VALNES. Hus nr. 7, 8056 Saltstraumen. BRA/P-ROM: 77/70 kvm Prisantydning: Kr ,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALNES. Hus nr. 7, 8056 Saltstraumen. BRA/P-ROM: 77/70 kvm Prisantydning: Kr. 1 690 000,-"

Transkript

1 VALNES Hus nr. 7, 8056 Saltstraumen BRA/P-ROM: 77/70 kvm Prisantydning: Kr ,-

2

3

4 Valnes - en perle som ligger noen minutters båttur fra en av verdens mest kjente malstrømmer - Saltstraumen. Nærområdet er kjent for sine enorme fiskemuligheter og er et yndet område for de som er glad i fiske, dykking og båtliv. Valnes ligger bare 45 min kjøretur fra Bodø og gir dermed muligheten til å kunne pendle mellom jobb og hjem, spesielt på sommerstid. Oppdragsnummer: Adresse Valnes, 8056 Saltstraumen Matrikkel Gnr. 110 Bnr. 127 Snr. 5. Eier Byggmester Jarle Vikjord AS ( ) / Byggmester Jarle Vikjord AS Eierbrøk 1:1 av seksjon 5 (Hus 7.) Sameiebrøk: 12 / 100. Boligtype Fritidseiendom Adkomst Valnesveien (etter avkjøringen fra RV-17) er betydelig oppgradert det siste året. Området med husene ligger like ved Valnes båtforening. Kort vei til Gjælntunet som er et populært friluftsområde med bl.a. fine turstier og en flott strand. Ellers er det kort vei til Valnesvatnet som er et populært utfartsområde både sommer og vinter. Se vedlagte oversiktskart for de forskjellige husnummerene. Areal Primærrom/P-rom: 70 kvm. Bruksareal/BRA: 77 kvm. P-rom er: entre, soverom, soverom 2, gang, bad, stue, kjøkken og soverom 3. Arealene er i hht vedlagte bygningstegninger. Arealene er ikke kontrollmålt av megler og er i ca. tall. Byggeår Huset er oppført i 2011 og seksjonert samme år. Beliggenhet Fantastisk beliggenhet med flott utsikt og nærhet til sjøen.

5 Byggemåte Husene bygges på plate/ringmur over sprengsteinsfylling. Tak bygges opp av sperreverk på dragere,luftepapp,lekter,tro shingel. Ferdigattest Midlertidig brukstillatelse foreligger. Innhold Hus nr. 7 har følgende innhold: 1.etg.:overbygget inngangsparti, entre, bod, romslig bad og 2 soverom. Utgang til mark fra det største soverommet. 2.etg.: stue, kjøkken og det tredje soverommet. Utgang fra stuen til romslig veranda med fantastisk flott utsikt og ettermiddag/kveldssol. Utgang fra det tredje soverommet til luftebalkong mot sør. De 8 andre husene har litt forskjellige planløsninger. Ta kontakt for ytterligere info. Standard Normalt god standard med utgangspunkt i byggeår. På vegger og i tak er det ferdigmalte plater, listverk er ferdigmalt i hvit/lys utførelse. På gulv er det lagt parkett i stue og kjøkken i 2.etg. På øvrige gulv legges laminat/belegg. Badet har belegg på gulv og våtromsplater på vegger, lys innredning med speil og wc. Dusjhjørne med innfellbare dusjvegger. Møblering / utstyr Ingen møbler eller hvitevarer følger handelen. VVB i bod, mekanisk avtrekk fra bad og kjøkken. Røykvarsler og brannslokningsapparat. Oppvarming Gulvvarme på bad. Ellers panelovner/elektrisk etter behov. Energiattest Foreligger ikke per tiden. Selger er ansvarlig for å utstede energiattest. Parkering Oppstillingsplass på anviste parkeringsplasser, tilhørende sameiet. Tomt Ideell andel i fellestomt i hht sameiebrøk. Matrikkelbrev er rekvirert av Bodø kommune. Reguleringsbestemmelser Plan og bestemmelser for området er innhentet. Eiendommen er regulert til boligformål. Servitutter / rettigheter Ingen servitutter. Vei / vann / avløp Private stikkledninger til offentlig nett for vann og avløp. Ideell andel i privateid vei. Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet, det er ingen restriksjoner ang utleie i sameiet. Takst Eiendommene er ikke taksert. Fellesgjeld Ingen fellesgjeld. Omkostninger ,- (Prisantydning) Omkostninger: 172,- (Panteattest kjøper) 1935,- (Tingl.gebyr obligasjon) 1548,- (Tingl.gebyr skjøte) ,-(Dokumentavgift (salgssum: ,-)) ,- Kr (Omkostninger totalt) Totalpris Kr ,- NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning

6 Offentlige avgifter Kommunale avgifter kr. 4377,- pr år. Beløpet fordeles på 3 terminer. Renovasjonsgebyr tilkommer og justeres ut i fra størrelse på restavfallsdunk. Beløpet fordeles på 2 terminer. Meglers vederlag Kr ,- eks mva. Kr. 900,- per visning. Oppgjørsgebyr kr. 3500,- TIlrettelegging kr. 9900,- Markedsføringsspakke kr ,- Samt dekning av utlegg kr. 3649,- Oppgjør Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud. Weboppgjør AS foretar endelig oppgjør og tinglysning Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning. Salgsbetingelser Salgsoppgaven er godkjent av og basert på selgers opplysninger, samt meglers egne undersøkelser. Interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendingsloven 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når: Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Budgivning Det er budgivers ansvar å ha satt seg godt inn i informasjonen i salgsoppgaven og dens vedlegg innen første bud avgis. Første bud må gis med signatur på mail eller sendes inn på telefax (budskjema kan lastes ned fra nettsalgsoppgaven). Eller på vår hjemmeside Ifølge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Forøvrig henvises til informasjon på budskjemaet. Ansvarlig megler Thomas Normann Meglerfirma Meglerhuset Bodø AS Dronningensgate Bodø Postboks Bodø T F E-post: Sist endret: Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 WebMatrikkel - Utskrift Side 1 av 1 GI S/ LI NE W ebmatrikkel Eiendom : / / 0 / 5 BYGG TYPE BYGNINGSNR BYGGTYPE STATUS NÆRING ANT. BOENH ETG BRA BOL. BRA ANNET BRA TOT. ENDRET Bygning Enebolig Midlertidig brukstillatelse Bolig KOORD/KART N: Ø: ETASJER ETASJE ANT.BOENH BRA BOLIG BRA ANNET BRA TOTALT ALT.AREAL ALT.AREAL2 BTA BOLIG BTA ANNET BTA TOTALT H H sum BRUKSENHETER ADRESSE BOLIG BRA BOL BAD WC ROM TYPE KJØKKEN EIENDOM ETABLERT H Bolig Kjøkken 110/127/0/ REG.BYGNINGSTATUSER STATUS DATO REG.DATO Rammetillatelse Igangsettingstillatelse Midlertidig brukstillatelse BYGNINGSREFERANSER TYPE REFERANSE Journalnummer 2010/1744 Journalnummer 2005/

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Byggesakskontoret Byggmester Jarle Vikjord Påls vei BODØ Dato: Saksbehandler:... Geir Andreassen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /1744 Arkivkode:...110/127 Midlertidig brukstillatelse Byggeplass: Valnes, 8056 SALTSTRAUMEN Eiendom: 110/127 Tiltakshaver: Byggmester Jarle Vikjord Bygningsnr Ansvarlig søker: Byggmester Jarle Vikjord Tiltakstype: Enebolig Tiltaksart: Nybygg Brukstillatelsen gis etter ferdigmelding datert , mottatt komplett , og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon, og i medhold av plan- og bygningslovens 99 og Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 34. Brukstillatelsen gjelder for: bygg nr 5. Mangler er angitt i ferdigmelding og kontrollerklæringer fra ansvarlige kontrollerende. Kommunen finner at manglene er av mindre vesentlig betydning i forhold til tillatelsen. Klageadgang: Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Bodø kommune v/byggesakskontoret. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven 29. Det vises for øvrig til vedlagte orientering samt utdrag fra forvaltningsloven. Klageretten gjelder også de som får kopi av dette brev. Med hilsen Tor Åseng bygningssjef Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift Geir Andreassen saksbehandler Byggesakskontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, Gjerdåsveien 2, 8010 Bodø Telefax:

27 Midlertidig brukstillatelse 2 av 2

28

29

30

31

32

33

34 7 octs- o7-esti h:)ffi{ r# K# tu{ tu4 q,"j l\f; ffi REGULERINGSBESTEMMELSER ENDRING AV RBGULERINGSPLAI\ BODØ KOMMUNE I TILKNYTNING TIL FOR DEL AV VALNES, Dato for siste behandling i planutvalget: Vedtatt av kommunestyret i møte den : Under K. Sak 05/96 Mindre vesentlig endring vedtatt av Planutvalget: I REGULERINcsroniuÅr, $ 1. Området reguleres til følgende formål. Byggeområde: Område for industri/lager/fonetning, boliger og fritidsboliger (naust med hems). Offentlige trafikkområder: Trafikkområde i sjø. Spesialområder: Flytebrygge og klimavemsone.. Fellesområder: Adkomst, parkering og lekeplass. BYGGEOMNÅON $ 2. Område for boliger. Innhold, Området kan bebygges med konsentrert småhusbebyggelse i form av fiittliggende boliger.. Byggehøyde. Innen området kan det oppføres bygninger på inntil 2 etasjer inklusive underetasje og overetasje. Takvinkel kan være opp til 45o. Maksimal høyde til gesims er angitt i kotehøyde på plankarlet.. Tillatt bebygd areal. 'fillatt bebygd areal er BYA : 25 Yo. Garasjer/catporter medregnes i BYA-beregningen.

35 aoo f-ov -Øest.z. Ubebygd areal. For boliger skal det innen området avsettes areal til utvendig opphold. 'Ierrasser eller balkonger som er egnet til opphold, kan medregnes i oppholdsarealet. I tillegg skal det ubebygde arealet benyttes til adkomstveier og parkeringsplasser. Retningslinjer for beregning av areal til lekeplass og utforming av uteområdene: Ubebygd tomt som ikke berøres av biltrafikk, eller ikke er avsatt til spesiell bruk, kan i sin helhet medregnes i arealfor lek (lek rundt husene). (Jteområder, heruncler veier, skal utformes med omtanke for alle brukere. Denne universelle utformningen av fellesarealet er definert og beslvevet i statlig rundslcriv T-5/99 B, "Tilgi engelighetfur alle".. Byggegrense Der byggegrense ikke er angitt er den sammenfallende med formålsgrense'. Parkering Det skal avsettes minimum 1,5 biloppstillingsplass tilpasses boligene i form og farge. pr. bolig. Eventuelle garasjer og carporter skal 3. Område for fritidsboliger $. Innhold. I området kan oppføres fritidshus i 2 etg.. Byggehøyde. Innen området kan det oppføres bygninger på inntil 2 etasjer inklr.rsive overetasje. Takvinkel kan være opp til 45o. Maksimal høyde til gesims er angitt i kotehøyde på plankartet.. Tillatt bebygd areal. Tillatt bebygd areal er BYA:'70%.. Byggegrense Bygningenes veggliv skal ut mot sjø ikke gå utenfor omriss av planlagt bebyggelse. Innenfor tbrmålsgrense skal kai oppføres. $ 4. Område for forretning/industri. Innhold. I området kan oppføres bygning for forretning, lett industri, lager ogleller håndverksbedrifter samt maritim virksomhet, med tilhørende anlegg. Utleieboliger eller motell ligger innen begrepet forretning. Leilighet for vaktmester kan innredes i bygning.. Tillatt bebygd areal. Tillatt bebygd areal er BYA = 40 oå. Gansjer/carporter medregnes i BYA-beregningen.. Byggegrense Der byggegrense ikke er angitt er den sammenlallende med tbrmålsgrerse.

36 1oo5- o-l -Best?. Parkering Det skal avsettes minimum 1,5 biloppstillingsplass skal tilpasses boligene i form og farge. pr. utleiebolig. Eventuelle garasjer og carporter SPESIALOMRÅDE $ 5. Privat småbåtanlegg, flytebrygge I området kan det anlegges flytebrygge fbr småbåter. $ 6. KIimaværnesone Vegetasjonen eksisterende. skal bevares giennom skjøtsel. Nyplanting kan gjøres med samme type planter som FELLESOMRÅNNN $ 7. Felles adkomst og parkering, Fal - Fa2 Områdene skal nyttes til adkomst og til parkering for eiendommene som inngår i planområdet. Fal er kjørbar adkomst og parkering. Fa2 er gangvei til boligene. Det skal ikke oppføres garasjer eller carporter på de viste parkeringsplassene i t-ellesområdene, $ 8. Felles lekeplass Området skal benyttes til nærlekeplass for boligene som inngår i planområdet. Området kan beplantes. Det kan oppsettes lekeapparater og annet utstyr lor lek. FELLESBESTEMMELSER $ 9. Situasjonsplan Ved søknad om tiltak skal situasjonsplan vise plassering av bygninger, bygningers høyde og takform, veier, avkjørsel og øvrig bruk av tomten: parkering, plassering av avfallsbokser o.a. $ 10. Vegetasjon Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart. $11. Rekkefølge Vann- og avløpsanlegg samt felles adkomst og parkering skal være opparbeidet samtidig med lerdigstillelse av boliger og utleieboliger rev. 27.l Gi Rev. $ 1l LAU Rev. $ 3, l. avsnitr, L;\U Rev. $ 3, l. og 4. avsnitt I HILLIL Rev $ HILLIL Rev $ 4 I I HILLIL

37 SITUASJONSKART OVER ADRESSE: Gnr/ Bnr: Saltstraumen 110/127 Målestokk: 1:500 Dato: S ign: KV Kartinnholdet er ikke kontrollert. Tiltakshaver plikter å utføre nødvendig kontroll. Ved utskrift fra PDF- fil kan målestokken bli unøyaktig Tegnforklaring AVLØP F E LLE S OVE RVANNS LE DNING S P ILLVANN VANNLE DNING S IGNALKABE L Ka rtrefera nse: E URE F 89 UTM-sone 33 Høyderef.: NN1954 X X X Y Y

38

39

40 LØSØRE OG TILBEHØR, gjeldende fra februar 2012 Listen over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg, er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor. Listen er en videreføring av Norges Eiendomsmeglerforbunds liste over løsøre og tilbehør. Listen har virkning for avtaler inngått 1. februar 2012 eller senere, og gjelder kun i tilfeller hvor annet ikke fremgår av markedsføringen eller av avtale mellom partene. I henhold til avhendingsloven 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet ofentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf avhendingsloven 3-5. Partene kan imidlertid avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Hvis det er løsøre og tilbehør selger ikke ønsker skal følge med eiendommen ved salg, må selger derfor sørge for at dette blir formidlet til kjøper før bindende avtale inngås, for eksempel ved at opplysninger om dette tas inn i salgsoppgaven. Tilsvarende må kjøper ta forbehold i budet sitt ved ønske om en annen løsning enn den som fremgår av markedsføringen. Listen over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg når annet ikke fremgår av markedsføring eller er avtalt: 1. HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke 2. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte 3. VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, uansett festemåte. Frittstående biopeiser og varmeovner på hjul medfølger likevel ikke. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG: TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuneren ikke følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/latskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med 5. BADEROMSINNREDNING: Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning med overskap 6. SPEILFLISER, uansett festemåte

41 7. GARDEROBESKAP, selv om disse er løse, samt fastmonterte hyller og knagger 8. KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller og eventuell kjøkkenøy 9. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner 10. AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg 11. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange 12. LYSKILDER: Kupler, lysstofarmatur, fastmonterte spotlights, oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning. Vegglamper, krokhengte lamper, herunder lysekroner, prismelamper og lignende følger likevel ikke med 13. BOLIGALARM (der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen kan overdras til kjøper) 14. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse 15. POSTKASSE 16. PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten eller i fastmonterte kasser og lignende 17. FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som badestamp, lekestue, utepeis og lignende 18. OLJE-/PARAFINFAT: Eventuell beholdning av parain/fyringsolje avregnes direkte mellom partene per overtakelsesdato 19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis 20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der dette er påbudt 21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER der dette er påbudt. Det er hjemmelshavers og brukers plikt til å se til at utstyret foreinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom Eiendomsadvokatenes Servicekontor, Grensen 12 B, 0159 Oslo Tlf: Faks: Eiendomsmeglerforetakenes Forening, PB 1107 Sentrum, 0104 Oslo Tlf: Faks: Norges Eiendomsmeglerforbund, Parkveien 55, 0256 Oslo Tlf.: Faks:

42 Hvorfor velge Meglerhuset Hva kan vi tilby deg som skal selge bolig? Som den eneste lokale megler i Bodø setter vi vår ære i å kjenne våre kunders behov og det markedet de handler i. Vi har som målsetning å vite mest mulig om nabolaget til de boliger og leiligheter vi formidler salg av, slik at alle kjøpere får best mulig grunnlag for å gjøre sine valg. Meglerhuset ble etablert i Vi har i dag 5 medarbeidere klare til å hjelpe deg. Vi innehar lang og bred kompetanse, som sikrer deg en bolighandel med kvalitet i alle ledd. Vi driver hovedsakelig med boligsalg i privatmarkedet og salg av nyprosjekter. Nytt er næringsmegling som satsingsområde. Vi bestreber oss på å yte våre oppdragsgivere god kvalitet i alle ledd i salgsprosessen. Det betyr at vi gjør alt for å oppnå en best mulig pris for din bolig. Det gjør vi gjennom effektiv markedsføring, megler tilstede på visninger og konsekvent oppfølging av interessenter. Til deg som kjøper eiendom gjennom Meglerhuset gjør vi vårt ypperste for at du skal være sikret at dine interesser blir ivaretatt på alle måter. Det betyr at du kan være sikker på at budprosessen er i henhold til de retningslinjer som gjelder for eiendomsmeglere, i tillegg til at du skal få en profesjonell og tett oppfølging frem til du overtar og flytter inn i din nye bolig. Kontakt oss hvis du ønsker en nærmere prat om hva vi kan gjøre for deg og ditt salg! Sterk boligprofilering! Meglerhuset har lokaler på gateplan i Dronningensgate 28 og kan tilby Dem som boligselger sannsynligvis byens beste utstillingsvindu! Annonsering i Bodø`s beste boligavis BoligGuiden. Høyt servicenivå! hvor kunden står i fokus. Megler tilstede på visninger og tilgjengelighet hele døgnet. Vi annonserer selvfølgelig alle eiendommer på internett:

43 Informasjon om kjøpers plikter Undersøk den eiendommen du ønsker å kjøpe nøye før avtale inngås. Selger har en streng opplysningsplikt, men du har også en streng undersøkelsesplikt. Helt åpenbare feil som f.eks. en knust rute o.l. kan ikke påklages i ettertid. Slike forhold har du plikt til selv å undersøke. Ta gjerne med en bygningskyndig - spesielt hvis det er en eldre eiendom du ønsker å kjøpe. Det er i denne sammenheng viktig å være klar over at Meglerhusets ansvar er begrenset til å videreformidle de opplysninger vedrørende eiendommens beskaffenhet som er kommet til Meglerhusets kunnskap. Det er særlig grunn til å poengtere at Meglerhuset ikke har noen vidtgående selvstendig undersøkelsesplikt vedrørende eiendommens fysiske og arealmessige beskaffenhet. Meglerhuset skal dog videreformidle alle de opplysninger man blir kjent med ved befaring, verdivurdering o.l. Det er også fornuftig å få påvist eiendommens grenser samtidig som du besiktiger den. Spør oss om alt du lurer på. Ikke vær redd for å spørre både selger og eiendomsmegler om alle forhold rundt eiendommen. Meglerhuset kan gi deg råd om budgivning, men det er du selv som må bestemme budets størrelse og ta ansvar for de bud du gir. Budet er bindende for budgiveren frem til hans angitte akseptfrist er utløpt. Spesielle forbehold om finansiering eller annet må alltid fremgå av budet. Aksept av budet vil normalt bli bekreftet skriftlig. Når budet er akseptert, er det inngått en bindende avtale som begge parter er bundet av. De nærmere vilkår for avtalen nedtegnes i kontrakten. Du har som kjøper selv ansvar for å ordne finansieringen og sørge for at betaling skjer til avtalt tidspunkt. Avtal derfor med oss hvorledes dette skal ordnes slik at unødvendige forsinkelser og rentebelastninger ikke oppstår. Vær spesielt oppmerksom på at du plikter å sette deg inn i og nøye gjennomgå de dokumentene som selgeren og eiendomsmegleren fremlegger om eiendommen. Har du spørsmål til disse dokumentene så ta disse spørsmålene opp med oss omgående - og før kjøpekontrakten undertegnes.

44 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet i samarbeid mellom Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening, ved Eiendomsmeglingsgruppen og Norges Eiendomsmeglerforbund, og ny lov av På forespørsel skal publikum få kunnskap om aktuelle bud på en eiendom. Relevante forbehold skal samtidig oppgis. 2. Bud skal inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Megler kan ikke formidle bud med kortere frister enn til klokken påfølgende arbeidsdag etter siste annonserte visning. 4. Budgivere bør ikke sette en kortere akseptfrist enn at megleren har mulighet til å informere samtlige interessenter til eiendommen. Det skal ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere, for eksempel "Ingen andre budgivere skal vite om budet", "Jeg byr kr 5000,- over ethvert bud som kommer inn" og lignende. Budgiver skal inngi første bud skriftlig, mens senere bud fra samme budgiver kan inngis muntlig. 5. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr./bnr.), budsum, budgivers navn, adresse, adresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig, eller andre forbehold. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 6. Eiendomsmegleren bør uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren. 8. Eiendomsmegleren skal så langt som mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud. Dersom en budgiver ber om det skal den faglige leder i foretaket bekrefte andre bud på eiendommen. En slik opplysning skal ikke inneholde annen informasjon enn budrundens historikk, dog uten at budgiverne kan identifiseres. 9. Dersom en kjøper krever det, har han anledning til å kontrollere saksgangen på budgivningen etter at eiendommen er solgt. Dette vil skje på meglers kontor sammen med faglig leder. Øvrige budgiveres navn vil i slike tilfeller fremkomme. Ved å be om slik informasjon aksepterer kjøper at han ikke kan offentliggjøre den informasjon han får. Sensitive opplysninger om for eksempel finansiering m.v., vil ikke fremkomme da dette er underlagt personvern/taushetsplikt. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, kan budet fremmes gjennom advokat eller statsautorisert eiendomsmegler, som bekrefter at budet er reelt. 10. Oppdragsgiver står fritt til å akseptere og eventuelt forkaste ethvert bud. Når et bud er akseptert, er handel kommet i stand og megler skal varsle øvrige budgivere. Varsel om at bud er akseptert, frigjør andre budgivere selv om akseptfristen for disse ikke er utløpt. 11. Vær oppmerksom på at det ikke eksisterer noen angrefrist ved salg/kjøp av eiendom. 12. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. 7. Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for budgiveren frem til akseptfristenes utløp. Dette gjelder selv om høyere bud kommer inn. Man skal derfor ikke by på flere eiendommer samtidig.

45 BUD PÅ EIENDOMMEN: Oppdragsnr: Adresse: Gnr: Bnr: Snr: Undertegnede 1: Undertegnede 2: Adresse: privat: Fpnr: Fpnr: Postnr: arbeid Mobil: Arbeid: Tlf. privat: Mobil: Arbeid: Tlf. privat: Gir herved bindende bud stort kr (med bokstaver) På ovennevnte eiendom med tillegg av omkostninger jamfør salgsoppgave. Ønsket overtagelsetidspunkt: Budet gjelder til og med den / kl. Dersom dato ikke er angitt er budet bindende til kl denne dag (akseptfrist) Långiver: Referanseperson og tlf. nr: Egenkapital Total Sum Kryss av her, dersom du ønsker: En uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig Kr Kr Kr Kr Eventuelle forbehold / forutsetninger: Dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven for eiendommen. Budgiver er kjent med sin undersøkelsesplikt etter avhendingsloven og er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger eller megler er gjort kjent med budet. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøperen dersom han krever det, få opplysninger om min identitet, på de vilkår som fremkommer av vedlagte Forbrukerinformasjon om budgiving pkt Sted / dato Budgivers underskrift Budgivers underskrift Meglerhuset Bodø AS. Dronningens gate 28. PB Bodø Tlf: Fax:

STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG

STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG Steinhaug P-rom/Bra: 59/77 Oppdrag: 80413216 Prisantydning: 630.000,- Flott beliggenhet med vei og parkering noen skritt unna DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

VELLEDALEN. Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST.

VELLEDALEN. Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST. VELLEDALEN Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST. VALLAVEGEN 24 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 30. 36. 38. 39. 41. 72. 73. 74. Fakta om eiendommen

Detaljer

Sentralt beliggende enebolig Fiskergata 3 i Vadsø

Sentralt beliggende enebolig Fiskergata 3 i Vadsø Sentralt beliggende enebolig Fiskergata 3 i Vadsø Sentralt beliggende enebolig i rolig og barnevennlig område. Boligen har en fin planløsning. Det er skiftet el.inntak og installert automatsikringer i

Detaljer

UGLA Uglaveien 30 G, 7024 TRONDHEIM Oppdrag: 82114097

UGLA Uglaveien 30 G, 7024 TRONDHEIM Oppdrag: 82114097 UGLA Uglaveien 30 G, 7024 TRONDHEIM Oppdrag: 82114097 UGLAVEIEN 30 G 3 INNHOLD 5. 6. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 34. 37. 38. 40. 53. 54. Fakta om eiendommen Nabolaget Entrè Stue Kjøkken Soverom/Bad Øvrige bilder

Detaljer

Prestegata 5 - Sentrumsnær enebolig

Prestegata 5 - Sentrumsnær enebolig Prestegata 5 - Sentrumsnær enebolig Romslig enebolig i kort avstand til Vadsø sentrum. Boligen er restaurert og modernisert de senere årene. Boligen ligger i en stille og rolig gate med lite gjennomgangstrafikk.

Detaljer

Engstien 21 i Vadsø. Prisantydning: 2.200.000 kr Tomt: 635 m2 Adresse: Engstien 21 Byggeår: 1952/1972 Bta/P-rom: 192/152 m2 Soverom: 3

Engstien 21 i Vadsø. Prisantydning: 2.200.000 kr Tomt: 635 m2 Adresse: Engstien 21 Byggeår: 1952/1972 Bta/P-rom: 192/152 m2 Soverom: 3 Engstien 21 i Vadsø Sentralt beliggende enebolig med nærhet til skoler, arbeidsplasser og idrettsanlegg. Selger har pusset opp boligen innvendig fra 2007. Nytt elektrisk inntak og sikringsskap. Prisantydning:

Detaljer

Oppusset enebolig - Hans Gabrielsensgt. 8

Oppusset enebolig - Hans Gabrielsensgt. 8 Oppusset enebolig - Hans Gabrielsensgt. 8 Oppusset enebolig med fire soverom på ett plan. Badet i 1. etg. er renovert i 2010. Nytt drenssystem rundt boligen er lagt i 2012. Kort avstand til skoler, større

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 RAMFJORDNES Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 Prisantydning: 1.950.000,- Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Myrkroken 32 - Oppusset enebolig med fire soverom

Myrkroken 32 - Oppusset enebolig med fire soverom o Myrkroken 32 - Oppusset enebolig med fire soverom Velholdt bolig. Fin planløsning med fire soverom og to bad på ett plan. Boligen er pusset opp og vedlikeholdt i løpet av de siste årene med bl.a. renovering

Detaljer

HARDANGER ULVIK. Tyssevikvegen 20, 5730 ULVIK Oppdrag: 71014078

HARDANGER ULVIK. Tyssevikvegen 20, 5730 ULVIK Oppdrag: 71014078 HARDANGER ULVIK Tyssevikvegen 20, 5730 ULVIK Oppdrag: 71014078 TYSSEVIKVEGEN 20 3 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 38. 41. 42. 44. 61. 62. Fakta om eiendommen Nabolaget Entrè Stue Kjøkken Soverom/Bad

Detaljer

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 5 fakta om boligen 6 introduksjon 8 meglers vurdering 12 stue 16 kjøkken

Detaljer

NØRVE ANDELSLEILIGHET

NØRVE ANDELSLEILIGHET NØRVE ANDELSLEILIGHET Borgundvegen 168 A P-rom/Bra: 70/70 Oppdrag: 81013035 Prisantydning: 1.890.000,- Andel fellesgjeld: 96.712,- Totalt: 1.986.712,- Lys og pen 3-roms leilighet med god planløsning DNB

Detaljer

VOLSDALEN. Nørvegata 5 a, 6008 ÅLESUND Oppdrag: 81015057 PEN 3-ROMS MED TERRASSE OG FLOTT UTSIKT!

VOLSDALEN. Nørvegata 5 a, 6008 ÅLESUND Oppdrag: 81015057 PEN 3-ROMS MED TERRASSE OG FLOTT UTSIKT! VOLSDALEN Nørvegata 5 a, 6008 ÅLESUND Oppdrag: 81015057 PEN 3-ROMS MED TERRASSE OG FLOTT UTSIKT! NØRVEGATA 5 A INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 24. 28. 30. 32. 33. 34. 36. 56. 57. 58. Fakta om eiendommen

Detaljer

Velholdt hytte med eiertomt

Velholdt hytte med eiertomt Velholdt hytte med eiertomt Velholdt fritidsbolig med lun og fin beliggenhet. Eiendommen ligger i Komagvær, ca. to mil fra Vardø og fem mil fra Vadsø. Kort avstand til Komagelva med flotte fiskemuligheter.

Detaljer

LARSGÅRDEN LEILIGHET

LARSGÅRDEN LEILIGHET LARSGÅRDEN LEILIGHET Torvteigen 20 P-rom/Bra: 96/100 Oppdrag: 81014017 Prisantydning: 1.890.000,- Andel fellesgjeld: 692.605,- Totalt: 2.582.605,- Andelsleilighet m/ terrasse, garasjeplass og 3 soverom.

Detaljer

TEISEN. Lys og pen 3-roms med vestv. solrik balkong. Meget barnevennlig i blindvei. Prisantydning: 1.990.000,-

TEISEN. Lys og pen 3-roms med vestv. solrik balkong. Meget barnevennlig i blindvei. Prisantydning: 1.990.000,- TEISEN Agmund Bolts vei 32 P-rom/Bra: 61/61 Oppdrag: 30713039 Prisantydning: 1.990.000,- Andel fellesgjeld: 226.000,- Totalt: 2.216.000,- Lys og pen 3-roms med vestv. solrik balkong. Meget barnevennlig

Detaljer

GRÜNERLØKKA. Flott oppusset 3-r i 2.etg m/vestvendt balkong tilbaketrukket og rolig i ind. Prisantydning: 2.990.000,-

GRÜNERLØKKA. Flott oppusset 3-r i 2.etg m/vestvendt balkong tilbaketrukket og rolig i ind. Prisantydning: 2.990.000,- GRÜNERLØKKA Toftes gate 43C P-rom/Bra: 61/61 Oppdrag: 40513105 Prisantydning: 2.990.000,- Andel fellesgjeld: 35.000,- Totalt: 3.025.000,- Flott oppusset 3-r i 2.etg m/vestvendt balkong tilbaketrukket og

Detaljer

Enebolig med utleiedel - Vestre Jakobselv

Enebolig med utleiedel - Vestre Jakobselv Enebolig med utleiedel - Vestre Jakobselv Solrik enebolig med sokkelleilighet i rolige og landlige omgivelser. Opparbeidet tomt med steinheller og grillplass. Kort vei til skole og barnehage, samt nærhet

Detaljer

Bjørkeveien 29 - Stor enebolig med fem soverom

Bjørkeveien 29 - Stor enebolig med fem soverom Bjørkeveien 29 - Stor enebolig med fem soverom Stor enebolig med praktisk og god planløsning. Kjøkkeninnredning ny i 2008/2009. Overflater er malt og oppusset de siste årene av eier. Eier har også opparbeidet

Detaljer

LAMBERTSETER/MUNKELIA

LAMBERTSETER/MUNKELIA LAMBERTSETER/MUNKELIA Mikrobølgen 13 P-rom/Bra: 71/79 Oppdrag: 30713041 Prisantydning: 2.850.000,- Andel fellesgjeld: 115.000,- Totalt: 2.965.000,- Pen 3-roms. Solrik vestv. balk. Meget attraktiv og barnevennlig

Detaljer

Amtmannsgate 33 - treroms leilighet

Amtmannsgate 33 - treroms leilighet Amtmannsgate 33 - treroms leilighet Leilighet med to soverom i veletablert borettslag. Svært lav fellesgjeld og lave månedlige fellesutgifter. Nærhet til bysentrum, sjøen og friluftsområdene nord og øst

Detaljer

Eldre bolighus med fin beliggenhet. Behov for betydelig oppgradering.

Eldre bolighus med fin beliggenhet. Behov for betydelig oppgradering. EIDSVÅG I ÅSANE JORDALSVEIEN 316 Eldre bolighus med fin beliggenhet. Behov for betydelig oppgradering. SELVEIER 62 1 P-ROM 62M² BRA 96M² PRISANTYDNING 620.000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 2130025 AVD. ÅSANE

Detaljer

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS Hellig Olavs Gate 17 D, 6006 ÅLESUND Oppdrag: 81015026 REKKEHUS OVER TO ETASJER I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER. HELLIG OLAVS GATE 17 D INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 24. 27. 31. 33. 34.

Detaljer

KALFARET - ENEBOLIG. Eldre, arkitekttegnet, stor bolig i Fjellsiden. Prisantydning: 7.200.000,- Kalfarlien 7 P-rom/Bra: 201/266 Oppdrag: 71712064

KALFARET - ENEBOLIG. Eldre, arkitekttegnet, stor bolig i Fjellsiden. Prisantydning: 7.200.000,- Kalfarlien 7 P-rom/Bra: 201/266 Oppdrag: 71712064 KALFARET - ENEBOLIG Kalfarlien 7 P-rom/Bra: 201/266 Oppdrag: 71712064 Eldre, arkitekttegnet, stor bolig i Fjellsiden. Prisantydning: 7.200.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT

HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT TOMT HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT HALHJEM 3, TRINN 2, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra 850.000,- + 2,5% dok.avg. Eierform: Selveier Tomteareal: Fra ca 650-1180 m² Prospekt

Detaljer

DÆSBEKKEN VILLMARKSSENTER

DÆSBEKKEN VILLMARKSSENTER DÆSBEKKEN VILLMARKSSENTER Veltavegen 137, 2283 ÅSNES FINNSKOG Oppdrag: 50514045 AKTIVITETSSENTER OG OVERNATTINGSSTED VELTAVEGEN 137 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 35. 37. 38. 39. 41. 57. 63. 77.

Detaljer

Flott, oppusset leilighet med praktfull utsikt.

Flott, oppusset leilighet med praktfull utsikt. HAUGESUND VIDARS GATE 31 D Flott, oppusset leilighet med praktfull utsikt. ANDELSLEILIGHET 57 1 P-ROM 57M² BRA 57M² PRISANTYDNING 1.280.000,- + Gebyr forr. fører ANDEL GJELD KR 118.910,- TOTALSUM KR 1

Detaljer

BORGUNDFJORDVEGEN. Borgundfjordvegen 91, 6017 ÅLESUND Oppdrag: 81014064 LYS 4-ROMS LEILIGHET I 2. ETASJE MED BALKONG OG GARASJE

BORGUNDFJORDVEGEN. Borgundfjordvegen 91, 6017 ÅLESUND Oppdrag: 81014064 LYS 4-ROMS LEILIGHET I 2. ETASJE MED BALKONG OG GARASJE BORGUNDFJORDVEGEN Borgundfjordvegen 91, 6017 ÅLESUND Oppdrag: 81014064 LYS 4-ROMS LEILIGHET I 2. ETASJE MED BALKONG OG GARASJE BORGUNDFJORDVEGEN 91 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 26. 30. 32. 34. 35. 36.

Detaljer