Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 22.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Henvendelse fra Rendalen kommune - ber om miljøvernministerens kommentarer Klage på manglende oppfølging av Stortingsvedtak - ynglende og revirhevdende ulv utenfor ulvesona - Rendalen kommune 2009/ / Miljøverndepartementet Statsråden Svar på henvendelse av og Klage på manglende oppfølging av Stortingsvedtak - ynglende og revirhevdende ulv utenfor ulvesona - Rendalen kommune 2009/ / Rendalen Kommune ECPRD forespørsel 1383 til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 069/2010 ECPRD forespørsel /svar 1383 til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 069/ / /2010 srael Nasjonalforsamlingen ECPRD svar 1383 til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 069/2010 ECPRD forespørsel /svar 1383 til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 069/ / /2010 srael Nasjonaforsamlingen Side: 1 av 14

2 Dokument 3:14 Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3:14 ( ) Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS 2009/ / Riksrevisjonen ECPRD forespørsel Ways to handle the increasing amount of for MPs ECPRD forespørsel 1368 til Stortingets utredningstjenste - besvart KT 2010/ / Nederland Nasjonalforsamlingen Svar på henvendelse av NAV - fortolkning av regelverk - ressurssløsing 2010/ / Amundsen Reinert Stortingets tjenestebolig Parkveien 6 - Brannteknisk risiko - tilstandsrapport Stortingets tjenesteboliger - Brannsikring 2009/ / BSR Brann- og Sikkerhetsrådgivning Side: 2 av 14

3 Stortingets tjenestebolig Parkveien 4 b - Brannteknisk risiko - tilstandsrapport Stortingets tjenesteboliger - Brannsikring 2009/ / BSR Brann- og Sikkerhetsrådgivning Brannsikkerhet i Stortingets tjenesteboliger - gjennomføring av brannteknisk risiko - tilstandsvurdering Stortingets tjenesteboliger - Brannsikring N 2009/ / Hans Brattesta Svar på henvendelse av Kopi av brev til / fra Statsministerens kontor / / Jomisko Tom ECPRED svar Ways to handle the increasing amount of traffic for MPs - Måter å håndtere store mengder epost til representanter ECPRD forespørsel 1368 til Stortingets utredningstjenste - besvart KT 2010/ /2010 Nederland Nasjonalforsamlingen Side: 3 av 14

4 nvitasjon til det 47 Ridderrennet - Beitostølen KK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Ridderrennets venner nvitasjon til det 47 Ridderrennet - Beitostølen FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Ridderrennets venner nvitasjon til det 47 Ridderrennet - Beitostølen HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Ridderrennets venner ECPRD forespørsel 1381 til Stortingets utredningssekjon - oppdrag 065/2010 ECPRD forespørsel/svar 1381 til Stortingets utredningssekjon - oppdrag 065/ / / Serbia Nasjonalforsamlingen Side: 4 av 14

5 ECPRD svar 1381 til Stortingets utredningssekjon - oppdrag 065/2010 ECPRD forespørsel/svar 1381 til Stortingets utredningssekjon - oppdrag 065/ / /2010 Serbia Nasjonalforsamlingen Kopi av brev til SD - Redegjørelse for Stortinget om tiltak for å løse problemene på jernbanenettet Kopi av brev til / fra Samferdselsdepartementet / / Stortingets Presidentskap nnspill til Statsbudsjettet 2011 Statsbudsjettet / /2010 Norsk kulturforum Forespørsel meglertjeneste - utleie forretningslokale - butikklokale Tollbugt. 31 Tollbugt tleie av areal 2010/ / Malling m.fl. Side: 5 av 14

6 Forespørsel meglertjeneste - utleie forretningslokale - butikklokale Tollbugt. 31 Tollbugt tleie av areal 2010/ / Choice Eiendomsmegling nnspill til Statsbudsjettet 2011 Statsbudsjettet / /2010 Norsk kulturforum nnspill til Statsbudsjettet 2011 Statsbudsjettet / /2010 Norsk kulturforum Pristilbud meglertjeneste - utleie Tollbugt. 31 Tollbugt tleie av areal 2010/ / Choice Eiendomsmegling Side: 6 av 14

7 Meddelelse om kontraktstildeling meglertjenester Tollbugt. 31 Tollbugt tleie av areal 2010/ / Choice Eiendomsmegling Tilbud - meglertjeneste utleie Tollbugt. 31 Tollbugt tleie av areal 2010/ / Foss Næringsmegling ECPRD forespørsel Parliamentarian nterpellation and in particular with regard to the Question Times ECPRD forespørsel /svar Parliamentarian nterpellation and in particular with regard to the Question Times 2010/ /2010 Tyskland Nasjonalforsamlingen Meddelelse om kontraktstildeling - meglertjeneste utleie Tollbugt. 31 Tollbugt tleie av areal 2010/ /2010 Foss Næringsmegling Side: 7 av 14

8 Forespørsel meglertjeneste - utleie Tollbugt. 31 Tollbugt tleie av areal 2010/ / Malling Næringsmegling Meddelelse av kontraktstildeling - meglertjeneste - utleie Tollbugt. 31 Tollbugt tleie av areal 2010/ /2010 Malling Næringsmegling ECPRD svar Parliamentarian nterpellation and in particular with regard to the Question Times ECPRD forespørsel /svar Parliamentarian nterpellation and in particular with regard to the Question Times 2010/ /2010 Tyskland Nasjonalforsamlingen nterpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen - norsk industri får et CO2-regelverk på linje med E NT64 ( ) Norsk industri opplever global konkurranse. Særnorske CO2-kostnader kan ikke videreføres kundene da prisen settes globalt. Samtidig er vår industri blant verdens mest miljøvennlige. En sterk industriklynge, med innovative ingeniører og 2010/ /2010 Miljøverndepartementet Statsråden Side: 8 av 14

9 Representantenes reisegodtgjørelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse Tilg.kode SD 2008/ /2010 Hjemmel: SDO 2.1 nntak for stortingsrepresentanter ***** nterpellasjon fra Svein Roald Hansen - tilsynskonferanse for kkespredningsavtalen ( NPT ) ikke svekkes NT65 ( ) Neste tilsynskonferanse for kkespredningsavtalen (NPT) skal avholdes i mai i NPT hviler på tre pilarer: ikkespredning, nedrustning og tilgang på sivil atomteknologi. Avtalen følges opp gjennom femårlige tilsynskonferanser og spør 2010/ /2010 tenriksdepartementet tenriksministeren Lov- og avtalestridig skattlegging av pensjonister som har flyttet til utlandet Lov- og avtalestridig skattlegging av pensjonister som har flyttet til utlandet - kildeskatt 2009/ / NorAlliansen nterpellasjon fra Øyvind Halleraker - investeringer innenfor transportsektoren NT66 ( ) Årets statsbudsjett er vedtatt med 45 mrd. kr større overføring fra Petroleumsfond utland enn handlingsregelen skulle tilsi. Høyre er opptatt av at handlingsrommet som handlingsregelen gir oss, må anvendes på innsatsfaktorer som gir vek 2010/ /2010 Finansdepartementet Finansministeren Side: 9 av 14

10 Organisering av arkivtjenesten Arkivtjenesten i Stortinget N 2009/ /2010 nger Figved Behandling av grunnlovsforslag i inneværende stortingsperiode Behandling av grunnlovsforslag i inneværende stortingsperiode N 2010/ / Stortingets presidentskap og direktør Godkjent komitereise til London endret reisemål FK - tenlandsreiser invitasjoner - møter X 2009/ /2010 Møtereferat fra prosjektgruppen PG ny teknologi i salen Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt X Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 2043/2010 Truls Kjølberg Side: 10 av 14

11 Miljøstrategien - Grønt Storting - All aktivitet ifm miljøarbeidet skal framover styres fra linjeorganisasjonen Grønt Storting - Sak DL N 2008/ /2010 Arne Arnesen m.fl. Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / Menigheten Pilgrimsfolket Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 Menigheten Pilgrimsfolket Godkjent dekning av reiseutgifter ved besøk i Solgården og ReumaSol i Spania HOK - tenlandsreiser invitasjoner - møter X 2009/ / Rune Jorgensen Side: 11 av 14

12 Godkjent samtykke til å besøke Kina NÆK - tenlandsreiser invitasjoner - møter X 2009/ /2010 Marit Halleraker Svar på komiteens brev av henvendelse fra Rendalen kommune Klage på manglende oppfølging av Stortingsvedtak - ynglende og revirhevdende ulv utenfor ulvesona - Rendalen kommune 2009/ /2010 Miljøverndepartementet Statsråden Kjøp av sko til ansatte i Stortingets biltjeneste 2010 Anskaffelse av sko og støvler Sak DL og / / Sannergaten Skotøymagasin Beretning fra Den Norske Nobelkomite for Nobelkomiteen - Beretning for / /2010 Den Norske Nobelkomite Side: 12 av 14

13 Kopi av brev fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe - SkatteFNN og feilinformasjon Kopi av brev til / fra Finansdepartementet / /2010 Finansdepartementet Finansministeren Klage - passhindring Klage - passhindring 2010/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Bøhn Hallbjørn Referat fra møte i nettredaksjonen Nettredaksjon - møte - Sak DL X 2008/ /2010 Rita Otterstad nterpellasjon fra Andre Oktay Dahl - resultat av tidenes satsing på politiet NT67 ( ) VG 21. februar 2010 meldes det om at nyutdannede politibetjenter må melde seg på Nav fordi det ikke er lønnsmidler til å ansette disse. Asker og Bærum politidistrikt må man redusere med 50 stillinger. Aftenposten 22. februar / /2010 Justis- og politidepartementet Statsråden Side: 13 av 14

14 nformasjon om igangsetting- tidsregistrering i mintid fra den Tids- og avviksregistreringssystem - Sak DL X 2008/ /2010 Mona Fredriksen Questionnaires - Spørreskjema - Petition Systems in Europa - parlamentariske klageorganer Questionnaires - Petition Systems in Europa - parlamentariske klageorganer 2010/ / Tyskland Nasjonalforsamlingen Svar på spørreskjema om parlamentariske klageorganer - Petition Systems in Europa Questionnaires - Petition Systems in Europa - parlamentariske klageorganer 2010/ /2010 Tyskland Nasjonalforsamlingen Side: 14 av 14

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok.

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 22.03.2010 Statusnotat pr 180310 om utviklingen av VEU - Vesteuropeiske

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Dok.dato: 27.01.2011. Dok.dato: 27.01.2011

Dok.dato: 27.01.2011. Dok.dato: 27.01.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.1.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2011 Stortingets leiligheter - Parkveien 17 - ny leiekontrakt Stortingets leiligheter Parkveien 17 - utleie

Detaljer

Dok.dato: 23.09.2009. Dok.dato: 23.09.2009

Dok.dato: 23.09.2009. Dok.dato: 23.09.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.09.2009 Personal - Tilsetting i deltidsstilling som konsulent i Budsjett- og komitesekretariatet, Tekstsenteret

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 21.05.2010 Omdisponering av kontor - kontor til parlamentarisk leder i Høyre Omdisponering av kontor - kontor til

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,,X, Status: J,A 12.04.2011 Søknad om samtykke til deltakelse på middag med

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.9.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 14.09.2012 Svar på brev av 040612 - anmodning om møte - nye arbeidstidsbestemmelser for flyvende personell TKK

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll Britannia Hotel Trondheim - EØS parlamentarikerkomiteens høstmøte 271009-301009. Dok.dato: 02.09.2009. Dok.dato: 03.09.

Anskaffelsesprotokoll Britannia Hotel Trondheim - EØS parlamentarikerkomiteens høstmøte 271009-301009. Dok.dato: 02.09.2009. Dok.dato: 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.09.2009 Anskaffelsesprotokoll Britannia Hotel Trondheim - EØS parlamentarikerkomiteens høstmøte 271009-301009

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2010. Anskaffelse av rammeavtale på produksjon av register og hovedregister til stortingsforhandlingene - DL 200600905. Dok.

Dok.dato: 24.09.2010. Anskaffelse av rammeavtale på produksjon av register og hovedregister til stortingsforhandlingene - DL 200600905. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 27.09.2010 Melding om anskaffelse av servere og vedlikeholdskontrakt på PS i Prinsens gate 26 Anskaffelse av servere

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 28.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2012. Dok.

Journaldato: 28.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A 01.10.2012 Planlagte saker til stabsmøte - Presidentskap - høsten

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer