Digitalkamera EX-Z700 Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalkamera EX-Z700 Brukerveiledning"

Transkript

1 Nr Digitalkamera EX-Z700 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen på en hending plass for framtidig bruk. For den siste oppdaterte informasjon for dette produktet, vennligst besøk EXILIM offisielle webside på K810FCM1DMX

2 INTRODUKSJON INTRODUKSJON Utpakking Kontroller at alt utstyr som er oppført nedenfor følger med kameraet. Hvis noen av gjenstandene mangler må du kontakte din forhandler snarest mulig. Kamera Oppladbart Lithium-ion batteri (NP-40) USB-krybbe (CA-29) Håndstropp CD-ROM USB-kabel AV-kabel Brukerveiledning * Nettledningens strømplugg varierer i henhold til land eller geografisk område. Spesielt strømadapter (AD-C52S eller AD-C52G) Strømledning * 2 C

3 INTRODUKSJON Innhold Fest håndstroppen...31 Strømforsyningskrav...32 Installering av oppladbart batteri 32 2 INTRODUKSJON Lading av batteri 33 Bytting av batteri 37 Forholdsregler angående strømadapteret 38 Utpakking...2 Skru kamera av og på 42 Funksjoner...9 Konfigurering av strømsparing 43 Forholdsregler...12 Bruk av LCD-skjermens menyer HURTIGVEILEDNING Konfigurering av menyspråk og dato og klokkeslett...47 Konfigurering av Menyspråk og dato og klokkeslett 48 Start med å lade opp batteriet!...18 Innstilling av skjermspråk og klokke...19 Bildeopptak...20 Fremvisning av bilder...21 Sletting av bilde KLARGJØRING Om denne Brukerveiledningen...22 Generell veiledning...23 Kamera 23 USB-krybben 25 LCD-skjermens innhold...26 REC-modus 26 PLAY-modus 28 Innstilling av LCD-skjermens Innhold GRUNNLEGGENDE BILDEOPPTAK Opptak av bilder...51 Kamerahåndtering 51 Opptak av bilder 52 Bruk av zoom...58 Optisk zoom 58 Digital Zoom 60 Bruk av blits...63 Blits status 65 Innstilling av blitsintensitet 66 Bruk av blitshjelper 66 Bruk av selvutløser...68 Innstilling av bildestørrelse...71 Innstilling av bildekvalitet...72

4 INTRODUKSJON 74 ANDRE OPPTAKSFUNKSJONER Valg av fokusmodus...74 Bruk av autofokus 75 Bruk av makrofokus 78 Bruk av Pan-fokus 79 Bruk av uendelig fokus 80 Bruk av manuell fokus 80 Fokuslås-funksjon 82 Eksponeringskompensasjon (EV Shift)...83 Justering av hvitbalanse...84 Manuell hvitbalanse 86 Bruk av kontinuerlig stillbildeopptak...87 Normalhastighets kontinuerlig stillbildeopptak 88 Høyhastighets kontinuerlig stillbildeopptak 88 Blits kontinuerlig stillbildeopptak 89 Forholdsregler for kontinuerlig stillbildeopptak 89 Bruk av BEST SHOT-modus...90 Fremvisning av enkelte eksempelmotiv 92 Egendefinerte BEST SHOT 93 Sletting av egendefinerte BEST SHOT 94 Redusering av hånd eller motivbevegelse...95 Gjøre opptak med høy følsomhet...96 Opptak av visittkort og dokumenter (Business Shot)...97 Før opptak med Business Shot 98 Opptak av Business Shot 98 Restaurer gamle fotografier...99 Før du prøver å restaurere et gammelt fotografi 99 Restaurer et gammelt fotografi 100 Opptak av stillbilder til multibilde layout (Layout bilder) Autosporing av motiv i bevegelse (Autosporing) Opptak av video Innstilling av videokvalitet 105 Opptak av Video 106 Lydopptak Opptak av stillbilder med lyd 108 Stemmeopptak 110 Hvordan bruke histogrammet REC-modus innstillinger Knappetilpasning for [ ] og [ ] 115 Skru hjelpelinjer av og på 116 Skru bildeettersyn av og på 116 Bruke ikonhjelp 117 Innstilling av skru på-innstillinger 118 Innstilling av ISO-sensitivitet 120 Innstilling av lysmålingsmetode 121 Fargefilter funksjoner 122 Innstilling av omrissskarphet 123 Innstilling av fargemetning 123 Innstilling av kontrast 124 Datotrykk på stillbilder 124 Nullstilling av kameraet 125 4

5 INTRODUKSJON 126 AVSPILLING Grunnlegende avspillingsfunksjoner Avspilling av stillbilde med lydopptak 127 Forstørring av skjermbildet Forandre bildestørrelse Utklipp fra bilde Keystone korrigering Bruk av fargegjenoppretning for korrigering av et gammelt fotografi Avspilling og klipping i video Avspilling av video 135 Klipping av video 136 Ta ut stillbilder fra video (MOTION PRINT) bilders fremvisning Fremvisning av kalender Automatisk bildefremvisning Bruk av Photo Stand 146 Rotering av bilder Opptak av lyd til stillbilder Erstatt lydopptak 149 Avspilling av stemmeopptak Fremvisning av kamerabilder på TV-skjerm Innstilling av videosignal for TV FILSLETTING Sletting av enkeltfil Sletting av alle filer FILBEHANDLING Mappe Mapper og filer i minnet 156 Filbeskyttelse Beskyttelse av enkeltfiler 157 Beskyttelse av alle filer 158 Bruk av FAVORITE-mappen Filkopiering til FAVORITE-mappen 158 Fremvisning fra FAVORITE-mappen 160 Filsletting fra FAVORITE-mappen 161 Sletting av alle filer i FAVORITE-mappen 161 5

6 INTRODUKSJON 162 ANDRE INNSTILLINGER Innstilling av lyder Konfigurering av lydinnstillinger 162 Innstilling av lydnivå for driftslyd 162 Innstilling av lydnivå for videoavspilling og stillbilder med lydopptak 163 Valg av oppstartbilde Innstilling av Nummernavngivingsmetode Klokkeinnstilling Innstilling av hjem tidssone 165 Innstilling av gjeldende dato og tid 166 Forandring av datoformat 166 Bruk av verdenstid Fremvisning av verdenstid 167 Innstilling av verdenstid 167 Rediger dato og klokkeslett for et bilde Innstilling av skjermspråk Innstilling av LCD-skjermen lysstyrke Innstilling av USB-port Protocol Innstilling av [ ] (REC) og [ ] (PLAY) Av/På-funksjoner Formatering av innebygd minney BRUK AV MINNEKORT Bruk av minnekort Installering av minnekort i kameraet 175 Bytting av minnekort 176 Formatering av minnekort 177 Kopiering av filer Kopiering fra innebygd minne til minnekort 179 Kopiering av enkeltfiler fra minnekort til innebygd minne UTSKRIVING AV BILDER DPOF Innstilling av utskriftsvalg for enkeltbilder 183 Innstilling av utskriftsvalg for alle bilder samtidig 184 Bruk av PictBridge eller USB DIRECT-PRINT Datotrykk på utskrifter 189 PRINT Image Matching III Exif Print

7 INTRODUKSJON 192 VISNING AV BILDENE PÅ EN PC Bruk av kameraet med en Windows PC Bruk av kamera med en Macintosh Bildeoverføring med minnekort til PC Dataminne DCF-protkoll 204 Minnets mappestruktur 205 Bildefiltyper støttet av kameraet APPENDIKS Menyreferanse Lys og lampereferanse Feilsøking guide Om du har problemer med installering av USB-driver 238 LCD-skjermbeskjeder 239 Spesifikasjoner BRUK AV KAMERA SAMMEN MED PC Bruk av kameraet med en Windows PC Valg av programvaren du trenger 208 Minimumskrav 210 Håndtering av bilder på PC 211 Finpussing, rotering og utskrift av stillbilder 214 Avspilling av video 215 Overføre bilder til kameraet 216 Se på brukerdokumentasjon (PDF filer) 220 Brukerregistrering 221 Gå ut av meny-programmet 221 Bruk av kameraet med en Macintosh Valg av programvaren du trenger 222 Minimumskrav 223 Håndtering av bilder på Macintosh 224 Avspilling av video 225 Se på brukerdokumentasjon (PDF filer) 225 Brukerregistrering 226 7

8 INTRODUKSJON VIKTIG! Innholdet av denne brukerveiledningen kan endres uten forbehold. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar seg ikke ansvar for skade eller tap av noe slag, som eventuelt oppstår som følge av bruk av denne brukerveiledningen. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar seg intet ansvar for ethvert tap eller krav fra en tredje part, som eventuelt oppstår ved bruk eller at EX-Z700 feilfungerer. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar seg ikke ansvar for enhver skade eller tap påført deg eller en tredjepart, som eventuelt oppstår ved bruk av Photo Loader, Photohands og/eller Photo Transport. CASIO COMPUTER CO., LTD. tar intet ansvar for enhver skade eller tap som eventuelt oppstår ved datasletting pga. funksjonsfeil, reparasjoner og eller skifting av batteri. Ta alltid sikkerhetskopier på et annet lagringsmedium, slik at tap av data kan unngås. Merk at bildeeksempler og illustrasjoner vist i denne brukerveiledningen kan variere noe i forhold til skjermbilder og konfigurasjon til det aktuelle kamera. SDHC logoen er et varemerke. Windows, Internet Explorer, Windows Media, og DirectX er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Macintosh og QuickTime er varemerker for Apple Computer, Inc. MultiMediaCard er et varemerke av Infineon Technologies AG, Tyskland, og er lisensiert til MultiMediaCard Association (MMCA). Adobe og Reader er begge registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Andre firmaer, produkter og varemerker brukt her, kan også være registrerte varenavn eller servicenavn for andre. Photo Loader, Photohands og Photo Transport er CASIO COMPUTER CO., LTD. eiendom. Med unntak om nevnt ovenfor, tilhører alle kopirettigheter, og 8

9 INTRODUKSJON LCD-skjermen LCD-skjermen er et produkt av det nyeste produksjonsteknologien for LCD-skjermer, som gir 99,99 % effektive billedpunkter. Dette medfører at mindre enn 0,01 % av det totale antall billedpunkter er defekte (de skrur seg ikke på eller er alltid skrudd på). Restriksjoner på Opphavsrett Med unntak av til eget bruk, er uautorisert kopiering av bildefiler, filmfiler og lydfiler i strid med opphavsrettigheter, åndsverkloven og internasjonale lover. Distribusjon til en tredje part av slike filer via internett uten tillatelse av innehaveren av opphavsrettighetene, med eller uten vinnings hensikt, er et brudd på opphavsrettighetene, åndsverkloven og internasjonale lover. Funksjoner 7,2 millioner effektive billedpunkter CCD-brikken har 7,41 millioner billedpunkter totalt for bilder med enestående oppløsing og detalj. 2,7 tommers TFT LCD fargemonitor 8,3MB innebygd minn Anvend den indbyggede hukommelse til at teste kameraet med eller til at optage billeder på i nødstilfælde, når dit hukommelseskort enten er fyldt op eller ikke er til rådighed. Medfølgende USB-krybbe Den medfølgende USB-krybben kan brukes til å lade kameraets batteri (side 33), for visning av bilder på TVskjerm (side 151) og for å overføre bilder til PC (side 192). Photo Stand funksjon gir deg adgang til å se på bilder mens kameraet er plassert i krybben (side 146). Skru på i REC-modus eller PLAY-modus (side 42) Trykk [ ] (REC) eller [ ] (PLAY) for å skru på kameraet direkte i den modusen du ønsker. AF-hjelpelys (side 55) Forbedrer autofokus ved fotografering under sparsomme lysforhold. 12X zoom (side 58) 3X optisk zoom, 4X ganger digital zoom (Billedstørrelse: 7M ( pixeler)) 9

10 INTRODUKSJON Blitshjelper (side 66) Denne funksjonen kompenserer for når blitsintensiteten ikke er sterk nok, slik at bilder er bedre opplyst. Trippel selvutløser (side 68) Selvutløserfunksjonen kan bli satt opp til å gjentas automatisk tre ganger. Automatisk makro (side 75) Automatisk makro bytter automatisk til makromodus når avstanden imellom kamera og motivet er kortere en rekkevidden for autofokus. Hurtigutløser (side 76) Når du trykker shutter (ta bilde) knappen helt ned uten pause, vil kameraet ta bilde umiddelbart uten å bruke Autofokus først. Dette for ikke å gå glipp av spesielle øyeblikk mens kameraet autofokuserer. Valg av autofokusområde (side 77) Når Multi er valgt for autofokusområde, tar kameraet ni avstandsmålinger på forskjellige steder samtidig, for så automatisk å velge den beste. Tre moduser for kontinuerlig stillbildeopptak (side 87) I tillegg til normalhastighets kontinuerlig stillbildeopptak, kan du også velge høyhastighets kontinuerlig stillbildeopptak eller blits kontinuerlig stillbildeopptak. BEST SHOT (side 90) Enkelt velg eksempelmotivet som tilsvarer bildet du prøver å gjøre opptak av og kameraet vil utføre tungvinte innstillinger automatisk for vellykkete bilder hver gang. Nye BEST SHOT eksempelmotiv inkluderer Layout bilder og Autosporing. [BS] (BEST SHOT)- knapp gir direkte tilgang til BEST SHOT eksempelmotivene. Business Shot (side 97) Business Shot korrigerer automatisk formen på rektangulære objekter når det gjøres opptak av visittkort, dokumenter, whiteboards eller andre lignende motiv fra en skrå vinkel. Restaurer gamle fotografier (side 99) Du kan bruke fremgangmåten i denne delen til å restaurere gamle famlete bilder med fargen som moderne digitalkamerateknologi tillater. Høykvalitets videoopptak med lyd (side 105) VGA størrelse, 30 bps, Motion JPEG format Opptak av stillbilde med lyd (side 108) Bruk denne modusen til også å ta opp lyd sammen stillbilder. Stemmeopptak (side 110) Raskt og enkelt opptak av tale. 10

11 INTRODUKSJON Sanntids RGB-histogram (side 112) Et histogram på LCD-skjermen lar deg justere eksponering samtidig som du kan observere effekten på bildets helhetlige lysstyrke, noe som gjør fotografering under vanskelige lysforhold enklere enn noen gang før. Keystone korrigering (side 132) En enkel operasjon korrigerer for keystoning, som oppstår når du gjør opptak av bildet av en tavle eller plakat fra en skrå vinkel. Fargekorreksjon (side 133) Enkelt gjør opptak av et gammelt fotografi for å gjenopprette dets farger. MOTION PRINT (side 140) Ta ut delbilder fra en film og lag bilder som er egnet for publisering. Kalender (side 142) Det er enkelt å få opp kalender for en full måned på kameraets monitor. I rammen for hver dag, vises et bilde av den første fil som er lagret på kameraet den datoen, noe som gjør det enklere og raskere å søke etter en bestemt fil. Verdenstid (side 167) Via en enkel operasjon kan man stille kameraets klokke og hvor du befinner deg. Du kan velge imellom 162 byer i 32 forskjellige tidssoner. Støtte for SD-minnekort, SDHC-minnekort og MMC (MultiMediaCards) for minneutviding (side 174) Utskriftsinnstillinger (DPOF) (side 182) Bilder kan enkelt skrives ut i den rekkefølgen du ønsker selv, om du bruker en DPOF kompatibel printer. DPOF kan også brukes til å spesifisere antall kopier ved bruk av en profesjonell fotoservice. PictBridge og USB DIRECT-PRINT support (side 186) Kobl kameraet direkte til en PictBridge eller USB DIRECT- PRINT kompatibel printer, og du kan skrive ut bilder uten å gå via en PC. PRINT Image Matching III kompatibel (side 191) Stillbilder inkluderer PRINT Image Matching III data ( opptaksinnstillinger under annen informasjon om kameraets innstillinger ). En printer som støtter PRINT Image Matching III registrerer denne informasjon for bildet, og justerer så utskriften for hvert bilde, slik at bildene kommer ut slik som du ønsket når du gjorde opptak av dem. DCF datalagring (side 204) DCF (Design rule for Camera File system) data lagrings protokoll gir kompatibilitet mellom digitale kameraer og printere. 11

12 INTRODUKSJON Medfølgende Photo Loader og Photohands (side 211, 214, 224) Sammen med ditt kamera er det pakket med Photo Loader, den populære programvaren som automatisk laster bilder fra ditt kamera og inn i din datamaskin. Det medfølger også Photohands, programvare som gjøre retusjering og tilpassing enkelt og raskt. Photo Transport medfølger (side 216) Med Photo Transport kan du overføre billeder, som du har gemt på din computer, eller som vises på din computerskærm (websitedata, kort m.m.), til dit kamera. Når først billederne er gemt på kameraets hukommelse, kan de ses på dets monitorskærm. Forholdsregler Generelle Forholdsregler Vennligst vær alltid oppmerksom på følgende viktige forholdsregler når du bruker EX-Z700. Alle henvisninger til kamera i denne brukerveiledningen, henviser til CASIO EX-Z700 digitalkamera. Aldri ta bilder eller bruk den innebygde monitoren mens du bruker et motorisert kjøretøy eller mens du går. Det kan innebære risiko for alvorlige ulykker. Aldri prøv å åpne kamerahuset eller gjør forsøk på å foreta egne reparasjoner. Innebygde høyspentførende komponenter medfører fare for elektriske støt. Kun la CASIO autoriserte service sentere foreta vedlikehold og reparasjoner. Hold små deler og tilbehør for dette kameraet unna små barn. Om ulykken skjer og noe svelges, kontakt lege straks. Bruk aldri blits mot personer som bruker motoriserte kjøretøy. Det kan forstyrre sjåføren som kjører og medføre faren for alvorlige ulykker. 12

13 INTRODUKSJON Bruk aldri blits for nærme andre personers øyne. Intenst lys fra blitsen kan påføre vedkommende øyeskader, om blitsen brukes for nærme øynene. Dette gjelder spesielt små barn. Når blitsen brukes, bør kameraet være minst en meter fra øynene til den som fotograferes. Hold kameraet unna vann og annen flytende væske, og la det aldri bli vått. Fuktighet medfører fare for brann og elektriske støt. Bruk aldri kameraet utendørs i regn eller snø, ved vannkanten eller på stranden, på baderom etc. Om fremmed stoff eller vann allikevel komme inn i kameraet, skru det straks av. Videre ta ut kameraets batteri og/eller kobl det fra strømadapteret og kontakt din forhandler eller nærmeste CASIO autoriserte service senter. Bruk av kameraet under disse forholdene, medfører fare for elektriske støt. Skulle du på noe tidspunkt oppdage røyk eller merke at merkelig lukt kommer fra kameraet, skru det straks av. Ta også forbehold så du ikke brenner fingrene dine og ta så ut kameraets batteri og/eller kobl det fra strømadapteret og kontakt din forhandler eller nærmeste CASIO autoriserte service senter. Bruk av kameraet under disse forholdene, medfører fare for elektriske støt. Etter å ha forsikret deg om at det ikke kommer mer røyk fra kameraet, ta med til nærmeste CASIO autoriserte service senter for reparasjon. Forsøk aldri å foreta vedlikehold på egenhånd. Bruk aldri det medfølgende strømadapteret for andre apparater enn dette kameraet. Bruk aldri andre strømforsyninger enn det som følger med dette kameraet. Dekk aldri til Strømforsyningen med tepper eller lignende når det er i bruk og bruk det aldri i nærheten av en varmeovn. Minst en gang i året, kobl strømledningen fra strømadapteret, og rens pluggen og det tilhørende hullet for støv for forhindre branntilløp. Om kameraet noen gang får sprekker som følge av at det har blitt mistet i bakken eller utsatt for annen røff behandlig, skru det straks av. Ta så ut kameraets batteri og/eller kobl det fra strømadapteret og kontakt din forhandler eller nærmeste CASIO autoriserte service senter. Bruk aldri kameraet om bord i fly eller i andre områder hvor bruk kan medføre ulykker. Fysisk skade og funksjonsfeil på kameraet kan føre til at data i kameraets minne kan bli slettet. Ta alltid sikkerhetskopier av data på kameraet på datamaskinen og/eller et annet lagringsmedium, slik at tap av data kan unngås. 13

14 INTRODUKSJON Aldri åpn opp batteridekselet, kobl fra strømadapteret fra kameraet eller fra strømkontakten i veggen mens du tar viktige bilder. Det vil ikke bare medføre at lagring av nåværende bilde ikke kan gjennomføres, men kan også ødelegge helt eller delvis allerede lagrede billeddata i kameraets minne. Test og lær kameraets funksjoner før det tas i bruk! Før kameraet tas i bruk for å ta viktige bilder, gjør opptak av flere testbilder, for så å sjekke ut resultatet for bekreftelse av at kameraet er riktig konfigurert og virker tilfredsstillende. 14

15 INTRODUKSJON Forsiktighetsregler mot datatap Ditt digitalkamera er produsert med høykvalitets digitale komponenter. Følgende kan medføre at data blir helt eller delvis ødelagt. Mens kameraet utfører en operasjon, fjerning av batteriet eller minnekort fra kameraet, eller kameraet plasseres eller fjernes fra USB-krybben Mens driftslampen blinker grønt etter at kameraet ble skrudd av, fjerning av batteriet eller minnekort fra kameraet, eller plasser kameraet i eller fjern det fra USB-krybben Koble fra USB-kabelen, fjerne kameraet fra USBkrybben eller koble strømadapteret fra USB-krybben mens kameraet kommuniserer med datamaskinen Lite batteritid igjen Andre unormale operasjoner Enhver av det nevnte situasjoner ovenfor kan medføre en feilmelding på kameraets monitor (side 239). Følg instruksjonene som følger feilmeldingen, for å fjerne grunnen til feilmeldingen. Brukssituasjoner Dette kameraet er designet for å brukes i tempraturer mellom 0ºC till 40ºC. Bruk ikke kameraet i følgende situasjoner. I områder utsatt for direkte sollys I områder utsatt for høy fuktighet eller støv I nærheten av varmeovner, luftkondisjoneringsanlegg eller andre områder utsatt for ekstreme temperaturer I lukkede kjøretøy, spesielt om parkert i solen I områder utsatt for sterke vibrasjoner 15 B

16 INTRODUKSJON Kondens Vær oppmerksom på at om du tar kameraet innendørs på kalde dager eller på annen måte utsetter kameraet for plutselige forandringer i temperatur, er det mulig for kondens å ansamles på utsiden og/eller innsiden av kameraet. Kondens kan medføre at kameraet slutter å virke,så unngå å utsett det for situasjoner som kan medføre kondens. For å forhindre at kondens ansamles, putt kameraet i en plastikkpose før du tar det med inn i en atmosfære med langt høyere eller lavere temperatur. Ikke ta kameraet ut av plastikkposen før kameraet og luften inni posen har nådd samme temperatur som den nye atmosfæren kameraet er tatt inn i. Om kondens ansamles, fjern batteriene fra kameraet og la batteridekslet stå åpent i noen timer. Strømforsyning Bruk kun det medfølgende NP-40 oppladbare lithium-ion spesialbatteri som medfølger dette kameraet. Bruk av enhver annen type batteri er det ikke støtte for. Kameraet har ikke et separat batteri for klokken. Dato og tid vil nullstilles etter 30 timer, om det ikke får strøm fra enten batteri eller USB-krybben. Sørg for å still klokke og dato på nytt etter at kameraets strømforsyning har vært brutt (side 165). Linse Bruk aldri stor kraft når linses overfalte renses da det kan medføre riper i linsen og/eller at kameraet feilfunksjonerer. Enkelte ganger kan man finne små forstyrringer i visse bilder, som for eksempel rette linjer ser svakt buete ut. Dette er pågrunn av den generelle karakterstikk linser innehar og indikerer ikke at det er noe feil med kameraet. 16

17 INTRODUKSJON Ta vare på ditt kamera Fingeravtrykk, støv eller annen tilsøling av linsen kan ødelegge for nøyaktigheten i bilder. Rør aldri linsen med fingrene. Fjern støv ved å bruke en tradisjonell linseblåser for deretter å bruke en myk og tørr tøyklut beregnet for å tørke av linser eller briller for å tørke forsiktig av fingeravtrykk og andre flekker. Fingeravtrykk, støv eller annen tilsøling av blitslampen kan ødelegge for nøyaktigheten i bilder. Unngå å berør blitslampen med fingrene. Om blitslampen blir møkkete, tørk den med en ren og tørr klut. Om utsiden av kameraet trenger rensing, tørk det med en ren og tørr klut. Monitorskærmens billeder De billeder, som normalt fremkommer på monitorskærmen under billedafspilning, er mindre end normalt, så du kan ikke se alle de detaljer, der er på det egentlige billede. Dit kamera har en billedzoomfunktion (side 128), som du kan anvende til at forstørre monitorskærmens billede med. Du kan anvende denne funktion til med det samme at kunne kontrollere vigtige billeder med. Annet Kameraet kan bli lettere varmt under bruk. Dette er normalt og indikerer ikke at noe er galt med kameraet. 17

18 HURTIGVEILEDNING HURTIGVEILEDNING Start med å lade opp batteriet! 1. Sett batteriet inn i kameraet (side 32). 2. Plasser kameraet i USB-krybben for oppladning (side 33). Det tar ca. 180 minutter før batteriet er fullt oppladet. USB-krybbe Sperre Strømadapter Strømledning [CHARGE]-lampe Oppladning pågår: rødt lys Oppladning fullført: grønt lys 18

19 HURTIGVEILEDNING Innstilling av skjermspråk og klokke Pass på å konfigurere følgende innstillinger før det gjøres opptak med kameraet. Se side 47 for mer detaljer. Om du gjør en feil når du setter opp språk eller klokkeslett når du bruker sistnevnte funksjon, må du manuelt forandre det via kameraets språkmeny (side 169) og klokkeslettmenyen (side 165) Trykk på Av/På-knappen for å slå på kameraet. 2. Trykk [ ], [ ], [ ], og [ ] for å velge ønsket språk. 3. Trykk på [SET] for å registrere innstillingen av språk. 4. Trykk [ ], [ ], [ ], og [ ] for å velge geografisk område du ønsker, og trykk [SET]. 5. Trykk [ ] og [ ] for å velge by du ønsker og trykk så [SET]. 6. Trykk [ ] og [ ] for å velge ønsket sommertidinnstilling (DST) og trykk deretter [SET]. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7. Trykk [ ] og [ ] for å velge ønsket datoformat og trykk deretter på [SET]. [ ] [ ] [ ] DISP SET [ ] [SET] 8. Still inn gjeldende dato og tid. 9. Trykk på [SET] for å registrere innstillingen av klokkeslett og å forlate innstillingsmenyen. 19

20 HURTIGVEILEDNING Bildeopptak Se side 51 for mer detaljer. Ikon for automatisk opptak 1. Trykk [ ] (REC). Dette starter REC (opptaks)-modus. 8 2 N 06/12/24 12:38 Fokusramme Pek kameraet mot motivet og bruk LCD-skjermen til komponere utsnitt og trykk deretter utløserknappen halvveis ned. Når kameraet har fullført autofokuseringen vil fokusrammen bli grønn og driftslampen vil også starte å lyse grønt. 3. Hold kameraet stabilt og trykk utløserknappen varsomt helt ned. Driftslampe Kameraets innebygde minne kan kun gjøre opptak av noen få bilder og er kun tiltenkt for å teste kameraet eller for bruk i et nødstilfelle. Bruk av et minnekort gir mer kapasitet som du kan bruke til å lagre bilder, høykvalitet og store bilder, og lange videoer. For å kunne bruke et kommersielt tilgjengelig minnekort, trenger du først å formatere det ved å bruke kameraets formateringsfunksjon. For detaljer om formatering av minnekort, se side

21 HURTIGVEILEDNING Fremvisning av bilder Se side 126 for mer detaljer. 1 Sletting av bilde Se side 154 for mer detaljer , 3, 4, 5 1. Trykk [ ] (PLAY). Dette setter kameraet i PLAY (avspillings)- modus. 2. Bruk [ ] og [ ] for å bla igjennom bildene. 1. Trykk [ ] (PLAY). 2. Trykk [ ] ( ). 3. Bruk [ ] og [ ] for å velge bildet du ønsker å slette. 4. Bruk [ ] eller [ ] for å velge Slett. For å gå ut av slettefunksjonen uten å slette bilder, velger du Avbryt. 5. Trykk [SET] for å slette bildet. 21

22 KLARGJØRING KLARGJØRING Dette kapittelet innholder informasjon du trenger å vite og ting du må gjøre før du begynner å bruke kameraet. Om denne Brukerveiledningen Denne delen inneholder informasjon om terminologi og utrykk brukt i denne manualen. Terminologi Følgende tabell definerer terminologi og utrykk brukt i denne brukerveiledningen. Dette utrykket er brukt i denne brukerveiledningen: kamera filminne batteri batterilader Forklaring: CASIO EX-Z700 digitalkamera Hvor kameraet lagrer bilder du tar med kameraet (side 52) NP-40 Lithium-ion oppladbare batteri CASIO BC-30L batterilader, separat tilbehør Dette utrykket er brukt i denne brukerveiledningen: digital støy Bruk av Knapper Bruk av knapper er indikert med knappens navn omsluttet av hakeparenteser ([ ]). Skjermtekst Tekst og utrykk på skjermen er alltid indikert med anførselstegn ( ). Annen informasjon Forklaring: Små punkter eller snø i bilder eller på monitoren, som gjør at bildet ser kornete ut. VIKTIG! indikerer veldig viktig informasjon du trenger å vite for å bruke kameraet på riktig måte. MERK indikerer informasjon som er nyttig å vite når du bruker kameraet. 22

23 KLARGJØRING Filminne Utrykket filminne er i denne brukerveiledningen brukt for den plassen hvor kameraet er satt til å lagre bilder. Filminne kan være de følgende 3 plassene. Kameraets innebygde minne Et SD-minnekort eller SDHC-minnekort som plasseres inn i kameraet Et MultiMediaCard som plasseres inn i kameraet For mer informasjon om hvordan kameraet lagrer bilder, vennligst se side 204. Generell veiledning Følgende illustrasjoner viser betegnelser og navn for kameraets forskjellige deler, knapper og brytere. Kamera Forside Zoomkontroller Utløserknapp Av/På-knapp Mikrofon AF-hjelpelys/ selvutløser lampe Linse Blits 23

24 KLARGJØRING Bakside Side [ ] [ ] [ ] DISP SET [ ] [SET] Sperre Spalte for minnekort Batterikammer Batterideksel Skruehull for stativ/tripod * Bruk dette hullet når du setter kameraet på et tilpasset stativ. Kontakt for USB-krybbe Høyttaler Driftslampe [ ] (PLAY-modus)-knapp [ ] (REC-modus)-knapp [BS] (BEST SHOT)-knapp Feste for håndstropp [ ][ ][ ][ ] navigeringsknapper [SET]-knapp [MENU]-knapp LCD-skjerm 24

25 KLARGJØRING USB-krybben Forside Enkelt plasér ditt CASIO digitalkamera i USB-krybben for å kunne gjennomføre følgende funksjoner. Lade opp kameraets batteri (side 33) Se på bilder ved hjelp av Photo Stand framvisningsmodus (side 146). Tilkobling til TV for fremvisning av bilder på TV-skjermen (side 151). Direktetilkobling til en printer for utskrift av bilder (side 186) Automatisk overføring av bilder til en PC (side 192) Kamerakontakt [USB]-lampe [USB]-knapp [PHOTO]-knapp [CHARGE]-lampe VIKTIG! Bruk kun USB-krybben som (CA-29) følger med kameraet. Andre USB-krybber støttes ikke. Bakside [DC IN 5.3V] (Strømadapterinngang) [AV OUT] (AV-utgang) [ ] (USB-port) 25

26 KLARGJØRING LCD-skjermens innhold LCD-skjermen viser fram en rekke forskjellige indikatorer og ikoner for å informere om kameraets status. Vær oppmerksom på at skjermeksemplene i dette kapitlet kun har et illustrerende formål. Disse eksemplene vil ikke vil tilsvare skjermbildene som fremkommer ved bruk av kameraet. REC-modus Indikatorer på LCD-skjermen Indikator for blitsmodus (side 63) Auto blits Blits av Blits på Myk blits Røde øyne vil vises midlertidig rett etter at automatisk blits er valgt, for så å forsvinne. Om kameraet merker at blits behøves når automatisk blits er valgt, vil alltid bruk blits indikatoren fermvises når utløserknappen er trykket halvveis ned. Indikator for fokusmodus (side 74) Autofokus Makrofokus Pan-fokus Uendelig fokus Manuell fokus Når du velger autofocus for knappetilpasning (side 115), vil fremvises kortvarig, og vil så forsvinne fra skjermen. Indikator for hvitbalanse (side 84) AWB Automatisk HB Dagslys Overskyet Skygge Daghvit fluo. Dagslys fluo. Lysparelys Manuell HB Når du velger automatisk for knappetilpasning (side 115), vil AWB fremvises kortvarig, og vil så forsvinne fra skjermen. Serieutløser-modus (side 87) Blank Enkeltbilde Normalhastighet kontinuerlig stillbildeopptak Høyhastighets kontinuerlig stillbildeopptak Blits kontinuerlig stillbildeopptak Selvutløser (side 68) Blank Selvutløser Av 10 sekunders selvutløser 10s 2s x3 2 sekunders selvutløser Trippel selvutløser Opptakstyper Auto BEST SHOT Video Stemmeopptak 26 B

27 KLARGJØRING Indikator for lysmålingsmetode (side 121) Blank Multilysmåling Sentermålt lys Punktlysmåling Stillbilder: Bildestørrelse (side 71) Stillbilder: Minnekapasitet (side 54, 241) Video: gjenstående opptakstid (side 106) Stillbilder: Bildekvalitet (side 72) F : Fin N : Normal E : Økonomisk Video: Bildkvalitet (side 105) HQ : Høy Kvalitet NORMAL : Normal LP : Langspilling ISO sensitivitet (side 120) Verdi for blenderåpning (side 54) Verdi for lukkerhastighet (side 54) Dato og tid (side 165) Indikator for datotrykk (side 124) EV eksponeringsjustering (side 83) Batterikapasitet (side 36) Histogram (side 112) Indikator for Antirist (side 95) Fokusramme (side 53) Fokus vellykket: Grønn Fokus mislykket: Rød MERK Dersom innstillingene for lukkerhastighet, blenderåpning eller ISO-sensitivitet ligger utenfor tillatte områder, vil de tilhørende indikatorer på LCD-skjermen bli gule. Forandring av innstilling til funksjonene nevnt under, vil medføre at ikonhjelp (side 117) vises på skjermen. Du kan skru av ikonhjelp om du ønsker. Blitsmodus, Fokusmodus, Hvitbalanse, Selvutløser, Opptakstyper, EV justering 27

28 KLARGJØRING PLAY-modus Ikon for digitalzoom (side 60) Zoomgraf (side 60) Første del til venstre markerer for grad av optisk zoom. Andre del til høyre markerer for grad av digital zoom i bruk. PLAY-modus filtyper Stillbilder Video Stillbilder med lyd Stemmeopptak Indikator for bildebeskyttelse togethes (side 157) Mappe og filnavn (side 156) Eksempel når en fil med navn CIMG0023.JPG er lagret i mappen 100CASIO Mappenavn Filnavn Stillbilder: Bildekvalitet (side 72) F : Fin N : Normal E : Økonomisk Video: Opptakstid (side 106) 28

29 KLARGJØRING Stillbilder: Bildestørrelse (side 71) Video: Bildkvalitet (side 105) HQ : Høy kvalitet NORMAL : Normal LP : Langspilling ISO-sensitivitet (side 120) Verdi for blenderåpning (side 54) Verdi for lukkerhastighet (side 54) Dato og tid (side 165) Indikator for lysmålingsmetode (side 121) Multilysmåling Sentermålt lys Punktlysmåling Indikator for hvitbalanse (side 84) AWB Automatisk HB Dagslys Overskyet Skygge Daghvit fluo. Dagslys fluo. Lysparelys Manuell HB Indikator for blitsmodus (side 63) Blits på Blits av Myk blits Røde øyne Opptakstyper Automatisk opptak BEST SHOT Batterikapasitet (side 36) Histogram (side 112) EV eksponeringsjustering (side 83) VIKTIG! Om det er benyttet en annen modell digitalkamera, så kan det hende at informasjon ikke vises riktig på skjermen. 29

30 KLARGJØRING Innstilling av LCD-skjermens Innhold Hvert trykk på [ ] (DISP) forandrer innholdet på LCD-skjermen som vist under. REC-modus PLAY-modus Indikatorer på Histogram/Detaljer på Indikatorer på Histogram på Indikatorer av Indikatorer av 30

31 KLARGJØRING VIKTIG! Ved å trykke [ ] (DISP) vil ikke forandre hva som vises på LCD-skjermen under et opptak av stillbilde med lyd eller om kameraet er i standby-modus. Du kan trykke [ ] (DISP) for å skru av LCD-skjermen kun under stemmeopptak i en REC-modus. Du kan ikke skru av LCD-skjermen i noen av de andre opptaksfunksjonene. Ved å trykke [ ] (DISP) under stemmeopptak i RECmodus vil sette skjermen til påskrudd ( indikatorer på ) og av. Om et stemmeopptak fremvises under PLAYmodus, vil ved å trykke [ ] (DISP) velge mellom indikatorer på og indikatorer av. Når du starter å spille av et stemmeopptak og indikatorer av er valgt (kun ikon for stemmeopptak vises på LCD-skjermen), så vil LCD-skjermen skrus av et par sekunder etter at du trykker [SET] for å starte avspillingen. Ikonet for stemmeopptak vil skrus på igjen automatisk, når avspillingen er avsluttet. Fest håndstroppen Fest for håndstroppen som vist på illustrasjonen under. VIKTIG! Feste for håndstropp Ha alltid håndstroppen rundt håndleddet når du bruker eller bærer kameraet for å forhindre at du mister det i bakken eller lignende. Den medfølgende håndstroppen er kun beregnet for bruk med dette kameraet. Den skal ikke brukes til noe annet formål. Sving aldri rundt med kameraet hengende i håndstroppen. 31

32 KLARGJØRING Strømforsyningskrav Ditt kamera får strøm fra et oppladbart Lithium-ion batteri (NP-40). 2. Mens du holder sperren til siden som vist med pil i boblen under, plasser batteri likt etter pilen på batteri og pilen på kameraet, og før så batteriet forsiktig inn i kameraet. Installering av oppladbart batteri 1. Dytt batteridekselet forsiktig i retningen vist med pil på illustrasjonen, og sving det så opp. Sperre Kamera: Batteri: Pilmerker NP-40 Trykk på batteriets underside, og sørg for at sperren låser batteriet på plass i kameraet. 32

33 KLARGJØRING 3. Sving tilbake batteridekselet og dytt så dekselet som vist på illustrasjonen under, for å låse dekselet i lukket stilling. Lading av batteri 1. Kobl den medfølgende Strømadapteret til USB-krybben [DC IN 5.3V]-inngang. Og kobl så strømledningen til et av husstandens strømstøpsler. [DC IN 5.3V] USB-Krybbe VIKTIG! Bruk kun det spesielle NP-40 oppladbare Lithium-ion batteriet for dette kameraet. Det er ikke støtte for å bruke andre batterityper. Batteriet er ikke fullstendig ladet når du kjøper kameraet. Du trenger derfor å lade batteriet før du tar i bruk kameraet første gang. Strømadapter Strømledning 33

34 KLARGJØRING MERK Det medfølgende strømadapteret er designet for bruk med enhver strømforsyning fra 100V til 240V AC (vekselstrøm), 50/60Hz. Dette betyr at strømforsyningen kan brukes i forskjellige land verden rundt. I midlertidig, legg merke til at det kan være problemer med at strømledningens strømmotstand og med konfigurasjonen av strømuttak i enkelte geografiske områder. Før strømforsyningen tas i bruk i et annet land, sørg for å sjekk med ditt reisebyrå for detaljer om den lokale strømforsyningen. Bruk aldri strømadapteret med en voltkonverter. 2. Skru av kameraet. 3. Hold kameraet med LCD-skjermen fremover fra USB-krybben som vist på illustrasjonen under, og plasser så kameraet i krybben. Plasser ikke kameraet i USB-krybben mens kameraet er slått på. [CHARGE]-lampe [CHARGE]-lampen på USB-krybben starter lyse rødt når kameraet er plassert i krybben og lading av batteri har startet. Når batteriet er ferdig ladet vil [CHARGE]- lampen skifte til grønn farge. Det vil ta cirka 180 minutter å lade batteriet fullstendig. Faktisk tid for opplading kan variere i forhold til batterikapasitet og situasjonen for ladingen. 4. Etter at oppladingen er fullført, fjern kameraet fra USB-krybben. 34

35 KLARGJØRING VIKTIG! Bruk kun den medfølgende USB-krybben (CA-29) eller den tilgjengelige batteriladeren (BC-30L) til å lade NP-40 oppladbare Lithium-ion batteriet. Bruk aldri noen annen form for oppladningsapparater. Bruk kun det medfølgende strømadapteret. Bruk aldri noen annen type strømadapter. Bruk heller aldri de tilgjengelige AD-C30, AD-C40, AD-C620 eller AD-C630 strømadapterene med dette kameraet. Sørg for at tilskutningskontakten på USB-krybben er ført sikkert og fullstendig inn i kameraets tilhørende inngang. [CHARGE]-lampen kan fortsette å lyse gult og opplading av batteriet vil ikke starte umiddelbart, om du prøver å lade batteriet rett etter at du har brukt kameraet (som gjør at batteriet blir varmt) eller om det er for varm eller kaldt der du foretar oppladingen. Om dette skjer, vennligst vent til batteriet har vanlig temperatur igjen. [CHARGE]-lampen vil bli rød og oppladingen starte når temperaturen på batteriet er innenfor den tillatte oppladningstemperaturen. Om [CHARGE]-lampen starter å blinke rødt, har en feil oppstått under oppladning. En feil kan oppstå enhver av de følgende grunnene: En feil med USBkrybben, en feil med kameraet, eller et problem batteriet eller hvordan det er satt inn. Fjern kameraet fra USBkrybben og se om det virker som normalt. De eneste funksjonene som kan brukes når kameraet står i USB-krybben, batterioppladning, Photo Stand, framvisning av bilder på en TV-skjerm eller USBdatakommunikasjon. 35

36 KLARGJØRING Om kameraet ikke virker normalt Det kan være på grunn av at det er et problem med hvordan batteriet er installert. Gjennomfør de følgende punktene. 1. Ta batteriet ut av kameraet og undersøk batterikontaktene for eventuelle smuss. Hvis de er tilsmusset skal de tørkes av med en tørr klut. 2. Påse at strømadapterets strømledning er forsvarlig koblet til stikkontakten og til USBkrybben. Hvis de samme symptomene gjenstår når du plasserer kameraet i USB-krybben, selv etter å ha utført trinnene ovenfor, må du ta kontakt med et autorisert CASIO servicesenter. Batterikapasitets ikon Følgende viser hvordan ikonet for batterikapasitet blir brukt. -ikonet betyr at gjenstående batterikapasitet er lavt. Merk at det vil ikke være mulig å gjøre opptak av bilder når ikonet for batterikapasitet er. Umiddelbart bytt ut batteriene når hver av disse indikatorene fremvises. Batterikapasitet Fullt Lav Ikon VIKTIG! Grunnet forskjell i strømkrav for hver modus, vil batteriindikatoren vise et lavere nivå i PLAY-modus enn den viser i REC-modus. Dette er normalt, og indikerer ikke at noe er galt. 36

37 KLARGJØRING Tips for gjøre at batterier varer lenger Om du ikke trenger blits under opptak, velg (blits av) som blitsmodus. Se side 63 for mer informasjon. Kobl inn automatisk strømavslag og dvalefunksjonen (side 43) for å beskytte mot at batteristrøm sløses bort når du glemmer å skru av kameraet. Bruk 0 innstilling for LCD-skjermens lystyrke for å forbruke mindre strømr (side 170). Bytting av batteri 1. Åpn opp batteridekselet. 2. Dytt sperren til siden som vist med pil i boblen under. Dette vil medføre at batteriet kommer halvveis ut. Sperre 3. Slipp sperren og dra batteriet fullstendig ut av kameraet. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet. 4. Installer det nye batteriet i kameraet (side 32). 37

38 KLARGJØRING Forholdsregler angående strømadapteret Ta i akt følgende forholdsregler ved håndtering og bruk av batteriet eller batteriladeren. Forholdsregler for håndtering av batteriet FORSIKTIGHETSREGLER Vær nøyer med å lese følgende forsiktighetsregler før batteriet tas i bruk for første gang. MERK Ordet batteri i denne veiledningen henviser kun til det oppladbare NP-40 Lithium-ion batteriet fra CASIO. Bruk kun den medfølgende USB-krybben (CA-29) eller den tilgjengelige batteriladeren (BC-30L) til å lade NP-40 oppladbare Lithium-ion batteriet. Bruk aldri noen annen form for oppladningsapparater. Unnlatelse i å iaktta samtlige av de følgende forholdsreglene ved bruk av batteriet vil skape fare for overoppheting, brann og eksplosjon. Bruk aldri en annen type lader, untatt den tilgjengelige laderen spesifisert for batteriet. Forsøk aldri å bruke batteriet til å forsyne strøm til et annet apparat enn dette kameraet. Kameraet må aldri brukes eller bli liggende i nærheten av åpen ild. Batteriet må aldri legges i mikrobølgeovner, hives inn i peiser eller ovner eller på annen måte utsettes for kraftig hete. Påse at batteriet ligger riktig når det plasseres i kameraet eller når det legges i batteriladeren (kan anskaffes som ekstrautstyr). Batteriet må aldri bæres eller oppbevares sammen med gjenstander som kan lede elektrisitet (halsekjeder, blyantspisser, etc.) Batteriet må aldri tas fra hverandre, modifiseres på noen som helst måte eller utsettes for kraftige slag. Batteriet må aldri senkes ned i ferskvann eller saltvann. Batteriet må aldri bli liggende i direkte sollys, inne i et kjøretøy som er parkert i solen eller på andre steder hvor det kan bli utsatt for høye temperaturer. 38

39 KLARGJØRING Om noen av de følgende situasjonene oppstår underoppbevaring eller opplading av batteriet, fjern kameraet fra laderen strak og ta ut batteriet. Hold det vekk fra åpen flamme: Væske som lekker Rar lukt Mye varmere enn hva som er normalt Batteriet blir misfarget Batteriet deformeres eller forandrer form Enhver annen ting som ikke virker normalt Om batteriet ikke blir ladet fullt opp etter normal ladetid har passert, stopp oppladingen. Om oppladingen fortsetter medfører det fare for overoppheting, brann og/eller eksplosjon. Batterivæske kan skade øyne. Om batterivæske kommer i kontakt med øyne ved et uhell, umiddelbart rens dem med rent vann og kontakt lege. Sørg for å ha lest side 33 i denne brukerveiledningen og instruksjonene som kommer med laderen (ekstrautstyr), før batteriet tas i bruk eller opplading av batteriet. Om batteriet brukes av små barn, sørg for at en ansvarlig voksen gjør dem klar over og informer hvordan de behandler batteriet korrekt. Om batterivæske ved uhell kommer i kontakt med klær eller hud, rens straks med vann. Om hud er i kontakt med batterivæske over lengre tid, kan det skape irritasjon og utslett. 39

40 KLARGJØRING FORHOLDSREGLER FOR BRUK AV BATTERI Batteriet er konstruert for kun å brukes med CASIO digitalkamera. Bruk kun den medfølgende USB-krybben eller den spesifiserte ekstrautstyr batteriladeren til å lade batteriet. Bruk aldri noen annen type lader for opplading. Bruk av batteriet i kalde miljøer forkorter operasjonstiden for batteriet. Lad opp batteriet i et rom som holder mellom 10 C till 35 C. Ladning av batteriet under andre forhold kan føre til forlenget ladetid eller til og med at ladningen mislykkes. Kort brukstid etter at batteriet nettopp er blitt ladet fullt opp, indikerer at batteriet er utslitt. Bytt det mot et nytt batteri. Tørk aldri batteriet med tynner, alkohol eller andre sterkt reagerende væsker eller kjemisk behandlete kluter. Det kan medføre til deformasjon av batteriet med tilhørende feilfunksjon oppstår. FORHOLDSREGLER FOR LAGRING AV BATTERI Sørg for at du tar batteriet ut av kameraet når du vet du ikke skal bruke det over et lengre tidsrom. Et batteri i kameraet utlades sakte selv om strømmen er slått av, noe som kan medføre at batteriet er tomt og behov for ny oppladning før neste gangs bruk. Anbring batteriet på kjølig og tørr plass i 20 C eller lavere. BRUKE BATTERIET Se side 33 i denne brukerveiledningen eller instruksjonen som medfølger den tilgjenglige ekstrautstyr batteriladeren for mer informasjon om oppladning og oppladingstid. Ved transport av batteriet, oppbevar det enten i det medfølgende etuiet eller i kameraet. 40

41 KLARGJØRING Forholdsregler for USB-krybbe og strømadapter Adversel! Bruk aldri et strømstøpsel som ligger utenfor den strømspenningen som er markert på strømadapteret. Om så gjøres, kan det medføre fare for brann eller elektriske støt. Bruk kun det medfølgende strømadapteret. La ikke strømadapterets ledning bli kuttet eller skadet. Plasser heller ikke tunge objekter på den, og hold den unna varmekilder. En skadet strømledning medfører fare for brann og elektriske støt. Gjør aldri modifiseringer til strømadapterets strømledningen, utsett den for kraftige bøyninger eller dra hardt i ledningen. Det vil medføre fare for brann og elektriske støt. Berør aldri strømadapteret med våte hender da det kan medføre fare for elektriske støt. Overbelast ikke skjøteledninger eller strømstøpsler. Det kan medføre fare for brann og elektriske støt. Om strømadapterets ledning skulle bli skadet på noen måte, kontakt din forhandler eller nærmeste CASIO autoriserte service senter. En skadet strømadapterledning medfører fare for brann og elektriske støt. Adversel! Bruk strømadapteret hvor det ikke kan utsettes for vannsprut. Vann og fuktighet medfører fare for brann og elektriske støt. Plasser ikke potteplanter eller andre objekter med væsker på strømadapteret. Vann medfører fare for brann og elektriske støt. Sørg for å alltid koble kameraet fra USB-krybben før du kobler Strømadapteret til eller fra et strømstøpsel i veggen eller lignende. Oppladning, USB-datakommunikasjon og bruk av Photo Stand kan medføre at Strømadapteret blir varmt. Dette er normalt og indikerer ikke at noe er feil. Kobl alltid Strømadapterets ledning fra strømstøpsel eller skjøteledning, når det ikke er i bruk. Plasser aldri teppe over, eller dekk til Strømadapteret da det kan medføre fare for brann. 41

42 KLARGJØRING Skru kamera av og på Å skru kamera på Trykk ned Av/På-knapp, [ ] (REC) eller [ ] (PLAY). Driftslampen vil lyse grønt et øyeblikk, og kameraet vil skrus på. Hvem modus kamera starter opp i er avhenging av hvilken knapp du trykket. For å starte i modus: Trykk denne knappen: REC Av/På-knapp eller [ ] (REC) PLAY [ ] (PLAY) Av/På-knapp Driftslampe MERK Ved å trykke inn [ ] (REC) når kameras skrus på, startet man i REC-modus, men ved å trykke [ ] (PLAY) starter man PLAY-modus. Ved å trykke [ ] (PLAY) mens kameraet er i RECmodus, bytter modus til PLAY-modus. Linsen vil trekke seg inn 10 sekunder etter at modus ble byttet. VIKTIG! Om kameraet blir skrudd av med automatisk Skruavfunksjonen, trykk Av/På-knapp, [ ] (REC) eller [ ] (PLAY) for å skru kameraet på igjen. Ved å trykke inn Av/På-knapp eller [ ] (REC) for å skru på kamera, vil også medføre at linsen vil komme ut. Sørg for at det kan skje uforstyrret og ikke la noe støte borti linsen når det ute. ON/OFF [ ] (PLAY) [ ] (REC) 42

43 KLARGJØRING Å skru Kamera av Trykk inn Av/På-knapp for å skru av kameraet. MERK Du kan sette kameraet til å ikke skru seg på når du presser [ ] (REC) eller [ ] (PLAY), eller også ikke skru seg av når du presser [ ] (REC) eller [ ] (PLAY). For mer detaljer hvordan, se Innstilling av [ ] (REC) og [ ] (PLAY) Av/På-funksjoner på side 172. Konfigurering av strømsparing Konfigurasjonen beskrevet her vil hjelpe til å spare batteriets strøm. Dvale Autoskruav : Skrur automatisk av LCD-skjermen om ingen operasjoner gjennomføres i en fastsatt tidsrom i en av REC-modusene. Ved å trykke på en hvilken som helst knapp vil LCD-skjermen skrus på igjen. : Skrur av kameraet, om ingen av kameraets knapper eller funksjoner har vært i bruk etter et fastsatt tidsrom. 1. Skru på kameraet. 2. Trykk [MENU]. 3. Trykk [ ] og [ ] til å velge Oppsett mappen på LCD-skjermen. 4. Trykk [ ] og [ ] til velge hvem av funksjonene du vil konfigurere, og trykk så [ ]. 43

44 KLARGJØRING Se Bruk av LCD-skjermens menyer (side 45) for mer informasjon om bruk av menyene. Konfigurering av funksjon: Dvale Automatisk Skruav Velg innstilling: Dvale Autoskruav 5. Trykk [ ] og [ ] for å forandre nåværende funksjonsvalg og trykk så [SET]. Sleep (dvalefunksjonen) kan settes til følgende tider: 30 sek, 1 min, 2 min og Av. Automatisk Skruav-funksjonen kan settes til følgende tider: 2 min og 5 min. Merk at dvalefunksjonen ikke virker i PLAY-modus. Ved å trykke inn en hvilken som helst knapp når kameraet er i dvale, vil vekke opp kameraet og skru LCD-skjermen på igjen. Automatisk Skruav-funksjonen vil ikke virke i de følgende eksemplene. Når kameraet er koblet til en PC eller annen enhet igjennom USB-krybben Når en bildeframvisning foregår Når en avspilling av et stemmeopptak foregår Når kameraet filmer og tar opp video Når en avspilling av video foregår MERK Du kan også bevare batteristrøm ved å velge 0 for LCD-skjermens lysstyrke innstilling (side 170). 44

45 KLARGJØRING Bruk av LCD-skjermens menyer Ved å trykke inn [MENU] vil LCD-skjermen vise en meny med en rekke valg for å utføre forskjellige operasjoner. Menyen som vises vil variere avhenging om kameraet er i PLAY-modusen eller i en REC-modus. Følgende eksempel viser menyen i en REC-modus. 1. Trykk inn Av/På-knapp eller [ ] (REC). Om du ønsker PLAYmodus istedenfor, trykk [ ] (PLAY). Av/På-knapp ON/OFF 2. Trykk [MENU]. [MENU] [ ] MENU BS DISP SET [ ] [SET ] [ ] [ ] Markør (Framhevet område viser nåværende menyvalg) Hovedmeny Funksjonsvalg [ ] [ ] 45

46 KLARGJØRING Navigering i menyene Når du ønsker å gjøre følgende: Navigere mellom hovedmenyer Gå fra hovedmeny til funksjonsvalg Gå fra funksjonsvalg til menyoverskrift Flytt markør imellom funksjonsvalgene Vise funksjonsvalg for en funksjon Forandre funksjonsvalget Ta I bruk funksjonsvalget og gå ut av menyen Ta i bruk funksjonsvalget og gå tilbake til hovedmeny Gå ut av menyskjermen Trykk knapp: Trykk [ ] og [ ]. Trykk [ ]. Trykk [ ]. Trykk [ ] og [ ]. Trykk [ ] eller trykk [SET]. Trykk [ ] og [ ]. Trykk [SET]. Trykk [ ]. Trykk [MENU]. 3. Trykk [ ] eller [ ] for å velge hovedmenyen du ønsker, og trykk så [SET] for å flytte markøren til denne menyens funksjonsvalg. 4. Bruk [ ] og [ ] for å velge funksjonsvalg du vil forandre og trykk så [ ]. Istedenfor å trykke [ ], kan du også trykke [SET]. Eksempel: Valg av Fokus - funksjonen. 5. Bruk [ ] og [ ] for å forandre funksjonsvalget. 46

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

EX-Z15 Brukerveiledning

EX-Z15 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z15 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x. BL04815-100 NO DIGITAL CAMERA X30 Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) Takk for at du kjøpte dette produktet. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x30/ Før du starter Første trinn Grunnleggende fotografering

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller.

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt Kamera G-serien : G100 Kom i gang Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke utsett

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera Smart-serie : C1640W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk

Brukerhåndbok. Norsk Brukerhåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG HMX-T10BP http://no.yourpdfguides.com/dref/3379016

Din bruksanvisning SAMSUNG HMX-T10BP http://no.yourpdfguides.com/dref/3379016 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer