Byutvikling, fortetting og blågrønne verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byutvikling, fortetting og blågrønne verdier"

Transkript

1 TEKNA oktober, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen En blågrønn fremtid vårt ansvar? Byutvikling og overvannshåndtering Byutvikling, fortetting og blågrønne verdier Landskapsfaglig, helhetlig tilnærming og behov for samhandling mellom fag og behov for metodisk tilnærming Professor i landskapsarkitektur Kine H. Thorèn, UMB, Institutt for Landskapsplanlegging UMB

2 Innhold 1. Fra greenway til flerfunksjonell blågrønn struktur, et raskt tilbakeblikk og litt om fremtidige utfordringer 2. Blågrønne strukturer og dagens problemer 3. Nedbørfeltbaserte analyser 4. Noen sluttrefleksjoner

3 1. Fra greenway til flerfunksjonell blågrønn struktur

4 Strukturere byer ved hjelp av blått og grønt ikke noe nytt: Haussmann s Paris Ca Howard s hagebyer (1898) 4

5 Olmsted var opptatt av et grønt og flerfunksjonelt system: -Møtested over sosiale grenser -Luftkvalitet (Grønne lunger) -Håndtere overflatevann Emerald Necklace, Boston (1878 -) Central Park Central Park

6 Grønt som overordnet struktur i vår tid: Eksempel Warrington New town nær Manchester fra 1968

7 Hvordan komme fra parksystemtankegangen til et nytt syn på blått og grønt i by? Den flerfunksjonelle grønnstrukturen et svar på dette, introdusert i NAMIT- prosjektet 1987: Hvordan ivareta grønt i by ved fortetting? Grønnstrukturen er overalt Økologiske verdier og funksjoner, habitat, biodiversitet Tekniske funksjoner: Flom overvann, Resirkulering, Lokalklima Sosiale verdier og funksjoner for helse og livskvalitet, lek, estetikk, pedagogisk

8 Betegnelsen blågrønn struktur ikke ny; Planlegging av grønnstruktur: Grønn by: 8

9 Dagens utfordringer; bekkene åpnes og grønne vegetasjonskledde områder bygges ned. Trass i økt interesse for blått og grønt; hvordan forstå systemene i byen samlet, ikke som greenways, men som heldekkende systemer der blått og grønt inngår. Fokus på lukkede elver og bekker Mindre fokus på planløs nedbygging av grønt Oslo: Endringer fra 1994 til Mer grønt Mindre grønt

10 2. Nedbørfeltbaserte analyser

11 Erfaringer basert på masteroppgaver ved ILP Alle oppgavene finnes på: Trondheim, Ranheim: Oddveig Hovdenak (2011) Sjøskogbekken, hele vassdraget Inger Marie Berling (2012) Overvannshåndtering i bratt boligfelt i Sjøskogbekkens nedbørsfelt Oslo Hovinbekken: Katrine Brekke (2013) Bergen: Ingrid Stavset (2013) Testing av Grønn arealfaktor, case Wergeland Sandnes: Katinka Kilian (2011) Storånavassdraget, boligfelt Fredrikstad Veumvassdraget: Eivind Andreas Vadum (2011) tiltak i boliggate Ingeborg Gjone Johansen (2012) Åpne overvannshåndtering, suburbane- rurale omgivelser Caroline Dilling (2012) Overvannshåndtering i urbant miljø

12 Modell for nedbørfeltbasert analyse

13 Eksempel på alt. 1. Identifisere tilgjengelig arealer for blågrønne løsninger i utbygde områder Eivind Andreas Vadum (2011): Overvannshåndtering i Veumdalen, Fredrikstad Problemstillingen var hvordan et lite nedbørsfelt tilknyttet urbant gateløp kan ivareta overvann? Steg 1: Identifisere skader og flomhendelser, risikoområder kan i dag også GIS - simuleres Steg 2: Identifisere nedbørfeltet Kilde: Fredrikstad kommune 2011

14 Steg 3: Analysetema A. Områder egnet for infiltrasjon; Grunnforhold og infiltrasjonsmuligheter Kilder: Thoresen, M. K. (1991). Kvartærgeologisk kart over Norge: tema: jordarter. Trondheim: Norges geologiske undersøkelse. 64 s. Tøndel, T. (2007). Veumdalen: Tiltaksplan vann og avløp. Norconsult. 40 s.

15 Steg 3 A og B: Identifisere grønnstruktur, i hovedsak det grønne arealdekket Kilde: Egne kartstudier og Wergeland Krog, O. M. (1997). Biologisk mangfold: Kartlegging av nøkkelbiotoper, tiltak for bevaring av artsmangfoldet. 79 s.

16 Steg 3. A. Identifisere avrenningskoeffisient og problemområdet Kilde: Marsh, W. M. (2005). Landscape planning: environmental applications. Hoboken, N.J.: Wiley. XV, 458 s. Problemområdet

17

18

19

20

21 Prinsipper for håndtering av vannet Vann fra område 1 og 3 tilføres område 2 Vann fra område 2 ledes til område 4 med fordrøyning i en fordrøyningsdam og derfra til Veumbekken Vann fra område 5 føres til fordrøyningsdam og derfra til veumbekken

22

23 Eksempel på utforming øvre fordrøyningsdam

24 Fra øvre fordrøyningsdam

25 Eks. på analyse alt. 2: Identifisere områder egnet for ny bebyggelse og områder egnet for blågrønne løsninger. Mulige tiltak i hele Sjøskogbekkens nedbørfelt Område 1) Nytt byggefelt Område 2) Jordbrukslandskap Område 3) Eksisterende grøntområde Område 4) Eksisterende boligfelt Område 5) Dalsøkk med god plass rundt bekken Område 6) Boligfelt Ranheim Område 7) Barnehage og eldrebolig Område 8) Bekkens utløp Kilde: Hovednak 2011 Kilde: Berling 2012

26 Steg 3 A. i modellen: Områder av betydning for infiltrasjon: Berggrunn Løsmasser Terreng: Infiltrasjon avtar med økende helling Mays (2001) Vurdering: Grønnstein forvitrer / vann kan infiltreres Vurdering: Løsmassene egnet, men mektighetene ikke store nok. Vurdering: Flate områder er egnet, skrånende områder egnet for lettere tiltak. Områder brattere enn 1 : 5 er uegnet

27 Arealdekkets betydning. NB lite kunnskap om hva ulike vegetasjonstyper betyr Kilde: Florgård og Palm 1981 i Kilian 2011

28 Beregning av avrenningskoeffisient krever sammensatt informasjon Avrenningskoeffisienten varierer i litteraturen

29 Steg 3 A. i modellen: Områder av betydning for infiltrasjon, oppsummert Egnethet for infiltrasjon/ 0vervannshåndtering Prioriterte områder for infiltrasjon/ overvann

30 Steg 3 B i modellen: Områder av betydning for uteopphold, lek, rekreasjon etc. Steg 3 D. i modellen: Områder egnet for bebyggelse:

31 Steg 4 Alt. 2. i modellen: Identifisere områder egnet for ny bebyggelse og områder egnet for blågrønne løsninger.

32 I detaljplanen- nødevdnig å kjenne til dimesjonerende vannmengder. Den rasjonelle formelen et kommunikasjonsredskap mellom landskapsarkitekten og ingeniøren Kilian (2011)

33 3. Noen sluttrefleksjoner

34 Hvordan komme fra parksystem til blågrønn infrastruktur? -I analysesituasjonen, Grønn plakat basert på nedbørfeltanalyser en videreutvikling -I plansituasjonen, når mange av de viktige arealene finnes på privat grunn, hvordan takle det? -hvordan bruke de nye planredskapene grønnstruktur og hensynssoner? -Nye metoder viktige, for eksempel Grønne arealfaktorer, men ivaretar ikke verken flerfunksjonalitet eller systemtenkingen ( se masteroppgave Stavset 2013) -Kunnskap mangler både om grunnforhold og arealdekket, for eksempel vegetasjonens rolle -Tverrfaglighet er helt nødvendig, men hvordan få det til i praksis? -Landskapsarkitektene kan spille en viktig rolle; naturkunnskap, terrengforming, Fra parksystemtilnærming Til flerfunksjonell blågrønn infrastruktur, der blått og grønt er overalt Rolfsen, E. (1950). Generalplan for Oslo : et utkast lagt fram som diskusjonsgrunnlag for de kommunale myndigheter og etater og for andre interesserte. Oslo, Oslo reguleringsvesen. Grønn plakat Sandefjord 34

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs.

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. restoring brooks against urban pressure. the role of the landscape architect in promoting

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

BLÅGRØN N FAKTOR Veileder byggesak

BLÅGRØN N FAKTOR Veileder byggesak Hoveddelen BLÅGRØN N FAKTOR Veileder byggesak 28.01.2014 Regnbed i Parc du Trapeze, Paris. Landskapsarkitekt: L agence TER. Foto: Dronninga landskap Innhold Innledning... 3 Hva er blågrønn faktor (BGF)...4

Detaljer

OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM 1 (15) PLANPROGRAM Oppdragsgiver Sandnes kommune Rapporttype Planprogram 2013-08-30 OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM 2 (15) PLANPROGRAM Oppdragsnr.: 3120229 Oppdragsnavn: Områderegulering

Detaljer

RAPPORT 2012/37. Urbane økosystemtjenester i Norge: Status, utvikling, verdi og kunnskapshull. Henrik Lindhjem og Maja Dinéh Sørheim

RAPPORT 2012/37. Urbane økosystemtjenester i Norge: Status, utvikling, verdi og kunnskapshull. Henrik Lindhjem og Maja Dinéh Sørheim RAPPORT 2012/37 Urbane økosystemtjenester i Norge: Status, utvikling, verdi og kunnskapshull Henrik Lindhjem og Maja Dinéh Sørheim Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2012/37 Rapporttittel

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Blå-grønne verdier vårt ansvar!

Blå-grønne verdier vårt ansvar! TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Blå-grønne verdier vårt ansvar! - Hvordan skape levende byer og tettsteder? 14. og 15. oktober 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Konferansen henvender

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport 190 2012 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel UTKAST pr. 29.01.2015 1 Innhold METODE Analyse av utbyggingsområder til kommuneplanens arealdel...

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH SINTEF Byggforsk KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt Prosjektrapport

Detaljer

Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo

Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo [Bilde og layout : ENDRES) Forslag til samarbeid om m mellom Oslo kommune og Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo Sluttrapport Sluttrapport fra prosjektarbeidet Side 1 av 39 Forord

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE/JÆREN VANNOMRÅDE PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING SEPTEMBER 2013 LOKAL FORDRØYNINGSDAM FOR OVERVANN I TETT BEBYGGELSE BJØLSEN I OSLO (LARK: SNØHETTA, FOTO:RAINER

Detaljer

Planprogram Brøset. -En klimanøytral bydel. Trondheim kommune

Planprogram Brøset. -En klimanøytral bydel. Trondheim kommune Planprogram Brøset -En klimanøytral bydel Trondheim kommune 15.9.2009 Planprogram Brøset Forord Denne rapporten er et høringsutkast til planprogram for Brøset. Hensikten med rapporten er å få en måldiskusjon

Detaljer

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING Det faglige nettverket Byutviklingens Lange Linjer (BULL) v/ Kjell Spigseth, Sigurd lversens vei 39A, 0281 Oslo Regjeringen ved miliøvernminister Bård Vegar Solhjell M i ljøve rndepa rte me ntet Postboks

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har lest Skedsmos kommuneplan, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen. De utfordringene kommunen

Detaljer

3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva.

3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva. Forhåndshøring 19.09.2012 - Uttalelser fra offentlige myndigheter Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, 23.10.2012: 1. Økonomi vil være viktig å ta hensyn til fordi dette legge premisser for oppføringen

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 Designmanual for Marviksletta Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 INNHOLD Designmanual for Marviksletta... 3 En bydel i bevegelse... 5 Overordnede føringer... 6 Bydelens ROM... 9 Byrom

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer