Din bruksanvisning LEXMARK X6575

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LEXMARK X6575"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X6575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X6575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual LEXMARK X6575 Bruksanvisning LEXMARK X6575 Brukerhåndbok LEXMARK X6575 Brukerveiledning LEXMARK X6575 Instruksjon LEXMARK X6575 Din bruksanvisning LEXMARK X6575

2 Manuell abstrakt: Feil bruk av strømledningen kan forårsake brann eller gi elektrisk støt. Kontroller strømledningen jevnlig. Koble strømledningen fra stikkontakten før den kontrolleres. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken. er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler. FORSIKTIG: Ikke bruk faksfunksjonen i tordenvær. Velge fakstilkobling Koble til en telefonsvarer Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon i Tyskland.

3 Tilkobling til en datamaskin med et modem Koble til en telefon Konfigurere faksing via sentral Bruke en digital telefontjeneste...

4 . 36 Lære mer om kontrollpanelet Bruke kontrollpanelet 36 Lagre innstillinger

5 39 Lære mer om innstillingsmenyen.. 40 Installere et annet språk på kontrollpanelet Installere skriverprogramvaren Lære mer om skriverprogramvaren.

6 ...44 Slå på eller av talemelding ved utskriftshendelser Installere en intern trådløs utskriftsserver Konfigurere den interne trådløse utskriftsserveren (ekstrautstyr)...48 Hva betyr fargene på Wi-Fi-indikatorlampen? Sikkerhetsinformasjon

7 ...49 Nettverksutskrift. 50 Generelt om nettverksutskrift...50 Nettverksoversikt.

8 50 Vanlige konfigurasjoner for hjemmenettverk Hvilke opplysninger trenger jeg, og hvor kan jeg finne dem? Finne MAC-adressen Skrive ut en oppsettside for nettverk..

9 Finne en skriver/utskriftsserver i eksterne subnett Direkte IP-utskrift. 53 Kontrollere portinnstillingene Trådløs nettverkstilgang..

10 ...54 Bruke trådløs nettverkstilkobling IP-adresser Finne signalstyrken...

11 56 Installere skriveren i et nettverk Dele skriveren i et nettverk. 56 Konfigurere nettverksskrivere

12 .. 57 Ulike typer trådløse nettverk Tips for bruk av nettverkskort Avansert trådløs tilkobling...58 Opprette et trådløst ad hoc-nettverk ved å bruke Windows...

13 .. 58 Legge til en skriver i et eksisterende trådløst ad hoc-nettverk ved å bruke Windows Legge i papir og originaler Legge i papir Bruke den automatiske papirtypesensoren..

14 61 Legge i konvolutter...62 Legge i etiketter Legge i gratulasjonskort, kartotekkort, fotokort og postkort...63 Legge i transparenter...

15 .63 Legge i påstrykningspapir Legge i papir med tilpasset størrelse..64 Legge i bannerpapir Legge originaldokumenter på skannerens glassplate

16 .64 Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren Utskrift..68 Skrive ut vanlige dokumenter Skrive ut et dokument

17 Skrive ut en Web-side Skrive ut fotografier eller bilder fra en Web-side Skrive ut flere kopier av et dokument 69 Sortere kopier

18 . 70 Skrive ut siste side først (omvendt siderekkefølge) Skrive ut flere sider på ett ark (nedskalering) Skrive ut dokumentfiler fra et minnekort eller en flash-enhet Stanse utskriftsjobber midlertidig...

19 Avbryte utskriftsjobber. 84 Overføre alle fotografiene fra et minnekort ved å bruke datamaskinen Overføre valgte fotografier fra et minnekort ved å bruke datamaskinen.. 85 Overføre alle fotografiene fra en CD eller flash-enhet ved å bruke datamaskinen Overføre valgte fotografier fra en CD eller flash-enhet ved å bruke datamaskinen....rafier basert på nummer...

20 Bruke et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til å kontrollere utskrift av fotografier. 96 Skrive ut fotografier fra et digitalt kamera med DPOF 97 Skrive ut fotografier basert på datointervall. 97 Skrive ut fotografier med fargeeffekter Lage og vise en lysbildefremvisning.

21 ..98 Kopiering Lære mer om kopieringsmenyen...99 Kopiere på begge sider av papiret ved å bruke skannerens glassplate Kopiere på begge sider av papiret ved å bruke den automatiske dokumentmateren.100 Kopiere fotografier...

22 Kopiere et fotografi ved å bruke datamaskinen Justere kopieringskvaliteten Kopiere dokumenter uten kantlinjer ved å bruke kontrollpanelet Gjøre en kopi lysere eller mørkere..

23 .104 Sortere kopier ved å bruke kontrollpanelet Gjenta et bilde flere ganger på én side Forstørre eller forminske et bilde Endre kopieringsinnstillingene.

24 Skanning..107 Skanne et dokument Skanne et dokument ved å bruke datamaskinen Skanne tekst for redigering...

25 ..108 Skanne bilder for redigering Skanne et fotografi til Arbeide med dokumenter og fotografier 108 Skanne flere fotografier om gangen ved å bruke datamaskinen Lage en PDF-fil fra et skannet element Avbryte en skannejobb.

26 110 Tilpasse skanneinnstillinger ved å bruke datamaskinen 110 Lære mer om skannemenyen.110 Skanne til en datamaskin via et nettverk Lagre et skannet element på datamaskinen Skanne skarpe bilder fra magasiner eller aviser..

27 112 Endre skanneinnstillingene i Productivity Studio..112 Legge til en fil i en e-postmelding Legge til et nytt skannet element i en e-postmelding Skanne dokumenter eller bilder som skal sendes med e-post Endre innstillingene for e-postskjermbildet i Productivity Studio..

28 .114 Faksing Sende en faks 115 Angi et faksnummer

29 115 Sende en faks ved å bruke programvaren 115 Sende en faks ved å bruke kontrollpanelet Sende en faks mens du lytter til et anrop (ringe med røret på) Sende en kringkastingsfaks på et bestemt tidspunkt Motta en faks...

30 Motta en faks manuelt Angi en manuell svarkode for faks Bruke anroper-id fra kontrollpanelet Bruke anroper-id fra programvaren

31 119 Motta en faks automatisk Motta en faks med en telefonsvarer Motta tosidige fakser...

32 120 Videresende fakser..121 Bruke telefonlisten Bruke telefonlisten fra kontrollpanelet Bruke telefonlisten på datamaskinen...

33 . 122 Tilpasse faksinnstillinger Tilpasse innstillinger ved å bruke verktøyet for faksoppsett Lære mer om faksmenyen.

34 Aktivere funksjonen for automatisk svar Angi bunntekst for faks ved å bruke kontrollpanelet Lage en faksforside ved å bruke Productivity Studio Blokkere reklamefakser Unngå uønskede endringer av faksinnstillingene..

35 Bruke faksprogrammet Angi et oppringingsprefiks Angi et bestemt ringesignal..

36 . 131 Velge hvor mange ganger det skal ringe før en faks mottas automatisk Konfigurere hurtignummer Skrive ut faksaktivitetsrapporter Vedlikeholde skriveren Ta ut en brukt blekkpatron...

37 Sette inn blekkpatroner Etterfylle blekkpatroner. 135 Bruke originalpatroner fra Lexmark

38 ..135 Justere blekkpatroner Rengjøre blekkdysene..136 Tørke av blekkdysene og kontaktflatene Oppbevare blekkpatronene. Din bruksanvisning LEXMARK X6575

39 Rengjøre skannerens glassplate.138 Rengjøre utsiden av skriveren Bestille rekvisita...

40 Bestille blekkpatroner Bestille papir og rekvisita Feilsøking...

41 ..140 Feilsøking for installering Feil språk vises i vinduet Av/på-lampen lyser ikke Kan ikke installere programvaren

42 Siden skrives ikke ut Kan ikke skrive ut fra digitalt kamera ved hjelp av PictBridge Lære mer om forskjellige advarselsnivåer. 143 Avinstallere programvaren og installere den på nytt

43 144 Aktivere USB-porten Løse kommunikasjonsproblemer Feilsøking for trådløs tilkobling Hvordan kan jeg finne ut hvilken type sikkerhet som brukes i nettverket?..

44 145 Kontrollere sikkerhetsnøklene Skriveren er konfigurert riktig, men blir ikke funnet i nettverket Den trådløse nettverksskriveren skriver ikke ut Nettverksskriveren vises ikke på skrivervalglisten under installering Wi-Fi-indikatorlampen lyser ikke...

45 Wi-Fi-indikatorlampen blinker oransje under installering Wi-Fi-indikatorlampen lyser oransje Den trådløse skriveren fungerer ikke lenger Endre innstillinger for trådløs tilkobling etter installering Gjenopprette standardinnstillingene for en intern trådløs utskriftsserver..

46 Skriveren kan ikke kobles til det trådløse nettverket Verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling kan ikke kommunisere med skriveren under installering (for Windows-brukere) Kontrollere nettverksnavnet (for Windows-brukere) Kjøre en ping-kommando for tilgangspunktet

47 . 155 Kjøre en ping-kommando for skriveren Bruke verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling (for Windows-brukere) Kontrollere skriverporter (for Windows-brukere) Feilsøking for utskrift Bare deler av et fotografi i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) skrives ut ved bruk av et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera...

48 Forbedre utskriftskvaliteten Dårlig kvalitet på tekst og grafikk Utskriftskvaliteten er dårlig langs kantene av arket Lav utskriftshastighet.

49 Bare deler av et dokument eller fotografi blir skrevet ut Flekker eller riper på fotografier Kontrollere blekkpatronene.

50 Blekknivåene virker ikke riktige Det virker som om blekknivåene reduseres for hurtig Den siden som skrives ut, er blank, eller det er feil side som skrives ut Tegn mangler eller er ufullstendige Fargene på utskriften er falmet eller avviker fra fargene på skjermen.

51 Glanset fotopapir eller transparenter klebes sammen Siden skrives ut med andre skrifter. 164 Utskriften er for mørk eller flekkete Tegnene har feil format, eller er ikke riktig justert langs venstre marg Det er vekselvis lyse og mørke striper på utskriftene...

52 165 Transparenter eller fotografier inneholder hvite streker. 165 Loddrette, rette streker er ujevne Det er hvite streker i grafikk eller heldekkende sorte områder 166 Kontrollere skriverstatusen Innstillinger er ikke lagret.

53 . 167 Kontrollere om skriveren er klar Kontrollere utskriftskøinnstillingene for bannerutskrift Løse skriftproblemer...

54 168 Skriveren skriver ut en annen jobb Klar eller Skriver ut vises som status Skrive ut en testside Testsiden skrives ikke ut

55 Den eksterne utskriftsserveren fungerer ikke Fjerne en ekstern utskriftsserver Kabelen er ikke koblet til, den er løs eller skadet Skriveren er koblet til, men skriver ikke ut..

56 Skriveren prøver å skrive ut til fil Skriveren kan ikke kommunisere via maskin-til-maskin-nettverk. 172 Skriveren kan ikke kommunisere med datamaskinen Problemer under kopiering, skanning eller faksing..

57 . 173 Feil skriver er koblet til Oppdatere skriverprogramvaren Toveiskommunikasjon er ikke opprettet Dårlig kvalitet eller feil utskrifter...

58 Kan ikke skrive ut på nettverksskriveren Kan ikke skrive ut dokumenter fra flash-enhet Gjenopprette standardinnstillingene for skriveren Feilsøking for papirstopp og mateproblemer

59 Fjerne og unngå papirstopp Papirstopp i skriveren Papirstopp i papirstøtten Mateproblemer med papir eller spesialpapir...

60 Skriveren trekker ikke inn papir, konvolutter eller spesialpapir Bannerpapiret kjører seg fast Det oppstår fortsatt papirstopp Papirstopp i den automatiske dokumentmateren...

61 . 179 Papirstopp i tosidigenheten Tosidigenheten fungerer ikke som den skal Feilsøking for minnekort Kan ikke sette inn minnekortet...

62 Det skjer ingenting når jeg setter inn et minnekort Fotografier overføres ikke fra et minnekort i et trådløst nettverk Feilsøking for kopiering Kopieringsfunksjonen svarer ikke.

63 Får ikke lukket skannerenheten Dårlig kopieringskvalitet Bare deler av et dokument eller fotografi blir kopiert Kopien er ikke lik originalen.

64 Feilsøking for skanning Skanneren svarer ikke Skanningen var ikke vellykket.

65 Skanningen tar for lang tid, eller maskinen stopper opp Dårlig kvalitet på skannet element Bare deler av et dokument eller fotografi blir skannet Kan ikke skanne til datamaskin via et nettverk Feilsøking for faksing...

66 .186 Kan ikke sende eller motta fakser Kan sende, men ikke motta fakser Kan motta, men ikke sende fakser...

67 Mottatt faks er blank Mottatt faks er av dårlig kvalitet Informasjon om anroper-id vises ikke Endre anroper-id-mønster ved å bruke kontrollpanelet...

68 . 191 Faksfeil Faksmodus støttes ikke Feil på ekstern faks.

69 Telefonlinje opptatt. 193 Kan ikke koble til 194 Feil på telefonlinje

70 Feilmeldinger i vinduet på kontrollpanelet Justeringsfeil. 195 Feil ved blekkpatron (1102, 1203, 1204 eller 120F) Lite sort blekk / Lite fargeblekk / Lite fotoblekk...

71 . 196 Frigjør fastkjørt patronholder Deksel åpent Feil

72 197 Feil ved venstre blekkpatron / Feil ved høyre blekkpatron. 197 Feil blekkpatron i venstre holder / Feil blekkpatron i høyre holder Venstre blekkpatron mangler / Høyre blekkpatron mangler Minnefeil Ingen bilder er valgt...

73 . 198 Ingen foto-/papirstørrelse er valgt Finner ikke korrekturark Ingen korrekturarkinfo.

74 . 198 Ingen gyldige fotofiler ble funnet Bare én bildeforbedring kan velges om gangen Bare ett foto-/størrelsesalternativ kan velges om gangen Feil ved papir- eller fotostørrelse...

75 . 199 PictBridge-kommunikasjonsfeil Ta ut kamerakortet. 199 Fotografier fjernet fra kort av vert. Din bruksanvisning LEXMARK X6575

76 Problemer ved lesing av minnekort. 200 Feil papirtype for tosidig utskrift Filen støttes ikke...

77 Papirstørrelsen støttes ikke Feilmeldinger på dataskjermen Fjerne feilmeldinger..

78 Venstre/høyre blekkpatron mangler Kommunikasjon er ikke tilgjengelig Generelle utskriftsproblemer. 201 Lite blekk

79 . 202 Ikke nok minne Tom for papir Løse utskriftsfeil..

80 Filtyper som ikke støttes, funnet på minnekortet. 202 Papirstopp Flere Alt-i-ett-maskiner ble funnet.

81 Merknader Produktinformasjon Versjonsmerknader. 204 Samsvar med EU-direktiver

82 Strømforbruk Nettverksordliste Stikkordregister

83 Innledning Finne informasjon om skriveren Installeringsoversikt Beskrivelse Installeringsoversikten inneholder instruksjoner for installering av maskin- og programvaren. Hvor Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på Lexmarks hjemmeside på Brukerhåndbok Beskrivelse Hvor I brukerhåndboken finner du informasjon om installering Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på av maskin- og programvaren (på datamaskiner med Lexmarks hjemmeside på Windows som operativsystem) samt grunnleggende instruksjoner for bruk av skriveren. Merk: Hvis skriveren støtter Macintosh, kan du se Machjelpen: 1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 6500 Series i Finder. 2 Dobbeltklikk på Hjelp-ikonet for skriveren. 13 Komplett brukerhåndbok Beskrivelse I den komplette brukerhåndboken kan du finne informasjon om hvordan du bruker skriveren og annen nyttig informasjon, inkludert: Hvor Når du installerer skriverprogramvaren, blir også brukerhåndboken installert. Bruke programvaren (på datamaskiner med Windows som operativsystem) Legge i papir Utskrift Arbeide med fotografier Skanning (hvis dette støttes av skriveren) Kopiering (hvis dette støttes av skriveren) Faksing (hvis dette støttes av skriveren) Vedlikeholde skriveren Koble skriveren til et nettverk (hvis dette støttes av skriveren) skanning, faksing, papirstopp og mateproblemer 1 Gjør ett av følgende: Windows Vista: Klikk på. Windows XP og tidligere versjoner: Klikk på Start. 2 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 6500 Series. 3 Klikk på Brukerhåndbok. Hvis koblingen til brukerhåndboken ikke ligger på skrivebordet, kan du følge disse instruksjonene: 1 Sett inn CDen. Skjermbildet for programvareinstallering vises. Alle programmer Merk: Klikk eventuelt på Kjør. Windows XP og tidligere versjoner: Klikk på Start Kjør. Skriv D:\setup, der D er CD-ROMstasjonen. Feilsøking av problemer med utskrift, kopiering, Merk: Hvis skriveren støtter Macintosh, kan du se Mac-hjelpen: 2 Klikk på Dokumentasjon. 3 Klikk på Vis brukerhåndboken (inkludert Feilsøking for installering). 1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 6500 Series i Finder. 4 Klikk på Ja. Det vises et ikon for brukerhåndboken på skrivebordet, og brukerhåndboken vises på skjermen. Du kan også finne dokumentet på Lexmarks hjemmeside på 2 Dobbeltklikk på Hjelp-ikonet for skriveren. Lexmarks løsningssenter Beskrivelse Lexmarks løsningssenter er inkludert på CDen. Hvis du kobler skriveren til en datamaskin, blir løsningssenteret installert sammen med resten av programvaren. Hvor Slik kan du åpne Lexmarks løsningssenter: 1 Gjør ett av følgende: Windows Vista: Klikk på. Windows XP og tidligere versjoner: Klikk på Start. 2 Klikk på Start programmer Programmer eller Alle Lexmark 6500 Series. 3 Velg Lexmarks løsningssenter. 14 Brukerstøtte Beskrivelse Hvor Hvor Telefonnumre og åpningstider varierer fra land/region til land/region. Besøk vår hjemmeside på Velg eventuelt et annet land eller en annen region, og velg koblingen til brukerstøtte. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan kontakte Lexmark, kan du se den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. Brukerstøtte på telefon Ring oss: USA: Mandagfredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Lørdag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Canada: Engelsk: Mandagfredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Lørdag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Fransk: Mandagfredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Mexico: Mandagfredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Merk: Telefonnumre og åpningstider kan endres uten forvarsel. De mest oppdaterte telefonnumrene kan du finne på den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. Brukerstøtte via e-post For brukerstøtte via e-post kan du gå til vår Tilgjengeligheten for brukerstøtte via e-post varierer fra land/region til land/ hjemmeside på region og er ikke tilgjengelig for alle 1 Klikk på Teknisk brukerstøtte. områder. 2 Klikk på Teknisk Support. Besøk vår hjemmeside på 3 Velg riktig skrivertype. Velg eventuelt et 4 Velg skrivermodell. annet land eller en annen region, og velg 5 Klikk på Kontakt oss og deretter på e- koblingen til brukerstøtte. post en medarbeider på Merk: Hvis du ønsker mer informasjon brukerstøtte. om hvordan du kan kontakte Lexmark, 6 Fyll ut skjemaet og klikk på Send. kan du se den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. 15 Begrenset garanti Beskrivelse Informasjon om begrenset garanti Lexmark International, Inc. gir en begrenset garanti for at denne skriveren er uten mangler i materiale og utførelse i 12 måneder fra opprinnelig kjøpsdato. Hvor Hvis du vil lese begrensningene og betingelsene for denne begrensede garantien, kan du se Erklæring om begrenset garanti som følger med skriveren, eller se Hvor Garantiinformasjonen varierer fra land/region til land/region. Se også den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. 1 Klikk på Teknisk brukerstøtte. 2 Klikk på Garantibestemmelser. 3 Klikk på Blekkskrivere eller Alt-i-ettskrivere og velg en skriver. 4 Bla gjennom siden for å lese garantien. Din bruksanvisning LEXMARK X6575

84 Noter deg følgende informasjon (som du finner på kvitteringen og på baksiden av skriveren), og ha den lett tilgjengelig hvis du kontakter oss, slik at vi raskere kan hjelpe deg: Maskintypenummer Serienummer Kjøpsdato Kjøpested Merknad om operativsystem Alle funksjoner er operativsystemavhengige. For fullstendige beskrivelser: Windows-brukere: Se brukerhåndboken. Macintosh-brukere: Se Mac-hjelpen som ble installert med skriverprogramvaren, hvis produktet støtter Macintosh. Kompatibilitet med trådløst nettverk Skriveren har en IEEE g-kompatibel intern trådløs utskriftsserver. Skriveren er kompatibel med IEEE b/g/n-rutere som er WiFi-sertifisert. Hvis du har problemer med en N-ruter, må du kontakte produsenten og finne ut om gjeldende modusinnstilling er kompatibel med G-enheter, siden denne innstillingen varierer mellom forskjellige rutermerker/-modeller. 16 Installere skriveren Innholdet i esken Navn Sort blekkpatron Fargeblekkpatron Telefonledning Beskrivelse Blekkpatroner som skal settes inn i skriveren. Merk: Blekkpatronkombinasjonen avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. Brukes til faksing. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan bruke denne ledningen, kan du se Velge fakstilkobling på side 30. Telefonledningen kan se annerledes ut enn den som er vist. Kobles til strømforsyningsporten på baksiden av skriveren. Merk: Strømledningen kan se annerledes ut enn den som er vist. 4 Strømledning Installeringskabel Installeringsoversikt Brukerhåndbok Brukes til å koble skriveren midlertidig til datamaskinen for enkelte typer installering. Grunnleggende informasjon om installering. Trykt dokumentasjon. Merk: Fullstendig informasjon om bruk (komplett elektronisk brukerhåndbok eller Mac-hjelp) ligger på programvare-cden. 8 Programvare-CD for Windows og Mac Programvaren for skriveren Komplett brukerhåndbok i elektronisk format Mac-hjelp 17 Lære mer om skriverdelene Bruk: Papirstøtte Papirmatebeskytter Papirstøtter Skuff for den automatiske dokumentmateren For å gjøre følgende: Legge i papir. Unngå at elementer faller ned i papiråpningen. Holde papiret rett når det mates inn i skriveren. Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren. Anbefales for skanning, kopiering eller faksing av dokumenter på flere sider. Merk: Du må ikke legge postkort, fotografier, små elementer eller tynne elementer (for eksempel magasinutklipp) i den automatiske dokumentmateren. Slike elementer må legges på skannerens glassplate. 5 6 Utskuff for den automatiske dokumentmateren WiFi-indikator Ta imot dokumenter når de kommer ut av den automatiske dokumentmateren. Kontrollere status for trådløs tilkobling: Av betyr at trådløst nettverkskort ikke er installert. Oransje betyr at skriveren er klar for trådløs tilkobling, men at den ikke er koblet til et trådløst nettverk. Grønn betyr at skriveren er koblet til et trådløst nettverk Spor for minnekort PictBridge-port Kontrollpanel Sette inn et minnekort. Koble et PictBridgekompatibelt digitalt kamera eller en flash-enhet til skriveren. Bruke skriveren. Du kan finne mer informasjon under Bruke kontrollpanelet på side 36. Ta imot papiret etter hvert som det kommer ut. 10 Utskuff 18 Bruk: For å gjøre følgende: Papirskinne i den automatiske dokumentmateren Holde papiret rett når det mates inn i den automatiske dokumentmateren. Automatisk dokumentmater Skannerens glassplate Toppdeksel 1 2 Skanne, kopiere eller fakse dokumenter på flere sider i formatene Letter, Legal og A4. Kopiere eller fjerne et element. Få tilgang til skannerens glassplate. EXT Bruk: Skannerenhet Patronholder Strømforsyningsport Deksel for tosidigenhet For å gjøre følgende: Få tilgang til blekkpatronene. Sette inn, bytte eller ta ut en blekkpatron. Koble strømledningen til strømforsyningsporten bak på skriveren, og koble den deretter til strømuttaket. Skrive ut på begge sider av papiret. Fjerne papirstopp. Merk: Ikke alle skrivere leveres med en intern trådløs utskriftsserver. Hvis du vil kjøpe Lexmark N2050, kan du se Bestille papir og rekvisita på side Lexmark N2050 (intern trådløs utskriftsserver) Koble skriveren til et trådløst nettverk. 6 LINE-port Koble skriveren til en aktiv telefonlinje for å sende og motta fakser. Skriveren må være tilkoblet denne telefonlinjen for at du skal kunne motta innkommende faksanrop. Merk: Ikke koble andre enheter til LINE-porten, og ikke koble DSL (Digital Subscriber Line), ISDN (Integrated Services Digital Network) eller et kabelmodem til skriveren. LINE 19 Bruk: 7 EXT-port For å gjøre følgende: Koble til andre enheter, for eksempel data-/faksmodem, telefon eller telefonsvarer, til skriveren. Merk: Ta ut pluggen for å få tilgang til porten. EXT 8 USB-port Koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel. Advarsel: Ikke ta på USBporten unntatt når du skal koble til eller ta ut en USB- eller installeringskabel. Frittstående installering 1 Pakk ut skriveren Merk: Plasser skriveren i nærheten av datamaskinen under installering og konfigurering. Hvis du skal konfigurere skriveren for et trådløst nettverk, kan du flytte den etterpå. Det kan hende at du må kjøpe en USB-kabel separat Fjern all tape og emballasje fra skriveren. 3 Løft opp kontrollpanelet. 4 Dra ut utskuffen. 5 Løft opp papirstøtten Trekk ut papirskinnene. 7 Legg i papir. 8 Koble til strømledningen Kontroller at strømmen er på Hvis du blir bedt om det, må du angi språk. 1 a Trykk på b Trykk på eller 2 1 på kontrollpanelet til ønsket språk vises i vinduet. for å lagre valget. 11 Hvis du blir bedt om det, må du angi land/region. 1 a Trykk på b Trykk på 12 Åpne skriveren. eller 2 1 på kontrollpanelet til ønsket land/region vises i vinduet. for å lagre valget. 13 Trykk patronspakene ned Fjern tapen fra den sorte blekkpatronen, og sett blekkpatronen i den venstre patronholderen. Din bruksanvisning LEXMARK X6575

85 15 Lukk patronholderen til den sorte blekkpatronen. 16 Fjern tapen fra fargeblekkpatronen, og sett blekkpatronen i den høyre patronholderen. 17 Lukk patronholderen til fargeblekkpatronen Lukk skriveren. 19 Trykk på. Det skrives ut en justeringsside. 20 Kast justeringssiden. Merk: Justeringssiden kan se annerledes ut enn den som vises her. Det er normalt med streker på justeringssiden, så det er ikke et tegn på problemer. Installere skriveren på flere nettverksdatamaskiner Hvis du skal installere nettverksskriveren for bruk med flere datamaskiner i nettverket, må du sette inn installeringscden i hver enkelt datamaskin og følge instruksjonene på skjermen. Du trenger ikke å utføre tilkoblingstrinnene på hver datamaskin som skal skrive ut på skriveren. Skriveren skal være merket under installeringen. Hvis det vises flere skrivere på listen, må du velge skriveren med den riktige IP- eller MAC-adressen. Hvis du trenger hjelp til å finne IP- eller MAC-adressen, kan du se Finne MAC-adressen på side Installere skriveren på en datamaskin med Windows 1 Finn CDen for Windows før du pakker opp skriveren. 2 Kontroller at datamaskinen er på, og sett inn CDen. Vent til installeringsskjermbildet vises. Merk: Hvis installeringsskjermbildet ikke vises, må du klikke på Start ROM-stasjonen. Kjør. Skriv D:\setup.exe, der D er CD- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å installere skriverprogramvaren. Hvis du har et sikkerhetsprogram, kan det hende at det vises en advarsel om at Lexmark-programvaren prøver å kommunisere med datamaskinen. Du må tillate at programmene kommuniserer. Dette er nødvendig for at skriveren skal fungere. Lexmark XXXX Series Installation Welcome... Click Install to begin. To prevent errors during installation, close all open programs. Security Information Documentation Support 26 Klargjøre skriveren for faksing Bruke en RJ11-adapter Land/region Storbritannia Irland Finland Norge Danmark Italia Sverige Nederland Frankrike Portugal Hvis du vil koble skriveren til en telefonsvarer eller annet telekommunikasjonsutstyr, må du bruke telefonlinjeadapteren som fulgte med skriveren. 1 Koble den ene enden av telefonledningen til LINE-porten på skriveren. 2 Koble adapteren til telefonlinjen som fulgte med skriveren. Merk: Bildet viser adapteren som brukes i Storbritannia. Adapteren din er kanskje ikke lik denne, men den skal passe til telefonuttaket som brukes i ditt land / din region. 3 Koble telefonlinjen for ønsket telekommunikasjonsutstyr til det venstre uttaket på adapteren. 27 Hvis telekommunikasjonsutstyret bruker en amerikansk telefonlinje (RJ11), må du gjøre følgende for å koble til utstyret: 1 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. Merk: Når pluggen er tatt ut, fungerer ikke annet land- eller regionspesifikt utstyr som kobles til skriveren via adapteren. 2 Koble telekommunikasjonsutstyret direkte til EXT-porten på baksiden av skriveren. Advarsel: Ikke ta på kabler eller det viste området på skriveren under sending eller mottak av fakser. Land/region Saudi-Arabia De forente arabiske emirater Egypt Bulgaria Tsjekkia Belgia Australia Sør-Afrika Hellas Israel Ungarn Polen Romania Russland Slovenia Spania Tyrkia 28 Slik kan du koble en telefonsvarer eller annet telekommunikasjonsutstyr til skriveren: 1 Ta ut beskyttelsespluggen på baksiden av skriveren. Merk: Når pluggen er tatt ut, fungerer ikke annet land- eller regionspesifikt utstyr som kobles til skriveren via adapteren. 2 Koble telekommunikasjonsutstyret direkte til EXT-porten på baksiden av skriveren. Advarsel: Ikke ta på kabler eller det viste området på skriveren under sending eller mottak av fakser. Land/region Tyskland Østerrike Sveits Det står en beskyttelsesplugg i EXT-porten på baksiden. Denne må stå i for at skriveren skal fungere som den skal. Merk: Ikke ta ut pluggen. Hvis du tar den ut, kan det hende at andre telekommunikasjonsenheter (for eksempel telefoner eller telefonsvarere) slutter å fungere. 29 Velge fakstilkobling Du kan også koble utstyr til skriveren, for eksempel en telefon, en telefonsvarer eller et modem. Hvis det oppstår problemer, kan du se Feilsøking for installering på side 140. Merk: Skriveren er en analog enhet som fungerer best når den er koblet direkte til veggkontakten. Andre enheter (for eksempel en telefon eller en telefonsvarer) kan kobles til slik at de fungerer via skriveren, slik det beskrives i installeringsinstruksjonene. Hvis du ønsker en digital forbindelse, for eksempel ISDN, DSL eller ADSL, må du ha en enhet fra en tredjepart, for eksempel et DSL-filter. Det er ikke nødvendig å koble skriveren til en datamaskin, men du må koble den til en telefonlinje hvis du skal sende og motta fakser. Du kan koble skriveren til annet utstyr. Se tabellen nedenfor for å finne den beste måten å konfigurere skriveren på. Utstyr Fordeler Sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. Se dette avsnittet Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon på side 32 Koble til en telefon på side 34 Skriveren En telefonledning Skriveren En telefon To telefonledninger Skriveren En telefon En telefonsvarer Tre telefonledninger Skriveren En telefon Et modem Tre telefonledninger Bruke fakslinjen som en vanlig telefonlinje. Sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. Motta både innkommende talemeldinger og Koble til en telefonsvarer på side 30 fakser. Sende fakser ved å bruke datamaskinen eller Tilkobling til en datamaskin med et skriveren. modem på side 33 Koble til en telefonsvarer Du kan koble en telefonsvarer til skriveren hvis du vil kunne motta både innkommende talemeldinger og fakser. Merk: Instruksjonene kan variere fra land til land eller region til region. Se emnet Bruke en RJ11-adapter for informasjon om hvordan du kan koble skriveren til telekommunikasjonsutstyr. 1 Du trenger en telefon en telefonsvarer tre telefonledninger en veggkontakt for telefon 30 2 Koble den ene telefonledningen til LINE-porten veggkontakt for telefon. Din bruksanvisning LEXMARK X6575

86 på skriveren, og koble den deretter til en fungerende 3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. 4 Koble den andre telefonledningen fra telefonen til telefonsvareren. 5 Koble den tredje telefonledningen fra telefonsvareren til EXT-porten på skriveren. 31 Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon Du kan koble skriveren direkte til en veggkontakt for telefon hvis du vil ta kopier eller sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. 1 Du trenger en telefonledning og en veggkontakt for telefon. 2 Koble den ene enden av telefonledningen til LINE-porten på skriveren. 3 Koble den andre enden av telefonledningen til en fungerende veggkontakt for telefon. Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon i Tyskland Du kan koble skriveren direkte til en veggkontakt for telefon hvis du vil sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. 1 Du trenger en telefonledning (følger med produktet) og en veggkontakt for telefon. 2 Koble den ene enden av telefonledningen til LINE-porten på skriveren. 3 Koble den andre enden av telefonledningen til N-sporet på en fungerende veggkontakt for telefon Koble en ekstra telefonledning (følger ikke med) mellom telefonen og F-sporet på en fungerende veggkontakt for telefon hvis du vil bruke den samme linjen til både faks og telefon. 5 Koble en ekstra telefonledning (følger ikke med) mellom telefonsvareren og det andre N-sporet på veggkontakten for telefon hvis du vil bruke den samme linjen til å spille inn meldinger på telefonsvareren. Tilkobling til en datamaskin med et modem Du kan koble skriveren til en datamaskin med et modem hvis du vil sende fakser ved å bruke programvaren. Merk: Instruksjonene kan variere fra land til land eller region til region. Se emnet Bruke en RJ11-adapter for informasjon om hvordan du kan koble skriveren til telekommunikasjonsutstyr. 1 Du trenger en telefon en datamaskin med et modem to telefonledninger en veggkontakt for telefon 33 2 Koble en telefonledning til LINE-porten telefon. på skriveren, og koble den deretter til en fungerende veggkontakt for 3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. 4 Koble den andre telefonledningen fra modemet til EXT-porten på skriveren. Koble til en telefon Du kan koble en telefon til skriveren hvis du vil bruke fakslinjen som en vanlig telefonlinje. Du kan installere skriveren i nærheten av telefonen, slik at du kan ta kopier eller sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. 34 Merk: Instruksjonene kan variere fra land til land eller region til region. Se emnet Bruke en RJ11-adapter for informasjon om hvordan du kan koble skriveren til telekommunikasjonsutstyr. 1 Du trenger en telefon to telefonledninger en veggkontakt for telefon 2 Koble den ene telefonledningen til LINE-porten veggkontakt for telefon. på skriveren, og koble den deretter til en fungerende 3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. 4 Koble den andre telefonledningen til en telefon, og koble den deretter til EXT-porten på skriveren. 35 Konfigurere faksing via sentral Hvis skriveren brukes i en bedrift eller på et kontor, kan den kobles til en sentral (PBX-telefonsystem, Private Branch Exchange). Når du ringer et faksnummer, venter vanligvis skriveren på summetonen før faksnummeret ringes. Denne oppringingsmetoden fungerer kanskje ikke hvis PBX-telefonsystemet bruker en summetone som de fleste faksmaskiner ikke gjenkjenner. Med funksjonen for ringing via sentral kan skriveren ringe faksnummeret uten å vente på en summetone den skal gjenkjenne. 1 Dobbeltklikk på ikonet Productivity Studio på skrivebordet. 2 Klikk på Fakshistorikk og -innstillinger under Innstillinger i startbildet. 3 Klikk på Justere listen med hurtignumre og andre faksinnstillinger på Jeg ønsker å-menyen. 4 Klikk på kategorien Oppringing og sending. 5 Velg Via sentral på rullegardinlisten Oppringingsmetode under Ringing på telefonlinjen. 6 Klikk på OK for å lagre innstillingen. Bruke en digital telefontjeneste Faksmodemet er en analog enhet. Det er mulig å koble en enhet til skriveren, slik at digitale telefontjenester kan brukes. Hvis du bruker en ISDN-telefontjeneste, kan du koble skriveren til en analog telefonport (en R-grensesnittport) på et ISDN-terminalkort. Hvis du ønsker mer informasjon og vil bestille en R-grensesnittport, må du kontakte ISDN-leverandøren. Hvis du bruker DSL, må du koble til et DSL-filter eller en ruter som støtter bruk av analoge enheter. Kontakt DSL-leverandøren for mer informasjon. Hvis du bruker en PBX-telefontjeneste (sentral), må du koble enheten til en analog utgang på sentralen. Hvis det ikke finnes, bør du vurdere å legge inn en analog telefonlinje til faksmaskinen. Se emnet Konfigurere faksing via sentral hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan bruke faksfunksjonen med en PBXtelefontjeneste (sentral). Lære mer om kontrollpanelet Bruke kontrollpanelet Kontrollpanelet inneholder av/på-knappen et vindu som viser skriverstatusen, meldinger og menyalternativer 30 knapper A I tabellene nedenfor forklares de forskjellige delene av kontrollpanelet A Trykk på: 1 For å gjøre følgende: Slå skriveren på og av. Stoppe en utskrift, kopiering, skanning eller faks. Skrive ut på begge sider av papiret. Det lyser grønt når funksjonen for tosidig utskrift er aktivert. Merk: Denne knappen fungerer ikke hvis skriveren er koblet til en Macintosh-maskin. På en Macintosh-maskin kan du skrive ut tosidige dokumenter ved å bruke innstillingene for tosidig utskrift i dialogboksen Skriv ut. 2 3 Kopieringsmodus Vise standardbildet for kopiering og ta kopier. Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt. 4 Skannemodus Vise standardbildet for skanning og skanne dokumenter. Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt. 5 Faksmodus Vise standardbildet for faksing og sende fakser. Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt. 6 Fotomodus Vise standardbildet for fotografier og skrive ut fotografier. Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt. 7 Innstillinger Vise standardbildet for innstillinger og endre skriverinnstillinger. Merk: De andre lampene er av når denne knappen er valgt. 8 9 Lysere/mørkere Justere lysstyrken for en kopi, en faks eller et fotografi. Vise kopierings-, skanne-, faks- eller fotokortmenyen (avhengig av hvilken modus som er valgt). Din bruksanvisning LEXMARK X6575

87 37 Trykk på: For å gjøre følgende: 1 Gå tilbake til forrige bilde. Slette en bokstav eller et tall. Angi et lavere tall. Slette en bokstav eller et tall. Bla gjennom menyer, undermenyer eller innstillinger i vinduet. Velge et meny- eller undermenyelement som vises i vinduet på kontrollpanelet. Trekke papir gjennom skriveren. Angi et høyere tall. Angi mellomrom mellom bokstaver eller tall. Bla gjennom menyer, undermenyer eller innstillinger i vinduet. Avbryte en utskrifts-, kopierings-, skanne- eller faksjobb som pågår. Fjerne et faksnummer eller avslutte en faksoverføring og gå tilbake til standardbildet for faksing Gå ut av en meny eller undermeny og gå tilbake til standardbildet for kopiering, skanning, faksing eller fotokort. Fjerne aktuelle innstillinger eller feilmeldinger, og gå tilbake til standardinnstillingene Trykk på: 1 For å gjøre følgende: Tall og symboler på tastaturet I kopieringsmodus eller fotokortmodus: Angi ønsket antall kopier eller utskrifter. I faksmodus: 2 3 Automatisk svar Ring på nytt / pause Angi faksnumre. Navigere gjennom et automatisk svarsystem. Velge bokstaver ved oppretting av en liste med hurtignumre. Skrive inn tall for å angi eller redigere dato og klokkeslett som vises i vinduet. Alle innkommende anrop besvares automatisk når denne lampen lyser. I faksmodus: Vise det siste nummeret som ble slått. Trykk på siste fem numrene. eller for å vise de Legge inn en pause på tre sekunder i det nummeret du skal slå, for å vente på en ekstern linje eller for å navigere gjennom et automatisk svarsystem. Legg inn en pause bare når du har begynt å taste inn nummeret Telefonliste Farge Sort/hvitt Få tilgang til de øvrige programmerte hurtignumrene (189) eller gruppenumrene (9099). Starte en kopierings-, skanne-, faks- eller fotojobb i farger (avhengig av hvilken modus som er valgt). Starte en kopierings-, skanne-, faks- eller fotojobb i sort/hvitt (avhengig av hvilken modus som er valgt). Lagre innstillinger Det vises en stjerne (*) ved siden av standardinnstillingen på hver innstillingsmeny. Slik kan du endre innstillingen: 1 Trykk på innstillingsknappen på kontrollpanelet. 2 Trykk på eller til ønsket innstilling vises Trykk på : For å lagre de fleste innstillinger. Det vises en stjerne (*) ved siden av den lagrede innstillingen. For å velge en midlertidig innstilling. Det vises en stjerne (*) ved siden av den valgte innstillingen. Merk: Skriveren gjenoppretter standardinnstillingen hvis skriveren er inaktiv i to minutter, eller hvis skriveren blir slått av. Fotokortinnstillingene settes ikke tilbake til standardinnstillingene hvis skriveren er inaktiv i to minutter eller blir slått av. I stedet gjenopprettes standardinnstillingene når et minnekort eller en flash-enhet blir tatt ut av skriveren. Slik kan du endre tidsutkoblingsfunksjonen: 1 Trykk på innstillingsknappen. 2 Trykk på 3 Trykk på. 4 Trykk på 5 Trykk på. 6 Trykk på 7 Trykk på. Slik kan du definere en eller flere midlertidige innstillinger som standardinnstillinger: eller til Never (aldri) vises. eller til Clear Settings Timeout (tidsavbrudd for tilbakestilling av innstillinger) vises. eller til Device Setup (enhetsoppsett) vises. 1 Trykk på innstillingsknappen. 2 Trykk på 3 Trykk på. 4 Trykk på 5 Trykk på. 6 Trykk på 7 Trykk på. eller til Use Current (bruk aktuelle innstillinger) vises. eller til Set Defaults (angi standardinnstillinger) vises. eller til Defaults (standarder) vises. Lære mer om innstillingsmenyen Med innstillingsmenyen kan du utføre vedlikeholdsfunksjoner og endre og lagre forskjellige skriverinnstillinger. Hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan lagre midlertidige innstillinger og andre innstillinger, kan du se Lagre innstillinger på side Trykk på innstillingsknappen på kontrollpanelet. 2 Trykk på 3 Trykk på. 4 Trykk på 5 Trykk på. Merk: Når du velger en innstilling, vises det en stjerne (*) ved siden av den valgte innstillingen. eller til ønsket undermenyelement eller ønsket innstilling vises. eller til ønsket menyelement vises i vinduet Hvis du vil velge andre undermenyer og innstillinger, kan du gjenta trinn 4 og trinn 5 etter behov. 7 Trykk eventuelt på Herfra: Maintenance (vedlikehold) for å gå tilbake til forrige meny og velge andre innstillinger. Kan du gjøre følgende: Velge følgende: Ink Level (blekknivå) for å vise blekknivået i fargeblekkpatronen. Trykk på eller for å vise blekknivået i den sorte blekkpatronen (eller fotoblekkpatronen). Clean Cartridges (rengjør blekkpatroner) for å rengjøre blekkdysene. Align Cartridges (juster blekkpatroner) for å justere blekkpatronene. Print Test Page (skriv ut testside) for å skrive ut en testside. Paper Setup (papiroppsett) Device Setup (enhetsoppsett) Velge størrelsen på papiret og typen papir som er lagt i skriveren. Velge følgende: Language (språk) for å endre språkinnstillingen. Country (land) for å angi standardstørrelsen for blankt papir, datoformat, antall anroper-id-mønstre og andre valg som brukes for ditt land eller din region. Date/Time (dato/kl.slett) for å angi dato og klokkeslett. Host Fax Settings (vertsfaksinnstillinger) for å velge om det skal være mulig å endre faksinnstillingene fra faksprogramvaren på datamaskinen. Button Beep (knappelyd) for å angi om volumet for tastetrykktone skal være On (på) eller Off (av). Standardinnstillingen er On (på). Power Saver (strømsparing) for å angi hvor mange minutter som skal gå før strømsparingsmodus aktiveres for skriveren hvis den ikke brukes. Caller ID Pattern (anroper-id-mønster) for å velge et av de tilgjengelige mønstrene basert på landet eller regionen du valgte da du satte opp skriveren første gang. Hvis det brukes to mønstre i ditt land / din region, må du kontakte teleoperatøren for informasjon om hvilket mønster som er riktig. Pattern 1 (mønster 1) (FSK)* Pattern 2 (mønster 2) (DTMF) Du kan finne mer informasjon under Bruke anroper-id fra kontrollpanelet på side 119. Din bruksanvisning LEXMARK X6575

88 Clear Settings Timeout (tidsavbrudd for tilbakestilling av innstillinger) for å endre tidsutkoblingsfunksjonen for skriveren (hvor lang tid det skal gå før skriveren settes tilbake til standardinnstillingene). Du kan finne mer informasjon under Lagre innstillinger på side Herfra: Defaults (standarder) Kan du gjøre følgende: Velge følgende: Photo Print Size (fotoutskriftsstørrelse) for å velge størrelsen på fotografier som skal skrives ut. Set Defaults (angi standardinnstillinger) for å endre standardinnstillingene. Du kan finne mer informasjon under Lagre innstillinger på side 39. Network Setup (nettverksoppsett) Merk: Dette undermenyvalget vises bare hvis det er installert en intern trådløs utskriftsserver i skriveren. Velge følgende: Print Setup Page (skriv ut oppsettside) for å skrive ut en side med nettverksinnstillingene. Wireless Setup (trådløs tilkobling) for å vise: Network Name (nettverksnavn), som viser seks tegn som er unike for skriveren. Wireless Signal Quality (signalkvalitet for trådløs tilkobling), som viser signalstyrken. Reset Network Adapter to Factory Defaults (tilbakestill nettverkskort til standardinnstillingene), som brukes til å tilbakestille innstillingene for trådløst nettverk. TCP/IP for å vise IP-adressen, IP-nettmasken og IPgatewayen for skriveren. Network Time (nettverkstid) for å velge om tidsserveren skal aktiveres eller ikke. Installere et annet språk på kontrollpanelet Disse instruksjonene gjelder bare hvis det fulgte med ett eller flere kontrollpaneler for andre språk med skriveren. 1 Løft skannerenheten Ta tak i forsiden av kontrollpanelet. Løft det og vri det litt bakover for å ta det av. 3 Velg riktig kontrollpanel for ditt språk. 4 Juster tappene på kontrollpanelet med hullene på skriveren. Kontrollpanelet står i vinkel. 5 Senk forkanten av kontrollpanelet litt ned. Trykk kontrollpanelet ned til det klikker på plass. Installere skriverprogramvaren Ved å bruke programvare-cden (Windows-brukere): Ved å bruke CDen som fulgte med skriveren: 1 Start Windows. 2 Når skrivebordet vises, må du sette inn programvare-cden. Skjermbildet for programvareinstallering vises. 3 Klikk på Installer. Ved å bruke programvare-cden (Macintosh-brukere): 1 Lukk alle åpne programmer. 2 Sett inn programvare-cden. 3 Dobbeltklikk på ikonet for skriver-cden i Finder Dobbeltklikk på Installer-ikonet. 5 Følg instruksjonene på skjermen. Ved å bruke Internett: 1 Gå til Lexmarks hjemmeside på 2 Klikk på Drivere & nedlastinger. 3 Velg skriveren og skriverdriveren for ditt operativsystem. 4 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned driveren og installere skriverprogramvaren. Lære mer om skriverprogramvaren Du kan redigere fotografier, sende fakser, vedlikeholde skriveren og mye annet ved å bruke programvaren til skriveren. Her finner du en oversikt over funksjonene i Productivity Studio og løsningssenteret. Du kan åpne startbildet for Productivity Studio på en av disse måtene: Metode 1 Dobbeltklikk på ikonet Productivity Studio på skrivebordet. Metode 2 1 Gjør ett av følgende: Windows Vista: Klikk på. Windows XP og tidligere versjoner: Klikk på Start. 2 Klikk på Programmer eller Alle programmer Lexmark 6500 Series. 3 Velg Productivity Studio. Klikk på Productivity Studio-ikonet for oppgaven du vil utføre. Avhengig av hvilken skrivermodell du har, kan det hende at enkelte av programfunksjonene ikke er tilgjengelige. Klikk på: Beskrivelse: Skann Detaljer: Skanne et fotografi eller dokument. Lagre, redigere eller dele et fotografi eller dokument. Kopiere et fotografi eller dokument. Skrive ut et fotografi på nytt eller forstørre det. Kopier Faks Sende et fotografi eller dokument som faks. E-post Sende et fotografi eller dokument som vedlegg i en e-postmelding. 44 Klikk på: Beskrivelse: Detaljer: Overfør fotografier Overføre fotografier fra et minnekort, en flash-enhet, en CD eller et digitalt kamera til biblioteket. Fotokort Lage fotokort av høy kvalitet av fotografiene dine. Fotopakker Skrive ut flere fotografier i forskjellige størrelser. Plakat Skrive ut et fotografi som en plakat over flere sider. Nederst til venstre i startbildet vises innstillingsvalg: Klikk på: Skriverstatus og -vedlikehold For å gjøre følgende: Åpne løsningssenteret. Kontrollere blekknivåene. Bestille blekkpatroner. Finne informasjon om vedlikehold. Velge andre kategorier i løsningssenteret og finne mer informasjon, blant annet om hvordan du kan endre skriverinnstillinger og utføre feilsøking. Oppringing og sending Oppringing og svar Faksutskrift/rapporter Hurtignumre og gruppehurtignumre Fakshistorikk og -innstillinger Velge faksinnstillinger for: 45 Løsningssenteret inneholder fullstendig informasjon om hvordan du kan skrive ut fotografier, feilsøke utskriftsproblemer, sette inn blekkpatroner og utføre vedlikeholdsoppgaver. Du kan åpne løsningssenteret på en av disse måtene: Metode 1 Metode 2 1 Dobbeltklikk på ikonet for løsningssenteret på skrivebordet. 2 Klikk på Oppsett av og feilsøking for skriveren. Løsningssenteret vises, og kategorien Vedlikehold er aktiv. 1 Gjør ett av følgende: Windows Vista: Klikk på. Windows XP og tidligere versjoner: Klikk på Start. 2 Klikk på Programmer eller Alle programmer Lexmark 6500 Series. 3 Velg Løsningssenter. Herfra: Hvordan Kan du gjøre følgende: Lære å gjøre følgende: Bruke grunnleggende funksjoner. Skrive ut, skanne, kopiere og fakse. Skrive ut prosjekter, for eksempel fotografier, konvolutter, kort, bannere, påstrykningspapir og transparenter. Finne den elektroniske brukerhåndboken for mer informasjon. Vise blekknivåer og bestille nye blekkpatroner. Feilsøking Få tips om aktuell status. Løse skriverproblemer. Vise blekknivåer og bestille nye blekkpatroner. Endre utseendet på vinduet Utskriftsstatus. Din bruksanvisning LEXMARK X6575

Brukerhåndbok for 5300 Series

Brukerhåndbok for 5300 Series Brukerhåndbok for 5300 Series Mai 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Lexmark X5400 Series Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...7 Lære mer om skriverdelene...7 Faksoppsett...9 Klargjøre

Detaljer

Brukerhåndbok for 6500 Series

Brukerhåndbok for 6500 Series Brukerhåndbok for 6500 Series Mai 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5075. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5075 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for X5400 Series

Brukerhåndbok for X5400 Series Brukerhåndbok for X5400 Series 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...13 Finne informasjon om skriveren...13 Merknad om operativsystem...16 Sikkerhetsinformasjon...17 Installere skriveren...18 Innholdet

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4550

Din bruksanvisning LEXMARK X4550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X4550. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X4550 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5435

Din bruksanvisning LEXMARK X5435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5435. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5435 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 2007 www.lexmark.com Innhold Finne informasjon om skriveren...15 Finne informasjon om skriveren...15 Merknad om operativsystem...19 Merknad om operativsystem...19

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Fakshåndbok for 7600 Series

Fakshåndbok for 7600 Series Fakshåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...8 Lære mer om skriverdelene...8 Faksoppsett...12 Klargjøre skriveren

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4550

Din bruksanvisning LEXMARK X4550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X4550. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X4550 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Fakshåndbok for 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Fakshåndbok for 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Fakshåndbok for 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Innledning...4 Finne informasjon om skriveren...4 Lære mer om skriverdelene...6 Lære mer om skriverdelene...6 Faksoppsett...8 Klargjøre skriveren

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Brukerhåndbok August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Brukerhåndbok for 7600 Series

Brukerhåndbok for 7600 Series Brukerhåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Komme i gang

Lexmark 1400 Series. Komme i gang Lexmark 1400 Series Komme i gang Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5650

Din bruksanvisning LEXMARK X5650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Brukerhåndbok November 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

9500 Series Komme i gang

9500 Series Komme i gang 9500 Series Komme i gang 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

350 Series. Komme i gang

350 Series. Komme i gang 350 Series Komme i gang Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Brukerhåndbok for 4900 Series

Brukerhåndbok for 4900 Series Brukerhåndbok for 4900 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series Brukerhåndbok for 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Unngå sikkerhetsadvarsler under

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X3650

Din bruksanvisning LEXMARK X3650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X3650. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X3650 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2480

Din bruksanvisning LEXMARK X2480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2480. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2480 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett.

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett. Lexmark 350 Series Brukerhåndbok 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. www.lexmark.com Innhold Bruke skriveren...5 Legge i papir...5 Bruke papirtyper som støttes...5 Arbeide med fotografier ved

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76

Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76 X6100 Series Brukerhåndbok for Windows Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9 Informasjon om skriverdelene og programvaren. Nettverksutskrift på side 75 Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø.

Detaljer

Brukerhåndbok for Series

Brukerhåndbok for Series Brukerhåndbok for 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen

Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen Page 1 of 71 4300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Modell(er): Diverse, xxx, der "x" er et alfanumerisk tegn Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series Norsk Brukerhåndbok BrukerhåndbokNorsk Sikkerhetsinformasjon Bruk bare strømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for 7500 Series

Brukerhåndbok for 7500 Series Brukerhåndbok for 7500 Series Mai 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro900 Series

Brukerhåndbok for Pro900 Series Brukerhåndbok for Pro900 Series November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Brukerhåndbok for 5000 Series

Brukerhåndbok for 5000 Series Brukerhåndbok for 5000 Series Mai 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Trinn 1 Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Trinn 2 Fjern all beskyttende

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Brukerhåndbok for Genesis S800 Series

Brukerhåndbok for Genesis S800 Series Brukerhåndbok for Genesis S800 Series September 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4310 Modell(er): VW1, VW2, VW3 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series April 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5000 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5000 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5000 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Klargjøre skriveren for faksing...8 Velge fakstilkobling...8 Bruke en RJ11-adapter...9 Direkte

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer