MARKEDSRAPPORT JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT JUNI 2015"

Transkript

1 JPY/USD og JPY/EUR ffff Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til 100 ved starten av perioden MARKEDSRAPPORT JUNI Utvikling i statsrenter 10 års løpetid NIKKEI 500 S&P 500 OSEFX Euro STOXX 50 Shanghai Composite S&P BRIC 40 Emerging Markets (*) Spain Italy US Norway France Germany Japan (*) JP Morgan Emerging Market Weighted Yields Valutakursutvikling: USD/EUR, JPY/USD og JPY/EUR Utvikling i NOK mot dollar og euro 11 JPY/EUR JPY/USD USD/EUR NOK/EUR USD/EUR Makrobildet Forhandlingene mellom Troikaen (Eurokommisjonen, IMF og ESB) og grekerne fortsatte å dominere nyhetsstrømmen i finansmarkedene i juni, men fikk etter hvert konkurranse fra Kina. Samtidig som sannsynligheten for en gresk exit (grexit) fra Eurosonen økte, begynte boblen i det kinesiske aksjemarkedet å briste. Etter å ha steget 150 % siste år, stupte Shanghai indeksen med 30 % fra 15. juni og frem til 8. juli. I samme tidsrom strandet forhandlingene med Hellas og førte til at landet misligholdt lånet fra IMF og ble tvunget til å stenge banksektoren i mangel på likviditet. Til tross for dramatiske nyhetsoverskrifter har reaksjonen i internasjonale finansmarkeder foreløpig vært relativt avmålt. Usikkerheten knyttet til utfallet av begge krisene er stor, men investorer ser ut til å ha konkludert med at konsekvenser for det globale finansielle systemet på kort sikt er små. Det kan argumenteres for at det kinesiske aksjemarkedet har få koblinger til internasjonale finansmarkeder, og at det selv i Kina spiller en begrenset rolle, tilbake i falt Shanghai indeksen med 70 % uten at dette påvirket kinesisk vekst. Når det gjelder Hellas kan en argumentere for at tapene knyttet til en gresk statskonkurs i hovedsak rammer institusjoner som den Europeiske Sentralbanken (ESB), Det Internasjonale Pengefondet (IMF) og Eurokommisjonen. En grexit vil definitivt være et enormt prestigenederlag for disse institusjonene, men den finansielle katastrofen rammer alene Hellas, uansett utfall. For global vekst er det selvfølgelig stor forskjell på signifikansen til de to krisene. I motsetning til Hellas spiller Kina en avgjørende rolle som en global vekstdriver ved siden av USA. Likviditeten i Kina er allerede stram og begrenser kinesisk vekst, og det dramatiske aksjemarkedsfallet forsterker nå dette problemet. Dette er en avgjørende forskjell til situasjonen i Veksten i Kina har falt til i under 7 % og kredittveksten er til dels negativ noe som rammer både infrastrukturinvesteringer og eiendomsmarkedet. Når nå private husholdninger har tapt i aksjemarkedet, vil dette i tillegg føre til lavere forbruk i en situasjon der kinesiske myndigheter ønsker at konsum skal bli den viktigste vekstdriveren. Summen av tiltak og politiske ytringer, de mest tydelige på minst 10 år, viser at kinesiske myndigheter er bekymret for ringvirkningene av aksjemarkedsfallet i det bredere finansielle systemet, ikke minst fordi lånte midler har vært en av de viktigste kildene til aksjemarkedsoppgangen. Verdien av utestående marginlån fra offentlig sanksjonerte meglerhus steg med nær 460 % fra juli 2014 til juni 2015 i henhold til statistikken til China Securities Finance Corporation (CSFC). Dette er bare toppen av isfjellet, idet disse tallene ikke inkluderer lån med utgangspunkt i skyggebanksystemet Valutakursutvikling for fremvoksende økonomier mot USD Indeksert til 100 i NOK/USD Renmindbi Phil.Peso Indian Rupee Indon.Rupiah S-Afr. Rand Turkish Lira Braz. Real Argentine Peso Russian Ruble Kinesiske myndigheter åpnet offisielt for at meglerhus kunne tilby margin lån som et pilotprosjekt i I 2012 ble dette programmet utvidet da China Securities Finance Corp (CSFD) ble etablert av landets aksjebørser for at meglerhus skulle kunne tilby klienter lån. Bare velhavende kinesere med finansielle verdier over NOK har kunnet benytte seg av de offentlig regulerte marginlånene son begrenser belåningsgraden til 2:1 i forhold til egne aktiva. I gråmarkedet hersker det imidlertid få regler og belåningsgraden er nærmere 5:1. I tillegg har kinesiske investorer kjøpt formuesprodukter fra bankene som har tilbudt høy fast rente på underliggende investeringer i aksjer foretatt av trusts. Aksjeinvesteringene er blitt strukturert i ulike transjer avhengig av risikoen for tap (parallellen er åpenbar til salget av Asset Backed Securities i USA og Europa forut for Finanskrisen). Attraktiviteten til såkalte formuesprodukter formidlet av kinesiske banker var sentral for den kraftige fremvekten av skyggebanksystemet i Kina fra Tradisjonelt ble disse midlene investert i eiendomsutvikling og infrastrukturprosjekter i regi av de kinesiske delstatene. Etter oppbremsingen i eiendomsmarkedet og innstrammingen overfor gjeldsvekst på delstatsnivå, har denne formen for skyggebankvirksomhet blitt kraftig redusert. Da oppgangen i aksjemarkedet startet i midten av 2014 så skyggebankene potensialet ved å dreie utlånsvirksomheten hit. Kredittstrømmen i Kina forlot dermed gradvis eiendomsmarkedet og realøkonomien og endte opp som spekulative aksjeinvesteringer.

2 Avkastning Rentefond juni hiå siste år Carnegie Pengemarked 0,10 0,6 1,5 Carnegie Obligasjon -0,19-0,1 2,7 Avkastning Aksjefond juni hiå siste år Carnegie Worldwide Long/Short 2,4 5,3 30,3 Carnegie Worldwide 0,3 10,8 41,7 Carnegie Worldwide Etisk 0,1 11,9 44,8 Carnegie Medical -0,4 15,7 54,6 Carnegie Aksje Europa -1,0 14,7 24,8 Carnegie Multifond -1,1 3,9 5,9 Carnegie Aksje Norge -1,2 6,8 10,8 Carnegie Østeuropa -1,3 18,2-6,2 Carnegie Asia -2,3 11,4 35,9 Carnegie Aksje Norden -2,6 13,2 26,7 Aksjeindekser (lokal val.) jun hiå siste år General (Argentina) 5,2 19,0 27,6 ICEX (Island) 2,2 17,2 33,9 Nasdaq Biotech. (USA) 1,1 21,6 42,5 IPC General (Mexico) 0,8 4,4 3,7 IBX 50 (Brasil) 0,6 6,7-0,3 BSE-30 (India) -0,2 1,0 6,4 MSCI I USD (Øst-europa) -0,4 13,1-0,3 S&P Pharmaceut. (USA) -0,8 6,9 16,9 ISE National 100 (Tyrkia) -0,9-4,0 4,2 Nikkei 225 (Japan) -1,6 16,0 31,6 Nasdaq Comp (USA) -1,6 5,3 12,0 S&P (USA) -2,1 0,2 4,3 Dow Jones (USA) -2,2-1,1 3,5 OSEFX -2,2 8,0 1,5 BUX (Ungarn) -2,2 30,4 18,6 Straits Times (Singapore) -2,5-1,1-0,9 OSEBX -2,6 9,2 0,2 Russland (RTS) -3,0 18,9-32,1 MSCI i USD (Verden) -3,1 3,0 5,5 Taiwan 50 (Taiwan) -3,1 2,9 2,3 Hex (Finland) -3,8 6,8 8,4 PX-50 (Tsjekkia) -3,9 3,7 3,1 WSE WIG (Polen) -4,0 3,7 4,0 KFX (Danmark) -4,1 21,3 20,2 DAX 30 (Tyskland) -4,1 11,6 10,5 Kospi (Sør-Korea) -4,1-1,4-7,5 Hang Seng (Hong Kong) -4,3 11,2 11,5 CAC 40 (Frankrike) -4,3 12,1 8,7 S&P Technology (USA) -4,4 0,0 7,7 General (Sveits) -4,9-2,0 1,8 MSCI I USD (Europa) -5,1 5,3 3,7 Composite (Indonesia) -5,9-6,1-1,6 ATX (Østerrike) -6,1 11,7-0,7 General (Sverige) -6,4 6,5 10,6 FTSE 100 (UK) -6,6-0,7-4,4 Shanghai Composite (Kina) -7,3 32,2 107,6 Fallet i det kinesiske aksjemarkedet er en trussel for Beijings reformprosess av finanssystemet der de ønsker at aksjemarkedet skal ha en sentral rolle. Utviklingen av et attraktivt aksjemarked i Kina er et ledd i prosessen for å gjøre renmindbien til et internasjonalt betalingsmiddel, og er ment å sikre at renmindbie generert offshore returner gjennom offentlig regulerte kanaler (som eksempelvis via Shanghai-Hongkong Connect Scheme som skal koble sammen A og H aksjemarkedet for kinesiske selskaper). Aksjemarkedet er også ment å spille en viktig rolle i forbindelsen med reformer av større statlige selskaper (SES). Reformer av SES er viktig både for å øke effektiviteten og bryte opp monopoler, men også for å bryte ned relasjoner mellom ledende statstjenestemenn og store statsselskaper som et ledd i antikorrupsjonskampanjen. Beijing ønsker fremover å tilby ansatte eierandeler og i økende grad åpne for privat eierskap. Boblen i det kinesiske aksjemarkedet var dels et resultat dels av kinesiske investorers reaksjon på myndighetenes tydelige signaliserte ønske om et sterkt aksjemarked, og dels et resultat av dårlig avkastning i andre deler av økonomien. Myndighetenes innstramming overfor skyggebankvirksomhet har også bidratt til å kanalisere likviditet inn i aksjemarkedet. De senere år har investorer foretrukket å investere i eiendom/bolig eller i høyrente formuesprodukter formidlet av bankene. Regulering og innstramminger overfor skyggebankrelatert virksomhet har ført til at disse produktene de siste årene ikke har vært like attraktive. Investorer har også fryktet at myndighetene i økende grad vil tillate konkurser i et forsøkt på å etablere mer rasjonell investoradferd. Strengere regulering av bankene samtidig ført til at avkastningen på formuesproduktene som de har tilbudt har avtatt siden en lavere andel er blitt investert i skyggebank relaterte produkter med høy avkastning. I 2014 rettet derfor kinesiske investorer blikket mot aksjemarkedet som hadde ligget i dvale siden Viktigheten av skyggebanksystemet for veksten av aksjeboblen ble tydelig i juni. Kinesiske myndigheter som så med økende uro på utviklingen i aksjemarkedet bestemte seg lørdag den 13. juni for å slå ned på marginlån fra gråmarkedet. Det var dette som trigget aksjemarkedskollapsen som startet den påfølgende mandagen. Kinesiske myndigheter iverksatte i ukene som fulgte stadig mer desperate tiltak for å bremse fallet i aksjemarkedet. Det ble blant annet tilført et ukjent beløp til CDFC for å understøtte marginhandler som kunne kompensere for at gråmarkedsaktører nå trakk seg ut markedet etter store tap. Det ble slått kraftig ned på short handel og større investorer fikk en karantene på 6 måneder før de får lov til å selge aksjeposter større enn 5 %. Mer ukonvensjonelt var Beijings appell til investorer om å opptre patriotisk for å redde aksjemarkedet. Enkelte vestlige økonomer har latterliggjort tiltakene som er blitt iverksatt, men kinesiske myndigheter har et kort til på hånden som de kan nytte, de enorme valutareservene. Med disse har de tilnærmet uendelig med reserver til å kjøpe aksjer hvis de ønsker. Hong Kong lykkes med en tilsvarende strategi i To forhold vil normalt begrense en sentralbank i å intervenere på denne måten: Frykt for inflasjon og motvilje mot å nasjonalisere privat sektor. Dette er to forhold som ikke vil begrense Beijing. Det kinesiske aksjemarkedet har siden etableringen i 1990 hatt en helt annen funksjon enn vestlige aksjemarkeder. Avkastning til investorer, aksjonærrettigheter, selskapsrapportering, dividendeutbetalinger, kontroll av insider handel, har hatt en marginal betydning i forhold til rollen aksjemarkedet har hatt som en måte å kanalisere folkets sparing inn i statlige selskaper så billig som mulig. Verdensbanken ble i begynnelsen av juli presset av kinesiske myndigheter til å trekke tilbake et kapittel i sin siste rapport der de kom med sterk kritikk av den rollen kinesiske myndigheter opptrer med i finansmarkedet: I stedet for å fremme et velfungerende finansmarked, har staten i utstrakt grad intervenert i allokeringen av ressurser gjennom administrative og priskontroller, garantier, kreditlinjer, utstrakt eierskap i finansielle institusjoner og regulativ politikk. Et slik overregulert finansielt system vil som vi også er kjent med i Norge på 80-tallet, møte store utfordringer når det blir forsøkt liberalisert. Kinesiske myndigheter foretok en de facto liberalisering av finanssystemet i kjølvannet av finanskrisen i 2008, da de aksepterte fremveksten av skyggebanksystemet for å sikre høy kredittvekst. Den lave avkastningen i det offisielle finanssystemet førte da til en

3 eksplosiv vekst i gråmarkedet, og etter et par år stod det uregulerte skyggebankssystemet for om lag halvparten av kredittgivningen i Kina. Kollapsen i aksjemarkedet i 2008 og lave bankrenter førte til at middelklassen nyttet skyggebanksystemet til å finansiere spekulative investeringer i eiendomsmarkedet. Siden 2010 har kinesiske myndigheter arbeidet aktivt for å undertrykke skyggebanksystemet gjennom økende regulering og samtidig arbeidet for å liberalisere og modernisere det offisielle finanssystemet. Reformene har ført til at kredittveksten i Kina har bremset kraftig opp og økt risikoen for en hard landing (vanligvis forstått som vekst ned mot 4-5 %). At kinesiske myndigheter har massive utfordringer er det liten tvil om, men om de trenger rådene fra Verdensbanken er et annet spørsmål. Verdensbanken har et troverdighetsproblem som et talerør for vestlig økonomisk tenkning. Det er vanskelig å kritisere kineserne i en situasjon der rike land i vesten i massiv grad overstyrer det finansielle systemet gjennom å tillate at sentralbankene blåser opp finansielle aktiva gjennom nullrentepolitikk og kvantitative lettelser. Det er videre åpenbart at overstyringen av finanssystemet i Kina de siste 36 årene har vært en vellykket utviklingsstrategi. Kinas finansielle system og landets ekstremt høye vekst de siste 36 årene har vært basert på at kinesiske sparere har måttet akseptere svært lav avkastning for å holde kostnadene ved realinvesteringer lave. Privat kredittvekst har blitt undertrykket til fordel for investeringsvekst som igjen har gitt grunnlaget for lønnsvekst, millioner har blitt løftet ut av fattigdom. Kina har her fulgt den vellykkede utviklingsmodellen som Japan og senere Sør-Korea og Taiwan fulgte. En modell som vestlige institusjoner som Verdensbanken og IMF med sin ideologiske forankring i liberalistisk økonomisk politikk alltid har vært sterkt kritiske til. Interessant nok har IMFs og Verdensbankens viktigste disipler i Asia, Filippinene og Indonesia, vært eksempler på mislykket økonomisk utviklingspolitikk. Det er også vanskelig å kritisere at Beijing har undertrykket private sparere, i en situasjon med nullrentepolitikk i Eurosonen, USA og Japan. Videre, i lys av bekymringen for lav produktivitetsvekst og mager investeringsvekst i rike land de siste 10 årene, er det berettiget å stille spørsmål ved hvor effisiente vestlige finansmarkeder egentlig er når kredittveksten de siste tiårene i betydelig grad er blitt kanalisert inn i uproduktivt konsum eller spekulative investeringer i finans- og eiendomsmarkedet. Aksjer Globale aksjemarkeder falt samlet sett i juni med 3 % målt i lokal valuta (MSCI World). Etter at Shanghai indeksen frem til 13 juni hadde steget med 150 % siste år, kollapset det kinesiske aksjemarkedet og var ved utgangen av måneden 15 % lavere. Fallet har fortsatt i juli. Vestlige aksjemarkeder har i samme periode vært preget av politisk kaoset i Eurosonen knyttet til Hellas og økende risikoaversjon førte til en nedgang på mellom 2-4 %. Det beste aksjemarkedet var Brasil som til tross for videre forverring av makroindikatorer, kunne vise til en svak oppgang på 0,5 %. Samtlige sektorer opplevde et fall. Hardest rammet var forsyningstjenester (-7 %), energi (-5 %) og IT (-4 %). Relativt sett klarte helse- og finansaksjer seg best (-2 %). Rentemarkedet Norges Bank kuttet renten som ventet i markedet med 25 bp. i juni til 1 %. Samtidig ble rentebanen senket slik at den nå indikerer 50 % sannsynlighet for ytterligere kutt. Sentralbanken reduserte vekstforventningene til norsk økonomi noe, men er fortsatt mer optimistisk med hensyn til både vekst og arbeidsledighet enn mange i markedet. Til tross for økende risikoaversjon i finansmarkedene som et resultat av krisen i Eurosonen fortsatte lange renter å stige i både Europa og USA, før de toppet ut mot slutten av juni. Gjennom måneden steg 10-års statsrenter i Norge med 15 bp. til 1,65 %, mens tilsvarende tyske og amerikanske steg med 16 bp. og 13 bp. til henholdsvis 0,64 % og 2,26 %. De mislykkede forhandlingene om en ny krisepakke med Hellas førte naturlig

4 nok til oppgang i greske statsrenter og ledet til at 10-års gresk stat steg med 7 %-poeng i løpet av måneden til 18 %. Krisen i Hellas påvirket også rentenivåene i andre sårbare økonomier i Eurosonen, men i langt mindre grand en fryktet: 10-års spansk, italiensk og portugisisk stat steg med kun 0,4-0,5 % -poeng. Valuta Til tross for krisen i Eurosonen endte euroen noe sterkere mot dollaren i løpet av juni idet den steg fra 1,10 til 1,11. Etter å ha nådd det svakeste nivået siden 2002 styrket yenen seg igjen mot dollar fra 124,1 til 122,3. I kjølvannet av signalene fra Norges Bank fortsatte norske kroner å svekke seg, både mot dollar og euro. Eurokronekursen endret seg fra 7,80 til 7,87 mens mot dollar svekket kronen seg fra 8,55 til 8,77. Markedsutsikter Den største markedsrisikoen er ikke lenger knyttet til krisen i Hellas, men til kollapsen i aksjemarkedet i Kina. Finansmarkedene synes å ha konkludert med at den europeiske sentralbanken (ESB) og ledelsen i Eurosonen har en plan for en eventuell Grexit som vil skjerme finansmarkedene i resten av Eurosonen. Selv om det kinesiske aksjemarkedet kun i svært begrenset grad koblet til andre finansmarkeder utgjør en økt risiko for en hard landing i Kina en risiko for global vekst. Denne økende frykten var i juli tydelig i råvaremarkedene. Den ekstreme overstyringen av finanssystemet i vesten og Japan i år etter år gjennom eksperimentell pengepolitikk innebærer også en betydelig finansiell risiko. Den amerikanske sentralbanken er klar over dette og fortsetter å skyve første rentehevning foran seg i tid. Både den svake lønns- og inflasjonsutviklingen og den skuffende vekstutviklingen i USA gjør at den ikke trenger å forhaste seg. Det største bekymringen til sentralbanken er sannsynligvis at den risikerer at neste nedgangskonjunktur kommer ført den har rukket å heve renten. Kinesisk økonomi har visst tegn til stabilisering, men aksjemarkedssfallet utgjør nå en betydelig innstramming i en situasjon der svak kredittveksten allerede utgjør en stor risiko. Kineserne som har sett faren ved kredittbobler erfarer nå hvor vanskelig det er å bremse kredittdrevet vekst uten at dette resulterer i bråstopp for økonomien. Med utsikter til fortsatt lav global vekst, men god likviditetstilførsel fra sentralbankene, er det få alternative investeringer til aksjer. Vi valgte likevel å gå til nøytral vekst i aksjer ved inngangen til juni og er i dag svakt undervektet i aksjer ettersom vi anser at aksjemarkedene vil fortsette å være svake gjennom sommeren. For langsiktige investorer er det imidlertid få alternativer til aksjer og vi tror et selektivt valg av aksjer nå vil få en renessanse. Selv om aksjemarkedet generelt kan virke risikabelt, er det en rekke store solide innovative selskaper som er godt rustet både finansielt og ved attraktive produkter til å takle svak global vekst. Fondskommentar Carnegie Pengemarked oppnådde en avkastning på 0,10% i juni, fondets referanseindeks, ST1X, ga en avkastning på 0,07 %. Carnegie Obligasjon falt med 0,19 % mens referanseindeksen, ST4X, falt med 0,25 %. 3 års swaprente gikk i juni ut med 7 punkter til 1,41. Kredittspreadene har gått ut med 6 til 9 punkter på alle løptider. Meravkastningen i Carnegie Pengemarked skyldes i hovedsak høyere løpende renter på investeringene i fondet sammenlignet med statsrentene. Meravkastningen i Carnegie Obligasjon skyldes mindre utgang i swaprentene sammenlignet med statsrentene på samme løpetid. ST4X som består utelukkende av norske statspapirer hadde pr en yield på 0,96%, dette er 13 punkter høyere enn ved forrige månedsskifte.

5 Carnegie Aksje Norge falt med 1,2 % mens Oslo Børs falt med 2,2 % i juni. Det tilsvarer en meravkastning på 1 %. IT var blant de svakeste sektorene på Oslo Børs med et fall på 7 % drevet av korrupsjonssak mot Atea i Danmark (-20 %) og av at Nordic Semiconductor falt tilbake (-7 %) til tross for lansering av en ny generasjon Bluetooth Smart-brikke. Finans og materialer var blant de beste sektorene med flat utvikling siste måned, Storebrand var sterk (+16 %) i takt med økte lange renter og Yara (+4 %) med forventninger om økt pris på Urea som følge av for høy og lite bærekraftig eksport fra Kina siste 3 år. Porteføljens viktigste positive investering forrige måned var Norwegian Air Shuttle som steg 8 % etter svært gode tall for fyllingsgrad i begynnelsen av juni, spesielt på langdistranserutene. Etterspørselen har vært sterk med mange utsolgte ruter, blant annet som følge av dårlig sommervær i Norden. Det er i tillegg forventninger til at selskapet vil offentliggjøre leasingavtaler til Airbus-flyene de har i bestilling, som vil avlaste finansieringsrisiko for flyselskapet. Både nedgangen i Seadrill og i Atea bidro positivt til avkastningen da vi ikke er investert i aksjene. Vi er heller ikke investert i Storebrand, som ble den største negative bidragsyteren i juni. Vi mener det er høy risiko med lave, lange renter fremover og at rentegarantien selskapet har på ytelsespensjon og fripoliser forblir vanskelig å hanskes med. Nordic Semiconductor er vi derimot overvektet i og har tro på at markedets forventninger til salg av nye Bluetooth Smartbrikker inntreffer i 2. halvår etter lansering den 17. juni. Selskapet har oppnådd en markedsandel på 60 % etter vekst i ordreinngangen på 180 % hittil i år og står sterkt i forhold til å beholde den ledende posisjonen fremover med den siste produktutviklingen. Aksjen er priset til P/E 24 neste 12 mnd og dersom inntjeningsveksten fortsetter å være over 50 % tilsvarer det oppside på mer enn 25 %. Carnegie WorldWide steg med 0,3 %, mens referanseindeksen falt med 1,4 % i juni. Den indiske kredittbanken HDFC ga for andre måned på rad det viktigste positive bidraget med en oppgang på 2 %. Aksjen har en vekt på 7 % i porteføljen og det positive bidraget var derfor viktigere enn Facebook som steg med 5 % men vekter 3 %. Andre viktige positive bidrag stod det amerikanske legemiddelselskapet AIG for, fulgt av bioteknologi selskapet Gilead Sciences. Det største negative bidraget kom fra det amerikanske jernbaneselskapet Union Pacific som falt 8 % og det japanske robotselskapet Fanuc som falt 10 %. Hittil i år gir fortsatt HDFC det største positive bidraget til avkastningen med en oppgang på 20 %, fulgt av den amerikanske banken Wells Fargo (+9 %) og den sveitsiske banken UBS (+34 %).

6

MARKEDSRAPPORT AUGUST 2015

MARKEDSRAPPORT AUGUST 2015 ffff MARKEDSRAPPORT AUGUST 2015 Makrobildet August ble en svært turbulent måned i finansmarkedene. Den økende volatiliteten det siste året er dels et resultat av endringer i global vekstdynamikk der høy

Detaljer

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f 220 200 1 1 140 120 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden 2010 2011 2012 2013 2014 13 Utvikling i statsrenter 10 års løpetid 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 NIKKEI500 S&P500

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit Dårlig sikt Det var mange, oss inkludert, som trodde de negative reaksjonene i globale aksjemarkeder i etterkant av Brexit ville vare lenger enn kun to handledager. Juli endte med god avkastning i både

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016 Krevende farvann Investment Strategy & Advice Vi er ikke halvveis i året enda, men for globale finansielle markeder har de siste fem månedene vært begivenhetsrike nok for et helt år. Fokuset har skiftet

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Den Nye Normalen. Juni 2010

Den Nye Normalen. Juni 2010 Den Nye Normalen Juni 2010 The New Normal Begrep gjort kjent av Mohammed El-Erian CIO i PIMCO, verdens største fondsforvalter Allment kjent i finanspressen internasjonalt Lite kjent i Norge Handler om

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: JANUAR 2015

BREV TIL INVESTORENE: JANUAR 2015 BREV TIL INVESTORENE: JANUAR 2015 Markedsutvikling Verdensindeksen for aksjer endte opp 1,9 % målt i norske kroner. Det var ingen entydig valutaeffekt i januar da amerikanske dollar styrket seg kraftig

Detaljer

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank *

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * Nr. 3 2009 Aktuell kommentar Norske kroner ingen trygg havn av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * * Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer