Er EU som system egnet til å løse klimaproblemene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er EU som system egnet til å løse klimaproblemene?"

Transkript

1 Er EU som system egnet til å løse klimaproblemene? Grete Berget, Europabevegelsen Nei til EUs miljøkonferanse 4. april 2008

2 JA

3 EUs globale agenda EU, som står for 14 prosent av de globale klimautslippene, kan ikke vinne kampen mot klimaendringene på egen hand. Klimaendringene er en global trussel som bare kan bekjempes effektivt på global nivå. På linje med FNs prinsipp om felles ansvar avhengig av evne, må de rike landene gå i tet, men klimaendringen kan ikke løses om ikke utviklingslandene hjelper til man tror deres utslipp passere industrilandene rundt 2020.

4 FN er rammen, men EU er klimalokomotivet

5 Klimaproblemene er globale. miljøutfordringene er globale. EU er en global aktør.

6 Miljø - støtte fra EUs befolkning 82 % mener europeiske miljølovgivning er nødvendig for å beskytte miljøet 80 prosent mener EU bør hjelpe land utenfor EU med bedre miljøstandarder 67 % mener tiltak som skal beskytte miljøet bør tas i samspill mellom nasjonale myndigheter og EU

7 EUs klimamål år % CO2-kutt innen 2020 (sammenlignet med 1990-nivå) EU klar til 30 % kutt hvis internasjonal klimaavtale 20 % av energiforbruket fra fornybar energi (vind, bølge, sol) 10 % biobrensel, nytt fra toppmøtet mars; biobrensel må være effektivt og miljøvennlig 20 % mindre energiforbruk (ENØK)

8 Lisboatraktaten EU ska verka för en hållbar utveckling i Europa (..), samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Lisboatraktatens artikkel 2.3.

9 EU spydspiss i miljøarbeidet Hindrer at miljøsinkene får overtaket Nye miljøregler vedtas med kvalifisert flertall (unntak: avgifts- og energipolitikk) Vel 400 miljødirektiver Bærekraftig utvikling traktatfestet som mål for EU inkludert i Lisboa-strategien

10 EU-land kan skjerpe miljølovene EUs miljølovgivning hovedsaklig minimumsreguleringer. Medlemslandene kan selv bestemme om de vil innføre strengere krav enn EUs. Kan ikke innføre strengere regler med det formål å beskytte norsk industri og norske varer, men vi kan gjøre det ut fra å beskytte mennesker og miljø og den type formål. Utenriksminister Gahr Støre

11 EU skjerper miljøet i Danmark Fra 1994 har EUs miljølovgivning skjerpet miljøbeskyttelsen i Danmark i 81 tilfeller. Bare i 2 tilfeller har EUs miljøregler hatt negativ betydning; 1. Ikke gjennomslag for totalforbud mot kreosot (1994) 2. Forbud mot visse farlige stoffer utsatt (2005) Rapport fra danske Miljøverndept.

12 Ett av EUs verktøy Kvotehandelssystem Emission Trading Schemes Første internasjonale avtale av sitt slag, 30 eur. land med, klimaredskap også utenfor Europa på sikt

13 Sanksjoner straffer miljøsyndere I EU både domstolsmekanismer og sanksjonsmuligheter som sikrer at landene følger opp miljølovgivningen Domstolene myndighet til å ilegge bøter hvis land ikke følger opp Miljøskatt klimaskatt Miljøgarantien art. 95 nødbrems hvis enkelte land ønsker strengere regler

14 EU-land kan bruke EF-domstolen Domstolen gir Danmark og EUparlamentet rett i at EU-kommisjonen ikke kan unnta deka-bde fra forbud mot bruk i elektriske og elektroniske apparater. Dermed blir det forbud mot disse giftstoffene i EE-produkter også i EU fra 1. juli i år. Nationen

15 Centerpartiet, Sverige För Centerpartiet är EU en viktig politisk nivå för att hantera globala frågor, fred, handel, brottsbekämpning och miljö. Centerpartiet vill att EU även fortsättningsvis ska ha höga ambitioner på miljöområdet Ett smalare men vassare EU

16 vil gøre EU til en markant global aktør SF slås for, at EU arbejder for et verdenssamfund præget af lighed, retfærdighed og bæredygtighed og en international retsorden.

17 SF om EU, miljø og klima EU skal reducere skadelige klimagasser EU skal presse bilindustrien til at producere biler, der kører længere på literen EU skal arbejde for afvikling af atomkraft

18 Steen Gade, SF om Bali.. USA fik fribillet og der var ikke flertal for at tage FN's klimarapport alvorlig. Ikke noget om hvor meget der skal reduceres og ikke noget om hvor hurtigt det skal gøres, hvis vi skal undgå temperaturstigninger over 2 grader i dette århundrede. Det kæmpede EU for. Ganske markant længe. Godt vi har EU. Uden ville verden være langt ringere stillet! Det betyder at vi også de næste 2 år skal kæmpe for at få taget Klimarapporten alvorligt.

19 Erik Solheim (SV) om Bali EU er definitivt den fremste motoren i klimaarbeidet EU har tatt de dristigste initiativene Miljø og utviklingsminister Erik Solheim (SV), Nationen 14. febr 2008 Uten EU hadde vi ikke fått veikartet på Bali-møtet. 27 EU land hadde kraft til gjennomslag Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), Dagsnytt febr 2008

20 Områder Erik Solheim mener EU har tatt viktige initiativer og hvor Norge er helt avhengig av EU i klimapolitikken: At EU får flytrafikken inn i internasjonalt kvotemarked At EU får på plass retningslinjer for utslippskrav for biler En omstilling til biodrivstoff kan bare reguleres i et større marked. Her er EU sentral Nationen 14. febr 2008

21 Miljøpartiets språkrör; Jag har argumenterat för ett Sverige utanför EU sedan 1994, med successivt minskande entusiasm. Nu har entusiasmen i den argumentationen för mig sjunkit till ett sådant minimum att jag bara kan konstatera att jag inte längre anser att Sverige ska lämna EU.

22 EU:s klimatarbete är dock det som huvudsakligen gjort att jag ändrat uppfattning. Tidigare har klimatarbetet inte direkt imponerat, milt sagt. Nu finns en vilja och en ambition. Och den finns hos en organisation som också har instrumenten i sin hand. Maria Wetterstrands blogg februar 2008, språkrör Miljøpartiet i Sverige

23 Miljöpartiet anser att EU ska upplösas. Jag ser inte hur det skulle vara bra för att rädda klimatet. Jag ser inte heller hur det skulle bli ett bättre klimatarbete i världen med Sverige utanför EU. Maria Wetterstrands blogg, språkrör Miljøpartiet i Sverige, februar 2008

24 Sverige EUs fyrtårn i miljø og klima? Fra 1990 til 2006 reduserte Sverige utslippene med nær 9 prosent, samtidig som den økonomiske veksten var 44 prosent! Sverige et av de tøffeste målene for utslippskutt, men Reinfeldt; Vi skal klare det! Sverige et lavutslippssamfunn med lavutslippsøkonomi!

25 Miljø og det indre marked Klimautslipp = økt trafikk = indre marked 20 % av klimautslippene i EU fra transportsektoren (27 % i EFTA-landene) Det betyr; 80 % av klimautslippene fra andre kilder enn transportsektoren!!!! Tross dette transportsektoren gir store utfordringer ndg klimautslipp!

26 EU-kritikk; Transport på frihjul Transportområdet kjørt på frihjul i for lang tid Regjeringene og innbyggerne - revurdere sin holdning til transportpolitikken Ikke fortsette å gi privilegier til mindre effektive transportformer Overbevist om at vi kan begrense de raskt økende utslipp fra transportsektoren. Professor Jacqueline McGlade, adm. dir. i EUs miljøbyrå EEA

27 Margrete Auken SF og Europaparlamentet For SF er EU - lige som Folketinget - en politisk arena. En kampplads hvor højre- og venstreorienterede prøver kræfter. Auken sitter i Miljøutvalget i Europaparlamentet den arena hvor Europas viktigste miljø og klimakamp foregår. Hvorfor skal ikke norske folkevalgte delta på denne arenaen?