Som sekretær ble valgt: Brita Marie Wærriø. Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Som sekretær ble valgt: Brita Marie Wærriø. Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter"

Transkript

1 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 14.mai 2014 kl 1900 Sted: Misjonskirken ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Tolia brl. SAK 1: a KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og fullmakter b Godkjenning av saksliste c Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: Helge Jørgenvaag d Valg av sekretær Som sekretær ble valgt: e Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter Antall fremmøtte med stemmerett: 29 Antall fremlagte fullmakter: 2 Totalt: 31 dvs 2/3 vedtak krever minst 21 stemmer og vanlig flertall 16 stemmer f Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Morten Ramberg og André Johannessen Tellekorps: Håkon Breivik Myhr og Christoffer Sandvig 2 Godkjenning av årsmelding 2013 fra styret samt revisors beretning Styrets årsmelding for 2013 ble gjennomgått. 3 Godkjenning av årsregnskapet 2013 Årsregnskap for 2013 ble gjennomgått. Revisjonsberetningen legges ved protokollutsendelsen. 4 Budsjett 2014 samt kortfattet langtidsbudsjett Foreslår å opprette en gruppe på 3-5 personer som kan fortsette arbeidet med dette. Valgt ble Morten Ramberg, André Johannessen, Gunnar Eie, Trude Falch og Siv G. Østmann. Gruppens mandat er: 1. Revidere modell for Langtidsbudsjett fra 2004

2 2. Foreslå styringskriterier for årlig budsjettering, herunder størrelse på vedlikeholdsfond etc. 3. Revidere fordelingsnøkkel for husleieberegning fra Utarbeide konkret forslag til Langtidsbudsjett basert på kjente framtidige vedlikeholdsbehov og andre prosjekter Budsjett tatt til etterretning 5 Valg 5.1 Valg av leder Valgt ble: Helge Jørgenvaag for 1 år. 5.2 Valg av 2 styremedlemmer Valgt ble: Gro Bjørnstad Christoffer Sandvik for 2 år. for 2 år. 5.3 Valg av varamedlemmer Valgt ble: Johan Brox Fullford Elin Skipnes Dag Stangnes fast møtende vara Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning: Leder: Helge Jørgenvaag Medlem: Oddgeir Hatlemark Medlem: Hannah Jønland Medlem: Gro Bjørnstad Medlem: Christoffer Sandvik Vara: Vara: Vara: Johan Brox Fullford Elin Skipnes Dag Stangnes 5.4 Valg av valgkomité Navn: Tunfest Trude Falch Håkon Breivik Myhr Bente Eriksen Hannah Jønland tar initiativ 6 Godtgjørelse til styret Styrets forslag: kr ihht budsjett Brannsikkerhet Styrets forslag: GF gir styret fullmakt til å innhente og vurdere flere tilbud på brannsikring. Styret sender ut informasjon før endelig beslutning om innkjøp og installering av disse tiltakene høsten 2014, eller når dette lar seg gjennomføre.

3 8 Pipesaken A: Andelshavers ansvar opprettholdes og vedtektene forblir uendret. B: Ansvaret legges til Borettslaget og vedtektene endres. Avstemming A=17 og B=13 ble A: Andelshavers ansvar. 9 Vedtektsendring 4. Vedlikehold 4-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (6) I tillegg til dette har Andelshaver ansvar for utvendigvedlikeholdsansvar for: Terrasser, plattinger, skillevegger, gjerder, rekkverk utvendige trapper, vinterhager innglassing av terrasser samt glass og annet tilhørende dette som er en del av uteområdet. enstemmig Også Større skyvedører og vinduer som går utover den generelle standarden som er i Tolia vil være definert som andelshavers ansvar. enstemmig 10 Rehabilitering egne tak Saken utsettes. 11 Ladning av Elbiler i Tolia brl Styret jobber med saken for å fremme forslag til senere generalforsamling. Saken utsettes. 12 Søknad om påbygg Tolia 34 - Utbygging av andel i 2 etasjer ut mot vest Forslag til vedtak: Det gis aksept for utbygging i underetasje og grunnplan mot vest for inntil 2,4 meter for andelseier i Tolia 34 ihht vedlagte tegninger. Det forutsettes at byggesøknad og nabovarsler gjennomføres ihht lov- og forskrift og forelegges styret. Avstemming: Av 25 stemte 18 for. Søknaden ble godkjent. Helge Jørgenvaag (sign) Møteleder André Johannessen (sign) Valgt av generalforsamlingen Morten Ramberg (sign) Valgt av generalforsamlingen

4 Fra: Til: Jørgenvaag, Helge Kopi: Anders Bårtveit Emne: VS: Tolia brl Dato: 29. april :23:55 Hei Helge, her følger korrespondanse mellom Usbl og NBBL. Vi håper at dette kan komme til nytte i kveldens ekstraordinære generalforsamling. Forøvrig er jeg blitt oppringt fra en beboer som er forhindret i å møte i kveld. Jeg leste fra vedtektene om frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling; minimum 3 dager. Vedkommende sukket tungt og innså at innkallingen var lovlig. rådgiver Tlf: Mob: Besøksadresse: Idrettsveien 7-9, 1400 Ski Pb: 313, 1401 Ski, usbl.no Fra: Line Bjerkek Sendt: 29. april :59 Til: Emne: SV: Tolia brl Hei. Pipe er etter det vi kjenner til ikke løst i rettspraksis og kan være et tvilstilfelle, i og med at den er både innvendig og utvendig på huset. Vi er imidlertid av den oppfatning at når pipen som her er eksklusiv for den enkelte boenhet og ikke del av noen bærende konstruksjon, så hører den til andelseiers vedlikeholdsplikt. Den er ikke å regne som et felles anlegg som borettslaget har ansvar for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Line C.B. Bjerkek Advokatfullmektig Tlf: Mobil: Vil du vite mer om oss? Abonnèr på vårt nyhetsbrev -----Opprinnelig melding----- Fra: Sendt: 29. april :37 Til: Line Bjerkek Emne: VS: Tolia brl Viktighet: Høy Hei Line, har du anledning til å ta en titt på denne og komme med tilbakemedling så snart som mulig?

5 Eventuelt ringe tilbake? rådgiver Tlf: Mob: Besøksadresse: Idrettsveien 7-9, 1400 Ski Pb: 313, 1401 Ski, usbl.no<http://www.usbl.no/> Fra: Anders Bårtveit Sendt: 29. april :17 Til: Emne: SV: Tolia brl Hei, Ut i fra hva jeg kan se er dette standardvedtektene. Vi har tidligere sagt at dette da er borettslagets ansvar og kan ikke se noe her som skulle endre det, men ønsker du en bekreftelse så ta en tlf. til Line i NBBL evt. Henning i NBBL. Anders Bårtveit gruppeleder forvaltning Tlf: Mob: Besøksadresse: Idrettsveien 7-9, Pb: 313, 1401 Ski, usbl.no<http://www.usbl.no/> Fra: Sendt: 29. april :07 Til: Anders Bårtveit Emne: VS: Tolia brl Hei Anders, Tolia skal ha EOGF i kveld. Møtet ble innkalt på fredag og vi har ikke blitt varslet før telefonsamtale idag. Sak til behandling er hvem som er ansvarlig for utbedring av pipene i brl. Jeg har forsøkt å finne epost fra deg eller meg til Helge Jørgenvaag om hvem som har ansvaret; borettslaget eller andelseier. Bebyggelsen er rekkehus. Praksis har vært at hver især har dekket feks utbedring av kanal fra vifte i kjøkken helt selv. Vedtektene sier at andelseier er: 4-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

6 (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Vedtektene sier at borettslaget er ansvarlig for: 4-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt (1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier. (2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. Styret har tolket vedtektene dithen at utbedringene av pipene kan falle inn under andelseiers vedlikeholdsplikt (pga rekkehus og ingen deler piper) og på bakgrunn av den praksis som har blitt fulgt i borettslaget. Helge ønsker at jeg bekrefter til ham at vi har snakket om problemstillingene. Jeg finner ikke noe dokumentasjon i min epost/arkiv. Kan du ta en titt om du har noe? Hvis ikke hva kan jeg besvare? Idag sa jeg at normalt er utbedring av piper å anse som borettslagets ansvar (felles installasjon). Du kan eventuelt ring når du har anledning. Mvh Brita Fra: Jørgenvaag, Helge Sendt: 29. april :23 Til: Emne: SV: Tolia brl Takk for svar. Vennlig hilsen Helge Jørgenvaag Avdelingsleder / Head of Section Help us find the 2014 Heyerdahl winner - Its easy to nominate Norges Rederiforbund Norwegian Shipowners Association T M E Opprinnelig melding-----

7 Fra: Sendt: 29. april :23 Til: Jørgenvaag, Helge Emne: Tolia brl Er opptatt i møte. Jeg ringer straks jeg blir ledig. rådgiver Tlf: Mob: Besøksadresse: Idrettsveien 7-9, 1400 Ski Pb: 313, 1401 Ski, usbl.no<http://www.usbl.no/>

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 05.05.1977 sist endret 28.04.2005 (ikrafttredelse fra 15.08.05).

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Solheimslien borettslag org nr 948 115 700. vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. april 1966, endret på generalforsamling den 1. oktober 1968, 17. mars 1969, 16. april 1970,

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010 Vedtekter for Brøttet borettslag org nr 950 245 573. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 19.mai 2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brøttet borettslag er et

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. Vedtekter for Renovasjonsarbeidernes byggeaksjeselskap (RABS AS), org nr 833 058 452 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010.

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. VEDTEKTER for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål AS Kampens Byggeselskap er et boligaksjeselskap som har til formål å opprettholde

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

Vedtekter. for Rastaskogen Borettslag org nr 947854321. vedtatt på generalforsamling den 25. april 2006

Vedtekter. for Rastaskogen Borettslag org nr 947854321. vedtatt på generalforsamling den 25. april 2006 Vedtekter for Rastaskogen Borettslag org nr 947854321 vedtatt på generalforsamling den 25. april 2006 med endring på den ordinære generalforsamling 15. mai 2007 og 30.04.2013 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Turbinen 1 borettslag org nr 991 499 256. V edtatt på stiftelsesmøtet den 12.06.07. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Turbinen 1 borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser.

Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser. Vedtekter For VEBO borettslag org nr 985 167 958 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. oktober 2002, endret den 20. september 2004, 28. august 2006, 2. oktober 2006 og 15. juni 2009. Revidert

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014.

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1 Solhøgda Borettslag Vedtekter for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Solhøgda

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (l) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (l) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Bråtet borettslag org nr 854 400 622, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 30. mars 1971, endret på generalforsamling 23. mars 1988 og

Detaljer

Vedtekter. for Lillehatten Borettslag org nr 953 517 604, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Lillehatten Borettslag org nr 953 517 604, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Lillehatten Borettslag org nr 953 517 604, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 26. august 1969, endret på generalforsamling 14. mars 1988,

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23. FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Yes Heim boligsameie 2 (heretter sameiet)

Detaljer

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006.

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Brl. Rosenhof

Detaljer

Eiers og boligselskapets vedlikeholdsplikt. Retten til endringer

Eiers og boligselskapets vedlikeholdsplikt. Retten til endringer Eiers og boligselskapets vedlikeholdsplikt. Retten til endringer Kurs for tillitsvalgte i boligselskaper Tromsø Boligbyggelag Malangen 29.-30.oktober 2011 Finn Stormfelt Advokat, NBBL www.nbbl.no Boligselskaper

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER for. SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.

UTKAST TIL VEDTEKTER for. SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23. UTKAST TIL VEDTEKTER for SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 Utarbeidet den 25.04.2013 1 Eiendommen - formål Sameiet Sjøfront

Detaljer

VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31

VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Lillohøyden 2 Sameie er et eierseksjonssameie i eiendommen

Detaljer