Sikkerhetshåndbok. Gyldig for CA, CC, CG, CP- og CS-valser Må ikke fjernes fra valsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetshåndbok. Gyldig for CA, CC, CG, CP- og CS-valser Må ikke fjernes fra valsen"

Transkript

1 Sikkerhetshåndbok Gyldig for CA, CC, CG, CP- og CS-valser Må ikke fjernes fra valsen

2 Derfor er sikkerhet viktig for deg! Din sikkerhet og dine kollegers sikkerhet er målet til våre konstruktører, for at du skal få en sikker og pålitelig maskin fra Dynapac. Den viktigste sikkerhetsfaktoren er likevel deg. Denne sikkerhetshåndboken har som mål å gjøre deg oppmerksom på visse sikkerhetstiltak du og dine kolleger kan bli stilt overfor i deres daglige arbeid med Dynapacs valser. Sikkerhetshåndboken inneholder disse avsnittene: 1 Generelle sikkerhetsforskrifter 3 2 Kjøring 6 3 Transport 15 4 Fylling av drivstoff 17 5 Reparasjon og vedlikehold 18 RSAFENO3 2

3 1 Generelle sikkerhetsforskrifter 1 Operatøren må ha gjort seg kjent med innholdet i KJØREHÅNDBOKEN før valsen startes. 2 Forsikre deg om at alle instruksjonene i VEDLIKEHOLDSHÅNDBOKEN er fulgt. 3 Bare førere med opplæring og/eller erfarne førere skal kjøre valsen. Det er ikke tillatt å ha med passasjerer på valsen. Sitt ned i førersetet ved all kjøring. 4 Kjør aldri valsen hvis den har behov for justeringer eller reparasjoner. 5 Stig bare opp og ned fra valsen når den står stille. Bruk de håndtakene og festene som finnes. Ved opp/ nedstigning anbefales trepunktsgrep, alltid to føtter og en hånd eller en fot og to hender i kontakt med maskinen. 6 Veltebeskyttelsen (ROPS=Roll Over Protective Structures) bør alltid brukes når maskinen brukes på usikkert underlag. 7 Kjør langsomt i skarpe svinger. 8 Unngå å kjøre på tvers i skråninger, kjør rett opp eller ned. Fortsettelse RSAFENO3 3

4 9 Kontroller at minst 2/3 av valsbredden står på materiale som tidligere er pakket ved kjøring nær kanter eller hull. 10 Forsikre deg om at det ikke er hindringer i kjøreretningen, på bakken eller i luften. 11 Kjør spesielt forsiktig på ujevnt underlag. 12 Bruk det eksisterende sikkerhetsutstyret. På maskin med ROPS skal sikkerhetsbelte brukes. 13 Hold valsen ren. Fjern umiddelbart smuss og fett fra førerplattformen. Sørg for at alle skilt og etiketter er rene og lette å lese. 14 Sikkerhetstiltak før fylling av drivstoff: Stopp motoren. Ikke røyk. Unngå åpen ild i nærheten. Jord påfyllingsmunnstykket mot tanken for å unngå gnister. Fortsettelse RSAFENO3 4

5 15 Før reparasjoner eller service: Plasser stoppklosser ved valsene/hjulene og under utjevningsbladet. Lås midtstyringen hvis det er nødvendig. 16 Hvis lydnivået er høyere enn 85 db(a), anbefales hørselsvern. Lydnivået kan variere avhengig av hvilket underlag maskinen brukes på. 17 Ikke utfør endringer eller modifiseringer av valsen, dette kan påvirke sikkerheten. Alle endringer må godkjennes skriftlig av Dynapac. 18 Valsen bør ikke brukes før hydraulikkoljen har oppnådd sin normale arbeidstemperatur. Bremselengden kan bli lengre når oljen er kald. Se startinstruksjonene i HÅNDBOKEN FOR KJØRING. RSAFENO3 5

6 2 Kjøring 2.1 FORBEREDELSER FØR START Som fører av valsen må du være fortrolig med sikkerhetsbestemmelsene som gjelder hos arbeidsgiveren, samt lokale regler som gjelder for arbeidet, herunder signaler, håndsignaler, skilt og merker. Du må naturligvis ikke være påvirket av alkohol, rusgifter eller legemidler når du kjører eller arbeider med valsen. Finn ut hvor brannslokningsapparat, førstehjelpsutstyr og alarmtelefon finnes. Bruk sunn fornuft for å unngå uhell og ulykker. Skulle uhellet være ute, ikke få panikk, men handle raskt og effektivt, først og fremst for å redde menneskeliv, og deretter for å unngå materielle skader. For din egen beskyttelse bør du alltid bruke: - hjelm - vernesko - hørselsvern (støy fra materialet som blir valset kan overstige verdiene som er oppgitt for maskinen) - reflekterende klær/varselvest - arbeidshansker Ved behov brukes også beskyttelsesbriller og pustevern. Maskinen skal bare benyttes til de formål som er nevnt i Dynapacs håndbøker. RSAFENO3 6

7 2.1.1 KONTROLL AV MASKINEN Kontroller: - at det ikke finnes skader på maskinen, for eksempel løse deler, sprekker eller manglende deler. Er maskinen skadet, skal den ikke tas i bruk før den er reparert (plasser en advarsel på maskinen for å forhindre kjøring med skadet maskin) - at vinduer og speil er rene - at skilt og etiketter er rene og leselige - at alle hånd- og fotkontroller, stigbrett, sklibeskyttelse eller håndtak ikke er dekket med is, forurenset av olje eller smuss - at ingen verktøyer er andre gjenstander ligger løst på maskinen - at samtlige væsker har riktig nivå. Etterfyll ved behov - at det finnes drivstoff (se avsnitt om fylling av drivstoff) RSAFENO3 7

8 Legg merke til at det er forbudt å røyke ved kontroll av olje og etterfylling av drivstoff! Hvis du har oppdaget feil på valsen eller har mistanke om at den kan være skadet, kontakt arbeidslederen for å få den kontrol-lert. Ikke start valsen i miljøer som kan tenkes å inneholde eksplosive gasser. Arbeid aldri i tette, uventilerte rom under jordoverflaten. Tenk også på at motoren avgir livsfarlige avgasser. Sørg alltid for god ventilasjon. Hvis materiale som avgir støv skal valses, bør du bruke en maskin med godt ventilert førerhus, vanne underlaget eller bruke munnbeskyttelse/pusteutstyr FØRERENS FERDIGHETER - Føreren skal alltid være opplært/erfaren i bruk av maskinen, og være godt kjent med maskinen, betjeningsinnretninger, merking og symboler. - Føreren skal kjenne til maskinens kapasitet og begrensninger, for eksempel hastighetsbegrensninger, hellingsbegrensninger og styreegenskaper. - Føreren skal vite hvor nødbremsen er plassert. RSAFENO3 8

9 2.1.3 PERSONSIKKERHET Kontroller at det ikke er satt opp skilt med opplysninger om at valsen ikke kan kjøres, eller at den er under reparasjon. Kontroller at ingen reparatør arbeider med valsen. Start valsen kun fra førerplassen. Bruk alltid sikkerhetsbelte hvis valsen er utstyrt med ROPS. Stig bare opp og ned fra valsen når den står stille. Bruk de håndtakene og stigbrettene som finnes. La aldri passasjerer sitte på valsen. Ikke still inn førersetet under kjøring, fordi setet kan bevege seg på en uventet måte. Kontroller at setet er låst i riktig posisjon. Når du har stilt inn ryggstøtten, kontrollerer du at den er låst i posisjonen. Sitt alltid ned når du kjører valsen ARBEIDSOMRÅDET Kontroller arbeidsområdet nøye, foran, bak og over maskinen. Se etter sprekker og hull i underlaget som kan forårsake skader på maskinen. Kontroller at det ikke finnes bygninger eller utstyr som kan bli skadet av vibrasjonene fra valsen. Tenk på at vibrasjonene kan forplante seg i underlaget og påvirke gjenstander som befinner seg i noen avstand fra valsen. RSAFENO3 9

10 2.2 START FORBEREDELSER FØR START Kontroller at: - parkeringsbremsen (nødstoppen) er aktivert - alle styreorganer fungerer Start maskinen i henhold til kjørehåndboken. Ved start og kjøring med kald valse og kald hydraulikkolje, er bremselengden ofte lengre enn når oljen har oppnådd normal temperatur ETTER START - Kontroller at samtlige instrumenter gjør utslag. - Prøvestyr maskinen, og kontroller at den reagerer riktig på alle betjeningsinnretninger, spesielt bremser, i henhold til kjørehåndboken. - Hvis du oppdager at noe er galt, stanser du motoren og plasserer et advarselsskilt på valsen hvis du forlater den. RSAFENO3 10

11 2.2.3 START I KALDT KLIMA Følg rutinene for start i kaldt klima. Hvis du bruker startgass, følger du gassprodusentens instruksjoner. Hvis du starter valsen med startkabler, må du følge instruksjonene nøye. Hvis ikke, risikerer du alvorlige personskader og skade på maskinen, strømskader eller ødelagt elektronisk utstyr som følge av batterieksplosjon, etsende syre osv. Fjern alle celledeksler, og legg en klut over celleåpningene (gjelder ikke vedlikeholdsfrie batterier). Koble til kablene i numerisk rekkefølge, som vist på bildet. Vær alltid forsiktig slik at det ikke oppstår gnister når du tilkobler kablene RSAFENO3 11

12 2.3 DRIFT HUSK! - Når motoren er i gang, må du aldri forlate førerplassen uten å aktivere nødstoppen. - Kjør alltid med lukkede førerhusdører. Lås alltid åpne vinduer i arbeidsstilling. - Manøvrer alltid valsen med forsiktighet. - Ha alltid oppmerksomheten rettet mot arbeidsområdet, spesielt når du rygger med valsen. - Bruk alltid syn, hørsel og luktesans for å forsikre deg om at det ikke er oppstått skader på valsen. - Vær oppmerksom på risikoen for å puste inn avgasser (avgassene inneholder blant annet livsfarlig karbonmonoksid). - Kjør langsomt i skarpe svinger. Overhold de anbefalte kjørehastighetene KJØRING I STIGNINGER Kjør alltid rett opp og ned stigninger. Kontroller tillatt helling i kjørehåndboken. Valsen har hydrostatisk drev, kjør alltid i arbeidsstilling, ikke i transportstilling, i stigninger. Skift aldri gir i stigninger. Se også reglene som gjelder for valsen i kjørehåndboken. RSAFENO3 12

13 2.3.3 KJØRING PÅ USIKKERT UNDERLAG Unngå å kjøre nær kanter, grøfter og lignende. Tenk på at fuktighet og dårlige grunnforhold påvirker evnen til å bære vekten av valsen. Vær også oppmerksom på hindringer som kan finnes over maskinen, for eksempel lave ledninger, greiner osv. Veltebeskyttelsen (ROPS, Roll Over Protective Structures) og sikkerhetsbelte bør alltid brukes når du kjører maskinen på usikkert underlag. Forsikre deg om at minst 2/3 av valsen står på underlag som allerede er valset, når du kjører nær kanter eller hull KJØRING PÅ OFFENTLIG VEI Følg alltid gjeldende trafikkregler for offentlige veier. Lyskaster og roterende varsellys skal alltid være slått på, og skilt for saktekjørende kjøretøy skal være montert bak på valsen (gjelder enkelte land). Overskrid aldri trafikkbestemmelsenes fartsgrense, og tenk på bremselengden. Kjør rett over jernbanespor i plankryss, la aldri valsene være i kontakt med begge skinnene samtidig. Pass dessuten på at du aldri kommer i kontakt med høyspentledninger over sporet. Bli aldri stående med valsen på sporet hvis du blir innestengt av bommene - kjør bommene ned fremfor å bli stående igjen på sporet. RSAFENO3 13

14 2.4 ETTER BRUK PARKER TRYGT Parker alltid valsen slik at den ikke hindrer annen trafikk, eller slik at den skaper farlige situasjoner, spesielt i mørke. Røde reflekser skal alltid være vendt mot møtende trafikk. Parker alltid på fast og plant underlag. Bruk alltid parkeringsbremsen/nødstoppen. Bruk alltid stoppeklosser ved parkering over lengre tid. Forlat aldri maskinen før du er sikker på at den ikke kan rulle i noen retning. Hvis valsen har utjevningsblad, letter du det hydrauliske trykket ved å senke bladet mot bakken STANS MOTOREN Stans alltid motoren i henhold til de reglene som er nevnt i kjørehåndboken. Stans aldri motoren når maskinen er i bevegelse. Ta alltid ut nøkkelen til batteriutkobleren, slik at ingen uvedkommende kan bruke maskinen. Stig bare opp og ned fra valsen når den står stille. Bruk de håndtak, fester og stigbrett som finnes. Hopp aldri ned fra maskinen. Ha alltid kontakt med maskinen med tre kroppsdeler (hender og føtter) når du stiger opp eller ned fra maskinen. RSAFENO3 14

15 3 Transport 3.1 PERSONSIKKERHET Å laste og losse en maskin fra et kjøretøy kan innebære risiko for ulykker. Opphold deg aldri under eller i umiddelbar nærhet av maskinen når lasting eller lossing skjer. Forsøk aldri å flytte maskinen eller slepekjøretøyet for hånd. Vær oppmerksom på faren for å bli klemt under lastingen. 3.2 TRANSPORTKJØRETØYET Transportkjøretøyet må alltid oppfylle kravene til transport, for eksempel maksimal last, motoreffekt, bremsekapasitet osv. Transportkjøretøyet skal også være tiltenkt transport av valser. 3.3 LASTING/LOSSING MED RAMPE Den enkleste måten å transportere valsen over lengre strekninger på, er på planet til et transportkjøretøy. Store maskiner losses/lastes på en rampe. Kontroller alltid at rampen er hel. Bruk metallrampe, aldri virke av dårlig kvalitet. Kontroller at rampen er ordentlig festet på transportkjøretøyet, samt i bakken, vinkelen må ikke være for bratt. Rampen bør ha sidebeskyttelse, slik at maskinen ikke kan forflytte seg sidelengs. Maskinen bør om mulig vinsjes opp. Kontroller at rampen ikke er tilsølt med olje, snø, is eller leire. RSAFENO3 15

16 Kontroller at transportkjøretøyet er sikret med stoppeklosser, og at trekkstangen er oppblokket. Fest trekkjettinger i valsen og vinsjen på lastebilen. Bruk alltid kjetting eller vaier av tilstrekkelig dimensjon, bruk aldri tau. Vinsj opp valsen. Aktiver parkeringsbremsen/nødstoppen på valsen. Fest valsen godt på transportkjøretøyet i henhold til kjørehåndboken. Kontroller at det ikke finnes løse deler på valsen. 3.4 LASTING/LOSSING MED KRAN Små maskiner løftes forsiktig med en kran fra bakken til planet på transportkjøretøyet. Alle små maskiner har løftekroker som skal brukes. Maskinvekten kan avleses på løfteskiltet/ maskinskiltet som alltid er plassert i nærheten av løftepunktet. Følg alltid sikkerhetsinstruksene for bruk av kranen. 3.5 SLEPING Slep aldri valsen over lengre avstander (maks. 300 m). Følg alltid gjeldende trafikkregler. Overskrid aldri gjeldende hastighetsbegrensninger, se kjørehåndboken. Ikke tillat at noen sitter i valsen som blir slept. RSAFENO3 16

17 4 Fylling av drivstoff Sikkerhetstiltak ved fylling av drivstoff: - Stans motoren. - Ikke røyk. - Unngå åpen ild i nærheten. - Ikke fyll bensin i innelukkede områder. - Jord bensinpumpepistolen mot tanken for å unngå gnister. - Kontroller alltid at du fyller riktig væske i riktig tank. - Tørk alltid opp sølt drivstoff før du starter motoren. - Kontroller at tanklokket er skrudd godt fast, for å hindre at drivstoff renner ut ved en eventuell ulykke. RSAFENO3 17

18 5 Reparasjon og vedlikehold Bruk aldri en valse som er skadet eller trafikkfarlig. For kvalifisert reparasjonsarbeid kreves utdannet personell. Valsen skal imidlertid vedlikeholdes av føreren i henhold til vedlikeholdsboken. Før du begynner arbeidet på valsen, må du vite hvor brannslokningsapparat, førstehjelpsutstyr og alarmtelefon finnes. Bruk sunn fornuft for å unngå uhell og ulykker. Skulle uhellet være ute, ikke få panikk, men handle raskt og effektivt, først og fremst for å redde menneskeliv, og deretter for å unngå materielle skader. For din egen beskyttelse bør du alltid bruke: - hjelm - vernesko - hørselsvern (støy fra materialet som blir valset kan overstige verdiene som er oppgitt for maskinen) - reflekterende klær/varselvest - arbeidshansker Ved behov brukes også beskyttelsesbriller og pustevern. Røyking, annen håndtering av åpen ild eller varme gjenstander er forbudt under arbeidet. For sveising, se 5.1, Forberedelser til reparasjon og vedlikehold. RSAFENO3 18

19 5.1 FORBEREDELSER TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD Sett alltid opp et skilt på valsen om at reparasjonsarbeid pågår. Koble fra batteriet med batterifrakobleren, og oppbevar nøkkelen i lommen. Sørg for at maskinen er nøye rengjort. Husk på faren for å bli klemt ved maskinens leddkonstruksjoner. Hvis sveisearbeid eller andre arbeider med sterk varme eller åpen ild forekommer, må tanker tømmes og luftes godt. Ved sveising på tanker skal de fylles med vann. Sørg alltid for at brannslokningsapparat finnes i nærheten av arbeidsplassen. Ved elektrisk sveising må du kontrollere at batteritilkoblingen er frakoblet. Sveis aldri i nærheten av plast- eller gummimateriale, for eksempel på skraper med polyuretan som slitemateriale. Giftige gasser blir utviklet ved oppvarming. Ved arbeider på det elektriske systemet må du kontrollere at batteritilkoblingen er frakoblet. Bruk aldri bensin til rengjøring. Oppbevar brann- og helsefarlige stoffer i tette beholdere når de ikke blir brukt. Bruk pustevern ved bruk av helsefarlige stoffer. Unngå å arbeide med maskinen når motoren er i gang. Hovedregelen er at motordekselet skal være lukket når motoren er i gang. Hvis motoren må være i gang, må du kontrollere at forover-/bakoverspaken står i fri, og at nødstoppkontrollen er trykket ned. Hvis maskinen blir startet innendørs, må eksosrøret tilkobles et viftesystem, slik at avgassene ikke blir værende i rommet. RSAFENO3 19

20 Hvis maskinen skal løftes, må den alltid støttes godt opp, slik at maskinen ikke kan falle ned eller tippe. Bruk alltid en sikker jekk ved oppheising. La aldri maskinen stå oppheist med bare jekken. Bruk alltid Dynapac-reservedeler. 5.2 ARBEID MED DIESELMOTOREN Utvis forsiktighet når motoren er i gang. Hvis det er mulig, bør du stoppe motoren før du utfører arbeid på den. Etter utført arbeid skal all beskyttelse som er tatt bort, settes på plass igjen. Ved arbeid mens motoren er i gang, må klær uten løse deler brukes. Vær alltid oppmerksom på forsiktighetsreglene som er nevnt i motorprodusentenes håndbøker. La motoren avkjøles før du begynner å arbeide med den. 5.3 ARBEID MED KJØLESYSTEMET Stans alltid motoren før kontroll. La om mulig motoren bli avkjølt. Hvis motoren er varm, må du utvise størst mulig forsiktighet når lokket til kjølevæskebeholderen blir åpnet. Bruk kraftige hansker, klær og beskyttelsesbriller. Stå på trygg avstand fra lokket. Ikke ta bort lokket før kjølevæskesystemet er trykkavlastet. Vær forsiktig når du fyller på kalde væsker i den varme beholderen. RSAFENO3 20

21 5.4 ARBEID MED DET HYDRAULISKE SYSTEMET Regelmessig vedlikehold av det hydrauliske systemet er viktig. Maskinene arbeider med høye oljetrykk. En liten skade eller sprekk på en slange eller kobling kan få skjebnesvangre konsekvenser. Hydraulikkslangene er laget av gummi, og etter hvert som de blir eldre, kan det oppstå sprekker. Ved minste mistanke om slitasjeskader, må du bytte til nye originalslanger fra Dynapac. Slanger bør ikke oppbevares for lenge på lager, det er ferskvare! Tenk på at det hydrauliske systemet kan være under trykk selv om maskinen er slått av. Arbeid alltid med trykkavlastet system. Bruk alltid beskyttelsesbriller og hansker ved inspeksjon av hydraulikksystemet. Bruk alltid en pappbit når du skal finne lekkasjer, kjenn aldri etter med hånden. Kontakt straks lege hvis hydraulikkolje trenger inn i huden eller hvis du får olje i øynene. Ved påfylling av hydraulikkolje må du være forsiktig når tanklokket tas av. Det er forbudt å røyke og bruke åpen ild ved fylling av hydraulikkolje. Tørk alltid opp eventuelt oljesøl. Kontroller at trykkbegrensningsventilene er riktig innstilt. For høyt trykk kan forårsake brudd på slanger og andre skader. For lavt trykk kan gjøre maskinen vanskelig å manøvrere. RSAFENO3 21

22 5.5 ARBEID MED BATTERIET Batteriet inneholder giftig og etsende svovelsyre. Bruk beskyttelsesbriller og unngå å få svovelsyre på huden, klærne eller på maskinen. Hvis du får syre på deg, må du ta av alle forurensede klesplagg. Skyll straks huden med vann i minst 15 minutter. Hvis du har fått syre i øynene, skal du skylle dem med vann i minst 15 minutter, og straks oppsøke lege. Fortsett om mulig å helle på vann med svamp eller vaskeklut på vei til legen. Gassen som normalt blir dannet i batteriet, er eksplosiv. Den kan eksplodere hvis åpen ild eller en gnist kommer for nær batteriet. Ved installering, eller når du fjerner et batteri, må du være forsiktig så du ikke kortslutter batteripolene. Når du fjerner batteritilkoblingene, må du alltid koble fra minuspolen først. Hvis du lader batteriet med en batterilader, skal batteriladerens strømforsyning fra nettet kobles fra når du kobler til ledningene. RSAFENO3 22

23 5.6 ARBEID MED DEKK Bruk dekkverksted for reparasjoner eller service av dekkene. Ikke glem at dekkene er fylt med trykkluft. Oftest er det nødvendig med spesialverktøy og -maskiner ved skifting av dekk. Fyll alltid dekkene til riktig trykk, som er angitt på valsen og i vedlikeholdshåndboken. Husk at varme fra sollys eller friksjon kan øke trykket i dekkene. Ikke slipp luft ut av dekket ved å åpne ventilen manuelt. Bruk alltid luftnippel med langt påfyllingsrør for å regulere trykket i dekket. Kontroller alltid at dekket ikke har skader som kan forårsake ulykker. Kontroller også dekkslitasjen med jevne mellomrom. RSAFENO3 23

24 5.7 KONTROLL AV ROPS (ROLL-OVER PROTECTIVE STRUCTURES) VELTEBESKYTTELSE Kontroller alltid ROPS med tanke på skader og feste. Kontroller regelmessig ROPS-bøylens festebolter med momentnøkkel (moment er angitt i vedlikeholdsboken). Ikke bor hull i eller sveis noe fast på ROPS-bøylen. Ikke reparer en skadet eller deformert ROPS-bøyle, bytt den ut med en ny Dynapac-original. Kontroller alltid sikkerhetsbeltets stand og funksjon. Hvis det er blitt skadet eller overbelastet, bør det byttes ut med et nytt originalbelte. 5.8 KLIMAANLEGG OG TRYKKBEHOLDER Hvis maskinen er utstyrt med klimaanlegg, må du ikke sveise i nærheten av innsuget. Overlat all reparasjon av aggregatet, inkludert fylling av kjølemiddel, til et spesialutstyrt serviceverksted. Maskiner som er utstyrt med trykkluftanlegg har en trykkbeholder som må vedlikeholdes og repareres av spesialutstyrt serviceverksted. 5.9 SKLIBESKYTTELSE Førerplattformer og serviceoverflater er belagt med et spesielt materiale for å unngå at du sklir. Dette materialet blir slitt, og må med jevne mellom kontrolleres og erstattes. Bruk alltid Dynapacs erstatningssett, og følg nøye monteringsanvisningen. RSAFENO3 24

25

26 Box 504, SE Karlskrona, Sweden Phone: , Fax: We reserve the right to change specifications without notice RSAFENO3, Printed in Sweden, 2005

PLSAFE-1NO1.pdf 2011-11-18

PLSAFE-1NO1.pdf 2011-11-18 Sikkerhetshåndbok Må ikke fjernes fra kaldfresen Gjelder for PL350, PL500 og PL1000 Med forbehold om endringer. Trykt i Sverige. Dette er grunnen til at sikkerhet er viktig for deg! Våre konstruksjonsingeniører

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Version 2.0/08-08-2011

Version 2.0/08-08-2011 ! ADVARSEL Version 2.0/08-08-2011 Hvis ikke sikkerhetsreglene og disse instruksjoner følges kan følgene være alvorlig personskade eller død. Hvis ventilen løsner mens beholderen er under trykk kan ventilen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Monteringsanvisning for HYDRAULISK BAKLEM WS100 - WS170

Monteringsanvisning for HYDRAULISK BAKLEM WS100 - WS170 Monteringsanvisning for HYDRAULISK BAKLEM WS100 - WS170 Produsent: WECKMAN STEEL OY Importör: SISU PRODUKTER AS Härkäläntie 72 19110 Vierumäki FINLAND Tlf. +358 (0)3 888 70 Fax +358 (0)3 718 2170 weckman@weckmansteel.fi

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2011-01-01

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2011-01-01 Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller påbygg tilsvarende aktuell modell fra

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

DYNAPAC CC 82/92 KJØRING O092NO3

DYNAPAC CC 82/92 KJØRING O092NO3 DYNAPAC CC 82/92 KJØRING O092NO3 Box 504, SE-37 23 Karlskrona, Sweden Phone: +46 455 30 60 00, Fax: +46 455 30 60 30 www.dynapac.com ILF05WO 9 Vibrasjonsvals CC 82/92 Kjørehåndbok O092NO3, Januar 2002

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer