, ".rr'.; ~,' l~~~~~l~~~~l~~=~~~l g~~g=========================!m=~~i========. TUNGMETAL. ,..'. :Egensk~pe'r - bruks:område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ", ".rr'.; ~,' l~~~~~l~~~~l~~=~~~l g~~g=========================!m=~~i========. TUNGMETAL. ,..'. :Egensk~pe'r - bruks:område"

Transkript

1 ...,:.,, ".rr'.; ~,' l~~~~~l~~~~l~~=~~~l g~~g=========================!m=~~i========. '/913,.,'! TUNGMETAL,..'. :Egensk~pe'r - bruks:mråde Sjefskjemiker. Karl. Wül:rårt.. ø "..).: j'::'''; ': :,)....- (, "1'.,_,. : =============::========.==O~~== ===..============~==.= = '.....~...1..:. : '. ~.,. '.F.,

2 Tungmetaller, egenskaper - bruksmråde~, Smel te- g.kképunkter er tatt fra "Handhk f Chernistry and Physics" 51. utgave (The Cheniical Ruhber C.) Antimn, Sb. Sm.p. 6JOC Kp. lj80 C. Anvendelse: sammen med bly i legering "Hartblei " fr bktrykktyper. Sammen nied tinn sm "Britanniametall fr hushldningsgjenstander. Sm tilsetting ilagermetaller (tinn, antimn, bly, kpper). Sm svvelantimn (pentasulfid) ved gummi-vulkanisering. Sm rødfarge (Antinin sinnber) i maling. Til beising av tekstiler. I fyrstikksatser. Angis å bli brukt fr spesielle typer bly-akkumulatrer. Her er det beskrevet utvikling av "Stibin" (SbHJ); meget gi:ftig, 'Ved."verlading" av slike batterier. Arsen, As. Sm. p. 8L7 C' Kp.: sublimerer ved 6lJC uten å smelte. Frekmmer sm arsenhldige mineraler i en rekke" ertser g kan derfr påtreffes ved utvinning av diverse metaller f. eks. kpper, sink, nikkel, jern, antimn. Her samles ved ksidat~ve prsesser stre mengder arsenikk sm "HUttenrauch" eller "giftmel" Man m~ regne med å støte på arsen sm biprdukt ved en rekke metallurgiske prsessery Anvendelse: tilsettes til bly ved prduksjn av "Hagl" I kpper-tinnlegeringer sm nyttes sm "speilmetall". Rent arsen spiller en str rlle i "halvlederteknikken". Arsenfrbindelser har vært brukt i landbruk g gartnerier. Arsenikk (As20J) i glassprduksjn. Til tre-impregnering nyttes diverse kmplekse arsenfrbindelser. I eldre 'tider ble "Schweinfurter GrUn ("Wiener GrUn" ) en kpper-arsenfrbindelse nyttet bl. a.. til tapetfarging. Arsin AsHJ, en meget giftig gass utvikles av arsenhldige metaller i berøring med syrer, resp. av rene metaller med arsenhldige syrer. Arsin nyttes teknisk til pålegging av ar~ sen i ytterst tynne lag på "halvledere", såkalt "gas-dping". Prsessen krever maksimum av sikringstiltak. Organiske arsenfrbindelser: medikamenter (bi.a. Salvarsan),

3 - 2 - stridsgass (Difenylarsinklrid =Blaukreuz), Clark I g Clark!I samt Dibens dihydrarsazinklrid = Adam9i t). Andre rge arsenfrbind~lser (næ~ beslektet med stridsgasser ) har på japansk hld blitt brukt sm "antif'wling" bnnnn-maling fr skip.' Disse stffer er ik..e ønsket brukt ved. nrs~e.'" verfter I' m.m.,. - Ved. liavbrenning" av arsw:j:ldig '~ai1ng::~~ii det kunne utvikle seig meget farlige si tuasjner- Ai-~i~ - '(Å'SH3), ytterst giftig, dannes ved utvikling av hydrgen ved hjelp av arsenhldig metall, g syrer.' Ved -bruk av arsenhldige syrer g rent metall vil det likéledes dannes arsin. Bly, Pb Sm. p. 327 C Kp. l 744 C. Utvikler betydelige :,.,7,'.:: "11': mêngder "bly-damp" lenge før kkepunktet. Blyhldige mineraler ledsager bl. a. sølvertsene, slik at ~man ved sølvprduksjn kan få stre mengder bly sm avfallsprdukt. Anvendelse: Bestanddel aven del teknisk viktige legeringer f. eks. "type-metall" (s,e-: antimn). Til prduksjn :av, "hagl,",(se gså: arsen). Blyakkumulatrer, lddetini i.. Blybiikk "til b-e;kledning av industriell-kjemisk appa:ratü.r~ bly";r'0r; bl:y":blkker (avskjërni:.ng av radia:kti~e stråler), rør. Frbindelser: Blyk$id akkumulatrer. Blyfarg~r:b~ykrmat (bly-gult), blyantimnat (Neapel~gult), mønje (Pb304), blygl~tte (PDO), blyhvitt. Til glasur i keramikkprduksjn. Flintglass.. ' Blyarsenal; sm 'plantevernmiddel g 'i vindistrikter. (Visstnk na frbudt i Vest-Tyskland). er, Ce Sm.p~ 795 CKp Brennér enda bedre enn magnesium (Blitz) Meteriale fr "Cer-blandingsmetall",til katal~satrer, ~il "flintestein" (fyrtøy). Frbindelser: Ved fremstilling av gløde-strømper, ' smpölermiddel :-f'r glass i "Farge T V. - Ce-ksala t SOIi middel mt ;kvalme,brekninger (sjø-syke m.m.)

4 Gallium, Ga. Sm. p. - J S C. Kp. 240Jc Is tedenf,r,kvikksøl.y i kvartskemnòniet.ermila.tn. t:b~:ymmirèb!:--"-.::i -, sprinkl~r-anlegg, speilbelegg. la tmmiler. Germai;i um, Ge Sm~ p. 9JSC Kp. 28,J.OC, i:...; AJivetidelse: Sm Såkalt "halvleder",iikeretterdiim?er", tratisis'.hre':t: 'Tilsetting til alu~inium, 'tinn~ 'guii' (g~il-'ldd.ing). Frbindelser. G:ermaniumdiks:id" i,,lys..stffrør; (qgaå, i,am,gemetall) Ge92 ~ er giftig~. :.! \ Til den såkalte "Gas-dping" nyttes bl. a. germaniumydrid (German), GeH4-': D~tte er en prsess hvpr.hal:rledere t)åføres.' ;' I".'.' :.;:,i: '...,; et ytterst tyri't lag av Ge-metaii. GeH4, an.t~s,åy'ære',':ïie'g~t giftig. Dødelig kònsentrasjn angis 'til 1.50 ppm. "Grenseverni Il synes å l:tgga Yi?d 0.5, ppin - i PPni'; Gull. Au Sm.p. 106Jc K. p C,Legertnger, "spinn-dyser"fr kunstsilke~" ': ;Gtill,tråd",'..n--l'ikk 'P: plater.,,tannlegearbeide.'. : l,., " t:-. ':i:.r:. ' : l "Frbindelser: kretsêr'l: m.m.) Ftgrafiske pr'sessér. Haf'ni,um. Hf.. Elektrteknikk,,., Megê:t: 6gí~t'~'rt '~fa'nr'. h., ' " ~ "Ol'... _., '. galvanisk' frgylling i cyanidbad.::1,,,~ ; 0j ":.; :' l. -. \. '. i..., '. ( " 'trykte nv.rte't arbe:ldsi;rse'ss.,1, Sm~;p~:21509c: ',;,' Kp."'bä.. '5 4~d~;;'-::..:P,.,-'.;.... ':,.'. :.," ',,' :;,.. " r..' i :.. "._ ", 'at~in-'nìiler -'(k.j'eriiereakt~rer).'...radiindustri. i ' :.1.,..' Frbindelser: synes a; spiil:e,mind,re r;qlle,tek nisk,' Indium '1;:. ' Sm.p.156 C Kp loc Transistrer, tilsettingt~l,1elgermetall;er., ~ntakter, elektrni sk ut styr, tannieg;e;ri'p&",~r:,..:talv:,-i.e:d~r,(,lnn.i,um an;t i,nid g Ind~umar~~:i;id);, metallfïske :lf~tt~~ss~r". ~~m.. Iridium, Ir.', ;,'i. ~ (~.. Sm.p. 24i.OC...,.,~'..., Kp (4521! 100 C),,,:!-'f. FYl,~epe:nr~pi~ser (legering:!rid;iu..., Wlfram, t Mlybçle;n).., Injeksjnsnåler (70 cf platina., tani:ptp:teser"kntakter, :instrumentdeler, term-elementer, ekkldd. Frbindelser: prselensmaling ( Iridiumksid, ir20j) svart

5 - 4 - pigment, gså Iridium-kaliumklrid' blir brukt sm' prselensfarge. Jern, F~ Sm. Pi IS280c Kp. 32JSC.,(V~r4~enegjelder fr ~"~pektral~~ri~~ jern") HövE?#aIivertdelse sm"jern' ; fremfralt sm "ståi" dvs. legeringer med krm., mangan, nikkel, kblt, vanadin; titan, wlfram, nib sv.. Frbindelser: Teks til trykk, lyskpie~rírig m. m. SOIII-Tã-rger: fr eks. jernkrmat (bl.a. i keramikken, "Siderin gult"), jern-rø~~ (a~er), "jernksidfarger etc ~.'1.!", Kadmi um, Cd Sm. p. J2l c (JOJc) Kp.765 c. Frekmmer qfte sammen med sinkblende g galmei,(si;nkkarb-..' : ~, " nat). Utvinning:"skje,r ~elvis v.ed elektrlyse.(galyantekn:i). Nyttet til legeringer : fr eks. lagermetaller, til ldding av let.tmetaller, legering av bly, kadm;i:um g"t:inn" til k!1d-, ('0'.. :....:.. ';..,' Íniim-akkumulatrer (kad~ium i n~kkel, kadmium i, sølv), istedenfr sink eller tinn sm rustbeskyttende belegg. "Sll1gldding" " Sølvldding". Frbindelser: kadmiumcyanid til ka~ering" (galvaniske bad) av metall-varer. Kadmiumsulfid, (giil t); ~g -selenid (rødt) sm farger bl.a. i plast. Dessuten nyttes kadmiumsulfid til farging av glass (gjerne sammen med selen eller selenitter~en~'\riderei traiisi'~tói-e~, billed':frs~erker, :-' '" "~dektrísk øye" ~ Også: ti.i, gl~surer brukes kadiiiii~f~rb~n~eí-. ser fr eks. 'ksidet. Kådiiltiwl:framat til røiitge~skjerm g,,.;. Of : '.. flurescensfaì'ger. "KadmeÌ'te" gjenstán.der må ikke kmme i berøring med sure s'a:fter, :Inèltvare~e. 1. C h 1 t, C., c ',' ' Sm.p. '1490 C Kp C Ledsager nikkel i naturen ~ Viktig sprelement. Nyttes til legeringer bl. a. perman.ent,é magneter. Legeringer : Celsi t (C-Cr-W-Fe) - brukt,s,ludre:iestål. '''Stellit'''':C-legering,er med Ni-M-V-Ti g T~7',kmpp.enter). I elektrnisk utstyr, TV;:-~;nl,e9g.Is.k. bland,~ngskataiysatr:er~ Frbindelser: Farger,;(Kabl:tbl.ått" Rinmantis~grøht, "Smal te""" Kalium-kbl tsilikat. "Celestin" - Sm kbl.tnaftenat e _ l. i

6 - 5 - itlsikka::t'iver"" dvs. stffer sm påskynder den ksidative tørking av visse ljer m.m. samt til å katalysere plyrerisasjner hs frskjellige plyesterharpikser. En rekke kbl tksider til emaljeindustri, termistrer, elektrniske frmål. Oksidasjnskatalysatr fr karbnmhk~id,( exhaust). Kbl tglass - kbl tksalat i trykkerier g reprduksjnsteknikken. K()pper, Cu Sm.p. los) C", Kp C Livsviktig sprmetall. Kpper er et av de få metaller sm i helt ren tilstand (ikkelegert, ) ' spiller en viktig teknisk rlle. Ren-kpper, fremstilles elektrlytisk. Ve~ utvalsing av kpper ~r det en betydelig frdamping av " kpper Bm sideri igger sm et rødt belegg i angjeldende lkale';',;,," Kôppêrlegerihg'er: Alpakka, aiuninium-brnse, duralumin. l..1 :. MO).J.. '.- ;; knstantan, messing, nickelin, rtguss, nysølv, tmb~~.. KppGr~silumin (silicium, kpp~~ -' mangan: - alumini~) "- Kpperàmalgam (kpper-kvikksølv). '.. 1. ;,, r~,, Anvendels e: "-Elektrteknikk, bryggerier, des tiii-as j nsap,parate-r, rør, tråd, blikk (vegg'- g takbekledning, grafisk virksmhet m~ iil~ /: Frbindelser: In~~ktisider (Knppe~arsenat), prselensfarge (kpp~rbra t),~ kppercyanider til elektrlytisk ( galvanisk). ~?pperpalegging,,.... k~per-kalk-blandinger., (bl. a. BrdeauxbrUhe) s'm plantevern. (Sprøytes under trykk). Til tre-impregnering ( bl. a. maursurt kpper~ kpperfrmiat). Kppernaftenat til knservering av tre, tekstil; tilsettes malinger sm "fungicide". Sammeeffekttiisikte~ med et flertall andre kpperfrbindels er. :'0..1 I det hele, - t..a.tt, har. kpper-frbindels'erstr anvendelse fr imp rgnerring', :k0tls ervering;,'plan tevern. Kpperksider: K,pperksidul Cu20 Igul-rødtl i malin~, brennmaling, dreper alger.- I galvan6tekn:ikk, glass- g 'emaljefarger. "K.pperksid (CuO),. svart,' glabs, SOpl' Katalys-atr.' emalje,,:p'e'rselen;'

7 Krm? Cr Sm.p.1890 C Kp.2482 Frtrinnsvis tillegeringer. Eksempler: Krm-nikkel _ (80-20) I"Chrmel "AI. I kvalitetsståltyper. Rus tfri tt stål. "Chrman-typer" f., eks.chrman-syre:fast: krm - nikkel-fe. Chrman B:. i krm-nikkel..mangan ( ). "Chrman C": kromh.nïkél-jern-mangan ( ) sv. Slike krmlegeringer,er. bl. a. nyttet sm verktøy-stål. Det er f'té' 'meget krrsjnsfaste g harde, (kuler i kulelager), -krm kar'- bider. Frbindelser: Krm (ILL) salter, krmalun (KCr(S04)2. 12 H20) t=il garvi.rtg', i fargeri er, i kattun-trykk, til fargefiksering på tekstiler, ~ t~g~rifiske bad, fremstillirig av vanntette 'tøyer m;m. Krmat:er såkalte hexivalente:::-krmfrbindelser,( "seksverdig' krm"), salter av krmsyre (H2Cr04' resp.cr03). Tit gal~': vanisk krm-pålegging nyttes frtrinnsvis krmsyre, e;:e~~uei t.. '....' ': do.1 tilsatt sv'velsyre.prs'essen kan utvikle meget far,l~ge,';,; krmsyre-hldige aersier. Til ilkrmatis~ring' av aluminiumg leger;inger, nyttes, varme ppløsninger av krmater: +isda; " fr magnesium g legeringer salpetersyre krmatba:dl;:r; Krm~'yre nyttes gså i elektrisks batterier, fr gassrensemasser, til bleking av visse vkstypur m.m.. Krmeddiksyre (etter Fleming) til fiksering av mikrskpiske snitt, (blrnding av krmsyre/iseddfk/vann) ~ Krmater sm fargepigmenter: Blýkrmat,' sinkkrmat,kal.:,' siumkrmat. Grønne farger på basis av krmseskviksid (cr203): krmksidgr~nt( si~nbergrønt) ~, ; E~ yariant er krmksidhydrat-grønt: Guignet grønt, Mittulers-grønt sv. Krmseskviksid (cr20j) s~ ple~middel fr stål, sm farge fr emalje, glass, persel~n. Tilsett s plastartikler, br~~~~ lakk m.m. Mindr.e :,~engd,er krmater e,1.~er.. f,:tpmsal ter finnes, i erikel te, limty,pe;7 (!'Gj~kal te, "Krm-l;l,m" av glrteintypen) KvikkSíØl y Hg Sm. p. ",(, 38.;87 C Kp~, 356.5Sc,-- \. Ganske lett flyktig metall' 0\::

8 Anvendelse: Sm katde ved klralkalianlegg hvr det går meget stre mengder i prduksjnsprsessen. I kvikksølvdamplikeretteranlegg (pòtênsiell frgiftningsmment ved'repa-ra'- sjn g rengj~:i:lng av d:iss;e Clnlegg) '" : Ekstraksjn_' av sølv g, gull, fra ~delinetallhldi;ge.,sclndtyper. I, dag:frtrinnsvis skiftet utmadqyanidutlutning.,lenga brukt Ì:speilprduks j nen.l; Kv:i,.lcls ø l Y-vakuumpumper.,.: trykkmåler, må-nme t er, labratrie-api?arat~r. (Den på, sykehusene nyttedéu,vcln..slyke" er en ptens:l~i~tarekilde rr,pgr~nalet g frutsetter løpende kntr.ll ay"de,ansatt,e ':-,.:.Ti,llamalgam1,'/t,a'nnl,eger g tannteknikere. Radarutstyr, autmatiske strømbrytere,.,',: Apne kvikksølvmanmetre var ennå etter siste krig en kntaminasjnskilde fr luften i bryggerienes lagerkjéi.ìf:&í'ê:'::eó;r,,'.. ø,l:.,- Kvikks~lv fr, -ql tray:i.. l:e)t,tie ' ;lan;jier,.,,' l"! "" "c i : ', t j! '..f.':;~.;... r:'., ; ~):.:',.i '-'.: '..'~"f andr:e,m~,,ta.i)_er. -,Kvikksølv:ar;f.1ßnat b;ru,es, ved ibuhn..~?-.t.:i-g,;.:lj, (utv.e:ncjilš):på -- '..",~,,b~te;r..,..", "1;"" ";'.; il',(. U.J id J 1,;;;. :: ',. ~. -,'...;'..,"':-.; '",' ~ ;_ I':,..- '. f. :~-;..'... -(l C.';.1...~.: (tr '; : ~ ;!..~';.,..~;..-'l-.:._...'...;-~.':..;.~...~-..,,..-.,...~. '._, 'R ~_~~ " Organiske kvikksølvfrbindelser "brukes",~-ìn-. :rung?:~i~a~t i,c,s,pni. l',.,l...,..,..: :.... ~ f ~. ~. -: _ ",.:.0.:.:~ -. anti'':sliiiidler, i påpirin~ust.:i?-en m.m. j ~ _. U~~/.: --r r '.;:.~.L.., L.'.-. ~ _. n ;:'.f,. ~: L i:\: ;: Veci ~~y,~i s:lp.&" brenning m~m;." :v;lj;j,~~il~,.kyikksø~l.;vfrb:i.;ndelser. _.... -,,'. l!'p?dl,t(~~: un~~r, rrig~øring C3,y,m~ tall- isk kvi-:ksølv.i;,; " "'l' Sm.~. 920 C T",,:,':f,i ", 0"1,,, Kp ~dj.469 C.' ~ ". ~ :~- ~ ~ ;~ _:....',. ',r, ',;,.. :.~~.~:!!.:~: :?:f:..... Bare freiniï3,t'iu:t) i' i3ii:å mengde:h"'kári.. ' :. le'gerès: _ rrfea"./ ~.' aluiiniunl r ~:: ~.. r i 'g' :: platina. Anvendelse: Så vidt man kan f()z.siå 'er :lanthaïimetaìi hi ttil, -lkk,~.,prxikt,i teknikken~.~,i,.. j,,.'.'.'.,.'.. _...',,';':-.l :' Frbin~ i~:~'r-'::'d~t:~i:kt' glødet ianthanksid, L~~'0cJ' ~an nyttes til å tágé"glødedigler~ ", i :. \.~. '. : ~ :,. -, r,,:';t' :.: ,,~.. Mangàn: Mil" :r"'i~:'.~ :~.!. :i.~ J,: Sm. p. î 24'4 Ç,';'~' ; 3:~' C'. Kp. 2097ÒC, Livsviktig spr-metall fr planter g dyr. Brukes; (:trtri ;;:ViS sm "Ferr-iiatigànll~òg"sp:iegei--Eisen Il )ved desksidasjn av(jern'g stål, g"s~ri'"i;dílsett:ing til ikke-le-, gerte verktøy-stål-typer. Det finnes krrsjnsfaste aluminium-manganlege~i~g,er med 1%;2%,~angan, Og magnesium-manganlegeringer. "Manganin" består av 8~-:849b Cu, 12%-15% Mn, 2%-4% Ni. l ~.

9 - 8 - än såkalt mtstandslegering~ Mangartlegeringer spiller tekqisk,en str rlle, mens selve metallet har li ten direkte anvendelse. FrbindelsEl;.Mangandiksid (Mnü2)= Brunstein. I tørrbatterier, i glassprduksjn ("Glasmacherseife"), sammen med jernksi4;,i glasur til brunt stentøy, tegl, glaserte leirevareir.s,01l ti,lsetting fr fernisser g sm "sikkativ". FiR n;~s i, :t;yrátikkenes "hde", i :fyrverkeri. Sm katalysatr. Bes tanddel i sveiseelektrder. - "Mangansvart " = fargepû,lv-er' m l-n02, Si02,.s % Fe20J (jernksid), gså kal't "SemeI'tsvart". Mangansilikat :t:r~~.~~ialg!.?j?~ g glasurer. Manganvialett (mineralvilett) på basis av ma~~ah:fos:fat" - Enkel te mangansalter brukes i fargeriene, t øy trykk, prselensfabrikasjn,,, ', ", 'c " "I' tre-beis, plantevern. - Mangannaftanat sm sikkativ." Mangankrma t sm brun farge fr prs e,l en.:sm,ä:i ing, :gsi3,d,;tii l, '~., r.. ':._: i.., :. L ~ '. ':',; i vannfargèr" 'Tîl bleking av papir g ~ell:l;l,selà.ri~.efales'",. i.. : ; :-. J "ï,~ kaliumpertnaiiganat. Brunfarging av trevirke. I :ftgrafien. Papi:i',:' kl~í".1'. Sl;UIl er tilsølt med permangana tløsning hrun- ' farges'~ STike stffer er nkså lettantennelige på grunn av mangan(iiksitiinnhld~t. ' ; " Mlybden, M., ' Sinp.26iO C Kp.55600C E,~:ppas største mlybden:trekmst er Knaben-grubene, Nrge Meget tungtsmel tende metall.",bilgisk viktig sprmetall. Anvend~lse: Tråd, blikk, rør m.m. Legeres lett med mange metaï1~r fr eks. aiuminium, bly, jern, nikkel, mangan~ krm, wlfram. Størsteparten av mlybdenprduksjnengår 'til' stål': r industrien sm ferrmlybden. I glødelampeindustrien, raditeknikk, spesialstål fr magneter, akslinger, u;r :jær, :.~.;.~,~:.;~~'...: ' : '..'! ";.'. ul... hurtig.dreiestål, gassturbine:i, raketter samt høy... ò c'..1' '-,j "...~ ;1... temperatur-.,... l.", "..' _ '.' " ver~t~y. ~lybden sm katalys~tr i rganiske synteser.. Frbindelser: MlybdenStil:fiid( MdS2);' et,~:tt!t't,..:,p~løtt pulver nyttes sm tørt mtfsmøremiddel eller i,~i.mbinasjnlle"drsør:- ljer. Mlybdentriksid dannes ved ppheting av mlybdenmetall,1ter:,60qoc, 'ved "temperaturervè:r 'går MOOj 'ver" i gassfrm ved å subli'rnere.-"'mlybdertrødt" innehldèr bl. ä. blymlybda t blysulfat g blykrmat. Brukt i farger, sm

10 - 9 - trykk~rifarger" g i plastprdukter ( i knkurranse med kadmiumrødt (kadmiumselenid). M03 sm spesialkatalysatr i petrkjemien. Mlybdensilicid til gassturbiner, frbrenningskamre, brenn.. g sintervner, 'støpèriförmer fr høyeste' temijera turer. Nikkel, Ni Sii;p.14530C,, Kp.2732 C Den største eurpeiske prdus,en,t av,' nik:el er Falcnbridge Nikkelver:kA/S,-1 Kristiansand S, sm arbeider med kanadis,k råmateriale, den såkalte "matte". "Matte" innehlder nikkel, kbl t, kpper, jern,' en del platinametaller samt selen g tellur.,..'... Anvendelse: Mes~eparten av,nikkelprduksjnen går til l ~, ).. \.. frems tilling av, k~ali tets-ståi typer (nikkels tål, rus tfri t,t. /.. /.'.: : ". fi) ~....'.. ' :. " s tål fr e'ks. -V2A).' Mindr ~,.meng~er brukes til frems tilling av mynt, kkekar~ kjøkkenredskap, enten i ren nikkel eller, legeringer. D,erti~, kmmer prctuks j On ~v nikkel-akkumula t,- x),,",,', ~1iûrl med alkalisk elektrly:ttvæske. Det finnes, et. meget rer ( fr eks. Ni:"Fe, altså jern-nikkel akkumuia.tre'r g Ni-O strt antall teknisk nyttete nikkel-legeringer..)jpnell;metall, nysølv, nicrrs, nickelin, incnel, illium, chrmel, cinset, duriment, hastelly, chlrimet, cupr-nikkel (70-30),knstantan, cntracid. Dette er bare' et li t f utvalg.--"'blarr anv.ennelse,smråde nevnes skipsbygging, flymtrer; gassturbinerj' j~rtm.askiner1' panserplater, ventiler g pumper, be-' hlder f~ lagring av flytende metan m.m. Kjøleledni~ger~ :' ~ " r,!!., "_. - '~. ". Til katal!~is,k fetthydrering nyttes både fint-frdel t nikkel (på en b~r,e-masse) såkalt fetther?-ning /matfett, teknlsk fett.. Nikkel angis å frekmme reia ti vt sjeldent. Det angis at det står nkså langt,nede på "hyppighets-listen", fr metaller sm finnes i de øverst~16 km av jrdskrpen. (På' 22. -plass). Samtidig er frbruket enrmt Frbindelser:. Stre frnikling., Fargepigmenter: : mengder nikkelcyanid til galya~lsk Nikkelgul t (glødetnikkelfsfa t" viktig pigment fr fasadepuss, tilsetting til PVC-plast. Ni.c.kelgrønt(nikkelksid):fQr keramikk.. ' Nikkeltitangult. ' '~.',.....! : x) så kal t "Sl-celler" på utsidên av sateli ttene, ca på utsiden aven satelitt. Telestàr-satelitter.

11 -. i - (' 'P' 'l S' l ':l " \ ~'j J.,- _', i ','", O~" 0.,';8 J_C er j NivJcelfrmia t til etthydrering. NikkeJ_l1.:::trc;tutgangsma t,eriale til brunekeramik.kf'arger ~ N:ik.\:1:~;,et?'akarbnY'l (Ni(CO)4)' Smp.- 2SC,Kp.+4Ja,c MeGet fiyktig, spaltes lett i varmen. Utvikles under frem- :;til1.ing av nikkel etter"hnd-metden" i Canada. Meget gi:ftig., Også brukt til frnikling av mstaller, glass, nylnfibrð., Dessuten sm, katalysatr ved rganiske. synteser. Nib, Nb :,!ï~~:~ ;"~~;.~.'..--_m Sm. p Ç :! 100C Kp.4227 c,. T'fâ:hgl-åthérikansk litteratur gså kalt Clumbium, Cb.. j. M~taiiet 0khd~ ~~eises g valses, angripes av smeltet alkali. Uløsel:Ig,i iùmgevi,tnn (HNU3-HCl), men løseii~ i fi~s~;~e., Kan le'ge'res'itédstc!l,f.r eks. innehlder en amerik~nsk 'meget k~~~ijrisf~st stål ( S~12-C~-stål) ved siden av jern 0;':10. 22% Cr, 12% Ni, 1.2S%-2:.S%Mn,O.756 Si (silisi~),0.07% C (kull) g inntil l% Nb. Brukt til jetmaskiner,"~~~sturbiner. Den tekniske anvendelse av nib startet under siste \ L :... - /0.,.,.~ :...f.. verdenskrig ved tiisetting av Nb til 'kr~m-~ikkel~ieg~tt~ger : ',.. :, :.' '., ' ',, r", ' r", " fr å øke krrsjns- g temperaturm~tanden' i mrådet ~' 8000C. Brukes gså i hård"'nì~:t;~llprqduksjon. x), Ni~;b~.. ',,'.1... " ' : ' :,,' i. i ~-,..: karbider. Nib-wlfrani-termelemeriter" tilla ter tempera tur- iiiâlinger ved 2000 C. De fra siste verdenskrig kj;ente raketter VI' gv '2 innehldt bl. a. Nb s'm ble levert,fra de nrske Nibgruvêne. (Søve i Telemark). Brukt i elektrlytiske likeret;tereògi kndensatrer. Ni'b sm' ennå i 20-årene., var enuìiì'ari'tet" sm l:ikevel måtte "pugges" til eksamen, er ida\g h''1:ttt et av de mest etterspurte metaller. Så sent sm i 194'6/sïes i "Kjemi'av Håkn Fld" (p.272) "... men har :freløpig li ten teknisk anvendelse". 'i.' :.:..j " i'!. - '.! ; F2~binQ~lser:, Det er beskrevet en rekke Nib-ksygen-frbin-.,,,.; l ~. l, J L deiser sm 1:;:jemisk sett har syrekarakter. Disse danner, et flertall av kmpleks er, såkalte "niba ter" med lut. Nib '. :'; (.. dâiniér en rekke halgen (klr, flur) -f~bindfüser~-- Li tt'e:'' ' x) raiu~én tyder ikke på a t nibfrbindelser har teknisk anvendels~ ( Il än så 'iängéi " )' smi!:~...' r l. f,,.l:.:.:;.:...~ Sm. p C Kp. SOOOC Regnes sammen med iridium g platina til de tunge platinametaller. Navnet betyr Il lukt" ( fra gresk Il sme" ). Metallet l-å~~i.~~~llt~jsjæ:re-m~t~i-l, n17rm~t3t: d~a~?-p::tnarçle.,_t:ingnet~l;ir-dh"rddêd::'~ :t~. eks :-~~i tám", ttintal; ti tãn';inô'1)tden - karòid ',

12 - Il - ksiderer lett til det meget giftige smiumtetrksid, Os04' en væske(sm.p.400c, Kp.IOOOC) med klraktig, sterkt irri terende lukt. Danner giftige karbnyler med CO. Osmiumetall har tidligere vært brukt i glødelamper, nå nyttes wlfram. Navnet "Osram" minner m dette frhld. Pl a- tina-smiumlegeringerfr høytbelastete elektriske kntakter. I legeringer med Iridium g Rhdium til fyllepennspisser. Frbindelser: Osmiumtetrksid, Os04 i mikrskpi til sverting gv::.,prepara ter.. (Osm:iumsyre = Osmiumtetrksid)., 'Ved elektrmikrskpi til kntrastgiving av lipidrike partier, til "brunering" av kpper. Oksidasjnsmiddel i labratrier.. Osmiumtetrksid dannes allerede ved den lille g krtvarige varme., påvirkning sm k,reves f,r å ldde smium på fyllepennspi$sen, eller ved å ldde smium på platina. - Ved løsning avpla~ tinametaller i :kngevann er det iakttatt smium'~påvirkninge~ sm skylde~i de:t "aersl" (spray) sm kan utvikle seg under' denne.,pr søss:. (Se: Patty, Industrial Hygiene and Txiclgy, Vl. IIp,'1i-JP/3l )..,'(i';,' Palladium",,Pd ' Smp. L552 C Kp C Røt'er til cie såkalte platinametaller, sies ikke å ha de fr _~:pi,umgplatina så karakte:ris.tis;ke, sterktirri tative effekt,~f vd,s. ;:,vis åndedret.t,s()rgan:ene m.m..' MetalJet, prukes til spinn~ø,yser: (legering av Ag-Pd1), g kntak;,'ter.",.til fyllepennspisser"en,;l,egering av Ag,Au g PdM Rent palladium ( sm "svamp") "t:il hydrevinger (katalysatr):' de lvi s, fiks er t på en s åka It "bære'!mas se J,'. 'Ennvidere i tannteknikken, terme;lementer g i khlingssystemer fr elektriske presisjnsapparater f. eks. datamaskiner med sine "trykte kretser". Den siste anvendelse er et, typisk eksempel på hvrdan et tidligere li te nyttet (g sjeldent) tungme~all plutselig kan bli, gjenstanci fr str etterspørsel g dermed fr muiigh~ten av eventuelle, ekspsisjnsgivende arbeidsplasser: Frbindelser: Palladiumklrid (Pd~12) til påvisning av karbnmnksid (CO) resp.bygass, exhaust. Metden kan ikke 'u't-en videre anbefales : Den er beheftet med alv.rlige feil. Til hårfarging, ( :),,til.gal vanisk Pd-pålegging av urverksdeler, i ftgraf'i."

13 PlniUi.. 'P. " Sm. p. 25,4 c Kp;. 269?C Radiaktivt element, sølvhvitt, lys~f i mørket medlysr_:-: blått lys. Faller i Nrge under kntrllbestemmelsene fr Statens Ins titutt fr S~rålehygiene, Mntebell. Selve elementet kan nå fremstilles i litt større mengder. Minn6rrent kjemisk' på tellur g bismut. '.0,", Freløpig ingen direkte teknisk anvendelsê" av: plnium g,, plrrlumsal ter. Oppda:get av Madame Curie g ppkal t ette:r hennes hjemland p 'li.ê:h:. Platina, p:t Sm.p c Kp.3827 :! pc " platina ;lrekmm~r sm metall, legert sammen med _. andre platinametåiler. "Ruthenium, Rhdium, OsmiUm,' Iri.dÙ.ÌÌi g utvinnes ved en meget mstendelig vaské- g syreprsess. Det t. ~,...J.~..' _... ; utvi'iriés gså sm "biprdukt" vedriikkeì- g kpp.erpvduksjn ("Falcnbridge" fremstiller bl. a. platinà-metáller sm biprdukt). Anvendes på labra triemrådet:,,~kål,er, digler, tråd, elektrder, p~t.tinablikk m.m. Dertil kmme,r elektriske kntakter, tenii-plugger fr spesielle bïlmótrer, spinn-dyser, -fylle-. " -j' :1. ~,..:....'..'. ". r.. penn-spisser. Katalysatrer fr' rge synteser. Tánntek nikken, 'bruker frh'6ldsvis megetpla tinametall. Enkelte..! industriprsesser 'er nø'dt til å b'rûkeplatinae:lektrder.' Det finn'es en rekke spesiàllegeritigei' '- til smykker; juveler': arbeide m.m. Til pyrmetr'e ='t~mpè'råturmålere. -, De't såkalte "Ur-Meter" altså prt,typen fr meter-enheten (i Paris) g "Ur-Kil" er Ta;g:et av 90 % Pt g lo % Ir. Frbindelser: Sal ter av heksaklrp:,a:tinasyre/, H2PtC16 )~H20' Brukes til frberedende behandling V,éq galvanisk platinering, til platina-speil, pålegging av platina på glass g prselen,.. ; f.~ fiks ering av mikrskpiske preparà t er., ; Radi ri, Ra "SmI).700 Kp Sterkt rac;tivt, sølvhvitt metall.,. f ;~;.;-~ -.; :..,:.~.' Anvencielse ikjernékjemien, ved bilgiske frsøk.l~ -Ty:;;...' '. I ''-'. :';).: l.; 'O : c ;. '1" i ; _' :: sende urskiver, kmpasser m.m. Frbindelser: Kjemisk ligne~ '!r~dilin meg~t på barium. Det

14 finnes en rekke radiumfrbindelser sm alle er radiaktive. Kntrll: Statens :insti tut:t fr Strålehygiene. Radium-kn taminas j Qn kan bl. a. påvises ved ul travilett,lys. llhenium, Rh Sm. p C Kp.5627 C Meget hårdt metall, ligner på platina. Kan legeres. Anvendelse: Fyllepennspis s er, termelementer (legering av Rhdium/Rhenium) tïlmålinger pp til C. Kan pålegges ptiske speil: Ka talysa trer, elektrder, til galvanisk påføring av rh~niumpålegg på smykker, til' medisinske instrumenter, høyvakuumutstyr, 'elektris'ke kntakter fr rakettutstyr. Til plattering av rakett-spisser. Fremstilles ved, pparbeidelse av av:fall fra:kpperski:fer. Første' fremstilling,i 1928 ved Nddak :fra 660:;:kg nrsk mlybdensulfid. Resultat: 1 g rent rhenium. Frbindelser:Oksider,,sulfider, klrider g perrhenater. Uten teknisk anvendelse. Rhdi um, Rh Sm.p~1966,+ 30C ;,,' ',',' + ' ' 'Kp C. ~ :.../ Ledsager platina, sølvakt.ig meta.ll. Anvendelse: spesial~digler~, katalysatr,,beskyttelsesskikt på metall g speil (såkalt "Aufdampfenvri Schutzschichtert"') fr eks.,fr' å :heskytte sølvvárernithydrgensul:fid (H 'S), frsynes sølv-speil" reflektrer, lyskästerspeil, øye~ g ørespeil,, sølvkntakter, " ',4' skåler,analyt.vektsatser,, ' ',spinndyser, ad galvanisk vei med slik rhdium-lag, med en tykkelse av ml~g ~tii 10-. (såkalt"rhdirie'ring"). ' Frbinde'i's'er:Mange llh(ii~sal ter er lyse-røde (derav n~v~ ' nè,.t:::rhödn = rse), 'mens Rhdiumksid er grå-sva:rt.',..''.:;..." RutheniU:, Ru Sm.p.2250 C, ' Kp.3900 C, \ r ~ Meget hårdt, sølvglinsende metall fra platinagruppen. "N significant amunt f infrmatin is available n thet()~~~' city f' the 3 Platina metal,s: Ir, Rh" Ruii (hvilket"er en dårlig trøstii i) Anvendelse: I spinn-dyser fr kunstsilke (:Pt med 2tø Ru), keramiske farger.,?p~sialkatalysatr fr, hydrering avpyr:ldin, til piperidin). Fyllepennspisser.

15 Frbinr-el.s~,:::: Ved ei frbrenne Ruthenium i knallgass-flammen dannes rt~t~~l~_~n-t~tr~ i~-lu~l sm er flyktig (akkurat, Ö ", sm 'b'sm-i_-imtetrksú:i. Rutiiniuri smelter g frdamperi.i ei: ~ fysbueh. RuO '. sinej. t er ved + 25 C g frdamper. '+ Oppdaget i 1845 av den russiske kjemiker C.èlauB sm pkalte elementet etter Lille-Ru.ssland (Ruthenia)...yt? Z!!~,_.." ',_7T, Sm. p. 4 l 9, 4 C Kp.907 C,Aiiteitels,estemperatur ligger ved mlag 5000C. Frbrenné'r' til, i!dnkdksicl( sink-røyk" ). Løses av sur mat g drikke'v'årer. Viktig sprmetall (insu.lin:), ensymer m.m.) FrekinËfr '~S'dm i'tes t sammen med kadmium g bly. Kan frems tilles (ad elek-. If-'.:'-.,'... '!... '...' 'tx:lytïs:k vei) i en renhetsgrad av %. Sink kai~: ii~å ; 'de'st::tllgres. Denne prsess leverer prdukt (99.99% g mere). likeledes et meget r~nt..;(il": ' Anv~:hdelse: Meget stre mengder sink til "fr-sinking" av ;.' '. ;.-,. ~,:'...'.'. _ I'..': ;, ~. jerrivar'er: blikk, rør, tråd, 'takrenner, kar etc.. Sink- '..',, ' '. ~ i,,- -T i ' : påføring~n skjer enten ved"feuer-verzinken" (påt,~~~;g ~v.0 _. '_ '.. _'..~. ':....., ' ; ~.:'t' i~r j.1_ :0 -~,.h;l- : ; sítè'ttet~;'sink)eller elektrlyt:isk. Også' ii f'~s'prø'yt:ing" (Metal\lspri tzen) brukes 'fr dette föì'mål.' Disse,p:rò:~è'S:$èr tilsikter enlangvarîg,rustbeskyttelse. '(såkalt I'g~iiiànisert jern"'). Sinkstøv sm.hvedbestanddel av' sinkpignièiiterte ima1.ing.ér bl. a. sink-rike Inalinger g '''primere''. Sink i le- nysølv). Til såkalt kkillestøping gèrd.ßger, (messip.g g (legering med mere enn 50 % sink. Det finnes legéringer sm innehlder aluminium-magnesium-kbp~r. Til galvaniske elementer, lmmelykter, trykkeriplater~' i 1963 bl.g~lregnet, med, at hver bil i USA innehldt ihlag.40 kg"s:lnki::~" Flere' steder i f'aglitteraturen anty-desnr!si~k'innerl nær frémtfd vil bli mangelvare. (Sm erstatning er det bl.a. -tenktpå aluminium) - Frbindil~: S inkac e ta t ved farge trykk, f'lammeb e ~:kyt.,t:e.:~e-;-" i tekstiler, treknservering. Sinkammnkl~id t~lgal~anisering. - Sinkbra t. i k~~a:~ikk (fiussiil~ddel), fl;;~eb'es~yt-:,.. 0_':; '.'j": ' :..,:.. :. :.',;: '. : :',.;0 '1' telse, s iri-kksyd( hvit) sm 'fargepigment. Sinkfl ur~d.ve,d galva:n'isk'cèl~ktrlyse) s:i~kpåiegging. ", ',,,', '..., 'j'.,:, :,- :I)'êt ':tj:nnés en lang rekke sinksalter til industrielt bruk., Sinktetrksykrmat spiller av -aj:-,ti-.rus t-malinger, f"'te kalt fr skibsknstrll~sjnsmateriaie.,.. --l-.. 0;0 _ e 0:1 str rlle fr fremstilling fr,'f;sh'p";prime'rb". Brukt Det er krmat':kmpnenten

16 - 15 '- sm har gitt anledning til yrkeshygieniske diskusjner på "'grunn a.v' den varmespal tning sm nødve'ndigvis. m,å, finne sted ved sveising, brenning, flamme--skjæring på slike kn-' struksjnsdeler. Søl v, AR.,Sm. p C Kp.2212 C Sølv-hvi, tt metall., Frekmmer i min~re mengder sm metall (Kngsberg) g i bunnet frm ( sm sulfider) sammen med bly, kppet,'lantiïnri. Sølv utvinnes gså sm bi-pr'dukt ved bly- 'sinki-kpper-g gullutvinning. -Sølv kan legeres bla. med kpper, pa:lladium g gull. Sø;lvl. brnse ( 210-6% Ag, O"..l Cd,res,ten er kpper)' tilspésiidelektrder ved mtstandssveising.. Sølv har den beste lednings :., ".1. evne fr elektrisitet g varme (større :enn kpper) g har i visse' "nødsi tuasjne,r",(krig),:.., blitt brukt istedenfr kpper ved élektriske ppleggf' "" Sølvvarer (bruks-. 'pynte-gjenstarider innehld;er 830%'Jl'' s'øl v,--..'.. r Anvendelse: Til s~y:ker, mynter, t~iinamaigam (h~:i'~' edelmetall-legering / 60%:"70% Ag, 2Ö%-30%Pd, 1010 Cu,Zn,G~ e.i~/, - Sølvkar fòr ltndustrielt bruk. Sølv-ldd (sainen 'med Cd~Cu,Zn). I ~filektriiidus trien. Sølv-pla ttering/ tynne søl vblikk-pla ter valses direkte på stål (autklaver, kjøierør m.mr Sølv-batterie~':~l~~~b, Ag-Cd). Kndensatrer. O~sidasj~~~kataly- satrer" '..,,;.,.,.,. ':,'r.-,....,... FrbindèlSèt::: 'Kalii:-sølv 'Òyâriid til elektt'lytisk fr-, ix,, sølving,. Sølvbrmid,.,,.., "'"'' :' '. film; plcite~;' papir. prepciratér'. ' '. ï..., I!,.. :~.':,1:::.:' g -kló~ld"~ ftgrafiske prsesser; Til speiifremstilling~ Medisinske sølv- Tallium, TI. Sm. p. 303 C Kp.1457:! i c... ;! ~ ;.: ;... '" _'..., Et sj.eldent,metall, 'sm,lett reagerer medl'uft gd~kkès: med enksidhinne.,tall,iumsyiles hittil ikkë åha ':fått s.tørre" teknisk anvendelse,menbrukes i enkeltelegeringer. Finrles bl.a. i "slammet" i de,såkalte blykamre sm ble brukt ved,'d'en gamle:: s'vv:elsyrefrenistiiling (Blykammer-nietden) ~, ' Det hyttes bl;~'. ved fremstilling av bestemte typer av p- tiske!"glass'rt~:r'. ' : ~J :..

17 Anvendelse: Tallium-amalgam fr spesielle "kulde-termmetrell (frys er ved - 580C). Lagermetaller av bly tilsatt mindre mengder TI. Frbi:ndelser: Tidligere brukt fr å fjerne skj emmende hårveks t. Ikke mere tillatt på grunn av talliumfrbindelsenes s tre gifti~liet., Talliumsulfa t-hldige prdpf,ter;,~ar vært nyttet sm rttegift, mt mus etc. Salget er ikke tillatt mere i Nrge, men "restbe~ldninger" synes ennå å finn~~ hist lig1~get sm dessverre ikke er tilintetgjrt. Talliumsulfat har gså vært brukt til llbeising"av såk+,n. Tan ta.l.. Ta Sm.p.2996 c. Kp.5425! 100C Hård, èéig, elastisk ~e~all. ~~n ~al~es g smies. Meget mtstuhdsdyktit( in~' syfer (un~tatt flussyre) ~ Til kirurgisk utstyr: kanyler, nåler, kan delvis erstatte platina. Glødetråd fr lys-pærer,nå~skiftet ut med wlfram. filament fr radarrør, belegg på gitter, Økende bruk i.'...!\...:. i. ander i frsterkerrør" i fyll~pen~-spisser, i spinndyser fr kunstsilke, tillabratrieutstyr: skål, båter m.m. T~n~legeb~rr, katder i røntgenrør, beskyttelsesbelegg fr behldere, tantallikerettere. TantalpIatter i plastisk kirurgi. Frbindelser: Tantalpentksid (tantalsyre ) fr ptisk spesialg~i:~s, "~yntese-ka talysa tr. Tantalpentaklrid. sm "kl rert~gsm:l44e l" i rg. syn t e s er. :.~,.:' :.)..l. l_..i:, :- :l -r...~','; '..'-,.._ '- O - O ':...'-~r.j.l j-:.i Technetium,.Tc Sm.p.2l50 C ".~ '. : ' Kp.5030 C Tidligere Masurium. Kunstig ("teckns") frems,til t,element. Ligner en del på Rhenium. Ingen teknisk anvendelse. T~iIur~ Snì.p C'.. Kp Tellur-dampene har gyllen-gul farge. Anvendelse: i kpper- g blylegeringer C ; JO.l.,. Enkel te teiiti~frbindelser nyttes i kera~ikk, ftgr~,medisin.

18 Th22~l,~lP:~_f~'?T Li~ih Sm.p.,,,.,j 17000C, Kp. f..j 40000c Oppdagat' i 1827 av'bsrzelius i et nd~sk mineral. Platina- lignende i sin glans, relativt bløtt metaii. Hører til Ak t, iri j_ ei,- r- 1:1(e il,, f':.0.2:\y..l.~r~:j;;ê.,g!: Magnesium-Tr-legerin ;er. I reak-';rer. Sm igge:1,'i.~~gstilsetting :fr varme/ gløda-triåd i el.,!vner. I kj er~a~eaktrer. J.,l.!... Ganske vesentlig E,r Trdiksyd-anvendeJ.se sm mat.~l.iale fr ildfaste digler sv. ennvidere,:fr gass-.. '.0!,'.. gløde-belysning (Auer), røntgenl~ntrast. Th02 smelter ved 20500C. ':.r. Thulium "Sm. p. IS4 SC : ì ' ~..,. : '.. I.. Thulium hører til Lantanid-rekken. Cleve i :(Stckhlm). anvendelse hitti:l. ::(:;i Kp C Islert av prf.p.t. Så' vidt bekjent ing:en t'eknisk..1.!: ~,; Sn :Sm'. p., 23'1. ' 880C 'Kp.22600c, ::'1 :.0 ~.i. Anvendelse: Til.frtinning,(:i-rr-t,il 50 % av prduksjn~ll)'f' ".' ' )'.i.,' I.., tinnredskaj?er, " i legeringer t 'I' Br,nse f, Bri tanniametall" ;i~germetall, 'type-~~tall" ldde,t,l,~n,..', p;,ed betydelige mt iigqer, bly)..,,.'.':". _..., '.,..J, ';'., Tinn til hermetikkbkser 0.1. må...~ i' ;.,.. i.',. være fri, fr skad~liga: i.ang- der bly. Det samme gj elder fr "frtinning" av behlder, ' ' til drikkevann.l. Frbindelser: Tinnsalter (klr::?-~ :,cg~etat), i, teks,tilin(l,iistrien til "beising" resp. farging rqr: u:ll. Til reversering /:,, ~~:Tr(~'-,' av silke, plyamidfiber. l. I labratriene nyttes tinn-iiklrid til reduksjner. Både tinn-ii-klrid g tinn-ivpå.;'gr-1.i:~av: syreavspàttip:&, :,t klrid er ste:ikt etsende ( van- lig miljø)'~. ;'1: Uran, U Sm.p.1132 C ; i i': P_ (J.. '.., ;. r/i_.~: '.:' Radiòaktivt. Kp.38l8 C Sølvhvitt 9 bløtt metall. Anvendelse: A tmenergi-anle-gg.: i.", ',...: :"" ~.'0, ~.. ' Frbindelser: Uranylnltrat' tii:rötgraf'iske frmål, lyskpie,ri ng:.q;-;.,i.uranylace.t,at,sm kntrast-middel ved elektrnmikròskpi av planteceller. :.1 t

19 Vanadium, Vd : Sm.p. l890~ic?c 'Kp.' JOOOC Ligner på stål. Lett legerbart med jern, nikkel, kblt, ~p~ f':~'..:,. :',.... ~. j. :, per, aluminium, tinn, platina.a.,livsvikliig spreleinent fot,,:fß.ts,kjellige mycelarter; alger, sjødyr~ Anvendelse: Sm ferr-vanadin, tilsettes under fremstilling av,:.,~i1çid.'fn:.,,stål ( øket hårdhe:t g varmebestandîghe_t-t",hil.. gj;j ernbane:fjærer, panserplater, kannstål sv. 'Betydëlige meng9.,er går 'til fremstilling av vanadinf:tbindelserr~ Ff~lhdèlser: OksYdasjnskntaktkatalysat~1 Røl v~va~adina t, ved ~~VèlSyreprdukSjOn ~ Ag3 V04). VänadYISUlfa,~!;~~041 i keråndkk~h ( blå- g grønne farger), ka talysa tr,', '."!beise-: middêlii'~"1 rédtisjnsmiddel - Vanadinpentksid -Sm'p.65aC,. c'.. V 20? til keramikk, lys. ~ V205 finne s i av ljefyringsanlegg svvelsyre) i sten..:, ".1 ';).li.! glasstypei' sm absrberer ul travilett.....,' ".~,.r A... J J () (: asken fra visse råljer. Under fet~ng, ekspne~es 'feieflkene til V 20;'j;~ ~~,/ c: " ; Vanadinfrbindelser er giftige. Vismut, Bi Kp.,156 O C ~..~.rr.i (J':L ~ Sm. p.2713 C i,:',!:;, ' ", Kan lett legeres med sølv, bly, kvikksølv, kpper, tinn, gull g platina-metaller..4nvéndølse: fremstilling av lavtsmel tende leg;eringer' (bl. a. til e'f'~s:ikrìnger, til sprinkler-anlegg,, ;..',... ~' ~: 'i t termó~e,l;~,m..enter, r::_ :...1 likeretter, sm klisjemetall (Bi + Pb' ~Šn)' S~:P. l3òbd,' 1vds, metall: Sm. p. 700 (7-8 deler Bi, 4 -deler 'PbVI12!(i!èleri: " Sn),;", ;Lipwitz legering: Sm.p. 600 / 15 deler 'Bi,' 8 deler;" jo Pb,;, 4, d~l:ß,t! Sn g ~ deler Cd/ - Rses metall: Sm. p. 94 c /2 deler Bi, 1 del Pb, L del Sn/. Samtlige her nevnte :lège:ringer smelter i varmt resp. kkende vann. Et spesielt,vismutldd består :è:~ 53 deler Bi, 32 deler bly' g 15 deler tc'll:tiui~,," Sm. p. +, 9G,cp, E;: slikt talliumhldig ;ldd representerer e:n 'r.'t....1.,.:.,j'.....,i~e,ubetr~?:i:~_: ri.iik'-( kntamsjn av hendene) " ';' "Vismuth-sølv" består av 45~-47% kpp~r, % nikkel" l..,w~ vismut g tinn, resten er sink. Vismuttellurid, Bi2Te2 er,,, en halv.,leder. " Frbindelser: En rekke ~ismutfrbindelser har tidligere blitt brukt i medisinen, men' er delvis skiftet ut ~ed bicider., ", "",,,,..,1,;,,,,1. mikk, røntgènkntrast ~ sm brit Vis~utsubriitrår'.. (BiO(N03).H20) - i glassindustr'~:n?g ~eram'::. sminke mt fregner. Vismut-.,.' "..,.~~-.,~.. -,,:", ì (",' i sulfid, Bi2S3 ~ 'liårfargeitiddel, dann~s ved å brl:een blanding

20 av ammnium - vismut-".'ai;tr.:atg,sv:vel på håret. Wlfram, W, ',, Sm.'p. 34iO C Kp.5927 C~ Metall sm lett kan,legeres mecl jern, kblt, nikkel, mlyb;, den, delvis gså med bly, vismut, tinn ~ antimn. Anvendels,e: : T.ilsetting til stål _.. wl:f r~m. '1\lftam sm glødetråd :C L (Wlfram-stål ) sm ferrßlper ) antikatder i rønt:' genrør, e~ektrder fr T I G-sveising (tungsten-inert-gajss:)' "Cermets" (fra nceramic" g "Metals"), dvs. arbeid,sma. teria.l,~;.!" ;,. ;. ~...,, :":....:. '..:.0.-'.... 0'_.._., 0_......:'~:...._~ av'eii'~llè'~allisk g en keramisk bestanddel, meget harde.g, tempera't~~r~sistente fr eks. 70 % -wlfram, 22 %, nia9n~sium'7, ksi.d,o~8 %'nikkel, mtstår ultrahøye temperatur~r fr,krt tid ~ r?-kett~trer, ra~ett-tpp. "C.elsi t" =dreiestål av kbl t~krm-wlframlegering: inedjern (2%) g kull 1,2%-2,6%), ', ( i USA: Stellite) - "Widia" - dreiestål med wlf:iamkarl;:dd- tilsetning. ' Frbindelser: Wlframdiselenid WSe2 er et såkal t tørt smøremiddel, i verdensrni,:raketter,høyvakuum. Har smøréeffekt ennå i nærheten av det abslutte nullpunkt. WQlframkarbider ;w2c hvedbestanddel i liwidia';" nytt~s i cl.e,såkalte "tre,~stein" fr tltrekkingll av glødetråder (lamper).,dette, I.~', : : : " : i.:,.. _.,.' _.. _~.. karb':ìd en meget hard masse, bl. a. til kuler i kuleintaller,. ;',..," ','),:; 'O!',",.,', -'..; :'::,':.. ': :; : " :", Sm.p.28.57,C Kp. 6:000 c:~, '1;');; "',' :,, lvlrr aniflurid, WF 6' :Sm,.p. 2" 5;~C.Kp. 19.5,nyttestil "på.l,; dampi,ii gj'~v, wlfram på kmplis,erte metallknstruks,jner s-ir! skal beskyt,tes mt krrsjn. -Stabilis'ering av wlfranïtråd i glødeletp1per. iirkn, Zr r ', +'" -, Sm. p Kp C Smeltet zirkn harenstål-aktig glans, men er sm pulver' -,; svartfarget. ',Danner i ksigem ved megêt høy temper'atur(hv'it;" gl ødendè ) " ~\irkndi ks id. Kan s legeres tål med typer. jern til ferrzirknium,,',, sm " tilsettes, : " visse ;', :' :3'. J e:.'.1.. ~'.. '..._-..'...--_...-. Anvendelse: Atmkraftmtrer : '.... fr eks.fr. ;.J U~båter," ~, i "sup~r-i raketter'; (frb~enningsrm, jet jag~rfly, elektrn~ø:r,'",medi",... ':...' '...,. ëfnske instrumenter, sm kirurgiskaimplantas jnsma~e:iiale,~.,l. Fpr meget sterkt lysende giødetamj?~:r (uten vakuum) t,rai:i-

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave Side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, tlf. 73

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

KALENDER. Nyttige mineraler

KALENDER. Nyttige mineraler KALENDER 2015 Nyttige mineraler Au GULL brukes i mobiltelefon Gull er et verdifullt edelmetall som har fascinert folk siden steinalderen. Gull er lett å bearbeide og har et skinnende, vakkert utseende.

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer Sjeldne jordarter - Holder vi på å gå tom? Rognvald Boyd, NGU Tekna seminar Avfall Innlandet, Gjøvik, 26. 27. januar 2012 Om REE Anvendelser Produksjon Potensial Noen utfordringer Sjeldne jordarter i det

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter bly og blylegeringer og visse varer derav. Bly utvinnes i alminnelighet av naturlig blysulfid (blyglans) som ofte

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Sammendrag kapittel 5 Organisk kjemi Tellus 10

Sammendrag kapittel 5 Organisk kjemi Tellus 10 Organiske stffer Sammendrag kapittel 5 Organisk kjemi Tellus 10 Organiske stffer er, med få unntak(co2 g CO+ alle karbnater er ikke rganiske stff), alle stffer sm innehlder karbnatmer(c ) Et kjennetegn

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

BINGO - Kapittel 10. Bilde av en skulptur som er laget av bronse (bilde side 185) Metall som ruster (jern)

BINGO - Kapittel 10. Bilde av en skulptur som er laget av bronse (bilde side 185) Metall som ruster (jern) BINGO - Kapittel 10 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 10 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke

Detaljer

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter tinn, legeringer av tinn, og visse varer derav. Tinn blir industrielt utvunnet av tinnstein (tinnoksid) som hører

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

6 høgskolen i oslo. Emne: Emnekode: Kjem~knikk. Faglig veileder Sturla Rolfsen Eksamenstid: I Kl Antall vedlegg: 2. LO 406K Gruppe(r):

6 høgskolen i oslo. Emne: Emnekode: Kjem~knikk. Faglig veileder Sturla Rolfsen Eksamenstid: I Kl Antall vedlegg: 2. LO 406K Gruppe(r): I : F 6 høgsklen i sl Emne: Emnekde: Kemknikk LO 406K Gruppe(r): Dat: 2KA Eksamensppgaven Antall sider (inkl. Antall ppgaver: består av: frsidt 4 4 Tillatte helpemidler: Fnnelsamling g ntasn i Kemiteknikk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TMT4110 KJEMI

EKSAMENSOPPGAVE I TMT4110 KJEMI Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt fr materialteknlgi Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Sigrid Hakvåg, tlf.: 73594079, (mb) 47633624 EKSAMENSOPPGAVE

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Metallene kjennetegnes mekanisk ved at de kan være meget duktile. Konstruksjonsmetaller har alltid en viss duktilitet og dermed seighet.

Metallene kjennetegnes mekanisk ved at de kan være meget duktile. Konstruksjonsmetaller har alltid en viss duktilitet og dermed seighet. Metall-A 1 Metaller Metallene kjennetegnes mekanisk ved at de kan være meget duktile. Konstruksjonsmetaller har alltid en viss duktilitet og dermed seighet. Kjemisk er metaller kjennetegnet ved at de består

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Påvisning av kobberioner

Påvisning av kobberioner Påvisning av kobberioner Kobberioner får en intens blå farge sammen med ammoniakk. Er det kobberioner på overflaten av kobbermetall? Innhold 4 bomullspinner 1 kobberplate (eller mynt) 1 ammoniakkløsning

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet Orientering m kmmende regelverksendringer på øklgimrådet Mattilsynet Kntaktmøte NLR, Debi Drammen 22.10.13 Mnica W. Stubberud senirrådgiver, seksjn planter, øklgi g GM Status fr implementering av nytt

Detaljer

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen Drift- og vedlikehold av biovarmeanlegg Askekvalitet, avfallsklassifisering og muligheter for videre håndtering av aska Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen 1 Brensel

Detaljer

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner 5: Elektroner på vandring Figur side 132 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner Elementærladning Elementærpartikler er små partikler i sentrum

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

1.0 Innledning Utstyr: Appendiks 3. LABHEFTE Bygg en fuktighetsmåler

1.0 Innledning Utstyr: Appendiks 3. LABHEFTE Bygg en fuktighetsmåler Appendiks 3 Brit Nes, 008 LABEFTE Bygg en fuktighetsmåler 1.0 nnledning Dere skal følge dette labheftet steg fr steg. Underveis kmmer det infrmasjn sm du bør vite m fr å få en bedre frståelse fr hvrdan

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

Oppgave 1 Slug / boblestrøm

Oppgave 1 Slug / boblestrøm ide 1 av 6 NORGE TEKNIK- NATURVITENKAPELIGE UNIVERITET INTITUTT FOR ENERGI- OG PROETEKNIKK Eksamen i emne TEP4250 Flerfaseteknikk Tirsda 31 mai 2005 Kl. 09.00-13.00 Fali kntakt under eksamen: Ole Jøren

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

2 KRYSTALL STRUKTUR (Atomic structure) 2.1 Gitterstruktur

2 KRYSTALL STRUKTUR (Atomic structure) 2.1 Gitterstruktur 2 KRYSTALL STRUKTUR (Atomic structure) Metallene kan vi behandle som aggregater (sammenhopning) av atomer. Vi må kunne skjelne mellom gitterstruktur (atomstruktur) og krystallstruktur (kornstruktur). 2.1

Detaljer

4.2. Prosesser ved konstant volum Helmholtz energi

4.2. Prosesser ved konstant volum Helmholtz energi Fysikk / ermdynamikk Våren 00 4. Likevekt i kjemiske temer 4.. Likevektsbetingelser I kapittel 3 ble det fastslått at alle spntane prsesser fører til en økning i den ttale entrpien i universet. Ved likevekt

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Forsrift om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Toten Metall AS Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Om Toten Metall AS Grunnlagt 1992 100 % eid av Oppland Metall 20 ansatte Produserer ca 13.000 tonn aluminiumstøpelegeringer

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Litt om materialer Messinggruppa NVK 2015-04-09 Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Hva vil vi snakke om Litt om hva en kan bruke til hvilke formål, og hva ikke: Kobberlegeringer Messing Bronser Lagermaterialer Støpejern

Detaljer

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins. Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009 Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.no 1 Kjemisk eksponering og helsefare ved varmt arbeid Kartlegge

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

Figur s Figurer kapittel 9: Elektrokjemi. ytre krets. ioner. oksidasjon. reduksjon. indre krets

Figur s Figurer kapittel 9: Elektrokjemi. ytre krets. ioner. oksidasjon. reduksjon. indre krets Figur s. 204 ytre krets oksidasjon ioner + reduksjon indre krets Forenklet illustrasjon av en elektrokjemisk celle. Reduksjon og oksidasjon skjer på hvert sitt sted ved at elektroner går gjennom en leder

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Karbondioksid i pusten

Karbondioksid i pusten Karbondioksid i pusten Luften vi puster ut inneholder gassen karbondioksid. Hva skjer når gassen karbondioksid løses i vann? Vi bruker BTB-løsning som er en syrebaseindikator som er blå i basisk løsning

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet:

Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet: Voltammetri Elektrokjemi Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet: Coulometri (måling av strøm og tid) Konduktometri

Detaljer

er at krystallitt eller korn. gitterstrukturen. enhetscelle regelmessighet og symmetri. Henning Johansen side 1

er at krystallitt eller korn. gitterstrukturen. enhetscelle regelmessighet og symmetri. Henning Johansen side 1 KRYSTALL STRUKTUR Metallene kan vi behandle som aggregater (sammenhopning) av atomer. Vi må kunne skjelne mellom gitterstruktur (atomstruktur) og krystallstruktur (kornstruktur). GITTERSTRUKTUR I metaller

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Kommunal og miljøteknikk Gruppe(r) : 3BK Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 3 Fagnr: LV 215 B Dato: 25.04.2001 Antall oppgaver: 4 Faglig

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

ffl) SJ ~, 19?1' HEEPROBLEME. I FORBINDELE MED DEKKGASSVEISING ::= ===== ==== === ==== ===_a== === = = ==== = = ========.=~==================

ffl) SJ ~, 19?1' HEEPROBLEME. I FORBINDELE MED DEKKGASSVEISING ::= ===== ==== === ==== ===_a== === = = ==== = = ========.=~================== ffl) SJ ~, Yrkeshygienisk Institutt HD 554 ::= ===== ==== === ==== ===_a== === = = ==== = = ========.=~================== HEEPROBLEME. I FORBINDELE MED DEKKGASSVEISING Overingeniør B.Karth Johnsen ==========================================

Detaljer

12. Greit å vite om glass

12. Greit å vite om glass 12. Greit å vite om glass Glass og varme Termisk brudd Varmestråling fra lyskastere /spotlights Solvarmestråling Peis / ovns varme For glass gjelder at når det blir oppvarmet må hele flaten varmes likt.

Detaljer

Titan. Frey Publishing

Titan. Frey Publishing Titan Frey Publishing 1 Titan et fantastisk metall Titanlegeringer kan bli nesten like harde som diamant og ha strekkfasthet på opptil 1400 MPa. Titanlegeringer beholder styrken sin opp til 800 C E: 108

Detaljer

Hovednavn. Kapittel 11. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn. Kobbermalm

Hovednavn. Kapittel 11. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn. Kobbermalm Hovednavn Kapittel Abcdefgh Teknisk informasjon Ijklnmn Ikke-jern metaller Kobbermalm 137 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Ikke-jern metaller Kobber- og kobberbaserte legeringer (bronser)...139-142

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Big Bang innen tekstilbehandling. Nye tørketromler med varmepumpeteknologi

Big Bang innen tekstilbehandling. Nye tørketromler med varmepumpeteknologi Big Bang innen tekstilbehandling Nye tørketrmler med varmepumpeteknlgi De nye tørketrmlene med varmepumpe Miele setter standarden Inntil 60 % energibesparelse Markedsleder innen teknlgi Miele er selve

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 7, HØST 2009

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 7, HØST 2009 NNU Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet fr naturvitenskap g teknlgi Institutt fr materialteknlgi M4112 KJEMI LØSNINGSFORSLAG IL ØVING NR. 7, HØS 2009 OPPGAVE 1 a) Energi kan ikke frsvinne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Tekniske data / Standarder

Tekniske data / Standarder Tekniske data / Standarder kapittel 16 ALUMINIUM Legeringsbetegnelsler 164 Legeringsegenskaper 164 Kjemisk sammensetning 165 Legeringsbetegnelser/ sammenligningstabell Aluminium 166 Tilstandsbetegnelser

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for materialteknologi Faglig kontakt under eksamen: Dagfinn Bratland, tlf.

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for materialteknologi Faglig kontakt under eksamen: Dagfinn Bratland, tlf. NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt fr materialteknlgi Faglig kntakt under eksamen: Dagfinn Bratland, tlf. 93976 EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI Lørdag 12. august 2006 kl. 0900-1300

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Produktdatablad IVAR sanlegg 2015 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Tabell 1.1 Sensoriske parametere 1 Farge mg/l Pt 20

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Prisliste for platinamaterialer. Gjeldende fra Mars 2013. Kunde nr:

Prisliste for platinamaterialer. Gjeldende fra Mars 2013. Kunde nr: Prisliste for platinamaterialer Gjeldende fra Mars 2013 Kunde nr: Innhold Fremstillingspriser Platinametaller...6 Spesifikasjon vedr. Platina- og Platina-Iridium legeringer...7 Fremstillingspriser Platina

Detaljer

Statoil. L&U DOK. SENTER L KODE \tfetl a/as-j. Den norske stats oljeselskap a.s. OVERLftGRINGSTRYKK FOR BRØNN 31/3-1. Denne rapport tilhører

Statoil. L&U DOK. SENTER L KODE \tfetl a/as-j. Den norske stats oljeselskap a.s. OVERLftGRINGSTRYKK FOR BRØNN 31/3-1. Denne rapport tilhører Denne rapprt tilhører L&U DK. SENTER L KDE \tfetl a/as-j Returneres etter bruk Statil VERLftGRNGSTRYKK FR BRØNN 31/3-1 Den nrske stats ljeselskap a.s Gradering ppdramiver 31/2 TRLL LSENS Undertittel VERLAGRNGSTRYKK

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer