hardt arbeid ø.. ønhof og Damian Heinisch

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hardt arbeid ø.. ønhof og Damian Heinisch"

Transkript

1 Litt om Utsnitt 2002 og Landskonkuransen NFF,; 3 hardt arbeid ø.. ønhof og Damian Heinisch 2 focøø'~ Kari-Anne Toth og Marie SjØl/old Alt om seminarer og foredrag Fotografi 2003 ble en suksess Ol

2 Kommer ut fire ganger årlig. Folgende utgaver kommer: Red. Ferdig Utgave materiell Materiell Utgis : H Ansvarshavende redaktør: Roy Gabrielsen, ialo~ue.d l, Redaksjonelle medarbeidere: Tom St le Engebretsen: Peder Songedal: repared.llu Telje Engh Arne Glomdal signerte artikler star (or redaksjonens regning. Redaksjonens adresse: Radhusgaten 20, 0151 oslo. Tlf.: Fax: Mob.: E-post: Design og sideombrekking: Roy Gabrielsen. Markedsansvarlig/salg: Roy Gabrielsen Radhusgaten 20, 0151 oslo. Tlf.: Fax: Mob.: E-post: Viktigste annonsepriser 2003: Format Pris 1/ In / Bakside oppslag Alle priser ehs. mua. Materiell: Fortrinnsvis digital levering pa CD eller epost - Småannonser for enkeltpersoner: Gratis inntil 200 tegn Abonnement: Norge' Fotografforbund, Radhusgaten 20, 0151 Oslo. Tlf.: Fax: E-po t: Web: IVww.fulogra{iclIs /lli s.l/oll//! Innenlands: Kr. 350 pr. < r. Utenlands: Kr. 375 pr. r Bladkomite: Erik Skjoldt, formann, og Terje Lie Olsen. medlem Trykkeri: LO&S grafisk. Boks 2152 Stubberød, 3255 Larvik. Tlf.: E-post.: Opplag dette nummer; ek.. ForsidebiIdet: Marie Sjovold NORSK FOTOGRAFISK TIOSSKRIFT Nr Stiftet Mgong 89. NFr - Norsk Fotogra fisk Tidsskl;ft Utgiver: Norges Fot.ografforbund. Organ for profesjonelle fotografer og fotobransjen i Norge NFF ISSN: Dårlige tider? Det blir skrevet mye i avisene om dårlige tider. Statetikken for konkurser i Norge er dyster om dagen. Dagens Næringsliv, som er en av de avisene som Aittig sluiver om vår bransje, har det siste halve ret fokusert på "Mørkere tider" for bildebyråene, "Tøffere lu.kkertider" for fotografene, "Agenter i hardt marked", "Fra rock til honku.rs" - for å nevne noen av overskriftene. - Men, det er ikke bare dystert om dagen, mange gjør det faktisk ganske bra. Pressen i vår del av verden fokuserer gjerne på de dårlige nyhetene - i motsetning til Kina, hvor de glemmer de då rlige nyhetene (virus l. Når det gjelder vår egen dør (delte med å reie for egen...j så har det vært en tøft periode som vi håper er over for denne gang. Mange har vært svært så interresert i hvordan det går med oss, uten at vi har kunnet svare konkret og sikkert på det. Nå har det seg slik at Norges Fotografforbund er mye mer enn dette tidsskriftet. Etter noen år med tøff etablering i Oslo og et kostbal-t vintermøte i 2001 har vi med stor egeninnsats klart il vende skuta. Dette har gått ut over frekvensen av utgivelser, noe som bare kan beklages. Gevinsten er allikevel, at vi nå har siluet en fornuftig dl-ifl med høy grad av aktivitet. Denne aktiviteten har vi råd til. I mellomtiden har vi kunnet glede oss over at laugene har fungert bra, over hele landet. Takk til dem for det. Fotografi 2003 ble vellykket for alle involverte. Så ser vi bare frem til neste gang i Nå har arrangørene prøvd dette tilstrekkelig, til at man har funnet en modell som fungerer. På utdanningsfronten skjer det noe på Aere nivåer. I Buskerud holder de på med forprosjektering aven eventuell høyskoleutdannelse innen yrkesrettet fotografi i Norge. I sklivende stund vet vi bare at forprosjekteringen forhåpentligvis er ferdig i år. Når det gjelder de som er ferdig utdannet for mange år siden, kan det være aktuelt at disse setter seg på skolebenhen igjen. Det digitale fotografi er kommet for å bli. Det går ikke pluselig over. For mange fotografel' er dette starten på en ny tid. Nå er det ikke slik at alle skal bli digitale. Mange er tjent med å fortsatt være analoge, med sine negativer og barythpapir. Begge teknologier vil fortsette paralelit. De som behersker begge har dog en fordel, fordi at man kan velge det beste fra begge verdener. Dette kunne man se noe av under Fotografi 2003, både under foredrag, seminarer og ikke minst utstillingene. Norges Fotografforbund har denne våren startet med etterutdanning av våre medlemmer innenfor det digitale. Flere har allerede kommet seg på kursene i Oslo, som fortsetter helt frem til sommeren, og ikke minst utover høsten. Kursene er også kommet for å bli. Roy Gabrielsen redaktør 2 NFT

3 INNHOLD 5 Preus debuterte 9 Fotografiprisen Seminarene Fotografi Foredragene Fotografi Årsmøte i Nord-Norge 18 Landskonkurransen fotografer underveis 24 Undereksponert i Oslo 25 Suksess er hardt arbeid Utsnitt Enda mer Emil? 30 Klassisme og digitalisme Husk våre kurs: NFT

4 Tekniske nyheter Produktnyheter Hasselblad har lansert helt nytt system Hasselblad kunne i høst under Photokina røpe en vel bevart hemmelighet, Foruten deres kjente klassiske 6x6cm kameraer, og deres "nyskapning" Xpan - er nå "Hl" lanseli;, Det var en stolt øverste sjef for Hasselblad, GOran Bernhoff som kunne presentere den nye serien/systemet for verdenspressen i KaIn, De har over 5 år investert over 35 mill. euro i utvikling, Over 100 ingeniører har væ, t involvert. Systemet kan bestilles, men Hasselblad har problemer med å levere nok kameraer, Modulært Systemet er helt modulært, og dermed like utbyggbart og fleksibelt som det "gamle", heretter kalt nv" systemet. "H" systemet. som det blir hetende, er basert på blant annet bakstykker for 120/220 film med filmformat 4,5x6cm, Alternativt kan man velge bakstykker fra Kodak (645H) eller Phase ane (HlOl) Analogt og digitalt Bakstykkene er laget spesielt til Hasselblads nye kamera Hl, og gir for Kodak's vedkommende l6mp fra en brikke på 37x37mm. Hastighet er ett nytt bilde hvert 1,6 sek, Bakstykket fra PhaseOne gir llmp fra en brikke på 25x37mm. Hastighet er 1,8 bilder per sekund, Lagringen av bildene skjer her direkte til komputer via FireWirekabel. Hos Kodak 645H lagrer man til Flash Card, Tre systemer Hasselblacl ha,' dermed tre systemer fremover; V, H og X, "V" er deres klassiske system, "H" er deres digitale system og "X" er deres dualformat panoramakamera XPan. Fremtiden Hasselblad har lagt mye ned i planlegging av fremtiden og videre utbygging og oppdateringer, Kameraet er laget for og kunne oppgraderes i FirmWare, I dag samarbeider man med Fujifilm, som lager linseelementene, søkeren og magasinene. (Mon tro om det ikke kommer et bakstykke senere?) Andre er som tidligere nevnt PhaseOne og Kodak, men også Minolta Oysmåling/ autofokus), Hjemmesiden til Hasselblad har fått nytt design, og hovedkontoret i Goteborg flytter til sommeren inn i nye moderne lokaler nede ved havnen, Hasselblad er pil ingen måte aldrende, Produkt nyhet "Tester" på Kodak DCS 14N har kommet De første testene på Kodak l4n har kommet, og vi har sett litt nermer på kameraet selv. Sammen med reklamefotograf Peder Songedal har vi gjennomført en sammenligningstest mellom de to fullformats digitale kameraene på markedet, I sammenligningstesten har vi kommet frem til at resultatet KAN være noe avhengig av programvaren man bruker. Vi har sett at Adobe's nye Raw plugin og Kodak DCS Photo Desk ikke gir samme resultat. Du må nesten selv vurdere hva du synes, og derfor har vi lagt ut noen filer på webben vår, Kodak oppgraderer programvaren (FirmWare) på kameraet ganske ofte, opptil flere ganger om måneden (den første tiden), Det antaes derfor at kameraet er langt bedre når du leser dette, enn når kameraet var ute til test første gang, Det øvers te viser forskjeller mellom Adobe's Plug-In og Kodak DCS Photo Desk, Det nederste viser forkjeller i midten av motivet (kraftig utsnitt) på de to. Kodak til venstre, Begge med Adobe Camera Raw, Digitalt PhaseOne med "Capture One DSLR Limited Edition" Phase ane annonserer at de har lansert Capture ane DSLR Limited Edition, Programmet kan allerede hentes på og kan brukes helt gratis på prøve i 15 dager før du eventuelt må kjøpe det. Capture ane DSLR Limited Edition støtter Canon 10D, D60, D30 og Nikon DlOO, Programvaren er kun på engelsk og for Windows-maskiner" Det finnes en omfattende omtale av Capture ane DSLR Limited Edition på \VWw, phaseone.com Digitalt Imacon med Ixpress til alle mellomformat Mange fotografer investerer i dag i digitalt utstyr, Noen for å lære, mens andre for il komme videre, Mange av de som ønsker å komme videre, vil muligens sverge til mellomformat. Her har man tross alt en del investeringer allerede, som man ønsker å ivareta, Danskene er godt synlige i markedet med PhaseOne og Imacon. De har liksom fått det til der nede. Fra dette miljøet kommer nå et bakstykke som du kan bruke til alle dine mellomformat (hvis du har flere), eller sette på en "DigiFlex" fra Horseman (passer til alle Nikon objektiver), Bakstykket har fått navnet Ixpress En star forskjell med Ixpress er at lagringen går rett til en harddisk. Ikke til minneko,-t som raskt blir fylt opp, eller bærbar, som ofte blir uhåndterlig. "Harddisken" gir plass til 1000 bilder, Fortsetter på side 8 4 NFT

5 Leif Preus (75) med debut-utstilling I anledning av at Leif Preus fylte 75 års den 16. februar i år, viste Preus sin første utstilling som fotograf i Fotografiens Hus. Leif Preus har satt tydelig preg på norsk fotohistorie med bl.a. etablering av Preus foto og Preus fotomuseum. Debututstillingen i Fotografiens Hus viste nærmere 50 fotografier fra den s kalte motorfabrikken ved Horten Verft i l tillegg stillte Preus ut portretter av Rolv Wesenlund, Grethe Kausland, Harald Kihle og Kjell Sten Tollefsen, samt bilder fra Praha og et bilde fra den tyske konsentrasjonsleiren Theresienstadt. Utstillingen viste en svunnen tid rra en arbeidsplass som ble lagt ned for 16 år siden. Fra motorfabrikken har Preus med sortjhvit film dokumentert produksjon av skipsrnotorer i verdensklasse. - Dette er ingen vanlig fotoutstilling, og representerer en av de viktigste personene for utvikling av fotografi i Norge. Utstillingen ble også veldig godt besøkt av publikum i hele utstillingsperioden, og presse tok serdeles godt vare på øyeblikket. Under åpningen uar Fotografiens Hus sprengfyllt med kjente ansikter fru fotomi/jpet i Norge. øuerst til uenstre ses Leif Preus sammen med (fu.) Thor Melhulls, Grete Reimers (formann NFF), og Ragge Strand. De tre glade herrer er æresmedlemmer i NFF (sammen med Børge Kaluig). Byggetillatelsen heter denne lille perlen fra Praha. Preus forteller at motivet sto og ventet "ferdig komponert" Horten By Night Fnto o Roy Gabrielsen Foto O Le if Pn.'u"

6 Leif Preus (75) med debut-utstilling Rolf Wesenlund

7 Leif Preus (75) med debut-utstilling Motorfabrikken Harald Kihle

8 Tekniske nyheter Fra side 4 Digitalt Nå klarer Photoshop også RAW-format S. I~ 'MIll... ( CMc:.1 I c-!il '}l -,_.... C-ø'." ". 5O Overføringen til pclmac går via FireWire. Bildefilene starter på 16 millioner piksler, som gir en filstøneise på 48MB. Systemet er skalerbart opp til bildefiler på 384MB. Du finner mer om dette på Bildet viser Gunna.r Frydenlund fra Prepix, sammen med Anders Johansen fra Imacon. Foto Roy Gabrielsen. Imacon hjemmeside - Tekniske data om Ixpress - imacon.dkjsw332.asp Photoshop Camera Raw plug-in gjør det mulig å arbeide med digitale fotografier direkte i RAW-formatet. Det nye filformatet JPEG 2000 støttes også. (Støttes også av QuickTime 6.2. Så ka.n ma.n begynne å bruke formatet på Internett.) Hvis man arbeider i RAW-formatet, så henter man den informasjon som kommer direkte fra den digitale brikken. Det kan sammenlignes med et "digitalt negativ". Dette gir deg mer kontroll over detaijer og toner, og et helt annet eksponeringsspillerom enn ved lagring til tiff ellel jpg i kamera.. Normalt er det programvaren i kameraet som omdanner informasjonen fra brikken tiljpg eller ti ff format, -" :Wh" ~ ' _, ~ '**.r;, _.. {' og resultatet er da avhengig av programvaren i kameraet og dettes innstillinger. Plug-in'en støtter normalt kameraene fta Canon, Fujifilm, Minolta, Nikon og Olyrnpus. Den nye plug-in er ikke gratis. Mer om dette på Adobe's hjemmeside. Egentlig var denne funsjonen med li arbeide direkte i Rå-formatet tenkt til fremtidig versjon av Photoshop, men Adobe har valgt å slippe funsjonen allerede nå, fordi så mange fotografer ønsker nettopp denne muligheten. Kurs/workshop Bruce Fraser var i Norge 1. april Han er skribent i MacWorld, ekspert på fargestyring og medforfatter til noen av de beste Photoshop-bøkene. 1. april var han i Oslo. Det er blant annet firmaet Prepix ved gunnar frydenlund som hadde fått han til å ta turen innom Norge. Dette var en unik mulighet til å lære mer om fargestyring i Photoshop. Det var overraskende mange ikkefotografer tilstede, men ellers mange kjente ansikter blant tilhørerne. Allikevel, dette er ikke bare kjekt å vite. Dette er helt nødvendig kunnskap for de som seriøst arbeider med digitale bilder. Hvordan lage sine egne filtre? Hvordan optimere fargene? Konvertering til profiler. Hvordan ta kontroll over automatisk fargejustering? Skarping av bilder. Hvordan utnytte den nye Camera Raw plugin? Hvordan redde undereksponerte bilder med Screen? Hvordan arbeide/justere i 16bits filer? - dette er noen av de ting man fikk svar på under ~eminaret. Bildel viser Bruce Fraser og GUllIlar Frydenlund i Vika Alrium den 1. april i ar. Fola Roy Gabrielsen 8 NFT

9 Fotografiprisvinner 2003 Fotografiprisen 2003 Prisvinner: Herdis Maria Siegert Herdis Maria Siegel't fra Tjøme vant den prestisjetunge Fotografiprisen for 2003, Utdelingen fant sted fredag 21. februar under fotografenes festmiddag på Hotel Christiania i Oslo, Prisen er på kroner, og utdeles annethvert år av Norske Fagfotografers Fond, - Det er i høyeste grad en verdig prisvinner, sier Knut Evensen, formann for en enstemmig jury. - Herdis Maria Siegert er fremfor alt en profilert og samfunnsengasjert fotograf. Hun har de senere ar fotogl'afel t både fødsel og død i samarbeid med Fremtredende medisinere, forskere og fod attere. Hun er en markant portrettfotograf som tolker Kari Bremnes like sterkt som Ferdinand Finne eller Jan Kjærstad. Og fremfor alt el' hun en uavhengig og selvstendig skapende kunstner, ikke minst med Venezia, Lofoten og hjemkommunen Tjøme som viktige, fotografiske og personlige arenaer. - Hvill,/! kriterier ligger til grunn for tildelingen? - I statuttene for pi'isen er det lagt størst vekt på faglig høy kvalitet kombinert med kreativitet og nyskaping. Dessuten skal prisen bidra til økt bruk av seriøs fotografi i Norge, understreker juryformann Evensen. - For to år siden vant pressefotograf Agnete Brun prisen. Har juryen på tre menn tat! spesielle kvinnehensyn ved tild.elingen? - På ingen måte! Blant de 25 kandidatene som var fremmet, var det fem kvinner, alle fullt kvalifiserte. Herdis Mat;a Siegert gikk til topps i konkurranse med 25 andre solide kandidater som var fremmet dels av juryen, dels av fotografer og andre interesserte. 47-åringen hal' hatt tre separatutstillinger i Norge, og en i Danmark. Hun har deltatt ved en rekke kollektivutstillinger i inn- og utland, og er innkjøpt av bl.a. Norsk Kulturråd og Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum. En rekke utsmykkingsoppdrag og stipender hører til på Herdis Maria Siegerts velfylte Cv. Årets jury for Fotografiprisen bestod av Knut Evensen, Re, (formann), Knut Hoftun Knudsen, Drammen, og Erik Skjøldt, Larvik. Prisutdelingen foregikh på C/arion Hotel i Oslo under Fotografi 2003-dagene. her ser vi formannen for juryen Knut Evensen overvære al Hrrdis Maria Siegert takher for den ære det er a bli mottager au Fotografiprisen. Foto O Gunnar Stromlgsfoto.no Oversikt over vinnere av Fotografiprisen fra Norske Fagfotografers Fond: Krogvold, Morten 1989 Bry, Knut 1994 Alveng, Dag 1997 Thllefsen, Kjell Sten 1999 Brun, Agnete 2001 Herdis Maria Siegert 2003 NFT

10 Fotografiprisvinner 2003 Sagt om Siegert: Godt sagt om fotograf Herdis Maria Siegert og hennes bilder: Hanne Holm Johnsen, Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum: J eg er ikke sikker på om Herdis Maria Siegerts fotografier er lette og håpefulle eller dystre og foruroligende. Kans kje bærer de i seg begge deler? Arne Berggren, forfatter: IIerdis Maria Siegerts bilder handler om oppmerksomhet. De er meditasjoner i en fragmentelt og urolig tid. Hun fål' oss ti l å stoppe og merke verden. Jan Kjærstad, forfatter: Vi har et stort fotografi av Herdis Maria Siegert p veggen i stuen. Fem påler i en lagune utenfor Venezia. J eg blir aldri lei av il se på det. Hundre prosent realistisk, hundre prosent abstrakt. Vann og fem vertikale streker. Ren virkelighet. Ren zen. Tore Frost, filosof: Hos Herdi Maria Siegelt smelter liv og virke sammen i en uoppløselig enhet. Hennes liv på Tjømes karske øyverden har bestemt form og innhold i hennes billedverden. Himmel og hav, lys og mørke, liv og forråtnelse utgjør en kosmisk spennin ;~ som får hennes bilder til dirre av saftig erotikk. øyenes karrige natur hal' invadert hennes bilder pa en særlig måte. Her utgjør elementene hovedingrediensene: Gnistrende gra nitt, gnuret blank av vær og vind, med erotiske kvaster av ville vekster, ofte innrammet av et heftig maritimt skum, som en gang kjæ rlighetsgudinnen Afrodite steg opp av. I dette formspråk opplever jeg Herdis Maria Siegert som en av våre ypperste og ærligste fotokunstnere. Harald Flor, kunstkritiker: Siegert søker seg forbi fascinasjonen ved de ytre lokaliteter og mot et eksistensielt felt med symbolske understrømmer. I I t Herdis Maria Siegert, fotograf, om seg og sine bilder: Mine stier mot lyset, fører til havet. 10 NFT

11 Fotografiprisvinner 2003 CV Herdis Maria Siegert Født 1955, Norge SeparatutstjJljnger: Fotogalleriet, Oslo. Norsk Museum for Fotografi - Preus Fotomuseum, Horten x2. Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos. Galleri Image, Århus, Danmark, m.fl. ) Kollektivutstillinger, innenlands: Høstutsti Ilingen, 0stlandsutstilli ngen, Varutstillingen, Festspillutstillingen i Vestfold, samt utstillinger på Henie-Onstad Kunstsenter, Galleri F15, UKS, Vigelands-museet, Grieghallen, Bryggen Museum i Bergen, Vestfold Fylkesmuseum, Vestfold Kunstnersentrum, Hadeland Glassverk, Norsk Folkemuseum, Lillehammer Kunstmuseum,Telemark Fylkesgalleri, Norsk Museum for Fotografi - Preus Fotomuseum, Haugar Vestfold Kunstmuseum, m.fl. Kollektivutstillinger. utenlands: Southern Light Gallery, Texas, USA Photography Exhibition, India Fine Arts and Cmfts Society, New Dehli, India Nordens Hus, Reykjavik, Island Brandts Klædefabrik, Odense, Danmark Fotografiska Museet, Helsinki, Finland Photo Gallery of Waino Aaltonen's Art Museum, Turku, Finland Piteå Art and Photography Festival, Svel;ge Forum Botcherstrasse Museum fur Photographie und Zeitkunst, Bremen, Tyskland Kobe Aid Fund World Photo Art Exhibition & Auction, Tokyo & Osaka,,Japan. Innkjøp: Norsk KultulTåd x4 Bergen, Bærum, Stokke, Tønsberg og Tjøme kommuner Vestfold Fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Norsk Museum for Fotografi - Preus Fotomuseum x4 private samlinger, kunstforeninger, institusjoner m.fl. Stipender: Statens Reise- og Studiestipend x3 Prosjektstipend fra Norsk Fotografisk Fond x2. Norske Fagfotografers Fond Vestfold Fylkeskommunes Kulturarbeiderstipend Fortsette,. på side 30 NFT

12 FOTOGRAFI 2003 Tekst ued RolfSchjesuold Fotografier ued Gunnar Strøm Hans Jørgen Brun Fotograf - hva ønsker du å formidle? Agnete Brun Feature! Etikk og fotografi En særegen evne til å gripe og fastholde øyeblikket, fange ansikter og kroppsspråk har i dag gjort ham til Norges mest premierte fotogra f. Han har hatt praksis hos flere kjen te utenlandske fotografer', bl. a. Amold Newman i New York, og gjennom sitt arbeid, utstillinger og foredrag er han blitt toneangivende innen portrettfotografering både her til lands og internasjonalt. Brun hal' hatt en rekke separatutstillinger i utlandet. Bl. a. i Kain, New Orleans, Århus, Brighton og i Norge - fra Oslo Rå dhus til Baroniet i Rosendal og Kulturhuset USF. I 2002 var han Festspillfotografi Bergen. Hans Jørgen Bl'Un er syv ganger kåret til "Årets Fotograf' i NOl'ge, senest i I 1993 ble han vinner' av "European Gold Award". Han er også blant de yngste som har mottatt tittelen "Fellow of British Institute Master of Photography" (FBIPP) og "European Master of Photography". Hans Jørgen fikk gleden og æren av å åpne foredragene under "Fotografi 2003", og gjorde dette med stol' entusiasme og innlevelse. Hans beskjedne og ydmyke stil som foredragsholder gjør at det som alltid var en fornøyelse å være tilstede og høre hvordan en av Norges mest premierte fotografer fremdeles har entusiasmen i behold. Når Hans Jørgen viser sine klassiske studioportretter som er lyssatt etter "alle kunstens" regler, og jeg skriver "alle", for han bruker mange lys, - så er han fremdeles litt i tvil om han skulle hatt et lys til. Nå l' han da i tillegg samtidig klarer å kommunisere med sine modeller, og får t.il de mest intense uttrykk skjønner alle som var tilstede at de har mye å lære. Ogs, utenfor studioet er Hans Jørgen en mester i lys, og viste oss hvordan det går utmerket å kombinere alle slags lys i ett og samme bilde, bare man vet hva man gjør, - og har den hele og fulle kontroll. Hans Jør'gens ærlige og ydmyke måte å formidle sine tanker om egne bilder får forsamlingen til hele tiden å være konsentrert om dette ene målet: Hva er det vi ønsker å formidle? - som også var tittelen på hans foredrag. Etter hvert gikk Hans Jørgen over til å snakke om etikk innen vårt fag. Et tema som kanskje fortjener et helt seminar ved en senere anledning. Her tok han opp andres forhold til våre fotografier. Enten det dreide seg om kommersiell bruk eller juryering. Med et felles ord kan vi kalle det kvalitetsvurdering. Ved kommersiell bruk tok Hans Jørgen frem eksempler på hvordan hans fotografier kunne bli "brukt" eller "misbrukt" i forskjellige fora. Heldigvis hal' vi lover og regler for slikt her i landet, men det ble stående som et åpent spørsmål til slutt: Er vi nødt til å bl'uke advokater for at vi som fotografer' skal la igjen det som vi rettmessig har krav på, og skal vi ikke i utgangspunktet selv ha kontroll på hvor og når våre fotografier skal brukes. Helt til slutt ønsket Hans Jørgen å sette søkelys på hvordan vi vurderer kvaliteten på det arbeidet vi leverer. Jeg tror både Hans Jørgen, forsamlingen og undertegnede er enige om at noe må gjøres, og at vi sender ballen videre til de styrende organer. Takk Hans Jørgen Agnete Brun ble tidlig oppdaget av Dagbladet for sine nære pol tretter og spesielle egenskaper under featureartikler. At hun derfor jobber med Dagbladets "Magasinet" el' helt naturlig ble hun tildelt "Fotografiens Pris", som er den høyeste utmerkelsen man kan få som fotograf i Norge. Juryen uttalte: "Fotografiprisen gis til en fotograf som i særdeles grad har utmerket seg på en faglig og kreativ måte". I dag reiser hun hele tiden rundt for Magasinet, og kommer i kontakt med mange spennende mennesker og steder. Halvdan Sivertsen synger "Førr ei dame" - og når det gjelder Agnete Brun, tror jeg vi alle kan støtte fullt og helt opp om denne tittelen. Det var med stor spenning vi alle tok i mot da hun skulle vise oss sine bilder. Hun fortalte åpent om sin måte å fotografere pc, sin m te å behandle modellene på, sin måte å bruke det som var' tilgjengelig der og da. Og vi som trodde at såpebobler bare var til små barn og barnehager. Det var helt tydelig at det som var vikt.ig for henne, var menneskene foran kameraet. På den måten ble det mennesket Agnete som fotograferte og var instrumentet, og ikke kameraet. Noen få minutter 12 NFT

13 med modellene, en liten spasertur og Agnete hadde alle i sin hule hånd. Noen fil minutter med oss og en liten spasertur rundt fremviseren, og hun hadde også oss i sin hule hånd. Etter hvert som det ene bildet ettel' det andre imponerte oss og Agnete fikk stadige spørsmål fra salen ble vi sittende igjen med et inntrykk av at dette var en dame som var født fotograf. Et blikk for komposisjon og uttl'ykk som vi tror kanskje m ligge litt i genene? Jeg vil ikke trekke ftem noe enkelt bilde i denne teksten. Alle som hørte og så deg læl'te s mye om det å være fotograf. Hver for oss få r vi ta til etterretning at hele verden ligger pne for oss som fotografer, og at det er vi som skal fotografere, - ikke kameraet! Vi forstår godt at du fikk "Fotografiprisen" i Agnete fikk spørsmål i løpet av sitt foredrag om det var lettere for henne som dame enn mann å få sine modeller til å gjøre det hun foreslo? Svaret kom kort og kontant. "Vet ikke, jeg har aldri vært mann" - og takk for det Agnete. Emil Schildt (DK) Fotografi eller bildemaker? Jeg stiller spørsmål ved om det er viktig å være "fotograr', - eller om bildet i den siste innstans det avgjørende? Jeg vil vise og demonstrere de forskjellige teknikker jeg bruker for å komme frem til mine bildel'. Det kan være "male med lyset", gamle teknikker og "kili your darlings", hvor jeg ødelegger mine negativer for kanskje å få noe ekstra - noe unikt. Å skaffe foredragsholdere via Internett kan være spennende. Hvem vet hva som skjer, og om det er en god foredragsholder i tillegg til det å ha gode bilder. Anbefalingene var gode, s' vi tok sjansen - og lykkes. Vi ble underholdt fra begynnelse til slutt aven leken dansk professor. Jeg tror vi alle fikk lyst til å begynne på skolen igjen. Muligheten er tilstede. Det holdes "sommerskole" på Høyskolen i Vrå. Nok en gang fikk vi demonstrert at det enkle kanskje er det beste. Det er i alle fall ikke å forakte på noen som helst m te. Fra et enkelt plastikkkamera til 35 kroner, via det å male med lys, til flytende emulsjoner med egne tilsetninger fikk han vist at det er resultatet som teller. En engasjerende foredragsholder som har beholdt barnet i seg. Emil hadde en forkjærlighet for engler (helst kvinnelige) og mobiltelefoner, og viste bildel' som gjør oss litt misun nelige. Men takk for det, Emil. Her fikk vi ideer så det rakk. De som var tilstede og ikke kommer tilbake til sin egen jobb uten ha fått med seg en ide ellel' hundre "sov i timen". "Li fe-st yle" av brudepar fikk en annen dimensjon når vi så hans bildel' tatt med "Diana" kameraet og vi kan godt forstå brudens kommentar da hun fikk se resultatet: "Det var akkurat slik jeg følte meg". Emil sin bruk av gamle teknikker for å komme frem til nye bildel' imponerte oss. Her var det ingen ting som kunne stoppe han. Ikke engang faren med for mye kaffe og sigaretter. Fargene som han får frem i sine originaler er unike. Mange av bildene kan lages bare en gang, men med den kvaliteten er det en fordel at det ikke er masseproduksjon. Det ville forringe verdien av det du viste oss. Hå ndverk og kvalitet i en skjønn forening. Mange av oss har prøvd å male med lyset, men her fikk vi et glimt inn i teknikken som gjør at mange av oss vil prøve på nytt igjen. Får vi det ikke til kan vi ødelegge v re negativer med dine teknikker og kanskje få noe ekstra - noe unikt. Takk til en leken Emil Schildt, NFT

14 FOTOGRAFI 2003 Tellst ved Rol{S chjesvold Fotografier ved Gunnar Strøm Alf Børjesson Retrospektiv - bilder fra egne prosjekter gjennom de 8-1 O siste årene. Alf"Bøljesson er f"ørst og f"rem st reklamef"otograf" i Oslo. Han har dessuten gjort seg kjent med en del spennende bilder f"ra private prosj ekter. Det er denne siden av Alfvi slwl/å høre om. "Årets fotograf" i NFF's Landskonkurranse 2002 måtte bare være foredragsholder under "Fotografi 2003". Hvem hadde trodd at han skulle gjenta suksessen også dette året. Snakker om "up to da te" foredragsholder. Alf sta rtet sitt foredrag med sarte, forsiktige og nydelige naturfot.ogra fier. For de som ikke kjenner hans andre arbeider stemmer kanskje disse bedre overens med personen. J eg tror aldri jeg har hørt han heve stemmen ukontrollert. Men at det bor mye inne i denne personen er helt sikkert, - og det kom frem i hans foredrag. I fortsettelsen av visningen var det den analoge Alf vi fikk oppleve, men kreativiteten hans allel'ede den gangen var så stor at det var få som merket overgangen til det digitale. Hvor tar denne mannen ideene fra? Det var et av spørsmålene som ble stilt fra salen. Svaret var at det bare kom. Noen ganger sammen med modellene, mens han andre ganger allerede hadde neste bilde ferdig når oppdraget kom. Fotogra fiene hans var rå, harde og av og til nesten over grensen, men aldri uten estetikk. Både i skj ønnhet og humor. En billedlig fremstilling av musikk de fl este av oss knapt aner eksisterer. Perfeksjonisten Alf skinte igjennom på alle bildene. Klipp og lim Dag Spant Grensesprengende Dag startet sin k.arriere med antatte {otografier på høst u.tstillingen {or omtrent 20 år siden. l mange år var han k.uil stfotograf, {ør han hoppet av dell livs-stilen. Etter et par år som kran{ører (!) - så vendte Dag tilbak.e som {otograf DenIle gang ble det som mote{otogra{i begynnelsen, men elter hvert som reklame{otograf Dag har ik.ke g rodd {ast i en bestemt stil. Hall selter seg hele tiden nye m ål, og u.t{orsker stadig sine egne grenser, og flytter dem gjerne litt etter hvert. Man vet aldri hva den mannen finner på. Forhåndsomta len av Dag Spant avsluttet på denne må te: "Man vet aldri hva denne mannen finnel- på" Så sant, så sant. Ingen i salen ante at det til slutt skulle ende opp i et billedspill med "Kvinner med skjegg - og skjelletter" Serien va r så sterk at selv nå, flere dager etterpå sitter bildene sterk igjen i hukommelsen. Frekt, tøft og flott gjort. Før Dag kom så langt hadde han fol"lalt mye om seg selv. Med hans entusiasme er jeg ikke sikker på om han ville blitt ferdig med å fortelle. En opplevelse å høre nå r han forteller sine historier om hvorda n han kom til for å få tatt det eller det bildet. Vi levde oss alle sånn inn i hans fortellerevne at vi ikke la merke til at han en gang fortalte uten bilde på skjel'men. Nå skal det i all rettferdighet sies at det var med full hensikt han gjorde det. Dag viste sine bilder to av gangen. Men ikke t ro at det var to like bilder, eller like motiver. Nei, da. Bildene va r ofte i slik kontrast til hverandre at det ene forsterket det andre eller motsatt. Ikke mange som ville ha kla rt den kombinasjonen. men Dag løste det fortr e f~ felig. Ikke minst i den avsluttende sekvensen. Vi fikk høre om hans inntreden i den fotogra fiske virkelighet og hans utvikling som fotograf. Hvordan han bokstavelig talt nesten er som en evig læ rling. Tilfeldigheter innen vål t fag opplever vi alle sammen, men Dag er en sjeldenhet som tar tak i tilfeldighetene og læ l'er av dem og etterpå utnytter dem i sin virksomhet som fotograf. Å kalle Dag som en..... fotografville være en forbrytelse. Det finnes ingen "bås" med det navnet. Han utrykker på en flott må te det som til en hver tid står hans hjerte og interesse nærmest. For alle oss andre som er mer eller mindre plassert i våre "båser" var det befriende å høre deg og få se dine bilder. Takk arbeidene eller der hvor opptaket var gjort alt i ett. Ute eller inne. Ingen ting er overlatt til tilfeldighetene for å få fram budskapet. Vi kan bare ane hvilket tidsforbruk noen av dine digitale bilder har tatt. Men over alt var det tydelig at Alf sin kreativitet, erfaring og profesjonisme hadde stor påvirkning på sin oppdragsgiver. Sa marbeid mellom denne, modeller og fotogra f er et "must" fol' å ska pe de resultater som han få r til. Vi gleder oss til neste gang vi får se dine bilder. 14 NFT