Leggingsveiledning DLW Linoleum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leggingsveiledning DLW Linoleum."

Transkript

1 Leggingsveiledning DLW Linoleum. DLW Linoleum fremstilles av naturlige, gjenbrukbare råstoffer som gir linoleumen følgende materialegenskaper som det må tas hensyn til ved legging: A. Reaksjon på fuktighet Linoleumens dimensjoner endres når den utsettes for høy fuktighet fra luft og undergulv samt fra fukten i limet. Derfor skal følgende punkter angående undergulv og lim overholdes. B. Gul film (tørkekammerfilm) Den naturlige filmen som oppstår under modningen av linoleumen i tørkekammeret, og som kjennetegnes av en gul farge, forsvinner når linoleumen utsettes for lys. Ved direkte sollys skjer dette etter kort tid, mens det ved kunstig lys eller svakt sollys kan gå lengre tid. Baner og fliser som skal legges sammen, skal derfor utsettes for de samme lysforholdene. C. Fargeforskjeller Fargebestandighet sikres fra fabrikken forutsatt at det aktuelle belegget stammer fra samme produksjonsparti og legges i nummerert rekkefølge. Det må maksimalt være 10 rullnumre mellom baner som legges inntil hverandre i samme rom. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan forekomme mindre fargeforskjeller. Gulvleggeren skal ved legging av belegget, kontrollere belegget for feil og uakseptable fargeforskjeller. Det er ikke mulig å reklamere på fargeforskjeller etter at gulvet er lagt. Det er lett å legge DLW Linoleum hvis følgende punkter overholdes: 1. UNDERGULV Alle undergulv som er og vil forbli tørre, plane, faste og uten sprekker, egner seg som undergulv ved legging av DLW Linoleum. DLW Linoleum bør legges på et sugende underlag for å sikre at limet hefter godt mot underlaget. Dersom undergulvet ikke har tilstrekkelig sugeevne, noe som f.eks. gjelder asfaltgulv, skal gulvet sparkles med en egnet sparkelmasse i tilstrekkelig tykkelse (minst 2 mm). Sement- eller gipsbundne, spenningsfrie sparkelmasser er normalt velegnet til dette formålet. Restfukt etter bygging i de sementbaserte undergulvene skal måles i henhold til Gulvbransjens anbefalinger, og må ikke overstige følgende: Materiale Maks. restfukt i underlag i RF % Sementbaserte < 85 undergulv Anhydrittgulv < LIM Til DLW Linoleum anbefales det kun bruk av lim uten løsningsmidler og med lav emisjon. Limet påføres med egnet tannsparkel som foreskrevet. Limleverandøren og DLWs anbefalinger skal alltid følges. Det skal brukes en hård limtype som herder hurtig. DLW Flooring anbefaler ikke bruk av universallim ved legging av DLW linoleum. Tilstrekkelig bruk av lim er gulvleggerens ansvar. Forbruk: Normalt forbruk er ca. 3,5 m2 per liter lim. DLW Linoleum: Sparkeltanning B 1, (ca g/m 2 ) DLW Linoleum på DLW Korkment: Sparkeltanning B 1, (ca g/m 2 ) Dispersjonslim kan også fås i ledende utgave med karbonstoff (svart) eller med avledende fibrer / kjemikalier (lyst). Ved legging på isolerende undergulv, for eksempel undergulv av støpeasfalt og sponplater, anbefaler vi bruk av et avledende klebemiddel slik at gulvene forblir antistatiske. Valg av et uegnet lim kan ha en negativ effekt på gulvets kvalitet. 3. OPPMÅLING OG FASTSETTELSE AV MENGDER 3.1.Baner For å finne ut mengden banevare det er behov for, skal banelengder og banebredder måles opp. Leggeretningen må derfor bestemmes før oppmålingen. Normalt er leggeretningen den samme som lysretningen i rommet. Tverrskjøter kan utføres ved baner som ender i døråpninger, nisjer og lignende. Sidedøråpninger, nisjer og lignende langs sidene, kan dekkes med strimler.

2 3.2 Fliser Fliser legges vanligvis i et sjakkmønster, men kan også legges parallelt. Når det gjelder fugeretning, kan de legges både parallelt og diagonalt. Ved oppmåling tas det utgangspunkt i den flaten som skal dekkes av fliser. Det må også beregnes et nødvendig tillegg til skjæring, og det gjøres basert på erfaring. Det må beregnes mer spill ved diagonal legging enn ved parallell legging, og ved skjevvinklede eller runde flater enn ved rettvinklede. 3.3 Trappetrinn Trappetrinn skjæres til av banevare. Ved belegg med mønster i lengderetningen, skal dette løpe parallelt med trappetrinnkanten. Dette gjelder også for trappeavsatser. Mengden beregnes ut fra antallet trinn som kan skjæres ut av hver enkelt bane. Ved svingtrapper skal det lages sjabloner. 4. LAGRING, AKKLIMATISERING OG LEGGEBETINGELSER Korrekt lagring av gulvbelegget er en forutsetning for at elastiske gulvbelegg skal beholde sine leggetekniske egenskaper. Gulvbelegget skal oppbevares i tørre, normalt tempererte rom. Ved oppbevaring av fliser må man stable maksimalt åtte kartonger oppå hverandre. Ruller oppbevares stående. Hvis elastiske gulvbelegg oppbevares ved for lave temperaturer, kan ikke en feilfri legging garanteres. Under leggearbeidet skal både romtemperaturen og undergulvstemperaturen være C (ved gulvvarme anbefales C), og den relative luftfuktigheten skal være % RF (ideelt mellom 40 og 60 %). Disse temperaturene og forholdene skal være opprettholdt min. 3 dager før legging og 7 dager etter. Også ved riktig temperatur skal man la belegget akklimatiseres. Derfor anbefales det å skjære til banelengdene dagen før legging. DLW Linoleum bør deretter stå løst sammenrullet i rommet der belegget skal legges eller i et rom med tilsvarende forhold for å tilpasses romtemperaturen (min. 17 C) og den relative fuktigheten, natten over. Belegget som legges i et rom, skal ha samme produksjonsnummer, og rullene skal legges i nummerert rekkefølge. 5. LEGGING 5.1 Baner Selv om det skal brukes sveisetråd i fugene, anbefales det å renskjære begge banekanter min. 2,0 cm ettersom det kun er en renskåret kant som gir en garantert pen skjøt. DLW Linoleum PUR skal renskjæres. Den første banekanten skjæres lett med en kantskjærer eller strimmelskjærer. Den andre kanten skjæres etter limingen. Merk den overliggende banekanten med en risseku langs den allerede renskårne banekanten, og skjær deretter av strimlen med en krokkniv Tilskjæring av skjøter Skjøtetilskjæringen skal alltid utføres slik at det mellom banene er en åpning på 1 2 mm. Snittet utføres loddrett eller litt på skrå (underskåret) Tverrskjøter Tverrskjøter ved korte baner kan skjæres på passende måte før limingen. Ved lengre baner er det praktisk at tverrskjøtene først skjæres når det meste av flaten er lagt ned i limet. 5.2 Fliser Linoleumsfliser blir stanset ut av banevare på bestilling og skal legges innenfor 8 uker etter leveringen. Flisene skal oppbevares i tørre og varme lokaler. Alle fliser skal legges omgående etter at de er tatt ut av innpakningen. Våre anbefalinger om liming står i punkt 6.2 a) Parallellegging Før leggingen strekkes en snor parallelt med hovedveggen i rommet. Veggavstanden er et multiplum av flisestørrelsen minus ca. 1 cm. I korridorer og ganger kan det måles fra den laveste dørterskelen, i stedet for fra veggen. På denne linjen markeres så startpunktet. Det anbefales å legge nesten hele fliser på steder som er mest iøynefallende, f.eks. ved hovedinngangen. Her bør smale striper unngås. Fra startpunktet legger man så ut en rad løse fliser langs snoren. Disse flisene holdes på plass ved å stable fliser eller flisekartonger oppå dem. I store rom skal denne fliserekken ligge til det tilgrensende området er ferdig lagt. I små rom er det nok å la én flis bli liggende som holdepunkt. b) Diagonal legging Først deles rommet symmetrisk inn, og romaksen fastsettes ved hjelp av en snor. Deretter skal man undersøke hvordan flisene ender opp ved veggene og hovedinngangen. Diagonalen av en flis er lengden på platesiden x 1,4. Hvis det nå viser seg små trekanter her, forskyves romaksen sidelengs med en firedel av diagonalen. Det samme gjelder for startpunktet. I asymmetriske rom fastlegges parallellen ved

3 hjelp av en snor i en avstand til hovedfrontsiden som svarer til et multiplum av flisediagonalen minus ca. 1 cm. Også her skal det tas hensyn til at det ved hovedinngangen kun skal ligge nesten hele fliser og derimellom halve, men aldri små trekanter. Det legges deretter ut en dobbel rekke med løse fliser langs snoren. Den første fliserekken skal ligge på snoren med hjørnene mot hverandre, mens den andre fliserekken skal berøre snoren med hjørnene. I store rom legges det så ut en diagonal fliserekke fra startpunktet. Denne fliserekken benyttes som grunnlinje for leggingen. I små rom er det nok å la én flis bli liggende som holdepunkt. Etter limingen av flaten skjæres kantflisene til med en krum eller trapesformet kniv. 5.3 Trappetrinn Opptrinn og tråkketrinn skjæres til etter mål og alltid i rullens lengderetning. I svingtrapper overføres formen av trinnene med en mal eller ved hjelp av vinkel og linjal. Forkanten tilpasses ved bruk av risseku. Langsgående mønstre skal gå parallelt med trappekanten. 6. LIMING 6.1 Baner Gulvbelegget fullimes i henhold til limprodusentens anvisninger. Valg av riktig tannsparkel, jevnlig utskifting av tannsparkel samt grundig tilstrykning/valsing, slik at limet fordeles godt på baksiden, er av stor viktighet. Kontroller fortløpende at baksiden er godt fuktet med lim. Det gjøres ved å løfte materialet jevnlig under-arbeidet. Banene slås tilbake til midten av rommet. Limingen begynner ved den midterste banen. Limet til den andre banehalvdelen skal slutte til nøyaktig ved limgrensen for første halvdel. Banehalvdeler som er tilskåret med tett tilskjæring til de avgrensende romdelene, f.eks. dørterskler og karmer, limes først. Etter at limet er påført og har hatt den nødvendige åpningstid eller ventetid (se produsentens anvisninger), legges banene i limet. Det må ikke være luftblærer. Luftblærer konstateres ved "hammerskaftmetoden" og fjernes ved å stryke den innelukkede luften ut på siden. Sørg for å fjerne spennet i belegget ved endene. Dette gjøres ved å løfte enden fra gulvet for deretter å kna den godt på plass. Om nødvendig skal alle skjøter og kortender belastes helt til de holdes fast til gulvet av limet. Ved våtliming skal det i første omgang trykkes forsiktig på skjøtene med egnet verktøy, slik at limet ikke presses vekk. Først når limet er fast og kleber, skal skjøtene osv. utsettes for et kraftigere-trykk. 6.2.Fliser Etter påføring av lim begynner leggingen av flisene som er lagt ut som holdepunkt eller -linje. I store rom anbefales trinnvis legging for å unngå forskyvninger. For oversmitting på baksiden må flisene omhyggelig gnis/valses eller trykkes ned. Gjenta om nødvendig. 7. FUGEAVSLUTNING (sveising av skjøter) Det anbefales å sveise skjøtene med sveisetråd i rom hvor skjøtene skal beskyttes mot inntrengende fukt. Ved legging på DLW Korkment Special, sponplater, eller sementgulv med gulvvarme, skal det alltid trådsveises. Sveisingen må først forets når limet har herdet. Limprodusentens anvisninger skal følges. Avhengig av limtype og romklimatiske forhold kan limets herdetid vare i opptil flere dager. Skjøtene freses opp ved hjelp av en fugefreser/fugehøvel ned til juten hvis materialtykkelsen er på 2,0 eller 2,5 mm. Hvis materialet har en tykkelse på 3,2 4,5 mm, freses fugen ned til en dybde på 2,5 mm.fugebredden bør være 3,5 mm.rens deretter fugen omhyggelig. For å unngå skader på linoleumsoverflaten anbefaler vi at det anvendes hurtigsveisedyse, (Ø5) med smal luftutgang. Sveisetemperaturen skal være ca C, arbeidshastigheten skal være ca. 2,5 3,0 m per min. Overskytende smeltetråd fjernes i to omganger. Straks etter at tråden er lagt ned, fjernes overskytende smeltetråd mens den stadig er varm, med en månekniv med førerjern. Når smeltetråden er avkjølt, fjernes overskytende smeltetråd kant i kant med den ferdige gulvoverflaten med en "sløv" månekniv. Obs! Linoleum som ikke utsettes for lys, kan gi fargeforskjeller mellom linoleum og smeltetråd. Linoleumens fargetone tilpasser seg fargen på smeltetråden når linoleumens gule film har forsvunnet. 8. DLW KORKMENT SOM UNDERLAG Det bør kun brukes DLW Korkment for å dempe trinnlyd ved bruk av DLW Linoleum. DLW Korkment kan legges på alle klargjorte undergulv. Baneretningen bør være den samme som selve gulvbeleggets, mens skjøtene skal plasseres minst 50 cm forskjøvet. Baneskjøtene overlappes og skjæres sammen med et dobbeltsnitt, hvor det skjæres gjennom begge lag langs en linjal. Til liming brukes dispersjonslim.

4 Først når limet er helt herdet, vanligvis dagen etter, kan leggingen av gulvbelegget starte. Limforbruk ved legging av DLW Korkment: Lim Kniv Forbruk Dispersjonslim B g/m GULVVARME DLWs gulvbelegg kan vanligvis legges på undergulv med gulvvarme. Forskjellige former for gulvvarme: Elektriske varmeanlegg varmes opp med nattstrøm og avgir denne opplagrede varmen om dagen. Varmtvannsoppvarmede-gulv har en underkonstruksjon som varmes opp med vann som har en fremløpstemperatur på maks. 60 C. Varmeanlegget fungerer altså som direkte oppvarming. Gulvbeleggene har så liten varmegjennomgangmotstand at de i praksis er uten betydning for driften av varmeanlegget. Klargjøring av undergulv med gulvvarme: Når det gjelder undergulv, skiller man mellom tørre og våte konstruksjoner. 9.1 Tørrkonstruksjoner kan bestå av anhydritteller gipsplater. Sponplategulv med gulvvarme anbefales ikke på grunn av dimensjonsendringene som skjer i platene ved uttørking. Gulvbelegget limes direkte på plategulvet. 9.2 Våtkonstruksjoner er hvor varmerørene eller - kablene er støpt ned i den underste halvdelen av det flytende sement-, betong- eller anhydrittundergulvet. Installatøren skal påse at all fuktighet som oppstår på grunn av varmevirkningen, slipper ut før gulvbelegget legges. Varmeanlegget skal derfor varmes gradvis opp etter at undergulvet er ferdig herdet, altså minimum 21 dager etter at undergulvet er lagt, med en økning av fremløpstemperaturen på 5 C per dag, og skal deretter holdes på maksimumtemperatur i minst 3 dager. Deretter skal anleggets fremløpstemperatur reduseres gradvis med maks. 10 C per dag. I løpet av denne prosessen, dvs. hevingen og senkingen av temperaturen, skal rommet være godt ventilert, uten at det oppstår gjennomtrekk. Det er varmeanleggets installatør som har ansvaret for at disse krav oppfylles, og det skal lages en attest som dokumenterer dette. Denne attesten erstatter fuktighetsmålingen som gulvleggeren vanligvis foretar, ettersom det vanligvis ikke kan utføres en fuktighetsmåling på undergulv med gulvvarme. Etter sparkling av undergulvet, kan gulvbelegget legges. Gulvbelegget hellimes med et lim som er spesielt beregnet for gulv med gulvvarme. Gulvtemperaturen ved leggingen bør være ca C. Varmeanlegget kan tas i bruk 3 5 dager etter leggingen. Her må fremløpstemperaturen maksimalt økes/senkes med 5 C per døgn. Fuktmålinger kan foretas som beskrevet av Gulvbranchens, forutsatt at det på forhånd er merket av målepunkter på gulvet som sikrer at man ikke skader varmelederne. Overflatetemperaturen på gulvbelegget må aldri overstige 28 C. 10. LEGGING AV DLW LINOLEUM LCH MED AVLEDNING Kravet til gulvets motstand til jord på < 1 x 10 8 kan oppfylles ved legging av DLW linoleum LCH. Et gjennomgående kopperbånd legges midt under hver fliserad eller beleggbane. Kobberbåndene skal forbindes på tvers ved hjelp av to bånd. To steder i rommet (ved større rom over 40 m² ett ekstra sted per 40 m²) skal det etableres tilkoblingsmuligheter. Ved legging av DLW Linoleum LCH med avledning tilbyr DLW Flooring kobberbånd i ruller à 50 meter. Kobberbåndene limes med avlede lim til undergulvet før belegget legges. Det skal fremgå av anbudsdokumentene hvor kobberbåndene skal føres opp langs veggen. Jording skal utføres av autorisert elinstallatør Det anvendte ledende limet skal være permanent ledende. Ikke alle ledende lim kan anvendes hvis kravene skal oppfylles. Under og etter liming skal temperaturen i luft og undergulv være C og luftfuktigheten ligge mellom 35 og 75 % RF. Gulvbelegg skal akklimatiseres i minst 24 timer før legging. Hold avstand til rør

5 og lignende som kan gi falske jordforbindelser. Avledningsevnen bør av sikkerhetsmessige grunner kontrolleres av en uavhengig part før gulvet tas i bruk. Gulvet skal testes i henhold til DS/EN Hvis gulventreprenøren skal stå for kontrollen, skal dette fremgå av anbudsdokumentet DLW LCH med dobbeltkrav DLW Linoleum LCH kan legges der det stilles dobbeltkrav i henhold til DIN 57100/VDE 0100 T410. Veiledning for rengjøring og vedlikehold av statisk avledende / ledende gulvbelegg kan fås ved å kontakte DLW Flooring eller på 11. RENGJØRING OG PLEIE Gulventreprenøren skal gi kunden en skriftlig veiledning for pleie av gulvbelegget. Følgende veiledning kan lastes ned fra eller fås ved å kontakte vårt kontor på tlf : Rengjørings- og pleieanbefaling for DLW Linoleum PUR Linoleum LPX 12. SPESIELT 12.1 Kontorstoler med hjul + stolben EN 425 / EN For å kunne brukes på elastiske gulvbelegg må kontorstoler med hjul utstyres med hjultype W, det vil si med myke hjul eller avhengig av inventar mykt underlag som f.eks. filtknotter. For å unngå skader på belegget spesielt på skoler og lignende, må man sørge for at kontaktflater på stoler og lignende inventar er myke, avrundede og uten skarpe kanter. Man må ta høyde for dette ved anskaffelse og bruk av kontorstoler og vanlige stoler Brennmerker Linoleumsbelegg er motstandsdyktige overfor glør Misfarginger Ved lengre tids kontakt med gummi kan gummien etterlate permanente misfarginger på linoleumsgulv. Eksempler på mulige årsaker kan være kontakt med: bildekk, tildekkingsmateriale, hjul eller bein på vaskemaskiner, kjøleskap m.m. Disse permanente misfargingene oppstår på grunn av migrering. For å unngå permanente misfarginger anbefaler vi bruk av lyse hjul av polyuretan. Hvis dette ikke er mulig, så må hjul/bein plasseres på et egnet underlag. Bitumenbasert asfalt, mineralolje, fett og farget skokrem vil misfarge gulvbelegget. Spesielt lyse gulv utsatt for høy trafikk, kan raskt bli misfarget hvis de er lagt på steder der det er direkte utgang til asfalterte gater, i kjøkkener eller på kontorer, på bensinstasjoner og bilverksteder Tildekking Det anbefales ikke at det tapes direkte på gulvet. I så tilfelle, hvis det allikevel gjøres så kontakt leverandøren av tapen for å kvalitetssikre at tapen er egnet for bruk på vinyl/linoleum. I byggeperioden bør alle gulv tildekkes med egnet materiale for å beskytte gulvene mot skader og forurensing. Hvordan gulvene bør tildekkes er avhengig av belastning som gulvet utsettes for i byggeperioden og frem til gulvene tas i bruk. Bl.a. for å unngå at det oppstår blærer på gulvene så bør man ikke fjerne tildekkingen før limet er herdet. I hardt belastende arealer anbefaler vi at man supplerer vanlig tildekking med av bl.a. treplater. Viktig! Tildekkingsmaterialet skal vøre diffusjonsåpent og må ikke smitte til gulvbelegget under. Tildekking med plast og såkalt melkepapp må ikke forekomme, da disse ikke er diffusjonsåpne! Leggingstekniske spørsmål kan stilles til: DLW Flooring Tlf: E-post: Denne utgaven erstatter alle tidligere leggeveiledninger for dette produktet.

Leggeanvisning DLW Naturecore. Forbruk:

Leggeanvisning DLW Naturecore. Forbruk: Leggeanvisning DLW Naturecore DLW Naturecore fremstilles av naturlige, gjenbrukbare råstoffer Fargebestandighet sikres fra fabrikken forutsatt at det aktuelle belegget stammer fra samme produksjonsparti

Detaljer

Leggeveiledning. Sparkeltanning A 1, (ca g/m2) DLW Vinyl på DLW Korkment Special: Sparkeltanning A 2, (ca g/m2)

Leggeveiledning. Sparkeltanning A 1, (ca g/m2) DLW Vinyl på DLW Korkment Special: Sparkeltanning A 2, (ca g/m2) Leggeveiledning Fargebestandighet sikres fra fabrikken forutsatt at det aktuelle belegget stammer fra samme produksjonsparti og legges i nummerert rekkefølge. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det vil

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

Leggeanvisning ColoRex SD og EC

Leggeanvisning ColoRex SD og EC Leggeanvisning ColoRex SD og EC ColoRex er en elektrisk avledende PVC-flis med dim. 610 x 610 x 2 mm. ColoRex er ESD-godkjent av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex skal legges med

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

iq One Leggeanvisning Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016

iq One Leggeanvisning Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016 Leggeanvisning iq One Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016 DEL 1 - LEGGEANVISNING iq ONE - VÅTROM Produktet er kun beregnet som overflate materiale i våtrom, ikke som membran bak keramiske fliser.

Detaljer

Leggeanvisning SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Leggeanvisning SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Selv ikke de beste gulv kan bli pene og funksjonelle uten tilfredsstillende leggearbeid,underlag og vedlikehold. Les derfor nøye gjennom leggeanvisningen før du begynner arbeidet. Forutsetninger Underlaget

Detaljer

Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom

Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom Før du begynner: Rull ut belegget innendørs og la det ligge over natten, da blir det enklere å håndtere og skjære. Kontroller materialet. Eventuelle feil må omgående

Detaljer

Forberedelser. Forberedelser. Planlegging. Figur 1. Figur 2

Forberedelser. Forberedelser. Planlegging. Figur 1. Figur 2 Leggeveiledning for teppefliser 1 Forberedelser Forberedelser 1. AKKLIMATISERING AV MATERIALER På grunn av tekstilmaterialers naturlige egenskaper må de akklimatiseres til normale forhold. Teppefliser

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

Rengjørings- og pleieanbefaling COMMERCIAL FLOORING. [ Between us, ideas become reality. ]

Rengjørings- og pleieanbefaling COMMERCIAL FLOORING. [ Between us, ideas become reality. ] A LINOLEUM Rengjørings- og pleieanbefaling DLW Linoleum Lpx COMMERCIAL FLOORING [ Between us, ideas become reality. ] DLW Linoleum med LPX-Finish Rengjørings- og pleieanbefalinger Rengjøringstype Rengjøringsprodukter

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Tilleggsveiledning. Helliming

Tilleggsveiledning. Helliming Tilleggsveiledning Helliming Juni 2014 1 Helliming med Stauf produkter Douglas, Furu, Eik For å få et vellykket resultat er det viktig at gulvet legges korrekt, og at de beskrevne produktene anvendes etter

Detaljer

Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. Telefon: +47 32 20 92 00 Telefax: +47 32 20 92 01

Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. Telefon: +47 32 20 92 00 Telefax: +47 32 20 92 01 1 2 Veggvinyl kan monteres både horisontalt og vertikalt, avhengig av mønsteret. Denne monteringsanvisningen beskriver både horisontal (H 3) og vertikal (V 7) montering. Forsikre deg om hvilken monteringsform

Detaljer

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv Før legging av KRONOTEX laminat Ikke sett laminatpakker stående opp mot en vegg. Dette kan få dem til å bli buet, noe som igjen vil vanskeliggjøre leggingen på riktig måte. For å hindre deformasjon, legges

Detaljer

TIPS. NÅ Flisene er lagt, og gulvet vaskes. Når arbeidet er gjort, kan du glede deg over et nytt, fint og holdbart kjøkkengulv.

TIPS. NÅ Flisene er lagt, og gulvet vaskes. Når arbeidet er gjort, kan du glede deg over et nytt, fint og holdbart kjøkkengulv. FØR Slik så gulvet ut da den gamle kjøkkeninnredningen var tatt vekk. Der var flere lag med gamle trefiberplater og linoleum, og gulvet i det gamle spiskammerset lå litt lavere enn på kjøkkenet. TIPS NÅ

Detaljer

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran TOPPMEMBRAN Leggeanvisning for LØSNING: TOPPMEMBRAN som toppmembran legges øverst rett under flisene. Monteringen gjøres i én operasjon og gulvet er klart til flislegging samme dag. Underlaget må være

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Egenskaper Funksjon Optisk Bruksområde Tekniske data Produktgruppe Dekorativ, elastisk, motstandsdyktig flate som tåler gangtrafikk og kjøring. Statisk rissoverbyggende.

Detaljer

Aquarelle. Leggeanvisning. Våtromsgulv. Produktet skal kun brukes på overflaten i våtrom (aldri bak fliser/keramiske materialer)

Aquarelle. Leggeanvisning. Våtromsgulv. Produktet skal kun brukes på overflaten i våtrom (aldri bak fliser/keramiske materialer) Leggeanvisning Aquarelle Våtromsgulv Januar 2013 (erstatter september 2010) Produktet skal kun brukes på overflaten i våtrom (aldri bak fliser/keramiske materialer) 1. Forutsetninger 1.1 Underlaget skal

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder 02 NO Leggeveiledning Douglas fallende lengder Dinesen leggeveiledning for Douglas gulv i fallende lengder Februar 2011 Gulv med fast fjær og endenot Dimensjon i mm: 28 x 150 28 x 200 28 x 250 28 x 300

Detaljer

TARKETT 300 Vinyl Collection 2011

TARKETT 300 Vinyl Collection 2011 PRODUCT DATA SHEET TARKETT 300 Vinyl Collection 2011 March 2011 Type of flooring EN 653 Vinyl Floorcovering Class of use EN 685 Description Class 23 32 EN 428 3,00 mm EN 426 25 m 4+3+2m EN 425 EN 429 0,40

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett

Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett GENERELT Uniclic Fjordal Multifit M-loc er et banebrytende system for montering av parkett. Bordene kan enkelt klikkes sammen takket være

Detaljer

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband Gipspuss og tilbehør Primer Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt Primer sugende underlag før Gul 15 kg man skal pusse. Sterkt sugende underlag er for eksempel lettbetong, porebetong,

Detaljer

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - for sikker vanntetting

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - for sikker vanntetting MAPELASTIC BRUKSANVISNING - for sikker vanntetting 2 Vannlekkasje? Mapelastic er en 100 % vanntett sementbasert membran som er enkel å påføre: På terrasser og balkonger På utvendig kjellermur I svømmebasseng

Detaljer

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013 ICOPAL Gulvunderlag Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg April 2013 -Det sikre gulv Gulv og fuktighet/lyd Fukt For å unngå at fuktighet fra underlaget skader gulvet, skal

Detaljer

Tapetsering - En veiledning for deg som gjør det selv

Tapetsering - En veiledning for deg som gjør det selv Tapetsering - En veiledning for deg som gjør det selv www.storeys.no Dette trenger du: Vater (loddesnor) Tommestokk Saks Blyant Skrutrekker Bred stålsparkel Pensel Malerrulle Tapetkniv Svamp (filler) Tilstryker

Detaljer

Aquarelle. Leggeanvisning. Våtromsvegg/bård. Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser)

Aquarelle. Leggeanvisning. Våtromsvegg/bård. Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Leggeanvisning Aquarelle Våtromsvegg/bård Januar 2013 (erstatter september 2010) Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Tarkett Aquarelle vegg og bård kan monteres såvel

Detaljer

optimum Forberedelse 1 INSTALLATION INFORMATION

optimum Forberedelse 1 INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo Optimum gulvmaterialer som limes leveres med instrukser i form av illustrasjoner. Tekstene nedenfor gir forklaringer til illustrasjonene og er inndelt i tre temaområder: Forberedelse,

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original)

LEGGEANVISNING (Alloc Original) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet

Detaljer

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I www.schonox.no I I SCHÖNOX ifix-system I Vegg 1. Det er valgfritt om man vil starte med gulv eller vegg. Skjøtene på AB-duken skal overlappes med

Detaljer

04 NO. Veiledning. Fukt

04 NO. Veiledning. Fukt 04 NO Veiledning Fukt Dinesens fuktveiledning Februar 2011 Viktig å vite før man legger tregulv Side 3 Side 4 Innhold Dinesens fuktveiledning Fukt og tregulv 6 Treets egenskaper 6 Luftfuktighet 6 Byggefukt

Detaljer

Fliser i tørre og våte rom

Fliser i tørre og våte rom LEGGEANVISNING Fliser i tørre Fliser i tørre og våte rom www.resconmapei.no Membransystem for våtrom VALG AV PRIMER. Priming med Primer VT / Primer E-0.. VR-0 membran påføres på innvendig og utvendig hjørne.

Detaljer

Wallgard. Leggeanvisning. Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Februar 2013 (erstatter april 2009)

Wallgard. Leggeanvisning. Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Februar 2013 (erstatter april 2009) Leggeanvisning Wallgard Februar 2013 (erstatter april 2009) Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Tarkett Wallgard kan monteres såvel horisontalt som vertikalt. Bård tilvirkes

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

Laminatgulv. Leggeanvisning. 2-lock og T-lock. December 2012

Laminatgulv. Leggeanvisning. 2-lock og T-lock. December 2012 Leggeanvisning Laminatgulv 2-lock og T-lock December 2012 Leggning av laminatgulv Tarketts laminatgulv er lett å legge. Bordene settes enkelt sammen uten lim eller spesialverktøy. Du kan legge det nye

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood Kurs - Heltregulv AGENDA (60 til 90min) Tekniske detaljer Grunnleggende kunnskap produkter Innfesting generelt (skrue eller lim) Varme og gulv, hva

Detaljer

GULV- OG PARKETTLIM. ARDEX PREMIUM AF 260 tekstil- og linoleumslim

GULV- OG PARKETTLIM. ARDEX PREMIUM AF 260 tekstil- og linoleumslim GULV- OG PARKETTLIM ProduktinformaSJon ARDEX PREMIUM AF 260 tekstil- og linoleumslim ARDEX premium AF 2100 gulv- og vegglim ARDEX AF 2224 universallim ARDEX AF 600 våtlim ARDEX PREMIUM AF 2420 parkettlim

Detaljer

iq Granit, iq Optima, iq Eminent, iq Natural, iq Megalit

iq Granit, iq Optima, iq Eminent, iq Natural, iq Megalit Leggeanvisning Våtrom og tørre rom iq Granit, iq Optima, iq Eminent, iq Natural, iq Megalit April 2017 LEGGEANVISNING VÅTROM iq SERIEN: iq Granit, iq Optima, iq Eminent, iq Natural, iq Megalit Produktet

Detaljer

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv Utførelse LK Gulvvarme forlagt i spaltegulv er beregnet for trebjelkelag. Konstruksjonen bygges opp med spaltegulv og forutsetter at konstruksjonen

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private boliger. Systemet

Detaljer

1. FORUTSETNINGER. 1.2 Underlaget bør også være fritt for rør o.a. som vanskeliggjør monteringen.

1. FORUTSETNINGER. 1.2 Underlaget bør også være fritt for rør o.a. som vanskeliggjør monteringen. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Systemet er bygd opp av en

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

Rigitone BIG system Monteringsanvisning

Rigitone BIG system Monteringsanvisning Rigitone BIG system Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse / bruksområde Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Universal)

LEGGEANVISNING (Alloc Universal) 1 av 6 LEGGEANVISNING (Alloc Universal) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet

Detaljer

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

LEGGEANVISNING: ESTA

LEGGEANVISNING: ESTA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd SVELLEBÅND MASTERSTOP Bentonittsvellebånd selvklebende bentonittsvellebånd Betongvegg stopper vannet stående vann Såle Godkjent av byggetilsynet Egnet til soner med vannutskifting Funksjonstestet MASTER

Detaljer

GULV NORSK LAUVTREKVALITET

GULV NORSK LAUVTREKVALITET GULV NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetsgulvet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet garanterer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

Temainfo. Denne temainfo omhandler fuging av keramiske gulvfliser, naturstein mv., når det legges vekt på arbeidsmiljø og en rasjonell fugeprosess.

Temainfo. Denne temainfo omhandler fuging av keramiske gulvfliser, naturstein mv., når det legges vekt på arbeidsmiljø og en rasjonell fugeprosess. Side 1 Stående fuging med hurtigherdende gulvfuge, Cerafill 15 quick Denne temainfo omhandler fuging av keramiske gulvfliser, naturstein mv., når det legges vekt på arbeidsmiljø og en rasjonell fugeprosess.

Detaljer

Limguide. Belegning Limtype Limemetode Limmengde Sugende underlag. Lett sugende underlag DLW linoleum med LPX/ PUR

Limguide. Belegning Limtype Limemetode Limmengde Sugende underlag. Lett sugende underlag DLW linoleum med LPX/ PUR Limguide Belegning Limtype Limemetode Limmengde Lett sugende Pajarito B1 ARDEX PREMIUM AF 260** 320g/m² 3,9-4,6 m²/ltr DLW sportsgulv Linopol (måtte - ) Contour, Cenit, Royal, Favorite, Favorite R10,Favorite

Detaljer

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Elevene tegner forslaget til relieffet sitt ferdig før de får besøk av DKS-produksjonen og kunstnerne. Dette kan de for eksempel gjøre i kunst og håndverkstimene.

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. LA10081H+ 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging).

Detaljer

Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom

Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom Før du begynner: Rull ut belegget innendørs og la det ligge over natten, da blir det enklere å håndtere og skjære. Kontroller materialet. Eventuelle feil må omgående

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Rev. 00 Selskap med sertifisert kvalitetssikringssystem ISO 9001/2008 CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Legging av naturstein Herder raskt Binder raskt vann i krystaller Fleksibelt

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

En veiledning for deg som gjør det selv

En veiledning for deg som gjør det selv Tapetsering En veiledning for deg som gjør det selv Dette trenger du: Verktøy Vater (loddesnor) Skrutrekker Tapetkniv Tommestokk Bred stålsparkel Svamp (filler) Saks Pensel Tilstryker i plast Blyant Malerrulle

Detaljer

MONTERINGSBESKRIVELSE

MONTERINGSBESKRIVELSE StegEtt Gammel trapp blir som ny! MONTERINGSBESKRIVELSE Det kan virke vanskelig å renovere en trapp... Men med våre ferdige trappetrinn i 15 mm stavlimet eik kan det ikke gjøres enklere! Sortimentet består

Detaljer

Norgesnyhet. Fasadeforfriskning uten sidestykke

Norgesnyhet. Fasadeforfriskning uten sidestykke Norgesnyhet Fasadeforfriskning uten sidestykke BRUKERVEILEDNING FOR PÅFØRING AV STEINSTRUKTUR Før Steinstruktur føres på hvilken som helst mur, leca, murstein osv så skal muren slipes hvis

Detaljer

Montering og vedlikehold

Montering og vedlikehold Montering og vedlikehold av heltre benkeplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

M O N T A S J E V E I L E D N I N G

M O N T A S J E V E I L E D N I N G MONTASJEVEILEDNING AQUAPANEL Floor Tykkelse: 22 mm L: 900 mm B: 600 mm Vekt: 37 kg/m 2 50 stk pr pall (27m 2 ) AQUAPANEL Biscuit Monteringsbrikke Dimensjon: 60x23x4 mm Pakker a: 100 stk Forbruk: 7 stk/m

Detaljer

Leggeanvisning. Crowne Plaza, Yas Island, Abu Dhabi UAE

Leggeanvisning. Crowne Plaza, Yas Island, Abu Dhabi UAE Leggeanvisning Leggeanvisning Baksiden er en viktig del av et gulvteppe, både under daglig bruk og når teppet skal legges. Denne leggeanvisningen tar utgangspunkt i de baksidetyper våre tepper leveres

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend)

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Fagmøte Norsk Innemiljøorganisasjon

Fagmøte Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte Norsk Innemiljøorganisasjon Onsdag 6.april 2011 Gulvmaterialer og inneklima - Hva skal vi velge? Erik W. Andersen daglig leder i Erik W. Andersen AS 9 ansatte 50 år i bransjen som konsulenter og

Detaljer

Laticrete Norge AS. www.laticrete.no

Laticrete Norge AS. www.laticrete.no Datablad 700 Januar 2007 Laticrete Norge AS www.laticrete.no Laticrete Norge AS er en norsk bedrift som produserer lim, fugemasser og membraner på lisens fra Laticrete International Inc. i USA. Produktene

Detaljer

MONTERINGSANVISNIG Naturstein og komposittstein 2013

MONTERINGSANVISNIG Naturstein og komposittstein 2013 MONTERINGSANVISNIG Naturstein og komposittstein 2013 INNHOLD Kontroll av mottatt vare... 3 Forbredelser... 4 Montering... 6 Fug og lim... 8 Impregnering... 9 Reklamasjonsrett...10 Notater... 11 2 KONTROLL

Detaljer

LEGGEANVISNING. Dato: 2.1.2012. Dok.nr: LA-1201-1O. Side: 1 av 6. Erstatter: LA-1011-1O

LEGGEANVISNING. Dato: 2.1.2012. Dok.nr: LA-1201-1O. Side: 1 av 6. Erstatter: LA-1011-1O 1 av 6 LEGGEANVISNING VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

Praktisk informasjon ved helfoliering av bil

Praktisk informasjon ved helfoliering av bil Praktisk informasjon ved helfoliering av bil Innledning Vellykket helfoliering er avhengig av nøyaktig kunnskap om forholdene rundt og om bilen som skal folieres. Følgende spørsmål bør stilles og besvares:

Detaljer

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE OUTDOOR DEN VÆRBESTANDIGE OG IKKE-BRENNBARE SEMENTBASERTE PLATEN FOR UTVENDIG

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend)

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer.

I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer. I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer. Laminatgulv er et alternativ til parkett, og legges på samme måte. Velger du dette kan du

Detaljer

NYHET. Texline. Wood Noma Grey

NYHET. Texline. Wood Noma Grey NYHET 1 2 3 12 Texline Wood 1053 - Noma Grey 4 NYHET 8 5 6 7 9 1-Bruges Brown (pureclean grain) 2m - Best. nr.: 1349 1970 - EAN: 3475710358845 3m - Best. nr.: 1619 1970 - EAN: 3475710359446 4m - Best.

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING For- og etterarbeid 1. Rengjøring av alle gulv 2. Priming av alle gulv Grovrengjør og støvsug overflaten nøye. Påse at det

Detaljer

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen etablert 1897 2 Våre nye gulv den nye generasjonen RingAlm Tre er importør av de flotte tregulvene til Siljan i Norge. Vi tør påstå at ett tregulv fra Siljan

Detaljer

Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning

Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsbaserte akustikkhimlinger med stor designverdi fordi de ikke har synlige skjøter.

Detaljer

SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE. anerkjent kompetanse. Let s stick together www.schonox.no

SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE. anerkjent kompetanse. Let s stick together www.schonox.no SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE anerkjent kompetanse Anbefaling for arbeider med iht EOTA / ETAG 022 / SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2389 approved according to ETAG 022 Teknisk godkjent Internasjonal

Detaljer

Monteringsanvisning for K-sluk og A-sluk

Monteringsanvisning for K-sluk og A-sluk Monteringsanvisning for K-sluk og A-sluk Gjelder modellene: NRF nr. Type Diameter Utløp (mm) vinkel 340 6 K-sluk 7 mm bunn 340 6 K-sluk 0 mm bunn 340 6 3 K-sluk 7 mm skrå 4 o 340 6 4 K-sluk 0 mm side 340

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Spesialmidler, rengjøring, impregnering, steinkosmetikk Grunning, avrettingsmasser, støpemasser Dette trenger du: Verktøy: Water Metermål Bøtte og svamp

Detaljer

ICOPAL TopSafe. Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009. Enkelt og sikkert!

ICOPAL TopSafe. Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009. Enkelt og sikkert! ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009 Enkelt og sikkert! Det komplette system for nye og gamle tak TopSafe festes til under laget med galvanisert

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK XPS for flytende forlegning på bærende gulvkonstruksjon. Systemet er oppbygd med bl.a. en typegodkjent isoleringsplate

Detaljer

Kapittel 2 Funksjonsvegger

Kapittel 2 Funksjonsvegger Kapittel Funksjonsvegger .1 Glasroc H Ocean Montering av Våtromsvegger Alt. 1b: 1 x GHOE 13, stendere c 300 mm T-skjøtebånd monteres ved ikke understøttede plateskjøter med stk plateskruer f.eks Gyproc

Detaljer

Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre

Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre Denne guiden er et hjelpemiddel for deg som ønsker å gjøre jobben selv. Lime den gamle stolen som farfar satt i. Utebordet i teak som knakk et bein i fjor

Detaljer

Lydisoleringssystem for støpemørtel og avrettingsmasse

Lydisoleringssystem for støpemørtel og avrettingsmasse Mapesilent Roll Lydisoleringssystem for støpemørtel og avrettingsmasse BRUKSOMRÅDER Lydisoleringssystem med lav høyde (8 mm), for å redusere trinnlyd mellom tilliggende enheter. Legges under støpemørtel

Detaljer

3 typer tapet. Viktig med god teknikk

3 typer tapet. Viktig med god teknikk 3 typer tapet Formålet med tapet er å kle vegger på en slik måte at det skapes et design av farge, bilde og mønster, eller en kombinasjon av disse. Da kan man få til unike uttrykk, som er vanskelig og

Detaljer