Taktekking og taktilbehør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Taktekking og taktilbehør"

Transkript

1 Fokus på fukt P r o d u k t g u i d e Taktekking og taktilbehør Jan Takshingel og stålplatetak Takbelegg og membraner Takrenner og taktilbehør Tørre og sunne hus

2 Innhold 1020 Jan Takshingel, stålplatetak Isola Powertekk side 3-4 Isola Takshingel side 5-6 Takbelegg og Membraner Isola Mestertekk side 7-8 Isola Selvbygger side 9-10 Isola Dobbelt-Lag side 11 Isola Kraftunderlag side Isola Sveiseoverlag side 14 Isola Mestermembran side Isola Sveisemembran side Isola Elastofol side Grønne Tak Platon DE25 side 21 Takrenner Isola Ståltakrenne side Isola Firkantrenne side Taktilbehør Isola Taksluk side 26 Isola Listetekking side 27 Isola Flexitett side 28 Isola Primer side 29 Isola Fugemasse side 29 Isola Møneprofil-Lufter side 30 Isola Takventiler og Takhetter side 30 Isola Takstiger side 31 Isola Snøfangere side 31 Isola Beslag side 31

3 Stålplatetak Isola Powertekk Isola as Jan Bruksområde Isola Powertekk er et lett stålplatetak med stor styrke. Powertekk benyttes til taktekning på alle typer skråtak med takfall fra grader. Platenes lave vekt gjør at produktet er spesielt godt egnet til takkonstruksjoner som ikke er dimensjonert for tyngre tekkematerialer. Isola Powertekk har utseende som takstein og kan benyttes både til nybygg og rehabilitering. Nr Klassifisering, godkjenning Isola Powertekk har NBI Teknisk Godkjenning nr 2265 fra SINTEF Byggforsk. Rustikkrød Grå Struktur 1.5. Type, mål, vekt Isola Powertekk er laget av varmforsinkede plater av kaldvalset stål. Platen er formet som takstein og belagt med farget steingranulat. 185 mm Omlegg 88 mm Lekteavstand: 369 mm Platestørrelse: 1198x418 mm Dekningsareal plate: 1110x369 mm Plater pr. m 2 : 2,44 stk Ståltykkelse: 0,50 mm Sinkgalvanisering: 275g/m mm Vekt: 3,1 kg/plate 7,7 kg/m 2 Overflate: Farget steingranulat forseglet med akryl. Sideomlegg: 88 mm Isola Powertekk leveres i fargene: Rustikkrød, Grå Struktur, Teglrød og Sort 418 mm Teglrød Sort Tilbehør I tillegg til platene leveres et komplett sett av tilbehør til alle takets detaljer: Beslag til møne, gavler og vinkelrenner, snøfangere, takstiger, produkter til tetting av detaljer, soil- og ventilasjonshetter, samt spesielle spikre og skruer til innfesting. Oppbygning Klar akryl Farget strø Farget akryl Epoksy primer Galvanisering Kaldvalset stål Galvanisering/Polyester

4 Stålplatetak Isola Powertekk Isola as Jan Innfesting med spikerpistol. 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Detaljert monteringsanvisning finnes i egen brosjyre. Hovedprinsippene er angitt nedenfor. Isola Powertekk legges på lekter med c/c avstand 369 mm. Anbefalt lektedimensjon er 30x48 mm. Monteringen starter ved møne og fortsetter nedover mot raft. Plateradene legges med forbandt, skjøtene forskyves slik at de ikke kommer ovenfor hverandre. Innfesting gjøres med tilhørende spiker/ skruer. Kutting av plater utføres med manuell blikksaks eller med sirkelsag for stål med maks 4000 omdreininger, og spesialblad. NB. Det må aldri benyttes vinkelsliper! Skrue festes på skrå lekte ca 1,5 cm fra overgangen til topp-profil. Tekkingen begynner på nest øveste lekterad. Deretter legges øverste rad som skjæres horisontalt og tilpasses avstanden mellom lektene. Hver plate festes i forkant med 4 stift/skruer. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Mønelufterbånd og mønekappe monteres etter at de to øverste radene på begge taksider er montert. Øvrige rader legges fortløpende ved å løfte opp ovenforliggende plate. Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Tilbehør finnes til alle takets detaljer se egen brosjyre for komplett tilbehørsprogram og utførlig monteringsanvisning.

5 Takshingel Isola Takshingel Isola as Jan Teglrød kontur 1.1. Bruksområde Isola Takshingel brukes til taktekking på skrå tak med bærende taktro av bord, OSB- eller kryssfinerplater. Isola Takshingel kan benyttes ved takfall ned til 15 takvinkel. Underlagsbelegg Isola Isokraft benyttes på takfall fra 15 til og med 18, og på værutsatte steder. Produktegenskaper, god klebeevne ved lave temperaturer og enkel montering gjør Isola Takshingel til et trygt valg i et krevende norsk klima. Ved rehabilitering kan ny shingel legges på gammel shingel eller takpapp. Se egen monteringsanvisning for forutsetninger og utførelse. Nr Klassifisering, godkjenning Isola Takshingel har NBI Teknisk Godkjenning nr 2253 fra SINTEF Byggforsk. Produktet tilfredsstiller alle krav i NS-EN 544: og kravene til brannklasse B roof (t2) på underlag av sponplate Type, mål, vekt Isola Takshingel har stamme av glassfilt som er impregnert og belagt med spesialasfalt. Undersiden er bestrødd med finkornet sand. Oversiden er belagt med spesialbehandlet skiferstrø. Isola Takshingel leveres i fire ulike mønstre, og med skiferstrø i ulike farger. Tekniske data Egenskaper Typiske verdier Tykkelse 3,0 mm Flatevekt 4,1 kg/m² - 0,3 kg/m² Bredde* 317/333/390 mm + 3 mm Lengde 1000 mm + 3 mm Toleranse, kantretthet + 2 mm Vinkelretthet + 2 mm Vekt av stamme 120 g/m² + 15 g/m² *avhengig av type 1.7. Tilbehør Møneprofil-Lufter, Isola Fugemasse, Isola Flexitett, Isola Takstige, Isola Snøfangerutstyr, Isola Takventiler, Isola Soilhetter, Isola Vindskibeslag, Isola Vannbordbeslag. Type Kuttet Type Skrå Type Swing Type Rett

6 Takshingel Isola Takshingel Isola as Jan Skifergrå Kontur 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Detaljert monteringsanvisning finnes på baksiden av omslagsarket på shingelpakkene og i egne brosjyrer. Taktroen skal alltid være luftet på undersiden. Ved legging av ny shingel på underlag av gammel shingel skal takfallet være minst 19. Ved montering på taktro med takfall fra 15 til og med 18, og på værutsatte steder, skal det benyttes underlagsbelegg av type Isola Isokraft. Monteringen starter ved takfot. Hovedprinsippene for montering på taktro er vist nedenfor. For montering av ny shingel på gammel, se egen monteringsanvisning. Stort tilbehørsprogram A Isola Ventilasjonshette Isola Soilhette Isola Takfotplate Monter takfotbeslaget og takfotplatene langs takets nedre kant. Fjern plastfolien der den kommer i kontakt med beslaget. Stift i klebefeltene. Isola Takshingel Monter første rad med takshingel etter en snorrett linje A. Folien på takshingelen skal ikke rives av. Shingeltungen skal sentreres over takfotplatenes skjøt. Stifting Stift 2,5 cm opp fra hvert innsnitt. Fest første stift i frittliggende ende. Bruk pappstift 2,8 x 25 mm. Bruk ledesporene for å sikre riktig plassering av takshingelen. NB! Shingelplatene må legges helt inntil hverandre i alle plateskjøter. B A Isola Takventil 200 Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Avslutning mot vindski Legg takshingelen opp over trekantlekten. Kutt av langs kanten av vindskien. Etter at taket er tekket, dekkes vindskien med et vindskibeslag. Inntekking av pipe. Monter takshingelen opp til pipens forkant. Monter pipebeslaget. Monter takshingelen over beslagets sider og kleb med Isola Fugemasse. Isola Møneplate Riv av folien. Monter møneplaten min. 50% over forrige plate langs en rett linje. Stift i klebefelt A, bøy platen over mønet. Stift så i klebefelt B. Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. 6

7 Takbelegg Isola Mestertekk 1.1. Bruksområde Isola Mestertekk er et takbelegg til flate og skrå tak. Ferdig lagt danner Isola Mestertekk ett sammenhengende jevnsterkt tett sjikt, med elastiske egenskaper og stor styrke. Taktekking med Isola Mestertekk tåler stående vann med stort trykk. Isola Mestertekk legges direkte på for eksempel isolasjon, brettskurt betong, fast taktro av tre, uten underlagsbelegg. Produktegenskapene er spesielt tilpasset nordisk klima. Nr Klassifisering, godkjenning Isola Mestertekk har NBI Teknisk Godkjenning nr 2022 fra SINTEF Byggforsk. Egenskapene er testet i henhold til NS-EN Isola Mestertekk har godkjent brannklasse B roof (t2) på alle underlag. NCS sertifiseringslisens nr 538, vedlegg Type, mål, vekt Isola Mestertekk har som stamme en kraftig duk av polyesterfilt med påkasjert aluminiumsfolie. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomerasfalt. Oversiden er med unntak av en sidekant, bestrødd med knust skifer. Sveisekanten er belagt med tynn PP-folie som smeltes ved sveising. Undersiden har også folie. Tekniske data Egenskaper Enhet Typiske verdier Lengde pr. rull m 10,0 el. 7,0 Vekt pr. rull kg 46,0 el. 32,7 Tykkelse mm 3,9 Banebredde m 1 Omleggskant cm Tilbehør Isola Taksluk, Isola Skive og Skive m/skrue til innfesting, Isola Flexitett til detaljer Isola Fugemasse, Isola Profil-List, Isola Møneprofil-Lufter, Isola Soil- og Ventilasjonshetter, Isola Brannrims til beskyttelse ved sveising på brennbart underlag. Se eget avsnitt for taktilbehør. 7

8 Takbelegg Isola Mestertekk Mekanisk innfesting 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Mestertekk skal festes mekanisk og sveises i omlegg. På tretak brukes pappstift eller Isola Skive m/skrue. På myke underlag av isolasjonsplater benyttes skiver med teleskoputforming og tilpasset festemiddel. Antall festemidler er avhengig av lokal vindpåkjenning og byggets konstruksjon og form. Beregning kan utføres ved hjelp av et eget utviklet dataprogram- Isola Vindfast. Isola Mestertekk sveises til overganger og beslag. Til detaljer benyttes Isola Flexitett. Se egen brosjyre for mer utførlig monteringsanvisning. Innfesting med skiver eller pappstift Sveising av sideomlegg med rulle Sveising av sideomlegg ved utrulling Sveising mot beslag Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Oppkant/gesims Detaljer sikres med Flexitett Detaljer sikres med Flexitett Vindski

9 Takbelegg Isola Selvbygger Isola Selvbygger som underlag til terrasse. Ved fall lavere enn 3 bør omleggene sveises Bruksområde Isola Selvbygger er et ett lags takbelegg til skrå tretak med utadvendt fall, og til terrasser. Isola Selvbygger har selvklebende omleggskanter med avrivbar beskyttelsesrims. Skjøtene kan derved klebes sammen på tak med fall helt ned til 3. Avrivbar rims fjernes og skjøtene tråkkes til. Selvklebing av omlegg kan gjøres i temperatur ned til 3 C, men ved lave temperaturer bør omleggene varmes lett med varmepistol. På terrasser og tak med fall under 3, skal skjøtene sveises. Isola Selvbygger egner seg både til nybygg og rehabilitering. Se egen utførlig monteringsanvisning. 1.2 Klassifisering, godkjenning. Isola Selvbygger er testet i henhold til nye NS-EN metoder. Prøvemetoder og testresultater er oppgitt i eget produktdatablad Type, mål, vekt Isola Selvbygger har som stamme en kraftig duk av kombinert glass- og polyesterfilt. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomerasfalt. Oversiden er med unntak av en sidekant, bestrødd med knust skifer. Undersiden er med unntak av en sidekant, dekket med plastfilm. Sideomleggene, på under- og overside, er 10 cm og har selvklebende klebeasfalt og avrivbar beskyttelsesrims. Den skiferbestrødde overflaten leveres i følgende farger: sort, skifergrå og teglrød. Tekniske data Egenskaper Enhet Typiske verdier Lengde pr. rull m 7,0 Vekt pr. rull kg 29,6 Tykkelse mm 3,6 Banebredde m Tilbehør Isola Fugemasse, Isola Trekantprofil, Isola Flexitett, Isola Møneprofil, Isola Soil- og Ventilasjonshetter, Isola Taksluk. Se eget avsnitt for taktilbehør.

10 Takbelegg Isola Selvbygger 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Selvbygger monteres enkelt med få hjelpemidler. Hammer, spiker, kniv og fugemasse er alt du trenger. Se egen brosjyre for mer utførlig monteringsanvisning. Skjøtene tråkkes tette uten bruk av varme. Utrulling Avrivning beskyttelsesrims Skjøtene tråkkes tette Endeskjøt Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Klebing til beslag med Isola Fugemasse Avslutning gavl 10

11 Takbelegg og membraner Isola Dobbelt-Lag Utlegging av Isola Dobbelt-Lag Bruksområde Isola Dobbelt-Lag er et to lags tekkesystem beregnet brukt som taktekking eller membran på flate og skrå tak. Til taktekking benyttes Isola Kraftunderlag som første lag og Isola Sveiseoverlag som andre lag (overlag). Som membran benyttes Isola Kraftunderlag til begge lag. Første og andre lag sveises sammen til et homogent, tett sjikt med særdeles stor styrke. Isola Dobbelt-Lag egner seg spesielt godt til nybygg hvor første lag kan legges tidlig i byggeperioden og gi tett tak. Det andre laget legges når bygget er ferdig, og man unngår skader som måtte oppstå i byggeperioden. Nr Klassifisering, godkjenning Isola Dobbelt-Lag har NBI Teknisk Godkjenning nr 2042 fra SINTEF Byggforsk. Egenskapene er testet i henhold til NS-EN Isola Dobbelt-Lag til eksponert taktekning har godkjent brannklasse B roof (t2) på alle underlag. NCS sertifiseringslisens nr 538, vedlegg 6. Isola Kraftunderlag: Se side 12 Isola Sveiseoverlag: Se side

12 Takbelegg og membraner Isola Kraftunderlag 1.1. Bruksområde Isola Kraftunderlag er et solid underlagsbelegg til 2 lags membraner, og til første lag i 2 lags taktekning. Se Isola Dobbelt Lag tekkesystem til flate og skrå tak. Ferdig lagt, med sveisede skjøter, danner Isola Kraftunderlag et sammenhengende jevnsterkt, tett sjikt med elastiske egenskaper og stor styrke. Et tett sjikt som tåler stående vann under høyt trykk. Isola Kraftunderlag er også velegnet som underlagsbelegg i ett lag til skrå takkonstruksjoner med båndtekking, tretak, skifer, torv og lignende. Produktegenskapene er spesielt tilpasset nordisk klima Type, mål, vekt Isola Kraftunderlag har som stamme en kraftig duk av polyesterfilt. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomèrasfalt. Oversiden med unntak av sidekanten er bestrødd med finkornet spesialsand. Sidekantene på 10 cm har plast sveisefilm. Undersiden er dekket med plastfilm. Tekniske data Egenskaper Enhet Typiske verdier Rull lengde m 10 Flatevekt/Rullvekt kg/m²/kg 3,2/32 Tykkelse mm 2,7 Banebredde m 1 Omleggskant cm Tilbehør Isola Taksluk, Isola Flexitett til detaljer, Isola Fugemasse, Isola Skive, Isola Skive m/skrue til mekanisk innfesting, Isola Brannrims til beskyttelse ved sveising på brennbart underlag. Se eget avsnitt for Taktilbehør. 12

13 Takbelegg og membraner Isola Kraftunderlag 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Kraftunderlag skal sveises sammen i omlegg. Avhenging av takkonstruksjon kan Kraftunderlag festes mekanisk, legges løst eller sveises fast. Mekanisk innfesting kan gjøres med pappstift, skiver med skruer eller spesielle teleskopiske festemidler for tekking på myke underlag, isolasjon. Detaljer sikres med Isola Flexitett. Se også monteringsanvisning i egen brosjyre for Isola Dobbelt-Lag. Belegget strekkes plant og festes. I kaldt vær kan forvarming være nødvendig. Innfesting Ende- og sideomlegg sveises sammen. Sveising til beslag. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. 13

14 Takbelegg Isola Sveiseoverlag 1.1. Bruksområde Isola Sveiseoverlag er et solid overlagsbelegg beregnet brukt som andre lag i to-lags taktekninger til flate og skrå tak. Belegget helsveises til underlagsbelegget (Isola Kraftunderlag), slik at de to lagene danner et kraftig homogent sjikt. Isola Sveiseoverlag kan benyttes både til nybygg og rehabilitering. Ved rehabilitering kan belegget sveises direkte til gammel asfaltbasert taktekning dersom denne fortsatt har en god mekanisk forankring. Se egen monteringsanvising for forutsetninger og utførelse. Produktegenskapene er tilpasset nordisk klima Klassifisering, godkjenning Se NBI Teknisk Godkjenning nr 2042 for Isola Dobbelt-Lag. Egenskapene er testet i henhold til nye NS-EN metoder. Tilfredsstiller brannklasse B roof (t2). Testet for brannklasse i kombinasjon med Kraftunderlag se Isola Dobbelt-Lag side Type, mål, vekt Isola Sveiseoverlag har stamme av en kraftig duk av polyesterfilt med påkasjert aluminiumsfolie. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomérasfalt. Oversiden er med unntak av en sidekant, bestrødd med knust skifer. Sidekanten er på 10 cm og dekket med plast sveisefilm. Undersiden er dekket med plastfilm. Sveiseoverlag leveres med overflate i alternative farger. Se produktdatablad eller NBI Teknisk Godkjenning for tekniske egenskaper. Tekniske data Egenskaper Enhet Typiske verdier Rull lengde m 7 Flatevekt/Rullvekt kg/m²/kg 5,0/35 Tykkelse mm 4,3 Banebredde m 1 Omleggskant cm Tilbehør Isola Taksluk, Isola Flexitett til detaljer, Isola Fugemasse, Isola Profil-List og Isola Trekantprofil til profil-/listetekking, Isola Møneprofil-Lufter, Isola Soil- og Ventilasjonshetter. Se egen avsnitt for Taktilbehør. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Sveiseoverlag legges med omlegg og helsveises. Se også monteringsanvisning i egen brosjyre for Isola Dobbelt-Lag. Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Helsveises under utrulling. Oppkant/parapet. Kraftunderlag som første lag. 14

15 Membraner Isola Mestermembran Singelbelagt tak 1. Singel 2. Isola Mestermembran 3. Isolasjon 4. Ev. diff. sperre 5. Bærekonstruksjom 1.1. Bruksområde Isola Mestermembran er en vanntrykksmembran til flate tak og dekkekonstruksjoner. Ferdig lagt danner Isola Mestermembran ett sammenhengende jevnsterkt tett sjikt, med elastiske egenskaper og stor styrke. Membran av Isola Mestermembran tåler stående vann med stort trykk. Isola Mestermembran legges løst ut, på for eksempel isolasjon, brettskurt betong, fast taktro av tre, uten underlagsbelegg. Eksempel på bruksområder er singelbelagte tak, parkeringsdekker med påstøp av betong, terrasser med heller og flate tak med jordoverdekning. Isola Mestermembran har begrenset uv-bestandighet og skal alltid overdekkes. Produktegenskapene er spesielt tilpasset nordisk klima. Nr Klassifisering, godkjenning Isola Mestermembran er et asfalt vanntrykkbelegg. Egenskapene er testet i henhold til nye NS-EN metoder og oppgitt i eget produktdatablad. Isola er sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001: Type, mål, vekt Isola Mestermembran har kraftig duk av polyesterfilt som stamme. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomérasfalt. Oversiden med unntak av sidekantene er bestrødd med finkornet spesialsand. Sidekanten på 10 cm har plast sveisefilm. Undersiden er dekket med plastfilm. Se produktdatablad for tekniske egenskaper. Tekniske data Egenskaper Enhet Typiske verdier Lengde pr. rull m 10,0 Vekt pr. rull kg 41,3 Tykkelse mm 3,4 Banebredde mm 1000 Omleggskant cm Tilbehør Isola Taksluk, Isola Flexitett til detaljer, Isola Fugemasse. Se eget avsnitt for Taktilbehør. 15

16 Membraner Isola Mestermembran 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Mestermembran legges løst på underlaget og sammensveises i omleggene til en sammenhengende tett membran. Punktsveising og helsveising til underlaget kan utføres av monteringsmessige hensyn. Overganger til beslag eller andre aktuelle bygningsmaterialer, sveises til full tetting. Til sikker tetting av detaljer, hjørner, gjennomføringer, etc. benyttes Isola Flexitett, som formes til detaljen før Mestermembran legges og sveises til. Se egen brosjyre for utførlig monteringsanvisning. Omlegg sveises. Belegg med skiferstrø på synlige flater for eksempel Isola Mestertekk. Alternativ sveising av omlegg med rulle. Flexitett innvendig hjørnelag. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Flexitett utspringende hjørne. Sluk. 16

17 Membraner Isola Sveisemembran 1.1. Bruksområde Isola Sveisemembran er en kraftig vanntrykksmembran beregnet for helsveising til betong. Aktuelle bruksområder er parkeringsdekker, kulverter, broer betongbuetak etc. Asfalt kan legges ut med maskin direkte på membranen. Isola Sveisemembran gir et sammenhengende solid tett sjikt som tåler stående vann under høyt trykk. Produktegenskapene er tilpasset nordisk klima Klassifisering, godkjenning Isola Sveisemembran har NBI Teknisk Godkjenning Nr fra SINTEF Byggforsk. Egenskapene er testet etter NS-EN metoder. Isola Sveisemembran er godkjent av Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, som prefabrikert vanntrykksmembran i broer Type, mål, vekt Isola Sveisemembran har en kraftig duk av polyesterfilt som stamme. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomérasfalt. Tykkelsen er på 4,7 mm. Oversiden med unntak av sidekanten er bestrødd med finkornet spesialsand. Sidekanten på 10 cm har plast sveisefilm. Undersiden er dekket med plastfilm. Se produktdatablad for tekniske egenskaper. Tekniske data Egenskaper Verdi/enhet Toleranse Rull lengde 7,0 m +10 cm 0 cm Banebredde 1000 mm 2 mm Rull vekt 41,6 kg 2,9 kg Ruller/palle 20 ruller Omleggskant 10 cm 1.7. Tilbehør Isola Primer, Isola Taksluk, Isola Flexitett til detaljer, Isola Fugemasse. Se eget avsnitt for taktilbehør. 17

18 Membraner Isola Sveisemembran Veiasfalt Agb Isola Sveisemembran 3. Isola Primer 4. Bærende betongdekke 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Sveisemembran skal sveises sammen i omlegg til en sammenhengende, tett membran. Den er beregnet helsveiset til underlaget. For å oppnå god og varig heft må de fleste betongflater forbehandles med asfaltprimer (Isola Primer). Til sikker tetting av detaljer benyttes Isola Flexitett, som formes og sveises til detaljen før Sveisemembran legges og sveises til. Overganger, til beslag eller andre aktuelle bygningsmaterialer, sveises til full tetting. Se egen brosjyre for utførlig monteringsanvisning. Forbehandling med Isola Primer. Helsveising til betongdekke. Til sikker tetting av detaljer benyttes Isola Flexitett. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. 18

19 Takbelegg og membraner Isola Elastofol 1.1. Bruksområde Isola Elastofol er en takfolie beregnet brukt som taktekning og membran på flate og skrå tak. Produktet danner ferdig lagt et sammenhengende tett sjikt som tåler stående vann under høyt trykk. Isola Elastofol kan benyttes både ved nybygg og rehabilitering og er et miljøvennlig produkt som sveises med varmluft. Se egen monteringsanvisning for forutsetninger og utførelse. Produktet består av TPEmodifisert bitumen og en råsterk firberarmering. Nr Klassifisering, godkjenning Isola Elastofol har NBI Teknisk Godkjenning nr 2373 fra SINTEF Byggforsk. Egenskapene er testet i henhold til nye NS-EN metoder. Isola Elastofol tilfredsstiller brannklasse B roof (t2) på alle underlag Type, mål, vekt Isola Elastofol er en ettlags takfolie av polymermodifisert bitumen av type thermo plastisk elastomèr med stamme av polyester-/glassfiberduk. Over og underside er belagt med fiberduk. Fargen er svart. Se NBI Teknisk Godkjenning for tekniske egenskaper. Tekniske data Egenskaper Lengde pr. rull Bredde pr. rull Egenvekt belegg pr. rull Tykkelse Verdi/enhet 10 m 1 m ca. 30 kg ca. 2,8 mm Tilbehør Elastofol Taksluk, Isola Flexitett til detaljer, Isola Skiver og Skruer til innfesting, Isola Fugemasse. 19

20 Takbelegg og membraner Isola Elastofol Vedlikehold De gode aldringsegenskapene til Isola Elastofol gjør at sveiseegenskapene beholdes på eldre tekninger. Dette gir mulighet for enkelt å reparere skader, lage nye gjennomføringer, endre takdetaljer og til å gjennomføre utvidelser og påbygg. 2. Utførelse og anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Elastofol sveises sammen i omlegg med varmluft. Til eksponert taktekking benyttes mekaniske festemidler i 12 cm omlegg og eventuelt i midtbane med overdekning. Til bruk som membran med overdekning legges produktet løst på underlaget med 8 cm omlegg. Til sikker tetting av detaljer, hjørner, gjennomføringer etc., benyttes Isola Flexitett som formes til detaljen før Elastofol legges og sveises til. Overganger til beslag, eller andre aktuelle bygningsmaterialer, sveises til full tetting. Se egen brosjyre for utførlig monteringsanvisning. Sveises med varmluft Legges med omlegg og sveises. Mekanisk innfesting ved eksponert taktekking. Oppkant/gesims Isola Flexitett monteres først på detaljer. Innvendig hjørne Innvendig hjørne Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Trelleborg Building Systems AB Division Mataki Utspringende hjørne Utspringende hjørne Sluk Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. 20

21 Grønne tak System Platon DE25 1. Vegetasjon 2. Jordlag 3. Filterduk 4. Platon DE25 5. PE-folie, rotsperre 6. Isola Mestemembran 7. Isolasjon 8. Dampsperre r 1.1. Bruksområde System Platon DE25 er en spesialutviklet knasteplate som beskytter underliggende vanntrykksmembran, sørger for drenering og hindrer uttørking av flate, grønne (beplantede) tak. Systemet gir dermed nye muligheter for etablering av grønne lunger i byområder, eller miljøvennlig integrasjon av bygg eller anlegg i naturomgivelser. Aktuelle bruksområder er arealkrevende bygg/tilbygg, miljøtunneller, kulverter, garasje-/parkeringsanlegg etc. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Fabrikk Platon 3678 Notodden Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet Type mål vekt System Platon DE25 er bygget opp med en spesiell knasteutforming som fungerer både som vannreservoar og selvregulerende drenering. I tillegg beskytter platen den underliggende vanntrykksmembranen mot slitasje og mekanisk påkjenning. Platon DE25 er fremstilt av sort High Density Polytylen. (PEH). Den er diffusjonstett, vannavstøtende og motstandsdyktig overfor vanlig forekommende byggkjemikalier. Platen er utformet med knaster i et regelmessig mønster som sikrer lagring av vann. Mellom toppen av knastene er det kanaler som sørger for fordeling av vannet, og slisser som sørger for drenering. Produktet leveres i plater med dimensjon 1,33 x 2,22 m. Antall: 170 plater pr pall (ca 500 m 2 ). Tekniske data: Vannlagringskapasitet: 6,1 l/m 2 Dreneringskapasitet slisser/kanaler: 0,8 l/sm 2 /1,3 l/sm (v/2 o fall) Kompresjonsstyrke: maks. 75 kn/m 2 Deformasjon ved langtidsbelastning: maks 25% (ved 50 kn/m 2 ) Dimensjoner: plater à 1,33 x 2,22 m Vekt: 0,95 kg/m 2 Knastehøyde/bygghøyde: ca 22/23 mm Platetykkelse: 1 mm Farge: Kjemisk resistens: sort motstandsdyktig mot alle kjemikalier som den ville kunne bli utsatt for i normale bygningskonstruksjoner. 21

22 Takrenner Isola Ståltakrenne 1.1. Bruksområde Isola Ståltakrenne er et komplett takrennesystem til bygninger med skrå, kalde tak. Takrennekrokene festes til forkantbord eller til taktro, - sperrer eller takstolgurter. Systemet bygger på erfaringer fra et krevende, norsk klima og tåler store belastninger over lang tid. Nr 2323 Vannkapasitet (basert på regnintensitet 0,013 l/s pr. m 2, maksimalt takareal m 2 ) Takrenne: Nedløp enden av takrenne Nedløp midt på takrenne Dimensjon takrenne 110 m m mm 170 m m mm Nedløp: Nedløp enden av takrenne Nedløp midt på takrenne Dimensjon nedløp 150 m m 2 75 mm 240 m m 2 90 mm Klassifisering, godkjenning Isola Ståltakrenne har NBI Teknisk Godkjenning nr 2323 fra SINTEF Byggforsk. Egenskapene er testet i henhold til nye NS-EN metoder Type, mål, vekt Delene i systemet Isola Ståltakrenne lages av 0,6 mm tykke kontinuerlig varmforsinkende tynnplater av stål påført plastbelegg. Se produktdatablad eller NBI Teknisk Godkjenning for tekniske egenskaper. 1. Stålkjerne 2. Zink 3. Passiveringssjikt 4. Primer 5. Plastisol Tekniske data Takrenne: Lengde mm Bredde utvendig mm 143,5 Vekt pr. stk. kg 4,47 + 0,180 Nedløp: Lengde mm Bredde utvendig mm 76,5 + 1 Vekt pr. stk. kg 3,62 + 0,145 22

23 Takrenner Isola Ståltakrenne Farger Rød 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Ståltakrenne monteres uten bruk av spesialverktøy. Du trenger: hammer, drill, skruer, tommestokk, snor, syl, baufil og vater. Rennelengde med fall til nedløp bør ikke overskride 10 m. Til kapping av renner og nedløp skal det brukes baufil eller platesaks, ikke vinkelsliper eller lignende. Se egen brosjyre for utførlig monteringsanvisning. Sort Brun Hvit Takrenne, rennekrok Endestykke Grå Prikken over i en Når du ønsker å gi bygget et spesielt særpreg kan alternativene være kobber eller silver. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Skjøtestykke Takfotbeslag Nedløp, nedløpsklammer Overligger 23

24 Takrenner Isola Firkantrenne 1.1. Bruksområde Isola Firkantrenne er et komplett takrennesystem til bygninger med skrå, kalde tak. Systemet og firkantutformingen kombinerer et moderne design med styrke til å motstå påkjenninger fra sol, vind, regn og is i et tøft, nordisk klima Klassifisering, godkjenning Isola Firkantrenne innfrir alle krav i NS-EN 607 med sikker margin. Isola er sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001: Type, mål, vekt Isola Firkantrenne med tilhørende deler er laget av PVC plast (PVC-U) og leveres i sort eller hvit farge. Dimensjoner, fysiske og mekaniske egenskaper er oppgitt i egne produktdatablad. Tekniske data Takrenne: enhet: Verdi: Toleranser: Lengde mm Bredde utvendig mm Bredde innvendig mm 97 Vannførende tverrsnittsareal mm Vekt pr. stk. sort kg 3, ,125 Vekt pr. stk. hvit kg 3, ,140 Skjevhet mm 1 <10 Nedløp: enhet: Verdi: Toleranser: Lengde mm Bredde utvendig mm 61,8 + 0,2 Materialtykkelse mm 1,8 +0,2 / - 0 Vekt pr. stk. sort kg 1, ,140 Vekt pr. stk. hvit kg 1, ,140 Skjevhet mm 1 <7 24

25 Takrenner Isola Firkantrenne 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Firkantrenne monteres enkelt og raskt, uten liming eller bruk av spesialverktøy. Anbefalt fall: 2 mm pr. lm renne. Hjelpemidler til montering er: hammer, syl, rull, skruer, tommestokk, snor, vater og baufil. Se egen brosjyre for utførlig monteringsanvisning. Alle deler er solid dimensjonert og har pen design. Delene er tydelig merket for riktig montering. Renneholder Skjøtestykke Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Fabrikk Platon 3678 Notodden Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Endestykke Nedløp Rennen smekkes på plass Nedløp 25

26 Taktilbehør Isola Taksluk 1.1.Bruksområde Isola Taksluk brukes til drenering av flate tak med asfaltbasert membran eller takbelegg. Til rehabilitering av tak leveres innstikksluk med tilpasset rørdimensjon. Isola Taksluk 1.2. Klassifisering, godkjenning Isola har en klar kvalitetspolitikk og målsetting om å tilfredsstille alle kunders krav til produkter og service. For å oppnå målsettingen er Isola sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001: Type, mål, vekt Isola Taksluk lages av 0,5 mm rustfritt stål med påmontert krage av Isola Kraftunderlag. Røret har under kragen en påsveiset stålplate med dimensjon 25 x 25 cm. Kragen på 50 x 50 cm er sveiset fast og ført ned i avløpsrøret der det er klemt fast med en klemring av stål. Løvristen er laget av 3,0 mm tråd av rustfritt stål. Følgende typer leveres: Rørdimensjon 62 mm Rørlengde 300 mm, rehab. Rørdimensjon 75 mm Rørlengde 600 mm, nybygg Rørdimensjon 90 mm Rørlengde 300 mm, rehab. Rørdimensjon 110 mm Rørlengde 600 mm, nybygg Tekniske data: Materiale: Rustfritt syrefast stål 18/10/2,5 (Cr, Ni, Mo) Krage: Isola Kraftunderlag. Polyesterfiltstamme, SBS-elastomèrasfalt. Sandbestrøing på oversiden, plastfilm på undersiden, tykkelse 2,7 mm Klasse U3P NS Tetningsring: O-ring av svampet gummisnor 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Sluket plasseres på taket. Platen under kragen festes mekanisk med egnet festemiddel tilpasset underlaget. Deretter sveises en bane på 1x1 m av takbelegget eller membranen til kragen. Der membranen eller tekking er i 2 lag monteres sluk ovenpå det første laget. Produksjon Salg - kundestøtte Leverandør Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Montering sluk Banen helsveises til kragen 26

27 Taktilbehør Isola Profil-List Isola Listetekking Isola Profil-List 1.1. Bruksområde Listetekking og Profil-list er altvernative løsninger, for å dele opp og gi lys og skyggevirkning, til skrå tak tekket med takbelegg. Isola Listetekking består av en skiferbestrødd stål trekantlist, endelokk og festeskiver med skruer. Listene er 32 mm høye. Isola Listetekking kan monteres på tak med fall ned til 6. Isola Profil-list leveres på rull og sveises fast til takbelegget. Ingen krav til takfall. Høyde er 9 mm. Plassert på omleggskanten av Mestertekk blir høydeforskjellen 1,3 cm. Isola Profil-List Isola Listetekking 1.2. Klassifisering, godkjenning Isola har en klar kvalitetspolitikk og målsetting om å tilfredsstille alle kunders krav til produkter og service. For å oppnå målsettingen er Isola sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001: Type, mål, vekt Isola Listetekking Trekantprofil og endelokk er av skiferbestrødd, primet galvanisert stål tilsvarende Isola Powertekk. Dimensjoner lister: Lengde: 1,25 m Bredde: 35 mm Høyde: 32 mm Farge lister og endelokk: Skifergrå, Svart, Teglrød Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Isola Profil-List Isola Profil-List består av SBS elastomèrasfalt forsterket med en fiberstamme. Undersiden har en tynn plastfilm og oversiden er skiferbestrødd. Lengde: 5 m Bredde: 2,5 cm Høyde: 0,9 cm Farger: Skifergrå, Svart, Teglrød 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Listetekking skrus fast til taket ved hjelp av festeskiver som plasseres i listeskjøt og i skjøt mellom list og endelokk. Tetthet sikres med fugemasse. Se egen monteringsanvisning. Isola Profil-List sveises til Isola Takbelegg. Kuttes med kniv. Skjøtes butt i butt. 27

28 Taktilbehør Flexitett Gjennomføring pipe 1.1. Bruksområde Isola Flexitett er en matte med gummielastiske egenskaper (stammeløs elastomèrasfalt) som brukes til å sikre vanskelige detaljer mot vanninntregning. Et tilpasset stykke Isola Flexitett formes ved hjelp av varmluft eller gassflamme, til en tett mansjett som festes til detaljen. Isola Flexitett kan brukes i mange bygningsmessige sammenhenger på både skrå og flate tak. For eksempel til å sikre overgang mellom undertak og gjennomføring, og til membraner og taktekninger Type, mål, vekt Isola Flexitett er en stammeløs matte av SBS elastomérasfalt. Over- og underside er forsynt med en tynn plastfilm. Produktets tykkelse er 5 mm. Leveres i lapper på 20 x 20 cm og i rull med dimensjon 1 x 5 m. Vekt 5 kg/m 2. Tøyelighet 25 ganger sin egen lengde, 100% elastisk tilbakegang. Formbar med plastiske egenskaper ved oppvarming. 2. Utførelse, anvendelse Flexitett på takdetaljer Rørgjennomføring. Skjær til et tilpasset stykke Flexitett. Lag en liten åpning i midten og varm forsiktig. Form en krave og trekk ned over røret. Flexitettlapper Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Innvendig hjørne, tekking, membran. Bruk en lapp 20x20 cm Flexitett. Varm forsiktig, sveis og press lappen inn i hjørnet. Kutt og brett til takbelegg eller membran som vist og sveis til. Utvendig hjørne, tekking, membran: Bruk en lapp på 20x20 cm Flexitett. Varm forsiktig, form og sveis lappen over hjørnet. Kutt og brett takbelegg eller membran som vist og sveis til. 28

29 Taktilbehør Isola Primer Isola Fugemasse Isola Primer 1. Fysiske egenskaper og bruksområde 1.1.Bruksområde Isola Primer brukes til forbehandling av betongflater som skal påføres helsveiset, asfaltbasert takbelegg eller membran. Hensikten er å støvbinde betongoverflaten for å oppnå varig, sterk forbindelse. Dette har med betongens egenskaper å gjøre og er uavhengig av type belegg og membran Type, mål, vekt Isola Primer består av destillert bitumen, løsningsmiddel og heftingsmiddel. 2. Utførelse, anvendelse Underlaget skal være tørt og rengjort. Påføres med kost, rulle, stiv pensel eller sprøyte. Fordeles godt. Forbruk 0,2-0,4 l/m 2, avhengig av underlaget. Primeren skal tørke til den ikke kleber før belegget sveises til. Tørketid ved normal luftveksling og 20 0 C er 3-4 timer. Verktøy rengjøres med oljefjerner eller White Spirit. Tynnes med White Spirit. Isola Fugemasse 1.1.Bruksområde Fuge- og klebemasse for bruk til detaljer og gjennomføringer. For eksempel i forbindelse med Isola Takshingel, Takbelegg og Membraner. Klebing til takfotbeslag, tetting i forbindelse med gjennomføringer, pipebeslag, fuger osv. Produksjon Salg - kundestøtte 1.2. Type, mål, vekt Bitumenbasert fugemasse/klebemasse. Leveres på patron à 400 gram. En patron rekker til ca lm fugestreng (normalforbruk). Tetthet: 1,30 kg/dm 3 (20 o C) Farge: Sort 2. Utførelse, anvendelse Benyttes som fuge- og klebemasse. Se monteringsanvisninger for Isola Takshingel, takbelegg, membraner og undertak etc. for bruk. Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. 29

30 Taktilbehør Isola Møneprofil-Lufter Takventiler og takhetter Isola Møneprofil - Lufter 1. Fysiske egenskaper og bruksområde 1.1.Bruksområde Isola Møneprofil-Lufter brukes til utlufting av tak i mønet. Skrå tak må luftes for å hindre snøsmelting og isdannelse i utvendig takrenne og for å slippe ut fuktig luft i konstruksjonen. Isola Møneprofil-Lufter sikrer god utluftning samtidig som den hindrer inndriv av regn og snø Type, mål, vekt Materiale i Isola Møneprofil-Lufter er superslagfast plast belagt med skiferstrø. Fargevalg Skifergrå, Svart, eller Teglrød. Møneprofilene bøyes over mønet og passer til takfall fra 15 til 60 grader. 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Se skisse ovenfor. Spalteåpningen i mønet skal være ca. 4 cm. Spalten skal avsluttes 30 cm før gavlutstikk og 50 cm til side for senter av overganger/vinkler. Før montering legges 2 strenger Isola Fugemasse langs mønet ca. 15 cm. ned fra mønespissen. Hver Møneprofil monteres med omlegg og festes med 6 selvborende skruer. Til overganger benyttes Isola Isoflex. Takventiler og takhetter 1.1.Bruksområde Isola leverer et komplett sortiment av takventiler og takhetter med utforming tilpasset taktekkingsproduktene, slik at taket får et enhetlig, funksjonelt og pent utseende. Det gjelder ventiler til utlufting av takkonstruksjoner, hetter til utluftning av undenforliggende rom med naturlig eller mekanisk ventilasjon, soilhetter og kombinasjonshetter. Se Isola brosjyrer og monteringsanvisninger for tilbehørsprodukter, Isola Takshingel, Isola Takbelegg på rull og Isola Powertekk Klassifisering, godkjenning Isola har en klar kvalitetspolitikk og målsetting om å tilfredsstille alle kunders krav til produkter og service. For å oppnå målsettingen er Isola sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001: Type, mål, vekt Se egne brosjyrer for produktene. 30

31 Taktilbehør Isola Takstiger, Isola Snøfangere, Isola Beslag Isola Takstiger 1.1.Bruksområde Isola leverer 2 typer takstiger. Den ene er beregnet til takshingel og plane taktekkingsmaterialer på rull som Isola Selvbygger og Mestertekk. Den andre er beregnet til Isola Powertekk. Takstiger brukes for å lette adkomst på taket, til for eksempel piper og takvinduer. Se egen brosjyre for detaljert informasjon. Isola Snøfangere 1.1.Bruksområde Isola leverer 2 typer snøfangere. Den ene for takshingel og plane taktekkingsmaterialer, den andre for Isola Powertekk. Byggeforskriftene krever at byggverk skal sikres mot at is og snø skal falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg. Krav om snøfangere er avhengig av takfall og taktekkingsmaterialets ruhet. Taktekkinger med glatte overflater må ha snøfanger også ved lave takfall. Snøfanger dimensjoneres etter stedlig snømengde. Se Isola brosjyrer for detaljert informasjon. Isola Beslag 1.1.Bruksområde Isola tenker helhet på taket og tilbyr beslag for vindski og takfot. Isola Takfotbeslag leveres også med dryppnese. Dryppnese gir taket en markert start ved takfoten og underbygger en virkningsfull helhet. Takfotbeslag kombineres med Isola Ståltakrenne eller Isola Firkantrenne. Til Isola Powertekk leveres komplett tilbehørsprogram med egne beslag. Se Isola brosjyrer for detaljert informasjon Klassifisering, godkjenning Isola har en klar kvalitetspolitikk og målsetting om å tilfredsstille alle kunders krav til produkter og service. For å oppnå målsettingen er Isola sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001:

32 Fokus på fukt Wera AS, Porsgrunn Du kan trygt velge Isola! Produktutvikling og kvalitetskontroll Isola satser på kontinuerlig utvikling av sine produkter. Dette arbeidet ledes av vår Forskning- og utviklingsavdeling med et velutstyrt laboratorium. Avdelingen har velkvalifiserte medarbeidere med lang erfaring i bransjen. Utviklingsarbeidet foregår i nært samarbeid med produksjonen og bransjen eksternt for å oppnå maksimale produkt- og systemegenskaper tilpasset norske forhold. NS-EN ISO 9001:2000 Isola har en klar kvalitetspolitikk og målsetting om å tilfredstille alle kunders krav til produkter og service. Isola skal også i fremtiden beholde sin høykvalitetsposisjon i markedet. For å oppnå denne målsetting er Isola as sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001:2000. Isola as Telefon: Telefax: Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus!

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Stålplatetak med stor styrke Isola Powertekk - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Styrke og holdbarhet Isola Powertekk stålplatetak er bygget opp av syv ulike sjikt. Stålsjiktet

Detaljer

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag -lags membran, lags tekning Ekstra tykkelse og styrke Første lag som byggetidstekning Flate og skrå tak Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag SBS

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

Isola Sveisemembran. SBS-kontaktmembran. Ett-lags membran, helsveises Til broer, parkeringsdekker, tunneler, betongbuer, kulverter m.

Isola Sveisemembran. SBS-kontaktmembran. Ett-lags membran, helsveises Til broer, parkeringsdekker, tunneler, betongbuer, kulverter m. 2:770 Sept.-06 SBS-kontaktmembran Ett-lags membran, helsveises Til broer, parkeringsdekker, tunneler, betongbuer, kulverter m.m Tørre og sunne hus Bruksområder benyttes i konstruksjoner hvor det er behov

Detaljer

Icopal TopSafe. ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg. Icopal. Størst på tak - og vel så det.

Icopal TopSafe. ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg. Icopal. Størst på tak - og vel så det. Icopal TopSafe ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg Icopal Størst på tak - og vel så det. Icopal TopSafe ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg Du gjør det enkelt og sikkert med ett-lag TopSafe

Detaljer

ICOPAL TopSafe. Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009. Enkelt og sikkert!

ICOPAL TopSafe. Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009. Enkelt og sikkert! ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009 Enkelt og sikkert! Det komplette system for nye og gamle tak TopSafe festes til under laget med galvanisert

Detaljer

2:730 Mars-03. Isola Elastofol. Takbelegg og membran. Fleksibel og sterk Lang levetid Miljøvennlig. Tørre og sunne hus

2:730 Mars-03. Isola Elastofol. Takbelegg og membran. Fleksibel og sterk Lang levetid Miljøvennlig. Tørre og sunne hus 2:730 Mars-03 Isola Elastofol Takbelegg og membran Fleksibel og sterk Lang levetid Miljøvennlig Tørre og sunne hus Isola Elastofol - funksjonel Isola Takbelegg Vårt norske klima er blant verdens tøffeste.

Detaljer

Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus

Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Isola Ståltakrenne Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Stålsatt mot vær og vind! De fire årstider Store temperatursvingninger og værguder med skiftende humør stiller store krav til

Detaljer

SBS-elastomermodifiserte takbelegg

SBS-elastomermodifiserte takbelegg Hvorfor SBS-polymermodifisert takbelegg? Produktoppbygging SBS-polymermodifisert bitumen kombinert med et kraftig stammematerial gir belegget enestående egenskaper. Selve taktekkingen utføres med ett-

Detaljer

Beskrivelse tettesjikt etter Norsk standard 3420 - Del S. Membraner og takbelegg for flate tak og dekker. Eksempler på konstruksjonsoppbygginger.

Beskrivelse tettesjikt etter Norsk standard 3420 - Del S. Membraner og takbelegg for flate tak og dekker. Eksempler på konstruksjonsoppbygginger. Beskrivelse tettesjikt etter Norsk standard 3420 - Del S. Membraner og takbelegg for flate tak og dekker. Eksempler på konstruksjonsoppbygginger. Utgave 1, oktober 2014 NORSK PRODUKT STANDARD FOR TAKBELEGG

Detaljer

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning Monteringsanvisning 2:830 Okt. 2003 Pro Super Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering Tørre og sunne hus Pro Super for horisontal montering

Detaljer

Isola Firkantrenne. 3:100 juni. 01 Erstatter juli 95. Styrke, design og holdbarhet i ett og samme produkt

Isola Firkantrenne. 3:100 juni. 01 Erstatter juli 95. Styrke, design og holdbarhet i ett og samme produkt Isola Firkantrenne 3:100 juni. 01 Erstatter juli 95 Styrke, design og holdbarhet i ett og samme produkt Den store styrkeprøven Hvert eneste år må huset bestå den store styrkeprøven. Utfordringen er regn,

Detaljer

To-trinns tetteløsning for torvtak

To-trinns tetteløsning for torvtak Monteringsanvisning To-trinns tetteløsning for torvtak Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet Tørre og sunne hus Montering Før montering: Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget.

Detaljer

3:200 Feb. 05 Erst. mai. 04. Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus

3:200 Feb. 05 Erst. mai. 04. Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus 3:200 Feb. 05 Erst. mai. 04 Isola Ståltakrenne Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Isola Ståltakrenne Stålsatt mot vær og vind! De fire årstider Store temperatursvingninger og værguder

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes.

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

Isola Mestertekk. Isola Mestertekk takbelegg til eksponerte tekninger Isola Mestermembran som overdekket membran. Tørre og sunne hus!

Isola Mestertekk. Isola Mestertekk takbelegg til eksponerte tekninger Isola Mestermembran som overdekket membran. Tørre og sunne hus! Isola Mestertekk Isola Mestertekk takbelegg til eksponerte tekninger Isola Mestermembran som overdekket membran Tørre og sunne hus! Norsk for norske forhold! Norsk klima er blant verdens hardeste. Det

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Katepal takshingel. Katepal SBS-takshingel gir deg tilgang til samme produktegenskaper som den profesjonelle håndverkeren.

Katepal takshingel. Katepal SBS-takshingel gir deg tilgang til samme produktegenskaper som den profesjonelle håndverkeren. Asfalt takbelegg Katepal takshingel Rocky Sort Katepal SBS-takshingel gir deg tilgang til samme produktegenskaper som den profesjonelle håndverkeren. Katepal gir privathusbyggeren tilgang til samme materiale

Detaljer

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004 Leggeveiledning Rask og enkel å legge 1 BETINGELSER Undertaket Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15. Underlagsbelegg

Detaljer

Isola Dobbelt Lag. To-lags taktekking og membran. SBS over- og underlagsbelegg for vårt tøffe, nordiske klima. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag

Isola Dobbelt Lag. To-lags taktekking og membran. SBS over- og underlagsbelegg for vårt tøffe, nordiske klima. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag Isola Dobbelt Lag To-lags taktekking og membran :760 Feb. 00 Erst. Feb. 000 SBS over- og underlagsbelegg for vårt tøffe, nordiske klima Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag Tørre og sunne hus Isola

Detaljer

monteringsråd nortett shingel tak

monteringsråd nortett shingel tak monteringsråd nortett shingel tak APRIL 2013 Generell informasjon Underlag Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes. Innebygd

Detaljer

TAKSHINGEL ENKEL NORTETT NYHET! AN TI MONTERING UTEN FOLIEAVRIVNING. Nortett Takshingel til nye og gamle tak

TAKSHINGEL ENKEL NORTETT NYHET! AN TI MONTERING UTEN FOLIEAVRIVNING. Nortett Takshingel til nye og gamle tak NORTETT TAKSHINGEL G AR ENKEL NYHET! Nortett Takshingel til nye og gamle tak AN TI NORTETT TAKSHINGEL for legging på nye tak, og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. NORTETT TAKSHINGEL benyttes

Detaljer

Isola Mestertekk Isola Mestermembran

Isola Mestertekk Isola Mestermembran Monteringsanvisning Isola Mestertekk Isola Mestermembran 2:720 Mai 05 Erst.Des.03 Tak- og membranbelegg for vårt tøffe, nordiske klima Tørre og sunne hus Innholdsfortegnelse Før montering 3 Mekanisk innfesting

Detaljer

ICOPAL 2-LAG. Dobbel sikkerhet. To-lags asfalt takbelegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 April 2006

ICOPAL 2-LAG. Dobbel sikkerhet. To-lags asfalt takbelegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 April 2006 ICOPAL 2-LAG To-lags asfalt takbelegg Blå katalog: Gruppe: 1024 April 2006 Dobbel sikkerhet Ledende på tak i over 100 år 1895 Det firmaet som du i dag kjenner som Icopal AS, ble grunnlagt i 1895 under

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) JULI 2016 TAK GJØR DET ENKLERE

MONTERINGSANVISNING. NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) JULI 2016 TAK GJØR DET ENKLERE MONTERINGSANVISNING NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) TAK JULI 2016 TG 20275 20222 GJØR DET ENKLERE GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt,

Detaljer

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus 2:830 Mars. 2003 Pro Super For horisontal montering Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant Tørre og sunne hus Pro Super Kombinert undert for horisontal mo Pro Super er et diffusjonsåpent

Detaljer

Isola Powertekk. Sterke, sikre og vakre takpanner. Powertekk Nordic Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Exclusive Sort høyglans

Isola Powertekk. Sterke, sikre og vakre takpanner. Powertekk Nordic Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Exclusive Sort høyglans Isola Powertekk Sterke, sikre og vakre takpanner Isola Powertekk Exclusive Sort høyglans Powertekk Nordic Powertekk Exclusive Isola Powertekk Nordic Sort Tørre og sunne hus! Isola Powertekk - for deg som

Detaljer

Monteringsanvisning 2:410. Feb.06 Erst. feb. 05. Isola Powertekk. Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus

Monteringsanvisning 2:410. Feb.06 Erst. feb. 05. Isola Powertekk. Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus Monteringsanvisning 2:410 Isola Powertekk Feb.06 Erst. feb. 05 Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus Isola Powertekk Før montering 1.0 Betingelser for bruk av Isola Powertekk 1.1 Takvinkel Isola

Detaljer

Raskt og enkelt å legge

Raskt og enkelt å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning April 2013 Raskt og enkelt å legge 1 BETINGELSER Gode råd Undertaket For å oppnå best mulig fargespill - og derved liv i taket - anbefaler vi at shingelplater fra 2-3

Detaljer

Leggeveiledning. Icopal Takshingel. SfB: 2 (47) Blå katalog: Nr.: 7 Juni 2003. Rask og enkel å legge

Leggeveiledning. Icopal Takshingel. SfB: 2 (47) Blå katalog: Nr.: 7 Juni 2003. Rask og enkel å legge Leggeveiledning Icopal Takshingel SfB: 2 (47) Blå katalog: Nr.: 7 Juni 2003 1 Rask og enkel å legge BETINGELSER Undertaket Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15. Underlagsbelegg skal

Detaljer

TAKSHINGEL NORTETT TAK LEVETID +30ÅR TG TAK SOM GJØR MER ENN Å HOLDE TETT JANUAR 2015. Takshingel til nye og gamle tak

TAKSHINGEL NORTETT TAK LEVETID +30ÅR TG TAK SOM GJØR MER ENN Å HOLDE TETT JANUAR 2015. Takshingel til nye og gamle tak TAK NORTETT TAKSHINGEL TAK NORTETT TAKSHINGEL Skrå grå med skygge. Takshingel til nye og gamle tak NORTETT TAKSHINGEL for legging på nye tak, og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. NORTETT TAKSHINGEL

Detaljer

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK OKTOBER 2014 Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at undertaket både danner et lufttett og vanntett

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Platon Xtra Torvtak. Trygg og sikker torvtaksløsning! Tørre og sunne hus

Platon Xtra Torvtak. Trygg og sikker torvtaksløsning! Tørre og sunne hus Platon Xtra Torvtak Trygg og sikker torvtaksløsning! Tørre og sunne hus Norsk tradisjon og byggeskikk Tak har vært tekket med torv på bjørkenever siden forhistorisk tid. I mange norske bygder ble de fleste

Detaljer

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg med klebekant D-Pro

Detaljer

Monteringsanvisning Isola Mestertekk Isola Mestermembran

Monteringsanvisning Isola Mestertekk Isola Mestermembran Monteringsanvisning Isola Mestertekk Isola Mestermembran 2:720 Aug. 07 Erst.Mai 05 Tak- og membranbelegg for vårt tøffe, nordiske klima Tørre og sunne hus Innholdsfortegnelse Før montering 3 Mekanisk innfesting

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

-tåler det meste av vær og vind

-tåler det meste av vær og vind ICOPAL Takshingel For hus og hytte Blå katalog: Gruppe: 1024 April 2005 -tåler det meste av vær og vind ICOPAL Takshingel Betingelser for bruk: Takvinkel ICOPAL Takshingel kan legges på tretak med minstefall

Detaljer

P RIKKEN OVER I-EN ISOLA TAKTILBEHØR UTLUFTING ER VIKTIG TAKBELEGG, BESLAG OG TAKRENNER SAMME FARGE OG STRUKTUR

P RIKKEN OVER I-EN ISOLA TAKTILBEHØR UTLUFTING ER VIKTIG TAKBELEGG, BESLAG OG TAKRENNER SAMME FARGE OG STRUKTUR ISOLA TAKTILBEHØR P RIKKEN OVER I-EN Isola Ventilasjonshette Isola Soilhette Isola Isoflex Klebelapp Isola Møneprofil-Lufter Isola Takventil 44 Isola Takventil 200 Med Isola Taktilbehør gir du taket et

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK NOVEMBER 2014 MONTERING AV BOND TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK NOVEMBER 2014 NORTETT D-1, D-GLASS SK, NORKRAFT, D-POLYESTER, OG D-GLASS er underlagsbelegg som egner seg godt som

Detaljer

FI SLEMMESTAD

FI SLEMMESTAD Farge og utseende betyr mye. Rocky Katrilli Classic KL Jazzy Ambient GRANITT HØST SKOGS MOSE BARKE BARKE GRAFITT STEIN GYLLEN ØDEMARK ØDEMARK TAUPE Foxy TERRACOTTA MØRK HØST Et tak med asfaltshingel monteres

Detaljer

TOPP TORNADO ETT-LAGS ASFALT TAKBELEGG INNTIL 30% STØRRE STYRKE TOPP TORNADO

TOPP TORNADO ETT-LAGS ASFALT TAKBELEGG INNTIL 30% STØRRE STYRKE TOPP TORNADO TOPP TORNADO ETT-LAGS ASFALT TAKBELEGG INNTIL 30% STØRRE STYRKE TOPP TORNADO Topp Tornado produsert i Norden for norske forhold Topp Tornado er et ett-lags asfalt takbelegg, produsert i samarbeid med Katepal,

Detaljer

ISOLA BESLAG Produktdatablad

ISOLA BESLAG Produktdatablad TAK ISOLA BESLAG Produktdatablad Tørre og sunne hus! Isola beslagserie, for beskyttelse av ulike konstruksjonsdeler i bygg. Isola beslagsserie i lakkert stål finnes i ulike typer og farger. Isola Vindusbeslag

Detaljer

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 ICOPAL Brettex Diffusjonsåpent undertak Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 Den smarte undertaksløsningen Icopal Brettex - kombinert undertak og vindsperre Vekjent og solid Enkel og rask montering Icopal

Detaljer

Icopal. Vanntrykksmembraner. Bro- og Parkeringsdekker Terrasser Jorddekkede konstruksjoner

Icopal. Vanntrykksmembraner. Bro- og Parkeringsdekker Terrasser Jorddekkede konstruksjoner Icopal Vanntrykksmembraner Bro- og Parkeringsdekker Terrasser Jorddekkede konstruksjoner Bro- og parkeringsdekker Utviklet for nordiske forhold Overdekkede mem braner utsettes for store på kjenninger,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

Trebolit HOMEtile Classic takpanner

Trebolit HOMEtile Classic takpanner Elastolit Trebolit HOMEtile Classic takpanner Enkelt og raskt å montere Eksepsjonell hållbarhet Eksepsjonell styrka Meget god rustbeskyttelse MONTERINGSRÅD Trebolit HOMEtile takpanner er et høykvalitetsprodukt.

Detaljer

2:100 April 2004 Erst. okt. 2001 ISOLA TAKSHINGEL TAK FOR GENERASJONER. Tørre og sunne hus

2:100 April 2004 Erst. okt. 2001 ISOLA TAKSHINGEL TAK FOR GENERASJONER. Tørre og sunne hus ISOLA TAKSHINGEL 2:100 April 2004 Erst. okt. 2001 TAK FOR GENERASJONER Tørre og sunne hus ISOLA TAKSHINGEL T ROSSER VÆR OG VIND NORSK KLIMA - EN REAL UTFORDRING Det sies ofte at vi bor i et land for spesielt

Detaljer

Nortett shingel. Shingel til nye og gamle tak. for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak.

Nortett shingel. Shingel til nye og gamle tak. for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett shingel Shingel til nye og gamle tak 003 tak Nortett Shingel for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett shingel benyttes på kalde tak med takfall større enn

Detaljer

Monteringsanvisning. Isola Powertekk. Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus

Monteringsanvisning. Isola Powertekk. Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus Monteringsanvisning Isola Powertekk Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive Tørre og sunne hus Isola Powertekk Før montering 1.0 Betingelser for bruk av Isola Powertekk 1.1 Takvinkel Isola Powertekk

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus Isola Veggsystem 4:100 Feb. 2006 Erst. jan-05 Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg Tett og pustende - sikre detaljer Tørre og sunne hus Isola Veggsystem. Sikker vindtet

Detaljer

Mataki DuoTech takbelegg. Monteringsanvisning

Mataki DuoTech takbelegg. Monteringsanvisning Mataki DuoTech takbelegg Monteringsanvisning Innhold 1. Produktinformasjon 3 1.1 Generelt 3 1.2 Bruksområde 3 1.3 Montering 3 2. Produktsystemer 4 2.1 Mataki DuoTech takbelegg 4 2.2 Mataki Taksluk 5 2.3

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

Pro. Diffusjonsåpent Undertak. Kombinert undertak og vindsperre. Tørre og sunne hus. 2:820 Jan. 05 Erst Jan.03

Pro. Diffusjonsåpent Undertak. Kombinert undertak og vindsperre. Tørre og sunne hus. 2:820 Jan. 05 Erst Jan.03 Pro Diffusjonsåpent Undertak 2:820 Jan. 05 Erst Jan.03 Kombinert undertak og vindsperre Tørre og sunne hus - vindtett, vanntett og samtidig pustende! er et unikt takprodukt beregnet for alle typer fullisolerte

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

Rocky bryter med de tradisjonelle mønstrene, og gir et spennende uttrykk! Rocky leveres i 10 fargenyanser. Bildet: Rocky Grafittgrå

Rocky bryter med de tradisjonelle mønstrene, og gir et spennende uttrykk! Rocky leveres i 10 fargenyanser. Bildet: Rocky Grafittgrå SBS-takshingel Rocky bryter med de tradisjonelle mønstrene, og gir et spennende uttrykk! Rocky leveres i 10 fargenyanser. Bildet: Rocky Grafittgrå Et godt takbelegg som passer omgivelsene og gir huset

Detaljer

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MARS 2017 MONTERING AV METROTILE TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr.

Detaljer

TAK OG VEGG. Nortett Bygg AS Håndverkveien 6 1820 Spydeberg Tlf +47 69 83 34 40 Fax +47 69 83 34 41 www.nortett.no E-post: firmapost@nortett.

TAK OG VEGG. Nortett Bygg AS Håndverkveien 6 1820 Spydeberg Tlf +47 69 83 34 40 Fax +47 69 83 34 41 www.nortett.no E-post: firmapost@nortett. TAK OG VEGG Nortett Bygg AS Håndverkveien 6 1820 Spydeberg Tlf +47 69 83 34 40 Fax +47 69 83 34 41 www.nortett.no E-post: firmapost@nortett.no Innledning Et hus skal tåle mange forskjellige typer klima

Detaljer

Tekking med skifer 544.102. Taktekking. Byggforskserien Byggdetaljer. Sending 1 2000. 0 Generelt. 1 Takkonstruksjon

Tekking med skifer 544.102. Taktekking. Byggforskserien Byggdetaljer. Sending 1 2000. 0 Generelt. 1 Takkonstruksjon Taktekking Tekking med skifer Byggforskserien Byggdetaljer 544.102 Sending 1 2000 0 Generelt 01 Innhold Bladet beskriver tekking av tak med skifer. Skifer er naturstein som tas ut i blokker og kløves etter

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

-tåler det meste av vær og vind

-tåler det meste av vær og vind Icopal takshingel For hus og hytte Blå katalog: Gruppe: 1024 September 2011 -tåler det meste av vær og vind ICOPAL Takshingel Betingelser for bruk: Takvinkel ICOPAL Takshingel kan legges på tretak med

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER tak DESEMBER 2013 Montering av bond takpanner kutting av Plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Icopal takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Mai Leggeveiledning. Rask og enkel å legge

Icopal takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Mai Leggeveiledning. Rask og enkel å legge Icopal takshingel Leggeveiledning Blå katalog: Gruppe: 1024 Mai 2007 Leggeveiledning Rask og enkel å legge BETINGELSER Undertaket Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15. Underlagsbelegg

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten...

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Takbelegg og membraner Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Tak utsettes for ekstreme påkjenninger. Vi leverer de som tåler norsk klima. Et kvalitetstak har som viktigste

Detaljer

ICOPAL Ventex Supra. Diffusjonsåpent undertak August 2014. Designet for norsk klima

ICOPAL Ventex Supra. Diffusjonsåpent undertak August 2014. Designet for norsk klima ICOPAL Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak August 2014 Designet for norsk klima ICOPAL Ventex Supra - designet for norsk klima. Ventex Supra diffusjonsåpent undertak med kondensfilt Fleksibel og sterk

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 219 Taktekking - Stavanger Forum Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Tekking av yttertak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg

Detaljer

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv Oktober 2014 -Den moderne knasteplate 2 Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv ICOPAL Fonda Universal - den moderne knasteplate Fonda

Detaljer

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus System Platon RadonStop 400 5:220 April 2005 Radon- og fuktsperre for gulv og grunn Tørre og sunne hus Radon Stop Sikker og effektiv radonbeskyttelse! Radon og helsefare Helsefare tilknyttet radon har

Detaljer

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid.

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid. Pers Tak &Stål Velkommen til oss! Presentasjon Per s Tak og Stål AS har solgt tak og fasadeplater i 20 år, og våre ansatte har 30 års erfaring i salg av profilerte plater. Vi importerer våre produkter

Detaljer

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning Lindab Coverline takpanne Lindab Coverline TM Lindab takpanne Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært skal diagonalene og motstående sider ha samme mål. Mindre

Detaljer

Isola Taktekking. Produktoversikt og prisliste. Priser pr. 01.04.15 NYHET! Mestertekk Kombi Utvidet sortiment av taksluk og løvrister. www.isola.

Isola Taktekking. Produktoversikt og prisliste. Priser pr. 01.04.15 NYHET! Mestertekk Kombi Utvidet sortiment av taksluk og løvrister. www.isola. Taktekking oversikt og prisliste Priser pr. 01.04.15 Horvneset, Sandnessjøen Foto: Norland Tak AS. NYHET! Mestertekk Kombi Utvidet sortiment av taksluk og løvrister www.isola.no Tørre og sunne hus Ordrekontor

Detaljer

ICOPAL Mono. Ett-lags asfalt takbelegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 September 2004. Enkelt og sikkert!

ICOPAL Mono. Ett-lags asfalt takbelegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 September 2004. Enkelt og sikkert! ICOPAL Mono Ett-lags asfalt takbelegg Blå katalog: Gruppe: 1024 September 2004 Enkelt og sikkert! 1895 Det firmaet som du i dag kjenner som Icopal AS, ble grunnlagt i 1895 under navnet Fjeldhammer Brug

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd SVELLEBÅND MASTERSTOP Bentonittsvellebånd selvklebende bentonittsvellebånd Betongvegg stopper vannet stående vann Såle Godkjent av byggetilsynet Egnet til soner med vannutskifting Funksjonstestet MASTER

Detaljer

TAKRENNESYSTEM. renne & nedløp. flexikrok. detaljer

TAKRENNESYSTEM. renne & nedløp. flexikrok. detaljer renne & nedløp flexikrok detaljer Rydab er en kvalitetsbevisst familiebedrift som er sertifisert i henhold til kvalitetssystemet ISO 9001. Rydab har flere forskjellige dimensjoner på takrenner og nedløp.

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til:

Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til: Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til: Bakgrunnen for denne brosjyren er at noen takstolfabrikanter hovedsakelig på 60- og 70-tallet produserte noen takstoler beregnet

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Avslutning ved raft. Anbefales bare i snøfattige områder! Monteres tilsvarende alternativ 1, men duken føres her

Avslutning ved raft. Anbefales bare i snøfattige områder! Monteres tilsvarende alternativ 1, men duken føres her Montering Før monteringen Pro Diffusjonsåpent Undertak kan monteres så snart taksperrene er på plass. Husk at filtsjiktet med trykk alltid skal vende opp. Unngå søl av maling og løsningsmidler direkte

Detaljer

Jackon Radonsperre system

Jackon Radonsperre system Monteringsanvisning Jackon Radonsperre system G R U N N Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon Sunt og trygt inneklima Gjennomtestet og godkjent system Ingen krav til sertifisering

Detaljer

SKARPNES ENKELKRUM. Vakre tak - år etter år

SKARPNES ENKELKRUM. Vakre tak - år etter år SKARPNES ENKELKRUM Vakre tak - år etter år 2 Taket skal passe inn Enkelkrum takstein fra Skarpnes har en klassisk form, samtidig som den er produsert av et moderne materiale. Den klassiske formen er inspirert

Detaljer

2-lags asfalt takbelegg

2-lags asfalt takbelegg 2-lags asfalt takbelegg - for skrå og flate tak Leggeveiledning 2-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert og optimalisert

Detaljer

Isola Underlagsbelegg

Isola Underlagsbelegg Isola Underlagsbelegg Isola D-Glass Isola D-Prosjekt Isola Isokraft Isola D-Pro Tørre og sunne hus Krav til underlagsbelegg Hovedfunksjonen til et undertak er å fange opp og lede bort vann og fuktighet

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer