Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister."

Transkript

1 Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, kommunestyresalen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: Klokken: Tilstede Forfall Oppfølging referat Ordfører Jonny Liland Sirdal Ordfører Ånen Werdal Hægebostad Ordfører Jan Sigbjørnsen Flekkefjord Ordfører Richard Buch Farsund Ordfører Jan Kristensen Lyngdal Ordfører Svein Arne Jerstad - Kvinesdal Oppfølging av møtet med «Listerbenken» (se vedlegg) Orienteringer Sak 01/14 Sak 02/14 Godkjenning av referat fra Sirdal (se vedlegg) Møte med Fylkeskommunen Fylkesrådmannen, utdanningssjefen og regionalsjefen i tillegg til fylkesordføreren. Følgende tema er foreslått: Fornybarsatsingen i regionen opp mot Agder 2020 og nasjonale føringer. Arbeidet med en partnerskapsavtale mellom Fylkeskommunen og Listerrådet, Lister Nyskaping, Lister Kompetanse, Lister Opplæring og Lister Karriere. Virksomhetsplanen 2030 SSHF og Flekkefjord sykehus Kommunikasjon E-39 Listerplanen vs. Strategisk næringsplan

2 behovet for en rullering. Kommunereformen hva tenker Fylkeskommunen om denne problemstillingen Referat: Jørgen orienterte om arbeidet med Case Lister. Hvordan kan vi som region posisjonere oss på en slik måte som kan resultere i en prosess som gjør at vi kan få noe igjen for bruken av våre naturressurser. Konsesjonskraftfondet: Invitasjon fra Aust-Agder, ønsker å posisjonere seg som en sterkere regional kraft, sammen med Vest-Agder. Kompetanseoppbygging Konsesjonskraft, her legger Aust Agder inn midler til Sætesdalen. Vi ønsker et særmøte om dette temaet. Arly Skolebruksplanen for Listerregionen Kommuneavtalen målgruppa 0-18.Overgang grunnskole/videregående. Svein og Arly ser nærmere på hvordan man kan få etablert et tettere samarbeid jfr. kommuneavtaler og fylkeskommunens avtaler. Lærlingordningen er for dårlig. Vi må få etablert flere plasser. Vi ser dette også i sammenheng med strategisk næringsplan. Oppfordrer kommunene til å finne flere læreplasser, kan vi finne noe i fellesskap som gjør at vi kan utvikle flere læreplasser. Er samsvaret godt mellom utdanningstilbud og etterspørsel i næringslivet. Lister Videregående skole og planene videre: I økonomiplanen er det sagt at det skal gjøres en gjennomgang av tilbud og antall studiesteder. I løpet av et tiårsperspektiv mister Lister 100 elever. Dette i konkurranse med en privat skole, gjør at det blir nødvendig å se på strukturen. Det gjøres nå et arbeid med overordnede mål for hva som skal være en god skole i Vest-Agder. Denne skal leggers frem den 11 mars i hovedutvalget, og skal i fylkestinget 19 april. Man får da noen overordnede føringer for skolebruksplanen. Utfordringer til ordførerne: hvilke rolle ønsker dere å ha? Gikka: vi ønsker å gå sterkt inn både på kommunalt og

3 Sak 03/14 regionalt nivå. Konklusjonen er at skolebruksplanen skal på høring både til Listerrådet og den enkelte kommune. Terje: Tettere kontakt til fylkeskommunens politiske system. Kan Svein Bringsjord være observatør i arbeidsutvalget? Regionplan Agder 2020, er det behov om for en nærmere informasjon om Agder 2020? Terje: Agdermodellen for likestilling. Oppfordring om å etablere egne forum for likestilling. Rekrutering inkludering og mangfold. Terje: Arbeidet med en regional transportplan for Agder, dette er i ferd med å starte opp. Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for dette. Alle former for kommunikasjon blir tatt med her. Planprogrammet er ennå ikke klart, dette skal ut på høring. Alle regionrådene får en sentral plass i dette arbeidet. Terje: Rutestruktur. 6 mill avsettes til Listerregionen, AKT ønsker et møte for å presentere ny rutestruktur. Konklusjon: Vi ønsker å ha en slik samling regelmessig. Møte med sykehusledelsen I forbindelse med folkemøtet som er planlagt i Flekkefjord den 6 februar, ønsker sykehusledelsen å ha et formøte med Arbeidsutvalget. Tema er Virksomhetsplanen 2030 og fremtiden til Flekkefjord sykehus. ca kl Referat: Jan Roger Olsen, Per W. Torgersen, Per Engstrand, Oddvar Sæther, Gunn Helen Gustavson, Johanne Tunaal- Larsen, Geir Bøhler. Jan Roger innledet med å si at man ville legge dette opp som en dialog. Per Torgersen informerte kort om prosessen så langt. Presiserte at vi er midt i prosessen. I slutten av februar legges frem en uferdig høringsrapport. 4 september legges det opp til styrebehandling., hva innholdet må samstemmes med den nasjonale helseplanen. Ønsker å få til et pilotprosjekt, og sykehuset responderte positivt på det. Vi kommer tilbake til dette. Så lenge det ikke er motorvei, kommer akutten og Dette

4 fødetilbudet til å bestå, sa Jan Roger. Jan Bøhler: Viste til utviklingen innen kirurgiutdanning. Vi klarer ikke å rekruttere generell kirurgi. 80% av det som drives innen kirurgi, er kirurgi som ikke haster. Her kan man planlegge. Viktig å ha fokus på hva vi kan få til i Flekkefjord i tiden fremover. Akutt kirurgi; dekker alt fra småskader til blindtarm, samt bruddskader. Akuttmottak medisin:, hjerte kols, Oppsummering: Vakt på kirurgi i helger kan bli en utfordring. Fødetilbudet blir lagt ned når firefelts-veg. Felles prosjekt: Hvordan utvikler vi helsetilbudet i Lister i fellesskap. Sak 04/14 Besøk av samferdselsministeren i Vest-Agder 11. februar VAF har spilt inn til departementet at ordførerne langs E- 39 deltar på denne sekvensen på Vigeland i Lindesnes (mest sannsynlig på Hestehaven/Spiseria): Varm lunsj/prat med lokal presse : Møte med ordførere langs E-39 fra Songdalen til Flekkefjord. - Hver region disponerer minutter hver (40 minutter til sammen). - Fylkespolitikere Westermoen/Glomsaker 15 minutter - Statens Vegvesen 10 minutter - Statsråden 15 minutter Hver av de tre regionene disponerer minutter (til sammen 40 minutter) hvor dere sier noe om den enkelte regions utfordringer og ringvirkninger i forbindelse med E-39. Kommentar: Programmet er ennå ikke formelt godkjent. E-39 betyr like mye for alle, det er ønskelig at Jonny fører ordet på vegne av Lister. Sak 05/14 Grunnlovsjubileet Hva er status for den enkelte kommune? Det er etablert en egen hjemmeside for Vest-Agder

5 Eventuelt AKT ønsker å presentere et forsterket produksjonsopplegg for kollektivtransporten i Lister. Forslaget er i tråd med konklusjonen fra rapport fra desember 2012, vedtatt i Listerrådet. Jfr sak 4/13 Listerrådet (2007/1860) Sak om rutestruktur eventuelt Listerråd Er dette noe som kan presenteres på neste Listerråd? Ta vare på livet. En stiftelse med fokus på trafikksikkerhet. Jan Egil Omdal. Ønsker å presentere seg på Listerrådet. Vidar Ose: Orientering om Listerpakken Presentasjon av prosjektet 18pluss ved Egil Strømme VAF, sammen med Nullvisjonen i Lister. Ta vare på livet. En presentasjon ved Jan Egil Omdal. Eiken rehabiliteringssenter, presentasjon. Kunnskapsdep, Justisdep, utdanningsdirektoratet og politidirektoratet går i samarbeid ut med et opplegg til samtlige av landets utdanningsinstitusjoner, inkludert barnehagene. Målet er å sette fokus på utdanningsinstitusjonenes forebyggende arbeid samt beredskapsplaner i forbindelse med uønskede hendelser i skolen. Alle utdanningsinstitusjoner skal utarbeide lokale beredskapsplaner, og alle ansatte skal igjennom et opplærings/orienteringsprogram. Opplærings og orienteringsprogrammet kjøres av politiet og vil ta for seg de skarpeste situasjonene. Dette arbeidet skal forankres i den administrative og politiske ledelse i kommunene og det er derfor ønskelig at politiet gis anledning til å orientere i Listerrådet om dette opplegget. Arbeidsutvalg

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14 Rådmannsutvalget i Lister. Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. Hensikten med disse møtene er først og fremst å drøfte saker av regional karakter, samt at møtene også fungerer som

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 12.11.13 Klokken 0900-1400 Tilstede Leder Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune August Salvesen Farsund Anne Berit

Detaljer

Samarbeidsavtale med gdai kommune 2012-2015

Samarbeidsavtale med gdai kommune 2012-2015 - 0,333-0,-Rs Samarbeidsavtale med gdai kommune 2012-2015 x7, //./or Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med utgangspunkt i hovedsatsningsområdene i Regionplan Agder og etter dialog og samarbeid knyttet

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av 1 13.03.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 09.03.2015 11:07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 8. 3.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 11.12 Tordag.8.3.2012 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 30.09.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 30.09.2010 kl. 09.30 13.30 Tilstede

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune.

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune. Listerrådet F a r s u n d F l e k k e fj o r d H æ g e b o s t a d K v i n e s d a l L y n g d a l S i r d a l Årsmelding 2010 w w w. l i s t e r. n o år sm el d in g 2010 LIS T ERRÅDET 1 Innledning Det

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: 025 Saksmappe: 2008/2384-21446/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Utv.saksnr

Detaljer

Sak nr Sak/vedtak Ansvar

Sak nr Sak/vedtak Ansvar Fagavdelingen Fagdirektør Referat Til stede Jan Roger Olsen, adm.dir. (leder) Geir Bøhler, klinikksjef kirurgisk klinikk Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Oddvar Sæther, klinikksjef

Detaljer

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering Vedlegg til saker til behandling i Lindesnesrådet Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering (Klikk på helt til venstre i skjermbildet) LINDESNESRÅDET REFERAT

Detaljer

Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder

Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 05.03.15 Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus RÅDSMØTE 03/15 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus Forfall: Ordfører Marte Eide

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Scandic Hotell: Dyreparken

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Scandic Hotell: Dyreparken Agenda Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Møtested: Scandic Hotell: Dyreparken Møteleder: Bjørgulv Sverdrup Lund Møtedeltakere: Toril Runden, Terje Damman, Einar Halvorsen,

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Bakgrunn for søknaden 1.0 Lover, planer og avtaler Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02.

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02. SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.05.2014 Songdalen rådhus - Juvet Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid 15.02.13, kl 09.00-12.00 Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder

Detaljer

Saksutskrift - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping - Vinn Agder

Saksutskrift - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping - Vinn Agder VENNESLA KOMMUNE Seksjon for samfunnsutvikling Vest-Agder fylkeskommune, Strategi og utviklingsenheten Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 1/ Vår ref.: (oppgis ved henv.) 14/00762-5 / ---;U01;&13 Deres

Detaljer