RegIon MidT-NoRgE. NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE. sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RegIon MidT-NoRgE. NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE. sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer."

Transkript

1 RegIon MidT-NoRgE 28. JUni 123. ÅRgAng Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol 2,14 for å nå nye folkegrupper, trapper nlm opp i vest-mongolia. sommergaven 2013 går blant annet til dette arbeidet. foto: frida BLaKeR NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE Regionårsmøtet Mange satte pris på at Pareli deltok på regionårsmøtet. RegIonsIDe 2 plass for alle Les mer om arbeidet i trondheim. RegIonsIDe 3 og 4 sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer. siste side

2 1 Region Midt-Norge Innspill Gaver NLM Midt-Norge 2013 Januar kr Februar kr God sommar! Kva skal til for at din sommar skal bli god? Det har du heilt sikkert dine eigne tankar om. Misjonssambandet har i sommar planlagt mange aktivitetar som kan gjera din sommar betre. I regionen vår er det planlagt leirar for born både på Søvassli, Laberget, i Åfjord og på Val. På leirane har borna det kjekt saman, dei badar og padlar. Saman med andre born får dei også høyra om Jesus og læra meir om misjonsarbeidet i Japan. Gløym difor ikkje å melda borna eller barneborna på leir! For større ungdomar er det mogleg å oppleva kristent fellesskap på UL. Heile familien kan vera saman på bibelcamping på Val fyrste veka i juli. Der kan feriedagar og avslapping koplast saman med kristent fellesskap og åndeleg Ikkje gløym å melda borna eller barneborna på leir påfyll. Mange likar å bruka noko av ferien til å kosa seg med bøker. Kanskje kan du passa på at det også er ei eller fleire kristne bøker på lesemenyen din denne sommaren? Lunde forlag har mange gode bøker anten ein likar romanar, diktbøker, oppbyggingsbøker eller teologi. Besøk gjerne ein kristen bokhandel om du er ein plass der det finst slike. Du kan også be ein vanleg bokhandel bestilla boka eller kjøpa den på netthandelen åt Lunde Forlag. Mykje av den tradisjonelle møteaktiviteten i foreiningar og på bedehus stoppar opp om sommaren. Det finst likevel mange møtetilbod. I Betania i Trondheim er det for eksempel formiddagsmøte kvar søndag heile sommaren. Fleire stader er det planlagt bibelkurs, sommarstevne og sommarmøte. Med lyse dagar og lange kveldar går det fint å ta seg ein tur på møte sjølv om ein må køyra ei stund. Eigentleg er det dumt at det ofte vert lagt opp til møtefri når ein har dei beste køyreforholda! Færre møte påverkar diverre også misjonsinntektene. Juli og august er to månader med ganske låge inntekter. Dei faste utgiftene må betalast også desse to månadane. Det gjeld i privatøkonomien vår, men det gjeld óg for misjonen. Difor har NLM i sommar satt i gang ein spesiell sommaraksjon for å få fleire faste gjevarar. I samband med sommaraksjonen blir det óg produsert eit tvprogram som kan brukast som møteopplegg i løpet av sommaren. Kanskje kan du invitera nokre venner til eit sommarmøte med litt mat og visa dette programmet? Programmet ligg tilgjengeleg på nlm.no i heile sommar. Sommaraksjonen fokuserer på at Misjonssambandet ynskjer å starta opp arbeid i Nord-Afrika. Etter den arabiske våren har det opna OLAV VESTBØSTAD regionleiar i Midt-Norge seg mulige måtar å driva arbeid på i Nord-Afrika. Dette er ein del av verda der islam står sterkt. I dei fyrste hundreåra etter Kristi fødsel var dette distriktet eitt av kjerneområda for kristendommen. I dag er det langt mellom kyrkjene og få kristne. Håpet er at sommaraksjonen skal gje midlar som kan brukast slik at dette området igjen kan bli nådd med evangeliet. Tenk om den arabiske våren kan bli avløyst av ein sommar der levande kristendom igjen kan bløma i dette området! Region MIDT-NORGE Adresse: Ole L. Kolstads v. 2, 7088 Heimdal Telefon: Faks: NLM har no ein aksjon for å få fleire faste givarar E-post: Regionleder og ansvarlig redaktør: Olav Vestbøstad Rest til gavemål kr Mars kr April kr Mai (ikke fullstendig) kr «Herre, vis oss din vei!» Regionårsmøtet er nylig avholdt, og temaet var «Herre, vis oss din vei!». Det er en bønn vi kan be på alle områder i livet vårt, også innen økonomi. Og det har vi gjort ofte det siste året på regionkontoret. Irene Sandberg Lave gaveinntekter i fjor førte til at regionledelsen og regionstyret jobbet mye med hvordan vi kan oppmuntre og inspirere til økt givertjeneste. Det er derfor ekstra godt å erfare at gavene i år er høyere enn i fjor, og vi har håp om å nå gavemålet for 2013! Mer enn i fjor Gavene for januar til mai er totalt kroner Dette er mer enn i 2012, og lavere enn I kakediagrammet ser du gavene hver måned, og hvor mye som gjenstår for at vi skal nå målet på 9,5 millioner. Knut Ole Østertun (bildet) har sagt opp sin stilling som leder for NLM Ung i Region Midt-Norge fra 31. august Prosessen med å finne Østertuns etterfølger i den viktige stillingen er i gang. Østertun har vært ansatt i denne stillingen fra regionens oppstart i 2011, og han hadde samme stilling i Trøndelag krets fra høsten Tidligere har han vært misjonær i Øst- Afrika og hatt forskjellige oppgaver i Misjonssambandet i Norge. Knut Ole Østertun fortsetter som barne- og ungdomsarbeider i regionen ut året. Olav Vestbøstad Det blir spennende å følge med på hvordan det går med sommeraksjonen «Enda lenger ut». Hvor mange nye faste givere blir det i Midt-Norge? Kanskje akkurat vi skal få være støttespillere for et nybrottsarbeid i Nord- Afrika? Færre møter og kollekter Det er også med spenning vi går inn i sommermånedene ut fra at det er færre møter og derved færre kollekter. Kanskje vi alle skal øke de faste månedlige gavene om sommeren, for å veie opp for mindre kollekter? Ekstra gaveinnsats i sommer Regnskapet for januar til april viser et regionbidrag på minus kroner. Det betyr at vi i Midt-Norge er «sponset» av andre regioner så langt i år, ettersom gavene våre er lavere enn kostnadene. Med gode gaveinntekter i juni tror vi at dette snus. Takk for samarbeidet så langt i år, og riktig god sommer! Østertun slutter som leder for NLM Ung

3 REGIONÅRSMØTET 2013: Støtter restaurering på Rødde Årsmøtet i Region Midt- Norge sa ja til restaurering av Rødde Folkehøgskole innenfor en kostnadsramme på 21 millioner kroner. Knut Inge Blix Furuseth Regionårsmøtet ble avviklet på Rødde, og årsmøtedeltakerne hadde derfor anledning til ved selvsyn å se at behovet for å gjøre noe med skolen er til stede. 21 millioner kroner Skal det gjøres noe på Rødde, er det på Sørblåst det må skje, sa avtroppende Rødde-rektor Jan Arne Bremnes da han presenterte restaureringssaken for årsmøtedeltakerne. Restaureringsarbeidet omfatter foruten Sørblåst (gutteinternatet), resepsjonen og kjøkken/ matsal. Arbeidet er tenkt finansiert ved hjelp av tre millioner kroner i egenkapital og 18 millioner i lån. En annen viktig sak årsmøtet ga sin tilslutning til, var en strategiplan for NLM Midt-Norge i perioden Planen inneholder fem punkter som går på misjon, lokale misjonsfellesskap, forkynnelse og bibelundervisning, bevisst lederutvikling og visjonær samhandling. GRUPPESAMTALE. Elsa Skevik, Åse Bliksås, Gunnar Fossan og Anny Solbakk i samtale om strategien for arbeidet de neste årene. alle foto: Knut Inge Blix Furuseth TAKK. Leder i barne- og ungdomsrådet Sissel-Marie Bjerga takker Knut Ole Østertun for innsatsen som leder for NLM Ung i regionen. Flere utsendinger enn i fjor 161 utsendinger med stemmerett hadde funnet veien til regionårsmøtet, og det er en økning på 21 fra i fjor. I gave til misjonen ble det gitt kroner. Det er en liten nedgang fra i fjor. I tillegg til misjonsgaven ble det solgt billetter for kroner foran konserten med Pareli. Regionårsmøtet er stedet hvor nye medarbeidere blir presentert og avtroppende blir takket av. Rødderektor Jan Arne Bremnes har sagt opp sin stilling fra høsten av. I hans stilling er mangeårig lærer ved skolen, Kåre Rein, ansatt. Leder for NLM Ung i Midt-Norge, Knut Ole Østertun, går over i nye oppgaver. Hans etterfølger er ennå ikke klar. Valgresultater: Regionstyret Fra før sitter Øystein Bliksås, John Anders Elvrum og Åshild Hugdal. I og med at Elvrum reiser til Kenya i sommer ble det valgt et ekstra varamedlem. Johan Jensen 115 Berit Slåttnes Aune 107 Rolf Lavik 82 Solveig Kalvøy Veie 79 Malvin Torsvik 78 (1. vara) Odd Arne Sakseid 64 (2. vara) Per Arild Torsen 49 (3. vara) Svein-Åge Opdahl 45 (4. vara) Noralf Ljøkjel 25 (5. vara) Regionstyret har kostituert seg med Johan Jensen som leder og Øystein Bliksås som nestleder. Barne- og ungdomsrådet (BUR) Sissel Marie Bjerga 153 (2 år) Kristine Meisingset 134 (2år) Andreas Almli 128 (2 år) Julie Stavran 127 (1 år) Hanne Hugdal 118 (1 år) Audun Ommedal 112 (1. vara) Ingrid Kimo 43 (2. vara) BUR har konstituert seg med Sissel- Marie Bjerga som leder og Kristine Meisinget som nestleder. Valgnemnd Fra før sitter Morten Arve Gjerde, Per Olav Mork og Johannes Sandstad. Lise Taraldsen 86 Åge Morten Stavran 76 Marit Kløve 58 (1. vara) Arnfinn Gunnes 36 (2. vara) Utsendinger rådsmøtet 2014 Regionleder 118 Regionstyreleder 112 Johan Jensen 82 Morten Arve Gjerde 76 Oddmund Sørli 68 Endre Stene 50 (1.vara) Trond Aarsland 44 (2. vara) Øystein Bliksås 39 (3.vara ) Knut Eirik Himle 35 (4. vara) Svein-Åge Opdahl 29 (5. vara) John Anders Elvrum 12 (6. vara) REGIONSTYRET. 1. rekke fra venstre: Olav Vestbøstad (regionleder), Berit Slåttnes Aune, Åshild Hugdal og Solveig Kalvøy Veie. 2. rekke: Rolf Lavik, Per Arild Torsen, Odd Arne Sakseid, Johan Jensen (leder). Bakerst: Øystein Bliksås.

4 3 Region Midt-Norge område i fokus: trondheim På utkikk etter nye lokaler Betania Misjonsforsamling i Trondheim vurderer å selge den ærverdige Betania-bygningen fra 1882 og investere i mer tjenlige lokaler. Regionstyret støtter dette og vil bidra med fem millioner. Johannes Selstø Årsmøtet i Betania har drøftet spørsmålet om en skal oppruste de nåværende lokalene og forbli der på ubestemt tid eller finne nye egnede lokaler. Følgende vedtak ble fattet: «Vi velger inntil videre å bli i dagens bygg. Prioriterte utbedringer gjennomføres så rimelig og så snart som mulig. Samtidig støtter årsmøtet styret i å arbeide videre med å kartlegge muligheter til satsing på nytt bygg så snart dette lar seg gjøre, eksempelvis en konklusjon om dette innen fem år.» Tjenlige lokaler er et viktig verktøy i misjonsarbeidet i Trondheim, ikke minst for å signalisere hvilke framtidsplaner NLM har for sitt arbeid i Trondheim og regionen. Det er likevel andre forutsetninger som er vesentlig viktigere. Jeg kan nevne to: Innholdet i forkynnelsen og de mellommenneskelige forhold i forsamlingen, sier Sigurd Veie, formann i styret for Betania Misjonsforsamling om tanken bak vedtaket. Han fortsetter: Vi har dette året fokus på sjelevinnerarbeid, særlig i forhold til smågruppenes funksjon i forsamlingen. Selv om dette temaet er langt viktigere, kan det lett tape i konkurransen om oppmerksomhet i forhold til lokaliseringsdebatten. 25 millioner Hvordan er den økonomiske bæreevnen med tanke på nye lokaler? Et meglerfirma har anslått kostnader for nyetablering til anslagsvis 25 mill. inkludert lokaler for Gjenbruk (totalt 2000 kvadratmeter). Regionen har signalisert et bidrag på fem millioner fra eiendomssalg i Trondheim. Dette er vi svært takknemlige for, særlig når vi vet at også andre forsamlinger har behov for lokaler. Gjenbruk betaler ganske høy husleie i dag. En tilsvarende husleie ville kunne dekke kostnadene til et lån på anslagsvis fem millioner. Salg av dagens bygning vil kunne gi cirka seks millioner i følge megler. Da mangler vi cirka ti «Middag på tvers» MIDDAG.Gunvor Sekkesæter og Solrun Hyldmo er med og serverer. Maten har innvandrerne selv lagd. Foto: Svein Hyldmo «Middag på tvers» er betegnelsen når KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) inviterer til internasjonal middag i Betania andre onsdag i måneden. Middagen er ment å skape kontakt og bekjentskap mellom innvandrere og forsamlingens medlemmer. Hver gang kommer det innvandrere fra mange land hovedsakelig fra Asia og Afrika. Som regel er det innvandrerne selv som lager tradisjonsretter fra eget land og vi nordmenn får da en sjelden anledning til å prøve eksotiske retter med et annerledes smaksregister enn det vi er vante med. Etter å ha deltatt på disse arrangementene denne vinteren har nok smaksløkene slått litt krøll på seg og fått noen ekstra utfordringer. Det har vært veldig spennende å prøve noe nytt i matveien, men det viktigste har selvsagt vært å møte mennesker med en annen bakgrunn og kultur og ofte med en annen religion enn oss. Noen er nærmest analfabeter, mens andre igjen har høy utdannelse. Flotte, vennlige, takknemlige og høflige mennesker. Noen av dem er innvilget opphold, andre har et sterkt ønske om å få bo i Norge. De fleste har flyktet fra krig i eget land, men noen har blitt kristne og derfor måttet flykte for å unngå fengsel eller død. Hver onsdag arrangerer KIA norskkurs for begynnere i egne lokaler, og når «Middag på tvers» en dag i måneden arrangeres i Betania, legges norskkurset i forkant av middagen. Da deltar fra innvandrere, og noen fra misjonsforsamlingen bidrar som hjelpelærere på disse kursdagene. Det er med og letter muligheten for kontakt. Dermed blir også terskelen lavere for innvandrerne til å komme på forsamlingens egne arrangementer særlig når de også har noen der som de har blitt kjente med. Dette gir oss en unik mulighet til å nå nye med evangeliet. Da er det viktig å skape rammer som oppleves som trygge, samt å bygge kjennskap, vennskap og tillit mellom våre nye landsmenn og forsamlingens medlemmer. Dette er god misjonsstrategi! Svein Hyldmo Småbarnsfamilietreff på Betania Betania Misjonsforsamling i Trondheim har de siste årene fått flere nye barnefamilier. Småbarnsfamiliene har etter hvert ønsket et felles møtested utenfor søndag-formiddagsmøtene, slik at små og store kan bli enda bedre kjent. For oss som foreldre er det viktig å prioritere menigheten slik at barna tidlig får et trygt forhold til menneskene der og etablerer vennskap med jevnaldrende. En lørdag formiddag hver måned siden november har vi derfor møttes for barnesanger, andakt og enkelt måltid. Ildrid Kiplesund har ansvar for den åndelige maten, og har blant annet dramatisert bibelfortellinger som da Jesus stiller stormen på Genesaretsjøen, og om den blinde Bartimeus. De yngste deltar med stort engasjeme Familiene bytter på å ha ansvar for maten, og ofte spist grøt. Det er viktig at opplegget blir enkelt no opprettholde tilbudet over tid, og så vil det forhåpe videreutvikle seg ettersom de minste vokser til. Ragnhild Kiplesund

5 Region Midt-Norge område i fokus: trondheim millioner. Betaniaforsamlingen makter ikke et låneopptak av denne størrelsen. Etter min oppfatning er det nødvendig med et samarbeid med Heimdal eller Nardo dersom vi skal makte et slikt økonomisk løft. Dette har også en prinsipiell side, kostnader til bygningsmasse i Trondheim skal ikke svekke vår økonomiske evne til ytremisjon. Kan visjonen oppfylles? Hva er viktig for deg når du vurderer spørsmålet om vi skal bli i lokalene vi har eller om vi skal etablere oss i større og mer tjenlige lokaler? Det er om Misjonsforsamlingens visjon kan oppfylles i dagens lokaler eller om vi må ha noe annet. Min vurdering er at de viktigste betingelsene for visjonen kan oppfylles i dagens lokaler. Samtidig ser jeg klare begrensninger i den bygningen vi nå har: Antikvarisk verdi på nivå tre umuliggjør utvidelse, begrensede parkeringsforhold, stort vedlikeholdsbehov på grunn av bygningens alder og dårlig tilgjengelighet til underetasjen kan nevnes som eksempler. Samlokalisering av regionledelse, Gjenbruk og andre funksjoner er umulig i dagens lokaler. Etablering av nye funksjoner er også vanskelig. Årsmøtet fattet et «både-og vedtak». Hvilke signal gir dette styret? Styret tolker årsmøtevedtaket slik: Vi går for en nyetablering når de økonomiske forutsetningene er på plass, forhåpentligvis innenfor en periode på tre til fire år. I mellomtiden oppgraderes dagens lokaler på prioriterte områder. To grupper er oppnevnt av styret, én for utbedring av dagens lokaler og én gruppe for nyetablering. Gruppen for utbedring er allerede godt i gang med sitt arbeid. Oppløftende Hvordan oppleves engasjementet blant forsamlingsmedlemmene i denne saken? Jeg opplever det som oppløftende. Det viser at mange har sitt hjerte i Betania. Det lover godt for framtiden. Trondheim område Omfatter kommunene Trondheim, Malvik og Klæbu Befolkningsgrunnlag: innbyggere Areal: 696 kvadratkilometer NLM Fakta: Antall voksenforeninger: 15 Antall barne- og ungdomslag: 7 Antall kor: 1 Antall NLM kontakter: 0 Inntekter: 2012: kroner kr : kroner kr I dette området eier NLM flere bedehus: Betania, Nardo og Heimdal. Norea har radiosendinger i Trondheim. Misjonssentralen Gjenbruk har butikk på Saupstad i Trondheim. Spiren Barnehage på Risvollan er en av barnehagene i NLM-barnehagene A/S. I neste nummer av Utsyn med regionsider står Gauldal område i fokus. «Ein ny, jublande sång» Foto: Johannes Selstø nt. har vi k til å ntligvis Gjære GLADE. Sangeren Mattis Lilleberg, taler Kristian Fagerli og møteleder Svein Klakegg er glade for det hyggestundene betyr for dem som kommer. Hyggestund på Nardo Andakt, sang og en god matpause er faste poster når det er hyggestund på Nardo bedehus. Det er hyggestund omtrent annenhver torsdag. Opplegget er stort sett likt fra gang til gang. Oppmøtet ligger ofte på over 40 og det kommer folk fra flere menigheter i Trondheimsdistriktet, og også noen som ikke har vært vant til å gå på møter. Foto: Erlend Gjære Foto: Frøydis Vestbøstad Svein Klakegg er primus motor for samlingene. På kjøkkenet er det flere grupper som deler på ansvaret, og Mattis Lilleberg deltar med sang så sant han har anledning. Alle får et lodd når de kommer, og mot slutten av samlingen trekkes blomstene som brukes som bordpynt samt noen andre gevinster. Olav Vestbøstad «Den nye sangen» er først og fremst den sangen Guds barn skal synge i himmelen. Men vi kan så smått begynne på den allerede her. Jeg følte at det var dette som skjedde i Betania søndag 28. april da «Syng med oss» ble arrangert. Det var stort engasjementet, sangglede og musikkglede på scenen, og dette smittet over på oss i salen. De fleste har vel opplevd at unge og eldre kan ha forskjellige oppfatninger om hva slags sang og musikk de ønsker i kristne møter, ja, det kan skje at det til og med blir et spenningsforhold og en konflikt. Det man har lært seg å bli glad i i unge år, er gjerne det som prioriteres også senere i livet. Derfor var det spennende når ungdommer i Betania, med Ingebjørg Martinussen som initiativtaker, inviterte oss alle til denne sangkvelden. Hun ønsket velkommen til nærmere 90 frammøtte. Med et glødende engasjement fortalte hun at sangene fra Sangboken og bedehuset hadde betydd mye for henne fra hun var liten. Dette ville hun dele med oss andre sammen med dyktige forsangere og musikere. «Vi må ikke glemme Sangboken, det er veldig mye bra der!» Musikerne, eller «comp et» som det gjerne heter i våre dager, fortjener også en omtale og en takk: Ordet «comp» er en forkortelse med utspring i det franske «accompagné» som betyr å «følge med» eller «ledsage». En parallell har vi i det norske begrepet «tonefølge». Poenget er, kort sagt, at sangen og musikken skal virke sammen til noe som blir bedre enn sangen eller musikken hver for seg. Takk til musikerne; piano, bass, gitar og slagverk, som nettopp var et vakkert tonefølge tilpasset sangenes innhold, og som lot oss få fullt utbytte både av teksten og av tonene. I tillegg til dette hadde ungdommene gjort noen smakfulle og berikende endringer i det musikalske uttrykket i forhold til de utgavene som jeg har hørt mange ganger før. Veldig bra! Vi fikk også høre bakgrunnshistorien da forfatteren laget teksten til noen av sangene på programmet. Dette var sterke historier som vitner om at Guds omsorg og kraft er det som holder når nøden og smerten blir større enn det et menneske egentlig kan bære. To ungdommer fortalte også bakgrunnen for at en sang betydde noe spesielt for dem. Vi fylles med glede og takknemlighet til Gud som har velsignet forsamlingen med ungdommer som løfter fram både gamle sangskatter og nyere sanger på en god måte. God kveldsmat var en fin avslutning for takknemlige og oppglødde mennesker i et stort aldersspenn. Reidar Karlsen

6 5 REgiOn MIDT-noRge MIsJonslanD I FoKUs: bolivia Utsendinger fra Midt-norge til bolivia Audun Ommedal fra Rennebu har vært ettåring i Bolivia i skoleåret 2012/2013. Han skal studere på Fjellhaug i Oslo fra høsten. bønneemner: Nye utsendinger til misjonsarbeidet i Bolivia. Vekkelse i Bolivia. At de som arbeider i kirkene får ny kraft til å fortsette. Fakta om landet: Areal: Nesten tre ganger så stort som Norge Folketall: 10 millioner To hovedsteder: Sucre (offisiell/historisk) og La Paz (administrativ) Høyeste fjell: Sajama, 6542 moh Annet: Det fattigste landet i Sør-Amerika PERU BOLIVIA Ettåringstjeneste et år utenom det vanlige I skrivende stund er det ganske nøyaktig ni måneder siden jeg ankom Cochabamba i Bolivia. Det har virkelig vært ni måneder fylt med utrolig mange opplevelser, flotte øyeblikk og jeg har lært masse den tiden jeg har vært her. audun ommedal Jeg har blant annet lært en del spansk. Da jeg ankom Sør-Amerika kunne jeg ikke noe som helst spansk, men på ett eller annet mirakuløst vis har jeg greid å lære litt og litt, og nå har jeg faktisk hatt andakter i kirken. Ikke det at jeg snakker bra, men folk forstår stort sett hva jeg mener og jeg forstår stort sett hva de ønsker å si til meg. NORGE Varierte oppgaver Mange lurer sikkert på hva jeg egentlig gjør her nede i Bolivia. Kort fortalt: Oppgavene mine har vært varierte i løpet av året. Jeg ble først og fremst sendt ut hit for å være en miljøarbeider/hjelpelærer for de norske barna her på fel- MAT. Brødbaking i kirken på landsbygda, Acasio. tet. Men jeg har fått prøve meg på ganske mye forskjellig. Jeg hjelper blant MALI annet til i kirken, og nå hjelper jeg også til i PMP som er kirkens pedagogiske utviklingsprosjekt. Jeg har også fått muligheten til å ta ETIOPIA flere turer fra bylivet i Cochabamba og ut på landsbygda. Det er noe av det ELFENBENSsom har gjort mest inntrykk på meg. KYSTEN KENYA Det er der man virkelig ser de store kontrastene. Det å kjøre langt innover fjellene før man til slutt kan sette seg TANZANIA ned hos en familie i et lite jordhus og spise en eller annen eksotisk matrett som man ikke ser hva er fordi de ikke har lys. Det er noe jeg har satt stor pris på å få oppleve. Enda bedre er det når vi som er fra to så vidt forskjellige kulturer kan få dele Guds ord KURS. Guttegjengen under bibelkurset i Sucre i Januar. sammen. foto: øystein ommedal foto: PRIvat SENTRAL-AS Et år utenom det vanlige Det å være ettåring i Bolivia er noe jeg har opplevd som en meget positiv erfaring som jeg skal ta med meg videre i livet. Kan absolutt anbefales for dem som ønsker et år utenom det vanlige. Misjonærene her på feltet i år har ganske varierte oppgaver. I høst var det en del nye som kom ut, så de har stort sett studert språk. Men vi har også misjonærer som er eksperter i spansk og som jobber i prosjektarbeid, menighetsarbeid og evangelisering. Fra høsten ser det ut som det kan bli en nedtrapping i antall nordmenn her på feltet, men vi ber om og tror at Gud vil bruke de som blir her godt for å spre evangeliet. Åpne om tro Å være evangelisk kristen ungdom i Bolivia for min del har egentlig vært enkelt. Bolivia er et land der folk absolutt har lov til å tro på hva de vil. Folk er veldig åpne om hva de tror på, og de er interesserte i å høre om hva andre tror. På den annen side tror jeg mange ungdommer i Bolivia kanskje sliter med å forstå at en som er kristen også må leve som en kristen. Det kan ofte være vanskelig for boliviansk ungdom å forstå når de ser rundt seg og ser hvordan andre fester og lever livet uten respekt for hva Bibelen lærer.

7 REgiOn MIDT-noRge hilsen FRa val videregående skole: medarbeidere som starter i august. Vær med og be for disse at de får en god oppstart, og at de vil trives både i jobb og fritid sammen med oss her på tunet. Lørdag 1. juni arrangerte skolen «Åpen gård». Dette er et flott arrangement der vi får vist frem skolen på mange vis. Elevene var i sving, landbrukselevene hadde ansvar for dyr Stor søkning, måtte si nei til søkere Nok et skoleår er slutt, og det blir noen refleksjoner: Nådde vi skolens todelte målsetning; å drive en faglig god skole, og samtidig forkynne evangeliet om Jesus til frelse? Det er dette vi vil, og arbeider for. Elevene har reist; noen bare på sommerferie, mens mange på vg2 og de aller fleste på vg3, legger Val bak seg nå, og går videre som lærlinger eller til studier. Vi ønsker dem alt godt for livet, og håper de har fått med Gud å gjøre mens de var her, og at det som er sådd kan få spire og bli til nytte for dem i livet og i evighetsperspektivet. Avslutning av skoleåret er også tida der vi planlegger det neste. Vi har hatt veldig god søkning til skolen nå i vår. Val er godkjent for 130 elever, og vi ser at hadde vi hatt flere plasser, kunne antall elever til høsten vært en god del høyere. Dette er vi svært glade for, samtidig som det blir fullt i klasserom og på internat. Det kan by på sine utfordringer igjen. På personellsida til høsten er vi godt i havn, og vi har fått tak i dyktige og maskinpark, hesteelevene holdt rideoppvisning i ridehallen og tilbød barneridning. Akvaelevene hadde aktiviteter og akvastand med akvarium og tredjeklassingene hadde ansvar for grilling og matsalg! En flott gjennomført dag med masse folk som besøker skolen. Her kom blant andre mange tidligere elever, og flere som planlegger å gå her. Det er god markedsføring for skolen. De siste forberedelsene til sommerens «Opptur på Val» juli er snart i boks, og vi gleder oss til å få fulle hus med feriegjester denne uka. Per Tveten og Kristian Fagerli taler, og det er med en flott lederstab med mange tidligere ansatte og venner av skolen! HESTER. Ridelærer Lise Taraldsen og miljøarbeider Gjertrud Øygard Hienerwadel på ridetur i fjæra. foto: ÅsMund susort Påmeldingen er bra, men det er enda plass til flere! Hjertelig velkommen! En god sommer ønskes fra oss på Val! sissel-marie bjerga hilsen FRa RøDDe FolKehøgssKole: 100 elever til neste skoleår Våren er ei tid med ny vekst. Da våkner liksom livet til igjen, etter en lang vinter med lite vokster. Mange diktere er opptatt med våren som et bilde på at noe lyst og positivt skal skje. «.så må me lerkesongen tru, som lovar vår», sier Garborg. På Rødde har våren ei positiv side, men er også ei årstid som medfører smerte for mange. Da rives røtter opp som gjennom en hel høst og vinter har fått vokst seg sterk og sunn. Vennskap og fellesskap har slått rot. 11. mai skjedde det i år. Da var et nytt Rødde-år slutt. I overkant av 70 elever forlot oss i vår. Det var det laveste elevtallet på mange år. Årets kull var også, slik som det forrige, et kull som vi mener har vært preget av en positiv respekt. Vi håper at vi har fått møtt dem med respekt, og derfor også er møtt med respekt fra deres side. Vi måtte dessverre ta avskjed med seks elever i høst av disiplinære årsaker. Dette var NY. Kåre Rein overtar 1. august som rektor på Rødde Folkehøgskole. ingen god opplevelse, men noen ganger skjer det vi ikke ønsker skal skje. Vi har vært spent på om denne nedgangen i elevtallet har innledet en ny trend for Rødde, eller om det var et engangstilfelle. Derfor har det vært en meget god opplevelse å se at vi i løpet av tida fra 1. februar og til 1. mai har tatt inn hundre elever som er klare til å starte et nytt skoleår til høsten. Aldri har vi hatt flere inntatte elever per 1. mai. For noen klasser har vi satt stopp i inntaket, mens andre klasser kan ta inn noen flere. Det som begrenser inntaket nå, er internatkapasiteten. Vi har ikke kapasitet til å ta inn så mange flere. Omstillinger, godt arbeid og bønn tror vi har gitt dette resultatet. Med såpass stor nedgang i elevtall, har det vært spennende å se om vi klarte å omstille oss økonomisk i Dette har gått bra, og vi mener at vi har justert drifta slik at vi også i 2013 kan ha tro for at vi slipper å tære på egenkapitalen. Vi har fram til nå arbeidet med et prosjekt for å restaurere det gamle gutteinternatet, Sørblåst, samt en utbygging av matsalen og fornying av kjøkkenet blant annet. Vi har et mål om å få starte denne byggeprosessen neste år. Så får vi se om dette lar seg gjøre. «Det er makt i de foldede hender». Vi har tro på denne makta. Vi vet at mange av misjonsvennene også setter sin lit til at denne Guds makt trengs for at elever skal komme til Rødde, få møte sin frelser her, og forlate Rødde som et «Kristusbrev». Vi har sett at dette har skjedd på Rødde også i år. Jeg forlater Rødde som rektor i sommer, etter fire år. Kåre Rein har vært på Rødde i mange år, og vil fra 1. august ta over oppgaven som rektor. Rødde er minst like viktig i årene som kommer, som skolen har vært det gjennom vel 90 år. Lykke til som forbeder og framsnakker for Rødde! Du trengs. Jan arne bremnes rektor

8 REgiOn MIDT-noRge sommerleirer i august I august er det litt forskjellige å velge i på leirfronten blir det JIF i Namdalen for ungdomsskoleelevene. Samme helg er det leir for klasse både på Laberget og på Søvassli. SPLASH på Laberget er ny av året, og som det fremgår av navnet, er dette en badeleir. Det blir mange forskjellige vannaktiviteter denne helgen, så her må en huske badebuksen. Tube, kano, fisk, og får vi det til, blir det også mulig å prøve seg på vannski. Nytt av året er også Friskus-leir i Åfjord for klasse. Aktivitetsleiren på Søvassli er en videreføring av fjorårets rideleir. På Berge Gård blir det hest for alle penga, og for dem som ikke vil i stallen, blir det bading, padling, fisking og andre aktiviteter i Søvannet. hilsen FRa laberget leirsted: BESØK. På aktivitetsleiren på Søvassli blir det besøk på Berge Gård blir det to leirer for klasse. PLASK på Laberget er sommerens slager, og tradisjonen tro blir det vann i bøtter og spann. sommerstart på høstlotteri foto: Lone KvÅLsvoLL Også på s ommerleiren på Søvassli blir det mye vannaktiviteter. Padling, bading, og fiske for den som har lyst til det. KnUT ole østertun DÅP. Tidlig i mai var en konfirmantgruppe fra Sverige på besøk, og en av konfirmantene ble døpt i Trondheimsfjorden. Utleie av styrerbolig Trivelig hus i naturskjønne omgivelser ved Laberget leirsted (styrerbolig), leies ut f.o.m. august 2013, kr ,- + strøm. 12 km til Levanger sentrum, 4 km til Skogn. 4 soverom og romslig stue. Ta kontakt på tlf eller foto: Jon øyvind vik-haugen Vi har lagt en begivenhetsrik vår bak oss på Laberget leirsted. Den har vært variert både i typer arrangement og med tanke på været! Etter en kald start på våren har det vært fantastisk å se hvordan Gud vekker sitt skaperverk til nytt og yrende liv i løpet av dager og uker med strålende sol og god varme. Vi har fått være vertskap for både leirer, møter, selskaper og overnattingsgjester. Veldig givende å treffe så mange forskjellige mennesker! I mai måned hadde vi elleve konfirmasjonsselskaper på leirstedet. Det er en flott måte å vise fram leirstedet vårt på til mennesker i lokalmiljøet som ikke besøker leirstedet ellers. Når dette leses har et av årets større arrangement på Laberget nettopp gått av stabelen, nemlig sankthansfeiringen. Arrangementet betyr også starten på årets høstlotteri som avsluttes med basar på Laberget 17. oktober. Nå er det altså mulig å kjøpe lodd til inntekt for leirstedet og være med i trekningen av mange flotte premier hva med Hardanger-bestikk i 33 deler eller en skikkelig kapp- og gjæresag? Kontakt oss og få tilsendt loddbøker til kr. 200 per bok. Andre måter å støtte oss på er gjennom dine bønner, gaver eller kanskje noen timer dugnadsinnsats. Vi er nemlig avhengige av støttespillere for å drive og utvikle Laberget leirsted videre til fortsatt å være et godt sted for fellesskap med Jesus og andre mennesker! Mye spennende skjer på leirstedet utover sommeren og høsten også for alle aldre. Håper vi sees på leir! Velkommen! PS! Vi har forresten fortsatt noen ledige helger i høst og kommende vinter. Hva med å legge en foreningshelg til Laberget leirsted? Jon øyvind vikhaugen bestyrer Neste utsyn Utgivelsesdag: 12. juli Bolivia er månedens misjonsland i juli. Les mer i neste Utsyn og på www. nlm.no Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum (50 prosent) Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth (50 prosent) Silje Måseide (80 prosent) Grafisk formgiver: Simon Berg - Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 500. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 350. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Oppslagstavle for Region Midt-Norge Lyst på bibelskole i sommer? Velkommen til bibelkurs ved ville og vakre Børgefjell august! En unik mulighet til å kombinere fantastisk natur og et møte med Guds ord! Sted: Røyrvik Menighetshus Tema: Kjærlighetens Gud profeten Hosea Lærer: Endre Stene (område- og forsamlingsleder NLM Namdal og Namsos Misjonsforsamling) Bibeltimer: Fredag kl og Lørdag kl og Søndag kl : Misjonsfest Overnatting og mat ordnes selv. Sommerbibelkurs i Namsos Misjonssenteret Namsos august 2013 Odd Åge Ågedal. Endre Stene. Talere: Odd Åge Ågedal, forkynner og ansvarlig for «reiserute» for hovedstyrets arbeidere. Tidligere etiopiamisjonær, forsamlingsleder i Trondheim, leder for Biblia m.m. Bjørn Valde, lærer på Bjørkly. Tidligere forkynner NLM Trøndelag. Flere sangere blir med. Program: Fredag og lørdag 9. og 10. august 17.30: Bibeltime: Odd Åge Ågedal. (Kaffeservering) 19.30: Bibeltime: Bjørn Valde Søndag 11. august 11.00: Formiddagsmøte. Søndagsskole. Bjørn Valde. (Kaffeservering) 13.00: Misjonsfest: Odd Åge Ågedal årsplan for nlm midt-norge 2013 Juli Opptur Val Ferieleir for utviklingshemmede på Laberget 21. Sommerstevne Namdalseid August Friskus leir Sørdalen, Åfjord 5. 9.klasse Aktivitetsleir Søvassli 5. 7.klasse Splash Laberget 5. 7.klasse JIF helg Val VGS 8.kl. 3.v.g.s Bibelkurs Namsos Plask Laberget 2. 4.klasse Sommerleir Søvassli 2. 4.klasse Sensommerstevne Karihaug Sommerbibelkurs Røyrvik Vi over 60 Søvassli September Høsttreff Jakobsbakken Familiehelg Laberget Kvinnehelg Søvassli Bo heime-leir Arnøy, Nærøy 1. 5.klasse ReGaze høst Søvassli 8. 3.vgs Høstmøte Namsos 22. Høstfestival Rødde familie Oktober Vi over 60 Laberget Kvinnehelg Leland Kvinnehelg Hallarheim Mannshelg Leland November UngeVoksne helg Laberget Unge Voksne Juleverkstedleir Namsos klasse Aktivitetsleir Tunnsjøen, Lierne 5. 7.klasse 09. Julemesse Lauvsnes Juleverksted Laberget 2. 4.klasse JIF helg 8.kl. 3.v.g.s Juleverksted Søvassli 5. 7.klasse Julemesse Namsos des. Juleverksted Laberget 5. 7.klasse des. Juleverksted Søvassli 2. 4.klasse Desember jan. ReGaze nyttår Laberget 8. kl. 3.vgs Andre sommerarrangement juni: Sommermøter i Tøtdal 30. juni: Sommermøte på Skjerve bedehus, Skogn kl juli: Opptur på Val 07. juli: Rektorlistevne i Svorkmo kl juli: Sommermøte på Skjerve bedehus, Skogn kl juli: Sommerstevne i Namdalseid kl juli. Sommermøte på Skjerve bedehus, Skogn kl august: Bjørnholmstevne på Aure 11. august: Sommerfest i Skogn kl august: Sommermøter i Åfjord august: Sensommerstevne på Karihaug, Bleikvassli 25. august: Slørdalsstevne i Snillfjord kl august: Sommerfest i Steinkjer