Beredskapsplan For 0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan For 0"

Transkript

1 Beredskapsplan For 0

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning 2 TILTAKSKORT: Ulykker og sykdom 1. Alvorlig ulykke i bhg 2. Små og litt større skader 3. Medisinering i bhg 4. Smittervern 5. Forgiftning (mistanke om forgiftning) Utflukter 6. Når et barn blir borte fra bhg 7. Når et barn blir borte på tur 8. Rutiner for tur/hvordan forhold seg i trafikken Utsatte barn 9. Når et barn ikke blir hentet før bhg stenger 10.Når et barn ikke møter i bhg 11.Mistanke om rus ved levering/henting 12. Når er barn blir hentet av «ikke avtale personer»/fremmed 13.Mistanke om vold/seksuelle overgrep i hjemmet 14.Mistanke om omsorgssvikt 15. Bortføring/kidnapping 16.Trusler/vold- akutte hendelser i bhg 17. Samlivsbrudd/konflikter 18.Dødsfall i bhg 19.Sorg og traumebearbeiding (oversikt over aktuelle hjelpeinstanser Informasjonsberedskap 20. Mediehåndtering 26 Brann, skadeverk, store kriser, evaluering 21.Brann og skadeverk 22.Store kriser 23. Evaluering av hendelser

3 Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i bhg, og være et godt redskap dersom uønskede hendelser skjer Daglig leder og barnehagens styre barnehagen har det overordnede ansvar for barnas sikkerhet den tid de er innenfor barnehageområdet. Beredskapsplanen skal gjennomgås jevnlig og minimum 1 gang pr.år. De ansatte skal til enhver tid være kjent med barnehagens Beredskapsplan og de skal underskrive på at de har gjort seg kjent med innholdet i beredskapsplanen (se vedlegg 5). Barna i barnehagen er forsikret gjennom If. Barnehagen har i tillegg til denne beredskapsplanen en Handlingsplan for sikkerhet i barnehagen og en Handlingsplan for alvorlige ulykker og dødsfall i bhg. Disse handlingsplanene utdyper noen av temaene i denne beredskapsplanen grundigere. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Alternativ sted for evakuering: Gjettum barnehage Telefon og kontaktperson Cathrine Pedersen Kommunalsjef Erik Frøland Tjenesteleder Torunn Stornes, barnehagekontoret Beredskapsgruppen barnehagene i Bærum: Torunn Stornes, tjenesteleder, Bærum kommune Elisabeth Biørnstad Christensen, tjenesteleder, Høvik bhg Rita Myrmo, styrer, Ekebergparken bhg Anne Berit Borgen, førstekonsulent, Barnehagekontoret 2

4 TILTAKSKORT 1: ALVORLIG ULYKKE I BHG: Handling: *Førstehjelp utføres til hjelpemannskap kommer *Vasle 113 varsles alltid om hun ikke er tilstede *Vasle pårørende *Varsle styret De øvrige barna holdes unna av andre voksne : *2 voksne *Den som tar ansvaret kontakter pårørende og styret Voksne som ikke er involvert i ulykken Oppfølging *Oppfølging av familien *Samle barna og snakk om det som har skjedd *Tilby personalet profesjonell hjelp/oppfølging *Fyll ut skadeskjema og meld skade til forsikringsselskapet når behandling er satt i gang. Evaluering *Gjennomgang/justering av rutiner og internkontroll *Registrere eventuelle avvik Forebygging *Internkontroll *HMS planer *Personalet gjennomfører førstehjelpskurs 1 gang i året *Litteratur i bhg; Røde kors grunnkurs i førstehjelp, barn /pedgogisk leder *Personalet (ped.leder) /pedagogisk leder lig: 3

5 TILTAKSKORT 2: SMÅ OG LITT STØRRE SKADER Små skader: Hendelse *Klemskader; fingre og tær klemt i dør eller andre steder *Sitter noen fast? *Brannskader *Vepsestikk Hva gjør vi? *Kaldt vann hjelper *Vurder skaden, dra evt. til legevakten. Kontakt foresatte *Ring brannvesenet * Nedkjøles med vann. Bruk kaldt vann de første sekundene, deretter temperert vann i min. Hvis det ikke er tilgang på vann, bruk snø eller brannskadekompresser *Evt. kontakt lege *Kontakt foresatte Ved store forbrenninger eller dersom barnet får pustevansker eller blir bevisstløs; ring 113, sørg for fri luftvei og iverksett om nødvendig HRL. Gjør dette før tiltak med vann. *Hold barnet under oppsikt. Se etter allergisk reaksjon *Ring 113 hvis blir rød i kinnene eller får pustebesvær *Kontakt foresatte *Smerten kan lindres med xylocain salve eller eddikvann på klut *Huggormbitt Menneskebitt (hvis hull på huden) Tannskade Kuttskader *Oppsøk lege *Kontakt foresatte *Hold personen og bittstedet mest mulig i ro, bær barnet om dere er på tur *Kontakt foresatte *Oppfordre til å kontakte lege, menneskebitt kan være farlig *Kontakt foresatte *Oppfordre til å oppsøke skoletannlege. Bør behandles etter 24 timer *Er tann slått ut, ta med til tannlegen *Fyll ut skadeskjema. Tannlegen sender eget skadeskjema til Nav. Meld skaden til forsikringsselskap *Store blødninger stoppes ved å holde et jevnt press på kuttstedet til man får legehjelp. Hold skadestedet høyt. *Dype kutt som spriker skal legebehandles 4

6 * Kutt i ansiktet skal alltid behandles av lege (arrforebygging) *Kontakt foresatte Sår *Tegn på sår som alltid skal vurderes av helsepersonell så raskt som mulig: Stor blødning, mistanke om dype skader, infeksjonsfare, fremmedlegmer (ikke fjern disse selv), sprikende sår, sår i ansiktet. *Mindre sår ;vask og skyll sår i rent vann. Benytt gjerne sårrensemiddel til slutt.tørk deretter såret med en ren kompress som ikke er laget av papir/bomull. Ta på kompress eller plaster etter behov. Ved rensing av sår bruker personalet engangshandsker Forfrysing Fastfrosset tunge Fremmedlegme i nesen Fremmedlegme i øret Brudd *Gradvis oppvarming i romtemperatur. Bruk gjerne pledd eller egne hender *Tin opp ved å legge på hånden din, hell på lunkent vann. Kan være lurt å ha en termos ute *Forsøk å få barnet til å blåse ut, ikke pirk. *Lykkes ikke dette, oppsøk lege Ikke pirk, oppsøk lege *Tegn på brudd; smerte, hevelseog nedsatt bevegelsesevne, huden er misfarget på bruddstedet som følge av blødning under huden. *Ved mistanke om brudd skal barnet til legevakt. *Smertefulle skader i hofte, nakke, bein eller rygg skal taes hånd om av ambulansepersonell. Behandling; Ring 113 og beskriv skadene. Vær klar over at store brudd kan føre til indre blødninger og sikulasjonssvikt; la barnet ligge rolig, dekk åpne sår, støtt evt. opp med klær, tepper eller lign, men ikke starte med «spjelking». 5

7 Astmaanfall Matintoleranse *Benytt barnets medisinering *Ta kontakt med legevakt *Ta kontakt med foreldre *Hvis barnet har store pusteproblemer, ring 113 *Foreldre skal informere om dette på opplysningsskjema om barnet. Dette skal alle i personalgruppen vite om. * Dersom barnet får i seg noe det ikke tåler, ring legevakten *Kontakt foreldre Allergisjokk *Ring 113. Feberkramper Heteslag/solstikk *Ved pustebesvær eller alvorlig reaksjon, ring 113 *Dersom barnet har avtale med foreldre om epipenn, benytt denne *Sørg for at barnet skader seg eller slår hodet hvis det faller *Kle av barnet og avkjøl barnet ved å åpne vinduet eller gå ut. Bhg skal ikke gi barn febernedsettende medisin. *Kontakt med lege? Ved førstegangshendelse, ta kontakt med legevakten, ring foreldre. Barn som har hatt det før og som vi er informert om; ta kontakt med foreldre. Man må vurdere lengde og grad på anfallet *Nedkjøling, ro, mye drikke, salt Forgiftning Ring Giftinformasjonen , evnt 113 Mer alvorlige skader Hva gjør vi Kveling/fremmedlegme i halsen *Barn under et år; legg barnet over låret ditt og slå 5 slag mellom skulderbladene med flat hånd *Barn over 1 år; 5 litt hardere slag eller bukstøt *Dersom det ikke hjelper med slag eller bukstøt, ring 113 og start brystkompresjoner. Nb; på barn under 1 år skal vi ikke bruke bukstøt. 6

8 Drukning Ring 113 Start livredning 5:30:2, så 30:2 til hjelp kommer Følg beredskapsplan for alvorlig ulykke Fallulykke Oppfølging *Fyll ut skadeskjema. Kopi til foresatte. *Følge opp ansatte som har vært med på hendelsen *Snakke med barna * Må barnet fort til lege, ring etter taxi 06710/8294. Ta med informasjonsskjemaet og skadeskjemaet til barnet. Få legevakten til å stemple taxi- kvitteringen. Kjører personalet selv: En sjåfør og en fra barnehagen er med. Be foreldrene om å møte dere hos legen. *Sikre åpne luftveier *Ring 113 *La personen ligge stille til ambulansen kommer Følg beredskapsplan for alvorlig ulykker *Skadeskjema: den som behandler/oppdager skaden *Pedagogisk leder Evaluering *Gjennomgang av rutiner Forebygging *Internkontroll *Førstehjelpskurs *Førstehjelpsutstyr /ped.leder /ansvarlig utvalgt person 7

9 TILTAKSKORT 3 MEDISINERING I BARNEHAGEN Handling *Vi oppfordrer foreldre til å gi medisiner utenfor bhg tiden *Trenger et barn medisiner i bhg skal det skrives en kontakt. *Personale skal få opplæring i bruk av apparater el.l *All medisin skal merkes godt og plasseres utenfor rekkevidde for barn. Helst i låsbart skap eller boks i kjøleskap. *Akuttmedisin skal være lett tilgjengelig, men utenfor rekkevidde for barn *Ansatte kan ikke pålegges å gi ut medisin mot sin vilje *Ansatte skal ikke gi ut medisiner (paracet og lign.). Dersom barn som vurderes å trenge slikt sendes hjem. *Dersom barnet ikke vil, eller motsetter seg medisinering, tvinger ansatte ikke barnet. Foresatte underrettes Oppfølging *Effekt og behov vurderes *Foresatte har alltid ansvar for medisinering/opplæring. *Ansatte gjennomfører medisinering etter instruks *Ansatte/pedagogisk leder *Ansatte/pedagogisk leder *Ansatte *Pedagogisk leder *Foresatte/pedagogisk leder Evaluering *Samtale med foresatte *Pedagogisk leder Forebygging *Lese retningslinjer for medisinering i bhg/skole (Rundskriv I-5/2008) *Alle 8

10 TILTAKSKORT 4 SMITTEVERN Handling *Håndvask; beskrivelse finnes på toalettene. Det finnes håndsåpe og antibac i dispenser. Barna får opplæring og vasker hender etter toalettbesøk, før de spiser og ved behov. *Matlaging (bhg har egen kjøkkeninstruks). *Avfallshåndering; barnehagen sorterer plast og papir, vaskepersonalet tømmer restavfall daglig. Bleiebøtte tømmes av personalet. (Det finnes egne HMS rutiner for rengjøring av søppelbøtter) *Blodsøl og håndtering av kroppsvæsker; personalet bruker engangshansker. Egne sår skal dekkes til (også ved bruk av hansker) *Lus og mark; i perioder som dette oppstår informeres alle familier med link til nyttig informasjon(folkehelsa) og evt. fellesoppslag. *Sykdom; barnehagen følger generelle råd gitt av Folkehelsetjenesten i Bærum kommune. Ved oppkast/diare gjelder 48 timers regelen Oppfølging *Rengjøring av kroppsvæsker *Bør ikke få tørke? *Bruk alltid hansker *Rengjøringsmiddel og vann er tilstrekkelig. Kan bruke overflatesprit *Små mengder blodsøl/kroppsvæsker kan kastes i vanlig avfall. Større mengder skal kastes i lukket pose. Evaluering *Evalueringsskjema ved behov Forebygging *Internkontroll og gode rutiner *HMS opplæring og info til personalet *Informasjon til alle familier *Den enkelte via e-post *Foresatte/pedagogisk leder *Den enkelte *Den enkelte Daglig leder 9

11 TILTAKSKORT 5 FORGIFTNING Hendelse *Hvis et barn har fått i seg kjemikalier, sopp, bær vi vet/antar er giftig- ring 113 eller hvis det ikke er akutt; ring giftinformasjonssentralen *Ta med rester av det barnet har fått i seg hvis mulig, og eventuelt databladet (bhg. har «stoffkartotek» over alle kjemikalier vi oppbevarer) *Informer foresatte *Den som oppdager hendelsen *Pedagogisk leder blir med på legevakten til foresatte kommer Oppfølging *Ikke gi barnet melk eller fremkall brekninger før du vet hva barnet har fått i seg. Sjekk emballasje/stoffkartotek som finnes i HMS perm på kontoret. Eller ring 113/Giftinformasjonssentralen. *Den som oppdaget hendelsen og fulgte opp Evaluering *Fyll ut evalueringsskjema og skadeskjema *Den som oppdaget hendelsen og fulgte opp Forebygging *Gode internkontroll- rutiner ute og inne *Alle kjemikalier og lignede er utilgjengelig for barna *Produktblad finnes i HMS perm på kontor *Førstehjelpskurs en gang i året *Daglig renhold- passe på at døren inn til vaskerommet alltid er låst med krok. *Renholder og de ansatte 10

12 TILTAKSKORT 6 NÅR ET BARN BLIR BORTE FRA BARNEHAGEN Handling *En voksen tar ansvar over situasjonen; få oversikt over situasjonen og noter tidspunkt for når du oppdaget at barnet ble borte *Hvor ble barnet sist sett og av hvem? *Hvis vi er inne; mangler ytterklær? *Organiser systematisk leting i og utenfor bhg *Kontakt ALLTID daglig leder *Dersom barnet ikke er i bhg eller på barnehagens område, send to stykker ut i nærmiljøet for å lete; avklar hvilken retning man går, kan barnet ha gått hjem, til noen i nærheten som barnet kjenner? Avklar når dere skal returnere til bhg *Hvis ikke barnet er funnet etter 5 minutter: -Ring politiet 112 og taxi (06710/8294) *Ring foresatte *Ikke slutt å lete Obs: kjennetegn på barnet; klær ol. *Ta vare på de øvrige barna Oppfølging *Samtale med foresatte, de skal ALLTID informeres *Samle barna og snakk med de om det som har skjedd Snakke/tilby de ansatte hjelp Evaluering *Gjennomgang og evt justering av rutiner og internkontroll *Hva kunne vært gjort på en annen måte? *Registrere evt. avvik Forebygging *Ha alltid oppdatere krysse-lister over hvilke barn som er tilstede *Snakk med barna om viktigheten av å holde sammen *Påse at gjerder og porter er i orden og forsvarlig lukket *Voksne som fordeler seg over hele uteområde *Den som oppdager at barnet er borte/alle ansatte *Daglig/pedagogisk leder *Pedagogisk leder *Alle ansatte 11

13 TILTAKSKORT 7 NÅR ET BARN BLIR BORTE PÅ TUR Handling *Sett umiddelbart i gang leting *Noter tidspunkt for når du oppdaget at barnet er borte *Kontakt daglig leder og bhg *En voksen samler barnegruppen og holder de samlet, de andre leter etter barnet som er forsvunnet. Sjekk farlige steder først (vann,stup etc.) *Ikke forlat stedet barnet ble sett sist *Hvis ikke barnet er funnet etter 5 minutter: Ring politiet 112, taxi og 8294 *Ring foresatte *Ta kontakt med buss eller togselskap når det er aktuelt *Ikke slutt å lete *Den som oppdaget at barnet er borte Obs: Kjennetegn på barnet; klær og lign. Oppfølging *Samtale med foresatte Samle barna og snakke om det som har skjedd *Snakke/tilby personalet hjelp Evaluering Gjennomgang og evt. justering av rutiner og internkontroll *Hva kunne vært gjort på annen måte *Registrere evt. avvik Forebygging *Forbered barna på at de skal på tur. Snakk med barna om viktigheten av å holde sammen på tur *Ha alltid oppdaterte kryssliste/sjekkliste over hvilke barn som er på tur og tell jevnlig *Fordel hvilke voksne som skal ha ansvar for hvilke barn *Refleksvester skal ALLTID være på *Ha en ansvarlig for evt. medisinering på turen *Si ifra til daglig leder når dere går på tur, hvor mange, hvor dere skal og når dere kommer tilbake *Ha alltid med telefonlister *Daglig leder/pedagogisk leder *Pedagogisk leder *Alle ansatte VIKTIGE TELEFONNUMRE: BRANN: 110 POLITI :112 AMBULANSE: 113 BARNEHAGEN:

14 TILTAKSKORT 8 RUTINER FOR TUR Forebygging *Ingen går ut av porten før alle er samlet og opptelt *For de største; ha tema trafikk om høsten, slik at barna får kunnskap om det å ferdes i trafikken *Antall barn pr. voksen: barn1-3 år, barn 3-6 år *Alle barna skal ha på seg refleksvester merket med bhg navn og bhg.tlf.nr *Alltid ha oversikt over hvem og hvor mange en skal ha med seg på tur *Ha alltid med barnehagens mobil med lagrede til nr. til barnas foresatte. Tlf.listene til barn og ansatte, samt «pårørende til ansatte -liste» skal også være med i tursekken *Det skal alltid gå en voksen først, en voksen midt i rekken og en voksen skal alltid gå bakerst. *Barna skal telles ofte Det skal alltid telles antall barn før man går, underveis, før man går fra målet og når man kommer tilbake til bhg *Barna leier hverandre to og to, så langt det mulig *En voksen skal alltid gå sist ut ifra buss, tog eller bane *Det skal alltid være førstehjelpsutstyr i sekken Personalet skal informere styrer om hvem som går på tur, hvor mange, hvor turen går og når dere forventer å være tilbake. *Beredskapsplan for «dersom barn blir borte på tur» skal alltid medbringes *Privatbiler: Det må foreligge kjøretillatelse fra foreldrene. Barna skal sitte i godkjent sete. *Buss/tog små grupper: De voksne går inn sammen med barna, har de rundt seg til etter betaling og setter seg sammen med dem *Buss/tog store grupper: En av de voksne går først inn, tar imot barna og finner plasser til dem. En av de voksne står igjen ute og teller opp samtlige barn etter hvert som de går inn, - og betaler. Ny opptelling når den voksne har betalt. * Tur i nærmiljø/bytur store grupper: De voksne har faste kontaktbarn som de har spesielt ansvar for. Dessuten må hele barnegruppen telles opp med jevne mellomrom (særlig viktig når man går, etter en stopp og når man kommer tilbake til bhg). *Barnehagen har egen sjekklise for hva man skal ha med på tur *Oppfølging *Ha jevnlig tema trafikk i samlinger *Beredskapsplanen tas jevnlig opp på plandager/personalmøter *Pedagogisk leder og ansatte på hver avdeling. : *Pedagogisk leder 13

15 TILTAKSKORT 9 NÅR ET BARN IKKE BLIR HENTET FØR BHG STENGER Barna skal være hentet dvs. være ute av bhg innen Hvis ikke barnet er hentet innen stengetid, skal følgende prosedyre følges: Handling * Opptre rolig og skal trygghet overfor barnet *Søk hjelp på annen avdeling *Ring foresatte. Ikke svar? *Ring andre oppgitte kontaktpersoner Ikke svar? Vent noen minutter og prøv igjen. Hvis kontakt ikke oppnås innen 30 minutter: *Kontakt daglig leder. Daglig leder skal vurdere om barnevernsvakten skal kontaktes. Dersom de ikke kontaktes skal en ansatt vente i barnehagen til barnet blir hentet. *Dersom daglig leder vurdere det slik, ring barnevernsvakten, Dersom en ansatt skal kunne ta med et barn hjem, må barnevernet godkjenne dette. De har det formelle ansvaret. Heng lapp på døren i bhg, der du ber foreldre ringe barnevernsvakten. Barnevernet følger opp saken. : *Den som er sammen med barnet *Daglig leder/pedagogisk leder Oppfølging: *Følge opp hendelsen Forebygging: *Det bør være 2 ansatte på senvakt og tilstede til alle barn er hentet. Det er til enhver tid viktig at barnehagen er informert om hvor foreldrene kan kontaktes, og at bhg har fått oppgitt minimum en kontaktperson som man kan ta kontakt med dersom foreldrene ikke er tilgjengelige. Personalet skal vite hvor de finner navn og telefon til barnets kontaktpersoner. Denne informasjonen finnes i avdelingspermene på hver avdeling. Ved gjentatt ganger at barnet ikke hentes innen stengetid, så innkalles det til et møte mellom barnet hjem og daglig leder. 14

16 TILTAKSKORT 10 NÅR ET BARN IKKE MØTER I BARNEHAGEN Handling *Ta kontakt med familien dersom barnehagen ikke har hørt fra barnet/familien på 3 dager. Gjelder for alle barn /pedagogisk leder 15

17 TILTAKSKORT 11 MISTANKE OM RUS VED HENTING OG LEVERING Handling * Opptre rolig og skal trygghet overfor barnet *Søk hjelp på annen avdeling *Ring daglig leder/pedagogisk leder *Ta i første omgang kontakt med den andre av barnets foreldre eller annen kontaktperson *Ring barneverntjenesten/barnevernvakten dersom vi er redde for at barnet kan bli skadet (nødvergerett). : *Den som er sammen med barnet /pedagogisk leder Før kl.15 kontaktes barneverntjenestens avd.i Brynsveien ( ) Etter kl.15 kontaktes barnevernvakten ( ). Barnevernet har ansvar og myndighet til å gripe inn i den akutte situasjonen. *Ring evt. politiet hvis du ikke kan hindre at barnet blir hentet, eller hvis situasjonen oppleves truende. Vi kan nekte å utlevere barnet dersom det er fare for barnets liv. Oppfølging: *Følge opp hendelsen Forebygging: *Det bør være 2 ansatte på senvakt og tilstede til alle barn er hentet 16

18 TILTAKSKORT 12 NÅR ET BARN BLIR HENTET AV «IKKE AVTALTE PERSONER»/FREMMED Handling *Informer personen som vil hente at vi må avklare det med foresatte * Søk støtte fra andre ansatte ved behov *Ring foresatte. Ikke svar? *Ring «reserve kontaktperson» *Ikke svar? Vent noen minutter og prøv igjen *Ring daglig leder/pedagogisk leder *Om ikke det oppnås kontakt med den som har foreldreansvaret, kan ikke personen hente barnet *Den som er sammen med barnet Oppstår trusler/truende adferd, se tiltakskort 16 trusler og vold Oppfølging *Ha samtaler med foresatte om hvordan løse en slik situasjon en annen gang. *Daglig leder/pedagogisk leder Forebygging: *Snakke med foresatte om at de ALLTID skal gi de ansatte beskjed dersom andre skal hente barnet. *Avklare der det er konflikter mellom foresatte om hvordan det skal gjøres. *Daglig leder/pedagogisk leder *Foreldrene må også gi beskjed dersom det er personer som ikke skal hente barnet. Alle i bhg bør vite hvem som ikke har anledning til å hente barn (de behøver ikke vite hvorfor!). Dersom søsken eller andre som foreldre har godkjent henter barnet, står foreldre selv ansvarlig for disse barna når disse forlater bhg. Samværsrett: Det er den barnet bor hos som bestemmer hvem som kan hente barnet. Unntak fra denne regelen er tilfeller der dom viser at hentetidspunkt faller inn under samværstiden. Beskjed skal være gitt på forhånd. Dersom det kommer foreldre uten samværsrett til bhg; si ifra at bhg ikke er en arena for besøk. Ved behov; ring politiet

19 TILTAKSKORT 13 MISTANKE OM VOLD/SEKSUELLE OVERGREP I HJEMMET Handling Rutine ved akutt situasjon: *Skriv loggbok *Involver nærmeste leder/daglig leder- ikke involver andre ansatte *Ikke skift bleie på barnet *Eventuelt pakk tøy inn i papir-ikke plast *I akutte saker hvor det er fare for bevisforspillelse, kontaktes politiet 112 *Kontakt barneverntjenesten for drøfting av videre håndtering av saken. Barnevernvakten er barneverntjenesten etter kl.15. *Den som får mistanke Opplever du at daglig leder/styrer ikke følger opp, har du allikevel opplysingsplikt, jfr. Barnehageloven paragraf 22; Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenesten, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. Generell mistanke: Dersom en ansatt observerer endret adferd, fysiske tegn eller ting barnet sier eller gjør som gjør at hun/han får mistanke, tar vedkommende dette opp med daglig leder umiddelbart *Skriv rapport, dokumenter mistanken (oppbevares innelåst). *Drøft saken med daglig leder/ped.leder *Ring barnevernstjenesten for råd om videre saksgang, før evt. foresatte involveres. *Barnevernet vurderer sammen med daglig leder/ped.leder videre behandling Oppfølging *Følge opp barnet og den ansatte / pedagogisk leder / Pedagogiskleder 18

20 TILTAKSKORT 14 MISTANKE OM OMSORGSSVIKT Handling Ved bekymring *Meld fra til nærmeste leder/daglig leder *Informasjon som har kommet frem gjennomgås og det lages en handlingsplan * Skriv rapport/bekymringsmelding, dokumenter og beskriv *Den som oppdager det *Den som oppdager det, i samarbeid med daglig leder Opplever du at daglig leder/pedagogisk leder ikke følger opp, har du allikevel opplysingsplikt jfr. Barnehagelovens paragraf 22 Oppfølging *Følg opp saken og ta kontakt med barnevernstjenesten Forebygging *De skal være 2 voksne på huset både morgen og ettermiddag *Nye vikarer bør ikke være alene i bhg med barna 19

21 TILTAKSKORT 15 BORTFØRING/KIDNAPPING Handling *Varsle politiet 112 øyeblikkelig, deretter daglig leder og foresatte *Kommunalsjef/styret informeres *Ansatte på avdelingen tar seg av de andre barna på avdelingen *Den som er sammen med barnet *Ansatte som er sammen med barna Oppfølging *Sammen med politiet legger daglig leder en plan for informasjon til foreldre og presse, se tiltakskort 20- Mediehåndtering * for å følge opp den familien det gjelder Forebygging *Ha klare avtaler med familiene om henting og levering og hvem som kan hente barnet 20

22 TILTAKSKORT 16 TRUSLER/VOLD- AKUTT HENDELSE I BARNEHAGEN Handling *Tilkall andre voksne og daglig leder øyeblikkelig *Skjerme alle barna, opptre rolig *Hvis situasjonen er alvorlig og personen går til fysisk angrep, bruker våpen /gjenstander etc. skal politiet tilkalles 112. *Vurdere om vi skal samles i den del av huset/på et rom, avhengig av type trussel/vold, eller om vi må komme oss ut. Gjettum bhg er et alternativt evakuerings-sted. *Kontakt styret *Informer foreldre; barnehagen har opprettet en egen SMS- gruppe som varsler alle foreldrene samtidig ved kriser eller brann Oppfølging *Oppfølgingssamtale ansatte (se tiltakskort 19- aktuelle hjelpeinstanser) *Samtale med barna i de tilfeller det er aktuelt *Holde et foreldremøte etter hendelsen i tilfeller det er aktuelt Forebygging *Ha en god og åpen dialog med foresatte *Tenk igjennom hvor du har vanskelige samtaler og hvor du plasserer deg i rommet *Ved mistanke om trusselsituasjoner i møter, vær alltid flere *Ha alltid en telefon tilgjengelig i møter *Når det kommer fremmede inn i bhg, skal vi spørre hvor de kommer fra og hva de skal i bhg *Informer alle ansatte dersom det er kommer frem ting i media som kan påvirke bhg *Den som oppdager hendelsen *Pedagogisk leder /styret *Alle ansatte 21

23 TILTAKSKORT 17 SAMLIVSBRUDD/KONFLIKTER Handling *Ha ekstra oppmerksomhet til barnet/barna og gi ekstra omsorg; Ønsker/trenger barnet egentid/barnesamtaler/låne barnebøker knyttet til temaet samlivsbrudd/snakke om følelser/ha en voksen som følger opp barnet tett/ få frem barnets sterke sider/lydhøre voksne? Vi vurderer *Pedagogisk leder/pedagogisk medarbeider VED HEMMELIG ADRESSE: *Ved vedtak om at barnet bor på hemmelig adresse skal ikke adressen oppgis. Når barna starter i Blåveiskroken får foreldre spm. om vi kan gi ut adresse og tlf. nr til alle i bhg. Vi gir kun ut liste dersom alle samtykker. *Dersom det ikke er et vedtak, kan bhg ikke nekte foresatte og hente barnet. Forebygging *Ha et godt samarbeid og en åpen dialog med foresatte /pedagogisk leder 22

24 TILTAKSKORT 18 DØDSFALL I BARNEHAGEN Handling *Ring 113, legehjelp *Utøv førstehjelp til hjelpemannskap kommer *Medisinsk personell avgjør om det skal ringes 112 politi. *Skjerme de andre barna *Varsle daglig leder *Varsle pårørende, be dem komme til sykehuset/der den forulykkede befinner seg. NB!! DØDSFALL VARSLES IKKE PÅ TELEFON, DET ER POLITIETS ANSVAR *Sikre ulykkesstedet *Bli med i ambulansen *Varsle styret *Avvise media, INGEN ansatte uttaler seg *Kontakte foresatte til alle andre barn og be dem komme å hente barna. Dette gjør vi gjennom vår felles SMS- gruppe. *Ingen forlater bhg før situasjonen er gjennomgått. Vent på klarsignal *Informer ansatte som ikke er i bhg *Hent inn profesjonell hjelp (se tiltakskort 19) Oppfølging *Lag en plan for videre oppfølging. Barnehagen har en egen mer utfyllende handlingsplan ved alvorlige ulykker og dødsfall i bhg. *Snakke med barna og vurdere i hvert enkelt tilfelle *Skriftlig informasjon til hjemmene om *Den som tar ansvaret *2 personer *Medisinsk personell *Andre voksne *Den som tar ansvaret *Politiet Politiet snakket med media, evt. daglig leder/eier *Pedagogisk leder *Politiet *Pedagogisk leder 23

25 hva barnehagen har gjort/skal gjøre *Felles foreldremøte Evaluering *Avviksmelding *Skriv rapport *Politi *Oppfølging av familie * Oppfølging av ansatte *Oppfølging av barn *Oppfølging av andre familier *Felles informasjon til alle i barnehagen (skriftlig/foreldremøte) *Deltakelse i begravelse/minnestund etter samråd med familie. /styret /pedagogisk leder *Pedagogisk leder og evt. andre Forebygging *Gode rutiner for internkontroll ute og inne *Førstehjelpskurs 1 gang i året for alle ansatte *Informasjon til foresatte i forkant av slike hendelser om bhg. rutiner TILTAKSKORT 19 24

26 SORG OG TRAUMEBEHANDLING Handling *Vær tilgjengelig og ikke rigid *Informer etter pårørende/den sykes instruks og ønske *Snakk med ansatte, foresatte, barn- så langt vår kompetanse rekker *Skill mellom privat og personlig- ikke involver deg for dypt, vær profesjonell *Informer om ulike tiltak/hvor man kan oppsøke hjelp Oppfølging Aktuelle hjelpeinstanser: *Barneverntjenesten i Bærum: Tlf: Brynsveien 88 Barnevernvakten: (etter kl.15) *Alle /alle *Alle *PP-tjenesten i Bærum Tlf: *Bærum kommunes hjelpetelefon for barn, unger og bekymrede foreldre: Tlf: *Bjørnegård psykososiale senter: Tlf: (hovedtlf.) Hjelp og informasjon/kriseteamet: Tlf: *Asker og Bærum krisesenter: Tlf: *Barne og ungsdomspsykiatri (BUP) (henvisning fra lege, PPT) *Kriser og sorg- utdanningsdirektoratet TILTAKSKORT 20 25

27 MEDIEHÅNDTERING VED ALVORLIGE HENDELSER Handling i barnehagen *PRESSEN er ofte tilstede før politi og ambulanse *Barn og voksne skal skjermes fra media *Journalister har ingen rett til å komme inn på barnehagens område i en slik situasjon. De skal vente utenfor porten. *Ingen ansatte skal uttale seg til pressen *Telefonnummer til daglig leder/eier skal kun gis til pressen hvis de er varslet og tillatelse foreligger. *Det er KUN politi som uttaler seg til pressen ved alvorlige hendelser. /styret kan uttale seg om faktaopplysninger om bhg/kommunen og uttrykke beklagelse over det som har hendt *Ansatte /styret Handling utenom barnehagetiden informeres først, og kontakter styret. I felleskap blir de enige om håndtering av saken. *Ingen ansatte skal uttale seg til pressen TILTAKSKORT 21 26

28 BRANN OG SKADEVERK Hendelse *BRANN Barnehagen har egen branninstruks. Denne finnes på avdelingene og i vår Handlingsplan for sikkerhet. Ved utleie av barnehagen utleveres det egen branninstruks Oppfølging/forebygging *Øvelser og dokumentasjon skal være oppdatert til enhver tid. Finnes i bhg Brannperm. *Rutiner for evakuering henger synlig på hver avdeling og i garderoben /brannvernleder Hendelse *INNBRUDD *Ser man at det er eller har vært uvedkommende inne i bhg, ikke gå innfølg politiets instrukser Oppfølging/forebygging *Oppføling politi, styret, forsikring, reparasjoner *Sikkerhetsrutiner/internkontroll i bhg følges Hendelse *SKADE PÅ BYGG Hærverk og skade på bhg eiendom. Vi rører ingenting, daglig leder kontaktes. Politi og styret kontaktes. Oppfølging/forebygging *Oppfølging politi, styret, forsikring og reparasjoner TILTAKSKORT 22 *Den som oppdager hendelsen; -ringer politiet -ringer daglig leder Daglig leder følger opp /alle *Den som oppdager det 27

29 STORE KRISER I BÆRUM, NASJONALT ELLER INTERNASJONALT Kriseledelsen i Bærum kommune har ansvar og det utarbeides sentrale beredskapsplaner. TILTAKSKORT 23 28

30 EVALUERING AV HENDELSER Hendelse *I etterkant av store/små ulykker eller hendelser skal vi alltid dokumentere. Alle involverte er med på dette *Vi fyller ut aktuelle skjemaer/avviksmelding avhengig av type hendelse og (representanter for) dem som var involvert *Merk at det er forskjell når det gjelder HMS for barn og voksne *Ta kopi av skjemaer til foresatte og bhg låste arkiv. Forebygge *Førstehjelpskurs *Brannøvelser *Jevnlig HMS arbeid *Beredskapsplaner skal leses og forstås av alle. Personalet skal underskrive. *Gjennomgang av beredskapsplaner jevnlig. *Oppdaterte pårørendeskjema for både barn og voksne. For barn finnes disse i avdelingspermene. For personalet finnes disse i tur sekker og på avdelingene og i HMS perm på kontoret *Når vi går ut av bhg er lister over barn og personal alltid med *Nok og riktig førstehjelpsutstyr skal være i bhg og med på tur. Liste over innhold i mapper og medisinskap finnes. /pedagogisk leder /pedagogisk leder *Pedagogisk leder /utnevnt ansvarlig 29

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE.

VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE. VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE. Innledning: I vår barnehage tar vi helse, miljø og sikkerhet for både barn og ansatte på alvor. Her er en oversikt over kritiske rutiner du som ny må kjenne

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 2.0 Kontorets ansvar s. 4 2.1 På kontoret i forkant av leiren s. 4 2.2 På kontoret i etterkant av leiren s. 4 3.0 Leirteamleder/leirsjefen

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge

PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge 2012 Innholdsfortegnelse 1 Prosedyre for bruk av radiosamband, mobiltelefon... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Konfidensialitet...

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

LeirBoka, revidert november 2012. leirboka

LeirBoka, revidert november 2012. leirboka leirboka Innholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. INNLEDNING... 5 3. ANSVAR... 6 Ansvarsfordeling mellom stab og leirkomité... 6 4. ORGANISERING AV LEIRFORBEREDELSENE... 7 Komitélederen... 8 Oppstartsmøte...

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Info til foreldre Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til

Detaljer

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE Rutiner, prosedyrer og beredskap i Ålesundsskolen Et samarbeidsprosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og undervisningssektoren våren

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere Norskopplæringen for innvandrere og ID UTS.VLV.OPUS.4.3.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 14.04.2014 Forfatter RD/Team Gnisten Verifisert AMJ Godkjent Søren Fredrik Voie Innhold VEDLEGG TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN else eh ung ki sk g o w w w. h v e m k a n h j e l p e j e s p e r. n o fo r b ar n VeILEDER es psy VOKSNE FOR BARN er organisasjonen for deg som er opptatt av barn og unges

Detaljer

08.04.2015 IF-Storm Turn. HMS Håndbok. Versjon 1.0

08.04.2015 IF-Storm Turn. HMS Håndbok. Versjon 1.0 08.04.2015 IF-Storm Turn HMS Håndbok Versjon 1.0 Forord Denne boken har vi laget for ledere, trenere og medlemmer i IF-Storm turn. Vi ønsker at idrett i laget vårt skal være gøy og trygg. Derfor har vi

Detaljer