Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO JUNI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011"

Transkript

1 Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO JUNI 2011

2 Velkommen til nasjonalt Diabetesforum i Oslo juni 2011 Layout og trykk: GRØSET 2 For 13. gang siden 1987 inviteres helsepersonell med interesse for diabetes til nasjonalt Diabetesforum, også denne gang i Oslo Kongressenter i Folkets Hus. Vi i styret for det nasjonale Diabetesforum er glade og stolte over å kunne presentere programmet for møtet. Også denne gangen er Diabetesforum godkjent med tellende timer i etterutdanningen av allmennleger og legespesialister. I år er for første gang Statens legemiddelverk, Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet med som arrangører. Dette kan du lese mer om på side 4. Hovedtemaet for konferansen er Samhandling i praksis. Den omfattende Samhandlingsreformen, med alle sine implikasjoner og utfordringer, har allerede vært tema for mange diskusjoner i mange ulike fora. Og i forlengelsen av det: Hvordan møter vi utviklingen med en stadig fetere befolkning og stadig mer type 2-diabetes? Med andre ord: Hvordan lager vi et sunnere samfunn? Hele første del av fredagen kommer til å kretse rundt disse temaene avsluttet med en paneldebatt. Ellers i løpet av de to intensive dagene: Motiverende intervju som løsning for å endre vaner, et blikk på de nasjonale retningslinjene to år etter, HbA1c som mulig diagnostiseringsverktøy og avslutningsvis nyheter fra forskningen, med fokus på nye behandlingsmetoder. Og tradisjonen tro: Parallelle seminarer begge dagene, med et vidt spekter av aktuelle og nyttige diabetestemaer. Det skjer mye innen diabetesomsorgen i Norge, og det viktigste aspektet ved Diabetesforum er å gi helsepersonell faglig oppdatering. Diabetesforum skaper en arena hvor alle kan dele sine resultater og erfaringer, og således bidra til en kvalitetsforbedring innen diabetes - omsorgen på alle nivåer. Diabetes er en sykdom hvor helsepersonell med for - skjellig utdannelse og bakgrunn har viktige roller å spille og et område som bedre enn noen andre illustrerer betydningen av godt tverrfaglig samarbeid. Det nasjonale Diabetesforum favner alle faggrupper innen helsetjenesten og blir derfor møteplassen framfor noen. Håpet er at konferansen kan være et godt sted for nettverksbygging. Det er mye enklere å samarbeide med folk en har hilst på og snakket med. Kom, lær og bli inspirert velkommen til Diabetesforum Med vennlig hilsen Knut Dahl-Jørgensen Leder av nasjonalt Diabetesforum

3 Hva står på programmet i år? Programmet i år har som tittel Samhandling i praksis og vil naturlig nok ta utgangspunkt i samhandlingsreformen: Hva skal til for at den skal lykkes? Vi ser blant annet på hvordan de gjør det i Nordland, og i Skottland. Mer overordnet spør vi: Hvordan lager vi et sunnere samfunn?. Den to dager lange konferansen vil i tillegg være innom endring av vaner, de nasjonale retningslinjene, HbA1c som nytt diagnostiseringsverktøy og nyheter fra forskningen. TORSDAG Forum begynner torsdag 9. juni med fagseminar for allmenn praktikere, indre - medisinere, pediatere, sykepleiere, ernærings fysiologer, legemedarbeidere, bioingeniører, psykologer, apotek - ansatte, fotterapeuter/ ortopediteknikere/ ortopediingeniører og hjelpepleier/omsorgs - arbeidere. Hver faggruppe har temaer som er skreddersydd for sin gruppe. Fagseminarene går fram til lunsj kl , og det tverrfaglige programmet denne dagen starter etter lunsj. Her vil det blant annet bli et politisk innlegg, ved statssekretær Robin Martin Kåss i Helseog omsorgsdepartementet (HOD). Torsdag kveld inviterer vi til en sammenkomst på Småflaskemuseet, som ligger sentralt i Oslo. Dette er verdens eneste småflaskemuseum og innehar verdens største samling av miniatyrflasker: flasker fordelt på over 50 installasjoner i tre etasjer. På Småflaskemuseet vil det bli servert spennende fingermat, mens du har muligheten til å prate med kjent og ukjente. Du kan melde deg på denne sammenkomsten ved å krysse av på påmeldingsskjemaet. Inngangsbilletten koster kr 350.-, og i den prisen inngår en aperitiff og tapas-buffet. FREDAG Fredag 10. juni starter med et tverrfaglig symposium der alle er samlet i plenum. De tre timene har to overskrifter: Samhandling om diabetes i praksis og Hvordan lager vi et sunnere samfunn?. I den første delen er Magne Nylenna, fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet sentral, mens assisterende direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet skal gjøre opp status for Norge om hvordan vi lager et sunnere samfunn, før det åpnes for paneldebatt om det siste temaet. Paneldebatt fredag Disse vil delta i paneldebatten Hvordan lager vi et sunnere samfunn?, som ledes av Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetes forbundet: Kristian F. Hanssen, professor ved Oslo universitetssykehus, Aker Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet Sindre Børke, forbundsleder i Diabetesforbundet Sonja Sjøli (H), medlem i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp), medlem i Helse- og omsorgskomiteen Kine Søyland, informasjonssjef i NorgesGruppen En representant for Tine Etter paneldebatten møter vi professor Stephan Rössner, som er en profilert fedmeekspert ved Karolinska Universitetssykehus i Stockholm. Han har medvirket i mange tv-programmer i Sverige. Hva er Diabetesforum? Diabetesforum har som mål å sikre faglig og tverrfaglig oppdatering bidra til evaluering og kvalitetsutvikling av diabetesomsorgen stimulere til samarbeid bidra til å forebygge komplikasjoner bidra til bedre helsekommunikasjon stimulere til etablering av samarbeidsgrupper utløse energi i helsetjenesten utløse energi i grenselandet mellom det frivillige og det offentlige Helse-Norge styrke kontakten mellom helsetjenesten og brukerne Diabetesforum er et tverrfaglig forum for helse - personell med interesse for diabetes. Diabetesforum er også et utvalg i Diabetesforbundet. Forumet ble opprettet av Diabetesforbundet i 1987 som et stort arrangement hvor helsepersonell fra hele landet var invitert. Målet med Diabetesforum er å fremme det tverr - faglige samarbeidet og bidra til faglig opp - datering. Nasjonale Diabetesforumkonferanser er blitt arrangert hvert andre år siden begynnelsen, og interessen har vært stor. Det er også opprettet Diabetesforum i de fleste fylkene. 3

4 Samarbeid og dialog De nasjonale retningslinjene, utgitt av Helse - direktoratet i 2009, er grunnlaget for myndig hetens informasjon om diabetes. Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret samarbeider i år med Diabetesforum. Bakgrunnen for dette er et ønske om både å informere om myndighetens faglige råd og ha dialog med helsepersonell om hvordan anbefalingene fungerer i daglig praksis. God offentlig legemiddel - informasjon skal bidra til riktig legemiddelbruk. St.meld. nr 18 ( ) Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk foreslo et kontaktpunkt for å koordinere myndighetenes legemiddelinformasjon. Helse- og omsorgs departementet fordelte ansvaret for offentlig legemiddelinformasjon slik: Kunnskapssenteret er faglig uavhengig, både av industri og myndigheter, og er tildelt rollen som uavhengig fagmiljø for informasjon om lege - midler, basert på kunnskapsoppsummeringer på lege middelområdet. Legemiddelverket skal utforme og formidle myndig hetenes informasjon om faglig og økonomisk riktig bruk av legemidler. I dette inngår informasjon om bruk av nye legemidler, bivirkninger og hvilke vilkår som gjelder for refusjon. Helsedirektoratet har ansvaret for å utarbeide nasjonale retningslinjer for hele sykdomsområder, herunder bruk av legemidler. I tillegg har Helsedirektoratet det overordnete ansvaret for helserefusjonsordningen inkludert individuell refusjon og kontroll av legenes forskrivning på blå resept. GODKJENNINGER Nasjonalt Diabetesforum er godkjent av Den norske legeforening for spesialitetene allmennmedisin, pediatri og indremedisin. Allmennmedisin: Godkjennes med 17 timer som klinisk emnekurs i diabetes til videreog etterutdanningen. Pediatri: Godkjennes med 17 timer som valgfritt kurs. Indremedisin: Godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs innen videre- og etter - utdanningen. Sykepleie Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund med 17 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesial - sykepleie. Psykologer Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 17 timers vedlikeholds - aktivitet. Den første dagen godkjennes som tre timers fritt spesialkurs. Bioingeniører Kurset er godkjent av NITO Bioingeniørfaglig institutt med 17 poeng i BFIs program for etterutdanning. Fagforbundet Kurset godkjennes med 17 timer som tellende i program for klinisk fag - stige for legemedarbeidere/helsesekretærer, hjelpepleiere, omsorgsar - beidere, helsefagarbeidere, fotterapeuter og apotekteknikere. De som ønsker kursbevis må krysse av bak på påmeldingsskjemaet. PRAKTISKE OPPLYSNINGER Tid: juni 2011 Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus Pris: Medlemmer av Diabetesforbundet kr ,- Ikke medlemmer av Diabetesforbundet kr ,- Påmeldingsfrist: 27. april 2011 Konferanseavgiften dekker deltakelse på Diabetesforum, rundstykker, kaffe og te torsdag og fredag. 4

5 PÅMELDING Bak i dette heftet finner du et påmeldingsskjema der du må velge hvilket fagseminar og hvilke parallelle seminarer du ønsker å delta på. Du kan også melde deg på ved å gå inn på Diabetes for bundets nettside: FORSKNINGSNYHETER Lars Krogvold vil presentere et foredrag med tittelen: Er det virus, melk eller noe annet? Ny kunnskap om årsaksforholdene ved type 1-diabetes. DIABETES I DAG Flere enn 300 millioner mennesker har diabetes i verden i dag, og tallet er ventet å passere en halv milliard i løpet av én generasjon, innen Fire millioner mennesker antas å dø av diabetes hvert år. I Norge regner man nå med at personer har dia betes. Rundt har type 1-diabetes, har type 2-diabetes. Rundt halvparten av disse har ikke fått diagnosen. I tillegg kommer som er i risikosonen for å ut vikle type 2-diabetes. SOSIAL SAMMENKOMST TORSDAG KVELD Torsdag kveld inviterer vi til en sammenkomst på Småflaskemuseet, som ligger sentralt i Oslo. Dette er verdens eneste småflaskemuseum og innehar verdens største samling av miniatyrflasker. På Små flaskemuseet vil det bli servert aperitiff og fingermat, og forholdene ligger godt til rette for en hyggelig kveld i en uformell atmosfære. (bilde) GENERALFORSAMLING I DIABETESFORUM Hvert annet år avholdes generalforsamling i nasjonalt Diabetesforum. Generalforsamlingen skal behandle beretning og handlingsplan for de neste to årene, samt velge nytt styre til det nasjonale Diabetesforum. Generalforsamlingen består av Diabetesforbundets sentralstyre, det sittende styret i nasjonalt Diabetesforum og inntil to representanter fra Diabetesforum i hvert fylke. Interesserte kan delta som observatører. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. juni kl Vibeke Zoffmann vil presentere et foredrag med tittelen: At utdanne seg til livet med diabetes. Valdemar Grill vil presentere et foredrag med tittelen: Hvordan bør LADA behandles på bakgrunn av nyere forskning?. Anne Karen Jenum vil legge fram ny forskning på svangerskapsdiabetes. Det vil bli satt av tid til spørsmål og diskusjon Til sammen har med andre ord drøyt mennesker i Norge diabetes eller er i fare for å utvikle sykdommen rundt 14 % av landets befolkning. 5

6 PROGRAM TORSDAG 9. JUNI DEL 1 Fagseminarene starter med registrering kl Det er felles pauser Fagseminarene slutter ca FS 1 FS 2 FS 3 FS 4 /EMNEKURS FOR LEGER I ALLMENNPRAKSIS OG SPESIALISTER I INDREMEDISIN OG PEDIATRI Ansvarlige: Allmennlegene Normund Svoen og Ole Strand og seksjonsoverlege Tore Julsrud Berg NOKLUS diabetesregister/årskontroll. Praktiske demonstrasjoner av program/rapport Allmennlege Normund Svoen, overlege John Cooper og avdelingsingeniør Karianne Fjell Løvaas Legemedarbeidere deltar sammen med legene på denne delen Få pasienten med på laget eller få legen med på laget. Psykologiske aspekter ved diabetesbehandlingen Psykolog Ane Wilhelmsen Langeland Nye blodsukkersenkende medikamenter Seksjonsoverlege Tore Julsrud Berg FOR SYKEPLEIERE Ansvarlige: Norsk Sykepleierforbund/Faggruppe for diabetessykepleiere Programkomiteen: Sykepleierne May Henny Moen, Harriet Nordli, Harriet Selle og Tilla Landbakk Velkommen Samhandlingsreformen i praksis Tore Julsrud Berg, seksjonsoverlege Livsstilsprosjekt i Finnøy kommune, Oddny Kjølvik, diabetessykepleier og leder for helse - tjenesten i Finnøy kommune FOR KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGER Klinisk ernæringsfysiolog og postdoktor Ingrid Løvold Mostad Tema 1: Retningslinjer og kostråd for forebygging og behandling av diabetes Vitenskapelig grunnlag for Helsedirektoratets nye kostråd for å fremme folkehelse og forebygge kroniske sykdommer i Norge (2010), med fokus på type 2-diabetes Rune Blomhoff, professor i ernæringsvitenskap Mat ved diabetes en systematisk litteraturoversikt Brita Karlström, professor i dietetikk Helsedirektoratets kostanbefalinger for behandling av diabetes i dag (Diabetesretningslinjer 2009 vs Nye kostråd 2010) Brita Haugum, klinisk ernæringsfysiolog og seniorrådgiver FOR LEGEMEDARBEIDERE Helsesekretær Sonja Håland NOKLUS diabetesregister/årskontroll. Praktiske demonstrasjoner av program/rapport. Allmennlege Normund Svoen, overlege John Cooper og avdelingsingeniør Karianne Fjell Løvaas Legemedarbeidere deltar sammen med legene på denne delen Forebygging av fotsår hos personer med diabetes Diabetessykepleier Anita Skafjeld Avlastning av fotsår hos personer med diabetes. Fotterapeut Mona Boysen Panel/oppsummering Førerkort og diabetes. Hvordan orientere seg i de nye reglene? Overlege Tor Claudi Samhandling før reformen, komptetanseoverføring fra sykehus til primærhelsetjenesten Trine Selnes, diabetessykepleier Pause Behandling av diabetessår Diabetessykepleier Anita Skafjeld Hvor mye insulin skal tas til maten du spiser? - Fakta omkring karbohydratvurdering Klinisk ernæringsfysiolog Kari Saxegaard Samarbeid diabetesteam og distriktsmedisinsk senter Tilla Landbakk, diabetessykepleier Presentasjon av Norsk Sykepleierforbund / Faggruppe for diabetessykepleiere 2012 Programkomiteen Tema 2: Blodsukker og ernæring blant innlagte sykehuspasienter Regulering av blodsukker på intensivpasienter i praksis. Arendalsmodellen for blodsukkerregulering på kirurgisk sengepost Vidar Skogstrøm, overlege Eksempler fra kirurgiske sengeposter v/oslo universitetssykehus, Aker Sedegheh Gharagozlian, klinisk ernæringsfysiolog og dr. philos Vår rolle ved legekontoret (diskusjon) Helsesekretær Sonja Håland Panel/oppsummering

7 FS 5 FS 6 FS 7 FS 8 FS 9 FOR BIOINGENIØRER Spesialbioingeniør Grete Rustan Knudsen FOR PSYKOLOGER Hvordan kan psykologisk kunnskap bli bedre benyttet i diabetesbehandlingen? Psykolog/stipendiat Eirin Winje FOR APOTEKANSATTE Apoteker Tonje Horntvedt Svendsen og seniorrådgiver Agnes Gombos OM FØTTER Fotterapeut Mona Boysen FOR HJELPEPLEIERE OG OMSORGSARBEIDERE Hjelpepleier Grethe Berge Velkommen Spesialbioingeniør Grete R. Knudsen Ulike prøvemateriale til glukosemåling Astrid- Mette Husøy, dr.scient. biokjemi Effekt av omgivende temperaturer på egenmåling av blodsukker Kari Nerhus, seksjonsleder i Noklus Introduksjon Psykolog Eirin Winje Konsultasjonstjeneste potensiale for en dominoeffekt? Psykologspesialistene Nicholas Carr og Randi Abrahamsen Diabetesteam hvilken rolle spiller psykologen? Psykologspesialist, dr. philos Jon Haug Apotekenes oppfølging av diabeteskundene Apotekforeningen Ung diabeteskunde på apoteket Bruker Martine Lyslid, Ungdiabetes nasjonalt Bruker Anne Hilde Juvstad, leder av Diabetesforbundet Oslo Generalforsamling i Interessegruppen Diabetes i Apotek (IDA) Orthoses in Great Britain From the point of view of orthotics and podiatrists Podiatrist Wendy Smith, UK Tannhelse og diabetes Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Pause Tannhelse og diabetes fortsetter Erfaringer med kapillær blodsukkermåling på pasienter mens de behandles med intravenøs glukose/insulin Grete Rustan Knudsen, spesialbioingeniør Kvalitetssikring av glukosemålere i ambulansene Helse Sør-Øst Fagbioingeniørene Kirsti Holden og Elin S Christensen Lavterskeltilbud alternativ til lange ventelister? Psykolog Eirin Winje Veien videre? Oppsummering og diskusjon Blodsukkermåleutstyr praktisk bruk og feilkilder Cand.pharm., ph.d. Reidun L. S. Kjome, Hvilke kunder trenger hvilke apparater; grupper med spesielle behov Apoteker Tonje Horntvedt Svendsen Oppsummering og diskusjon Care of the diabetic foot Is the British system a role model for Norway? The organisation and the success factors in Great Britain Podiatrist Wendy Smith, UK Innlegg og debatt: Hva legger vi i et aktivt samarbeid? Hva betyr felleserklæringen for føtter? Hvordan kan vi gjennomføre en systematisk innhenting av effekt på behandling? Ortopediingeniør Ellen Krohn Halseth og fotterapeut Mona Boysen m.fl Forebygging av trykksår hos diabetikere Fotterapeut Ingeleiv Falkeid Pause Forebygging av trykksår hos diabetikere fortsetter NETTVERKSBYGGING KAFFE/TE/RUNDSTYKKER 7

8 PROGRAM torsdag 9. juni RAMMEPROGRAM Samhandling om diabetes i praksis PLENUM Møteledere: Medlem av nasjonalt forumstyre og sentralstyret Åpningsinnlegg Sindre Børke, forbundsleder i Diabetesforbundet og Knut Dahl-Jørgensen, professor og leder for nasjonalt Diabetesforum Politisk innlegg Robin Martin Kåss, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Er det mulig å endre vaner? Motiverende intervju Bryan Lask, professor of child and Adolescent Psychiatry Pause Nasjonale behandlingsretningslinjer to år etter. Hva har skjedd? Blir de brukt? Må de revideres? Brukerversjonen Tore Julsrud Berg, strategidirektør i Helsedirektoratet HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Professor Jens Petter Berg Diskusjon / spørsmål fra salen DEL PAUSE - VI FORFLYTTER OSS TIL PARALLELLENE PARALLELLE SEMINARER PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6 PRAKTISKE BEHANDLINGS- RETNINGSLINJER FOR TYPE 2-DIABETES Professor Kåre Birkeland Innledning: Oversikt over medikamentell behandling av type 2-diabetes med fokus på nye behandlingsretningslinjer Professor Kåre Birkeland Innspill fra allmennpraktikerne Einar Frank Svendsen og Faiza Busherat Når henviser jeg? Hva forventer jeg av spesialisten? Når bruker jeg de nye diabetesmedikamentene? LÆRING, MESTRING OG MOTIVASJON Psykolog Eirin Winje Motiverende intervju i praksis Bryan Lask Professor of child and Adolescent Psychiatry PRAKTISKE FERDIGHETER Diabetessykepleier Harriet Selle 5 poster a 15 minutter der deltakerne får innføring i praktiske ferdigheter Insulinpumper Sykepleier May Henny Moen Blodsukkermåling Sykepleier Britt E. Tvedt Insulinpenner og injeksjonsteknikker Sykepleier Vigdis Rognlid Røykeavvenning Allmennlege Normund Svoen Risikokalkulator for hjerte- og karsykdom Kommunelege Bjørn Norèn DIABETES OG PSYKISK HELSE Psykolog spesialist, dr. philos Jon Haug Psykologi og medisin hvordan kan disse fagområdene forenes? Jon Haug innleder til diskusjon med utgangspunkt i teorien som han kaller spesifisitetsteorien. MAT OG DIABETES TYPE 1-DIABETES Kliniske ernæringsfysiologene Torild Lilleaas Grønnerud og Kari Saxegaard Karbohydratvurdering og insulin dosering; komplisert matematikk eller nyttig verktøy? Brukere med ulike erfaringer/holdninger til dette DEL 3 FYSISK AKTIVITET OG DIABETES Klinisk ernæringsfysiolog og trenings pedagog, Kirsti Bjerkan Hvordan gjør vi det i praksis? To modeller: Motivasjonsgrupper Pedagog Kathrine Hestø Hansen Diabetesverkstedet Kirsti Bjerkan Vi gjør det i praksis! Gymstick Nordic Walking ny aktivitetsform som utfordrer deg på kondisjon og styrke. Ha med sko og klær du kan gå og bli litt svett i. PLENUM Generalforsamling Sosial sammenkomst på Småflaskemuseet

9 PROGRAM fredag 10. juni RAMMEPROGRAM Samhandling om diabetes i praksis PLENUM Møteledere: Overlege Tor Claudi og allmennlege Ole Strand Samhandling om diabetes i praksis Innledning om samhandlingsreformen Magne Nylenna, fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet Diabetesforbundets syn på samhandlingsreformen Sindre Børke, forbundsleder i Diabetesforbundet Hvordan gjør de det i Nordland? Tor Claudi, overlege Hvordan gjør de det i Skottland? John Cooper, overlege Hva skal til for at samhandlingen mellom kommune og sykehus skal lykkes? Magne Nylenna, fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet Diskusjon debatt spørsmål fra salen DEL PAUSE Hvordan lager vi et sunnere samfunn? Innledning Sindre Børke, forbundsleder i Diabetesforbundet Status i Norge Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet Paneldebatt Kristian F. Hanssen, professor ved Oslo universitetssykehus, Aker Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet Sindre Børke, forbundsleder i Diabetesforbundet Sonja Sjøli (H), medlem i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp), medlem i Helse- og omsorgskomiteen Kine Søyland, informasjonssjef i NorgesGruppen En representant fra Tine Hvorfor graver vi vår grav med kniv og gaffel? Stephan Rössner, professor ved Karolinska Universitetssykehus i Stockholm NETTVERKSBYGGING KAFFE/TE/RUNDSTYKKER 9

10 PROGRAM fredag 10. juni RAMMEPROGRAM Hva er nytt i diabetesnorge? PARALLELLE SEMINARER PS 7 PS 8 PS 9 PS 10 PS 11 PS 12 DEL 5 TYPE 1-DIABETES KONKRETE RÅD VED LETT OG HARD FYSISK AKTIVITET GRUNNKURS I TYPE 1- OG TYPE 2-DIABETES MAT OG DIABETES TYPE 2-DIABETES DIABETES OG PSYKISK HELSE PRAKTISKE BEHANDLINGS - RETNINGSLINJER FOR TYPE 2-DIABETES NYE TEKNISKE HJELPEMIDLER Professor Hans-Jacob Bangstad 16 timer på sykkel med kontinuerlig glukosemåler Bruker Morten Jørve Erfaringer med regelmessig, moderat trening Bruker Eline Egeland Hvor mye insulin skal jeg bruke? Professor Hans-Jacob Bangstad Allmennlege Kristian Furuseth Klinisk ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas Lavkarbo-kost og diabetes; hva vet vi og hva trenger vi å vite mer om? PhD Klinisk ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas og lege dr. med. Sofie Hexeberg Psykolog Eirin Winje Skapdiabetikeren å skjule at man har diabetes eller å underdrive ut - fordringene knyttet til den Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Psykolog Eirin Winje og masterstudent i sosiologi Maria Lûtken Professor Kåre Birkeland Innledning: Oversikt over medikamentell behandling av type 2-diabetes med fokus på nye behandlingsretningslinjer Professor Kåre Birkeland Innspill fra allmennpraktikerne Einar Frank Svendsen og Faiza Busherat Når henviser jeg? Hva forventer jeg av spesialisten? Når bruker jeg de nye diabetesmedikamentene? Diabetessykepleier Tilla Landbakk Kontinuerlig glukosemåling Diabetessykepleier Harriet Selle IT i forhold til insulinpumper Diabetessykepleier Anne Britt Sørstrøm Nye insulinpenner Diabetessykepleier Tilla Landbakk Laboratorieutstyr for allmennpraksis Laboratoriekonsulent Lise Walberg PLENUM DEL Nyheter fra forskningen med fokus på nye behandlingsmetoder Møteleder: Professor Kristian F. Hanssen Innslag fra flere forskere om siste nytt Er det virus, melk eller noe annet? Ny kunnskap om årsaksforholdene ved type 1- diabetes Lars Krogvold, overlege/stipendiat At utdanne seg til livet med diabetes Vibeke Zoffmann, seniorforsker Hvordan bør LADA behandles på bakgrunn av nyere forskning? Valdemar Grill, professor Svangerskapsdiabetes ny forskning Anne Karen Jenum, seniorforsker/fastlege Avslutning Knut Dahl-Jørgensen, leder av nasjonalt Diabetesforum 10 DU KAN VÆRE MED Å PÅVIRKE INNHOLDET I KONFERANSEN! Er det spesielle problemstillinger du ønsker belyst? Har du forslag, spørsmål eller kommentarer til de forskjellige parallell seminarene? Send inn dine forslag i forkant av konferansen til: PÅMELDING Velg hvilke fagseminar og parallelle seminar du ønsker å delta på. Du kan også melde deg på ved å gå inn på vår nettside:

11 PÅMELDINGSSKJEMA DIABETESFORUM Oslo Kongressenter Folkets hus juni 2011 DELTAKERS NAVN: TITTEL/YRKE: ARBEIDSSTED/ORGANISASJON: POSTADRESSE: FAKTURADRESSE: TELEFON: E-POST: Jeg er medlem i Diabetesforbundet (medlemsnr. må oppgis): Jeg er ikke medlem Jeg ønsker medlemskap (kr 385,- pr. år) JEG ØNSKER Å DELTA PÅ FØLGENDE (FS) 9. JUNI: (FS1) Fagseminar for leger i allmennpraksis og spesialister i indremedisin og pediatri (FS6) Fagseminar for psykologer og psykiatere (FS2) Fagseminar for sykepleiere (FS7) Fagseminar for apotekansatte (FS3) Fagseminar for kliniske ernæringsfysiologer (FS8) Fagseminar om føtter (FS4) Fagseminar for legemedarbeidere (FS9) Fagseminar for hjelpepleiere/omsorgsarbeidere (FS5) Fagseminar for bioingeniører JEG ØNSKER Å DELTA PÅ FØLGENDE PARALLELLE SEMINAR (PS): Torsdag 9.06 kl PS eller PS Fredag kl PS eller PS Konferanseavgift for medlemmer i Diabetesforbundet kr 3 200,- Konferanseavgift for ikke-medlemmer i Diabetesforbundet kr 3 700,- Ved påmelding etter 27. april beregnes et tillegg på kr 500,- Jeg ønsker å delta på sammenkomsten torsdag kveld på Småflaskemuseet (kr inkl aperitiff og fingermatbuffet) HOTELLOVERNATTING (PRIS PR. NATT): Enkeltrom Dobbeltrom, og vil dele rom med: Ankomstdato: Avreisedato: Alt. 1 Clarion Hotell Royal Christiania Enkeltrom kr 1250,- / Dobbeltrom kr 1570,- Alt. 2 Scandic Hotel Edderkoppen Enkeltrom kr 1100,- / Dobbeltrom kr 1400,- Alt. 3 Thon Hotell Spectrum Enkeltrom kr 925,- / Dobbeltrom kr 1050,- Alt. 4 Comfort Hotel Xpress Enkeltrom kr 925,- / Dobbeltrom kr 1100,-

12 FLYBESTILLING: Jeg/vi ønsker at Heitmann bestiller reise ordner selv reise Utreisedato: fra flyplass/sted: ank. Gardermoen ca. kl. Returdato: til flyplass/sted: avr. Gardermoen ca. kl. Betaling Konferanseavgiften + evt. hotell, reise og Småflaskemuseet torsdag kveld vil bli fakturert fra Heitmann Arrangement etter mottak av påmelding. Flybestilling vil bli belastet med kr 250,- i servicehonorar. Hvis ikke annet blir opplyst, vil rimeligste tilgjengelige flybillett bli tilbudt med restriksjoner mht. endringer og avbestilling. Vennligst oppgi på forhånd hvis faktura må splittes mellom flere betalere. Eventuelle tilleggsopplysninger: BEKREFTENDE SIGNATUR: Sted Dato Signatur Jeg ønsker kursbevis. PÅMELDING INNEN 27. APRIL 2011 TIL: HEITMANN ARRANGEMENT A/S Ellen Ansteinsson Postboks 784 Sentrum, 0106 Oslo Fax: Tel: tastevalg 3 E-post: Vi oppfordrer deg til å melde deg på Diabetesforum via vår nettside: Spørsmål vedrørende hotellovernatting, transport, faktura og evt. spesielle ønsker kan rettes til: Heitmann Arrangement. Spørsmål vedrørende program etc. kan rettes til Diabetesforbundet v/organisasjonskonsulent Liv Nordby, tlf , faks: eller e-post

Sammen om diabetes fra forskning til pasient DIABETESFORUM

Sammen om diabetes fra forskning til pasient DIABETESFORUM Sammen om diabetes fra forskning til pasient DIABETESFORUM Oslo Kongressenter, Folkets hus 21. 22. august 2013 Velkommen til nasjonalt Diabetesforum i Oslo, 21.-22. august 2013 Samarbeid og dialog Også

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 Thon Hotell Ullevaal Stadion, Oslo Velkommen til Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. og 23. mars 2012 Thon Hotel Ullevaal Stadion, Oslo Symposiet retter

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider Hensikt Fra råd til solid bakgrunn for egne valg

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent DF og Anne-Marie Aas, kef ved OUS og ernæringsfaglig medarbeider DF Diabetesforbundet

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06 Sykepleier Tord Hagen, Tromsø Endokrinologisk seksjon, UNN 3 Overleger 3 Diabetessykepleiere poliklinikk, avdeling og kursvirksomhet Elisabeth-senteret

Detaljer

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS Innovasjon og forebygging OSLO KONGRESSENTER 16.-17. NOVEMBER 2015 ERFARINGSKONFERANSE Dagaktivitetstilbud

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten KONFERANSE NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Mandag 14. februar 2005 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Sluttrapport. Diabeteskompetanse for helsepersonell ( ) Prosjektnummer: 2008/3/0259. Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende

Sluttrapport. Diabeteskompetanse for helsepersonell ( ) Prosjektnummer: 2008/3/0259. Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Sluttrapport Diabeteskompetanse for helsepersonell (2009-2010) Prosjektnavn: Diabeteskompetanse for helsepersonell Prosjektnummer: 2008/3/0259 Virksomhetsområde: Søkerorganisasjon: Tiltak for funksjonshemmede,

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er høy,

Detaljer

Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger

Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger p Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger på Diakonhjemmet Sykehus Diakonhjemmet Sykehus inviterer til EMNEKURS I REVMATOLOGI 2017 TIDLIG DIAGNOSE OG BEHANDLINGSSTRATEGI VED INFLAMMATORISK

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hvem er jeg - Dagfinn Østbye! Siv.ing, 59 år, gift bor i Stokke, jobber i Kongsberg Norcontrol

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter 8.-9. mars 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017

Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017 Invitasjon Konferanse Hukommelsesteam Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017 www.aldringoghelse.no Konferanse Hukommelsesteam Konferansen tar sikte på å samle hukommelsesteam og koordinatorer som

Detaljer

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017 TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 29.-30. mai 2017 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30. Norges forskningsråd Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo

SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30. Norges forskningsråd Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30 Kan sendes ufrankert i Norge. Mottaker betaler porto Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo Praktiske opplysninger Konferansen holdes

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer

Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Brukermedvirkning 2006

Brukermedvirkning 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Brukermedvirkning 2006 Møteplassen for bruker, pasient og helsearbeider Torsdag 1. og fredag 2. juni 2006 Thon Hotel Opera, Oslo Bakgrunn: Alle sykehus

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne

Norsk diabetesregister for voksne Norsk diabetesregister for voksne Norsk diabetesregister for voksne (etbl. 2005) 41082 pasienter i databasen (skiller på type 1 og type 2) 72% av diabetespoliklinikkene rapporterer inn data (Hovedsak type

Detaljer

Hva er bioingeniørenes tilknytning til diabetesteamet ved norske sykehus. Fagbioingeniør Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal

Hva er bioingeniørenes tilknytning til diabetesteamet ved norske sykehus. Fagbioingeniør Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal Hva er bioingeniørenes tilknytning til diabetesteamet ved norske sykehus. Fagbioingeniør Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal Hvem er jeg? Kirsti Holden Fagansvar i 50 % for PNA Glukose og Blodgass

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 Vi ønsker med dette velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

KONFERANSE. Torsdag 3. april og fredag 4. april 2003, First Hotel Ambassadeur, Drammen

KONFERANSE. Torsdag 3. april og fredag 4. april 2003, First Hotel Ambassadeur, Drammen KONFERANSE KOSTHOLD I HELSEINSTITUSJONER - Spisemiljø og spisevansker - Overvekt og undervekt - Flerkulturelt mattilbud - Endringsarbeid med resultater Torsdag 3. april og fredag 4. april 2003, First Hotel

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter

Jæren distriktspsykiatriske senter Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 15. og 16.nov 2011 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon.

Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon. Til alle RHF/HF Oslo, 21.06.13 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning fra

Detaljer

Nyhetsbrev. Kjære kollega!

Nyhetsbrev. Kjære kollega! Nyhetsbrev Kjære kollega! 01.07.12 Her kommer litt informasjon fra NSF/FFD Bak oss har vi sykepleiesymposium og Generalforsamling, og dette er det nye styret i perioden 2012-2014 Leder: Tilla Landbakk,

Detaljer

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn.

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn. Vevelstad Brønnøy Vega Sømna Samhandlingsprosjektet Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland v/ kommunene Vevelstad, Sømna, Vega, Brønnøy, samt Psykiatrisk senter Brønnøysund. INVITERER TIL KURSET FØRSTEHJELP

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktpsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11. november 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG NSF FGD Landskonferanse 2012 GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG 15.-16. mars 2012 Radisson Blu Royal Garden, Trondheim NSF FGD inviterer til Landskonferanse Mange eldre er friske og har ikke

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde 18. og 19. oktober 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

Ammekyndig helsestasjon tilbud om kompetanseheving: Ammeveiledning trinn 1 og 2: 11. og 12. februar 2013

Ammekyndig helsestasjon tilbud om kompetanseheving: Ammeveiledning trinn 1 og 2: 11. og 12. februar 2013 ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Helseforetak i Hordaland Kommuner i Hordaland v/ helsestasjonstjenesten

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

DEMENS -en hverdag på mine premisser?

DEMENS -en hverdag på mine premisser? NSF FGD Landskonferanse 2017 DEMENS -en hverdag på mine premisser? 20-21. april 2017 Clarion hotel The Edge Tromsø NSF FGD inviterer til Landskonferanse «Demens - en hverdag på mine premisser.» NSF FGD

Detaljer

Invitasjon Lær å bruke Dementia Care Mapping

Invitasjon Lær å bruke Dementia Care Mapping Invitasjon Lær å bruke Dementia Care Mapping 10., 11., 12. oktober og 22. november 2017 www.aldringoghelse.no Lær å bruke Dementia Care Mapping Dementia Care Mapping (DCM) er en systematisk metode for

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 30.01.14 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles/ inviteres to representanter

Detaljer

Diabetesaksjon i Nord-Norge

Diabetesaksjon i Nord-Norge Norges Diabetesforbund Møte med FYSAK koordinatorer 07.02.08 Disposisjon Norges Diabetesforbund Diabetes i Norge i dag Nasjonal diabetesstrategi og regional diabetesplan Presentasjon av prosjektet Diabetesaksjon

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. endring av roller hos bruker og hjelper

KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. endring av roller hos bruker og hjelper KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN endring av roller hos bruker og hjelper Torsdag 22. og fredag 23. mai 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Ny nasjonal faglig retningslinje for diabetes Implementering strategi og konkrete tiltak

Ny nasjonal faglig retningslinje for diabetes Implementering strategi og konkrete tiltak Ny nasjonal faglig retningslinje for diabetes Implementering strategi og konkrete tiltak Ved prosjektleder Ingvild Felling Meyer, Helsedirektoratet Diabetesforum i, Stavanger 20. oktober 2016 Agenda Bakgrunn

Detaljer

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling OBLIGATORISK KURS G Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling Sted: Radisson Blu, Bodø Tid: 29. september til 3. oktober 2014 Kurskomite: Jarand Gjestland, Hege Aune Jørgensen og Raymond

Detaljer

ÉN MILLION PASIENTER OG ANSATTE

ÉN MILLION PASIENTER OG ANSATTE ÉN MILLION PASIENTER OG 100 000 ANSATTE kommunikasjonsutfordringer i kø Torsdag 13. og fredag 14. november 2003 Quality Airport Hotel Gardermoen Teknisk arrangør: Nedre Slottsgt. 7 0157 Oslo Telefax. 22

Detaljer

Kurs om diabetes type 2

Kurs om diabetes type 2 Kurs om diabetes type 2 3 dagers kveldskurs mai august 2016 Kurs om diabetes type 2 Vi har gleden av å invitere til 3 kurskvelder for dere som har diabetes type 2, samt deres pårørende, og andre som ønsker

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer