Forekomst av karsinogener i norsk arbeidsliv. Morten Buhagen Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forekomst av karsinogener i norsk arbeidsliv. Morten Buhagen Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling"

Transkript

1 Forekomst av karsinogener i norsk arbeidsliv Morten Buhagen Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling

2 Karsinogener Hva er de? Hvor er de? Hvem er eksponert?

3 Karsinogener K1 (høypotent): Stoffer som er vist å være kreftfremkallende hos mennesker. Det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å fastslå en årsakssammenheng mellom eksponering for stoffet og utvikling av kreft hos mennesker K2 (middels potent): Stoffer som skal anses å ha kreftfremkallende virkning hos mennesker. Det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å gi sterk mistanke om at eksponering for stoffet kan føre til utvikling av kreft hos mennesker, vanligvis på grunnlag av relevante langtidsstudier på dyr eller annen relevant informasjon. K3 (lavpotent): Stoffer som gir grunnlag for bekymring på grunn av mulig kreftfremkallende virkning hos mennesker, men hvor den foreliggende dokumentasjonen er uttilstrekkelig til å gjøre en tilfredsstillende vurdering. Det finnes visse holdepunkter fra relevante dyreforsøk, men de er utilstrekkelige for å klassifisere stoffet i kreftkategori 2.

4 K1 og K2: Karsinogener R49 Kan forårsake kreft ved innånding eller R45 Kan forårsake kreft K3: R40 Mulig fare for kreft

5 Karsinogener Acetaldehyd Captan Formaldehyd PCB Acetamid DDT Hydrazin Pentaklorfenol Akrylamid 1,2-Diaminobenzen Hydrokinon β-propiolakton Akrylnitril Diazometan Ildfaste keramiske fibrer 1,2-Propylenoksid Anilin 1,2-Dibrometan Kadmium-forbindelser Selensulfid Antimon-forbindelser 2,2'-Diklordietyleter Karbontetraklorid Silisiumkarbid fiber Arsen-forbindelser 1,1'-Diklordimetyleter Klormetan Svovelsyreaerosol Asbest 1,2-Dikloretan Kloroform(Triklormetan) Tetrakloreten Atrazin Diklormetan(Metylenklorid) Kobolt(II)-fobindelser Tetranitrometan Aziridin(Etylenimin) Diklorvos Kristobalitt Toluendiisocyanat (2,4 og 2,6) TDI Benzen 1,1-Dimetylhydrazin Kromater o-toluidin Benzylklorid 1,2-Dimetylhydrazin α-kvarts Trestøv Beryllium-forbindelser Dimetylsulfat 2-Metoksyanilin Tridymitt Blyacetat Dinitrotoluen (alle isomere) 2-Metylaziridin Trikloreten Blyfosfat 1,4-Dioksan 4,4'-Metylendianilin Tynne glassfibrer (spesialformål) Blykromat Diuron Metylhydrazin Vinylbromid Blysubacetat Epiklorhydrin Nikkel-forbindelser Vinylklorid Bromoform Etylakrylat Nitrobenzen Brommetan Etylbenzen 2-Nitropropan 1,3-Butadien Etylenoksid PAH

6 Asbest K1 Bygningsplater (tak og vegg) Rørisolasjon Gulvbelegg, lim etc Naturlig forekommende i skiferbrudd etc Bremse- og clutchbelegg Bygningsarbeidere, rørleggere, sjøfolk, fiskere, steinarbeidere, avfallsarbeidere, bilverksteder, brannfolk og skadesanerere

7 Krom(VI)-forbindelser K1 Trykkimpregnert trevirke (CCA) Fargestoff i maling og lakk Garverier Kromlegert stål Mørtel, sement og betong (svært små mengder) Snekkere, bygningsarbeidere, malere Sveisere, metall- og verkstedarbeidere Murere

8 Arsen-forbindelser K1 Trykkimpregnert trevirke (CCA) Glassvarer Skipsmaling Halvledere Snekkere og tømrere Malere Elektronikkproduksjon

9 PAH K2 Produkt fra ufullstendig forbrenning Tjæreprodukter (kreosot) Smelteverk Asfaltprodukter Taktekkere Kokker og kjøkkenpersonale Smelteverksarbeidere Asfalt- og anleggsarbeidere Feiere

10 Akrylamid - K1 Fremstilling av akrylpolymerer Tetningsmiddel (Rocagil) i Hallandsåsen og i Romeriksporten (nå forbudt i anleggsvirksomhet) Dannes ved steking av stivelsesholdige matvarer Eksponerte: Plastfremstilling Anleggsarbeidere, kokker & kjøkkenpersonale

11 Benzen K1 Motordrivstoff Produksjon av andre kjemikalier Bensintransportører Bilverksteder

12 ABS-plast 1,3 butadien K1 Akrylnitril K2 Plastprodukter Plastproduksjon, brannfolk, rørleggere, brenning, sveising og oppvarming av plast

13 Vinylklorid monomer K1 VCM-produksjon Plastprodukter PVC - plast Brannfolk, rørleggere, elektrikere, brenning, sveising og oppvarming av PVC

14 Toluendiisocyanat (TDI)- K3 Herder i lim, billakk og bilinteriør, PUR-plast, skumgummi, bygningsskum etc Billakkerere, brannfolk, rørleggere og tømrere, varmt arbeid(eks. sliping) Brenning og oppvarming av polyuretanbaserte produkter

15 Cytostatika K? Kreftbehandling, forskning Helsepersonell, laboratoriepersonell etc

16 Formaldehyd K3 Limstoffer Syreherdende lakk Desinfeksjon Tekstiler og tøy Konservering og balsamering Kosmetikk Plastprodukter Laboratoriepersonell Anatomiske og patologiske avdelinger Begravelsesbyråer Bygningsarbeidere Møbellakkering Sponplate- brukere/produsenter Tekstilarbeid Frisører

17 Hydrazin K2 Rakettdrivstoff Organiske synteser Metallurgiske prosesser Militært personell Metallraffinering

18 Hydrokinon K3 Fremkalling av svarthvit film Blekemiddel i kosmetikk Laboratoriepersonell, Fotografer, Offsettrykkere, Hudterapeuter, Frisører

19 Nikkel-forbindelser K1 Rustfritt stål Fornikling Batterier Rustfri sveising og overflatebehandling Batteriproduksjon

20 PCB Kondensatoroljer Murpuss og betong Isolerglassruter Selvkopierende papir etc Bygningsarbeidere, El-verksarbeidere, Avfallsarbeidere

21 Klorerte løsemidler K? Bruk / forekomst (avtakende): Mange typer produksjon Avfetting, vasking Renserier (perkloretylen K3) Verkstedsarbeidere, montører Renseriarbeidere Plastarbeidere Karosseriarbeidere Avfallsarbeidere

22 Krystallinsk silika K1 Steinbrudd, pukkverk, støperier Anleggsarbeid, tunnelarbeid, knuseverk, støperiarbeidere

23 Trestøv K3 Trebearbeidende industri Sagbruk Treforedlingsindustri Snekkere, tømrere, bygningsarbeidere Sagbruksarbeidere Cellulose- og papirarbeidere

24 Karsinogener utsatte yrker Bygningsarbeidere (asbest, formaldehyd, trestøv) Bilmekanikere (asbest, TDI, benzen) Verkstedarbeidere (krom, nikkel) Brannfolk (asbest, plastmonomere) Frisører (hydrokinon, formaldehyd ++) Rørleggere (asbest, plastmonomere) Avfallsarbeidere (asbest, PCB, klorerte løsemidler + +)

25 IARC Exposure Circumstances - Gruppe 1 Aluminiumsproduksjon Skomakervirksomhet Skorsteinsfeiing Koksproduksjon Møbelsnekring (furniture & cabinet making) Isopropanolproduksjon (sterk syre prosess) Magentaproduksjon Yrkesmessig malervirksomhet

26 IARC Exposure Circumstances Gruppe 2A: Produksjon av karbonelektroder Frisørvirksomhet Yrkeseksponering ved oljeraffinering Gruppe 2B: Snekring (carpentry & joining) Renserivirksomhet Brannfolk Arbeid i trykkeri Arbeid i tekstilindustri

27 Sammenstilling nordiske kreftregistre Tobakksarbeidere Bryggeriarbeidere Kokker kreftutsatte yrker Feiere Sjømenn Bønder Skogsarbeidere Lærere krefttrygge yrker Gartnere Leger

Yrke og kreft i Norge

Yrke og kreft i Norge Yrke og kreft i Norge Rapporten inneholder en beskrivelse av utvalgte kreftfremkallende påvirkninger i norsk arbeidsliv og forekomst av utvalgte kreftsykdommer blant yrkesgrupper i perioden 1961 2005.

Detaljer

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling NSBs verksteder Marienborg En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte Arbeidsmedisinsk avdeling INNHOLD SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MÅLSETTINGER... 4 ARBEIDSGRUPPE

Detaljer

Obs-listen Miljøvernmyndighetenes liste over helse- og miljøfarlige stoffer man skal være spesielt oppmerksom på

Obs-listen Miljøvernmyndighetenes liste over helse- og miljøfarlige stoffer man skal være spesielt oppmerksom på Obs-listen Miljøvernmyndighetenes liste over helse- og miljøfarlige stoffer man skal være spesielt oppmerksom på TA-1910/2002 ISBN82-7655-466-0 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Leseveiledning... 8 Alkaner

Detaljer

Kreftfremkallende agens i arbeidsmiljøet i Sjøforsvaret informasjon fra 42 arbeidsplassbesøk. En delrapport i prosjektet "HMS Sjø" 2005

Kreftfremkallende agens i arbeidsmiljøet i Sjøforsvaret informasjon fra 42 arbeidsplassbesøk. En delrapport i prosjektet HMS Sjø 2005 Kreftfremkallende agens i arbeidsmiljøet i Sjøforsvaret informasjon fra 42 arbeidsplassbesøk En delrapport i prosjektet "HMS Sjø" 2005 Utarbeidet av: Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen

Detaljer

Innhold. Sammendrag... 3

Innhold. Sammendrag... 3 Status og utslippsprognoser Utslipp av prioriterte miljøgifter i 2006 2482 2009 Innhold Sammendrag... 3 Arsen (As)... 7 Bisfenol-A... 10 Bly (Pb)... 12 Bromerte flammehemmere... 15 Decametylcyklopentasiloxan

Detaljer

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005 UNIVERSITETET I BERGEN Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen / UNIFOB ISBN 82-91232-52-0 ISSN 0806-9662

Detaljer

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no HMS informasjon - 1/06 Helsefarer ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale Livsfarlig lungesykdom etter sveising på malte overflater Det er påvist flere tilfeller av akutt alvorlig lungesykdom

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Miljøgifter og nanomaterialer i arbeidsmiljøet

Miljøgifter og nanomaterialer i arbeidsmiljøet Miljøgifter og nanomaterialer i arbeidsmiljøet Årgang 11 Nr.5 Serie: STAMI-Rapport ISSN nr. 1502-0932 Dato: 24 Mars 2010 Helge Johnsen Eva Kristin Løvseth Vidar Skaug Yngvar Thomassen Syvert Thorud Steinar

Detaljer

Rapport. Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB)

Rapport. Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB) Rapport Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB) Forord Alt er kjemi, og vi er omgitt av kjemikalier. Noen av disse er helsefarlige og kan gi sykdom og skade. Daglig

Detaljer

Sertifikat for utvalgte yrkeskategorier

Sertifikat for utvalgte yrkeskategorier Sertifikat for utvalgte yrkeskategorier Varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass krever sertifikat. Yrkeskategori er ikke avgjørende. I dette skrivet tas det likevel utgangspunkt i yrkeskategori for å

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen NBFs servicekontor 1. Innledning Billakkerere har vært blant de yrkesgruppene i Norge som har hatt størst risiko for løsemiddelskade.

Detaljer

YRKE OG REPRODUKSJONSUTFALL

YRKE OG REPRODUKSJONSUTFALL PROSJEKT RAPPORT YRKE OG REPRODUKSJONSUTFALL En populasjonsbasert registerstudie, Norge 1970-1993 Ågot Irgens 1, Kirsti Krüger 1, Anne Helene Skorve 1 og Lorentz M. Irgens 2 Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland

Detaljer

Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet

Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet HMS forum 2012 Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet - Status i dag utfordringer fremmover 25.04.2012 Steinar Aasnæss Arbeidsmiljø og -helse i Norge 2011 - status og utviklingstrekk. Faktabok 2011

Detaljer

Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri

Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri Veiledning Veiledning til egenrapportering for landbasert industri TA 2877 2012 Forord Alle norske bedrifter som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, og alle bedrifter

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Forslag til regulering av bombekjemikalier. 1. oktober 2012

RAPPORT VEILEDNING. Forslag til regulering av bombekjemikalier. 1. oktober 2012 12 RAPPORT VEILEDNING Forslag til regulering av bombekjemikalier 1. oktober 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-289-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche

Detaljer

10.08.14. Kreftrisiko blant nordiske brannmenn

10.08.14. Kreftrisiko blant nordiske brannmenn Kreftrisiko blant nordiske brannmenn IARC Gruppe 1 evaluering av kjemikalier i en brann Kjemikalie Basert på forskning på mennesker Basert på forskning på dyr Arsen Tilstrekkelig Begrenset Hud, lunge,

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord NGU Rapport 007.019 Forslag til tilstandsklasser for jord Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 9 16 0 RAPPORT Rapport nr.: 007.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

KAPITTEL 28 HJERTE OG KARSYSTEMET BLODOMLØPET

KAPITTEL 28 HJERTE OG KARSYSTEMET BLODOMLØPET KAPITTEL 28 HJERTE OG KARSYSTEMET BLODOMLØPET Hjertet pumper blodet gjennom pulsårene, arteriene, ut i det store kretsløpet til alle deler av kroppen: hjerne, muskler, tarmer, nyrer, lever og hud. Arteriene

Detaljer

P I L O T P R O S J E K T

P I L O T P R O S J E K T K j e m i s k a r b e i d s m i l j ø o f f s h o r e K j e m i s k a r b e i d s m i l j ø o f f s h o r e 1 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG 2 2. BAKGRUNN 3 3. ORGANISERING OG MANDAT 3 3.1 Organisering 3

Detaljer

GRØNN REHABILITERING AV TREHUS

GRØNN REHABILITERING AV TREHUS GRØNN REHABILITERING AV TREHUS EN HÅNDBOK I MILJØ- OG BYGNINGSVENNLIG REHABILITERING STAVANGER KOMMUNE INNHOLD BYBNINGSVERN ER MILJØVERN -------------- 3 AGENDA 21 - EN UTFORDRING TIL ALLE --- 4 TREHUSBYEN----------------------------------

Detaljer

Aktuelle artikler om arbeidsrnedisin og arbeidsmiljø

Aktuelle artikler om arbeidsrnedisin og arbeidsmiljø ARBEIDSMILJØ NSTITUTTET STATENS ARBElDSMILJØINSTITUTT. Beøksadr.: Gydas vel 8, Mastua Postar.: Pb. 8149 Dep., 00 Os 1 11.. 02-46 68 50 Telefa 02-60 32 76 Postgiro 20002 14 Bakgiro 0629. 05. 81247 Tittel:

Detaljer

Byjord en GiftiG Historie

Byjord en GiftiG Historie Byjord en GiftiG Historie av rolf tore ottesen og marianne langedal Bymessig bebyggelse legger beslag på 1 2% av Norges areal. NGu begynte en regional geokjemisk kartlegging av jord i byer i et tett samarbeid

Detaljer

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger Versjon 4.2 12. desember 2012 31. desember 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er svanemerkete tekstiler, skinn

Detaljer

PERSONLIG VERNEUTSTYRSKATALOG FOR AKER SOLUTIONS MMO. 2012 Rev. 4

PERSONLIG VERNEUTSTYRSKATALOG FOR AKER SOLUTIONS MMO. 2012 Rev. 4 PERSONLIG VERNEUTSTYRSKATALOG FOR AKER SOLUTIONS MMO 2012 Rev. 4 Revisjons nummer Revisjons detaljer Dato Orginator 02 04 Diverse oppdateringer 30.08.2012 JR 03 Oppdateringa av firmanavn 11.04.2012 JR

Detaljer

Innledende vurdering. Innledende vurdering forts. Trinn i en risikovurdering av kjemiske agens. Hva må man vite før man måler?

Innledende vurdering. Innledende vurdering forts. Trinn i en risikovurdering av kjemiske agens. Hva må man vite før man måler? 1 2 Trinn i en risikovurdering av kjemiske agens Innledende vurdering - viktig å gjøre skikkelig Hva må man vite før man måler? Kristin Svendsen IØT-NTNU Forundersøkelse Detaljert undersøkelse Periodevise

Detaljer

Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom

Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom Gruppe for yrkesrelaterte lungesykdommer NORSK FORENING FOR LUNGEMEDISIN Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom Klinikk, eksponering, forebygging, årsaksvurdering, trygd og forsikring Tor B. Aasen

Detaljer

Rapport. Plast i byggevarer og brannsikkerhet. Forprosjekt. Forfattere Anne Steen Hansen Nina K. Reitan Eva Andersson

Rapport. Plast i byggevarer og brannsikkerhet. Forprosjekt. Forfattere Anne Steen Hansen Nina K. Reitan Eva Andersson Åpen Rapport Plast i byggevarer og brannsikkerhet Forprosjekt Forfattere Anne Steen Hansen Nina K. Reitan Eva Andersson SINTEF NBL as Materialer og Brann 2013 02 04 Historikk DATO SBESKRIVELSE 0.1 2012

Detaljer