Plan for kriseledelse Barnehageseksjonen Barnevernseksjonen Grunnskoleseksjonen Sørum kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for kriseledelse Barnehageseksjonen Barnevernseksjonen Grunnskoleseksjonen Sørum kommune"

Transkript

1 Plan for kriseledelse Barnehageseksjonen Barnevernseksjonen Grunnskoleseksjonen Sørum kommune K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 1

2 Utarbeidet januar - mars VEDTAKS-/ENDRINGSPROTOKOLL: Vedtatt/endret av Dato/sak Lederforum Vinter 2000/2001 Orientering i beredskapsrådet Orientering i kommunestyret , sak 0038/01 Endret av seksjonsleder barnehageseksjonen Endret av seksjonslederne April 2009, august FORDELING 1.1 Fordelingsliste Plan for kriseledelse er fordelt som følger: Alle virksomheter i grunnskoleseksjonen: - Sørumsand skole - Haugtun skole - Fjuk skole - Sørum skole - Vesterskaun skole - Frogner skole - Bingsfoss ungdomsskole - Melvold ungdomsskole - Skåningsrud skole - Voksenopplæringen - PPT Alle virksomheter i barnehageseksjonen: -Idresttsparken barnehage - Sennerud barnehage - Blaker barnehage - Nordli barnehage med avdeling Sørvald - Frogner barnehage - Ordinære private barnehager Private barnehager har tilgang til Plan for kriseledelse på nett og må selv skrive ut papirkopi. Hver enkelt barnehage har ansvar for selv å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende planer. Barnehageseksjonen Grunnskoleseksjonen Barnevernseksjonen Ordfører Varaordfører (Ivar Egeberg) Kommunens lederforum Daglig beredskapsansvarlig/informasjonsleder (Odd Hellum) Rådhusets sentralbord K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 2

3 Eksterne medlemmer av beredskapsrådet: a) Sørum lensmannskontor 1920 Sørumsand b) Forsvarets representant Roahr Jensen Gamlevn Årnes c) Brannsjef Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt Trondheimsvn Oslo Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsstaben Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks Heggedal Til enhver tid ajourholdt plan skal ligge under Vedtatte planer på kommunens intranettsider. K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE: VEDTAKS-/ENDRINGSPROTOKOLL: FORDELING FORDELINGSLISTE... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: ORGANISERING MÅLSETTING DEFINISJONER KOMMUNAL KRISELEDELSE Delegert fullmakt til kommunal kriseledelse VARSLING/INNKALLING VARSLING AV DEN KOMMUNALE KRISELEDELSEN OPPGAVER KRISELEDELSENS OPPGAVER KRISELEDELSENS INFORMASJONSPLAN EVAKUERING IVARETAGELSE AV BERØRTE KRISEAVSLUTNING - EVALUERING NEDTRAPPINGSFASE ETTERBEHANDLING EVALUERING FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING ANALYSER RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE KOMMUNALE FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING OG ANDRE ORGANERS PLANER Beredskapsplan: Ved bortfall av bygninger (brann, eksplosjoner o.l) : Beredskapsplan: Barn blir bortført : Beredskapsplan: Uvedkommende forskanser seg i barnehage/skole med eller uten våpen : Beredskapsplan: Barn som forsvinner/blir borte : Beredskapsplan: Ulykke på utflukt/ekskursjon : Beredskapsplan: Bortfall av strøm : Beredskapsplan: Sykdom epidemi/ pandemi FORHOLDET TIL POLITI/LENSMANN KVALITETSSIKRING, KONTROLL OG OPPFØLGING TELEFON- OG ADRESSELISTER SJEKKLISTE OG LOGG FOR DEN KOMMUNALE KRISESTAB K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 4

5 2. ORGANISERING 2.1 Målsetting All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå, kfr. Stortingsmelding 37:1996/97. Kriser innenfor egen kommune skal normalt ledes og løses i egen regi. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med de gjeldende sektorplaner for beredskap. 2.2 Definisjoner Kommunens totale kriseplanverk består av: Overordna kommunal plan for kriseledelse Plan for kriseledelse i de 3 seksjonene Plan for kriseledelse i andre seksjonener Se ellers kommunal plan for kriseledelse. Lagret under Vedtatte planer på kommunens intranettsider. 2.3 Kommunal kriseledelse Delegert fullmakt til kommunal kriseledelse 3. VARSLING/INNKALLING 3.1 Varsling av den kommunale kriseledelsen Seksjonsleder avgjør i samråd med rådmannen eller dens stedfortreder om den kommunale kriseledelsen skal innkalles. 4. OPPGAVER 4.1 Kriseledelsens oppgaver 5. KRISELEDELSENS INFORMASJONSPLAN 6. EVAKUERING IVARETAGELSE AV BERØRTE Se seksjonenes planer pkt. 8. Fagplaner for krisehåndtering analyser. K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 5

6 7. KRISEAVSLUTNING - EVALUERING 7.1 Nedtrappingsfase Etterbehandling 7.2 Evaluering Det skal utarbeides én skriftlig rapport, som skal godkjennes av seksjonsleder, deretter rådmannen etter evalueringen. 8. FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING ANALYSER 8.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Til grunn for seksjonenes planer for krisehåndtering skal det ligge en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). For BH, BV og GSK seksjonene er det utarbeidet planer for følgende hendinger: - Bortfall av bygninger, pkt i denne plan. - Barn som blir tatt bort mot sin vilje, pkt i denne plan. - Uvedkommende forskanser seg i barnehage/skole med eller uten våpen., pkt i denne plan. - Barn som forsvinner/blir borte, pkt i denne plan. - Ulykke på utflukt/ekskursjon, pkt i denne plan. - Bortfall av strøm, pkt i denne plan. - Sykdom epidemi / pandemi, pkt i denne planen. - Epidemier. Smittevernplan for kommunen skal her følges. Se: w/vedtatte planer/kriseplaner for seksjonene \ smittevern - Bortfall av vann/forurensning av vann. Kommunale planer for beredskap følges her. 8.2 Kommunale fagplaner for krisehåndtering og andre organers planer Beredskapsplan for grunnskoleseksjonen, barnehageseksjonen og barnevernseksjonen. Ansvarlig: De tre seksjonslederne. Gir oversikt over bl.a. beredskapstiltak, organisering, flytting av virksomhetene/evakuering, disponibelt personell/reservepersonell og ressurser Beredskapsplan: Ved bortfall av bygninger (brann, eksplosjoner o.l). Media: All kontakt med media skal skje gjennom seksjonsleder event virksomhetsleder. Ingen andre ansatte skal uttale seg til media. K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 6

7 Fra ca barn skal evakueres og evt gis tilbud i midlertidige lokaler over tid. Akuttiltak: 1. Virksomhetene følger egne evakueringsplaner. 2. Øverste leder varsler - Politiet. Derfra går det ut trippelvarsling til sjukebil og brannvesen. - Seksjonen. Foreldre/foresatte varsles herfra. Oversikt over elever/barnehagebarn med nødvendige opplysninger er tilgjengelig for skole-/barnehageadministrasjonen gjennom administrativt program (Extens). Seksjonsledelsen/sentralbordet må kjenne hver skole/barnehages evakueringssted. 3. Gå med elevene/barna til 1. evakueringssted. Se pkt Bearbeidelse / vurdering. Vurdere behov for bearbeidelse av opplevelsen. Oppfølging v/foreldremøter, foreldresamtaler osv. Eldre barn/ungdomsskoleelever kan etter avtale/vurdering med foreldrene få gå hjem uten at foreldrene er hjemme. Se videre kvalitetssystemet: Rutiner for planlegging ved ulykker, sorg og kriser. Behov for transport: Barnehager: Sorknes barnehage, privat Skogkanten barnehage, privat Lindeberg barnehage, privat Lunderåsen barnehage, privat Vardefjellet barnehage, privat Skoler: Vesterskaun 5. Første evakueringssted. Barnehage: Går til 1. evakueringssted Kontaktperson/tlf.nr. Idrettsparken Sørumsand videregående skole Kjell Hermann Sennerud Misjonshuset, Sørumsand Harald Stokstad Skogkanten Transport Misjonshuset, Sørumsand Harald Stokstad Sørumsand barnehage Sørumsand skole Torunn Marigård Nordli Transport Festiviteten, Sørumsand Johan Nyhus / Misjonshusets bhg. Sørum skole Anne Marit Bråten Frogner Frogner skole Karen Marie Løberg K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 7

8 Sorknes Transport Melvold u-skole Jorunn Fretland Brusletta Melvold u-skole Jorunn Fretland Lindeberg Transport Frogner skole Karen Marie Løberg Lunderåsen Vesterskaun skole Anita Eggum Camembert n Haugtun skole Gro Bakseter Blaker Haugtun skole Gro Bakseter Skole: Går til 1. evakueringssted Bingsfoss Haugtun Melvold Frogner Sørum Biblioteket Egen gymsal, brenner gymsalen Brukes hovedbygningen Frogner Melvold Egen gamlebygning, brenner denne benyttes gymsalen. Alternativt Sørum kirke Vesterskaun Bedehuset, Frogner Sørumsand Misjonshuset, Sørumsand Skåningsrud Fjuk/Bruvollen Fjuk Skåningsrud/Bruvollen Voksenopplæringen Går til Bingsfoss Alternativ undervisning Biblioteket Alternativt Rådhuset 6. Mulige midlertidige undervisningslokaler/lokaler for barnehagedrift. Frogner grendehus Foreningshuset i Lørenfallet Misjonshuset i Frogner Misjonshuset på Sørumsand Salem i Blaker Bruvollen Tertittens stasjonsbygning Noractorbygget Nordsjø- fabrikklokaler Blaker skanse Skolen på Rånåsfoss (AEV) Klubbhuset i Idrettsparken på Sørumsand Sørumsand videregående skole Fordeling på ledig kapasitet i andre skoler og bhg er 8.2.2: Beredskapsplan: Barn blir bortført. K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 8

9 Media: All kontakt med media skal skje gjennom seksjonsleder event virksomhetsleder. Ingen andre ansatte skal uttale seg til media. Når det observeres at barn blir bortført: 1) Øverste leder varsler - politi/lensmann 112 eller eller Fortell Hvem som ringer Hvor det ringes fra Hva har skjedd Ha tilgjengelig: Barnets navn og fødselsdata Foreldrenes navn, adresse Beskriv personer og evt bil som barnet og personene forsvant i. Beskriv hvilken retning de dro. - barnets foreldre/foresatte Vurder hva du sier og hvordan du sier det, fortell at dere har ringt politiet - seksjonen. Seksjonsleder varsler rådmannen og ordfører Hvis seksjonsleder ikke er tilstede, varsler øverste leder rådmann og ordfører. Hvis leder ikke er tilstede, skal han/hun varsles umiddelbart. 2) Bearbeidelse / vurdering Vurdere behov for bearbeidelse av opplevelsen. Ledergruppa må vurdere omfanget av informasjonen og tidspunktet for informasjonen til de andre foreldrene. Oppfølging v/foreldremøter, foreldresamtaler osv. Eldre barn/ungdomsskoleelever kan etter avtale/vurdering med foreldrene gå hjem uten at foreldrene er hjemme. Se videre Kvalitetssystemet: Rutiner for planlegging ved ulykker, sorg og kriser. Rådmann eller stedfortreder beslutter i samråd med seksjonsleder om kommunal plan for kriseledelse skal iverksettes : Beredskapsplan: Uvedkommende forskanser seg i barnehage/skole med eller uten våpen. Media: All kontakt med media skal skje gjennom seksjonsleder event virksomhetsleder. Ingen andre ansatte skal uttale seg til media. Når uvedkommende har forskanset i virksomheter med eller uten våpen. 1) Øverste leder varsler: - politi/lensmann K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 9

10 Ring 112 eller eller Fortell Hvem som ringer Hvor det ringes fra Hva har skjedd Hvor befinner personen/personene seg Antall barn som er direkte berørt Beskriv personer og evt bil til den/dem som har forskansa seg - seksjonen. Seksjonsleder varsler rådmannen og ordfører Hvis seksjonsleder ikke er tilstede, varsler øverste leder rådmann og ordfører. Hvis leder ikke er tilstede, skal han/hun varsles umiddelbart. 2) Få oversikt over situasjonen Finn ut hva som har hendt, Ikke iverksett panikkarta evakuering. Vurder hvor evakuering bør foretas ut i fra hvor personen/personene oppholder seg. Frys situasjonen til politiet kommer og overtar ledelsen. Legg vekt på å skape en så trygg og vanlig situasjon som mulig for de barna som er tilstede. 3) Øverste ledelse vurderer informasjon til foreldre/foresatte og videre oppfølging. Rådmann eller stedfortreder beslutter i samråd med seksjonsleder om kommunal plan for kriseledelse skal iverksettes : Beredskapsplan: Barn som forsvinner/blir borte. Media: All kontakt med media skal skje gjennom seksjonsleder event virksomhetsleder. Ingen andre ansatte skal uttale seg til media. Når det oppdages at barn er forsvunnet/borte: 1) Øverste leder blir varslet og tar ledelsen over situasjonen 2) Få oversikt over hvor og når barnet sist ble sett. 3) Organiser leteaksjon. - Hvor er det mest sannsynlig at barnet er? - Har det mobiltelefon vi kan ringe til? 4) Kontakt foreldre/foresatte. - har de hørt fra barnet / har det kommet hjem? 5) Varsling av politi/lensmann 112 eller eller Fortell: Hvem som ringer Hvor det ringes fra Hva har skjedd -så langt mulig omfang på ulykken K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 10

11 6) Virksomheten varsler seksjonsleder. Seksjonsleder varsler rådmannen og ordfører Hvis seksjonsleder ikke er tilstede, varsler øverste leder rådmann og ordfører. Rådmann eller stedfortreder beslutter i samråd med seksjonsleder om kommunal plan for kriseledelse skal iverksettes : Beredskapsplan: Ulykke på utflukt/ekskursjon. Media: All kontakt med media skal skje gjennom seksjonsleder event virksomhetsleder. Ingen andre ansatte skal uttale seg til media. Oppdatert liste over antall barn, med navn, skal bringes med på alle utflukter/ekskursjoner. Det utnevnes en som er øverste ansvarlige for utfukten/ekskursjonen. Når en ulykke inntreffer: 1) Øverste ansvarlig varsler ) Øverste ansvarlig varsler politi tlf 112 eller eller Fortell: Hvem som ringer Hvor det ringes fra Hva har skjedd -så langt mulig omfang på ulykken 3) Få oversikt over situasjonen. - Hva har hendt? - Iverksett nødvendig førstehjelp. - Legg vekt på å skape en så trygg situasjon som mulig. - Samle de som ikke er forulykka på angitt sted og kryss ut navn på disse. Gi beskjed om at ingen kan forlate området. 4) Øverste leder varsler virksomhetsleder / øverste leder. 5) Virksomhetsleder varsler seksjonsleder. Seksjonsleder varsler rådmannen og ordfører Hvis seksjonsleder ikke er tilstede, varsler øverste leder rådmann og ordfører. Øverste ledelse, seksjonsleder/rådmann, beslutter om kommunal plan for kriseledelse skal iverksettes : Beredskapsplan: Bortfall av strøm. Ved langvarig bortfall av strøm vil virksomhetsleder ha fortløpende kontakt med kommunens øverste ledelse. Disse vil vurdere situasjonen. Ved langvarig strømbrudd: K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 11

12 1) Foreldre/foresatte kontaktes ved at barnehage/skole ringer (fra mobiltelefon) og gir informasjon om strømbrudd. Foreldre/foresatte informeres om at de må hente barna. Skolebarn kjøres event. med buss/ går hjem. Strømbrudd kan medføre at mobilt nett ikke fungerer. 2) Barnehage/skole holdes åpen til alle barn er hentet. 3) Personalet stilles disponibelt til å utføre andre arbeidsoppgaver i Sørum kommune. 4) Barnehage/skole holdes stengt frem til strømbrudd er over : Beredskapsplan: Sykdom epidemi/ pandemi. Informasjon: Grunnskoleseksjonen, barnehageseksjonen og barnevernseksjonen følger de råd som er gitt av nasjonale og lokale helsemyndigheter. Den enkelte virksomhet sørger for god, oppdatert og relevant informasjon til sine brukere, - foresatte og barn/elever. Foresatte skal gjøres kjent med hvor de kan få oppdatert informasjon, og oppfordres til å holde seg oppdatert. Aktuelle kilder for informasjon i forbindelse med H1N1-virus høst 2009: Helsedirektoratets pandemiinformasjon tlf Begrensing av smitte: I arbeid med begrensing av smitte følges nasjonale og lokale retningslinjer når det gjelder hygienetiltak, isolering, vaksinering m.m. Barn/elever som blir syke i løpet av dagen: Skole: - isoleres på egne rom (munnbind brukes hvis dette er anbefalt) i påvente av at de blir hentet av sine foresatte. Barnehage: - skjermes noe fra de andre barna og foreldre kontaktes. Barn blir hentet av foreldre så raskt som mulig. Foresatte/voksne elever skal informeres om at de må varsle skolen/barnehagen dersom barn/elever blir syke hjemme. Helsemyndigheters råd om hvor lenge den syke bør holde seg hjemme følges. Personalet: Ansatte som blir syke varler arbeidsplassen raskest mulig. Helsemyndigheters råd om hvor lenge den syke bør holde seg hjemme følges. Skulle det oppstå situasjoner der sykefraværet hos de voksne skulle bli unormalt høyt og det viser seg vanskelig å drive virksomheten normalt, vil ledelsen vurdere følgende tiltak: Skole: - Enheter/grupper slås sammen og det kjøres alternativt opplegg. - Spesielle aktiviteter som er mer smitteutsatt blir avlyst. Dette gjelder spesielt aktiviteter der elever er i stor fysisk aktivitet eller i nærkontakt med hverandre. - Spesielle aktiviteter/timer som er resursskrevende blir avlyst. Dette kan for eksempel gjelde Opplæringsloven 5-1, spesialundervisning eller 2-8, særskilt norskopplæring. - Grupper av elever sendes hjem for deler av en dag, hel dag eller det gis beskjed om å holde elevene hjemme. K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 12

13 Barnehage: - Dersom det er balanse i fraværet mellom barn og ansatte vil den enkelte avdeling/base drives som vanlig. - Dersom det blir nødvendig vil avdelinger/baser slås sammen innenfor forsvarlige rammer. - Det vil bli brukt vikarer så langt dette er mulig og forsvarlig. - Redusert åpningstid vil bli vurdert framfor å stenge barnehagen. - Stenging av en hel barnehage vil bare være aktuelt dersom ikke de beskrevne tiltakene er tilstrekkelig eller mulig å gjennomføre. - Foreldre vil fortløpende bli informert om endringer i driften som berører deres barn. Det skal bestrebes at ikke noen grupper blir mer skadelidende enn andre. Ledelsen i den enkelte virksomhet må derfor vurdere muligheten for å omdisponere personale til arbeide med barn/elever de vanligvis ikke arbeider med. Ledelsen i den enkelte virksomhet skal gjøre sitt ytterste for å unngå stenging av virksomheten pga stort sykefravær. I krisesituasjon kan personale omdisponeres til arbeid i andre virksomheter/seksjoner. 9. FORHOLDET TIL POLITI/LENSMANN 10. KVALITETSSIKRING, KONTROLL OG OPPFØLGING 11. TELEFON- OG ADRESSELISTER 12. SJEKKLISTE OG LOGG FOR DEN KOMMUNALE KRISESTAB K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 13

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Plan for kriseledelse. Plan for helsemessig og sosial beredskap. Helse- og sosialseksjonen Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen

Plan for kriseledelse. Plan for helsemessig og sosial beredskap. Helse- og sosialseksjonen Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Plan for kriseledelse Plan for helsemessig og sosial beredskap Helse- og sosialseksjonen Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Utarbeidet februar 2001. Erstatter Beredskapsplan for Sørum kommune

Detaljer

Beredskapsplan. Sørum Kommunalteknikk KF

Beredskapsplan. Sørum Kommunalteknikk KF Beredskapsplan Sørum Kommunalteknikk KF Vedtaks-/endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato/sak Godkjent i lederforum Vinteren 2000/2001 Orientering i beredskapsrådet 11.05.2001 Orientering i kommunestyret

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Utdanningsområdet Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Nøkkeltall barnehage 2014 145 000 Netto driftsutgifter pr innbygger 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 20.01.15

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 25.05.2011. Møtetidspunkt: 18.00 19.55 Følgende representanter

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole

Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole ajour pr. 11. november 2009 1 Innhold: 1. Mandat 2. Ansvarsdeling 3. Beredskapsplan i Byrådsavdeling for barnehage og skole 4. Informasjonsplan

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR.

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR. Fylkesmannenes beredskapsstab i Vest-Agder Postboks 513 4605 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 14/365-11/K2-X20/KSL 15.01.2015 Evalueringsrapport Øvelse ekstremvær 9.desember 2014 1. FORBEREDELSER

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Oversendelse av endelig tilsynsrapport Kommunal beredskapsplikt

Oversendelse av endelig tilsynsrapport Kommunal beredskapsplikt Beredskapsstaben Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Detaljer

VELKOMMEN TIL CIM GRUNNOPPLÆRING 18. APRIL 2013. Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap - Sundvollen

VELKOMMEN TIL CIM GRUNNOPPLÆRING 18. APRIL 2013. Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap - Sundvollen VELKOMMEN TIL CIM GRUNNOPPLÆRING 18. APRIL 2013 Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap - Sundvollen Mål for kurset Vite hva CIM er ha et oversiktsbilde Pålogging opprette hendelse logge meldinger

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune 1 Dato for tilsyn: 29. mars 2017 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver (tilsynsleder)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/8643-1 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage Beredskapsplan for Skoemyra barnehage POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Hvem Styrer: Cecilie Eide Tlf: 92651658 35946141 (Sluseparken) 35946151 (Skoemyra) Styrerassistent: Heidi Tinnesand Tlf: 47885935

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Bingsfoss posten Nr. 1 19.august 2009 22. årg.

Bingsfoss posten Nr. 1 19.august 2009 22. årg. Bingsfoss posten Nr. 1 19.august 2009 22. årg. Personalsituasjonen VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR! I år er det 27 lærere og 3 assistenter på plass. Disse fordeler seg på følgende måte: 8. trinn Trinnleder:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lunner kommune

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lunner kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lunner kommune 1 Dato for tilsyn: 30.november 2017 Tilsynsgruppe: Fra kommunen Seniorrådgiver Gro Taraldsen Seniorrådgiver

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Beredskap ved jordras, leirras og flom

Beredskap ved jordras, leirras og flom Beredskap ved jordras, leirras og flom Sørum kommune Avdeling Plan, næring og kultur 8.1 Beredskap ved jordras, leirras og flom 8.1.2 Avdelingens oppgaver ved rassituasjoner og flom Avdelingssjef skal

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune Dato for tilsyn: 2. november 2016 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 18.06.2008 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidssted Telefon arb. Mob.telefon Privatadresse Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger Herredshuset 32

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 Fylkeslegens møte 1.2.17 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator Vegårshei kommune Presentasjon Kort om hendelsen

Detaljer

Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet. Arbeidsgruppe 4 - Smittevern

Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet. Arbeidsgruppe 4 - Smittevern Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet Arbeidsgruppe 4 - Smittevern Kasus Du er kommunelege og får telefon fra mikrobiologisk lab fredag kl 15:15: Mann, arbeidsinnvandrer, 37 år Henvist Igratest

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av 1 BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 Telemark politidistrikt 02800 Lensmannen i Nome 35 90 64 00 Ulefoss legesenter 35 00 86 00 Lunde legesenter 35 00 86 50 Ledende helsesøster - Janne Ljosåk 95 76 79

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer