, ".rr'.; ~,' l~~~~~l~~~~l~~=~~~l g~~g=========================!m=~~i========. TUNGMETAL. ,..'. :Egensk~pe'r - bruks:område

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ", ".rr'.; ~,' l~~~~~l~~~~l~~=~~~l g~~g=========================!m=~~i========. TUNGMETAL. ,..'. :Egensk~pe'r - bruks:område"

Transkript

1 ...,:.,, ".rr'.; ~,' l~~~~~l~~~~l~~=~~~l g~~g=========================!m=~~i========. '/913,.,'! TUNGMETAL,..'. :Egensk~pe'r - bruks:mråde Sjefskjemiker. Karl. Wül:rårt.. ø "..).: j'::'''; ': :,)....- (, "1'.,_,. : =============::========.==O~~== ===..============~==.= = '.....~...1..:. : '. ~.,. '.F.,

2 Tungmetaller, egenskaper - bruksmråde~, Smel te- g.kképunkter er tatt fra "Handhk f Chernistry and Physics" 51. utgave (The Cheniical Ruhber C.) Antimn, Sb. Sm.p. 6JOC Kp. lj80 C. Anvendelse: sammen med bly i legering "Hartblei " fr bktrykktyper. Sammen nied tinn sm "Britanniametall fr hushldningsgjenstander. Sm tilsetting ilagermetaller (tinn, antimn, bly, kpper). Sm svvelantimn (pentasulfid) ved gummi-vulkanisering. Sm rødfarge (Antinin sinnber) i maling. Til beising av tekstiler. I fyrstikksatser. Angis å bli brukt fr spesielle typer bly-akkumulatrer. Her er det beskrevet utvikling av "Stibin" (SbHJ); meget gi:ftig, 'Ved."verlading" av slike batterier. Arsen, As. Sm. p. 8L7 C' Kp.: sublimerer ved 6lJC uten å smelte. Frekmmer sm arsenhldige mineraler i en rekke" ertser g kan derfr påtreffes ved utvinning av diverse metaller f. eks. kpper, sink, nikkel, jern, antimn. Her samles ved ksidat~ve prsesser stre mengder arsenikk sm "HUttenrauch" eller "giftmel" Man m~ regne med å støte på arsen sm biprdukt ved en rekke metallurgiske prsessery Anvendelse: tilsettes til bly ved prduksjn av "Hagl" I kpper-tinnlegeringer sm nyttes sm "speilmetall". Rent arsen spiller en str rlle i "halvlederteknikken". Arsenfrbindelser har vært brukt i landbruk g gartnerier. Arsenikk (As20J) i glassprduksjn. Til tre-impregnering nyttes diverse kmplekse arsenfrbindelser. I eldre 'tider ble "Schweinfurter GrUn ("Wiener GrUn" ) en kpper-arsenfrbindelse nyttet bl. a.. til tapetfarging. Arsin AsHJ, en meget giftig gass utvikles av arsenhldige metaller i berøring med syrer, resp. av rene metaller med arsenhldige syrer. Arsin nyttes teknisk til pålegging av ar~ sen i ytterst tynne lag på "halvledere", såkalt "gas-dping". Prsessen krever maksimum av sikringstiltak. Organiske arsenfrbindelser: medikamenter (bi.a. Salvarsan),

3 - 2 - stridsgass (Difenylarsinklrid =Blaukreuz), Clark I g Clark!I samt Dibens dihydrarsazinklrid = Adam9i t). Andre rge arsenfrbind~lser (næ~ beslektet med stridsgasser ) har på japansk hld blitt brukt sm "antif'wling" bnnnn-maling fr skip.' Disse stffer er ik..e ønsket brukt ved. nrs~e.'" verfter I' m.m.,. - Ved. liavbrenning" av arsw:j:ldig '~ai1ng::~~ii det kunne utvikle seig meget farlige si tuasjner- Ai-~i~ - '(Å'SH3), ytterst giftig, dannes ved utvikling av hydrgen ved hjelp av arsenhldig metall, g syrer.' Ved -bruk av arsenhldige syrer g rent metall vil det likéledes dannes arsin. Bly, Pb Sm. p. 327 C Kp. l 744 C. Utvikler betydelige :,.,7,'.:: "11': mêngder "bly-damp" lenge før kkepunktet. Blyhldige mineraler ledsager bl. a. sølvertsene, slik at ~man ved sølvprduksjn kan få stre mengder bly sm avfallsprdukt. Anvendelse: Bestanddel aven del teknisk viktige legeringer f. eks. "type-metall" (s,e-: antimn). Til prduksjn :av, "hagl,",(se gså: arsen). Blyakkumulatrer, lddetini i.. Blybiikk "til b-e;kledning av industriell-kjemisk appa:ratü.r~ bly";r'0r; bl:y":blkker (avskjërni:.ng av radia:kti~e stråler), rør. Frbindelser: Blyk$id akkumulatrer. Blyfarg~r:b~ykrmat (bly-gult), blyantimnat (Neapel~gult), mønje (Pb304), blygl~tte (PDO), blyhvitt. Til glasur i keramikkprduksjn. Flintglass.. ' Blyarsenal; sm 'plantevernmiddel g 'i vindistrikter. (Visstnk na frbudt i Vest-Tyskland). er, Ce Sm.p~ 795 CKp Brennér enda bedre enn magnesium (Blitz) Meteriale fr "Cer-blandingsmetall",til katal~satrer, ~il "flintestein" (fyrtøy). Frbindelser: Ved fremstilling av gløde-strømper, ' smpölermiddel :-f'r glass i "Farge T V. - Ce-ksala t SOIi middel mt ;kvalme,brekninger (sjø-syke m.m.)

4 Gallium, Ga. Sm. p. - J S C. Kp. 240Jc Is tedenf,r,kvikksøl.y i kvartskemnòniet.ermila.tn. t:b~:ymmirèb!:--"-.::i -, sprinkl~r-anlegg, speilbelegg. la tmmiler. Germai;i um, Ge Sm~ p. 9JSC Kp. 28,J.OC, i:...; AJivetidelse: Sm Såkalt "halvleder",iikeretterdiim?er", tratisis'.hre':t: 'Tilsetting til alu~inium, 'tinn~ 'guii' (g~il-'ldd.ing). Frbindelser. G:ermaniumdiks:id" i,,lys..stffrør; (qgaå, i,am,gemetall) Ge92 ~ er giftig~. :.! \ Til den såkalte "Gas-dping" nyttes bl. a. germaniumydrid (German), GeH4-': D~tte er en prsess hvpr.hal:rledere t)åføres.' ;' I".'.' :.;:,i: '...,; et ytterst tyri't lag av Ge-metaii. GeH4, an.t~s,åy'ære',':ïie'g~t giftig. Dødelig kònsentrasjn angis 'til 1.50 ppm. "Grenseverni Il synes å l:tgga Yi?d 0.5, ppin - i PPni'; Gull. Au Sm.p. 106Jc K. p C,Legertnger, "spinn-dyser"fr kunstsilke~" ': ;Gtill,tråd",'..n--l'ikk 'P: plater.,,tannlegearbeide.'. : l,., " t:-. ':i:.r:. ' : l "Frbindelser: kretsêr'l: m.m.) Ftgrafiske pr'sessér. Haf'ni,um. Hf.. Elektrteknikk,,., Megê:t: 6gí~t'~'rt '~fa'nr'. h., ' " ~ "Ol'... _., '. galvanisk' frgylling i cyanidbad.::1,,,~ ; 0j ":.; :' l. -. \. '. i..., '. ( " 'trykte nv.rte't arbe:ldsi;rse'ss.,1, Sm~;p~:21509c: ',;,' Kp."'bä.. '5 4~d~;;'-::..:P,.,-'.;.... ':,.'. :.," ',,' :;,.. " r..' i :.. "._ ", 'at~in-'nìiler -'(k.j'eriiereakt~rer).'...radiindustri. i ' :.1.,..' Frbindelser: synes a; spiil:e,mind,re r;qlle,tek nisk,' Indium '1;:. ' Sm.p.156 C Kp loc Transistrer, tilsettingt~l,1elgermetall;er., ~ntakter, elektrni sk ut styr, tannieg;e;ri'p&",~r:,..:talv:,-i.e:d~r,(,lnn.i,um an;t i,nid g Ind~umar~~:i;id);, metallfïske :lf~tt~~ss~r". ~~m.. Iridium, Ir.', ;,'i. ~ (~.. Sm.p. 24i.OC...,.,~'..., Kp (4521! 100 C),,,:!-'f. FYl,~epe:nr~pi~ser (legering:!rid;iu..., Wlfram, t Mlybçle;n).., Injeksjnsnåler (70 cf platina., tani:ptp:teser"kntakter, :instrumentdeler, term-elementer, ekkldd. Frbindelser: prselensmaling ( Iridiumksid, ir20j) svart

5 - 4 - pigment, gså Iridium-kaliumklrid' blir brukt sm' prselensfarge. Jern, F~ Sm. Pi IS280c Kp. 32JSC.,(V~r4~enegjelder fr ~"~pektral~~ri~~ jern") HövE?#aIivertdelse sm"jern' ; fremfralt sm "ståi" dvs. legeringer med krm., mangan, nikkel, kblt, vanadin; titan, wlfram, nib sv.. Frbindelser: Teks til trykk, lyskpie~rírig m. m. SOIII-Tã-rger: fr eks. jernkrmat (bl.a. i keramikken, "Siderin gult"), jern-rø~~ (a~er), "jernksidfarger etc ~.'1.!", Kadmi um, Cd Sm. p. J2l c (JOJc) Kp.765 c. Frekmmer qfte sammen med sinkblende g galmei,(si;nkkarb-..' : ~, " nat). Utvinning:"skje,r ~elvis v.ed elektrlyse.(galyantekn:i). Nyttet til legeringer : fr eks. lagermetaller, til ldding av let.tmetaller, legering av bly, kadm;i:um g"t:inn" til k!1d-, ('0'.. :....:.. ';..,' Íniim-akkumulatrer (kad~ium i n~kkel, kadmium i, sølv), istedenfr sink eller tinn sm rustbeskyttende belegg. "Sll1gldding" " Sølvldding". Frbindelser: kadmiumcyanid til ka~ering" (galvaniske bad) av metall-varer. Kadmiumsulfid, (giil t); ~g -selenid (rødt) sm farger bl.a. i plast. Dessuten nyttes kadmiumsulfid til farging av glass (gjerne sammen med selen eller selenitter~en~'\riderei traiisi'~tói-e~, billed':frs~erker, :-' '" "~dektrísk øye" ~ Også: ti.i, gl~surer brukes kadiiiii~f~rb~n~eí-. ser fr eks. 'ksidet. Kådiiltiwl:framat til røiitge~skjerm g,,.;. Of : '.. flurescensfaì'ger. "KadmeÌ'te" gjenstán.der må ikke kmme i berøring med sure s'a:fter, :Inèltvare~e. 1. C h 1 t, C., c ',' ' Sm.p. '1490 C Kp C Ledsager nikkel i naturen ~ Viktig sprelement. Nyttes til legeringer bl. a. perman.ent,é magneter. Legeringer : Celsi t (C-Cr-W-Fe) - brukt,s,ludre:iestål. '''Stellit'''':C-legering,er med Ni-M-V-Ti g T~7',kmpp.enter). I elektrnisk utstyr, TV;:-~;nl,e9g.Is.k. bland,~ngskataiysatr:er~ Frbindelser: Farger,;(Kabl:tbl.ått" Rinmantis~grøht, "Smal te""" Kalium-kbl tsilikat. "Celestin" - Sm kbl.tnaftenat e _ l. i

6 - 5 - itlsikka::t'iver"" dvs. stffer sm påskynder den ksidative tørking av visse ljer m.m. samt til å katalysere plyrerisasjner hs frskjellige plyesterharpikser. En rekke kbl tksider til emaljeindustri, termistrer, elektrniske frmål. Oksidasjnskatalysatr fr karbnmhk~id,( exhaust). Kbl tglass - kbl tksalat i trykkerier g reprduksjnsteknikken. K()pper, Cu Sm.p. los) C", Kp C Livsviktig sprmetall. Kpper er et av de få metaller sm i helt ren tilstand (ikkelegert, ) ' spiller en viktig teknisk rlle. Ren-kpper, fremstilles elektrlytisk. Ve~ utvalsing av kpper ~r det en betydelig frdamping av " kpper Bm sideri igger sm et rødt belegg i angjeldende lkale';',;,," Kôppêrlegerihg'er: Alpakka, aiuninium-brnse, duralumin. l..1 :. MO).J.. '.- ;; knstantan, messing, nickelin, rtguss, nysølv, tmb~~.. KppGr~silumin (silicium, kpp~~ -' mangan: - alumini~) "- Kpperàmalgam (kpper-kvikksølv). '.. 1. ;,, r~,, Anvendels e: "-Elektrteknikk, bryggerier, des tiii-as j nsap,parate-r, rør, tråd, blikk (vegg'- g takbekledning, grafisk virksmhet m~ iil~ /: Frbindelser: In~~ktisider (Knppe~arsenat), prselensfarge (kpp~rbra t),~ kppercyanider til elektrlytisk ( galvanisk). ~?pperpalegging,,.... k~per-kalk-blandinger., (bl. a. BrdeauxbrUhe) s'm plantevern. (Sprøytes under trykk). Til tre-impregnering ( bl. a. maursurt kpper~ kpperfrmiat). Kppernaftenat til knservering av tre, tekstil; tilsettes malinger sm "fungicide". Sammeeffekttiisikte~ med et flertall andre kpperfrbindels er. :'0..1 I det hele, - t..a.tt, har. kpper-frbindels'erstr anvendelse fr imp rgnerring', :k0tls ervering;,'plan tevern. Kpperksider: K,pperksidul Cu20 Igul-rødtl i malin~, brennmaling, dreper alger.- I galvan6tekn:ikk, glass- g 'emaljefarger. "K.pperksid (CuO),. svart,' glabs, SOpl' Katalys-atr.' emalje,,:p'e'rselen;'

7 Krm? Cr Sm.p.1890 C Kp.2482 Frtrinnsvis tillegeringer. Eksempler: Krm-nikkel _ (80-20) I"Chrmel "AI. I kvalitetsståltyper. Rus tfri tt stål. "Chrman-typer" f., eks.chrman-syre:fast: krm - nikkel-fe. Chrman B:. i krm-nikkel..mangan ( ). "Chrman C": kromh.nïkél-jern-mangan ( ) sv. Slike krmlegeringer,er. bl. a. nyttet sm verktøy-stål. Det er f'té' 'meget krrsjnsfaste g harde, (kuler i kulelager), -krm kar'- bider. Frbindelser: Krm (ILL) salter, krmalun (KCr(S04)2. 12 H20) t=il garvi.rtg', i fargeri er, i kattun-trykk, til fargefiksering på tekstiler, ~ t~g~rifiske bad, fremstillirig av vanntette 'tøyer m;m. Krmat:er såkalte hexivalente:::-krmfrbindelser,( "seksverdig' krm"), salter av krmsyre (H2Cr04' resp.cr03). Tit gal~': vanisk krm-pålegging nyttes frtrinnsvis krmsyre, e;:e~~uei t.. '....' ': do.1 tilsatt sv'velsyre.prs'essen kan utvikle meget far,l~ge,';,; krmsyre-hldige aersier. Til ilkrmatis~ring' av aluminiumg leger;inger, nyttes, varme ppløsninger av krmater: +isda; " fr magnesium g legeringer salpetersyre krmatba:dl;:r; Krm~'yre nyttes gså i elektrisks batterier, fr gassrensemasser, til bleking av visse vkstypur m.m.. Krmeddiksyre (etter Fleming) til fiksering av mikrskpiske snitt, (blrnding av krmsyre/iseddfk/vann) ~ Krmater sm fargepigmenter: Blýkrmat,' sinkkrmat,kal.:,' siumkrmat. Grønne farger på basis av krmseskviksid (cr203): krmksidgr~nt( si~nbergrønt) ~, ; E~ yariant er krmksidhydrat-grønt: Guignet grønt, Mittulers-grønt sv. Krmseskviksid (cr20j) s~ ple~middel fr stål, sm farge fr emalje, glass, persel~n. Tilsett s plastartikler, br~~~~ lakk m.m. Mindr.e :,~engd,er krmater e,1.~er.. f,:tpmsal ter finnes, i erikel te, limty,pe;7 (!'Gj~kal te, "Krm-l;l,m" av glrteintypen) KvikkSíØl y Hg Sm. p. ",(, 38.;87 C Kp~, 356.5Sc,-- \. Ganske lett flyktig metall' 0\::

8 Anvendelse: Sm katde ved klralkalianlegg hvr det går meget stre mengder i prduksjnsprsessen. I kvikksølvdamplikeretteranlegg (pòtênsiell frgiftningsmment ved'repa-ra'- sjn g rengj~:i:lng av d:iss;e Clnlegg) '" : Ekstraksjn_' av sølv g, gull, fra ~delinetallhldi;ge.,sclndtyper. I, dag:frtrinnsvis skiftet utmadqyanidutlutning.,lenga brukt Ì:speilprduks j nen.l; Kv:i,.lcls ø l Y-vakuumpumper.,.: trykkmåler, må-nme t er, labratrie-api?arat~r. (Den på, sykehusene nyttedéu,vcln..slyke" er en ptens:l~i~tarekilde rr,pgr~nalet g frutsetter løpende kntr.ll ay"de,ansatt,e ':-,.:.Ti,llamalgam1,'/t,a'nnl,eger g tannteknikere. Radarutstyr, autmatiske strømbrytere,.,',: Apne kvikksølvmanmetre var ennå etter siste krig en kntaminasjnskilde fr luften i bryggerienes lagerkjéi.ìf:&í'ê:'::eó;r,,'.. ø,l:.,- Kvikks~lv fr, -ql tray:i.. l:e)t,tie ' ;lan;jier,.,,' l"! "" "c i : ', t j! '..f.':;~.;... r:'., ; ~):.:',.i '-'.: '..'~"f andr:e,m~,,ta.i)_er. -,Kvikksølv:ar;f.1ßnat b;ru,es, ved ibuhn..~?-.t.:i-g,;.:lj, (utv.e:ncjilš):på -- '..",~,,b~te;r..,..", "1;"" ";'.; il',(. U.J id J 1,;;;. :: ',. ~. -,'...;'..,"':-.; '",' ~ ;_ I':,..- '. f. :~-;..'... -(l C.';.1...~.: (tr '; : ~ ;!..~';.,..~;..-'l-.:._...'...;-~.':..;.~...~-..,,..-.,...~. '._, 'R ~_~~ " Organiske kvikksølvfrbindelser "brukes",~-ìn-. :rung?:~i~a~t i,c,s,pni. l',.,l...,..,..: :.... ~ f ~. ~. -: _ ",.:.0.:.:~ -. anti'':sliiiidler, i påpirin~ust.:i?-en m.m. j ~ _. U~~/.: --r r '.;:.~.L.., L.'.-. ~ _. n ;:'.f,. ~: L i:\: ;: Veci ~~y,~i s:lp.&" brenning m~m;." :v;lj;j,~~il~,.kyikksø~l.;vfrb:i.;ndelser. _.... -,,'. l!'p?dl,t(~~: un~~r, rrig~øring C3,y,m~ tall- isk kvi-:ksølv.i;,; " "'l' Sm.~. 920 C T",,:,':f,i ", 0"1,,, Kp ~dj.469 C.' ~ ". ~ :~- ~ ~ ;~ _:....',. ',r, ',;,.. :.~~.~:!!.:~: :?:f:..... Bare freiniï3,t'iu:t) i' i3ii:å mengde:h"'kári.. ' :. le'gerès: _ rrfea"./ ~.' aluiiniunl r ~:: ~.. r i 'g' :: platina. Anvendelse: Så vidt man kan f()z.siå 'er :lanthaïimetaìi hi ttil, -lkk,~.,prxikt,i teknikken~.~,i,.. j,,.'.'.'.,.'.. _...',,';':-.l :' Frbin~ i~:~'r-'::'d~t:~i:kt' glødet ianthanksid, L~~'0cJ' ~an nyttes til å tágé"glødedigler~ ", i :. \.~. '. : ~ :,. -, r,,:';t' :.: ,,~.. Mangàn: Mil" :r"'i~:'.~ :~.!. :i.~ J,: Sm. p. î 24'4 Ç,';'~' ; 3:~' C'. Kp. 2097ÒC, Livsviktig spr-metall fr planter g dyr. Brukes; (:trtri ;;:ViS sm "Ferr-iiatigànll~òg"sp:iegei--Eisen Il )ved desksidasjn av(jern'g stål, g"s~ri'"i;dílsett:ing til ikke-le-, gerte verktøy-stål-typer. Det finnes krrsjnsfaste aluminium-manganlege~i~g,er med 1%;2%,~angan, Og magnesium-manganlegeringer. "Manganin" består av 8~-:849b Cu, 12%-15% Mn, 2%-4% Ni. l ~.

9 - 8 - än såkalt mtstandslegering~ Mangartlegeringer spiller tekqisk,en str rlle, mens selve metallet har li ten direkte anvendelse. FrbindelsEl;.Mangandiksid (Mnü2)= Brunstein. I tørrbatterier, i glassprduksjn ("Glasmacherseife"), sammen med jernksi4;,i glasur til brunt stentøy, tegl, glaserte leirevareir.s,01l ti,lsetting fr fernisser g sm "sikkativ". FiR n;~s i, :t;yrátikkenes "hde", i :fyrverkeri. Sm katalysatr. Bes tanddel i sveiseelektrder. - "Mangansvart " = fargepû,lv-er' m l-n02, Si02,.s % Fe20J (jernksid), gså kal't "SemeI'tsvart". Mangansilikat :t:r~~.~~ialg!.?j?~ g glasurer. Manganvialett (mineralvilett) på basis av ma~~ah:fos:fat" - Enkel te mangansalter brukes i fargeriene, t øy trykk, prselensfabrikasjn,,, ', ", 'c " "I' tre-beis, plantevern. - Mangannaftanat sm sikkativ." Mangankrma t sm brun farge fr prs e,l en.:sm,ä:i ing, :gsi3,d,;tii l, '~., r.. ':._: i.., :. L ~ '. ':',; i vannfargèr" 'Tîl bleking av papir g ~ell:l;l,selà.ri~.efales'",. i.. : ; :-. J "ï,~ kaliumpertnaiiganat. Brunfarging av trevirke. I :ftgrafien. Papi:i',:' kl~í".1'. Sl;UIl er tilsølt med permangana tløsning hrun- ' farges'~ STike stffer er nkså lettantennelige på grunn av mangan(iiksitiinnhld~t. ' ; " Mlybden, M., ' Sinp.26iO C Kp.55600C E,~:ppas største mlybden:trekmst er Knaben-grubene, Nrge Meget tungtsmel tende metall.",bilgisk viktig sprmetall. Anvend~lse: Tråd, blikk, rør m.m. Legeres lett med mange metaï1~r fr eks. aiuminium, bly, jern, nikkel, mangan~ krm, wlfram. Størsteparten av mlybdenprduksjnengår 'til' stål': r industrien sm ferrmlybden. I glødelampeindustrien, raditeknikk, spesialstål fr magneter, akslinger, u;r :jær, :.~.;.~,~:.;~~'...: ' : '..'! ";.'. ul... hurtig.dreiestål, gassturbine:i, raketter samt høy... ò c'..1' '-,j "...~ ;1... temperatur-.,... l.", "..' _ '.' " ver~t~y. ~lybden sm katalys~tr i rganiske synteser.. Frbindelser: MlybdenStil:fiid( MdS2);' et,~:tt!t't,..:,p~løtt pulver nyttes sm tørt mtfsmøremiddel eller i,~i.mbinasjnlle"drsør:- ljer. Mlybdentriksid dannes ved ppheting av mlybdenmetall,1ter:,60qoc, 'ved "temperaturervè:r 'går MOOj 'ver" i gassfrm ved å subli'rnere.-"'mlybdertrødt" innehldèr bl. ä. blymlybda t blysulfat g blykrmat. Brukt i farger, sm

10 - 9 - trykk~rifarger" g i plastprdukter ( i knkurranse med kadmiumrødt (kadmiumselenid). M03 sm spesialkatalysatr i petrkjemien. Mlybdensilicid til gassturbiner, frbrenningskamre, brenn.. g sintervner, 'støpèriförmer fr høyeste' temijera turer. Nikkel, Ni Sii;p.14530C,, Kp.2732 C Den største eurpeiske prdus,en,t av,' nik:el er Falcnbridge Nikkelver:kA/S,-1 Kristiansand S, sm arbeider med kanadis,k råmateriale, den såkalte "matte". "Matte" innehlder nikkel, kbl t, kpper, jern,' en del platinametaller samt selen g tellur.,..'... Anvendelse: Mes~eparten av,nikkelprduksjnen går til l ~, ).. \.. frems tilling av, k~ali tets-ståi typer (nikkels tål, rus tfri t,t. /.. /.'.: : ". fi) ~....'.. ' :. " s tål fr e'ks. -V2A).' Mindr ~,.meng~er brukes til frems tilling av mynt, kkekar~ kjøkkenredskap, enten i ren nikkel eller, legeringer. D,erti~, kmmer prctuks j On ~v nikkel-akkumula t,- x),,",,', ~1iûrl med alkalisk elektrly:ttvæske. Det finnes, et. meget rer ( fr eks. Ni:"Fe, altså jern-nikkel akkumuia.tre'r g Ni-O strt antall teknisk nyttete nikkel-legeringer..)jpnell;metall, nysølv, nicrrs, nickelin, incnel, illium, chrmel, cinset, duriment, hastelly, chlrimet, cupr-nikkel (70-30),knstantan, cntracid. Dette er bare' et li t f utvalg.--"'blarr anv.ennelse,smråde nevnes skipsbygging, flymtrer; gassturbinerj' j~rtm.askiner1' panserplater, ventiler g pumper, be-' hlder f~ lagring av flytende metan m.m. Kjøleledni~ger~ :' ~ " r,!!., "_. - '~. ". Til katal!~is,k fetthydrering nyttes både fint-frdel t nikkel (på en b~r,e-masse) såkalt fetther?-ning /matfett, teknlsk fett.. Nikkel angis å frekmme reia ti vt sjeldent. Det angis at det står nkså langt,nede på "hyppighets-listen", fr metaller sm finnes i de øverst~16 km av jrdskrpen. (På' 22. -plass). Samtidig er frbruket enrmt Frbindelser:. Stre frnikling., Fargepigmenter: : mengder nikkelcyanid til galya~lsk Nikkelgul t (glødetnikkelfsfa t" viktig pigment fr fasadepuss, tilsetting til PVC-plast. Ni.c.kelgrønt(nikkelksid):fQr keramikk.. ' Nikkeltitangult. ' '~.',.....! : x) så kal t "Sl-celler" på utsidên av sateli ttene, ca på utsiden aven satelitt. Telestàr-satelitter.

11 -. i - (' 'P' 'l S' l ':l " \ ~'j J.,- _', i ','", O~" 0.,';8 J_C er j NivJcelfrmia t til etthydrering. NikkeJ_l1.:::trc;tutgangsma t,eriale til brunekeramik.kf'arger ~ N:ik.\:1:~;,et?'akarbnY'l (Ni(CO)4)' Smp.- 2SC,Kp.+4Ja,c MeGet fiyktig, spaltes lett i varmen. Utvikles under frem- :;til1.ing av nikkel etter"hnd-metden" i Canada. Meget gi:ftig., Også brukt til frnikling av mstaller, glass, nylnfibrð., Dessuten sm, katalysatr ved rganiske. synteser. Nib, Nb :,!ï~~:~ ;"~~;.~.'..--_m Sm. p Ç :! 100C Kp.4227 c,. T'fâ:hgl-åthérikansk litteratur gså kalt Clumbium, Cb.. j. M~taiiet 0khd~ ~~eises g valses, angripes av smeltet alkali. Uløsel:Ig,i iùmgevi,tnn (HNU3-HCl), men løseii~ i fi~s~;~e., Kan le'ge'res'itédstc!l,f.r eks. innehlder en amerik~nsk 'meget k~~~ijrisf~st stål ( S~12-C~-stål) ved siden av jern 0;':10. 22% Cr, 12% Ni, 1.2S%-2:.S%Mn,O.756 Si (silisi~),0.07% C (kull) g inntil l% Nb. Brukt til jetmaskiner,"~~~sturbiner. Den tekniske anvendelse av nib startet under siste \ L :... - /0.,.,.~ :...f.. verdenskrig ved tiisetting av Nb til 'kr~m-~ikkel~ieg~tt~ger : ',.. :, :.' '., ' ',, r", ' r", " fr å øke krrsjns- g temperaturm~tanden' i mrådet ~' 8000C. Brukes gså i hård"'nì~:t;~llprqduksjon. x), Ni~;b~.. ',,'.1... " ' : ' :,,' i. i ~-,..: karbider. Nib-wlfrani-termelemeriter" tilla ter tempera tur- iiiâlinger ved 2000 C. De fra siste verdenskrig kj;ente raketter VI' gv '2 innehldt bl. a. Nb s'm ble levert,fra de nrske Nibgruvêne. (Søve i Telemark). Brukt i elektrlytiske likeret;tereògi kndensatrer. Ni'b sm' ennå i 20-årene., var enuìiì'ari'tet" sm l:ikevel måtte "pugges" til eksamen, er ida\g h''1:ttt et av de mest etterspurte metaller. Så sent sm i 194'6/sïes i "Kjemi'av Håkn Fld" (p.272) "... men har :freløpig li ten teknisk anvendelse". 'i.' :.:..j " i'!. - '.! ; F2~binQ~lser:, Det er beskrevet en rekke Nib-ksygen-frbin-.,,,.; l ~. l, J L deiser sm 1:;:jemisk sett har syrekarakter. Disse danner, et flertall av kmpleks er, såkalte "niba ter" med lut. Nib '. :'; (.. dâiniér en rekke halgen (klr, flur) -f~bindfüser~-- Li tt'e:'' ' x) raiu~én tyder ikke på a t nibfrbindelser har teknisk anvendels~ ( Il än så 'iängéi " )' smi!:~...' r l. f,,.l:.:.:;.:...~ Sm. p C Kp. SOOOC Regnes sammen med iridium g platina til de tunge platinametaller. Navnet betyr Il lukt" ( fra gresk Il sme" ). Metallet l-å~~i.~~~llt~jsjæ:re-m~t~i-l, n17rm~t3t: d~a~?-p::tnarçle.,_t:ingnet~l;ir-dh"rddêd::'~ :t~. eks :-~~i tám", ttintal; ti tãn';inô'1)tden - karòid ',

12 - Il - ksiderer lett til det meget giftige smiumtetrksid, Os04' en væske(sm.p.400c, Kp.IOOOC) med klraktig, sterkt irri terende lukt. Danner giftige karbnyler med CO. Osmiumetall har tidligere vært brukt i glødelamper, nå nyttes wlfram. Navnet "Osram" minner m dette frhld. Pl a- tina-smiumlegeringerfr høytbelastete elektriske kntakter. I legeringer med Iridium g Rhdium til fyllepennspisser. Frbindelser: Osmiumtetrksid, Os04 i mikrskpi til sverting gv::.,prepara ter.. (Osm:iumsyre = Osmiumtetrksid)., 'Ved elektrmikrskpi til kntrastgiving av lipidrike partier, til "brunering" av kpper. Oksidasjnsmiddel i labratrier.. Osmiumtetrksid dannes allerede ved den lille g krtvarige varme., påvirkning sm k,reves f,r å ldde smium på fyllepennspi$sen, eller ved å ldde smium på platina. - Ved løsning avpla~ tinametaller i :kngevann er det iakttatt smium'~påvirkninge~ sm skylde~i de:t "aersl" (spray) sm kan utvikle seg under' denne.,pr søss:. (Se: Patty, Industrial Hygiene and Txiclgy, Vl. IIp,'1i-JP/3l )..,'(i';,' Palladium",,Pd ' Smp. L552 C Kp C Røt'er til cie såkalte platinametaller, sies ikke å ha de fr _~:pi,umgplatina så karakte:ris.tis;ke, sterktirri tative effekt,~f vd,s. ;:,vis åndedret.t,s()rgan:ene m.m..' MetalJet, prukes til spinn~ø,yser: (legering av Ag-Pd1), g kntak;,'ter.",.til fyllepennspisser"en,;l,egering av Ag,Au g PdM Rent palladium ( sm "svamp") "t:il hydrevinger (katalysatr):' de lvi s, fiks er t på en s åka It "bære'!mas se J,'. 'Ennvidere i tannteknikken, terme;lementer g i khlingssystemer fr elektriske presisjnsapparater f. eks. datamaskiner med sine "trykte kretser". Den siste anvendelse er et, typisk eksempel på hvrdan et tidligere li te nyttet (g sjeldent) tungme~all plutselig kan bli, gjenstanci fr str etterspørsel g dermed fr muiigh~ten av eventuelle, ekspsisjnsgivende arbeidsplasser: Frbindelser: Palladiumklrid (Pd~12) til påvisning av karbnmnksid (CO) resp.bygass, exhaust. Metden kan ikke 'u't-en videre anbefales : Den er beheftet med alv.rlige feil. Til hårfarging, ( :),,til.gal vanisk Pd-pålegging av urverksdeler, i ftgraf'i."

13 PlniUi.. 'P. " Sm. p. 25,4 c Kp;. 269?C Radiaktivt element, sølvhvitt, lys~f i mørket medlysr_:-: blått lys. Faller i Nrge under kntrllbestemmelsene fr Statens Ins titutt fr S~rålehygiene, Mntebell. Selve elementet kan nå fremstilles i litt større mengder. Minn6rrent kjemisk' på tellur g bismut. '.0,", Freløpig ingen direkte teknisk anvendelsê" av: plnium g,, plrrlumsal ter. Oppda:get av Madame Curie g ppkal t ette:r hennes hjemland p 'li.ê:h:. Platina, p:t Sm.p c Kp.3827 :! pc " platina ;lrekmm~r sm metall, legert sammen med _. andre platinametåiler. "Ruthenium, Rhdium, OsmiUm,' Iri.dÙ.ÌÌi g utvinnes ved en meget mstendelig vaské- g syreprsess. Det t. ~,...J.~..' _... ; utvi'iriés gså sm "biprdukt" vedriikkeì- g kpp.erpvduksjn ("Falcnbridge" fremstiller bl. a. platinà-metáller sm biprdukt). Anvendes på labra triemrådet:,,~kål,er, digler, tråd, elektrder, p~t.tinablikk m.m. Dertil kmme,r elektriske kntakter, tenii-plugger fr spesielle bïlmótrer, spinn-dyser, -fylle-. " -j' :1. ~,..:....'..'. ". r.. penn-spisser. Katalysatrer fr' rge synteser. Tánntek nikken, 'bruker frh'6ldsvis megetpla tinametall. Enkelte..! industriprsesser 'er nø'dt til å b'rûkeplatinae:lektrder.' Det finn'es en rekke spesiàllegeritigei' '- til smykker; juveler': arbeide m.m. Til pyrmetr'e ='t~mpè'råturmålere. -, De't såkalte "Ur-Meter" altså prt,typen fr meter-enheten (i Paris) g "Ur-Kil" er Ta;g:et av 90 % Pt g lo % Ir. Frbindelser: Sal ter av heksaklrp:,a:tinasyre/, H2PtC16 )~H20' Brukes til frberedende behandling V,éq galvanisk platinering, til platina-speil, pålegging av platina på glass g prselen,.. ; f.~ fiks ering av mikrskpiske preparà t er., ; Radi ri, Ra "SmI).700 Kp Sterkt rac;tivt, sølvhvitt metall.,. f ;~;.;-~ -.; :..,:.~.' Anvencielse ikjernékjemien, ved bilgiske frsøk.l~ -Ty:;;...' '. I ''-'. :';).: l.; 'O : c ;. '1" i ; _' :: sende urskiver, kmpasser m.m. Frbindelser: Kjemisk ligne~ '!r~dilin meg~t på barium. Det

14 finnes en rekke radiumfrbindelser sm alle er radiaktive. Kntrll: Statens :insti tut:t fr Strålehygiene. Radium-kn taminas j Qn kan bl. a. påvises ved ul travilett,lys. llhenium, Rh Sm. p C Kp.5627 C Meget hårdt metall, ligner på platina. Kan legeres. Anvendelse: Fyllepennspis s er, termelementer (legering av Rhdium/Rhenium) tïlmålinger pp til C. Kan pålegges ptiske speil: Ka talysa trer, elektrder, til galvanisk påføring av rh~niumpålegg på smykker, til' medisinske instrumenter, høyvakuumutstyr, 'elektris'ke kntakter fr rakettutstyr. Til plattering av rakett-spisser. Fremstilles ved, pparbeidelse av av:fall fra:kpperski:fer. Første' fremstilling,i 1928 ved Nddak :fra 660:;:kg nrsk mlybdensulfid. Resultat: 1 g rent rhenium. Frbindelser:Oksider,,sulfider, klrider g perrhenater. Uten teknisk anvendelse. Rhdi um, Rh Sm.p~1966,+ 30C ;,,' ',',' + ' ' 'Kp C. ~ :.../ Ledsager platina, sølvakt.ig meta.ll. Anvendelse: spesial~digler~, katalysatr,,beskyttelsesskikt på metall g speil (såkalt "Aufdampfenvri Schutzschichtert"') fr eks.,fr' å :heskytte sølvvárernithydrgensul:fid (H 'S), frsynes sølv-speil" reflektrer, lyskästerspeil, øye~ g ørespeil,, sølvkntakter, " ',4' skåler,analyt.vektsatser,, ' ',spinndyser, ad galvanisk vei med slik rhdium-lag, med en tykkelse av ml~g ~tii 10-. (såkalt"rhdirie'ring"). ' Frbinde'i's'er:Mange llh(ii~sal ter er lyse-røde (derav n~v~ ' nè,.t:::rhödn = rse), 'mens Rhdiumksid er grå-sva:rt.',..''.:;..." RutheniU:, Ru Sm.p.2250 C, ' Kp.3900 C, \ r ~ Meget hårdt, sølvglinsende metall fra platinagruppen. "N significant amunt f infrmatin is available n thet()~~~' city f' the 3 Platina metal,s: Ir, Rh" Ruii (hvilket"er en dårlig trøstii i) Anvendelse: I spinn-dyser fr kunstsilke (:Pt med 2tø Ru), keramiske farger.,?p~sialkatalysatr fr, hydrering avpyr:ldin, til piperidin). Fyllepennspisser.

15 Frbinr-el.s~,:::: Ved ei frbrenne Ruthenium i knallgass-flammen dannes rt~t~~l~_~n-t~tr~ i~-lu~l sm er flyktig (akkurat, Ö ", sm 'b'sm-i_-imtetrksú:i. Rutiiniuri smelter g frdamperi.i ei: ~ fysbueh. RuO '. sinej. t er ved + 25 C g frdamper. '+ Oppdaget i 1845 av den russiske kjemiker C.èlauB sm pkalte elementet etter Lille-Ru.ssland (Ruthenia)...yt? Z!!~,_.." ',_7T, Sm. p. 4 l 9, 4 C Kp.907 C,Aiiteitels,estemperatur ligger ved mlag 5000C. Frbrenné'r' til, i!dnkdksicl( sink-røyk" ). Løses av sur mat g drikke'v'årer. Viktig sprmetall (insu.lin:), ensymer m.m.) FrekinËfr '~S'dm i'tes t sammen med kadmium g bly. Kan frems tilles (ad elek-. If-'.:'-.,'... '!... '...' 'tx:lytïs:k vei) i en renhetsgrad av %. Sink kai~: ii~å ; 'de'st::tllgres. Denne prsess leverer prdukt (99.99% g mere). likeledes et meget r~nt..;(il": ' Anv~:hdelse: Meget stre mengder sink til "fr-sinking" av ;.' '. ;.-,. ~,:'...'.'. _ I'..': ;, ~. jerrivar'er: blikk, rør, tråd, 'takrenner, kar etc.. Sink- '..',, ' '. ~ i,,- -T i ' : påføring~n skjer enten ved"feuer-verzinken" (påt,~~~;g ~v.0 _. '_ '.. _'..~. ':....., ' ; ~.:'t' i~r j.1_ :0 -~,.h;l- : ; sítè'ttet~;'sink)eller elektrlyt:isk. Også' ii f'~s'prø'yt:ing" (Metal\lspri tzen) brukes 'fr dette föì'mål.' Disse,p:rò:~è'S:$èr tilsikter enlangvarîg,rustbeskyttelse. '(såkalt I'g~iiiànisert jern"'). Sinkstøv sm.hvedbestanddel av' sinkpignièiiterte ima1.ing.ér bl. a. sink-rike Inalinger g '''primere''. Sink i le- nysølv). Til såkalt kkillestøping gèrd.ßger, (messip.g g (legering med mere enn 50 % sink. Det finnes legéringer sm innehlder aluminium-magnesium-kbp~r. Til galvaniske elementer, lmmelykter, trykkeriplater~' i 1963 bl.g~lregnet, med, at hver bil i USA innehldt ihlag.40 kg"s:lnki::~" Flere' steder i f'aglitteraturen anty-desnr!si~k'innerl nær frémtfd vil bli mangelvare. (Sm erstatning er det bl.a. -tenktpå aluminium) - Frbindil~: S inkac e ta t ved farge trykk, f'lammeb e ~:kyt.,t:e.:~e-;-" i tekstiler, treknservering. Sinkammnkl~id t~lgal~anisering. - Sinkbra t. i k~~a:~ikk (fiussiil~ddel), fl;;~eb'es~yt-:,.. 0_':; '.'j": ' :..,:.. :. :.',;: '. : :',.;0 '1' telse, s iri-kksyd( hvit) sm 'fargepigment. Sinkfl ur~d.ve,d galva:n'isk'cèl~ktrlyse) s:i~kpåiegging. ", ',,,', '..., 'j'.,:, :,- :I)'êt ':tj:nnés en lang rekke sinksalter til industrielt bruk., Sinktetrksykrmat spiller av -aj:-,ti-.rus t-malinger, f"'te kalt fr skibsknstrll~sjnsmateriaie.,.. --l-.. 0;0 _ e 0:1 str rlle fr fremstilling fr,'f;sh'p";prime'rb". Brukt Det er krmat':kmpnenten

16 - 15 '- sm har gitt anledning til yrkeshygieniske diskusjner på "'grunn a.v' den varmespal tning sm nødve'ndigvis. m,å, finne sted ved sveising, brenning, flamme--skjæring på slike kn-' struksjnsdeler. Søl v, AR.,Sm. p C Kp.2212 C Sølv-hvi, tt metall., Frekmmer i min~re mengder sm metall (Kngsberg) g i bunnet frm ( sm sulfider) sammen med bly, kppet,'lantiïnri. Sølv utvinnes gså sm bi-pr'dukt ved bly- 'sinki-kpper-g gullutvinning. -Sølv kan legeres bla. med kpper, pa:lladium g gull. Sø;lvl. brnse ( 210-6% Ag, O"..l Cd,res,ten er kpper)' tilspésiidelektrder ved mtstandssveising.. Sølv har den beste lednings :., ".1. evne fr elektrisitet g varme (større :enn kpper) g har i visse' "nødsi tuasjne,r",(krig),:.., blitt brukt istedenfr kpper ved élektriske ppleggf' "" Sølvvarer (bruks-. 'pynte-gjenstarider innehld;er 830%'Jl'' s'øl v,--..'.. r Anvendelse: Til s~y:ker, mynter, t~iinamaigam (h~:i'~' edelmetall-legering / 60%:"70% Ag, 2Ö%-30%Pd, 1010 Cu,Zn,G~ e.i~/, - Sølvkar fòr ltndustrielt bruk. Sølv-ldd (sainen 'med Cd~Cu,Zn). I ~filektriiidus trien. Sølv-pla ttering/ tynne søl vblikk-pla ter valses direkte på stål (autklaver, kjøierør m.mr Sølv-batterie~':~l~~~b, Ag-Cd). Kndensatrer. O~sidasj~~~kataly- satrer" '..,,;.,.,.,. ':,'r.-,....,... FrbindèlSèt::: 'Kalii:-sølv 'Òyâriid til elektt'lytisk fr-, ix,, sølving,. Sølvbrmid,.,,.., "'"'' :' '. film; plcite~;' papir. prepciratér'. ' '. ï..., I!,.. :~.':,1:::.:' g -kló~ld"~ ftgrafiske prsesser; Til speiifremstilling~ Medisinske sølv- Tallium, TI. Sm. p. 303 C Kp.1457:! i c... ;! ~ ;.: ;... '" _'..., Et sj.eldent,metall, 'sm,lett reagerer medl'uft gd~kkès: med enksidhinne.,tall,iumsyiles hittil ikkë åha ':fått s.tørre" teknisk anvendelse,menbrukes i enkeltelegeringer. Finrles bl.a. i "slammet" i de,såkalte blykamre sm ble brukt ved,'d'en gamle:: s'vv:elsyrefrenistiiling (Blykammer-nietden) ~, ' Det hyttes bl;~'. ved fremstilling av bestemte typer av p- tiske!"glass'rt~:r'. ' : ~J :..