ACO VVS Modularrenner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ACO VVS Modularrenner"

Transkript

1 CO VVS

2 Generell introduksjon CO VVS Innledning Bruksområder for CO omfatter: Storkjøkken Næringsmiddelfabrikker Industrisluk Bryggerier, tapperier og hermetiseringsanlegg Kjølelagre Laboratorier Kjemisk og farmasøytisk industri COs modularrenner benyttes på alle steder der det er avgjørende Gulvbrønner med god hygiene, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Hvorfor velge rustfritt stål? GM-X galvanisert rør Rustfritt stål har sine helt bruksområder. CO gir derfor arki- Overflatebehandling: spesielle fordeler: tekten eller ingeniøren mulighet for å Beising (syrebehandling). lle Høy korrosjonsbestandighet Er ikke porøst, og lett å rengjøre og desinfisere Estetisk tiltalende Motstandsdyktig overfor høye og lave temperaturer. velge mellom et standard produktsortiment eller skreddersydde løsninger som passer til en lang rekke bruksområder. Overflatebehandling COs renner er syrebeiset ved å bli nedsenket i flere syrebad. Dette er en grunnleggende forutsetning for å fjerne fremmede partikler fra produksjonsprosessen og gjenopprette de ødelagte CO PIPE rustfritt Lengdeutvidelseskoeffisient tilsva- av rustfritt stål områdene som sveiseprosessen rende betong. Prosessen med tilskjæring, forming har forårsaket. CO har et av de 00 % resirkulert materiale og sveising av rustfritt stål fører til største og mest moderne syrebe- lle COs modularrenner produseres av austenitisk rustfritt stål urenheter på ståloverflaten, og materialet vil begynne å ruste og til sist bli ødelagt dersom det ikke handlingsanlegg i Europa, noe som sikrer en optimal korrosjonsbestandighet av produktene. Rottestopp.430 (304) eller.4404 (36L). iverksettes passende tiltak. Derfor Elektropolering er det avgjørende at det rustfrie Etter syrebehandlingen blir enkel- EN 0088 ISI L stålmaterialet blir etterbehandlet slik at den fulle og optimale antikorrosjonstilstanden gjenopprettes uten te produkter nedsenket i et elektrolytisk bad som inneholder fosforsyre, der delene blir anoden i Hvorfor velge CO? Som den største produsenten av avløpssystemer i rustfritt stål har CO kunnskapen, erfaringen og ekspertisen som skal til for å kunne tilby en optimal avløpsløsning til alle at overflaten blir skadet. Ved å bruke en beiseprosess som primær overflatebehandling kan korrosjonsbestandigheten av det rustfrie stålet gjenopprettes, noe som sikrer lang og pålitelig levetid i tillegg til estetiske kvaliteter. et elektrisk kretsløp. Prosessen går ut på at det skjer et selektivt angrep på overflaten av delene som langt på vei oppløser ujevnheter og gir en gradvis glattere og lysere overflate. lle gitterrister er elektropolerte som standard. 33 ShowerDrain Boligsluk

3 CO VVS Hygienestandarder For å opprettholde et rent og bærekraftig hygienisk miljø i områder der det bearbeides næringsmidler, er det derfor svært viktig at dreneringsrenner er utformet og fremstilt slik at de oppfyller de strenge standardene som sikrer færrest mulige bakteriefeller. Sklisikkerhet Konsekvensene av fallulykker i næringsmiddel- og kjøkkenområder kan være svært alvorlige, da blant annet høy temperatur under matlaging fort kan forårsake stor skade. I nærheten av avløpsrenner der det er større fare for å gli, bør det vurderes sklisikre rister. Derfor tilbyr vi et utvalg med sklisikre rister til COs modularrenner. Her følger de viktigste punktene i standarden: Bæreegenskapene sikrer at installasjonen kan håndtere kjøretøy og fotgjengere på en trygg måte uten risiko for skader. Vanntetthet sikker håndtering av avløpsvann uten lekkasje til omgivelsene. Dette er spesielt viktig for å hindre forurensning. Holdbarhet materialvalg og design sikrer lang levetid. 3. partskontroll for å sørge for at produktene oppfyller kravene i henhold til NS-EN 433 Definisjon av belastningsklasser i henhold til NS-EN 433 (Drenskanaler for trafikk- og fotgjengerområder) Områder som utelukkende trafikkeres av fotgjengere og syklister Områder som trafikkeres av fotgjengere, syklister, person- og varebiler Kantsteinsrenne langs offentlige veier og gågater der det forekommer lastebiler. Utvalg med passende slukunderdeler er testet i henhold til NS-EN 253 (Sluk i bygninger). Sertifisering COs modularrenner er produsert, testet og godkjent i henhold til NS- EN 433 (Drenskanaler for trafikkog fotgjengerområder). 34

4 Systemoversikt CO VVS Egenskaper COs modularrenner er den ideelle CO Modular egner seg ypperlig de på risten på henholdsvis 25 og løsningen for å drenere større til å bryte overgangen mellom et vått 0 mm, og som derfor har kapasitet områder. Det er mulig å ha forskjellige og et tørt område. Åpningen er bare til å oppta store vannmengder. varianter av avvanningssysteme- på mm, og risten er plassert på Risten plasseres i hele rennens leng- ne takket være det store utvalget av slukoverdelen. de. Det ferdige gulvet får det riktige deler. Systemet består av to typer utseendet ved å velge riktig rist, renneprofiler til forskjellige En annen løsning er Modular 25 som finnes i det brede utvalget. Det bruksformål. eller Modular 0 som har en bred- er også et utvalg med sklisikre rister dersom dette er et krav. Navn Renneåpning mm Renneprofil Industrisluk Gulvbrønner CO Modular 25 5 GM-X galvanisert rør CO PIPE rustfritt Boligsluk Rottestopp Rendedybde Rennedybde CO Modular Rennedybde Rendedybde 3 Rendedybde Rennedybde CO Modular ,5 CO Modular CO Modular 25 CO Modular 0 35 ShowerDrain

5 CO VVS CO Modular Slukoverdel 6 Rist 2 Renne med eller uten fall 7 Slukunderdel 3 Vinkelrenne 8 Silkurv 4 Grenrenne 9 Vannlås 5 Endestykke 36

6 CO Modular 25 og 0 CO VVS 8 Industrisluk 6 9 Gulvbrønner GM-X galvanisert rør CO PIPE rustfritt 7 Rottestopp Slukoverdel 6 Rist 2 Renne med eller uten fall 7 Slukunderdel 3 Vinkelrenne 8 Silkurv 4 5 Grenrenne Endestykke 9 Vannlås Boligsluk 37 ShowerDrain

7 CO VVS Funksjoner og fordeler Fordeler for rådgivende instans Testet og sertifisert i henhold til NS-EN 433 og dermed CE-merket Rustfritt stål er ensbetydende med holdbarhet og lang levetid V-formet renneprofil som sikrer bedre flyt ved mindre vannmengder og gir bedre selvrensingsegenskaper Mulighet for innebygget fall i renner. Kantprofil med gummifylling gir større holdbarhet og bedre hygiene Det modulbaserte konseptet gjør det mulig å tilpasse rennesystemet rundt eksisterende maskiner og i eksisterende gulvbelegning Stort utvalg av rister som matcher de fleste gulvbelegninger, og som er tilpasset alle belastningsklasser og bruksformål Bredt utvalg av slukoverdeler som passer til ulik flyt. Ristspesifikasjonen er rask og enkel å finne pga. fast bredde på dreneringsrennen Enkel og sikker tilslutning av slukunderdel på dreneringsrenne Fordeler for entreprenør Testet og sertifisert i henhold til NS-EN 433 og dermed CE-merket Enkel og sikker tilslutning av slukunderdel på dreneringsrenne Kantprofil med gummifylling gir bedre holdbarhet og eliminerer tidkrevende fylling i etterkant Løsningen blir fullstendig vanntett takket være en fullsveiset endeflens og en NBR-pakning i hver renneseksjon Enkel installasjon direkte på stedet på grunn av fast rennebredde Kombiring gir mulighet for tett tilslutning enten mellom slukunderdel og renne eller dreneringsløsning via membran Mulighet for tilpasset renneseksjon eliminerer kapping på stedet Rask og pålitelig tilslutning til eventuell membran. Kombiringen kan enkelt tilpasses dreneringsløsning via membran Enkel installasjon til de fleste gulvtyper flisbelegg, betong- og epoxygulvbelegg Fordeler for bruker Testet og sertifisert i henhold til NS-EN 433 og dermed CE-merket V-formet renneprofil som sikrer bedre flyt ved mindre vannmengder og gir bedre selvrensingsegenskaper Lavere rengjøringskostnader Rustfritt stål er ensbetydende med holdbarhet og lang levetid Kantprofil med gummifylling gir større holdbarhet og bedre hygiene Mulighet for sklisikre rister gir bedre brukersikkerhet 38

8 Veiledning til valg av CO Industrisluk CO VVS Denne veiledningen hjelper rådgivende instans med å velge riktig dreneringsrenne til riktig bruk. Følg disse seks enkle trinnene: Trinn Valg av rennetype Forskjellige rennetyper kan velges, noe som avhenger av bruken. Industrisluk Type Navn Bredde [mm] Tegning Slisse CO Modular * Rennedybde Rendedybde Boligsluk Rottestopp 5 Gulvbrønner GM-X galvanisert rør CO PIPE rustfritt Åpen CO Modular Rennedybde Rendedybde 0 * krever bare rist til slukoverdel Rendedybde Renne- CO Modular 0 0 dybde 2,5 39 ShowerDrain

9 CO VVS Trinn 2 Valg av rennekant Det endelige gulvbelegget bestemmer rennens kanttype Type Fliser/betong/epoxy Vinylgulv CO Modular Produseres bare på forespørsel CO Modular 25 CO Modular 0 Produseres bare på forespørsel Standardkant kantfylling er standard Trinn 3 Valg av slukoverdel Det finnes flere forskjellige typer slukoverdeler. Tabellen nedenfor viser mulighetene til de ulike CO. Det er også oppgitt tilhørende slukunderdel hvis en slik løsning benyttes. Type Utløpsdiameter Type slukoverdel Slukunderdel Flyt* [l/s] CO Modular CO Modular 25 Ø 42 mm Firkantet mm Type Ø 0 mm Firkantet 0 0 mm utløpsstuss 0**.2 Ø 0 mm Lik utløpsstuss 0**.2 Ø 42 mm Lik Type Ø 0 mm Lik utløpsstuss 0**.2 CO Modular 0 Ø 42 mm Lik Type ** Direkte tilslutning til avløpsrør. Ø 0 mm Firkantet mm Type Slukoverdel med likt utløp Firkantet slukoverdel 40

10 CO VVS Trinn 4 Valg av slukunderdel 4. trinn i spesifikasjonen gjelder valg av slukunderdel. En slukunderdel har to viktige Slukunderdelen har tre grunn funksjoner Slukunderdelen knytter sammen dreneringsrennen og avløpsrøret. leggende varianter av teleskopisk forbindelse mellom seg selv og dreneringsrennen. Industrisluk Hver rennestørrelse har sin egen Teleskopisk forbindelse til sluk- definerte slukunderdel som angitt i underdel med standardflens trinn 3 Teleskopisk forbindelse med Slukunderdelen fungerer også slukunderdel med flens for som luktsperre og filtreringselement. Luktsperre etableres via en innebygget vannlås som er helt avtakbar. Filtrering av faste partik- smøremembran Teleskopisk forbindelse med slukunderdel med mekanisk klemflens for banemembran Gulvbrønner ler foregår ved hjelp av en avtakbar silkurv. Valg av vannlås og silkurv fremgår av trinn 5. GM-X galvanisert rør Med standardflens Med flens for smøremembran Med flens for banemembran CO PIPE rustfritt Teleskopisk forbindelse standardflens CO Slukunderdel med standardflens Teleskopisk forbindelse med flens for vanntettingsmembran CO Slukunderdel med flens for smøremembran CO Slukunderdel med klemflens for banemembran Rottestopp Ingen bruk av vanntettingsmembran Flens for smøremembran Mekanisk klemflens for banemembran Boligsluk 4 ShowerDrain

11 CO VVS Trinn 5 Valg av tilbehør til slukunderdel Følgende tilbehør finnes til COs slukunderdeler. Vannlås hindrer lukt fra avløpssystemet Støttering til vannlås er nødvendig dersom vannlås monteres i slukunderdel Silkurv for oppsamling av faste partikler Sil for oppsamling av faste gjenstander (bare til ø0 mm, direkte utløp) Foto Produkt Silkurv Sil Vannlås Støttering til vannlås Trinn 6 Valg av risttype Følgende må tas i betraktning ved valg av rist: Belastningsklasse Hygiene Sklisikkerhet Gitterrist Ribberist Tett ribberist Hullrist Hullrist Volcano rla Plast Kompositt Glatt Sklisikker Sklisikker Glatt Glatt Glatt Glatt Sklisikker Sklisikker Glatt Sklisikker Hygiene Sklisikkerhet Belastningsklasse Modular Ingen rist Modular 25 (Bredde 23 mm) Modular 0 (Bredde 98 mm) 5, C250 5, C250 C250 C , B25 5 5, B25 5 C C250 C , B25 5 Belastningsklasse 5, B25, C250 iht. NS-EN = = 42

12 Produktsortiment CO VVS CO Modular CO Modular, 25 og 0 er et standardisert utvalg med renner, rister og industrisluk av høy kvalitet som er produsert i,5 mm austenittisk rustfritt stål.430 (ISI 304) eller.4404 (ISI 36) 50 COs modularrenner gir en robust, praktisk og kostnadseffektiv løsning i forbindelse med linjeavvanning på områder der hygiene, korrosjonsbestandighet og holdbarhet er avgjørende faktorer. Moduloppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet rundt eksisterende maskiner og i enkelte tilfeller å bygge det inn i eksisterende gulvkonstruksjoner, avhengig av tilstanden til gulvet. Man får mulighet til å bygge ut eksisterende dreneringssystemer og etablere nye ved hjelp av modularrennene Industrisluk Gulvbrønner CO Modular, tverrsnitt CO Modular 25, tverrsnitt.5 GM-X galvanisert rør CO PIPE rustfritt CO Modular 0, tverrsnitt Rottestopp Egenskaper Innbygget vannlås hindrer dårlig lukt fra avløpssystemet Testet og sertifisert iht. NS-EN 433 (CE-merket) Fullbeiset Spalteåpning mm V-formet profil i rennebunnen Kantfylling leveres som standard Hygienisk utforming av slukunderdel med et minimum av sveiseskjøter som gir færrest mulige bakteriefeller iht. NS-EN 672 og NS-EN ISO 459 Unngår stillestående spillvann i slukunderdelen Enkel og sikker teleskopisk tilslutning til slukunderdel Slukunderdel med standardflens eller flens for smøremembran eller mekanisk klemflens Renner med eller uten fall Fås enten i.430 (ISI 304) eller.4404 (ISI 36) Stort utvalg av rister til slukoverdel Boligsluk Mer informasjon finner du på VVS-produkter 43 ShowerDrain

Tryggere og enklere installasjon

Tryggere og enklere installasjon NO 84-07 Tryggere og enklere installasjon Ifö Sign Installasjonssystem www.ifosanitar.no/sign En effektiv løsning med mange fordeler. Ifö Sign Installasjonssystem gjør tilværelsen litt enklere for både

Detaljer

Kvalitet i avløp. Geberit avløpssystemer og vannlåser

Kvalitet i avløp. Geberit avløpssystemer og vannlåser Kvalitet i avløp. Geberit avløpssystemer og vannlåser Vann, enkelt tilkoblet. Vær på den sikre siden. Det finnes knapt noe annet selskap som har like omfattende kunnskaper om sanitærteknologi som Geberit.

Detaljer

TRIOMONT DEN ENKLESTE VEIEN TIL VEGGHENGT KLOSETT OG SERVANT

TRIOMONT DEN ENKLESTE VEIEN TIL VEGGHENGT KLOSETT OG SERVANT TRIOMONT DEN ENKLESTE VEIEN TIL VEGGHENGT KLOSETT OG SERVANT TRIOMONT ET BADEROM OG 14 CM ER ALT DU TRENGER. Har du et baderom og drømmer om vegghengt klosett og servant? Du tror kanskje det er komplisert

Detaljer

PATENTERT TEKNOLOGI FOR REHABILITERING AV SVØMMEBASSENG - 1 -

PATENTERT TEKNOLOGI FOR REHABILITERING AV SVØMMEBASSENG - 1 - PATENTERT TEKNOLOGI FOR REHABILITERING AV SVØMMEBASSENG - 1 - - 3 - RENOVACTION, NY TEKNOLOGI BEDRE ENN BETONG RenovAction er en patentert og unik teknologi tilhørende Myrtha Pools. Den er spesielt utviklet

Detaljer

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Det vanntette isolasjonssystemet Vi deler vår kunnskap til fordel for deg ROCKWOOL Technical Insulation, som er en del av det internasjonale

Detaljer

MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG

MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG Innhold 5 8 11 19 27 37 43 49 57 61 65 69 73 Modul-System En introduksjon til vårt sortiment Skuffeseksjon Skuffeseksjonsrammer Ekstra lange skuffer Gavler og stag Hyller Skap

Detaljer

Produkter for gulvmiljø. matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg. tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil.

Produkter for gulvmiljø. matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg. tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil. Produkter for gulvmiljø matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg P R O D U K T K A T A L O G - 2 0 1 5 - tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil.no 1 SKRAPEMATTER

Detaljer

Konstruksjonsmaterialer. Bygging og rehabilitering satt i system

Konstruksjonsmaterialer. Bygging og rehabilitering satt i system Konstruksjonsmaterialer Bygging og rehabilitering satt i system N Vi er en totalleverandør Innovative produkter kan ikke bare utvikles ved skrivebordet, det er absolutt nødvendig å forholde seg til det

Detaljer

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten...

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Takbelegg og membraner Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Tak utsettes for ekstreme påkjenninger. Vi leverer de som tåler norsk klima. Et kvalitetstak har som viktigste

Detaljer

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Utformingen av våtromsgolv har endret seg de siste årene, også på sluk og avløpssiden. Fra det

Detaljer

triomont Den enkleste veien til vegghengt klosett, bidé og servant

triomont Den enkleste veien til vegghengt klosett, bidé og servant triomont Den enkleste veien til vegghengt klosett, bidé og servant MER enn 1600 kombinasjonsmuligheter! HVA passer best til ditt bad? triomont ET BADEROM OG 14 CM ER ALT DU TRENGER. Har du et baderom og

Detaljer

Drift- og vedlikeholdsinstruks

Drift- og vedlikeholdsinstruks Drift- og vedlikeholdsinstruks BLÜCHER Drain Roof Omfatter: BLÜCHER Drain Roof og BLÜCHER EuroPipe. For selvfall og vakuum systemer. Tilbehør og reservedeler: BLÜCHER Norway Industriveien 25 3748 Siljan

Detaljer

Boon Edam har 140 års erfaring med å levere estetiske, miljøvennlige og effektive inngangsløsninger, og kan realisere nesten alle ønsker.

Boon Edam har 140 års erfaring med å levere estetiske, miljøvennlige og effektive inngangsløsninger, og kan realisere nesten alle ønsker. Karuselldører En inngang utgjør innfallsporten for den besøkende og er samtidig et lite trafikknutepunkt i seg selv. Inngangen er den første kontakten en person har med en bygning. Den er bygningens kontaktpunkt

Detaljer

Kjøkkenvasker og blandebatterier fra BLANCO. Gode ideer til ditt kjøkken.

Kjøkkenvasker og blandebatterier fra BLANCO. Gode ideer til ditt kjøkken. Kjøkkenvasker og blandebatterier fra BLANCO. Gode ideer til ditt kjøkken. 2011 Innholdsfortegnelse: Tips for riktig valg s. 5 BLANCO CombiColours s. 8 Velg riktig materiale s. 10 Velg monteringsmetode

Detaljer

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal produktkatalog 2012 For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.no innhold Om Basal... 4 Beste

Detaljer

Komplette adkomstløsninger for distribusjon- og logistikkbedrifter. ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette adkomstløsninger for distribusjon- og logistikkbedrifter. ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette adkomstløsninger for distribusjon- og logistikkbedrifter ASSA ABLOY Entrance Systems Vår terminal i Nuremburg er et stort kjøleskap. Etter at ASSA ABLOY Entrance Systems begynte å gjøre jevnlig

Detaljer

Drift- og vedlikeholdsinstruks

Drift- og vedlikeholdsinstruks Drift- og vedlikeholdsinstruks BLÜCHER Drain Domestic - boligsluk i rustfritt stål Omfatter: Boligsluk BLÜCHER Drain Domestic SQUARE og TRIO til betong- og flisgulv med smøremembran, fastmembran eller

Detaljer

Produkter for gulvmiljø. matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg. tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil.

Produkter for gulvmiljø. matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg. tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil. Produkter for gulvmiljø matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg P R O D U K T K A T A L O G - 2 0 1 3 - tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil.no 1 I N N H O L D

Detaljer

Uponor ventilasjon i grunn

Uponor ventilasjon i grunn Uponor ventilasjon i grunn Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjon i grunnen.......................................... 4 Forslag til beskrivelsestekst.......................................... 5 Teknisk

Detaljer

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 OM OSS Olimb er en betydelig aktør innen vann og avløpssektoren

Detaljer

Automatisk fettavskiller

Automatisk fettavskiller Automatisk fettavskiller Rensesystemer for kjøkkenavløp - fjerner fett og matrester For et renere og bedre miljø Brynsengveien Trygve Andersen 5 AS 0667 OSLO Solgaard skog 104 Tlf.: 22 22 90 00 1599 Moss

Detaljer

Knowhow. Maksimal testing. Kongelig apehus. Kundemagasin September 2014. Setter materialene på prøve. Referanseobjekt

Knowhow. Maksimal testing. Kongelig apehus. Kundemagasin September 2014. Setter materialene på prøve. Referanseobjekt Knowhow Kundemagasin September 2014 Setter materialene på prøve Maksimal testing Referanseobjekt Kongelig apehus Styrken bak en suksesshistorie. Utgitt av Geberit AS Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog 67 97 82

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. JRG Sanipex Teknisk håndbok

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. JRG Sanipex Teknisk håndbok Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann JRG Sanipex Teknisk håndbok JRG Sanipex Ved å benytte JRG Sanipex får du en rekke fordeler på kjøpet. Rask og enkel montasje JRG Sanipex har spesialtilpasset

Detaljer

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator.

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. Introduksjon 05 Bredt utvalg av ventilatormodeller 06 Ulike typer ventilatorer 07 Slik fungerer

Detaljer

Lely astronaut Robotmelkesystem

Lely astronaut Robotmelkesystem Lely astronaut Robotmelkesystem Framtidens melkeproduksjon www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Vårt mål er å hjelpe deg med å skape fremtidens melkeproduksjon Helt siden Lely ble grunnlagt,

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

KAPSLINGSKATALOG Ensto Cubo

KAPSLINGSKATALOG Ensto Cubo KAPSLINGSKATALOG Ensto Cubo 2 Ensto til tjeneste Vi er spesialister på området kapslinger og kundespesifikke kapslingsløsninger. Vårt standard produktutvalg omfatter kapslinger i termoplast, polyester,

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s I N n H O L D : din partner...

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer