Årsmøte i Mysen IF Fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Mysen IF Fotball 14.03.2012"

Transkript

1 Årsmøte i Mysen IF Fotball Åpning 2. Konstituering 2.1. Valg av møteleder 2.2. Valg av referent 2.3. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 7. Valg 7.1. Styret 7.2. Valgkomite 7.3. Revisor 7.4. Utsending til krets 8. Avslutning

2 Årsberetning Mysen IF Fotballgruppa 2012 Note: Mysen IF Fotball ble under årsmøtet 2006 besluttet å fungere med ett felles styre. Ungdomsavdelingen har adskilt økonomi fra senioravdelingen. Styret: Leder: Egil Jacobsen Kasserer: Liv Kristin Neset Styremedlem: Tor-Widar Granberg Styremedlem: Jack Robert Friberg Styremedlem: Johan Hegland Styremedlem: Tone Åsrud Reime Merknad om styret: Styremedlemmene har ikke hatt definerte roller utenom leder og kasserer. Endringer: Ingen. Kommentar: Mysen IF s leder Eva Svendstad har møtt i de fleste styremøter. Representasjon: Tone Åsrud Reime sitter som medlem i breddedommerutvalg. Hun har også vært knyttet til styrearbeid i kretsen, samt utsending til NFF s årsting. Fritz Kristoffersen sitter som medlem i Østfold Fotballkrets Fair-Play utvalg. Even Elvenes og Fritz Kristoffersen sitter som vararepresentanter i Idrettsrådet. Aktiviteter: Det er avholdt 8 styremøter i perioden (inkl. 3 i 2013), en idé-myldring og en presentasjon av forslag til omorganisering av klubbens styre. Det er i tillegg avholdt flere gruppemøter innen ulike temaer. Mysen IF Fotball har vært representert i møter med Mysen IF s hovedstyre, Rolf Roberts Minnefond, Eidsberg kommune, Østfold Fotballkrets, Sparebankenes Talentfotball Indre (STI), samarbeidspartnere, trenere, spillere og dommere.

3 Kommentarer: Under perioden har styret arbeidet med følgende: * Økonomi * Omorganisering av klubbens styring * Fullføring av ny Sportsplan * Tilrettelegging av aktivitet * Tilrettelegging for komiteene * Planlegging og gjennomføring av arrangementer, herunder dugnader * Div. hendelser, internt og eksternt Organisasjon: Se lederen har ordet. Økonomi: Regnskapsmessig har sesongen medført en overgang i regnskapsførsel fra klubb-medlem til profesjonelt regnskapsforetak. Selv for klubber som vår kreves større profesjonalitet enn det vi kan forvente av oss medlemmer. Året har derfor blitt et overgangsår i forhold til gamle og nye rutiner. For 2013-sesongen vil dette fullføres. Ungdomsavdelingen gikk med et stort underskudd, som skyldes at kostnadene ved konsulent-tjenester (administrativ leder og regnskap) langt oversteg det budsjetterte. Dugnadsinntekt og aktivitetskontigenter har også vært betydelig lavere enn budsjettert. Økte tilskuddsmidler (LAN-midler) har kompensert noe. Komiteer og utvalg: 1. Kiosk Tusen takk til alle som har bidratt i kiosken, med Eva Svendstad, Vibeke Nerbøvik og Aileen Johansen i spissen. 2. Økonomi Styrets Liv Kristin Neset har hatt hovedansvaret for fotballens økonomi. Data Link har stått for innkreving av aktivitetsavgift både i ungdoms- og senioravdelingen. Data Link har også for første gang stått for regnskapsførsel.

4 Kjell Harry Olaussen har revidert regnskapet. Ole Johan Aas og Even Elvenes har hatt ansvar for innsalg av samarbeidspartneri. 3. Sportslig utvalg Ingen aktivitet. 4. Kiosk Kiosken har vært åpen under alle A-lagets hjemmekamper. 5. Anleggsutvalg Harald Støen driftet kunstgresset via Eidsberg Idrettsråd frem til sommerferien. Idrettsrådet brukte lang tid på å få nytt utvalg på plass. Etter nyttår deltar Jack Robert Friberg i utvalget som representant for fotballen. Mini-Ekeberg er i hovedsak vedlikeholdt av foreldre og trenere for de yngste lagene. 6. Arrangementsutvalg Ingen aktivitet. 7. Ungdomskoordinator Johan Hegland er utpekt til klubbens ungdomskoordinator, med ansvar for å tilrettelegge utviklingstilbud for de yngre på bred basis. Valgkomiteen: Valgkomiteen har bestått av styret med styreleder i spissen. Relaterte aktiviteter: * Kamparrangement * Smaalenene cup for jenter * Umbro 5 Cup * Tine Fotballskole * Fotballskole for Mysebu Mottak * Årsfest *Øvrige sosiale aktiviteter Styret retter en stor takk til alle som har bidratt til vellykkede arrangementer.

5 Dugnader: * Nye Momarkedet * Lions tulipanaksjon * Mobilinnsamlingsaksjon * Konsertvakthold på Høytorp Fort * Konsertvakthold ved kulturhuset (Vamp-konserten) * Norsk Derby på Øvrevoll (spesiell takk til Even Elvenes og Eva Svendstad) * Søppelplukking for NCC Roads * Rema 1000, varepakking og loddsalg * Obs byggmarked * Umbro 5 Cup * Lodd- og billettsalg under A-lagets hjemmekamper (stor takk til Harriet Aas) Øvrige aktiviteter: * Ulike sosiale tiltak i regi av enkelte lag * Vedlikehold treningsarenaer Mysen IF Fotballs ungdomsavdeling Den administrative delen har hovedsakelig vært drevet av Ole Johan Aas fram til 1.november. Deretter har styret videreført arbeidet. Styret

6 Lederen har ordet. En sesong er over, med et nytt og urutinert styre. 6 frivillige, bare en fra forrige styre med i teamet. Ikke nok bemanning og erfaring til å fordele poster. Vi har bidratt i samlet flokk så langt vi har kunnet. Hvilket mål skulle vi sette oss? Hva forventet medlemmene at vi skulle arbeide med? Vi trengte input, dialog og støttespillere. Vi trengte et fundament for å legge en strategi for vårt arbeid. Vi inviterte et tyvetalls personer vi visste hadde meninger om fotballen til en idé-myldring. Et fundament ble skapt for å bygge klubben videre på stikkord som åpenhet, kommunikasjon, klubben som sjef, økonomi, klubben som sosial arena, systematisert drift, rolle i kommunen. Ytterligere input ble hentet fra Tistedalen fotball (TTIF) hvor styret var på besøk, og fra fotballkretsen. Og fra ressurspersoner i miljøet rundt klubben. De viktigste oppgavene med klubben som sjef : Ferdigstille en ny sportsplan for klubben for å definere roller og forventninger i klubbens ulike ledd, en rød tråd gjennom alle lag. I bunnen ligger Fair Play, noe som burde være en selvfølgelighet hele tiden. Arbeidet bidro Ole Johan Aas sterkt til før han gikk til nye utfordringer i ny klubb. Sportsplanen ligger nå på klubbens hjemmeside både for lesing og nedlasting, og vil også bli delt ut til alle lag i papirutgave. Omorganisere fotballens styrestruktur i erkjennelse av at det å drive en fotballklubb ikke lenger er noe venstrehåndsarbeid. Samtidig sørge for at de som stiller opp får en overkommelig oppgave, snu en trend der få stiller opp i redsel for å brenne seg ut. Forslag om dette legges fram for årsmøtet, se egen sak. Økonomikontroll i en tid der vi opplever at dugnadsinnsatsen som i senere år fortsetter å være for nedadgående. Dette betyr at et omorganisert styre må fylle den funksjonen som i mesteparten av 2012 var en lønnet stilling. Samtidig betyr det at vi må velge dugnader med omhu, og se på alternative måter å tjene penger på. Men uten dugnadsinnsats vil drift av Mysen IF Fotball være umulig.

7 Styret har vurdert ulike måter å styrke enkeltlagenes økonomi på, uten å tillate at enkeltlag får inngå egne reklame- eller sponsoravtaler. Styret ønsker at alle lag skal mest mulig like forutsetninger for sin drift. Bruk av profesjonelle til regnskapførsel er tvingende nødvendig med de krav det i dag stilles også til klubber som vår. Dette vil gi en sårt tiltrengt avlastning for en kasserer. Nye rutiner er under innføring, og dette vil slå ut for fullt i sesongen Budsjettet for 2013 gir rom for kompetanseheving i henhold til målsetting i Sportsplanen. Aktivitetsavgiftene foreslås beholdt uendret. Åpenhet/kommunikasjon Klubbens hjemmeside får en viktig rolle. Her blir alle styremøte-referater lagt ut, og under Glenn Thomas Nilsens flotte innsats prøver vi å informere om det meste. Det legges opp til trenerforum (er etablert på Facebook), og et laglederforum. Vi vil fortsette arbeidet med å synliggjøre våre yngre spillere. Fotografere lagene og presentere dem på klubbens hjemmeside. Lage en tradisjon av det vi startet med før 16. mai-kampen i fjor, la ungdomslagene defilere over banen og få vise seg fram for oss alle. La de følge seniorspillerne inn på banen til hovedkampen, og være ballgutter/jenter. Kompetanseheving Styret ønsker å satse på kompetanseheving internt i klubben gjennom kursing av trenere, ledere og dommere. Med nye arbeidsmetoder gjennom digital registrering og rapportering i alle kamper fra 13 år og oppover, og elektroniske overganger mellom lag, kreves også her kompetanseheving. Kursing er i gang. Sportslig utvikling Hvem skal vi være? Styret har inngått et langsiktig samarbeid med Ørje IL Fotball. Vi har en felles filosofi på hvor vi kan være best i sportslig utvikling. Vi er et breddelag, og bør forbli det. Seniorlag i 4.divisjon er helt ok. Ambisjon om 3? Gjerne det, men ikke for enhver pris. Og høyere er fullstendig urealistisk. Men juniorene våre kan vi gjøre noe for! Det beste utviklingstilbudet i distriktet er vårt ubeskjedne mål! Enten det er i vårt eget lag, som hospitant på seniorlaget, eller i en annen klubb! Vi skal åpne dører videre i samarbeid med klubber på høyere nivå enn vårt eget! Bidra til å legge til rette med tilbud på videregående skole (linje med fotball/håndball kommer fra 1.klasse på videregående til høsten), leksemulighet i klubbhuset, varm mat og direkte til trening. Enkel

8 logistikk som sparer tid og reise! Og så skal vi være stolte den dagen vi ser en av våre egne spillere få kontrakt med en toppklubb, og kanskje bli en av våre nye topp-spillere! Se på Sebastian Remme Berge! Molde! Jo, alt er mulig! Hva har vi oppnådd? Det avhenger av årsmøtets behandling av styrets forslag til omstrukturering. Uansett er vi bare ett skritt på veien. Mye arbeid gjenstår, men vi må gå en vei mot et mål medlemmene vil at vi skal bevege oss mot. Det er medlemmene som bestemmer, styret er bare en katalysator. Vi tror vi er på rett vei. Presentasjon av omstruktureringen til lagene i januar tyder på det. Men planer og målsettinger må være dynamiske, de må hele tiden tilpasses den hverdag vi lever i. Hva venter oss? Forhåpentligvis en klubb flest mulig vil trives i. En klubb som søker å bli en sosial arena for store og små, som binder sammen generasjoner, ulike lag i og utenfor klubben gjennom sosiale tiltak, møtesteder på og utenfor banen, også uten fotball. Kanskje visjonen om Mysen IF Fotball som en stor familie en vakker dag blir virkelighet. Store og spennende utfordringer venter! Ikke minst utvikling av fotballstadion, og hele idrettsparken for den slag skyld. Renovering av klubbhusets garderobeanlegg er i full sving, snart kan vi med stolthet ta imot våre gjestende lag. Men også utfordringer med den kommunale driften av Mini-Ekeberg og manglende toalettforhold, og vedlikehold og bruk av grusbanen. Den er ikke vakker der den sløver i dag. Tusen takk til dere i styret som har stått på dette tøffe året. Dere trengs litt til, kontinuitet i styrer er viktig. Tusen takk til dere rundt oss, som både har støttet oss og tidvis holdt oss i hånda. Ingen nevnt, ingen glemt heter det, men Even og Eva må bare nevnes. Og Ole Johan også, han lærte oss utrolig mye om effektivitet! Der er vi nok litt på etter n! Egil Jacobsen

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Årsmøte BIL Fotball. Onsdag 5. mars 2014. Saksliste

Årsmøte BIL Fotball. Onsdag 5. mars 2014. Saksliste Årsmøte BIL Fotball Onsdag 5. mars 2014 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden/innkalling 3. Valg av møteleder/referent 4. Gjennomgang årsmelding 2013 5. Gjennomgang Regnskap 2013. 6. Budsjett 2014.03.11

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Klubbinformasjon 3 2. Innledning 3 3. Flint Fotballs visjon, verdigrunnlag og mål 3-4 4. Sportsplan 4 5. Flint AIL lover 4-5 6. Flint

Detaljer

Valg av to til å undertegne protokollen

Valg av to til å undertegne protokollen 3166 Flinthallen. Narverødvelen 40, 3113 Tønsberg. Tlf. 33375310. E-mall: handball@ilfllnt.no ÅRSMØTE 2014 23. Mars 2014 Kl18.00 Husvik Skole Dagsorden: Åpning av årsmøtet Valg av ordstyrer Valg av referent

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 Årsberetning BVHIF Fotball 2014 1 Innholdfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 FOTBALLSTYRET 2014... 3 2. ØKONOMI BUDSJETT & REGNSKAP... 5 3.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Organisasjonsplan 2014

Organisasjonsplan 2014 Organisasjonsplan 2014 Lagt fram til årsmøtet 24. februar 2014 Postadresse: ASTOR FOTBALLKLUBB Postboks 3400 Havstad 7425 TRONDHEIM Besøksadresse: Havstadvegen 2 7021 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Treningsinnhold 4 3. Treningmengde 5 4. Differensiering 6 5. Hospitering/Skyving 7 6. Talenttreninger 9 7. Egentrening/uorganisert trening 10 8. Spillestil 10 9.

Detaljer

ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL

ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL «Årsberetning» THON HOTEL VICA 20. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 Innholdsfortegnelse 1. Saksliste... 3 2. Årsberetninger Alta IF Fotball 2013... 4 2.1. Styrets beretning... 4 Styrets sammensetning:...

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Vi skaper fotballglede

Vi skaper fotballglede PLAN FINNSNES IL FOTBALL Vi skaper fotballglede Strategiplan 2012-2015 Vedtatt på årsmøtet 15.03.12 Versjon 1.0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse side 2 Innledning Bakgrunn for og målsetting med

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer