Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien"

Transkript

1 B MåyM F vj vkh E md f å kjø vj, dv d jmfø 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

2 B måy F vj jmfø B Måy (BM) mmvk k hvk d - yp b m j BM mmvk m hjp å b d k, høyfyd vj d på bkk hådp fm - d m kk kv m dv båd dfd ufø u BM pmæ vkøy f å mpm - d v m hh y v vkmh, hv d v å må mmh, hv b økmk må md kk-økmk må BM å vkøy f ymå - å må bd B Måy å kmmu må, fø pp hvk d d b ådd Bcd Sccd Cbv bc.cm 1

3 Ad Ovk B Måy kpu jm Mdkk Sk k Suku ppby (kuv kmp) Uvkp Øv: Uvk k k Få k må m Pj v øv Rfkj f øv Luj Mdkk ypm Mdkk k k Hvd fø BM Dkuj pømå Avu Bcd Sccd Cbv bc.cm 2

4 Ovk B Måy M Kpu jm v mdkk md 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

5 Hk: Ovk O B Måy Bku hkk B Måy B Måy kp, mdkk m m buk Vd kv f å ykk md vd B Måy f å dv fd jmfø Bcd Sccd Cbv bc.cm 4

6 Ld k k A vkmh S Nd v v ä på vä Skp ch md h d mäk m ä bdd Eb kä v ödvädh föäd må k..m. k Ab upp bmjö fkud på föäd ch fmå. T k ch föäd u h v på få J. K, Jh K Wh Ld Ry D Bcd Sccd Cbv bc.cm 5

7 ch d b md å d. E kä v ödvädh föäd (k) x D f V m kmmuc Möjh ku ufå d V f D f p fö kk bb u y y-w Föbä md fö kp möjh fö ä m äd Ny bä b D f kffu mmhåd d v föädb J. K, Jh K Wh Ld Ry D Bcd Sccd Cbv bc.cm 6

8 Ld ä upp v dvd Få d k på mm må fhd uk pbm. V mdkk m hy d mk vkh. kmpk v u v b h mk d fu m. Md d m v v hd på bku v hv v v, hv v på hv v v. D fk v h d mm uk p f mm jmfød. Fk & Hmbck. Sc Ldhp Bcd Sccd Cbv bc.cm 7

9 m k f vå bu. E k d buv b v, ph f. D ypk bu f md b ppf m v pømå, m høy djvå. D v å jmfø d bu vh å v j. Bu v upp v d d å hy m mm bd ø ppkv. Gjmfø f vh v ø bd p y v d bu Bcd Sccd Cbv bc.cm 8

10 Hv m v md S? S d v j øk f å ku å vj k dj E mm v k må E md m vv mk, u p Mch P df k: V uk kkukf pj f j D b på yd vv d v v b mmk md kku Vdkp d kv m ky d S df båd hv du k d hv du kk k d, dv. d økd d m kv f å å k må Kd: Mch P, Wh Sy, Hvd Bu Rvw, Nv-Dc Bcd Sccd Cbv bc.cm 9

11 Typk hd f jmfø S kmmu kk dvd få kk hvd d k bd jmfø v, m bøym kk kb Ku Ld fku fø pp hk d d f dvd ypm m vk på jmfø v Kb Mk S hd kk d v dp uk d v j Ov Ndby Ld D f kb mm d øv d må f h d d v j ( d ød åd") S vk v by d pv må Bcd Sccd Cbv bc.cm 10

12 5 ppp f fmk fø v BM Kp/N BM mdkk by på d fm ppp m kv f fmk fø v BM. 2 Ppp 1 df bhv f å mb d, bhv v yk fku på d kkv d få f d bd. Ppp 2 df bhv f d uk d yp kb mm y dp m ku jø d bhd fku på jmfø. Ppp 3 df bhv f v m hådb pv m m jø j hvk k m må vk f å ku jmfø. Skp Skp ku p Kb uk d yp Sk ppæ Ay- & fmjym 1 Ov Ov pv m Sk Sypm Tk Mb Ldp Sk d Fmu pv m 3 Mb Mb d jm Nv Kmmu Ekkv 5 Kmmu v BM Smd ppmukmpj Kb Kb j Kb udd vå Kb øh Mv Mv jø jø bd Ppp 4 df bhv f h j, bd, kb d vpd uk bd jmfø. Ppp 5 df bhv f j få hvd d bd bd jmfø Bcd Sccd Cbv bc.cm 11

13 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c I cuc f ucc h mm mbz ud y xcu Bcd Sccd CHANGE pc d mc pjc Wh m d h hy: C h Cm f Ch Ufz h z Shw h d f ch C h Ldhp Tm Bk dw fuc b Bk dw b d dvp fu hp c m, bu d y C h V d Sy BSC v pc BSC cfy h y C Tm Accuby Accuby f c-fuc c hm Excuv Tm v Achv bu u huh mpy wh c bjcv d h mpm f c p Ch h Cuu Bud, u d pfm wh h bu cuu f u cmpy Empw mpy, d uhy d pby wh m ccuby Bcd Sccd Cbv bc.cm 12

14 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c Ufd å kb pj 5% v bdkk få STRATEGI 60% v j kb kk budj Oppd Sk æøyf BALANSERT MÅLSTYRING T hyp 85% v dm buk md 1 m p måd pømå /BUDSJETT 78% v j kb budj å yku. 20% v j buk m 16 uk på å fm budj F Ipu (Ru) Ld-k øyf YTELSE Tk & Pm Sk k kk dfku Oppfø Oupu (Ru) 92% v j pp kk på dvd ypm Bcd Sccd Cbv bc.cm 13

15 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c Å å f vj vkh h kjd VIRKSOMHETSIDÉ A hvk vkmhmåd m k h fku på, hv m k jø f å uy d muh måd VISJON A k må båd hv jd vkmh k uvk mbjvå STRATEGI Bkv d vv d vdd må m dupp m kmm å fø vkmh vj å fmd Suvk Sp STRATEGISK KART E vu ydjø v åk/vkmbd fmj m hv k ppå hv m kk f fm STYRINGSPARAMETRER Må hvd jmfø v k k må, mbj må, m m båd må dv m måppå STRATEGISKE INITIATIV P kv m dv båd dfd ufø u. ENGASJEMENT, MOTIVASJON, FORANKRING OG PERSONLIGE MÅL Få på hvk må j bd hv j må jø Sjmfø BM p STRATEGISKE RESULTATER Tfd Føyd kud Pdukv p Mv bdyk Bcd Sccd Cbv bc.cm 14

16 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c B måy mmvk ud h hv uykk... Hv øk vkmh å ppå md Må Hvd h vkmh k å må måppå Sypm Måvå Hvdk m vkmh v f å å må Tk B Økm Ppkv Kud ppkv I p ppkv Hv fv vå v vkmh m y fm v f vk? Hvk vpd mmb d? Åk vk Hv kv f å på b må mø vå kud kv på v? Hv kv f å b må ø ppå v må vppkv? Kb Hvk p må v fbd b f å mø kv f fd vå kud Mk, æ uvk ppkv F å ku ufø p p; Hv d vk k kmp m kv? Hv d vk IT-ym -fuku m kv? Hv d vk fd vd dfd m kv? Bcd Sccd Cbv bc.cm 15

17 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c d k må, ypm md måvå k mvk f å kmmu vkjø STYRINGSPARAMETER må v hd p kmmu u hk md ypm Sypm A vkmh vud f b Måvå X B kk kkudyk vkmh Bkv: F å ku kp kkufku k vkmh m kk kjvkmh, kkuu vud f b. V k må m k vkmh, dvd u f vud v muh f b. #p Y Må X STRATEGISK MÅLSETTING bkv kmp v YTD TILTAK: IS/IT Tu vdkhd Tpvkmh Ekmp TILTAK hjp p mm åvæd øk pjvå Bcd Sccd Cbv bc.cm 16

18 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c Am f h Oz c bf SBU BSC Wh Lc p Objcv m Dcp uqu Objcv d dcp uqu Wh Lc p Hw BU BSC Hw Objcv h cbu h SBU BSC (w <-> dc) Mu h dc f c Objcv h b chvd Iv h uqu f BU ch BU BSC w v h y hw cbu h v y mpm Bcd Sccd Cbv bc.cm 17

19 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c Pup d bf f h z cmpy 1. A hd vw f cmpy' v d y c h cz 2. Ech u cfy hw hy cbu h v y mpm 3. T c y m d bw bu u 4. A b k f f Shd Svc U/Sff p u Iv Ou V Bd f Dc Cmpy 2 4 Suppy Ch Shd Svc U/Sff Mk Bcd Sccd Cbv bc.cm 18

20 Ö v ä p v m K p p O z Fmu M b d Nv m Cmm uc Excu M v j ø b S k p k u p c Mk Sy Evy Jb C Cm Supp Sc Ch C Sc Aw Iu h ch dvdu h uffc udd f h y (Yu c xcu wh yu d udd) Empy v cmmucd wh bu h y Th u f h Sccd ud d A Icv Cmp Rfc dd bhv d c y f w Icv cmp pd u bd h Bcd Sccdd Bh Oz (Cp, Bu U) d P Sccd cdd cmp pyu A fu Ppcv cdd, ju Fc A P Objcv Iu h ch dvdu kw wh hy f h v m p Th z u d pfmc mm pc cy d h Bcd Sccd fmwk P Sccd dm dc L f Sh h Cp d Bu U Sccd Bcd Sccd Cbv bc.cm 19

21 D uk ppkv p f v d kj 'mm'' ff på 'k' EVA Ov Vu ABC kky Økm Ky Accu Mm T Quy Mm. Sx Sm Kud I P (CRM) Cum Rhp Mm Mk, æ uvk Pc R- HR Sy Ch Mm IT/ E - Sy Bcd Sccd Cbv bc.cm 20

22 BM Tm Suhw A E Sk k vu pj v j hypk åkvk- fhd Økm Sk Tm: Opv Effkv Fæ p B ømh bj F kud Skm: Skm: Skm: Skm: Opv ffkv.. Øk m Kud I Læ Ifmj m hv k ppå hv m kk f fm Løm h Øk RONA vk Ah bhd Puk vc Hu u ud på fy f kud Bkkp bd mm Fæ fy Lv p Hvd jmfø v k k må Øk pj vå bhv f fbd Vk k f å ppå d k må Kud Av på d L p P Rk 'uud' v fy Sk Må Rk 'uud' v fy Sypm Td på bkk M k å p dkk vd Må 30 Mu 90% Tk 'Cyc-m' pm Mk Uvk bkkp Bcd Sccd Cbv bc.cm 21

23 BM kmp Suhw A Sk Tm: Opv Effkv Sk Må Sypm Må Tk Økm Fæ p B ømh bj F kud B ømh Fæ p F kud V Lkd Iäk p 20% 20% 120% Cykd - pm Kud Av på d L p Avå påd L p FAA O- Tm Tk-Off Kudkä #1 #1 (M pväd b) Kvpm Kudpm P Rk 'uud' v fy Rk 'uud' v fy Td på bkk M k å p dkk vd 30 Mu 90% Cykd - pm Mk Uvk bkkp Uvk bkkp % äd % dä Y1 30% Y1 25% Oppm Tä Bcd Sccd Cbv bc.cm 22

24 BM hjp å: Hvd B Måy hjp j f vj vkh kp f måbd k k md kbd k må fku på d må m p uvk ypm m båd må dv m måppå mbj må jm å kvf hv m k ppå f d k m k k måppå D kj jm uku d- yp d d fku på vvk h må, d d jø kkv k f å k måppå D f måbd f å ku vk d k k v bd måppå Bcd Sccd Cbv bc.cm 23

25 Mdk Sk k Suku ppby (kuv kmp) Uvkp 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

26 Hk mdu Sk k N bp b måy L m uvkp (hvd pj?) Sk Tm Ppkv Sk må Åk-vkfhd Uk vd v k Bcd Sccd Cbv bc.cm 25

27 Hv k? Sk f h E k kmpm bkv (på d) v j : Sk må (ppuæ k 'måbb') upp f ppkv; Økm, kud, /p æ & vk E hypk vk åk-vk (ppuæ k 'p') kjd kp vd k må jm ppkv Sk m, m vk kd må p d-md v Rp p f mfd v u (fyk myk) f å få øk u G mdbd muh å få hvd d bd å jmfø j vpd må Bcd Sccd Cbv bc.cm 26

28 Kmp Sk k Sk D: D ä d övpd må fö fö. D k bkv I fm v v ch/ ffädé/vkmhdé. é. F Md: E md m ä mm v d kmk dv v d övpd käväd (EVA). D hå I pcp d väx ch pdukv/kd. Vädbjudd kud: D df vm kud ä ch vd d bhöv/ök få Vädkdj: D ä d yckpc ( dpc/kv) vk möjö föfy få df kudbhv h fdä d kudbhv. Ok möjö: D ä d kmp ch fädh, d vky ch d fm m d kuu m f I vkmh m möjö mföd v fö å må Bcd Sccd Cbv bc.cm 27

29 Df v k m E Tm ä bkv v dmäd uv d övpd m u v. D f övpd k bkv Tm. Tm uå f få pc få v ä,, m k ckå uå få övpd f må. Tm p vk k-vk mbd v k måä m f Bcd Sccd-ppkv ppkv Bcd Sccd Cbv bc.cm 28

30 D f ppkv B Måy Lv Åk - vk Oj ø på d kv m Økm I P Kv f (k) Mk, æ uvk Bcd Sccd Cbv bc.cm 29

31 Vk åk-vkkjd kp vd k må jm ppkv Må Økm Ppkv Hv fv vå v vkmh m y fm v f vk? Hvk vpd mmb d? B Kud ppkv I p ppkv Hv kv f å på b må mø vå kud kv på v? Hv kv f å b må ø ppå v må vppkv? Hvk p må v fbd b f å mø kv f fd vå kud Mk, æ uvk ppkv F å ku ufø p p; Hv d vk k kmp m kv? Hv d vk IT-ym -fuku m kv? Hv d vk fd vd dfd m kv? Bcd Sccd Cbv bc.cm 30

32 E k bå v k må ('måbb') Må hd bkv m kjø hvd k jmfø Må bkv mm d p v m v Ekmp: Vb + Adjkv + Ambj hd bkv u Oppå vpj ppk B dd f puvk Skp d m ffkv vjp Bcd Sccd Cbv bc.cm 31

33 Vj k måä bkv dj I 2-33 m kv vd m v md d k måä. D ökd äd (ch( ch) ) k yd fmå ch fmu å pc m möj. D föäk böd föå ch k ccp v bdd p. Exmp: Måä: Skp y bjudd Bkv: Få dm bkv Bkv: Skp ömm, vv f jä m ä bd d fö på mkd, ä väd, bkväm fö kud vå måupp, ch m v övä uppv kudväd Bcd Sccd Cbv bc.cm 32

34 Vk puk uvk v k må Sk f h h y f h y Sk fku på å k h (kk b kv å) E k må bå v 'b' b' ' ( d m uv hv må d m) + bkv på D økd d ('ch ch') k kmm yd fm bkv å p m mu Ihd måbkv må få kp v vv p Sk væ hd bkv Sk fku på p u (h kk på kpduk, vd pjk) Hv ppkv bø hd m måbb (j m I p) Hv m hd j måbb Bcd Sccd Cbv bc.cm 33

35 Hä hp? Övä d k k... Ök Väd Fö Akä F S fö ök mä S fö ök pdukv Ök mä få y mkd, pduk ch kud Ök väd kud Föbä kduku Föbä uyjd v kp Kud Pdukdkp Pduk/ Svcbu Td Kud Tyh Fuk Svc Kud Im Bä Kud Pduk / Svcbu Kud Im Svc Kud Opv ffkv Pduk/Svcbu P Kv Td Ubud Kud Im Sm kud I Pc Skp uk bjudd m d pc v uvck ch fm y pduk ch jä fö d fkud kudm Ök väd fö kud m d pc v h vå kud ch födjup O--O md Mk dm Ådkmm ffkv vkmh m d pc v h föd ch kpbd Fö k b d mdb m d pc v fv f ch mjökv. Läd & Tväx Mdb kmp Ifuku ch Tk Km ch väd Bcd Sccd Cbv bc.cm 34

36 ch fku på mföd v m Bcd Sccd - F ppkv F yd v på dåd fåä? Ök väd fö kä S fö ök mä S fö ök pdukv Ök mä få y mkd, pduk ch kud Ök väd kud Föbä kduku Föbä uyjd v kp Fmå d hu mä k ök? Iäk få y mkd? Ny pduk? Ny kud? Gm födjup md bf kud? Fmå d hu pdukv k ök? Gm föbä kduku? (x. äk f ch ö kd)? Aväd å m ffkv (x. mk kpbd)? F d b m xp ch pdukv? Bcd Sccd Cbv bc.cm 35

37 ...fku på mföd v m Bcd Sccd - Kudppkv F yd v på dåd fåä? Pdukdkp Pduk/ Svcbu Td Kud Tyh Fuk Svc Kud Im Bä Kud Pduk / Svcbu Kud Im Svc Kud Opv ffkv Pduk/Svcbu Kud P Td Kv Ubud Im Sm kud Fmå fö vädbjudd? Hu h kud? Hu bhå kud? Hu födjup md kud? Fmå d hu fö v dff? Pdukdkp? Kud? Opv ffkv? Bcd Sccd Cbv bc.cm 36

38 T v vädbjudd kud Opv ffkv Pduk ch Svc R Im P Kv Td Sm V V Vumäk Kv m uv m yckmåd md b p Sm hpp Pduk ch Svc R Im Kudäh V V V V Svc R Vumäk Pdukföpå P vc käddydd fö kud m åk På vumäk Pduk ch Svc R Im V V Td Fuk V V Vumäk V Kkufk Gudäd kv Uk pduk ch vc Bä pduk Bcd Sccd Cbv bc.cm 37

39 ...fku på mföd v m Bcd Sccd - Pcppkv F yd v på dåd fåä? Skp uk bjudd m d pc v uvck ch fm y pduk ch jä fö d fkud kudm Ök väd fö kud m d pc v h vå kud ch födjup md dm Ådkmm ffkv vkmh m d pc v h föd ch kpbd Fö k b d mdb m d pc v fv f ch mjökv. Fmå d vk pc m må v bä på fö kkumä ku v vädbjudd d vd kud? E pc fö uvck y pduk ch jä? E pc fö ök kudväd m djup? E pc fö ffkv föd ch kpbd? E pc fö h x (x. mjöfå)? Fmå d hu föbäd pc k påvk d f uf? På k k m ffkv föd ch kpbd? På mdå k m födjupd kud? På ä k m uvck v y pduk ch jä? Bcd Sccd Cbv bc.cm 38

40 ..fku på mföd v m Bcd Sccd - Lädppkv F yd v på dåd fåä? Mdb kmp Ifuku ch Tk Km ch väd Fö kkumä ku v vädbjudd d vd kud, fmå d: vk kk kmp fö må h kv på Ifuku ch Tk kv på kuu ch kuu föäd Bcd Sccd Cbv bc.cm 39

41 Opp å å Om ffkv Luffv k k BEST PÅ DET VI GJØR E vd Luffv F å å Ivj f fmd I P Økm Lv Fmdf h pdukj p Bd u- pjky L5 Øk pv kv Rdu df - kd P1 Rk m hv mdbd v P2 L6 M cpb på vu Høy jh på pv m L1 F vjfv fv Øk Luffv vdh Ø2 Ø1 Ekmp Øk v Bd md y v ykpdukj k Fbd P6 P3 pv j vkmh Mb P5 mdub dkp P4 L2 L3 Fbd kmmuk -j P7 By k vk Luffv m v bdy j j pj P8 Ud ufmk fmd L4 P9 Mk, æ uvk Bd kmpy M1 Øk bu- jmf ø -v M2 Fmå m kv bdp M3 Skp v ku æ fbd M4 Bd uy v k M Bcd Sccd Cbv bc.cm 40

42 Hvd fk v m må vk k? S d fød kpømå: 1. Rp må k vå? 2. Hvk budkp d v v j md d må? 3. Thø må d m p kjpømå v må k fku u på? 4. Kmm må å bd k d j? j? Bcd Sccd Cbv bc.cm 41

43 Sk vdmåd Sk vkøy m buk uvkf d øpd dp f å jmfø Ivju md dupp fø uk k buk f å df p k pømå Sm md dupp pmæ k buk f å fku dkuj dv upp m ku k pømå Sm kmmukjvøy fd k buk f å kmmu u j Ldp k buk v d f å fø pp fm jmfø v, m kp k æ ( dku hyp, må åk-vk) Bcd Sccd Cbv bc.cm 42

44 Øv: Uvk fk k k f d Bumk uffv Föå k måä md bkv Rdv 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

45 Oppv Du md dupp d Bumk uffv. D d j h bu d 5 å k væ mdm NATO. Bum h væ f, h my d m v bd pp. F å b mdm NATO må Bumk LF b mb, mdub. D må å b pb md NATO-. D å kv f d j v fuku må d k ø d v budj å ykpdukj. D fuku mm fm. L uk f å ku b mdm NATO m 5 å! Bcd Sccd Cbv bc.cm 44

46 Öv Ufå bkv k 1. Dku k vk ä Bumk uffv ö um m? 2. Föå ämp k måä md bkv ch kk fmåfk Aväd bfd m Uå få bf m ch övä d BM-fm E p föbd dv Bcd Sccd Cbv bc.cm 45

47 Sk må Bkv Kk fmåfk 1. Th b chd 2. Th b mpmd 3. Th b budd 4. Th h dc dpdc whch mu b cdd. SP SP Tk Tk Uf: Dvd: Bcd Sccd Cbv bc.cm 46

48 Sk må Bkv Kk fmåfk SP SP Tk Tk Uf: Dvd: Bcd Sccd Cbv bc.cm 47

49 Mdk ypm Hvd uvk m k ypm? Hvd v må v mbjvå? 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

50 Hk hd mdu mdk ypm Å få hk md vd v k ypm må uvkp v B Måy Å få å ku jmfø p md uvk v ypm må Å få d økd vå på fbd bmm v mbj må (vå + dk) Å kp d ufd f j m kv f å mv fd Bcd Sccd Cbv bc.cm 49

51 Hv k ypm? E ypm dk m v m k må ppådd m d kmm å ppå d k dk m må m v jmfø d k v h p Bcd Sccd Cbv bc.cm 50

52 BSC Tm Suhw A Exmp Sk: Bkv åk-vk mbd mm k må Økm Sk Tm: Opv Effkv Fæ p B ømh bj F kud Fmu v hv føk u hv m kk f fm Hvd fm bk k må Nvå på d økd fbd Vk kv f v k å må Kud P Av på d Rk 'uud' v fy L p Sk må Rk uud Sy pm Td på bkk M k å p dkk vd Må 30 Mu 90% Tk Tuudpm Mk Uvk bkkp Bcd Sccd Cbv bc.cm 51

53 Smmh mm k må, ypm k k STYRINGSPARAMETER må v hd p kmmu u hk md ypm Sypm A vkmh vud f b Måvå X B kk kkudyk vkmh Bkv: F å ku kp kkufku k vkmh m kk kjvkmh, kkuu vud f b. V k må m k vkmh, dvd u f vud v muh f b. Må X STRATEGISK MÅLSETTING bkv kmp v #p Y YTD TILTAK: IS/IT Tu vdkhd Tpvkmh Ekmp TILTAK hjp p mm åvæd øk pjvå Bcd Sccd Cbv bc.cm 52

54 P f å uvk ypm må Ihd bkv v hv k må u f df v ypm Må: Eb pfj kudfhd F mbj bkv vd m pmæ ypm Bkv: V k b pfj kudfhd md kudpd, df p pduk j. S d v kudvv k jm å b pkv,, ku kudd på v vå f å k få f kud bhv. D v b.. vum, mbjvå, fkb, vkv, p, kv vd Bcd Sccd Cbv bc.cm 53

55 1. Hk må md k ypm 1. Mv j 2. ypm vkøy m k dv øk ppfø ypm dvd d m fk hv m må jø f å ppå d k må Må b f å kmm øk d v 2. Uvk v k æ Ld buk k ypm f å j fm f å ppå d k må d k dk m må m v jmfø d k v h p Uvk v k ypm j uku md f å bdømm fm å vf m vd ( bkf på d v hyp k ) Bcd Sccd Cbv bc.cm 54

56 Bkv v yp v k ypm Ru- (L) ypm Fmå Ekmp Syk å k på Vf må åk-vk mmh Bkf på m kv å fp Å Mkdd Avk Vv bjkv å f G vf på Ruy pm f hk fm, kk pååd kv bu Dvd (Ld) ypm Må pååd p, kv bd Hjp å fu fmd fm dfj v. A m buk mm md kud Ikmk S m m fmd T j å p d bd m kv f fm B på hyp m k åk-vk Of vk å f/m ød d Bcd Sccd Cbv bc.cm 55

57 K f å k k ypm v v v v v v v v Sk K Kmmukj Rpbh ky Fkv f ppd Avdbh f å måvå Bkmk Muh å f v Fu åvæd ym Bkv D v ypm fku på k pømå Oj få hv m vk Sypm kvfb, kyb pb. Kvk. Fkv f ppd mfu Oppd kj måd-, kv- å. D må å å mfu måvå L høyd Muh k bkmk øk Av kb hv ypm Sypm k åvæd ym Bcd Sccd Cbv bc.cm 56

58 Dfj v må Må kvv vå på vå på øk fbd S på bm ypm Bkv md h ($, #, %, c) E ky y fmd dpuk Bcd Sccd Cbv bc.cm 57

59 Hk md å må Å kmmu/df d økd vå på fbd å ydjø hv j k fku på Å kp d ufd j m kv f å u fd Bcd Sccd Cbv bc.cm 58

60 Dfj v ufdd må E ufdd må (ch ) bkv øk vå på fbd, f md høy mbj på k D k må m kv f å ppå j vj k dj Bcd Sccd Cbv bc.cm 59

61 Hk md kmp på ufdd må Hk md ufdd må å: Hd j fku på dppkv Idf hv j å fd u qu Ufdd må kmp: Øk pdukj f 8500 h h 2005 Å 2002 Mpæ 2003 Mpæ 2004 Mpæ Ufdd må Om Bcd Sccd Cbv bc.cm 60

62 Sk Tk Hdp Pjk kv 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

63 Ihd mdu Sk Tk Sk k; dfj bu Få hvf v øk å kb k k k k må ypm Få p f uvk p v k k k Bcd Sccd Cbv bc.cm 62

64 Hvd v dpjk? Hvd p v? Kudfku Ldkp Kb m vdø Kv Abd m Sk p Kudvc Gb D æd j Empwm K-Sv R Uvk Kjkmp Pdukuvk Odhåd Mduø Ouuc Smbd A Bcd Sccd Cbv bc.cm 63

65 Hv p? N v pbm? I kb mm D my m påå, m hv u? J kj m f m u I v m pjk Bcd Sccd Cbv bc.cm 64

66 E Sk k vu pj v j hypk åk vkfhd BSC Tm Suhw A Økm Sk Tm: Opv Effkv Fæ p B ømh bj F kud Ifmj m hv k ppå hv m kk f fm Hvd jmfø v k k må Øk pjvå bhv f fbd Vk k f å ppå d k må Kud P Av på d Rk 'uud' v fy L p Sk Må Rk 'uud' v fy Sypm Td på bkk M k å p dkk vd Må 30 Mu 95% Tk 'Cyc-m' pm Mk Uvk bkkp Bcd Sccd Cbv bc.cm 65

67 Smmh mm k må, ypm k k STYRINGSPARAMETER må v hd p kmmu u hk md ypm Sypm A vkmh vud f b Måvå X B kk kkudyk vkmh Bkv: F å ku kp kkufku k vkmh m kk kjvkmh, kkuu vud f b. V k må m k vkmh, dvd u f vud v muh f b. Må X STRATEGISK MÅLSETTING bkv kmp v #p Y YTD TILTAK: IS/IT Tu vdkhd Tpvkmh Ekmp TILTAK hjp p mm åvæd øk pjvå Bcd Sccd Cbv bc.cm 66

68 Hv k k? E Tk pjk, kv pm md k df - udpuk m d u (båd f mk) M kk, k k pjk m fy p mm d vå må f k må d ypm m kb d må. E k kk: Bu uu F kmp: Skff y uy A y vdkhdjf Gjmfø Bcd Sccd Cbv bc.cm 67

69 Hvf kb v k/pjk k må? Sk ud j md, dv pjk/k p Bd fku på k p jmfø F yd v f k u ppå Bcd Sccd Cbv bc.cm 68

70 V v k k væ vk p... Emj Rj Pk Ufd: A y d k vk Guppv by vv j, m b f pk () fød V vh f v 'hvm m kk høy' Bcd Sccd Cbv bc.cm 69

71 Iuv Sk f k vk v k Sk f k vk v k Sk Tk Tk Akv L k D Bkv Bd å p mm d vå øk måvå Bd å kp 'v kkufd' E 'kb' ø ppud k må K bd å å k må, m kk d m by E f kk kk f å å vj k u f å kp m f m k p Bd d v pååd d vkmh K v v f å dv jm d k f j fukj, m bæ kk d m øf f å få jmfø d k må Bcd Sccd Cbv bc.cm 70

72 M md kb k - må Bcd Sccd Cbv bc.cm 71

73 K m k budjp Uv d 'å hd vkmh' (d df) k budj hd m pdukj 'd' (k) M Scy Impv Op Effccy & Effcv S. Tk Ehcm Mc Op Ifucu 10% 25% 65% E b budj fø v v å p k Kk k må b m k k Bcd Sccd Cbv bc.cm 72

74 V ufd Svkd jm f d øv d I kfk / Nu u vd dkjæ Svkd kmmukj / d Ukk p Svkd få f åk - vk Bcd Sccd Cbv bc.cm 73

75 'B pk' Kj økkp d fm f d uk k Få d pk uj håd d hkm Gjø pp å åp p m mu (k, vk, uvp) Skp upp md p f uk fukj Gjmfø dvdu pj f d Kmmu p yd Bcd Sccd Cbv bc.cm 74

76 Smmd k k Sk k k bd å p mm d vå øk vå (må) Må Fym p D vå V p v k bd å fku u m m j må Bcd Sccd Cbv bc.cm 75

77 Hvd fø BM 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

78 Syf ch Ihå md mdu Hu BM fö Vd å mfödp fö BM-pjk Pjkföbd,, ch v Föå huvud ä m fm BM Föå hu du å bd BM - pjk Föå byd v p ud pjk Bcd Sccd Cbv bc.cm 77

79 Kk fmåfk fö BM-pc Ivv d ä ä p Ab fö d h vk föå fö kcp, mdk ch y md hjäp v BM kmm d föädd dpc ( pck bmm ) Ab fö d ö / kup hd - p på ä vå Bcd Sccd Cbv bc.cm 78

80 E BM-Pjk Fmå b v m h d hö chf ch öv d. Myck d ä på föp ch pkk föbd B på vju ch wkhp md dupp Pjkupp m vkäd d m dupp wkhp ch bd md fk ch kukp pc E pjk c 3-4 måd mfö Bcd Sccd Cbv bc.cm 79

81 BM-uvck ä pc m by på hö d v dkh b på m md d Ldm h kd yä m dupp ch d fkum k mäk h k bkud, fh, ubd ch. Vd m ckå må få upp ch h ä mäk h k ä kmmuc, ch d p k kuu. Of ä m dupp fö fkud på dj d d pv b. E wkhp må hå på övpd k vå md åkh ch fku på äd. Pc ä v, dv m å fmå fö däf mmf, fk ch föbä ud ch fö m väd vd ä wkhp. Ld fku på d k föbdd fö, p ch bu Bcd Sccd Cbv bc.cm 80

82 B Pcc pp v BM føp Vkmh - Mdm Ivju dupp b på vkmh Uvk f k k md må (SM) ypm (SP) f SM Vdfd bud SM m SP Få måvå f SP Mpp k k SM Vduvk SP måvå Vduvk k Uvk p f mpm, kmmukj uu Fbd fø dmø b på BM u Ldupp Kckff Ldmø 1 Bu d v Sk k md SM Måd 1 Ldmø 2 Bu k k md SM SP, dku måvå Måd 2 Ldmø 3 Fø dmø b på BM u Måd 3 Gdv bd k fku på dmø Bcd Sccd Cbv bc.cm 81

83 B Pcc BM mdkk Dp Bkv v dp Bkv v dmø Uvk Sk k md kbd k må få ypm Mpp v k k md må bkv m uvk vjuud Gjmfø kkuv vju Oppd v k k md må SP Kjø vu k pømå F v SP få v måvå Bu m k m d k k md må ypm Bu m måvå f v SP Uvk / dfj v ypm md måvå Må, p v mpmp Oppd v må ypm Evu kmp md y må ypm m kv f hu jmfø S v må f ypm Sk ku v vu måd f bhv v y v S v må f ypm Subhd y på p v Uvk p f mpm, kmmukj uu Bu m må, dvd uf ypm md måvå m k fku f å ykk md hu jmfø Bu m k vduvk Bu m d BSC Tv mpm, kmmukj uup. Tv k dp Bcd Sccd Cbv bc.cm 82

84 Tdvv uvk v BM f d mdm Dp Ldupp vv Mdm vv Uvk Sk k md kbd k må få ypm 1-2 m vju 1 hd dmø Sjf vmm fø dmø (2-4 m) 2-3 d p uk Uvk / dfj v ypm Sø mdm: vd bhv (1-2 d mm) 1 hd dmø Sjf vmm fø bdmø (1-2 m) 2-3 d p uk Må, p v mpmp Sø mdm: vd bhv (pp 1 d mm) 1-2 hd dmø Sjf vmm fø bdmø (1-2 m) 2-3 d p uk Bcd Sccd Cbv bc.cm 83

85 Vfö h v dm? E Ldm ö b md kp ku: Tä fm Pbm få m bhöv m b vduvck R ch v m v mdm dupp bö d y dpc Hdp m fö fmå E Ldm ä ckå ffkv vky: Fö föj upp yf ch u md pjk Fö d k vu k ch uppdd fm Fö f bu Fö öpp kp md få dupp pjkupp p mdmm b vd md föäd v m Bcd Sccd Cbv bc.cm 84

86 Dku 28 fbu, 2003 J H Jh Bcd Sccd Cbv

87 Dku Vd k BM byd fö? Vd fö um md fö BM? Hu äkä föd v BM? Vd ä d fö kd på fö BM ch mfö? Bcd Sccd Cbv bc.cm 86

88 Bcd Sccd Cbv (BSC) Pf Rb Kp Chm BSC D Dvd N Pd BSC Bb Kp Dv N 1996 u bk Th Bcd Sccd y c, 2000 bk Th Sy Fcud O. D k Hvd Bu Rvw h d 1992 å kd b ykk. Bku BSC b u 1998 v pphvm BSC, D. Bb Kp D. Dv N h d k USA, UK, Skdv, Au Sp. Gjm p h v å vkmh øv Eup Sydmk. Vå Mj Bcd Sccd Cbv (BSC) y fm f pfj vcfm m fk d vdvd bvh, buk, yk f Bcd Sccd (BSC) m vdøkd dp Bcd Sccd Cbv bc.cm 87

89 Bcd Sccd Cbv vdbud BSC hjp j md vykk kkv å kp jmbudd u Gjmbuddu Vfm p Hjp m hjp m v Nvk v km Kd 90% v j mykk md kkv v V kk fmk fø du d Op-Suc fmmå k du k by pp dykh T d vdvd BSC fkp V h O mdmm Kp d N Fmd vkøy fmmå 80% v BSCj ykk V fb j du h ppådd u Uk vå v jm vh v d kv Læ v hvd fkp Fk uvk m fmm Th f h Bcd Sccd H f Fm V kv bk m BSC SFO Bcd Sccd Cbv bc.cm 88

90 Bcd Sccd Cbv j pduk BSC vdbud kp vd kmbj v kf, kuj, ud, fk uk wbj m k ku ø bhv BM Kf, pubkj kf f å øk få Hv å v døy 30 kf j m u pubkj f.k. Bcd Sccd Rp, m p uvk v BSC uk c Kp & N y f Kuø,, F Tck Sccd TM O D C TM f å fbd buk V h mdvk m 250 pjk v h vd h d pk måd, f pv ff vkmh Hv å v vd c. 30 f ku ud m v BSC Pkk fk f å uvk BSC-kp Vå Ac Rch-upp, mm md m 50 j pkp, h IT, E- bu HR vduvk BSC m kp, hvk b bæ bæ y kp m fuc ccd f b vch BSC O-L Vå wbj by f mdmkp m v, d fø v døy mdmm md Kp & N y f BSC Sf v BSC IT-ym f å k V h d d f 15 pdu v pmv f BSC, b.. SAP, CVu, SAS Iu Hyp, f å k d ø BSC-kp vmm md Kp & N Bcd Sccd Cbv bc.cm 89

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon PTK 2013 4.- 6. m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf.

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka 8 6 Kkk mo spsalomso Nå kva da v Osda 21 apl 2010 SOGN AVIS ÅRDA Kj s Kk k mo sp salo mso L H : I o å ha ud la v faml s mamm ha k slbo a på d Hud a Na lov på B d (3 Fam ad 3) sad Us mu få Å o Hll ha d

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

CMI2006. Research for Development and Justice. annual report

CMI2006. Research for Development and Justice. annual report Rsach fo Dvlopm ad Jusc aual po Dco s oduco Rsach fo Dvlopm ad Jusc 2006 was a vful ya a h Isu W compld a w sagy pla fo 2006-2010 CMI has s a ambous agda: Rsach fo Dvlopm ad Jusc To sgh ad shap ou focus,

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62 FolkfosVa Åsbtg 6 Folko N 1 0 13 Fo N gfo o k l 0 3 13 gfos Va sva Fol N 4 0 13 k f os Va gaml kofl y u k tfod t g ss? t t k Sø ø sk ofl sta k k asa sk : Am a k u Nabo tvs ol m g a t - far va Åsbtg 013

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Reinefjorden REINE I LOFOTEN BRUK NORGE! 1 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig

Detaljer

Husk! Vinn en tur til London for 2! Morsdag 9. februar Valentine s Day 14. februar. Se baksiden for gode kupongtilbud!

Husk! Vinn en tur til London for 2! Morsdag 9. februar Valentine s Day 14. februar. Se baksiden for gode kupongtilbud! Vi tu ti Ld f 2! S id 8 f å dta i ua. S baid f gd upgtibud! Hu! Mdag 9. fbua Vati Day 14. fbua Åpt 10-21 (10-19) Uta, Fi g Mix 9-22 (9-20) Øtjøvi 79 www.byt. Føg BUTIKKER HUS OG HJEM Gavhut...22 27 98

Detaljer