms. "Unødvendige sykehusinnleggelser" har vært definert sm innleggelser sm ikke fører til helsegevinst fr pasienten eller sm kunne gitt samme helsegevinst på et lavere msrgsnivå. Studier fra mange land har funnet bøye andeler av slike innleggelser, g det har vært alminnelig antatt at de representerer en mulighet fr besparelser av samme størrelsesrden. Dette frutsetter imidlertid at de kan identifiseres på innleggeisestidspunktet, g at de kster det samme sm andre innleggelser. Disse frutsetningene er nå undersøkt på medisinsk avdeling ved Reginsykehuset i Trmsø. Ethvert tiltak fr å redusere antallet unødvendige innleggelser må på en eller annen måte hasere seg på legers kliniske slgønn. Fr å undersøke m slike tiltak lar seg gjennmføre, lt vi t ekspertpaneler vurdere nødvendigheten av alle innleggelser i avdelingen ver en seksukers peride. Hvert av panelene bestd aven indremedisiner, en kirurg g en allmennprak-. tiker sm alle var spesialister med lang erfaring. På grunnlag av de pplysningene sm frelå på inhleggelsestidspunktet, frsøkte panelene først å frutsi m en innleggelse ville vise seg å ha vært nødvendig etter utskriveise. Etter utskrivelse fretk de så en endelig bedømmelse av m innleggelsen faktisk hadde vært nødvendig. Fr hver pasient ble frutsigelsen på innleggelsestidspunktet utført av det ene panelet, mens det andre std fr den endelige bedømmelsen av nødvendighet etter utskriveise. Disse bedømmelsene ble gjrt på grunnlag av vurderinger av gevinst med hensyn tit livslengde g livskvalitet av syke Iiuspphldet. Sykehusets kstnader fr hver innleggelse ble beregnet. Fr å finne ut m de t ekspertpanelene var enige med hensyn til disse vurderingene, ble et tilfeldig utvalg på 10% av innleggelsene vurdert av begge paneler. Det viste seg at enigheten mellm dem var tilfredsstillende. Ved bedømmelsen etter utskriveise mente ekspertpanelene at en fjerdedel av innleggelsene hadde vært unødvendige. Helsegevinsten av de nødvendige innleggelsene var svært ujevnt frdelt mellm pasientene. Nen fli pasienter hadde hatt gevinst tilsvarende livreddende behandling, mens en bøy andel bare hadde ppnådd krtvarig bedring av livskvaliteten under eller like etter pphldet. Gjennmsnittskstnaden fr de undvendige innleggelsene var bare halvparten av den fr de nødvendige. Den samlede kstnaden av de unødvendige imileggelsene utgjrde 12% av ttalkstnadene. På innleggelsestidspunktet klarte ekspertpanelene bare å identifisere en fjerdedel av de unødvendige innleggelsene. I tillegg ble en tidel av de nødvendige innleggelsene feilaktig klassifisert sm unødvendige. Dersm man hadde brukt panelenes frutsigelser på innleggelsestidspunktet fr å redusere antall innleggelser, ville dette kun ha resultert i beslgedøe kstnadsbesparelser, men nen pasienter ville lidd helsetap frdi en del nødvendige innleggelser ikke ville ha blitt gjennmført. I frhld til besparelsene var disse heisetapene uakseptabelt stre. Det knkluderes med at tiltak fr å redusere undvendige innleggelser på grunnlag av vurderinger på innleggelsestidspunktet sannsynligvis ikke ville gitt besparelser sm ville stått i frhld til den helseskadelige effekten. Vi er glade fr å kunne annnsere at Bjørn Odvar har dsiputert 22/ Det er ikke så fte vi har kliniske dktrgradsarbeider i vårt fag. Riktignk er det et mer generelt helsemessig aspekt han har disputert på, men vi regner frtsatt Bjørn Odvar sm nefrlg g føler ss trygge på at han vil frtsette sm det gså i tiden fremver. Det er spesielt hyggelig at det RiT ø sm har fått en ny dktrand i nefrlgi. Vi gratulerer Bjørn Odvar g nyreseksjnen ved RiT ø med arbeidet g håper det gir knppskyting i miljøet.

13 Nefrlgisk frum Page 13 Referat fra Nephrlgisches Seminar i Heidelberg Hvert år avhlder Eberhard Ritz sitt Nephrlgisches Seminar i Heidelberg. Denne gang det 23. i rekken, sm fant sted februar Til møtet kmmer nefrlger fra de tysktalende land g andre nabland. Denne gangen var det deltagere. Møtet finner sted i Stadthalle i den idylliske histriske del av Heidelberg. Det er høyt faglig nivå, g møtet burde gså ha interesse fr nrske nefrlger. Ca. 40% av fredragene fregikk på engelsk, resten på tysk. Mange tyske fredragshldere brukte lysbilder med engelsk tekst. l det hele tatt har tyskerne etterhvert fått en svært så anglfil faglig tilnærming. Nrsk skletysk burde være tilstrekkelig fr å få et gdt utbytte av den tysk - språklige del av møtet. Det var lagt pp med frmiddags- g ettermiddags sesjner med inviterte fredragshldere. Mange er nk invitert av Eberhard Ritz på bakgrunn av den rlle han har hatt sm redaktør av Nephrlgy Dialysis Transplantatin. Mange bidragsytere har nemlig hatt sitt navn på aktuelle publikasjner i tidsskriftet i løpet av det siste året. Diabetes, hypertensjn g dialyse var hvedtemaer, hver frmiddag Først ut var Eli Friedman sm alltid er like elegant i både pedaggisk g faglig fremføring. Han ga først en bred redegjørelse m avanserte glyksylerte endeprdukter (AGE) g betydningen fr diabetisk nefrpati, dialyserelatert amylidse, prgresjn av athersclerse hs diabeiikere med nyresvikt g mulig sammenheng mellm AGE g tksisk virkning på NO syntesen. Han gjennmgikk deretter virkningsmekanismer g teraputiske muligheter av aminguanidin fr å frebygge dannelse av AGE. Det var så fredrag m status presens fr pankreas- g øycelletransplantasjn. l hypertensjn sesjnen var det fredrag m betablkkere hs nyrepasienter med g uten diabetes. Ritz hadde et tankevekkende fredrag m hypertensjn g hyptensjn hs dialysepasienter, hvr han la vekt på at hypervlemi er den viktigste faktr fr høyt bldtrykk hs dialysepasienter. Han betnte betydningen av ptimalisering av tørrvekt, sajtrestriksjner, gradvis rednksjn av Na i dialysevæsken, lengre g flere dialysebehandlinger pr. uke. Ungers gruppe fra Kiel ga en ppdater versikt ver angitensin-receptrer. Det var dessuten innlegg m genetikk g hypertensjn. I chalysesesjnen var det innlegg m hmcystein hs dialysepasienter, etiske aspekter ved å avslutte dialysebehandling, adjuvansterapi til Ep. Av interessante innlegg ellers kan nevnes nyrearteriestense g MR-Angi, betydningen av apptse i nefrlgien g nefrlgiske aspekter ved entthelin- receptr antagnister, samt nyeste viten m CMV -diagnstikk. Prgrammet hadde gså en pst med videpptak av nefrlgiske ultralydundersøkelser, g hvr deltakerne skulle kmme med diagnstiske verveielser i frhld til det sm ble vist. Her har vi mye å ta igjen! Møtet var således en meget bra sammensatt blanding av klinisk nefrlgi g frskningspregede fredrag med relevans fr en interessert kliniker. Neste nefrlgisk seminar i Heidelberg finner sted mars Møtet anbefales fr nrske nefrlger! Dagfinn Dyrbekk Vestfld Sentralsykehus Vi takker fr referatet. Det vil vel frtsatt være enklest fr de fleste å delta på engelsktalende møter, men prgrammet er åpenbart meget gdt Ofte er det j gså slik at ikke alle kan dra på EDT A ekller andre stre møter g da kan deme møtet åpenbart være et gdt alternativ Eberhard Ritz er j en av de største navn i nefrlgien g en str pedagg er han gså. R

14 Nefrlgisk frum Page 14 Medlemmer i nrsk nyremedisinsk frening nv Aakervik, Odd Aarseth, Harald Aarseth, Hans Petter Aasarød, Knut Ivar Aksnes, Havard Arnbatchew, Gunnu Albrechtsen, Dagfinn H Amiry-Mghaddarn, Mahmd Anderssen, Nnnan Jhn Anderssn, Kirsti Svendsen Apeland, Telje Arnesen, Erik Bangstad Hans Jacb Bentdal, Øystein Hagen Berentsen, Gerd Wenche Berg, Knut Jachim Berg, Leif Bergrern, Harald Bjerre Anna Bjørbæk, Eyvind Vasdahl Bjørkurn, Kari Ørbech Bjørnsn, Leif Jan Blørstad Oystein BstadLeif Brachman, Damien Brekke, Inge Bjørn Brekken, Kjell Jar Brdwall, Erling Kruge Bugge, Jan.Fr Dahl, Ketil J. Dale, Astrid Dehli, Ole Draganv, Branimir Dyrbekk, Dagfinn Eide, Ivar Knrad. Eide, Trnd Cat Enger, Erik Eriksen, Bjrn Odvar Fadnes, Hans Olav Seksj.verl. Ass.1ege l Ass. lege Ass.sjeflege. Turnuslege Alderspensjnist Ass.1ege Seksj.verl. Sjeflege Seksj.verlege Alderspensjnist Asslege Seksj.verl Ass.1ege l Spesialist Alderspensjnist Prakt. Specialist Avd.verl. Seksj.verl. Avdverl. Alderspensjnist Avd.verl. Med avd.innberred sykehus, 7600 LEVANGER Avd fr patlgi, RiT, RONDHEIM Ullevål sykehus, 0407 OSLO M~ avd. Reginsykehuset, RONDHEIM Med. avd. Fylkesssykehuset, 2600 LILLEHAMMER Med.avd Ringerike sykehus,3500 Hønefss Kir.avd. BRikshspitalet, 0027 OSLO Telemark Sentralsjukehus 3700 SKIEN Vindalsringen 7, 3728 SKIEN Med. k:jin. nyremed.avd Ulleval sykehus, 0407 OSLO Med. avd. Sentralsjukehuset i Rgaland,4003 ST A VANGER Adm. Hedmark Sentralsjukehus 2400 ELVERUM Barnlnefrlgi Ullevål sykehus, 0407 Osl. Kir. stravd. Rikshspitalet, 0027 OSLO Med. avd Fylkessjukehuset, 5500 HAUGESUND Åsstubben 5, 0381 OSLO Med. avd. Rana sykehus, 8613 SELFORS Medavd Sentralsykehuset i Rgaland, 4003 Stavanger Barneavdelingen Ulleval sykehus, 0407 OSLO Med. avd. Nrdland Sentralsykehus, 8017 BODØ Med.k:Jinikk Ulleval sykehus, 0407 OSLO Med. Avd.Diaknhjemmets Syk. P.b. 23 Vindern, 0319 OSLO Med. Avd. Buskerud Sentralsykehus 3004 DRAMMEN Avd. fr pat. Haukeland sykehus, Gades Inst, 5021 BERGEN Barnek:Jinikken Haukeland sykehus, 5021 BERGEN Kir. avd. B, Rikshspitalet, 0027 OSLO Kr.sand spes. senter Tllbdgt. 4, KRISTIANSAND Grønnegt Ila, 0350 Osl Anestesiavd. Rikshspitalet, 0027 OSLO Dahls s.praksis Kjøpmannsgt.34, Pb 2615, 711RONDHEIM Med. avd. Sentralsjukehuset i Sgn g Fjrdane,6800 FØRDE Med. avd. Namdal sykehus, 7800 NAMSOS Med. avd. Buskerud Sentraisykehus, 3004 DRAMMEN Med. avd. Vestfld Sentralsykehus, 3116 TØNSBERG Nyremed. avd. Ullevål sykehus, 0407 OSLO Med avd. Østfld Sentralsykehus, 1600 FREDRIKST AD Jarveien. 5 D, 1342 JAR Med. avd. Reginsykehuset, ROMSØ Med. avd Fylkessjukehuset, 5400 STORD

15 Nefrlgisk frum Page 15 Medlemmer i nrsk nyremedisinsk frening nv F auehald, Per Fje~ers, (}urutar Fssum, Jan Christian Flatmark, Audun L. Fssum, Jan Chrisitan Ganss, Rudiger Gjellestad, Tr-Axel Grande Brr Gudmundsdttir Helga Gøranssn, Lasse Hagen, Egil Hallan, Hans A Hallan, Stein Halvrsen Carl-Erik Halvrsen, Stein Hartmann, Anders Hartsø, Madeleine Haugen, Hans Heskestad, Audun Hjelmesæth, Jøran Sture Hldaas, Hallvard Hlst -Larsen Lars Hvig, Trstein Hultstrøm, Dieter Hunderi, Odd Helge Høgåsen, Klbjørn Iversen, Bjarne Magnus Jakbsen, Arnt Jansen, Helge Jenssen, Trnd Jervell, Jak Jhansen, Mari Julsrud, Jar Jørstad, Størker Kjeldsen, Sverre Erik Kremer, Dag Krnbrg, Jens Langberg, Harald Chr. Larsen, Anne Seksjnsverlege Seksj.verlege Alderspensjnist Seksjnsverlege Spesialist Aaa.lege Seksj.verlege Alderspensjnist OveriegeMed.avd Avdverlege Avd.verlege Avdverlege Alderspensjnist Seksj.verlege. Over1./Prf. Sjeflege Seksj.verlege Seksjnsverlege Seksjnsverlege Prfessr Seksjnsverlege Med. avd Rikshspitalet, 0027 OSLO Med. Avd Vest-Agder Sentralsykehus, 4604 KRSAND Med.avd. Fylkessykehuset 2800 GJØVIK Ull.ernveien 30, 0280 OSLO Trkesvingen 12, 2819 Gjøvik Med. avd. Akershus Sentralsykehus 1474 NQRDBYHAGEN Med. avd. Vest-Agder Sentralsykehus, 4604 KRJSTIANSAND Medisinsk lab. Betanien, O 172 Osl Med.klinikk Ullevål sykehus, 0407 Osl Med. avd Sentralsjukehuset i RgaJand 4003 ST A VANGER Med avd., Aust Agder Sentralsyekhus, 4809 ARENDAL Med. avd, nyreseksj. Innherred sykehus, 7600 LEVANGER Med.avd Reginsykehuset, 7006 Trndheim Med.avd. BRikshspitalet 0027 Osl Lilleakerveien 11,0283 OSLO Med. avd. B Nyreseksjnen, Rikshspitalet, 0027 OSLO. Haukeland sykehus, 5021 Bergen Slvang SykhjemR egnbueveien 2 A, 0664 OSLO Med. avd. Fylkessykehuset, 6400 MOLDE Med. avd. Vestfld Sentralsykehus, 3116 TONSBERG Med avd. Rikshspitalet 0027 OSLO Med. avd. Fylkessykehuset. 5500, HAUGESUND Hasselveien 19,1344 HASLUM Med.avd. Haukeland sykehus, 5021 Bergen Med. avd. Østfld Sentralsykehus, 1600 FREDRIKST AD Med. avd, Lillehammer fylkessykehus, 2600 LILLEHAMMER Med. avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN Adm. Rikshspitalet, 0027 OSLO Med. avd. Vest-Agder Sentr.syk 4604 KRSAND Med.avd. Reginsykehuset, 9038 TROMSØ Med.stravd. Rikshspitalet, 0027 OSLO Med. avd Reginsykehuset, 7006 TRONDHEIM Med. avd. Nyreseksjnen,.Reginsykehuset, 9038 TROMSØ Med. avd. Reginsykehuset, 7006 TRONDHEIM Hjertemed. avd. Med. Klin. Ulleval sykehus, 0407 OSLO Oregn HealIh Se S.w.u.s, Vets Hspital, Pb.262 P USA Med.avd. Fylkessykehuset, 2600 LILLEHAMMER Nyremed. avd. Ulleval sykehus, 0407 OSLO Hjertemed. avd. Ulleval sykehus, 0407 OSLO

16 Nefrlgisk frum Page 16 Medlemmer i nrsk nyremedisinsk frening nv Larsen, Else Wiik Leivestad, Trbjørn Lie, Bastian Ljønes Finn Listerud, Steinar Lyngdal, Per Tre Lægreid, Inger Kann Løkkevik, Erik Midtvedt, Karsten Mnn, Eirik Murer, Fred. A. Nrdahl, Egil Henrik Nrdal, Knut Paul Nrdby, Gudmund Ofstad. Jarle Os, Ingrid Pape, Jan Fredrik Paulsen, Dag Paus, Pvel Niclay Pfeffer, Per Radtke, Anders Rauf, Nezar Hikmet Reisæter Anna Varberg Rgstad, Bård Rumpsfeldt, Markus Rønning Bjørnar Sagedal, Slbjørg Saltvedt Erling Sekse, lngegjerd Selvig Kristian Skarbøvik Alv J. Sigærpe, Anne-Brit Sigønsberg Helge Sigørten, Fredrik J Stefansen Dag Stenbæk, Ørnulf Stenehjem, Aud Stenerud, Øyvind Stkke, Eirik Schram Klinikkverlege Overeige Kst verlege Med.sjef Asslege Avd.verlege Avd.verlege Avdverlege Prfessr 1 Seksjnsverlege Klinikkverlege Lege Overeige Avdverlege Seksj.verlege Asslege Alderspensjnist Sjeflege Seksjnsverlege Bedriftslege Med. stravd. Aker sykehus, 0514 OSLO m, Rikshspitalet, 0027 OSLO Med avd Akershus Sentrals.h., 1474 NORDBYHAGEN M~.avd. Buskerud SSH, 3002 Drammen Med. avd. Hedmark Sentralsykehus, 2400 ELVERUM Med. avd. Telemark Sentral s.h., 3700 SKIEN Med avd. Reginsynehuset, 7006 TRONDHEIM Rche Nrge AlS Pstbks 41, Haugenstua, 0915 OSLO Nyremed.avd. Rikshspitalet, 0027 OSLO Barneklinikken, Rikshspitalet, 0027 OSLO Med. avd. Rana sykehus, 8613 SELFORS Med. avd. Fykessjukehuset, 6101 VOLDA Med stravd Rikshspitalet OSLO Akuttmed.k:lin. Ulleval sykehus, 0407 OSLO Med. avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN Nyrerned. avd. Ulleval sykehus, 0407 OSLO Nyremed.avd. Telemark Sentralsjukehus, 3710 SKIEN Med. avd Fylkessykehuset 2600 LILLEHAMMER Med k:linikk Ullevål sykehus 0407 OSLO Kirurgisk avdeling Rikshspitalet, 0027 Osl Nyremed.avd. Ullevål sykehus 0407 OSLO Med.avd Østfld Fylkessykehus, 1600 Fredrikstad Medavd. Rikshspitalet, 0027 OSLO MSD Nrge AlS, Pstbks 458 Brakerøya, 3002 DRAMMEN Nyremed.avd Reginsykehuset, 9038 TROMSØ Med.avd, Sentralsykehuset i Rgaland, 4011 Stavanger Med.avd Rikshspitalet, 0027 OSLO Med.avd Vestfld Sentralsykehus, TØNSBERG Medavd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN Med.avd Buskerud SSH, 3002 Drammen Med.avd. SSH i Møre g Rmsdal, 6026 ÅLESUND Med.avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN Medavd B, Rikshspitalet 0027 Osl Kirkeveien 27, 1322 HØVIK Med.avd. Sandnessjøen sykehus, 8000 Sandnessjøen Nyrerned. avd. Ulleval sykehus, 0407 OSLO Nyrerned. avd. Ulleval sykehus, 0407 OSLO DNB, Kngensgt. 18, Pstbks Il 71 Sentrum, 0107 OSLO Med avd. Rikshspitalet, 0027 OSLO

17 Nefrlgisk frum Page 17 Medlemmer i nrsk nyremedisinsk frening nv Strm, Erik Heyerdal Seksjnsverlege Strømsæther, Carl Erik Stuevld, Leif Anders Strset, Øyvind Sund, Bjørn Stale Stipendiat Svarstad, Einar Sdal, Gunnar Alderspensjnist Tafjrd, Anne-Beathe Seksjnsverlege Thierley Micaela Tft Ingrid Trvik, Thr Styrk Ulrichsen, Helge Van der Reijden, Janna Dr. Vikse, Arild Praktiserende spes. Walaas Kirsten Wessel-Aas, Telje Prakt. spesialist Westlie, Lars Odd Sjeflege Widerøe, Tr-Erik Seksjnsverlege Wiktrssn Mats Willassen, Yngvar J. Witczak, Bartlrniej J (Bartek) Studmed Øien Cecilia østensen, Jnny Avd.leder Ånstad, Unni M. Helsesjef Asssierte medlemmer Andersen Knut-Jan Prf.dr phil Frslund, Telje Kvam, Fred Ivan Dr.phil Patll.lab. Ulleval sykehus, 0407 OSLO Med. avd. Østfld Sentralsykehus, 1600 FREDRIKST AD Med.avd. Reginsykehuset, 7006 TRONDHEIM Med. avd SSH i Akershus., 1474 NORDBYHAGEN Avdfr patlgi, Rikshspitalet, 0027 OSLO Med. avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN Røaveien 13 B OSLO Med. avd. Sentralsjukehuset i MR, 6026 ÅLESUND Med.avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN Med.avd. Ritø, 9038 Trmsø Med.avd. Rit0, 9038 Trmsø Med.avd. Harstad sykehus, 9400 HARSTAD Røreks gate 18b, 2300 Hamar Riddervlds gate 8, 0258 OSLO Med.klinikk, Ullevål sykehus, 0540 Osl Braarudgt. 2, P.b. 28, 3191 HORTEN Adm. Østfld Sentralsykehus, 1600 FREDRIKSTAD Med.avd. Reginsykehuset, 7006 TRONDHEIM Sanitetsfreningens sykehus Orkdal. Med.avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN Bentsebrugt. 25c, 0469 Osl Med.avd. Reginsykehuset, 7006 TRONDHEIM Avd eksp. bi. Nycmed AlS, P.b Trshv, 040 I OSLO Byrådsavd.helse Osl kmmune, Rådbuset, 0037 OSLO Med.avd A. Haukeland sykehus 5021 Bergen Med. avd, Haukeland sykehus 5021 Bergen Betanien sykepeleieskle Vestlundvn 19, 5033 Fyllingsdalen Dette er en liste ver medlemmene, vi har krrigert etter henvendelser g nye pplysninger sm er kmmet til ss. Vi mttar gjeme flere tilbakemeldinger Hvis nen mt frmdning ikke vil ha sitt navn eller pplysninger på listen bes dette meddelt redaksjnen: Dr Anders Hartmann, med.b. RH, 0027 Osl, Tlf Eller Red

18 . Nefrlgisk frum Page 18 Nrsk nyremedisinsk frenings stipend 1999 Søknadsfristen var I.ktber- tildelinger blir gitt på årsmøtet 12. nv. Janssen-Cilag stipend 1999 Søknsadsfristen var l. ktber g stipend blir utgitt på årsmøtet 12.nv. Signe g Albert Bergsmarkens fnd Årlig utbetaling inntil ca kr fndet er pprettet av gårdbruker Albert Bergsmarken g hustru Signe, født Bakke, fra Asker. Fndet frvaltes av UNIFOR (UiO), grunnkapitalen er kr. 1.7 mill, 20% av avkastning tillegges kapitalen. Frmål: «Å fremme frskøing innen nyresykdm med særlig vekt på nyresyk - dm med nyresvikt. Stipend til unge nrske frskere. nyremedisinsk frening g Lars Westlie. Søkøadsfrist 15.mars Søkøad til advkat Else Marie Merckll, pstbks 1143, Vika 0115 Osl. I 1999 deler fndet ut cirka kr Stiftet 26. april 1992 Styret: Stein MagnelI, frmann, valgt av Landsmøtet i LNT, Hans Petter Aarseth, styremedlem, ppnevnt av LNT i samråd med Ssialdepartementet, Per Fauchald, styremedlem, ppnevnt av LNT i samråd med Rikshspitalet, Mildrid Buøen, sekretær; fast medlem av styret sm ansatt i LNT - Fndet fr frskning m nyresykdmmer g rgantransplantasjn Fndets frmål er å styrke kunnskapene m nyresykdmmer, rgantransplantasjn g aktivt bidra til å bedre pasientgruppenes livssituasjn. Frtsatt er det altså mulig å mtta støtte til frsking, utvikling g etterutdanning Fndene har støttet minst 4 dktrgradsstipendiater de senere år Red Styre:Tre medelmmer, en fra dnatrens slekt så lenge de ønsker dette (Erik Bakke), en representant fra nyremedisinsk frening (prfessr Bjarne Magnus Iversen) g en representant fra fakultetet, K.l.Berg. Styret velger selv sin frmann (K.J.Berg). Søknadsfrist er 15.februar Søkøad til UNIFOR, pstbks 1131 ; Blindern 0317 Osl. Fr å ppnå dette kan fndet tildele enkeltpersner institusjner, m.m. støtte til frsknings- g utviklin~rbeid med sikte på å bedre situasjnen fr dialysepasienter g rgantransplanterte. Dette mfaller gså levende rgangivere g pårørendes livssituasjn, samt tiltak fr å sikre rgantilgang. Det kan gså gis støtte til samfunnsvitenskapelig g teknisk- naturvitenskapelig frskning på andre mråder sm er i verensstemmelse med fndets frmål. Agnete g Einar Magnessen Gerd Stamnes g Erling Brdwalls fnd Samlet årlig utbetaling er ca kr Frmål: (<I første rekke å bidra til klinisk nefrlgisk frskøing, men gså til studiereiser sm angår slike frskningsppgaver. Styre: Prfessr i nefrlgi ved Rikshspitalet (Per F auchald), frmannen i nrsk De første årene ønsker styret å dele ut midler til pasient, pårørende g dnrrettede aktiviteter sm har med livskvalitet g psykssiale prblemer å gjøre. Søknadsfrist: l. nvember 1999, Søknaden sendes til: Fndet fr frskning m nyresykdmmer g rgantransplantasjn, ci Landsfreningen fr Nyrepasienter g Transplanterte, Pstbks 4332 Trshv, 0402 Osl. Styret i LNT ppdfrdrer ss m å søke midler fr prsjekter sm fyller fndets målsetting.

19 Nefrlgisk frum Page 19 Kurs med særlig relevans fr nefrlger i Serie 2, Trinn 2: Osl Kardivaskulær sykdm hs nyrepasienter g nyretransplanterte Ui, ktber 1999 Se annnsering sm kmmer i tidsskriftet dnlf Ble avlyst på grunn av lav deltakelse- ny dat kmmer Serie 2, Trinn 3: Bergen GlmerulnefrittJhypertensjn Uib, kurs nr B-, 7.-8.januar Oeltakere i serie 2 kan søke nyremedisisnsk frening m stipend fr deltakelse på avsiutende kurs i USA liknende pplegget etter serie I, det er enda ikke fastlagt men kan bli til smmeren år Kurs i regi av bypertensjnsfreningen i Htel Ryal Garden, Trndheim, februar Grunnkurs i nyresykdmmer Riksbspitalet 8-10 mai 2000 (25 timer) Kursleder : A. Hartmann Påmelding: Kntret fr legers viderer- g etterutdanning, kirurgisk klinikkk, Ullevål sykebus, 0407 Osl Påmeldingsfrist: 8.mars inntil 100stk. Kurs i nyrefysiplgilpatifysilgi (15 timer), Riksbspitalet mai 2000 Kursleder: A.Hartmann Påmelding sm venfr Nyremedisinsk frening uttrykker på nytt en takk til Pfizer sm ved sitt initiativ har gitt ss muligheten til å dele ut inntil 10 slike stipender årlig de nærmeste t årene. Syv deltakere gjennmgikk et usedvanlig gdt g spennende kurs i San Francisc i september i år. Møter med særlig relevans fr nefrlger i Uten ansvar fr mulige feil: 32n Meeting f tbe American Sciety lnepb[lgy, Miami 5-8 nvember Høstmøte i nrsk indremedisinsk frening, Rikshspitalet 4.-5 nvember Årsmøte i nyrefreningen, Ulevål sykehus, museet, 12.nvember th Berliner dialyseseminar, Berlin 3-4 desember 1999 Scandinavian Sciety fr the Study foiabetes (SSSO) annual scientific meeting, Osl 4-7.mai Scientific meeting f The American ScietyfHypertensin, New Yrk, mai Eurpean Meeting n Hypertensin, Gøtebrg 30 mai-2 jnni th Scientific Meeting f the Internatinal Sciety f Hypertensin., Chicag august XVIII Internatinal Cngress f the Transplantatin Sciety, Rma 27 august -I september xXXVII Cngress f the Eurpean Renal Assciatin (EOT A-ERA), Nice september rd Meeting f the American Sciety lnephrlgy, Trnt XXXVIII Cngress f the Eurpean Renal Assciatin (EOT A-ERA), Wien jnni XXXIX Cngress f the Eurpean Renal Assciatin (EOTA-ERA), København juli XL Cngress f the Eurpean Rena! Assciatin (EOTA-ERA), Berlin 9-12 juni Har du ne??? e-mai!: Vil du være med g' mtivere yngre leger fr å begynne i faget neftlgi? Vil du stimulere yngre leger til å starte frskning knyttet pp til neftlgi? La det være en del av jbben din! SSSO, Osl 4-7.mai 2000.

20 . Nefrlgisk frum Page 20 Vintermøtet på Hafjell mars 2000 Sett allerede nå av tid fr Vinterrnøtet! Dl1tte blir en unik anledning til å kmbinere faglige ppdateringer g diskusjner med skiaktivitet i nen av Nrges fineste løyper. Det kmmer snart et første brev m påmelding, g selve påmeldingen skal kunne fregå via freningens hjemmesider på Internet. Det endelige prgrammet vil senere bli lagt ut på hjemmesidene, g vil dessuten bli sendt til medlemmene i januar med endelig påmeldingsfrist. Oversiktsprgrammet ser freløpig slik ut: TORSDAG 16/3 FREDAG 17/3 LØRDAG 18/3 SØNDAG 19/ : Registering 2000: Middag : Møte : Møte : Ut : Utstillinglkaffe stillinglkaffe : Møte : Møte : : Lunsj, utstilling, Lunsj, utstilling, ski ski : Møte : Møte : Ut : Utstillinglkaffe stillinglkaffe : Møte : Møte 2000: Middag 2000: Middag : Møte : Lunsj 1300: Buss Gardermen Kursleder er Einar Svarstad så du må sende flest mulig tilbakespill m prgram g eventuelt yandre frslag så raskt sm mulig til ham -raskest:

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver.

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver. 1. Frrd Lungekreftfreningen er en landsmfattende rganisasjn fr persner sm har eller har hatt lungekreft g deres pårørende. Freningens frmål er å gi hjelp, støtte g råd til pasienter sm har, eller har hatt

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2009

Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr energi, industri g miljø Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr Energi, Industri g Miljø (FEIM) Tekna Osl avdeling Onsdag 7. januar 2009 kl. 1730 i Klubben, Ing.Hus ( i frkant av Årsmøte

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Klasseklubb Frum 2016 NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Sted: Idrettens hus, NSF Dat: 26.10.2016 Tilstede: Navn Tm Brattli Per Christian Brdal Tr Møinichen Christffer

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars 2013 1. Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater!

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater! Velkmmen! Unikt samarbeid mellm Mølla kmpetansesenter g IKEA Slependen viser til gde resultater! Lise Markant Kølbel nvember Fakta Etablert samarbeid siden slutten av 1990-tallet Et av verdens største

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/14

REFERAT STYREMØTE #01/14 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 23.01.14 REFERAT STYREMØTE #01/14 Tid/ Sted: Tilstede:

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 19/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 19/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kde: 151 Saksnummer

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Lederkonferansen 2014

Lederkonferansen 2014 Lederknferansen 2014 Lederknferansen 2014 1. 2. desember Scandic Hamar Htell Vangsvegen 121, 2318 Hamar Tirsdag 1. desember kl. 1200 Kl. 1300 Kl. 1320 Lunsj Åpning av lederknferansen Infrmasjn fra styret

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Skal gjøre. - Gjør oppgave 1-6 s Gjør oppgave 1, 2 og 4 s Gjør oppgave 1,2,3,5 og 7 s Gjør oppgave 1-3 s. 139

Skal gjøre. - Gjør oppgave 1-6 s Gjør oppgave 1, 2 og 4 s Gjør oppgave 1,2,3,5 og 7 s Gjør oppgave 1-3 s. 139 LÆRINGSMÅL Navn: - Vite hva slags bk Bibelen er - Vite hvrdan du finner fram i Bibelen - Kunne si ne m Det gamle testamentet - Kunne si ne m Det nye testamentet - Kunne si ne m Bibelens betydning innenfr

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat fr styremøte i FNF Tid: nsdag 13. ktber 2016, kl. 17.00 19:00 Sted: Osl g Omland Friluftsråd, Strgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Osl g Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näshlm (Skifreningen),

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015 Albatrss I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015 Agenda 1. Velge 2 persner til å underskrive prtkll 2. Behandle lagets årsmelding 3. Behandle lagets regnskap i revidert stand 4. Behandle innkmne frslag 5. Fastsette

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/13

REFERAT STYREMØTE #02/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 03.02.13 REFERAT STYREMØTE #02/13 Tid/ Sted:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/15

REFERAT STYREMØTE #02/15 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Nrwegian Assciatin f Medical Physics Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 01.02.15

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer