EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system"

Transkript

1 EDS470 BENDER Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system Håndbok TGH 1243N

2 Edited by Dipl.-Ing. W. BENDER GmbH+CoKG Reprinting only by permission of the editor. All rights reserved. Subject to alterations. Quality System Certified ELTECO AS. Floodmyrveien. 24, Eidanger Postboks Porsgrunn Tlf.: Fax: ISO 9001

3 Innhold Utgave datert 06/2001 EDS470 systemets funksjonsprinsipp... 4 Responsverdier... 4 FAULT kurve... 6 Systemkomponenter... 7 Basiskomponenter... 7 Med eller uten PRC470?... 8 PGH EDS PRC AGE Serielt grensesnitt Adresser Interface protokoll Summasjonstrafoer Isolasjonsovervåkingsreleer Planleggingshjelp Installasjon og kabling Bemerkninger til måletiden Koordinering med isolasjonsovervåkingsreleet Sikringer Frakobling av isolsasjonsovervåkingsreleet Oppstart av systemet med et A-ISOMETER Installasjon av summasjonstrafoene Eksempel på en komplett løsning Kabler, kabellengder Settings and adjustments Fabrikkinnstillinger Karakteristiske kurver Kritisk teststrøm PRC470 menyer Idriftsettelse Systemutvidelser og opsjoner E-versjoner Relemodul SMO repeater DI Protokollkonverter FTC Frontrammekit EDS Strømtenger for EDS Isolasjonsfeilsøkesystem EDS3065/EDS Forstyrrelser Begrensninger for feillokalisering Økning av følsomheten Tekniske data

4 EDS470 systemets funksjonsprinsipp Når en første isolasjonsfeil oppstår i et IT system, oppstår det en feilstrøm som i det vesntlige bestemmes av systemets avledningskapasitans mot jorda. Det viktige mht lokalisering av feilstedet er derfor å skape en sluttet krets med en kjent motstand i en kort periode. Som følge av dette vil systemspenningen selv drive en teststrøm som resulterer i et signal som kan måles. Caution Teststrømmen genereres periodisk med PGH471. Teststrømmen begrenses mht til amplitude og tid. Når dette skjer kobles faselederne til jord i tur og orden via en definert resistans. Teststrømmen som genereres på denne måten er avhengig av isolasjonsfeilen og nettspenningen. Den er begrenset til maks. 25 og 10 ma av hengig av innstillingen på PGH471. I planleggingsøyemed bør det påses at det ikke er ustyr tilstede i installasjonen som kan ta skade av denne teststrømmen. Kilde L1(L+) IT-system Forbruker L2(L-) Målestrømtrafo (CT) Testenhet PGH Detektor EDS Isolasjonsfeil RF PE Teststrømmen (pulsen) går fra testenheten via faselederne og den korteste veien til stedet med isolasjonsfeil. Herfra via isolasjonsfeilen og PE-lederen tilbake til testenheten. Teststrømmen (pulsen) detekteres så med strømtangen eller summasjonstrafoen som er plasert i kursavgangen med isolasjonsfeil og signaleres via den tilkoblede jordfeildetektoren. Posisjon PGH Testsyklusen til PGH471 er vist i diagrammet til venstre. 2 sec 4 sec 2 sec 4 sec EDS Start Responsverdier Responsverdien avhenger av følsomheten til ordfeildetektoren EDS (eller EDS165). I DC samt AC og 3 AC systemer, er følsomheten 5 ma som et aritmetisk gjennomsnitt. Nøyaktigheten er +/- 2 ma av vist måleverdi. Støy og meget store avledningskapasitanser mot jord kan ha negativ påvirkning på nøyaktigheten. Informasjon om systemets følsomhet finnes i kapittelet INNSTILLINGER OG JUSTERINGER (karakteristiske kurver). 4

5 EDS470 systemets funksjonsprinsipp I denne håndboken vil enkelte betegnelser opptre mange ganger. De viktigste av disse vises og forklares ved hjelp av følgende skisse: Kilde IT-system Målestrømtrafo CT Forbruker I EDS EDS165 PGH471 C E-V R F-V CE-N R F-N PE I Differansestrøm gjennom summasjonstrafoen: I maks 10 A = FAULT (FEIL) C E-V Oppstrøms kapasitanser, avledningskapasitanser mot jord oppstrøms summasjonstrafoen C E-N Nedstrøms kapasitanser, avledningskapasitanser mot jord nedstrøms summasjonstrafoen R F-V Isolasjonsfeil oppstrøms summasjonstrafoen R F-N Isolasjonsfeil nedstrøms summasjonstrafoen PGH471 Testenhet EDS470-12, Jordfeildetektor EDS Teststrømmens feilsløyfe I pr (I pr min = 5 ma, I pr max = 25/ 10 ma Differansestrømmer I Isolasjonsfeilsøkesystemet EDS470 oppdager isolasjonsfeil nedstrøms summasjonstrafoene (R F-N ), dersom teststrømmen er mer enn 5 ma. Den totale differansestrømmen gjennom summasjonstrafoen består av teststrømmen og differansestrømmmen som følger av nettets avledningskapasitanser mot jord C E-V, C E-N og/eller fra isolasjonsfeil R F-N. Den totale differansestrømmen gjennom summasjonstrafoen tillates å bli maks. 10 A. Dersom det oppstår høyere differansestrømmer kommer feilmeldingen FAULT, og dette umuliggjør måling på denne kanalen. Se også FAULT-kurven på neste side. Kapasitanene oppstrøms, C E-V må minst være like store som kapasitansene nedstrømsmust C E-N (C E-V C E-N ). Dersom dette kravet ikke er oppfylt vil meldingen "PEAK FAULT" alarmeres. NB: Symmetrisk feil etter summasjonstrafoen vil, under visse forutsetinger, ikke bli oppdaget. 5

6 EDS470 systemets funksjonsprinsipp FAULT-kurve Tillatt frevensområde vises i nedenstående kurve (FAULT-kurve). Diagrammet viser området der differansestrømmene indikeres som FAULT. Generelt vises differansestrømmer > 10 A som FAULT melding uavhengig av frekvensen. Utenfor tillatt område vil meldingen PEAK-FAULT bli indikert. Likeledes vil store lekkasjoestrømmer kunne føre til PEAK-FAULT meldinger. Fault-kurve Fault-Kurve Melding FAULT > 10 A 10 9 Differansestrøm (A) Melding Peak FAULT Tillatt område Reihe1 0 Frekvens Frequenz (Hz) (Hz) EDS470 elektriske forstyrrelser. Kurven viser maks. differansestrømmer før meldingen PEAK-FAULT kommer. En avansert filterkrets og elektronisk system unngår feilfunksjon ved fremmedstrømmer < 10 A. FAULT LED'en er plassert i fronten av EDS Denne blinker for å indikere følgende: Tilkobling til summasjonstrafo er kortsluttet. EDS systemet hopper over denne strømtrafoen og fortsetter på den neste. Brudd i forbindelsen til summasjonstrafoen, eller ingen summasjonstrafo tilkoblet. EDS systemet hopper over denne strømtrafoen og fortsetter på den neste. En differansestrøm > 10 A gjennom summasjonstrafoen. EDS systemet hopper over denne strømtrafoen og fortsetter på den neste. Signalet fra summasjonstrafoen kan ikke tolkes pga støy. EDS systemet gjør n forsøk for å gjennomføre en måling på denne summasjonstrafoen. I dette tilfelle er n det antall skanninssykluser som har blitt valgt (som PEAK) i meny 10 på PRC470 (se kapittelet INNSTILLINGER OG JUSTERINGER). Avledningskapasitansen mot jord i nettet eller en del av nettet er for høy. FAULT LED'en selv skiller ikke de forskjellig feilårsakene som er nevnt ovenfor fra hverandre. Denne informasjonen kan fås i meny 5 (POSITION) i PRC470. Ved kortslutning eller brudd i tilkoblingene til summasjonstrafoene vil det ikke bli gitt forklaring på FAULT meldingen. Differansestrømmer > 10 A indikeres i displayet som ID > 10 A, og signaler gjennon summasjonstrafoen som systemet ikke kan tolke indikeres med meldingen PEAK. 6

7 A1(+) A2(-) L1 (L/+) L2 (L/-) L3 AK A-ISOMETER Serie 260 KE M+ M <LT> <PT> B A A1 A2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 EDS470 K1 K2 K3 K4 1 ALARM 2 K5 K6 SLAVE ADDRESS TEST ON ALARM FAULT A4 A3 A2 A1 A0 SLAVE RESET 1 0 R/- MASTER A B R1 R2 l K12 K11 K K7 K8 12 K9 14 TEST RESET K10 21 K11 K12 ký MONITOR MONITOR A1 A L1 L2 L3 PGH471 SLAVE ADDRESS START ON 25mA A3 A2 A1 A0 SLAVE STOP mA MASTER A B GND IN1 IN2 IN3 E GENERATO System komponenter Basiskomponenter Et enkelt EDS470 system består minimum av følgende komponenter Testeneht PGH471 Isolasjonsfeildetektor EDS Summasjonstrafoer type W0-S.., WR eller delbare summasjonstrafoer type WS. A-ISOMETER Testenhet EDS-Start Summasjonstrafoer (CT) Detektor IÐs RF For isolasjonsovervåking må det benyttes et passende isolasjonsovervåkingsrele som starter EDS systemet. Isolasjonsovervåkingsreleene IRDH... and IR475LY serien er serlig egnet til dette formålet. Det er nødvendig med en testenhet PGH471 samt en summasjonstrafo for hver stiger som skal overvåkes. Summasjonstrafoene skal tilkobles isolasjonsfeildetektorene EDS Inntil 12 summasjonstrafoer kan tilkobles hver EDS470-12, dvs. antall EDS som behøves er antall summasjonstrafoer dividert med 12. Styre- og kontrollmodul PRC470 benyttes for sentral innhenting av informasjon og avlesning måleresultater. Kun små og feilfrie IT-systemer har ikke behov for en PRC470. PRC470 kommuniserer med testenheten PGH471 og isolasjonsfeildetektorene EDS via en interface. I LCD-displayet indikeres bl.a. hvilke avganger som har isolasjonsfeil, informerer om isolasjonsovervåkingssøkesystemet og kontrtollerer søkesekvensen. For overvåking av IT system med nominell spenning over 575V AC eller 500 VDC, må det benyttes en spenningsforsats type AGE470. Denne spenningsforsatsen gjør det mulig å overvåke nett med nettspenning opp til 790 VAC eller 960 VDC. 7

8 Systemkomponenter Med eller uten PRC470? Det modulære EDS470 systemet gjør det mulig å realisere en økonomisk installasjon av et system for lokalisering av isolasjonsfeil et minimum av utstyr. Dette minimum av utstyr består av isolasjonsovervåkingsrele IRDH... eller IR475LY serien testenhet PGH471 isolasjonsfeildetektor EDS nødvendig antall summasjonstrafoer Et slikt system kan benyttes i et enekelt, oversiktlig og støyfritt IT-system. Ven anvendelse uten PRC470 og uten serie-forbindelsen til PGH471 scanner EDS alle tilkoblede summasjonstrafoene i en syklus på 25 sekunder selv om testenheten PGH471 ikke går. I dette tilfelle kan I > 10 A eller støy feilaktig varsles som jordfeil. Imidlertid bør system EDS470 alltid benyttes sammen med PRC470 i nett med mye elektrisk støy. Typiske kilder til støy er f.eks. omformere med lavfrekvent lekkasjestrøm eller fordelingsanlegg og styringer som produserer transiente lekkasjestrømmer. For ytterligere informasjon se kapittelet BEGRENSNINGER FOR LOKALISERING AV ISOLASJONSFEIL. Foruten konrollfunksjoner og de utvidede skanningsmulighetene gjør PRC470 det mulig å tilpasse system ES470 til forksjellige systemparameter. I tillegg blir system EDS470 enklere i bruk og mer informativ. Normalt er det mulig å ettermontere PRC470 i et EDS470 system dersom dette blir nødvendig pga. endringer i installasjonen. Hvordidt det skal benyttes PRC470 eller ikke bør avklares allerede i planleggingsfasen. Dersom det er tvil bør PRC470 alltid benyttes. Spør om teknisk assistanse fra ELTECO dersom noe er uklart. Dersom et eller flere av følgende punkter er tilfelle er det nødvendig å benytte PRC470: IT system med støy pga frekvensomformere, PLS'er eller pulserende styringer. Behov for sentral skanning av alle jordfeildtektorene. Behov for sentral styring av alle tilkoblede isolasjonsfeildtektorene og testenhetene. Programmering av ulike typer av summasjonstrafoer. Begrensning i skanning av kanaler for hver enkelt isolasjonsfeildetektor. Avlesning av teststrømmen for hver enkelt summasjonstrafo som har registrert isolasjonsfeil. Skanning av en enkelt summasjonstrafo. Seriforbindelse (bussforbindelse) til PC via interface. Behov for sentral testfunksjon. 8

9 Systemkomponenter PGH471 PGH471 aktivieres med en ekstern potensialfri kontakt (f.eks. NO kontakt til et isolasjonsovervåkingsrele). Testenheten PGH471 lager en definert teststrøm dersom det oppstår en isolsjonsfeil. Den aktuelle nettspenningen benyttes til å drive teststrømmen. Størrelsen på teststrømmen avhenger derfor av nettspenningens og isolasjonsfeilens størrelse. Den begrenses til maks. 25 ma. Avhengig av Avhengig av distribussjonssystem vil mask. teststrøm være DC 25 ma, AC 12.5 ma og 3AC 17 ma. Den maksimale teststrømmen kan begrenses til 10 ma med en DIP switch i fronten. Teststrømmen flyter fra nettet via PGH471 og tilbake til nettet via jordleder (PE) og isolasjonsfeil(ene). Teststrømmen detekteres vha summasjonstrafoene i avgangen(e) med isolasjonsfeil og varsles vha EDS eller PRC470, dersom responsverdien på 5 ma overskrides. Dersom PGH471 er aktiv, lyser de 2 LED'ene annenhver gang gjennom testsyklusen. A1 A L1 L2 L3 PGH471 ON SLAVE ADDRESS mA A3 A2 A1 A0 SLAVE 1 0 START STOP GENERATO 10mA MASTER A B GND IN1 IN2 IN3 E 2 sec 4 sec 2 sec 4 sec Time of the test cycle Dersom PGH471 er tilkoblet spenningssatt nett gjennom klemmene L1, L2, L3 (eller L1, L2), må jordtilkoblingen ( ) ikke frakobles beskyttelsesjordleder (PE). Teststrømmen flyter mellom nettet og jord. I spesielle tilfelle (isolasjonsfeil med lav impeans sammen med testsyklusen), kan det ikke utelukkes at det kan oppstå feilfunksjon på spesielt ømfintlig utstyr (f.eks. PLS). Denne muligheten må vurderes før systemet brukes. Ta hensyn til at, avhengig av utstyr, lekkasjestrømmer kan føre til feilfunksjoner. Funksjonene til testenhet PGH471 Genererer teststrømmen. Begrenser testtrømmen til 25 ma resp. 10 ma. Starter søkeprosessen etter isolasjonsfeil via isolasjonsovervåkingsreleets utgangsrele. Kommunikasjon med styre- og kontrollmodul PRC470 og isolasjonsfeildetektorene EDS via bussen. Styrer frakoblingen av isolasjonsovervåkingsreleet via intern kontakt 11/14. Styring av EDS for systemer uten styre- og kontrollmodul PRC470. 9

10 Systemkomponenter EDS-systemet startes med en potensialfri NO kontakt på isolasjonsovervåkingsreleet. Følgende funksjoner er da mulig avhengig av tilkoblingen: Tilkobling av NO kontakten (21/24) til terminalene GND og IN1: EDS-systemet går så lenge kontakten er lukket. Etter hver skanning av alle kanalene oppstår det en pause slik at isolasjonsovervåkingsreleet kan foreta nye målinger. Alarm rele Isolasjonsovervåkingsrele GND 1 run 1 run PGH IN1 pause 5 min Tilkobling av NO kontakten (21/24) til terminalene GND og IN2: EDS-systemet starter og foretar èn skanning hvoretter systemt stopper. For å starte systemet igjen må kontakten være lukket i ca. 6 s. Tilkobling av NC kontakten (21/22) til terminalene GND og IN3: Undertrykkelse av søkeprosessen. Søkeprosessen går ikke. Denne funksjonen er nødvendig dersom EDS-systemet overvåker flere ITsystmer og styres av èn PRC470. I dette tilfelle vil kun den PGH471 som står i IT-systemet med isolasjonsfeil være aktiv.. OBS: Denne funksjonen er kun fornuftig i nett som kan sammenkobles (vha. av en bryter). DIP switch PGH471 SLAVE ADDRESS mA A3 A2 A1 A0 SLAVE mA MASTER Innstilling av maks. teststrøm (25 ma resp. 10 ma) Innstilling av MASTER eller SLAVE modus Adresseinnstilling i SLAVE modus OBS: sort = bryterposisjon 10

11 Systemkomponenter Adressering av PGH471 Bryterposisjon for adressering Address A3 A2 A1 A * 9 forskjellige adresser er mulig, dva. PRC470 kan styre opp til 9 PGH471. * fabrikkinnstilling OBS: Bryterposisjonene må ikke endres mens systemet søker etter isolasjonsfeil. Dersom systemet arbeider uten PRC470, skal bryteren stå i MASTERposisjon, og PGH471 er da MASTER i systemet. Når PRC470 inngår is systmet er denne MASTER, og bryteren skal stå i SLAVE-posisjon. I dette tilfellet kan adressen og maks. teststrøm settes via DIP-bryterne. Koblingsskjema PGH471 IT-System IT-Systeme L1 L2 L3 N L1 L+ L2 L- U s 7 L1 N L1 L2 L1 L2 A1 A2 L1 L2 L A1 A L1 L2 L3 PGH471 GENERATOR SLAVE ADDRESS START ON 25mA A3 A2 A1 A0 SLAVE STOP mA MASTER A B GN IN1 IN2 IN3 E 8 A B 4 A B EDS (PRC470) PE 1 Power On LED 2 LED for å indikere positiv testsyklus 3 LED for å indikere negativ testsyklus 4 interface for tilkobling til detektorene EDS og til styre- og kontrollenhet PRC470 5 Isolasjonsfeildetektor EDS (eller PRC470) 6 Utgangsrele med 1 NO kontakt 7 Vern (6 A) (to-polet i et IT system) 8 Start/Stop knapp for manuell styring av EDS470 systemet 9 LED, indikerer aktivitet på bussen OBS: PGH471 leveres med 2 motstander 120 Ω/0.4 W for å terminere bussen. 11

12 Systemkomponenter EDS EDS styres vha en mikroprosessor. Sammen med summasjonstrafoene benyttes den til å evaluere teststrømmen som genereres av PGH471. Inntil 12 summasjonstrafoer kan tilkobles 1 EDS A1 A2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 IDs EDS470 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 MONITOR ON ALARM FAULT 1 0 SLAVE ADDRESS A4 A3 A2 A1 A0 SLAVE TEST RESET R/- MASTER A B R1 R2 l K12 K11 K I en gitt tisperiode, som er synkronisert med testsyklusen til PGH471, evaluerer EDS signalene fra alle summasjonstrafoene. Dersom feilstrømmen som summasjonstrafoene detetkterer er høyere enn responsverdien, vil den respektive LED'en på lysdioderekka og alarm LED'en lyse samtidig som utgangsreleet kobler. Utgangsreleet gir en fellesalarm for alle kanalene. Dersom EDS opererer uten buss-forbindelse, må minnefunksjonen til utgangsreleet settes direkte på EDS Når systemet inneholder styre- og kontrollmodul PRC470, settes minnefunkskjonen via PRC470. Dersom systemet er stilt inn på manuell reset, vil feilmeldingene lagres inntil reset-tasten aktiveres, eller inntil System-Reset aktiveres via PRC470. Enkelte innstillinger kan kun gjøres med styre- og kontrollmodukl PRC470. Disse innstillingene er: delbare summasjonstrafoer endring av minnefunksjonen endring av N/O og N/C funksjon PEAK antall tilkoblede summasjonstrafoer. System-reset og reset av alla alarmmeldingene kan også kun utføres med PRC470. k1 kn l a X L-forbindelsen på summasjonstrafoene må tilkobles i en stjerneforbindelse til felles rekkeklemmelist X. Maks. lengde (a) på forbidelsen mellom felle rekkeklemmelist X og felle L- forbindelse er: 25 cm for ledningstverrsnitt 2.5 mm 2 15 cm for ledningstverrsnitt 1.5 mm 2 OBS: L-terminalen må ikke tilkobles PE. 12

13 Systemkomponenter DIP brytere EDS DIP bryterne for innstilling av EDS har delvis dobbel funksjon. Funksjonen til hver enkelt bryter er avhengig av posisjonen til MASTER/ SLAVE-bryteren. A4 A3 A2 A1 A0 1 0 OBS: sort = bryter posisjon SLAVE MASTER I SLAVE posisjon benyttes modulen sammen med styre- og kontrollenheten PRC470 eller testenheten PGH471. I så fall kan modulens adresse stilles inn, og dette gjøres i henhold til tabellen under. Den første adressen er 001. Adressering av EDS Adr. A4 A3 A2 A1 A * A4 A3 A2 A1 A0 1 0 SLAVE MASTER * fabrikkinnstilling I MASTER posisjon arbeider mosulen uten busstilkobling og representerer selv MASTER. I så fall stilles utgangsreleets funksjon (NO/NC) og minnefunksjon med DIP-bryterne. Posisjonen til bryterne A4, A2 og A0 er viktige i så måte.. NC NO Memory ON Memory OFF Dersom det ikke er bussforbindelse til PGH471, scannes alle summasjonstrafoene kontinuerlig selv om ikke PGH471 enda er aktiv. OBS: sort=bryterposisjon 13

14 Systemkomponenter Koblingsskjema EDS US 8 12 A1 A2 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k A1 A2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 IÐs EDS470 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 MONITOR ON ALARM FAULT 1 0 SLAVE ADDRESS A4 A3 A2 A1 A0 SLAVE TEST RESET MASTER R/- A B R1 R2 l K12 K11 K A B R1 R2 l k12 k11 k Spenning på LED 2 LED alarm lyser når responsverdien overskrides på en eller flere kanaler (teststrømmen gjennom summasjonstrafoen > 5 ma). 3 LED fault lyser når teststrømmen for den aktuelle kanalen testes dersom summajsonstrafoen er kortsluttet ingen summasjonstrafo er tilkoblet eller ved brudd i tilkoblingen til summasjonstrafoen differansestrømmen gjennom summasjonstrafoen > 10 A (jfr. FAULT kurve) signalet fra summasjonstrafoen ikke kan evalueres pga. støy. 4 DIP brytere. 5 LED lyser når er aktiv og overfører data. 6 Kombinert test og reset knapp. Press < 1 s: Reset, > 2 s: Test. 7 Alarm LEDs lyser når responsverdien overskrides på den aktuelle kanalen (teststrømmen gjennom summasjonstrafoen > 5 ma). 8 Summasjonstrafo 9 Ekstern TEST / RESET knapp med samme funksjon som knapp (6). 10 Alarmrele som veksler ved respons på en kanal (fellesalarm). 11 Rekkeklemmelist X for tilkobling av L fra summasjonstraoene 12 Vern for kortslutningsbeskyttelse av forsyningsspenningen (6A). NB: Sørg for at fellesforbindelsen mellom L-terminalen på EDS og rekkeklemmelisten X er så kort som mulig. Maks. lengde er 25 cm for tverrsnitt på 2.5 mm 2 eller 15 cm for a tverrsnitt på 1.5 mm 2. Dersom det benyttes lengre forbindelse kan ikke funksjonen til summasjonstrafoene garanteres. 14

15 Systemkomponenter PRC470 PRC470 tar over den sentrale styre- og kontrollfunksjonen i et EDS470- system. Informasjonsutvekslingen mellom de enkelte komponentene i EDS470 systemet skjer via -grensesnittet A1 A2 GND IN1 IN2 IN3 IN4 O1+ O1-O2+ O2- PRC470 5 V 1.81 ALARM A B PRC470 tar over følgende funksjoner: Starter søkingen etter isolasjonsfeil via tastene i fronten, digitale innganger eller -grensesnittet. Anbefaling: start via testenheten PGH471 og en seriell forbindelse til PGH471. Styrer og synkroniserer testsyklusen sammen med testenhete PGH471 og detektorene EDS470-12, og sørger samtidig for en bedre detektering av isolasjonsfeil ved elektrisk støy nettsystemet. Viser avganger hvor det er oppdaget isolasjonsfeil. Den respektive teststrømmen angis. Viser avganger der det er oppstått kortslutning eller brudd i summasjonstrafoen eller tilkoblingene til denne. Innstilling av minnefunksjon (manuell eller automatisk reset) eller utgangsreleets funksjon (N/O eller N/C). Innstilling av type summasjonstrafoer (f.eks. fast eller delbar) som benyttes sammen med EDS Test funksjon for test av alle enhetene tilkoblet via grensesnittet inkludert test av summasjonstrafokretsene. Posisjonfunksjon, spesiell scanning på individuelle summasjonstrafoer. Forlengelse av måletiden for kurser med spesielle støyforhold (Peak function). Koblingsskjema PRC470 U S se typeskilt 2 1 F 6A A1 A2 GND IN1 IN2 IN3 IN4 O1+ O1- O2+ O2- A1 A2 GND IN1 IN2 IN3 IN4 O1+ O1-O2+ O2- ALARM PRC V A B Spenning på LED 2 -LED, viser aktivitet på bussen 3 Funksjonstaster for menykontrollen 4 Inng. GND/IN2 resp. GND/IN2: system start 5 Inng. GND/IN3: system reset 6 Inng. GND/IN4: introduserer en systemtest som må følges opp via funksjonstastene (3) 7 Inng. O1 O2: ikke i bruk med EDS470 A B

16 Systemkomponenter AGE470 Ved hjelp av spenningsforsatsen AGE470 økes det nominelle spenningsområdet til AC 790 V resp. DC 960 V. AGE470 R E Serielt grensesnitt Kommunikasjonen mellom flere detektorer EDS og styre- og kontrollmodul PRC470 og testenhet PGH471 foregår via et standard serielt grensesnitt. Grensesnittet er en to-leder forbindelse (terminalene A og B). Spesifikasjonene til grensesnittet begrenser maks. lengde på bussen til 1200 m. For større lengder må det for eks. installeres repeatere (se kapittelet SYSTEM UTVIDELSER). Kontakt ELTECO for lengder på mer enn 1200 m. Stikkledninger på -bussen må ikke overstige 1 m. Stikkledninger skal ikke termineres. Lengre stikkledninger må testes i hvert enkelt tilfelle. Sikker kommunikasjon kan ikke garanteres for lengre stikkledninger. Terminering av serielt grensesnitt -bussen må avsluttes med en motstand på 120 Ohm i hver ende. Motstandene skal tilkobles parallelt med A og B i hver ende. En ikke-terminert RS-485-buss kan bli ustabil om medføre feilfunksjon. For hver PGH471 og hver PRC470 følger det med 2 motatander. OBS: Kun første og siste enhet skal termineres. Mellomliggende enheter skal ikke termineres. Inneholder nettverket stikkledninger skal ikke disse termineres. 1. modul... modul siste modul A B A B A B 120W enkle ledere maks. 1 m 120W maks lengde på bussen: 1200 m 16

17 Systemkomponenter Det standardiserte grensnittet tillater forbidelse til systemuavhengige komponenter. Eksempler på slike komponenter er PC, PLS osv. Brukere kan skrive og bruke deres egne programmer forutsatt at de har god kjennskap til programmering og er kjent med protokollen som benyttes og EDS470- kommandoene. Dataoverføringsprotokollen er et spesielt format for BENDERS komponenter (BMS protocol). Informasjon om denne protokollen kan fås ved henvendelse til ELTECO. Dataoverføringen gjøres med ASCII tegn. Interface-dataene er: Baud rate: 9600 baud Transfer: 1 start bit, 7 data bits, 1 parity bit, 1 stop bit (1,7,E,1) Parity: even (P=0) Checksum: sum of all bytes transferred = 0 (without CR and LF) Adress: and 000 (= general adress) Interface protokoll Protokoll: Master Slave :;XXX:ABCDE 12345&XYZ<CR><LF> ::XXX:ABCDE 12345&XYZ<CR><LF> :; Detection start of transfer Master :: Detection start of transfer Slave XXX Adress : Startbyte for command ABCDE Command consisting of 5 ASCII characters max. (Blank) Start byte for data Data consisting of 5 ASCII characters max. Content: & Start byte for checksum XYZ Checksum consisting of 3 ASCII characters max. <CR><LF> End of transfer (carriage return, line feed) Kommandoer og data kan være mindre enn 5 bytes eller fullstendig utelatt. Slutten oppfattes vha. start byte på neste karaktertype. Adresser Adresses: 000 Generell adresse, benyttes til alle enhetene tilkoblet bussen EDS470-12) SMO A-ISOMETER 100 PRC470, PRC470E Ekstra mastere (f.eks PC) PGH PGH471E EDS470E-12 17

18 Systemkomponenter Summasjonstrafoer Summasjonstrafoer (CTs) av W0-S15 W5-S210, WS og WR seriene gjør om differansestrømmen til AC strøm som kan evalueres. De kan, avhengig av lokale forhold, enten monteres direkte på kabelen eller vha egnede braketter. Følgende summasjonstrafoer er egnet for EDS470 systemet: Type Innv. diameter Design Innstilling i Tilkobling (mm) PRC470 meny W0-S15 15 Rund Standard 6.3 mm Faston W1-S35 35 Rund Standard Skrutilkobling W2-S70 70 Rund Standard Skrutilkobling W3-S Rund Standard Skrutilkobling W4-S Rund Standard Skrutilkobling W5-S Rund Standard Skrutilkobling WR70x175 70x175 Rektangulær Standard Skrutilkobling WR115x x305 Rektangulær Standard Skrutilkobling WR150x x350 Rektangulær Standard Skrutilkobling WS50x80 50x80 Delbar Split-core Skrutilkobling WS80x80 80x80 Delbar Split-core Skrutilkobling WS80x120 80x120 Delbar Split-core Skrutilkobling WS80x160 80x160 Delbar Split-core Skrutilkobling Disse summasjonstrafoene har en innebygget suppressordiode. Når det benyttes delbare summasjonstrafoer WS, må EDS innstilles for split-core measuring current transformers i software meny (m8 set sensor) ved hjelp av PRC470. OBS: andre summasjonstrafoer som er i handelen er ikke egnet for system EDS470 og må ikke benyttes. 18

19 Systemkomponenter Summasjonstrafoer W1-S... W5-S... A 33 B øe C D 46 Illustrasjon: Summasjonstrafoer W1-S35... W5-S210 Ø 6.3 mm Typ A B C D øe kg Mål i mm W1-S ,5 35 0,25 W2-S ,38 W3-S ,70 W4-S , ,50 W5-S ,50 Summasjonstrafo W0-S15 Ø 14, Ø 3,3 27,5 55,5 28,5 Mål i mm Vekt: ca. 90 g 19

20 Systemkomponenter Summasjonstrafoer WR.. med rektangulær åpning d b a 2,5 14 h g c i e Mål i mm Type a b c d e f g h i WR 70x175S WR 115x305S WR 150x350S Vekter WR 70x175S WR 115x305S WR 150x350S 2.40 kg 5.45 kg 7.40 kg 20

21 Systemkomponenter Delbare summasjonstrafoer WS 45 A D C B 32 E Ø 6.3 Mål i mm Type A B C D E Vekt WS 50x80S kg WS 80x80S kg WS 80x120S kg WS 80x160S kg 21

22 Systemkomponenter Isolasjonsovervåkingsreleer Et isolasjonsovervåkingsrele (IMD) er ikke en direkte komponent i EDS systemet. Ikke desto mindre er det en nødvendig komponent i ethvert ITsystem og et krav i følge NEK400. Normalt bygges et overvåkingssystem med EDS opp på følgende måte: Kontinuerlig isolasjonsovervåking med et egnet isolasjonsovervåkingsrele; Tidlig varsel dersom isolasjonsverdien faller under en spesifisert isolasjonsverdi, (f.eks. 100Ω/V) ved å benytte grenseverdi 1 på A-ISOMETERT (11/12/14)-, EDS470 systemet starter dersom isolasjonsverdien faller under grenseverdi 2 på A-ISOMETERET via inngang GND/IN1 eller GND/IN2 på testenheten. BENDER type IRDH265/ IRDH og IR475LY er passende isolasjonsovervåkingsreleer. Disse typene benytter det patenterte AMP og AMP PLUS måleprinsippet. Disse måleprinsippene kan byttes både i AC, DC og AC/DC nett med og uten frekvensomformere. IRDH265-4/-3 IRDH365-4/-3 IRDH375 IRDH265- For montering på DIN-skinne eller montasjeplate. A1(+) A2(-) L1 (L/+) L2 (L/-) L3 AK A-ISOMETER Serie ALARM 2 TEST RESET kw MONITOR IRDH365- /IRDH375 For innfelling i tavlefront 144x72 mm. KE M+ M <LT> <PT> B A IRDH375 Responsverdi R Alarm1 og R Alarm2 : 1k 10 MΩ (fabrikkinnstilling 180/40 kω) For nettspenninger: AC 0 790V, Hz, DC 0 650V Maks. avledningskapasitet: 500 µf (fabrikkinnst. 150 µf) IRDHx65-4 Responsverdi R Alarm1 og R Alarm2 : kω (fabrikkinnstilling 180/40 kω) For nettspenninger: AC 0 790V, Hz, DC 0 650V Maks. avledningskapasitet: 500 µf (fabrikkinnst. 150 µf) IRDHx65-3 Responsverdi R Alarm1 og R Alarm2 : kω (fabrikkinnstilling 40/10 kω) For nettspenninger: AC 0 500V, Hz, DC 0 285V Maks.avledningskapasitet: 500 µf (fabrikkinnst. 150 µf) A-ISOMETER Serie ALARM 2 TEST RESET kw MONITOR IRDH365-x 22

23 Systemkomponenter Spesielt for IRDH265/365-4/IRDH375: Software versjon må være min. V.2.5 (se typeskilt) (IRDH265/365); Bruk kontaktene 11/12/14 for prealarm (alarm 1); Bruk kontaktene 21/22/24 for start av EDS470 (alarm 2); Modus for alarm rele: N/O (ihht. til fabrikkinnstilling); Coupling monitoring: aktive (ihht. til fabrikkinnstilling); Måle prinsipp: AMP (ihht. til fabrikkinnstilling); Isolasjonsovervåkingsreleet settes i testmodus via terminalene <PT> under EDS-søkeprosessen (se koblingsskjema); Autmatisk reset (fjern lask <LT>). Spesielt for IRDH265/365-3: Software versjon må være min. V.2.5 (se typeskilt); Bruk kontaktene 11/12/14 for prealarm (alarm 1); Bruk kontaktene 21/22/24 for start av EDS470 (alarm 2); Modus for alarm rele: N/O (ihht. til fabrikkinnstilling); Coupling monitoring: deaktiv (ikke ihht fabrikkinnstilling); Måle prinsipp: AMP (ihht. til fabrikkinnstilling); Isolasjonsovervåkingsreleet settes i testmodus via terminalene <PT> under EDS-søkeprosessen (se koblingsskjema); Frakoble isolasjonsovervåkingsreleet under søkeprosessen til EDSsystemet (se kapittelet Frakobling av isolasjonsovervåkingsreleet ); Autmatisk reset (fjern lask <LT>). IR475LY IR475 har ikke LCD display. Alle parameter settes hardwaremessig. Modulær, for 45mm utsparing i panelfront, for DIN-skinne montasje eller for montering på montasjeplate.. Intern DC resistans: 200 kω Grenseverdier R Alarm1 : kω; R Alarm2 : kω Spenning på overvåket nett: (3) AC V, Hz, DC V Maks. avledningskapasitet: 20 µf A1 A2 L1 AK L2 A-ISOMETER IR 475 TEST RESET ON KE ALARM KK2K1 K2 ALARM ~ - AL / Sys AL 1 / 2 AL 2 / 1 - / Res M+ M- T R1 R x1 x10 kw 2 K K2 kw MONITOR ALARM 1 ALARM 2 50 Spesielt for IR475LY Bruk kontaktene 11/12/14 for prealarm (alarm 1); Bruk kontaktene 21/22/24 for start av EDS470 (alarm 2); Modus for alarm rele: N/O (ihht. til fabrikkinnstilling); Isolasjonsovervåkingsreleet settes i testmodus via terminal <T> under EDS-søkeprosessen (se koblingsskjema); Autmatisk reset 23

Elsikkerhetskonferansen 28/10-09

Elsikkerhetskonferansen 28/10-09 Elsikkerhetskonferansen 28/10-09 Jordfeilbrytere og Utstyr for isolasjonsovervåking, Fungerer de som forutsatt? Riktig bruk. Ny NEK400-5-53 Svein Holla Elteco AS Velg riktig type jordfeilbryter/strømstyrt

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

EDS3065 BENDER. Bærbar isolasjonsfeilsøker

EDS3065 BENDER. Bærbar isolasjonsfeilsøker EDS3065 BENDER Bærbar isolasjonsfeilsøker Betjeningshåndbok TGH1266N 2 Innhold Funksjonsprinsipp EDS3065... 4 Funksjonsbeskrivelse av jordfeillokalisering...4 Responsverdier...4 Bruk i RCM-Modus...5 Produktbeskrivelse...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

A-ISOMETER IRDH575 Isolasjonsovervåkingsrele for IT-veksel- og likespenningsnett Integrert søkeenhet for lokalisering av isolasjonsfeil

A-ISOMETER IRDH575 Isolasjonsovervåkingsrele for IT-veksel- og likespenningsnett Integrert søkeenhet for lokalisering av isolasjonsfeil Betjeningsveiledning A-ISOMETER IRDH575 Isolation Fehler R= 011 k --EDS: on---auto--- ADR: 02 k: 03 12 ma k 1 2 ESC EDS INFO TEST RESET MENU A-ISOMETER IRDH575 Isolasjonsovervåkingsrele for IT-veksel-

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

DIRIS A20. Norsk Manual

DIRIS A20. Norsk Manual DIRIS A20 Norsk Manual DIRIS A20 PRESENTASJON 6 7 4 N 1. Tastatur med 4 Dobbeltfunksjonsknapper (Display eller Programmering) 2. LCD display (bakgrunnsbelyst) 3. Fasespesifisering 4. Måleverdiene 5. Enhetsbenevnelse

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Betjeningsveiledning EDS460/490 og EDS461/491

Betjeningsveiledning EDS460/490 og EDS461/491 Betjeningsveiledning EDS460/490 og EDS461/491 Isolasjonsfeildetektor Software-Version: EDS...-D: D234 V2.11 / D256 V2.12 EDS...-L: D234 V2.11 / D216 V2.12 Power in electrical safety TGH1394no/05.2007 Dipl.-Ing.

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

Brukermanual MicroBrann BSS-60

Brukermanual MicroBrann BSS-60 MicroBrann BrannSpjeldSentral, BSS-60, kommer med høyoppløselig berøringsskjerm. Sentralen er for styring og overvåking av opptil 120 MicroBrann kommunikasjonsmodul, BSM, via BACnet eller Modbus. Opptil

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

Software versjon 0.3

Software versjon 0.3 Spesifikasjon for EXi panel for sone 1, RIA-OP4 05.05.00, Arild Gundersen Software versjon 0.3 Manual for RIA-OP4 sw0.3.doc 05.05.00 Side 1 RIA-OP4-W Veggmontert (ikke lagervare) RIA-OP4-P Panelmontert

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

PageCom. M-840L smykkesender

PageCom. M-840L smykkesender M-840L smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

KEW LEAK LOGGER www. elma-instruments.no BRUKERVEILEDNING KYORITSU kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr.

KEW LEAK LOGGER www. elma-instruments.no BRUKERVEILEDNING KYORITSU kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr. BRUKERVEILEDNING KYORITSU 5001 3-kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr. 80 223 69 1 FORORD Tillykke med din nye sann RMS lekkasjestrøm datalogger KYORITSU 5001 fra Japan. Instrumentet er bygget

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369 Relé Dold Installasjonsrelé 370 Impuls relé 370 Modulær relé 370 Lampetest 371 Tidsrelé 372 Multifunksjon IK 372 Multifunksjon MK 372 Overvåknings relé 373 Isolasjonsovervåkning 373 Spenningsovervåkning

Detaljer

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2 TEKNISKE FUNKSJONSKRAV Vedlegg 2 til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Vedlegg 3 Tekniske

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

Oversikt. VX2300 2 Wire Video Digital System

Oversikt. VX2300 2 Wire Video Digital System Oversikt VX2300 VIDEX Digitalt 2 tråds buss system. 2 tråds buss (upolarisert); Opptil 200 meter kabelstrekk med VIDEX CM2 0,5mm2 tvunnet kabel eller 70/100 meter med CAT.5/standard telefon kabel Opptil

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON LENZE KOMPAKTLIKERETTERE SERIE 470 OG 480 MONTASJE- OG BETJENINGSANVISNING Utgave 02. 01.12.04 JO REPRESENTANT I NORGE DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON Stallbakken 5-2005 RÆLINGEN Tlf.

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3 Manual Alpha 4/8/12 Sone n. : Sone n. : Nett ALPHA 4/8/12 Brannalarm Brannalarm Feilvarsling Feilvarsling Brannalarm Feil/utkoblet test Utkobling Nivå 2 Utkoblet (test) Nivå 2 Utkoblet (test) Test Systemfeil

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.P.1

Monteringsanvisning MA 4.P.1 Monteringsanvisning Innhold Kretskort s. 1 Funksjon for tilleggsutstyrskontakter s. 2 Innstilling av konfigurasjons-dip brytere LED signaler Fabrikkinnstillinger Automatisk funksjon Master/Slave-drift

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av pv-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder

Detaljer

CIRCUTOR CBS-8 JORDFEILSENTRAL BRUKERMANUAL

CIRCUTOR CBS-8 JORDFEILSENTRAL BRUKERMANUAL CIRCUTOR CBS-8 JORDFEILSENTRAL BRUKERMANUAL Rd Ed Hovedkontor: Leirvikåsen 43B Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 Avd. kontor: Postboks 8325 Spjelkavik 6010 ÅLESUND

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Betjening og Installasjon Versjon 1.0 ProNav as Boks 421 4379 Egersund Tlf 51494300 Fax 51492100 www.pronav.no Installasjon av Kompass Rate Stabilisator (gjelder

Detaljer