Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune"

Transkript

1 Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gardemoen, 11. juni 2010

2 Lyngdal kommune 7800 innbyggere per ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett ca 400 mill Ny organisasjonsstruktur tjenesteenheter 5 støtteenheter Strategisk satsning på skole og IKT

3

4 Virksomhetsstyring Flat struktur gir behov for tilpasset virksomhetsstyring Strukturert informasjon - balansert målstyring Bygge på eksisterende rapporteringssystemer IKT støtte gjennom enkel rapportgrunnlag fra økonomisystem Andre nøkkelindikatorer fra spørreundersøkelser Kvalitet på tjenester og medarbeiderundersøkelser bedrekommune.no Metodisk endringsledelse Basert på strukturert informasjon fra enhetene Bruk av egevinst metodikk for analyser ved investeringer

5 Prosent EPJ må på plass (2008) EPJ = Elektronisk pasient journal 100% = oppnådd mål satt i prosjekt samspill Status Lyngdal Kommune % 80 % 60 % 72 Potensiale Oppnådd 40 % 20 % 28 0 % 1 Sum begge enheter

6 Veien til Digital Omsorg Utprøving av metodikk fra KSeF egevinst i videreutviklingssammenheng og i prosjektsammenheng. Høykom: Kommunale tjenester på nett. egevinst metode prøvd ut på barnehageopptak og Hjemmesykepleie Samspill forprosjekt 2008 Digital Kompetanse KSeF, UiA, Sogndalen, Lindesnes, Vennesla og Lyngdal

7 Delprosjekter Samhandlingsreform Samspill egevinst Digital Kompetanse Omsorgsteknologi

8 Gevinst og strategi Vår måte å se på gevinster og strategi En gevinst er et positivt resultat av en endring Et positivt resultat bidrar til måloppnåelse i forhold til virksomhetsstrategien

9 Endring og gevinst Organisasjonsutvikling gjennom endringer i Styringsform Arbeidsprosesser Kompetanse En strukturert organisasjonsutvikling kan resultere i Økt Kvalitet Styrket effektivisering

10 Virksomhetens ledelse Strategi Analyse Planlegging og implementering Måling Rapportering

11 Lyngdalsmodellen Rutine for Oppfølging av gevinstmuligheter skal resultere i godkjent organisasjonsutviklingsplan (oppfølgingsplan) for endringer i arbeidsprosessen

12 egevinst Helse og omsorg Workshop for prosessanalyse Deltakere fra Hjemmebaserte tjenester Fokus på Arbeidsprosess Arkiveringsrutiner Ansvarsfordeling Systemstøtte

13 egevinst metoden brukt som grunnlag for Analyser Prosjektoppfølging Evaluering Deltakere har mulighet til å påvirke sin arbeidshverdag Større potensial for at endringer er i samsvar med målsetninger Håndtering av interessenter i prosjektet Dokumentasjon gir ledelsen et bedre grunnlag for håndtering av gevinster

14 Prosessmodell: Telefon fra sykehus om utskrivelse Sykehus Unique P rofil Registrere søknad om hjemmesykepleie Soneleder Muntlig rapport til hjemmesykepleien Møte med pasienten Hjemmesykepleier Igangsett tiltak Søknadsskjema for tjenester Tjenestemottaker Første møte gjennomført

15 Interessentanalyse

16 Målanalyse

17 Eksempel på måling Muntlig rapportering: Tidsbruk registrert i ett gitt tidsrom på 3 vaktskift i hjemmesykepleien Utelukkende tid til rapportering beregnet. Lesing og skriving i journalsystem ble gjort i tillegg 12 timer per dag 82 timer per uke 2,3 årsverk = 1,4 millioner

18 Oppdatert fagsystem Endring Styringsform -Plan og rapport -IPLOS/Kostra Endring Arbeidsprosess Endring Arbeidsprosess Rutine for mottak Skriftlig rapportering av søknader Økt Kvalitet Mer objektiv rapportering Effektiv utnyttelse av ressurser Norsk Helsenett Endring Arbeidsprosess Kollegaveiledning Styrket Effektivisering Raskere rapportering/ informasjon Endring Kompetanse -Generell IT -Journalsystem -PDA bruk -Informasjonssikkerhet Gode tjenester til innbyggerne EPJ Endring Arbeidsprosess Gjennomsiktighet og ansvarlighet Økt Kvalitet Mer tid til tjenestemottakerne Endring Styringsform -Samhandling -Dokumentasjon -Sårrutiner og lignende Lovmessighet PDA Endring Arbeidsprosess Pålagt dokumentasjon Økt Kvalitet Større kompetansefokus IT Støttetiltak Virksomhetstiltak Overordnede gevinster Strategiske mål

19 Motivasjonsundersøkelsen Fra den 25. mai 2009 Alle faste ansatte i omsorgstjenesten Elektronisk undersøkelse Hvor motiverte den enkelte er i forhold til bruk av IKT verktøy? Hvilke tiltak skal settes inn? Effekten av disse tiltakene?

20 Effekt (1-3) TRO PÅ BEDRING EGEN PASIENT TID Lyngdal Lindesnes Songdalen Vennesla

21 Kompetansekartlegging Fagprogram Profil Helse og sosial Navn: Nærmeste overordnet: Enhet: Arbeidslag: Dette skjema går spesifikt inn på bruken av fagprogrammet. Kryss av for utdanning. Under utdanning vil de fremkomme krav til kompetanse innen for de ulike trinnene. Kryss av om de mestrer eller ønsker mer opplæring for hver del. Jeg har ikke brukt profil i min arbeidshverdag Trinn Opplæringsområde Andre Utdanning Terapeut Hjelpepleier Verne /Sykepleier Kompetanse Mestrer Ønsker opplæring Brukernavn, passord og bytting av passord X X X X Alle Velg av begrunnelse X X X X Valg av utvalg X X X X Søk X X X X

22 Opplæringsform totalt elæring Lesing Veiledning Underisning 10 % 8 % 37 % 45 %

23 Gjennomført undervisning i fagsystem og grunnleggende IKT Januar/Februar nytt enkelt kartleggingsskjema for å måle ytterligere behov for opplæring + evaluering så langt. Graf 4: viser den totale utviklingen, samlet i begge enheter, av digital kompetanse som er påkrev i bruken av pasientjournal på første trinn, status 1. Tallene er i prosent.

24 Studietilbud

25 10 ledere og ansatte Det har skjedd en forvandling med meg, forteller en av lederne

26 Beste praksis PDA Lære av andre kommuner (Værnes regionen bl.a.) Workshop med Applica Consulting Hva trenger vi for å komme i gang? Hvordan kan PDA en utnyttes på sikt? Leasingavtale under arbeid og PDA ene tas i bruk fra juni/juli. (pilotering 1 arbeidslag i sommer)

27 Hvor er vi nå? Vi vet hvem som kan hva i Profil og opplæring gis ut fra kompetansebehov Pleieplaner på plass:

28 Fra prosjekt til drift Potensielle gevinster er synliggjort og reelle gevinster skal håndteres. Gevinstrealiseringseiere avdelingsledere og enhetslederne. Underveis pekt på reelle gevinster i form av mindre dobbeltarbeid og økt kvalitet på den skriftlige dokumentasjonen. En utfordring å finne gode KPI målinger og gjennomføre dem. I forhandling med rådmannen komme frem til en OU-plan med godkjente endringer i arbeidsprosessen, for eksempel hva skal de ansatte bruke overskuddstid til? Konsolidere arbeidet med balansert målstyring, egevinstmetoden og strategiutvikling til et helhetlig system for virksomhetsstyring.

29 Lyngdal kommune Våre verdier: Løsningsorientert og handlekraftig Utviklingsorientert og nyskapende Forutsigbare og kvalitetsbevisste Åpne og samspillsorienterte

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering i Lyngdal kommune Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Med fokus på gevinstrealisering, Oslo 2.juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere Ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett ca 400

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Finansieringsforslag for etablering av Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK)

Finansieringsforslag for etablering av Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) Finansieringsforslag for etablering av Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) SAK prosjektet er nå inne i sitt fjerde år og Legeforeningen ved sekretariatet har utredet mulighetene for finansering

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Strategisk IT-plan for Vennesla kommune

Strategisk IT-plan for Vennesla kommune Strategisk IT-plan for Vennesla kommune 2013-2016 Hovedmål: Vennesla kommune skal ut ifra en kost/nytte vurdering bruke IT der ansatte, samarbeidspartnere og/eller publikum er tjent med det. 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Tromsø 12.05.15 KS KommIT - et lite, men slagkraftig sekretariat Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Kompetanse Rune Sandland Arkitektur

Detaljer

Sektorplan for effektiv forvaltning

Sektorplan for effektiv forvaltning Sektorplan for effektiv forvaltning for kommunestyreperioden 2 5 Vedtatt av kommunestyret i møte den 18. mars 4, i sak 2/14 Herøy kommune - Et hav av muligheter 1 INNHOLD OVERSENDELSESBREV...4 DEFINISJONER...5

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4. 2.1 Hva er Kompass... 4. 2.2 Begrunnelse for Kompass... 5. 2.3 Mål... 5

1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4. 2.1 Hva er Kompass... 4. 2.2 Begrunnelse for Kompass... 5. 2.3 Mål... 5 Rapport 2009 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 Hva er Kompass... 4 2.2 Begrunnelse for Kompass... 5 2.3 Mål... 5 2.4 Historikk og status f r a m t i l 2007... 6 3. METODE... 7 4. PROSJEKTORGANISERING...

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialog og kvalitetsforbedring Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON OG MÅL FOR ORGANISASJONSUTVIKLING...

Detaljer

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I 2 1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I IKT-STRATEGIEN 4 2.0. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3:7 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialo g og kvalitetsforbedring Vedtatt i kommunestyret 20.06.2013 Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON

Detaljer