Beredskapsplan For 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan For 0"

Transkript

1 Beredskapsplan For 0

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning 2 TILTAKSKORT: Ulykker og sykdom 1. Alvorlig ulykke i bhg 2. Små og litt større skader 3. Medisinering i bhg 4. Smittervern 5. Forgiftning (mistanke om forgiftning) Utflukter 6. Når et barn blir borte fra bhg 7. Når et barn blir borte på tur 8. Rutiner for tur/hvordan forhold seg i trafikken Utsatte barn 9. Når et barn ikke blir hentet før bhg stenger 10.Når et barn ikke møter i bhg 11.Mistanke om rus ved levering/henting 12. Når er barn blir hentet av «ikke avtale personer»/fremmed 13.Mistanke om vold/seksuelle overgrep i hjemmet 14.Mistanke om omsorgssvikt 15. Bortføring/kidnapping 16.Trusler/vold- akutte hendelser i bhg 17. Samlivsbrudd/konflikter 18.Dødsfall i bhg 19.Sorg og traumebearbeiding (oversikt over aktuelle hjelpeinstanser Informasjonsberedskap 20. Mediehåndtering 26 Brann, skadeverk, store kriser, evaluering 21.Brann og skadeverk 22.Store kriser 23. Evaluering av hendelser

3 Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i bhg, og være et godt redskap dersom uønskede hendelser skjer Daglig leder og barnehagens styre barnehagen har det overordnede ansvar for barnas sikkerhet den tid de er innenfor barnehageområdet. Beredskapsplanen skal gjennomgås jevnlig og minimum 1 gang pr.år. De ansatte skal til enhver tid være kjent med barnehagens Beredskapsplan og de skal underskrive på at de har gjort seg kjent med innholdet i beredskapsplanen (se vedlegg 5). Barna i barnehagen er forsikret gjennom If. Barnehagen har i tillegg til denne beredskapsplanen en Handlingsplan for sikkerhet i barnehagen og en Handlingsplan for alvorlige ulykker og dødsfall i bhg. Disse handlingsplanene utdyper noen av temaene i denne beredskapsplanen grundigere. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Alternativ sted for evakuering: Gjettum barnehage Telefon og kontaktperson Cathrine Pedersen Kommunalsjef Erik Frøland Tjenesteleder Torunn Stornes, barnehagekontoret Beredskapsgruppen barnehagene i Bærum: Torunn Stornes, tjenesteleder, Bærum kommune Elisabeth Biørnstad Christensen, tjenesteleder, Høvik bhg Rita Myrmo, styrer, Ekebergparken bhg Anne Berit Borgen, førstekonsulent, Barnehagekontoret 2

4 TILTAKSKORT 1: ALVORLIG ULYKKE I BHG: Handling: *Førstehjelp utføres til hjelpemannskap kommer *Vasle 113 varsles alltid om hun ikke er tilstede *Vasle pårørende *Varsle styret De øvrige barna holdes unna av andre voksne : *2 voksne *Den som tar ansvaret kontakter pårørende og styret Voksne som ikke er involvert i ulykken Oppfølging *Oppfølging av familien *Samle barna og snakk om det som har skjedd *Tilby personalet profesjonell hjelp/oppfølging *Fyll ut skadeskjema og meld skade til forsikringsselskapet når behandling er satt i gang. Evaluering *Gjennomgang/justering av rutiner og internkontroll *Registrere eventuelle avvik Forebygging *Internkontroll *HMS planer *Personalet gjennomfører førstehjelpskurs 1 gang i året *Litteratur i bhg; Røde kors grunnkurs i førstehjelp, barn /pedgogisk leder *Personalet (ped.leder) /pedagogisk leder lig: 3

5 TILTAKSKORT 2: SMÅ OG LITT STØRRE SKADER Små skader: Hendelse *Klemskader; fingre og tær klemt i dør eller andre steder *Sitter noen fast? *Brannskader *Vepsestikk Hva gjør vi? *Kaldt vann hjelper *Vurder skaden, dra evt. til legevakten. Kontakt foresatte *Ring brannvesenet * Nedkjøles med vann. Bruk kaldt vann de første sekundene, deretter temperert vann i min. Hvis det ikke er tilgang på vann, bruk snø eller brannskadekompresser *Evt. kontakt lege *Kontakt foresatte Ved store forbrenninger eller dersom barnet får pustevansker eller blir bevisstløs; ring 113, sørg for fri luftvei og iverksett om nødvendig HRL. Gjør dette før tiltak med vann. *Hold barnet under oppsikt. Se etter allergisk reaksjon *Ring 113 hvis blir rød i kinnene eller får pustebesvær *Kontakt foresatte *Smerten kan lindres med xylocain salve eller eddikvann på klut *Huggormbitt Menneskebitt (hvis hull på huden) Tannskade Kuttskader *Oppsøk lege *Kontakt foresatte *Hold personen og bittstedet mest mulig i ro, bær barnet om dere er på tur *Kontakt foresatte *Oppfordre til å kontakte lege, menneskebitt kan være farlig *Kontakt foresatte *Oppfordre til å oppsøke skoletannlege. Bør behandles etter 24 timer *Er tann slått ut, ta med til tannlegen *Fyll ut skadeskjema. Tannlegen sender eget skadeskjema til Nav. Meld skaden til forsikringsselskap *Store blødninger stoppes ved å holde et jevnt press på kuttstedet til man får legehjelp. Hold skadestedet høyt. *Dype kutt som spriker skal legebehandles 4

6 * Kutt i ansiktet skal alltid behandles av lege (arrforebygging) *Kontakt foresatte Sår *Tegn på sår som alltid skal vurderes av helsepersonell så raskt som mulig: Stor blødning, mistanke om dype skader, infeksjonsfare, fremmedlegmer (ikke fjern disse selv), sprikende sår, sår i ansiktet. *Mindre sår ;vask og skyll sår i rent vann. Benytt gjerne sårrensemiddel til slutt.tørk deretter såret med en ren kompress som ikke er laget av papir/bomull. Ta på kompress eller plaster etter behov. Ved rensing av sår bruker personalet engangshandsker Forfrysing Fastfrosset tunge Fremmedlegme i nesen Fremmedlegme i øret Brudd *Gradvis oppvarming i romtemperatur. Bruk gjerne pledd eller egne hender *Tin opp ved å legge på hånden din, hell på lunkent vann. Kan være lurt å ha en termos ute *Forsøk å få barnet til å blåse ut, ikke pirk. *Lykkes ikke dette, oppsøk lege Ikke pirk, oppsøk lege *Tegn på brudd; smerte, hevelseog nedsatt bevegelsesevne, huden er misfarget på bruddstedet som følge av blødning under huden. *Ved mistanke om brudd skal barnet til legevakt. *Smertefulle skader i hofte, nakke, bein eller rygg skal taes hånd om av ambulansepersonell. Behandling; Ring 113 og beskriv skadene. Vær klar over at store brudd kan føre til indre blødninger og sikulasjonssvikt; la barnet ligge rolig, dekk åpne sår, støtt evt. opp med klær, tepper eller lign, men ikke starte med «spjelking». 5

7 Astmaanfall Matintoleranse *Benytt barnets medisinering *Ta kontakt med legevakt *Ta kontakt med foreldre *Hvis barnet har store pusteproblemer, ring 113 *Foreldre skal informere om dette på opplysningsskjema om barnet. Dette skal alle i personalgruppen vite om. * Dersom barnet får i seg noe det ikke tåler, ring legevakten *Kontakt foreldre Allergisjokk *Ring 113. Feberkramper Heteslag/solstikk *Ved pustebesvær eller alvorlig reaksjon, ring 113 *Dersom barnet har avtale med foreldre om epipenn, benytt denne *Sørg for at barnet skader seg eller slår hodet hvis det faller *Kle av barnet og avkjøl barnet ved å åpne vinduet eller gå ut. Bhg skal ikke gi barn febernedsettende medisin. *Kontakt med lege? Ved førstegangshendelse, ta kontakt med legevakten, ring foreldre. Barn som har hatt det før og som vi er informert om; ta kontakt med foreldre. Man må vurdere lengde og grad på anfallet *Nedkjøling, ro, mye drikke, salt Forgiftning Ring Giftinformasjonen , evnt 113 Mer alvorlige skader Hva gjør vi Kveling/fremmedlegme i halsen *Barn under et år; legg barnet over låret ditt og slå 5 slag mellom skulderbladene med flat hånd *Barn over 1 år; 5 litt hardere slag eller bukstøt *Dersom det ikke hjelper med slag eller bukstøt, ring 113 og start brystkompresjoner. Nb; på barn under 1 år skal vi ikke bruke bukstøt. 6

8 Drukning Ring 113 Start livredning 5:30:2, så 30:2 til hjelp kommer Følg beredskapsplan for alvorlig ulykke Fallulykke Oppfølging *Fyll ut skadeskjema. Kopi til foresatte. *Følge opp ansatte som har vært med på hendelsen *Snakke med barna * Må barnet fort til lege, ring etter taxi 06710/8294. Ta med informasjonsskjemaet og skadeskjemaet til barnet. Få legevakten til å stemple taxi- kvitteringen. Kjører personalet selv: En sjåfør og en fra barnehagen er med. Be foreldrene om å møte dere hos legen. *Sikre åpne luftveier *Ring 113 *La personen ligge stille til ambulansen kommer Følg beredskapsplan for alvorlig ulykker *Skadeskjema: den som behandler/oppdager skaden *Pedagogisk leder Evaluering *Gjennomgang av rutiner Forebygging *Internkontroll *Førstehjelpskurs *Førstehjelpsutstyr /ped.leder /ansvarlig utvalgt person 7

9 TILTAKSKORT 3 MEDISINERING I BARNEHAGEN Handling *Vi oppfordrer foreldre til å gi medisiner utenfor bhg tiden *Trenger et barn medisiner i bhg skal det skrives en kontakt. *Personale skal få opplæring i bruk av apparater el.l *All medisin skal merkes godt og plasseres utenfor rekkevidde for barn. Helst i låsbart skap eller boks i kjøleskap. *Akuttmedisin skal være lett tilgjengelig, men utenfor rekkevidde for barn *Ansatte kan ikke pålegges å gi ut medisin mot sin vilje *Ansatte skal ikke gi ut medisiner (paracet og lign.). Dersom barn som vurderes å trenge slikt sendes hjem. *Dersom barnet ikke vil, eller motsetter seg medisinering, tvinger ansatte ikke barnet. Foresatte underrettes Oppfølging *Effekt og behov vurderes *Foresatte har alltid ansvar for medisinering/opplæring. *Ansatte gjennomfører medisinering etter instruks *Ansatte/pedagogisk leder *Ansatte/pedagogisk leder *Ansatte *Pedagogisk leder *Foresatte/pedagogisk leder Evaluering *Samtale med foresatte *Pedagogisk leder Forebygging *Lese retningslinjer for medisinering i bhg/skole (Rundskriv I-5/2008) *Alle 8

10 TILTAKSKORT 4 SMITTEVERN Handling *Håndvask; beskrivelse finnes på toalettene. Det finnes håndsåpe og antibac i dispenser. Barna får opplæring og vasker hender etter toalettbesøk, før de spiser og ved behov. *Matlaging (bhg har egen kjøkkeninstruks). *Avfallshåndering; barnehagen sorterer plast og papir, vaskepersonalet tømmer restavfall daglig. Bleiebøtte tømmes av personalet. (Det finnes egne HMS rutiner for rengjøring av søppelbøtter) *Blodsøl og håndtering av kroppsvæsker; personalet bruker engangshansker. Egne sår skal dekkes til (også ved bruk av hansker) *Lus og mark; i perioder som dette oppstår informeres alle familier med link til nyttig informasjon(folkehelsa) og evt. fellesoppslag. *Sykdom; barnehagen følger generelle råd gitt av Folkehelsetjenesten i Bærum kommune. Ved oppkast/diare gjelder 48 timers regelen Oppfølging *Rengjøring av kroppsvæsker *Bør ikke få tørke? *Bruk alltid hansker *Rengjøringsmiddel og vann er tilstrekkelig. Kan bruke overflatesprit *Små mengder blodsøl/kroppsvæsker kan kastes i vanlig avfall. Større mengder skal kastes i lukket pose. Evaluering *Evalueringsskjema ved behov Forebygging *Internkontroll og gode rutiner *HMS opplæring og info til personalet *Informasjon til alle familier *Den enkelte via e-post *Foresatte/pedagogisk leder *Den enkelte *Den enkelte Daglig leder 9

11 TILTAKSKORT 5 FORGIFTNING Hendelse *Hvis et barn har fått i seg kjemikalier, sopp, bær vi vet/antar er giftig- ring 113 eller hvis det ikke er akutt; ring giftinformasjonssentralen *Ta med rester av det barnet har fått i seg hvis mulig, og eventuelt databladet (bhg. har «stoffkartotek» over alle kjemikalier vi oppbevarer) *Informer foresatte *Den som oppdager hendelsen *Pedagogisk leder blir med på legevakten til foresatte kommer Oppfølging *Ikke gi barnet melk eller fremkall brekninger før du vet hva barnet har fått i seg. Sjekk emballasje/stoffkartotek som finnes i HMS perm på kontoret. Eller ring 113/Giftinformasjonssentralen. *Den som oppdaget hendelsen og fulgte opp Evaluering *Fyll ut evalueringsskjema og skadeskjema *Den som oppdaget hendelsen og fulgte opp Forebygging *Gode internkontroll- rutiner ute og inne *Alle kjemikalier og lignede er utilgjengelig for barna *Produktblad finnes i HMS perm på kontor *Førstehjelpskurs en gang i året *Daglig renhold- passe på at døren inn til vaskerommet alltid er låst med krok. *Renholder og de ansatte 10

12 TILTAKSKORT 6 NÅR ET BARN BLIR BORTE FRA BARNEHAGEN Handling *En voksen tar ansvar over situasjonen; få oversikt over situasjonen og noter tidspunkt for når du oppdaget at barnet ble borte *Hvor ble barnet sist sett og av hvem? *Hvis vi er inne; mangler ytterklær? *Organiser systematisk leting i og utenfor bhg *Kontakt ALLTID daglig leder *Dersom barnet ikke er i bhg eller på barnehagens område, send to stykker ut i nærmiljøet for å lete; avklar hvilken retning man går, kan barnet ha gått hjem, til noen i nærheten som barnet kjenner? Avklar når dere skal returnere til bhg *Hvis ikke barnet er funnet etter 5 minutter: -Ring politiet 112 og taxi (06710/8294) *Ring foresatte *Ikke slutt å lete Obs: kjennetegn på barnet; klær ol. *Ta vare på de øvrige barna Oppfølging *Samtale med foresatte, de skal ALLTID informeres *Samle barna og snakk med de om det som har skjedd Snakke/tilby de ansatte hjelp Evaluering *Gjennomgang og evt justering av rutiner og internkontroll *Hva kunne vært gjort på en annen måte? *Registrere evt. avvik Forebygging *Ha alltid oppdatere krysse-lister over hvilke barn som er tilstede *Snakk med barna om viktigheten av å holde sammen *Påse at gjerder og porter er i orden og forsvarlig lukket *Voksne som fordeler seg over hele uteområde *Den som oppdager at barnet er borte/alle ansatte *Daglig/pedagogisk leder *Pedagogisk leder *Alle ansatte 11

13 TILTAKSKORT 7 NÅR ET BARN BLIR BORTE PÅ TUR Handling *Sett umiddelbart i gang leting *Noter tidspunkt for når du oppdaget at barnet er borte *Kontakt daglig leder og bhg *En voksen samler barnegruppen og holder de samlet, de andre leter etter barnet som er forsvunnet. Sjekk farlige steder først (vann,stup etc.) *Ikke forlat stedet barnet ble sett sist *Hvis ikke barnet er funnet etter 5 minutter: Ring politiet 112, taxi og 8294 *Ring foresatte *Ta kontakt med buss eller togselskap når det er aktuelt *Ikke slutt å lete *Den som oppdaget at barnet er borte Obs: Kjennetegn på barnet; klær og lign. Oppfølging *Samtale med foresatte Samle barna og snakke om det som har skjedd *Snakke/tilby personalet hjelp Evaluering Gjennomgang og evt. justering av rutiner og internkontroll *Hva kunne vært gjort på annen måte *Registrere evt. avvik Forebygging *Forbered barna på at de skal på tur. Snakk med barna om viktigheten av å holde sammen på tur *Ha alltid oppdaterte kryssliste/sjekkliste over hvilke barn som er på tur og tell jevnlig *Fordel hvilke voksne som skal ha ansvar for hvilke barn *Refleksvester skal ALLTID være på *Ha en ansvarlig for evt. medisinering på turen *Si ifra til daglig leder når dere går på tur, hvor mange, hvor dere skal og når dere kommer tilbake *Ha alltid med telefonlister *Daglig leder/pedagogisk leder *Pedagogisk leder *Alle ansatte VIKTIGE TELEFONNUMRE: BRANN: 110 POLITI :112 AMBULANSE: 113 BARNEHAGEN:

14 TILTAKSKORT 8 RUTINER FOR TUR Forebygging *Ingen går ut av porten før alle er samlet og opptelt *For de største; ha tema trafikk om høsten, slik at barna får kunnskap om det å ferdes i trafikken *Antall barn pr. voksen: barn1-3 år, barn 3-6 år *Alle barna skal ha på seg refleksvester merket med bhg navn og bhg.tlf.nr *Alltid ha oversikt over hvem og hvor mange en skal ha med seg på tur *Ha alltid med barnehagens mobil med lagrede til nr. til barnas foresatte. Tlf.listene til barn og ansatte, samt «pårørende til ansatte -liste» skal også være med i tursekken *Det skal alltid gå en voksen først, en voksen midt i rekken og en voksen skal alltid gå bakerst. *Barna skal telles ofte Det skal alltid telles antall barn før man går, underveis, før man går fra målet og når man kommer tilbake til bhg *Barna leier hverandre to og to, så langt det mulig *En voksen skal alltid gå sist ut ifra buss, tog eller bane *Det skal alltid være førstehjelpsutstyr i sekken Personalet skal informere styrer om hvem som går på tur, hvor mange, hvor turen går og når dere forventer å være tilbake. *Beredskapsplan for «dersom barn blir borte på tur» skal alltid medbringes *Privatbiler: Det må foreligge kjøretillatelse fra foreldrene. Barna skal sitte i godkjent sete. *Buss/tog små grupper: De voksne går inn sammen med barna, har de rundt seg til etter betaling og setter seg sammen med dem *Buss/tog store grupper: En av de voksne går først inn, tar imot barna og finner plasser til dem. En av de voksne står igjen ute og teller opp samtlige barn etter hvert som de går inn, - og betaler. Ny opptelling når den voksne har betalt. * Tur i nærmiljø/bytur store grupper: De voksne har faste kontaktbarn som de har spesielt ansvar for. Dessuten må hele barnegruppen telles opp med jevne mellomrom (særlig viktig når man går, etter en stopp og når man kommer tilbake til bhg). *Barnehagen har egen sjekklise for hva man skal ha med på tur *Oppfølging *Ha jevnlig tema trafikk i samlinger *Beredskapsplanen tas jevnlig opp på plandager/personalmøter *Pedagogisk leder og ansatte på hver avdeling. : *Pedagogisk leder 13

15 TILTAKSKORT 9 NÅR ET BARN IKKE BLIR HENTET FØR BHG STENGER Barna skal være hentet dvs. være ute av bhg innen Hvis ikke barnet er hentet innen stengetid, skal følgende prosedyre følges: Handling * Opptre rolig og skal trygghet overfor barnet *Søk hjelp på annen avdeling *Ring foresatte. Ikke svar? *Ring andre oppgitte kontaktpersoner Ikke svar? Vent noen minutter og prøv igjen. Hvis kontakt ikke oppnås innen 30 minutter: *Kontakt daglig leder. Daglig leder skal vurdere om barnevernsvakten skal kontaktes. Dersom de ikke kontaktes skal en ansatt vente i barnehagen til barnet blir hentet. *Dersom daglig leder vurdere det slik, ring barnevernsvakten, Dersom en ansatt skal kunne ta med et barn hjem, må barnevernet godkjenne dette. De har det formelle ansvaret. Heng lapp på døren i bhg, der du ber foreldre ringe barnevernsvakten. Barnevernet følger opp saken. : *Den som er sammen med barnet *Daglig leder/pedagogisk leder Oppfølging: *Følge opp hendelsen Forebygging: *Det bør være 2 ansatte på senvakt og tilstede til alle barn er hentet. Det er til enhver tid viktig at barnehagen er informert om hvor foreldrene kan kontaktes, og at bhg har fått oppgitt minimum en kontaktperson som man kan ta kontakt med dersom foreldrene ikke er tilgjengelige. Personalet skal vite hvor de finner navn og telefon til barnets kontaktpersoner. Denne informasjonen finnes i avdelingspermene på hver avdeling. Ved gjentatt ganger at barnet ikke hentes innen stengetid, så innkalles det til et møte mellom barnet hjem og daglig leder. 14

16 TILTAKSKORT 10 NÅR ET BARN IKKE MØTER I BARNEHAGEN Handling *Ta kontakt med familien dersom barnehagen ikke har hørt fra barnet/familien på 3 dager. Gjelder for alle barn /pedagogisk leder 15

17 TILTAKSKORT 11 MISTANKE OM RUS VED HENTING OG LEVERING Handling * Opptre rolig og skal trygghet overfor barnet *Søk hjelp på annen avdeling *Ring daglig leder/pedagogisk leder *Ta i første omgang kontakt med den andre av barnets foreldre eller annen kontaktperson *Ring barneverntjenesten/barnevernvakten dersom vi er redde for at barnet kan bli skadet (nødvergerett). : *Den som er sammen med barnet /pedagogisk leder Før kl.15 kontaktes barneverntjenestens avd.i Brynsveien ( ) Etter kl.15 kontaktes barnevernvakten ( ). Barnevernet har ansvar og myndighet til å gripe inn i den akutte situasjonen. *Ring evt. politiet hvis du ikke kan hindre at barnet blir hentet, eller hvis situasjonen oppleves truende. Vi kan nekte å utlevere barnet dersom det er fare for barnets liv. Oppfølging: *Følge opp hendelsen Forebygging: *Det bør være 2 ansatte på senvakt og tilstede til alle barn er hentet 16

18 TILTAKSKORT 12 NÅR ET BARN BLIR HENTET AV «IKKE AVTALTE PERSONER»/FREMMED Handling *Informer personen som vil hente at vi må avklare det med foresatte * Søk støtte fra andre ansatte ved behov *Ring foresatte. Ikke svar? *Ring «reserve kontaktperson» *Ikke svar? Vent noen minutter og prøv igjen *Ring daglig leder/pedagogisk leder *Om ikke det oppnås kontakt med den som har foreldreansvaret, kan ikke personen hente barnet *Den som er sammen med barnet Oppstår trusler/truende adferd, se tiltakskort 16 trusler og vold Oppfølging *Ha samtaler med foresatte om hvordan løse en slik situasjon en annen gang. *Daglig leder/pedagogisk leder Forebygging: *Snakke med foresatte om at de ALLTID skal gi de ansatte beskjed dersom andre skal hente barnet. *Avklare der det er konflikter mellom foresatte om hvordan det skal gjøres. *Daglig leder/pedagogisk leder *Foreldrene må også gi beskjed dersom det er personer som ikke skal hente barnet. Alle i bhg bør vite hvem som ikke har anledning til å hente barn (de behøver ikke vite hvorfor!). Dersom søsken eller andre som foreldre har godkjent henter barnet, står foreldre selv ansvarlig for disse barna når disse forlater bhg. Samværsrett: Det er den barnet bor hos som bestemmer hvem som kan hente barnet. Unntak fra denne regelen er tilfeller der dom viser at hentetidspunkt faller inn under samværstiden. Beskjed skal være gitt på forhånd. Dersom det kommer foreldre uten samværsrett til bhg; si ifra at bhg ikke er en arena for besøk. Ved behov; ring politiet

19 TILTAKSKORT 13 MISTANKE OM VOLD/SEKSUELLE OVERGREP I HJEMMET Handling Rutine ved akutt situasjon: *Skriv loggbok *Involver nærmeste leder/daglig leder- ikke involver andre ansatte *Ikke skift bleie på barnet *Eventuelt pakk tøy inn i papir-ikke plast *I akutte saker hvor det er fare for bevisforspillelse, kontaktes politiet 112 *Kontakt barneverntjenesten for drøfting av videre håndtering av saken. Barnevernvakten er barneverntjenesten etter kl.15. *Den som får mistanke Opplever du at daglig leder/styrer ikke følger opp, har du allikevel opplysingsplikt, jfr. Barnehageloven paragraf 22; Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenesten, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. Generell mistanke: Dersom en ansatt observerer endret adferd, fysiske tegn eller ting barnet sier eller gjør som gjør at hun/han får mistanke, tar vedkommende dette opp med daglig leder umiddelbart *Skriv rapport, dokumenter mistanken (oppbevares innelåst). *Drøft saken med daglig leder/ped.leder *Ring barnevernstjenesten for råd om videre saksgang, før evt. foresatte involveres. *Barnevernet vurderer sammen med daglig leder/ped.leder videre behandling Oppfølging *Følge opp barnet og den ansatte / pedagogisk leder / Pedagogiskleder 18

20 TILTAKSKORT 14 MISTANKE OM OMSORGSSVIKT Handling Ved bekymring *Meld fra til nærmeste leder/daglig leder *Informasjon som har kommet frem gjennomgås og det lages en handlingsplan * Skriv rapport/bekymringsmelding, dokumenter og beskriv *Den som oppdager det *Den som oppdager det, i samarbeid med daglig leder Opplever du at daglig leder/pedagogisk leder ikke følger opp, har du allikevel opplysingsplikt jfr. Barnehagelovens paragraf 22 Oppfølging *Følg opp saken og ta kontakt med barnevernstjenesten Forebygging *De skal være 2 voksne på huset både morgen og ettermiddag *Nye vikarer bør ikke være alene i bhg med barna 19

21 TILTAKSKORT 15 BORTFØRING/KIDNAPPING Handling *Varsle politiet 112 øyeblikkelig, deretter daglig leder og foresatte *Kommunalsjef/styret informeres *Ansatte på avdelingen tar seg av de andre barna på avdelingen *Den som er sammen med barnet *Ansatte som er sammen med barna Oppfølging *Sammen med politiet legger daglig leder en plan for informasjon til foreldre og presse, se tiltakskort 20- Mediehåndtering * for å følge opp den familien det gjelder Forebygging *Ha klare avtaler med familiene om henting og levering og hvem som kan hente barnet 20

22 TILTAKSKORT 16 TRUSLER/VOLD- AKUTT HENDELSE I BARNEHAGEN Handling *Tilkall andre voksne og daglig leder øyeblikkelig *Skjerme alle barna, opptre rolig *Hvis situasjonen er alvorlig og personen går til fysisk angrep, bruker våpen /gjenstander etc. skal politiet tilkalles 112. *Vurdere om vi skal samles i den del av huset/på et rom, avhengig av type trussel/vold, eller om vi må komme oss ut. Gjettum bhg er et alternativt evakuerings-sted. *Kontakt styret *Informer foreldre; barnehagen har opprettet en egen SMS- gruppe som varsler alle foreldrene samtidig ved kriser eller brann Oppfølging *Oppfølgingssamtale ansatte (se tiltakskort 19- aktuelle hjelpeinstanser) *Samtale med barna i de tilfeller det er aktuelt *Holde et foreldremøte etter hendelsen i tilfeller det er aktuelt Forebygging *Ha en god og åpen dialog med foresatte *Tenk igjennom hvor du har vanskelige samtaler og hvor du plasserer deg i rommet *Ved mistanke om trusselsituasjoner i møter, vær alltid flere *Ha alltid en telefon tilgjengelig i møter *Når det kommer fremmede inn i bhg, skal vi spørre hvor de kommer fra og hva de skal i bhg *Informer alle ansatte dersom det er kommer frem ting i media som kan påvirke bhg *Den som oppdager hendelsen *Pedagogisk leder /styret *Alle ansatte 21

23 TILTAKSKORT 17 SAMLIVSBRUDD/KONFLIKTER Handling *Ha ekstra oppmerksomhet til barnet/barna og gi ekstra omsorg; Ønsker/trenger barnet egentid/barnesamtaler/låne barnebøker knyttet til temaet samlivsbrudd/snakke om følelser/ha en voksen som følger opp barnet tett/ få frem barnets sterke sider/lydhøre voksne? Vi vurderer *Pedagogisk leder/pedagogisk medarbeider VED HEMMELIG ADRESSE: *Ved vedtak om at barnet bor på hemmelig adresse skal ikke adressen oppgis. Når barna starter i Blåveiskroken får foreldre spm. om vi kan gi ut adresse og tlf. nr til alle i bhg. Vi gir kun ut liste dersom alle samtykker. *Dersom det ikke er et vedtak, kan bhg ikke nekte foresatte og hente barnet. Forebygging *Ha et godt samarbeid og en åpen dialog med foresatte /pedagogisk leder 22

24 TILTAKSKORT 18 DØDSFALL I BARNEHAGEN Handling *Ring 113, legehjelp *Utøv førstehjelp til hjelpemannskap kommer *Medisinsk personell avgjør om det skal ringes 112 politi. *Skjerme de andre barna *Varsle daglig leder *Varsle pårørende, be dem komme til sykehuset/der den forulykkede befinner seg. NB!! DØDSFALL VARSLES IKKE PÅ TELEFON, DET ER POLITIETS ANSVAR *Sikre ulykkesstedet *Bli med i ambulansen *Varsle styret *Avvise media, INGEN ansatte uttaler seg *Kontakte foresatte til alle andre barn og be dem komme å hente barna. Dette gjør vi gjennom vår felles SMS- gruppe. *Ingen forlater bhg før situasjonen er gjennomgått. Vent på klarsignal *Informer ansatte som ikke er i bhg *Hent inn profesjonell hjelp (se tiltakskort 19) Oppfølging *Lag en plan for videre oppfølging. Barnehagen har en egen mer utfyllende handlingsplan ved alvorlige ulykker og dødsfall i bhg. *Snakke med barna og vurdere i hvert enkelt tilfelle *Skriftlig informasjon til hjemmene om *Den som tar ansvaret *2 personer *Medisinsk personell *Andre voksne *Den som tar ansvaret *Politiet Politiet snakket med media, evt. daglig leder/eier *Pedagogisk leder *Politiet *Pedagogisk leder 23

25 hva barnehagen har gjort/skal gjøre *Felles foreldremøte Evaluering *Avviksmelding *Skriv rapport *Politi *Oppfølging av familie * Oppfølging av ansatte *Oppfølging av barn *Oppfølging av andre familier *Felles informasjon til alle i barnehagen (skriftlig/foreldremøte) *Deltakelse i begravelse/minnestund etter samråd med familie. /styret /pedagogisk leder *Pedagogisk leder og evt. andre Forebygging *Gode rutiner for internkontroll ute og inne *Førstehjelpskurs 1 gang i året for alle ansatte *Informasjon til foresatte i forkant av slike hendelser om bhg. rutiner TILTAKSKORT 19 24

26 SORG OG TRAUMEBEHANDLING Handling *Vær tilgjengelig og ikke rigid *Informer etter pårørende/den sykes instruks og ønske *Snakk med ansatte, foresatte, barn- så langt vår kompetanse rekker *Skill mellom privat og personlig- ikke involver deg for dypt, vær profesjonell *Informer om ulike tiltak/hvor man kan oppsøke hjelp Oppfølging Aktuelle hjelpeinstanser: *Barneverntjenesten i Bærum: Tlf: Brynsveien 88 Barnevernvakten: (etter kl.15) *Alle /alle *Alle *PP-tjenesten i Bærum Tlf: *Bærum kommunes hjelpetelefon for barn, unger og bekymrede foreldre: Tlf: *Bjørnegård psykososiale senter: Tlf: (hovedtlf.) Hjelp og informasjon/kriseteamet: Tlf: *Asker og Bærum krisesenter: Tlf: *Barne og ungsdomspsykiatri (BUP) (henvisning fra lege, PPT) *Kriser og sorg- utdanningsdirektoratet TILTAKSKORT 20 25

27 MEDIEHÅNDTERING VED ALVORLIGE HENDELSER Handling i barnehagen *PRESSEN er ofte tilstede før politi og ambulanse *Barn og voksne skal skjermes fra media *Journalister har ingen rett til å komme inn på barnehagens område i en slik situasjon. De skal vente utenfor porten. *Ingen ansatte skal uttale seg til pressen *Telefonnummer til daglig leder/eier skal kun gis til pressen hvis de er varslet og tillatelse foreligger. *Det er KUN politi som uttaler seg til pressen ved alvorlige hendelser. /styret kan uttale seg om faktaopplysninger om bhg/kommunen og uttrykke beklagelse over det som har hendt *Ansatte /styret Handling utenom barnehagetiden informeres først, og kontakter styret. I felleskap blir de enige om håndtering av saken. *Ingen ansatte skal uttale seg til pressen TILTAKSKORT 21 26

28 BRANN OG SKADEVERK Hendelse *BRANN Barnehagen har egen branninstruks. Denne finnes på avdelingene og i vår Handlingsplan for sikkerhet. Ved utleie av barnehagen utleveres det egen branninstruks Oppfølging/forebygging *Øvelser og dokumentasjon skal være oppdatert til enhver tid. Finnes i bhg Brannperm. *Rutiner for evakuering henger synlig på hver avdeling og i garderoben /brannvernleder Hendelse *INNBRUDD *Ser man at det er eller har vært uvedkommende inne i bhg, ikke gå innfølg politiets instrukser Oppfølging/forebygging *Oppføling politi, styret, forsikring, reparasjoner *Sikkerhetsrutiner/internkontroll i bhg følges Hendelse *SKADE PÅ BYGG Hærverk og skade på bhg eiendom. Vi rører ingenting, daglig leder kontaktes. Politi og styret kontaktes. Oppfølging/forebygging *Oppfølging politi, styret, forsikring og reparasjoner TILTAKSKORT 22 *Den som oppdager hendelsen; -ringer politiet -ringer daglig leder Daglig leder følger opp /alle *Den som oppdager det 27

29 STORE KRISER I BÆRUM, NASJONALT ELLER INTERNASJONALT Kriseledelsen i Bærum kommune har ansvar og det utarbeides sentrale beredskapsplaner. TILTAKSKORT 23 28

30 EVALUERING AV HENDELSER Hendelse *I etterkant av store/små ulykker eller hendelser skal vi alltid dokumentere. Alle involverte er med på dette *Vi fyller ut aktuelle skjemaer/avviksmelding avhengig av type hendelse og (representanter for) dem som var involvert *Merk at det er forskjell når det gjelder HMS for barn og voksne *Ta kopi av skjemaer til foresatte og bhg låste arkiv. Forebygge *Førstehjelpskurs *Brannøvelser *Jevnlig HMS arbeid *Beredskapsplaner skal leses og forstås av alle. Personalet skal underskrive. *Gjennomgang av beredskapsplaner jevnlig. *Oppdaterte pårørendeskjema for både barn og voksne. For barn finnes disse i avdelingspermene. For personalet finnes disse i tur sekker og på avdelingene og i HMS perm på kontoret *Når vi går ut av bhg er lister over barn og personal alltid med *Nok og riktig førstehjelpsutstyr skal være i bhg og med på tur. Liste over innhold i mapper og medisinskap finnes. /pedagogisk leder /pedagogisk leder *Pedagogisk leder /utnevnt ansvarlig 29

BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET

BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Beredskapsplan for barnehagene i Bærum (barnehagens navn) Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene, og være et godt redskap dersom

Detaljer

Beredskapsplan for barnehagene i Bærum

Beredskapsplan for barnehagene i Bærum Beredskapsplan for barnehagene i Bærum Det Norske Veritas Barnehage Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene, og være et godt redskap dersom uønskede hendelser skjer.

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage BEREDSKAPSPLAN 2008 Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen 1.1 Om et barn blir skadet i barnehagen....................................................... Side 3 1.2 Om et barn i barnehagen blir alvorlig

Detaljer

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage 01.01.2010 Innholdsfortegnelse 1Beskrivelse 1.1 Mål 1.2 Ansvar og rutiner 1.3 Opplæring 1.4 Lover og forskrifter 2 Ansvar for sikkerhet

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE.

VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE. VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE. Innledning: I vår barnehage tar vi helse, miljø og sikkerhet for både barn og ansatte på alvor. Her er en oversikt over kritiske rutiner du som ny må kjenne

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 ---

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 --- TILTAKSKORT Innholdsfortegnelse - Brann - Bruk av RIB (PIV) - Drukning / person i vannet (PIV) - Dødsfall - Forsvunnet person - Mistanke om overgrep - Trafikkulykke - Ved samtale til nødtelefon - Nyttige

Detaljer

GRINDABERGET BARNEHAGE

GRINDABERGET BARNEHAGE KRISE- HÅNDTERING FOR GRINDABERGET BARNEHAGE I LYS AV FLYTHÅNDTERING Innholdsfortegnelse 1. Generelt om krisehåndtering i Grindaberget Barnehage 1.1. Visjon, verdier og væremåte 1.2. Hva gjorde vi forrige

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen).

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen). INFORMASJONSSKRIV OM MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE NR: 10.5.0 MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGEN. Til foresatte ved Blåtoppen barnehage. Vi ønsker å sikre at medisinering av barn i barnehagetiden blir

Detaljer

1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner.

1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 2 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 3 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. AVHENGIG AV ALVORLIGHETSGRAD:

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Brann. Drukning / person i vannet (PIV)

Brann. Drukning / person i vannet (PIV) Brann - Varsle andre (rope "brann") - Redd personer vekk fra brann - Er det personer i brannområdet? - Initiere slukking - Initiere samling be om opptelling og tilbakemelding på savnede? - Tenk på røyk

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER SOLSIKKEN BARNEHAGE SA - 2012 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER SOLSIKKEN BARNEHAGE SA - 2012 - Til alle vikarer & ansatte! - 2012 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Til nye vikarer / ansatte!

Til nye vikarer / ansatte! 1 2 Til nye vikarer / ansatte! Velkommen til oss! Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være greit å vite når du skal jobbe i barnehagen. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet,

Detaljer

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Revidert siste gang 11.09.15. Beredskapsplaner for kommunale barnehager i Eidsvoll

Revidert siste gang 11.09.15. Beredskapsplaner for kommunale barnehager i Eidsvoll Beredskapsplaner for kommunale barnehager i Eidsvoll Beredskapsplaner for kommunale barnehager i Eidsvoll ULYKKE- DØDSFALL I BARNEHAGEN Dato: 11.09.2015 Mål/hensikt: Sikre riktig handling og informasjonsflyt

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE -2015/2016 Til alle ansatte & vikarer! Les igjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen. De som er fast ansatte i barnehagen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing

Handlingsplan mot Mobbing Handlingsplan mot Mobbing For barnehagene i Rennesøy kommune Utarbeidet juni 2012 INNLEDNINGG Alle barn og unge har rett til et oppvekstog læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn

Detaljer

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund (Innføringen gir ikke fullverdig førstehjelpskompetanse, og må kun sees på som en innføring over noen viktige prinsipper for handling ved

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger.

Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. FORELDREORIENTERING Innholdsfortegnelse GENERELT...3 FERIEAVVIKLING...3 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...3 BARNEHAGENS PLANLEGGINGSDAGER...3 FRAVÆR...4 PERMISJON...4 SYKE BARN...4 HENTING OG BRINGING...4 SAMARBEID

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

ADRESSE BEREDSKAP. Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib.

ADRESSE BEREDSKAP. Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib. ADRESSE Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib.no ALLERGI Gi melding dersom barnet har allergi, (føres på liste i kjøkkendør)

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Hovedmål for barnehagesektoren i Østre Toten Kommune er at alle i barnehagen opplever at hver dag er verdifull og at grunnverdiene er styrende

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Godkjent av enhetsleder i barneverntjenesten og enhetslederne for barnehagene i Tromsø kommune. April 2010 INNHOLD:

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Adresse til produksjonsanlegget: Heiasvingen 59, 1900 Fetsund Telefonnummer til ledelse som skal varsles: (Det er nok å få kontakt med en av lederne) Avdelingsleder Ståle

Detaljer

Medisinering i skole og barnehage

Medisinering i skole og barnehage I dette heftet finner du: Medisinering i skole og barnehage Informasjon - Intern avklaring, arbeidstaker og arbeidsgiver - Veiledning til legemiddelhåndtering - Informasjonsskriv om medisinering av elever

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Informasjonsskriv. Innhold. Pr. august 2015.

Informasjonsskriv. Innhold. Pr. august 2015. Informasjonsskriv Pr. august 2015. Innhold Presentasjon av personale 2 Om Dovregubben 3 Telefonnummer til avdelinger 4 Telefonnummer kontor 4 Åpningstid 4 Ferie 4 Oppmøte romjul og påske. Måltider 5 Levering

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Hvert barn ser og opplever sin egen storhet. GENERELL INFORMASJON: Fakta om barnehagen: Røyneberg barnehage ligger i naturskjønne omgivelser, der skogen er en del

Detaljer

TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT

TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT 1 Det å bli Trakeostomert/kanylebærer/kanylebruker medfører en ny livssituasjon. Tilstanden kan medføre visse utfordringer. Målet med denne informasjonen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Sikkerhet Førstehjelp, 1 Sikkerhet - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT... 2 FØRSTEHJELP VED EKSPONERING AV ØYNE...

Detaljer

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Rundskriv IS-9-2015 Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Publikasjonens tittel: Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. www.blaveiskroken.no 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Referat fra foreldremøte 07.10.2014

Referat fra foreldremøte 07.10.2014 Referat fra foreldremøte 07.10.2014 Tilstede på dette møte; 20 av 24 barn var representert på dette møte. Til sammen var det 25 foreldre og personalet på Saltkråkan. Info; Viktig med navning av klær, flasker,

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

Levering og henting i Ask barnehage Informasjon i garderober

Levering og henting i Ask barnehage Informasjon i garderober Levering og henting i Ask barnehage Informasjon i garderober Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

18/04-2012. Boligflyt/prosedyre.

18/04-2012. Boligflyt/prosedyre. 18/04-2012. Boligflyt/prosedyre. 1. Søknadsprosess: Søknadsskjema er absolutt, med brukers underskrift. Unntak er Flykningetjenesten hvor det bestilles bolig uten navn da navnet ikke foreligger før brukeren

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer

Barn utsatt for vold og overgrephvordan hjelper vi barna? Anne Lindboe, barneombud Skandinavisk Akuttmedisin 2013

Barn utsatt for vold og overgrephvordan hjelper vi barna? Anne Lindboe, barneombud Skandinavisk Akuttmedisin 2013 Barn utsatt for vold og overgrephvordan hjelper vi barna? Anne Lindboe, barneombud Skandinavisk Akuttmedisin 2013 FNs barnekonvensjon Vedtatt i 1989 Ratifisert av nesten alle land i verden Er norsk lov

Detaljer