Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: , , Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A søknad om garasje gnr.56 bnr.37 anmodning om innsending av mangler Gnr.56 bnr.37 - Søknad om tillatelse til oppføring av garasje. Tiltakshaver: Emil Raassum Olsen 2015/ / Emil Raassum Olsen Staus i byggesak 2014/169 Gnr.26 bnr.9 fnr.42 Berglibakken 11 - Rive eksisterende hytte og bygge ny. Dispensasjon 2014/ / Drammen Hus Og hytter AS Status på byggesøknad på eiendom 36/252 Gnr.36 bnr.252 Orestupet 9 - Søknad om oppføring av enebolig med garasje. Tiltakshaver: Christian P Norling 2015/ / HS boliger Side: 1 av 36

2 Presisering av vedtak Gnr.53 bnr Rammetillatelse for oppføring av 20 leiligheter fordelt på 2 stk 4-mannsboliger og 2 stk 6-mannsboliger. Tiltakshaver: Lindås Park AS 2014/ / Solli Arkitekter Angående rødtangveien 19 C, gbnr. 28/254 Gnr.28 bnr.254 Rødtangveien 19c - Anmodning om ferdigattest 2012/ / Verner Jenssen Eiendommen gbnr. 24 bnr. 89 Bugtegt. 5. Omgjøring av vedtak av sak 15/37 - endring av dispensasjonsvilkår Gnr.24 bnr.89 Bugtegaten 5 - Søknad om påbygg hytte. Tiltakshaver: var S Ottestad 2013/ / var Ottestad Angående rødtangveien 19 C, gbnr. 28/254 Gnr.28 bnr.254 Rødtangveien 19c - Anmodning om ferdigattest 2012/ / Verner Jenssen Side: 2 av 36

3 Gnr.43 bnr.42, Siliusveien 17 - Godkjent rammetillatelse for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte. Tiltakshaver: Gro Tønder og Eva Næss Gnr.43 bnr.42 Siliusveien 17 - Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny. Tiltakshaver: Gro Tønder og Eva Næss 2015/ / Gudmundur Jonsson arkitekt gnr. 57 bnr. 189 søknad om ferdigattest for tilknytning til offentlig avløp. Tiltakshaver: Hans Erik Watne Gnr.57 bnr.189, Nedredammen 13, 3475 Sætre - Søknad om sanitærabonnement. Tiltakshaver: Hans Erik Watne 2015/ / Hurum Rør AS Gnr.36 Bnr.1 Sødra - Godkjent søknad om påbygg av 4 nye enheter på eksisterende midlertidig brakkerigg. Tiltakshaver: Södra Tofte AS Gnr.36 Bnr.1 Sødra - Midlertidig brakkerigg for demontering av prosessutstyr 2014/ / Södra Tofte AS TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / Line Vettestad Side: 3 av 36

4 Gnr.56 bnr.37 - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av garasje. Tiltakshaver: Emil Raassum Olsen Gnr.56 bnr.37 - Søknad om tillatelse til oppføring av garasje. Tiltakshaver: Emil Raassum Olsen 2015/ / Emil Raassum Olsen Orientering om omgjøringsvedtak - endring av dispensasjonsvilkår Gnr.24 bnr.89 Bugtegaten 5 - Søknad om påbygg hytte. Tiltakshaver: var S Ottestad 2013/ / var Ottestad Svar vedrørende deres brev om klage på behandling / veiledning fra plan og byggesak i Hurum Kommune. Gnr.1 bnr.51 Nedre Gunnaråsen 12 - tvikling av eiendommen 2014/ / Strand Boligbygg AS Eiendommen gnr. 57 bnr. 732 Sjødalsveien 12. Oversendelse av dispensasjonssøknad for faglig uttalelse Gnr.57 bnr.732 Sjødalsveien 12 - Søknad om dispensasjon for tilbygg og fasadeendring. Tiltakshaver: Stian Garberg og Eva Fredrikke Onsrud 2015/ / Fylkesmannen i Buskerud m.fl. Side: 4 av 36

5 Gnr.24 bnr.89, Bugtegaten 5 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg med takterrasse. Tiltakshaver: var S Ottestad Gnr.24 bnr.89 Bugtegaten 5 - Søknad om påbygg hytte. Tiltakshaver: var S Ottestad 2013/ / var S Ottestad Referat fra forhåndskonferanse Gnr.57 bnr.177, Vognveien 28 - Oppføring av bolig med garasje 2015/ / Nordbohus Modum AS Re: VS: TV-aksjonen: Skal Hudrimar ha konsert? TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / Helge Nome Faktura Gnr.43 bnr.42 Siliusveien 17 - Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny. Tiltakshaver: Gro Tønder og Eva Næss 2015/ / Gro Tønder Side: 5 av 36

6 Støaveien 25c - svar på spørsmål om etablering av vei Gnr.29 bnr.9 f.63 spørsmål om etablering av vei. 2015/ / Hallvard Bergstad Arealoverføring 30/3 og 30/47 nektet tinglyst Gnr.30 bnr.3 fnr.2 seksjonnr 1 og 2 - Søknad om deling med formål innløsning fesetomt. 2014/ / Kari Sandberg Endret velkomstbrev til elevene Skolestart høst / / Elever og lærere nfo om at Klokkarstua Vel tas av saken, videre fremdrift Dramstad - Søknad om oppgradering av badeplass; sand og molo med stupetårn 2015/ / Klokkarstua Vel Side: 6 av 36

7 Gnr.26 bnr.9 fnr.42, Berglibakken 11 - Godkjent rammetillatelse for oppføring av hytte m. m Tiltakshaver: Sameiet Johannessen/Elmblom Gnr.26 bnr.9 fnr.42 Berglibakken 11 - Rive eksisterende hytte og bygge ny. Dispensasjon 2014/ / Drammen Hus & Hytter AS Oversendelse matrikkelbrev og faktura etter seksjonering av gnr.37 bnr.7. Gnr.37 bnr.7 Røstadhøgda 15 - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2015/ / Ragnar Knutsen Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Godkjent søknad om endring av tidligere gitte tillatelse for bygging av bolig. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen Gnr.24 bnr.110 Skolegaten 15 - Søknad om rivning av bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Rune Willy Hagen 2015/ / HS Bolig AS Gnr. 53 bnr. 507, Verpenveien 6 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg Tiltakshaver: Jan W Sanne Gnr. 53 bnr. 507, Verpenveien 6 - Forhåndskonferanse 2015/ / Jan W Sanne Side: 7 av 36

8 Gnr.29 bnr.15 fnr.2 Skjøttelvikveien 52 - Spørsmål om vedlikehold og reparasjon av brygge Gnr.29 bnr.15 fnr.2 Skjøttelvikveien 52 - Vedlikehold og reparasjon av brygge 2015/ / Knut Kvingan Gnr.39 bnr.9 Moloveien 13 - Nytt teknisk rom og anlegg for eiendommen Gnr.39 bnr.9 Moloveien 13 - Nytt teknisk rom og anlegg for eiendommen 2015/ / Jørn Narud Gnr.28 bnr.35 Nebbaveien 6 - Delegert vedtak om innvilget dispensasjon for riving og oppføring av bod. Tiltakshaver: Ernst-Harald Hjelseth Gnr.28 bnr.35 Nebbaveien 6 - Søknad om dispensasjon for riving og oppføring av bod. Tiltakshaver: Ernst-Harald Hjelseth 2015/ / Halvorsen & Reine sivilarkitekter MNAL Ledige plasser i kulturskolen høsten 2015 nformasjon kulturskolen 2015/ / / Skolene i Hurum Side: 8 av 36

9 Meiseveien 4 - oppføring av tilbygg informasjon om søkerfunksjon Gnr.38 bnr.103 Meiseveien 4 - lovlig oppført bygg 2015/ / Nineth Thorsen Faktura Gnr.26 bnr.9 fnr.42 Berglibakken 11 - Rive eksisterende hytte og bygge ny. Dispensasjon 2014/ / Torild E Johannessen Byggemøte 13 Tofte Gata gjennom Tofte - prosjekt Hovedgata Tofte sentrum 2012/ / Runar Langum 15/1844 ***** BSTAND PLANAVDELNGEN Konkurranse om bistand til planavdelingen innenfor områdeplaner, kommersielle forhandlinger, utbyggingsavtaler, politiske prosesser m.v. 2015/ /2015 Tilg.kode O Hjemmel: 23, 3. ledd tsatt innsyn til valg av leverandør er gjort Rambøll Side: 9 av 36

10 SV: Medlemsutstillingen i Støa Støa / /2015 'Kristin Elisabeth' Klage på vedtak 2.g beh reguleringsplan Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Ressursgruppen "Respekt Sætre" nfo til spillestedene - oppstart høst Bygdekino / / Bygdekinoen nnsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet Forebyggende helsetjenester Helsestasjon 2012/ / Fylkesmannen i Buskerud Side: 10 av 36

11 Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** ***** ***** ***** Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Lærer Lisleruds legat Legater / / Andreas Fosso Dale Ber om at Kystverkets merknad i brev av vedr spesialbøyer blir tatt med i bestemmelsenes punkt 10.2 Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Kystverket sørøst ttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for riving av mur og utlegging av steiner ved en strandeiendom i Storsand i Hurum kommune Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Søknad om fjerning av eksisterende murt molo og erstatte den med naturlige morene steiner - Strandsoneprosjektet 2013/ / Fylkesmannen i Buskerud Side: 11 av 36

12 Merknader til kommunens brev av vedr mottatt klage fra Brekke Gnr.9 bnr.459, Bråtakroken 36 - Søknad om oppføring av bolighus. Tiltakshaver: Gunnlaug Marie og Kay Henrik Bucher 2015/ / Gunnlaug Marie Brandshaug Bucher og Kay Henrik Bucher Re: nvitasjon til regionmøter for TV-aksjonen i Buskerud TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / Hans Ole Korsgaard Gnr.9 bnr.1 -Tilleggsdokumentasjon til søknad om forlengelse av dispensasjon for motorsportaktivitet Gnr.9 bnr.1 - Søknad om forlengelse av dispensasjon til motorsportaktivitet. 2014/ / Bjørn Hovden Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** ***** ***** Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 12 av 36

13 Søknad om tilkobling kommer senere Gnr.39 bnr.9 Moloveien 13 - Nytt teknisk rom og anlegg for eiendommen 2015/ /2015 Jørn Narud Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** ***** ***** Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Seminar om allemannsretten 13. oktober i Fylkeshuset i Drammen Friluftslivets år / /2015 Buskerud Fylkeskommune Søknad om ressurser til spesialundervisning etter Opplæringsloven Elevmappe ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Steiner Skolen i Hurum Side: 13 av 36

14 Søknad om ekstratilskudd ved bosetting - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med kjent funksjonshemming / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Søknad om ekstratilskudd ved bosetting ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med kjent funksjonshemming / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet ***** bistand planavdelingen Konkurranse om bistand til planavdelingen innenfor områdeplaner, kommersielle forhandlinger, utbyggingsavtaler, politiske prosesser m.v. 2015/ /2015 Tilg.kode O Hjemmel: 23, 3. ledd tsatt innsyn til valg av leverandør er gjort Rambøll Norge AS Gnr.36 bnr.456 Ringveien 46 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / Foss & Co Eiendomsmegling AS Side: 14 av 36

15 Gnr.53 bnr.140 Storsandveien 95 - Søknad om nyanlegg, tilkobling avløp. Tiltakshaver: Randi Baastad Johansen Gnr.53 bnr.140 Storsandveien 95 - Søknad om nyanlegg, tilkobling avløp. Tiltakshaver: Randi Baastad Johansen 2015/ / Engen Rør Foreløpig svar - Klage på vedtak 2.gangsbehandling av reguleringsplan Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ /2015 Ressursgruppen "Respekt Sætre" Søknad om godkjenning av Grytnes u. skole Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ /2015 var.hovden Purring på brev av Gnr.24 bnr.98 Storgaten 17 - Søknad om tilbygg. Tiltakshaver: Schulerudgaarden AS 2014/ /2015 Hans V. Haug Side: 15 av 36

16 Oppstartsbrev forvaltningsrevisjon av psykososialt skolemiljø i Hurum kommune Forvaltningsrevisjon - psykososialt skolemiljø 2015/ /2015 Deloitte AS Krav om ntegreringstilskudd år 1 - ***** ***** ntegreringstilskudd år 1/ / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet SV: Varsel om igangsetting av arbeid med Områderegulering for deler av Slottet gård og sandtaksområdet på Storsand. Varsel om oppstart/igangsetting av reguleringsplaner / / Sverre Wittrup Kreditnotaer Kvapilova AS Gnr.53 bnr.72 - søknad om tilkobling til offentlig avløp. Tiltakshaver: Kapilova AS 2015/ /2015 Anne Birgitte Falch Side: 16 av 36

17 Søknad om godkjenning av Folkestad Skole Godkjenning av barnehager og skoler etter miljørettet helsevern 2012/ / Folkestad skole Nabomerknad til endringen Gnr.26 bnr.79 Brønnveien 54 -Søknad om rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Anne K. Larsen og Espen Pettersen 2013/ /2015 Klepp Prosjektering Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre Samfunnssikkerhet og beredskap 2014/ / /2015 Justis- og beredskapsdepartementet, Avdeling for Krisehåndtering nnlevering av valgmateriell fra alle kommuner i Buskerud - fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Buskerud Fylkeskommune Side: 17 av 36

18 Merknader fra nabo Gnr.26 bnr.79 Brønnveien 54 -Søknad om rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Anne K. Larsen og Espen Pettersen 2013/ /2015 Klepp Prosjektering AS Merknader til møtereferat om riving og bygging av ny bolig på 57/38 - endring av plassering Gnr.57 bnr.38 sveien 26 - Rive og bygging av ny bolig 2015/ /2015 Stian Abrahamsen Oppfølging 3. Kommentarer og utredninger etter offentlig ettersyn Reguleringsplan Marmorveien 2012/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS nformasjon om avstandserklæring og spørsmål om kart Gnr 54 bnr 14, Færgestadveien 28, på Storsand - Dispensasjon 2015/ /2015 interiørarkitekt MNL Tone Grimsrud Side: 18 av 36

19 Slamavskiller er koblet ut. Gnr.36 bnr.187 Skoledalen 1 - Slamavskiller 2015/ /2015 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Nytt forslag til avkjørsel og støyberegninger - Kopi av brev til Statens vegvesen Gnr.48 bnr.11 og 23 Storsandveien Søknad om dispensasjon deling, bygging m.m. 2013/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Brukerveiledning til natteravn.no Hovedsamarbeidsavtale for natteravnene Sætre og Tofte / /2015 Tilg.kode F Hjemmel: Offl. 14 Nina Wolff Referat Samtale med BFKs kulturvernkonsulent Gnr.1 bnr.3 Åsheimveien 16 - Tiltak våningshus Sem gård 2015/ /2015 EL BARBRO NEDENES Side: 19 av 36

20 Ny uttalelse fra Buskerud fylkeskommune Gnr.1 bnr.3 Åsheimveien 16 - Tiltak våningshus Sem gård 2015/ /2015 EL BARBRO NEDENES Negativ anbefaling til glassoverbygg over kjellertrapp - Kopi av mail til Eli Barbro Nedenes Gnr.1 bnr.3 Åsheimveien 16 - Tiltak våningshus Sem gård 2015/ /2015 Buskerud fylkeskommune, tviklingsavdelingen Branntilsyn Egentilsyn for Askelund bofellesskap Branntilsyn Egentilsyn for Askelund bofellesskap 2015/ / Hurum Brannvesen, forebyggende avdeling Branntilsyn Egentilsyn for Knausen/Skoledalen borettslag Branntilsyn Egentilsyn for Knausen/Skoledalen borettslag 2015/ / Hurum Brannvesen, forebyggende avdeling Side: 20 av 36

21 Branntilsyn Egentilsyn for Gulspurven barnehage Branntilsyn Egentilsyn for Gulspurven barnehage 2015/ / Hurum Brannvesen forebyggende avdeling Gnr.36 bnr.699- Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Ragnar Andersen Fordeling av skjønnsmidler til kommunereformen gangs fordeling Skjønnsmidler Til kommunereformarbeidet 2014/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Søknad om skjønnsmidler til kommunereformarbeidet - Hurum kommune Skjønnsmidler Til kommunereformarbeidet 2014/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 21 av 36

22 Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - ***** ***** ***** ***** ***** Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** PÅMNNELSE - nvitasjon til høringskonferanser NO 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser nvitasjon til høringskonferanser NO 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser 2015/ /2015 Jensen Helle Kristin Ansvarsretter Gnr.1 bnr.3 Åsheimveien 16 - Tiltak våningshus Sem gård 2015/ /2015 EL BARBRO NEDENES Branntilsyn Egentilsyn for Hurum ungdomsskole Branntilsyn Egentilsyn for Hurum ungdomsskole 2015/ / Hurum brannvesen forebyggende avdeling Side: 22 av 36

23 Branntilsyn Egentilsyn for Klokkarstua barnehage Branntilsyn Egentilsyn for Klokkarstua barnehage 2015/ / Hurum Brannvesen forebyggende avdeling Kommunal garanti for Hurum kirkelige fellesråd Søknad til Hurum kommune om kommunal garanti på 5 mill. til ekstra kontorer i Spikkestad kirke- og kultursenter. 2015/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud ttalelse - Søknad om ny serverings- og/eller skjenkebevilling Søknad om ny serverings- og/eller skjenkebevilling - Rødtangen Camping 2015/ /2015 Søndre Buskerud Politidistrikt ttalelse - Søknad om ny bevilling Bevilling Freyborgstua 2015/ /2015 Tilg.kode O Hjemmel: Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd Søndre Buskerud Politidistrikt Side: 23 av 36

24 ttalelse - Søknad om Serverings- og/eller skjenkebevilling Søknad om Serverings- og/eller skjenkebevilling - Milano Restaurant & pizzeria DA 2015/ /2015 Tilg.kode O Hjemmel: Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd Søndre Buskerud Politidistrikt TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet - Oppfordring til bidrag TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / TV-Aksjonen NRK Regnskogfondet Tor Nilsens legat Revisors beretning - ttalelse om regnskapsåret 2014 Tor Nilsens legat / / Deloitte AS Nabovarsler Gnr.57 bnr.354 Skatvedtveien 87 - Søknad om dispensasjon for tilbygg terrasse. Tiltakshaver: Petter Nord 2015/ / Petter og da Nord Side: 24 av 36

25 Søknad om ferdigattest Gnr.12 bnr.37 Nordjordet 2 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Marcel Aidan Johnson og Wenche Borgedal 2013/ / Marcel A Johnson Søknad om sanitæranlegg Gnr.28 bnr. 305, Rødtanglia 28 - tslippstillatelse 2015/ /2015 Hansen rørteknikk AS Dekning av skysskostnader for elever skoleåret 2014/2015 Dekning av skysskostnader for elever skoleåret / /2015 Håkon Ernst Øverland Merknader til foreløpig svar på søknad om dispensasjon for fradeling Gnr.24 bnr.97 Skolegaten 10 - Søknad om dispensasjon - Tiltakshaver Marianne Slindre 2015/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Side: 25 av 36

26 Spørsmål om saksbehandlingstid Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om fradeling av tomt for oppføring av vertikaltdelt tomannsbolig med garasje. Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson 2015/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Spørsmål om saksbehandlingstiden Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om dispensasjon fra plankrav 2015/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Bursdag Sætrehallen Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen 2015/ /2015 Julie Brandtzæg Kontaktpersoner i FA FA / /2015 Byks Næringshavn AS Side: 26 av 36

27 nvitasjon til eiermøte i Vestviken 110 KS onsdag 16. september kl 12:00-13:30, Politihuset i Drammen Vestviken 110 KS - Representantskapsmøter / /2015 Vestviken 110 KS Søknad om deling av grunneiendom Gnr.36 bnr.186 Damveien 3 - Søknad om deling av tomt. 2015/ / Jørn Hasse Amundsen nfo om saksbehandlingstid og anmodning om nytt kart Gnr.1 bnr.118 Midtre Gunnaråsen 12 - Ett trinns søknad om deling. Rekvirent: Kristine S og Terje Lauritzen 2015/ /2015 Kristine Lauritzen Begjæring om korrigering av kart Gnr.51 bnr.1 Børsandveien 7 a og b - Feil kartgrunnlag vedrørende vei ved tomtefeltet Storsandlia 2015/ /2015 Harald Halvorsen jr Side: 27 av 36

28 Rundskriv H-12/15 Val av formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m. Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vederlag for sykehjemsplass/bemanning i hjemmesykepleien Ønske om å belyse ulike temaer i eldreomsorgen - kommunevalgkamp / /2015 Aftenposten AS Teatertilbud til Den Kulturelle Spaserstokken, Teater nnlandet Den kulturelle spaserstokken / /2015 Knut Erik Engemoen Komplett søknad uten underskrift fra tiltakshaver Gnr.1 bnr.118 Midtre Gunnaråsen 12 - Ett trinns søknad om deling. Rekvirent: Kristine S og Terje Lauritzen 2015/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Side: 28 av 36

29 Kommunikasjon om saksbehandlingstid Gnr.24 bnr.97 Skolegaten 10 - Søknad om dispensasjon - Tiltakshaver Marianne Slindre 2015/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Søknad om ferdigattest Gnr.29 bnr.15 Schøttelvik - Søknad om dispensasjon for oppføring av ny fritidsbolig. Tiltakshaver: Arne Schøttelvik 2012/ /2015 Solhytten AS Digitale måledata - Beliggenhetskontroll Gnr.29 bnr.15 Schøttelvik - Søknad om dispensasjon for oppføring av ny fritidsbolig. Tiltakshaver: Arne Schøttelvik 2012/ /2015 Solhytten Spørsmål om saksbehandlingstiden Gnr.48 bnr.52 Nedre Eltornlia 18 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning; klarlegging av eksisterende grense mot 48/ / /2015 Bente Oppberget Side: 29 av 36

30 Gnr.36 bnr.559 Lindeveien 50 - Søknad uten ansvarsrett for planering av tomt og gjerning av fjell for å anlegge parkering/gårdsplass. Tiltakshaver: Fredrik Follestad Gnr.36 bnr.559 Lindeveien 50 - Søknad uten ansvarsrett for planering av tomt og gjerning av fjell for å anlegge parkering/gårdsplass. Tiltakshaver: Fredrik Follestad 2015/ /2015 Fredrik Follestad Spørsmål om trekking av søknad og sanitæranlegg Gnr. 1 bnr. 46, Sætrebakken 28 - Søknad om dispensasjon for oppføring av lagerbygg. Tiltakshaver: Roger Solberg 2013/ /2015 Roger Solberg Søknad om ferdigattest for tilbygg brakker Gnr.36 Bnr.1 Sødra - Midlertidig brakkerigg for demontering av prosessutstyr 2014/ /2015 Södra Tofte AS Seniordansen Leie av Tofte samdunnshus- seniordansen 2015/ /2015 nger Johanne Pettersen Side: 30 av 36

31 ephorte rutine 13 - Føring av dok for plan og bygg og brann Test ephorte / / Celin Justad ephorte rutine 13 - Føring av dok for plan og bygg og brann Test ephorte / / Celin Justad Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** NRK med Sommeråpent - Holmsbu 2015 NRK med Sommeråpent - Holmsbu / /2015 Grethe Omholt-Jensen Side: 31 av 36

32 nvitasjon til regionmøter for TV-aksjonen i Buskerud TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Thor Severin Haug Dekning av skysskostnader for elever skoleåret 2014/2015 Dekning av skysskostnader for elever skoleåret / /2015 Håkon Ernst Øverland Brosjyre om helhetlig utdannings- og yrkesrådgiving i Buskerud nfo fra utdanningsavdelingen - Buskerud fylkeskommune / /2015 Buskerud Fylkeskommune Gnr.53 bnr.290 Gamleveien 12 - Søknad om sanitærabonnement Gnr.53 bnr.290 Gamleveien 12 - Søknad om sanitærabonnement 2015/ /2015 Rørleggermester Rune Haug AS Side: 32 av 36

33 Bekreftelse på skoleplass Norges Toppidrettsgymnas ngdomsskole Bærum - Opptak av elev 2014/ /2015 NTG- Bærum AS Gnr.53 bnr.289 Gamleveien 14 - Søknad om sanitærabonnement Gnr.53 bnr.289 Gamleveien 14 - Søknad om sanitærabonnement 2015/ /2015 Rørleggermester Rune Haug AS Gnr.53 bnr.266 Gamleveien 25 - Søknad om sanitærabonnement Gnr.53 bnr.266 Gamleveien 25 - Søknad om sanitærabonnement 2015/ /2015 Rørleggermester Rune Haug AS Gnr.53 bnr.26 Gamleveien 10 - Søknad om sanitærabonnement Gnr.53 bnr.26 Gamleveien 10 - Søknad om sanitærabonnement 2015/ /2015 Rørleggermester Rune Haug AS Side: 33 av 36

34 Gnr.51 bnr.27 Sundbygrenda 9 - Søknad om sanitærabonnement Gnr.51 bnr.27 Sundbygrenda 9 - Søknad om sanitærabonnement 2015/ /2015 Rørleggermester Rune Haug AS Gnr.51 bnr.29 Sundbygrenda 11 - Søknad om sanitærabonnement Gnr.51 bnr.29 Sundbygrenda 11 - Søknad om sanitærabonnement 2015/ /2015 Rørleggermester Rune Haug AS tsatt høringsfrist innvilget til Gnr.9 bnr.1 - tsatt frist for å oppfylle krav om driftskonsesjon for Verket - Svelviksand AS 2014/ /2015 Direktoratet for mineralforvaltning nnsyn reguleringsplan Filtvet sentrum nnsynsbegjæringer / /2015 Morten Svelle Side: 34 av 36

35 nvitasjon til regionmøter for TV-aksjonen i Buskerud TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Thor Severin Haug Spørsmål om status i sak Gnr.43 bnr.18 Hermannsbråten 16 - Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom 2013/ /2015 Bjørn Waage Kontrollutvalgets møte innkalling og sakspapirer Kontrollutvalget - protokoller / /2015 Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn S Søknad om utvidet skjenketid - Holmsbu Spa Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende / /2015 Quality SPA & Resort Holmsbu Side: 35 av 36

36 SV: nvitasjon til regionmøter for TV-aksjonen i Buskerud TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Line Vettestad Side: 36 av 36

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00024-11 Forespørsel om å få opplyst om entreprenør - gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau Hege

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.09.2011 Enkeltvedtak 2011/12 Elevmappe - 2010/12011-9 32259/2011 01.07.2011 NED-S/SVLN E Mottaker NED-S/SVLN

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010.

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.03.2010 nnhold: VVA - Bjønnesveien VVA - Bjønnesveien 2010/1363-1 7588/2010 11.02.2010 OG/JOLAN M30 Asplan Viak AS v/tore

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00055-21 SVAR TIL FORESATTE 27.3.2014 ELEVMAPPE Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00055-22 Vedrørende beskyldninger om levert plagiat på

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer