Offentlig journal. Klage på avregning av kommunalt tilskudd for barnehager i Lier kommune. 2013/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. 2013/786-51 14939/2014 25.06.2014 08.07."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S Klage på avregning av kommunalt tilskudd for barnehager i Lier kommune. Kommunalt tilskudd til private barnehager / / Fylkesmannen i Buskerud Arbeidsavtale sommerjobb Personalmappe / / P 61/52 - ngen tegninger er vedlagt 61/52 Øvre Solspilllet 8 - Bruksendring 2014/ / Tor Skatter 169/6 - Det må søkes om dispensasjon 169/6 ledalsveien 35 - Tilbygg 2014/ / Hellik Råen Side: 1 av 29

2 Klage på vedtak vedrørende tilleggsressurser/timer Barnehagemappe / / BB 34/18 Tillatelse til tiltak. Enebolig og garasje 34/18 Stoppenkollen 27 - Bolig og garasje 2014/ / Arkitekt Fossland AS 48/9 Hurum - tslippstillatelse 48/9 Hurum - Storsandveien Avløp 2012/ / Harald Slaatta 50/10 gangsettingstillatelse Heggveien 5 - Bruksendring av driftsbygning til selskapslokale 50/10 Heggveien 5 - Bruksendring av driftsbygning til selskapslokale 2013/ / Plankompaniet AS Side: 2 av 29

3 Søknad om tilleggsressurser Barnehagemappe / /2014 BB 39/95 - Svar på brev vedrørende riggplass 39/95 Tjonsbakken - Grunnarbeider og midlertidig rubbhall 2012/ /2014 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS 133/1 Godkjent søknad om sanitærabonnement 133/1 Rødveien 9 - Sanitærabonnement 2014/ /2014 Halum Entreprenør AS 135/46 - Konsesjonsfritak Konsesjonsfritak / /2014 Eiendomsmegler 1, Buskerud Vestfold AS Side: 3 av 29

4 151/41 og 151/59 - Konsesjonsfritak Konsesjonsfritak / /2014 DNB Eiendom AS 133/6 Godkjent søknad om sanitærabonnement 133/6 Rødveien 6 - Sanitærabonnement 2014/ /2014 Halum Entreprenør AS Refusjon MD Juni 2014 Multidose / /2014 Helseforvaltningen Arbeidsbekreftelse Personalmappe 2010/ /2014 P Side: 4 av 29

5 85/34 Drammen - Søknad om utslippstillatelse 85/34 Drammen - Stubberudveien 208 C - Avløpsanlegg 2012/ /2014 Tom-Fredrik Halle Karlsen Skogfond - tbetaling Skogfond Hurum 2014/ /2014 Lars Kr. Sæthre Gnr. 183 bnr. 30 f.nr. 11 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Trygve Bakken Kaulum Gnr. 183 bnr. 30 f.nr. 13 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Trygve Bakken Kaulum Side: 5 av 29

6 Gnr. 183 bnr. 30 f.nr. 10 Tildeling av offisiell sdresse 2014/ /2014 Trygve Bakken Kaulum 95/131 Oversendelse av avtale om overtagelse av grunn. Ottar Lingjærdesvei mellom Lier kommune og Buskerud Fylkeskommune Avtale om overtagelse av grunn 95/131 Ottar Lingjærdesvei mellom Lier kommune og Buskerud Fylkeskommune 2014/ /2014 Buskerud fylkeskommune Gnr. 183 bnr. 30 f.nr. 5 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Trygve Bakken Kaulum Gnr. 183 bnr. 30 f.nr. 1 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Trygve Bakken Kaulum Side: 6 av 29

7 Gnr. 183 bnr. 30 f.nr. 6 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Trygve Bakken Kaulum Tilbud om vikariat som fagkoordinator Personalmappe / /2014 P Gnr. 183 bnr. 53 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Frank Arthur Furuhaug Tilbud om vikariat 50% stilling ved Helsetjenesten Personalmappe / /2014 P Side: 7 av 29

8 Gnr. 183 bnr. 30 f.nr. 7 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Trygve Bakken Kaulum 161/1 Lier - Markasøknad Bjarne Høvik - Tilleggshogst 161/1 Lier - Melding om hogst i marka 2014/ /2014 Viken Skog Gnr. 183 bnr. 49 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Evy Britt Hartai og Julius Gyula Hartai Gnr. 183 bnr. 30 f.nr. 2 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Trygve Bakken Kaulum Side: 8 av 29

9 Gnr. 183 bnr. 30 f.nr. 3 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Trygve Bakken Kaulum Arbeidsavtale tilkallingsvikar Personalmappe / /2014 P Gnr. 183 bnr. 30 f.nr. 9 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Trygve Bakken Kaulum Gnr. 183 bnr. 56 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Jørn Gjessing Side: 9 av 29

10 Gnr. 183 bnr. 36 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Even Røine Gnr. 183 bnr. 27 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Tone Kielbasa Tilbud om engasjement som lege v/helsestasjon Personalmappe / /2014 P Gnr. 183 bnr. 43 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Hanne Serine Finstad og Sverre Holmsen Huseby Side: 10 av 29

11 Ber om vedtatt plankart tsikten-bråtan, felt K, L, M, N, O og P, Lier kommune Endring av reguleringsplan for tsikten - Bråtan, Felt K, L, M, N og P 2011/ /2014 Pir 2 Oslo AS m.fl. 133/14 -Midlertidig brukstillatelse Hanseringen 26 (Nordal - B1 Sør 2 )- Bolig 133/14 - Nordal - B1 Sør 2 - Bolig 2013/ /2014 ABC-Byggsystem AS Gnr. 183 bnr. 6 Tildeling av offisiell adresse 2014/ /2014 Martin Bjørn Stensaker m.fl. 36/28 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Garasje 36/28 Flåtankroken 3 - Garasje 2014/ /2014 Anne Karine Odde Gustavsen Side: 11 av 29

12 133/14 - Midlertidig brukstillatelse Hanseringen 31 (Nordal B2 - Hus 1) - Bolig 133/14 - Nordal B2 - Hus / /2014 ABC-Byggsystemer AS, 133/14 - Hanseringen 32 (Nordal - B1 Sør 7) - Bolig 133/33, snr 7, Hanseringen 32. Bolig. 2013/ /2014 ABC-Byggsystem AS Fritidskontakt, varsel om avslutning av oppdrag Fritidskontakter / /2014 O 13 første ledd Eikseterveien - forespørsel om aksept for fortau Trafikksikkerhet / /2014 Gunn Wam Justad m.fl. Side: 12 av 29

13 Separat ridevei forbi Linnesvollen Sykkelvei Lierbyen - Drammen 2013/ /2014 Eirik Berentsen m.fl. 106/1 - Spørsmål vedrørende brannprosjektering 106/1 Vikerveien 8 og 13 (Viker) - Bruksendring av låve til bolig for arbeidere 2009/ / Plankompaniet AS 32/21 - Beslutning om utsatt klagefrist 32/21 Stoppenkollen 17 og 19 - Boliger 2013/ /2014 Halvorsen & Reine AS Svar på søknad om tillatelse til bruk av Eggatippen til deponering av betong fra Høgfossdammen - Glitre Vannverket Deponering av masser på Eggatippen - Riving av Høgfossdammen 2014/ / Miljødirektoratet Side: 13 av 29

14 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 159/67 Gamle Drammensvei Krav om sammenføyning 2014/ / Statens kartverk Tinglysing 14/160 - Oversendelse av mottatt klage 14/160 Parkveien 19 b - Tilbygg 2014/ /2014 Marit Hasvold Egeland 25/2 Røyken - Avsluttende saldokort 25/2 Røyken - SML / /2014 Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen 133/44 - Oversendelse av nytt matrikkelbrev 133/20 Ringeriksveien Deling 2014/ /2014 rene Meland Side: 14 av 29

15 25/2 Røyken - Avsluttende saldokort 25/2 Røyken - SML / /2014 Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen Brev Lier Kommune /132 Gjellebekk - Tranby ndustriområde - tvikling ved næringsområde ved Gjellebekk skanse 2014/ / Nils Christoffer Gevelt Georg Lyngås - Anmodning om utbetaling over skogfond Skogfond Lier 2014/ / Georg Lyngås Ellen Størmer Trachte - Anmodning om utbetaling over skogfond Skogfond Hurum 2014/ / Ellen Størmer Trachte Side: 15 av 29

16 12/8 Røyken - Avsluttende saldokort SML /8 Røyken - SML / /2014 Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen 3/1 Hurum - Avsluttende saldokort SML /1 Hurum - SML / /2014 Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen 156/3 - Søknad om garasje/verksted/lager. 156/3 Rypeveien 73 - Driftsbygning 2013/ /2014 Nina E Solheim Flæte 35/84 Hurum - tbetalingsanmodning Hydrotekniske tiltak på Tronstad 35/84 Hurum - SML / / Heidi Akselsen Side: 16 av 29

17 Arbeidsavtale midlertidig stilling 64 % Personalmappe / / P 195/2 Øvre Eiker - tslippstillatelse- Leversbyveien /2 Øvre Eiker - Leversbyveien tslipp 2014/ /2014 Amund Thorne Alfredsen Søknad om tilleggsressurser barnehageåret Barnehagemappe / / BB 34/138 Kopi av tinglyst erklæring mangler 34/138 Stoppenkollen 29 - Sanitærabonnement 2013/ /2014 Lier kommune Side: 17 av 29

18 54/8 - Oversendelse av pålegg om retting og opphør av bruk 54/8 Jarenveien 15 - Lier - lovlig utleiebolig 2013/ /2014 Wenche Steen 75/11 Røyken - Søker har fått utsatt arbeidsfrist - SML 75/11 Røyken - SML / / Bård Rasch Haugen Gruppe med barn - Melding om behov for tiltak - Barnehageåret Spesialpedagog - Gruppe med barn - Melding om behov for tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealderen barnehageåret / / O 13 første ledd 75/11 Røyken - SML - midler 75/11 Røyken - SML / / Bård Rasch Haugen Side: 18 av 29

19 14/261 og 15/384 - Fradeling av 2 parseller 14/261 og 15/384 Lierstranda - Deling 2014/ / Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA Høring - Forslag til kommunale målsettinger for hjortevilt i Bærum Høring - Forslag til kommunale målsettinger for hjortevilt i Bærum / / Bærum kommune 34/135 Flåtankroken 17 - Vannforbruk 34/135 Hasselbakken - Sanitærabonnement 2012/ / Hans Bernhard Biserød 195/41 - Krav om rydding av frisiktsone før ferdigattest 195/41 Nordvangveien 4 - Bolig 2013/ /2014 Älvsbyhus Norge AS Side: 19 av 29

20 19/71 - Søknad om igangsettingstillatelse 19/71 Linnesstranda 2 - Tilbygg industribygg 2011/ /2014 Arkitektkontoret Nils Tveit AS 95/135 - Bilder 95/135 Ottar Lingjærdes vei 10 - Sanitærabonnement 2014/ / Ragnar Olafsson ttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for del av Hølaløkka på Gjellebekk i Lier kommune Detaljregulering for Hølaløkka nord 2014/ /2014 Fylkesmannen i Buskerud Nedre Eiker - Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Gamle Riksvei 162 m.fl Nedre Eiker - Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Gamle Riksvei 162 m.fl 2014/ / Nedre Eiker kommune Side: 20 av 29

21 19/2 Hurum - Holtvedtveien - Oppfylling av areal mot vassdrag 19/2 Hurum - Holtvedtveien 1 - Søknad om oppfylling av jordbruksareal 2014/ /2014 Fylkesmannen i Buskerud Anmodning om kommunal og fylkeskommunal politisk behandling av KS medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform Kommuneproposisjonen for / /2014 KS 195/38 - Krav om rydding av frisiktsone før ferdigattest 195/38 Nordvangveien 10 - Bolig 2008/ /2014 Opsal bygg og trelast Gamle Drammensvei ngeniør Benestad - Parkering og lasting/lossing Veisaker / /2014 Roy Andersen Side: 21 av 29

22 65/5 Lier - Skjema som må fylles ved nytt selskap Lier - Produksjonstilskudd i jordbruket pr / /2014 Egge Frukt og Bær AS tbetaling av skyssgodtgjørelse - Skoleskyss 2013/ / /2014 O 13 første ledd 17/28 - Forhåndskonferanse 17/28 Lierstranda 84 - Endring bygg 2014/ /2014 Drammenshus & Hytter AS 115/62 - Søknad om igangsettingstillatelse 115/62 Furusetveien 29 - Riving og nybygg 2014/ /2014 Arkitektkontoret Jan Skarpaas AS Side: 22 av 29

23 115/62 - Avklaring brannkummer 115/62 Furusetveien 29 - Riving og nybygg 2014/ / Arkitektkontoret Jan Skarpaas AS 148/187 - Tillatelse for oppføring av garasje 148/187 Kaprifolveien 6 - Garasje 2014/ /2014 Frank Henning Hansen 25/1 Hurum - Montering av krav på yttervegg 25/1 Hurum - Avløpsanlegg 2013/ / Karin Fure 80/19 - Ferdigmelding av sanitærabonnement 80/19 - Åmotveien 9 - Sanitærabonnement 2014/ / Rørleggermester Tormod Skui AS Side: 23 av 29

24 145/447 - Søknad om dispensasjon 145/447 Ringveien 6 - Skjermbelte / Skjermingstiltak 2013/ / Naboer i Larsehagen 148/82 - Søknad om tillatelse til tiltak 148/82 Roseveien 1 - Påbygg 2013/ / AD Arkitekter Ridevei Linnesvollen Sykkelvei Lierbyen - Drammen 2013/ / Drammen og Omegn Rideklubb 34/137 - Kommentar til søknad om dispensasjon 34/137 - Stoppenkollen 21, 23 og 25 - Terrasseblokk 2011/ / Sonja og Roar Borge Side: 24 av 29

25 16/126 varsler kommunens eiendom 17/160 Nabovarsel til kommunens eiendommer / / Auto Design og Dekor AS 73/7 Røyken - Vedrørende deling av småbruk på Muserud 73/7 Røyken - Fradeling av landbruksareal fra 73/7 til 73/32 (Muserudveien 4) 2014/ /2014 Hege Rødby Kristiansen 36/11 Røyken - Søknad om utslipstillatelse - Anmodning om prioritert saksbehandling 36/11 Røyken - Bøveien 36 - Avløp 2014/ /2014 Paal Christian Balchen 105/32 og 108/86 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 105/32 og 108/86 Sammenslåing av tinglyst matrikkelenhet 2014/ / Tord Kåre Børke og Ellen Røed Side: 25 av 29

26 Arbeidsavtale tilkallingsvikar Personalmappe / / P Arbeidsavtale fast stilling Personalmappe / / P Oppfølging av kartlegging av godkjenningsstatus for skolene i Buskerud etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket 2013/ /2014 Fylkesmannen i Buskerud Arbeidsavtale sommerjobb 80% Personalmappe / / P Side: 26 av 29

27 Arbeidsavtale tilkallingsvikar Personalmappe / / P Analyserapport Lier kommune, Ref: Linnes ra, , Report: AR-14-MM (1/1) Analyserapport 2014 Lier kommune - Vannprøver 2014/ /2014 Eurofins Vedtak i ansettelsessak Personalmappe / / P Den tredje nasjonale erfaringskonferansen 2014 nvitasjoner til rådmannen / /2014 Trondheim kommune Side: 27 av 29

28 Arbeidsavtale fast stilling Personalmappe / / P Fullmakt Oppmåling - Anlegg/eiendom / / Lars Birkeland og Cheryl M. Birkeland Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - justering av a kontobeløp med virkning fra og med august 2014 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten 2013/ / Helsedirektoratet Høring av forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Høring av forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Side: 28 av 29

29 Evaluering tiltaksplan Barnehagemappe / /2014 BB tviklingen på Lierstranda Kommuneplanens arealdel / /2014 NHO Buskerud 61/52 - Tillatelse til bruksendring av tilleggsdel/bod til oppholdsareal. 61/52 Øvre Solspilllet 8 - Bruksendring 2014/ /2014 Tore Skatter Side: 29 av 29

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. 36/42 - Ferdigattest 2011/1404-16 17963/2014 15.08.2014 19.08.2014

Offentlig journal. 36/42 - Ferdigattest 2011/1404-16 17963/2014 15.08.2014 19.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 19.08.2014 nnhold: 36/42 - Ferdigattest 36/42 Stoppenkollen B5, tomt 58 - Bolig og garasje 2011/1404-16 17963/2014 Siv ark

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04-29.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.05.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.09.2011 Enkeltvedtak 2011/12 Elevmappe - 2010/12011-9 32259/2011 01.07.2011 NED-S/SVLN E Mottaker NED-S/SVLN

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 19.07.2011 MLDNG OM VDTAK Gnr. 44, Bnr. 270, Stuenesveien 27 - garasje - Helge Neerland 2010/17984-9 31/2011 03.01.2011 PBL/MAMO

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00024-11 Forespørsel om å få opplyst om entreprenør - gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau Hege

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 143054 Arkivkode: GA 396 Sakstittel: OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 396 Dokumentbeskrivelse: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Fra: Kartverket Tinglysing Dok.type: I Løpenr: 794115 Datert: 19.06.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer