Møteprotokoll for Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Formannskapet"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Espen Irving Riiser Felleslista SV/Rødt: Astrid Gundersen FRP: Bjørn Kåre Sevik H: Roar Jonstang, Hans Christian Bøe, Elisabeth Lie Aasland, Torunn Sjøvold, Bente Jørgensen V: Arne Magnus Berge Følgende medlemmer møtte ikke: Følgende varamedlemmer møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Toril Eeg, Kjersti Hauan, Karen Kaasa, Per Ole Bing-Jacobsen Unni Hanson, FRP i sak 46 og 55/13 Janet Gullvåg, A i sak 46/13 Underskrifter:

2 Saksliste Sak nr. Sakstittel 044/13 Referatsaker 045/13 Spørsmål og informasjon 046/13 Parkering på Tinghaug 047/13 Folkeavstemning om helhetlig transportløsning for Tønsberg området 048/13 Kontrollutvalgets uttalelse til Nøtterøy kommunes regnskap og årsberetning for /13 Nøtterøy kommunes regnskap og årsberetning /13 Stortingsvalget godtgjøring 051/13 Kommunal overtakelse av eksisterende private veier 052/13 Kommunal veinorm og veibyggingsnorm - revisjon 053/13 Søknad om å ta betalt for telting samt sette opp vikingtelt og bålplasser på Kalvenga, Vestre Bolæren 054/13 Søknad om kystleir på Mellom Bolæren, alternativt Vestre Bolæren 055/13 Lokal gjenvinning av våtorganisk avfall i Vestfold og Grenland - Investering i lokal avfallsinfrastruktur (Grenland Vestfold Biogass AS) 056/13 Utbygging av Teiehøyden barnehage 057/13 Rusmiddelpolitisk handlingsplan /13 Fremtidig kommunal legevaktsordning - alternative interkommunale løsninger med utviklingsmuligheter til fremtidig lokalmedisinsk senter.

3 044/13: Referatsaker Referatsaker tas til orientering. Enstemmig tatt til orientering FS-044/13 Vedtak: Tatt til orientering 045/13: Spørsmål og informasjon Rådmannen orienterte om konstituering av Bård F. Aslesen og Reidar Thoresen som deler oppgavene som kommunaldirektør for helse og sosial når Karen Kaasa slutter. Karen Kaasa, kommunaldirektør orienterte om forsvinning på Gipø. Det endte godt Karen Kaasa, kommunaldirektør orienterte om status for fysioterapeutstillingene FS-045/13 Vedtak: Tatt til orientering 046/13: Parkering på Tinghaug 1. Det innføres privatrettslig parkeringsordning på det tre parkeringsplassene foran Tinghaugveien 14, 16, 17 og 18 på Tinghaug (157 parkeringsplasser + 5 HC-plasser). 2. Borgheim Sentrumsbygg AS får i oppdrag å gjennomføre ordningen og følge opp med nødvendig kontroll. Alle utgifter/inntekter med ordningen går til selskapet. 3. Plass foran T-16 (NAV/Servicesenter) avsettes i sin helhet til besøkende på Tinghaug. Besøkende må hente parkeringstillatelse i servicesentret. Ansatte i Nøtterøy kommune kan ikke parkere på disse plassene. 4. Det innføres betalparkering på de øvrige plassene. Avgiften settes til kr 10 pr dag. 5. Ansatte med behov for bil i jobbsammenheng, og politikere, tildeles fri parkeringstillatelse. 6. Ordningen evalueres etter et års drift Formannskap - administrasjonsutvalget Bjørn Kåre Sevik, FRP og Jon Andersen, A ba om å bli vurdert inhabile som leder og medlem i Borgheim Sentrumsbygg AS.

4 Begge ble enstemmig erklært å være inhabile Unni Hanson, FRP tok sete i denne sak. Enstemmig (13 stemmer) tatt til orientering FSA-008/13 Vedtak: Tatt til orientering Bjørn Kåre Sevik, FRP og Jon Andersen, A ba om å bli vurdert inhabile som leder og medlem i Borgheim Sentrumsbygg AS. Begge ble enstemmig erklært å være inhabile Unni Hanson, FRP og Janet gullvåg, A tok sete i denne sak. Jorunn Midthun, A foreslo å stryke ordet politikere i punkt 5. Arne Magnus Berge, V fremmet følgende forslag: Elbil og hydrogenbiler fritas fra parkeringsavgift ble vedtatt med 6 (H, Felleslista) mot 5 stemmer Midthuns forslag ble vedtatt med 10 mot 1 (FRP) stemme Berges forslag ble vedtatt med 10 mot 1 (FRP) stemme FS-046/13 Vedtak: 1. Det innføres privatrettslig parkeringsordning på det tre parkeringsplassene foran Tinghaugveien 14, 16, 17 og 18 på Tinghaug (157 parkeringsplasser + 5 HC-plasser). 2. Borgheim Sentrumsbygg AS får i oppdrag å gjennomføre ordningen og følge opp med nødvendig kontroll. Alle utgifter/inntekter med ordningen går til selskapet. 3. Plass foran T-16 (NAV/Servicesenter) avsettes i sin helhet til besøkende på Tinghaug. Besøkende må hente parkeringstillatelse i servicesentret. Ansatte i Nøtterøy kommune kan ikke parkere på disse plassene. 4. Det innføres betalparkering på de øvrige plassene. Avgiften settes til kr 10 pr dag. 5. Ansatte med behov for bil i jobbsammenheng tildeles fri parkeringstillatelse. 6. Ordningen evalueres etter et års drift. 7. Elbil og hydrogenbiler fritas fra parkeringsavgift 047/13: Folkeavstemning om helhetlig transportløsning for Tønsberg området Saken fremlegges uten innstilling.

5 Hans Christian Bøe, H fremmet følgende forslag på vegne av H og A: Det avholdes ikke folkeavstemning om helhetlig transportløsning for Tønsbergområdet. Bjørn Kåre Sevik, FRP fremmet følgende forslag: 1. Det avholdes en rådgivende folkeavstemming i Nøtterøy kommune om ny helhetlig transportplan for Tønsberg området våren Tema for folkeavstemmingen skal inneholde forslag til trasevalg for ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy med beregnet kostnad på prosjektet og anslått pris pr. bompassering. 3. Administrasjon bes fremme egen sak for formannskapet og kommunestyret med forslag på tekst til stemmeseddel og tidspunkt for gjennomføring av folkeavstemmingen. Astrid Gundersen fremmet følgende utsettelsesforslag: Endelig avgjørelse om folkeavstemning eller ikke, kan først tas når kommunestyrenes anbefaling av konsept for veiløsning er klar. Ny folkeavstemning må avholdens hvis anbefalingen medfører store kostnader og omfattende tiltak tilsvarende Veipakke Tønsberg fase 2, som ble avvist av en folkeavstemning. Astrid Gundersen, Felleslista ba om følgende Protokolltilførsel : - Resultatet av folkeavstemningen i 2005 kan bare oppheves gjennom en ny folkeavstemning. - Folkeavstemningsgrunnlaget må være JA eller NEI til både et anbefalt konsept og finansieringsmåte. Gundersens utsettelsesforslag falt med 8 mot 3 (Felleslista, V, FRP) stemmer Bøes fellesforslag ble vedtatt med 8 mot 3 (Felleslista, V, FRP) stemmer som ble avgitt for Seviks forslag FS-047/13 Vedtak: Det avholdes ikke folkeavstemning om helhetlig transportløsning for Tønsbergområdet. Protokolltilførsel fra Felleslista Rødt/SV - Resultatet av folkeavstemningen i 2005 kan bare oppheves gjennom en ny folkeavstemning. - Folkeavstemningsgrunnlaget må være JA eller NEI til både et anbefalt konsept og finansieringsmåte 048/13: Kontrollutvalgets uttalelse til Nøtterøy kommunes regnskap og årsberetning for 2012 Kontrollutvalgets innstilling Kontrollutvalgets uttalelse til Nøtterøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2012 tas til etterretning. Konstrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt FS-048/13 Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Nøtterøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2012 tas til etterretning.

6 049/13: Nøtterøy kommunes regnskap og årsberetning Kommunens årsregnskap godkjennes og årsberetning 2012 tas til etterretning. Regnskapsmessig resultat, stort kr ,- avsettes med kroner til premieavviksfond. Resterende beløp kr avsettes til fond for egenkapitalinnskudd i ny pensjonsordning i KLP. 2. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere avsetninger til uavklarte tvistesaker per Avslutning av vedlagte prosjektregnskap godkjennes. Investeringsprosjekter tidligere avsluttet i FBV tas til etterretning Formannskap - administrasjonsutvalget enstemmig tatt til orientering FSA-009/13 Vedtak: Tatt til orientering enstemmig vedtatt FS-049/13 Vedtak: 1. Kommunens årsregnskap godkjennes og årsberetning 2012 tas til etterretning. Regnskapsmessig resultat, stort kr ,- avsettes med kroner til premieavviksfond. Resterende beløp kr avsettes til fond for egenkapitalinnskudd i ny pensjonsordning i KLP. 2. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere avsetninger til uavklarte tvistesaker per Avslutning av vedlagte prosjektregnskap godkjennes. Investeringsprosjekter tidligere avsluttet i FBV tas til etterretning. 050/13: Stortingsvalget godtgjøring Det utbetales slik godtgjøring i forbindelse med Stortings- og Sametingsvalget 2013: 1. Stemmestyrets leder Kr ,- 2. Stemmestyrets medlemmer og folkevalgte valgfunksjonærer Kr ,- 3. Stemmestyrets sekretær Kr ,- 4. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter Nøtterøy kommunes reglement for godgjøring for kommunale tillitsverv 5. Kjøregodtgjøring utbetales bare til de som har spesielle oppdrag i forbindelse med valget 6. Ansatte godtgjøres med overtidsbetaling i ht gjeldende HTA for den tiden som går ut over vanlig arbeidstid

7 7. Utgiftene belastes respektive konti under enstemmig vedtatt FS-050/13 Vedtak: Det utbetales slik godtgjøring i forbindelse med Stortings- og Sametingsvalget 2013: 1. Stemmestyrets leder Kr ,- 2. Stemmestyrets medlemmer og folkevalgte valgfunksjonærer Kr ,- 3. Stemmestyrets sekretær Kr ,- 4. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter Nøtterøy kommunes reglement for godgjøring for kommunale tillitsverv 5. Kjøregodtgjøring utbetales bare til de som har spesielle oppdrag i forbindelse med valget 6. Ansatte godtgjøres med overtidsbetaling i ht gjeldende HTA for den tiden som går ut over vanlig arbeidstid 7. Utgiftene belastes respektive konti under /13: Kommunal overtakelse av eksisterende private veier Retningslinjer for kommunal overtakelse av eksisterende private veier vedtas Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Saken sendes kommunestyre pga. mulige økonomiske konsekvenser. ble enstemmig vedtatt. MK-078/13 Vedtak: Retningslinjer for kommunal overtakelse av eksisterende private veier vedtas. Hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt FS-051/13 Vedtak: Retningslinjer for kommunal overtakelse av eksisterende private veier vedtas. 052/13: Kommunal veinorm og veibyggingsnorm - revisjon Revisjon av kommunal veinorm av med endringer av vedtas. Normen deles i to deler: i) veinorm datert og ii) veibyggingsnorm datert Endringer i veinorm og veibyggingsnorm fastsettes med hjemmel i veilovens 9, plan- og bygningsloven 18.1 og i egenskap av eier av det kommunale veisystemet.

8 Rådmannen delegeres myndighet til å foreta endringer i vegbyggingsnormen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Saken sendes kommunestyre pga. mulige økonomiske konsekvenser. ble enstemmig vedtatt. MK-079/13 Vedtak: Revisjon av kommunal veinorm av med endringer av vedtas. Normen deles i to deler: i) veinorm datert og ii) veibyggingsnorm datert Endringer i veinorm og veibyggingsnorm fastsettes med hjemmel i veilovens 9, plan- og bygningsloven 18.1 og i egenskap av eier av det kommunale veisystemet. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta endringer i vegbyggingsnormen. Rådmannens fremmet følgende tilleggsforslag: Hovedutvalg for miljøvern og kommunal teknikk delegeres myndighet til å foreta endringer i veinormen. Hovedutvalgets innstilling og rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt FS-052/13 Vedtak: Revisjon av kommunal veinorm av med endringer av vedtas. Normen deles i to deler: i) veinorm datert og ii) veibyggingsnorm datert Endringer i veinorm og veibyggingsnorm fastsettes med hjemmel i veilovens 9, plan- og bygningsloven 18.1 og i egenskap av eier av det kommunale veisystemet. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta endringer i veibyggingsnormen. Hovedutvalg for miljøvern og kommunal teknikk delegeres myndighet til å foreta endringer i veinormen. 053/13: Søknad om å ta betalt for telting samt sette opp vikingtelt og bålplasser på Kalvenga, Vestre Bolæren Nøtterøy kommune avslår søknaden om å ta betaling for telting på Kalveenga, sette opp vikingtelt for utleie og etablere bålplasser. Dette er av hensyn til allment friluftsliv, eksisterende adferdsregler og naturreservatet Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk ble enstemmig vedtatt.

9 MK-082/13 Vedtak: Nøtterøy kommune avslår søknaden om å ta betaling for telting på Kalveenga, sette opp vikingtelt for utleie og etablere bålplasser. Dette er av hensyn til allment friluftsliv, eksisterende adferdsregler og naturreservatet. enstemmig vedtatt FS-053/13 Vedtak: Nøtterøy kommune avslår søknaden om å ta betaling for telting på Kalveenga, sette opp vikingtelt for utleie og etablere bålplasser. Dette er av hensyn til allment friluftsliv, eksisterende adferdsregler og naturreservatet. 054/13: Søknad om kystleir på Mellom Bolæren, alternativt Vestre Bolæren Nøtterøy kommune avslår søknaden fra Ole Kristian Holt Hansø om å arrangere kystleiren CampVestfold med base på Mellom Bolæren. Søker får i stedet tillatelse til å gjennomføre kystleiren med base på Kalveenga på Vestre Bolæren i uke på følgende vilkår: 1. Arrangementet må ikke være til ulempe for andre brukere av friluftsområdet. Teltene må samles noe, slik at gruppen ikke opptar for mye plass og er til hinder for andre. 2. Slitasje på underlaget må vurderes underveis. Teltene må flyttes på dersom slitasje oppstår. Uansett bør man velge forskjellig plassering for hver periode. 3. Aktivitetene må ikke være til hinder for allmenn ferdsel. Passasjen langs vannet skal holdes åpen. Teltene må ikke settes opp nærmere vannet enn 25 meter i nord og 50 meter i sør. Kanoer og annet utstyr må plasseres unna stier og steder der folk ferdes. 4. Det er mange verneområder her. Sett dere inn i bestemmelsene som gjelder de ulike områdene, og orienter deltakerne. 5. Vis hensyn til naturen, spesielt til viktige og sårbare naturtyper. 6. Sporløs ferdsel som beskrevet i søknaden må praktiseres, og avfall må tas med hjem. 7. Unngå unødige forstyrrelser av dyreliv, fugleliv, husdyr og andre brukere. Støynivået må ikke være for høyt. 8. Bålbrenning er forbudt. Grill og andre varmekilder må ikke være i kontakt med vegetasjon eller svaberg. 9. Nøtterøy kommune ønsker en enkel rapport fra arrangementet innen utgangen av august. Denne skal vise hvordan arrangementet foregikk og ta opp eventuelle problemer dere fikk, spesielt om det oppsto konflikter med andre brukere eller skade på naturen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

10 Barnerepresentantens vararepresentant, J. Holmvik, er søkers arbeidsgiver og fratrådte derfor som inhabil i saken. Hovedutvalget godkjente at J. Holmvik fratrådte. Ny barnerepresentant, Irmelin Skjold, tiltrådte under behandling av saken. ble enstemmig vedtatt. MK-081/13 Vedtak: Nøtterøy kommune avslår søknaden fra Ole Kristian Holt Hansø om å arrangere kystleiren CampVestfold med base på Mellom Bolæren. Søker får i stedet tillatelse til å gjennomføre kystleiren med base på Kalveenga på Vestre Bolæren i uke på følgende vilkår: 1. Arrangementet må ikke være til ulempe for andre brukere av friluftsområdet. Teltene må samles noe, slik at gruppen ikke opptar for mye plass og er til hinder for andre. 2. Slitasje på underlaget må vurderes underveis. Teltene må flyttes på dersom slitasje oppstår. Uansett bør man velge forskjellig plassering for hver periode. 3. Aktivitetene må ikke være til hinder for allmenn ferdsel. Passasjen langs vannet skal holdes åpen. Teltene må ikke settes opp nærmere vannet enn 25 meter i nord og 50 meter i sør. Kanoer og annet utstyr må plasseres unna stier og steder der folk ferdes. 4. Det er mange verneområder her. Sett dere inn i bestemmelsene som gjelder de ulike områdene, og orienter deltakerne. 5. Vis hensyn til naturen, spesielt til viktige og sårbare naturtyper. 6. Sporløs ferdsel som beskrevet i søknaden må praktiseres, og avfall må tas med hjem. 7. Unngå unødige forstyrrelser av dyreliv, fugleliv, husdyr og andre brukere. Støynivået må ikke være for høyt. 8. Bålbrenning er forbudt. Grill og andre varmekilder må ikke være i kontakt med vegetasjon eller svaberg. 9. Nøtterøy kommune ønsker en enkel rapport fra arrangementet innen utgangen av august. Denne skal vise hvordan arrangementet foregikk og ta opp eventuelle problemer dere fikk, spesielt om det oppsto konflikter med andre brukere eller skade på naturen. Rådmannen foreslo følgende endring i punkt 4: Det er mange verneområder her. Det forutsettes at bestemmelsene i de ulike områder følges og at deltakerne blir orientert. Rådmannens endringsforslag i punkt 4 og hovedutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. FS-054/13 Vedtak: Nøtterøy kommune avslår søknaden fra Ole Kristian Holt Hansø om å arrangere kystleiren CampVestfold med base på Mellom Bolæren. Søker får i stedet tillatelse til å gjennomføre kystleiren med base på Kalveenga på Vestre Bolæren i uke på følgende vilkår:

11 1. Arrangementet må ikke være til ulempe for andre brukere av friluftsområdet. Teltene må samles noe, slik at gruppen ikke opptar for mye plass og er til hinder for andre. 2.Slitasje på underlaget må vurderes underveis. Teltene må flyttes på dersom slitasje oppstår. Uansett bør man velge forskjellig plassering for hver periode. 3.Aktivitetene må ikke være til hinder for allmenn ferdsel. Passasjen langs vannet skal holdes åpen. Teltene må ikke settes opp nærmere vannet enn 25 meter i nord og 50 meter i sør. Kanoer og annet utstyr må plasseres unna stier og steder der folk ferdes. 4. Det er mange verneområder her. Det forutsettes at bestemmelsene i de ulike områder følges og at deltakerne blir orientert 5. Vis hensyn til naturen, spesielt til viktige og sårbare naturtyper. 6. Sporløs ferdsel som beskrevet i søknaden må praktiseres, og avfall må tas med hjem. 7. Unngå unødige forstyrrelser av dyreliv, fugleliv, husdyr og andre brukere. Støynivået må ikke være for høyt. 8. Bålbrenning er forbudt. Grill og andre varmekilder må ikke være i kontakt med vegetasjon eller svaberg. 9. Nøtterøy kommune ønsker en enkel rapport fra arrangementet innen utgangen av august. Denne skal vise hvordan arrangementet foregikk og ta opp eventuelle problemer dere fikk, spesielt om det oppsto konflikter med andre brukere eller skade på naturen. 055/13: Lokal gjenvinning av våtorganisk avfall i Vestfold og Grenland - Investering i lokal avfallsinfrastruktur (Grenland Vestfold Biogass AS) 1. Nøtterøy kommune gir sin prinsipielle støtte til videreføring av biogass-prosjektet. 2. Ordfører gis fullmakt til i generalforsamlingen å slutte seg til at Vesar kan delta i Grenland Vestfold Biogass AS som aksjonær. 3. Ordfører gis fullmakt til i representantskapet å slutte seg til at Tønsberg renseanlegg kan delta i Grenland Vestfold Biogass AS som aksjonær Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Leder av utvalget, B.K. Sevik (Frp), sitter i Vesars styre og fratrådte derfor som inhabil i saken. Hovedutvalget godkjente at B.K. Sevik fratrådte. Nestleder B.G. Daae overtok som leder av utvalget i denne saken. ble enstemmig vedtatt med 10 stemmer. MK-080/13 Vedtak: 1. Nøtterøy kommune gir sin prinsipielle støtte til videreføring av biogass-prosjektet. 2. Ordfører gis fullmakt til i generalforsamlingen å slutte seg til at Vesar kan delta i Grenland Vestfold Biogass AS som aksjonær. 3. Ordfører gis fullmakt til i representantskapet å slutte seg til at Tønsberg renseanlegg kan delta i Grenland Vestfold Biogass AS som aksjonær. Bjørn Kåre Sevik, FRP fratrådte som inhabil i denne sak som medlem av styret i VESAR. Enstemmig

12 Unni Hanson, FRP tok sete i denne sak. Hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt FS-055/13 Vedtak: 1. Nøtterøy kommune gir sin prinsipielle støtte til videreføring av biogass-prosjektet. 2. Ordfører gis fullmakt til i generalforsamlingen å slutte seg til at Vesar kan delta i Grenland Vestfold Biogass AS som aksjonær. 3. Ordfører gis fullmakt til i representantskapet å slutte seg til at Tønsberg renseanlegg kan delta i Grenland Vestfold Biogass AS som aksjonær. 056/13: Utbygging av Teiehøyden barnehage 1. Det bygges ny 7 avdelings barnehage på eksisterende tomt for Teiehøyden barnehage. 2. Det arbeides med å kjøpe tilleggsareal til tomten. 3. Endelig arealramme vedtas etter gjennomføring av reguleringsprosess. 4. Kostnadsramme vurderes i økonomiplanen Fast bygge- og vedlikeholdskomite enstemmig vedtatt FBV-018/13 Vedtak: 1.Det bygges ny 7 avdelings barnehage på eksisterende tomt for Teiehøyden barnehage. 2. Det arbeides med å kjøpe tilleggsareal til tomten. 3. Endelig arealramme vedtas etter gjennomføring av reguleringsprosess. 4. Kostnadsramme vurderes i økonomiplanen Espen Irving Riiser, A foreslo følgende endring i punkt 1: Det bygges ny barnehage på eksisterende tomt for Teiehøyden barnehage. Riisers forslag punkt 1 ble vedtatt enstemmig. FBVs innstilling punktene 2, 3 og 4 ble vedtatt enstemmig FS-056/13 Vedtak: 1.Det bygges ny barnehage på eksisterende tomt for Teiehøyden barnehage 2. Det arbeides med å kjøpe tilleggsareal til tomten. 3. Endelig arealramme vedtas etter gjennomføring av reguleringsprosess. 4. Kostnadsramme vurderes i økonomiplanen

13 057/13: Rusmiddelpolitisk handlingsplan : Rusmiddelpolitisk handlingsplan for for Nøtterøy kommune vedtas. 1. Salgs- og skjenkebevillinger innvilges av formannskapet. 2. Salgs- og skjenketider i Nøtterøy kommune Det kan ikke selges alkoholholdig drikk før kl og etter kl på hverdager, før kl og etter kl på dag før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det skal ikke skjenkes alkoholdig drikk inntil gruppe 2 (drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol) før kl og etter kl Det skal ikke skjenkes alkoholholdig drikk i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) før kl og etter kl Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning 4. Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebevillinger Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Jørn Magdahl, Felleslista, fremmet følgende endringsforslag: punkt 2 kulepunkt 2: 06:00 endres til 11:00 Jørn Magdahl, Felleslista, fremmet følgende tilleggsforslag, men trakk det fra avstemming fordi det allerede ligger i planen, men ønsket å ha det som en protokolltilførsel: Tillegg til punkt 4: Det skal ikke serveres alkohol som en del av idrettsarrangement. nytt pkt. 5: Det skal ikke serveres alkohol på arrangementer i kommunal regi, dersom det er barn tilstede. Arne Magnus Berge, V, fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5: Dersom loven endres med utvidet salgstid, kan salgstidene tas opp til ny behandling i perioden. Magdahls endrigsforslag til punkt 2 ble vedtatt med 6 stemmer (A, Rødt/SV, KRF) mot 5 stemmer. Berges forslag falt med 6 stemmer (AP, Felleslista, KRF) mot 5 stemmer. ble enstemmig vedtatt med de endringer som er vedtatt av hovedutvalget. HS-019/13 Vedtak: Rusmiddelpolitisk handlingsplan for for Nøtterøy kommune vedtas. 1. Salgs- og skjenkebevillinger innvilges av formannskapet. 2. Salgs- og skjenketider i Nøtterøy kommune Det kan ikke selges alkoholholdig drikk før kl og etter kl på hverdager, før kl og etter kl på dag før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det skal ikke skjenkes alkoholdig drikk inntil gruppe 2 (drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol) før kl og etter kl Det skal ikke skjenkes alkoholholdig drikk i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) før kl og etter kl

14 3. Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning 4. Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebevillinger Protokolltilførsel fra Felleslista: Tillegg til punkt 4: Det skal ikke serveres alkohol som en del av idrettsarrangement. nytt pkt. 5: Det skal ikke serveres alkohol på arrangementer i kommunal regi, dersom det er barn tilstede. Arne Magnus Berge, V fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5: Dersom loven endres med utvidet salgstid, kan salgstidene tas opp til ny behandling i perioden. Elisabeth Aasland, H fremmet rådmannens innstilling. Astrid Gundersen, Felleslista fremmet følgende forslag: Nytt punkt 4: Det skal ikke serveres alkohol som en del av idrettsarrangement. Det skal ikke serveres alkohol på arrangementer i kommunal regi, dersom det er barn tilstede. Gundersens forslag falt med 10 mot 1 stemme (Felleslista) Berges forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (A, Felleslista) Aasland forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (A, Felleslista) FS-057/13 Vedtak: Rusmiddelpolitisk handlingsplan for for Nøtterøy kommune vedtas. 1. Salgs- og skjenkebevillinger innvilges av formannskapet. 2. Salgs- og skjenketider i Nøtterøy kommune Det kan ikke selges alkoholholdig drikk før kl og etter kl på hverdager, før kl og etter kl på dag før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det skal ikke skjenkes alkoholdig drikk inntil gruppe 2 (drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol) før kl og etter kl Det skal ikke skjenkes alkoholholdig drikk i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) før kl og etter kl Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning 4. Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebevillinger 5. Dersom loven endres med utvidet salgstid, kan salgstidene tas opp til ny behandling i perioden. 058/13: Fremtidig kommunal legevaktsordning - alternative interkommunale løsninger med utviklingsmuligheter til fremtidig lokalmedisinsk senter. 1. Samarbeidet om interkommunal legevakt i Tønsberg videreføres. Nøtterøy kommune er positiv til å delta i planlegging av en ny legevakt. 2. Funksjon for døgnbasert øyeblikkelig hjelp er løst i egen regi.

15 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Ann Kristin Heian, FRP, vurderte sin habilitet som medlem i legevaktsnemda, men ble enstemmig vurdert habil av hovedutvalget. enstemmig vedtatt HS-020/13 Vedtak: 1. Samarbeidet om interkommunal legevakt i Tønsberg videreføres. Nøtterøy kommune er positiv til å delta i planlegging av en ny legevakt. 2. Funksjon for døgnbasert øyeblikkelig hjelp er løst i egen regi Formannskap - administrasjonsutvalget enstemmig tatt til orientering FSA-010/13 Vedtak: Tatt til orientering Hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt FS-058/13 Vedtak: 1. Samarbeidet om interkommunal legevakt i Tønsberg videreføres. Nøtterøy kommune er positiv til å delta i planlegging av en ny legevakt. 2. Funksjon for døgnbasert øyeblikkelig hjelp er løst i egen regi.

16

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 12.12.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 - merk tiden Møtetid: kl: 17:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 20.03.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Tor Stokness,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.05.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Espen Irving

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.05.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Tor Stokness,

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 21.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae, Anne

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Eierskapskontroll. Borgheim Sentrumsbygg AS

Eierskapskontroll. Borgheim Sentrumsbygg AS Eierskapskontroll Borgheim Sentrumsbygg AS 2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

PS12/162Interpellasjon

PS12/162Interpellasjon PS12/162Interpellasjon Side211 Interpellasjon Bodø definerer seg selv som en internasjonal by, og vi vil gjerne være en kommune som fremstår som varm, åpen, raus og inkluderende. Vi har egne havneverter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Rådmann Bodil Sivertsen.

Rådmann Bodil Sivertsen. Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: 26.11.2013 kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H),

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A (ikke sak 21)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 059/14-076/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 17:45 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" - AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/08 05/204 PROSJEKTET FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N - AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer