Intern/ eksternanalyse av 40 norske VA-virksomheter ved benchmarking. Asle Aasen, Bergen Kommune Erland Staal Eggen, EDC AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intern/ eksternanalyse av 40 norske VA-virksomheter ved benchmarking. Asle Aasen, Bergen Kommune Erland Staal Eggen, EDC AS"

Transkript

1 Intern/ eksternanalyse av 40 norske VA-virksomheter ved benchmarking Asle Aasen, Bergen Kommune Erland Staal Eggen, EDC AS 1

2 Innledning - Mange norske VA-virksomheter er i ferd med å bevege seg fra ren regelstyring til New Public Management : regel ren regelstyring: transaksjonskontroll: Innenfor politiske vedtak, gjeldende norske lover og regler balansert målstyring New Public Management : best mulig kostnadseffektivitet og bærekraft innenfor lover og regler laissez faire: drift uten hensyn til lover, regler, vedtak eller kostnadseffektivitet ren prestasjonssyring: maksimal kostnadseffektivitet (profit) Balansert målstyring betyr at virksomhetene - må måle så vel kvalitets- som effektivitetsindikatorer trenger en objektiv referanse for målingene prestasjon 40 norske virksomheter leverte data i 2008, 6 foretok int./ekst.analyser 2

3 disposisjon 1. Balansert målstyring 2. Prestasjoner 3. Sterke og svake sider 4. Utviklingsmuligheter 3

4 1. balansert målstyring av en VA-virksomhet finne partnere def. målepunkter prestasj.- indikator vedta strategi forberedelser Registrere målepunkter for ytelse, kvalitet, bærekraft og økonomi Sammenlikne målingene med andre virksomheter/ konkurrenter Beregne relative prestasjonsindikatorer Sammenholde resultatene med vedtatt strategi, avdekke avvik Kommunisere avvikene til besluttende myndigheter og vedta tiltak løpende, årlige aktiviteter Gjennomføre besluttede tiltak Aktiviteter som er nødvendig for å realisere balansert målstyring av en VAvirksomhet 4

5 2 Prestasjoner balansert målskive effektivitet 1,0 0,8 NN middel 0,6 miljøstandard 0,4 0,2 0,0 gebyrnivå -0,2 tjenestestandard bærekraft 1,0 = best 0,0 = svakest Hver av de viktigste prestasjonene er en dimensjon i ledelsesradaren 5

6 2 Prestasjoner metodikk for effektivitetssammenlikning EFFOMETER innsatsfaktor 1 innsatsfaktor 2 innsatsfaktor n ressurser (kostnad) sml. effektivitetsfaktor 0 = ressurser ramme ramme ( budsjett ) kost.driver 1 kost.driver 2 kost.driver m resultat Summen av innsatsfaktorer utgjør medgåtte ressurser. Samlet innflytelse av kostnadsdriverne utgjør kostnadsrammen. Både ressurser og ramme regnes ut i kroner pr. år, og rammen er virksomhetens årsbudsjett med midlere effektivitet. Effektivitetsfaktoren er da medgåtte kostnader i forhold til kostnadene ved midlere effektivitet. Laveste effektivitetsfaktor betyr beste praksis og gir null effektiviseringspotensiale. 6

7 % av maks score 2 Prestasjoner miljøstandard 70 % 60 % Miljøstandard 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 07 Prestasjonsindikatoren for miljøstandard er veid sum av indikatorer for lekkasjenivå i vannettet, utslipp fra avløpsnettet og avløpsrensing. Pilen viser posisjonen for VA virksomheten NN i

8 2 Prestasjoner tjenestestandard Kjelleroversvømmelser, kommunalt ansvar Kloakkstopp på nett, kummer, stasjoner Driftshendelse med skade, vann Lekkasjerep pr km, vann Avbrudd vann Reserveforsyning vann NN middel Bruksmessig vannkvalitet (karakter) Hygienisk vannkvalitet, Barrierer (karakter) Hygienisk vannkvalitet, E.coli (karakter) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % NNs score i forhold til middelet på de 9 aspektene som til sammen definerer tjenestestandard 8

9 relativt maksimum 2 Prestasjoner bærekraft 35 % 30 % Vannetets fysiske bærekraft Avløpsnettes fysiske bærekraft Finansiell bærekraft 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % middel bergen7 Bergen krsand7 NN tromsø7 Tromsø trheim7 Trheim Bærekraftsindikatoren er sammensatt av fysisk og finansiell bærekraft. Finansiell bærekraft er gitt av virksomhetens finansielle evne til å opprettholde VA systemet, og fysisk bærekraft er gitt av alder og fornyelsesgrad. NNs bærekraft er analysert i forhold til en utvalgt gruppe av samarbeidende virksomheter. 9

10 3. Sterke og svake sider - modell vannkilde renseanlegg vannledninger avløpsledninger vannbehandling resipient i n n d a t a f r a B e d r e V A og K o s t r a vannledninger kunder & service vannbehandling avløpsledninger renseanlegg støtte De aggregerte prestasjonsindikatorene brytes ned på de viktigste aktivitetene i verdikjeden slik at en analyse av sterke og svake sider muliggjøres 10

11 3. Sterke og svake sider for virksomheten vannbehandling vannledning avløpsledning avløpsbehandling kunder & service driftseff. systemeff. standard bærekraft middels middels middels middels sterk sterk sterk middels sterk ikke relevant middels middels middels middels ikke målt svak middels ikke relevant gebyrnivå middels middels middels middels middels driftseff. gebyrnivå adm.støtte sterk middels * sterk: Blant de 25% beste, svak: Blant de 25% dårligste, Middels: øvrige ** standard omfatter miljø- og tjenestestandard. Bærekraft omfatter finansiell og fysisk bærekraft en vurdering av sterke og svake sider pr. aktivitet gir ledelsen et godt grunnlag for å vurdere/ revurdere alternative strategier for virksomheten. 11

12 kapitalkost i % av anslått nyverdi 3. Sterke og svake sider bærekraft 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % middel bergen7 Bergen krsand7 NN tromsø7 Tromsø trheim7 Trheim oslo7 Oslo frstad7 Frstad En svak side for mange av deltakerne var bærekraft, som her er illustrert ved å sammenlikne kapitalkostnadene for 12 utvalgte virksomheter med en børverdi basert på at ledningsnettet har 75 år - og behandlingsanlegget 35 års levetid. Det fremgår at middelet av de 40 virksomhetene lå betydelig under denne normverdien 12

13 driftseffektivitet 4. Utviklingsmuligheter utsetting (outsourcing) 120 % 100 % 80 % 60 % y = -0,1253x + 1, % 20 % 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 % bortsettingsandel Økt andel eksterne kostnader har foreløpig ikke gitt noen uttelling i form av bedre kostnadseffektivitet 13

14 fysisk bærekraft 4. Utviklingsmuligheter kostnadseffektivisering 70 % y = -0,3122x + 0, % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % effektivitet Effektivisering kan påvirke bærekraften negativt 14

15 driftseffektivitet 4. Utviklingsmuligheter fornyelse av nettet 120 % y = 0,0239x + 0, % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % alder Alderen på nettet ser ikke ut til å påvirke driftseffektiviteten 15

16 fysisk bærekraft 4. Utviklingsmuligheter finansiell styrke 70 % y = 0,1338x + 0, % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % finansiell styrke Økende finansiell styrke gir økt fysisk bærekraft 16

17 4. Utviklingsmuligheter oversikt prestasjonsindikator virkemiddel/ driver effektivitet miljøstandard tjenestestandard bærekraft gebyrnivå effektivitet uten betydning uten betydning miljøstandard svak negativ positiv tjenestestandard uten betydning bærekraft gebyrnivå negativ svak negativ avskrivningsnivå positiv svak positiv investeringsnivå positiv uten betydning aktiveringsgrad uten betydning svak positiv bokført verdi uten betydning negativ positiv størrelse negativ bortsettingsgrad negativ svak positiv svak negativ Tabellen oppsummerer hvilke virkemidler/ drivere som kan vurderes for å bedre miljøstandard, tjenestestandard og bærekraft for virksomhet NN. Vi ser eksempelvis at investeringsnivået var positivt korrelert med høy miljøstandard, og at høy bærekraft hang sammen med en høy bokført verdi. Effektiviteten var allerede så høy - og gebyrnivået så lavt at ingen faktorer kunne trekkes frem i disse to kolonnene. 17

18 4. Utviklingsmuligheter kostnadseffektivisering vannbehandling vannledning avløpsledning avløpsbehandling kunder & service støtte på middels sikt på lang sikt 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % potensial i % av sum korrigerte kostnader Sammenliknet med det mest kostnadseffektive selskapet hadde NN effektiviseringsmuligheter på kort/ mellomlang sikt i alle aktiviteter og særlig avløpsbehandling. Det langsiktige potensialet for effektivisering av selve VA-systemet var relativt lite. 18

19 Konklusjoner Deltakerne i VA-benchmarkingen oppnådde bedre selvinnsikt at resultatene ble kommunisert på et nivå som var anvendelig overfor eiere, styrende organer og egne ansatte et godt utgangspunkt for å vurdere tiltak rettet mot de svake sidene eller iverksette prosesser for å utvikle bedre mål og strategier nærmere informasjon fra Erland Eggen - Asle Aasen - Takk for oppmerksomheten! 19

Renovasjonsbenchmarking 2014

Renovasjonsbenchmarking 2014 Renovasjonsbenchmarking 2014 Sammendrag for Hallingdal Renovasjon IKS Utført av Energidata Consulting (EDC) 03.12.2014 1 Hvorfor renovasjonsbenchmarking? Benchmarking er å måle prestasjonsnivå ved sammenlikning

Detaljer

Senter for økonomisk analyse

Senter for økonomisk analyse DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS NO9605307 Senter for økonomisk analyse VOL 2 3 III 6 4 MASTER DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic image products. Images are produced from

Detaljer

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Vedlegg 1 Organisering og innsamling av husholdningsavfall i dag Vedlegg 2 Rammebetingelser Vedlegg 3 Evaluering av avfallsplan 2006-10

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2013-2020 Vedlegg

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2013-2020 Vedlegg Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2013-2020 Vedlegg Vedlegg 1 Organisering og innsamling av husholdningsavfall i dag Vedlegg 2 Rammebetingelser Vedlegg 3 Evaluering av avfallsplan 2006-10

Detaljer

Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet

Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Sammendrag NVEs vekter for beregning av nettets oppgave er evaluert og mulighetene til forbedring

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 - En strategisk temaplan om helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning Rådmennenes planforslag 22.oktober 2009 1 Innhold Drammensregionen

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Selvkost VAR Sarpsborg kommune

Selvkost VAR Sarpsborg kommune Selvkost VAR Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. juni 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT Frogn Kommune Frogn kommune Kostnadsgjennomgang Rådmannen RAPPORT 28. oktober 212 Kostnadsgjennomgang KOSTRA tall for 2 Dataleverandør Agenda Kaupang Rapportens tittel Ansvarlig Kvalitetssikret av Kostnadsgjennomgang

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Helse Nord 20. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK FORMÅLSREGNSKAP UNN. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer