ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse s.2 Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.5 Dagsrytmen i SFO s.6 Årsplan(August-Desember) s.7 Årsplan(Januar-Juni) s.8 Planlagte aktiviteter på langdager og læringsmål som vi jobber med i SFO s.9 s.2

3 SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED REIPÅ SKOLE I henhold til kunnskapsløftet skal SFO bidra til utvikling av barnas sosiale ferdigheter og skape et godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. SFO skal være en trygg plass å være på utover skoletiden og være tilpasset barnas behov. SFO er barnas fritid. For oss er det viktig at barna får mulighet til å velge selv aktiviteter de opplever som utfordrende og artige. Rikelig tid til frilek, samt et ukentlig utvalg av mer strukturerte aktiviteter, ser vi på som viktig for å imøtekomme barnas ønsker og behov for selvbestemmelse. Utvikle barnas sosiale ferdigheter! SFO ser det som en viktig oppgave å lære barna å ta ansvar for fellesskapet, ta hensyn og vise respekt for hverandre. Vi vil også jobbe for at barna skal lære å samarbeide og vise empati overfor hverandre. Dette ønsker vi å stimulere under lek og daglige rutinesituasjoner. Gjennom leken får barn en særskilt mulighet til å lære seg å kommunisere og samhandle med andre. SFO blir dermed en viktig læringsarena for utvikling av barns evne til positiv samhandling med jevnaldrende og voksne. For å skape et trivelig og trygt fritidstilbud for barna, synes vi det er viktig at virksomheten i SFO er preget av: Fri lek, og rett til å velge selv. God tilrettelegging for ulike aktiviteter. Struktur (regler og dagsrytme). Grenser, trygghet, tilhørighet og omsorg. Anerkjennelse. Vennskap på tvers av alderstrinnene.(1-4 trinn) Mulighet for å utvikle ansvar. Og ikke minst ha det trivelig og morsomt. Vi kan beskrive SFO slik: Sosialisering - Frihet - Omsorg. Pedagogisk leder : Rektor Else Andersen Ledende assistent : Irene Wilhelmsen Fagarbeider : Ann Kristin Skjellstad Fagarbeider : Nina Edvindsen Assistent: Hilde Skorbakk Lærling: Kristine Bang I år har vi 31 barn fordelt på 1 til 4 trinn. 11 fra første trinn, 9 fra andre trinn, 5 fra tredje trinn og 6 fra fjerde trinn. 15 jenter og 16 gutter. Helårs-SFO er på Neverdal skole. Dere må selv kjøre de fra og til. I store deler av den tiden de er på helårs-sfo vil det være en assistent fra Reipå skole som vil være der sammen med ungene. I løpet av sommerferien må ungene ha minst 4 uker ferie og 3 av disse må være sammenhengende. SFO holder stengt i juli. s.3

4 Samarbeid SFO og hjem. Et velfungerende samarbeid mellom hjemmet og SFO gjør oppholdet trygt og forutsigbart for ungene. Informasjonsutveksling er en viktig del av samarbeidet,og ansvaret for dette går begge veier. Stort sett alt av informasjon blir sendt via mail hjem til foreldre/foresatte. Ellers kan dere ringe oss på SFO`s mobiltlf eller , eller sentralbordet Dere kan også sende sms på mobiltelefonen, noe som vi til daglig bruker og som fungerer bra for begge parter. Viktige beskjeder kan være lurt å sende på morgenen mellom kl og mens vi er på morgen-sfo og har tilgang til mobiltelefon. Hvis det er noe dere vil informere oss om i løpet av skoledagen må dere ringe sentralbordet Meldingsbøkene som elevene bruker i skolen kan også benyttes. Så har vi foreldremøte som blir avholdt i løpet av høsten. (oktober) Annet hvert år gjennomfører vi en brukerundersøkelse for å få tilbakemelding på brukerens erfaring med SFO både på det positive og det negative. Ordensregler SFO er en integrert del av skolens virksomhet. For å unngå forvirring, misforståelser og utrygghet gjelder skolens ordensregler på lik linje på SFO. Private leker som barnet har med seg må barnet selv ta ansvar for. NB! Dere må alltid gi beskjed når barna ikke skal være på SFO de dagene vi har fått opplysninger om at de skal være her. Det er av hensyn til sikkerheten for ditt barn at vi legger så stor vekt på dette. Måltidet. Måltidet inneholder et varmt måltid i uka. Det har vært makaroni, pølse og tomatsaus, risengrynsgrøt, grønnsaksuppe, fiskekaker, Taco, kylling og ris, fiskepinner og karbonader med mere. Syns vi har et variert og sundt tilbud. De andre dagene har vi brød/med mye variert og godt pålegg. Syltetøy kun en dag i uken. Ostesmørbrød er populært På tirsdagene har vi havregryn med melk,syltetøy eller sukker på. I tillegg får de frukt og grønnsaker både på tirsdager og ellers andre dager når vi har og det passer seg. SFO ønsker å ha fokus på sunne matvaner. Merking av klær. NB! Merking av tøyet er viktig Skifteklær Det er kjempeviktig at barna har liggende et ekstra skift med klær på SFO. Vi er mye ute og av erfaring så vet vi at det blir en del våte barn! NB! Dersom barna har brukt av det tøyskiftet vi har liggende på SFO, er det viktig å huske å sende med tilsvarende rent tøy tilbake. Regntøy og støvler. I SFO er vi ute i all slags vær. Sørg derfor alltid for at barna har med seg regntøy og støvler på skolen. s.4

5 Priser i SFO Timer pr. uke Pris pr. mnd 1-12 timer pr uke Kr Over 12 timer pr uke Kr Helårs SFO pr.mnd i 11 mnd Kr Søskenmoderasjon på 25 % for barn nr. 2, 3 osv. i skolen, men det gis også søskenmoderasjon hvis eleven har søsken i barnehagen. Matpengesatser for SFO i Meløy kommune 1 til 12 timer pr. uke Kr pr. mnd. i 10 mnd Over 12 timer pr. uke Kr pr. mnd. i 10 mnd. Helårs-SFO Kr pr.mnd. i 11 mnd. Det gis ingen søskenmoderasjon på matpenger. Et av satningsområdene ved vår skole er GRØNT FLAGG. Vi i SFO vektlegger: Kildesortering: Spesielt fokus på dette under og etter måltidet. Fysisk aktivitet : Faste utetider hver dag. Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter. Papirreduksjon: Hefter for å samle tegninger i og fokus på å gjøre tegningene ferdig. Gjenbruk: Vi skal lage bilder av ulike blad med høst som tema. Lage steintroll og skjellbilder. Lage ulike ting av kongler. s.5

6 Dagsrytmen i SFO For at timetallet på småtrinnet skal bli riktig må 1-4 trinn avslutte skoledagen kl første mandagen i hver mnd. Det vil si at SFO-dagen starter kl de mandagene. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Frilek inne. Kan gå ut etter kl Frilek inne. Kan gå ut etter kl Frilek inne. Kan gå ut etter kl Frilek inne. Kan gå ut etter kl Frilek inne. Kan gå ut etter kl En voksen tar imot barna som ikke skal ha leksehjelp og dekker på måltidet Registrering av de som har vært på leksehjelp Spiser brødmåltid Fast utetid, minst 30 min Inne/ute aktiviteter. De velger selv En voksen tar imot barna som ikke skal ha leksehjelp og dekker på måltidet Registrering av de som har vært på leksehjelp Spiser havregryn og frukt og grønt Fast utetid, minst 30 min Inne/ute aktiviteter. De velger selv En voksen tar imot barna som ikke skal ha leksehjelp og dekker på måltidet Registrering av de som har vært på leksehjelp Spiser brødmåltid Fast utetid, minst 30 min Inne/ute aktiviteter. De velger selv En voksen tar imot barna som ikke skal ha leksehjelp og dekker på måltidet Registrering av de som har vært på leksehjelp Spiser brødmåltid Fast utetid, minst 30 min Inne/ute aktiviteter. De velger selv De voksne tar imot barna. Fast utetid til kl en voksen og 2 elever lager i stand et varmt måltid Spiser det varme måltidet Inne/ute aktiviteter. De velger selv. I vinterhalvåret er vi en del i gymsalen og har ulike aktiviteter. s. 6

7 ÅRSPLAN i SFO 2014/2015 Måned Uke Aktivitet Læringsmål for sosial kompetanse August 34 Bli kjent med hverandre,oss voksne og SFO-lokalene. Bli kjent med rutiner og regler. Ta bilder fra ulike aktiviteter å henge opp på ei tavle i gangen. Være en venn. Inkludere andre barn i lek. September Oktober November Desember Oppretter forslagskasse hvor elevene kommer med forslag på aktiviteter. Medbestemmelsesmøte på møterommet der disse forslagene blir gjennomgått og drøftet med barna. Lager bilder av pressete høstblader. 19 sept. Tur til Tuven Henge opp nye bilder på tavla i gangen. Tur til Miljøparken. Høstferie. Foreldremøte 31 okt. Langdag i SFO Disco/drama/matlaging Nye maleteknikker Lager ting av det vi samlet inn fra fjæra (Steintoll og Skjellbilde) Forbereder førjulsaktiviteter. Starter opp med diverse juleaktiviteter som julekort, nisser og ellers julepynt. 21 nov. elevfri. Planleggingsdag for pedagoger og assistenter. SFO stengt- Gjør oss ferdig med juleaktiviteter. Vi har risengrynsgrøt med mandel i og nissen kommer med pakker. Siste skoledag før jul er 19 des. Kunne følge regler og ta imot beskjeder. Kunne bruke innestemme. Lære seg å henge opp ytterklærne og sette fottøyet fint på plass i gangene. Ha god bordskikk og være selvstendig ved matbordet. Utvikle empati. 52 og 1. JULEFERIE s. 7

8 Januar Uke 5 JULEFERIE (planleggingsdag for pedagoger og assistenter fredag den 2 januar) Første skoledag etter juleferien er mandag 5 januar. Vi går på skøyter hvis skøytebanen er islagt. Langdag i SFO. Inneaktiviteter og K&H Lære seg strategier for å mestre utfordringer og skuffelser, ha kontroll over eget sinne. Februar 9 Ake-konkurranse i bakken. Går på ski. Skifte ut bilder på tavla i gangen. VINTERFERIE Lære seg å vente på tur. Mars Tur i fjæra. Vi går på ski og skøyter. 11 Ski/akedag i Akebakkebua. Vi forbereder påskeaktiviteter. April 14 PÅSKEFERIE PÅSKEFERIE til og med tirsdag 7 april(planlegd. for ped og ass. SFO stengt) Disco i Gymsalen. Mai Tegner og fargelegger det norske flagg. Går i skramletog sammen med barnehagebarna mai. Fridag for alle. Helårs-sfo på Neverdal. Felles møte på møterommet hvor vi drøfter hva som har vært bra dette skoleåret og hva som vi bør gjøre annerledes neste skoleår. Vi inviterer de nye 6-åringene på besøk i SFO. Vi serverer et varmt måltid til alle. Juni Steker vafler og spiser ute hvis været tillater det. Hvis ikke spiser vi inne. Ny invitasjon til de nye 6-åringene på SFO Vi avslutter arbeid de har liggende og rydder og tømmer skuffene som de disponerer juni avslutter vi skoleåret med tur til Miljøparken og Hallen på Reipå. Kunne forholde seg til organisert aktivitet og fri aktivitet. Lære seg å vise respekt for andre. Få flere med i leken. Lære seg å løse konflikter og be om unnskyldning. s.8

9 Planlagte aktiviteter på langdagene i SFO 2014/15 19 september Tur til Tuven 31 oktober Disco/drama/matlaging 30 januar Vi er på skolen og har ulike aktiviter.( blir nok en del K&H) 13 mars Ski/akedag i Akebakkebua i Dalen. 19 juni Miljøparken og Hallen på Reipå Læringsmål for sosial kompetanse i SFO. Utvikle empati. Være en venn, aktiv inkludere andre barn i lek. Lære seg å løse konflikter og be om unnskyldning. Lære seg strategier for å mestre utfordringer og skuffelser, ha kontroll over eget sinne. Kunne følge regler og ta imot beskjeder. Ha god bordskikk og være selvstendig ved matbordet. Kunne bruke innestemme. Lære seg å vente på tur. Kunne forholde seg til fri aktivitet og organisert aktivitet. Mål for SFO ses i sammenheng med målene for 1-4 trinn. s.9

10

SFO VED ELVETUN SKOLE.

SFO VED ELVETUN SKOLE. SFO VED ELVETUN SKOLE. 2015/2016 Hei Og velkommen til Sfo ved Elvetun skole! Sfo står for skolefritidsordning, og er et frivillig tilbud til elever i 1. 4. klasse. Sfo skal være et leke- og aktivitetstilbud,

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

Infohefte for Lyngheim SFO

Infohefte for Lyngheim SFO Infohefte for Lyngheim SFO Høsten 2013 Våren 2014 INNHOLD 1. ANSATTE I SFO 2013/14 2. DAGSRYTME 3.1. DIV. INFO/FORMÅL/EIERFORHOLD 3.2. TILDELING AV PLASS 4. PLANLEGGINGSDAGER 5. PLASSTØRRELSE OG PRISER

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet. 1 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2010/ 2011

ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2010/ 2011 1 Innhold INNLEDNING... 3 HVEM JOBBER HVOR?... 4 OM AVDELINGENE... 4 TEMAARBEID OG SATSNINGSOMRÅDER... 4 IKT... 5 NATUR OG MILJØVERN... 5 Kildesortering... 5 Hagen

Detaljer

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD Vår visjon er: Ebbestad skole og barnehage er en god arena for mestring og utvikling Ved Ebbestad skole legger vi vekt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015 Innledning: Barns møte med naturen bringer tusenvis av spørsmål, opplevelser og utfordringer, som å smake, lukte, se, føle og snakke om det. Det er god næring

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

Starten på et nytt skoleår har alltid mange utfordringer og vi tar imot de nye utfordringene med glede og mot.

Starten på et nytt skoleår har alltid mange utfordringer og vi tar imot de nye utfordringene med glede og mot. Kjære foreldre og foresatte! Velkommen til et nytt SFO år. Ferien er over og sommeren går mot slutten. Vi håper dere alle har kost dere uansett om dere har vært i Ås, et annet sted i Norge eller i utlandet.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Velkommen til SFO ved Flå skole

Velkommen til SFO ved Flå skole Velkommen til SFO ved Flå skole Sist oppdatert september 2015 Litt om SFO ved Flå skole Skolefritidsordningen ved Flå skole er i «nybygget», i sammenheng med klasserommene for 1.-4. trinn. SFO, som eies

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013

MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013 MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013 FORORD Til foreldre, foresatte, eier, og andre interesserte. Barnehagedriften styres av Lov om barnehager m/forskrifter. Loven pålegger barnehagen å lage en årsplan,

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer