Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 18/13 Godkjenning av innkalling PS 19/13 Godkjenning av saksliste PS 20/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 3/13 Orienteringer PS 21/13 Fastsetting av årsavgift 2013 for skjenking av alkohol PS 22/13 Fastsetting av årsavgift for salg av alkohol 2013 PS 23/13 Serverings- og skjenkebevilling Airport Cafe PS 24/13 Serverings- og skjenkebevilling. Søker: Lakselv auto as PS 25/13 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Porsanger kommune

3 PS 18/13 Godkjenning av innkalling PS 19/13 Godkjenning av saksliste PS 20/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 3/13 Orienteringer 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 231 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Formannskapet Kommunestyret Fastsetting av årsavgift 2013 for skjenking av alkohol Saksutredning Alkohollovens bestemmelser 7-1: For bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret Det er sendt ut skriv til samtlige bedrifter i Porsanger som har kommunal bevilling skjenking av alkoholholdig drikk med frist for innrapportering av omsatt mengde i ble det sendt ut påminnelse om rapportering. Vurdering Alkohollovens bestemmelser 6-2: Gebyret skal betales etter følgende satser: Skjenking: - 0,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (øl/rusbrus) - 1,00 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (vin) - 3,28 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (brennevin) Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 4050,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. Det er ikke kommet inn søknader om redusert skjenkeavgift for Airport cafe og Go biten pizza og grill har fått nye eiere. Grunnlaget for skjenkeavgiften for 2012 er basert på tall fra forrige eier. (skjenket mengde alkohol 2012) Arctic hotelldrift Lakselv AS har ikke innrapportert omsatt mengde alkoholholdig drikk for Etter samtale med daglig leder skal rapporteringen sendes Porsanger kommune snarest mulig og senest innen saken behandles i formannskapet. Dersom rapporteringen uteblir vil de få 3

5 advarsel om at bevillingen inndras dersom omsatt mengde alkohol ikke rapporteres snarest mulig. For å kunne beregne årsgebyret på hver bevilling er man avhengig av at salgsstedet rapporterer omsatt mengde alkoholholdig vare. Uten denne rapportering kan man ikke fastsette årsavgiften øl vin brennevin Kroner Følgende mengder alkohol er skjenket (antall liter): øl vin brennevin Kroner Med bakgrunn i fastsatt gebyr og innrapportert omsatt mengde alkoholholdig drikk fra bedriftene innstilles det slik: Rådmannens innstilling Følgende skjenkeavgift fastsettes for 2013: Airport Cafe, Banak lufthavn - kr. 4050,- Bungalåven - kr. 4050,- Olderfjord Hotell Russenes Camping AS - kr. 4050,- Porsanger Vertshus - kr ,- Senterkafeen - kr. 4050,- Stabbursdalen Feriesenter BA - kr. 4050,- Banak Leir - kr. 4050,- Go` biten pizza og grill - kr. 4050,- Skoganvarre Villmark AS - kr. 4050,- Fjordutsikten Porsanger AS - kr. 4050,- Arctic hotelldrift Lakselv AS - venter på rapportering 4

6 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 231 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/13 Formannskapet Kommunestyret Gebyr salg av alkohol 2013 Dokumenter i saken Innkommet oversikt over solgt mengde alkoholholdig drikk i 2012 Bakgrunn Alkohollovens bestemmelser 7-1: For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret Saksutredning 7 januar 2013 er det sendt ut skriv til samtlige salgssteder i Porsanger som har kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk, med frist 28/ for innrapportering av omsatt mengde i Det er sendt en påminnelse om rapportering 12. mars Alkohollovens bestemmelser 6-2: Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: - 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe I Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1200 for salg. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For å kunne beregne årsgebyret på hver bevilling er man avhengig av at salgsstedet rapporterer omsatt mengde alkoholholdig vare. Uten denne rapportering kan man ikke fastsette årsavgiften. 5

7 Liter Kroner Statistikken viser at salg av alkohol har gått ned. I 2012 ble det solgt totalt liter øl/rusbrus I 2011 ble det solgt totalt liter øl/rusbrus I 2010 ble det solgt totalt liter øl/rusbrus Dette viser en nedgang på ca liter pr. år Rådmannens innstilling Det fastsettes følgende salgsavgift for 2013: Coop marked, Børselv kr ,- Coop marked, Billefjord kr ,- Coop Mega, Lakselv kr ,- Rimi Lakselv kr ,- Lind & Sønn, Russenes kr ,- Rema 1000, Rogers Rema kr ,- Spar Lakselv - Lakselv Mathus AS kr ,- Stabbursdalen feriesenter BA minishop kr ,- Olderfjord Hotell AS minishop kr ,- 6

8 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/417-4 Arkiv: U63 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Formannskapet Kommunestyret Serverings- og skjenkebevilling Airport Cafe Dokumenter i saken Søknad om serverings- og skjenkebevilling Skatteattest Tegning av lokalet Bakgrunn Alkohollovens bestemmelser paragraf 1 6. Bevillingsperioden: Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,5 volumsprosent og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Alkohollovens krav i forbindelse med kommunale skjenkebevillinger: 1-7c. Styrer og stedfortreder For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. 7

9 Saksutredning Airport cafe, Pettersen drift skal serverer mat fra kaféen, samt catering. Deres lokalitet er Lakselv lufthavn, Banak. De ønsker også å ha muligheten til å servere alkohol i forbindelse med deres virksomhet. Airport cafe, Pettersen drift er ett enkeltmannsforetak som eies av Geir Kåre Pettersen. Foretaket er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer Airport cafe søker om skjenkebevilling for deres lokale, samt terasse/uteområdet tilhørende bygget. Airport cafe søker om å få godkjent Geir Kåre Pettersen som styrer for skjenkebevillingen. Airport cafe kommer til å drive uten stedsfortreder da de kun har en ansatt for øyeblikket. Vurdering Porsanger kommune har ikke mottatt klage på utøvingen av skjenkebevillingen for Airport cafe. Det er heller ikke kommet inn noen innvendinger fra høringsinnstanser. Styrer har bestått etablererprøve for serveringsvirksomhet i henhold til serveringslovens bestemmelser 5 og kunnskapsprøven for salg av alkoholholdig drikk i henhold til alkohollovens bestemmelser 1-7 c. Rådmannens innstilling Det gis serveringsbevilling til Airport cafe v/ Geir Kåre Pettersen på Lakselv lufthavn, Banak fra og med Bevillingen gjelder så lenge Airport cafe drives som nevnt i søknad. Endringer i lokalet og eierskifte krever ny søknad. Airport cafe v/ Geir Kåre Pettersen gis skjenkebevilling for øl,vin og brennevin. - på Airportcafes lokaler, terasse/uteområde og lavvu tilhørende bygget: Det gis følgende bevilling fra og med fram til : For Airportcafes lokaler: Hverdager, øl og vin i tiden kl til kl Hverdager, brennevin i tiden kl til kl Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for øl og vin i tiden kl. 09:00 dag til kl. 02:00. Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for brennevin i tiden kl. 13:00 til kl. 02:00. For uteskjenking i begrenset område/terasse og lavvu tilhørende bygget: Alle dager for skjenking av øl og vin i tiden kl til kl Det gis ikke bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent. Geir Kåre Pettersen godkjennes som styrer for serverings- og skjenkebevillingen. Tidsinnskrenkinger for skjenking av alkoholholdig drikk: Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. 8

10 Det minnes om alkohollovens 4 1 nest siste ledd: Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må være opphørt senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Utover dette skal bevillingene utøves i hht serveringsloven, alkoholloven, alkoholforskriften og Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. 9

11 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/247-2 Arkiv: U63 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 24/13 Formannskapet Kommunestyret Serveringsbevilling. Søker: Lakselv auto as Dokumenter i saken Søknad om serveringsbevilling Skatteattest Tegning av lokalet Saksutredning Lakselv auto er ett AS hvor Geir Ståle Lid og Ole Reidar Josefsen er aksjeeiere. Aksjeselskapet er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer Styret ved Lakselv auto AS søker om serveringsbevilling for deres lokale. Lakselv Auto AS har detaljhandel med servering av gatekjøkken mat, med sitteplasser for bespisning. Vurdering Geir Ståle Lid har avlagt etablererpårøve for serveringsvirksomhet i henhold til serveringslovens bestemmelser 5 Kjøkkenet på Lakselv Auto AS er godkjent av Mattilsynet Rådmannens innstilling Det gis serveringsbevilling til Lakselv Auto AS (Esso) v/geir Ståle Lid fra og med Bevillingen gjelder så lenge Lakselv auto drives som nevnt i søknad. Endringer i lokalet og eierskifte krever ny søknad. 10

12 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/345-2 Arkiv: X20 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/13 Formannskapet Kommunestyret Risiko- og sårbarhetsanalyse for Porsanger kommune 2013 Saksutredning Samfunnssikkerhet er altomfattende og innebærer blant annet å ivareta og beskytte viktige funksjoner i samfunnet, verne om borgernes liv og helse, samt avgrense skader påført samfunnet grunnet utilsiktede hendelser. I en slik sammenheng er en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) en metode for å kartlegge, vurdere og analysere risiko i samfunnet. Kommunene er pålagt å gjennomføre en slik analyse og vurdere denne jevnlig. Siste ROS analyse ble foretatt i Vurdering En ROS analyse er et viktig verktøy for utarbeidelse av planer og forebyggende tiltak. Analysen vil kunne ivareta følgende: Gi en oversikt over sannsynlige utfordringer som kan true Porsanger kommune, som angår samfunnssikkerhet Gi en mental handlingsberedskap og bevissthet for kommuneadministrasjonen i forhold som angår uforutsette hendelser, som kan true kommunen Gi et grunnlag for utarbeidelse av ROS analyse på side og underordnet nivå. Gi et plangrunnlag for utarbeidelse av kommunens kriseberedskap Gi kommunens innbyggere og samarbeidspartnere en trygghet og innsikt i beredskapssikkerhet i kommunen. Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar framlagte ROS analyse, som kommunens overordnede analyse på risikoog sårbarhet i Porsanger kommune. 11

13 Oppdatert dato 21. mars 2013 ROS analyse Porsanger kommune Innledning Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er blant de viktigste instrumentene for en kommunes risikostyring. ROS-analyse gjennomføres for å finne frem til de mulige hendelsene som virksomheten kan bli rammet av. Ulike hendelser må vurderes ut fra sannsynligheten for at de oppstår og konsekvensen dersom de skulle inntreffe. Risiko- og sårbarhetsanalyser med de ulike tiltak og forventet effekt vil kunne tjene som et godt beslutningsgrunnlag for strategisk ledelse. ROS analysen er en vurdering av sannsynlige hendelser som kan inntreffe ved spesielle omstendigheter. Under analysen registreres uønskede hendelser som kan inntreffe, med informasjon om hvilke forbyggende tiltak som er utført. Deretter beregnes sannsynlighet for og konsekvens av at hendelsen kan inntreffe. Til slutt vurderes nye skadebegrensende tiltak og ny oppdatert sannsynlighet og konsekvens av den enkelte hendelse beregnes. Risiko- og sårbarhetsanalysene nyttes i beslutningsprosesser som både har til hensikt å forebygge uønskede hendelser og forberede håndtering av uønskede hendelser, slik at tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier kan unngås og/eller bli så små som mulig. En risiko- og sårbarhetsanalyse bør inngå som en del av en helhetlig risikovurdering, og bør derfor omfatte både planlegging, risiko- og sårbarhetsanalyse og risikoevaluering. Gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse må planlegges og vurderes med hensyn til hvilket formål den skal tjene, som for eksempel om den skal nyttes som et beslutningsgrunnlag på et mer overordnet nivå, eller om den skal ligge til grunn for løsning av detaljerte eller spesifikke risikoproblemer. Prinsipper/definisjoner En analyse som gir en grov identifikasjon og oversikt over risikoforhold kan egne seg som grunnlag for beslutninger som skal tas på et overordnet nivå. Grovanalyse kan også ligge til grunn for vurdering av videre arbeid og gjennomføring av mer detaljerte analyser. Hva betyr begrepene risiko- og sårbarhet? Risiko gir utrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. Uønsket hendelse er en hendelse som kan medføre tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. Sannsynlighet sier noe om i hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe og kan uttrykkes med ord eller som en tallverdi. Frekvens kan brukes i stedet for sannsynlighet ved estimering av risiko. beskriver mulig følge av en uønsket hendelse, som for eksempel tap av liv og helse, og uttrykkes med ord eller som tallverdi. Sårbarhet gir utrykk for manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand. 12

14 Analyseobjekt er geografiske, tekniske, organisatoriske, miljømessige eller menneskelige faktorer som omfattes av risikovurderingen, herunder eksisterende forebyggende tiltak eller beredskap. Risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaken til og konsekvenser av disse 1. Analyse Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Kommunene utgjør således det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen, og er pålagt en rekke krav til beredskapsforberedelser. Lov om kommunal beredskapsplikt med krav til gjennomføring av overgripende risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner er vedtatt i juni Forskriftsarbeid knyttet til en ny lov skal gjennomføres av DSB. Planer etter plan- og bygningsloven av 2009 skal kommunene fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. I arealplanleggingen skal risiko- og sårbarhetsanalyser være gjennomført for alle utbyggingsområder. Oppgaven innebærer å gjennomgå situasjoner som kan true liv, skade helse, miljø og viktig infrastruktur, mht å forebygge og ha beredskap på det uventede. Målet for ROS analyse Målene for kommunes ROS analyse er: Gi en oversikt over sannsynlige utfordringer som kan true Porsanger kommune, som angår samfunnssikkerhet Gi en mental handlingsberedskap og bevissthet for kommuneadministrasjonen i forhold som angår uforutsette hendelser, som kan true kommunen Gi et grunnlag for utarbeidelse av ROS analyse på side og underordnet nivå. Gi et plangrunnlag for utarbeidelse av kommunens kriseberedskap Gi kommunens innbyggere og samarbeidspartnere en trygghet og innsikt i beredskapssikkerhet i kommunen. Fylkesmannens forventninger til kommunens ROS arbeid FMFI utgir årlig et forventningsskriv til samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene. I skrivet gir Fylkesmannen følgende forventninger: At kommunene innretter og følger opp arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i tråd med kravene i Lov om kommunal beredskapsplikt, med tilhørende forskrift. At kommunene utarbeider/reviderer helhetlig ROS-analyse. 1 Kilde: Norsk Standard 5814:

15 At kommunene utarbeider/rullerer og følger opp identifiserte tiltak i den overordnede ROS- analysen i tråd med Lov om kommunal beredskapsplikt og Forskrift om kommunal beredskapsplikt 2 og 3. At skoleskyting vurderes som scenario i kommunens helhetlige ROS-analyse og innarbeides som del av relevante beredskapsplaner - eksempelvis kommunens overordnede beredskapsplan og beredskapsplaner for skole og helse. Utarbeide og følge opp ROS-analyser på alle nivå slik at samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn blir ivaretatt i all kommunal planlegging. At kommunene har en beredskap for atomhendelser og at denne i størst mulig grad integreres i kommunens øvrige beredskapsplanverk. At kommunene arbeider med ledelse, holdninger og kultur for å styrke egen evne til risikoerkjennelse og gjennomføringsevne på samfunnssikkerhetsområdet, samt evne til å følge opp og gjennomføre det som er besluttet av planer og tiltak. At kravene til samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven blir fulgt opp i kommunale planer, herunder klimatilpasningsarbeid. I gjensidig samarbeid med nettselskapene, etablerer og videreutvikler samarbeidet om en best mulig kraftberedskap i kommunene. Følger opp forbedringspunkter fra siste gjennomførte tilsyn i henhold til gitte frister og rapportere dette til Fylkesmannen. Følger opp forbedringspunkter fra siste gjennomførte øvelse med Fylkesmannen, interne øvelser og øvelser med andre aktører og rapporterer dette til Fylkesmannen. At ROS-analyser, beredskapsplaner og annen dokumentasjon av beredskapsmessig art fortløpende sendes Fylkesmannen etter hvert som disse rulleres eller utarbeides. I tråd med Sivilbeskyttelsesloven å holde beredskapsplanen oppdatert til enhver tid, og som et minimum revideres en gang pr. år. At kommunene vurderer mulighet for interkommunalt samarbeid der dette er hensiktsmessig med tanke på en best mulig utnyttelse av ressurser innen samfunnssikkerhetsområdet. At kommunene vurderer å opprette kommunale beredskapsråd, hvor også frivillige organisasjoner er med. At kommunene på eget initiativ tar kontakt med Fylkesmannen dersom det er ønskelig med råd eller veiledning innen samfunnssikkerhets - og beredskapsområdet. At kommunene informerer og rapporterer til Fylkesmannen ved uønskede hendelser. Rullering av ROS analysen ROS analysen er ikke statisk og denne vil utvikle seg i takt med erfaring, teknologi, samfunnsendringer og behov. Derfor er det naturlig at analysen gjennomgås hvert år og oppdateres med henblikk på endringer i forutsetningene. Dette gjenspeiles også i Fylkesmannens forventninger i kommunal ROS planlegging. Samarbeidspartnere Ulike samarbeidspartnere er knyttet til en slik analyse. Dette både for å innhente kompetanse og samarbeid mtp planverk og beredskap. I en slik sammenheng er nabokommuner, Forsvaret, Sivilforsvar og Politi naturlige samarbeidspartnere, men også andre kan være aktuelle. Kraftlag, AVINOR, frivillige organisasjoner og andre statlige institusjoner/organisasjoner er slike aktuelle partnere. 14

16 Porsanger kommune og aktuelle rammeforutsetninger Porsanger kommune er langstrakt med om lag 5000 km 2 og har i underkant 4000 innbyggere. Det er spredt bosetning og mange tenkelige scenarioer. De rammefaktorene som vil påvirke valg av løsninger og beredskap antas å være følgende: Topografi kommunens beskaffenhet og utstrekning PK er svært langstrakt og med bosetning langs begge sider av Porsangerfjorden. Det er mange hundre km fra det ene ytterpunktet til det andre. Dette gir begrensninger i responstid og muligheter for å kunne hjelp eller støtte til fjerntliggende deler av kommunen. Det finnes ingen etablerte båtforbindelser over fjorden, men beredskapsavdelingen besitter en mindre båt (RIB) til bruk på sjøen. Demografi befolkningssammensetning og bosetning Bosetningen er spredt og det finnes 3 etablerte kommunesentre i PK. Disse er Lakselv, Børselv og Billefjord med kommunale tjenestetilbud. Ca 70 % av befolkningen bor i området rundt Lakselv. Øvrig bosetning er spredt fra Skoganvarre/Lavkavann i sør til Kjæs/Brenna og Olderfjord/Smørfjord i nord. Demografien er sammensatt, med 3 kulturer (norsk, samisk og kvensk). PK har en forskyvning i alderssammensetning, hvor befolkningen i utkantene blir eldre. Infrastruktur veier, kraftoverføring, kommunikasjonslinjer og muligheter. Det finnes veier på begge sider av fjorden og sydover. Ferdselsårene går nord syd og forbindelse øst vest med nabokommuner. Kommunikasjonsmessig er veinettet tilfredsstillende utbygd. Veiene er generelt av god beskaffenhet, med unntak av veien til Veidnes i Lebesby kommune. Av tunnelene som finnes i kommunen er Skarvberg tunnelen av svært dårlig standard og utgjør en risiko. Kommunen har en stor flyplass med svært god regularitet og tilhørende fasiliteter. Normalt har Lakselv 3-4 avganger pr dag. Kraftnettet er godt utbygd i PK. Det finnes samkjøringslinjer både øst vest og sydover. Iht Loustejok kraftlag er beredskapen god for kraftforsyning i PK. PK er noe sårbar for datakommunikasjon. Bredbånd er ikke tilgjengelig i hele kommunen. Ekstern støtte aktører og institusjoner i og utenfor kommunen Forsvaret er med sitt nærvær i kommunen en viktig aktør. Forsvaret besitter betydelig infrastruktur og kapasitet til nytte for kommunen om det skulle være nødvendig. Dette gjelder både med redningstjenesten og HV. Slikt sett er PK bedre stilt enn andre kommuner. AVINOR har en brann- og redningskapasitet som kan nyttes av kommunen om nødvendig. Det finnes etablerte avtaler som regulerer dette. Av andre instanser kan nevnes Sivilforsvaret, Røde kors hjelpekorps og andre frivillige organisasjoner etablert i Porsanger. I tillegg har kommunen en egen ambulanselinje etablert innenfor videregående skole. Miljøendringer endringer i klima og omgivelser De senere års varmere vintre og tidligere snøsmelting har medført endringer for kommunen. Det kan tenkes at dette vil vedvare med resultat i hyppigere ekstremvær og skader i kommunen. Effektene er blitt påvist i jordbruket og på vegetasjonen. I en setting hvor klimaet endres kan dette virke inn på egen beredskap og hvilke utfordringer kommunen må møte. Aktuelle scenarioer og forhold Svikt i kritisk infrastruktur I denne sammenhengen kan det være aktuelt å se på forhold som: Kraftforsyning 15

17 Tele- og datakommunikasjon Vann & avløp Veier og flyplass Vurdering: Dette synes å være realistiske forhold, som kan svikte under gitte forhold. Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner I denne sammenhengen kan det være aktuelt å se på svikt i funksjoner som: Helsefunksjoner (jf beredskapsplan for H&O) Sosial- og trygdeytelser (NAV) Politi/ordensmakt Ambulanse- og redningsressurser Brannberedskap Vurdering: Dette er funksjoner som kan svikte under gitte forhold. Mulige hendelser som kan ramme kommunen Det er ikke mulig å forutse alle mulige typer hendelser som kan ramme kommunen. ROS analysen tar utgangspunkt i en sannsynlig vurdering om hva som kan inntreffe, bygd på erfaring og vurdering av beskrevne forhold. Vurderte hendelser som mulige scenarioer: Klimatiske og vær fenomen med skade på viktige samfunnsstruktur og blokkerer viktige samfunnsfunksjoner Større ulykker med påfølgende skade på liv og helse Naturkatastrofer Pandemi Dyresykdommer Miljøforurensning Skoleskyting Atom ulykke Terrorhandlinger Andre forhold (økonomi/ressurser) I et arbeid med å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap vil det være forhold som ressurser, økonomi og tid være styrende for dimensjonering og kapasitet. Dette må brukes i planleggingsgrunnlaget for utarbeidelse av nødvendige planer. Sårbarhetsvurderinger Egne vurderinger relatert til tenkt hendelse. 16

18 Sårbarhetsvurderinger (Evaluere konsekvens, sannsynlighet og identifisere korrigerende tiltak) Risikoevaluering: Uvær setter vital infrastruktur ut av spill Objekt: Kraftforsyning svikter Scenario: Deler eller hele kraftforsyningen settes ut av spill Primærnæringene rammes hardt. Dette fører til fare for dyrevelferd og matforsyning. Innbyggerne og servicenæringen har ikke strøm/varme og/eller operativ vann/avløp og/eller kommunikasjonssystemene ikke fungerer. Eksempelvis må de fleste butikkene stenge, samt skoler og barnehager. Tilgang på penger og transaksjoner hindres. Sannsynlighet Scenarioet er sannsynlig. ene kan bli store, dersom dette inntreffer i den kalde delen av året og varer over en viss tid. Erfaringen viser at fullstendige strømbrudd varer sjeldent mer enn ett døgn. En slik varighet kan samfunnet tåle. Sannsynlig Lite sannsynlig Moderat Stor Katastrofal x Eksisterende tiltak Kommunens kriseberedskapsplan. Kraftselskapenes beredskapsplan Beredskapsplan for vann/avløp Usannsynlig Forslag til nye tiltak: Vurdering av alternative kraftkilder (aggregater osv) til viktig samfunnsstruktur som ikke er dekket av eksisterende anlegg. Beredskapsplan for utkjøring av brensel til trengende. 17

19 Sårbarhetsvurderinger (Evaluere konsekvens, sannsynlighet og identifisere korrigerende tiltak) Risikoevaluering: Stor ulykke med tap av flere menneskeliv og skader i stort omfang Objekt: Kommunen er åsted for en slik ulykke Scenario: Mange mennesker er omkommet og betydelig antall skadet Alle tilgjengelige ressurser må settes inn på å redde liv og berge helse. Reduserte ressurser til ordinær drift. Deler av vitale samfunnsfunksjoner kan midlertidig settes til side. Kommunale bygg & anlegg kan tenkes omdisponert. Moderat Stor Katastrofal Sannsynlighet Scenarioet er vanskelig å vurdere, men vurderes som lite sannsynlig. Erfaringsmessig skjer store ulykker hvert år i Norge. Porsanger har opplevd en større ulykke i 2010 med et tragisk utfall, og gjentakelse kan ikke utelukkes. En større ulykke eks vis i skarvbergtunnel vil ha katastrofale følger. Sannsynlig Lite sannsynlig x Eksisterende tiltak Kommunens kriseberedskapsplan. Beredskapsplan for helse & omsorg Usannsynlig Forslag til nye tiltak: Vurdering av interkommunale løsninger/beredskap Samarbeidsavtale med Forsvaret Sårbarhetsvurderinger (Evaluere konsekvens, sannsynlighet og identifisere korrigerende tiltak) Risikoevaluering: Naturkatastrofe, skred, ras, flom tilsv 18

20 Objekt: Kommunen er åsted for en slik ulykke Scenario: Mennesker er omkommet og betydelig antall skadet. Materielle skader er også oppstått. Alle tilgjengelige ressurser må settes inn på å redde liv og berge helse. Reduserte ressurser til ordinær drift. Moderat Stor Katastrofal Sannsynlighet Scenarioet er vanskelig å vurdere, men vurderes som lite sannsynlig. Flom, skred og ras anses for å være mest sannsynlig. Porsanger har ikke hatt større ras eller skredulykker i nyere tid, men kan ikke utelukkes. I 1997 hadde man en flom tett opptil en 1000 års flom, og med et oppdemmet vassdrag kan konsekvensene være meget store om demningen brister. Sannsynlig Lite sannsynlig x Usannsynlig Forslag til nye tiltak: Kartlegging av konsekvenser ved flom og demningsbrist Varslings- og evakueringsplan Eksisterende tiltak Kommunens kriseberedskapsplan. 19

21 Sårbarhetsvurderinger (Evaluere konsekvens, sannsynlighet og identifisere korrigerende tiltak) Risikoevaluering: Pandemi Objekt: Norge er åsted for en slik pandemi Scenario: Mange mennesker er syke og/eller flere døde Tilgjengelige ressurser må settes inn på å begrense pandemien. Dette i en hensikt for å ivareta liv og helse. Reduserte ressurser til ordinær drift. Det må antas at mange av kommunens ansatte også er syk og derav redusert drift. Sannsynlighet Scenarioet er sannsynlig. I en slik sammenheng vil både regionale og sentrale instanser være i beredskap og i samhandling med kommunen. Sannsynlig Moderat Stor Katastrofal x Lite sannsynlig Eksisterende tiltak Kommunens egen pandemiplan. Usannsynlig Forslag til nye tiltak: 20

22 Sårbarhetsvurderinger (Evaluere konsekvens, sannsynlighet og identifisere korrigerende tiltak) Risikoevaluering: Dyresykdommer Objekt: Kommunen er åsted for en slik hendelse Scenario: Mange dyr er døde og flere er syke. Mulighetene for overføring til menneske er tilstede. Tilgjengelige ressurser må settes inn på å avgrense omfanget av sykdommen. Kommunens beredskap og kriseapparat må settes inn. Begrensede ressurser til ordinær drift, grunnet prioritering av ressurser. Moderat Stor Katastrofal Sannsynlighet Scenarioet er sannsynlig. I en slik sammenheng vil både regionale og sentrale instanser være i beredskap og i samhandling med kommunen. Eksempler i denne sammenheng kan nevnes munn- og klovsyke, miltbrann, rabies mv. Sannsynlig Lite sannsynlig x Eksisterende tiltak Kommunens egen kriseplan. Usannsynlig Forslag til nye tiltak: Sårbarhetsvurderinger (Evaluere konsekvens, sannsynlighet og identifisere korrigerende tiltak) Risikoevaluering: Miljøforurensning av større omfang. Akutt forurensning 21

23 Objekt: Kommunen er åsted for en slik forurensning Scenario: Store områder er forurenset enten til havs, til luft eller på land. Helsemessige plager og sykdom som følge av dette Alle adekvate tilgjengelige ressurser må settes inn på å avgrense skaden og omfanget. Helse og annen beredskap må konsentreres til en slik hendelse. Svært begrensede ressurser til ordinær drift. Moderat Stor Katastrofal Sannsynlighet Scenarioet er lite sannsynlig. I en slik sammenheng vil både regionale og sentrale instanser være i involvert og i samhandling med kommunen. Sannsynlig Lite sannsynlig x Eksisterende tiltak Interkommunal beredskapsplan for akutt forurensning. Egen beredskapsplan for helse Usannsynlig Forslag til nye tiltak: Sårbarhetsvurderinger (Evaluere konsekvens, sannsynlighet og identifisere korrigerende tiltak) Risikoevaluering: Miljø og klima endring Objekt: Landskap, fauna og vegetasjon endres, som følge av global oppvarming Scenario: Store områder i kommunen er enten direkte eller indirekte berørt. 22

24 Areal- og samfunnsplaner må tilpasses nye forutsetninger. Tidligere områder som kunne nyttes som utbyggingsområder er ubrukelige. Tidligere beiteområder kan ikke nyttes som følge av endrede omgivelser. Temperatur øking, kortere men mildere vintere, flom og vær utsatte områder er ikke beboelige Sannsynlighet Scenarioet er sannsynlig, men effekten er vanskelig å beregne og forutse. Sannsynlig Moderat Stor Katastrofal x Lite sannsynlig Eksisterende tiltak Gjeldende arealplan, lover og forskrifter Usannsynlig Forslag til nye tiltak: Gjennomgang og simulering av effekter med en kommune som blir varmere, villere og våtere grunnet global oppvarming. Unngå utbygginger i flom- og rasutsatte områder. Sårbarhetsvurderinger (Evaluere konsekvens, sannsynlighet og identifisere korrigerende tiltak) Risikoevaluering: Skyte/voldsepisode Objekt: Skole Scenario: En eller flere bruker skytevåpen på skole eller på oppvekstsenter. Flere er drept og mange skadet. 23

25 Meget stor grad av panikk, redsel og påfølgende kaos. Presset på kommunens kommunikasjonslinjer og info systemer vil være kolossalt. Hjelpeapparatet på helse vil ikke kunne takle utfordringen. Egne tilgjengelige ressurser og kompetanse vil være utilstrekkelige. Nødvendige tiltak medfører at andre vitale samfunnsfunksjoner må settes til Sannsynlighet side. Scenarioet er usannsynlig, men kan ikke utelukkes. Dette medfører at beredskapsplanen må ha høyde for et slikt scenario. Dette har ikke forekommet i Norge, men i vårt naboland. Sannsynlig Lite sannsynlig Moderat Stor Katastrofal Eksisterende tiltak Kommunens kriseberedskapsplan. Beredskapsplan for skoler og helse Usannsynlig x Forslag til nye tiltak: Beredskapsplanene må vurdere og tilpasses et slikt scenario. Ressursene i kommunen er ikke tilstrekkelige. Behov for støtte fra nabokommuner, FM, Forsvar og frivillige organisasjoner er nødvendig. Ansatte på skoler/oppvekstsentre må ha en handlingsberedskap for et slikt tilfelle. Sårbarhetsvurderinger (Evaluere konsekvens, sannsynlighet og identifisere korrigerende tiltak) Risikoevaluering: Atom ulykke Objekt: Porsanger kommune Scenario: En atomulykke inntreffer i Russland. Radioaktivt nedfall kommer innover kommunen. Overhengende fare for stråling og skade på mennesker og miljø. 24

26 Meget stor grad av panikk, redsel og påfølgende kaos. Presset på kommunens kommunikasjonslinjer og info systemer vil være betydelig. Kommunes ressurser vil ikke kunne takle utfordringen. Ekstern hjelp er avgjørende for utfallet. Nødvendige tiltak medfører at andre vitale samfunnsfunksjoner må settes til side. Sannsynlighet Scenarioet er lite sannsynlig. Dersom noe slikt inntreffer vil det være noe tid før dette vil nå kommunen. Avstanden til nærmeste atomkraftverk er mange hundre km. Beredskapsplanen må ha høyde for et slikt scenario. Sannsynlig Lite sannsynlig Moderat Stor Katastrofal x Eksisterende tiltak Kommunens kriseberedskapsplan. Beredskapsplan for skoler og helse Usannsynlig Forslag til nye tiltak: Beredskapsplanene må vurdere og tilpasses et slikt scenario. Ressursene i kommunen er ikke tilstrekkelige. Behov for støtte fra nabokommuner, FM, Forsvar og frivillige organisasjoner er nødvendig. Klargjøring av tilfluktsrom og andre fasiliteter. Evakuering må forberedes Sårbarhetsvurderinger (Evaluere konsekvens, sannsynlighet og identifisere korrigerende tiltak) Risikoevaluering: Terror Objekt: Porsanger kommune Scenario: Personer er enten drept, tatt som gisler eller skadet på annen måte. 25

27 Stor grad av panikk og redsel. Presset på kommunens kommunikasjonslinjer og info systemer vil være kolossalt. Kommunes ressurser vil neppe være tilstrekkelig for å kunne takle utfordringen. Ekstern hjelp er avgjørende for utfallet. Beredskapsorganisasjonen settes i alarm status. Sannsynlighet Scenarioet er usannsynlig, men kan ikke utelukkes. Statistisk har ikke dette skjedd etter 2VK. Beredskapsplanen må ha høyde for et slikt scenario. Sannsynlig Lite sannsynlig Moderat Stor Katastrofal Eksisterende tiltak Kommunens kriseberedskapsplan. Beredskapsplan for skoler og helse Usannsynlig x Forslag til nye tiltak: Beredskapsplanene må vurdere og tilpasses et slikt scenario. Avhengig av størrelse og omfang vil ressursene i kommunen ikke være tilstrekkelige. Behov for støtte fra nabokommuner og Forsvar er nødvendig. 26

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Rev.00/14

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Rev.00/14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rev.00/14 Side 2 av 73 Tittel for Fosen brann- og redningstjeneste IKS Oppsummering Rapporten beskriver den risiko- og sårbarhet som foreligger i Fosen brann- og redningstjeneste

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar?

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? 2014 ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? Rapporten er et resultat av et spleiselag og dugnadsinnsats i begge Trøndelagsfylkene. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Fylkesmennene,

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

Fylkes-ROS for Finnmark

Fylkes-ROS for Finnmark Fylkes-ROS for Finnmark Risiko- og sårbarhetsanalyse for Finnmark fylke FORORD... 2 KAPITTEL 1 INNLEDNING... 3 KAPITTEL 2 FINNMARK... 7 2.1 GEOGRAFI OG DEMOGRAFI... 7 2.2 NATUR OG MILJØ... 9 2.3 KLIMAENDRINGER:

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Rapport Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste katastrofer Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Innhold Sammendrag... 5 1. Innledning... 7 1.1 Bakgrunn for rapporten... 7 1.2 Problemstilling... 8 1.3 Avgrensning... 8 1.4 Lovverk og

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Wiencke, H.S. (Proactima) Tunes, T.E (Proactima), Kjestveit, K. (IRIS) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Rapport IRIS - 2007/068 Prosjektnummer: 7202023 Prosjektets tittel: Risiko- og

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer