Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2013-54. årgang"

Transkript

1 Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april årgang Foto: Torhild Meland No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram, til sumars tid. Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong. (Elias Blix)

2 PÅSKENS BUDSKAP Reidulf K. Ljøkjell Når dette skrives er påska med sine gudstjenester og samlinger over. Her på Sørlandet har det vært mer vinter enn det som er vanlig, og mange har hatt glede av det gjennom noen gode dager på fjellet. Budskapet som møter oss i påska er det samme, år etter år, men samtidig like nytt! Fortellingen om Gud som ga oss sønnen sin for å gjøre soning for alt det gale vi har tenkt, sagt og gjort. En fortelling som også har med et viktig kapittel om livets seier over døden. Kristus som stod opp av graven og som lever i dag, lever midt i blant oss. Samtidig erfarer vi at døden er til stede og setter spor, dype spor og etterlater oss såret med savn og ensomhet. Døden har aldri spurt om lov til å komme, den bare kommer. Året har sin rytme, årstidene med høst, vinter, vår og sommer. Nå har vi hatt en lang og kald vinter bak oss der snøen har ligget som en dyne over alt som ellers vokser. Når snøen smeltes bort av sol og varme, så kommer plantene fram med blomster og grønne blad. Livet spirer, og vi som ser det og lukter det vekkes på en måte selv til live igjen. I salmer og kristne sanger hentes det bilder i fra naturen når en forsøker å beskrive Kristus. Salmen «Jesus, livets sol og glede, her i brød og vin til stede» er en nattverdsalme. I denne salmen forsøker Svein Ellingsen, som har skrevet den, å si oss at Jesus skaper liv! Elias Blix har gitt oss den flotte salmen «No livnar det i 2 F R A P R E S T E N S P E N N lundar» der han viser til naturen som våkner til liv av sol og varme, men også det livet som våkner i landet vårt når Gud sender sitt lys og sin Ånd til oss. En av de fineste salmene som har dette temaet er skrevet av Israel Kolmodin i 1694 «Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor». I vers fem i denne salmen synger vi: «Du kjære Herre Kriste, du sol med klarest skinn, la hjerte-isen briste og smelte i vårt sinn! La dine budord følges, og mett oss med ditt ord, la nådens lys ei dølges for oss på denne jord!» Selv om døden er sterkere enn den sterkeste av oss, så steg påskesolen opp for oss! Påsken kommer til oss med et budskap som tolker døden i lys av Jesu åpne grav! Livet er sterkere enn døden! H.E. Wisløff har sagt det slik: «Da blir ikke døden det siste punktum, men det store kolon! Jesu oppstandelse får oss til å se gjennom døden og like fram til det evige livet i himmelen! La oss kjempe for håpet og for livet, alt liv! Budskapet fra påsken driver oss til å ta vare på livet, både vårt eget liv, våre medmenneskers liv og fellesskapets liv. I hverdagen betyr det å ta små og store valg som enten innebærer at vi gir næring til det gode og til livet - eller at vi lar det som vil bryte ned få vinne fram. Jesu oppstandelse ga nåden kraft og førte den midt inn i vår hverdag! God sommer!

3 M i n t ro Denne gang ved Marit Rasmussen Troen på Jesus vært ankeret mitt helt fra jeg var barn. Foreldrene mine var kristne og jeg ble tidlig vant med å være med på møter og kristne samvær. Etter hvert som jeg vokste til ble det klart for meg at det var viktig at jeg selv tok et standpunkt. Den tro og det liv jeg som jeg så hos mine foreldre ville jeg også oppleve, og det måtte bli mitt personlige valg. Da jeg var i tretten-fjortenårsalderen kom det stadig i mine tanker: Hva ville jeg med livet mitt? Ville jeg følge Jesus? Ja, jeg visste jeg ville følge Ham. En kveld jeg var på møte på bedehuset på mitt hjemsted, bøyde jeg kne og tok imot Jesus som MIN Frelser. Jeg gjorde som det står i Heb : vi (jeg) som har søkt redning ved å gripe det håp som ligger foran oss(meg). Dette håpet er et trygt og fast anker for vår (min) sjel. Dette ankeret har holdt livsskuten min på plass i alle år. Det har ikke alltid vært stille på havet, men i alle slags forhold har jeg erfart at ankeret holdt. Jesus og Hans frelsesverk er det grunnleggende for min tro, det at Han døde på korset og tok min skyld og straff på seg slik at jeg ved Hans nåde får være Hans barn. Etter å ha fulgt Frelseren i mange år kan jeg si som det står i sangen: Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys, under vekslende tider og kår, men når alt om meg skiftet, jeg sang til hans pris: Han er trofast i dag som i år Hvilken lykke og fred, ja vidunderlig fred, som jeg har når med Jesus jeg går! La så allting forandres-min sang blir dog ved: Han er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti, og jeg tenkte meg ingen forstår. Da jeg hørte en stemme så mildt til meg si: Jeg er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus i sorgenes dal, der hvor stien er knudret og hård, kun et ord og den ble til en skjønn blomstersal: Han er trofast i dag som i går. Ja, jeg vandrer med Jesus så freidig og glad til ved dødsflodens bredder jeg står. Da jeg ennå en gang skal istemme mitt kvad: HAN ER TROFAST I DAG SOM I GÅR. 3

4 Småplukk fra vårt fuglebrett Takk for gaver til Treklang Ved sist utgave av Treklang ble det sendt ut giro til frivillig kontingent. Leserne har tatt utfordringen, og redaksjonen har mottatt kr Vi ønsker å si et rungende takk til våre lesere. Treklang har nå et driftsfond på kr , mens årlige utgifter til trykking og distribusjon er ca kr Dette innebærer at bladet har en trygg økonomisk plattform til å møte morgendagen. Redaksjonen tar gjerne imot tips fra leserne på stoff vi bør dekke. Kvinesdal Sanitetsforening Saniteten deltar ved en årlig gudstjeneste i Kvinesdal kirke. En flott tradisjon, som i år blir 21. april. Etter 30 år som leder i foreningen har Turid Omland nå overlatt lederjobben til Ellen Aamot. Vi takker Turid for vel utført jobb og ønsker Ellen lykke til. Tårnagenter i Fjotland Det blir tårnagenthelg i Fjotland april. Her blir alle som går i klasse invitert. Ved gudstjenesten 21.april vil også elevene i 5. klasse få utdelt hver sitt Ny6-Testamente. Julegaven til Menighetssenteret Kvinesdal menighetssenter bad i desember om en julegave fra folk i bygda: Vi ønsket asfalt til parkeringsplassen. Responsen var flott, og rundt kr er mottatt til dette for - målet. Resten vil dekkes ved andre inntekter og gaver til driften av senteret. Arbeidet utføres når telen er borte. «Vi over 60» Hver måned fylles Kvinesdal menighetssenter til «Vi over 60». Ved møtet tirsdag 7.mai får vi besøk av Sturla Ertzeid. Noter dagen og velkommen til en spennende kveld. 4 Søndag 28.april kl Søndag 28.april bør Kvinesdal kirke fylles. Da vil en tverrkirkelig gruppe av lokale sangere og musikere lede oss gjennom musikkmessen Gloria, skrevet av Tore Aas. Messen ble skrevet på 1990-tallet, og er i dag et bidrag i den liturgiske fornyelsen i kirken. Utspringet til opplegget ligger i forsangergruppa til Frikirka i Flekkefjord, og ekteparet Kristin og Sven Erik Valle Printz har vært sentrale personer i for - beredelsen. Men det er en hel gjeng fra distriktet som sammen vil dele denne messen med folket i Lister. Fra Kvinesdal deltar bl.a. Lars Aksel Teistedal og Irene Sandtorv Gullestad, mens Ole Hansen styrer lyd. Prosjektet er et dugnadsprosjekt, og kostnadene dekkes ved kollekt.

5 Ein song eg er glad i DENNE GANGEN VED KJELL M. SINNES Eg har ein song som eg har eit nært tilhøve til og som eg reknar for min song. Det er bønne- og pinsesalmen til Johan Nordahl Brun ( ) si salme (Salmeboka nr. 217) Ånd over Ånder, kom ned frå det høye, evig med Fader og Sønnen én Gud! Kom, du som sjelene sammen kan føye, kom og gjør rede den himmelske brud! Kalle, forsamle og Jesus forklare, bygge Guds kyrkje, opplyse hans folk, det er din gjerning, la oss den erfare, kom du Guds kjærlighets mektige tolk! Mildeste Frelser, du hevner dig kjærlig, sender oss Ånden, forjettelsens (løftenes) pant! Nå ble forsoningen tydet oss herlig, troen erfarer: Ditt løfte er sant. Vitnene krones med brennende tunger, hver av dem taler det mål som Han vil; brenner i ånden, forløste, og sjunger Herren til ære som tente den ild! Himmelske trøster, din olje la flyte lægende inn i de dypeste sår! Styrk oss i striden, og gi oss å nyte frukten av frelsen som all ting formår! Skap i oss, herre, fornyede hjerter, led oss i sannhet, og hjelp oss i nød; gjør oss tålmodige midt under smerter, vær du vår levende kraft i vår nød! Eg opplever at denne bøna, denne salmen, fører oss inn til sjølve senteret i livet som kristne. Dette er ei bøn til Den heilage anden om å få oppleva Anden sine gjerningar i menigheten og i den einskilde sine liv, samstundes er det også ei bøn til den treeinige Gud. Eg håpar når vi les dette, at vi lar salmen få rom i sjel og tanke; slik at den vert brukt som det den var tenkt til, ei bøn til Gud. 5

6 Hobbygruppe på Huset RACHELS VENNER hobbygruppe Annenhver fredag fra kl samles hobbygruppa RACHELS VENNER på Huset. Mange av Treklangs lesere har hørt om Rachel Trovi og arbeidet hennes i Manilla på Filippinene. Bjørg Narvestad Fredriksen og Randi Nielsen er ledere av Hobbygruppa. De pleier å ha med seg en av foreldrene til barna i gruppa, og denne fredagen var Anne Gry Michelsen med. Navnet RACHELS VENNER gir et godt uttrykk for hva midlene i hobbygruppa går til. - De støtter Rachel Trovi arbeid. Da Treklang var innom var 15 barn fra 1. klasse og oppover i gang med ulike formingsaktiviteter. Noen lagde figurer, andre satte rammer på Jesusbilder, og en gjeng var i gang med å male kurver nede i malerommet i kjelleren på Huset. Antall barn kan variere litt fra gang til gang. Noen barn tar av og til med seg noen venner, og det er jo helt i orden, sier Bjørg. Hobbygruppa har ingen øvre aldersgrense, påpeker Her maler Vendela og Felicity kurver. 6

7 Bjørg. I Huset er det god plass, og ungdomsrommet i kjelleren med bordtennis og biljardbord, kan også friste. Programmet deler de inn i tre, med en litt rolig start, gjerne med sang og litt Bibelfortelling. Så er det ei god økt med ulike aktiviteter der barna får lage ulike ting: bilder, figurer, papirblomster, sommerfugler, malte kurver, bare for å nevne noe. Noen ting kan de få med seg hjem, andre blir spart til basaren 12. april. Merk dere datoen!! Etter ryddetid har de ei koselig avslutning med kaker, saft og eplejuice, der de har ei lita trekning. Flere av barna forteller ivrig hvordan dette pleier å være. Det er tydelig at de koser seg! Treklang spør om hva pengene de har samlet inn har gått til. Bjørg forteller at Rachel Trovi og teamet hennes nå holder på med å bygge et sykehus, Hospital of Mercy, der første etasje er ferdig. De trenger å få sykehuset ferdig og få inn møbler og utstyr, så behovet er stort. RACHELS VENNER støtter spesielt dette prosjektet. Elisabeth Antonsen Overå Ungdomsrommet i kjelleren på Huset. Strikkede sommerfugler. Simon, Bjørg og Øyvind Mikal lager bilder. 7

8 K v Kirkejubileum i n e s d a l K i r k e Organister i Kvinesdal Av Arnold Omland I forbindelse med Kvinesdal kirkes 175 års jubileum i 2012 har vi i en rekke artikler omtalt personer som hadde ulike stillinger i kirka. I dette nummeret tar vi fram de som har vært organister. I neste nummer vil vi omtale organistene i Fjotland og Feda. Kvinesdal kirke fikk sitt første orgel i Første gudstjeneste med orgel ble holdt Peter Waage - Eriksen var prest. Han skriver at det var alminnelig glede. Organist var lærerinne ved Liknes skole, frk. Størseth. Belgtreder var blinde Mathias Faret. I 1961 ble det foretatt en betydelig reparasjon. Orgelet var da i dårlig for - fatning. Orgel av denne typen var svært utsatt for teknisk svikt ved tørr luft, og vinterstid 1979/1980 måtte en bruke piano under gudstjenester, bryllup og begravelser. Det ble satt ned en orgelkomite som skulle ta seg av arbeidet med nytt orgel i kirka. Det var en del diskusjon om en skulle velge den billigste løsningen med et elektronisk orgel. Men i komiteen var det enighet om at en burde ha et ekte kirkeorgel/pipeorgel. Det nye orgelet, bygget av det danske orgelfirma Bruno Christensen & Sønner, stod ferdig 17. juni Orgelet har 24 stemmer og ca 2000 piper Innvielsen fant sted søndag 9. oktober samme år. Det er mange som har spilt ved gudstjenester og møter i årenes løp. Vi vet lite om hvordan organisttjenesten var ordnet fra først av. Her tar vi med de vi kjenner har spilt over en lengre periode eller har vært fast tilsatt som organist. Emma Pedersen Svindland Johan Ryen ? Han kom til Kvinesdal som lærer på Fylkesskolen. Johan var far til Gabriel Ryen. Avisene dekket orgelinnvielsen grundig. I arkivet ligger bl.a. dette bildet fra Farsund Avis. 8

9 Charlotte Sigurdson? 1948 Hun var kona til presten Sigfred Andreas Sigurdsson. Han var ferdig cand. Theol. i 1919, og de giftet seg samme året. De kom som prestepar til Kvinesdal den 20.mai 1921 og ble værende i bygda i 27 år. Han ble utnevnt til sogneprest i Brunlanes i Vestfold i 1948, og de flyttet dit. Fra 1946 var han også prost i Flekkefjord prosti, og jeg minnes at han i ettertid alltid ble omtalt som prost Sigurdson. Det var et aktiv prestepar som deltok mye i samfunnslivet i Kvinesdal, og fru Sigurdson har sannsynligvis tjenestegjort som organist hele den tida de var i Kvinesdal. Olaf Olsen I 1946 spilte han både i Kvinesdal og Feda kirke. I Kvinesdal var han fastlønnet, og på Feda måtte han sende regning til kommunekassereren i Feda. Der hadde han samme lønn som klokkeren i Kvinesdal. I 1946 søkte han om å få høyne godtgjørelsen fra kr 7 til kr 10 pr gang. For begravelse på Feda fikk organisten kr 15,- i 1957, og i Kvinesdal fikk han kr 20. Gudstjeneste kr. 25,- i Kvinesdal. Lars Olsen skriver dette om barndomsminner med faren som organist: Olaf hadde lært å spille orgel gjennom et korrespondansekurs, innsending av besvarelser med notelære og harmonisering. Hjemme øvet han på et gammelt trø orgel. Salmenummer fikk han noen dager før gudstjeneste på et postkort med offentlig frimerke, dette før telefonen ble en kjærkommen erstatter til postkort. Jeg husker godt skyss til gudstjeneste på Feda med Kvinaruta, - i setet foran ved siden av sjåføren opp Øyekleiva, Raustad, Høyland, Refsti og videre bortover den smale veien mot kirka hvor folk stod på hustrappene når vi passerte. De kunne nesten ta på bussen. I den tiden gikk det kirkerute fra Liknes/Øye til Feda. På Feda fikk vi sitte på galleriet ved siden av orgelet. Kirketjeneren måtte manuelt pumpe luft til belgen. Det var Simon Briseid som gjorde det. Kollisjon på scooter. 20 august 1962 kolliderte Olaf på scooter med en bil i Liknes sentrum på vei til skolegudstjeneste. Dette resulterte i brukket høyre stortå, forslått venstre lår, dypt kutt i hælen, og begge tomler forstuet. Han klarte å spille ferdig med blødende kutt og smerte, men måtte til dr. Fjulsrud etterpå hvor han sydde 10 sting. I Kvinesdal hadde de elektrisk motor til å pumpe luft i belgen. Ved strømbrudd måtte kirketjener Martin K. Faret pumpe. Jeg fikk også prøve meg på det å være blåsebelg. Det var tungt, spesielt ved lange salmer. Vi barn fikk egen stol å sitte på ved siden av organisten når vi var med på gudstjeneste. Der hadde vi god utsikt ned i Kirka. Hvor lenge spilte han? Etter den alvorlige ulykken i september 1966 ser det ut til at han måtte avslutte spillingen. Jeg har funnet noter fra til og med august 66 som han brukte. Han har nok hatt noen vikar - opptredener. Jeg har funnet noter som har vært brukt så sent som 1974 ved et par begravelser i Kvinesdal 9

10 Harald Myklebust Han var lærer i Kvinesdal noen år. Harald Myklebust engasjerte seg mye innen sangog musikklivet i Kvinesdal. Han flyttet fra Kvinesdal for å bli lærer ved Hurdal Folkehøyskole. Bertha Egeland Bertha var organist i mange år, både i Fjotland, Kvinesdal og Feda. Hun var organist i Kvinesdal den tida mannen Olav A Egeland var ordfører i Kvinesdal ( ) De bodde da i Faret. Olav var vaktmester på Husmor - skolen og sjåfør i Kvina bilruter. Bertha var også organist på Feda denne tida. Sønnen Lars forteller at hun var selvlært som organist. Hun hadde tatt et notekurs og pugget noter. Men hun hadde gått på Kvås Folkehøyskole og hadde sannsynligvis lært å spille litt der. Oddvar Teistedal I møteboka for Kvinesdal menighetsråd står det at han fungerte som organist fra , ble fast ansatt og sa opp stillinga med gyldighet fra Oddvar forteller at han etter dette i noen år var sporadisk vikar ved forfall i Kvinesdal og Feda. Oddvar var selvlært. Han lærte å spille på et gammelt orgel de hadde heime. Men han fikk god attest fra Gabriel Hansen. Oddvar ler når han forteller en historie der Gabriel kom bort til ham etter at han hadde sluttet. Eg likte bedre når du spelte. Sverre lager så mange kruseduller, sa Gabriel. Oddvar forteller at han måtte ha vikar i sitt eget bryllup da han giftet seg i Da spilte Arne Stakkeland. Sverre Eftestøl 1977 d.d. Med Sverre fikk kommunen en uvanlig dyktig organist som har satt store spor etter seg i musikklivet i Kvinesdal, både som organist, lærer i musikkskolen og som komponist. Han er også en dyktig pianist og har opptrådt i en rekke anledninger både som solist og som akkompagnatør. Sverre er vel kjent av Treklang sine lesere, og vi gir derfor ikke en lengre omtale av ham i denne omgang. Vi bare konstaterer at vi er svært takknemlig for at Sverre har valgt Kvinesdal som sitt bosted. Kai Inge Hansen Kai Inge Hansen var vikar for Sverre Eftestøl Han var da tilsatt som organist også i Feda kirke, og omtalen av ham kommer i neste nummer, der det vil være en artikkel om organister i Feda kirke. Ulike vikarer I sommerferier og ved uttak av fridager har ulike vikarer vært i arbeid i kirkene våre, blant andre Torbjørn Eftestøl. 1010

11 Plantemarked på Feda 4. mai Lørdag 4.mai åpner igjen Grete og Anders Mathias Larsen hagen sin til plantemarked, med salg til inntekter for Huset, Feda bedehus og kirketun. Hagen åpner for publikum kl.12. Har du ikke fått med deg de to forrige plantemarkedene, har du gått glipp av MYE! Hagen til Grete og Anders er i seg selv en prakthage av dimensjoner. Her har de samlet ulike stauder, busker og trær. Så er du på jakt etter for eksempel stauder, urter, eller stiklinger er muligheten til stede for at du finner nettopp det. Hjemmelagde brød fra den vedfyrte bakerovnen i bryggerhuset er også å få kjøpt. Disse brødene har blitt viden kjent i distriktet, så har du ikke smakt Ole Gunnar Sæbø selger lapper og saft sammen med engasjerte barn. dem ennå, har du en fin mulighet til å kjøpe med deg hjem en godbit! Grete og Anders har med seg mange driftige medhjelpere denne dagen, og det må til, for her kan du også få kjøpt nystekte lapper, kaffe og saft. Det blir også solgt lodd med fine gevinster! I hagen er det satt opp benker og bord, så benytt anledningen til en koselig prat med hageentusiaster fra bygd og by! Tekst: Elisabeth A. Overå Foto: Ove Larsen Mange nytter anledningen til å fornye hagen sin. 11

12 Espen drar Espen Gya (50) har avsluttet sin tjeneste i Kvinesdal. Han kom til bygda i 2006 som ungdomsdiakon og «konduktør» - leder av trosopplæringen. Nå drar han til Sauda i indre Ryfylke. Der tiltrådte han som sokneprest 1.april. Treklang tok en avskjedsprat med Espen for å høre om hans erfaringer fra disse åra og for å lytte til hans innspill for det videre menighetsarbeidet i bygda. Espen vokste opp på Randaberg utenfor Stavanger. Ungdomsarbeidet der satte sitt preg på ham, og han valgte å studere til å bli prest. Etter at han ble vigslet til preste - tjeneste i 1989, tjenestegjorde han ett år i feltprestkorpset og to år som ungdomsprest i Madlamark menighet. Deretter var han 6 år misjonær i Paris før han tok arbeid som kapellan og drabantbyprest i Haugesund. Etter det gikk veien til Kvinesdal. Gjennom mange år hadde han da hatt et aktivt forhold til Kvinesdal, for ekte - fellen hans, Aud, var kvindøl og hadde Hersvik som fødselsnavn. Dermed ble det litt som å komme hjem da familien flyttet til bygda i Ungdomsdiakoni og trosopplæring. Espen har hatt en to-delt stilling: 50% som ungdomsdiakon og 50% som leder av trosopplæringen. En slik kombinasjon er ikke enkel å få til å fungere, for oppgavene blir fort for mange til å samles i ett liv. Felles for begge stillingene er at fokus har vært mot den yngre del av befolkningen i bygda. De siste par åra har han vært vikarprest i halv stilling. Diakonen I de åra Espen har vært i bygda har det vært flere ulykker og tunge ting som har skjedd. Da har det vært godt å ha en diakon til å ta ekstra tak. Siden han har hatt et særlig fokus på de unge, har det gjort at flere har blitt «fanget opp» med de spørsmål de har strevd med. Espen har vært en verdifull medarbeider i kriseteamet. Siden han også er prest har han hatt en ekstra forutsetning for sin tjeneste. En viktig innfallsvinkel til de unge har vært konfirmantarbeidet. «Der ble jeg kjent med de aller fleste tenåringene. Gjennom «Konf.action» og KRIK-arbeid har jeg prøvd å vise de unge at kristen tro dreier seg om et aktivt liv i tjeneste for andre.» «Jeg har møtt mange flotte ungdommer som jeg vil bære med meg videre. Mange har utrolig store ressurser, mens andre sliter en del med livet sitt. Jeg har prøvd å vise de deres verdi og inkludere de i et fellesskap. Her har arbeidet i ReLax vært en viktig del.» 12

13 ReLax Det begynte som en dataklubb med lokaler på Liknes Bedehus. Da Menighetssenteret ble etablert for fem år siden ble aktiviteten flyttet til gamle Laxen bar. Med sitt særpregede inventar var det et spennende sted å være, og ungdommene deltok aktivt til å forme stedet. I dag er ReLax en åpen ungdomsklubb hvor gjerne unge møtes hver torsdag. ReLax er sted hvor du kan komme og være uten å skulle prestere noe. Her kan du kjøpe enkel mat og drikke, du kan komme og gå når du vil, spille PC-spill eller andre spill. Kort sagt: Et allsidig fritidstilbud med lav terskel. Det er ikke mindre viktig etter at den kommunale ungdomsklubben Paradox ble lagt ned. Derfor håper Espen at dette er et arbeid som den nye diakonen vil føre videre. Så har de sluttet av i kirken. Selv om det ingen har blitt tvunget til å bli med over i kirken, så har de fleste blitt med dit, tent et bønnelys og hørt ord fra Bibelen. Trosopplærer I 2006 fikk menighetene i Kvinesdal, Feda og Fjotland statlige midler til å gjøre erfaringer med trosopplæring for de yngre barna. Gjennom mange år har det vært drevet et omfattende barnearbeid i bygdene våre, men målet har vært å få til en mer systematisk trosopplæring. Her har flere nye tiltak blitt satt i gang: Baby - sang for de aller minste. Barnehagene er inviterte til jule- og pinsevandringer. For de litt større har Turboklubben vært et populært tilbud. Tårnagenter og Lys - Våken. Målet har vært å «fylle ut huller» i det tilbudet som alt eksisterte, ikke minst på de mange bedehusa i bygda. Utfordrer til raushet og deltakelse For Espen har det vært viktig å ta alle mennesker på alvor, ikke bare de som får livet sitt til å passe inn i en kristen A4- ramme. Gud har skapt oss forskjellige. Livet kan ha gitt oss forskjellig bagasje og mange sliter med tunge byrder, sier han. Alle er likevel uendelig verdifulle og har mye bra å bidra med. Han utfordrer menig - hetene i Kvinesdal til å se mennesker, lete etter talenter, gi mennesker rom til å være den de er og utfordringer, ikke til å knekke nakken på, men til å vokse på. Espen Gya takker for samvær med mange flotte mennesker. De har gitt ham gode møter og beriket livet hans. Dette tar han med seg til sin nye tjeneste som sokneprest i Sauda. Menighetene i Kvinesdal, Feda og Fjotland vil på sin side uttrykke takk for den tjenesten Espen har gjort hos oss. Vi ønsker ham Guds velsignelse over livet videre. Samtidig sier vi velkommen tilbake og med hele Aud sin familie boende i Kvinesdal vil det bli mange nye møter. Det første er når hans sønn står som konfirmant i Kvinesdal 12. mai. Leiv Gunnar Skiftun Arbeidet sammen med ungdommene i ReLax har vært høyt prioritert hos Espen. 13

14 Konfirmantene på leir Helga 8. til 10. februar reiste 70 konfirmanter og ledere fra Feda, Fjotland og Kvinesdal på konfirmantleir. Værmeldingen hadde vært god og alle dro med høye forventninger om at dette skulle bli BRA!!! Espen Gya hadde fått med ledere, flere av dem var konfirmanter i De var spente på om de ville makte oppgaven som ledere, men det gjorde de med glans! Anne Svindland, en av de voksne lederne, sa etter leiren: «Det var en fryd å få lov til å være med som leder på leiren. En herlig gjeng med flotte ungdommer som jeg mer enn gjerne stiller opp for.» Selv om vi er utrolig godt fornøyd med den jobben som årets ledere gjorde på leiren, så savnet vi å ha med enda flere ledere som var godt voksne. Kanskje en liten utfordring til leserne av Treklang? På årets leir delte vi konfirmantene inn i åtte grupper der det var 2-3 ledere på hver gruppe. Disse gruppene fungerte både som samtalegrupper og som «arbeidsteam» når det skulle ordnes til i forbindelse med måltidene. Siden leiren er en del av konfirmantundervisningen, var det satt av god tid til under - visning og gruppearbeid. Før vi dro i bakken lørdag, hadde Reidulf bibeltime. Tema var «broillustrasjonen», som på en enkel måte hjelper oss til å skjønne litt av hvordan Gud har laget en vei fra menneskene og til seg selv. Det viktigste er at Jesus ga livet sitt for oss. Lørdagskvelden hadde Espen bibeltime. Her fikk konfirmantene høre at vi alle er verdifulle fordi vi er skapt i Guds bilde. Lørdagen var en fantastisk dag med den blåeste himmelen og den sterkeste sola du kan tenke deg. Selv om gradestokken viste ned i mot minus 17 på morgenen da vi kjørte opp til Fidjeland og skibakken, så var det ingen som klaget. Det var bare smil og godt humør dagen lang. Mer enn halvparten var i trekket, vi andre laget leirplass med grilling av 14

15 pølser og kakaodrikking. Medbrakt akebrett ble delt ut til de som ville. Noen fikk utrolig god fart og litt adrenalin med på kjøpet. Leiren var full av høydepunkt, men ett av dem var definitivt underholdningskvelden, ledet av ungdomslederne med Mathias Svendsen i spissen. Her ble konfirmantlærerne uthengt i passende dose, konfirmantene fikk konkurrere og de ble underholdt etter alle kunstens regler. Mathias Svendsen ledet lørdagskvelden på en flott måte. Søndag feiret vi gudstjeneste sammen. Reidulf og konfirmanter var liturg og medliturger og Espen hadde talen. Konfir - mantene hadde laget syndsbekjennelse og bønner selv, de leste fra Bibelen og var med under nattverden - og var med på å avslutte gudstjenesten gjennom velsignelsen. Før avreise søndag vasket og ryddet vi oss ut av Liland. Med iver og stor innsats fra både ledere og konfirmanter, trakterte vi støv - sugere og vaskefiller! Trøtte og slitne satte konfirmantene seg i bussen hjem rundt kl 14. Tilbakemeldingene fra konfirmantene etter leiren har vært veldig gode. Mange forteller at Klar for skibakken. de satte pris på å bli kjent med nye folk. En av konfirmantene som ikke vil ha navnet sitt i bladet sier: «Det var gøy i trekket og gøy å være sammen med så mange - og fint å bli kjent med nye folk.» «Selve bussturen var moro og det var greit med leir og overnatting,» sier Torje Olsen som også likte at kiosken var åpen. Fra skibakken forteller Christiane Kvinlog at det var kaldt - «brrrrrrr», men at det ikke gjør så mye fordi det er så mange gøye folk å være med! Og Marthe Nilsen fra Kvinesdal syntes hun hadde vært på leir med en kjempefin gjeng og hadde det knall gøy! Hun syntes at det var koselig å bli bedre kjent med Fjotlandsgjengen også. Uten mat og drikke duger helten ikke heter det. Til middag hadde vi med kompe og kylling som vi selv varmet opp. Siden leirstedet leies ubemannet, var det vi selv som måtte ordne alt i forbindelse med alle måltider. Alltid litt spennende å se om vi hadde beregnet nok mat. Reidulf K. Ljøkjell Eric Asbjørnsen viser tommelen opp for en flott leir. 15

16 «Heilt på jordet» blir 1. juni For 4 år på rad arrangeres «Heilt på jordet»-festivalen. Også i år blir det en festival med masse aktiviteter: Heste - ridning, ansiktsmaling, hoppeslott i flere varianter, minitraktorbane, Ballong-Ola, luftgeværskyting, stands og mye mer. Det blir også salg av grillmat hele dagen. Styret arbeider enda med å ferdig - stille programmet, men noe av det vi kan glede oss til er Glenn Tønnessen, Cutta og Irene med venner og Ruben Gazki. Ruben Gazki er en moderne illusjonist som brenner for å formidle Flekkefjord satser et budskap om positiv innstilling og kreativ tenking. Vi gleder oss til et spennende show med han. 5-åringene i bygda vil også i år få invitasjon til utdeling av DVD under dagsarrangementet. Nytt av året er også at det på ettermiddagen vil bli et tradisjonelt teltmøte på festivalområdet. Parallelt med festivalen forgår Rebus Rally, der start og mål er på festivalområdet. Rebus Rally har et titalls poster spredt rundt i Kvinesdal med alt fra kjeglekjøring, potetkanonskyting, teorispørsmål, kanopadling og noen overraskelser. Under hele Rebus Rally er det livesending med utegående reporter på Radio Kvinesdal. Velkommen til Heilt på jordet 1. juni. Flekkefjord menighetsråd har skrevet en intensjonsavtale om å kjøpe Bondeheimen som nytt menighetssenter. Her ligger mye av samme tankegangen bak som da Kvinesdal for fem år siden kjøpte Rafoss Hotell. De ønsker å drive stedet som en «sjømannskirke» - men lave terskler og høy himmel. Kostnaden ved kjøpet vil være 12 millioner. Det innebærer en tid med stor innsats for å samle inn midler, både fra private, næringsliv og kommune. Ut fra de erfaringer vi har gjort i Kvinesdal vet vi hvilke frukter et slikt senter bærer i lokalmiljøet. Her vil menighet og hele byen få mangedobbelt igjen! Det ville neppe vært rimeligere om en skulle bygge nytt!!! Nå får de et innflytningsklart bygg. En vis mann har sagt: «Den største fare for de fleste av oss er ikke at vi sikter for høyt og mislykkes, mena t vi sikter for lavt og lykkes.» Vi ønsker Flekkefjord til lykke med en framtidsrettet satsing. På denne måten vil dere gjøre Flekkefjord til et enda bedre sted å vokse opp i. Leiv Gunnar Skiftun 16

17 A perfect Day «Vårt mål er å få en dag i året uten ulykker,» sier Jan Egil Omland i organisasjonen «Ta vare på livet». Sammen med Jannickes Minnefond inviterer de til en nasjonal trafikksikkerhetsdag i Kvinesdal lørdag 11. mai. Jan Egils datter Jannicke mistet livet i en trafikkulykke i april Dette førte til opprettelse av «Jannickes Minnefond». Gjennom «Ta vare på livet» arbeider de for å skape gode holdninger og en tryggere hverdag i trafikken. De arbeider også gjennom «Hvite Lilje», som driver barnehjem i Burma. Siden april 1999 er rundt 3160 mennesker i Norge blitt drept i trafikken. Over 7000 mennesker er kvestet for livet. På verdensbasis dør rundt mennesker i trafikken hver eneste dag det blir årlig 1,3 millioner mennesker. Dette er en tragedie av dimensjoner, og et felles mål må være å strekke oss etter å skape en tryggere hverdag. De siste par åra har «Ta vare på livet,» hvor Jan Egil Omdal er daglig leder, invitert til en årlig trafikksikkerhetsdag. I fjor var hovedmarkeringen på Youngstorget i Oslo - i år er det i Kvinesdal det skjer. «A perfect Day» vil rette fokus på alt som kan gjøres for at ikke flere mennesker skal oppleve bunnløs sorg fordi noen av deres kjære dør i trafikken. Viktig ved samlingen i Kvinesdal sentrum 11. mai vil derfor være å tenne en minnefakkel for alle de vi savner. Denne vil brenne hele dagen og påminne om den vedvarende sorgen som har rammet så altfor mange. Ved denne minnemarkeringen vil Silvia Moi synge. Etterpå vil to russepresidenter holder appeller. Silvia Moi synger Det blir et omfattende program som vil møte oss som hele mennesker. Fra scenen vil det være konsert og underholdning. Det blir stands og salgsboder hvor hvor ulike typer trafikksikkerhetsutstyr blir demonstrert. Norsk Luftambulanse har eget telt. Det blir også utstillinger av Am car, MC og Am Trucks. Trafikksikkerhetsprisen for 2013 deles ut denne dagen. Det er leder av Stortingets samferdselskomite, Knut Arild Hareide, som deler ut prisen. Sentrale politikere nasjonalt og lokalt er invitert til dialogdebatt om trafikksikkerhet. Her vil 4-feltsvei Søgne- Ålgård være et viktig tema Det arbeides også for å vise en simulert kollisjon i 70 km/t på Promenaden. Her vil alle relevante redningsetater involveres, og Luftambulansen lander med ett av sine helikopter. Underveis blir det også auksjon og div. underholdning, og dagen sluttes av med Drive-in kino på Tyssen. På ulik måte vil dermed trafikksikkerhet bli satt på dagsorden 11. mai. Vi blir møtt som hele mennesker. Dette er en dag hvor en satser på å gjøre hverandre gode og å ville hverandre vel. I trafikken innebærer dette at en viser omsorg, tar hensyn og gjerne lar noen andre kjøre først. Våre holdninger styrer alltid våre handlinger. Ta turen til Nest 11.april. Leiv Gunnar Skiftun Det vil bli utstilling av kjøretøyer under «A perfect Day» 17

18 Vår på kirkegårdene Våren er en fin og hektisk tid på kirkegårdene. Vi som jobber med kirkegårdene i Kvinesdal er takknemlige for alle som steller så fint med gravene sine. Etter vinteren er det viktig at det blir ryddet rundt gravstedene og at gravlykter o.l. blir tatt vekk, slik at de ikke kommer til skade under vedlikehold og kantklipping på kirkegårdene. Etter en lang vinter kan det være behov for litt tilsåing enkelte steder, og vi håper at de som ferdes tar hensyn til det. På kirkegårdene er det satt ut dispensere med vaser til avskårne blomster som kan stikkes ned i jorda. Vi ber om at disse benyttes i stedet for egne vaser og steinkrukker som lett kan velte og knuses. Vi vil minne om at alle graveiere ser til at beplantningen ikke dekker til teksten på gravminnet. Vi ber også om hjelp til å holde det fint og ryddig på kirkegårdene, og sortere avfallet slik at ikke kirkegårdspersonalet får ekstraarbeid med søppel - sortering. Ny diakon til Kvinesdal Stillingen som diakon i Kvinesdal er nå lyst ut i full stilling. Vi håper å få plass en diakon fra 1. august i år. Vi er glade for å kunne lyse ut en stilling i 100 %, men i første omgang er det et vikariat for Espen Gya som nå er sokneprest i Sauda. Diakonstillingen skal særlig rettes mot fremmed - språklige, ungdom og rusmisbrukere. Kommunen har gitt fellesrådet en ekstrabevilgning for å få til en 100 % stilling. PØR Dersom man ikke lenger orker å stelle en grav som man likevel ønsker å beholde, kan man enten så til plantefeltet med grasfrø eller inngå en stellavtale. En avtale om stell kan man få ved å henvende seg til kirkevergen. Det er ASVO som utfører dette for oss. Nytt i år er at steinleverandørene skal ta ansvar for å sette opp nye gravminner og sentrere gravminner, etter anvisning fra kirkegårdsarbeider. Djoerd van Kammen er ofte å treffe på kirkegården i Kvinesdal, og synes det er hyggelig om noen tar kontakt. På Feda og Fjotland er Gudmund Haugsvær ansvarlig. Ellers er alle velkommen innom kirkekontoret og ta en prat med kirkevergen. Per Øistein Rogstad Vaktmester og renholder Menighetssenteret i Kvinesdal har mange som gjør en fantastisk frivillig innsats. Med dagens aktivitet er det stadig behov for ny innsats. Det trengs en vaktmester som kan bruke et par timer i uken til å gå over huset for å skifte lyspærer og ordne småting. Likeledes en renholder som bruker et par timer til ekstra renhold på fastsatte dager. Lønnen er å se et senter som fungerer enda bedre. Ta kontakt til Raymond Olsen. 1818

19 Kvinesdal Gjestehus og menighetssenter Annonse Full hotelldrift året rundt Ti hotellrom står klar til å ta imot gjester i sentrum. Gjestehuset tilbyr over natting i stilfulle rom i et særpreget miljø. Det er TV og gratis trådløst internett på alle rom. Middag på menighetssenteret hver torsdag kl Rimelig og god mat. Velkommen som gjest! Priser Enkeltrom: Kr. 670 Dobbeltrom: Kr. 810 Frokost: Kr. 60 pr person Med forbehold om endring Dåp, bryllup, minnesamvær, bursdag m.m. Kvinesdal gjestehus tilbyr stilfulle festlokaler for alle anledninger. Ta kontakt for tilbud. Rimelig og midt i sentrum Tlf Stikk innom Stikk innom vår koselige lille kafe lørdag kl På menyen står det grøt, vafler, smørbrød, kaffe, te, og kake samt en hyggelig prat med de andre. Catering Nå kan du bestille mat fra gjestehuset: Smørbrød - Koldtbord Middag Lapskaus m.m Telefon Velkommen

20 Tanker fra stabburstrappa... Torsdagen er hellig for meg, da er det sangøvelse. Det var ein nabo som kom med denne utsegna her i haust. Språket er i stadig forandring og speglar utviklinga i samfunnet rundt oss. Mange ord forsvinn eller endrar tyding. Sidan det nett har vore påske, har eg møtt ordet heilag i mange samanhengar. Langfredag sat eg i kyrkja og høyrde på forteljingane om hendingane i Jerusalem for 2000 år sidan. Gamle historier, som vart ekstra nye i år blant anna på grunn av endra språk i den nye bibeloversetjinga. Dei rista meg og gav meg kjensla av at den heilage sjølv var nærverande i kyrkjerommet. Eit annaleis rom, eit heilagt rom og det var godt å vere der. Ordbøkene seier at ordet heilag blant anna har med guddommen å gjere; det kan vere ting, stader og hand - linger som ikkje er til vanleg bruk, men som blir brukt i gudsdyrkinga. Avisa Vårt Land har hatt gående ein intervju-serie nokre veker. Eit av spørsmåla er: Kva er heilagt for deg? Svaret for eit par dagar sidan var: Ingenting. Kanskje peiker svaret på ei av dei store utfordringane for nåtidsmenneska: Vi står sjølv i sentrum, vi vil som enkeltmenneske bestemme om vi vil la noko vere heilagt for oss eller ikkje. Eller som det stod på den norske versjonen av Wikipedia når eg prøvde å søkje på ordet hellig : The page Hellig does not exist. Heldigvis, eg hadde berre ikkje formulert meg rett: Eit nytt søk på ordet hellighet gav meg eit greit svar. Kva er heilagt i våre Lister begravelsesbyrå liv? Tek vi sjansen på at det framleis er noko heilt anna enn oss og det vi vel å definere? Helsing Åse Hjelpeprosjekt i Kenya? Kvinesdal Menighetsråd er i kontakt med Bondelag og kommune i forbindelse med et prosjekt som den utflytta kvindølen Gunnar Rafoss har dradd i gang. Målet er å forbedre livskvaliteten til bønder i Kenya. I tiden framover vil en avklare om og hvordan en kan gi støtte til et veldig spennende opplegg. Gunnar Rafoss skriver i sin mail: «De siste tre årene har jeg arbeidet sterkt for å betre vilkårene for bønder i Rarieda District i Kenya, en kjøretur på ca. en time fra ny flyplass i Kisumu. Et nydelig område helt i vannkanten til Victoriasjøen. På grunn av mangel på penger har ikke bøndene råd til å leie inn moderne hjelpemidler som traktor eller gravemaskin med redskap. Dermed blir det kun småbruk som kultiveres med hakke. Det gir ikke store avkastningen. Jeg satte inn private penger (kalles et lån), fikk samlet 27 bønder (blandet Kukujo og Luo stamme), En elv ble rensket opp for å lede vannet ut i Victoriasjøen og ca. 100 mål jord ble pløyet opp. Prosjektet går fortsatt veldig bra takket være gode, lokale forbindelser blant bøndene. Avlingene er gode og de har fått til en kontinuerlig høsting av forskjellige jordbruksprodukter. Dersom dere i Kvinesdal har rom for et prosjekt, som dere også kan komme og ta i øyesyn, ville det vært spennende.» Gunnar Rafoss kom nylig tilbake fra nytt opphold i Kenya, og har mange interesante ting å berette. Bøndene har fått store avlinger, og begynner å forstå at man må arbeide jevnt og trutt for å få overskudd. Han har også gjennomført møter med ledere opp til parlamentsnivå. Mange muligheter ligger åpne. Menighetsrådet ved Sigbjørn Risnes og Leiv Gunnar Skiftun vil i tiden framover drøfte med sentrale personer i Bondelag og kommune om dette er noe som Kvinesdal sin befolkning kan engasjere seg i.

21 Menighetsbladet Treklang blir støttet økonomisk av: Berntsen Engros Coop Market og Coop Prix Eramet Einar E. Egeland AS Floriss Kvinesdal Hunsbedt Bil AS Hunsbedt Rør AS Hus & Hobby AS Konsmo s Fargehandel Kvina Fotosenter Kvinesdal Auto AS Kvinesdal Blomster & Hagesenter Kvinesdal Ferdigbetong AS Kvinesdal Legesenter Kvinesdal Optikk AS Landes Begravelsebyrå as Elvegt Flekkefjord Vi ordner alt vedrørende begravelse Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal Vakttelefon hele døgnet Tlf mob Vår samarbeidspartner SørlandsSTEIN AS Hestehaven industriomr Sør Audnedal Tlf Fax E-post: Hjemmeside: Gravmonumenter: Nye steiner Omslipte Navnetilføyelse Oppussing Bolting Kvinesdal Sparebank Kvinesdal Sykkelservice Merkantil Service AS Netland & Sønner AS Nico Mat Nils Kloster AS OTB Lyd Reiersen Transport ANS Salong Fix Smula Bakeriutsalg Sofie's Salong Statoil Service Kvinesdal Stolt Sea Farm Turbot Norway as Tonning & Egeland Kvinesdal AS USA Experten OK Reiser Utsikten Hotell AS Åmot Bil AS Åmot Klær AS * Gravmonomenter * Skrifthugging * Skiferplater / Bedplater * Oppussing av gravmonomenter Utføres hvert år i mars/april Henvendelse Johan Egeland Telefon:

22 Kom til kirke 21.04: Kvinesdal kirke kl Skiftun. Nattverd. Ofring til Saniteten. Fjotland kyrkje kl Ljøkjell. Utdeling av NT. Tårnagenthelg. Offer til Redd Barna : Kvinesdal kirke kl Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Ljøkjell. Offer til Menighetens arbeid. Feda kirke kl Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Ljøkjell. Offer til Skolelaget : Kvinesdal kirke kl Skiftun. Offer til Dinastiftelsen og Kristne Arbeidere (torsdag): Fjotland kyrkje kl Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Ljøkjell. Offer til kyrkjelydsarbeidet : Kvinesdal kirke kl Konfirmasjon med forbønn for den enkelte konfirmant. Skiftun. Offer til menighetens arbeid Fjotland kyrkje kl Skiftun. Nattverd. Offer til NLM : Kvinesdal kirke kl Konfirmasjon med forbønn for den enkelte konfirmant. Skiftun og Gya. Offer til menighetssenteret. Feda kirke kl Konfirmasjon med forbønn for den enkelte konfirmant. Ljøkjell. Ofring til Menighetens arbeid : Feda kirke kl Gudstjeneste for store og små. Skiftun. Offer til Kirkens SOS Fjotland kyrkje kl Gudstjeneste for store og små. Ljøkjell. Offer til Barne- og Ungdomsarbeidet. Treklang Menighetsbladet for Kvinesdal, Fjotland og Feda utgis av menighetsrådene. Ansvarlig for dette nummer av Treklang er Leiv Gunnar Skiftun (red), Elisabeth A. Overå, Torhild Meland, Arnold Omland og Merete Breimoen. Kvinesdal kirke kl Gudstjeneste for store og små. Skiftun. Offer til Menighetssenteret (Pinsedag): Kvinesdal kirke kl Skiftun. Høytidsgudstjeneste. Offer til Normisjon. Fjotland kyrkje kl Konfirmasjon med forbønn for den enkelte konfirmant. Ljøkjell. Offer til KRIK Kvinlog (2.pinsedag): Feda kirke kl Ljøkjell. Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Offer til Menighetens arbeid. Netlandsnes kapell kl Konfirmasjon med forbønn for konfirmantene. Skiftun. Offer til Maritastiftelsen (onsdag): Kvinesdal kirke kl TRO OG LYS gudstjeneste : Kvinesdal kirke kl Ljøkjell. Nattverd. Offer til diakoniarbeidet. Feda kirke kl Ljøkjell. Familiegudstjeneste. Barnekoret deltar. Offer til HUSET fra kl : HEILT PÅ JORDET : Fjotland kyrkje kl Skiftun. Nattverd. Offer til Bibelselskapet. Kvinesdal kirke kl Skiftun. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet : Kvinesdal kirke kl Skiftun. Nattverd. Offer til Menighetens arbeid Feda kl Friluftsgudstjeneste. Ljøkjell : Kvinesdal kirke kl Skiftun. Nattverd. Offer til Sjømannskirka. Fjotland kyrkje kl Ljøkjell. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet : Feda kirke kl Nattverd. Kvinesdal kirke kl Nattverd : Fjotland kyrkje kl Ljøkjell. Fjotland-dagen ved Utvandrerjubileet : Kvinesdal kirke kl Ljøkjell. Utvandrerfestivalen. Frivillige gaver gis over bankgiro:

23 D Ø P T E KVINESDAL Åge L. Staddeland Markus Faret-Egeland Bendik Eftestøl Emmeline Rafoss Eik Othilie Fjeld Tarjei Kongevold Leander Solhaug Neset FEDA Thom Even Røiseland Jan Kåre Solhaug Linnea Egeland Christer Rennestraum Sofia Svindland Solveig Baumann Rørvik V I G D E KVINESDAL Linda Knawan Eriksen og Jonny Rossevatn Utendørs vielser Med jevne mellomrom kommer det spørsmål om en kan bli viet utendørs. Etter en del «spesielle» vielser ble dette strammet inn for noen år siden. I dag skal bispedømmet på forhånd godkjenne uten dørs vigselsteder. I Kvinesdal er to steder godkjent på forhånd. Det ene er ute i naturen på Nedre Haugland, hvor det i gammel tid var en kirkegård. Det andre stedet er Utsikten Amfi. Dette styres imidlertid ikke av hotellet, men av kunstsenteret i samarbeid med kirkekontoret. D Ø D E KVINESDAL Tobias Førland Berte Fjotland Ruth Irene Rostøl Tor Arvid Moi Inga Faret Oskar Ivar Fjeld Aud Laila Haugland Maria Aamodt FEDA Rolf Fotland Erna Kjellaug Tønnessen Gunhild Katrine Tobiasen FJOTLAND Solfrid Kvinlaug Oddveig Asbjørnsen Kontakt oss: Kirkekontoret, Vesterdalsveien 5, 4480 Kvinesdal Kontortid: Tirsdag, onsdag, torsdag Tlf Fax Per Øistein Rogstad Leiv Gunnar Skiftun Reidulf Krossli Ljøkjell Treklang: Vi ordner alt i forbindelse med gravferd Ta kontakt om gravmonument TRELAND BEGRAVELSESBYRÅ 4480 Kvinesdal Tlf /

24 Til fulldistribusjon Jubileum feires i høst Menighetssenteret i Kvinesdal vil markere at milepælen 5 år passeres 1.september. Den dagen blir det konfirmantjubileum i Kvinesdal, men i dagene forut blir det åpen jubileumsfest for senterets mange venner. Her er programmet enda ikke fastlagt i detalj. I likhet med tidligere år vil det i juni bli delt ut giroer med mulighet til å gi en jubileumsgave til senteret. Målet er at gjelden i løpet av 2013 kan reduseres til 5 millioner. Styret for senteret vil utfordre privatpersoner til å ta et ekstra tak. En vil også utfordre bedrifter og foretak til å støtte senteret med 500 kroner for hver ansatt. Dette vil Treklang komme tilbake til i neste nummer. Også i sommer vil en gjøre vedlikeholdsarbeid på senteret. Vinduer mot elva i møtesalen skal skiftes, og her vil det etterisoleres og legges ny kledning. Mens en for 2014 legger planer om å skifte vinduer og kledning på siden mot kirka. Aktiviteten ved Menighetssenteret har vært stor i vinter. Det har vært oppmuntrende å oppleve de mange som gjør stedet til et levende bygg. Rundt 50 personer gjør dugnadsinnsats på ulike områder. Vi har mye å være takknemlige for når vi jubilerer i høst. Leiv Gunnar Skiftun LAXEN INN Åpningstider: Kl Åpent hver dag unntatt mandag og torsdag Kinesiske, mexikanske og amerikanske retter.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtebok for sråd Møtedato: 15.02.2017 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Torhild Meland, Preben Forgard Lindland, Sigfrid Nordhelle, Sven Tommy Træland Grøtteland, Mari Ann Nilsen,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Møtedato : 20.03.13 Møtested: Menighetssenteret Saksbehandler: tn Side: 1 DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighetsråd Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013.

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013. Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2012 Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte. mars 2013 i sak 5/2013. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2012 A Visjon for virksomheten B Sammensetning og

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtebok for sråd Møtedato: 20.01.2016 Møtetid: kl. 19:30 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Preben Grøtteland Jakobsen, Sigfrid Nordhelle, Merete Vibeke Breimoen, Sven Tommy Træland Grøtteland, Mari

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtebok for sråd Møtedato: 08.12.2016 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Inger Marie Egeland, Preben Forgard Lindland, Sigfrid Nordhelle, Sven Tommy Træland Grøtteland, Mari Ann Nilsen,

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer