Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Nina Bolle Medlem AP Venke Heide Medlem FLD Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Tommy Andreassen Per Jensen H Merknader Ingen merknader til innkalling og sakskart Fra administrasjonen møtte: Navn Inge Bones Ragnvald Tollefsen Geir Fjellberg Britt J. Wangberg Ørjan Higraff Stilling Avd.ing. Fagleder landbruk Enhetsleder teknisk Sekretær Rådmann Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 10/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 6/14 Søknad om prosjektmidler til fornying for Skrotnisse III 2012/389 RS 7/14 Oversendelse av akvakulturtillatelse 2013/373 RS 8/14 RS 9/14 RS 10/14 RS 11/14 RS 12/14 RS 13/14 T-SL-3 T-SL-4 T-K-3T-B-20T-LV-1 SALAKS AS : Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret Navnesak 09/ skrivemåten av stedsnavn i Dyrøy kommune 34/47 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg fritidsbolig 25/3 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, naust 11/250 Svar på søknad om tillatelse i ett trinn, nytt bolighus 3/25 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, rammetillatelse 2013/ / / / / /142 RS 14/14 3/54 Adressetildeling. Ny offisiell veiadresse. 2013/292 RS 15/14 Forslag til snøscooterløyper 2013/513 RS 16/14 Kommunale TS-planer, trafikksikker kommune og utlysning av krattryddingsmidler 2012/667 RS 17/14 11/128 Varsel om pålegg 2009/215 RS 18/14 RS 19/14 RS 20/14 Varsel om at det tas steg til odelsfrigjøring av Eiendommen Solgård 17/9 og 18/13 i Dyrøy kommune - Søker Ann Monika og Sverre Bergheim 3/98 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, fasade 14/2 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 2014/ / /143 RS 21/14 40/4 - Svar på søknad om konsesjon for gnr/bnr 40/4 2013/595 PS 11/14 Saker til behandling 35/19 Søknad om dispensasjon oppføring av to anneks fritidsbolig og en garasje til sammen 143 kvm 2014/123 PS 12/14 11/128 Pålegg 2009/215 PS 13/14 Klage på delegert vedtak Vannbrønn Espenes 2011/207 PS 14/14 Behandling av klage på vedtak vedrørende søknad om unntak fra byggeforbud, Mikkelbostad 2012/269

3 PS 15/14 Behandling av klage på vedtak vedrørende søknad om unntak fra byggeforbud, Storvika 2014/57 Terje Johansen utvalgsleder

4 Saker til behandling PS 10/14 - Referatsaker Ref.sak tatt inn i sakskartet under møtet: Søknad om oppstarttillatelse gjennom skjematjenesten til Mattilsynet på ALTINN for å kunne ta i bruk 1. byggetrinn i utbyggingen av Dyrøy Nye Vannverk. Ref.sakene tatt til orientering. Ref.sakene tatt til orientering. RS 6/14 Søknad om prosjektmidler til fornying for Skrotnisse III RS 7/14 Oversendelse av akvakulturtillatelse RS 8/14 T-SL-3 T-SL-4 T-K-3T-B-20T-LV-1 SALAKS AS : Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret RS 9/14 Navnesak 09/ skrivemåten av stedsnavn i Dyrøy kommune RS 10/14 34/47 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg fritidsbolig RS 11/14 25/3 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, naust RS 12/14 11/250 Svar på søknad om tillatelse i ett trinn, nytt bolighus RS 13/14 3/25 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, rammetillatelse RS 14/14 3/54 Adressetildeling. Ny offisiell veiadresse. RS 15/14 Forslag til snøscooterløyper RS 16/14 Kommunale TS-planer, trafikksikker kommune og utlysning av krattryddingsmidler RS 17/14 11/128 Varsel om pålegg RS 18/14 Varsel om at det tas steg til odelsfrigjøring av Eiendommen Solgård 17/9 og 18/13 i Dyrøy kommune - Søker Ann Monika og Sverre Bergheim RS 19/14 3/98 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, fasade RS 20/14 14/2 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett RS 21/14 40/4 - Svar på søknad om konsesjon for gnr/bnr 40/4 Tatt inn i sakskartet under møtet: RS 22/14 Søke om oppstarttillatelse

5 Saker til behandling PS 11/14-35/19 Søknad om dispensasjon oppføring av to anneks fritidsbolig og en garasje til sammen 143 kvm Plan og naturutvalget går inn for at hr. Gudbrandsen får bygge 2 anneks og 1 garasje på eiendommen 35/19 som omsøkt. Det legges vekt på at eiendommen ble opprettet i sin tid for nettopp fritidsbygg. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag. Plan og naturutvalget går inn for at hr. Gudbrandsen får bygge 2 anneks og 1 garasje på eiendommen 35/19 som omsøkt. Det legges vekt på at eiendommen ble opprettet i sin tid for nettopp fritidsbygg. PS 12/14-11/128 Pålegg Med hjemmel i pbl 31-5 pålegger plan og naturutvalget eieren av garasjen på gnr 11 bnr 128, å rive tiltaket innen Alternativt kan det søkes om ny dispensasjon og ny erklæring framsatt i møte og i den hensikt å bringe søknaden i orden innen Med hjemmel i pbl 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 5000,00 fra og med Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Utvalgsleder la fram følgende innstilling under møtet: 1. Med hjemmel i pbl 31-5 pålegger plan og naturutvalget eieren av garasjen på gnr 11 bnr 128, å rive tiltaket innen Med hjemmel i pbl 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 5000,00 fra og med Tvangsmulkten er fastsatt som dagmulkt på grunn av overtredelse av plan og bygningslovens regler og bygningsmyndighetens forslag til å bringe søknaden i orden i møte med eieren Tvangsmulktens størrelse er fastsatt ut fra at det ikke er søkt om ny dispensasjon for ny plassering og at loftet er innredet ut over «uthus på loft». Fordelen med plasseringen er for eieren bedre plass for ankomst til boligen og innredet hobbyrom på loftet. Tvangsmulkten anses etter dette å stå i rimelig forhold til ulovligheten, jf Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at garasjen er revet. 2. Alternativt kan det søkes om ny dispensasjon og ny erklæring framsatt i møte og i den hensikt å bringe søknaden i orden innen

6 3. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages. Utvalgsleders innstilling vedtatt mot 1 stemme. 1. Med hjemmel i pbl 31-5 pålegger plan og naturutvalget eieren av garasjen på gnr 11 bnr 128, å rive tiltaket innen Med hjemmel i pbl 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 5000,00 fra og med Tvangsmulkten er fastsatt som dagmulkt på grunn av overtredelse av plan og bygningslovens regler og bygningsmyndighetens forslag til å bringe søknaden i orden i møte med eieren Tvangsmulktens størrelse er fastsatt ut fra at det ikke er søkt om ny dispensasjon for ny plassering og at loftet er innredet ut over «uthus på loft». Fordelen med plasseringen er for eieren bedre plass for ankomst til boligen og innredet hobbyrom på loftet. Tvangsmulkten anses etter dette å stå i rimelig forhold til ulovligheten, jf Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at garasjen er revet. 2. Alternativt kan det søkes om ny dispensasjon og ny erklæring framsatt i møte og i den hensikt å bringe søknaden i orden innen Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages. PS 13/14 - Klage på delegert vedtak Vannbrønn Espenes Klagen er ikke innkommet innen klagefristens utløp og klagen avvises. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Klagen er ikke innkommet innen klagefristens utløp og klagen avvises. Klagen er ikke innkommet innen klagefristens utløp og klagen avvises. PS 14/14 - Behandling av klage på vedtak vedrørende søknad om unntak fra byggeforbud, Mikkelbostad

7 Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak PS 15/14 - Behandling av klage på vedtak vedrørende søknad om unntak fra byggeforbud, Storvika Møtet slutt kl. 12:15 Rett utskrift Britt J. Wangberg sekretær

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10 Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10 Saksnr: 1/14 4/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Henny Lorentzen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Henny Lorentzen Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Viltutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2007 Tidspunkt: 10:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 13:15 14:45. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådmann Enhetsleder personal

Rådmann Enhetsleder personal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer