Når våre ærede kolleger med de faste lønningene gir seg til å bruke frilansbegrepet som et skjellsord, kommer vi til å si ifra.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når våre ærede kolleger med de faste lønningene gir seg til å bruke frilansbegrepet som et skjellsord, kommer vi til å si ifra."

Transkript

1 v Leder, side 2 Når våre ærede kolleger med de faste lønningene gir seg til å bruke frilansbegrepet som et skjellsord, kommer vi til å si ifra. Redaksjonen er avsluttet Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer Fuskeyrket? En sak har som regel flere fasetter. Likeså sommerens "skandale-oppslag" om frilansjournalisten Bjørn Benkows portretter av verdensberømte kjendiser. Leder Jørn Wad og redaktør Hans Kristian Gentz setter fokus på dette sensible tema i to kommentarer til debatt. Les leder side 2 og kommentar på side 9 Nødhjelp til Ukraina og Serbia side 4 Bli en hai i Photoshop side 6 Frilanskalenderen side 8 nr 5-06

2 Leder for Frilansjournalistene, Jørn Wad (ansv. red.) Frilansjournalistene utgitt av Frilansjournalistene/NJ, Boks 8793 Youngstorget, 0028 Oslo. Tel: Besøk: Torggata 5, Oslo Redaktør Hans Kristian Gentz, Produksjon og design FUTURELINE graphics, Styret Leder Jørn Wad Postboks 775, 3606 Kongsberg (jobb) (mob) (privat) Nestleder Gunnhild Sindre Markane, 6783 Stryn (privat) (mobil) Styremedlemmer (Varamedlemmer, se baksiden sammen med lokalkontakter) Birgit Røe Mathisen Nonshaugen 40b, 8015 Bodø (jobb) (privat) (mobil) Sissel Brunstad Velledalen, 6220 Straumgjerde (privat) (jobb) (mobil) Øystein Hagen Aurskogsgt. 5, 0655 Oslo (mobil) Sjur Anda Karmøyveien Stavanger (privat) (mobil) Inger Ellen Eftevand Orvin Leivset, 8210 Fauske (privat) (mobil) For ytterligere opplysninger om ansvarsområder, se nå Når våre ærede kolleger med de faste lønningene gir seg til å bruke frilansbegrepet som et skjellsord, kommer vi til å si ifra. Fuske-frilanser To media-begivenheter på ettersommeren har til sammen brakt fram en problemstilling som vi frilansere ofte møter. Vanligvis u-utsagt, skjult eller ubevisst. Nå har den blitt konkret, gjentatt og tatt form av den heksejakten vi journalister ofte deltar i. Bjørn Benkov har solgt journalistiske produkter uten rot i virkeligheten. Mens en medarbeider på jobb for Se og Hør blir konvertert til en frilanser vi fikk sneket inn når Høiby-bryllupet blir presentert i bladet på en måte som gjør at publikasjonen faktisk må ut med pengebeløp for å korrigere sin redaksjonelle praksis. Jeg forsvarer ikke faking av intervjuer, eller er særlig tilhenger av Se og Hør`s redaksjonelle linje. Men det er forunderlig at i begge de ovenstående sakene har det blitt gjort til et poeng at personene som omtales i så negative ordelag, er frilansere. Hvorfor har man et behov for å bringe inn vedkommendes privatøkonomiske forhold (at man har valgt å organisere sitt arbeide som frilanser) når man foregir å omtale noe helt annet, nemlig en diskusjon av journalistisk arbeidsmetodikk? Ustraffet skandalisering I begge tilfeller slår det meg at man hopper fullstendig bukk over redaktørplakaten, og det faktum at en redaktør har ansvaret for ALT som står i ens publikasjon. Om dette er annonser, journalistisk arbeide levert av fast ansatte desk-slitere eller innkjøpt frilansstoff, er fullstendig irrelevant. Om man altså ønsker å diskutere journalistisk håndverk. Dersom man i stedet er ute etter å skandalisere folk mest mulig, og finne opp mest mulig negativt å si om personen man skal omtale, er det kanskje naturlig å lete etter begreper som gjør at vedkommende står så fjernt som mulig fra en selv. Det er som kjent en av verdens enkleste hersketeknikker, dette: Oss og dem: Vi og frilanserne. De andre, de som er annerledes, de som ikke er som oss. De kan vi si en masse om, aldeles ustraffet. Akkurat som vi ustraffet kan si at vedkommende som gjorde den eller den kriminelle handling, var av utenlandsk opprinnelse. Eller at horene på Karl Johan er svarte. Frilansere er ingen dørmatte Poenget blir: Hvorfor velges denne språkdrakten i nettopp denne utgaven av heksejakt? Jo, for å ta avstand fra noe. Og man kan forstå behovet for å ta avstand fra handlinger man ikke liker eller ikke aksepterer. Men samtidig må man vokte seg vel så man ikke stigmatiserer en hel yrkesgruppe, og bidrar til en forflatning av en debatt som allerede i utgangspunktet er både vanskelig og kanskje til og med sår for noen. Frilansjournalistene arbeider kontinuerlig for å øke frilansjournalisters anseelse og bedre arbeidsforholdene for frilansere i Norge. Vi tar selvsagt avstand fra useriøst arbeidende journalister. Men det gjør vi enten de har den ene eller den andre privatøkonomiske organiseringen av sitt arbeide. Når våre ærede kolleger med faste lønninger gir seg til å bruke frilansbegrepet som et skjellsord, kommer vi til å si ifra. Og det skal vi fortsette med, til man innser at man bør holde seg for god til den slags. Å være frilanser betyr nemlig ikke at man kan behandles som dørmatte av dem som får sine faste lønninger hver måned. Det betyr at vi er like hardt arbeidende som enhver annen utøver av yrket. Vi er bare litt annerledes. Jørn Wad Leder, Frilansjournalistene.

3 Mer kunnskap. Bedre bilder. Canon EOS 1Ds Mark II 16,7 megapiksler 4 bilder/sek Fullformats CMOS brikke Varenr: Nikon D2Xs 12,4 megapiksler 5 bilder/sek Hele 3800 exponeringer på en oppladning Varenr: Canon EOS 1D Mark II N 8,2 megapiksler 8,5 bilder/sek SD og CF kort Varenr: Canon EOS 5D 12,8 megapiksler 2,5 LCD Fullformats brikke Varenr: Nikon D200 10,2 megapiksler 5 bilder/sek Magnesium Varenr: Canon EOS 30D 8,2 megapiksler 5 bilder/sek 2,5 LCD Varenr: Leica C-Lux 1 8 megapiksler 2,5 LCD Optisk bildestabilisator Varenr: Canon EF mm f/2.8 IS USM Bildestabilisator(IS) Fokuseringsmotor Blender 2.8 gjennom hele zoom området. Varenr: Canon XEED 50 Kompakt Super bildekvalitet Varenr: Amitech Traveldisk 40GB Lagringsenhet Rawfi l kompatibel Tar 16 forskjellige typer minnekort Varenr: EPSON Stylus Photo Pro blekkpatroner Pigmentblekk med lang holdbarhet Opptill a2 Varenr: EPSON Stylus Photo R blekkpatroner Pigmentblekk med lang holdbarhet Opptill a3+ Varenr: Oslo Bergen Trondheim Tlf: Tlf: Tlf: samme pris nett og butikk

4 Proffkurs til IJ Frilanser proffkurset i Frilansjournalistenes regi fl yttes fra Holmen Fjordhotell til Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Proffkurset blir lagt om en del, basert på de særlige utfordringene som frilansjournalister står overfor. Kurset tar utgangspunkt i at journalistikken læres andre steder, eller er lært før innmelding i FrilansJournalistene/NJ. Frilansernes fagpressedag Årsmøtet i Frilansjournalistene/NJ arrangeres i år som tidligere år den siste helgen i oktober. Selve årsmøtet foregår fredag 27. februar. Torsdagen i forveien er som tidligere år avsatt til heldags fagseminar. I år blir seminaret arrangert i samarbeid med Fagpressen/Den norske Fagpressens Forening, og har tittelen «Frilansernes fagpressedag». Revisjon av Frilanshandboka Frilanshandboka skal revideres, men i hvilken form den neste utgaven kommer i er ikke endelig klarlagt. Styret i FJ har begynt diskusjonene, og en viss meningsbrytning blir det sikkert også på FJ-årsmøtet i oktober. Så langt blir det foreslått at handboka først og fremst skal ta op spesifi kke frilansutfordringer, veilede i markedsføring og næringsdrift, og ikke være noen lærebok i generelle journalistemner. Det er også aktuelt å se revisjonen i samband med etablering av et senter for frilansere. Etikkdebatten går blant tillitsvalgte i FJ-styret. Under styrets konstituernde fagseminar i vinter innledet ansvarlig redaktør Tore Woje i Romerike Blad om etiske prinsipper i pressen, og fl ere lokalavis-redaktører kom med meningsytringer om hvorvidt frilansere hadde lavere fagetikk, og derfor lettere enn fast ansatte ville la seg bruke til å skrive magasinbilag med lavere terskel mot tekstreklame. Debatten fortsetter, nå med målspørsmål: - Trenger FJ å ha egne prinsippregler ut over de som er nedfelt i NJ og presseorganisasjonenes statutter og vedtak? (Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten mm.) - Hva skal de praktiske konsekvensene bli dersom nye regler blir innført, og hva skal sanksjonene være for dem som eventuelt bryter reglene? Hiv deg frampå, med innlegg på frilanslista og i FrilansJournalisten. Lokaldemokrati i FJ Lokaldemokratiet sprer sine fangarmer overalt, nå også i FrilansJournalistene. Det gjenstår ennå enkelte formaliteter for å få formalprosedyrene på plass, det blir neppe før under NJs landsmøte våren Men regionkontaktene blir nå valgt. Valgene foregår i ymse former. På forsommeren ble f.eks. regionkontaktene Lars Aarønes i Oslo og Morten Golimo for Akers valgt ved akklamasjon ved et vanlig onsdags temamøte på Celsius. Andre, gamle og nye, regionkontakter har blitt valgt bl.a. ved at FJ-medlemmene i regionen har fått epost med beskjed om at hvis de ikke har innvendinger, anses vedkommende for valgt. Trass alt er det bedre enn å få verv ved utpeking, eller etter prinsippet «den som ikke er ute av døra nå, må stå på lista». Av Øystein Hagen Nordiskseminar Hjelp til frilanskolleger i Ukraine og Serbia vedtatt På det fellesnordiske styremøtet i Kungälv i juni, blei Jens Rossen, Danmark, valgt til nordisk koordinator fram til Nordisk Styremøte i juni Jens leiar Policygruppa, representerer frilansarane i Norden når våre moderorganisasjonar har fellesmøter, er kontaktperson for IFJ og andre internasjonale presseorganisasjonar, held i trådane mellom dei ulike frilansorganisasjonane i Norden, med meir. Policygruppa er det nordiske Arbeidsutvalet som førebur fells-nordiske saker til nordisk styremøte for frilansarar. Sissel Brunstad er medlem frå norsk side, med Birgit Røe Mathisen som vara. Policygruppa førebudde sakene som var oppe til behandling på Nordisk Styremøte Kungälv, og her hovudsakene som blei vedtekene: I året som kjem, skal vi hjelpe våre frilanskollegaer i Serbia og Ukraina, med så vel moralsk støtte som praktisk hjelp. Dei lir begge stader av slagg frå tidlegare tider. Mellom anna blir det gjort forsøk på å presse frilansarar ut av kontorlokala deira i Serbia. Begge stader treng frilanskontora datautstyr, og vi går saman i ein fellesnordisk dugnad for å få tak i brukte, men godt anvendbare Pcar til dei. Vår fellesnordiske malingliste har blitt ein stor suksess, og nær 200 frilansarar i rundt 20 land er med! Styremøtet bestemte å tilby våre kollegaer på Færøyane, Island og styret i Finlands FAO, gratis medlemskap første året. Lista er elles finansiert av Norge, Sverige og Danmark. Vår svenske kollega Eva Ekelöf har utarbeidd ein fellesnordisk uttale, der vi slår ring om den individuelle opphavsretten. Policygruppa skal undersøke om vi kan få til ein fellesnordisk uttale om overutdanning i journalistikk- som er eit stort, fellesnordisk problem. Vidare blei Policygruppa pålagt å kontakte professor Robert Picard med tanke på eventuelt samarbeid om ei profesjonalisering av kontakta mellom oppdragsgivar og frilansarar. Det første møtet er alt fastsett til slutten av september. (Sjå elles art. om professoren anna stad i bladet). Vi bestemte også at vår islandske kollega Geir Gudsteinsson skal sjekke om det er mogleg å få arrangert Nordisk Seminar på Island om to- tre år. Gudsteinsson var svært entusiastisk og vil gjerne prøve dette. Neste års Nordiske Seminar blir arrangert i Danmark. Tid og stad bestemmer vårt danske vertskap etterkvart. Jens Rossens umiddelbare oppdrag, blir elles å representere nordiske frilansarar under møtet til våre moderorganisasjonar i Reykjavik i september. Av Sissel Brunstad Våre frilanskollegene i Ukraine og Serbia skal nå få bedret sine arbeidsverktøy ved hjelp av kasserte, men brukbare pc er. Målsettnigen ble vedtatt på Nordisk Seminar. Foto: Image Stock

5 Landetrundt Rapport frå ei Vestlandsk gråkollekyr Tomas Polvall i tenketanken Ein svensk grakatt, ein finsk kvithai, to danske hundar, ein sjiraff med uklar bakgrunn og ei vestlandsk gråkolle - kyr. Alle desse dyra og fleire til, møttes ved inspirasjonskjelda under den lyse nordiske sommarhimmelen i Kungälv i juni. Ved kjelda drakk dei grådig og åt godt, før dei drog vidare med fornya energi. Alt skjedde medan den svenske sommaren tok eit varmande famntak og let sola kaste 25 varmegraders skugge over Kungälv, skjærgården og 80 frilansjournalistar. Dei mange dyreslaga dukka opp på eit av dei mange givande seminara på årets nordiske frilanstreff, meir presist på Workshopen til reiseskribenten, frilanskollega, inspiratoren og den skånske pratemakaren Tomas Polvall. Etter 30 år i bransjen beretta han om sjølvopplevd skrivevegring, tap av sjølvkjensle og korleis kome seg på fote att. Alt dette for at vi skulle kunne dra nytte av metodane hans. Det er nettopp her dyra kjem inn i biletet. Men først om korleis han bekjempa skrivevegringa. Skriveredsle Tomas Polvall hevdar at redsla for å mislukkast er ein av journalistens verste fiende. Tomas agiterte med heile seg for at vi som skriv, må sjå på oss sjølve med kjærleiksfulle augo, godta oss sjølve med alle dei feil og manglar vi har. Godta at du mislukkast av og til. Skriv likevel! Skriv gjerne så dårleg du berre kan, for då får du deg ein god latter! Ein hjarteleg latter over eigne, elendige tekstar, får fram gutsen igjen, gjer skrivinga morosam. Eg måtte gå mange slike rundar med meg sjølv for å finne att trua på at eg kunne å skrive. Vår godeste Tomas reiser verda rundt, utstyrt med kresne utvalde skrivebøker, ein god penn og festar opplevingane på papiret same kvar han befinn seg. Han skriv konstant under reisene. På kafeear, på trappetrinn, i bakrom, på hotellrommet. Han skriv og skriv, side opp og side ned for hand. Så overfører eg det på PC på hotellrommet. Helst midt på natt når eg er trøytt. Når eg er som trøyttast, skriv eg best! Skrivelysta dyrkar han fram gjennom velvald musikk på full guffe. Slik kom han ut av ein lang periode med mange månaders skrivevegring musikk på fullstyrke, og så berre setje seg ned og skrive og skrive og skrive. Let pennen gå uten å tenke. Skriv du fort, rekk ikkje Dommaren å kome seg på banen. Kjem han fram i tankane, drep han med ein gong, og skriv berre på. Enno fortare! Slik ufarleggjer du Dommaren og kjem deg vidare i ditt kreative arbeid, erfarer Tomas. Skrivelyst Thomas Povall ga rom for fantasien, leiken med pennen på seminaret sitt. Han let oss transformere oss til det dyret vi aller helst ville være. I kledd fantasiens dyreham og med penn i hand, kvite ark, musikk som ljoma i lokalet og fem minutt til råvelde, skreiv vi så blekket spruta om våre kvardagliv. Om grakattens ville liv i svenske bakgårdar, finsk hai på tokt i den Botniske viken, om avslappande dansk hundetilvære, sjiraffens suverene oversiktsliv og om gråkollas frie vandring på saftige beiter under vestlandske tindar. Alle historiene blei skrivne i intens speed og med utrulege resultat. Thomas klarte å overtyde oss om at skrivesperre ikke eksisterar, berre vi lar fantasien og skrivehanda få fritt spelerom. Ta dette instrumentet i bruk når du står fast i tunge tekstar og ikkje kjem vidare. Eit lite avbrekk med skriveleik på fantasiens vingar gir skrivelyst! Denne vestlanske gråkolla drøvtygg enno, vel vitande om at nordisk beitemark gir næring for tyngre haust- og vinterdagar. Tekst og foto: Sissel Brunstad

6 i tiden! Tro, håp og integritet Skandale-journalist, er et ord jeg aldri har lest. Nå har det fi gurert i alle landets aviser og det reiser viktige spørsmål, særlig fordi mannen med den lite hederlige betegnelsen er en av oss. Som Jørn så rett påpeker det er på tide å reagere. Ikke bare fordi Bjørn Benkow er en av oss, men fordi veien mot juks og fanteri er lettere for frilansere enn for andre. Vi har ingen redaktør eller for den saks skyld desk, som automatisk etterprøver det vi gjør, og følger oss på veien mot målet. Vi kan i prinisippet, noe Benkow har vist, slippe unna bare saken er spisset hardt nok, eller griper om nyhetsverdi og leservennlighet i stor nok grad. Vi må derfor, mer enn noen gang, sørge for at det vi leverer er i tråd med kravene om journalistisk integritet, seriøsitet og kvalitet. Ekthet Benkow har fi gurert på Frilanslista i perioder. Det er en mann fl ere av oss har møtt, og han har vært en høyst iherdig frilanser i perioder. Dette er plutselig ikke en sak av typen det skjer andre, ikke meg. Nå handler det om oss som yrkesgruppe. For det første handler det om at vi må være bevisst nettopp det faktum, at frilansjournalist nå, på en negativ måte, er sjaltet ut som en egen yrkesgruppe, der juks forekommer. Vi, og mange andre, vet at dette selvsagt også gjelder alle som jobber fast for en redaksjon. Saker spisses, saker vinkles til det ugjenkjennelige for dem som har deltatt i den og det selger ofte som hakka møkk. Salg er bra, det er det vi lever av, men det er nå viktigere enn noen gang at vi gjør jobben vår, og den er ikke utelukkende å selge saker til best mulig pris. Integritet Jeg ser slik på det: Benkows feilgrep er en gylden mulighet for oss frilansere til å markere oss. Vi er plutselig blitt dem, en gruppe, som blir sett, om enn på feil grunnlag, denne gangen. Men vi kan bruke denne hendelsen til noe positivt. Først og fremst til å fremheve det vi driver med, som gjør oss annerledes enn redaksjonelle medarbeidere, men også til å markere oss som viktige bidragsytere til den daglige nyhetsfl ora, i aviser, ukeblader og tidsskrifter. Flere av oss har helt sikkert møtt utsagn av typen Vi har dårlig erfaring med frilansere. Vi har møtt dårlige betalere, useriøse redaktører, og ikke minst, vi har fått tusen spørsmål om hva som skiller oss fra andre, når vi stolt forteller om vårt daglige virke som løse fugler. Vi må rett og slett, alle som én sørge for at det vi leverer er førsteklasses stoff, som ikke får merkelappen fra en frilanser som en negativ betegnelse, men heller blir kategorisert som en god sak. Integritet, yrkesstolthet og seriøsitet er veien dit. Hans Kristian Gentz redaktør Bli en hai i Photoshop I oktober kan du få intensiv, praktisk innføring i grunnleggende digital bildebehandling i Oslo, Bergen og Trondheim. Visual Works v/atle Ilsaas holder i regi av Frilansjournalistene/NJ sitt gjennomprøvde todagers kurs på til sammen 18 timer i hver by. Bruk Frilansavtalen Under tarifforhandlingene mellom MBL og NJ ble det også drøftet MBL-avtaler for frilansere. Forslagene vakte liten begeistring i FJledelsen, som mener det er bedre å holde fast ved Frilanssatsene som modell, forhandle, og kjempe med nebb og klør mot etthvert forsøk på å undergrave frilansernes opphavsrett. Kurset gir forståelse for viktigheten av god arbeidsflyt - fra opptak til publisering - av digitale bilder for optimalt resultat. Produksjonslinjen blir gjennomgått trinn for trinn; viktige menyinnstillinger på kamera, histogram, overføring av bilder til pc, kvalitetsvurdering, navngiving av filer og mapper - arkivsystem - søkemetoder i arkiv, sikkerhetskopiering, skjermkalibrering, bilderedigering: nivåjustering/fargekorreksjon - beskjæring - retusjering - skalering - oppskarping, samt digitalt mørkeromsarbeide og optimalisering av bilder før ulik publisering. Kurset er tilpasset fotograferende journalisters behov for kvalitetssikring mot trykte medier eller internett. Det blir lagt vekt på praktisk arbeide med digitale bilder etter opptak. Ta gjerne med inntil fem problembilder for felles gjennomgang. Det er maksimalt tolv plasser på hvert kurs. Arrangør holder pc for inntil syv deltakere, si fra ved påmelding hvis du ønsker å benytte din egen. Ved flere enn syv deltakere er det to instruktører til stede. Deltakerne får tilsendt kurskompendium før, og kursbevis utstedes etter gjennomgått kurs. Det undervises hovedsaklig i bruk av bilderedigeringsprogrammet Adobe Photoshop Elements (ca.. kr. 900), som er en rimelig, men overraskende bra lett-versjon av Photoshop. Kunnskapen herfra gjør det lett å kjenne seg igjen i fullversjonen av Photoshop, hvis du senere skulle ønske å investere i den (ca. kr ). Mediadebatten Fakta om Photoshopkurset Forkunnskaper: Deltakeren må beherske vanlig bruk av Windows/Mac. Datoer (tir-ons): Bergen: okt. Trondheim: okt. Oslo: okt. Begge dager kl inkl. lunsj Lokaliteter vil bli oppgitt senere. Påmelding og pris: FJ lokalkontakter i de tre byene sender ut lokal invitasjon til kursene. Bindende påmelding samt kr. 500 til FJs lokalkontakter i Oslo, Bergen og Trondheim. Resten betaler FJ! Kursleder: Atle Ilsaas, mobiltelefon: Les mer om kurset på com Spørsmål: Ta kontakt med Ann-Magrit Berge, Kurs- og seminaransvarlig i FJ, no eller mobil Husk grunnreglen: INGEN kan publisere ditt stoff uten tillatelse fra deg, iht. Lov om opphavsrett. Det gjelder også i andre publikasjoner som utgis av samme utgiver, f.eks. nettavisa til papiraviser og kringkastingsstasjoner. Gjør noen det likevel har du krav på erstatning. NJ følger opp slike saker.

7 Mer kunnskap. Bedre bilder. RING: Alt i foto & video utstyr Proff forhandler Nettbutikk + butikk i 3 byer Vi sender over hele landet Med våre butikker i Oslo, Bergen og Trondheim, tilbyr vi deg det beste innen produktutvalg, I våre butikker kan du handle de mest kjente merkevarene, møte fageksperter og få de Youngstorget OSLO BERGEN TRONDHEIM FotoVideo Oslo Møllergata 9, Oslo. Tlf: Åpningstider: FotoVideo Bergen Nygaten 9, Bergen. Tlf: Åpningstider: FotoVideo Trondheim Munkegata 35, Trondheim. Tlf: Åpningstider: samme pris nett og butikk

8 Frilansjournalisten er ute igjen! Vil du bidra? Send epost til redaktør Hans Kristian Gentz B blad Returadresse: Frilansjournalistene/NJ Boks 8793, Youngstorget 0028 Oslo Varamedlemmer Greta Dalen Belbuvegen 8, 7045 Trondheim (privat) (mobil) Lise-Marte Vikse Kallåk Erling Skjalgssonsgt Haugesund (privat) (mobil) Bente Bolstad Sverdrupsgt. 19, 0559 Oslo (mobil) Pål Stavrum Boks 784, 7651 Verdal (mobil) Akers Morten Golimo Humleveien 28, 1356 Bekkestua (privat) (mobil) Aust- og Vest-Agder Bergen/Hordaland Ingebjørg Jensen Dag Hammarskjøldsvei Fyllingsdalen Adresser og lokalkontakter (privat) (mobil) Buskerud Hans Kristian Gentz Øvre Storgate 113, 3018 Drammen (mobil) Finnmark Kari Bekkevold Trondenesveien 15, 9404 Harstad (mobil) Haugesund Lise-Marte Vikse Kallåk Erling Skjalgssonsgate Haugesund (privat) (mobil) Hedmark Bjørn Kvaal Liaveien 32, 2335 Stange (privat) (jobb) (mobil) Helgeland og Salten Thor-Wiggo Skille Kryddermoen 11B 8050 Tverlandet (privat) (mobil) Hålogaland Møre og Romsdal John Roald Pettersen Myrvang 2, 6011 Ålesund (privat) (jobb) (mobil) Nord-Trøndelag Pål Stavrum Boks 784, 7651 Verdal (mobil) Oppland Oslo Lars Aarønæs Svenskerudveien 6, 0680 Oslo (privat) (jobb) (mobil) Rogaland Guro Waksvik Granneslia 3, 4044 Hafrsfjord (privat) (mobil) Sogn og Fjordane Oddrun Midtbø Kvamsviki, 6856 Sogndal (privat) (mobil) Sør-Trøndelag Anne-Lise Aakervik Kongensgate 91b 7012 Trondheim (privat) (mobil) Telemark Aslak Thorsen Kragerøveien 58, 3770 Kragerø (privat) (jobb) (mobil) Troms Vestfold Vigdis Askjem Dahl Sentrumsbygget, boks Tjøme (privat) (jobb) (mobil) Østfold Oppdatert per via Frilanskalenderen Temamøter rundt omkring i landet og landsseminar til høsten. Her er kalenderen over aktiviteter i Frilansjournalistene/NJs regi. Torsdag Sommer/høstfest på Hovedøya. Følg en årelang tradisjon og vink farvel til sommeren på Revierhavna kro. Vi tar båten fra Vippetangen klokka Påmelding til Lars Aarønæs, Onsdag Onsdagsmøte på Kafe Celsius. Tema ikke bestemt Landsseminar i Stavanger. Tittel: Myggen mot elefanten. Mer info følger etter hvert på nj.no/frilans - les også egen sak i denne utgaven av Frilansjournalisten. Oppdatert per Utvalgte bilder fra medlemmene. Send bilder til oss. Det er plass til 2-3 bilder hver gang. Send til: og skriv kort tittel, stedsnavn, ditt navn og epost. Duer over kirke, foto: Anne-Lise Aakervik. Vegg i Siena, foto: John Roald Pettersen. Neste utgivelse kommer den 27. september 2006 og utkommer både på papir og nett.

Oppdag. Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer 8 2006 www.nj.no/frilans

Oppdag. Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer 8 2006 www.nj.no/frilans v Leder, side 2 Nylig ble en av våre medlemmer utsatt for sosial dumping av Østlandets Blad. Etter en omfattende jobb, ble han avspist med 1200 kroner, og alle forsøk på å forhandle, har strandet. Dette

Detaljer

Rystende. reise. Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer 4 2006 www.nj.no/frilans. Les saken på side 5 og 6

Rystende. reise. Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer 4 2006 www.nj.no/frilans. Les saken på side 5 og 6 v Leder, side 2 Frilansjournalisten har tidligere etterlyst meninger, krav, synspunkter og innspill til styret og til bladet. (...) Overdrivelsen ville være stor, om noen hevdet at dette hadde resultert

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Kurs høsten 2008. Institutt for Journalistikk. www.ij.no. Søknadsfrist høstkursene: fredag 23. mai

Kurs høsten 2008. Institutt for Journalistikk. www.ij.no. Søknadsfrist høstkursene: fredag 23. mai Kurs høsten 2008 www.ij.no Institutt for Journalistikk Søknadsfrist høstkursene: fredag 23. mai KJæRE IJ-BRUKER! Velkommen til en høst med nye muligheter for faglig påfyll og utvikling! I høstkatalogen

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 2-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Morgenstemning over Gandsfjorden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Rapport fra studentutvalgets arbeid

Rapport fra studentutvalgets arbeid a) Rapport fra studentutvalgets arbeid 1 Innhold Kap 1. Oppsummering og samlede forslag s. 2 Kap 2. Utvalget, bakgrunn og mandat s. 5 2.1 Historie og bakgrunn 2.2 Utvalgets arbeid 2.3 Om forskning og stipend

Detaljer

Lektorbladet. Åpne løsninger fungerer ikke. Magasin for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Åpne løsninger fungerer ikke. Magasin for fag, kultur og utdanning Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nye Hamar katedralskole kostet over 649 mill. kroner, men må bygges om Åpne løsninger fungerer ikke Nr. 1-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed

Detaljer

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Vekst for trearkitektur s5 Medlemsbedriften Kolbjørnrud sag s 6-8 Nytt om PEFC for bygdesager s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

I medias søkelys s. 8. Mindre smerte for de minste s. 3 Visjonær direktør s. 5 Kamp mot ekstrem muskelstivheit s. 23 NR1 2007

I medias søkelys s. 8. Mindre smerte for de minste s. 3 Visjonær direktør s. 5 Kamp mot ekstrem muskelstivheit s. 23 NR1 2007 Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR1 2007 I medias søkelys s. 8 Mindre smerte for de minste s. 3 Visjonær direktør s. 5 Kamp mot ekstrem muskelstivheit s. 23 Løft blikket nyt utsikten! Silje

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Fra vanntette skott til content marketing NJ, medlemmene og tekstreklame Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Innholdsfortegnelse Innledning 2 Del 1: Trond Idås og August Ringvold: Spørreundersøkelse,

Detaljer

Hør på meg. Hør på meg

Hør på meg. Hør på meg Nummer 1/2009 Hør på meg Side 1 Hør på meg Nr. 1 Feb 2009 Min hobby. (side 8) Har du litt ledig tid. Les i dette og kommende nummer om forskjellige hobbyer. I dette finner du blant annet stein og foto

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

Bibliotekaren. En fremtid med radiobrikker? Når en ambassade sponser bibliotek. Nyttig bakgrunn fra Eurobonus? Hvor liten biblioteksjef kan du være?

Bibliotekaren. En fremtid med radiobrikker? Når en ambassade sponser bibliotek. Nyttig bakgrunn fra Eurobonus? Hvor liten biblioteksjef kan du være? Bibliotekaren 3 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet En fremtid med radiobrikker? Når en ambassade sponser bibliotek Nyttig bakgrunn fra Eurobonus? Hvor liten biblioteksjef kan du være? Innhold Lederen

Detaljer

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 2 - Februar - 2011 Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord Innhold Lederen har ordet side 3 Årsmøter i BFs fylkeslag side 4 Fire av ti savner tilbakemeldinger

Detaljer

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere.

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere. Profilering i media Nedenfor kommer noen små tips til hvordan kretsen og gruppene kan profilere seg i media. Nå står jo som kjent mange kretsleirer for tur og mulighetene er mange for å promotere KFUK-KFUM-speiderne

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Delrapport fra Studentutvalget

Delrapport fra Studentutvalget Delrapport fra Studentutvalget 2 NJs Studentutvalg delrapport april 2006 Rapport studentprosjekt del 1 Studentutvalget legger her fram første delrapport fra sitt arbeid. Denne første delen inneholder litt

Detaljer

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 03-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: DIS-Tønsberg Hvem forsker hvor Kalenderforvirring Nytt medlemstilbud Vivestad Høstmarked Grunnkurs i slektsforsking DIZ Medlemsblad

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer