Når våre ærede kolleger med de faste lønningene gir seg til å bruke frilansbegrepet som et skjellsord, kommer vi til å si ifra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når våre ærede kolleger med de faste lønningene gir seg til å bruke frilansbegrepet som et skjellsord, kommer vi til å si ifra."

Transkript

1 v Leder, side 2 Når våre ærede kolleger med de faste lønningene gir seg til å bruke frilansbegrepet som et skjellsord, kommer vi til å si ifra. Redaksjonen er avsluttet Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer Fuskeyrket? En sak har som regel flere fasetter. Likeså sommerens "skandale-oppslag" om frilansjournalisten Bjørn Benkows portretter av verdensberømte kjendiser. Leder Jørn Wad og redaktør Hans Kristian Gentz setter fokus på dette sensible tema i to kommentarer til debatt. Les leder side 2 og kommentar på side 9 Nødhjelp til Ukraina og Serbia side 4 Bli en hai i Photoshop side 6 Frilanskalenderen side 8 nr 5-06

2 Leder for Frilansjournalistene, Jørn Wad (ansv. red.) Frilansjournalistene utgitt av Frilansjournalistene/NJ, Boks 8793 Youngstorget, 0028 Oslo. Tel: Besøk: Torggata 5, Oslo Redaktør Hans Kristian Gentz, Produksjon og design FUTURELINE graphics, Styret Leder Jørn Wad Postboks 775, 3606 Kongsberg (jobb) (mob) (privat) Nestleder Gunnhild Sindre Markane, 6783 Stryn (privat) (mobil) Styremedlemmer (Varamedlemmer, se baksiden sammen med lokalkontakter) Birgit Røe Mathisen Nonshaugen 40b, 8015 Bodø (jobb) (privat) (mobil) Sissel Brunstad Velledalen, 6220 Straumgjerde (privat) (jobb) (mobil) Øystein Hagen Aurskogsgt. 5, 0655 Oslo (mobil) Sjur Anda Karmøyveien Stavanger (privat) (mobil) Inger Ellen Eftevand Orvin Leivset, 8210 Fauske (privat) (mobil) For ytterligere opplysninger om ansvarsområder, se nå Når våre ærede kolleger med de faste lønningene gir seg til å bruke frilansbegrepet som et skjellsord, kommer vi til å si ifra. Fuske-frilanser To media-begivenheter på ettersommeren har til sammen brakt fram en problemstilling som vi frilansere ofte møter. Vanligvis u-utsagt, skjult eller ubevisst. Nå har den blitt konkret, gjentatt og tatt form av den heksejakten vi journalister ofte deltar i. Bjørn Benkov har solgt journalistiske produkter uten rot i virkeligheten. Mens en medarbeider på jobb for Se og Hør blir konvertert til en frilanser vi fikk sneket inn når Høiby-bryllupet blir presentert i bladet på en måte som gjør at publikasjonen faktisk må ut med pengebeløp for å korrigere sin redaksjonelle praksis. Jeg forsvarer ikke faking av intervjuer, eller er særlig tilhenger av Se og Hør`s redaksjonelle linje. Men det er forunderlig at i begge de ovenstående sakene har det blitt gjort til et poeng at personene som omtales i så negative ordelag, er frilansere. Hvorfor har man et behov for å bringe inn vedkommendes privatøkonomiske forhold (at man har valgt å organisere sitt arbeide som frilanser) når man foregir å omtale noe helt annet, nemlig en diskusjon av journalistisk arbeidsmetodikk? Ustraffet skandalisering I begge tilfeller slår det meg at man hopper fullstendig bukk over redaktørplakaten, og det faktum at en redaktør har ansvaret for ALT som står i ens publikasjon. Om dette er annonser, journalistisk arbeide levert av fast ansatte desk-slitere eller innkjøpt frilansstoff, er fullstendig irrelevant. Om man altså ønsker å diskutere journalistisk håndverk. Dersom man i stedet er ute etter å skandalisere folk mest mulig, og finne opp mest mulig negativt å si om personen man skal omtale, er det kanskje naturlig å lete etter begreper som gjør at vedkommende står så fjernt som mulig fra en selv. Det er som kjent en av verdens enkleste hersketeknikker, dette: Oss og dem: Vi og frilanserne. De andre, de som er annerledes, de som ikke er som oss. De kan vi si en masse om, aldeles ustraffet. Akkurat som vi ustraffet kan si at vedkommende som gjorde den eller den kriminelle handling, var av utenlandsk opprinnelse. Eller at horene på Karl Johan er svarte. Frilansere er ingen dørmatte Poenget blir: Hvorfor velges denne språkdrakten i nettopp denne utgaven av heksejakt? Jo, for å ta avstand fra noe. Og man kan forstå behovet for å ta avstand fra handlinger man ikke liker eller ikke aksepterer. Men samtidig må man vokte seg vel så man ikke stigmatiserer en hel yrkesgruppe, og bidrar til en forflatning av en debatt som allerede i utgangspunktet er både vanskelig og kanskje til og med sår for noen. Frilansjournalistene arbeider kontinuerlig for å øke frilansjournalisters anseelse og bedre arbeidsforholdene for frilansere i Norge. Vi tar selvsagt avstand fra useriøst arbeidende journalister. Men det gjør vi enten de har den ene eller den andre privatøkonomiske organiseringen av sitt arbeide. Når våre ærede kolleger med faste lønninger gir seg til å bruke frilansbegrepet som et skjellsord, kommer vi til å si ifra. Og det skal vi fortsette med, til man innser at man bør holde seg for god til den slags. Å være frilanser betyr nemlig ikke at man kan behandles som dørmatte av dem som får sine faste lønninger hver måned. Det betyr at vi er like hardt arbeidende som enhver annen utøver av yrket. Vi er bare litt annerledes. Jørn Wad Leder, Frilansjournalistene.

3 Mer kunnskap. Bedre bilder. Canon EOS 1Ds Mark II 16,7 megapiksler 4 bilder/sek Fullformats CMOS brikke Varenr: Nikon D2Xs 12,4 megapiksler 5 bilder/sek Hele 3800 exponeringer på en oppladning Varenr: Canon EOS 1D Mark II N 8,2 megapiksler 8,5 bilder/sek SD og CF kort Varenr: Canon EOS 5D 12,8 megapiksler 2,5 LCD Fullformats brikke Varenr: Nikon D200 10,2 megapiksler 5 bilder/sek Magnesium Varenr: Canon EOS 30D 8,2 megapiksler 5 bilder/sek 2,5 LCD Varenr: Leica C-Lux 1 8 megapiksler 2,5 LCD Optisk bildestabilisator Varenr: Canon EF mm f/2.8 IS USM Bildestabilisator(IS) Fokuseringsmotor Blender 2.8 gjennom hele zoom området. Varenr: Canon XEED 50 Kompakt Super bildekvalitet Varenr: Amitech Traveldisk 40GB Lagringsenhet Rawfi l kompatibel Tar 16 forskjellige typer minnekort Varenr: EPSON Stylus Photo Pro blekkpatroner Pigmentblekk med lang holdbarhet Opptill a2 Varenr: EPSON Stylus Photo R blekkpatroner Pigmentblekk med lang holdbarhet Opptill a3+ Varenr: Oslo Bergen Trondheim Tlf: Tlf: Tlf: samme pris nett og butikk

4 Proffkurs til IJ Frilanser proffkurset i Frilansjournalistenes regi fl yttes fra Holmen Fjordhotell til Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Proffkurset blir lagt om en del, basert på de særlige utfordringene som frilansjournalister står overfor. Kurset tar utgangspunkt i at journalistikken læres andre steder, eller er lært før innmelding i FrilansJournalistene/NJ. Frilansernes fagpressedag Årsmøtet i Frilansjournalistene/NJ arrangeres i år som tidligere år den siste helgen i oktober. Selve årsmøtet foregår fredag 27. februar. Torsdagen i forveien er som tidligere år avsatt til heldags fagseminar. I år blir seminaret arrangert i samarbeid med Fagpressen/Den norske Fagpressens Forening, og har tittelen «Frilansernes fagpressedag». Revisjon av Frilanshandboka Frilanshandboka skal revideres, men i hvilken form den neste utgaven kommer i er ikke endelig klarlagt. Styret i FJ har begynt diskusjonene, og en viss meningsbrytning blir det sikkert også på FJ-årsmøtet i oktober. Så langt blir det foreslått at handboka først og fremst skal ta op spesifi kke frilansutfordringer, veilede i markedsføring og næringsdrift, og ikke være noen lærebok i generelle journalistemner. Det er også aktuelt å se revisjonen i samband med etablering av et senter for frilansere. Etikkdebatten går blant tillitsvalgte i FJ-styret. Under styrets konstituernde fagseminar i vinter innledet ansvarlig redaktør Tore Woje i Romerike Blad om etiske prinsipper i pressen, og fl ere lokalavis-redaktører kom med meningsytringer om hvorvidt frilansere hadde lavere fagetikk, og derfor lettere enn fast ansatte ville la seg bruke til å skrive magasinbilag med lavere terskel mot tekstreklame. Debatten fortsetter, nå med målspørsmål: - Trenger FJ å ha egne prinsippregler ut over de som er nedfelt i NJ og presseorganisasjonenes statutter og vedtak? (Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten mm.) - Hva skal de praktiske konsekvensene bli dersom nye regler blir innført, og hva skal sanksjonene være for dem som eventuelt bryter reglene? Hiv deg frampå, med innlegg på frilanslista og i FrilansJournalisten. Lokaldemokrati i FJ Lokaldemokratiet sprer sine fangarmer overalt, nå også i FrilansJournalistene. Det gjenstår ennå enkelte formaliteter for å få formalprosedyrene på plass, det blir neppe før under NJs landsmøte våren Men regionkontaktene blir nå valgt. Valgene foregår i ymse former. På forsommeren ble f.eks. regionkontaktene Lars Aarønes i Oslo og Morten Golimo for Akers valgt ved akklamasjon ved et vanlig onsdags temamøte på Celsius. Andre, gamle og nye, regionkontakter har blitt valgt bl.a. ved at FJ-medlemmene i regionen har fått epost med beskjed om at hvis de ikke har innvendinger, anses vedkommende for valgt. Trass alt er det bedre enn å få verv ved utpeking, eller etter prinsippet «den som ikke er ute av døra nå, må stå på lista». Av Øystein Hagen Nordiskseminar Hjelp til frilanskolleger i Ukraine og Serbia vedtatt På det fellesnordiske styremøtet i Kungälv i juni, blei Jens Rossen, Danmark, valgt til nordisk koordinator fram til Nordisk Styremøte i juni Jens leiar Policygruppa, representerer frilansarane i Norden når våre moderorganisasjonar har fellesmøter, er kontaktperson for IFJ og andre internasjonale presseorganisasjonar, held i trådane mellom dei ulike frilansorganisasjonane i Norden, med meir. Policygruppa er det nordiske Arbeidsutvalet som førebur fells-nordiske saker til nordisk styremøte for frilansarar. Sissel Brunstad er medlem frå norsk side, med Birgit Røe Mathisen som vara. Policygruppa førebudde sakene som var oppe til behandling på Nordisk Styremøte Kungälv, og her hovudsakene som blei vedtekene: I året som kjem, skal vi hjelpe våre frilanskollegaer i Serbia og Ukraina, med så vel moralsk støtte som praktisk hjelp. Dei lir begge stader av slagg frå tidlegare tider. Mellom anna blir det gjort forsøk på å presse frilansarar ut av kontorlokala deira i Serbia. Begge stader treng frilanskontora datautstyr, og vi går saman i ein fellesnordisk dugnad for å få tak i brukte, men godt anvendbare Pcar til dei. Vår fellesnordiske malingliste har blitt ein stor suksess, og nær 200 frilansarar i rundt 20 land er med! Styremøtet bestemte å tilby våre kollegaer på Færøyane, Island og styret i Finlands FAO, gratis medlemskap første året. Lista er elles finansiert av Norge, Sverige og Danmark. Vår svenske kollega Eva Ekelöf har utarbeidd ein fellesnordisk uttale, der vi slår ring om den individuelle opphavsretten. Policygruppa skal undersøke om vi kan få til ein fellesnordisk uttale om overutdanning i journalistikk- som er eit stort, fellesnordisk problem. Vidare blei Policygruppa pålagt å kontakte professor Robert Picard med tanke på eventuelt samarbeid om ei profesjonalisering av kontakta mellom oppdragsgivar og frilansarar. Det første møtet er alt fastsett til slutten av september. (Sjå elles art. om professoren anna stad i bladet). Vi bestemte også at vår islandske kollega Geir Gudsteinsson skal sjekke om det er mogleg å få arrangert Nordisk Seminar på Island om to- tre år. Gudsteinsson var svært entusiastisk og vil gjerne prøve dette. Neste års Nordiske Seminar blir arrangert i Danmark. Tid og stad bestemmer vårt danske vertskap etterkvart. Jens Rossens umiddelbare oppdrag, blir elles å representere nordiske frilansarar under møtet til våre moderorganisasjonar i Reykjavik i september. Av Sissel Brunstad Våre frilanskollegene i Ukraine og Serbia skal nå få bedret sine arbeidsverktøy ved hjelp av kasserte, men brukbare pc er. Målsettnigen ble vedtatt på Nordisk Seminar. Foto: Image Stock

5 Landetrundt Rapport frå ei Vestlandsk gråkollekyr Tomas Polvall i tenketanken Ein svensk grakatt, ein finsk kvithai, to danske hundar, ein sjiraff med uklar bakgrunn og ei vestlandsk gråkolle - kyr. Alle desse dyra og fleire til, møttes ved inspirasjonskjelda under den lyse nordiske sommarhimmelen i Kungälv i juni. Ved kjelda drakk dei grådig og åt godt, før dei drog vidare med fornya energi. Alt skjedde medan den svenske sommaren tok eit varmande famntak og let sola kaste 25 varmegraders skugge over Kungälv, skjærgården og 80 frilansjournalistar. Dei mange dyreslaga dukka opp på eit av dei mange givande seminara på årets nordiske frilanstreff, meir presist på Workshopen til reiseskribenten, frilanskollega, inspiratoren og den skånske pratemakaren Tomas Polvall. Etter 30 år i bransjen beretta han om sjølvopplevd skrivevegring, tap av sjølvkjensle og korleis kome seg på fote att. Alt dette for at vi skulle kunne dra nytte av metodane hans. Det er nettopp her dyra kjem inn i biletet. Men først om korleis han bekjempa skrivevegringa. Skriveredsle Tomas Polvall hevdar at redsla for å mislukkast er ein av journalistens verste fiende. Tomas agiterte med heile seg for at vi som skriv, må sjå på oss sjølve med kjærleiksfulle augo, godta oss sjølve med alle dei feil og manglar vi har. Godta at du mislukkast av og til. Skriv likevel! Skriv gjerne så dårleg du berre kan, for då får du deg ein god latter! Ein hjarteleg latter over eigne, elendige tekstar, får fram gutsen igjen, gjer skrivinga morosam. Eg måtte gå mange slike rundar med meg sjølv for å finne att trua på at eg kunne å skrive. Vår godeste Tomas reiser verda rundt, utstyrt med kresne utvalde skrivebøker, ein god penn og festar opplevingane på papiret same kvar han befinn seg. Han skriv konstant under reisene. På kafeear, på trappetrinn, i bakrom, på hotellrommet. Han skriv og skriv, side opp og side ned for hand. Så overfører eg det på PC på hotellrommet. Helst midt på natt når eg er trøytt. Når eg er som trøyttast, skriv eg best! Skrivelysta dyrkar han fram gjennom velvald musikk på full guffe. Slik kom han ut av ein lang periode med mange månaders skrivevegring musikk på fullstyrke, og så berre setje seg ned og skrive og skrive og skrive. Let pennen gå uten å tenke. Skriv du fort, rekk ikkje Dommaren å kome seg på banen. Kjem han fram i tankane, drep han med ein gong, og skriv berre på. Enno fortare! Slik ufarleggjer du Dommaren og kjem deg vidare i ditt kreative arbeid, erfarer Tomas. Skrivelyst Thomas Povall ga rom for fantasien, leiken med pennen på seminaret sitt. Han let oss transformere oss til det dyret vi aller helst ville være. I kledd fantasiens dyreham og med penn i hand, kvite ark, musikk som ljoma i lokalet og fem minutt til råvelde, skreiv vi så blekket spruta om våre kvardagliv. Om grakattens ville liv i svenske bakgårdar, finsk hai på tokt i den Botniske viken, om avslappande dansk hundetilvære, sjiraffens suverene oversiktsliv og om gråkollas frie vandring på saftige beiter under vestlandske tindar. Alle historiene blei skrivne i intens speed og med utrulege resultat. Thomas klarte å overtyde oss om at skrivesperre ikke eksisterar, berre vi lar fantasien og skrivehanda få fritt spelerom. Ta dette instrumentet i bruk når du står fast i tunge tekstar og ikkje kjem vidare. Eit lite avbrekk med skriveleik på fantasiens vingar gir skrivelyst! Denne vestlanske gråkolla drøvtygg enno, vel vitande om at nordisk beitemark gir næring for tyngre haust- og vinterdagar. Tekst og foto: Sissel Brunstad

6 i tiden! Tro, håp og integritet Skandale-journalist, er et ord jeg aldri har lest. Nå har det fi gurert i alle landets aviser og det reiser viktige spørsmål, særlig fordi mannen med den lite hederlige betegnelsen er en av oss. Som Jørn så rett påpeker det er på tide å reagere. Ikke bare fordi Bjørn Benkow er en av oss, men fordi veien mot juks og fanteri er lettere for frilansere enn for andre. Vi har ingen redaktør eller for den saks skyld desk, som automatisk etterprøver det vi gjør, og følger oss på veien mot målet. Vi kan i prinisippet, noe Benkow har vist, slippe unna bare saken er spisset hardt nok, eller griper om nyhetsverdi og leservennlighet i stor nok grad. Vi må derfor, mer enn noen gang, sørge for at det vi leverer er i tråd med kravene om journalistisk integritet, seriøsitet og kvalitet. Ekthet Benkow har fi gurert på Frilanslista i perioder. Det er en mann fl ere av oss har møtt, og han har vært en høyst iherdig frilanser i perioder. Dette er plutselig ikke en sak av typen det skjer andre, ikke meg. Nå handler det om oss som yrkesgruppe. For det første handler det om at vi må være bevisst nettopp det faktum, at frilansjournalist nå, på en negativ måte, er sjaltet ut som en egen yrkesgruppe, der juks forekommer. Vi, og mange andre, vet at dette selvsagt også gjelder alle som jobber fast for en redaksjon. Saker spisses, saker vinkles til det ugjenkjennelige for dem som har deltatt i den og det selger ofte som hakka møkk. Salg er bra, det er det vi lever av, men det er nå viktigere enn noen gang at vi gjør jobben vår, og den er ikke utelukkende å selge saker til best mulig pris. Integritet Jeg ser slik på det: Benkows feilgrep er en gylden mulighet for oss frilansere til å markere oss. Vi er plutselig blitt dem, en gruppe, som blir sett, om enn på feil grunnlag, denne gangen. Men vi kan bruke denne hendelsen til noe positivt. Først og fremst til å fremheve det vi driver med, som gjør oss annerledes enn redaksjonelle medarbeidere, men også til å markere oss som viktige bidragsytere til den daglige nyhetsfl ora, i aviser, ukeblader og tidsskrifter. Flere av oss har helt sikkert møtt utsagn av typen Vi har dårlig erfaring med frilansere. Vi har møtt dårlige betalere, useriøse redaktører, og ikke minst, vi har fått tusen spørsmål om hva som skiller oss fra andre, når vi stolt forteller om vårt daglige virke som løse fugler. Vi må rett og slett, alle som én sørge for at det vi leverer er førsteklasses stoff, som ikke får merkelappen fra en frilanser som en negativ betegnelse, men heller blir kategorisert som en god sak. Integritet, yrkesstolthet og seriøsitet er veien dit. Hans Kristian Gentz redaktør Bli en hai i Photoshop I oktober kan du få intensiv, praktisk innføring i grunnleggende digital bildebehandling i Oslo, Bergen og Trondheim. Visual Works v/atle Ilsaas holder i regi av Frilansjournalistene/NJ sitt gjennomprøvde todagers kurs på til sammen 18 timer i hver by. Bruk Frilansavtalen Under tarifforhandlingene mellom MBL og NJ ble det også drøftet MBL-avtaler for frilansere. Forslagene vakte liten begeistring i FJledelsen, som mener det er bedre å holde fast ved Frilanssatsene som modell, forhandle, og kjempe med nebb og klør mot etthvert forsøk på å undergrave frilansernes opphavsrett. Kurset gir forståelse for viktigheten av god arbeidsflyt - fra opptak til publisering - av digitale bilder for optimalt resultat. Produksjonslinjen blir gjennomgått trinn for trinn; viktige menyinnstillinger på kamera, histogram, overføring av bilder til pc, kvalitetsvurdering, navngiving av filer og mapper - arkivsystem - søkemetoder i arkiv, sikkerhetskopiering, skjermkalibrering, bilderedigering: nivåjustering/fargekorreksjon - beskjæring - retusjering - skalering - oppskarping, samt digitalt mørkeromsarbeide og optimalisering av bilder før ulik publisering. Kurset er tilpasset fotograferende journalisters behov for kvalitetssikring mot trykte medier eller internett. Det blir lagt vekt på praktisk arbeide med digitale bilder etter opptak. Ta gjerne med inntil fem problembilder for felles gjennomgang. Det er maksimalt tolv plasser på hvert kurs. Arrangør holder pc for inntil syv deltakere, si fra ved påmelding hvis du ønsker å benytte din egen. Ved flere enn syv deltakere er det to instruktører til stede. Deltakerne får tilsendt kurskompendium før, og kursbevis utstedes etter gjennomgått kurs. Det undervises hovedsaklig i bruk av bilderedigeringsprogrammet Adobe Photoshop Elements (ca.. kr. 900), som er en rimelig, men overraskende bra lett-versjon av Photoshop. Kunnskapen herfra gjør det lett å kjenne seg igjen i fullversjonen av Photoshop, hvis du senere skulle ønske å investere i den (ca. kr ). Mediadebatten Fakta om Photoshopkurset Forkunnskaper: Deltakeren må beherske vanlig bruk av Windows/Mac. Datoer (tir-ons): Bergen: okt. Trondheim: okt. Oslo: okt. Begge dager kl inkl. lunsj Lokaliteter vil bli oppgitt senere. Påmelding og pris: FJ lokalkontakter i de tre byene sender ut lokal invitasjon til kursene. Bindende påmelding samt kr. 500 til FJs lokalkontakter i Oslo, Bergen og Trondheim. Resten betaler FJ! Kursleder: Atle Ilsaas, mobiltelefon: Les mer om kurset på com Spørsmål: Ta kontakt med Ann-Magrit Berge, Kurs- og seminaransvarlig i FJ, no eller mobil Husk grunnreglen: INGEN kan publisere ditt stoff uten tillatelse fra deg, iht. Lov om opphavsrett. Det gjelder også i andre publikasjoner som utgis av samme utgiver, f.eks. nettavisa til papiraviser og kringkastingsstasjoner. Gjør noen det likevel har du krav på erstatning. NJ følger opp slike saker.

7 Mer kunnskap. Bedre bilder. RING: Alt i foto & video utstyr Proff forhandler Nettbutikk + butikk i 3 byer Vi sender over hele landet Med våre butikker i Oslo, Bergen og Trondheim, tilbyr vi deg det beste innen produktutvalg, I våre butikker kan du handle de mest kjente merkevarene, møte fageksperter og få de Youngstorget OSLO BERGEN TRONDHEIM FotoVideo Oslo Møllergata 9, Oslo. Tlf: Åpningstider: FotoVideo Bergen Nygaten 9, Bergen. Tlf: Åpningstider: FotoVideo Trondheim Munkegata 35, Trondheim. Tlf: Åpningstider: samme pris nett og butikk

8 Frilansjournalisten er ute igjen! Vil du bidra? Send epost til redaktør Hans Kristian Gentz B blad Returadresse: Frilansjournalistene/NJ Boks 8793, Youngstorget 0028 Oslo Varamedlemmer Greta Dalen Belbuvegen 8, 7045 Trondheim (privat) (mobil) Lise-Marte Vikse Kallåk Erling Skjalgssonsgt Haugesund (privat) (mobil) Bente Bolstad Sverdrupsgt. 19, 0559 Oslo (mobil) Pål Stavrum Boks 784, 7651 Verdal (mobil) Akers Morten Golimo Humleveien 28, 1356 Bekkestua (privat) (mobil) Aust- og Vest-Agder Bergen/Hordaland Ingebjørg Jensen Dag Hammarskjøldsvei Fyllingsdalen Adresser og lokalkontakter (privat) (mobil) Buskerud Hans Kristian Gentz Øvre Storgate 113, 3018 Drammen (mobil) Finnmark Kari Bekkevold Trondenesveien 15, 9404 Harstad (mobil) Haugesund Lise-Marte Vikse Kallåk Erling Skjalgssonsgate Haugesund (privat) (mobil) Hedmark Bjørn Kvaal Liaveien 32, 2335 Stange (privat) (jobb) (mobil) Helgeland og Salten Thor-Wiggo Skille Kryddermoen 11B 8050 Tverlandet (privat) (mobil) Hålogaland Møre og Romsdal John Roald Pettersen Myrvang 2, 6011 Ålesund (privat) (jobb) (mobil) Nord-Trøndelag Pål Stavrum Boks 784, 7651 Verdal (mobil) Oppland Oslo Lars Aarønæs Svenskerudveien 6, 0680 Oslo (privat) (jobb) (mobil) Rogaland Guro Waksvik Granneslia 3, 4044 Hafrsfjord (privat) (mobil) Sogn og Fjordane Oddrun Midtbø Kvamsviki, 6856 Sogndal (privat) (mobil) Sør-Trøndelag Anne-Lise Aakervik Kongensgate 91b 7012 Trondheim (privat) (mobil) Telemark Aslak Thorsen Kragerøveien 58, 3770 Kragerø (privat) (jobb) (mobil) Troms Vestfold Vigdis Askjem Dahl Sentrumsbygget, boks Tjøme (privat) (jobb) (mobil) Østfold Oppdatert per via Frilanskalenderen Temamøter rundt omkring i landet og landsseminar til høsten. Her er kalenderen over aktiviteter i Frilansjournalistene/NJs regi. Torsdag Sommer/høstfest på Hovedøya. Følg en årelang tradisjon og vink farvel til sommeren på Revierhavna kro. Vi tar båten fra Vippetangen klokka Påmelding til Lars Aarønæs, Onsdag Onsdagsmøte på Kafe Celsius. Tema ikke bestemt Landsseminar i Stavanger. Tittel: Myggen mot elefanten. Mer info følger etter hvert på nj.no/frilans - les også egen sak i denne utgaven av Frilansjournalisten. Oppdatert per Utvalgte bilder fra medlemmene. Send bilder til oss. Det er plass til 2-3 bilder hver gang. Send til: og skriv kort tittel, stedsnavn, ditt navn og epost. Duer over kirke, foto: Anne-Lise Aakervik. Vegg i Siena, foto: John Roald Pettersen. Neste utgivelse kommer den 27. september 2006 og utkommer både på papir og nett.

Oppdag. Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer 8 2006 www.nj.no/frilans

Oppdag. Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer 8 2006 www.nj.no/frilans v Leder, side 2 Nylig ble en av våre medlemmer utsatt for sosial dumping av Østlandets Blad. Etter en omfattende jobb, ble han avspist med 1200 kroner, og alle forsøk på å forhandle, har strandet. Dette

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. juni 2010 kl 08.30 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Hilde Tretterud deltok under

Detaljer

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 42 31. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

11. Svak nedgang i opplagstala for avisa

11. Svak nedgang i opplagstala for avisa Kulturstatistikk 2004 Aviser og periodika. Svak nedgang i opplagstala for avisa Talet på aviser held seg stabilt i Noreg, medan opplagstala fell. Dei to siste åra har opplagstala gått ned med om lag 67

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening 31.12.2013 for redaksjonelle medarbeidere AVISOVERENSKOMSTEN Om statistikken: MBLs sstatistikk er laget med grunnlag i opplysninger som er sendt inn av MBLs

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Noe du ikke skulle sett

Noe du ikke skulle sett 18. januar 2005 Avdeling for mediefag Høgskulen i Volda Noe du ikke skulle sett ERLING SIVERTSEN I dette innlegget stiller jeg spørsmål ved om ikke kameramobilen, fotografiene folk tar med den og tipsene

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN

Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN Sak 2014-30 Kommende NR-arrangementer - møteplan Siste del av topplederseminaret som NR Kompetanse arrangerer i samarbeid med Institutt for Journalistikk,

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a Mental Helse Side 1 av 6 styremøte 1.3.16-1a Sted: Fjordgata 19 Dato: 1.3.2016 Innkaller: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-18.30 Innkalt: Janne K S Lauve, Britt Inger Johansen, Ingvild M. Kvisle, Jan

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Årsrapport 2008 GENERELT STYRET LOKALKONTAKTER

Årsrapport 2008 GENERELT STYRET LOKALKONTAKTER Årsrapport 2008 GENERELT Året som ligger bak oss har vært preget av kampen om opphavsretten. Allerede dagen før fjorårets årsmøte arrangerte FJ et seminar der dette sto i fokus, og det skulle vise seg

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye?

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? NOTAT Til: Landsstyret Dato: 09.10.2012 Saksnummer: 12-533 Rekruttering strategi 2012 Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? Antallet medlemmer i NJ økte jevn og trutt frem til 2009. Man så opplevde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Av Arnfinn Kjelland Versjon 17.1.2003 Innhald Innhald...1 Pålogging...1 Framsida på Studentweb...2 Semesterregistrering epostadresse...3

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC

Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC Det finst mange bildeprogram som kan overføre bilde frå kamera nærmast automatisk. Også Windows har eit slikt alternativ. Men vi skal bruke ein metode

Detaljer

1. Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om ting dere lurer på og velg ut ett hvor dere kan gjøre egne undersøkelser.

1. Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om ting dere lurer på og velg ut ett hvor dere kan gjøre egne undersøkelser. Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen. Lag et vitenskapelig prosjektarbeid rundt noe dere lurer på, og send inn en rapport før fristen 1. mai. Det er ingen

Detaljer

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 1 Forsand kommune INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOT Du gløymer vel ikkje at det er tid å søkja produksjonstilskot og avløysartilskot seinast torsdag den 20.januar?

Detaljer

Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen

Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen Arbeiderbevegelsens Presseforbund Til alle medlemmer og avdelinger Oslo 17-3-2015 Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen Vi viser til tidligere innkalling til seminar og landsmøte i Arbeiderbevegelsens

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Innhald. Værlam Gamalnorsk spælsau VILLSAU. Vaksen villsauvær for sal. Risbitvær for sal (NKS) Nummer 41 24. oktober 2011.

Innhald. Værlam Gamalnorsk spælsau VILLSAU. Vaksen villsauvær for sal. Risbitvær for sal (NKS) Nummer 41 24. oktober 2011. Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 41 24. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

M/S Hamen er en verkebyll for hele fartøyvernmiljøet i Norge

M/S Hamen er en verkebyll for hele fartøyvernmiljøet i Norge Østfold 02.08.2011 M/S Hamen er en verkebyll for hele fartøyvernmiljøet i Norge Den gamle lastebåten har ligget i grensefjorden mellom Sverige og Norge på svensk side siden 2005, og betegnes som et stort

Detaljer

Vekeplan for 5.klasse Veke 48

Vekeplan for 5.klasse Veke 48 Vekeplan for 5.klasse Veke 48 INFORMASJON: REFLEKSVESTKONKURRANSEN. Ha på refleksvest kvar morgon! Det blei ein fin tur til Vitengarden på fredag. Elevane var med på «musikkverkstad» og lærte å lage ulike

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1730 den 16. september og fra kl. 9.00 til 12.30 den 17.september. Dagsorden

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

1 RAPPORTERING AV DATA TIL MEDIELØNN

1 RAPPORTERING AV DATA TIL MEDIELØNN 1 RAPPORTERING AV DATA TIL MEDIELØNN 1.1 Funksjonærer Feltene Feltene skal plasseres i nedenstående rekkefølge i fila. Se under det enkelte feltet hvilket format det skal stå i, samt en forklaring av innholdet.

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer