VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene. Her påpekes det at kommunene må ha et kvalitetssystem for beredskapsarbeidet. Fylkesmannen i Vest Agder har sammenfattet veilederen i et forslag til oppsett for kvalitetssikringssystem. Vennesla kommune har på denne bakgrunn lagt vekt på å lage et kortfattet system for kvalitetssikring som inngår i ei helhetlig ramme i Beredskapspermen. Denne omhandler: Plan for kriseledelse, plan for helsemessig og sosial beredskap, plan for smittevern, overordnede risiko og sårbarhetsanalyser med tiltakskort og handlingsplan, enhetenes ros-analyser med tiltakskort. Godkjent av kommunestyret Revideres innen Vennesla Svein Skisland, rådmann

2 Internkontrollen i fire faser Illustrasjon av hvordan internkontrollsystemet organiseres og hvordan planer og dokumenter årlig oppdateres og ajourføres Fase 1: Kartlegging. Sette opp krav og forventninger til kommunens sikkerhet og beredskap. Gjennomføre ROS-analyse og forestå risikoreduserende tiltak Fase 2: Mål og organisering Sette opp mål for sikkerhet og beredskap i kommunen. Formell avklaring av oppgave- og myndighetsfordeling. Ansvarsprinsippet må gjelde. Fase 4: Evaluering og utvikling Evaluere og utvikle sikkerhets- og beredskapsarbeidet ved rutiner og ajourhold. Fylle ut sjekklisten for dokumentasjon Fase 1: Kartlegging Fase 3: Gjennomføring Utarbeide kriseplaner. Styrke krisehåndteringskompetansen. Ivareta sikkerhet og beredskap i planlegging, tjenesteyting og saksbehandling. Øve ansatte i planer og ferdigheter. Det er lovverket som gir kommunen rammer for beredskapskvaliteten. Disse omfatter: Lov om kommunal beredskapsplikt Lov om helsemessig og sosial beredskap Plan- og bygningsloven Beredskap mot akutt forurensing Brann og eksplosjonsvern Sikkerhet for drikkevann 2

3 Med hjemmel i Lov om kommunal beredskapsplikt av 25. juni 2010 er det innført Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22. august Denne trådte i kraft 7. oktober Kommunestyret hadde en gjennomgang av de helhetlige ros-analysene Den helhetlige ros-analysen er i realiteten en kartlegging av de beredskapsmessige utfordringene i kommunen. Disse revideres hvert andre år og legges frem til politisk behandling en gang i hver valgperiode. Ros-analysene følges opp gjennom tiltakskort og ved behov også gjennom en handlingsplan som avklarer ansvar og tidsfrister. Disse revideres årlig. Plan for kriseledelse, plan for helsemessig og sosial beredskap, plan for smittevern og beredskapsplan for skole og barnehage har også ei årlig oppdatering på administrativt nivå. En gang i hver valgperiode legges planene frem til politisk behandling. Enhetene og seksjonene har egne stedsspesifikke ros-analyser/tiltakskort som revideres hvert andre år. Med bakgrunn i erfaringer fra dette, prioriteres opplæring og øvelser innen beredskap. I tillegg til lovverk med tilhørende forskrifter og merknader, er det kommunens egne risiko- og sårbarhetsanalyser som utgjør planforutsetningene for arbeidet med sikkerhet og beredskap. Fase 2: Målsetting og organisering Visjon og hovedmål for beredskapsarbeidet er nedfelt i kommuneplanen. Arbeidsmålene fremgår av sektorplanene. (Dette gjennomføres som en del av revisjonsarbeidet.) Kommunestyret fastsetter overordnede mål og planer for beredskapsarbeidet i kommunen.. Administrasjonen Plan for kriseledelse avklarer hvordan rådmannen har fordelt ansvaret innen beredskap i linja. Dette konkretiseres ytterligere i sektorplanene. Ansvarsprinsippet gjelder. Dvs at den som har det daglige ansvaret tar ansvar ved behov i egen enhet/seksjon. 3

4 Videre har rådmannen foretatt ei tydelig fordeling av ansvar og oppgaver ved at kommunalsjef for samfunnsutvikling har et overordnet ansvar for beredskapsplaner. Kommunalsjef for helse- og omsorg og kommunalsjef for oppvekst har på samme måte et overordnet ansvar for planer og tiltakskort i sine respektive sektorer. Kommuneoverlegen/smittevernlegen har med hjemmel i helselovgivningen et tydelig faglig ansvar innen smittevern. Rådmannen har lagt til rette for ei effektiv gjennomføring av beredskapsarbeidet på overordnet nivå, ved å opprette en funksjon for beredskapskoordinator med følgende ansvar/oppgaver: Plan for kriseledelse, utarbeide forslag og vedlikeholde Plan for helsemessig og sosial beredskap, utarbeide forslag og vedlikeholde Plan for skole og barnehage, utarbeide og vedlikeholde Ros-analyser, ta initiativ og gjennomføre revisjon Sekretær for beredskapsrådet Deltar i kriseledelsen Leder sekretariatet, jf plan for kriseledelse Bistår rådmannen med planlegging og gjennomføring av øvelser Bistår kommunalsjefene med planlegging og gjennomføring av øvelser Følge opp spørsmål mht sikkerhetsklarering av ordfører, rådmann, kommunalsjef og koordinator Følge opp årlig internkontroll av beredskapsarbeidet Søke ev fritak ved mobilisering Intern informasjon i kommunen om planverk i beredskapssammenheng Fremme beredskapsperspektivet i sektorplanene Være oppdatert mht beredskap Være kommunens kontaktperson mot Fylkesmannen i det praktiske beredskapsarbeidet Beredskapsrådet har en samordningsfunksjon i den lokale beredskapen mellom kommunale enheter/seksjoner, statlige etater, frivillige organisasjoner osv. Rådet har møte en gang i året. Fase 3: Gjennomføring Med utgangspunkt i ansvarsprinsippet gjennomfører enhetsleder/kommunalsjef utarbeiding av planer ros-analyser og tiltakskort ved egen virksomhet. Rådmannen følger opp dette i de årlige ledersamtalene. Illustrasjonen på neste side viser ei oppstilling over aktivistene innen beredskap over en tre års periode. I tillegg behandles som nevnt helhetlig ros og planverk av kommunestyret en gang i hver valgperiode. Det er enhetsleder/kommunalsjef som er ansvarlig for kompetanseutvikling og opplegg av kurs og øvelser i egen enhet/seksjon. Rådmannen har tilsvarende ansvar på overordnet nivå og i forhold til samarbeidspartnere utenfor den kommunale organisasjonen. 4

5 Illustrasjon: Tidslinje med aktiviteter Jan 2012 Overordnet ros med handlingsplan Sjekkliste til rådmann og fylkesmann Revisjon ros Revisjon av kvalitetssystem Revisjon Plan for skole/barnehage Revisjon H/S plan Øvelse i enhetene Juli 2012 Sak til kommunestyret om - Helhetlig ros - Kommunens beredskapsplaner - Kommunens kvalitetssystem Øvelse i kriseledelsen Brannøvelse i enheter/seksjoner Sjekkliste til enheter/seksjoner Jan 2013 Sjekkliste til rådmann og fylkesmann Revisjon Plan for kriseledelse Revisjon H/S plan Revisjon kvalitetssystem Øvelse i enhetene Juli 2013 Øvelse i kriseledelsen Brannøvelsen i enheter/seksjoner Sjekkliste til enheter/seksjoner 2014 Januar: Sjekkliste til rådmannen og fylkesmannen September: Øvelse i kriseledelsen Desember: Sjekkliste til enheter og seksjoner Fase 4: Evaluering og utvikling Enhetsleder/kommunalsjef sjekker i desember hvert år status på beredskapsarbeidet i egen virksomhet ved å fylle ut kommunens sjekkliste. Leder setter selv i verk korrigerende tiltak med hjemmel i delegert myndighet innen sitt ansvarsområde. Behov for tiltak ut over dette avklares med rådmannen og synliggjøres i rapporten som oversendes sammen med sjekklisten. Jf vedlagt sjekkliste og rapporteringsskjema. Rådmannen evaluerer i januar/februar hvert år beredskapssituasjonen for kommunens samlede virksomhet. Dette gjøres blant annet ved fylle ut sjekkliste som oversendes til Fylkesmannen. Dersom det er behov for korrigerende tiltak, blir disse synliggjort og effektuert. 5

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Havnestyret Møtedato: 20.11.2014 Møtested: Møterom

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer Ansvarlig for planverk og revisjon: Rådmannen v/kommunalsjef-oppvekst. Perioden 2007

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer