Taktekking og taktilbehør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Taktekking og taktilbehør"

Transkript

1 Fokus på fukt P r o d u k t g u i d e Taktekking og taktilbehør Jan Takshingel og stålplatetak Takbelegg og membraner Takrenner og taktilbehør Tørre og sunne hus

2 Innhold 1020 Jan Takshingel, stålplatetak Isola Powertekk side 3-4 Isola Takshingel side 5-6 Takbelegg og Membraner Isola Mestertekk side 7-8 Isola Selvbygger side 9-10 Isola Dobbelt-Lag side 11 Isola Kraftunderlag side Isola Sveiseoverlag side 14 Isola Mestermembran side Isola Sveisemembran side Isola Elastofol side Grønne Tak Platon DE25 side 21 Takrenner Isola Ståltakrenne side Isola Firkantrenne side Taktilbehør Isola Taksluk side 26 Isola Listetekking side 27 Isola Flexitett side 28 Isola Primer side 29 Isola Fugemasse side 29 Isola Møneprofil-Lufter side 30 Isola Takventiler og Takhetter side 30 Isola Takstiger side 31 Isola Snøfangere side 31 Isola Beslag side 31

3 Stålplatetak Isola Powertekk Isola as Jan Bruksområde Isola Powertekk er et lett stålplatetak med stor styrke. Powertekk benyttes til taktekning på alle typer skråtak med takfall fra grader. Platenes lave vekt gjør at produktet er spesielt godt egnet til takkonstruksjoner som ikke er dimensjonert for tyngre tekkematerialer. Isola Powertekk har utseende som takstein og kan benyttes både til nybygg og rehabilitering. Nr Klassifisering, godkjenning Isola Powertekk har NBI Teknisk Godkjenning nr 2265 fra SINTEF Byggforsk. Rustikkrød Grå Struktur 1.5. Type, mål, vekt Isola Powertekk er laget av varmforsinkede plater av kaldvalset stål. Platen er formet som takstein og belagt med farget steingranulat. 185 mm Omlegg 88 mm Lekteavstand: 369 mm Platestørrelse: 1198x418 mm Dekningsareal plate: 1110x369 mm Plater pr. m 2 : 2,44 stk Ståltykkelse: 0,50 mm Sinkgalvanisering: 275g/m mm Vekt: 3,1 kg/plate 7,7 kg/m 2 Overflate: Farget steingranulat forseglet med akryl. Sideomlegg: 88 mm Isola Powertekk leveres i fargene: Rustikkrød, Grå Struktur, Teglrød og Sort 418 mm Teglrød Sort Tilbehør I tillegg til platene leveres et komplett sett av tilbehør til alle takets detaljer: Beslag til møne, gavler og vinkelrenner, snøfangere, takstiger, produkter til tetting av detaljer, soil- og ventilasjonshetter, samt spesielle spikre og skruer til innfesting. Oppbygning Klar akryl Farget strø Farget akryl Epoksy primer Galvanisering Kaldvalset stål Galvanisering/Polyester

4 Stålplatetak Isola Powertekk Isola as Jan Innfesting med spikerpistol. 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Detaljert monteringsanvisning finnes i egen brosjyre. Hovedprinsippene er angitt nedenfor. Isola Powertekk legges på lekter med c/c avstand 369 mm. Anbefalt lektedimensjon er 30x48 mm. Monteringen starter ved møne og fortsetter nedover mot raft. Plateradene legges med forbandt, skjøtene forskyves slik at de ikke kommer ovenfor hverandre. Innfesting gjøres med tilhørende spiker/ skruer. Kutting av plater utføres med manuell blikksaks eller med sirkelsag for stål med maks 4000 omdreininger, og spesialblad. NB. Det må aldri benyttes vinkelsliper! Skrue festes på skrå lekte ca 1,5 cm fra overgangen til topp-profil. Tekkingen begynner på nest øveste lekterad. Deretter legges øverste rad som skjæres horisontalt og tilpasses avstanden mellom lektene. Hver plate festes i forkant med 4 stift/skruer. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Mønelufterbånd og mønekappe monteres etter at de to øverste radene på begge taksider er montert. Øvrige rader legges fortløpende ved å løfte opp ovenforliggende plate. Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Tilbehør finnes til alle takets detaljer se egen brosjyre for komplett tilbehørsprogram og utførlig monteringsanvisning.

5 Takshingel Isola Takshingel Isola as Jan Teglrød kontur 1.1. Bruksområde Isola Takshingel brukes til taktekking på skrå tak med bærende taktro av bord, OSB- eller kryssfinerplater. Isola Takshingel kan benyttes ved takfall ned til 15 takvinkel. Underlagsbelegg Isola Isokraft benyttes på takfall fra 15 til og med 18, og på værutsatte steder. Produktegenskaper, god klebeevne ved lave temperaturer og enkel montering gjør Isola Takshingel til et trygt valg i et krevende norsk klima. Ved rehabilitering kan ny shingel legges på gammel shingel eller takpapp. Se egen monteringsanvisning for forutsetninger og utførelse. Nr Klassifisering, godkjenning Isola Takshingel har NBI Teknisk Godkjenning nr 2253 fra SINTEF Byggforsk. Produktet tilfredsstiller alle krav i NS-EN 544: og kravene til brannklasse B roof (t2) på underlag av sponplate Type, mål, vekt Isola Takshingel har stamme av glassfilt som er impregnert og belagt med spesialasfalt. Undersiden er bestrødd med finkornet sand. Oversiden er belagt med spesialbehandlet skiferstrø. Isola Takshingel leveres i fire ulike mønstre, og med skiferstrø i ulike farger. Tekniske data Egenskaper Typiske verdier Tykkelse 3,0 mm Flatevekt 4,1 kg/m² - 0,3 kg/m² Bredde* 317/333/390 mm + 3 mm Lengde 1000 mm + 3 mm Toleranse, kantretthet + 2 mm Vinkelretthet + 2 mm Vekt av stamme 120 g/m² + 15 g/m² *avhengig av type 1.7. Tilbehør Møneprofil-Lufter, Isola Fugemasse, Isola Flexitett, Isola Takstige, Isola Snøfangerutstyr, Isola Takventiler, Isola Soilhetter, Isola Vindskibeslag, Isola Vannbordbeslag. Type Kuttet Type Skrå Type Swing Type Rett

6 Takshingel Isola Takshingel Isola as Jan Skifergrå Kontur 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Detaljert monteringsanvisning finnes på baksiden av omslagsarket på shingelpakkene og i egne brosjyrer. Taktroen skal alltid være luftet på undersiden. Ved legging av ny shingel på underlag av gammel shingel skal takfallet være minst 19. Ved montering på taktro med takfall fra 15 til og med 18, og på værutsatte steder, skal det benyttes underlagsbelegg av type Isola Isokraft. Monteringen starter ved takfot. Hovedprinsippene for montering på taktro er vist nedenfor. For montering av ny shingel på gammel, se egen monteringsanvisning. Stort tilbehørsprogram A Isola Ventilasjonshette Isola Soilhette Isola Takfotplate Monter takfotbeslaget og takfotplatene langs takets nedre kant. Fjern plastfolien der den kommer i kontakt med beslaget. Stift i klebefeltene. Isola Takshingel Monter første rad med takshingel etter en snorrett linje A. Folien på takshingelen skal ikke rives av. Shingeltungen skal sentreres over takfotplatenes skjøt. Stifting Stift 2,5 cm opp fra hvert innsnitt. Fest første stift i frittliggende ende. Bruk pappstift 2,8 x 25 mm. Bruk ledesporene for å sikre riktig plassering av takshingelen. NB! Shingelplatene må legges helt inntil hverandre i alle plateskjøter. B A Isola Takventil 200 Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Avslutning mot vindski Legg takshingelen opp over trekantlekten. Kutt av langs kanten av vindskien. Etter at taket er tekket, dekkes vindskien med et vindskibeslag. Inntekking av pipe. Monter takshingelen opp til pipens forkant. Monter pipebeslaget. Monter takshingelen over beslagets sider og kleb med Isola Fugemasse. Isola Møneplate Riv av folien. Monter møneplaten min. 50% over forrige plate langs en rett linje. Stift i klebefelt A, bøy platen over mønet. Stift så i klebefelt B. Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. 6

7 Takbelegg Isola Mestertekk 1.1. Bruksområde Isola Mestertekk er et takbelegg til flate og skrå tak. Ferdig lagt danner Isola Mestertekk ett sammenhengende jevnsterkt tett sjikt, med elastiske egenskaper og stor styrke. Taktekking med Isola Mestertekk tåler stående vann med stort trykk. Isola Mestertekk legges direkte på for eksempel isolasjon, brettskurt betong, fast taktro av tre, uten underlagsbelegg. Produktegenskapene er spesielt tilpasset nordisk klima. Nr Klassifisering, godkjenning Isola Mestertekk har NBI Teknisk Godkjenning nr 2022 fra SINTEF Byggforsk. Egenskapene er testet i henhold til NS-EN Isola Mestertekk har godkjent brannklasse B roof (t2) på alle underlag. NCS sertifiseringslisens nr 538, vedlegg Type, mål, vekt Isola Mestertekk har som stamme en kraftig duk av polyesterfilt med påkasjert aluminiumsfolie. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomerasfalt. Oversiden er med unntak av en sidekant, bestrødd med knust skifer. Sveisekanten er belagt med tynn PP-folie som smeltes ved sveising. Undersiden har også folie. Tekniske data Egenskaper Enhet Typiske verdier Lengde pr. rull m 10,0 el. 7,0 Vekt pr. rull kg 46,0 el. 32,7 Tykkelse mm 3,9 Banebredde m 1 Omleggskant cm Tilbehør Isola Taksluk, Isola Skive og Skive m/skrue til innfesting, Isola Flexitett til detaljer Isola Fugemasse, Isola Profil-List, Isola Møneprofil-Lufter, Isola Soil- og Ventilasjonshetter, Isola Brannrims til beskyttelse ved sveising på brennbart underlag. Se eget avsnitt for taktilbehør. 7

8 Takbelegg Isola Mestertekk Mekanisk innfesting 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Mestertekk skal festes mekanisk og sveises i omlegg. På tretak brukes pappstift eller Isola Skive m/skrue. På myke underlag av isolasjonsplater benyttes skiver med teleskoputforming og tilpasset festemiddel. Antall festemidler er avhengig av lokal vindpåkjenning og byggets konstruksjon og form. Beregning kan utføres ved hjelp av et eget utviklet dataprogram- Isola Vindfast. Isola Mestertekk sveises til overganger og beslag. Til detaljer benyttes Isola Flexitett. Se egen brosjyre for mer utførlig monteringsanvisning. Innfesting med skiver eller pappstift Sveising av sideomlegg med rulle Sveising av sideomlegg ved utrulling Sveising mot beslag Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Oppkant/gesims Detaljer sikres med Flexitett Detaljer sikres med Flexitett Vindski

9 Takbelegg Isola Selvbygger Isola Selvbygger som underlag til terrasse. Ved fall lavere enn 3 bør omleggene sveises Bruksområde Isola Selvbygger er et ett lags takbelegg til skrå tretak med utadvendt fall, og til terrasser. Isola Selvbygger har selvklebende omleggskanter med avrivbar beskyttelsesrims. Skjøtene kan derved klebes sammen på tak med fall helt ned til 3. Avrivbar rims fjernes og skjøtene tråkkes til. Selvklebing av omlegg kan gjøres i temperatur ned til 3 C, men ved lave temperaturer bør omleggene varmes lett med varmepistol. På terrasser og tak med fall under 3, skal skjøtene sveises. Isola Selvbygger egner seg både til nybygg og rehabilitering. Se egen utførlig monteringsanvisning. 1.2 Klassifisering, godkjenning. Isola Selvbygger er testet i henhold til nye NS-EN metoder. Prøvemetoder og testresultater er oppgitt i eget produktdatablad Type, mål, vekt Isola Selvbygger har som stamme en kraftig duk av kombinert glass- og polyesterfilt. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomerasfalt. Oversiden er med unntak av en sidekant, bestrødd med knust skifer. Undersiden er med unntak av en sidekant, dekket med plastfilm. Sideomleggene, på under- og overside, er 10 cm og har selvklebende klebeasfalt og avrivbar beskyttelsesrims. Den skiferbestrødde overflaten leveres i følgende farger: sort, skifergrå og teglrød. Tekniske data Egenskaper Enhet Typiske verdier Lengde pr. rull m 7,0 Vekt pr. rull kg 29,6 Tykkelse mm 3,6 Banebredde m Tilbehør Isola Fugemasse, Isola Trekantprofil, Isola Flexitett, Isola Møneprofil, Isola Soil- og Ventilasjonshetter, Isola Taksluk. Se eget avsnitt for taktilbehør.

10 Takbelegg Isola Selvbygger 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Selvbygger monteres enkelt med få hjelpemidler. Hammer, spiker, kniv og fugemasse er alt du trenger. Se egen brosjyre for mer utførlig monteringsanvisning. Skjøtene tråkkes tette uten bruk av varme. Utrulling Avrivning beskyttelsesrims Skjøtene tråkkes tette Endeskjøt Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Klebing til beslag med Isola Fugemasse Avslutning gavl 10

11 Takbelegg og membraner Isola Dobbelt-Lag Utlegging av Isola Dobbelt-Lag Bruksområde Isola Dobbelt-Lag er et to lags tekkesystem beregnet brukt som taktekking eller membran på flate og skrå tak. Til taktekking benyttes Isola Kraftunderlag som første lag og Isola Sveiseoverlag som andre lag (overlag). Som membran benyttes Isola Kraftunderlag til begge lag. Første og andre lag sveises sammen til et homogent, tett sjikt med særdeles stor styrke. Isola Dobbelt-Lag egner seg spesielt godt til nybygg hvor første lag kan legges tidlig i byggeperioden og gi tett tak. Det andre laget legges når bygget er ferdig, og man unngår skader som måtte oppstå i byggeperioden. Nr Klassifisering, godkjenning Isola Dobbelt-Lag har NBI Teknisk Godkjenning nr 2042 fra SINTEF Byggforsk. Egenskapene er testet i henhold til NS-EN Isola Dobbelt-Lag til eksponert taktekning har godkjent brannklasse B roof (t2) på alle underlag. NCS sertifiseringslisens nr 538, vedlegg 6. Isola Kraftunderlag: Se side 12 Isola Sveiseoverlag: Se side

12 Takbelegg og membraner Isola Kraftunderlag 1.1. Bruksområde Isola Kraftunderlag er et solid underlagsbelegg til 2 lags membraner, og til første lag i 2 lags taktekning. Se Isola Dobbelt Lag tekkesystem til flate og skrå tak. Ferdig lagt, med sveisede skjøter, danner Isola Kraftunderlag et sammenhengende jevnsterkt, tett sjikt med elastiske egenskaper og stor styrke. Et tett sjikt som tåler stående vann under høyt trykk. Isola Kraftunderlag er også velegnet som underlagsbelegg i ett lag til skrå takkonstruksjoner med båndtekking, tretak, skifer, torv og lignende. Produktegenskapene er spesielt tilpasset nordisk klima Type, mål, vekt Isola Kraftunderlag har som stamme en kraftig duk av polyesterfilt. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomèrasfalt. Oversiden med unntak av sidekanten er bestrødd med finkornet spesialsand. Sidekantene på 10 cm har plast sveisefilm. Undersiden er dekket med plastfilm. Tekniske data Egenskaper Enhet Typiske verdier Rull lengde m 10 Flatevekt/Rullvekt kg/m²/kg 3,2/32 Tykkelse mm 2,7 Banebredde m 1 Omleggskant cm Tilbehør Isola Taksluk, Isola Flexitett til detaljer, Isola Fugemasse, Isola Skive, Isola Skive m/skrue til mekanisk innfesting, Isola Brannrims til beskyttelse ved sveising på brennbart underlag. Se eget avsnitt for Taktilbehør. 12

13 Takbelegg og membraner Isola Kraftunderlag 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Kraftunderlag skal sveises sammen i omlegg. Avhenging av takkonstruksjon kan Kraftunderlag festes mekanisk, legges løst eller sveises fast. Mekanisk innfesting kan gjøres med pappstift, skiver med skruer eller spesielle teleskopiske festemidler for tekking på myke underlag, isolasjon. Detaljer sikres med Isola Flexitett. Se også monteringsanvisning i egen brosjyre for Isola Dobbelt-Lag. Belegget strekkes plant og festes. I kaldt vær kan forvarming være nødvendig. Innfesting Ende- og sideomlegg sveises sammen. Sveising til beslag. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. 13

14 Takbelegg Isola Sveiseoverlag 1.1. Bruksområde Isola Sveiseoverlag er et solid overlagsbelegg beregnet brukt som andre lag i to-lags taktekninger til flate og skrå tak. Belegget helsveises til underlagsbelegget (Isola Kraftunderlag), slik at de to lagene danner et kraftig homogent sjikt. Isola Sveiseoverlag kan benyttes både til nybygg og rehabilitering. Ved rehabilitering kan belegget sveises direkte til gammel asfaltbasert taktekning dersom denne fortsatt har en god mekanisk forankring. Se egen monteringsanvising for forutsetninger og utførelse. Produktegenskapene er tilpasset nordisk klima Klassifisering, godkjenning Se NBI Teknisk Godkjenning nr 2042 for Isola Dobbelt-Lag. Egenskapene er testet i henhold til nye NS-EN metoder. Tilfredsstiller brannklasse B roof (t2). Testet for brannklasse i kombinasjon med Kraftunderlag se Isola Dobbelt-Lag side Type, mål, vekt Isola Sveiseoverlag har stamme av en kraftig duk av polyesterfilt med påkasjert aluminiumsfolie. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomérasfalt. Oversiden er med unntak av en sidekant, bestrødd med knust skifer. Sidekanten er på 10 cm og dekket med plast sveisefilm. Undersiden er dekket med plastfilm. Sveiseoverlag leveres med overflate i alternative farger. Se produktdatablad eller NBI Teknisk Godkjenning for tekniske egenskaper. Tekniske data Egenskaper Enhet Typiske verdier Rull lengde m 7 Flatevekt/Rullvekt kg/m²/kg 5,0/35 Tykkelse mm 4,3 Banebredde m 1 Omleggskant cm Tilbehør Isola Taksluk, Isola Flexitett til detaljer, Isola Fugemasse, Isola Profil-List og Isola Trekantprofil til profil-/listetekking, Isola Møneprofil-Lufter, Isola Soil- og Ventilasjonshetter. Se egen avsnitt for Taktilbehør. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Sveiseoverlag legges med omlegg og helsveises. Se også monteringsanvisning i egen brosjyre for Isola Dobbelt-Lag. Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Helsveises under utrulling. Oppkant/parapet. Kraftunderlag som første lag. 14

15 Membraner Isola Mestermembran Singelbelagt tak 1. Singel 2. Isola Mestermembran 3. Isolasjon 4. Ev. diff. sperre 5. Bærekonstruksjom 1.1. Bruksområde Isola Mestermembran er en vanntrykksmembran til flate tak og dekkekonstruksjoner. Ferdig lagt danner Isola Mestermembran ett sammenhengende jevnsterkt tett sjikt, med elastiske egenskaper og stor styrke. Membran av Isola Mestermembran tåler stående vann med stort trykk. Isola Mestermembran legges løst ut, på for eksempel isolasjon, brettskurt betong, fast taktro av tre, uten underlagsbelegg. Eksempel på bruksområder er singelbelagte tak, parkeringsdekker med påstøp av betong, terrasser med heller og flate tak med jordoverdekning. Isola Mestermembran har begrenset uv-bestandighet og skal alltid overdekkes. Produktegenskapene er spesielt tilpasset nordisk klima. Nr Klassifisering, godkjenning Isola Mestermembran er et asfalt vanntrykkbelegg. Egenskapene er testet i henhold til nye NS-EN metoder og oppgitt i eget produktdatablad. Isola er sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001: Type, mål, vekt Isola Mestermembran har kraftig duk av polyesterfilt som stamme. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomérasfalt. Oversiden med unntak av sidekantene er bestrødd med finkornet spesialsand. Sidekanten på 10 cm har plast sveisefilm. Undersiden er dekket med plastfilm. Se produktdatablad for tekniske egenskaper. Tekniske data Egenskaper Enhet Typiske verdier Lengde pr. rull m 10,0 Vekt pr. rull kg 41,3 Tykkelse mm 3,4 Banebredde mm 1000 Omleggskant cm Tilbehør Isola Taksluk, Isola Flexitett til detaljer, Isola Fugemasse. Se eget avsnitt for Taktilbehør. 15

16 Membraner Isola Mestermembran 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Mestermembran legges løst på underlaget og sammensveises i omleggene til en sammenhengende tett membran. Punktsveising og helsveising til underlaget kan utføres av monteringsmessige hensyn. Overganger til beslag eller andre aktuelle bygningsmaterialer, sveises til full tetting. Til sikker tetting av detaljer, hjørner, gjennomføringer, etc. benyttes Isola Flexitett, som formes til detaljen før Mestermembran legges og sveises til. Se egen brosjyre for utførlig monteringsanvisning. Omlegg sveises. Belegg med skiferstrø på synlige flater for eksempel Isola Mestertekk. Alternativ sveising av omlegg med rulle. Flexitett innvendig hjørnelag. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Flexitett utspringende hjørne. Sluk. 16

17 Membraner Isola Sveisemembran 1.1. Bruksområde Isola Sveisemembran er en kraftig vanntrykksmembran beregnet for helsveising til betong. Aktuelle bruksområder er parkeringsdekker, kulverter, broer betongbuetak etc. Asfalt kan legges ut med maskin direkte på membranen. Isola Sveisemembran gir et sammenhengende solid tett sjikt som tåler stående vann under høyt trykk. Produktegenskapene er tilpasset nordisk klima Klassifisering, godkjenning Isola Sveisemembran har NBI Teknisk Godkjenning Nr fra SINTEF Byggforsk. Egenskapene er testet etter NS-EN metoder. Isola Sveisemembran er godkjent av Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, som prefabrikert vanntrykksmembran i broer Type, mål, vekt Isola Sveisemembran har en kraftig duk av polyesterfilt som stamme. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomérasfalt. Tykkelsen er på 4,7 mm. Oversiden med unntak av sidekanten er bestrødd med finkornet spesialsand. Sidekanten på 10 cm har plast sveisefilm. Undersiden er dekket med plastfilm. Se produktdatablad for tekniske egenskaper. Tekniske data Egenskaper Verdi/enhet Toleranse Rull lengde 7,0 m +10 cm 0 cm Banebredde 1000 mm 2 mm Rull vekt 41,6 kg 2,9 kg Ruller/palle 20 ruller Omleggskant 10 cm 1.7. Tilbehør Isola Primer, Isola Taksluk, Isola Flexitett til detaljer, Isola Fugemasse. Se eget avsnitt for taktilbehør. 17

18 Membraner Isola Sveisemembran Veiasfalt Agb Isola Sveisemembran 3. Isola Primer 4. Bærende betongdekke 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Sveisemembran skal sveises sammen i omlegg til en sammenhengende, tett membran. Den er beregnet helsveiset til underlaget. For å oppnå god og varig heft må de fleste betongflater forbehandles med asfaltprimer (Isola Primer). Til sikker tetting av detaljer benyttes Isola Flexitett, som formes og sveises til detaljen før Sveisemembran legges og sveises til. Overganger, til beslag eller andre aktuelle bygningsmaterialer, sveises til full tetting. Se egen brosjyre for utførlig monteringsanvisning. Forbehandling med Isola Primer. Helsveising til betongdekke. Til sikker tetting av detaljer benyttes Isola Flexitett. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. 18

19 Takbelegg og membraner Isola Elastofol 1.1. Bruksområde Isola Elastofol er en takfolie beregnet brukt som taktekning og membran på flate og skrå tak. Produktet danner ferdig lagt et sammenhengende tett sjikt som tåler stående vann under høyt trykk. Isola Elastofol kan benyttes både ved nybygg og rehabilitering og er et miljøvennlig produkt som sveises med varmluft. Se egen monteringsanvisning for forutsetninger og utførelse. Produktet består av TPEmodifisert bitumen og en råsterk firberarmering. Nr Klassifisering, godkjenning Isola Elastofol har NBI Teknisk Godkjenning nr 2373 fra SINTEF Byggforsk. Egenskapene er testet i henhold til nye NS-EN metoder. Isola Elastofol tilfredsstiller brannklasse B roof (t2) på alle underlag Type, mål, vekt Isola Elastofol er en ettlags takfolie av polymermodifisert bitumen av type thermo plastisk elastomèr med stamme av polyester-/glassfiberduk. Over og underside er belagt med fiberduk. Fargen er svart. Se NBI Teknisk Godkjenning for tekniske egenskaper. Tekniske data Egenskaper Lengde pr. rull Bredde pr. rull Egenvekt belegg pr. rull Tykkelse Verdi/enhet 10 m 1 m ca. 30 kg ca. 2,8 mm Tilbehør Elastofol Taksluk, Isola Flexitett til detaljer, Isola Skiver og Skruer til innfesting, Isola Fugemasse. 19

20 Takbelegg og membraner Isola Elastofol Vedlikehold De gode aldringsegenskapene til Isola Elastofol gjør at sveiseegenskapene beholdes på eldre tekninger. Dette gir mulighet for enkelt å reparere skader, lage nye gjennomføringer, endre takdetaljer og til å gjennomføre utvidelser og påbygg. 2. Utførelse og anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Elastofol sveises sammen i omlegg med varmluft. Til eksponert taktekking benyttes mekaniske festemidler i 12 cm omlegg og eventuelt i midtbane med overdekning. Til bruk som membran med overdekning legges produktet løst på underlaget med 8 cm omlegg. Til sikker tetting av detaljer, hjørner, gjennomføringer etc., benyttes Isola Flexitett som formes til detaljen før Elastofol legges og sveises til. Overganger til beslag, eller andre aktuelle bygningsmaterialer, sveises til full tetting. Se egen brosjyre for utførlig monteringsanvisning. Sveises med varmluft Legges med omlegg og sveises. Mekanisk innfesting ved eksponert taktekking. Oppkant/gesims Isola Flexitett monteres først på detaljer. Innvendig hjørne Innvendig hjørne Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Trelleborg Building Systems AB Division Mataki Utspringende hjørne Utspringende hjørne Sluk Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. 20

21 Grønne tak System Platon DE25 1. Vegetasjon 2. Jordlag 3. Filterduk 4. Platon DE25 5. PE-folie, rotsperre 6. Isola Mestemembran 7. Isolasjon 8. Dampsperre r 1.1. Bruksområde System Platon DE25 er en spesialutviklet knasteplate som beskytter underliggende vanntrykksmembran, sørger for drenering og hindrer uttørking av flate, grønne (beplantede) tak. Systemet gir dermed nye muligheter for etablering av grønne lunger i byområder, eller miljøvennlig integrasjon av bygg eller anlegg i naturomgivelser. Aktuelle bruksområder er arealkrevende bygg/tilbygg, miljøtunneller, kulverter, garasje-/parkeringsanlegg etc. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Fabrikk Platon 3678 Notodden Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet Type mål vekt System Platon DE25 er bygget opp med en spesiell knasteutforming som fungerer både som vannreservoar og selvregulerende drenering. I tillegg beskytter platen den underliggende vanntrykksmembranen mot slitasje og mekanisk påkjenning. Platon DE25 er fremstilt av sort High Density Polytylen. (PEH). Den er diffusjonstett, vannavstøtende og motstandsdyktig overfor vanlig forekommende byggkjemikalier. Platen er utformet med knaster i et regelmessig mønster som sikrer lagring av vann. Mellom toppen av knastene er det kanaler som sørger for fordeling av vannet, og slisser som sørger for drenering. Produktet leveres i plater med dimensjon 1,33 x 2,22 m. Antall: 170 plater pr pall (ca 500 m 2 ). Tekniske data: Vannlagringskapasitet: 6,1 l/m 2 Dreneringskapasitet slisser/kanaler: 0,8 l/sm 2 /1,3 l/sm (v/2 o fall) Kompresjonsstyrke: maks. 75 kn/m 2 Deformasjon ved langtidsbelastning: maks 25% (ved 50 kn/m 2 ) Dimensjoner: plater à 1,33 x 2,22 m Vekt: 0,95 kg/m 2 Knastehøyde/bygghøyde: ca 22/23 mm Platetykkelse: 1 mm Farge: Kjemisk resistens: sort motstandsdyktig mot alle kjemikalier som den ville kunne bli utsatt for i normale bygningskonstruksjoner. 21

22 Takrenner Isola Ståltakrenne 1.1. Bruksområde Isola Ståltakrenne er et komplett takrennesystem til bygninger med skrå, kalde tak. Takrennekrokene festes til forkantbord eller til taktro, - sperrer eller takstolgurter. Systemet bygger på erfaringer fra et krevende, norsk klima og tåler store belastninger over lang tid. Nr 2323 Vannkapasitet (basert på regnintensitet 0,013 l/s pr. m 2, maksimalt takareal m 2 ) Takrenne: Nedløp enden av takrenne Nedløp midt på takrenne Dimensjon takrenne 110 m m mm 170 m m mm Nedløp: Nedløp enden av takrenne Nedløp midt på takrenne Dimensjon nedløp 150 m m 2 75 mm 240 m m 2 90 mm Klassifisering, godkjenning Isola Ståltakrenne har NBI Teknisk Godkjenning nr 2323 fra SINTEF Byggforsk. Egenskapene er testet i henhold til nye NS-EN metoder Type, mål, vekt Delene i systemet Isola Ståltakrenne lages av 0,6 mm tykke kontinuerlig varmforsinkende tynnplater av stål påført plastbelegg. Se produktdatablad eller NBI Teknisk Godkjenning for tekniske egenskaper. 1. Stålkjerne 2. Zink 3. Passiveringssjikt 4. Primer 5. Plastisol Tekniske data Takrenne: Lengde mm Bredde utvendig mm 143,5 Vekt pr. stk. kg 4,47 + 0,180 Nedløp: Lengde mm Bredde utvendig mm 76,5 + 1 Vekt pr. stk. kg 3,62 + 0,145 22

23 Takrenner Isola Ståltakrenne Farger Rød 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Ståltakrenne monteres uten bruk av spesialverktøy. Du trenger: hammer, drill, skruer, tommestokk, snor, syl, baufil og vater. Rennelengde med fall til nedløp bør ikke overskride 10 m. Til kapping av renner og nedløp skal det brukes baufil eller platesaks, ikke vinkelsliper eller lignende. Se egen brosjyre for utførlig monteringsanvisning. Sort Brun Hvit Takrenne, rennekrok Endestykke Grå Prikken over i en Når du ønsker å gi bygget et spesielt særpreg kan alternativene være kobber eller silver. Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Skjøtestykke Takfotbeslag Nedløp, nedløpsklammer Overligger 23

24 Takrenner Isola Firkantrenne 1.1. Bruksområde Isola Firkantrenne er et komplett takrennesystem til bygninger med skrå, kalde tak. Systemet og firkantutformingen kombinerer et moderne design med styrke til å motstå påkjenninger fra sol, vind, regn og is i et tøft, nordisk klima Klassifisering, godkjenning Isola Firkantrenne innfrir alle krav i NS-EN 607 med sikker margin. Isola er sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001: Type, mål, vekt Isola Firkantrenne med tilhørende deler er laget av PVC plast (PVC-U) og leveres i sort eller hvit farge. Dimensjoner, fysiske og mekaniske egenskaper er oppgitt i egne produktdatablad. Tekniske data Takrenne: enhet: Verdi: Toleranser: Lengde mm Bredde utvendig mm Bredde innvendig mm 97 Vannførende tverrsnittsareal mm Vekt pr. stk. sort kg 3, ,125 Vekt pr. stk. hvit kg 3, ,140 Skjevhet mm 1 <10 Nedløp: enhet: Verdi: Toleranser: Lengde mm Bredde utvendig mm 61,8 + 0,2 Materialtykkelse mm 1,8 +0,2 / - 0 Vekt pr. stk. sort kg 1, ,140 Vekt pr. stk. hvit kg 1, ,140 Skjevhet mm 1 <7 24

25 Takrenner Isola Firkantrenne 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Firkantrenne monteres enkelt og raskt, uten liming eller bruk av spesialverktøy. Anbefalt fall: 2 mm pr. lm renne. Hjelpemidler til montering er: hammer, syl, rull, skruer, tommestokk, snor, vater og baufil. Se egen brosjyre for utførlig monteringsanvisning. Alle deler er solid dimensjonert og har pen design. Delene er tydelig merket for riktig montering. Renneholder Skjøtestykke Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Fabrikk Platon 3678 Notodden Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Endestykke Nedløp Rennen smekkes på plass Nedløp 25

26 Taktilbehør Isola Taksluk 1.1.Bruksområde Isola Taksluk brukes til drenering av flate tak med asfaltbasert membran eller takbelegg. Til rehabilitering av tak leveres innstikksluk med tilpasset rørdimensjon. Isola Taksluk 1.2. Klassifisering, godkjenning Isola har en klar kvalitetspolitikk og målsetting om å tilfredsstille alle kunders krav til produkter og service. For å oppnå målsettingen er Isola sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001: Type, mål, vekt Isola Taksluk lages av 0,5 mm rustfritt stål med påmontert krage av Isola Kraftunderlag. Røret har under kragen en påsveiset stålplate med dimensjon 25 x 25 cm. Kragen på 50 x 50 cm er sveiset fast og ført ned i avløpsrøret der det er klemt fast med en klemring av stål. Løvristen er laget av 3,0 mm tråd av rustfritt stål. Følgende typer leveres: Rørdimensjon 62 mm Rørlengde 300 mm, rehab. Rørdimensjon 75 mm Rørlengde 600 mm, nybygg Rørdimensjon 90 mm Rørlengde 300 mm, rehab. Rørdimensjon 110 mm Rørlengde 600 mm, nybygg Tekniske data: Materiale: Rustfritt syrefast stål 18/10/2,5 (Cr, Ni, Mo) Krage: Isola Kraftunderlag. Polyesterfiltstamme, SBS-elastomèrasfalt. Sandbestrøing på oversiden, plastfilm på undersiden, tykkelse 2,7 mm Klasse U3P NS Tetningsring: O-ring av svampet gummisnor 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Sluket plasseres på taket. Platen under kragen festes mekanisk med egnet festemiddel tilpasset underlaget. Deretter sveises en bane på 1x1 m av takbelegget eller membranen til kragen. Der membranen eller tekking er i 2 lag monteres sluk ovenpå det første laget. Produksjon Salg - kundestøtte Leverandør Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Montering sluk Banen helsveises til kragen 26

27 Taktilbehør Isola Profil-List Isola Listetekking Isola Profil-List 1.1. Bruksområde Listetekking og Profil-list er altvernative løsninger, for å dele opp og gi lys og skyggevirkning, til skrå tak tekket med takbelegg. Isola Listetekking består av en skiferbestrødd stål trekantlist, endelokk og festeskiver med skruer. Listene er 32 mm høye. Isola Listetekking kan monteres på tak med fall ned til 6. Isola Profil-list leveres på rull og sveises fast til takbelegget. Ingen krav til takfall. Høyde er 9 mm. Plassert på omleggskanten av Mestertekk blir høydeforskjellen 1,3 cm. Isola Profil-List Isola Listetekking 1.2. Klassifisering, godkjenning Isola har en klar kvalitetspolitikk og målsetting om å tilfredsstille alle kunders krav til produkter og service. For å oppnå målsettingen er Isola sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001: Type, mål, vekt Isola Listetekking Trekantprofil og endelokk er av skiferbestrødd, primet galvanisert stål tilsvarende Isola Powertekk. Dimensjoner lister: Lengde: 1,25 m Bredde: 35 mm Høyde: 32 mm Farge lister og endelokk: Skifergrå, Svart, Teglrød Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Isola Profil-List Isola Profil-List består av SBS elastomèrasfalt forsterket med en fiberstamme. Undersiden har en tynn plastfilm og oversiden er skiferbestrødd. Lengde: 5 m Bredde: 2,5 cm Høyde: 0,9 cm Farger: Skifergrå, Svart, Teglrød 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Isola Listetekking skrus fast til taket ved hjelp av festeskiver som plasseres i listeskjøt og i skjøt mellom list og endelokk. Tetthet sikres med fugemasse. Se egen monteringsanvisning. Isola Profil-List sveises til Isola Takbelegg. Kuttes med kniv. Skjøtes butt i butt. 27

28 Taktilbehør Flexitett Gjennomføring pipe 1.1. Bruksområde Isola Flexitett er en matte med gummielastiske egenskaper (stammeløs elastomèrasfalt) som brukes til å sikre vanskelige detaljer mot vanninntregning. Et tilpasset stykke Isola Flexitett formes ved hjelp av varmluft eller gassflamme, til en tett mansjett som festes til detaljen. Isola Flexitett kan brukes i mange bygningsmessige sammenhenger på både skrå og flate tak. For eksempel til å sikre overgang mellom undertak og gjennomføring, og til membraner og taktekninger Type, mål, vekt Isola Flexitett er en stammeløs matte av SBS elastomérasfalt. Over- og underside er forsynt med en tynn plastfilm. Produktets tykkelse er 5 mm. Leveres i lapper på 20 x 20 cm og i rull med dimensjon 1 x 5 m. Vekt 5 kg/m 2. Tøyelighet 25 ganger sin egen lengde, 100% elastisk tilbakegang. Formbar med plastiske egenskaper ved oppvarming. 2. Utførelse, anvendelse Flexitett på takdetaljer Rørgjennomføring. Skjær til et tilpasset stykke Flexitett. Lag en liten åpning i midten og varm forsiktig. Form en krave og trekk ned over røret. Flexitettlapper Produksjon Salg - kundestøtte Produsent Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. Innvendig hjørne, tekking, membran. Bruk en lapp 20x20 cm Flexitett. Varm forsiktig, sveis og press lappen inn i hjørnet. Kutt og brett til takbelegg eller membran som vist og sveis til. Utvendig hjørne, tekking, membran: Bruk en lapp på 20x20 cm Flexitett. Varm forsiktig, form og sveis lappen over hjørnet. Kutt og brett takbelegg eller membran som vist og sveis til. 28

29 Taktilbehør Isola Primer Isola Fugemasse Isola Primer 1. Fysiske egenskaper og bruksområde 1.1.Bruksområde Isola Primer brukes til forbehandling av betongflater som skal påføres helsveiset, asfaltbasert takbelegg eller membran. Hensikten er å støvbinde betongoverflaten for å oppnå varig, sterk forbindelse. Dette har med betongens egenskaper å gjøre og er uavhengig av type belegg og membran Type, mål, vekt Isola Primer består av destillert bitumen, løsningsmiddel og heftingsmiddel. 2. Utførelse, anvendelse Underlaget skal være tørt og rengjort. Påføres med kost, rulle, stiv pensel eller sprøyte. Fordeles godt. Forbruk 0,2-0,4 l/m 2, avhengig av underlaget. Primeren skal tørke til den ikke kleber før belegget sveises til. Tørketid ved normal luftveksling og 20 0 C er 3-4 timer. Verktøy rengjøres med oljefjerner eller White Spirit. Tynnes med White Spirit. Isola Fugemasse 1.1.Bruksområde Fuge- og klebemasse for bruk til detaljer og gjennomføringer. For eksempel i forbindelse med Isola Takshingel, Takbelegg og Membraner. Klebing til takfotbeslag, tetting i forbindelse med gjennomføringer, pipebeslag, fuger osv. Produksjon Salg - kundestøtte 1.2. Type, mål, vekt Bitumenbasert fugemasse/klebemasse. Leveres på patron à 400 gram. En patron rekker til ca lm fugestreng (normalforbruk). Tetthet: 1,30 kg/dm 3 (20 o C) Farge: Sort 2. Utførelse, anvendelse Benyttes som fuge- og klebemasse. Se monteringsanvisninger for Isola Takshingel, takbelegg, membraner og undertak etc. for bruk. Tlf.: Fax: Selges gjennom ledende byggevareforhandlere over hele landet. 29

30 Taktilbehør Isola Møneprofil-Lufter Takventiler og takhetter Isola Møneprofil - Lufter 1. Fysiske egenskaper og bruksområde 1.1.Bruksområde Isola Møneprofil-Lufter brukes til utlufting av tak i mønet. Skrå tak må luftes for å hindre snøsmelting og isdannelse i utvendig takrenne og for å slippe ut fuktig luft i konstruksjonen. Isola Møneprofil-Lufter sikrer god utluftning samtidig som den hindrer inndriv av regn og snø Type, mål, vekt Materiale i Isola Møneprofil-Lufter er superslagfast plast belagt med skiferstrø. Fargevalg Skifergrå, Svart, eller Teglrød. Møneprofilene bøyes over mønet og passer til takfall fra 15 til 60 grader. 2. Utførelse, anvendelse 2.3. Monteringsanvisning Se skisse ovenfor. Spalteåpningen i mønet skal være ca. 4 cm. Spalten skal avsluttes 30 cm før gavlutstikk og 50 cm til side for senter av overganger/vinkler. Før montering legges 2 strenger Isola Fugemasse langs mønet ca. 15 cm. ned fra mønespissen. Hver Møneprofil monteres med omlegg og festes med 6 selvborende skruer. Til overganger benyttes Isola Isoflex. Takventiler og takhetter 1.1.Bruksområde Isola leverer et komplett sortiment av takventiler og takhetter med utforming tilpasset taktekkingsproduktene, slik at taket får et enhetlig, funksjonelt og pent utseende. Det gjelder ventiler til utlufting av takkonstruksjoner, hetter til utluftning av undenforliggende rom med naturlig eller mekanisk ventilasjon, soilhetter og kombinasjonshetter. Se Isola brosjyrer og monteringsanvisninger for tilbehørsprodukter, Isola Takshingel, Isola Takbelegg på rull og Isola Powertekk Klassifisering, godkjenning Isola har en klar kvalitetspolitikk og målsetting om å tilfredsstille alle kunders krav til produkter og service. For å oppnå målsettingen er Isola sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001: Type, mål, vekt Se egne brosjyrer for produktene. 30

31 Taktilbehør Isola Takstiger, Isola Snøfangere, Isola Beslag Isola Takstiger 1.1.Bruksområde Isola leverer 2 typer takstiger. Den ene er beregnet til takshingel og plane taktekkingsmaterialer på rull som Isola Selvbygger og Mestertekk. Den andre er beregnet til Isola Powertekk. Takstiger brukes for å lette adkomst på taket, til for eksempel piper og takvinduer. Se egen brosjyre for detaljert informasjon. Isola Snøfangere 1.1.Bruksområde Isola leverer 2 typer snøfangere. Den ene for takshingel og plane taktekkingsmaterialer, den andre for Isola Powertekk. Byggeforskriftene krever at byggverk skal sikres mot at is og snø skal falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg. Krav om snøfangere er avhengig av takfall og taktekkingsmaterialets ruhet. Taktekkinger med glatte overflater må ha snøfanger også ved lave takfall. Snøfanger dimensjoneres etter stedlig snømengde. Se Isola brosjyrer for detaljert informasjon. Isola Beslag 1.1.Bruksområde Isola tenker helhet på taket og tilbyr beslag for vindski og takfot. Isola Takfotbeslag leveres også med dryppnese. Dryppnese gir taket en markert start ved takfoten og underbygger en virkningsfull helhet. Takfotbeslag kombineres med Isola Ståltakrenne eller Isola Firkantrenne. Til Isola Powertekk leveres komplett tilbehørsprogram med egne beslag. Se Isola brosjyrer for detaljert informasjon Klassifisering, godkjenning Isola har en klar kvalitetspolitikk og målsetting om å tilfredsstille alle kunders krav til produkter og service. For å oppnå målsettingen er Isola sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001:

32 Fokus på fukt Wera AS, Porsgrunn Du kan trygt velge Isola! Produktutvikling og kvalitetskontroll Isola satser på kontinuerlig utvikling av sine produkter. Dette arbeidet ledes av vår Forskning- og utviklingsavdeling med et velutstyrt laboratorium. Avdelingen har velkvalifiserte medarbeidere med lang erfaring i bransjen. Utviklingsarbeidet foregår i nært samarbeid med produksjonen og bransjen eksternt for å oppnå maksimale produkt- og systemegenskaper tilpasset norske forhold. NS-EN ISO 9001:2000 Isola har en klar kvalitetspolitikk og målsetting om å tilfredstille alle kunders krav til produkter og service. Isola skal også i fremtiden beholde sin høykvalitetsposisjon i markedet. For å oppnå denne målsetting er Isola as sertifisert i henhold til kvalitetssikringssystemet NS-EN ISO 9001:2000. Isola as Telefon: Telefax: Tørre og sunne hus

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag -lags membran, lags tekning Ekstra tykkelse og styrke Første lag som byggetidstekning Flate og skrå tak Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag SBS

Detaljer

Isola Diffusjonsåpne Undertak

Isola Diffusjonsåpne Undertak Isola Diffusjonsåpne Undertak Effektive og sikre takløsninger! Tørre og sunne hus Generelt om undertak Hovedfunksjonen til et undertak er å fange opp og drenere ut nedbør som kan blåse inn gjennom omlegg

Detaljer

Isola Mestertekk. Isola Mestertekk takbelegg til eksponerte tekninger Isola Mestermembran som overdekket membran. Tørre og sunne hus!

Isola Mestertekk. Isola Mestertekk takbelegg til eksponerte tekninger Isola Mestermembran som overdekket membran. Tørre og sunne hus! Isola Mestertekk Isola Mestertekk takbelegg til eksponerte tekninger Isola Mestermembran som overdekket membran Tørre og sunne hus! Norsk for norske forhold! Norsk klima er blant verdens hardeste. Det

Detaljer

Nortett shingel. Shingel til nye og gamle tak. for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak.

Nortett shingel. Shingel til nye og gamle tak. for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett shingel Shingel til nye og gamle tak 003 tak Nortett Shingel for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett shingel benyttes på kalde tak med takfall større enn

Detaljer

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus Isola Vindsperrer Fuktsikker og energieffektiv vindtetting Tørre og sunne hus Generelt om vindsperrer Bygg tett spar energi! Byggeforskriftene (TEK2010) setter krav til at vi bygger energieffektivt. Tetthet

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

To-trinns tetteløsning for torvtak

To-trinns tetteløsning for torvtak Monteringsanvisning To-trinns tetteløsning for torvtak Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet Tørre og sunne hus Montering Før montering: Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget.

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

Raskt og enkelt å legge

Raskt og enkelt å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning April 2013 Raskt og enkelt å legge 1 BETINGELSER Gode råd Undertaket For å oppnå best mulig fargespill - og derved liv i taket - anbefaler vi at shingelplater fra 2-3

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

Mataki Elastofol Supreme. Monteringsanvisning

Mataki Elastofol Supreme. Monteringsanvisning Mataki Elastofol Supreme Monteringsanvisning Innhold 1. Produktinformasjon 4 1.1 Generelt 4 1.2 Bruksområde 4 1.3 Montering 4 2. Produktsystemer 5 2.1 Mataki Elastofol Supreme 5 2.2 Mataki Taksluk 6 2.3

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten...

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Takbelegg og membraner Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Tak utsettes for ekstreme påkjenninger. Vi leverer de som tåler norsk klima. Et kvalitetstak har som viktigste

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

TAKSHINGEL NORTETT TAK LEVETID +30ÅR TG TAK SOM GJØR MER ENN Å HOLDE TETT JANUAR 2015. Takshingel til nye og gamle tak

TAKSHINGEL NORTETT TAK LEVETID +30ÅR TG TAK SOM GJØR MER ENN Å HOLDE TETT JANUAR 2015. Takshingel til nye og gamle tak TAK NORTETT TAKSHINGEL TAK NORTETT TAKSHINGEL Skrå grå med skygge. Takshingel til nye og gamle tak NORTETT TAKSHINGEL for legging på nye tak, og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. NORTETT TAKSHINGEL

Detaljer

TAK OG FASADE. Gyldig til 1. april 2016. Montér Norges største byggevarekjede

TAK OG FASADE. Gyldig til 1. april 2016. Montér Norges største byggevarekjede TAK OG FASADE Gyldig til 1. april 2016 Montér Norges største byggevarekjede Innhold Spar strøm med enkle grep!...4 Vi legger taket for deg...6 Betongtakstein...8 Tegltakstein... 14 Takshingel... 20 Platetak...

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

TAK OG FASADE FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

TAK OG FASADE FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN 03.2014 TAK OG FASADE FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN INNHOLD Spar strøm med enkle grep!... 4 Ta vare på taket ditt... 6 Vi legger taket for deg... 8 Betongtakstein... 10 Tegltakstein... 18 Takshingel...

Detaljer

03.2013 TAK OG FASADE

03.2013 TAK OG FASADE 03.2013 TAK OG FASADE Forny hjemmet Akkurat som proffen Innhold Spar strøm med enkle grep!... 4 Ta vare på taket ditt... 6 Vi legger taket for deg... 8 Betongtakstein... 10 Tegltakstein... 18 Takshingel...

Detaljer

God praksis for legging av membraner med banebelegg

God praksis for legging av membraner med banebelegg God praksis for legging av membraner med banebelegg Denne boka er utgitt av Takentreprenørenes Forening i mars 2015. Alle rettigheter til innhold og illustrasjoner tilhører foreningen og kan ikke kopieres

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

2:100 April 2004 Erst. okt. 2001 ISOLA TAKSHINGEL TAK FOR GENERASJONER. Tørre og sunne hus

2:100 April 2004 Erst. okt. 2001 ISOLA TAKSHINGEL TAK FOR GENERASJONER. Tørre og sunne hus ISOLA TAKSHINGEL 2:100 April 2004 Erst. okt. 2001 TAK FOR GENERASJONER Tørre og sunne hus ISOLA TAKSHINGEL T ROSSER VÆR OG VIND NORSK KLIMA - EN REAL UTFORDRING Det sies ofte at vi bor i et land for spesielt

Detaljer

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 Produktoversikt og leggeveiledning Usynlig og luktfri radioaktiv gass Radon finnes nesten overalt; i grunnen, luften og vannet. Den er usynlig, luktfri og helsefarlig.

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer