Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien"

Transkript

1 B MåyM F vj vkh E md f å kjø vj, dv d jmfø 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

2 B måy F vj jmfø B Måy (BM) mmvk k hvk d - yp b m j BM mmvk m hjp å b d k, høyfyd vj d på bkk hådp fm - d m kk kv m dv båd dfd ufø u BM pmæ vkøy f å mpm - d v m hh y v vkmh, hv d v å må mmh, hv b økmk må md kk-økmk må BM å vkøy f ymå - å må bd B Måy å kmmu må, fø pp hvk d d b ådd Bcd Sccd Cbv bc.cm 1

3 Ad Ovk B Måy kpu jm Mdkk Sk k Suku ppby (kuv kmp) Uvkp Øv: Uvk k k Få k må m Pj v øv Rfkj f øv Luj Mdkk ypm Mdkk k k Hvd fø BM Dkuj pømå Avu Bcd Sccd Cbv bc.cm 2

4 Ovk B Måy M Kpu jm v mdkk md 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

5 Hk: Ovk O B Måy Bku hkk B Måy B Måy kp, mdkk m m buk Vd kv f å ykk md vd B Måy f å dv fd jmfø Bcd Sccd Cbv bc.cm 4

6 Ld k k A vkmh S Nd v v ä på vä Skp ch md h d mäk m ä bdd Eb kä v ödvädh föäd må k..m. k Ab upp bmjö fkud på föäd ch fmå. T k ch föäd u h v på få J. K, Jh K Wh Ld Ry D Bcd Sccd Cbv bc.cm 5

7 ch d b md å d. E kä v ödvädh föäd (k) x D f V m kmmuc Möjh ku ufå d V f D f p fö kk bb u y y-w Föbä md fö kp möjh fö ä m äd Ny bä b D f kffu mmhåd d v föädb J. K, Jh K Wh Ld Ry D Bcd Sccd Cbv bc.cm 6

8 Ld ä upp v dvd Få d k på mm må fhd uk pbm. V mdkk m hy d mk vkh. kmpk v u v b h mk d fu m. Md d m v v hd på bku v hv v v, hv v på hv v v. D fk v h d mm uk p f mm jmfød. Fk & Hmbck. Sc Ldhp Bcd Sccd Cbv bc.cm 7

9 m k f vå bu. E k d buv b v, ph f. D ypk bu f md b ppf m v pømå, m høy djvå. D v å jmfø d bu vh å v j. Bu v upp v d d å hy m mm bd ø ppkv. Gjmfø f vh v ø bd p y v d bu Bcd Sccd Cbv bc.cm 8

10 Hv m v md S? S d v j øk f å ku å vj k dj E mm v k må E md m vv mk, u p Mch P df k: V uk kkukf pj f j D b på yd vv d v v b mmk md kku Vdkp d kv m ky d S df båd hv du k d hv du kk k d, dv. d økd d m kv f å å k må Kd: Mch P, Wh Sy, Hvd Bu Rvw, Nv-Dc Bcd Sccd Cbv bc.cm 9

11 Typk hd f jmfø S kmmu kk dvd få kk hvd d k bd jmfø v, m bøym kk kb Ku Ld fku fø pp hk d d f dvd ypm m vk på jmfø v Kb Mk S hd kk d v dp uk d v j Ov Ndby Ld D f kb mm d øv d må f h d d v j ( d ød åd") S vk v by d pv må Bcd Sccd Cbv bc.cm 10

12 5 ppp f fmk fø v BM Kp/N BM mdkk by på d fm ppp m kv f fmk fø v BM. 2 Ppp 1 df bhv f å mb d, bhv v yk fku på d kkv d få f d bd. Ppp 2 df bhv f d uk d yp kb mm y dp m ku jø d bhd fku på jmfø. Ppp 3 df bhv f v m hådb pv m m jø j hvk k m må vk f å ku jmfø. Skp Skp ku p Kb uk d yp Sk ppæ Ay- & fmjym 1 Ov Ov pv m Sk Sypm Tk Mb Ldp Sk d Fmu pv m 3 Mb Mb d jm Nv Kmmu Ekkv 5 Kmmu v BM Smd ppmukmpj Kb Kb j Kb udd vå Kb øh Mv Mv jø jø bd Ppp 4 df bhv f h j, bd, kb d vpd uk bd jmfø. Ppp 5 df bhv f j få hvd d bd bd jmfø Bcd Sccd Cbv bc.cm 11

13 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c I cuc f ucc h mm mbz ud y xcu Bcd Sccd CHANGE pc d mc pjc Wh m d h hy: C h Cm f Ch Ufz h z Shw h d f ch C h Ldhp Tm Bk dw fuc b Bk dw b d dvp fu hp c m, bu d y C h V d Sy BSC v pc BSC cfy h y C Tm Accuby Accuby f c-fuc c hm Excuv Tm v Achv bu u huh mpy wh c bjcv d h mpm f c p Ch h Cuu Bud, u d pfm wh h bu cuu f u cmpy Empw mpy, d uhy d pby wh m ccuby Bcd Sccd Cbv bc.cm 12

14 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c Ufd å kb pj 5% v bdkk få STRATEGI 60% v j kb kk budj Oppd Sk æøyf BALANSERT MÅLSTYRING T hyp 85% v dm buk md 1 m p måd pømå /BUDSJETT 78% v j kb budj å yku. 20% v j buk m 16 uk på å fm budj F Ipu (Ru) Ld-k øyf YTELSE Tk & Pm Sk k kk dfku Oppfø Oupu (Ru) 92% v j pp kk på dvd ypm Bcd Sccd Cbv bc.cm 13

15 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c Å å f vj vkh h kjd VIRKSOMHETSIDÉ A hvk vkmhmåd m k h fku på, hv m k jø f å uy d muh måd VISJON A k må båd hv jd vkmh k uvk mbjvå STRATEGI Bkv d vv d vdd må m dupp m kmm å fø vkmh vj å fmd Suvk Sp STRATEGISK KART E vu ydjø v åk/vkmbd fmj m hv k ppå hv m kk f fm STYRINGSPARAMETRER Må hvd jmfø v k k må, mbj må, m m båd må dv m måppå STRATEGISKE INITIATIV P kv m dv båd dfd ufø u. ENGASJEMENT, MOTIVASJON, FORANKRING OG PERSONLIGE MÅL Få på hvk må j bd hv j må jø Sjmfø BM p STRATEGISKE RESULTATER Tfd Føyd kud Pdukv p Mv bdyk Bcd Sccd Cbv bc.cm 14

16 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c B måy mmvk ud h hv uykk... Hv øk vkmh å ppå md Må Hvd h vkmh k å må måppå Sypm Måvå Hvdk m vkmh v f å å må Tk B Økm Ppkv Kud ppkv I p ppkv Hv fv vå v vkmh m y fm v f vk? Hvk vpd mmb d? Åk vk Hv kv f å på b må mø vå kud kv på v? Hv kv f å b må ø ppå v må vppkv? Kb Hvk p må v fbd b f å mø kv f fd vå kud Mk, æ uvk ppkv F å ku ufø p p; Hv d vk k kmp m kv? Hv d vk IT-ym -fuku m kv? Hv d vk fd vd dfd m kv? Bcd Sccd Cbv bc.cm 15

17 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c d k må, ypm md måvå k mvk f å kmmu vkjø STYRINGSPARAMETER må v hd p kmmu u hk md ypm Sypm A vkmh vud f b Måvå X B kk kkudyk vkmh Bkv: F å ku kp kkufku k vkmh m kk kjvkmh, kkuu vud f b. V k må m k vkmh, dvd u f vud v muh f b. #p Y Må X STRATEGISK MÅLSETTING bkv kmp v YTD TILTAK: IS/IT Tu vdkhd Tpvkmh Ekmp TILTAK hjp p mm åvæd øk pjvå Bcd Sccd Cbv bc.cm 16

18 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c Am f h Oz c bf SBU BSC Wh Lc p Objcv m Dcp uqu Objcv d dcp uqu Wh Lc p Hw BU BSC Hw Objcv h cbu h SBU BSC (w <-> dc) Mu h dc f c Objcv h b chvd Iv h uqu f BU ch BU BSC w v h y hw cbu h v y mpm Bcd Sccd Cbv bc.cm 17

19 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c Pup d bf f h z cmpy 1. A hd vw f cmpy' v d y c h cz 2. Ech u cfy hw hy cbu h v y mpm 3. T c y m d bw bu u 4. A b k f f Shd Svc U/Sff p u Iv Ou V Bd f Dc Cmpy 2 4 Suppy Ch Shd Svc U/Sff Mk Bcd Sccd Cbv bc.cm 18

20 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c Mk Sy Evy Jb C Cm Supp Sc Ch C Sc Aw Iu h ch dvdu h uffc udd f h y (Yu c xcu wh yu d udd) Empy v cmmucd wh bu h y Th u f h Sccd ud d A Icv Cmp Rfc dd bhv d c y f w Icv cmp pd u bd h Bcd Sccdd Bh Oz (Cp, Bu U) d P Sccd cdd cmp pyu A fu Ppcv cdd, ju Fc A P Objcv Iu h ch dvdu kw wh hy f h v m p Th z u d pfmc mm pc cy d h Bcd Sccd fmwk P Sccd dm dc L f Sh h Cp d Bu U Sccd Bcd Sccd Cbv bc.cm 19

21 D uk ppkv p f v d kj 'mm'' ff på 'k' EVA Ov Vu ABC kky Økm Ky Accu Mm T Quy Mm. Sx Sm Kud I P (CRM) Cum Rhp Mm Mk, æ uvk Pc R- HR Sy Ch Mm IT/ E - Sy Bcd Sccd Cbv bc.cm 20

22 BM Tm Suhw A E Sk k vu pj v j hypk åkvk- fhd Økm Sk Tm: Opv Effkv Fæ p B ømh bj F kud Skm: Skm: Skm: Skm: Opv ffkv.. Øk m Kud I Læ Ifmj m hv k ppå hv m kk f fm Løm h Øk RONA vk Ah bhd Puk vc Hu u ud på fy f kud Bkkp bd mm Fæ fy Lv p Hvd jmfø v k k må Øk pj vå bhv f fbd Vk k f å ppå d k må Kud Av på d L p P Rk 'uud' v fy Sk Må Rk 'uud' v fy Sypm Td på bkk M k å p dkk vd Må 30 Mu 90% Tk 'Cyc-m' pm Mk Uvk bkkp Bcd Sccd Cbv bc.cm 21

23 BM kmp Suhw A Sk Tm: Opv Effkv Sk Må Sypm Må Tk Økm Fæ p B ømh bj F kud B ømh Fæ p F kud V Lkd Iäk p 20% 20% 120% Cykd - pm Kud Av på d L p Avå påd L p FAA O- Tm Tk-Off Kudkä #1 #1 (M pväd b) Kvpm Kudpm P Rk 'uud' v fy Rk 'uud' v fy Td på bkk M k å p dkk vd 30 Mu 90% Cykd - pm Mk Uvk bkkp Uvk bkkp % äd % dä Y1 30% Y1 25% Oppm Tä Bcd Sccd Cbv bc.cm 22

24 BM hjp å: Hvd B Måy hjp j f vj vkh kp f måbd k k md kbd k må fku på d må m p uvk ypm m båd må dv m måppå mbj må jm å kvf hv m k ppå f d k m k k måppå D kj jm uku d- yp d d fku på vvk h må, d d jø kkv k f å k måppå D f måbd f å ku vk d k k v bd måppå Bcd Sccd Cbv bc.cm 23

25 Mdk Sk k Suku ppby (kuv kmp) Uvkp 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

26 Hk mdu Sk k N bp b måy L m uvkp (hvd pj?) Sk Tm Ppkv Sk må Åk-vkfhd Uk vd v k Bcd Sccd Cbv bc.cm 25

27 Hv k? Sk f h E k kmpm bkv (på d) v j : Sk må (ppuæ k 'måbb') upp f ppkv; Økm, kud, /p æ & vk E hypk vk åk-vk (ppuæ k 'p') kjd kp vd k må jm ppkv Sk m, m vk kd må p d-md v Rp p f mfd v u (fyk myk) f å få øk u G mdbd muh å få hvd d bd å jmfø j vpd må Bcd Sccd Cbv bc.cm 26

28 Kmp Sk k Sk D: D ä d övpd må fö fö. D k bkv I fm v v ch/ ffädé/vkmhdé. é. F Md: E md m ä mm v d kmk dv v d övpd käväd (EVA). D hå I pcp d väx ch pdukv/kd. Vädbjudd kud: D df vm kud ä ch vd d bhöv/ök få Vädkdj: D ä d yckpc ( dpc/kv) vk möjö föfy få df kudbhv h fdä d kudbhv. Ok möjö: D ä d kmp ch fädh, d vky ch d fm m d kuu m f I vkmh m möjö mföd v fö å må Bcd Sccd Cbv bc.cm 27

29 Df v k m E Tm ä bkv v dmäd uv d övpd m u v. D f övpd k bkv Tm. Tm uå f få pc få v ä,, m k ckå uå få övpd f må. Tm p vk k-vk mbd v k måä m f Bcd Sccd-ppkv ppkv Bcd Sccd Cbv bc.cm 28

30 D f ppkv B Måy Lv Åk - vk Oj ø på d kv m Økm I P Kv f (k) Mk, æ uvk Bcd Sccd Cbv bc.cm 29

31 Vk åk-vkkjd kp vd k må jm ppkv Må Økm Ppkv Hv fv vå v vkmh m y fm v f vk? Hvk vpd mmb d? B Kud ppkv I p ppkv Hv kv f å på b må mø vå kud kv på v? Hv kv f å b må ø ppå v må vppkv? Hvk p må v fbd b f å mø kv f fd vå kud Mk, æ uvk ppkv F å ku ufø p p; Hv d vk k kmp m kv? Hv d vk IT-ym -fuku m kv? Hv d vk fd vd dfd m kv? Bcd Sccd Cbv bc.cm 30

32 E k bå v k må ('måbb') Må hd bkv m kjø hvd k jmfø Må bkv mm d p v m v Ekmp: Vb + Adjkv + Ambj hd bkv u Oppå vpj ppk B dd f puvk Skp d m ffkv vjp Bcd Sccd Cbv bc.cm 31

33 Vj k måä bkv dj I 2-33 m kv vd m v md d k måä. D ökd äd (ch( ch) ) k yd fmå ch fmu å pc m möj. D föäk böd föå ch k ccp v bdd p. Exmp: Måä: Skp y bjudd Bkv: Få dm bkv Bkv: Skp ömm, vv f jä m ä bd d fö på mkd, ä väd, bkväm fö kud vå måupp, ch m v övä uppv kudväd Bcd Sccd Cbv bc.cm 32

34 Vk puk uvk v k må Sk f h h y f h y Sk fku på å k h (kk b kv å) E k må bå v 'b' b' ' ( d m uv hv må d m) + bkv på D økd d ('ch ch') k kmm yd fm bkv å p m mu Ihd måbkv må få kp v vv p Sk væ hd bkv Sk fku på p u (h kk på kpduk, vd pjk) Hv ppkv bø hd m måbb (j m I p) Hv m hd j måbb Bcd Sccd Cbv bc.cm 33

35 Hä hp? Övä d k k... Ök Väd Fö Akä F S fö ök mä S fö ök pdukv Ök mä få y mkd, pduk ch kud Ök väd kud Föbä kduku Föbä uyjd v kp Kud Pdukdkp Pduk/ Svcbu Td Kud Tyh Fuk Svc Kud Im Bä Kud Pduk / Svcbu Kud Im Svc Kud Opv ffkv Pduk/Svcbu P Kv Td Ubud Kud Im Sm kud I Pc Skp uk bjudd m d pc v uvck ch fm y pduk ch jä fö d fkud kudm Ök väd fö kud m d pc v h vå kud ch födjup O--O md Mk dm Ådkmm ffkv vkmh m d pc v h föd ch kpbd Fö k b d mdb m d pc v fv f ch mjökv. Läd & Tväx Mdb kmp Ifuku ch Tk Km ch väd Bcd Sccd Cbv bc.cm 34

36 ch fku på mföd v m Bcd Sccd - F ppkv F yd v på dåd fåä? Ök väd fö kä S fö ök mä S fö ök pdukv Ök mä få y mkd, pduk ch kud Ök väd kud Föbä kduku Föbä uyjd v kp Fmå d hu mä k ök? Iäk få y mkd? Ny pduk? Ny kud? Gm födjup md bf kud? Fmå d hu pdukv k ök? Gm föbä kduku? (x. äk f ch ö kd)? Aväd å m ffkv (x. mk kpbd)? F d b m xp ch pdukv? Bcd Sccd Cbv bc.cm 35

37 ...fku på mföd v m Bcd Sccd - Kudppkv F yd v på dåd fåä? Pdukdkp Pduk/ Svcbu Td Kud Tyh Fuk Svc Kud Im Bä Kud Pduk / Svcbu Kud Im Svc Kud Opv ffkv Pduk/Svcbu Kud P Td Kv Ubud Im Sm kud Fmå fö vädbjudd? Hu h kud? Hu bhå kud? Hu födjup md kud? Fmå d hu fö v dff? Pdukdkp? Kud? Opv ffkv? Bcd Sccd Cbv bc.cm 36

38 T v vädbjudd kud Opv ffkv Pduk ch Svc R Im P Kv Td Sm V V Vumäk Kv m uv m yckmåd md b p Sm hpp Pduk ch Svc R Im Kudäh V V V V Svc R Vumäk Pdukföpå P vc käddydd fö kud m åk På vumäk Pduk ch Svc R Im V V Td Fuk V V Vumäk V Kkufk Gudäd kv Uk pduk ch vc Bä pduk Bcd Sccd Cbv bc.cm 37

39 ...fku på mföd v m Bcd Sccd - Pcppkv F yd v på dåd fåä? Skp uk bjudd m d pc v uvck ch fm y pduk ch jä fö d fkud kudm Ök väd fö kud m d pc v h vå kud ch födjup md dm Ådkmm ffkv vkmh m d pc v h föd ch kpbd Fö k b d mdb m d pc v fv f ch mjökv. Fmå d vk pc m må v bä på fö kkumä ku v vädbjudd d vd kud? E pc fö uvck y pduk ch jä? E pc fö ök kudväd m djup? E pc fö ffkv föd ch kpbd? E pc fö h x (x. mjöfå)? Fmå d hu föbäd pc k påvk d f uf? På k k m ffkv föd ch kpbd? På mdå k m födjupd kud? På ä k m uvck v y pduk ch jä? Bcd Sccd Cbv bc.cm 38

40 ..fku på mföd v m Bcd Sccd - Lädppkv F yd v på dåd fåä? Mdb kmp Ifuku ch Tk Km ch väd Fö kkumä ku v vädbjudd d vd kud, fmå d: vk kk kmp fö må h kv på Ifuku ch Tk kv på kuu ch kuu föäd Bcd Sccd Cbv bc.cm 39

41 Opp å å Om ffkv Luffv k k BEST PÅ DET VI GJØR E vd Luffv F å å Ivj f fmd I P Økm Lv Fmdf h pdukj p Bd u- pjky L5 Øk pv kv Rdu df - kd P1 Rk m hv mdbd v P2 L6 M cpb på vu Høy jh på pv m L1 F vjfv fv Øk Luffv vdh Ø2 Ø1 Ekmp Øk v Bd md y v ykpdukj k Fbd P6 P3 pv j vkmh Mb P5 mdub dkp P4 L2 L3 Fbd kmmuk -j P7 By k vk Luffv m v bdy j j pj P8 Ud ufmk fmd L4 P9 Mk, æ uvk Bd kmpy M1 Øk bu- jmf ø -v M2 Fmå m kv bdp M3 Skp v ku æ fbd M4 Bd uy v k M Bcd Sccd Cbv bc.cm 40

42 Hvd fk v m må vk k? S d fød kpømå: 1. Rp må k vå? 2. Hvk budkp d v v j md d må? 3. Thø må d m p kjpømå v må k fku u på? 4. Kmm må å bd k d j? j? Bcd Sccd Cbv bc.cm 41

43 Sk vdmåd Sk vkøy m buk uvkf d øpd dp f å jmfø Ivju md dupp fø uk k buk f å df p k pømå Sm md dupp pmæ k buk f å fku dkuj dv upp m ku k pømå Sm kmmukjvøy fd k buk f å kmmu u j Ldp k buk v d f å fø pp fm jmfø v, m kp k æ ( dku hyp, må åk-vk) Bcd Sccd Cbv bc.cm 42

44 Øv: Uvk fk k k f d Bumk uffv Föå k måä md bkv Rdv 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

45 Oppv Du md dupp d Bumk uffv. D d j h bu d 5 å k væ mdm NATO. Bum h væ f, h my d m v bd pp. F å b mdm NATO må Bumk LF b mb, mdub. D må å b pb md NATO-. D å kv f d j v fuku må d k ø d v budj å ykpdukj. D fuku mm fm. L uk f å ku b mdm NATO m 5 å! Bcd Sccd Cbv bc.cm 44

46 Öv Ufå bkv k 1. Dku k vk ä Bumk uffv ö um m? 2. Föå ämp k måä md bkv ch kk fmåfk Aväd bfd m Uå få bf m ch övä d BM-fm E p föbd dv Bcd Sccd Cbv bc.cm 45

47 Sk må Bkv Kk fmåfk 1. Th b chd 2. Th b mpmd 3. Th b budd 4. Th h dc dpdc whch mu b cdd. SP SP Tk Tk Uf: Dvd: Bcd Sccd Cbv bc.cm 46

48 Sk må Bkv Kk fmåfk SP SP Tk Tk Uf: Dvd: Bcd Sccd Cbv bc.cm 47

49 Mdk ypm Hvd uvk m k ypm? Hvd v må v mbjvå? 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

50 Hk hd mdu mdk ypm Å få hk md vd v k ypm må uvkp v B Måy Å få å ku jmfø p md uvk v ypm må Å få d økd vå på fbd bmm v mbj må (vå + dk) Å kp d ufd f j m kv f å mv fd Bcd Sccd Cbv bc.cm 49

51 Hv k ypm? E ypm dk m v m k må ppådd m d kmm å ppå d k dk m må m v jmfø d k v h p Bcd Sccd Cbv bc.cm 50

52 BSC Tm Suhw A Exmp Sk: Bkv åk-vk mbd mm k må Økm Sk Tm: Opv Effkv Fæ p B ømh bj F kud Fmu v hv føk u hv m kk f fm Hvd fm bk k må Nvå på d økd fbd Vk kv f v k å må Kud P Av på d Rk 'uud' v fy L p Sk må Rk uud Sy pm Td på bkk M k å p dkk vd Må 30 Mu 90% Tk Tuudpm Mk Uvk bkkp Bcd Sccd Cbv bc.cm 51

53 Smmh mm k må, ypm k k STYRINGSPARAMETER må v hd p kmmu u hk md ypm Sypm A vkmh vud f b Måvå X B kk kkudyk vkmh Bkv: F å ku kp kkufku k vkmh m kk kjvkmh, kkuu vud f b. V k må m k vkmh, dvd u f vud v muh f b. Må X STRATEGISK MÅLSETTING bkv kmp v #p Y YTD TILTAK: IS/IT Tu vdkhd Tpvkmh Ekmp TILTAK hjp p mm åvæd øk pjvå Bcd Sccd Cbv bc.cm 52

54 P f å uvk ypm må Ihd bkv v hv k må u f df v ypm Må: Eb pfj kudfhd F mbj bkv vd m pmæ ypm Bkv: V k b pfj kudfhd md kudpd, df p pduk j. S d v kudvv k jm å b pkv,, ku kudd på v vå f å k få f kud bhv. D v b.. vum, mbjvå, fkb, vkv, p, kv vd Bcd Sccd Cbv bc.cm 53

55 1. Hk må md k ypm 1. Mv j 2. ypm vkøy m k dv øk ppfø ypm dvd d m fk hv m må jø f å ppå d k må Må b f å kmm øk d v 2. Uvk v k æ Ld buk k ypm f å j fm f å ppå d k må d k dk m må m v jmfø d k v h p Uvk v k ypm j uku md f å bdømm fm å vf m vd ( bkf på d v hyp k ) Bcd Sccd Cbv bc.cm 54

56 Bkv v yp v k ypm Ru- (L) ypm Fmå Ekmp Syk å k på Vf må åk-vk mmh Bkf på m kv å fp Å Mkdd Avk Vv bjkv å f G vf på Ruy pm f hk fm, kk pååd kv bu Dvd (Ld) ypm Må pååd p, kv bd Hjp å fu fmd fm dfj v. A m buk mm md kud Ikmk S m m fmd T j å p d bd m kv f fm B på hyp m k åk-vk Of vk å f/m ød d Bcd Sccd Cbv bc.cm 55

57 K f å k k ypm v v v v v v v v Sk K Kmmukj Rpbh ky Fkv f ppd Avdbh f å måvå Bkmk Muh å f v Fu åvæd ym Bkv D v ypm fku på k pømå Oj få hv m vk Sypm kvfb, kyb pb. Kvk. Fkv f ppd mfu Oppd kj måd-, kv- å. D må å å mfu måvå L høyd Muh k bkmk øk Av kb hv ypm Sypm k åvæd ym Bcd Sccd Cbv bc.cm 56

58 Dfj v må Må kvv vå på vå på øk fbd S på bm ypm Bkv md h ($, #, %, c) E ky y fmd dpuk Bcd Sccd Cbv bc.cm 57

59 Hk md å må Å kmmu/df d økd vå på fbd å ydjø hv j k fku på Å kp d ufd j m kv f å u fd Bcd Sccd Cbv bc.cm 58

60 Dfj v ufdd må E ufdd må (ch ) bkv øk vå på fbd, f md høy mbj på k D k må m kv f å ppå j vj k dj Bcd Sccd Cbv bc.cm 59

61 Hk md kmp på ufdd må Hk md ufdd må å: Hd j fku på dppkv Idf hv j å fd u qu Ufdd må kmp: Øk pdukj f 8500 h h 2005 Å 2002 Mpæ 2003 Mpæ 2004 Mpæ Ufdd må Om Bcd Sccd Cbv bc.cm 60

62 Sk Tk Hdp Pjk kv 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

63 Ihd mdu Sk Tk Sk k; dfj bu Få hvf v øk å kb k k k k må ypm Få p f uvk p v k k k Bcd Sccd Cbv bc.cm 62

64 Hvd v dpjk? Hvd p v? Kudfku Ldkp Kb m vdø Kv Abd m Sk p Kudvc Gb D æd j Empwm K-Sv R Uvk Kjkmp Pdukuvk Odhåd Mduø Ouuc Smbd A Bcd Sccd Cbv bc.cm 63

65 Hv p? N v pbm? I kb mm D my m påå, m hv u? J kj m f m u I v m pjk Bcd Sccd Cbv bc.cm 64

66 E Sk k vu pj v j hypk åk vkfhd BSC Tm Suhw A Økm Sk Tm: Opv Effkv Fæ p B ømh bj F kud Ifmj m hv k ppå hv m kk f fm Hvd jmfø v k k må Øk pjvå bhv f fbd Vk k f å ppå d k må Kud P Av på d Rk 'uud' v fy L p Sk Må Rk 'uud' v fy Sypm Td på bkk M k å p dkk vd Må 30 Mu 95% Tk 'Cyc-m' pm Mk Uvk bkkp Bcd Sccd Cbv bc.cm 65

67 Smmh mm k må, ypm k k STYRINGSPARAMETER må v hd p kmmu u hk md ypm Sypm A vkmh vud f b Måvå X B kk kkudyk vkmh Bkv: F å ku kp kkufku k vkmh m kk kjvkmh, kkuu vud f b. V k må m k vkmh, dvd u f vud v muh f b. Må X STRATEGISK MÅLSETTING bkv kmp v #p Y YTD TILTAK: IS/IT Tu vdkhd Tpvkmh Ekmp TILTAK hjp p mm åvæd øk pjvå Bcd Sccd Cbv bc.cm 66

68 Hv k k? E Tk pjk, kv pm md k df - udpuk m d u (båd f mk) M kk, k k pjk m fy p mm d vå må f k må d ypm m kb d må. E k kk: Bu uu F kmp: Skff y uy A y vdkhdjf Gjmfø Bcd Sccd Cbv bc.cm 67

69 Hvf kb v k/pjk k må? Sk ud j md, dv pjk/k p Bd fku på k p jmfø F yd v f k u ppå Bcd Sccd Cbv bc.cm 68

70 V v k k væ vk p... Emj Rj Pk Ufd: A y d k vk Guppv by vv j, m b f pk () fød V vh f v 'hvm m kk høy' Bcd Sccd Cbv bc.cm 69

71 Iuv Sk f k vk v k Sk f k vk v k Sk Tk Tk Akv L k D Bkv Bd å p mm d vå øk måvå Bd å kp 'v kkufd' E 'kb' ø ppud k må K bd å å k må, m kk d m by E f kk kk f å å vj k u f å kp m f m k p Bd d v pååd d vkmh K v v f å dv jm d k f j fukj, m bæ kk d m øf f å få jmfø d k må Bcd Sccd Cbv bc.cm 70

72 M md kb k - må Bcd Sccd Cbv bc.cm 71

73 K m k budjp Uv d 'å hd vkmh' (d df) k budj hd m pdukj 'd' (k) M Scy Impv Op Effccy & Effcv S. Tk Ehcm Mc Op Ifucu 10% 25% 65% E b budj fø v v å p k Kk k må b m k k Bcd Sccd Cbv bc.cm 72

74 V ufd Svkd jm f d øv d I kfk / Nu u vd dkjæ Svkd kmmukj / d Ukk p Svkd få f åk - vk Bcd Sccd Cbv bc.cm 73

75 'B pk' Kj økkp d fm f d uk k Få d pk uj håd d hkm Gjø pp å åp p m mu (k, vk, uvp) Skp upp md p f uk fukj Gjmfø dvdu pj f d Kmmu p yd Bcd Sccd Cbv bc.cm 74

76 Smmd k k Sk k k bd å p mm d vå øk vå (må) Må Fym p D vå V p v k bd å fku u m m j må Bcd Sccd Cbv bc.cm 75

77 Hvd fø BM 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

78 Syf ch Ihå md mdu Hu BM fö Vd å mfödp fö BM-pjk Pjkföbd,, ch v Föå huvud ä m fm BM Föå hu du å bd BM - pjk Föå byd v p ud pjk Bcd Sccd Cbv bc.cm 77

79 Kk fmåfk fö BM-pc Ivv d ä ä p Ab fö d h vk föå fö kcp, mdk ch y md hjäp v BM kmm d föädd dpc ( pck bmm ) Ab fö d ö / kup hd - p på ä vå Bcd Sccd Cbv bc.cm 78

80 E BM-Pjk Fmå b v m h d hö chf ch öv d. Myck d ä på föp ch pkk föbd B på vju ch wkhp md dupp Pjkupp m vkäd d m dupp wkhp ch bd md fk ch kukp pc E pjk c 3-4 måd mfö Bcd Sccd Cbv bc.cm 79

81 BM-uvck ä pc m by på hö d v dkh b på m md d Ldm h kd yä m dupp ch d fkum k mäk h k bkud, fh, ubd ch. Vd m ckå må få upp ch h ä mäk h k ä kmmuc, ch d p k kuu. Of ä m dupp fö fkud på dj d d pv b. E wkhp må hå på övpd k vå md åkh ch fku på äd. Pc ä v, dv m å fmå fö däf mmf, fk ch föbä ud ch fö m väd vd ä wkhp. Ld fku på d k föbdd fö, p ch bu Bcd Sccd Cbv bc.cm 80

82 B Pcc pp v BM føp Vkmh - Mdm Ivju dupp b på vkmh Uvk f k k md må (SM) ypm (SP) f SM Vdfd bud SM m SP Få måvå f SP Mpp k k SM Vduvk SP måvå Vduvk k Uvk p f mpm, kmmukj uu Fbd fø dmø b på BM u Ldupp Kckff Ldmø 1 Bu d v Sk k md SM Måd 1 Ldmø 2 Bu k k md SM SP, dku måvå Måd 2 Ldmø 3 Fø dmø b på BM u Måd 3 Gdv bd k fku på dmø Bcd Sccd Cbv bc.cm 81

83 B Pcc BM mdkk Dp Bkv v dp Bkv v dmø Uvk Sk k md kbd k må få ypm Mpp v k k md må bkv m uvk vjuud Gjmfø kkuv vju Oppd v k k md må SP Kjø vu k pømå F v SP få v måvå Bu m k m d k k md må ypm Bu m måvå f v SP Uvk / dfj v ypm md måvå Må, p v mpmp Oppd v må ypm Evu kmp md y må ypm m kv f hu jmfø S v må f ypm Sk ku v vu måd f bhv v y v S v må f ypm Subhd y på p v Uvk p f mpm, kmmukj uu Bu m må, dvd uf ypm md måvå m k fku f å ykk md hu jmfø Bu m k vduvk Bu m d BSC Tv mpm, kmmukj uup. Tv k dp Bcd Sccd Cbv bc.cm 82

84 Tdvv uvk v BM f d mdm Dp Ldupp vv Mdm vv Uvk Sk k md kbd k må få ypm 1-2 m vju 1 hd dmø Sjf vmm fø dmø (2-4 m) 2-3 d p uk Uvk / dfj v ypm Sø mdm: vd bhv (1-2 d mm) 1 hd dmø Sjf vmm fø bdmø (1-2 m) 2-3 d p uk Må, p v mpmp Sø mdm: vd bhv (pp 1 d mm) 1-2 hd dmø Sjf vmm fø bdmø (1-2 m) 2-3 d p uk Bcd Sccd Cbv bc.cm 83

85 Vfö h v dm? E Ldm ö b md kp ku: Tä fm Pbm få m bhöv m b vduvck R ch v m v mdm dupp bö d y dpc Hdp m fö fmå E Ldm ä ckå ffkv vky: Fö föj upp yf ch u md pjk Fö d k vu k ch uppdd fm Fö f bu Fö öpp kp md få dupp pjkupp p mdmm b vd md föäd v m Bcd Sccd Cbv bc.cm 84

86 Dku 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

87 Dku Vd k BM byd fö? Vd fö um md fö BM? Hu äkä föd v BM? Vd ä d fö kd på fö BM ch mfö? Bcd Sccd Cbv bc.cm 86

88 Bcd Sccd Cbv (BSC) Pf Rb Kp Chm BSC D Dvd N Pd BSC Bb Kp Dv N 1996 u bk Th Bcd Sccd y c, 2000 bk Th Sy Fcud O. D k Hvd Bu Rvw h d 1992 å kd b ykk. Bku BSC b u 1998 v pphvm BSC, D. Bb Kp D. Dv N h d k USA, UK, Skdv, Au Sp. Gjm p h v å vkmh øv Eup Sydmk. Vå Mj Bcd Sccd Cbv (BSC) y fm f pfj vcfm m fk d vdvd bvh, buk, yk f Bcd Sccd (BSC) m vdøkd dp Bcd Sccd Cbv bc.cm 87

89 Bcd Sccd Cbv vdbud BSC hjp j md vykk kkv å kp jmbudd u Gjmbuddu Vfm p Hjp m hjp m v Nvk v km Kd 90% v j mykk md kkv v V kk fmk fø du d Op-Suc fmmå k du k by pp dykh T d vdvd BSC fkp V h O mdmm Kp d N Fmd vkøy fmmå 80% v BSCj ykk V fb j du h ppådd u Uk vå v jm vh v d kv Læ v hvd fkp Fk uvk m fmm Th f h Bcd Sccd H f Fm V kv bk m BSC SFO Bcd Sccd Cbv bc.cm 88

90 Bcd Sccd Cbv j pduk BSC vdbud kp vd kmbj v kf, kuj, ud, fk uk wbj m k ku ø bhv BM Kf, pubkj kf f å øk få Hv å v døy 30 kf j m u pubkj f.k. Bcd Sccd Rp, m p uvk v BSC uk c Kp & N y f Kuø,, F Tck Sccd TM O D C TM f å fbd buk V h mdvk m 250 pjk v h vd h d pk måd, f pv ff vkmh Hv å v vd c. 30 f ku ud m v BSC Pkk fk f å uvk BSC-kp Vå Ac Rch-upp, mm md m 50 j pkp, h IT, E- bu HR vduvk BSC m kp, hvk b bæ bæ y kp m fuc ccd f b vch BSC O-L Vå wbj by f mdmkp m v, d fø v døy mdmm md Kp & N y f BSC Sf v BSC IT-ym f å k V h d d f 15 pdu v pmv f BSC, b.. SAP, CVu, SAS Iu Hyp, f å k d ø BSC-kp vmm md Kp & N Bcd Sccd Cbv bc.cm 89

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06 TEMANUMMER WIERSHOLM AGENDA INFORMASJON FRA WIERSHOLM - NR. 1/2009 FINANSKRISEN L: F 02 S 03 F pbm 04 F v 06 Om 08 Km 10 Mubj 12 S p 14 Th Bm Gm Bp m f F pm Kp 16 18 19 20 Fv vuø 2009 Høymm 21 22 FINANSKRISEN

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om KONGSVINGER INFORMASJON N. 9 Sb 2009 Å 9 Ev K Hø G 21 2211 Kv Hvf v d fu? B å du å! Å bu: M F: 08.30 18.00 Lø: 10.00 15.00 Å f.: M F: 08.00 20.00 Lø Sø: 10.00 18.00 Tf.: 62 88 88 88, E-: v@fvd. www.fvd./v

Detaljer

NITTEDAL STASJON, TEKNISK HOVEDPLAN OG REGULERINGSPLAN STØYVURDERING

NITTEDAL STASJON, TEKNISK HOVEDPLAN OG REGULERINGSPLAN STØYVURDERING NITTEDAL STASJON, TEKNISK HOVEDPLAN OG REGULERINGSPLAN STØYVURDERING 0B L d do..0 HS IV JSS 0A L jbk fod 0..0 HS IV JSS 0 Oppd hhpof, op,..0 HS IV JSS fkku o boåd 00 ud kpo Nd..0 HS IV JSS Rjo Rjo jd Do

Detaljer

Attraktiv hele livet Øv te ig. s p la. k jo ld. H ålo g. ar H. S j. S jø. S t ra n d gat a. r bøs K aa. R ikar d. To rv. pla s.

Attraktiv hele livet Øv te ig. s p la. k jo ld. H ålo g. ar H. S j. S jø. S t ra n d gat a. r bøs K aa. R ikar d. To rv. pla s. å b u Hd ou V Ho j ø u o y u b b h h Ø L u b b d o Hu B x F o d o d F c h u u d BYOM O EKEJO o f o du d u bo d u L Jo jo o d M Å T op fo Hd u jo d p y F å H b V T o d æ H F hu ø Vdu. H E B j K : ø, b,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Havet, døden og kjærligheten

Havet, døden og kjærligheten T m b V A Jk b A V B pp P C B p K C Hck C Jkh u C k E u L E J. A k F uk G G Wæ u G vk Ø H F H S p H H.Wæ Sb H h c I Z -N S Iv v f u b k. 9 5. N T J Th u J Kb K L u K Schu h p K S v L-O å.w L E Yum M v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN KRESKONKURRANSE I ROPPSGYMNASIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG OG IL SED: LAKSEVÅGHALLEN V kk fo. o 100 o fo 9. V o y væ øy ovho o o jø k o fø kok. Gy o oho v h. I fø k; I hho fo kkok, j f o j 2014, h kk v, hvo o

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen Byb f tum t Fy Dtk 1: ot- Kot Omåup PID: 64040000 Tkk fopojkt ovmb 2016 Rv. 02 Dto 18.11.2016 Tt - Dtk 1 - ot t Kot Opp: Byb BT4 - Rup f tum t Fy RF4 Tkk fopojkt Oppumm: 15530104 - Dtk 1 - RF4 Dokumt.:

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Balansert målstyring: Teori, metode og case

Balansert målstyring: Teori, metode og case Bll G lvvm Nw My f Dfc 1: Lf f u! 2: Th wl w c bu yu lf-m. Th wl wll xpc yu ccmplh mh BEFORE yu fl bu yulf. 3: Yu wll NOT m $40.000 y h u f hh chl. Yu w b vc-p wh c ph ul yu bh. 4: If yu h yu ch uh, w

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord.

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord. Tbn j f n n Hn b ny 39! f n S! h ø Ny b p k Ny kyn f kp 32% 2-32% 25 29 p k.p 33,3,/p p f + pn Nk bø E kff Fkp ppnjc c, 5% (3,23/k) 250, (,0/k) 1, C/Jcb U 2-32% 17.p,502,50/pk Mk 1 k, Skkbø/Knbø/ Hbø,

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon PTK 2013 4.- 6. m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf.

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug ppf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. H 6. u 2. å å f u på: By å ( p) u f. u få. u å u f. H j på å, f u ju. H å, j,. u j? 1. Du å u u j

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder SL LUFTHAVN AS mrådekoder, delområder/bygningskoder og E21 01.06.15 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E20 15.12.14 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E19 01.10.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG

Detaljer

310 KRISTIANBORG. Snarvei. Fredlundbakken. Kirkevegen. Storetveitåsen. Elvebakken. Grønnestølen. rge ILLUSTRASJONSPLAN 310 KRISTIANBORG DELS REKNING

310 KRISTIANBORG. Snarvei. Fredlundbakken. Kirkevegen. Storetveitåsen. Elvebakken. Grønnestølen. rge ILLUSTRASJONSPLAN 310 KRISTIANBORG DELS REKNING Løb k M Aé Løb é M Lø b Aé Gå S 31 KRISTIABORG Ø F Ek E k DELS T DELS REKIG TREK IG 2 3 Lk kk y yh ho Ho p kk E b k G Hop Am 2 TEGFORKLARIG å o E S bk H Kjø Ek bby G Gokj k p Sykk/-f Gok : UTM32_Ef 89

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad Д1Х3A f 25 2 C 2 2 БЙ1f fбл3 BREEAM jбл3y E A Pj G j U p Sp F W A f БК2 214 F БЛ3 F A y W Pp h pp. y БК2 p Д1Х3 y M R БЛ3y F F Sp p B S Д1Х3 ±A БК3 y. ± D. PБЛ3 W A jбл3 h h h БК2. L f p h. D БЛ3 c y,

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer