Alta kommune og KS Alta kommune har vært deltaker i presidentprogrammet til KS i flere år.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta kommune og KS Alta kommune har vært deltaker i presidentprogrammet til KS i flere år."

Transkript

1 HEDERSBETEGNELSEN INTERNASJONAL KOMMUNE TIL ALTA KOMMUNE. BEGRUNNELSE: Alta kommune er et flerkulturelt samfunn med ca innbyggere. Alta er den mest folkerike kommunen i Finnmark. I mange generasjoner har det bodd mennesker med ulik etnisk bakgrunn i Alta. Nå bor det ca. 100 flyktninger i kommunen. Tradisjonelt har folk i Alta livnært seg via skifernæring, reindrift, fiskerinæring og landbruk. Nå er også oppdrettsnæring, reiseliv og Høgskolen i Finnmark viktige næringsveier. INTERNASJONALT ARBEID I KOMMUNEN Vennskapsbyer - Kultursektoren er tillagt ansvaret som kontaktorgan for kommunens vennskapsbyer Apatity i?, Oulu i?og Boden i?. - Kontakten med Apatity har i hovedsak vært delegasjonsutveksling på politisk nivå, men kommunen har også hatt faglige utvekslinger hvor medarbeidere fra Apatity har hospitert i Alta. - Næringslivsdelegasjoner har reist til alle byene for å bygge nettverk, bli kjent og for å gjensidig få kjennskap til hvordan de ulike land/byer tenker i forhold til næringsutvikling. Etter Snøhvit har kommunen vært vertskap for en næringslivsdelegasjon fra Oulu hvor dette var spesielt tema. - Det har vært en tradisjon når noen av byene har hatt større markeringer, jubileum, større messer, innvielser av bygg mv. har øvrige vennskapsbyer blitt invitert. - Ved delegasjonsbesøk fra Alta til vennskapsbyene har kommunen vært opptatt av å sette sammen delegasjonene så bredt som mulig, for eksempel deltakelse fra næringsliv, frivillige organisasjoner, offentlige myndigheter utover kommunen og andre som arbeider og har kontakt på Nordkalotten. Alta kommune og KS Alta kommune har vært deltaker i presidentprogrammet til KS i flere år. Fredskorpset, Vennskap Nord/Sør og FN-Sambandet Alta kommune har tidligere samarbeidet med Fredskorpset, Vennskap Nord/Sør og FN- Sambandet om internasjonale arrangement. Foreningen Norden Alta Alta arrangerte vennskapsseminar Nord-Sør i 2006 hvor Alta kommune, Vennskap Nord-Sør og FN-sambandet var vertskap. Helse- og sosialsektoren - Kommunen har en samarbeidsavtale mellom Altalabben og et finsk laboratorium. 1

2 - Helse og sosialsektoren har arbeidstakere fra mange land, ut fra en rekrutteringsstrategi. Voksenopplæringen Denne tjenesten har blant annet disse tilbudene: - Grunnleggende alfabetiseringsopplæring - Generell norsk- og samfunnsfagopplæring - Opplæring tilpasset næringslivet med bransjespesifikk språkopplæring og kulturforståelse Flyktningtjenesten - Flyktningtjenesten har i alle år vært en meget engasjert og aktiv tjeneste overfor de bosatte flyktningene i kommunen. Der er kvinnegruppe (internajonalt kvinnefellesskap), leksehjelp, arrangert ulike typer sosiale aktiviteter for at de som bosetter seg skal trives samtidig som de har satt inn en læringseffekt om det norske samfunnet. Flyktningtjenesten bruker naturen, arrangerer seminarer med ulike tema, avholder informasjonsmøter som omhandler norsk system, norsk kultur og væremåte. De har laget to konferanser med ulike tematikk, hvor integrering er sentralt. - Bosetting av flyktninger i kommunen har foregått i nærmere 20 år. Årlig bosettingstall er 20 flyktninger + familiegjenforeninger. Samlet antall flyktninger i Alta har vært noenlunde konstant i mange år på rundt 100 personer. - Kommunen har støttet etablering av foreninger Afghansk komitè, somalisk forening og russisk forening. Flerkulturelt senter I oktober åpner kommunen et flerkulturelt senter hvor lag og foreninger som jobber med kulturelle spørsmål fra ulike deler av verden får kontorsted. Senteret blir en ny kulturarena i Alta. Frivillige organisasjoner Mange ulike organisasjoner gir tilbud til flyktninger og innvandrere: - Handverksforeninger - Røde Kors - Afgansk komitè - Somalisk forening - Kvinnegruppe - Sjakkgruppe - Friluftsforeninger - Idrettslag INTERNASJONALT ARBEID I SKOLENE - Prosjekt mellom ungdomsskoleklasse Alta ungdomsskole og skole i Oulu - Samarbeid med videregående og klasser på samme klassetrinn i Oulu og Boden en ukes hospitering om høsten hos hverandre - Skoleturer ved avslutning av ungdomsskolen til Oulu og Boden og vice versa der Alta har vært vertskap. - Høgskolen i Finnmark mottar årlig ca. 30 studenter om høsten fra Oulu (2-3 uker) Alta videregående skole Tilbud i ordinær opplæring - Programfag i språk med tysk, fransk, spansk, russisk, finsk 2

3 - Tilbud om valgfag Nord Sør fra og med 2004/2005 til og med skoleåret 2006/2007. Valgfaget var en direkte konsekvens av samarbeidet med FN-sambandet og Vennskap Nord- Sør og en forutsetning for Glubus-skole. Utvekslingselever - Skolen har hvert år en utvekslingselev fra Russland gjennom Barents pluss junior og er hovedskole i Finnmark. - Skolen har hvert år utvekslingselever gjennom AFS og enkelte år YFU Fra og med skoleåret 2002/2003 har skolen hatt elever fra Tyskland, Sveits, Belgia, Italia, USA, Australia, Venezuela, Japan, Kina og Thailand. - Skolen legger til rette for at elevene skal delta i utvekslingsprogram og har fra og med 2002/2003 sendt elever til USA, Peru, England, Tyskland Prosjekt i EU-regi: - I tre år fra 2000/2001: Active Citizenship i samarbeid med skoler i Wales, Polen og Frankrike.Dette prosjektet kom etter at skolen hadde deltatt i pilotprosjektet Quality in School Education. Våren 2007 var 20 elever involvert i utveksling, elever fra Caen besøkte Alta i to uker, deretter var våre elever 2 uker i Frankrike. - Comenius språkprosjekt ACNOR/NATNOR/JOBNOR, samarbeid med Lycée Dumont d Urville, Caen, Frankrike fra 2002/2003. Samarbeidet fortsetter. Nordiske prosjekt utvidet til Nordvest-Russland - Samarbeid med Finland innen restaurant og matfag - Deltakelse og arrangør av konkurranse i kokkefag mellom skoler i Finland, Sverige og Russland - Entrans-prosjekt : Skoler fra Boden i Sverige, Rovaniemi i Finland og Avtotrans i Murmansk: Om transport og grensepasseringer. Samarbeid med Nordvest-Russland - Elev- og klasseutveksling med skole i Murmansk - Samarbeid med skole for funksjonshemmede barn i Severodvinsk, Arkhangelsk, Russland. Det gjennomføres årlige utvekslinger av elever og lærere. Globale prosjekt - GLOBUS-skole fra Fra 2006 heter det INTIS-skole (internasjonalisering i skolen) En inspektør og en lærer var med på studiereise i regi av FN-sambandet til Uganda sommeren Informasjon og fotoutstilling fra Uganda. FN-dagen i 2003 ble markert med møte mellom våre elever og 43 elever fra Kirovsk. Internasjonal solidaritet var tema. - Tett samarbeid med FN-sambandet når vi arrangerer internasjonal uke i oktober hvert år - Skolen er valgt ut av Utdanningsdirektoratet til å delta i ENIS_nettverket European Network of Innovative Schools. - Skolen er fra våren 2005 medlem av foreningen Vennskap Nord-Sør - Deltar årlig i Operasjon Dagsverk Ansatte fra andre land - Lærere har lærere fra Sverige, Finland, Island, Tyskland og Bulgaria Øvrig personale fra Russland og Sri Lanka. FOLKEAKADEMIET HÅLOGALAND FOLKEAKADEMIET HÅLOGALAND (FaHål) er en sammenslutning av om lag 25 akademier - i Nordland, Troms og Finnmark. FaHål er tilsluttet Folkeakademienes Landsforbund (etablert i 1905). FaHål driver det barentsregionale kultur- og kunnskapsformidlingsprosjektet NABO 3

4 I NORD (NiN), og samarbeider særlig med utveksling av programmer imellom Nordvest- Russland og Nord-Norge. Prosjektet har også tidvis samarbeidspartnere i Finland og Sverige. Programtilbudene spenner vidt fra sang- og musikk, musikaler, teater og dans, litteratur og lyrikk, til utstillinger, foredrag og kåserier, husflid og håndverk, sirkus- og gjøglerier, trylling og magi mv. Av større prosjekt kan nevnes utstillingen Fra innvandrer til medborger under kulturuka i Alta. Likedan utstillingen Hverdagsfortellinger. Nabo i Nord (NiN) NiN baseres på prosjektfinansiert kulturutveksling mellom Nord-Norge og Nordvest- Russland. NiN ble etablert i 1996 har i løpet av de 11 åra prosjektet har eksistert har FaHål hatt hovedansvar for 83 turneer, herav også mange utstillinger, og mange hundre artister både til/fra NV-Russland, vi har arrangert 897 programmer, og hatt publikummere. Prosjekt Nabo i Nord er m.a.o. en betydelig bidragsyter til kulturutveksling innenfor Folktil-folk samarbeidet i Barentsregionen. Arkhangelsk Band Aid I 2001 etablerte FaHål et samarbeid med den lokale nødhjelpsorganisasjonen Arobo RASSVET (Arkhangelsk Regional Charitable Organisation) i Arkhangelsk (tidligere Kirkens Nødhjelp). I regi av Arkhangelsk Band Aid opptrer lokale kunstnere og kulturarbeidere gratis til inntekt for organisasjonen, og honorarene går i sin helhet til hjelpetrengende barn og unge i Arkhangelsk regionen bl.a. barnehjem og internatskoler. KONKLUSJON Både når det gjelder flerkulturelt arbeid innenfor egen kommune og internasjonalt engasjement og samarbeid, ligger Alta godt an sammenlignet med andre kommuner. Vi ønsker særlig å uttrykke beundring for det omfattende internasjonale arbeidet Alta Videregående skole og Folkeakademiet Hålogaland utfører. Alta kommune har klare visjoner og mål om mangfold og internasjonalt samarbeid preget av toleranse og respekt. Under mottoet Alta vil! har kommunen nedfelt i Kommuneplanen at Alta skal sørge for god mottakelse og integrering av innvandrere til kommunen. Fredskorpset og KS tildeler hedersbetegnelsen Internasjonal Kommune til Alta Kommune og dens innbyggere. Dette er en hedersbetegnelse det står stor respekt av og den er vel fortjent. Likevel ønsker FK og KS å formidle at prisen også er ment å forplikte kommunen til å videreføre og videreutvikle det flotte og viktige internasjonale arbeidet. Kommunen utfordres spesielt til å satse på relasjoner i land i Asia, Afrika og/eller Latin-Amerika. Ordfører Geir-Ove Bakken overrekkes et kunstverk som et synlig tegn på hedersbetegnelsen på Festforestillingen under Der Mennesker Møtes i Studenthuset City i Alta den 23. august GRATULERER! Med vennlig hilsen 4

5 for Fredskorpset for Fredskorpset for KS Per Kristian Lunden Tutu Jacobsen Øystein Haugen Styreleder Prosjektleder Leder internasjonale prosjekter 5

Hamar - en internasjonal kommune. Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015

Hamar - en internasjonal kommune. Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015 Hamar - en internasjonal kommune Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2010 2 Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015 Innhold 1. Innledning 4 1.1 Hvorfor

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2013/2014 Vedtatt i fylkesutvalget 13. juni 2013 Sak nr. 81/13 Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal

Detaljer

S E M I N A R R A P P O R T

S E M I N A R R A P P O R T Midtveismarkering for Mangfoldsåret 2008 TOTAL GLOBAL en grenseløs folkefest 14 juni 2008, Soria Moria Kulturslott, Oslo S E M I N A R R A P P O R T www.du-store-verden.no INNLEDNING Helgen 14. 15. juni

Detaljer

Stortingsmelding om kultur, deltakelse og inkludering innspill fra NTO

Stortingsmelding om kultur, deltakelse og inkludering innspill fra NTO 1 Stortingsmelding om kultur, deltakelse og inkludering innspill fra NTO Norsk teater- og orkesterforening 15. februar 2011 INNLEDNING... 2 STATUSBESKRIVELSE... 3 INSTITUSJONENES SAMFUNNSROLLE... 3 PUBLIKUM...

Detaljer

INTERNASJONAL UKE I BODØ

INTERNASJONAL UKE I BODØ INTERNASJONAL UKE I BODØ 05.-12. NOVEMBER 2006 Nordland fylkeskommune Velkommen til Internasjonal uke i Bodø 2006 Velkommen til Internasjonal uke i Bodø i dagene 5.-12. november 2006. Og velkommen til

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN HØGSKOLEN I BODØ AUGUST 2006 INNHOLD 1.0 Sammendrag av forutsetninger ved Høgskolen i Bodø... 3 1.1 Høgskolen i Bodø... 5 1.2 Profesjonshøgskolen...

Detaljer

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER...

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... INNHOLD 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... 2 1.2. SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING...

Detaljer

En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling

En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling Årsrapport 2009 En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen har en visjon som legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå: livskvalitet og verdiskaping. Vi som

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

Nordland fylkeskommunes besøk i Kina, Expo 2010 HØRINGSUTKAST SEPTEMBER 2012. REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025

Nordland fylkeskommunes besøk i Kina, Expo 2010 HØRINGSUTKAST SEPTEMBER 2012. REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025 Nordland fylkeskommunes besøk i Kina, Expo 2010 HØRINGSUTKAST SEPTEMBER 2012 REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025 Høringsutkast september 2012 1 NORDLAND SKAL VÆRE ATTRAKTIV FOR

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING. REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025

REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING. REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025 REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025 1 NORDLAND SKAL VÆRE ATTRAKTIV FOR NÆRINGSLIVET OG ET GODT FYLKE Å BO I FOR ALLE. - Fylkesplan for Nordland 2008-2012 2 Side 1: Arena Nordland

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer