Innovasjon i LBO! Den første anoderammen er installert på Snorre B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon i LBO! Den første anoderammen er installert på Snorre B"

Transkript

1 Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr Innovasjon i LBO! Den første anoderammen er installert på Snorre B Vellykket stans på Ekofisk Portrettet: Bjørn Beyer Ny kontrakt med Statoil LBO-ere på Birkebeineren: Vått, gjørmete og utrolig artig! 1

2 tema høyt & lavt Medarbeiderblad for LBO Nr. 3 september årgang Opplag: 1000 eks. Leder... 3 Prosjektavdelingen... 4 Første anoderamme installert... 5 Stans på Ekofisk... 6 LBO på ONS... 8 Nye gruppeledere... 9 Ny kontrakt med Statoil Redaksjonen Valhall hook up Portrettet: Bjørn Beyer Tove Hansen, tel: , Janne Visnes, tel: , Bjørn Bergsvik, tel: , Johnny Alnes Monge, tel: , Nytt stillasprogram Mange fagprøver og TT-kurs Sommerferie i Brasil Sommerjobb i LBO Nyttig offshoretur VM i drengatlon HMS Sikkerhetsambassadøren KS Små grå Birkebeinerrittet Linjebygg Offshore AS N-6405 Molde Tel: Fax: web: Grafisk produksjon: TIBE Reklamebyrå AS 2

3 Leder Erfaringsoverføring Som ett av fire selskaper er LBO tildelt ny kontrakt på levering av isolering, stillas, overflatebehandling og tilkomstteknikk for Statoil. Dette er en anerkjennelse av LBO som kompetent og leveringsdyktig bedrift i offshoremarkedet. Vi er ikke størst, men kanskje den mest spesielle leverandøren innenfor disse fagene. Betingelsene i kontrakten er krevende. En av forutsetningene for å lykkes er at vi greier å tilføre kontrakten noe ekstra, at vi gjennom innovasjon oppnår resultater på sikker og effektiv gjennomføring. Det er vår andel av den gevinsten som dette kan gi som vil sikre et godt resultat for LBO. For å få dette til må vi bruke lærdom som vi opparbeider, også i andre kontrakter. I så måte har vi mye å ta av. For eksempel GEM-kontrakten for Ekofisk, der vi har mange års erfaring med å administrere offshorearbeid fra et operasjonssenter på land, et OPC. Her sitter vi sammen med de andre aktørene på feltet, og tverrfaglige problemstillinger kan enkelt drøftes og avklares. Selv om det i Statoils verden er flere og mer krevende grensesnitt mellom leverandørene enn hva tilfellet er på Ekofisk, så er det helt sikkert erfaringer herfra som med fordel kan benyttes. Måten som ConocoPhillips har tatt i bruk tilkomstteknikk på, er forbilledlig for hele bransjen. Sammen med dem og de andre aktørene på feltet har vi fått anledning til å utvikle mange sikre og kostnadseffektive metoder. Og det er ikke tvil om at våre ingeniører, ledere og operatører trives med Ekofisk. Årsaken til det er det gode samarbeidet, at man lytter til hverandre og alltid forsøker å finne de gode løsningene i fellesskap. Sammenligningen er relevant. For etter hvert som Statoils installasjoner blir eldre, så vil mange av de samme problemstillingene dukke opp også her. Og da vil vi gjerne få lov til å bidra med den kompetanse og de erfaringer vi har i vår organisasjon. Vi har vært gjennom en hektisk fase i NISC-kontrakten mot Shell, med svært mange operatører i sving, spesielt på Nyhamna. Og bl.a. på grunn av mangel på godkjente innarbeidingsordninger har innleieandelen vært relativ høy. Vi har gjort en god jobb når det gjelder framdrift og kvalitet på det utførte arbeid, men det har ikke vært problemfritt innenfor HMS. Selv om vi alle kanskje føler at vi har gjort det som kunne gjøres, så er det likevel alltid slik at noe kunne vært gjort annerledes. Disse læringspunktene blir det viktig for oss å finne fram til, og det blir for tiden gjort flere gjennomganger i så måte. De forbedringer i prosedyrer og rutiner som blir foreslått og iverksatt, skal vi dele med alle prosjektene våre. Vi er i en svært spennende fase når det gjelder testing og utprøving av vårt subsea/ skvalpesone verktøy. En versjon av utstyret, kjettingsleden, er i dag i bruk på en krevende jobb på Snorre B for Statoil. Erfaringene herfra vil danne grunnlaget for vår videre strategi innenfor subsea/ skvalpesone. Satsingen vår i Houston er også delvis basert på dette, og med suksess for konseptet Mk1 vil vi kunne tilføre noe helt nytt også innenfor de kontraktene vi allerede har. Med insentiver for innovasjon og utvikling i kontraktene åpner det seg nye muligheter, både for oppdragsgiver og leverandør. Vi ønsker Terje Hellum og hans mannskap lykke til med den nye ISO-kontrakten for Statoil. Hvor vidt vi lykkes i kontrakten vil først og fremst bero på teamet selv. Men vi andre kan hjelpe dem fram med god oppbakking fra basisfunksjonene våre, med fokus på innovasjon innenfor fag og metode, og med hyppig erfaringsoverføring fra andre prosjekter. En fortsatt trygg og god høst ønskes dere alle sammen. Av Kristoffer B. Jenssen 3

4 prosjektavdelingen Travel sommer Av Tore Larssæther Vi har lagt bak oss en meget travel sommer der mange har vist stor fleksibilitet for å levere det vi har forpliktet oss til. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra kundene våre, og det er vårt viktigste bidrag på markedssiden. På Ekofisk har vi i sommer levert et betydelig bidrag til revisjonsstansen og får meget positive tilbakemeldinger fra kunden og vår del av æren for at stansen kom vel i havn. For tiden er det litt roligere, med grunnbemanning og et lag på Eko C som jobber med gummiering og klamring av stigerør. Vi har mange interessante prosjekter utover høsten og vinteren. Av prosjekter som starter nå og i nærmeste fremtid har vi utskiftning av sealring på Eldfisk, diverse oppgradering av deluge, riser support på Eko T, brolanding på Eko M og vi starter engineering på fjerning av generatormodul (nødkraft), der offshore utførelse kommer neste år. I tillegg ser vi på en større forsterkningsjobb og en del andre forholdsvis store oppdrag som skal utføres i På HaltenNordland nærmer vi oss som kjent et regimeskifte. Som alle sikkert vet, ble vi tildelt Heidrun, Norne og Njord ved kontraktstildelingen. Vi vil få en plan for overføring av kontrakter i løpet av september. Årsprogram for ny kontraktør vil komme senere i år, så foreløpig er det vanskelig for oss å si akkurat når og hvordan den nye kontrakten vil påvirke oss. På Norne, Kristin og Åsgard B er det i skrivende stund stans med betydelige bidrag fra oss. Her har vi også god aktivitet etter stansen, spesielt med Marulk på Norne og livbåtprosjektet på Kristin. På Heidrun har det vært jevnt stor aktivitet siden stansen, og dette vil også fortsette utover høsten. Åsgard A har stabilt pådrag fremover til ny kontraktør overtar. På Draugen har vi i begynnelsen av september 12 posisjoner på diverse oppdrag. Vi vil sannsynligvis ha rundt ti posisjoner fremover mot jul. På Ormen Lange har vi i en periode hatt over 200 posisjoner mobilisert, i all hovedsak mot overflate-prosjektet. Her er det utført mye godt arbeid, og vi ligger pr. uke 34 foran planen. Det er planlagt en gradvis nedbemanning til ca. 40 posisjoner rundt årsskiftet. Som jeg nevnte i forrige H&L, har vi også en betydelig ISO-leveranse mot subsea kompresjonprosjektet (test- pit) fremover. I rammekontrakten med Aker Offshore Partner er det betydelig aktivitet utover høsten og vinteren. Vektreduksjonsprosjektet på Snorre A har hatt en pause, men mobiliserer igjen i september og vil holde på til midten av oktober. Her er det oppstart igjen 1. april neste år. Vi er nå i full gang på Valhall. Her har vi for tiden åtte posisjoner, og mobiliserer ett lag til fra uke 42. Foreløpig er dette oppdraget avropt frem til 1. april neste år. Vi mobiliserer også et lag for inspeksjon av rørlinjer på Gullfaks A i slutten av september. Betongrehabiliteringsjobben på Sleipner har hatt avbrudd på grunn av revisjonsstans, men starter opp igjen 16. september. Vi vil holde på frem til månedsskiftet oktober/november. Kunden er meget fornøyd, og vi vil fortsette her neste år. Inspeksjon/NDT har stort pådrag mot Draugen utover høsten. I tillegg har vi oppdrag på Tampen, Petrojarl 1 og en inspektør i Østerrike for DNV. Vi jobber for tiden med mange spennende prospekter i markedet. Høy standard og full fokus på HMS og K er en forutsetning for at vi skal lykkes. 4

5 Gjennombrudd for LBOs satsing i skvalpesonen! Av Ståle Karlsen Søndag 12. september ble den første anoderammen på Snorre B satt på plass! Det markerer et svært gledelig og viktig gjennombrudd for vår satsing på å utvikle helt nye verktøy for inspeksjons- og modifikasjonsoppgaver i skvalpesonen. Anoderammen, og konseptet for innrigging, har fungert tilnærmet smertefritt. Ved nedsenking landet rammen presist på ledehjulsbrakett, og ved slakking av guidevaiere skled den på plass helt perfekt. Det viktigste med hele prosjektet, nemlig installasjon av anoderamme på Snorre B, er dermed vellykket. Det skal totalt installeres 16 anoderammer på Snorre B, og den første ble installert på plan. Vi har hatt diverse oppstartsproblemer, men med en antatt effektivisering ved repetisjon på neste anoderammer, ser det lyst ut for videre fremdrift på prosjektet. Det skal installeres fire anoderammer på nordøstre søyle på Snorre B nå i høst. Planlagt ferdigstillelse er 31. oktober, så starter vi på igjen til våren 2011 med de 12 siste anoderammene. Fra styringskonteineren. Klargjøring av kjettingsleden. Første anoderamme straks klar for installasjon. 5

6 Shut down på Ekofisk gjennomført uten hendelser I perioden 6. til 26. juni i år gjennomførte ConocoPhillips shut down (stans) på hele Ekofisk og Eldfiskfeltet. Av Kjetil Nesje Stansen ble meget vellykket for ConocoPhillips og underleverandørene LBO, vår samarbeidspartner Aibel og alle de andre aktørene ute på Ekofisk og Eldfiskfeltet. Stansen ble gjennomført etter plan og med null hendelser som den viktigste suksessfaktoren. Gode forberedelser Gjennomføring av en stans krever god planlegging, og BO styrket sin bemanning på OPC i Stavanger med Geir Egil Budsberg som shut down-koordinator. En viktig faktor i forberedelsene var grundige gjennomganger av jobbene for å få ut rett utstyr og riktig kompetanse på hver jobb, og Budsberg og personalkoordinator Randi Kirkeland møttes jevnlig i planleggingsmøter. I tillegg hadde vi en gjennomgang med hver enkelt operatør i forkant av mobilisering, hvor vi hadde fokus på HMS og arbeidsoppgavene som skulle utføres. Fakkeltippskifte Et av de første oppdragene LBO ble involvert i var engineering og planlegging av utskifting av fakkeltippene på alle fem faklene ute på Ekofisk. Dette var oppdrag LBO hadde sammen med Aibel, hvor LBO leverte sin spesialkompetanse innen kombinasjonen kompleks rigging og tilkomstteknikk, spesielt rettet mot utførelse av denne type oppdrag. I forbindelse med stansen på Ekofisk skulle ikke mindre enn fem fakler forberedes for utskifting. Eldfisk B var den eneste som det var helt sikkert at det skulle utføres fakkeltippskifte på. Som forberedelse til disse oppdragene ble det utført full pakke med engineering og planlegging for hver enkelt fakkel, slik at alt var klart i tilfelle det måtte iverksettes. Vektøkning på de nye faklene på Eldfisk B, Tor og Eldfisk FTP gjorde at LBO sitt engineeringsmiljø i Trondheim satte i gang utvikling av nytt løfteutstyr til disse 6

7 faklene. Nytt galgespir med en rekke smarte løsninger i forbindelse med innrigging av selve galgespiret ble utviklet for at oppdragene skulle kunne utføres sikkert og effektivt. Etterspurt kompetanse Etter hvert som jobbene ble identifisert hos ConocoPhillips ble behovet for LBO sin spesialkompetanse, og da spesielt innen riggfaget, mer og mer ønsket. LBO ble involvert i flere og større jobber. Eksempler på disse jobbene er utskifting av sealring (tykkveggede rør med store tunge flensforbindelser) på Eldfisk, utskifting og transport av endekappe på 16 tonn på glykoltank på Ekofisk J demontering og montering av endekappe på 8 tonn på HP kjøler og ventilutskiftinger på Ekofisk J. Også på Ekofisk K ble LBO involvert i rigging av flere større ventiler. Deriblant en ventil på 15 tonn som skulle overhales på stedet. Utførelse I slutten av april ble de første operatørene mobilisert for forberedende aktiviteter på enkelte av jobbene som skulle utføres under stansen. Etter hvert som stansen nærmet seg og mobiliseringene til stansen ble iverksatt, gjennomførte vi planlagte gjennomganger av HMS og arbeidsoppgaver ved at alle operatører var innom OPC eller LBO sine lokaler på Forusbeen. LBO hadde som en del av forberedelsene operatører på stand by for gjennomføring av fakkeltippskifte utover den som allerede var bestemt. For fakkelen på Tor ble det i forkant av stansen gjennomført en ministans hvor det ble klart at fakkelen var intakt og at fakkeltippskifte ikke var nødvendig. Tidlig i stansen ble det også utført inspeksjoner på Ekofisk K og Ekofisk J, og begge fakkeltippene ble friskmeldt. Inspeksjonen av den siste fakkelen som skulle sjekkes ut, Eldfisk FTP, avdekte at det måtte utføres fakkeltippskifte. Stand byoperatører for fakkeltippskifte ble sendt over på Eldfisk FTP og vi hadde dermed to fakkeltippskifter på gang. På det meste hadde LBO ute 76 operatører under stansen knyttet til de forskjellige jobbene vi var involvert i. Alle jobbene ble utført uten noen form for hendelser. Fakkelen skal rigges inn for transport via guidewire opp til flammebommen. Alexander Ranstrøm i full sving. Luftig utsikt fra toppen av fakkelen! Fakkeltippskifte på EldfiskB Av Jan Kjetil Haraldsen Et oppdrag uten problemer for LBO. Til stansen 2010 fikk LBO i oppgave å skifte fakkeltippene på Tor og EldB. Oppdraget krevde at vi måtte sertifisere seks sveisere. Materialtypene som skulle brukes var 310 og incolloy H-800, og det er en krevende materialblanding å sveise. Valget av sveisemetode ble pinnesveising (111). Imponert Sveiserne hadde tre dager med trening og en dag med sertifisering, og resultatet var null feil; alle besto med glans. Teknologisk Institutt, LBOs samarbeidspartner ved sveisesertifisering, ble meget imponert over resultatet på både trening og sertifisering. Fakkelippskiftet på Tor ble ikke utført da CopNo valgte å bruke fakkelen en periode til, men fakkeltippen på EldB ble skiftet uten problemer. Stian Barseth, Alexander Ranstrøm, Adam Petterson, Jan Inge Kjersem, Arild Lundquist og Robert Palovaara gjorde en flott innsats. 7

8 Siden starten i 1974 har ONS vokst til å bli en av de aller viktigste møteplassene for verdens energibransje. Vi var selvfølgelig også i år representert med egen stand. I år viste vi frem vår satsing på tilkomst i skvalpesonen. Som en spinoff av Mk1-prosjektet har vi allerede utviklet flere verktøy og løsninger basert på samme teknologi og styringssystemer. Dette skapte interesse både blant eksisterende og potensielle kunder, leverandører og subsea-/dykkerselskap. LBO på ONS Av Leif Erling Aasan LBO-standen var en del av paviljongen Midnor, som bestod av 43 bedrifter fra Midt-Norge. Midnor-apparatet sørget for god pleie av oss som betjente standene og våre inviterte gjester. Her gikk trøndersodden og svelene unna som varme hvetebrød! Men det var mer som gikk raskt unna; på LBO-standen hadde vi også vårt fulle hyre med å etterfylle LBO-sjokolade og LBO-penner til søthungrige og ivrige pennesamlere. Mye ros Besøk og tilbakemeldinger fra fornøyde kunder og samarbeidspartnere var likevel langt viktigere enn hyggelige pennesamlere. Som førstereisgutt til ONS i LBO-regi, var det derfor ekstra hyggelig å registrere de mange og svært rosende ord og tilbakemeldinger fra besøkende som var innom standen vår; Jeg er så glad for at dere i sin tid vant denne viktige kontrakten.., Dere har veldig mange dyktige folk i LBO og Husk å bevare de viktige egenskapene deres; kreativitet og stå-på-vilje!, oppsummerer noen av kommentarene fra svært fornøyde kunder og samarbeidspartnere. En viktig arena Tips og nye muligheter fra messa blir nå oppsummert, sortert og vurdert for videre aksjoner. Det er selvsagt for tidlig å konkludere med noe terningkast når det gjelder vårt utbytte fra årets messe, men at messa fortsatt er en viktig arena for oss er det ingen som helst grunn til å tvile på. Besøket de første dagene opplever vi også som bedre enn for to år tilbake. Nå skal vi i ettertid også evaluere selve standutformingen og hvordan vi presenterer oss på slike messer, slik at vi allerede på tilsvarende messe i Aberdeen neste år kan fremstå enda mer effektive og kreative slik våre kunder i følge tilbakemeldingene også oppfatter oss gjennom prosjektene vi utfører. De som bidro på de ulike vaktene på standen vår i år var Bjørn Bergsvik, Kjell Olav Gjerde, Christian Hagen, Geir Ingar Bjørnsen, Bernt Schjetne, Martin Hasle, Tore Larssæter og undertegnede. I tillegg hadde vi dagsbesøk av Gry Kristin Sletten og Wenche Hild Sandnes som også bidro på standen. Ekstra ros til ONS-komiteen ved Bjørn Bergsvik, Christian Hagen, Torgeir Trondsen og Janne Visnes for at alt det praktiske var godt planlagt til messa, og til Kjell Olav Gjerde og hans gode hjelpere ved vårt Stavanger-kontor for praktisk bistand før, under og etter messa. Offshore Northern Seas (ONS) En av de viktigste møteplassene for olje- og energibransjen verden over. ONS arrangeres i Stavanger annen hvert år. Årets messe samlet nesten besøkende, 1350 utstillere, og representanter fra mer enn 90 land. Messa hadde til sammen m 2 med utstillingsareal. 8

9 Nye gruppeledere LBO har de siste årene hatt en sterk vekst innenfor alle sine fagområder. Med egne gruppeledere håper vi å samordne de ulike fagene bedre. Knut Roger Sesseng Gruppeleder sorte fag Fartstid: 5 år i LBO Bakgrunn: Isolasjon Erfaring i LBO: Leder for Kurssenteret, sitemanager Ormen Lange, oppdragsledelse COW Prosjekt: Shell NISC, COW overflate OL Av Knut Roger Sesseng For å opprettholde statusen som en ledende aktør i bransjen, satses det offensivt på opplæring og kompetansebygging i tillegg til utvikling av utstyr og metoder. Vi har allerede fagansvarlige innen hvert fag, men for å samordne de ulike fagene er de nå lagt inn i en faggruppe som vil bli ledet av hver sin gruppeleder. Faggruppen for tilkomstfag ledes av Helge Lervold og består av tilkomstteknikk, fallsikring og rigging. Faggruppen for sorte fag ledes av Geir Olav Aarstad og består av mekanisk, rør og sveis Gruppen for ISO-fag ledes av undertegnede Knut Roger Sesseng og består av isolasjon, stillas og overflatebehandling Ressurspersoner Gruppelederne er ressurspersoner som sammen med de fagansvarlige skal gi faglig støtte til de ulike avdelingene i LBO. Engineeringavdelingen skal få assistanse ved metodevalg eller spørsmål rundt forskrifter og standarder, HR-avdelingen skal få svar innenfor kompetanse og kvalifikasjonsspørsmål, HMS og K-avdelingen får fagstøtte innenfor krav til prosedyrer og revisjoner, markedsog prosjektavdelingene skal få assistanse under tilbudsarbeid, prosjektoppfølging og kundeoppfølging. I tillegg skal gruppelederne være nøkkelpersoner i LBOs utviklingsprosjekter. Det ligger store forventninger hos ledelsen til den nye organiseringen av våre fag, og beslutningen er forankret med støtte i hele organisasjonen. Gruppelederne skal ha kompetanse på tvers av faggruppene, og med fast kontorplass i Molde vil gruppelederne alltid være tilgjengelige for avklaringer. Målet er også å være synlig ute i prosjektene, og kvalitetssikre en enhetlig forståelse for prosedyrer, rapportering og faglig utførelse. Helge Lervold Gruppeleder TT / rigg Fartstid: 5 år i LBO Bakgrunn: Plate/sveis Tiden i LBO: Gått gradene i TT, sikringsleder, koordinator / formann Prosjekt: V&M på Ekofisk, Decom på Frigg-feltet, vedlikehold HaltenNordland Geir Olav Aarstad Gruppeleder sorte fag Fartstid: 8 år i LBO Bakgrunn: Plate /sveis/rør Tiden i LBO: Åsgard A hook up og oppstart, leder Lag 7 Åsgard A, planlegging ved diverse revisjonsstanser, prosjektledelse HaltenNordland, planlegging ISO og rigg, hook up Kristin, installasjonsleder Kristin, metode og rådgivning HaltenNordland Prosjekt: Kristin stigerør, Decom MCP-01 Frigg-feltet, bølgeforsterkning Eldfisk, utvikling av metoder og utstyr 9

10 Ny kontrakt med Statoil Av Terje Hellum LBO er tildelt ny langsiktig kontrakt for ISO-fag på Heidrun, Njord A og B og Norne. Kontrakten er på fire år med opsjoner på to + to år, og vil ha en verdi på ca. 140 millioner kroner pr. år. Tildelingen vil sikre arbeid for omkring 150 personer hos LBO og underleverandører, og viderefører dermed også et allerede langt og godt samarbeid med Statoil. Statoil skal presentere en implementeringsplan for alle de nye kontraktene 15. september. Signal fra Statoil kan tyde på at kontraktsskiftene vil gjennomføres i perioden november januar. Kontraktsskiftene er en kompleks situasjon der mange personer skal flyttes og nye organisasjoner skal bygges opp. Det er mange faktorer som påvirker rekkefølgen i prosessen og mange som blir berørt. Operasjonsenter i Trondheim LBO etablerer et Onshore Project Center (OPC) i underetasjen ved kontoret i Trondheim for å drifte kontrakten. Driften baseres på erfaringene som er gjort i Stavanger under kontrakten mellom LBO og ConocoPhillips. Fokuset i OPC er å skape tette bånd mellom prosjektering, planlegging og installasjon. Samhandling mellom alle funksjonene skal gjøre kontrakten til en stor suksess for LBO. Det blir flere nye grensesnitt i kontrakten som må gås opp og innarbeides mot Statoil, V&Mleverandør og andre aktører om bord. Dette innebærer en spennende prosess fremover der vi må finne best mulige samarbeidsmetoder mot de andre aktørene. Vi jobber med å skaffe oss oversikt over omfang på installasjonene, hvilke beredskapsposisjoner som skal besettes, utstyrsbehov og andre særskilte krav pr. installasjon. Av Torstein Tafjord Stor aktivitet og høy omsetning første halvår Tallene for første halvår er preget av at omfattende revisjonsstanser er gjennomført i to av våre største rammekontrakter. I tillegg har det vært betydelig aktivitet også i andre prosjekter, spesielt på Ormen Lange hvor bemanningen har vært stor gjennom hele sommeren før demobiliseringen startet opp i september. Det relativt store aktivitetsnivået gjenspeiler seg i omsetningstallene for første halvår, som ligger noe høyere enn ved samme periode i fjor. Resultatgraden er imidlertid noe lavere, men det kompenseres til en viss grad av det økte volumet. Selskapet har en solid organisasjon med mye kompetanse som er utviklet over tid. Det er fortsatt sterk fokus på å bygge opp kompetanse i organisasjonen, og det pågår flere omfattende forbedrings- og utviklingsprosjekter, blant annet innenfor forretningsutvikling, utstyrsutvikling innen IT og prosjektstyring. Disse prosjektene krever stor innsats fra mange i organisasjonen. De siste årene har LBO investert betydelige midler i forskning, utvikling og innovasjon. Selskapet skal fortsatt være en pådriver for nyskaping og innovasjon innenfor vår kjernekompetanse. 10

11 Valhall hook up! Foto: BP Av Arild Solberg LBO har kommet i gang på Valhall PH-plattformen. Vi er leid inn av Aker, som har hook up-arbeidet på installasjonen. PH-plattformen er en prosess- og boligplattform som er knyttet til Valhall feltsenter med gangbro. Feltet har fem installasjoner og den nye plattformen skal erstatte to av disse. Feltet ligger helt sør i Nordsjøen. Installasjonen av understellet til PH-plattformen ble utført sommeren 2009 og tungløft av moduler til topside ble fullført nå i sommer av Saipem. Etter at Saipem forlot feltet gikk Aker over til hook up-fasen og i starten av august mobiliserte LBO åtte mann fordelt på to TT-lag. Hvert lag består av sikringsleder, sveiser, mekaniker og rigger. I august har LBO assistert Aker med diverse tilrettelegging etter tungløftfasen. Tiden fremover vil gi oss mange utfordrende oppgaver for operatørene våre. Det er kommet forespørsel om leveranse av guidewire system med tilhørende utstyr og taunokk (tauvinsj). Utstyret er i første omgang tenkt brukt i fakkelen i forbindelse med fjerning av stillas som var med installasjonen offshore. 11

12 Mat er trivsel! Ingen i LBO har ennå spurt ham om å installere en colaautomat. Det gleder kantinesjef Bjørn Beyer. Av Ingunn Viken Under varmelampa ligger snart bare fiskeskinn igjen fra dagens varmrett. LBO-ansatte er på veg oppover i etasjene tilbake til kontor og papirer, og på kantinekjøkkenet plystrer Bjørn Beyer. De fleste som har vært innom LBOs lokaler i Molde har et forhold til kantinesjefen. Om det er sultne kursfolk på besøk, om det er ledersamlinger eller daglig lunsj, konfirmasjoner til og med, så er det Bjørn Beyer som kokkelerer og ordner. Mat er trivsel, sier Bjørn. Jeg ser at folk blir glade når de kommer hit. De er sikkert glade ellers også, altså. Men det gleder med mat med friske farger. Ifølge personalsjef Johnny Alnes Monge er Bjørn rene manifestasjonen av både god mat og trivsel, og han synes at han gjorde litt av et kupp da han hyrte Beyer inn som konsulent da den nye kantina skulle planlegges. I september har kantinesjefen ettårsjubileum som fast ansatt i LBO. Ikke 12

13 bare har Monge skaffet en kollega med lang erfaring innen kjøkken, kantine og service, men en som også er opptatt av kosthold og helse. Om folk spør, kan jeg hjelpe dem med å komme på rett spor, sier Bjørn. Jeg har laga kostholdsplan for et par ansatte, så får vi se hvordan det går, smiler han. Det er tydelig at folk her er opptatt av helse. Ingen har hittil spurt om å få en colaautomat. Da jeg begynte her ba jeg om tilbakemeldinger på hva folk ønsket seg av mat i kantina. Da var salatbar en gjenganger. Jeg synes det er inspirerende at folk er opptatt av maten. Å lære noe nytt Så lenge han kan lære noe nytt er Bjørn Beyer en glad mann. Og jakten etter kunnskap har ført han fram til mye rart. Da han var 20 og ferdig med kokkeskole og militærtjeneste ville han ut og oppleve verden. Han fikk hyre som stuert på en tankbåt som hadde ligget i opplag på Vestnes. Der framme ventet eventyret, Bjørn skulle krysse store og eksotiske hav helt frem til Taiwan. Det ble ikke helt som han hadde tenkt seg. Det var mye rart på den båten. Rederiet hadde rasket sammen det verste av folk for å spare mest mulig penger. Da båten la til kai i Gibraltar, turens første havn, viste det seg at skroget var så tilgrodd at det var fare for at båten måtte bli liggende der i dagevis. Da reiste jeg hjem. Eventyrlysten fikk seg ingen knekk av den grunn. Han har brukt mang en ferie på å besøke forskjellige restaurantkjøkken i Oslo, for å snappe opp både lærdom og menyer som han kunne ta med seg hjem. Han var med på oppstarten av Kroverten den gangen det var liv i sentrum og moldefolk gikk ut tidlig på kvelden og ikke klokka halv ett på natta. Gjennom jobben som leder for studentkantina ved Høgskolen i Molde har han reist på studieturer til Europa 13

14 Familien på tur. Bjørn og Anne Kristin feira sølvbryllup med cruise i Middelhavet sammen med døtrene Sara og Lene og barnebarnet Kaja. for å lære triks og trender, og kommet tilbake og starta den første salatbaren i hele studentkantine-norge. Foruten sine 16 år som kantineleder i Studentsamskipnaden ved Høgskolen i Molde, har han stort sett jobba to år her og to år der. Det kan man si så mangt om, men man lærer mye, sier Bjørn. Jeg er veldig interessert i faget mitt og opptatt av å utvikle meg. Gror man fast et sted for lenge, kan man kjøre seg fast i samme spor. Jeg liker ikke å gå på autopilot. Knallert og kjærlighet I 1979 kjørte 16 år gamle Bjørn moped og var ganske populær som eneste gutt på husstellinja på Høgtun Folkehøgskole. En dag kom Anne Kristin Songstad for å besøke sin storesøster, og i løpet av oppholdet må Bjørn på knallerten ha gjort et uforglemmelig inntrykk på den 15 år gamle frænajenta. For da hun kom hjem satte hun seg ned og skrev et kort til han. Og siden da, foruten en liten pause i slutten av tenåra, har det vært de to. Det går an, sjø, sier Bjørn. Men å være sammen med noen fra man er i slutten av tenåra er ikke normalt lengre, det. Har du oppskrifta? Man må vise respekt for hverandre, selv om man har ulike meninger, og inngå kompromiss. Og lytte til hverandre. Vi har vært heldige som har hatt en stor familie rundt oss. Anne Kristin har et tett forhold til familien sin, og det setter jeg stor pris på. I mai feira de sølvbryllup med cruise i Middelhavet sammen med døtrene Lene (25), Sara (15) og barnebarnet Kaja (5). Det var deilig å bli servert. Men vi var mye i land og gikk turer på egenhånd. I Napoli spiste vi pizza slik pizza skal være. Men at cruise er en ferie bare for eldre og rike amerikanske damer er en myte! Myggfanger Det er ikke alle hytteeiere som har en profesjonell innsektsfanger rundt huset. Men det har Bjørn. Anretningen med filter, briketter som lukter menneskeånde og en ekstrem tiltrekningskraft på både mygg og knott brukes på hytta på Eresfjorden og har gjort kveldene på terrassen og badestampen langt triveligere. Maskinen samler mygg i 4 måls omkrets. Den brukes også av soldater i det amerikanske militæret, sier Bjørn fornøyd. Nå går det an å nyte kveldene på hytta utendørs og ikke bare inne. Det blir spennende å se hvor mye knott og mygg det blir til neste år! Ser man bort fra blodsugende vesener, er Bjørn er glad i det meste som naturen har å tilby. Og når han ikke fikser på hytta, snekrer tremøbler eller går turer på fjellet med familien, er det høstjakta som lokker han ut. Og på grunn av nysgjerrigheten sin lå han i en periode på nesten ti år, hver vår ute i skjul i skogen, entusiastisk med kameraet klart. En jaktkamerat oppdaget en spillplass i Men under orkanen i 1992 ble mye av skogen rasert. Og ikke nok med 14

15 Teltet. I selvlaga telt og filmkameraet klart lå Bjørn og observerte tiurleiken i Osen. Nå er den borte. Tiurleik. En kompis av Bjørn oppdaget en spillplass i Etter orkanen i 1992 var de spente på hvordan det gikk med tiuren. Men tiuren spilte, den. Eresfjorden. En fantastisk fin bygd, sier Bjørn. Der er det muligheter for turer og fiske. Det er ei perle! I Visdalsheia på småfugljakt. det, men bonden bygde også skogsvei tvers gjennom spillplassen. Så vi var spente på hvordan det hadde gått med tiuren. Tiuren fortsatte leiken, den, og fra 1992 lå kompisene i telt hver vår når spillinga begynte. Det starta mest av nysgjerrighet for hvordan det gikk med tiuren. Og så fortsatte vi å reise tilbake. Jeg har hatt mange naturopplevelser, med både ørn og fjellvåk som har slått til midt i leiken. I vår dro en av oss tilbake, men da var spillplassen tom. Husfar Det største han har opplevd, rent karrieremessig er det han utretta som kantineleder ved Høgskolen i Molde. Kantina ble et år kåret til landets beste, salatbarene har blitt en hit i studentkantiner over hele landet, og han har også mottatt fylkesprisen for sitt arbeid med å skape arbeidsplasser i kantina for personer med ulike funksjonshemminger. Jeg har fått være med på å utvikle ulike konsepter og prøve nye ting. I Studensamskipnaden var vi også et kollegium av ledere. Det savner jeg kanskje her, spesielt i begynnelsen. Jeg måtte i alle fall ha en radio så jeg kunne synge for meg sjøl! Men arbeidet på høgskolen ble etter hvert mye brannslukking og mindre tid til det jeg egentlig skulle jobbe med. Så jeg er veldig glad for å ha blitt tilbudt jobb her. Jeg har varierte arbeidsoppgaver og har etter hvert blitt involvert i mye av det som skjer på huset. Når det er ledersamlinger, julebord, konfirmasjoner, kundearrangement eller andre tilstelninger på huset er det Bjørn som ordner opp. Det er veldig kjekt. Jeg plukker ut viner og setter sammen menyer og får brukt kreativiteten på en annen måte og samtidig holdt ved like flere sider av faget mitt, sier han. Egentlig er han nesten som Grandfjæras husfar å regne, for vaktmesteransvar har han også. Midt i blinken, mener Bjørn. Det er viktig for meg å være sosial med resten av folket på huset, for det har jeg ikke tid til under lunsjen. En naturlig del av jobben min er også å sitte i diverse komitéer, og det er kjekt. Full kontroll Han kan ikke huske å ha stått ansvarlig for en eneste generaltabbe gjennom sin lange karriere innen matlaging og servering. Ingen episoder der det har havnet sukker istedenfor salt i bacalaogryta. Ingen saus i fanget på forulempede spisegjester. Jeg prøver å være godt forberedt, og er nok kjent for å ha kontroll, sier Bjørn. Har du eksempler på mat som overhodet ikke har slått an i LBO-kantina? Hm. Da må jeg hente lista, sier han og forsvinner inn på kjøkkenet. Han kommer tilbake med en lang liste over varmretter og påfølgende evaluering av hvor godt det falt i smak. Nei, jeg kan ikke finne noe, sier Bjørn. Og hva er det kollegene dine aller helst vil ha servert, foruten salat? Det må være noe etnisk. Taco eller noe slikt, sier Bjørn. Og så hadde de sikkert ville hatt dessert hver dag, og ikke bare på fredager. Men da blir det jo ikke noe stas! 15

16 Trond Svartvatn har vært sentral i utviklingen av det nye stillasprogrammet. Stillasplanlegging i 3D Av Knut Roger Sesseng Et nytt 3D-program har skapt en ny hverdag for stillasbyggerne. Det er mange faktorer som må tas hensyn til når man planlegger stillas. Først og fremst skal stillasene gi en sikker og ergonomisk tilkomst for brukerne, men det er også viktig at stillasene ikke setter sikkerhetssystemene på anlegget ut av drift. Planleggerne må ta hensyn til detektorer, brannvernsutstyr og sikkerhetsventiler. Stillasene skal i minst mulig grad påvirke eller hindre tilkomst til driftsrelatert utstyr. En annen viktig faktor planleggerne må ta hensyn til er at timeforbruket på stillas skal holdes så lavt som mulig. 500 tonn stillas på Ormen Overflateprosjektet på Ormen Lange har et stort behov for tilkomst. På det meste har det vært mer enn 500 tonn aluminiumsstillas i bruk. På grunn av kompleksiteten og det store volumet har vi to personer på heltid til å planlegge stillasene. har vært delaktig i utviklingen av det nye modelleringsverktøyet og er godt fornøyd med resultatet. Lav brukerterskel og effektivitet er nøkkelord og suksessfaktorer for det nye verktøyet. Tilbakemeldingene fra stillasavdelingen på Nyhamna har også vært utelukkende positive. Å få utlevert jobbpakker med 3D-tegninger av stillasene er en ny hverdag for de fleste av stillasbyggerne. Planlegging av stillasene gir god HMS, funksjonalitet og effektivitet. Vi har forventninger om at det nye verktøyet også vil bli tatt i bruk i andre prosjekter. Gjør jobben enklere Stillasplanleggerne bruker modelleringsprogrammet SolidWorks til å tegne stillaset i 3D-format. Trond Svartvatn som er leder for LBOs engineeringsavdeling i Molde tente på ideen om å modellere stillaser, og har vært kontaktpunkt mot vår stillasleverandør Haki for erfaringsutveksling og overføring av datafiler. Ingeniørene Kristian Ohr og Stian Guttormsen har implementert alle 3D-filene med stillaskomponenter inn i SolidWorks, og deretter programmert disse med SmartMates funksjoner. Det betyr at komponentene er programmert til å vite hvor de passer sammen med andre komponenter, noe som gjør jobben med å modellere stillaser mye enklere. Ny hverdag Frode Olsen som leder planleggingen av stillas på Nyhamna Frode Olsen (t.v.) og Trond Svartvatn er godt fornøyde med det nye modelleringsverktøyet. 16

17 Stor økning i TTkurs i 2010 Av Magne Beyer Rico Autio I løpet av årets åtte første måneder ble det arrangert 31 forskjellige kurs innen tilkomstteknikk ved Kurssenteret med totalt 213 deltakere. 58 av disse var eksterne deltakere. Til sammenligning var tallet 87 deltakere i 2009, derav fem eksterne. Fordeling sikringslederseminarer 71 deltakere 5 sikringsleder resertifiseringer 41 deltakere 13 tilkomstteknikk nivå 1 64 deltakere 8 tilkomstteknikk nivå 2 37 deltakere Ole Marius Ugelvik Mange fagprøver i høst Kursleder Terje Aamodt på nivå 1 kurs, september Av Magne Beyer I juni gjennomførte mange fagbrevkandidater i LBO teorieksamen. Seks i stillasbyggerfag og fire i isolatørfag. Sommeren har gått med til hektisk offshorearbeid og venting på resultater og dokumentasjon for å kunne melde seg opp til praktiske prøve. Først ut var Rico Autio i isolatørfag i juli. I skrivende stund har også Ole Marius Ugelvik bestått sin fagprøve i stillasfag. Vi gratulerer begge med sine fagbrev og ønsker Odd Kjetil Nybø, Mattias Per Karlsson og resten av kandidatene lykke til i september/ oktober. Instruktør Hans Roar Gjerde på nivå 1 kurs, september

18 Av Tove Hansen Vinter i Brasil...er som en god norsk sommer, og temperaturen ligger på mellom 18 og 30 grader. I juli pakket Marianne Arnetsen, Anne Marit og Arnt Chr. Myrstad Eriksen og undertegnede koffertene og dro på tre ukers ferietur til Brasil. Det var et spent firkløver som møttes på Gardermoen den 23. juli. Flyet til Paris gikk kl 15:45, og vi hadde fem timer å slå i hjel i Paris før avgang til Rio de Janeiro 23:20. Midtgangsetene som vi hadde booket og fått bekreftet var uten varsel blitt endret til to og to midtseter i to firerekker, men etter litt smisking med en høy kjekk franskmann i billettskranken i Paris, med forståelse for long legs, ordnet seteproblematikken seg. Vi fikk sitte i 2. etasje i flyet, og den 12 timer lange flyturen ble dermed ikke så ille som vi fryktet. Med bedre beinplass, grei flymat og litt søvn gikk turen unna og vi landet 05:30 lokal tid i Rio. DØGNVAKT Min barndomsvenninne fra Ona, Marianne Iversen, er geolog og ansatt i Statoil. I 2009 fikk hun et treårs engasjement i Rio, og hun og samboeren André Aronsen har leilighet i Leblon, ikke langt unna Ipanema og den mer kjente stranda på Copacabana. Klokka sju om morgenen den 24. juli ankom vi trette og slitne Aristides Espinola 26. Etter et par timer hvile og en dusj var vi klare for frokost og for å ta leiligheten i nærmere øyesyn. Marianne serverte utsøkt eggerøre og ferskpresset appelsinjuice. Leiligheten ligger i et av de finere og velstående strøkene i Rio, og med stor stue med tilhørende terrasse med strandutsikt, fire soverom og fire bad fordelt på to etasjer, samt en stor takterrasse med basseng, var det ikke trangt om plassen. En guvernør bodde i samme strøket, og døgnet rundt sto det fire politimenn i gata utenfor. Så selv om en favela lå ganske nært, følte vi oss trygge i området! Etter frokost gikk vi ut i sola og spaserte på strandpromenaden mot Ipanema. Brennevin og flybensin Som sagt er det vinter i Brasil med august som den kaldeste måneden, men med 27 grader og solskinn var det likevel et yrende liv på stranda. Vi stanset på en strandbar og André bestilte caipirinha, som betyr lille bonde og er den brasilianske nasjonaldrinken bestående av lime, sukker, isbiter og ikke minst cachaça; brasiliansk brennevin laget av destillert juice av sukkerrør. Den kan i noen utgaver minne om flybensin... Men frisk er den! Brasilianere spiser middag vanligvis ganske seint på kvelden, gjerne halv ni eller seinere. De er et tålmodig folkeferd, så å stå og vente i opptil en time på bord er helt vanlig. Som nordmenn flest liker vi at større måltid inntas 18

19 30% av Rios befolkning er bosatt i favela-områder. Ordet stammer fra Morro de Favela-fjellsiden i Rio de Janeiro, hvor frie slaver først etablerte et samfunn i 1890-årene. Bare i Rio de Janeiro er det rundt tusen favelaer, med fra til godt over beboere. Det som ofte kjennetegner områdene er nærmest totalt fravær av gatenavn, elektrisitet, telenettverk og sanitæranlegg. Narkotikarelatert gjengkriminalitet er et stort problem, men politiet har siste året tatt kontroll over flere favelaer. BRASIL: Sør-Amerikas største stat, både i areal og folketall og 5. størst i verden Ca 201 millioner innbyggere Hovedstad: Brasilia Offisielt språk: Portugisisk Brasil var verdens første land med 100% elektronisk stemmegivning. Myntenhet: Real (flertall reais), 1 real tilsvarer ca 3,5 NOK litt tidligere, så venteproblematikken slapp vi unna! Det er vanlig at prisen som oppgis i menyen gjelder for to personer, så her kan man fort få seg en overraskelse! Brasil er kjent for godt kjøtt, og det anbefales å prøve den tradisjonelle biffretten picanha brasileira med farofa (oppmalt manioc rot). Lokaloppgjør På søndag våknet vi til Mariannes fortreffelige eggerøre igjen, og etter frokost dro jentene på hippiemarked i Ipanema mens kara slappet av på takterrassen med ei god bok. På kvelden ble vi hentet i pansret bil av Jair, privatsjåføren som Marianne har til disposisjon. Vi skulle få oppleve brasiliansk fotball på nært hold! Det var et lokaloppgjør mellom Botafogo og Fluminense, sistnevnte lag leder serie A for tiden. Engenhäo stadion har plass til ca tilskuere, men selv med bare rundt tilstede var det en utrolig stemning! Kampen endte 1-1, og det var egentlig vel fortjent til begge lag. På mandag var det på tide å være skikkelige turister. Igjen ble vi plukket opp av Jair, og målet for utflukten var Sukkertoppen (Pão de Açúcar) med sine 398 meter. Siden august ikke er høysesong og vi var tidlig ute, var det ingen ventetid på gondolene som går hvert 20. minutt. Vi hadde klart og fint vær og utsikten var fantastisk! Jungeløy Vi hadde lenge før avreise planlagt en rundtur, og hotell og flybilletter var bestilt på forhånd. Tirsdag morgen tok vi farvel med Marianne og André, og ble hentet av to taxier som skulle kjøre oss mot Angra dos Reis hvor en båt skulle plukke oss opp. Alt gikk som bestilt, og etter en halv time i en 18 fots speedbåt fylt av fire spente nordmenn og like mange trillekofferter, kunne vi gå i land på øya Ilha Grande. Jungeløya like sørøst for Rio har visstnok 106 strender, og etter at fengselet Candido Mendes Penal Institute ble lagt ned i 1994, har øya blitt et mer og mer populært ferie- og utfartsmål for brasilianere. De siste årene har også mange utlendinger funnet veien til denne eksotiske øya, og fraværet av trafikk og eksos står i krass kontrast til den kaotiske trafikkorken i Rio de Janeiro. Sagu bar preg av at det var lavsesong; det var kun seks gjester der utenom oss. På ettermiddagen ble det et kraftig regnvær så vi holdt oss i ro på resorten, og på kvelden spiste vi middag i hotellrestauranten. Vi var alene til det 19

20 kom et ungt par som så ut til å være på bryllupsreise. Da det viste seg at de også var norske ble det litt fliring. Men de hadde nok ikke forventet å møte fire landsmenn på sin romantiske kjærlighetsreise i jungelen, så de spiste i stillhet og forsvant. Sola skinte den påfølgende morgenen og etter frokost på bryggekanten tok vi beina fatt og gikk stien langs stranda inn til sentrum Abraão. Her er det mange restauranter, butikker og barer, og nattelivet er visst vide kjent. Rodoviária! Det eneste vi ikke hadde booket på forhånd, var reisen fra Angra dos Reis til Guarujá nær Santos, som er havnebyen til São Paolo. Distansen på 45 mil tenkte vi å forsere med lokal buss. Vi leide speedbåten tilbake til havna i Angra dos Reis, og planla å komme oss med taxi derfra til busstasjonen (rodoviária på portugisisk). Men ingen taxi var å oppdrive, så vi gikk til nærmeste busstopp og fikk bekreftet at jo da, bussen derfra gikk til stasjonen. Vi fikk presset inn alle koffertene og ryggsekkene og var vel fornøyde. Veldig få av innbyggerne i dette området snakker eller forstår engelsk, og dessverre var ingen av de få til stede på denne bussen. Vi hadde imidlertid fått forklart at busstasjonen lå kun fem minutters kjøretur fra havna. Jeg satte meg ved siden av ei eldre dame som satte i noen kjappe gloser på portugisisk. Min portugisiske språkforståelse begrenser seg til ordboka Marianne hadde kjøpt med til turen, så det rådet en kraftig språkforvirring, men rodoviária fikk jeg formidlet dessverre ikke tydelig nok, for med ett befant vi oss på hovedveien ut av Angra dos Reis og mot Santo. Vi fikk stanset bussen og trillet med oss koffertene til den andre siden av veien. Fem minutter etter kom det en ganske så fullastet buss. Arnt gikk fram og betalte mens vi damene fikk jobben med å borde alle remediene våre. Utrolig nok og med god hjelp fra forbausede medpassasjerer fikk vi stablet både bagasje og oss selv i bakre del av bussen. En tannløs eldre kar stasjonert i trappa til utgangsdøra bak påtok seg ansvaret for å få turistene av på riktig busstopp, og ga tydelige signal ved hvert stopp. Siden det kun var utgang bak var det ikke fritt for at vi følte oss i veien. Etter ti minutter fikk vi audiens av bussassistenten vår, og vi takket pent for tålmodigheten før vi i full fart måtte trille av gårde for å henge på ei dame som også skulle til stasjonen. Brasil rundt med taxi Etter noen minutters rask gange var vi framme ved stasjonen, dessverre 45 minutter etter bussavgangen til Santos som vi hadde planlagt å ta. Fristelsen ble for stor da flere taxisjåfører tilbød sine tjenester... Etter en kjapp konferering ble vi enige med en kar om å betale 700 reais (ca 2500 kroner) for turen. Vi stuet koffertene og oss selv inn i en relativt ny Opel Zafira og forberedte oss på en biltur på rundt fem-seks timer. På vei inn til San Sebastiao ble det brått stopp. Det viste seg at det pågikk veiarbeid, og på grunn av planlagt sprengning var veien stengt til klokken fire. Så da ble det en og en halv time med venting. Heldigvis var det butikker like i nærheten, så vi fikk oss litt å drikke og knaske på. Vi fikk kjøre videre til oppgitt tid, og fortsatte den svingete kystveien mot Guarujá. Endelig, klokka sju, åtte timer etter at vi dro fra busstasjonen i Angra dos Reis, kunne vi stive og støle krabbe ut av bilen. Vi takket sjåføren så godt vi kunne og ga han godt med tips arme mannen som skulle kjøre hjem samme kveld.guarujá er en havneby med ca tre hundre tusen innbyggere, og mange brasilianere drar hit på ferie og helgetur. Det er vel også en av grunnene til at de fleste restaurantene ikke har menyer på engelsk, noe som siste kvelden førte til et litt overraskende fiskemåltid. Men klippfisk i spinatsaus kan faktisk anbefales! Vi skulle ha en overnatting i São Paolo før vi skulle ta fly til Foz do Iguaçu. Igjen ble det taxitur, men en langt mer overkommelig distanse, og ca halvannen time å kjøre. Byen São Paolo ligger 760 meter over havnivået, og er med sine totalt 20 millioner innbyggere den største byen på den sørlige halvkule. For å få best mulig oversikt over byen, dro vi til Edifício Itália i sentrum og tok heisen opp til 46. etasje. Fra 168 meters høyde får man et godt inntrykk av hvor stor byen virkelig er. Etter å ha dokumentert utsikten inntok Favelaen Rocinha. Favelaene er fattige boligstrøk. 30 % av Rios befolkning bor i favelaer. Arnt og Anne Marit med Sukkertoppen i bakgrunnen. For å nå toppen må man ta to gondolbaner. Vognene tar 65 personer hver, og man må bytte på toppen av Cara de Cao. 20

21 vi lunsj i form av en utrolig innholdsrik buffé i 44. etasje. Poor Niagara Byen Foz do Iguaçu ligger ca 15 kilometer fra fossen Cataratas,på grensen mellom Brasil, Argentina og Paraguay. Vi hadde bestilt to overnattinger på Hotel das Cataratas, midt i nasjonalparken, med flott utsikt mot fossen. Hotellet ble påbegynt i 1939, men på grunn av krigen ble det ikke ferdigstilt før i Det er i seg selv en opplevelse av luksus, innhold og beliggenhet. Cataratas består av 275 fossefall, med en bredde på over tre kilometer og fall på opptil 80 meter. Poor Niagara skal Eleanor Roosevelt ha sagt etter å ha besøkt fossen. Vi leide bil med sjåfør som kjørte oss over grensa til Argentina. Fossen er enda mer imponerende fra den siden, og det tilbys både rafting- og helikopterturer. Det er laget fine turstier og broer som gjør at man kommer ganske nær fossefallene. Verdens nest største vannkraftverk Før vi fortsatte rundturen vår med fly via Rio til Salvador, bestilte vi bil til Itaipu dam. Dammen er faktisk verdens 2. største vannkraftverk, kun Three Gorges dam i Kina er større. Informasjonsfilmen på portugisisk med spansk tekst oppga mange herlige tall om kilowatt, turbiner og vannføringer. Vannverket har 20 turbiner (Kina-verket har 26). En og en halv turbin forsyner 90% av Paraguay med strøm, mens de resterende 18,5 turbinene dekker 25% av Brasils strømforbruk. Paraguay og Brasil eier 50% av Itaipu hver, og Paraguay selger overskuddsstrømmen sin tilbake til Brasil. Turen rundt på anlegget ble en kald fornøyelse siden vi satt i en åpen buss og det bare var elleve grader. Derfor var det utrolig deilig å ankomme Salvador på kvelden, hvor temperaturen var langt over det dobbelte. Kontrastenes land Fra Salvador tok vi fly tilbake til Rio de Janeiro for å tilbringe de siste seks feriedagene hos Marianne og André. Vi tok tog opp på fjellet Corcovado, med den kjente Kristus-statuen på toppen. Fjellet på 710 meter er et yndet turistmål og vel verdt et besøk! Det var kraftig vind på toppen, men solskinn og klart. Brasil, og spesielt Rio de Janeiro, er kjent for slumområdene, favelaene. Mange ligger like ved de mest luksuriøse områdene, og er et tydelig tegn på den enorme forskjellen mellom fattig og rik. Vi ringte et firma som i 18 år har arrangert favelaturer for turister. Firmaet har i flere år drevet prosjekter med å få etablert gatenavn, de har bygd og driver skolefritidsordninger, idrettshaller og helsestasjoner. Det er relativt rimelig å bo i disse områdene, men også her har beliggenhet mye å si på prisen. Desto høyere opp i fjellsidene du bor, jo billigere er leia. Dette fordi de høytliggende områdene er ganske utilgjengelig siden det ikke er veier, kun smale smug og ofte trapper. I forbindelse med at Rio de Janeiro har fått tildelt sommer- OL i 2016, har mange av narkobandene blitt kastet ut og politiet har tatt kontrollen. Målet er å gjøre favelaene til vanlige boligområder hvor beboerne får tilgang på normale goder som rent vann og skikkelig renovasjon, stabil strømforsyning og ordentlige veier. Selv om det har skjedd store forandringer siste året, er det et omfattende arbeid som gjenstår. Middag med eks-kolleger Kvelden før vi måtte returnere til Norge og hverdagen igjen, møtte vi tidligere LBO-ansatt Torgeir Bye, kona Dagrun og guttene deres Odin (7) og Trym (4). De hadde vært hjemme i Norge og var sporty å komme direkte fra flyplassen til restauranten for å møte oss. Trivelig å treffe tidligere kolleger når man er på tur! De skal være i Rio til februar 2012, og guttene er språkmessig nesten som innfødte å regne. Avreisedagen tilbrakte vi på takterrassen, og Jair kjørte oss til flyplassen på ettermiddagen Brasilsk vinter er absolutt å anbefale, 45 varmegrader i februar kan bli vel mye for en frossen nordmann! Trivelig møte med tidligere kollega på sushi-restaurant! Fra venstre Dagrun, Anne Marit, Marianne I., André, Marianne A., Tove og Torgeir. Brasiliansk grill (churrascaria). Siste kveld i Salvador tilbragte vi på et brasiliansk grillsted. En artig matopplevelse. 21

22 Selve opplegget dere hadde for oss var generelt bra. Turen til Molde var et stort pluss, og at oppholdet sammenfalt med jazzfestivalen var heller ikke å forakte. I utgangspunktet skulle vi være i Molde i to uker, men for min del ble det bare en. Siden jeg har en del lagererfaring fra før, ble det ingen aha- opplevelse å lære om lagerlogistikk, men det var veldig Jeg likte spesielt godt starten på sommeren og den faglige utviklingen jeg hadde da, med opplæring av ny programvare og veldig god oppfølging. I tillegg viste LBO ganske stor tillitt til jobben jeg gjorde, noe jeg setter stor pris på. Mot slutten av Alt i alt føler jeg at jeg sitter igjen med verdifull erfaring. Jeg har fått innsikt i hvordan det er å jobbe som ingeniør, jeg har fått muligheten til å lære meg ny programvare Den første uken med sommerjobb bar det avsted til Molde der jeg fikk være med på et TT-1 kurs. Kurset var veldig spennende og etter en uke hadde jeg fått lært mye om arbeid under plattform, og hadde til og med vendt meg til å henge i to tau høyt under taket! Tilbake i Trondheim begynte jeg å få opplæring i SolidWorks og etter en ukes tid begynte jeg og Remi på sommerprosjekt om å lage en ide for en transportramme for MK1-prosjektet. Via prosjektet fikk vi se på anlegget på Dora og delene av MK1 som lå der. Det var interessant å få prøve seg fram med forskjellige konsept for transportrammen, og å se hvor fort konseptet endret seg etter som vi fant nye ideer eller begrensninger. Etter å ha jobbet med transportrammen en stund fikk jeg lov til å jobbe med å gjøre om en 3D-modell av en arbeidsplattform om til 2D-arbeidstegninger. Jeg var veldig glad for utfordringen og etter litt prøving, feiling og god hjelp, ble tegningene gode og tatt i bruk. Mot slutten av sommeren bar det tilbake til Molde der jeg hadde to uker med lagerarbeid. Denne erfaringen var veldig nyttig da de ga meg god innsikt i rutiner angående plattformarbeid og forøvrig ny kunnskap om verktøy. Folkene på kontorene i Trondheim, Molde og guttene på lageret var veldig hyggelige og imøtekommende og jeg føler jeg har fått med meg nye nyttig fra denne sommeren. Tusen takk for meg, jeg har hatt det veldig hyggelig hos dere i sommer! Vennlig hilsen Lina Maria S. Stokkeland Sommerjobb hos LBO Studentene Lina Marie S. Stokkeland og Remi Andre Stople hadde sommerjobb hos oss i sommer. Her er noen ord fra sommeren deres. Jeg vil først og fremst takke for at jeg fikk muligheten til å jobbe hos dere i sommer! greit å se hvordan offshorecontainere blir pakket og få sett kontrollrutinene for offshoreutstyr. sommeren ble det litt roligere med litt mindre å gjøre, men slik blir det jo når folk skal på ferie. 22 (SolidWorks) og jeg har fått rimelig innsikt i deler av LBOs virksomhet og utfordringer. Vennlig hilsen Remi Andre Stople

23 GOA-bua! Vi har fått nye lokaler til dokumentert opplæring. Isolatører på Ormen Arbeidsmiljølovens forskrift om bruk av arbeidsutstyr Av Knut Roger Sesseng a) 10. Opplæring, øvelse og instruksjon av arbeidstakere Arbeidsgiveren skal sørge for at: Arbeidsmiljølovens forskrift om bruk av arbeidsutstyr. b) arbeidstakere som skal drive vedlikeholdsarbeid, jf. 15 punkt b) i denne forskrift, får nødvendig spesialopplæring. I henhold til arbeidsmiljølovens forskrift om opplæring, øvelse og instruksjon av arbeidstakere, har arbeidstakere som har fått i oppgave å bruke arbeidsutstyr, rett på nødvendig opplæring av arbeidstaker. Vi har nå ferdigstilt vårt nye lokale, GOA-bua, oppkalt etter Geir Olav Aarstad som har vært primus motor for dette prosjektet denne våren. I GOA-bua kan vi utføre dokumentert opplæring i bruk av ulike typer arbeidsverktøy, og det gir oss muligheter for oppsveising, resertifisering av våre sveisere og trening for de som ønsker det. Lokalet kan også benyttes til utviklingsprosjekter og enkle vedlikeholdsoppgaver. GOA-bua er innredet med nye sveiseapparater (Kempomat 3200 og Mastertig 2300 MLS AC/DC), det er montert mer lys og nytt avsug, arbeidsbenker og skjærebord der personellet kan få dokumentert opplæring i bruk av skjærebrenner og annet kutteutstyr. Fire av våre isolatører som jobber for Shell sin driftsorganisasjon. Her har de tatt av en ventilkasse fordi det skal gjøres vedlikeholdsarbeid på en sikkerhetsventil. Fra venstre: Pål Lervik, Janusz Lesniak, Pawel M Masior og Kazimierz Rega. GOA-bua og primus motor og gruppeleder for sorte fag, Geir Olav Aarstad. ISO-ingeniør Thomas Øverland har travle dager som overflateinspektør på Ormen Lange. Klimatiske forhold, overmalingsintervaller og kvalitet på arbeidet skal kontrolleres og dokumenteres flere ganger om dagen. Med høy aktivitet fordelt på et stort område er sykkelen et nyttig transportmiddel. 23

24 Steinar Sjøvik. Ole Tangen. Nyttig offshoretur Jeg har vært på min første tur offshore og kom stolt tilbake. Undertegnede ute til havs! Av Bård Kringstad Som ansatt i Linjebygg Offshore har jeg mitt daglige virke ved Kurssenteret. Her jobber jeg som kursholder og kursorganisator. For å skaffe meg bredere erfaring som kan komme til nytte i arbeidet mitt, har det lenge vært planen at jeg også skulle få jobbe noe offshore. Det har derimot vært travelt på land og mange skjær i sjøen. Men etter å ha sett helikoptre komme og gå, ble det i juni endelig min tur til å få reise offshore. Jeg fikk mobilisering til Ekofisk for å jobbe med brannvernlinjene på Eko J. Drømmelag Samarbeid er det første ordet som slår meg når jeg tenker tilbake på turen. Jeg var ute sammen med Ole Tangen og Steinar Sjøvik, og vi hadde et svært godt samhold i laget. Dette var rene drømmelaget når det gjelder læringsutbytte; Tangen med spisskompetanse på TT og fallsikring, og Sjøvik med omfattende erfaring fra mekaniske fag og rigging. Begge to var flinke til å sette seg inn i min situasjon, og de var svært bevisste på å gi meg best og mest mulig erfaring. Ikke problemer, men utfordringer! Faglig utbytte er også et sentralt begrep når jeg skal oppsummere turen. Jeg har fått en bedre forståelse av hvilke faktorer som styrer arbeidet offshore. Ofte kan det bli en del venting, men når man får tilgang til å jobbe er det godt driv i arbeidet. I løpet av turen møtte vi utfordringer knyttet både til rigging og TT, og ikke minst en kombinasjon av begge. Men det finnes ingen problemer, kun utfordringer! Stolt av LBO Det tredje ordet som dukker opp når jeg tenker tilbake på turen på Ekofisk er stolthet. Jeg er litt stolt av å ha vært offshore, men mest stolt over å få jobbe med LBO sin logo på ryggen. Jeg opplevde at vi har en spesiell stjerne ute på Ekofisk blant ConocoPhillips-ansatte og kolleger i andre operatørselskaper. Gutta fra LBO er de som tar utfordringene på strak arm og får jobben gjort! 24

25 VM i drengatlon LBO har fått en verdensmester! Av Tore Larssæter Ola Vegard Sæter stilte til start sammen med kompanjong Jens Inge Blakstad i årets VM i drengatlon som ble arrangert under Dyregoddagene på Batnfjordsøra lørdag 4. september. Konkurrentene skulle gjennom en løype der de skulle forsere rundballer, krype under strømgjerde med strøm, balansere over grisebingen med grisematbøtte, kappe ved, skyte på blink, hoppe i høyet (palle), velte traktordekk og løpe i framkarmen på en henger og slå i bjella. Bjelleklangen signaliserte veksling og målgang. Åtte lag med to drenger eller rakartause på hvert lag deltok i årets konkurranse. Vinnerlaget har erfaring som drenger fra begynnelsen av 90-tallet da de drev som jordbruksavløsere. I dagens jobbsituasjon hos LBO er det lite kravling over rundballer og balansering med grisefor. Men samtidig er det de samme kravene som gjelder: Levere hurtig og riktig på en trygg måte. LBO gratulerer den nybakte verdensmesteren! Seiersbilde. LBOs verdensmester Ola Vegard Sæter og kompanjongdreng Jens Inge Blakstad. Ola Vegard Sæter fikk bruk for sine ferdigheter fra tida som avløser. 25

26 Helse, miljø og sikkerhet Hva er kjemikalier og hvordan verne seg mot dem? AvTurid Myhre, HMS-leder Alle våre ansatte eksponeres for kjemikalier gjennom arbeidsaktiviteter og/ eller privat. Det er viktig å ha kunnskap om disse kjemikaliene slik at en kan bruke dem uten å bli skadet. Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, kontakt med huden eller ved svelging. Hvilken fare man utsettes for, kommer an på kjemikaliens egenskap og hvordan og hvor lenge man har blitt eksponert. Kjemikalier kan være etsende, giftige, arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige, allergifremkallende og irriterende. Noen kjemikalier kan også fremkalle eller øke hyppigheten av kreft. Husk at støv, fiber og lignende også regnes som kjemikalier. Risikovurdering Gjennom en risikovurdering skal virksomheten kartlegge og dokumentere mengde og bruk av kjemikalier, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. I risikovurderingen som er utført av LBO er mengde og metode for bruk av kjemikalier registrert i kjemikaliedatabasen. Kjemikaliene gis en vurdering i forhold til hvilken skade de kan gi på helse, ytremiljø og sikkerhet (brann/eksplosjon). I tillegg er det viktig at arbeidslaget / den enkelte gjør en egen risikovurdering. Er eksponeringen kjent? Er målingene tatt i det området hvor jobben skal utføres? Var forholdene representative under målingene? Er det gjort tilstrekkelig risikoreduserende tiltak? Hva om en ikke er sikker på hva som finnes i oljetåken, i isolasjonen som skal fjernes, i tanken som skal entres? Sikkerhetsdatablad og merking Farlige kjemikalier (kjemikalier som inneholder stoffer og stoffblandinger som er helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige) som skal brukes i forbindelse med arbeid, skal ha sikkerhetsdatablad. LBO bruker kjemikaliedatabasen Eco Online (lenke ligger på Sharepoint). Tilsvarende har våre kunder egne databaser hvor sikkerhetsdatablad kan hentes fra. Sikkerhetsdatablad skal finnes på arbeidsstedet i skriftlig versjon, det er ikke nok å kunne slå dette opp på data. Det er viktig at beholder og emballasje er godt merket og med norsk etikett. Dersom en har behov for å ta kjemikalier over i ny emballasje skal den nye emballasjen merkes 26

27 på samme måte som originalemballasjen. Slike merker er det mulig å skrive ut fra Eco Online og fra andre kjemikaliedatabaser. Viktigst av alt: LES på etikett og i datablad før arbeidet starter. Hansker Hudkontakt med kjemikalier kan gi eksem og andre hudplager. Håndtering av særlig farlige kjemikalier eller svært store mengder, kan føre til akutte forgiftninger. Beskytt derfor hendene når du arbeider med kjemiske stoffer. Husk at stoffer som epoksy, herdeplast, løsemidler og drivstoff også er kjemikalier. Vernehansker mot kjemikalier finnes i ulike utgaver, og er laget av en rekke forskjellige materialer. De ulike materialene har varierende evne til å motstå forskjellige stoffer. Sikkerhetsdatabladet skal inneholde opplysninger om riktig hanskemateriale for det aktuelle kjemikaliet. I mange tilfeller vil også etiketten inneholde slike opplysninger. Alle vernehansker skal være CE-merket. I tillegg skal vernehansker mot kjemikalier være merket med et eget symbol og klasseinndeling. Det skal stå et tall fra 1-6 som angir hvilken klasse hansken tilhører. Jo høyere klassen er, jo lengre tid tar det for kjemikaliet som hansken er testet på, å trenge igjennom hanskematerialet (klasse 1: 10 minutter, klasse 6: over 8 timer). Merkingen skal stå på selve hansken og/eller på emballasjen. Hansker som ikke er merket på denne måten, skal ikke brukes i arbeid med kjemikalier. Selv om hansken har symbolet for "vernehanske mot kjemikalier", og tilhører en "høy klasse", er det viktig at du sjekker at hansken er laget av et materiale som egner seg for de kjemikalier du skal arbeide med. Det er viktig med renhold og kontroll av hanskene. Over tid, vil kjemikaliene trenge igjennom hansken. Hansker som har gått i stykker eller hvor kjemikaliene er i ferd med å trenge igjennom, må skiftes ut. Åndedrettsvern Dersom sikkerhetsdatablader anbefaler bruk av åndedrettsvern, skal dette benyttes. Målinger utført på HaltenNordland vinteren viste at konsentrasjonene av kjemikalier var overraskende høye under flere arbeidsoperasjoner, dette gjaldt ikke minst under operasjoner utendørs. Når det står god ventilasjon er det i mange tilfeller ikke nok at arbeidet foregår utendørs. For åndedrettsvern kan det brukes filter (gass, støv eller kombinasjon) og friskluft. HMS databladets punkt nr. 8 skal angi filtertype. Gassfiltre er inndelt i ulike typer med egen kodebokstav og farge, for eksempel: A1, A2 eller A3. Klassetall fås fra 1 til 3 hvorav klasse 1 har minst kapasitet. Støvfiltre inndeles i klassene P1, P2 og P3 etter filtreringseffektivitet: l P1 (lav) beskytter kun mot faste partikler og brukes der som støvet er ufarlig. l P2 (middels) beskytter mot støv med lav giftighet. l P3 (høy) beskytter mot giftig/meget giftig støv. kreftfremkallende eller radioaktive partikler, bakterier eller virus. l P2 og P3 beskytter mot faste partikler og væskepartikler. I kombinasjonsfilteret blir lufta først renset for dråper og faste partikler i støvfilteret. Innenfor støvfilteret sitter gassfilteret, som renser for damper og gasser. Når bør du skifte filter? l Ved bruk av vanlig åndedrettsvern blir det tungt å puste når filteret er tett, og filteret bør skiftes. l Motorassistert åndedrettsvern har vanligvis innebygd indikator for støvfilter. l Noen filtre veies for å indikere når de er mettet l Forutsetningen for å bruke filter i flere omganger, er at man lukker filteret etter bruk. Det vil ellers bli 1 ødelagt av fuktigheten i lufta. Kjemikaliedress Siden kjemikalier kan opptas gjennom huden er det i noen tilfeller (avhengig av giftighet og konsentrasjon) nødvendig å beskytte seg ved å bruke kjemikaliedress. Det er viktig å skille mellom støvdress og kjemikaliedress. Selv om støvdressen er vindtett betyr ikke dette at den beskytter mot kjemikalier. Se merking på dressen. Kjemi er vitenskapen om stoffenes eller kjemikalienes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Kjemikalier er: l Grunnstoff l Kjemiske forbindelser - et stoff med en bestemt form av to eller flere grunnstoffer. l Blandinger av grunnstoffer eller kjemiske forbindelser. Kjemikalier forekommer i naturlig tilstand eller de kan være industrielt fremstilt. 27

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

solmar buzios 30 leiligheter Ved strandpromenaden Buzios Brasil

solmar buzios 30 leiligheter Ved strandpromenaden Buzios Brasil solmar buzios 30 leiligheter Ved strandpromenaden Buzios Brasil sommer aret rundt Brasil er kjent for sol, samba og fotball god kaffe, lave priser og gjestfrie mennesker! Langs kysten i nord, nær ekvator,

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Dag 1, fredag 20. april 2007

Dag 1, fredag 20. april 2007 20. - 23. april 2007 Etter vel tre og en halv times flytur får vi den gode følelsen av å plante våre ben på sydelige breddegrader - Marbella! Spanias svar på Frankrikes St. Tropez. I Marbella er det varmere

Detaljer

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær.

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014 Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. Klar til å kjøre videre. Mye natur rundt her. Så er det i gang med sluser igjen. Jeg og Anni

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

BRASIL TROPISKE RYTMER OG FOSSEFALL

BRASIL TROPISKE RYTMER OG FOSSEFALL BRASIL TROPISKE RYTMER OG FOSSEFALL Bli med oss og opplev fantastiske Brasil! Eventyret starter i sagnomsuste Rio de Janeiro, vakkert beliggende mellom hav og tropisk skog, innsjøer og fjell. Byen tilbyr

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

BLI MED PÅ TUR TIL PORTUGAL.

BLI MED PÅ TUR TIL PORTUGAL. BLI MED PÅ TUR TIL PORTUGAL. Fra lørdag 17.oktober til lørdag 24.oktober 2015 8 dager Portugal et land av kontraster - fylt med flott natur, kultur, historie, idylliske små fiskerlandsbyer og ikke å forglemme,

Detaljer

VANDRETUR CINQUE TERRE

VANDRETUR CINQUE TERRE VANDRETUR CINQUE TERRE Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger, ikke minst

Detaljer

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE.

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. Programmet er ikke hesblesende! Vi skal nyte og kose oss, og det blir alltid litt tid til opplevelser på egen hånd i løpet av dagen,

Detaljer

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og turister fra europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Vi har to vakre reiser å velge mellom; Somontano og Penedès samt Rioja og Otero v/madrid. Reise 1: Somotano og Penedès

Vi har to vakre reiser å velge mellom; Somontano og Penedès samt Rioja og Otero v/madrid. Reise 1: Somotano og Penedès V I N T U R Ekjord har helt siden sin spede begynnelse vært opptatt av å tilby det norske markedet det beste av det beste av hva verden har å tilby av vin. Og vår erfaring er at vakker natur og omgivelser

Detaljer

21. november. I dag gikk vi en tur før frokost. Da så vi denne beplantningen. Og disse blomstene som har blader som ligner veldig på trekløver

21. november. I dag gikk vi en tur før frokost. Da så vi denne beplantningen. Og disse blomstene som har blader som ligner veldig på trekløver 21. november I dag gikk vi en tur før frokost. Da så vi denne beplantningen. Vi får ofte besøk av fluer på terrassen. De er plagsomme og vi har kjøpt fluesmekke for å slå i hel så mange vi kan. Og disse

Detaljer

Vanskelighetsgrad 1 2 3 4 Hotel komfort 1 2 3 4

Vanskelighetsgrad 1 2 3 4 Hotel komfort 1 2 3 4 Toscana Elba 8 dagers guidet vandringstur Vanskelighetsgrad 1 2 3 4 Hotel komfort 1 2 3 4 Både Venus, den romerske skjønnhetsgudinnen, og Napoleon, den mektige franske keiseren, valgte seg Elba for sine

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA Dette var en tur som Anne Berit vant fra bladet Nytt & Nyttig. De kalte det tur til Verona. Jeg kunne være med hvis jeg

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen.

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Aktiviteter på Dansebandfestivalen Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Torsdagen 7/7-05 Denne uken ble turen lagt til Telemark, bestemt Seljord. Dansebandfestivalen

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren.

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren. 13. november I dag morges var det kaldt, ikke mer enn 17 grader. Det er vinteren nå. Temperaturen steg jo raskt da, opp mot 20 grader da sola kom opp. I dag skal vi ikke gjøre mye, bare rusle en liten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

SITGES/BARCELONA 24.09 01.10 2006

SITGES/BARCELONA 24.09 01.10 2006 SITGES/BARCELONA 24.09 01.10 2006 Sitges Velkommen til Middelhavets juvel, som byen Siges blir kalt. Og du vil fort forstå hvorfor. Sitges er en av Spanias eldste og mest sjarmerende badebyer, med ca 20.000

Detaljer

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN SINGELTUR - LISBOAKYSTEN Opplev Lisboa og de små havnebyene Estoril, Cascais og Sintra med oss! Hyggelige landsbyer og vakkert landskap spekket med vingårder og olivenmarker gjør Portugal til en perle

Detaljer

La Bella Italia. Både Venus, den romerske skjønnhetsgudinnen, og Napoleon, den mektige franske keiseren, valgte seg Elba for sine vandreturer.

La Bella Italia. Både Venus, den romerske skjønnhetsgudinnen, og Napoleon, den mektige franske keiseren, valgte seg Elba for sine vandreturer. Toscana Elba 8 dagers guidet vandringstur La Bella Italia Både Venus, den romerske skjønnhetsgudinnen, og Napoleon, den mektige franske keiseren, valgte seg Elba for sine vandreturer. Vandringsturene vil

Detaljer

En ankomst. Versjoner

En ankomst. Versjoner En ankomst. Versjoner Alt skjedde på en gang, hulter til bulter, og ingen har klart å finne ut av rekkefølge og årsak, det var meg, sa T. Kanne senere, det var min telefonsamtale den søndag ettermiddagen,

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015 Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Dere bor på camps som er bygget og drevet i pakt med naturen og de lokale masaiene i Kenya.

Dere bor på camps som er bygget og drevet i pakt med naturen og de lokale masaiene i Kenya. Masai Safari med Basecamp Explorer 8 dager Fra kr. 24.148,- per person Ønsker du den ekte safarifølelsen hvor du kommer i nærkontakt med naturen, dyrene og lokalbefolkningen, er dette safarituren for deg.

Detaljer

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 COGNACLAUGET XO NORWAY - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 Et reisebrev fra Morten, Rune og Kay Tore ONSDAG 6. juni: Nok en gang startet vi tidlig om morgenen 6. juni på Rygge med Ryan Air med kurs mot

Detaljer

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND Av Karoline Arhaug Wilhelmsen Illustrasjoner: Janne Beate Standal Hei. Jeg heter Sniff og skal fortelle deg en spennende historie om to små dyr. Det er meg, Sniff,

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

TANNLEGEREISER TIL VILNIUS

TANNLEGEREISER TIL VILNIUS TANNLEGEREISER TIL VILNIUS KONTAKT OSS: Telefonnummer: 40218171 E-post: post@tannlegereiser.no Nettside: www.tannlegereiser.no Pakkepris: Kr. 1.390,- per person Pris per voksen når to deler leilighet.

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012

KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012 KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012 25. juni GRUPPE 1: Frammøte Sola lufthavn seinest kl. 10.00 30 pers innsjekking KLM. NB: kan sjekke inn på nettet ca 24 timer før avreise Alle må ha gyldig pass Billetter

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Tyrkia treningsleir for FGI fotball J16, J-Jr og D-Sr

Tyrkia treningsleir for FGI fotball J16, J-Jr og D-Sr Tyrkia treningsleir for FGI fotball J16, J-Jr og D-Sr Dag 7, Fredag 21.10 Det var formiddagstrening for Jr og Sr spillerne, ungdomsskoleelevene hadde skole. Ettermiddagstreningen var konkurranser på stranden

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Her er vi kommet til Praha og sitter og venter på at neste medbrakt brødskive. Kjell nøyer seg med en morgenpils.

Her er vi kommet til Praha og sitter og venter på at neste medbrakt brødskive. Kjell nøyer seg med en morgenpils. Andros November 2009 Vi hadde bestilt hotell på Andros for hele november for å feire at begge to var blitt pensjonister. Vi var også på Andros i mai dette året. 3. november Flyet gikk fra Gardermoen klokka

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Månedsbrev fra Harelabben November 2013

Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Tilbakeblikk på oktober: Oktober har gitt oss høst på sitt beste, med sol, flotte farger, mild temperatur, og ikke minst gode hverdager i naturen Elgjakta har vi

Detaljer

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig.

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig. Nordmarka på langs Tekst og foto: Sølve H. Paulsen og Joel Gillberg Halv seks, fredag ettermiddag, møtes vi under tavla på Oslo S. Fire staute mannfolk med hver vår sekk pakket med mat, sovepose og varme

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

NM FOR YRKESFAG SKOLEKONKURRANSE AUTOMATISERING LILLEHAMMER 18-21.10. 2010

NM FOR YRKESFAG SKOLEKONKURRANSE AUTOMATISERING LILLEHAMMER 18-21.10. 2010 NM FOR YRKESFAG SKOLEKONKURRANSE AUTOMATISERING LILLEHAMMER 18-21.10. 2010 Dag 1: Vi ankom skolen ca. 07.30 og begynte å lesse utstyr og bagasje inn i bilen, som den supersnille vaktmester Bernt velvillig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2012 Hei alle sammen! Da har enda en måned gått og vi på Sølje har hatt en fantasisk fin og rolig måned hvor vi har blitt enda bedre kjent med bara deres. Det er

Detaljer

JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG

JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG Marbella 5 gode grunner for å reise til Marbella: Luksus og høy standard Hotell Middelhavs atmosfære Sjarmerende omland Stort utvalg av Golfbaner Jetset

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

IAESTE Traineerapport Elise Skottene. Bayreuth, Tyskland Sommeren 2015

IAESTE Traineerapport Elise Skottene. Bayreuth, Tyskland Sommeren 2015 IAESTE Traineerapport Elise Skottene Bayreuth, Tyskland Sommeren 2015 12. juni 2015 reiste jeg til en liten by i Bayern i Tyskland som få har hørt om. Jeg hadde selv aldri hørt om Bayreuth, og det tok

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Før jul var vi på Kvernaland. Den 18. og 19. desember kom det masse snø på Kvernaland, der det nesten aldri er snø før ut i februar.

Før jul var vi på Kvernaland. Den 18. og 19. desember kom det masse snø på Kvernaland, der det nesten aldri er snø før ut i februar. Cumbre del Sol januar februar mars 2010 Vi hadde bestemt oss for at vi skulle være på litt mer sydlige breddegrader i den verste vinterkulda dette året. Vi hadde funnet en lelighet i Spania, Cumbre del

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap og aktivitet.

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER Lésvos (Lesbos) er den tredje største øya i Hellas og den åttende største i Middelhavet. Her bor omtrent 90 000 mennesker og en tredjedel bor i hovedbyen Mytilene, som ligger

Detaljer

La Bella Italia VED BESTILLING FØR 28. FEBRUAR GIR VI DEG 10% REDUKSJON AV TOTALPRISEN. AMALFI KYSTEN

La Bella Italia VED BESTILLING FØR 28. FEBRUAR GIR VI DEG 10% REDUKSJON AV TOTALPRISEN. AMALFI KYSTEN VED BESTILLING FØR 28. FEBRUAR GIR VI DEG 10% REDUKSJON AV TOTALPRISEN. AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. Programmet er ikke hesblesende! Vi skal nyte og kose oss,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

8 eneboliger. på Kleppe

8 eneboliger. på Kleppe 8 eneboliger på Kleppe Det beste fra to verdener Vi sier ikke at livet er en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel å påstå at å bo i Verdalen i Klepp kommune kan gi

Detaljer

En samarbeidspartner på vegen året rundt

En samarbeidspartner på vegen året rundt Budapest 6/9 10/9-15 Dag 1, søndag 6. September. Fra avtalt sted går bussen til Gardermoen hvor vi flyr med Norwegian til Budapest. Her møtes vi av vår guide som gir oss en liten «smak» av Budapest, både

Detaljer

TUR TIL TENERIFE FRA DEN 28. DESEMBER 2008 TIL DEN 4. JANUAR 2009

TUR TIL TENERIFE FRA DEN 28. DESEMBER 2008 TIL DEN 4. JANUAR 2009 TUR TIL TENERIFE FRA DEN 28. DESEMBER 2008 TIL DEN 4. JANUAR 2009 28.12.09 Denne gangen gikk turen til Los Cristianos på Tenerife. Til en forandring skulle vi ikke på sightseeing. Vi skulle bare reise

Detaljer

Business Innovation Programs

Business Innovation Programs Dag 1 Den store reisedagen Business Innovation Programs Lørdag den 15. juni 2013 satte Unge Tider UB ut i den store verden, nærmere bestemt; Montenegro. Bussen gikk kl. 07:00 fra Moss til Gardermoen. Derifra

Detaljer

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt!

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt! HIL Veterangruppa Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat BUD er en Møretur verdt! Det var en svært tilfreds gruppe HIL- veteraner som forleden kunne stige av bussen etter sin årlige høsttur,

Detaljer

TANNLEGEreiser TIL VILNIUS

TANNLEGEreiser TIL VILNIUS TANNLEGEreiser TIL VILNIUS KONTAKT OSS: Telefonnummer: 40218171 E-post: post@tannlegereiser.no Nettside: www.tannlegereiser.no Pakkepris: Kr. 1.890,- per person Pris per voksen når to deler rom. Alle bestillinger

Detaljer

Orientering på kryss og tvers i Sør-Amerika

Orientering på kryss og tvers i Sør-Amerika Orientering på kryss og tvers i Sør-Amerika I forbindelse med Veteran-VM i Brasil hvor 7 B&OI-ere deltok ble det også arrangert orienteringsløp i Peru, Argentina, Uruguay, Paraguay, Amazonas, Fransk Guyana,

Detaljer