SAK 13. Valg. LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 13. Valg. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen"

Transkript

1 SAK 13 Valg LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

2 2

3 Valg LHLs valgkomite... 4 Valgkomiteens arbeid... 4 Innhenting av forslag... 4 Arbeidsform... 5 Innkomne forslag... 5 Sentralstyret... 5 Valgkomiteen... 5 Kontrollkomiteen... 5 Protokoll til sak ang valg... 5 Sammensetning av sentralstyret... 6 Valgkomiteen foreslår følgende sammensetning til LHLs sentralstyre... 6 Informasjon om kandidatene... 7 Valgkomite Valgkomiteen foreslår følgende valgkomite m/personlige varamedlemmer Informasjon om kandidatene Kontrollkomite Valgkomiteen foreslår følgende kontrollkomite Informasjon om kandidatene Vedlegg Vedlegg 1 Innkomne forslag til kandidater til sentralstyret Vedlegg 2 Innkomne forslag til kandidater til kontrollkomiteen Vedlegg 3 Innkomne forslag til kandidater til valgkomiteen

4 LHLs valgkomite LHLs valgkomite fikk i landsmøtet 2011 følgende sammensetning: Leder: John Seem Hedmark Nestleder: Nina Breivik Bendal Møre og Romsdal : Wenche Monrad Aust-Agder : Berit Kvalvik Hordaland : Ragnvald Mortensen Nordland Varamedlem: Else Magni Horten Hedmark Varamedlem: Svein Bjarne Holmen Nord-Trøndelag Varamedlem: Ole Magne Imeland Aust-Agder Varamedlem: Terje Idsø Rogaland Varamedlem: Bodil Slettli Finnmark Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen hadde sitt første møte i januar Her ble arbeidsmetode og framdrift i komiteens arbeid drøftet. Valgkomiteen har hatt 3 møter, over totalt 6 dager. Innhenting av forslag 27. mars 2014 ble det sendt brev til alle lag og fylkeslag. I brevet ble lagene invitert til å sende inn forslag til medlemmer av sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Samtlige forslag som er innkommet innen fristen er ført opp i eget vedlegg. Fristen for å sende inn forslag på kandidater ble satt til 30. august i henhold til vedtektene. 4

5 Arbeidsform Valgkomiteen vil kort redegjøre for komiteens arbeidsform fram til foreliggende innstilling: Innkomne forslag: Valgkomiteen har i sitt møte 9. til 11. september 2014 hatt en bred gjennomgang av samtlige innsendte forslag til medlemmer av ulike verv i sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen. Sentralstyret: Samtlige kandidater som stiller til gjenvalg har besvart intervjuskjema, og alle ble innkalt til intervju 18. og 19.juni. Valgkomiteens forslag til nye kandidater til sentralstyret er blitt kontaktet pr. telefon. Valgkomiteen legger stor vekt på at alle fylker skal være representert. Valgkomiteen: Valgkomiteen består av 5 representanter, en fra hver av de 5 regionene, i tillegg til 5 medlemmer fra de samme regionene. Leder for valgkomiteen stiller ikke til gjenvalg. Kontrollkomiteen: Kontrollkomiteen foreslås gjenvalgt. Varamedlemmene er foreslått i nummerert rekkefølge. Protokoll til sak angående valg: Wenche Monrad er ønsket fra Aust-Agder fylke inn i sentralstyret. Wenche Monrad forlot møtet i valgkomiteen under behandling av valgkomiteens innstilling til sentralstyret. Hun var ikke til stede under selve behandlingen av saken. En takk til generalsekretær Frode Jahren som har gitt oss muligheter til å benytte Karianne Vik som sekretær. John Seem /s/ Nina Breivik Bendal /s/ Wenche Monrad /s/ Leder Nestleder Berit Kvalvik /s/ Ragnvald Mortensen /s/ 5

6 Sammensetning av sentralstyret Valgkomiteen har satt sammen et sentralstyre bestående av representanter og vararepresentanter som dekker alle fylker. Dette gjør at hele landet er ivaretatt. Valgkomiteen foreslår følgende sammensetning av LHLs sentralstyre: 1. Leder John Normann Melheim Sogn og Fjordane (ny) 2. 1.nestleder Grethe Jordheim Hedmark (tidl. 2. vara) 3. 2.nestleder Iver Johan Iversen Nordland (tidl. 1.nestleder) 4. Tove Høgemark Rogaland (gjenvalg) 5. Magne Hagen Oppland (gjenvalg) 6. Wenche Monrad Aust-Agder (ny) 7. Asbjørn Johnsen Sør-Trøndelag (gjenvalg) 8. Ann-Helen Stangnes Østfold (ny) 9. Ole Bele Akershus (gjenvalg) 10. Bernhard Rudjord Oslo (ny) 11. Bjørn Egil Bjørnstad Troms (ny) Varamedlemmer: varamedlem Jan Ingvar Bakke Hordaland (ny) (møter fast i sentralstyrets møter) varamedlem Grete Romsdalen Telemark (ny) varamedlem Ingrid Olsen Finnmark (ny) varamedlem Svein Holmen Nord-Trøndelag (ny) varamedlem Ragnhild Bolli Møre og Romsdal (ny) varamedlem Karl Nesheim Vest-Agder (ny) varamedlem Lillemor Sandberg Buskerud (ny) Gisela Engevik Vestfold (ny) 6

7 Informasjon om kandidatene: 1) Leder Alder: John Normann Melheim Øvre Årdal, Sogn og Fjordane 62 år i LHL siden: 1998 Lokallagsleder (12 år), medlem (6 år) og leder (3 år)av regionstyret Vest. Landsstyremedlem (6 år) Politikk: av kommunestyre (27 år). av formannskapet (23 år). Konsulent/rådgiver/bedriftsleder/arbeidende styreleder innen offentlig og privat næringsliv, samt grunder/bedriftseier. 100 % arbeidsufør som hjertesyk de siste 12 årene. 2) 1. nestleder Grethe Jordheim Hamar, Hedmark Alder: 70 Pårørende i LHL siden: vara til sentralstyret i siste periode. Leder i lokallaget Politiske verv. Fylkesting og kommunestyret. Sykepleier v/feiringklinikken i 16 år, pensjonist. 7

8 3) 2. nestleder Iver Johan Iversen Rognan, Nordland Alder: 65 i LHL siden: 2002 av sentralstyret 2. perioder, siste periode som 1. nestleder. Fagorganisasjoner Yrkesmessig bakgrunn som journalist 4) Tove Høgemark Aksdal, Rogaland Alder: 61 Hjerte og lungesyk i LHL siden: 1995 av sentralstyret to siste perioder. Leder LHL Tysvær og Bokn. av studie- og likemannsutvalget. Pensjonist 8

9 5) Magne Hagen Jaren, Oppland Alder: 68 i LHL siden: 1998 av sentralstyret siste periode. Leder av Studie- og likemannsutvalget. Pensjonist 6) Wenche Monrad Risør, Aust-Agder Alder: 69 Hjerte og lungesyk i LHL siden: 1984 Tidl. medlem representantskapet. av landsstyret og regionstyret. av valgkomiteen, Nestleder i LHL Risør i mange år Erfaring fra bystyret, formannskapet, varaordfører. Pensjonist, tidl. politiker. Hjelpepleier/legesekretær. 9

10 7) Asbjørn Johnsen Trondheim, Sør-Trøndelag Alder: 72 i LHL siden: 1993 av sentralstyret siste periode. Leder av LHL Trondheim Vest. Kursvert i LHL. av studie- og likemannsutvalget. Salgsrepresentant, pensjonist. 8) Alder: Ann-Helen Stangnes Sarpsborg, Østfold 57 år Annet i LHL siden: 2013 Har fra 1997 jobbet i deltidsstilling som fylkessekretær for LHL Østfold. Leder Sarpsborg roklubb. Helsefagarbeider. 10

11 9) Ole Bele Blystadlia, Akershus Alder: 69 i LHL siden: 2001 av sentralstyret siste periode. Styremedlem i LHL Akershus. Leder av LHL Rælingen. av økonomi og budsjettutvalget. 10) Bernhard Rudjord Oslo Alder: 53 Lungesyk i LHL siden: 2013 Styremedlem i Oslo Vest og Oslo fylkeslag. Idrettslag, menighetsråd, velforening, borettslag. Politikk: av bydelsutvalg, lokallagsleder, valgstyreleder, forliksdommer. Valgkomiteleder knyttet til Oslo Venstre. Lærer voksenopplæring. 11

12 11) Bjørn Egil Bjørnstad Tromsø, Troms Alder: 69 i LHL siden: 2002 Leder i LHL Tromsø Leder av NOFU Norsk Funksjonærforbund avd. sør i Kristiansand fra Leder av funksjonærforeningen i Color Line samme sted. Leder av Vesta/Hygeas funksjonærforening fra Pensjonist 12) 1. varamedlem Jan Ingvar Bakke Rådal, Hordaland Alder: 73 i LHL siden: 2004 av landsstyret. Styremedlem LHL Bergen. 12

13 13) 2. varamedlem Grethe Romsdalen Skien, Telemark Alder: 73 i LHL siden: 2006 av landsstyret. Nestleder i LHL Skien. 14) 3. varamedlem Ingrid J. Olsen Nuvsvåg, Finnmark Alder: 63 i LHL siden: 2003 Leder i LHL Loppa. Politiske verv i kommune og fylke. Pensjonist 13

14 15) 4. varamedlem Svein B. Holmen Stjørdal, Nord-Trøndelag Alder: 61 Annet i LHL siden: 2005 av landsstyret. Leder for LHL Nord-Trøndelag. Fagforeningsarbeid i Posten. Postmann 16) 5. varamedlem Ragnhild Bolli Lyngstad, Møre og Romsdal Alder: 73 Annet i LHL siden: 1999 av landsstyret. Styremedlem i LHL Fræna og Eide. Pensjonist 14

15 17) 6. varamedlem Karl Nesheim Vanse, Vest-Agder Alder: 69 i LHL siden: 2007 Leder i LHL Farsund/Lyngdal 18) 7. varamedlem Lillemor Sandberg Steinberg, Buskerud Alder: 74 i LHL siden: 2004 Nestleder LHL Buskerud, Regionleder Sør, Likemannskoordinator Drammen sykehus. av landsstyret. av redaksjonskomite for medlemsbladet i LHL Buskerud, medlem av pårørendeutvalget. Fagbrev kokk. Pensjonist 15

16 19) 8. varamedlem Gisela Engevik Sandefjord Alder: 77 Annet i LHL siden: 2005 av landsstyret. Leder LHL Sandefjord.. 16

17 Valgkomite Fra valgkomiteens faste medlemmer kom det melding om at følgende ikke ønsker gjenvalg: mer: John Seem Wenche Monrad Ragnvald Mortensen Varamedlemmer: Else Magni Horten Svein B. Holmen Valgkomiteen foreslår følgende valgkomite m/personlige varamedlemmer: Leder: Berit Kvalvik Hordaland (gjenvalg, ny som leder) Vest Varamedlem: Terje Idsø Rogaland (gjenvalg) Vest Nestleder: Nina Breivik Bendal Møre og Romsdal (gjenvalg) Midt Varamedlem: Alf Nerland Møre og Romsdal (ny) Midt : Ole Magne Imeland Aust- Agder (gjenvalg) Sør Varamedlem: Berit Terjesen Aust-Agder (ny) Sør : Inger Frydendal Oslo (ny) Øst Varamedlem: Harald Eide Oslo (ny) Øst : Gudmund Johansen Troms (ny) Nord Varamedlem: Bodil Slettli Finnmark (gjenvalg) Nord 17

18 Informasjon om kandidatene: Berit Kvalvik Hordaland, Vest Alder: 83 Pårørende i LHL siden: 1996 Leder LHL Radøy. Tidligere medlem av landsstyret. Leder av region Vest. valgkomite. Politisk engasjert. Pensjonist. Nina Breivik Bendal Møre og Romsdal, Midt Alder: 67 Hjerte og lungesyk i LHL siden: 2002 Leder LHL Søre Møre, medlem valgkomite, studieleder i fylkeslaget. fylkesstyret, regionstyret. Leder av seniordans/ulike trimgrupper. Pensjonist, tidl. kontorfullmektig. 18

19 Ole Magne Imeland Aust-Agder, Sør Alder: 67 i LHL siden: 1994 landsstyret. Leder i LHL Arendal Kasserer og fagforening. Logistikkleder Inger Frydendal Oslo, Øst Alder: 71 i LHL siden: 2004 Styremedlem i Oslo Vest. Finansforbundet. Ullevål IL. Ready, Seniorsaken Ullern. Pensjonist, tidl. Banksjef 19

20 Gudmund Johansen Tromsø, Nord Alder: 72 i LHL siden: 2007 Leder i LHL Finnsnes og omegn. Vara: Terje Idsø Rogaland, Vest Alder: 70 Pårørende i LHL siden: 1997 Leder i LHL Strand og omegn. Vara til landsstyret. Bonde og bærdyrker 20

21 Vara: Alf Nerland Møre og Romsdal, Midt Alder: 74 i LHL siden: 2013 Nestleder i LHL Søre Møre. Vara: Berit Terjesen Aust-Agder, Sør Alder: 73 Lungesyk i LHL siden: Styremedlem i LHL Arendal og omegn 21

22 Vara: Harald Eide Oslo, Øst Alder: 68 Lungesyk i LHL siden: 2000 Leder i LHL Grorud. Vara til landsstyret. Vara: Bodil Slettli Finnmark, Nord Alder: 65 Annet i LHL siden: 2003 av landsstyret. Styremedlem i LHL Alta. 22

23 Kontrollkomite Fra kontrollkomiteen kom det melding om at samtlige medlemmer ønsker gjenvalg. Valgkomiteen foreslår følgende kontrollkomite: Leder: Bjørn Helge Hansen Nordland (gjenvalg) : Kirsten Pettersen Nord-Trøndelag (gjenvalg) : Odd Hass Hedmark (gjenvalg) Vararepresentantene er forslått i følgende rekkefølge: 1.varamedlem: Kirsti Håkonsdottir Ramstad Troms (gjenvalg) 2.varamedlem: Harry Selsvold Hordaland (gjenvalg) Informasjon om kandidatene: Bjørn Helge Hansen Sandnessjøen, Nordland Alder: 68 i LHL siden: 1998 Nestleder lokallag 23

24 Kirsten Pettersen Leka, Nord-Trøndelag Alder: 69 Lungesyk i LHL siden: 1991 Leder LHL Leka, medlem landsstyret, nestleder i Nord-Trøndelag fylkeslag, medlem i regionstyret, medlem i organisasjons- og vedtektsutvalget. Skatteoppkrever Odd Hass Hamar, Hedmark Alder: 72 Hjerte- og lungesyk. i LHL siden: 1993 Leder LHL Hamar, 7.vara i sentralstyret Representant i kommunestyre, medlem av flere kommunale utvalg. i FFO Hedmark. Tidligere skolesjef/etatsjef for skole og barnehage. Pensjonist 24

25 Kirsti Haakonsdottir Ramstad Fjelldal, Troms Alder: 75 i LHL siden: 1989 Mangeårig leder i LHL Skånland og Omegn, Vara landsstyret, mangeårig leder i Troms fylkeslag. Tidl. medlem representantskapet. 25

26 VEDLEGG 26

27 Vedlegg 1: Innkomne forslag til kandidater til sentralstyret Forslagsstiller Foreslått kandidat Kandidatens org. tilknytning Foreslått verv LHL Søre Møre Jostein Melheim Styret i LHL-klinikkene Leder LHL Evenes, Tjeldsund og Skånland Jostein Melheim Styret i LHL-klinikkene Leder LHL Bergen Jostein Melheim Styret i LHL-klinikkene Leder LHL Årdal John Normann Melheim Leder regionstyret Vest Landsstyremedlem Leder LHL Rogaland John Normann Melheim Leder regionstyret Vest Landsstyremedlem Leder LHL Stor-Elvdal John Normann Melheim Leder regionstyre Vest Landsstyremedlem Leder LHL Lærdal og Aurland John Normann Melheim Leder regionstyre Vest Landsstyremedlem Leder LHL Lindås John Normann Melheim Leder regionstyre Vest Landsstyremedlem Leder LHL Radøy John Normann Melheim Leder regionstyre Vest Landsstyremedlem Leder LHL Hedmark John Normann Melheim Leder regionstyre Vest Leder Landsstyremelem LHL Steinkjer Janne P. L. Bjørklund 2. nestleder sentralstyret Leder LHL Verdal Janne P. L. Bjørklund 2. nestleder Leder 27

28 sentralstyret LHL Stor-Elvdal Else Magni Horten av regionstyret Landsstyremedlem LHL Hedmark Else Magni Horten av regionstyret Landsstyremedlem LHL Årdal Else Magni Horten av regionstyret 1.nestleder, 2.nestleder Landsstyremedlem LHL Tromsø Bjørn Egil Bjørnstad Leder LHL Tromsø LHL Østfold Jan Ingvar Anderen Sekretær/Studieleder i Fredrikstad LHL LHL Målselv Tor Nymo Leder LHL Målselv LHL Evenes, Tjeldsund og Skånland Tor Nymo Leder LHL Målselv LHL Rælingen og Enebakk Ole Bele av sentralstyret. Leder Rælingen og Enebakk LHL Grorud John Bjørnøy Fylkesleder. av landsstyret 1. nestleder og medlem LHL Jæren og Dalane Bjørn Skaraas Styremedlem Jæren og Dalane LHL Finnmark Ingeborg Iversen Styremedlem Hammerfest LHL Finnmark Ingrid J. Olsen Leder LHL Loppa Varamedlem LHL Risør Wenche Monrad valgkomiteen 28

29 Landsstyrerepresentant LHL Hamar Grethe Jordheim 2. vara til sentralstyret LHL Østfold Ann-Helen Stangnes LHL Østfold LHL Grorud Bernhard Rudjord Styremedlem LHL Oslo Vest LHL Troms Marit Myklevoll Landsstyremedlem LHL LHL Lyngen Marit Myklevoll Landsstyremedlem LHLEvenes, Tjeldsund og Skånland Marit Myklevoll Landsstyremedlem LHL Loppa Ingrid J. Olsen Leder LHL Loppa LHL Leka Svein B. Holmen Fylkesleder. av landsstyret LHL Namdalseid Svein B. Holmen Fylkesleder. av landsstyret LHL Nord-Trøndelag Svein B. Holmen Fylkesleder. av landsstyret LHL Leksvik Svein B. Holmen Fylkesleder. av landsstyret LHL Nærøy Svein B. Holmen Fylkesleder. av landsstyret LHL Vikna Svein B. Holmen Fylkesleder. av landsstyret 29

30 Vedlegg 2: Innkomne forslag til kandidater til kontrollkomiteen Forslagsstiller Foreslått kandidat Kandidatens org. tilknytning Foreslått verv LHLFlora Tore Jakob Madsen Leder LHL Flora LHL Evenes, Tjeldsund og Skånland Kirsti H. Ramstad 1. vara kontrollkomite. LHL Nord-Trøndelag Kirsten Pettersen kontrollkomiteen LHL Leka Kirsten Pettersen kontrollkomiteen Vedlegg 3: Innkomne forslag til kandidater til valgkomiteen Forslagsstiller Foreslått kandidat Kandidatens org. tilknytning Foreslått verv LHL Oslo-Vest Inger Frydendal Styremedlem i Oslo Vest 30

31 31

32 32

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

BUSKERUD VALKOMITEENS INNSTILLLING PRESENTASJON AV KANDIDATER. Verv Navn Sted Periode

BUSKERUD VALKOMITEENS INNSTILLLING PRESENTASJON AV KANDIDATER. Verv Navn Sted Periode BUSKERUD Årsmøterepresentant Liv Margaretha Berven Veggli Ny for 2 år Årsmøterepresentant Torleif Olav Terum Modum På valg i 2016 1. Vararepresentant Hans Terje Hamremoen Krødsherad På valg i 2016 2. Vararepresentant

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av

Detaljer

Årsmelding 2010 fra lokallagene. LPS Rogaland - Årsmelding 2010. Norsk Sykepleieforbund, Landsgruppa for psykiatrisk sykepleiere

Årsmelding 2010 fra lokallagene. LPS Rogaland - Årsmelding 2010. Norsk Sykepleieforbund, Landsgruppa for psykiatrisk sykepleiere Årsmelding 2010 fra lokallagene LPS Rogaland - Årsmelding 2010 1 Årsmøte Antall medlemmer Styret Ble avholdt på Ryfylke DPS den 9. mars 2010 på Ryfylke DPS Randaberg 202 medlemmer i Rogaland LPS 2040 i

Detaljer

Valgkomiteens arbeid og innstilling

Valgkomiteens arbeid og innstilling Sak 16 Valgkomiteens arbeid og innstilling Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4 sak 16: valgkomiteens innstilling sak 16: valgkomiteens innstilling 5 Valgkomiteens sammensetning

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Landsmøte 2010. Sak 8 Valg

Landsmøte 2010. Sak 8 Valg Landsmøte 2010 Sak 8 Valg Dokumenter vedlagt: 1. Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre samt kontroll- og klageutvalg 2. Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité Valg gjennomføres i tråd

Detaljer

PROTOKOLL. Norges Friidrettsforbunds Ting

PROTOKOLL. Norges Friidrettsforbunds Ting PROTOKOLL Norges Friidrettsforbunds Ting Scandic Parken Hotel, Ålesund 21.-22. mars 2015 LØRDAG 21. MARS 1. Åpning Norges Friidrettsforbunds president Svein Arne Hansen ønsket representanter og følgende

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

Presentasjon av nominerte kandidater til SST 2013 2015

Presentasjon av nominerte kandidater til SST 2013 2015 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 1 Presentasjon av nominerte kandidater til SST 2013 2015 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, presenteres

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Nr. 1 2012 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 9 På besøk hos Skatteklagenemndene rundt om i landet SIDENE 10 11 50 år i etatens tjeneste

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Sakspapirer 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Orientering om landsmøtet Velkommen 4 Program for landsmøtet 5 Praktiske opplysninger 6 Taletid etter leders tale 7 Saksdokumenter

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer