, ".rr'.; ~,' l~~~~~l~~~~l~~=~~~l g~~g=========================!m=~~i========. TUNGMETAL. ,..'. :Egensk~pe'r - bruks:område

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ", ".rr'.; ~,' l~~~~~l~~~~l~~=~~~l g~~g=========================!m=~~i========. TUNGMETAL. ,..'. :Egensk~pe'r - bruks:område"

Transkript

1 ...,:.,, ".rr'.; ~,' l~~~~~l~~~~l~~=~~~l g~~g=========================!m=~~i========. '/913,.,'! TUNGMETAL,..'. :Egensk~pe'r - bruks:mråde Sjefskjemiker. Karl. Wül:rårt.. ø "..).: j'::'''; ': :,)....- (, "1'.,_,. : =============::========.==O~~== ===..============~==.= = '.....~...1..:. : '. ~.,. '.F.,

2 Tungmetaller, egenskaper - bruksmråde~, Smel te- g.kképunkter er tatt fra "Handhk f Chernistry and Physics" 51. utgave (The Cheniical Ruhber C.) Antimn, Sb. Sm.p. 6JOC Kp. lj80 C. Anvendelse: sammen med bly i legering "Hartblei " fr bktrykktyper. Sammen nied tinn sm "Britanniametall fr hushldningsgjenstander. Sm tilsetting ilagermetaller (tinn, antimn, bly, kpper). Sm svvelantimn (pentasulfid) ved gummi-vulkanisering. Sm rødfarge (Antinin sinnber) i maling. Til beising av tekstiler. I fyrstikksatser. Angis å bli brukt fr spesielle typer bly-akkumulatrer. Her er det beskrevet utvikling av "Stibin" (SbHJ); meget gi:ftig, 'Ved."verlading" av slike batterier. Arsen, As. Sm. p. 8L7 C' Kp.: sublimerer ved 6lJC uten å smelte. Frekmmer sm arsenhldige mineraler i en rekke" ertser g kan derfr påtreffes ved utvinning av diverse metaller f. eks. kpper, sink, nikkel, jern, antimn. Her samles ved ksidat~ve prsesser stre mengder arsenikk sm "HUttenrauch" eller "giftmel" Man m~ regne med å støte på arsen sm biprdukt ved en rekke metallurgiske prsessery Anvendelse: tilsettes til bly ved prduksjn av "Hagl" I kpper-tinnlegeringer sm nyttes sm "speilmetall". Rent arsen spiller en str rlle i "halvlederteknikken". Arsenfrbindelser har vært brukt i landbruk g gartnerier. Arsenikk (As20J) i glassprduksjn. Til tre-impregnering nyttes diverse kmplekse arsenfrbindelser. I eldre 'tider ble "Schweinfurter GrUn ("Wiener GrUn" ) en kpper-arsenfrbindelse nyttet bl. a.. til tapetfarging. Arsin AsHJ, en meget giftig gass utvikles av arsenhldige metaller i berøring med syrer, resp. av rene metaller med arsenhldige syrer. Arsin nyttes teknisk til pålegging av ar~ sen i ytterst tynne lag på "halvledere", såkalt "gas-dping". Prsessen krever maksimum av sikringstiltak. Organiske arsenfrbindelser: medikamenter (bi.a. Salvarsan),

3 - 2 - stridsgass (Difenylarsinklrid =Blaukreuz), Clark I g Clark!I samt Dibens dihydrarsazinklrid = Adam9i t). Andre rge arsenfrbind~lser (næ~ beslektet med stridsgasser ) har på japansk hld blitt brukt sm "antif'wling" bnnnn-maling fr skip.' Disse stffer er ik..e ønsket brukt ved. nrs~e.'" verfter I' m.m.,. - Ved. liavbrenning" av arsw:j:ldig '~ai1ng::~~ii det kunne utvikle seig meget farlige si tuasjner- Ai-~i~ - '(Å'SH3), ytterst giftig, dannes ved utvikling av hydrgen ved hjelp av arsenhldig metall, g syrer.' Ved -bruk av arsenhldige syrer g rent metall vil det likéledes dannes arsin. Bly, Pb Sm. p. 327 C Kp. l 744 C. Utvikler betydelige :,.,7,'.:: "11': mêngder "bly-damp" lenge før kkepunktet. Blyhldige mineraler ledsager bl. a. sølvertsene, slik at ~man ved sølvprduksjn kan få stre mengder bly sm avfallsprdukt. Anvendelse: Bestanddel aven del teknisk viktige legeringer f. eks. "type-metall" (s,e-: antimn). Til prduksjn :av, "hagl,",(se gså: arsen). Blyakkumulatrer, lddetini i.. Blybiikk "til b-e;kledning av industriell-kjemisk appa:ratü.r~ bly";r'0r; bl:y":blkker (avskjërni:.ng av radia:kti~e stråler), rør. Frbindelser: Blyk$id akkumulatrer. Blyfarg~r:b~ykrmat (bly-gult), blyantimnat (Neapel~gult), mønje (Pb304), blygl~tte (PDO), blyhvitt. Til glasur i keramikkprduksjn. Flintglass.. ' Blyarsenal; sm 'plantevernmiddel g 'i vindistrikter. (Visstnk na frbudt i Vest-Tyskland). er, Ce Sm.p~ 795 CKp Brennér enda bedre enn magnesium (Blitz) Meteriale fr "Cer-blandingsmetall",til katal~satrer, ~il "flintestein" (fyrtøy). Frbindelser: Ved fremstilling av gløde-strømper, ' smpölermiddel :-f'r glass i "Farge T V. - Ce-ksala t SOIi middel mt ;kvalme,brekninger (sjø-syke m.m.)

4 Gallium, Ga. Sm. p. - J S C. Kp. 240Jc Is tedenf,r,kvikksøl.y i kvartskemnòniet.ermila.tn. t:b~:ymmirèb!:--"-.::i -, sprinkl~r-anlegg, speilbelegg. la tmmiler. Germai;i um, Ge Sm~ p. 9JSC Kp. 28,J.OC, i:...; AJivetidelse: Sm Såkalt "halvleder",iikeretterdiim?er", tratisis'.hre':t: 'Tilsetting til alu~inium, 'tinn~ 'guii' (g~il-'ldd.ing). Frbindelser. G:ermaniumdiks:id" i,,lys..stffrør; (qgaå, i,am,gemetall) Ge92 ~ er giftig~. :.! \ Til den såkalte "Gas-dping" nyttes bl. a. germaniumydrid (German), GeH4-': D~tte er en prsess hvpr.hal:rledere t)åføres.' ;' I".'.' :.;:,i: '...,; et ytterst tyri't lag av Ge-metaii. GeH4, an.t~s,åy'ære',':ïie'g~t giftig. Dødelig kònsentrasjn angis 'til 1.50 ppm. "Grenseverni Il synes å l:tgga Yi?d 0.5, ppin - i PPni'; Gull. Au Sm.p. 106Jc K. p C,Legertnger, "spinn-dyser"fr kunstsilke~" ': ;Gtill,tråd",'..n--l'ikk 'P: plater.,,tannlegearbeide.'. : l,., " t:-. ':i:.r:. ' : l "Frbindelser: kretsêr'l: m.m.) Ftgrafiske pr'sessér. Haf'ni,um. Hf.. Elektrteknikk,,., Megê:t: 6gí~t'~'rt '~fa'nr'. h., ' " ~ "Ol'... _., '. galvanisk' frgylling i cyanidbad.::1,,,~ ; 0j ":.; :' l. -. \. '. i..., '. ( " 'trykte nv.rte't arbe:ldsi;rse'ss.,1, Sm~;p~:21509c: ',;,' Kp."'bä.. '5 4~d~;;'-::..:P,.,-'.;.... ':,.'. :.," ',,' :;,.. " r..' i :.. "._ ", 'at~in-'nìiler -'(k.j'eriiereakt~rer).'...radiindustri. i ' :.1.,..' Frbindelser: synes a; spiil:e,mind,re r;qlle,tek nisk,' Indium '1;:. ' Sm.p.156 C Kp loc Transistrer, tilsettingt~l,1elgermetall;er., ~ntakter, elektrni sk ut styr, tannieg;e;ri'p&",~r:,..:talv:,-i.e:d~r,(,lnn.i,um an;t i,nid g Ind~umar~~:i;id);, metallfïske :lf~tt~~ss~r". ~~m.. Iridium, Ir.', ;,'i. ~ (~.. Sm.p. 24i.OC...,.,~'..., Kp (4521! 100 C),,,:!-'f. FYl,~epe:nr~pi~ser (legering:!rid;iu..., Wlfram, t Mlybçle;n).., Injeksjnsnåler (70 cf platina., tani:ptp:teser"kntakter, :instrumentdeler, term-elementer, ekkldd. Frbindelser: prselensmaling ( Iridiumksid, ir20j) svart

5 - 4 - pigment, gså Iridium-kaliumklrid' blir brukt sm' prselensfarge. Jern, F~ Sm. Pi IS280c Kp. 32JSC.,(V~r4~enegjelder fr ~"~pektral~~ri~~ jern") HövE?#aIivertdelse sm"jern' ; fremfralt sm "ståi" dvs. legeringer med krm., mangan, nikkel, kblt, vanadin; titan, wlfram, nib sv.. Frbindelser: Teks til trykk, lyskpie~rírig m. m. SOIII-Tã-rger: fr eks. jernkrmat (bl.a. i keramikken, "Siderin gult"), jern-rø~~ (a~er), "jernksidfarger etc ~.'1.!", Kadmi um, Cd Sm. p. J2l c (JOJc) Kp.765 c. Frekmmer qfte sammen med sinkblende g galmei,(si;nkkarb-..' : ~, " nat). Utvinning:"skje,r ~elvis v.ed elektrlyse.(galyantekn:i). Nyttet til legeringer : fr eks. lagermetaller, til ldding av let.tmetaller, legering av bly, kadm;i:um g"t:inn" til k!1d-, ('0'.. :....:.. ';..,' Íniim-akkumulatrer (kad~ium i n~kkel, kadmium i, sølv), istedenfr sink eller tinn sm rustbeskyttende belegg. "Sll1gldding" " Sølvldding". Frbindelser: kadmiumcyanid til ka~ering" (galvaniske bad) av metall-varer. Kadmiumsulfid, (giil t); ~g -selenid (rødt) sm farger bl.a. i plast. Dessuten nyttes kadmiumsulfid til farging av glass (gjerne sammen med selen eller selenitter~en~'\riderei traiisi'~tói-e~, billed':frs~erker, :-' '" "~dektrísk øye" ~ Også: ti.i, gl~surer brukes kadiiiii~f~rb~n~eí-. ser fr eks. 'ksidet. Kådiiltiwl:framat til røiitge~skjerm g,,.;. Of : '.. flurescensfaì'ger. "KadmeÌ'te" gjenstán.der må ikke kmme i berøring med sure s'a:fter, :Inèltvare~e. 1. C h 1 t, C., c ',' ' Sm.p. '1490 C Kp C Ledsager nikkel i naturen ~ Viktig sprelement. Nyttes til legeringer bl. a. perman.ent,é magneter. Legeringer : Celsi t (C-Cr-W-Fe) - brukt,s,ludre:iestål. '''Stellit'''':C-legering,er med Ni-M-V-Ti g T~7',kmpp.enter). I elektrnisk utstyr, TV;:-~;nl,e9g.Is.k. bland,~ngskataiysatr:er~ Frbindelser: Farger,;(Kabl:tbl.ått" Rinmantis~grøht, "Smal te""" Kalium-kbl tsilikat. "Celestin" - Sm kbl.tnaftenat e _ l. i

6 - 5 - itlsikka::t'iver"" dvs. stffer sm påskynder den ksidative tørking av visse ljer m.m. samt til å katalysere plyrerisasjner hs frskjellige plyesterharpikser. En rekke kbl tksider til emaljeindustri, termistrer, elektrniske frmål. Oksidasjnskatalysatr fr karbnmhk~id,( exhaust). Kbl tglass - kbl tksalat i trykkerier g reprduksjnsteknikken. K()pper, Cu Sm.p. los) C", Kp C Livsviktig sprmetall. Kpper er et av de få metaller sm i helt ren tilstand (ikkelegert, ) ' spiller en viktig teknisk rlle. Ren-kpper, fremstilles elektrlytisk. Ve~ utvalsing av kpper ~r det en betydelig frdamping av " kpper Bm sideri igger sm et rødt belegg i angjeldende lkale';',;,," Kôppêrlegerihg'er: Alpakka, aiuninium-brnse, duralumin. l..1 :. MO).J.. '.- ;; knstantan, messing, nickelin, rtguss, nysølv, tmb~~.. KppGr~silumin (silicium, kpp~~ -' mangan: - alumini~) "- Kpperàmalgam (kpper-kvikksølv). '.. 1. ;,, r~,, Anvendels e: "-Elektrteknikk, bryggerier, des tiii-as j nsap,parate-r, rør, tråd, blikk (vegg'- g takbekledning, grafisk virksmhet m~ iil~ /: Frbindelser: In~~ktisider (Knppe~arsenat), prselensfarge (kpp~rbra t),~ kppercyanider til elektrlytisk ( galvanisk). ~?pperpalegging,,.... k~per-kalk-blandinger., (bl. a. BrdeauxbrUhe) s'm plantevern. (Sprøytes under trykk). Til tre-impregnering ( bl. a. maursurt kpper~ kpperfrmiat). Kppernaftenat til knservering av tre, tekstil; tilsettes malinger sm "fungicide". Sammeeffekttiisikte~ med et flertall andre kpperfrbindels er. :'0..1 I det hele, - t..a.tt, har. kpper-frbindels'erstr anvendelse fr imp rgnerring', :k0tls ervering;,'plan tevern. Kpperksider: K,pperksidul Cu20 Igul-rødtl i malin~, brennmaling, dreper alger.- I galvan6tekn:ikk, glass- g 'emaljefarger. "K.pperksid (CuO),. svart,' glabs, SOpl' Katalys-atr.' emalje,,:p'e'rselen;'

7 Krm? Cr Sm.p.1890 C Kp.2482 Frtrinnsvis tillegeringer. Eksempler: Krm-nikkel _ (80-20) I"Chrmel "AI. I kvalitetsståltyper. Rus tfri tt stål. "Chrman-typer" f., eks.chrman-syre:fast: krm - nikkel-fe. Chrman B:. i krm-nikkel..mangan ( ). "Chrman C": kromh.nïkél-jern-mangan ( ) sv. Slike krmlegeringer,er. bl. a. nyttet sm verktøy-stål. Det er f'té' 'meget krrsjnsfaste g harde, (kuler i kulelager), -krm kar'- bider. Frbindelser: Krm (ILL) salter, krmalun (KCr(S04)2. 12 H20) t=il garvi.rtg', i fargeri er, i kattun-trykk, til fargefiksering på tekstiler, ~ t~g~rifiske bad, fremstillirig av vanntette 'tøyer m;m. Krmat:er såkalte hexivalente:::-krmfrbindelser,( "seksverdig' krm"), salter av krmsyre (H2Cr04' resp.cr03). Tit gal~': vanisk krm-pålegging nyttes frtrinnsvis krmsyre, e;:e~~uei t.. '....' ': do.1 tilsatt sv'velsyre.prs'essen kan utvikle meget far,l~ge,';,; krmsyre-hldige aersier. Til ilkrmatis~ring' av aluminiumg leger;inger, nyttes, varme ppløsninger av krmater: +isda; " fr magnesium g legeringer salpetersyre krmatba:dl;:r; Krm~'yre nyttes gså i elektrisks batterier, fr gassrensemasser, til bleking av visse vkstypur m.m.. Krmeddiksyre (etter Fleming) til fiksering av mikrskpiske snitt, (blrnding av krmsyre/iseddfk/vann) ~ Krmater sm fargepigmenter: Blýkrmat,' sinkkrmat,kal.:,' siumkrmat. Grønne farger på basis av krmseskviksid (cr203): krmksidgr~nt( si~nbergrønt) ~, ; E~ yariant er krmksidhydrat-grønt: Guignet grønt, Mittulers-grønt sv. Krmseskviksid (cr20j) s~ ple~middel fr stål, sm farge fr emalje, glass, persel~n. Tilsett s plastartikler, br~~~~ lakk m.m. Mindr.e :,~engd,er krmater e,1.~er.. f,:tpmsal ter finnes, i erikel te, limty,pe;7 (!'Gj~kal te, "Krm-l;l,m" av glrteintypen) KvikkSíØl y Hg Sm. p. ",(, 38.;87 C Kp~, 356.5Sc,-- \. Ganske lett flyktig metall' 0\::

8 Anvendelse: Sm katde ved klralkalianlegg hvr det går meget stre mengder i prduksjnsprsessen. I kvikksølvdamplikeretteranlegg (pòtênsiell frgiftningsmment ved'repa-ra'- sjn g rengj~:i:lng av d:iss;e Clnlegg) '" : Ekstraksjn_' av sølv g, gull, fra ~delinetallhldi;ge.,sclndtyper. I, dag:frtrinnsvis skiftet utmadqyanidutlutning.,lenga brukt Ì:speilprduks j nen.l; Kv:i,.lcls ø l Y-vakuumpumper.,.: trykkmåler, må-nme t er, labratrie-api?arat~r. (Den på, sykehusene nyttedéu,vcln..slyke" er en ptens:l~i~tarekilde rr,pgr~nalet g frutsetter løpende kntr.ll ay"de,ansatt,e ':-,.:.Ti,llamalgam1,'/t,a'nnl,eger g tannteknikere. Radarutstyr, autmatiske strømbrytere,.,',: Apne kvikksølvmanmetre var ennå etter siste krig en kntaminasjnskilde fr luften i bryggerienes lagerkjéi.ìf:&í'ê:'::eó;r,,'.. ø,l:.,- Kvikks~lv fr, -ql tray:i.. l:e)t,tie ' ;lan;jier,.,,' l"! "" "c i : ', t j! '..f.':;~.;... r:'., ; ~):.:',.i '-'.: '..'~"f andr:e,m~,,ta.i)_er. -,Kvikksølv:ar;f.1ßnat b;ru,es, ved ibuhn..~?-.t.:i-g,;.:lj, (utv.e:ncjilš):på -- '..",~,,b~te;r..,..", "1;"" ";'.; il',(. U.J id J 1,;;;. :: ',. ~. -,'...;'..,"':-.; '",' ~ ;_ I':,..- '. f. :~-;..'... -(l C.';.1...~.: (tr '; : ~ ;!..~';.,..~;..-'l-.:._...'...;-~.':..;.~...~-..,,..-.,...~. '._, 'R ~_~~ " Organiske kvikksølvfrbindelser "brukes",~-ìn-. :rung?:~i~a~t i,c,s,pni. l',.,l...,..,..: :.... ~ f ~. ~. -: _ ",.:.0.:.:~ -. anti'':sliiiidler, i påpirin~ust.:i?-en m.m. j ~ _. U~~/.: --r r '.;:.~.L.., L.'.-. ~ _. n ;:'.f,. ~: L i:\: ;: Veci ~~y,~i s:lp.&" brenning m~m;." :v;lj;j,~~il~,.kyikksø~l.;vfrb:i.;ndelser. _.... -,,'. l!'p?dl,t(~~: un~~r, rrig~øring C3,y,m~ tall- isk kvi-:ksølv.i;,; " "'l' Sm.~. 920 C T",,:,':f,i ", 0"1,,, Kp ~dj.469 C.' ~ ". ~ :~- ~ ~ ;~ _:....',. ',r, ',;,.. :.~~.~:!!.:~: :?:f:..... Bare freiniï3,t'iu:t) i' i3ii:å mengde:h"'kári.. ' :. le'gerès: _ rrfea"./ ~.' aluiiniunl r ~:: ~.. r i 'g' :: platina. Anvendelse: Så vidt man kan f()z.siå 'er :lanthaïimetaìi hi ttil, -lkk,~.,prxikt,i teknikken~.~,i,.. j,,.'.'.'.,.'.. _...',,';':-.l :' Frbin~ i~:~'r-'::'d~t:~i:kt' glødet ianthanksid, L~~'0cJ' ~an nyttes til å tágé"glødedigler~ ", i :. \.~. '. : ~ :,. -, r,,:';t' :.: ,,~.. Mangàn: Mil" :r"'i~:'.~ :~.!. :i.~ J,: Sm. p. î 24'4 Ç,';'~' ; 3:~' C'. Kp. 2097ÒC, Livsviktig spr-metall fr planter g dyr. Brukes; (:trtri ;;:ViS sm "Ferr-iiatigànll~òg"sp:iegei--Eisen Il )ved desksidasjn av(jern'g stål, g"s~ri'"i;dílsett:ing til ikke-le-, gerte verktøy-stål-typer. Det finnes krrsjnsfaste aluminium-manganlege~i~g,er med 1%;2%,~angan, Og magnesium-manganlegeringer. "Manganin" består av 8~-:849b Cu, 12%-15% Mn, 2%-4% Ni. l ~.

9 - 8 - än såkalt mtstandslegering~ Mangartlegeringer spiller tekqisk,en str rlle, mens selve metallet har li ten direkte anvendelse. FrbindelsEl;.Mangandiksid (Mnü2)= Brunstein. I tørrbatterier, i glassprduksjn ("Glasmacherseife"), sammen med jernksi4;,i glasur til brunt stentøy, tegl, glaserte leirevareir.s,01l ti,lsetting fr fernisser g sm "sikkativ". FiR n;~s i, :t;yrátikkenes "hde", i :fyrverkeri. Sm katalysatr. Bes tanddel i sveiseelektrder. - "Mangansvart " = fargepû,lv-er' m l-n02, Si02,.s % Fe20J (jernksid), gså kal't "SemeI'tsvart". Mangansilikat :t:r~~.~~ialg!.?j?~ g glasurer. Manganvialett (mineralvilett) på basis av ma~~ah:fos:fat" - Enkel te mangansalter brukes i fargeriene, t øy trykk, prselensfabrikasjn,,, ', ", 'c " "I' tre-beis, plantevern. - Mangannaftanat sm sikkativ." Mangankrma t sm brun farge fr prs e,l en.:sm,ä:i ing, :gsi3,d,;tii l, '~., r.. ':._: i.., :. L ~ '. ':',; i vannfargèr" 'Tîl bleking av papir g ~ell:l;l,selà.ri~.efales'",. i.. : ; :-. J "ï,~ kaliumpertnaiiganat. Brunfarging av trevirke. I :ftgrafien. Papi:i',:' kl~í".1'. Sl;UIl er tilsølt med permangana tløsning hrun- ' farges'~ STike stffer er nkså lettantennelige på grunn av mangan(iiksitiinnhld~t. ' ; " Mlybden, M., ' Sinp.26iO C Kp.55600C E,~:ppas største mlybden:trekmst er Knaben-grubene, Nrge Meget tungtsmel tende metall.",bilgisk viktig sprmetall. Anvend~lse: Tråd, blikk, rør m.m. Legeres lett med mange metaï1~r fr eks. aiuminium, bly, jern, nikkel, mangan~ krm, wlfram. Størsteparten av mlybdenprduksjnengår 'til' stål': r industrien sm ferrmlybden. I glødelampeindustrien, raditeknikk, spesialstål fr magneter, akslinger, u;r :jær, :.~.;.~,~:.;~~'...: ' : '..'! ";.'. ul... hurtig.dreiestål, gassturbine:i, raketter samt høy... ò c'..1' '-,j "...~ ;1... temperatur-.,... l.", "..' _ '.' " ver~t~y. ~lybden sm katalys~tr i rganiske synteser.. Frbindelser: MlybdenStil:fiid( MdS2);' et,~:tt!t't,..:,p~løtt pulver nyttes sm tørt mtfsmøremiddel eller i,~i.mbinasjnlle"drsør:- ljer. Mlybdentriksid dannes ved ppheting av mlybdenmetall,1ter:,60qoc, 'ved "temperaturervè:r 'går MOOj 'ver" i gassfrm ved å subli'rnere.-"'mlybdertrødt" innehldèr bl. ä. blymlybda t blysulfat g blykrmat. Brukt i farger, sm

10 - 9 - trykk~rifarger" g i plastprdukter ( i knkurranse med kadmiumrødt (kadmiumselenid). M03 sm spesialkatalysatr i petrkjemien. Mlybdensilicid til gassturbiner, frbrenningskamre, brenn.. g sintervner, 'støpèriförmer fr høyeste' temijera turer. Nikkel, Ni Sii;p.14530C,, Kp.2732 C Den største eurpeiske prdus,en,t av,' nik:el er Falcnbridge Nikkelver:kA/S,-1 Kristiansand S, sm arbeider med kanadis,k råmateriale, den såkalte "matte". "Matte" innehlder nikkel, kbl t, kpper, jern,' en del platinametaller samt selen g tellur.,..'... Anvendelse: Mes~eparten av,nikkelprduksjnen går til l ~, ).. \.. frems tilling av, k~ali tets-ståi typer (nikkels tål, rus tfri t,t. /.. /.'.: : ". fi) ~....'.. ' :. " s tål fr e'ks. -V2A).' Mindr ~,.meng~er brukes til frems tilling av mynt, kkekar~ kjøkkenredskap, enten i ren nikkel eller, legeringer. D,erti~, kmmer prctuks j On ~v nikkel-akkumula t,- x),,",,', ~1iûrl med alkalisk elektrly:ttvæske. Det finnes, et. meget rer ( fr eks. Ni:"Fe, altså jern-nikkel akkumuia.tre'r g Ni-O strt antall teknisk nyttete nikkel-legeringer..)jpnell;metall, nysølv, nicrrs, nickelin, incnel, illium, chrmel, cinset, duriment, hastelly, chlrimet, cupr-nikkel (70-30),knstantan, cntracid. Dette er bare' et li t f utvalg.--"'blarr anv.ennelse,smråde nevnes skipsbygging, flymtrer; gassturbinerj' j~rtm.askiner1' panserplater, ventiler g pumper, be-' hlder f~ lagring av flytende metan m.m. Kjøleledni~ger~ :' ~ " r,!!., "_. - '~. ". Til katal!~is,k fetthydrering nyttes både fint-frdel t nikkel (på en b~r,e-masse) såkalt fetther?-ning /matfett, teknlsk fett.. Nikkel angis å frekmme reia ti vt sjeldent. Det angis at det står nkså langt,nede på "hyppighets-listen", fr metaller sm finnes i de øverst~16 km av jrdskrpen. (På' 22. -plass). Samtidig er frbruket enrmt Frbindelser:. Stre frnikling., Fargepigmenter: : mengder nikkelcyanid til galya~lsk Nikkelgul t (glødetnikkelfsfa t" viktig pigment fr fasadepuss, tilsetting til PVC-plast. Ni.c.kelgrønt(nikkelksid):fQr keramikk.. ' Nikkeltitangult. ' '~.',.....! : x) så kal t "Sl-celler" på utsidên av sateli ttene, ca på utsiden aven satelitt. Telestàr-satelitter.

11 -. i - (' 'P' 'l S' l ':l " \ ~'j J.,- _', i ','", O~" 0.,';8 J_C er j NivJcelfrmia t til etthydrering. NikkeJ_l1.:::trc;tutgangsma t,eriale til brunekeramik.kf'arger ~ N:ik.\:1:~;,et?'akarbnY'l (Ni(CO)4)' Smp.- 2SC,Kp.+4Ja,c MeGet fiyktig, spaltes lett i varmen. Utvikles under frem- :;til1.ing av nikkel etter"hnd-metden" i Canada. Meget gi:ftig., Også brukt til frnikling av mstaller, glass, nylnfibrð., Dessuten sm, katalysatr ved rganiske. synteser. Nib, Nb :,!ï~~:~ ;"~~;.~.'..--_m Sm. p Ç :! 100C Kp.4227 c,. T'fâ:hgl-åthérikansk litteratur gså kalt Clumbium, Cb.. j. M~taiiet 0khd~ ~~eises g valses, angripes av smeltet alkali. Uløsel:Ig,i iùmgevi,tnn (HNU3-HCl), men løseii~ i fi~s~;~e., Kan le'ge'res'itédstc!l,f.r eks. innehlder en amerik~nsk 'meget k~~~ijrisf~st stål ( S~12-C~-stål) ved siden av jern 0;':10. 22% Cr, 12% Ni, 1.2S%-2:.S%Mn,O.756 Si (silisi~),0.07% C (kull) g inntil l% Nb. Brukt til jetmaskiner,"~~~sturbiner. Den tekniske anvendelse av nib startet under siste \ L :... - /0.,.,.~ :...f.. verdenskrig ved tiisetting av Nb til 'kr~m-~ikkel~ieg~tt~ger : ',.. :, :.' '., ' ',, r", ' r", " fr å øke krrsjns- g temperaturm~tanden' i mrådet ~' 8000C. Brukes gså i hård"'nì~:t;~llprqduksjon. x), Ni~;b~.. ',,'.1... " ' : ' :,,' i. i ~-,..: karbider. Nib-wlfrani-termelemeriter" tilla ter tempera tur- iiiâlinger ved 2000 C. De fra siste verdenskrig kj;ente raketter VI' gv '2 innehldt bl. a. Nb s'm ble levert,fra de nrske Nibgruvêne. (Søve i Telemark). Brukt i elektrlytiske likeret;tereògi kndensatrer. Ni'b sm' ennå i 20-årene., var enuìiì'ari'tet" sm l:ikevel måtte "pugges" til eksamen, er ida\g h''1:ttt et av de mest etterspurte metaller. Så sent sm i 194'6/sïes i "Kjemi'av Håkn Fld" (p.272) "... men har :freløpig li ten teknisk anvendelse". 'i.' :.:..j " i'!. - '.! ; F2~binQ~lser:, Det er beskrevet en rekke Nib-ksygen-frbin-.,,,.; l ~. l, J L deiser sm 1:;:jemisk sett har syrekarakter. Disse danner, et flertall av kmpleks er, såkalte "niba ter" med lut. Nib '. :'; (.. dâiniér en rekke halgen (klr, flur) -f~bindfüser~-- Li tt'e:'' ' x) raiu~én tyder ikke på a t nibfrbindelser har teknisk anvendels~ ( Il än så 'iängéi " )' smi!:~...' r l. f,,.l:.:.:;.:...~ Sm. p C Kp. SOOOC Regnes sammen med iridium g platina til de tunge platinametaller. Navnet betyr Il lukt" ( fra gresk Il sme" ). Metallet l-å~~i.~~~llt~jsjæ:re-m~t~i-l, n17rm~t3t: d~a~?-p::tnarçle.,_t:ingnet~l;ir-dh"rddêd::'~ :t~. eks :-~~i tám", ttintal; ti tãn';inô'1)tden - karòid ',

12 - Il - ksiderer lett til det meget giftige smiumtetrksid, Os04' en væske(sm.p.400c, Kp.IOOOC) med klraktig, sterkt irri terende lukt. Danner giftige karbnyler med CO. Osmiumetall har tidligere vært brukt i glødelamper, nå nyttes wlfram. Navnet "Osram" minner m dette frhld. Pl a- tina-smiumlegeringerfr høytbelastete elektriske kntakter. I legeringer med Iridium g Rhdium til fyllepennspisser. Frbindelser: Osmiumtetrksid, Os04 i mikrskpi til sverting gv::.,prepara ter.. (Osm:iumsyre = Osmiumtetrksid)., 'Ved elektrmikrskpi til kntrastgiving av lipidrike partier, til "brunering" av kpper. Oksidasjnsmiddel i labratrier.. Osmiumtetrksid dannes allerede ved den lille g krtvarige varme., påvirkning sm k,reves f,r å ldde smium på fyllepennspi$sen, eller ved å ldde smium på platina. - Ved løsning avpla~ tinametaller i :kngevann er det iakttatt smium'~påvirkninge~ sm skylde~i de:t "aersl" (spray) sm kan utvikle seg under' denne.,pr søss:. (Se: Patty, Industrial Hygiene and Txiclgy, Vl. IIp,'1i-JP/3l )..,'(i';,' Palladium",,Pd ' Smp. L552 C Kp C Røt'er til cie såkalte platinametaller, sies ikke å ha de fr _~:pi,umgplatina så karakte:ris.tis;ke, sterktirri tative effekt,~f vd,s. ;:,vis åndedret.t,s()rgan:ene m.m..' MetalJet, prukes til spinn~ø,yser: (legering av Ag-Pd1), g kntak;,'ter.",.til fyllepennspisser"en,;l,egering av Ag,Au g PdM Rent palladium ( sm "svamp") "t:il hydrevinger (katalysatr):' de lvi s, fiks er t på en s åka It "bære'!mas se J,'. 'Ennvidere i tannteknikken, terme;lementer g i khlingssystemer fr elektriske presisjnsapparater f. eks. datamaskiner med sine "trykte kretser". Den siste anvendelse er et, typisk eksempel på hvrdan et tidligere li te nyttet (g sjeldent) tungme~all plutselig kan bli, gjenstanci fr str etterspørsel g dermed fr muiigh~ten av eventuelle, ekspsisjnsgivende arbeidsplasser: Frbindelser: Palladiumklrid (Pd~12) til påvisning av karbnmnksid (CO) resp.bygass, exhaust. Metden kan ikke 'u't-en videre anbefales : Den er beheftet med alv.rlige feil. Til hårfarging, ( :),,til.gal vanisk Pd-pålegging av urverksdeler, i ftgraf'i."

13 PlniUi.. 'P. " Sm. p. 25,4 c Kp;. 269?C Radiaktivt element, sølvhvitt, lys~f i mørket medlysr_:-: blått lys. Faller i Nrge under kntrllbestemmelsene fr Statens Ins titutt fr S~rålehygiene, Mntebell. Selve elementet kan nå fremstilles i litt større mengder. Minn6rrent kjemisk' på tellur g bismut. '.0,", Freløpig ingen direkte teknisk anvendelsê" av: plnium g,, plrrlumsal ter. Oppda:get av Madame Curie g ppkal t ette:r hennes hjemland p 'li.ê:h:. Platina, p:t Sm.p c Kp.3827 :! pc " platina ;lrekmm~r sm metall, legert sammen med _. andre platinametåiler. "Ruthenium, Rhdium, OsmiUm,' Iri.dÙ.ÌÌi g utvinnes ved en meget mstendelig vaské- g syreprsess. Det t. ~,...J.~..' _... ; utvi'iriés gså sm "biprdukt" vedriikkeì- g kpp.erpvduksjn ("Falcnbridge" fremstiller bl. a. platinà-metáller sm biprdukt). Anvendes på labra triemrådet:,,~kål,er, digler, tråd, elektrder, p~t.tinablikk m.m. Dertil kmme,r elektriske kntakter, tenii-plugger fr spesielle bïlmótrer, spinn-dyser, -fylle-. " -j' :1. ~,..:....'..'. ". r.. penn-spisser. Katalysatrer fr' rge synteser. Tánntek nikken, 'bruker frh'6ldsvis megetpla tinametall. Enkelte..! industriprsesser 'er nø'dt til å b'rûkeplatinae:lektrder.' Det finn'es en rekke spesiàllegeritigei' '- til smykker; juveler': arbeide m.m. Til pyrmetr'e ='t~mpè'råturmålere. -, De't såkalte "Ur-Meter" altså prt,typen fr meter-enheten (i Paris) g "Ur-Kil" er Ta;g:et av 90 % Pt g lo % Ir. Frbindelser: Sal ter av heksaklrp:,a:tinasyre/, H2PtC16 )~H20' Brukes til frberedende behandling V,éq galvanisk platinering, til platina-speil, pålegging av platina på glass g prselen,.. ; f.~ fiks ering av mikrskpiske preparà t er., ; Radi ri, Ra "SmI).700 Kp Sterkt rac;tivt, sølvhvitt metall.,. f ;~;.;-~ -.; :..,:.~.' Anvencielse ikjernékjemien, ved bilgiske frsøk.l~ -Ty:;;...' '. I ''-'. :';).: l.; 'O : c ;. '1" i ; _' :: sende urskiver, kmpasser m.m. Frbindelser: Kjemisk ligne~ '!r~dilin meg~t på barium. Det

14 finnes en rekke radiumfrbindelser sm alle er radiaktive. Kntrll: Statens :insti tut:t fr Strålehygiene. Radium-kn taminas j Qn kan bl. a. påvises ved ul travilett,lys. llhenium, Rh Sm. p C Kp.5627 C Meget hårdt metall, ligner på platina. Kan legeres. Anvendelse: Fyllepennspis s er, termelementer (legering av Rhdium/Rhenium) tïlmålinger pp til C. Kan pålegges ptiske speil: Ka talysa trer, elektrder, til galvanisk påføring av rh~niumpålegg på smykker, til' medisinske instrumenter, høyvakuumutstyr, 'elektris'ke kntakter fr rakettutstyr. Til plattering av rakett-spisser. Fremstilles ved, pparbeidelse av av:fall fra:kpperski:fer. Første' fremstilling,i 1928 ved Nddak :fra 660:;:kg nrsk mlybdensulfid. Resultat: 1 g rent rhenium. Frbindelser:Oksider,,sulfider, klrider g perrhenater. Uten teknisk anvendelse. Rhdi um, Rh Sm.p~1966,+ 30C ;,,' ',',' + ' ' 'Kp C. ~ :.../ Ledsager platina, sølvakt.ig meta.ll. Anvendelse: spesial~digler~, katalysatr,,beskyttelsesskikt på metall g speil (såkalt "Aufdampfenvri Schutzschichtert"') fr eks.,fr' å :heskytte sølvvárernithydrgensul:fid (H 'S), frsynes sølv-speil" reflektrer, lyskästerspeil, øye~ g ørespeil,, sølvkntakter, " ',4' skåler,analyt.vektsatser,, ' ',spinndyser, ad galvanisk vei med slik rhdium-lag, med en tykkelse av ml~g ~tii 10-. (såkalt"rhdirie'ring"). ' Frbinde'i's'er:Mange llh(ii~sal ter er lyse-røde (derav n~v~ ' nè,.t:::rhödn = rse), 'mens Rhdiumksid er grå-sva:rt.',..''.:;..." RutheniU:, Ru Sm.p.2250 C, ' Kp.3900 C, \ r ~ Meget hårdt, sølvglinsende metall fra platinagruppen. "N significant amunt f infrmatin is available n thet()~~~' city f' the 3 Platina metal,s: Ir, Rh" Ruii (hvilket"er en dårlig trøstii i) Anvendelse: I spinn-dyser fr kunstsilke (:Pt med 2tø Ru), keramiske farger.,?p~sialkatalysatr fr, hydrering avpyr:ldin, til piperidin). Fyllepennspisser.

15 Frbinr-el.s~,:::: Ved ei frbrenne Ruthenium i knallgass-flammen dannes rt~t~~l~_~n-t~tr~ i~-lu~l sm er flyktig (akkurat, Ö ", sm 'b'sm-i_-imtetrksú:i. Rutiiniuri smelter g frdamperi.i ei: ~ fysbueh. RuO '. sinej. t er ved + 25 C g frdamper. '+ Oppdaget i 1845 av den russiske kjemiker C.èlauB sm pkalte elementet etter Lille-Ru.ssland (Ruthenia)...yt? Z!!~,_.." ',_7T, Sm. p. 4 l 9, 4 C Kp.907 C,Aiiteitels,estemperatur ligger ved mlag 5000C. Frbrenné'r' til, i!dnkdksicl( sink-røyk" ). Løses av sur mat g drikke'v'årer. Viktig sprmetall (insu.lin:), ensymer m.m.) FrekinËfr '~S'dm i'tes t sammen med kadmium g bly. Kan frems tilles (ad elek-. If-'.:'-.,'... '!... '...' 'tx:lytïs:k vei) i en renhetsgrad av %. Sink kai~: ii~å ; 'de'st::tllgres. Denne prsess leverer prdukt (99.99% g mere). likeledes et meget r~nt..;(il": ' Anv~:hdelse: Meget stre mengder sink til "fr-sinking" av ;.' '. ;.-,. ~,:'...'.'. _ I'..': ;, ~. jerrivar'er: blikk, rør, tråd, 'takrenner, kar etc.. Sink- '..',, ' '. ~ i,,- -T i ' : påføring~n skjer enten ved"feuer-verzinken" (påt,~~~;g ~v.0 _. '_ '.. _'..~. ':....., ' ; ~.:'t' i~r j.1_ :0 -~,.h;l- : ; sítè'ttet~;'sink)eller elektrlyt:isk. Også' ii f'~s'prø'yt:ing" (Metal\lspri tzen) brukes 'fr dette föì'mål.' Disse,p:rò:~è'S:$èr tilsikter enlangvarîg,rustbeskyttelse. '(såkalt I'g~iiiànisert jern"'). Sinkstøv sm.hvedbestanddel av' sinkpignièiiterte ima1.ing.ér bl. a. sink-rike Inalinger g '''primere''. Sink i le- nysølv). Til såkalt kkillestøping gèrd.ßger, (messip.g g (legering med mere enn 50 % sink. Det finnes legéringer sm innehlder aluminium-magnesium-kbp~r. Til galvaniske elementer, lmmelykter, trykkeriplater~' i 1963 bl.g~lregnet, med, at hver bil i USA innehldt ihlag.40 kg"s:lnki::~" Flere' steder i f'aglitteraturen anty-desnr!si~k'innerl nær frémtfd vil bli mangelvare. (Sm erstatning er det bl.a. -tenktpå aluminium) - Frbindil~: S inkac e ta t ved farge trykk, f'lammeb e ~:kyt.,t:e.:~e-;-" i tekstiler, treknservering. Sinkammnkl~id t~lgal~anisering. - Sinkbra t. i k~~a:~ikk (fiussiil~ddel), fl;;~eb'es~yt-:,.. 0_':; '.'j": ' :..,:.. :. :.',;: '. : :',.;0 '1' telse, s iri-kksyd( hvit) sm 'fargepigment. Sinkfl ur~d.ve,d galva:n'isk'cèl~ktrlyse) s:i~kpåiegging. ", ',,,', '..., 'j'.,:, :,- :I)'êt ':tj:nnés en lang rekke sinksalter til industrielt bruk., Sinktetrksykrmat spiller av -aj:-,ti-.rus t-malinger, f"'te kalt fr skibsknstrll~sjnsmateriaie.,.. --l-.. 0;0 _ e 0:1 str rlle fr fremstilling fr,'f;sh'p";prime'rb". Brukt Det er krmat':kmpnenten

16 - 15 '- sm har gitt anledning til yrkeshygieniske diskusjner på "'grunn a.v' den varmespal tning sm nødve'ndigvis. m,å, finne sted ved sveising, brenning, flamme--skjæring på slike kn-' struksjnsdeler. Søl v, AR.,Sm. p C Kp.2212 C Sølv-hvi, tt metall., Frekmmer i min~re mengder sm metall (Kngsberg) g i bunnet frm ( sm sulfider) sammen med bly, kppet,'lantiïnri. Sølv utvinnes gså sm bi-pr'dukt ved bly- 'sinki-kpper-g gullutvinning. -Sølv kan legeres bla. med kpper, pa:lladium g gull. Sø;lvl. brnse ( 210-6% Ag, O"..l Cd,res,ten er kpper)' tilspésiidelektrder ved mtstandssveising.. Sølv har den beste lednings :., ".1. evne fr elektrisitet g varme (større :enn kpper) g har i visse' "nødsi tuasjne,r",(krig),:.., blitt brukt istedenfr kpper ved élektriske ppleggf' "" Sølvvarer (bruks-. 'pynte-gjenstarider innehld;er 830%'Jl'' s'øl v,--..'.. r Anvendelse: Til s~y:ker, mynter, t~iinamaigam (h~:i'~' edelmetall-legering / 60%:"70% Ag, 2Ö%-30%Pd, 1010 Cu,Zn,G~ e.i~/, - Sølvkar fòr ltndustrielt bruk. Sølv-ldd (sainen 'med Cd~Cu,Zn). I ~filektriiidus trien. Sølv-pla ttering/ tynne søl vblikk-pla ter valses direkte på stål (autklaver, kjøierør m.mr Sølv-batterie~':~l~~~b, Ag-Cd). Kndensatrer. O~sidasj~~~kataly- satrer" '..,,;.,.,.,. ':,'r.-,....,... FrbindèlSèt::: 'Kalii:-sølv 'Òyâriid til elektt'lytisk fr-, ix,, sølving,. Sølvbrmid,.,,.., "'"'' :' '. film; plcite~;' papir. prepciratér'. ' '. ï..., I!,.. :~.':,1:::.:' g -kló~ld"~ ftgrafiske prsesser; Til speiifremstilling~ Medisinske sølv- Tallium, TI. Sm. p. 303 C Kp.1457:! i c... ;! ~ ;.: ;... '" _'..., Et sj.eldent,metall, 'sm,lett reagerer medl'uft gd~kkès: med enksidhinne.,tall,iumsyiles hittil ikkë åha ':fått s.tørre" teknisk anvendelse,menbrukes i enkeltelegeringer. Finrles bl.a. i "slammet" i de,såkalte blykamre sm ble brukt ved,'d'en gamle:: s'vv:elsyrefrenistiiling (Blykammer-nietden) ~, ' Det hyttes bl;~'. ved fremstilling av bestemte typer av p- tiske!"glass'rt~:r'. ' : ~J :..

17 Anvendelse: Tallium-amalgam fr spesielle "kulde-termmetrell (frys er ved - 580C). Lagermetaller av bly tilsatt mindre mengder TI. Frbi:ndelser: Tidligere brukt fr å fjerne skj emmende hårveks t. Ikke mere tillatt på grunn av talliumfrbindelsenes s tre gifti~liet., Talliumsulfa t-hldige prdpf,ter;,~ar vært nyttet sm rttegift, mt mus etc. Salget er ikke tillatt mere i Nrge, men "restbe~ldninger" synes ennå å finn~~ hist lig1~get sm dessverre ikke er tilintetgjrt. Talliumsulfat har gså vært brukt til llbeising"av såk+,n. Tan ta.l.. Ta Sm.p.2996 c. Kp.5425! 100C Hård, èéig, elastisk ~e~all. ~~n ~al~es g smies. Meget mtstuhdsdyktit( in~' syfer (un~tatt flussyre) ~ Til kirurgisk utstyr: kanyler, nåler, kan delvis erstatte platina. Glødetråd fr lys-pærer,nå~skiftet ut med wlfram. filament fr radarrør, belegg på gitter, Økende bruk i.'...!\...:. i. ander i frsterkerrør" i fyll~pen~-spisser, i spinndyser fr kunstsilke, tillabratrieutstyr: skål, båter m.m. T~n~legeb~rr, katder i røntgenrør, beskyttelsesbelegg fr behldere, tantallikerettere. TantalpIatter i plastisk kirurgi. Frbindelser: Tantalpentksid (tantalsyre ) fr ptisk spesialg~i:~s, "~yntese-ka talysa tr. Tantalpentaklrid. sm "kl rert~gsm:l44e l" i rg. syn t e s er. :.~,.:' :.)..l. l_..i:, :- :l -r...~','; '..'-,.._ '- O - O ':...'-~r.j.l j-:.i Technetium,.Tc Sm.p.2l50 C ".~ '. : ' Kp.5030 C Tidligere Masurium. Kunstig ("teckns") frems,til t,element. Ligner en del på Rhenium. Ingen teknisk anvendelse. T~iIur~ Snì.p C'.. Kp Tellur-dampene har gyllen-gul farge. Anvendelse: i kpper- g blylegeringer C ; JO.l.,. Enkel te teiiti~frbindelser nyttes i kera~ikk, ftgr~,medisin.

18 Th22~l,~lP:~_f~'?T Li~ih Sm.p.,,,.,j 17000C, Kp. f..j 40000c Oppdagat' i 1827 av'bsrzelius i et nd~sk mineral. Platina- lignende i sin glans, relativt bløtt metaii. Hører til Ak t, iri j_ ei,- r- 1:1(e il,, f':.0.2:\y..l.~r~:j;;ê.,g!: Magnesium-Tr-legerin ;er. I reak-';rer. Sm igge:1,'i.~~gstilsetting :fr varme/ gløda-triåd i el.,!vner. I kj er~a~eaktrer. J.,l.!... Ganske vesentlig E,r Trdiksyd-anvendeJ.se sm mat.~l.iale fr ildfaste digler sv. ennvidere,:fr gass-.. '.0!,'.. gløde-belysning (Auer), røntgenl~ntrast. Th02 smelter ved 20500C. ':.r. Thulium "Sm. p. IS4 SC : ì ' ~..,. : '.. I.. Thulium hører til Lantanid-rekken. Cleve i :(Stckhlm). anvendelse hitti:l. ::(:;i Kp C Islert av prf.p.t. Så' vidt bekjent ing:en t'eknisk..1.!: ~,; Sn :Sm'. p., 23'1. ' 880C 'Kp.22600c, ::'1 :.0 ~.i. Anvendelse: Til.frtinning,(:i-rr-t,il 50 % av prduksjn~ll)'f' ".' ' )'.i.,' I.., tinnredskaj?er, " i legeringer t 'I' Br,nse f, Bri tanniametall" ;i~germetall, 'type-~~tall" ldde,t,l,~n,..', p;,ed betydelige mt iigqer, bly)..,,.'.':". _..., '.,..J, ';'., Tinn til hermetikkbkser 0.1. må...~ i' ;.,.. i.',. være fri, fr skad~liga: i.ang- der bly. Det samme gj elder fr "frtinning" av behlder, ' ' til drikkevann.l. Frbindelser: Tinnsalter (klr::?-~ :,cg~etat), i, teks,tilin(l,iistrien til "beising" resp. farging rqr: u:ll. Til reversering /:,, ~~:Tr(~'-,' av silke, plyamidfiber. l. I labratriene nyttes tinn-iiklrid til reduksjner. Både tinn-ii-klrid g tinn-ivpå.;'gr-1.i:~av: syreavspàttip:&, :,t klrid er ste:ikt etsende ( van- lig miljø)'~. ;'1: Uran, U Sm.p.1132 C ; i i': P_ (J.. '.., ;. r/i_.~: '.:' Radiòaktivt. Kp.38l8 C Sølvhvitt 9 bløtt metall. Anvendelse: A tmenergi-anle-gg.: i.", ',...: :"" ~.'0, ~.. ' Frbindelser: Uranylnltrat' tii:rötgraf'iske frmål, lyskpie,ri ng:.q;-;.,i.uranylace.t,at,sm kntrast-middel ved elektrnmikròskpi av planteceller. :.1 t

19 Vanadium, Vd : Sm.p. l890~ic?c 'Kp.' JOOOC Ligner på stål. Lett legerbart med jern, nikkel, kblt, ~p~ f':~'..:,. :',.... ~. j. :, per, aluminium, tinn, platina.a.,livsvikliig spreleinent fot,,:fß.ts,kjellige mycelarter; alger, sjødyr~ Anvendelse: Sm ferr-vanadin, tilsettes under fremstilling av,:.,~i1çid.'fn:.,,stål ( øket hårdhe:t g varmebestandîghe_t-t",hil.. gj;j ernbane:fjærer, panserplater, kannstål sv. 'Betydëlige meng9.,er går 'til fremstilling av vanadinf:tbindelserr~ Ff~lhdèlser: OksYdasjnskntaktkatalysat~1 Røl v~va~adina t, ved ~~VèlSyreprdukSjOn ~ Ag3 V04). VänadYISUlfa,~!;~~041 i keråndkk~h ( blå- g grønne farger), ka talysa tr,', '."!beise-: middêlii'~"1 rédtisjnsmiddel - Vanadinpentksid -Sm'p.65aC,. c'.. V 20? til keramikk, lys. ~ V205 finne s i av ljefyringsanlegg svvelsyre) i sten..:, ".1 ';).li.! glasstypei' sm absrberer ul travilett.....,' ".~,.r A... J J () (: asken fra visse råljer. Under fet~ng, ekspne~es 'feieflkene til V 20;'j;~ ~~,/ c: " ; Vanadinfrbindelser er giftige. Vismut, Bi Kp.,156 O C ~..~.rr.i (J':L ~ Sm. p.2713 C i,:',!:;, ' ", Kan lett legeres med sølv, bly, kvikksølv, kpper, tinn, gull g platina-metaller..4nvéndølse: fremstilling av lavtsmel tende leg;eringer' (bl. a. til e'f'~s:ikrìnger, til sprinkler-anlegg,, ;..',... ~' ~: 'i t termó~e,l;~,m..enter, r::_ :...1 likeretter, sm klisjemetall (Bi + Pb' ~Šn)' S~:P. l3òbd,' 1vds, metall: Sm. p. 700 (7-8 deler Bi, 4 -deler 'PbVI12!(i!èleri: " Sn),;", ;Lipwitz legering: Sm.p. 600 / 15 deler 'Bi,' 8 deler;" jo Pb,;, 4, d~l:ß,t! Sn g ~ deler Cd/ - Rses metall: Sm. p. 94 c /2 deler Bi, 1 del Pb, L del Sn/. Samtlige her nevnte :lège:ringer smelter i varmt resp. kkende vann. Et spesielt,vismutldd består :è:~ 53 deler Bi, 32 deler bly' g 15 deler tc'll:tiui~,," Sm. p. +, 9G,cp, E;: slikt talliumhldig ;ldd representerer e:n 'r.'t....1.,.:.,j'.....,i~e,ubetr~?:i:~_: ri.iik'-( kntamsjn av hendene) " ';' "Vismuth-sølv" består av 45~-47% kpp~r, % nikkel" l..,w~ vismut g tinn, resten er sink. Vismuttellurid, Bi2Te2 er,,, en halv.,leder. " Frbindelser: En rekke ~ismutfrbindelser har tidligere blitt brukt i medisinen, men' er delvis skiftet ut ~ed bicider., ", "",,,,..,1,;,,,,1. mikk, røntgènkntrast ~ sm brit Vis~utsubriitrår'.. (BiO(N03).H20) - i glassindustr'~:n?g ~eram'::. sminke mt fregner. Vismut-.,.' "..,.~~-.,~.. -,,:", ì (",' i sulfid, Bi2S3 ~ 'liårfargeitiddel, dann~s ved å brl:een blanding

20 av ammnium - vismut-".'ai;tr.:atg,sv:vel på håret. Wlfram, W, ',, Sm.'p. 34iO C Kp.5927 C~ Metall sm lett kan,legeres mecl jern, kblt, nikkel, mlyb;, den, delvis gså med bly, vismut, tinn ~ antimn. Anvendels,e: : T.ilsetting til stål _.. wl:f r~m. '1\lftam sm glødetråd :C L (Wlfram-stål ) sm ferrßlper ) antikatder i rønt:' genrør, e~ektrder fr T I G-sveising (tungsten-inert-gajss:)' "Cermets" (fra nceramic" g "Metals"), dvs. arbeid,sma. teria.l,~;.!" ;,. ;. ~...,, :":....:. '..:.0.-'.... 0'_.._., 0_......:'~:...._~ av'eii'~llè'~allisk g en keramisk bestanddel, meget harde.g, tempera't~~r~sistente fr eks. 70 % -wlfram, 22 %, nia9n~sium'7, ksi.d,o~8 %'nikkel, mtstår ultrahøye temperatur~r fr,krt tid ~ r?-kett~trer, ra~ett-tpp. "C.elsi t" =dreiestål av kbl t~krm-wlframlegering: inedjern (2%) g kull 1,2%-2,6%), ', ( i USA: Stellite) - "Widia" - dreiestål med wlf:iamkarl;:dd- tilsetning. ' Frbindelser: Wlframdiselenid WSe2 er et såkal t tørt smøremiddel, i verdensrni,:raketter,høyvakuum. Har smøréeffekt ennå i nærheten av det abslutte nullpunkt. WQlframkarbider ;w2c hvedbestanddel i liwidia';" nytt~s i cl.e,såkalte "tre,~stein" fr tltrekkingll av glødetråder (lamper).,dette, I.~', : : : " : i.:,.. _.,.' _.. _~.. karb':ìd en meget hard masse, bl. a. til kuler i kuleintaller,. ;',..," ','),:; 'O!',",.,', -'..; :'::,':.. ': :; : " :", Sm.p.28.57,C Kp. 6:000 c:~, '1;');; "',' :,, lvlrr aniflurid, WF 6' :Sm,.p. 2" 5;~C.Kp. 19.5,nyttestil "på.l,; dampi,ii gj'~v, wlfram på kmplis,erte metallknstruks,jner s-ir! skal beskyt,tes mt krrsjn. -Stabilis'ering av wlfranïtråd i glødeletp1per. iirkn, Zr r ', +'" -, Sm. p Kp C Smeltet zirkn harenstål-aktig glans, men er sm pulver' -,; svartfarget. ',Danner i ksigem ved megêt høy temper'atur(hv'it;" gl ødendè ) " ~\irkndi ks id. Kan s legeres tål med typer. jern til ferrzirknium,,',, sm " tilsettes, : " visse ;', :' :3'. J e:.'.1.. ~'.. '..._-..'...--_...-. Anvendelse: Atmkraftmtrer : '.... fr eks.fr. ;.J U~båter," ~, i "sup~r-i raketter'; (frb~enningsrm, jet jag~rfly, elektrn~ø:r,'",medi",... ':...' '...,. ëfnske instrumenter, sm kirurgiskaimplantas jnsma~e:iiale,~.,l. Fpr meget sterkt lysende giødetamj?~:r (uten vakuum) t,rai:i-

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave Side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, tlf. 73

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer Sjeldne jordarter - Holder vi på å gå tom? Rognvald Boyd, NGU Tekna seminar Avfall Innlandet, Gjøvik, 26. 27. januar 2012 Om REE Anvendelser Produksjon Potensial Noen utfordringer Sjeldne jordarter i det

Detaljer

KALENDER. Nyttige mineraler

KALENDER. Nyttige mineraler KALENDER 2015 Nyttige mineraler Au GULL brukes i mobiltelefon Gull er et verdifullt edelmetall som har fascinert folk siden steinalderen. Gull er lett å bearbeide og har et skinnende, vakkert utseende.

Detaljer

Sammendrag kapittel 5 Organisk kjemi Tellus 10

Sammendrag kapittel 5 Organisk kjemi Tellus 10 Organiske stffer Sammendrag kapittel 5 Organisk kjemi Tellus 10 Organiske stffer er, med få unntak(co2 g CO+ alle karbnater er ikke rganiske stff), alle stffer sm innehlder karbnatmer(c ) Et kjennetegn

Detaljer

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter bly og blylegeringer og visse varer derav. Bly utvinnes i alminnelighet av naturlig blysulfid (blyglans) som ofte

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TMT4110 KJEMI

EKSAMENSOPPGAVE I TMT4110 KJEMI Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt fr materialteknlgi Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Sigrid Hakvåg, tlf.: 73594079, (mb) 47633624 EKSAMENSOPPGAVE

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter tinn, legeringer av tinn, og visse varer derav. Tinn blir industrielt utvunnet av tinnstein (tinnoksid) som hører

Detaljer

Kosmos SF. Figur 3.2b. Figurer kapittel 5: Elektroner på vandring Figur s. 128 + + Modell av et heliumatom. Protoner

Kosmos SF. Figur 3.2b. Figurer kapittel 5: Elektroner på vandring Figur s. 128 + + Modell av et heliumatom. Protoner Figurer kapittel 5: Elektroner på vandring Figur s. 128 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Figur 3.2b Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner Elementærladning Elementærpartikler er

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet Orientering m kmmende regelverksendringer på øklgimrådet Mattilsynet Kntaktmøte NLR, Debi Drammen 22.10.13 Mnica W. Stubberud senirrådgiver, seksjn planter, øklgi g GM Status fr implementering av nytt

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

Metallene kjennetegnes mekanisk ved at de kan være meget duktile. Konstruksjonsmetaller har alltid en viss duktilitet og dermed seighet.

Metallene kjennetegnes mekanisk ved at de kan være meget duktile. Konstruksjonsmetaller har alltid en viss duktilitet og dermed seighet. Metall-A 1 Metaller Metallene kjennetegnes mekanisk ved at de kan være meget duktile. Konstruksjonsmetaller har alltid en viss duktilitet og dermed seighet. Kjemisk er metaller kjennetegnet ved at de består

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

2 KRYSTALL STRUKTUR (Atomic structure) 2.1 Gitterstruktur

2 KRYSTALL STRUKTUR (Atomic structure) 2.1 Gitterstruktur 2 KRYSTALL STRUKTUR (Atomic structure) Metallene kan vi behandle som aggregater (sammenhopning) av atomer. Vi må kunne skjelne mellom gitterstruktur (atomstruktur) og krystallstruktur (kornstruktur). 2.1

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Toten Metall AS Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Om Toten Metall AS Grunnlagt 1992 100 % eid av Oppland Metall 20 ansatte Produserer ca 13.000 tonn aluminiumstøpelegeringer

Detaljer

er små partikler i atomkjernen. Nøytronene er nøytrale, og vi bruker symbolet n for nøytronet. Nøytronet ble påvist i 1932.

er små partikler i atomkjernen. Nøytronene er nøytrale, og vi bruker symbolet n for nøytronet. Nøytronet ble påvist i 1932. Figurer kapittel 3 Elektroner på vandring Figur s. 62 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner er små partikler i sentrum av atomene, dvs. i atomkjernen.

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

Påvisning av kobberioner

Påvisning av kobberioner Påvisning av kobberioner Kobberioner får en intens blå farge sammen med ammoniakk. Er det kobberioner på overflaten av kobbermetall? Innhold 4 bomullspinner 1 kobberplate (eller mynt) 1 ammoniakkløsning

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Kommunal og miljøteknikk Gruppe(r) : 3BK Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 3 Fagnr: LV 215 B Dato: 25.04.2001 Antall oppgaver: 4 Faglig

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins. Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009 Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.no 1 Kjemisk eksponering og helsefare ved varmt arbeid Kartlegge

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

ffl) SJ ~, 19?1' HEEPROBLEME. I FORBINDELE MED DEKKGASSVEISING ::= ===== ==== === ==== ===_a== === = = ==== = = ========.=~==================

ffl) SJ ~, 19?1' HEEPROBLEME. I FORBINDELE MED DEKKGASSVEISING ::= ===== ==== === ==== ===_a== === = = ==== = = ========.=~================== ffl) SJ ~, Yrkeshygienisk Institutt HD 554 ::= ===== ==== === ==== ===_a== === = = ==== = = ========.=~================== HEEPROBLEME. I FORBINDELE MED DEKKGASSVEISING Overingeniør B.Karth Johnsen ==========================================

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Tekniske data / Standarder

Tekniske data / Standarder Tekniske data / Standarder kapittel 16 ALUMINIUM Legeringsbetegnelsler 164 Legeringsegenskaper 164 Kjemisk sammensetning 165 Legeringsbetegnelser/ sammenligningstabell Aluminium 166 Tilstandsbetegnelser

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Prisliste for platinamaterialer. Gjeldende fra Mars 2013. Kunde nr:

Prisliste for platinamaterialer. Gjeldende fra Mars 2013. Kunde nr: Prisliste for platinamaterialer Gjeldende fra Mars 2013 Kunde nr: Innhold Fremstillingspriser Platinametaller...6 Spesifikasjon vedr. Platina- og Platina-Iridium legeringer...7 Fremstillingspriser Platina

Detaljer

Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet:

Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet: Voltammetri Elektrokjemi Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet: Coulometri (måling av strøm og tid) Konduktometri

Detaljer

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Litt om materialer Messinggruppa NVK 2015-04-09 Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Hva vil vi snakke om Litt om hva en kan bruke til hvilke formål, og hva ikke: Kobberlegeringer Messing Bronser Lagermaterialer Støpejern

Detaljer

Big Bang innen tekstilbehandling. Nye tørketromler med varmepumpeteknologi

Big Bang innen tekstilbehandling. Nye tørketromler med varmepumpeteknologi Big Bang innen tekstilbehandling Nye tørketrmler med varmepumpeteknlgi De nye tørketrmlene med varmepumpe Miele setter standarden Inntil 60 % energibesparelse Markedsleder innen teknlgi Miele er selve

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

12. Greit å vite om glass

12. Greit å vite om glass 12. Greit å vite om glass Glass og varme Termisk brudd Varmestråling fra lyskastere /spotlights Solvarmestråling Peis / ovns varme For glass gjelder at når det blir oppvarmet må hele flaten varmes likt.

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

Titan. Frey Publishing

Titan. Frey Publishing Titan Frey Publishing 1 Titan et fantastisk metall Titanlegeringer kan bli nesten like harde som diamant og ha strekkfasthet på opptil 1400 MPa. Titanlegeringer beholder styrken sin opp til 800 C E: 108

Detaljer

Statoil. L&U DOK. SENTER L KODE \tfetl a/as-j. Den norske stats oljeselskap a.s. OVERLftGRINGSTRYKK FOR BRØNN 31/3-1. Denne rapport tilhører

Statoil. L&U DOK. SENTER L KODE \tfetl a/as-j. Den norske stats oljeselskap a.s. OVERLftGRINGSTRYKK FOR BRØNN 31/3-1. Denne rapport tilhører Denne rapprt tilhører L&U DK. SENTER L KDE \tfetl a/as-j Returneres etter bruk Statil VERLftGRNGSTRYKK FR BRØNN 31/3-1 Den nrske stats ljeselskap a.s Gradering ppdramiver 31/2 TRLL LSENS Undertittel VERLAGRNGSTRYKK

Detaljer

Håndhygiene og fingerringer Norsk forening for Sterilforsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015

Håndhygiene og fingerringer Norsk forening for Sterilforsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015 Håndhygiene g fingerringer Nrsk frening fr Sterilfrsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015 Mette Fagernes Flkehelseinstituttet, Enhet fr smittevern i helseinstitusjner Dispsisjn Håndhygiene vårt viktigste

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

PRISLISTE FOR PLATINAMATERIALER

PRISLISTE FOR PLATINAMATERIALER PRISLISTE FOR PLATINAMATERIALER Ordre tlf: 62 51 27 10 E-post: salg@ka-rasmussen.no Gjeldende fra August 2011 Kunde nr: INNHOLD Fremstillingspriser Platinametaller... 6 Spesifikasjon vedr. Platina- og

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Formuleringer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - formuleringer Innhold FORMULERINGER AV KJEMISKE BEKJEMPELSESMIDLER... 2 LØSELIG KONSENTRAT/EKTE

Detaljer

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsistruks Mterig viterdrift Vi håper de får str glede av et Nvema kulde prdukt! www.vemakulde. w w. Ihld MONTASJE... 1 Dkumetasj... 2 Mtasje av viterdrift på mii splitter... 3 Hvrfr viterdrift....

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radi håndsender 2-kanal Art.-nr. : HS2 RF Radi håndsender 4-kanal Art.-nr. : HS4 RF Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere.

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvm Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dk. ffentlig: Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Arkivsaksnr.: 14/2217 Klageadgang: Etter FVL: Nei

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2009

Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr energi, industri g miljø Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr Energi, Industri g Miljø (FEIM) Tekna Osl avdeling Onsdag 7. januar 2009 kl. 1730 i Klubben, Ing.Hus ( i frkant av Årsmøte

Detaljer

Karbondioksid i pusten

Karbondioksid i pusten Karbondioksid i pusten Luften vi puster ut inneholder gassen karbondioksid. Hva skjer når gassen karbondioksid løses i vann? Vi bruker BTB-løsning som er en syrebaseindikator som er blå i basisk løsning

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl. 9.00 13.00.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl. 9.00 13.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

10 JERN - KARBON LEGERINGER, LIKEVEKTSTRUKTURER (Ferrous Alloys) 10.1 Generelt

10 JERN - KARBON LEGERINGER, LIKEVEKTSTRUKTURER (Ferrous Alloys) 10.1 Generelt 10 JERN - KARBON LEGERINGER, LIKEVEKTSTRUKTURER (Ferrous Alloys) 10.1 Generelt Ikke noe annet legeringssystem kan by på så mange nyttige reaksjoner og mikrostrukturer som det der jern Fe og karbon C er

Detaljer

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014 PARTIKKELMODELLEN Nøkler til naturfag 27.Mars 2014 Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU Læreplan - kompetansemål Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive sentrale egenskaper

Detaljer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer P R E E K L A M P S I

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer P R E E K L A M P S I Frskningssenter fr fødselshjelp g kvinnesykdmmer P R E E K L A M P S I Infrmasjn fra Frskningssenter fr fødselshjelp g kvinnesykdmmer, Osl universitetssykehus Universitetet i Osl HVA ER PREEKLAMPSI? Preeklampsi,

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

KAPITTEL 26 MALM, SLAGG OG ASKE

KAPITTEL 26 MALM, SLAGG OG ASKE KAPITTEL 26 MALM, SLAGG OG ASKE Alminnelige bestemmelser Posisjonene 26.01 til 26.17 er begrenset til å omfatte malm, også konsentrert, som: A. består av slike mineraler som brukes i metallurgien for utvinning

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - løsningsforslag

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - løsningsforslag Side 1 av 7 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kntakt unde eksamen: Institutt f mateialteknlgi, Gløshaugen Føsteamanuensis Hilde Lea Lein, tlf. 73 55

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt.

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt. Steigen kmmune KOSTRA-tall fr barnehage g skle Senirrådgiver Chnss Madsen, KS-Knsulent as http ://www. ksk ns u le nt. n / Barnehage Utgangspunkt: Steigen har et beregnet utgiftsbehv på 66 % av landsgjennms

Detaljer

NGU Rapport 2009.078 Revidert 15.02.2010

NGU Rapport 2009.078 Revidert 15.02.2010 NGU Rapport 2009.078 Revidert 15.02.2010 Kartlegging av miljøgifter i eksteriørmaling på bygninger i Midtbyen i Trondheim Revidert 15.02 2010 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40

Detaljer

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER NST INOX SYREBEIS Fellesbetegnelse for BeisePasta, BeiseSpray og BeiseBad for behandling av rustfrie stål BRUKERVEILEDING FOR SYREBEHANDLING AV RUSTBESTANDIGE STÅL

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fornyelse av eldre vannkraftverk

Fornyelse av eldre vannkraftverk Frnyelse av eldre vannkraftverk - Miljøvennlig frnybar energi Gr Trnsen Gr Trnsen Agder Energi Hvr strt er ptensialet? Opprustingsprsjekt mulige tiltak g knsekvenser Knkrete eksempel: Håverstad, Bjelland

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi Side 1 av 10 Institutt fr materialteknlgi Eksamensppgave i TMT4110 Kjemi Faglig kntakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdat: 7. juni 2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00

Detaljer

Alveld en oppdatering

Alveld en oppdatering Alveld en ppdatering Årsmøte i Sgn g Fjrdane Sau g Geit 17. februar 2012 Helene Wisløff Alveld Betydning Frekmst Årsak Sjukdmsutvikling Symptmer Behandling Frebyggende tiltak Status når det gjelder frskning

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer