Årsmøtet 12. november

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet 12. november"

Transkript

1 Nefrlgisk Årgang 5, n 2 Nvember 1999 Årsmøtet 12. nvember Internett, adressen til freningen er: Daten fr årsmøtet- 12 nvembe~ ble allerede bestemt ved årsskiftet. Det ble da gjrt frberedelser g bestilling på restaurant Blm fr etteipåfølgende middag slik sm de t fregående år. Samarbeidsmøtet ble i år avhldt nen uker tidligere enn i fjr g falt derfr i år ikke sammen med årsmøtet. Denne splittingen av årsmøtet g samarbeidsmøtet har åpenbart frvirret mange av medlemmene til trss fr at datene var gitt i gd tid på frhånd. På grunn av bestillinger g avtaler sm var gjrt g av hensyn til tidligere annnsering av årsmøtet var det i år umulig å kmbinere møtene. Møtet vil i år kmme nær pp til ASN. Det inviteres til middag g vemat ting g freningens styre har besluttet å gi g til kvalitetshåndbken lp.htmt reisetilskudd fr reisebeløp ver kr 1000-, Jeg synes derfr frhldene er lagt vel til rette fr medlemmene. Vi vil gså få anledning til å se museet på Ullevål i frbindelse med at Stein Halvrsen huser møtet vårt i museet. på Ullevål sykehus, fredag 12/ kl 1600: l. Årsberetning 2. Regnskap 3. Valg (inkl. evt. æresmedlemmer) 4. Stipendutdeling 5. Medlemskntingent 6. Nefrlgisk frum - videre driftsfrm 7. Kvalitetshåndbken - status g videre drift 8. Nrsk standard fr drift av nyreseksjner g dialyseavdelinger Kvalitetshåndbken Arbeidet med kvalitetshåndbken går videre g det kmmer i løpet av året en rekke nye tiljegg til håndbken- g en del rettelser av tidligere utgave. Det første pplaget av bken er nå delt ut g vi vil nå trykke pp en del nye eksemplarer. Dette er både en tidkrevende prsess fr deltakerne g dessuten en ikke betydelig øknmisk utgift. Inntil videre er imidlertid styret innstilt på at freningen betaler denne servicen verfr medlemmene. Vi vil frtsatt gjerne ha flere tilbakemeldingerdet er i følge Ingrid Os meget liten feed-back på kvalitetshåndbken. Vi har imidlertid fått en del psitive tilbakemeldinger på tiltaket sm sådan, men det ville være bra m flere hadde knkrete bemerkinger eller ideer til nye temaer. Sm de fleste nå sikkert vet er bken tilgjengelig på vår web-side. Adressen finner du inne i tekstbksen til venstre på dene frsiden. Der vil den ppdaterte versjn til en hver tid freligge. Her finner man gså resipi. en\skjema g dnrskjema fr nyretransplan- ~n. Standard fr drift av nyreseksjner g dialyseavdelinger. Arbeidet med venenvte pågår fr fullt g frslag til «standard» har vært ute til høring. Arbeidet vil bli presentert på årsmøtet sm må ta stilling til den videre fremdrfift i dette viktige arbeidet sm har vært ledet av Odd Helge Hunderi g Dagfinn Dyrbekk Styret er av den ppfatning at det har vært fr få tilbakemeldinger g at alle seksjnsledere ved nyreseksjnene i Nrge må kmme med en skriftlig tilbakemelding til gruppen sm arbeider med dette viktige spørsmålet. Dkumentet er så viktig fr vår fremtidige arbedisfrm g bemanning at vi m å ha en generell knsensus i denne viktige saken. Dette er siste nummer av Frum med undertegnede sm frmann. Jeg vil takke fr samarbeidet g fr psitive tilbakemeldinger gjennm 4 år sm frmann g 5 år sm redaktør fr bladet Anders Harlmann Inne i bladet: Redaktørens spalter 2 25-årsjubileumstale pst festum 3-4 Nrsk nefrlgiregister 5-8 Adresseliste fr 9 Styremøtereferat Disputas fr Bjørn O. Eriksen 12 Referat fra nepbrlgiseminar 13 - Adresseliste ver medlemmer Stipend Møtekalender fr nefrlger

2 . Nefrlgisk frum Page2 Nejrlgisk Frum: Redaksjnen fr dette nummer 2/99 er avsluttet 26/10 99 Medlemsblad fr nrsk nyremedisinsk frening Opplag 200 eksemplarer Redigert i MS Publisher Kpiert g distribuert av MSD Nrge AlS til freningens medlemmer Redaktør: Anders Hartmann medisinsk avd RH 0027 Osl Tlf nline.n I redaksjnen Gerd Berentsen Trnd Jenssen Ingrid Os Einar Svarstad Redaktørens spalter Dette er andre nununer av Nefrlgisk Frum i år til trss fr at vi er i nvember måned. Det vil ikke bli flere rdinære nununer Lår. men det kmmer gså på slutten av året et referat fra ASN sm et supplement. Vi sliter kntinuerlig med tilgang på stff til bladet. Videre drift g driftsfrm vil bli tatt pp på årsmøtet. Jubileumstale ved 25-års feiringen- pst festum Jeg diskuterte i frrige nununer savnet av en histrisk festtale ved jubileet i Kristiansand. Erling Brdwall hadde planlagt en slik tale g måtte dessverre melde avbud til jubileet på krt varsel. Jeg synes det er veldig hyggelig g fint at denne talen nå kan presenteres her i Frum. Jrg vil derfr takke min tidligere sjef fr at han har tatt seg bryet med å skrive talen ned slik at den i alle fall kan presenteres pst-festum. Basert på de knklusjner g anbefalinger sm her er antydet, g andre frslag sm har kmmet gjennm jubileumsåret, har styret innstilt frslag m valg av fire nye æresmedlemmer i freningen. Dette vil bli fremlagt på årsmøtet. Nefrlgiregisterets spalter Etter et pphld gjennm de de siste utgavene av Frum er det igjen en del stff fra nrsk Nefrlgiregister ved lederen Trbjørn Leivestad. Det er en del diskusdjn ver det nye kdeverket led-lo, litt m årsslgemaene fr dere får faktisk rs av Trbjørn!. Han gir gså en ppdatering ver EDT A registeret g fr <<yngre» medlemmer gis en versikt ver hva registeret står fr. lti eller vevstypelabratriet på Rikshspitalet fushjnerer med IGRI g skifter navn til Immunlgisk Institutt (!MMI) - i denne frbindlese gis det en versikt ver praktiske enddringer dette medfører. Stipender Vi har en stående versikt ver aktuelle stipender g støtterdninger fr nefrlger. På styremøte 20/10 sm er referert i dette nununer ble tildeling fastsatt fr freningens stipend g fr Janssen-Cilag stipendet. Det var søkt m midler fr mtrent det dbbelte av det sm frelå til utbetaling. Freningsaktivitet I referat fra årets siste styremøte sm ble avhldt 20/ fremgår hva sm er fregått i regi av styret gjennm smmeren. g høsten. I tillegg har det vært arbeidet med kvaliteshåndbk g med «Standard - fr drift av dialyseavdelinger g nyreseksjner. Jeg ønsker alle sm skal reise en gd tur til ASN g håper å se mange av dere på årsmøtet hvr det skal velges ny frmann g nytt medlem i freningen g hvr det eventuelt gså skal velges nye æresmedlemmer i freningen på tampen av jubileumsåret. Anders Hartmann. HUSK: Vintermøte i freningen på Lillehammer Hafjell Quality Htel mars 2000 Påmeldingsskjema g freløpig møteprgram vil snart bli utsendt Hld av helgen Chairman: Einar Svars/ad

3 Nefrlgisk frum Page 3 Erling Brdw~ll's planlagte tale ved 2S-årsfeiringen av Nrsk nyremedisinsk frening - pst festum «Det ble etablert et mønster fr hvrledes del 101 seg gjøre å skaffe seg versikt ver et medisinsk prblem på landsbasis)) T juefem års eksistens er cn ne. krt peride a bygge histrie på. g kanskje et ne svakt grunnlag å sette igang strfeiring fr. Fr mitt vedp kmmende utgjør denne periden mindre enn en tredjedel av mitt livslp, g mindre enn halvparten av min funksjnstid sm lege. Men jeg er den eldste i frsamlingen. g fr yngre kan disse 25 årene ha vært grunnleggende fr deres fremtidige virksmhet g karriere. Når en på trss av dette krte intervall likevel feirer freningen, er det mange grunner til det. Hvedårsaken er etter min mening at det fr første gang i Nrge ble etablert ct mønster fr hvrledes det lt seg gjøre å skaffe seg versikt ver et medisinsk prblem på landsbasis sm muliggjrde at ingen med krnisk nyresvikt ikke skulle blitt tatt hånd m. Hverken helsemyndigheter eller ansvarlige plitiske rganer var pptatt av behvsanalyser. Persnlig mener jeg at de ansvarlige myndigheter var unnvikende til at behvsanalyser ble etablert. Derved ble sviktende tilbud dekket ver. Initiativet medførte at det ble sveiset sammen en gruppe av entusiastiske g initiativrike leger med interesse fr nyresykdmmer. Disse påtk seg å registrere antall pasienter med krniske nyresykdmmer innenfr sin regin. I løpet av krt tid hadde vi således en landsversikt ver frekvens av krniske nyresykdmmer, g spesielt en versikt ver de sm hadde behv fr rask behandling. Den neste ppgaven var å skaffe midler til behandling av disse pasientene. Sm nevnt var det unnvikende tner i de administrative miljøer sentralt. Derfr var det nødvendig å bruke makt fr a skaffe midler. Fra 1986 fikk helsemyndighetene årlig rapport m behandlingsbehvet. En skal ikke legge skjul på at det ble antydet at hvis manglende bevilgninger frelå. ville en måtte bekjentgjre med navn hvem en ikke kunne ta under behandling. Strt sett må vi vel være enige m at stre prblemer når det angikk å dekke behvet fr dialyse g transplantasjn har ' en ikke stått venfr. Det var en begrenset gruppe av entusiastiske nyreleger sm startet pp, g skapte et milj sm appellerte til særdeles aktive g initiativrike persner sm fant tilfredsstillelse ved å arbeide innenfr dette miljøet. Jeg mener derfr at vi ved vår samarbeidsfrm med regelmessige samarbeidsmøter med fri diskusjn har etablert et kllegium sm er unikt i Nrge. Persnlig føler jeg det sm et strt privilegium at jeg frtsatt hrer sammen med dere. g har ratt anledningen til å flge med mange av dere sm nære venner g gde samarbeidspartnere. Fr dere sm har kmmet til i de senere årene må det være særdeles verdifullt å kunne feire dette 25-årsjubileet sammen med en del av de sm var sentrale i etableringen av dette samarbeidssystemet. Hvis vi beveger ss nrd fra må jeg spesielt fremheve Knut Jachim sm fra starten var primus mtr. Det frbauset,ss i nen grad at det relativt sett var mange med krniske nyresykdmmer i Trndelag reginen. Reginsversiktene viste nk ikke de sanne tallene, men var heller uttrykk fr entusiasmen g innsatsen til den srn satt med hvedansvaret fr registreringen av ti feller med krnisk nyresykdm. Aktiviteten ved reginsykehuset i Trndheim må fremheves spesielt gså på grunn av samarbeidet med NTH.Den samme inspirerende entusiasmen

4 Nefrlgisk frum Page4 «Frtsatt er vi den eneste gruppen i Nrge sm ved samarbeid har vist å kunne l øse et medisinsk prblem på landsbasis på en usedvanlig effektiv måte» g innsatsen har Knut Jachim alltid fnnidlet på alle felter han har vist interesse fr. Jeg har lyst til å gjenta det jeg sa i en litt mskrevet frm fra en str frfatter til Knut Jachim da han trakk seg tilbake fra aktiv psisjn ved Rikshspitalet: Og det er det glupe g det er det stre at merket det stend um bæraren går fra brde Aktiviteten ved Ålesund sykehus vil jeg gså påpeke spesielt. Den første initiativtaker var verlege Thrsen sm fulgte med aktiviteten i mange år, senere vertatt av verlege Skarbøvik Jarle Ofstad sm ledende persn fr Bergensreginen (dessverre fraværende) var gså i denne sammenheng en inspirerende samarbeidspartner. Reginen var str mlhøyst frskjellig hjelp fra andre sykehus i reginen. Fremdeles er frbausende nk Hardinger lite plaget med nyresykdmmer. Aksnes ved Rgaland sykehus nedla et betydelig arbeid i denne sammenheng, g var til å begynne med en sentral persn i sitt mråde. Innenfr klinisk nefrlgi hadde Ullevål sykehus markert seg spesielt i mange ar ved det grunnleggende arbeid sm prfessr Blegen hadde nedlagt, g ført videre av hans etterfølger Erik Enger. Innsatsen ved Ullevål sykehus har vart avgjørende fr de resultatene vi kan presentere i dag. Rikshspitalet st selvfølgelig gså sentralt i bildet i g med at transplantasjnsvirksmbet ble lkalisert her. Min ppgave ved hspitalet var å bygge pp en klinisk nefrlgisk enhet. Uten hjelp fra Øyri, Westlie g Fauchald med flere hadde det ikke vært mulig å tilfredsstille de krav sm ble stillet til sykehuset når det angikk blant annet. dialyse. Det var et mråde sm jeg persnlig ikke fattet interesse fr, hvilket jeg fikk høre ganske direkte fra f.eks. Lars Westlie. Frtsatt er vi den eneste gruppen i Nrge sm ved samarbeid har vist å kunne løse et medisinsk prblem på landsbasis på en usedvanlig effektiv måte. Det skyldes i utgangspunktet den entusiasme g det initiativ de persnlighetene vi krt har mtalt viste ved etableringen av et miljø sm appellerte til særdeles entusiastiske persner sm fant tilfredsstillelse ved å arbeide in- nenfr dette miljøet. Når jeg ser utver denne frsamlingen, mener jeg å kunne bservere hs de yngre de samme egenskaper sm karakteriserte de persnene sm startet pp Nrsk nyremedisinsk frening. Det gir derfr stre frhåpninger når det angår freningens fremtid g de medisinske ppavene VI 1 fremtiden må ta hand m. Ville det ikke gså være en ære g stimulus fr freningen å knytte disse entusiastiske persnene varig til seg sm hnrære medlemmer? Erling Brdwall er kjent av alle etablerte nefrlger- men kanskje ikke av alle de yngre medlemmene. Han var den første frmann i vår frening fra 1974 til Han arbeidet ved nefrlgisk seksjn på medisinsk avdeling B ved Rikshspitalet fra denne ble pprettet i 1968 g frem til han gikk av med pensjn. Han var prfessr i nefrlgi g de siste par år gså avdelingsverlege. Erling Brdwall var en inspirerende leder g sjef fr mange- gså fr undertegnede. Selv nylig i sin pensjnisttilværelse har han mtivert unge studenter til å engasjere seg i nyrefaget g i nyrefrskning Vi håper engasj ementet kan ppretthldes på samme måte fr dagens nyreleger. Red

5 _ Nefrlgisk frum Page 5 N efrlgiregisterets spalter «Så meldeskjemaet må få en ppdatert versjn merket '2000'. Så kan dere brenne restpplaget av 1900 talls-skjemaene» S elvm de siste numre- av Frum ikke har kunnet bringe nytt fra registeret betyr det ikke at registeret er gått i dvale. De daglige 'lpende frretninger' går i takt med pstgangen, flere meldeskjemaer gir mer arbeid. Strt sett er meldingene greie, nen ganger verprøver jeg deres kding ut fra de klartekst - pplysninger sm gis, g nen ganger flir dere spørsmål tilbake. Freløpig benytter jeg EDTA's diagnseg dødsårsaks- kder, men inviterer gjerne til bruk av ICD-IO gså. En klar frutsetning da er at dere bruker ICD-IO kder sm er relevante i frhld til nyresvikten. Eksempelvis vil 'IlO' (essensiell hypertensjn) i seg selv ikke være dialyseindikasjn, en hypertensiv nyresvikt må hete '112', '113 ' eller '115'. Man vil miste IgA-nefrpati sm egen enhet, i alle fall har ikke jeg funnet nen ICD-IO kde fr den. Selv m EDTA- diagnsene har sine feil g mangler er de rimelig innarbeidet g lar seg anvende i statistikker. Etter en passe tilvenning vil vel gså bruk av ICD-IO gå bra. Hva vårt register skal satse på fremver vil nk gså avhenge av hva sm skjer innen EDTAregisteret. Meldeskjemaet Jeg har planer m å gjøre en del frandringer på meldeskjemaet fra årsskiflet, men ønsker ikke andre frandringer av melderutinene enn litt raskere meldinger fra de sm er tregest av dere. Fr det ene er det ønskelig med litt bedre registrering av tilleggssykdmmer «<cmrbid cnditins») ved behandlingsstart. Fr det andre er det egentlig ne ulgisk at vi ikke til nå har registrert nen av de data sm inngår i årsskjemaet fr pasienter sm dør innen i året. Fr en pasient sm dør samme år sm han startet behandling har vi i dag ingen behandlingsrelaterte data, de er ndt til å passere et årsskifte fr å fli en status registrert. Og det begrenser j analysemulighetene sterkt, ikke minst er det j frhldene hs de søm dør tidlig vi bør granske nøyere! Av praktiske grunner trr jeg det er best å ha et eget meldeskjema fr pasienter sm dør i uremibehandling, der det i tillegg til dødsårsak g siste kteatinin spørres etter en del andre begivenheter fra det aktuelle behandlingsår. Så meldeskjemaet må fli en ppdatert versjn merket ' 2000'. Så kan dere brenne restpplaget av 1900 talls-skjemaene ved en. enkel liten høytidelighet! Frslag m endringer av meldeskjemaet mttas gjerne, g da snarest mulig. Aktivitet i 1998 Fjrårets aktivitet i nrsk nyresviktbehandling fremgår av registerets årsmelding. Den er sendt til registerets kntaktpersner ved alle enheter g Telje Apeland har lagt den ut på Internett på freningens hjemmeside. Dessuten er den sendt til alle fylkeshelsesjefer, til Helsetilsynet g til departementet slik at de skal være advart m utviklingen. Kntaktpersnene har gså flitt mine tabeller sm viste insidens g prevalens frdelt på sentre, samt en nkså utførlig ventelistestatistikk pr. årsskiftet. Er det nen sm savner disse er det bare å ta kntakt. Aktiviteten i 1999 Hittil i år (pr 30.9) er det registrert 233 nye pasienter i uremibehandling, på samme dat i fjr var det registrert 253. Jeg mistenker nen av dere fr ikke å være særlig gdt a jur, men hvis de samme melderne var i samme grad på etterskdd i fjr så er det kanskje tatt litt færre nye pasienter i behandling i år? På transplantasjnssiden ligger vi gså en anelse etter fjråret, hittil 55 med levende giver mt 56 i fjr g 87 nekr-lx. mt 91 i fjr. Nå blir det j ingen flytting før nyttår, så det er bare å minne intensiv-kllegene m at det trengs rganer! Arsskjema 1998 Skjemaer har strømt inn i stre g små bunker, alle er gjennmgått av meg g alle med vesentlige feil g mangler har vært returnert med gule g røde streker! Dessverre har det trukket ut med å fli lagt pplysningene inn på data, dels på grunn av

6 Nefrlgisk frum Page 6 «Arsskjemaene innehlder mange viktige data Jeg er mttagelig fr frslag g ser gjerne at nen med lyst g interesse deltar i å utnytte det sm er samlet inr>. «Men nå ønsker vi gså å se nærmere på de krniske rejeksjner g vil registrere m en pasient har fått stilt denne diagnsen» sekretærmangel. Men nå er alle skjemaer fr de transplanterte lagt inn. Det er kmmet inn skjema på 93,8% av de sm levde med fungerende graft ved årsskiftet (de mest ny-transplanterte var da ikke tatt med). Hveddelen av restansene skyldes tre sentre men alle vi har 'utestående frdring~r' hs vil få sine purrelister på samarbeidsmøtet. Det er klart at en svarprsent på nesten 94 (av ver 1700 skjemaer) uten nen purring herfra er ne andre bare kan drømme m. At jeg drømmer m å kmme pp ver 99% spntane svar viser j bare min tiltr til at dere er interesserte i at vi skal ha gde data. Når det gjelder dialysepasientene, kmmer evt. purringer så snart Sigrun Hel har fått innhldet av disse skjemaene inn i databasen. Årsskjemaene innehlder mange viktige data g disse er nk hittil ikke bearbeidet så. gdt sm de frtjener. Jeg er mttagelig fr frslag g ser gjeme at nen med lyst g interesse deltar i å utnytte det sm er samlet inn. Neste årsskjerna må nk gså frandres ne, jeg trr det bør lages ett skjema fr tx-pasienter g ett fr dialysepasienter. De delene sm er felles hldes identiske, så frskjellene vil gjelde nedre del av skjemaene. Til nå har vi spurt m rejeksjnsepisder, dvs. akutte rejeksjner, men fte isteden tatt svar m krnisk rejeksjn (sm vi ikke har spurt m). Men nå ønsker vi gså å se nærmere på de krniske rejeksjner g vil registrere m en pasient har fått stilt denne diagnsen, g i så fall m dette er basert på bipsi eller ren klinikk. Vi må gså ta knsekvensen av at flere pasienter flir annen immunsuppresjn enn standard trippel. Fr dialysepasientene vil vi inkludere spørsmål m KTN sm flere har etterlyst i nen tid. Jeg har latt meg frtelle at det benyttes frskjellige utregningsmetder, men håper verdiene er tilstrekkelig sammenlignbare til å vurderes. Kanskje freningen kan besørge en standardisering? Trbjørn Leivestad Hvrdan fungerer Nrsk nefrlgiregister? Histrien kan leses i jubileumsbken. Krt kan sies at registeret samrder all datainnsamling både fr transplanterte g dialysepasienter. Det rapprteres rutinemessig tilbake til nrske sentre g til internasjnale registre. Årsrapprtene har de siste år vært skrevet på engelsk g lagt ut på nyrefreningens luemmeside. På frespørsel lages frskjellige versikter, bl.a. i foibindelse med helseplaner.l.. Frmelt eies registeret av Rikshspitalet g har knsesjn fra Datatilsynet basert på pasientsamtykke. Ellers er det ikke så mye frmalisme ved registeret. Byråkratiet er begrenset, undertegnede er både styremedlem, daglig leder, sekretær, kvalitetskntrllør, dataperatør g knvlurtklistrer (uten særskilt gdtgjørelse). Der finnes intet driftsbudsjett eller regnskap, arbeidet gjøres innenfr eller utenfr arbeidstid. g rekvisita sv. inngår i!mmis frbruk. Opplysningene i registeret faller i t kategrier: løpende rapprtering (dvs. begivenheter etter hvert sm de inntreffer) g status ved årsskiftet. Landets nefrlger rapprterer spntant g/ eller etter ppfrdring/mas alle nye sm tas i dialyse eller bytter behandlingsfrm rundt m, transplantasjnene har vi versikt ver her. Fremdeles brukes papirskjemaer fr rapprtering, jeg trr det frtsatt er et stykke frem før det blir aktuelt med n-line registrering via nettet. Både på grunn av teknikken, g frdi jeg er i tvil m hvrdan datakvaliteten vil bli hvis ikke all registrering blir kntinuerlig kvalitetsvervåket. Fr å sikre at alle ddsfall kmmer med sjekkes registeret jevnlig mt Flkeregisteret, etter den prsedyren må det sm regel sendes en del frespørsler. En del frespørsler initieres gså ut fra min dbbelrlle - av rekvisisjn fr vevstyping eller pplysninger på nyremøtet fremgår iblant at nen er i dialyse uten å finnes i Registeret. Jeg sjekker ikke alltid, men de fleste nefrlger har nk fått nen slike påminnelser. Den største jbben er Årsskjemaet, sm vel de fleste har stiftet bekjentskap med Status

7 Nefrlgisk frum Page 7 «Resultatet av års anstrengelser ligger her sm en database. Jeg trr kvaliteten på det sm er registrert gjennmgående er gd Spørsmålet er m det finnes nen sm ønsker å hjelpe til med å bruke dem» fr alle sm er i dialyse eller har fungerende transplantat pr gir en mengde pplysninger. Her er nyreseksjnen behjelpelig med sekretærassistanse til å registrere alt i databasen, det dreier seg m ver t tusen skjemaer. Men alle skjemaer gåes igjennm av meg, g ved klart mangelfull utfylling returneres de til utfylleren med behnrige gule g røde niarkeringer. Erfaringene her bekrefter min skepsis til ukntrllert n-line rapprtering, det skal innrømmes at jeg iblant lurer på m kllegene kan lese g skrive! Resultatet av års anstrengelser ligger her sm en database. Jeg trr kvaliteten på det sm er registrert gjennmgående er gd. Jeg er ikke i tvil m at dataene er underutnyttede. Spørsmålet er m det finnes nen sm ønsker å hjelpe til med å bruke dem. Der må jeg vel håpe på nen av "de nye lesere" sm ikke har vært med siden starten? Trbjørn Leivestad Vevstypelabratriet - Institutt fr transplansplantasjnsimmunlgi gimmi I frbindelse med Rikshspitalets flytting så man det frnuftig å slå sammen de t immunlgiske labratriene IGRI (Institutt fr generell g revmatlgisk immunlgi) g ITI (Institutt fr transplantasjnsimmunlgi - det tidligere Vevstypelabrat0- riet). Nyskapningen heter Immunlgisk Institutt, der Erik Thrsbyer avdelingsverlege. Frmelt g administrativt er det nå en avdeling, men inntil flytting skjer hlder vi til på frskjellige adresser. Derfr bør frtsatt pst til hver av enhetene adresseres til de gamle betegnelsene (ITlg IGRI) helt frem til innflytting skjer (når nå det måtte bli). Jeg har frtsatt ansvaret fr service fr rgantransplantasjner, ventelister etc. Trbjørn Leivestad Innskjerping av praksis fr retyping g antistffscreening fra IMMI Behvet fr retyping før livingdnr transplantasjn Kravet m at det skal freligge t separate typinger av pasient g dnr kan synes unødvendig ettersm vi ikke lenger pererer med minstekrav til HLA frlikelighet mellm giver g mttager. Derimt er kravet m ABO frlikelighet abslutt g vårt institutt har ansvaret fr å påse at dette er tilfredsstillende avklart. Frdi det alltid vil være en viss risik fr feiltyping, g en trlig ne større risik fr frbytninger g skrivefeil, vil det være medisinsk ufrsvarlig å avstå fra kravet m t uavhengige undersøkelser. I frbindelse med typing undersøkes gså pasienten fr HLA antistffer, både spesifikt mt påtenkt dnr (crss match) g mt HLA antigener generelt (screening). Psitive funn her vil være avgjørende fr m transplantasjnen kan gjennmføres, eventuelt frutsetter spesiell frbehandling. Ved slike undersøkelser er risik fr falsk psitive eller falsk negative reaksjner større, g det vil fte være behv fr supplerende undersøkelser fr å si i hvilken grad funn skal påvirke kliniske beslutninger. Kravet til tilfredsstillende utredning bør ikke settes lavere fr mttaker av living-dnrnyre enn fr pasient på venteliste fr nekrnyre! Går det gså en del tid mellm undersøkelsene g innleggelse, kan pasientens antistffstatus ha endret seg slik at man får en verraskelse ved innleggelsen. Derfr bør det sendes ny prøve til screening, eventuelt gså gjøres ny crssmatch, hvis retyping skjedde et år før transplantasjnen blir av. Spesielt m pasienten skulle ha vært perert g/eller ha fått bld i mellmtiden. Av hensyn til utnyttelse av perasjnskapasitet ved kirurgisk avdeling, er det nheldig dersm planlagte transplantasjner må utsettes p.g.a. at det ppstår usikkerhet m den immunlgiske utredning. Det er gså meget kjedelig vis a vis pasient g dnr. At det kan være en viss risik fr å ppleve

8 Nefrlgisk frum Page 8 «Men en påmelding blir ikke reelt effektuert før det etterspurte serum er i hus, uansett hvilke standardbrev dere g pasientene har fått!» dette må man nk akseptere, men jeg finner det vanskelig å gdta at det kan skje frdi klleger ikke følger retningslinjene. Fra IMMIs side vil vi derfr hevde at det ikke skal tildeles dat fr fatnilietransplantasjn før retyping av pasient g dnr er utført, slik at faglig tilfredsstillende utredning alltid kan være sikret. Serum prøve ved påmelding g reinnmelding til nekrtransplantasjn. Når en pasient tas pp på nyremøte fr slik melding, vil vi sjekke m vi har tilstrekkelig fersk screening av pasienten g et serum sm er mindre enn tre måneder ganunelt, mindre enn en måned fr PRA-psitiv pasient. Nyreseksjnens lege tar slike påminnelser med i sitt ntat, g standardbrevet til avdelingene minner m behvet. Men en påmelding blir ikke reelt effeklert før det etterspurte serum er i hus, uansett hvilke standardbrev dere g pasientene har. filtt! Og det tar nen ganger urimelig lang tid før bldprøve kmmer. Vi har derfr startet en ny praksis: gså fra IMMI sender vi et brev, vanligvis stilet til Nefrlgiregisterets kntaktpersn på stedet, der det presiseres at påmeldingen ikke blir effektiv før bldprøve er kmmet. Internt har vi en rutine hvr det blir sjekket m prøve er kmmet så påmeldingen ikke skal bli liggende på is lenger enn nefrlgen legger pp til. Fr øvrig hender det at en pasient blir akseptert fr påmelding på nyremøtet "etter retyping" eller "etter typing g retyping" når alt annet er i rden. Også da må man være klar ver at intet blir effeklert før retyping er gjrt g pasienten har vært screenet minst en gang. Vi har screening ca. en gang i måneden, så det kan ta tid før slike påmeldinger blir effektive! Trbjørn Leivestad - j egenskap av transplantasjnsimmun%g. Vintermøte i freningen er på Hafjell Quality Htel mars 2000 Påmeldingsskjema g freløpig møteprgram vil snart bli utsendt, Du bør delta- har du ideer-kntakt chairman: Einar Svarstad Nytt m EDTA-registeret Nedtur fr EDTA registeret EDTA-registeret var engang i tiden et gdt g tilnænnet kmplett register, ikke minst hadde nrske enheter rd på seg fr gd rapprtering. Ved selvsyn har jeg riktig nk knstatert at det manglet en del pasienter der, til gjengjeld mange var dbbel- g trippel-registrerte. Men etter hvert sviktet rapprteringen fra mange land g sentre, samtidig sm registeret teknisk sett ble utdatert. Og til trss fr at ERA har pumpet inn en mengde sveitserfranc har man ikke filtt registeret på bena igjen. Registeret med en mderat stab har hldt til på St. Thmas' i Lndn, men er nå sagt pp derfra. Den gamle lederen, Selwd, måtte gå, man ansatte en ny (plsk lege, GeIlert) sm sluttet innen 2 år uten å ha filtt utrettet det stre. Så ansatte man en greker sm angivelig skulle være flink, han traff jeg aldri - i nen papirer st det kryptisk "he has disappeared". Flytting av registeret til Nederland Under EDT A-møtet i Rimini i fjr ble det nedsatt en kmite sm skulle gå gjennm hvrdan registeret burde rganiseres, hva det burde innehlde sv., fr å kmme med en innstilling i Madrid. Carla Grønhagen Riska (Finland) ble de nrdiske registreres representant. I mellmtiden valgte ERAs styre å flytte registeret til Amsterdam, der det skal ivaretas av bistatistikerne i Academic Medical Center, freløpig fr en prøveperide. Det er enighet m at registeret skal baseres på rapprtering fra nasjnale (evt. reginale) registre g ikke fra enkeltsentre. Men resten av utredningen var ikke ferdig, gmppen fikk et halvt års frist til å fremlegge frslag fr et ekstrardinært registermøte. Nrske data har ikke vært levert siden 93-94, registeret har ikke vært i stand til å ta imt g nyttiggjøre seg slike pplysninger. Men de har i alle fall filtt årlige samlepplysninger, så de har vært ppdatert i den grad nen har kurmet ha nytte av det. Og våre (deres!) data er vel tatt vare på her g kan viderebringes når det er klart at det har en hensikt. Trbjørn Leivestad

9 Nefrlgisk frum Page 9 adresser fr freningens medlemmer- send ss din! Aakervik, Odd, Innberred sykehus Apeland, Terye, Sentralsykehuset i Rgaland - Bangstad, Hans Jacb, barneavd, Ullevål sykehus Berentsen, Gerd, Haugesund sykehus Brekke, Inge B, Rikshspitalet inge. Eriksen, Bjørn Odvar, Reginsykehuset i Trmsø Frslund, Terye, Haukeland sykehus Ganss Rudiger, SiA Hartmann, Anders, Rikshspitalet Hjelmesæth Jøran, Vestfld Sentralsykehus Hldaas, Hallvard, Rikshspitalet Iversen, Bjarne, Haukeland sykehus Jenssen; Trnd Geirr, Rikshspitalet Jørstad, Størker, Reginsykehuset i Trndheim Ljønes, Finn, Buskerud sentralsykehus Midtvedt, Karsten, Rikshspitalet Nrdal, Knut P. Rikshspitalet Nrsk nyremedisisnsk frening- Internet adresse karsten. HttpI/pc his.n Nrsk nyremedisisnsk frening- Kvaliteshåndbk HttpI/pc his.nlHenie/lp.html Os, Ingrid, Ullevål sykehus Kremer, Dag, Prtland;US Rumpsfeld, Markus, Reginsykehuset i Trmsø Radlke Andreas Rumpsfeld, Markus, Reginsykehuset i Trmsø Stkke, Eirik Schram, Buskerud SSH, Drammen Svarstad Einar, Haukeland sykehus Trvik, Thr Styrk; Reginsykehuset i Trmsø Wiik-Larsen, Else Westlie Lars eller n Aasarød, Knut, Reginsykehuset i Trndheim ~ ~ ~, Er din adresse feil- vil du ha din på listenmail den til " nline.n ener ~ l

10 . Nefrlgisk frum Page 10 Referat fra styremøte i nrsk nyremedisinsk frening Htell Cntinental KL inkludert kvaliteshåndbksmøte Til stede: Anders Hartmann Einar Svarstad Gerd Berentsen Trnd Jenssen Ingrid Os Sak 1: Referat fra styremøte ble gdlgent, med følgende krreksjn: Årsmøtet finner sted Sak 2: Pst ut. Brev til Hans Ott Olsen, nytt stttemedlem fra Rche. Brev til prgramkmit,en, Nyrefreningens vintermøte. Diverse vedrørende vintermøtet. Frespørsel til spesialistkmiteen datert g , ny frespørsel sendes. Nye medlemmer sm er tilskrevet m medlemskap: Leif Anders Stuevld, RiT Mari Jhansen, RiT Bartek Witczak, stud.med., Osl. Thr Styrk Trvik, RiT> Arild Vikse, Osl Egil Hagen, Arendal Terje Frslund, Bergen(asssiert) Yngve Stålstrøm, Gambr AlS Bristl-Myers Squibb AlS Per Nesheim, AstraZeneka AlS Grazyna Jarsz, AstraZeneka AlS Erik Flatmark, Bayer Nrge AlS Ruth Søreide, Baxter Nrge AlS Brev tij Erling K Brdwall vedrørende ju. bileumstalen. Brev til Tidsskriftet fr utlysing av Janssen-Cilag stipend Brev tij Sverre Kjeldsen vedrørende mulig samarbeid mellm Hypertensjnsfreningen g Nefrlgisk frum. Brev til AstraZeneca vedrørende EDTAkngressen i Madrid. Frslag til brev til Helse- g Ssialkmiteen v/ leder Jhn Alvheim, vedrørende takstrdninglrefusjn ved peritneal dialyse. Brevet (utarbeidet av Einar Svarstad) videresendes til Helse- g Ssialkmiteen med ønske m et møte fr å diskutere dette prblemet. Invitasjn til industrien m å delta med utstilling på vintermtet. Pst inn. Styrets tilsvar på klagesak i LMI vedrørende 25-årsjubilets spnsr. vedrørende høstmøtet Nrsk in- dremedisinsk frening. Brev til Regnskapshuset vedrørende årsregnskapet. Brev vedrørende støttemedlemskap i Nrsk nyremedisinsk frening sendt til: Jack Lund, Vingrned T. Haugen-F1erme, SB Bjørn Jhnsen, Scandmed W. Utheim, Sanfi-Winthrp Erik Løkkevik, Rche Nrge AlS R. Øverby, Pharmacia & Upjhn Asta Gjersvik, Nvartis Nrge Per Bj>nnes, MSD (Nrge) AlS Arve Reite, Løvens Kemiske Even Sundal, Janssen-Cilag AlS Brev fra Nrsk indremedisinsk frening vedø>rende høstmøtet. Brev fra Leif Anders Stuevld, RiT Brev fra prfessr Øivind Ekeberg, Ullevål, sm ønsker jubileumsbken tilsendt. Brev fra Statens helsetilsyn - Ventetidsgaranti. Styret svarer at Nrsk nyremedisinsk frening har nedsatt utvalg sm behandler spørsmålet i en større sammenheng (utvalg fr nefrlgisk standard). Utvalgene ventes å være ferdig med sin innstilling i løpet av høsten år Brev fra Hallvard Hldaas vedr>rende ptmeldte til 4th American Sciety f Nephrlgy Annnal Bard Review Curse & Update, San Fransisc. Tilsendte retningslinjer fr samarbeid mellm legestand g farmasøytisk industri. Brev fra Egil Hagen, Arendal Brev fra Hans Ott Olsen, Rche. Invitasjn m å delta i etablering av Frum fr Antitrmbtisk Behandling i Nrge. Styret fretar ingen initiativ i saken. Brev fra DnIf: Behv fr frskningskmpetanse i sykehus. Brev fra Dnlf: Sykehusavdelingenes rapprtering m utdanningsvirksmheten 1996/

11 , Nefrlgisk frum Page Il Innsendt klage i LMI på spnsr (Pfizer) i frbindelse med Nrsk nyremedisinsk frenings 25- Årsjubileum. Plizers svarbrev på klagesak i LMI vedrørende vårt 25-årsjubileum. Brev fra Klaus Ølgaard med invitasjn m å delta i planleggingen av EDTAkngressen år Prgram fr høstmøtet Nrsk indremedisinsk frening. Brev fra Thr Trvik, RiT> Invitasjn til møte LNT vedrørende "Nyresykes behandlingssituasjn i Nrge i 1999". Ny representant til Signe g Albert Bergsmarkens fnd. Styret freslår at Bjarne M. Iversen gjenvelges. Brev fra Erling Brdwall vedrørende festtalen til 25-års jubileet. Talen trykkes i Nefrlgisk Frum. Brev fra Erling Saltvedt vedr)rende stilllingss)knad fra utenlandsk nefrlg. Brev fra Den nrske lægefrening vedrørende pressekntaktliste på Intemett. Brev fra Sanfi vedrørende medlemsavgift i freningen. Brev fra utredningskmiteen fr Standard fr drift av nyreseksjner g dialyseavdelinger: Oppsummering av høringsuttalelser. Brev fra Gøtebrgs Universitet (Manias Aurell): Ønske m dannelse av Scandinavian Sciety f Nephrlgy. Saken verlates til det neste styret. Brev fra Den nrske lægefrening: Sammensetningen av det nye styret i freningen skal innrapprteres til Dnlf innen Brev fra Dnlf: Utvikling av akkrediteringssystem fr etterudanningstilbud i Eurpa. Brev fra Telje Frslund, Bergen m asssiert medlemskap. Brev fra Dag Paulsen: Gnidelines fr behandling av renal anemi, versettelse av Cilag-Janssen publikasjn. Styret freslår at Cilag-Janssen utgir en nrsk versjn av denne utmerkede versettelsen. Sak 3: Vintermøtet år Finner sted på Quality Hafjell Htell, Dyer, Kntakt med spnsrer er etablert. Ett hundre rm er bestilt. Team Cngress har hånd m arrangementet i samarbeid med Einar Svarstad. Sak nr 4: Nrsk standard... fr drift av dialyseavdelinger. Utredningskmiteen har nedlagt et strt arbeid. Endelig vurdering av rapprten er vanskelig før innspill fra alle dialysesentra freligger. Det bør freligge svar fra alle dialyseavdelinger før rapprten flir sin endelige utfrming. Infrmasjn blir gitt på årsmøtet, g i tillegg kmmer saken pp på Vinterm)t~t Sak nr 5: Nefrlgisk Frum Bladets sigebne versendes det nye styret. Det er et ønske fra det gamle styret at Nefrlgisk Frum frtsatt kan distribueres, men redaktøren må ha mer assistanse. Det freslås at ansvaret fr de enkelte utgivelser rterer mellm hver av styrets medlemmer, med dead-line l. februar, l. jnni g l. ktber. Sak nr 6: Følgende innstilles til årsmøtet sm æresmedlemmer i Nrsk nyremedisinsk frening: Knut Jachim Berg Jarle Ofstad Erik Enger Fredrik Kiil sak nr 7: Innstilling stipender. Janssen-Cilag stipend Slbjøg Sagedal kr ,- (hvis ikke lønnsstipend) Anders Asberg/Karsten Midtvedt kr , Anna Reisæter kr 3.500,- Freningens reise- g frskningsstipend Anna Bjerre kr Bartek Witczak kr 5.000,- Hans-Jacb Bangstad kr 2.700,- Ingrid Os kr ,- Sak nr 8: Årsmøtefrberedelser Innkalling med saksliste er utsendt i tide. Valgkmiteen arbeider med frslag til nyrt styre. Sak nr 9: Eventuelt Iøgrid Os brakte pp et ønske m at nefrlger sm ansettes på nrske nyreavdelinger, gså er spesialister i indremedisin (gjelder spesielt fr nyreleger med uteulandsk bakgrunn. Vi har tidligere frespurt Spesialitetskmiteen m dette, ny frespersel sendes. Videre har Nyremedisinsk avdeling ved Ullevål Sykehus ønske m ytterligere 2 utdanningsstilliøger. Til slutt ble det nevnt at aktiviteten til Reginale helsentvalg, sm har innflytelse på pprettelsen av stillingshjemler, må bli bedre!gent. Rikshspitalet Trnd Jenssen «Sak nr 5: Nefrlgisk Frum Bladets sigebne versendes det nye styret. Det er et ønske fra det gamle styret at Nefrlgisk Frum frtsatt kan distribueres, men redaktøren må ha mer assistanse..

12 . Nefrlgisk frum Page 12 Bjørn Odvar Eriksen's dktrgrads-disputas Første prøvefrelesning, selvvalgt fredag 21/10: Randmiserte kntrllerte frsøk: Gullstandarden ved terapivalg i praktisk klinikk? Andre prøvefrelesning:, ppgitt emne: Drøft bruk av ekspertpaneler ved vurdering av nytte av helsetjenester. lørdag 22/10-99-avhldt diputas ved RiTø: «THE POTENTIAL FOR REDUCING IN APPROPRlATE HOSPITAL ADMIS SIONS: A STUDY OF HEALTB BENEFITS AND COSTS IN A DEPARTMENT OF IN TERNAL MEDICINE" Sm Første ppnent fungerte pr!. Jes Søgaard, København, 2.ppnent prf dr.med. Rar Jhnsen, Trndheim. Tredje ppnent var I.amanuensis Ragnar Htvedt, Trms. "Unødvendige sykehusinnleggelser" har vært definert sm innleggelser sm ikke fører til helsegevinst fr pasienten eller sm kunne gitt samme helsegevinst på et lavere msrgsnivå. Studier fra mange land har funnet bøye andeler av slike innleggelser, g det har vært alminnelig antatt at de representerer en mulighet fr besparelser av samme størrelsesrden. Dette frutsetter imidlertid at de kan identifiseres på innleggeisestidspunktet, g at de kster det samme sm andre innleggelser. Disse frutsetningene er nå undersøkt på medisinsk avdeling ved Reginsykehuset i Trmsø. Ethvert tiltak fr å redusere antallet unødvendige innleggelser må på en eller annen måte hasere seg på legers kliniske slgønn. Fr å undersøke m slike tiltak lar seg gjennmføre, lt vi t ekspertpaneler vurdere nødvendigheten av alle innleggelser i avdelingen ver en seksukers peride. Hvert av panelene bestd aven indremedisiner, en kirurg g en allmennprak-. tiker sm alle var spesialister med lang erfaring. På grunnlag av de pplysningene sm frelå på inhleggelsestidspunktet, frsøkte panelene først å frutsi m en innleggelse ville vise seg å ha vært nødvendig etter utskriveise. Etter utskrivelse fretk de så en endelig bedømmelse av m innleggelsen faktisk hadde vært nødvendig. Fr hver pasient ble frutsigelsen på innleggelsestidspunktet utført av det ene panelet, mens det andre std fr den endelige bedømmelsen av nødvendighet etter utskriveise. Disse bedømmelsene ble gjrt på grunnlag av vurderinger av gevinst med hensyn tit livslengde g livskvalitet av syke Iiuspphldet. Sykehusets kstnader fr hver innleggelse ble beregnet. Fr å finne ut m de t ekspertpanelene var enige med hensyn til disse vurderingene, ble et tilfeldig utvalg på 10% av innleggelsene vurdert av begge paneler. Det viste seg at enigheten mellm dem var tilfredsstillende. Ved bedømmelsen etter utskriveise mente ekspertpanelene at en fjerdedel av innleggelsene hadde vært unødvendige. Helsegevinsten av de nødvendige innleggelsene var svært ujevnt frdelt mellm pasientene. Nen fli pasienter hadde hatt gevinst tilsvarende livreddende behandling, mens en bøy andel bare hadde ppnådd krtvarig bedring av livskvaliteten under eller like etter pphldet. Gjennmsnittskstnaden fr de undvendige innleggelsene var bare halvparten av den fr de nødvendige. Den samlede kstnaden av de unødvendige imileggelsene utgjrde 12% av ttalkstnadene. På innleggelsestidspunktet klarte ekspertpanelene bare å identifisere en fjerdedel av de unødvendige innleggelsene. I tillegg ble en tidel av de nødvendige innleggelsene feilaktig klassifisert sm unødvendige. Dersm man hadde brukt panelenes frutsigelser på innleggelsestidspunktet fr å redusere antall innleggelser, ville dette kun ha resultert i beslgedøe kstnadsbesparelser, men nen pasienter ville lidd helsetap frdi en del nødvendige innleggelser ikke ville ha blitt gjennmført. I frhld til besparelsene var disse heisetapene uakseptabelt stre. Det knkluderes med at tiltak fr å redusere undvendige innleggelser på grunnlag av vurderinger på innleggelsestidspunktet sannsynligvis ikke ville gitt besparelser sm ville stått i frhld til den helseskadelige effekten. Vi er glade fr å kunne annnsere at Bjørn Odvar har dsiputert 22/ Det er ikke så fte vi har kliniske dktrgradsarbeider i vårt fag. Riktignk er det et mer generelt helsemessig aspekt han har disputert på, men vi regner frtsatt Bjørn Odvar sm nefrlg g føler ss trygge på at han vil frtsette sm det gså i tiden fremver. Det er spesielt hyggelig at det RiT ø sm har fått en ny dktrand i nefrlgi. Vi gratulerer Bjørn Odvar g nyreseksjnen ved RiT ø med arbeidet g håper det gir knppskyting i miljøet.

13 Nefrlgisk frum Page 13 Referat fra Nephrlgisches Seminar i Heidelberg Hvert år avhlder Eberhard Ritz sitt Nephrlgisches Seminar i Heidelberg. Denne gang det 23. i rekken, sm fant sted februar Til møtet kmmer nefrlger fra de tysktalende land g andre nabland. Denne gangen var det deltagere. Møtet finner sted i Stadthalle i den idylliske histriske del av Heidelberg. Det er høyt faglig nivå, g møtet burde gså ha interesse fr nrske nefrlger. Ca. 40% av fredragene fregikk på engelsk, resten på tysk. Mange tyske fredragshldere brukte lysbilder med engelsk tekst. l det hele tatt har tyskerne etterhvert fått en svært så anglfil faglig tilnærming. Nrsk skletysk burde være tilstrekkelig fr å få et gdt utbytte av den tysk - språklige del av møtet. Det var lagt pp med frmiddags- g ettermiddags sesjner med inviterte fredragshldere. Mange er nk invitert av Eberhard Ritz på bakgrunn av den rlle han har hatt sm redaktør av Nephrlgy Dialysis Transplantatin. Mange bidragsytere har nemlig hatt sitt navn på aktuelle publikasjner i tidsskriftet i løpet av det siste året. Diabetes, hypertensjn g dialyse var hvedtemaer, hver frmiddag Først ut var Eli Friedman sm alltid er like elegant i både pedaggisk g faglig fremføring. Han ga først en bred redegjørelse m avanserte glyksylerte endeprdukter (AGE) g betydningen fr diabetisk nefrpati, dialyserelatert amylidse, prgresjn av athersclerse hs diabeiikere med nyresvikt g mulig sammenheng mellm AGE g tksisk virkning på NO syntesen. Han gjennmgikk deretter virkningsmekanismer g teraputiske muligheter av aminguanidin fr å frebygge dannelse av AGE. Det var så fredrag m status presens fr pankreas- g øycelletransplantasjn. l hypertensjn sesjnen var det fredrag m betablkkere hs nyrepasienter med g uten diabetes. Ritz hadde et tankevekkende fredrag m hypertensjn g hyptensjn hs dialysepasienter, hvr han la vekt på at hypervlemi er den viktigste faktr fr høyt bldtrykk hs dialysepasienter. Han betnte betydningen av ptimalisering av tørrvekt, sajtrestriksjner, gradvis rednksjn av Na i dialysevæsken, lengre g flere dialysebehandlinger pr. uke. Ungers gruppe fra Kiel ga en ppdater versikt ver angitensin-receptrer. Det var dessuten innlegg m genetikk g hypertensjn. I chalysesesjnen var det innlegg m hmcystein hs dialysepasienter, etiske aspekter ved å avslutte dialysebehandling, adjuvansterapi til Ep. Av interessante innlegg ellers kan nevnes nyrearteriestense g MR-Angi, betydningen av apptse i nefrlgien g nefrlgiske aspekter ved entthelin- receptr antagnister, samt nyeste viten m CMV -diagnstikk. Prgrammet hadde gså en pst med videpptak av nefrlgiske ultralydundersøkelser, g hvr deltakerne skulle kmme med diagnstiske verveielser i frhld til det sm ble vist. Her har vi mye å ta igjen! Møtet var således en meget bra sammensatt blanding av klinisk nefrlgi g frskningspregede fredrag med relevans fr en interessert kliniker. Neste nefrlgisk seminar i Heidelberg finner sted mars Møtet anbefales fr nrske nefrlger! Dagfinn Dyrbekk Vestfld Sentralsykehus Vi takker fr referatet. Det vil vel frtsatt være enklest fr de fleste å delta på engelsktalende møter, men prgrammet er åpenbart meget gdt Ofte er det j gså slik at ikke alle kan dra på EDT A ekller andre stre møter g da kan deme møtet åpenbart være et gdt alternativ Eberhard Ritz er j en av de største navn i nefrlgien g en str pedagg er han gså. R

14 Nefrlgisk frum Page 14 Medlemmer i nrsk nyremedisinsk frening nv Aakervik, Odd Aarseth, Harald Aarseth, Hans Petter Aasarød, Knut Ivar Aksnes, Havard Arnbatchew, Gunnu Albrechtsen, Dagfinn H Amiry-Mghaddarn, Mahmd Anderssen, Nnnan Jhn Anderssn, Kirsti Svendsen Apeland, Telje Arnesen, Erik Bangstad Hans Jacb Bentdal, Øystein Hagen Berentsen, Gerd Wenche Berg, Knut Jachim Berg, Leif Bergrern, Harald Bjerre Anna Bjørbæk, Eyvind Vasdahl Bjørkurn, Kari Ørbech Bjørnsn, Leif Jan Blørstad Oystein BstadLeif Brachman, Damien Brekke, Inge Bjørn Brekken, Kjell Jar Brdwall, Erling Kruge Bugge, Jan.Fr Dahl, Ketil J. Dale, Astrid Dehli, Ole Draganv, Branimir Dyrbekk, Dagfinn Eide, Ivar Knrad. Eide, Trnd Cat Enger, Erik Eriksen, Bjrn Odvar Fadnes, Hans Olav Seksj.verl. Ass.1ege l Ass. lege Ass.sjeflege. Turnuslege Alderspensjnist Ass.1ege Seksj.verl. Sjeflege Seksj.verlege Alderspensjnist Asslege Seksj.verl Ass.1ege l Spesialist Alderspensjnist Prakt. Specialist Avd.verl. Seksj.verl. Avdverl. Alderspensjnist Avd.verl. Med avd.innberred sykehus, 7600 LEVANGER Avd fr patlgi, RiT, RONDHEIM Ullevål sykehus, 0407 OSLO M~ avd. Reginsykehuset, RONDHEIM Med. avd. Fylkesssykehuset, 2600 LILLEHAMMER Med.avd Ringerike sykehus,3500 Hønefss Kir.avd. BRikshspitalet, 0027 OSLO Telemark Sentralsjukehus 3700 SKIEN Vindalsringen 7, 3728 SKIEN Med. k:jin. nyremed.avd Ulleval sykehus, 0407 OSLO Med. avd. Sentralsjukehuset i Rgaland,4003 ST A VANGER Adm. Hedmark Sentralsjukehus 2400 ELVERUM Barnlnefrlgi Ullevål sykehus, 0407 Osl. Kir. stravd. Rikshspitalet, 0027 OSLO Med. avd Fylkessjukehuset, 5500 HAUGESUND Åsstubben 5, 0381 OSLO Med. avd. Rana sykehus, 8613 SELFORS Medavd Sentralsykehuset i Rgaland, 4003 Stavanger Barneavdelingen Ulleval sykehus, 0407 OSLO Med. avd. Nrdland Sentralsykehus, 8017 BODØ Med.k:Jinikk Ulleval sykehus, 0407 OSLO Med. Avd.Diaknhjemmets Syk. P.b. 23 Vindern, 0319 OSLO Med. Avd. Buskerud Sentralsykehus 3004 DRAMMEN Avd. fr pat. Haukeland sykehus, Gades Inst, 5021 BERGEN Barnek:Jinikken Haukeland sykehus, 5021 BERGEN Kir. avd. B, Rikshspitalet, 0027 OSLO Kr.sand spes. senter Tllbdgt. 4, KRISTIANSAND Grønnegt Ila, 0350 Osl Anestesiavd. Rikshspitalet, 0027 OSLO Dahls s.praksis Kjøpmannsgt.34, Pb 2615, 711RONDHEIM Med. avd. Sentralsjukehuset i Sgn g Fjrdane,6800 FØRDE Med. avd. Namdal sykehus, 7800 NAMSOS Med. avd. Buskerud Sentraisykehus, 3004 DRAMMEN Med. avd. Vestfld Sentralsykehus, 3116 TØNSBERG Nyremed. avd. Ullevål sykehus, 0407 OSLO Med avd. Østfld Sentralsykehus, 1600 FREDRIKST AD Jarveien. 5 D, 1342 JAR Med. avd. Reginsykehuset, ROMSØ Med. avd Fylkessjukehuset, 5400 STORD

15 Nefrlgisk frum Page 15 Medlemmer i nrsk nyremedisinsk frening nv F auehald, Per Fje~ers, (}urutar Fssum, Jan Christian Flatmark, Audun L. Fssum, Jan Chrisitan Ganss, Rudiger Gjellestad, Tr-Axel Grande Brr Gudmundsdttir Helga Gøranssn, Lasse Hagen, Egil Hallan, Hans A Hallan, Stein Halvrsen Carl-Erik Halvrsen, Stein Hartmann, Anders Hartsø, Madeleine Haugen, Hans Heskestad, Audun Hjelmesæth, Jøran Sture Hldaas, Hallvard Hlst -Larsen Lars Hvig, Trstein Hultstrøm, Dieter Hunderi, Odd Helge Høgåsen, Klbjørn Iversen, Bjarne Magnus Jakbsen, Arnt Jansen, Helge Jenssen, Trnd Jervell, Jak Jhansen, Mari Julsrud, Jar Jørstad, Størker Kjeldsen, Sverre Erik Kremer, Dag Krnbrg, Jens Langberg, Harald Chr. Larsen, Anne Seksjnsverlege Seksj.verlege Alderspensjnist Seksjnsverlege Spesialist Aaa.lege Seksj.verlege Alderspensjnist OveriegeMed.avd Avdverlege Avd.verlege Avdverlege Alderspensjnist Seksj.verlege. Over1./Prf. Sjeflege Seksj.verlege Seksjnsverlege Seksjnsverlege Prfessr Seksjnsverlege Med. avd Rikshspitalet, 0027 OSLO Med. Avd Vest-Agder Sentralsykehus, 4604 KRSAND Med.avd. Fylkessykehuset 2800 GJØVIK Ull.ernveien 30, 0280 OSLO Trkesvingen 12, 2819 Gjøvik Med. avd. Akershus Sentralsykehus 1474 NQRDBYHAGEN Med. avd. Vest-Agder Sentralsykehus, 4604 KRJSTIANSAND Medisinsk lab. Betanien, O 172 Osl Med.klinikk Ullevål sykehus, 0407 Osl Med. avd Sentralsjukehuset i RgaJand 4003 ST A VANGER Med avd., Aust Agder Sentralsyekhus, 4809 ARENDAL Med. avd, nyreseksj. Innherred sykehus, 7600 LEVANGER Med.avd Reginsykehuset, 7006 Trndheim Med.avd. BRikshspitalet 0027 Osl Lilleakerveien 11,0283 OSLO Med. avd. B Nyreseksjnen, Rikshspitalet, 0027 OSLO. Haukeland sykehus, 5021 Bergen Slvang SykhjemR egnbueveien 2 A, 0664 OSLO Med. avd. Fylkessykehuset, 6400 MOLDE Med. avd. Vestfld Sentralsykehus, 3116 TONSBERG Med avd. Rikshspitalet 0027 OSLO Med. avd. Fylkessykehuset. 5500, HAUGESUND Hasselveien 19,1344 HASLUM Med.avd. Haukeland sykehus, 5021 Bergen Med. avd. Østfld Sentralsykehus, 1600 FREDRIKST AD Med. avd, Lillehammer fylkessykehus, 2600 LILLEHAMMER Med. avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN Adm. Rikshspitalet, 0027 OSLO Med. avd. Vest-Agder Sentr.syk 4604 KRSAND Med.avd. Reginsykehuset, 9038 TROMSØ Med.stravd. Rikshspitalet, 0027 OSLO Med. avd Reginsykehuset, 7006 TRONDHEIM Med. avd. Nyreseksjnen,.Reginsykehuset, 9038 TROMSØ Med. avd. Reginsykehuset, 7006 TRONDHEIM Hjertemed. avd. Med. Klin. Ulleval sykehus, 0407 OSLO Oregn HealIh Se S.w.u.s, Vets Hspital, Pb.262 P USA Med.avd. Fylkessykehuset, 2600 LILLEHAMMER Nyremed. avd. Ulleval sykehus, 0407 OSLO Hjertemed. avd. Ulleval sykehus, 0407 OSLO

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling Praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling Utvikling g praktisk test av indikatrsett fr integrerte perasjner i lje- g gassnæringen Jn Sveinung Hant Helse, miljø g sikkerhet Oppgaven

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Redaktørens spalter. Page2. Nefrologisk forum

Redaktørens spalter. Page2. Nefrologisk forum Page2 NeJrologisk Forum Organ/or Norsk nj'f"emedisinskforening. / Redaksjonen: Anders Hartmann Redaktør Tlf 22868322 Fa,22868303 Ifallvard flo/daas Ass. redaktør Tlf 228683 JO Fa< 228683].1 Produksjon:

Detaljer

forum.:. Nefrologisk Det kan være på sin plass nå på _-===. Norsk nyremedisin i året 1998 - noe nytt? as. h is. no :---= _ :""-= L:...

forum.:. Nefrologisk Det kan være på sin plass nå på _-===. Norsk nyremedisin i året 1998 - noe nytt? as. h is. no :---= _ :-= L:... Nefrologisk forum.:. Årgang 4, no 3 Desember 1998 Internett, adressen vår er: http://pc-33- as. h is. no Redaktoren beklager en feil i adressen på denne plass i forrige nununer. Du kan også gå inn via

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer