SAK 13. Valg. LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 13. Valg. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen"

Transkript

1 SAK 13 Valg LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

2 2

3 Valg LHLs valgkomite... 4 Valgkomiteens arbeid... 4 Innhenting av forslag... 4 Arbeidsform... 5 Innkomne forslag... 5 Sentralstyret... 5 Valgkomiteen... 5 Kontrollkomiteen... 5 Protokoll til sak ang valg... 5 Sammensetning av sentralstyret... 6 Valgkomiteen foreslår følgende sammensetning til LHLs sentralstyre... 6 Informasjon om kandidatene... 7 Valgkomite Valgkomiteen foreslår følgende valgkomite m/personlige varamedlemmer Informasjon om kandidatene Kontrollkomite Valgkomiteen foreslår følgende kontrollkomite Informasjon om kandidatene Vedlegg Vedlegg 1 Innkomne forslag til kandidater til sentralstyret Vedlegg 2 Innkomne forslag til kandidater til kontrollkomiteen Vedlegg 3 Innkomne forslag til kandidater til valgkomiteen

4 LHLs valgkomite LHLs valgkomite fikk i landsmøtet 2011 følgende sammensetning: Leder: John Seem Hedmark Nestleder: Nina Breivik Bendal Møre og Romsdal : Wenche Monrad Aust-Agder : Berit Kvalvik Hordaland : Ragnvald Mortensen Nordland Varamedlem: Else Magni Horten Hedmark Varamedlem: Svein Bjarne Holmen Nord-Trøndelag Varamedlem: Ole Magne Imeland Aust-Agder Varamedlem: Terje Idsø Rogaland Varamedlem: Bodil Slettli Finnmark Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen hadde sitt første møte i januar Her ble arbeidsmetode og framdrift i komiteens arbeid drøftet. Valgkomiteen har hatt 3 møter, over totalt 6 dager. Innhenting av forslag 27. mars 2014 ble det sendt brev til alle lag og fylkeslag. I brevet ble lagene invitert til å sende inn forslag til medlemmer av sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Samtlige forslag som er innkommet innen fristen er ført opp i eget vedlegg. Fristen for å sende inn forslag på kandidater ble satt til 30. august i henhold til vedtektene. 4

5 Arbeidsform Valgkomiteen vil kort redegjøre for komiteens arbeidsform fram til foreliggende innstilling: Innkomne forslag: Valgkomiteen har i sitt møte 9. til 11. september 2014 hatt en bred gjennomgang av samtlige innsendte forslag til medlemmer av ulike verv i sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen. Sentralstyret: Samtlige kandidater som stiller til gjenvalg har besvart intervjuskjema, og alle ble innkalt til intervju 18. og 19.juni. Valgkomiteens forslag til nye kandidater til sentralstyret er blitt kontaktet pr. telefon. Valgkomiteen legger stor vekt på at alle fylker skal være representert. Valgkomiteen: Valgkomiteen består av 5 representanter, en fra hver av de 5 regionene, i tillegg til 5 medlemmer fra de samme regionene. Leder for valgkomiteen stiller ikke til gjenvalg. Kontrollkomiteen: Kontrollkomiteen foreslås gjenvalgt. Varamedlemmene er foreslått i nummerert rekkefølge. Protokoll til sak angående valg: Wenche Monrad er ønsket fra Aust-Agder fylke inn i sentralstyret. Wenche Monrad forlot møtet i valgkomiteen under behandling av valgkomiteens innstilling til sentralstyret. Hun var ikke til stede under selve behandlingen av saken. En takk til generalsekretær Frode Jahren som har gitt oss muligheter til å benytte Karianne Vik som sekretær. John Seem /s/ Nina Breivik Bendal /s/ Wenche Monrad /s/ Leder Nestleder Berit Kvalvik /s/ Ragnvald Mortensen /s/ 5

6 Sammensetning av sentralstyret Valgkomiteen har satt sammen et sentralstyre bestående av representanter og vararepresentanter som dekker alle fylker. Dette gjør at hele landet er ivaretatt. Valgkomiteen foreslår følgende sammensetning av LHLs sentralstyre: 1. Leder John Normann Melheim Sogn og Fjordane (ny) 2. 1.nestleder Grethe Jordheim Hedmark (tidl. 2. vara) 3. 2.nestleder Iver Johan Iversen Nordland (tidl. 1.nestleder) 4. Tove Høgemark Rogaland (gjenvalg) 5. Magne Hagen Oppland (gjenvalg) 6. Wenche Monrad Aust-Agder (ny) 7. Asbjørn Johnsen Sør-Trøndelag (gjenvalg) 8. Ann-Helen Stangnes Østfold (ny) 9. Ole Bele Akershus (gjenvalg) 10. Bernhard Rudjord Oslo (ny) 11. Bjørn Egil Bjørnstad Troms (ny) Varamedlemmer: varamedlem Jan Ingvar Bakke Hordaland (ny) (møter fast i sentralstyrets møter) varamedlem Grete Romsdalen Telemark (ny) varamedlem Ingrid Olsen Finnmark (ny) varamedlem Svein Holmen Nord-Trøndelag (ny) varamedlem Ragnhild Bolli Møre og Romsdal (ny) varamedlem Karl Nesheim Vest-Agder (ny) varamedlem Lillemor Sandberg Buskerud (ny) Gisela Engevik Vestfold (ny) 6

7 Informasjon om kandidatene: 1) Leder Alder: John Normann Melheim Øvre Årdal, Sogn og Fjordane 62 år i LHL siden: 1998 Lokallagsleder (12 år), medlem (6 år) og leder (3 år)av regionstyret Vest. Landsstyremedlem (6 år) Politikk: av kommunestyre (27 år). av formannskapet (23 år). Konsulent/rådgiver/bedriftsleder/arbeidende styreleder innen offentlig og privat næringsliv, samt grunder/bedriftseier. 100 % arbeidsufør som hjertesyk de siste 12 årene. 2) 1. nestleder Grethe Jordheim Hamar, Hedmark Alder: 70 Pårørende i LHL siden: vara til sentralstyret i siste periode. Leder i lokallaget Politiske verv. Fylkesting og kommunestyret. Sykepleier v/feiringklinikken i 16 år, pensjonist. 7

8 3) 2. nestleder Iver Johan Iversen Rognan, Nordland Alder: 65 i LHL siden: 2002 av sentralstyret 2. perioder, siste periode som 1. nestleder. Fagorganisasjoner Yrkesmessig bakgrunn som journalist 4) Tove Høgemark Aksdal, Rogaland Alder: 61 Hjerte og lungesyk i LHL siden: 1995 av sentralstyret to siste perioder. Leder LHL Tysvær og Bokn. av studie- og likemannsutvalget. Pensjonist 8

9 5) Magne Hagen Jaren, Oppland Alder: 68 i LHL siden: 1998 av sentralstyret siste periode. Leder av Studie- og likemannsutvalget. Pensjonist 6) Wenche Monrad Risør, Aust-Agder Alder: 69 Hjerte og lungesyk i LHL siden: 1984 Tidl. medlem representantskapet. av landsstyret og regionstyret. av valgkomiteen, Nestleder i LHL Risør i mange år Erfaring fra bystyret, formannskapet, varaordfører. Pensjonist, tidl. politiker. Hjelpepleier/legesekretær. 9

10 7) Asbjørn Johnsen Trondheim, Sør-Trøndelag Alder: 72 i LHL siden: 1993 av sentralstyret siste periode. Leder av LHL Trondheim Vest. Kursvert i LHL. av studie- og likemannsutvalget. Salgsrepresentant, pensjonist. 8) Alder: Ann-Helen Stangnes Sarpsborg, Østfold 57 år Annet i LHL siden: 2013 Har fra 1997 jobbet i deltidsstilling som fylkessekretær for LHL Østfold. Leder Sarpsborg roklubb. Helsefagarbeider. 10

11 9) Ole Bele Blystadlia, Akershus Alder: 69 i LHL siden: 2001 av sentralstyret siste periode. Styremedlem i LHL Akershus. Leder av LHL Rælingen. av økonomi og budsjettutvalget. 10) Bernhard Rudjord Oslo Alder: 53 Lungesyk i LHL siden: 2013 Styremedlem i Oslo Vest og Oslo fylkeslag. Idrettslag, menighetsråd, velforening, borettslag. Politikk: av bydelsutvalg, lokallagsleder, valgstyreleder, forliksdommer. Valgkomiteleder knyttet til Oslo Venstre. Lærer voksenopplæring. 11

12 11) Bjørn Egil Bjørnstad Tromsø, Troms Alder: 69 i LHL siden: 2002 Leder i LHL Tromsø Leder av NOFU Norsk Funksjonærforbund avd. sør i Kristiansand fra Leder av funksjonærforeningen i Color Line samme sted. Leder av Vesta/Hygeas funksjonærforening fra Pensjonist 12) 1. varamedlem Jan Ingvar Bakke Rådal, Hordaland Alder: 73 i LHL siden: 2004 av landsstyret. Styremedlem LHL Bergen. 12

13 13) 2. varamedlem Grethe Romsdalen Skien, Telemark Alder: 73 i LHL siden: 2006 av landsstyret. Nestleder i LHL Skien. 14) 3. varamedlem Ingrid J. Olsen Nuvsvåg, Finnmark Alder: 63 i LHL siden: 2003 Leder i LHL Loppa. Politiske verv i kommune og fylke. Pensjonist 13

14 15) 4. varamedlem Svein B. Holmen Stjørdal, Nord-Trøndelag Alder: 61 Annet i LHL siden: 2005 av landsstyret. Leder for LHL Nord-Trøndelag. Fagforeningsarbeid i Posten. Postmann 16) 5. varamedlem Ragnhild Bolli Lyngstad, Møre og Romsdal Alder: 73 Annet i LHL siden: 1999 av landsstyret. Styremedlem i LHL Fræna og Eide. Pensjonist 14

15 17) 6. varamedlem Karl Nesheim Vanse, Vest-Agder Alder: 69 i LHL siden: 2007 Leder i LHL Farsund/Lyngdal 18) 7. varamedlem Lillemor Sandberg Steinberg, Buskerud Alder: 74 i LHL siden: 2004 Nestleder LHL Buskerud, Regionleder Sør, Likemannskoordinator Drammen sykehus. av landsstyret. av redaksjonskomite for medlemsbladet i LHL Buskerud, medlem av pårørendeutvalget. Fagbrev kokk. Pensjonist 15

16 19) 8. varamedlem Gisela Engevik Sandefjord Alder: 77 Annet i LHL siden: 2005 av landsstyret. Leder LHL Sandefjord.. 16

17 Valgkomite Fra valgkomiteens faste medlemmer kom det melding om at følgende ikke ønsker gjenvalg: mer: John Seem Wenche Monrad Ragnvald Mortensen Varamedlemmer: Else Magni Horten Svein B. Holmen Valgkomiteen foreslår følgende valgkomite m/personlige varamedlemmer: Leder: Berit Kvalvik Hordaland (gjenvalg, ny som leder) Vest Varamedlem: Terje Idsø Rogaland (gjenvalg) Vest Nestleder: Nina Breivik Bendal Møre og Romsdal (gjenvalg) Midt Varamedlem: Alf Nerland Møre og Romsdal (ny) Midt : Ole Magne Imeland Aust- Agder (gjenvalg) Sør Varamedlem: Berit Terjesen Aust-Agder (ny) Sør : Inger Frydendal Oslo (ny) Øst Varamedlem: Harald Eide Oslo (ny) Øst : Gudmund Johansen Troms (ny) Nord Varamedlem: Bodil Slettli Finnmark (gjenvalg) Nord 17

18 Informasjon om kandidatene: Berit Kvalvik Hordaland, Vest Alder: 83 Pårørende i LHL siden: 1996 Leder LHL Radøy. Tidligere medlem av landsstyret. Leder av region Vest. valgkomite. Politisk engasjert. Pensjonist. Nina Breivik Bendal Møre og Romsdal, Midt Alder: 67 Hjerte og lungesyk i LHL siden: 2002 Leder LHL Søre Møre, medlem valgkomite, studieleder i fylkeslaget. fylkesstyret, regionstyret. Leder av seniordans/ulike trimgrupper. Pensjonist, tidl. kontorfullmektig. 18

19 Ole Magne Imeland Aust-Agder, Sør Alder: 67 i LHL siden: 1994 landsstyret. Leder i LHL Arendal Kasserer og fagforening. Logistikkleder Inger Frydendal Oslo, Øst Alder: 71 i LHL siden: 2004 Styremedlem i Oslo Vest. Finansforbundet. Ullevål IL. Ready, Seniorsaken Ullern. Pensjonist, tidl. Banksjef 19

20 Gudmund Johansen Tromsø, Nord Alder: 72 i LHL siden: 2007 Leder i LHL Finnsnes og omegn. Vara: Terje Idsø Rogaland, Vest Alder: 70 Pårørende i LHL siden: 1997 Leder i LHL Strand og omegn. Vara til landsstyret. Bonde og bærdyrker 20

21 Vara: Alf Nerland Møre og Romsdal, Midt Alder: 74 i LHL siden: 2013 Nestleder i LHL Søre Møre. Vara: Berit Terjesen Aust-Agder, Sør Alder: 73 Lungesyk i LHL siden: Styremedlem i LHL Arendal og omegn 21

22 Vara: Harald Eide Oslo, Øst Alder: 68 Lungesyk i LHL siden: 2000 Leder i LHL Grorud. Vara til landsstyret. Vara: Bodil Slettli Finnmark, Nord Alder: 65 Annet i LHL siden: 2003 av landsstyret. Styremedlem i LHL Alta. 22

23 Kontrollkomite Fra kontrollkomiteen kom det melding om at samtlige medlemmer ønsker gjenvalg. Valgkomiteen foreslår følgende kontrollkomite: Leder: Bjørn Helge Hansen Nordland (gjenvalg) : Kirsten Pettersen Nord-Trøndelag (gjenvalg) : Odd Hass Hedmark (gjenvalg) Vararepresentantene er forslått i følgende rekkefølge: 1.varamedlem: Kirsti Håkonsdottir Ramstad Troms (gjenvalg) 2.varamedlem: Harry Selsvold Hordaland (gjenvalg) Informasjon om kandidatene: Bjørn Helge Hansen Sandnessjøen, Nordland Alder: 68 i LHL siden: 1998 Nestleder lokallag 23

24 Kirsten Pettersen Leka, Nord-Trøndelag Alder: 69 Lungesyk i LHL siden: 1991 Leder LHL Leka, medlem landsstyret, nestleder i Nord-Trøndelag fylkeslag, medlem i regionstyret, medlem i organisasjons- og vedtektsutvalget. Skatteoppkrever Odd Hass Hamar, Hedmark Alder: 72 Hjerte- og lungesyk. i LHL siden: 1993 Leder LHL Hamar, 7.vara i sentralstyret Representant i kommunestyre, medlem av flere kommunale utvalg. i FFO Hedmark. Tidligere skolesjef/etatsjef for skole og barnehage. Pensjonist 24

25 Kirsti Haakonsdottir Ramstad Fjelldal, Troms Alder: 75 i LHL siden: 1989 Mangeårig leder i LHL Skånland og Omegn, Vara landsstyret, mangeårig leder i Troms fylkeslag. Tidl. medlem representantskapet. 25

26 VEDLEGG 26

27 Vedlegg 1: Innkomne forslag til kandidater til sentralstyret Forslagsstiller Foreslått kandidat Kandidatens org. tilknytning Foreslått verv LHL Søre Møre Jostein Melheim Styret i LHL-klinikkene Leder LHL Evenes, Tjeldsund og Skånland Jostein Melheim Styret i LHL-klinikkene Leder LHL Bergen Jostein Melheim Styret i LHL-klinikkene Leder LHL Årdal John Normann Melheim Leder regionstyret Vest Landsstyremedlem Leder LHL Rogaland John Normann Melheim Leder regionstyret Vest Landsstyremedlem Leder LHL Stor-Elvdal John Normann Melheim Leder regionstyre Vest Landsstyremedlem Leder LHL Lærdal og Aurland John Normann Melheim Leder regionstyre Vest Landsstyremedlem Leder LHL Lindås John Normann Melheim Leder regionstyre Vest Landsstyremedlem Leder LHL Radøy John Normann Melheim Leder regionstyre Vest Landsstyremedlem Leder LHL Hedmark John Normann Melheim Leder regionstyre Vest Leder Landsstyremelem LHL Steinkjer Janne P. L. Bjørklund 2. nestleder sentralstyret Leder LHL Verdal Janne P. L. Bjørklund 2. nestleder Leder 27

28 sentralstyret LHL Stor-Elvdal Else Magni Horten av regionstyret Landsstyremedlem LHL Hedmark Else Magni Horten av regionstyret Landsstyremedlem LHL Årdal Else Magni Horten av regionstyret 1.nestleder, 2.nestleder Landsstyremedlem LHL Tromsø Bjørn Egil Bjørnstad Leder LHL Tromsø LHL Østfold Jan Ingvar Anderen Sekretær/Studieleder i Fredrikstad LHL LHL Målselv Tor Nymo Leder LHL Målselv LHL Evenes, Tjeldsund og Skånland Tor Nymo Leder LHL Målselv LHL Rælingen og Enebakk Ole Bele av sentralstyret. Leder Rælingen og Enebakk LHL Grorud John Bjørnøy Fylkesleder. av landsstyret 1. nestleder og medlem LHL Jæren og Dalane Bjørn Skaraas Styremedlem Jæren og Dalane LHL Finnmark Ingeborg Iversen Styremedlem Hammerfest LHL Finnmark Ingrid J. Olsen Leder LHL Loppa Varamedlem LHL Risør Wenche Monrad valgkomiteen 28

29 Landsstyrerepresentant LHL Hamar Grethe Jordheim 2. vara til sentralstyret LHL Østfold Ann-Helen Stangnes LHL Østfold LHL Grorud Bernhard Rudjord Styremedlem LHL Oslo Vest LHL Troms Marit Myklevoll Landsstyremedlem LHL LHL Lyngen Marit Myklevoll Landsstyremedlem LHLEvenes, Tjeldsund og Skånland Marit Myklevoll Landsstyremedlem LHL Loppa Ingrid J. Olsen Leder LHL Loppa LHL Leka Svein B. Holmen Fylkesleder. av landsstyret LHL Namdalseid Svein B. Holmen Fylkesleder. av landsstyret LHL Nord-Trøndelag Svein B. Holmen Fylkesleder. av landsstyret LHL Leksvik Svein B. Holmen Fylkesleder. av landsstyret LHL Nærøy Svein B. Holmen Fylkesleder. av landsstyret LHL Vikna Svein B. Holmen Fylkesleder. av landsstyret 29

30 Vedlegg 2: Innkomne forslag til kandidater til kontrollkomiteen Forslagsstiller Foreslått kandidat Kandidatens org. tilknytning Foreslått verv LHLFlora Tore Jakob Madsen Leder LHL Flora LHL Evenes, Tjeldsund og Skånland Kirsti H. Ramstad 1. vara kontrollkomite. LHL Nord-Trøndelag Kirsten Pettersen kontrollkomiteen LHL Leka Kirsten Pettersen kontrollkomiteen Vedlegg 3: Innkomne forslag til kandidater til valgkomiteen Forslagsstiller Foreslått kandidat Kandidatens org. tilknytning Foreslått verv LHL Oslo-Vest Inger Frydendal Styremedlem i Oslo Vest 30

31 31

32 32

SAK 11. Valg. LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

SAK 11. Valg. LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Oslo Airport, Gardermoen SAK 11 Valg LHLs 25.ordinære landsmøte, 2017 27. - 29. oktober på Scandic Oslo Airport, Gardermoen Innhold LHLs valgkomite... 4 Valgkomiteens arbeid... 4 Innhenting av forslag... 4 Arbeidsform... 5 Sammensetning

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Eierorganisasjonen TINE SA

Eierorganisasjonen TINE SA Eierorganisasjonen TINE SA «Før» Deltar i Regionmøter Leder(nestleder i produsentlag) Områdemøter/distriktsm øter/ distriktsvise samlinger (ikke vedtektsfestet) Produsentlag Årsmøte Velger Velger etter

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 11 Valg Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 11 Valg a) Valg iht. vedtektene Vedlegg 1-4

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

LANDSMØTE Saksliste: Tid: 9. mai 2017 kl Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger. 1. Konstituering av landsmøtet

LANDSMØTE Saksliste: Tid: 9. mai 2017 kl Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger. 1. Konstituering av landsmøtet LANDSMØTE 2017 Tid: 9. mai 2017 kl. 1630-1730 Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger Saksliste: 1. Konstituering av landsmøtet 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsberetning for 2016 4. Regnskap

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 22.10.2015 VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2015-2019 Forslag til vedtak:

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Forslag til organisasjonsmodell for LHL Bakgrunn og forslag

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE MAI 2016

DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE MAI 2016 DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE 27.-29. MAI 2016 TILHØRER NAVN TITTEL Sentralstyret Geirr Abelsen Fung. landsleder 1 Sentralstyret Tariq Eide Fung 1. nestleder 1 Sentralstyret Kristian Haugland Styremedlem

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

1. divisjon: Trondheim 2. divisjon avdeling A: Trondheim 2. divisjon avdeling B: Trondheim 2. divisjon avdeling C: Trondheim

1. divisjon: Trondheim 2. divisjon avdeling A: Trondheim 2. divisjon avdeling B: Trondheim 2. divisjon avdeling C: Trondheim 1. divisjon: Trondheim 1 Vest-Agder 1 Mæsel helgemae@hotmail.com 2 Midt-Trøndelag 2 Våge john.vage@jbv.no 3 Rogaland 1 Hauge rune@007.gg 4 Nord-Trøndelag 1 Davidsen ragnar.davidsen@ntebb.no 5 Hordaland

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Valg - NKRF Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Farge med gult er på valg. Styret Leder Per Olav Nilsen Trondheim kommunerevisjon Nestleder Reidar Enger Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat Medlem

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER

Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER Forslag til vedtak: 1. Følgende personer oppnevnes

Detaljer

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017 Saknr. 12/12630-2 Saksbehandler: Berit Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark fylkeskommune fremmer slikt forlag på lekrepresentant til regional

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

PROGRAMHEFTE Nye muligheter nye mål

PROGRAMHEFTE Nye muligheter nye mål PROGRAMHEFTE Nye muligheter nye mål LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Programhefte Program for LHLs 24. ordinære landsmøte... 4 Saksliste

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE MENTAL HELSE

PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE MENTAL HELSE PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE MENTAL HELSE Scandic Tromsø 17. november 2013 Side 1 av 1 Deltagerliste Navn Fylke/funksjon Tilstede e-post 1 Gunnar Singstad Akershus X akershus@mentalhelse.no 2 Ragnhild

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Foreningen for Muskelsyke. Protokoll Landsmøtet. 05. og 06. juni 2009

Foreningen for Muskelsyke. Protokoll Landsmøtet. 05. og 06. juni 2009 Foreningen for Muskelsyke Protokoll Landsmøtet 05. og 06. juni 2009 Protokoll Landsmøte juni 2009 Side 1 av 7 Sak 1-2009 Åpning Ved leder Laila Bakke-Larsen Sak 2-2009 Konstituering Ved leder Laila Bakke-Larsen

Detaljer