Leggingsveiledning DLW Linoleum.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leggingsveiledning DLW Linoleum."

Transkript

1 Leggingsveiledning DLW Linoleum. DLW Linoleum fremstilles av naturlige, gjenbrukbare råstoffer som gir linoleumen følgende materialegenskaper som det må tas hensyn til ved legging: A. Reaksjon på fuktighet Linoleumens dimensjoner endres når den utsettes for høy fuktighet fra luft og undergulv samt fra fukten i limet. Derfor skal følgende punkter angående undergulv og lim overholdes. B. Gul film (tørkekammerfilm) Den naturlige filmen som oppstår under modningen av linoleumen i tørkekammeret, og som kjennetegnes av en gul farge, forsvinner når linoleumen utsettes for lys. Ved direkte sollys skjer dette etter kort tid, mens det ved kunstig lys eller svakt sollys kan gå lengre tid. Baner og fliser som skal legges sammen, skal derfor utsettes for de samme lysforholdene. C. Fargeforskjeller Fargebestandighet sikres fra fabrikken forutsatt at det aktuelle belegget stammer fra samme produksjonsparti og legges i nummerert rekkefølge. Det må maksimalt være 10 rullnumre mellom baner som legges inntil hverandre i samme rom. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan forekomme mindre fargeforskjeller. Gulvleggeren skal ved legging av belegget, kontrollere belegget for feil og uakseptable fargeforskjeller. Det er ikke mulig å reklamere på fargeforskjeller etter at gulvet er lagt. Det er lett å legge DLW Linoleum hvis følgende punkter overholdes: 1. UNDERGULV Alle undergulv som er og vil forbli tørre, plane, faste og uten sprekker, egner seg som undergulv ved legging av DLW Linoleum. DLW Linoleum bør legges på et sugende underlag for å sikre at limet hefter godt mot underlaget. Dersom undergulvet ikke har tilstrekkelig sugeevne, noe som f.eks. gjelder asfaltgulv, skal gulvet sparkles med en egnet sparkelmasse i tilstrekkelig tykkelse (minst 2 mm). Sement- eller gipsbundne, spenningsfrie sparkelmasser er normalt velegnet til dette formålet. Restfukt etter bygging i de sementbaserte undergulvene skal måles i henhold til Gulvbransjens anbefalinger, og må ikke overstige følgende: Materiale Maks. restfukt i underlag i RF % Sementbaserte < 85 undergulv Anhydrittgulv < LIM Til DLW Linoleum anbefales det kun bruk av lim uten løsningsmidler og med lav emisjon. Limet påføres med egnet tannsparkel som foreskrevet. Limleverandøren og DLWs anbefalinger skal alltid følges. Det skal brukes en hård limtype som herder hurtig. DLW Flooring anbefaler ikke bruk av universallim ved legging av DLW linoleum. Tilstrekkelig bruk av lim er gulvleggerens ansvar. Forbruk: Normalt forbruk er ca. 3,5 m2 per liter lim. DLW Linoleum: Sparkeltanning B 1, (ca g/m 2 ) DLW Linoleum på DLW Korkment: Sparkeltanning B 1, (ca g/m 2 ) Dispersjonslim kan også fås i ledende utgave med karbonstoff (svart) eller med avledende fibrer / kjemikalier (lyst). Ved legging på isolerende undergulv, for eksempel undergulv av støpeasfalt og sponplater, anbefaler vi bruk av et avledende klebemiddel slik at gulvene forblir antistatiske. Valg av et uegnet lim kan ha en negativ effekt på gulvets kvalitet. 3. OPPMÅLING OG FASTSETTELSE AV MENGDER 3.1.Baner For å finne ut mengden banevare det er behov for, skal banelengder og banebredder måles opp. Leggeretningen må derfor bestemmes før oppmålingen. Normalt er leggeretningen den samme som lysretningen i rommet. Tverrskjøter kan utføres ved baner som ender i døråpninger, nisjer og lignende. Sidedøråpninger, nisjer og lignende langs sidene, kan dekkes med strimler.

2 3.2 Fliser Fliser legges vanligvis i et sjakkmønster, men kan også legges parallelt. Når det gjelder fugeretning, kan de legges både parallelt og diagonalt. Ved oppmåling tas det utgangspunkt i den flaten som skal dekkes av fliser. Det må også beregnes et nødvendig tillegg til skjæring, og det gjøres basert på erfaring. Det må beregnes mer spill ved diagonal legging enn ved parallell legging, og ved skjevvinklede eller runde flater enn ved rettvinklede. 3.3 Trappetrinn Trappetrinn skjæres til av banevare. Ved belegg med mønster i lengderetningen, skal dette løpe parallelt med trappetrinnkanten. Dette gjelder også for trappeavsatser. Mengden beregnes ut fra antallet trinn som kan skjæres ut av hver enkelt bane. Ved svingtrapper skal det lages sjabloner. 4. LAGRING, AKKLIMATISERING OG LEGGEBETINGELSER Korrekt lagring av gulvbelegget er en forutsetning for at elastiske gulvbelegg skal beholde sine leggetekniske egenskaper. Gulvbelegget skal oppbevares i tørre, normalt tempererte rom. Ved oppbevaring av fliser må man stable maksimalt åtte kartonger oppå hverandre. Ruller oppbevares stående. Hvis elastiske gulvbelegg oppbevares ved for lave temperaturer, kan ikke en feilfri legging garanteres. Under leggearbeidet skal både romtemperaturen og undergulvstemperaturen være C (ved gulvvarme anbefales C), og den relative luftfuktigheten skal være % RF (ideelt mellom 40 og 60 %). Disse temperaturene og forholdene skal være opprettholdt min. 3 dager før legging og 7 dager etter. Også ved riktig temperatur skal man la belegget akklimatiseres. Derfor anbefales det å skjære til banelengdene dagen før legging. DLW Linoleum bør deretter stå løst sammenrullet i rommet der belegget skal legges eller i et rom med tilsvarende forhold for å tilpasses romtemperaturen (min. 17 C) og den relative fuktigheten, natten over. Belegget som legges i et rom, skal ha samme produksjonsnummer, og rullene skal legges i nummerert rekkefølge. 5. LEGGING 5.1 Baner Selv om det skal brukes sveisetråd i fugene, anbefales det å renskjære begge banekanter min. 2,0 cm ettersom det kun er en renskåret kant som gir en garantert pen skjøt. DLW Linoleum PUR skal renskjæres. Den første banekanten skjæres lett med en kantskjærer eller strimmelskjærer. Den andre kanten skjæres etter limingen. Merk den overliggende banekanten med en risseku langs den allerede renskårne banekanten, og skjær deretter av strimlen med en krokkniv Tilskjæring av skjøter Skjøtetilskjæringen skal alltid utføres slik at det mellom banene er en åpning på 1 2 mm. Snittet utføres loddrett eller litt på skrå (underskåret) Tverrskjøter Tverrskjøter ved korte baner kan skjæres på passende måte før limingen. Ved lengre baner er det praktisk at tverrskjøtene først skjæres når det meste av flaten er lagt ned i limet. 5.2 Fliser Linoleumsfliser blir stanset ut av banevare på bestilling og skal legges innenfor 8 uker etter leveringen. Flisene skal oppbevares i tørre og varme lokaler. Alle fliser skal legges omgående etter at de er tatt ut av innpakningen. Våre anbefalinger om liming står i punkt 6.2 a) Parallellegging Før leggingen strekkes en snor parallelt med hovedveggen i rommet. Veggavstanden er et multiplum av flisestørrelsen minus ca. 1 cm. I korridorer og ganger kan det måles fra den laveste dørterskelen, i stedet for fra veggen. På denne linjen markeres så startpunktet. Det anbefales å legge nesten hele fliser på steder som er mest iøynefallende, f.eks. ved hovedinngangen. Her bør smale striper unngås. Fra startpunktet legger man så ut en rad løse fliser langs snoren. Disse flisene holdes på plass ved å stable fliser eller flisekartonger oppå dem. I store rom skal denne fliserekken ligge til det tilgrensende området er ferdig lagt. I små rom er det nok å la én flis bli liggende som holdepunkt. b) Diagonal legging Først deles rommet symmetrisk inn, og romaksen fastsettes ved hjelp av en snor. Deretter skal man undersøke hvordan flisene ender opp ved veggene og hovedinngangen. Diagonalen av en flis er lengden på platesiden x 1,4. Hvis det nå viser seg små trekanter her, forskyves romaksen sidelengs med en firedel av diagonalen. Det samme gjelder for startpunktet. I asymmetriske rom fastlegges parallellen ved

3 hjelp av en snor i en avstand til hovedfrontsiden som svarer til et multiplum av flisediagonalen minus ca. 1 cm. Også her skal det tas hensyn til at det ved hovedinngangen kun skal ligge nesten hele fliser og derimellom halve, men aldri små trekanter. Det legges deretter ut en dobbel rekke med løse fliser langs snoren. Den første fliserekken skal ligge på snoren med hjørnene mot hverandre, mens den andre fliserekken skal berøre snoren med hjørnene. I store rom legges det så ut en diagonal fliserekke fra startpunktet. Denne fliserekken benyttes som grunnlinje for leggingen. I små rom er det nok å la én flis bli liggende som holdepunkt. Etter limingen av flaten skjæres kantflisene til med en krum eller trapesformet kniv. 5.3 Trappetrinn Opptrinn og tråkketrinn skjæres til etter mål og alltid i rullens lengderetning. I svingtrapper overføres formen av trinnene med en mal eller ved hjelp av vinkel og linjal. Forkanten tilpasses ved bruk av risseku. Langsgående mønstre skal gå parallelt med trappekanten. 6. LIMING 6.1 Baner Gulvbelegget fullimes i henhold til limprodusentens anvisninger. Valg av riktig tannsparkel, jevnlig utskifting av tannsparkel samt grundig tilstrykning/valsing, slik at limet fordeles godt på baksiden, er av stor viktighet. Kontroller fortløpende at baksiden er godt fuktet med lim. Det gjøres ved å løfte materialet jevnlig under-arbeidet. Banene slås tilbake til midten av rommet. Limingen begynner ved den midterste banen. Limet til den andre banehalvdelen skal slutte til nøyaktig ved limgrensen for første halvdel. Banehalvdeler som er tilskåret med tett tilskjæring til de avgrensende romdelene, f.eks. dørterskler og karmer, limes først. Etter at limet er påført og har hatt den nødvendige åpningstid eller ventetid (se produsentens anvisninger), legges banene i limet. Det må ikke være luftblærer. Luftblærer konstateres ved "hammerskaftmetoden" og fjernes ved å stryke den innelukkede luften ut på siden. Sørg for å fjerne spennet i belegget ved endene. Dette gjøres ved å løfte enden fra gulvet for deretter å kna den godt på plass. Om nødvendig skal alle skjøter og kortender belastes helt til de holdes fast til gulvet av limet. Ved våtliming skal det i første omgang trykkes forsiktig på skjøtene med egnet verktøy, slik at limet ikke presses vekk. Først når limet er fast og kleber, skal skjøtene osv. utsettes for et kraftigere-trykk. 6.2.Fliser Etter påføring av lim begynner leggingen av flisene som er lagt ut som holdepunkt eller -linje. I store rom anbefales trinnvis legging for å unngå forskyvninger. For oversmitting på baksiden må flisene omhyggelig gnis/valses eller trykkes ned. Gjenta om nødvendig. 7. FUGEAVSLUTNING (sveising av skjøter) Det anbefales å sveise skjøtene med sveisetråd i rom hvor skjøtene skal beskyttes mot inntrengende fukt. Ved legging på DLW Korkment Special, sponplater, eller sementgulv med gulvvarme, skal det alltid trådsveises. Sveisingen må først forets når limet har herdet. Limprodusentens anvisninger skal følges. Avhengig av limtype og romklimatiske forhold kan limets herdetid vare i opptil flere dager. Skjøtene freses opp ved hjelp av en fugefreser/fugehøvel ned til juten hvis materialtykkelsen er på 2,0 eller 2,5 mm. Hvis materialet har en tykkelse på 3,2 4,5 mm, freses fugen ned til en dybde på 2,5 mm.fugebredden bør være 3,5 mm.rens deretter fugen omhyggelig. For å unngå skader på linoleumsoverflaten anbefaler vi at det anvendes hurtigsveisedyse, (Ø5) med smal luftutgang. Sveisetemperaturen skal være ca C, arbeidshastigheten skal være ca. 2,5 3,0 m per min. Overskytende smeltetråd fjernes i to omganger. Straks etter at tråden er lagt ned, fjernes overskytende smeltetråd mens den stadig er varm, med en månekniv med førerjern. Når smeltetråden er avkjølt, fjernes overskytende smeltetråd kant i kant med den ferdige gulvoverflaten med en "sløv" månekniv. Obs! Linoleum som ikke utsettes for lys, kan gi fargeforskjeller mellom linoleum og smeltetråd. Linoleumens fargetone tilpasser seg fargen på smeltetråden når linoleumens gule film har forsvunnet. 8. DLW KORKMENT SOM UNDERLAG Det bør kun brukes DLW Korkment for å dempe trinnlyd ved bruk av DLW Linoleum. DLW Korkment kan legges på alle klargjorte undergulv. Baneretningen bør være den samme som selve gulvbeleggets, mens skjøtene skal plasseres minst 50 cm forskjøvet. Baneskjøtene overlappes og skjæres sammen med et dobbeltsnitt, hvor det skjæres gjennom begge lag langs en linjal. Til liming brukes dispersjonslim.

4 Først når limet er helt herdet, vanligvis dagen etter, kan leggingen av gulvbelegget starte. Limforbruk ved legging av DLW Korkment: Lim Kniv Forbruk Dispersjonslim B g/m GULVVARME DLWs gulvbelegg kan vanligvis legges på undergulv med gulvvarme. Forskjellige former for gulvvarme: Elektriske varmeanlegg varmes opp med nattstrøm og avgir denne opplagrede varmen om dagen. Varmtvannsoppvarmede-gulv har en underkonstruksjon som varmes opp med vann som har en fremløpstemperatur på maks. 60 C. Varmeanlegget fungerer altså som direkte oppvarming. Gulvbeleggene har så liten varmegjennomgangmotstand at de i praksis er uten betydning for driften av varmeanlegget. Klargjøring av undergulv med gulvvarme: Når det gjelder undergulv, skiller man mellom tørre og våte konstruksjoner. 9.1 Tørrkonstruksjoner kan bestå av anhydritteller gipsplater. Sponplategulv med gulvvarme anbefales ikke på grunn av dimensjonsendringene som skjer i platene ved uttørking. Gulvbelegget limes direkte på plategulvet. 9.2 Våtkonstruksjoner er hvor varmerørene eller - kablene er støpt ned i den underste halvdelen av det flytende sement-, betong- eller anhydrittundergulvet. Installatøren skal påse at all fuktighet som oppstår på grunn av varmevirkningen, slipper ut før gulvbelegget legges. Varmeanlegget skal derfor varmes gradvis opp etter at undergulvet er ferdig herdet, altså minimum 21 dager etter at undergulvet er lagt, med en økning av fremløpstemperaturen på 5 C per dag, og skal deretter holdes på maksimumtemperatur i minst 3 dager. Deretter skal anleggets fremløpstemperatur reduseres gradvis med maks. 10 C per dag. I løpet av denne prosessen, dvs. hevingen og senkingen av temperaturen, skal rommet være godt ventilert, uten at det oppstår gjennomtrekk. Det er varmeanleggets installatør som har ansvaret for at disse krav oppfylles, og det skal lages en attest som dokumenterer dette. Denne attesten erstatter fuktighetsmålingen som gulvleggeren vanligvis foretar, ettersom det vanligvis ikke kan utføres en fuktighetsmåling på undergulv med gulvvarme. Etter sparkling av undergulvet, kan gulvbelegget legges. Gulvbelegget hellimes med et lim som er spesielt beregnet for gulv med gulvvarme. Gulvtemperaturen ved leggingen bør være ca C. Varmeanlegget kan tas i bruk 3 5 dager etter leggingen. Her må fremløpstemperaturen maksimalt økes/senkes med 5 C per døgn. Fuktmålinger kan foretas som beskrevet av Gulvbranchens, forutsatt at det på forhånd er merket av målepunkter på gulvet som sikrer at man ikke skader varmelederne. Overflatetemperaturen på gulvbelegget må aldri overstige 28 C. 10. LEGGING AV DLW LINOLEUM LCH MED AVLEDNING Kravet til gulvets motstand til jord på < 1 x 10 8 kan oppfylles ved legging av DLW linoleum LCH. Et gjennomgående kopperbånd legges midt under hver fliserad eller beleggbane. Kobberbåndene skal forbindes på tvers ved hjelp av to bånd. To steder i rommet (ved større rom over 40 m² ett ekstra sted per 40 m²) skal det etableres tilkoblingsmuligheter. Ved legging av DLW Linoleum LCH med avledning tilbyr DLW Flooring kobberbånd i ruller à 50 meter. Kobberbåndene limes med avlede lim til undergulvet før belegget legges. Det skal fremgå av anbudsdokumentene hvor kobberbåndene skal føres opp langs veggen. Jording skal utføres av autorisert elinstallatør Det anvendte ledende limet skal være permanent ledende. Ikke alle ledende lim kan anvendes hvis kravene skal oppfylles. Under og etter liming skal temperaturen i luft og undergulv være C og luftfuktigheten ligge mellom 35 og 75 % RF. Gulvbelegg skal akklimatiseres i minst 24 timer før legging. Hold avstand til rør

5 og lignende som kan gi falske jordforbindelser. Avledningsevnen bør av sikkerhetsmessige grunner kontrolleres av en uavhengig part før gulvet tas i bruk. Gulvet skal testes i henhold til DS/EN Hvis gulventreprenøren skal stå for kontrollen, skal dette fremgå av anbudsdokumentet DLW LCH med dobbeltkrav DLW Linoleum LCH kan legges der det stilles dobbeltkrav i henhold til DIN 57100/VDE 0100 T410. Veiledning for rengjøring og vedlikehold av statisk avledende / ledende gulvbelegg kan fås ved å kontakte DLW Flooring eller på 11. RENGJØRING OG PLEIE Gulventreprenøren skal gi kunden en skriftlig veiledning for pleie av gulvbelegget. Følgende veiledning kan lastes ned fra eller fås ved å kontakte vårt kontor på tlf : Rengjørings- og pleieanbefaling for DLW Linoleum PUR Linoleum LPX 12. SPESIELT 12.1 Kontorstoler med hjul + stolben EN 425 / EN For å kunne brukes på elastiske gulvbelegg må kontorstoler med hjul utstyres med hjultype W, det vil si med myke hjul eller avhengig av inventar mykt underlag som f.eks. filtknotter. For å unngå skader på belegget spesielt på skoler og lignende, må man sørge for at kontaktflater på stoler og lignende inventar er myke, avrundede og uten skarpe kanter. Man må ta høyde for dette ved anskaffelse og bruk av kontorstoler og vanlige stoler Brennmerker Linoleumsbelegg er motstandsdyktige overfor glør Misfarginger Ved lengre tids kontakt med gummi kan gummien etterlate permanente misfarginger på linoleumsgulv. Eksempler på mulige årsaker kan være kontakt med: bildekk, tildekkingsmateriale, hjul eller bein på vaskemaskiner, kjøleskap m.m. Disse permanente misfargingene oppstår på grunn av migrering. For å unngå permanente misfarginger anbefaler vi bruk av lyse hjul av polyuretan. Hvis dette ikke er mulig, så må hjul/bein plasseres på et egnet underlag. Bitumenbasert asfalt, mineralolje, fett og farget skokrem vil misfarge gulvbelegget. Spesielt lyse gulv utsatt for høy trafikk, kan raskt bli misfarget hvis de er lagt på steder der det er direkte utgang til asfalterte gater, i kjøkkener eller på kontorer, på bensinstasjoner og bilverksteder Tildekking Det anbefales ikke at det tapes direkte på gulvet. I så tilfelle, hvis det allikevel gjøres så kontakt leverandøren av tapen for å kvalitetssikre at tapen er egnet for bruk på vinyl/linoleum. I byggeperioden bør alle gulv tildekkes med egnet materiale for å beskytte gulvene mot skader og forurensing. Hvordan gulvene bør tildekkes er avhengig av belastning som gulvet utsettes for i byggeperioden og frem til gulvene tas i bruk. Bl.a. for å unngå at det oppstår blærer på gulvene så bør man ikke fjerne tildekkingen før limet er herdet. I hardt belastende arealer anbefaler vi at man supplerer vanlig tildekking med av bl.a. treplater. Viktig! Tildekkingsmaterialet skal vøre diffusjonsåpent og må ikke smitte til gulvbelegget under. Tildekking med plast og såkalt melkepapp må ikke forekomme, da disse ikke er diffusjonsåpne! Leggingstekniske spørsmål kan stilles til: DLW Flooring Tlf: E-post: Denne utgaven erstatter alle tidligere leggeveiledninger for dette produktet.

Leggeanvisning ColoRex SD og EC

Leggeanvisning ColoRex SD og EC Leggeanvisning ColoRex SD og EC ColoRex er en elektrisk avledende PVC-flis med dim. 610 x 610 x 2 mm. ColoRex er ESD-godkjent av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex skal legges med

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

LEGGEANVISNING MILLENNIUM

LEGGEANVISNING MILLENNIUM Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM illigo våtromssystem MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM utgave 9: 17.09.2013 (Erstatter utgave 8: 03.05.2013) FORHANDLER: VÅTROM OG TETTESJIKT STILLER SPESIELLE KRAV TIL KUNNSKAP OG KVALITETSPRODUKTER.

Detaljer

v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON

v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg PRODUKTINFORMASJON v1.1 140227 2 Restaurang Palace, Göteborg - Eik type 2 INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 EUROPEISK EIK

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Røkt Eik KUBBEGULVBASE PRODUKTINFORMASJON

v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Røkt Eik KUBBEGULVBASE PRODUKTINFORMASJON v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Røkt Eik PRODUKTINFORMASJON v1.1 1402 2 Söderparkskolan, Kävlinge INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 FURU 06 GRAN 07 LERK 08 RØKT LERK

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER Sheet no. 6004 MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER All rights reserved. 1 INNHOLD 01 Fra sier seg ansvar... 5 02 Fabrikkens gjensidige

Detaljer

Rengjørings- og pleieanbefaling COMMERCIAL FLOORING. [ Between us, ideas become reality. ]

Rengjørings- og pleieanbefaling COMMERCIAL FLOORING. [ Between us, ideas become reality. ] A LINOLEUM Rengjørings- og pleieanbefaling DLW Linoleum Lpx COMMERCIAL FLOORING [ Between us, ideas become reality. ] DLW Linoleum med LPX-Finish Rengjørings- og pleieanbefalinger Rengjøringstype Rengjøringsprodukter

Detaljer

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFP Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

LEGGEANVISNING: TEKA

LEGGEANVISNING: TEKA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no HEY'DI RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omfatter de produkter som benyttes i forbindelse med selvutjevnende

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar Felles for de tre fagene De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å føre opp et bygg installere ventilasjon, vann og kloakk

Detaljer

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNHOLD 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EIK SELECT

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer