sett i gang installasjonsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sett i gang installasjonsveiledning"

Transkript

1 hp color LaserJet n 4550dn 4550hdn sett i gang installasjonsveiledning

2

3 HP Color LaserJet 4550, 4550N, 4550DN, 4550HDN Installasjonsveiledning

4 Copyright Hewlett-Packard Company, 2000 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd, er forbudt, med unntak av det som er tillatt under lovene om opphavsrett. Publikasjonsnummer C Første utgave, november 2000 Garanti Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard gir ingen garanti med hensyn til opplysningene i dette dokumentet. HEWLETT- PACKARD FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Hewlett-Packard skal ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte og tilfeldige skader eller konsekvensskader eller andre skader som oppstår i forbindelse med utstyring eller bruk av denne informasjonen. Varemerker Adobe, Acrobat og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated. MS-DOS er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. UNIX er et registrert varemerke for Open Group. Windows, MS Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho U.S.A.

5 Innledning Gratulerer med den nye HP Color LaserJet4550-skriveren. Konfigurasjoner Skriveren leveres i fire konfigurasjoner, som beskrevet nedenfor. Et skriverkabinett kan også fås kjøpt som ekstrautstyr. HP Color LaserJet 4550 HP Color LaserJet 4550 er grunnmodellen. Den leveres med 64 MB RAM som standard. HP Color LaserJet 4550N HP Color LaserJet 4550N leveres med 64 MB RAM og et HP JetDirect 610N utskriftsserver EIO-nettverkskort for tilkobling til nettverk, som standard. HP Color LaserJet 4550DN HP Color LaserJet 4550DN leveres med 128 MB RAM, et HP JetDirect 610N utskriftsserver EIO-nettverkskort for tilkobling til nettverk, et ekstrautstyr for tosidig utskrift og en 500-arks papirmater, som standard. HP Color LaserJet 4550HDN HP Color LaserJet 4550HDN leveres med 128 MB RAM, et HP JetDirect 610N utskriftsserver EIO-nettverkskort for tilkobling til nettverk, et ekstrautstyr for tosidig utskrift, en 500-arks papirmater og en harddisk, som standard. Skriverkabinett Et skriverkabinett for skrivere i HP Color LaserJet 4550-serien kan kjøpes separat (delenr. C4235A). WWW Hvis du vil bestille ekstrautstyr for skriveren, går du til HPs web-sted på USA eller internasjonalt til NO Innledning 3

6 Sjekkliste for installasjon Denne veiledningen hjelper deg å sette opp og konfigurere den nye fargeskriveren. Hver oppgave nedenfor inneholder anvisninger som er enkle å følge. Oppgave 1 Gjøre klart stedet der skriveren skal stå... 9 Oppgave2 Pakkeutskriveren Oppgave 3 Installere strømledningen Oppgave 4 Legge utskriftsmateriale i skuffene Oppgave 5 Konfigurere skriverens kontrollpanel (valgfritt)* Oppgave6 Installeretonerkassetter Oppgave7 Installerebildetrommelen Oppgave 8 Innstille Strømsparing og teste at skriveren fungerer Oppgave9 Kobleskriverentilnettverket(valgfritt)* Oppgave 10 Låseskriverenskontrollpanel(valgfritt)* Oppgave 11 Koble til en parallellkabel (valgfritt)* Oppgave 12 Skrive ut med HP Fast InfraRed Receiver (valgfritt)* Oppgave 13 Gjøre deg klar til å installere programvaren Oppgave 14 Programvareinstallasjon for enkeltbrukere med IBM-kompatibledatamaskiner Oppgave 15 Programvareinstallasjon for nettverksansvarlige. 47 Oppgave 16 Programvareinstallasjon for Macintosh-brukere. 50 Oppgave17 Konfigurereskrivereninettverket Oppgave 18 Distribuere programvaren til nettverksklienter (valgfritt)* Oppgave 19 Installere programvaren for nettverksklienter (valgfritt)* Oppgave20 Kobletilskriveren *Du behøver ikke å fullføre disse trinnene hvis du ikke bruker disse funksjonene. 4 Sjekkliste for installasjon NO

7 Se følgende sider hvis du vil vite hvordan du løser problemer eller skaffer ekstra programvare: Sjekkliste for feilsøking Kommunisere med en HP JetDirect-utskriftsserver (ekstrautstyr) Støtteinformasjon NO Sjekkliste for installasjon 5

8 Steder du kan finne mer informasjon... Det finnes flere referanser du kan benytte med denne skriveren. Ta kontakt med HP Parts Direct Ordering på (800) (USA) eller nærmeste autoriserte HP-forhandler, hvis du vil ha ekstra eksemplarer av håndbøkene nedenfor. WWW Ytterligere informasjon og et utvalg av håndbøker kan skaffes ved henvendelse til Sette opp skriveren Installasjonsveiledning Trinnvise anvisninger for å installere og konfigurere skriveren. Bruke skriveren Elektronisk brukerhåndbok Detaljert informasjon om bruk og feilsøking av skriveren. Finnes på CD-ROM-en som fulgte med skriveren. Hvis du vil ha brukerhåndboken i papirutgave, kan du skrive den ut med skriveren. 6 Steder du kan finne mer informasjon... NO

9 Elektronisk hjelp Informasjon om skriveralternativer som er tilgjengelige i skriverdriveren. Du kan få fram en hjelpefil ved ååpne den elektroniske hjelpen gjennom skriverdriveren. HP JetDirect Print Server Administrator s Guide* (Trinnvise anvisninger for å konfigurere HP JetDirect-utskriftsserveren) Finnes på CD-ROM-en som fulgte med skriveren. *Følger med skrivere som inkluderer en HP JetDirect utskriftsserver (nettverkskort). WWW Du kan nå registrere deg som bruker av en HP Color LaserJet på web-stedet HP Web Registration på: NO Steder du kan finne mer informasjon... 7

10 Hvor er brukerhåndboken? Brukerhåndboken for skriveren følger med i elektronisk format, slik at du kan lese den på datamaskinskjermen med Adobe Acrobat Reader. Brukerhåndboken og Adobe Acrobat Reader finnes på CD-ROM-en. Merk Adobe Acrobat Reader er bare tilgjengelig på engelsk på CD-ROM-en. På finner du de nyeste versjonene og flere språk. Skjermvisningen av den elektroniske brukerhåndboken i Acrobat Reader Som en hjelp til å bruke den elektroniske brukerhåndboken, kan du klikke på en kobling i bokmerkekolonnen ( [1] ). Ellers kan du gå til side 2 i brukerhåndboken der du finner koblinger til annen informasjon. WWW Hvis du vil vite mer om kjøp av forskjellige typer utskriftsmateriale for å bruke med skriveren, gårdutilusa eller internasjonalt til 8 Hvor er brukerhåndboken? NO

11 Oppgave 1 Gjøre klart stedet der skriveren skal stå Skriverens plassering 1 Skriveren sett ovenfra 2 Skriveren sett fra siden NO Oppgave 1 9

12 Krav til plassering Følgende krav stilles til plassering av skriveren: et stødig, flatt underlag (skriveren skal ikke helle mer enn 2 ) som er tilstrekkelig stort til at alle fire hjørnene på skriveren får plass rom rundt skriveren, som vist i figuren på side 9. Merk OBS! Skriveren som vises på figuren, er utstyrt med 500-arks papirmater (ekstrautstyr) og ekstrautstyret for tosidig utskrift. Klargjør stedet der HP Color LaserJet 4550-skriveren skal stå, og ta hensyn til ekstrautstyret som skal installeres. et godt ventilert rom uten brå endringer i temperatur eller luftfuktighet romtemperatur på 15 til 28 C relativ luftfuktighet 10 til 70 % må ikke utsettes for kjemikalier eller direkte sollys linjespenning og frekvens som ikke avviker mer enn ±10 % fra verdien som er oppgitt på skriverens navneplate (sitter på baksiden av skriveren) Den klargjorte plassen må være vannrett (maks. vinkel på 2 ), kunne tåle en vekt på 77 kg, og støtte alle fire hjørner på skriveren, ekstratustyret for tosidig utskrift eller 500-arks papirmateren. 10 Oppgave 1 NO

13 Oppgave 2 Pakke ut skriveren K M 9 C 3 Y 10 6 Pakkens innhold Følgende komponenter følger med i esken sammen med skriveren: 1 Skriver HP JetDirect utskriftsserver (bare for 4550N, 4550DN og 4550HDN) Harddisk (bare for 4550HDN) 2 Ekstrautstyr for tosidig utskrift (bare for 4550DN og 4550HDN) 3 Ekstraskuff 3 (500-arks papirmater bare for 4550DN og 4550HDN) 4 Installasjonsveiledning 5 Fire tonerkassetter: svart (K), magenta (M), cyan (C) og gul (Y) 6 CD-ROM med programvare: inneholder skriverdrivere og programvare, den elektroniske brukerhåndboken og HP JetDirect Print Server Administrator s Guide NO Oppgave 2 11

14 7 Strømledning 8 Kontrollpaneloverlegg (for ikke-engelsktalende brukere) 9 Bildetrommel 10 Parallellkabel (bare for grunnmodellen) 12 Oppgave 2 NO

15 Montere maskinvaren for skriveren På følgende sider finner du detaljerte anvisninger for installering av skriveren og ekstrautstyret: Installere 500-arks papirmateren på side 14 Installere ekstrautstyret for tosidig utskrift på side 15 Installere skriveren på side 16 ADVARSEL! Skriveren veier ca. 57 kg. Når skuff 3 og ekstrautstyret for tosidig utskrift er installert, veier skriveren 77 kg. Ta alle nødvendige forholdsregler når du flytter den. Bruk erfarne flyttefolk til å flytte på skriveren når det er mulig. OBS! Den klargjorte plassen må være vannrett (maks. vinkel på 2 ), kunne tåle en vekt på 77 kg, og støtte alle fire hjørner på skriveren, ekstratustyret for tosidig utskrift eller 500-arks papirmateren. Merk Ta vare på alt pakkematerialet i tilfelle du må pakke ned og transportere skriveren senere. NO Oppgave 2 13

16 1 2 Installere 500-arks papirmateren 1 Bruk riktige løfteteknikker når 500-arks papirmateren (ekstrautstyr) tasutavesken. 2 Plasser 500-arks papirmateren på den klargjorte plassen som passer for installering av skriveren. 14 Oppgave 2 NO

17 1 2 3 Installere ekstrautstyret for tosidig utskrift 1 Bruk riktige løfteteknikker når ekstrautstyret for tosidig utskrift tas ut av esken. Merk Monteringen går lettere under oppsettingen hvis du retter inn de utvendige skråkantene på 500-arks papirskuffen (ekstrautstyr), ekstrautstyret for tosidig utskrift og skriveren med hverandre. 2 Hvis 500-arks papirmateren (ekstrautstyr) er installert, bruker du stiftene på 500-arks-papirmateren til å rette inn ekstrautstyret for tosidig utskrift. OBS! Unngå åbøye retningsstiftene idet du setter ned ekstrautstyret for tosidig utskrift. 3 Senk ekstrautstyret for tosidig utskrift forsiktig ned på 500-arks-papirmateren (ekstrautstyr) eller det klargjorte stedet. NO Oppgave 2 15

18 1 2 Installere skriveren På grunn av vekten på skriverenogav sikkerhetsmessige hensyn, bør avstanden som skriveren må bæres, være så kort som mulig. Det anbefales å bruke en stabil tralle. 1 Bruk riktige løfteteknikker når skriveren tas ut av esken. Skriveren veier ca. 57 kg. OBS! Pass på at du løfter skriveren etter håndtakene på hver side når du tar skriveren ut av esken. Hvis du løfter skriveren fra framsiden og baksiden, kan den påføres alvorlig skade. 3 2 Hvis ekstrautstyret for tosidig utskrift eller 500-arks papirmateren (ekstrautstyr) er installert, retter du inn skriveren etter retningsstiftene på ekstrautstyret for tosidig utskrift. OBS! Unngå åbøye stiftene når skriveren senkes. 3 Hvis det ikke er installert noe ekstrautstyr på skriveren, plasserer du skriveren på det klargjorte stedet. Hvis ekstrautstyret for tosidig utskrift eller 500-arks papirmateren (ekstrautstyr) er installert, senkes skriveren forsiktig ned på ekstrautstyret. 16 Oppgave 2 NO

19 4 5 4 Fjern beskyttelsesfilmen på skriverens kontrollpanel. 5 Fjern all pakketeip utenpå skriveren, skuff 3 og på ekstrautstyret for tosidig utskrift. Merk Husk å fjerne teipen bak på skriveren. 6 Åpne den midtre frontskuffen og fjern pakketeipen. Lukk deretter skuffen. 6 NO Oppgave 2 17

20 Oppgave 3 Installere strømledningen Finn fram strømledningen som fulgte med skriveren. 2 Finn klar-knappen (av/på-bryteren) foran på skriveren. 3 Klar-knappen har følgende to stillinger: inn (strømmen på) ogut (klar-modus viftene er på). Kontroller at klar-knappen er ute (klar-modus). 4 Sett strømledningen i strøminntaket bak på skriveren. ELLER 5 Hvis du installerer et ekstrautstyr for tosidig utskrift, settes strømledningen i strøminntaket bak på ekstrautstyret for tosidig utskrift Oppgave 3 NO

21 6 6 Sett den korte strømledningen på baksiden av ekstrautstyret for tosidig utskrift i strøminntaket bak på skriveren. 7 Sett strømledningen i en jordet stikkontakt. 7 NO Oppgave 3 19

22 Oppgave 4 Legge utskriftsmateriale i skuffene Sett forfra Skriveren har følgende skuffer: 1 Skuff 1 (flerfunksjonsskuff) med uttrekkbar papirstøtte 2 Skuff 2 (250-arks skuff) 3 Ekstraskuff 3 (500-arks skuff) 20 Oppgave 4 NO

23 Bruke ulike typer utskriftsmateriale Du kan konfigurere skriverens kontrollpanel slik at skriveren henter visse typer utskriftsmateriale fra bestemte skuffer. Dermed kan du velge utskriftsmateriale etter type i stedet for skuff (kilde) gjennom skriverdriveren. Valg av utskriftsmateriale etter type forhindrer utilsiktet utskrift på spesielt eller dyrt utskriftsmateriale. Hvis for eksempel en skuff er konfigurert for brevhodepapir, og du angir utskrift på vanlig papir i skriverdriveren, skriver ikke skriveren ved uhell ut på brevhodepapir fra skuffen med brevhodepapir. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du vil vite mer om hvordan du bruker skriverens kontrollpanel til å innstille størrelse og type utskriftsmateriale for innskuffene. OBS! Hewlett-Packard anbefaler at du bruker HP Color LaserJet Transparencies (C2934A for letter-str. og C2936A for A4-str.) for optimale utskriftsresultater. Bruk ikke DeskJet-transparenter (inkjet) eller svart-hvitt-transparenter i skriveren. Transparentene kan bli for varme og smelte,og dermed påføre skriveren alvorlig skade. WWW Hvis du vil vite mer om kjøp av forskjellige typer utskriftsmateriale til bruk med skriveren, går dutilusa eller Internasjonalt NO Oppgave 4 21

24 Legge i utskriftsmateriale Slik legger du i skuff 1 1 Trekk opp skufforlengelsen og skyv breddeskinnene helt ut. 2 Legg i utskriftsmateriale med utskriftssiden (siden det skal skrives ut på) vendt mot skriveren. Legg i opptil 150 ark av papirvekt 75 g/m 2. Skyv utskriftsmaterialet inn til det ligger rett i bunnen av skuffen. 3 Skyv breddeskinnene inn til de holder utskriftsmaterialet fast på plass uten å bøye det. 4 Brevhodepapir legges i skuff 1 med utskriftssiden mot skriveren og toppen av brevhodet vendt ned mot bunnen av skuffen. Når det gjelder tosidig utskrift (dobbeltsidig), skal brevhodepapiret legges i med utskriftssiden vendt bort fra skriveren (ikke vist). Merk Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken som følger med skriveren, hvis du vil vite hvordan du legger i konvolutter, transparenter eller annet utskriftsmateriale. 22 Oppgave 4 NO

25 Slik legger du i skuff 2 1 Trekk skuff 2 ut av skriveren og legg den på et flatt underlag. Fjern all pakketeipen fra skuffen. 2 Fjern de oransje avstandsstykkene på hver side av skuff 2 ( [1] ). Trykk deretter på bunnplaten og fjern det midterste avstandsstykket ( [2] ). 3 Innstill den bakre lengdeskinnen ved å klemme sammen justeringslåsen på skinnen og skyve bakdelen av skuffen i forhold til lengden på det utskriftsmaterialet du skal legge i. 4 Skyv breddeskinnene helt ut. 5 Legg utskriftsmateriale i skuff 2 med utskriftssiden ned. Legg i opptil 250 ark med papirvekt 75 g/m 2. Kapasiteten for utskriftsmateriale kan variere med andre typer utskriftsmateriale. OBS! Legg utskriftsmaterialet under påfyllingstappene. Legg ikke i papir ovenfor påfyllingstappene. (Påfyllingstappene vises i sirklene på illustrasjon 5.) 5 NO Oppgave 4 23

26 6 7 6 Pass på at utskriftsmaterialet ligger flatt i skuffen i alle fire hjørner, og at det får plass under metalltappene foran i skuffen. Vær forsiktigså du ikke bøyer hjørnene på utskriftsmaterialet. Bøyd utskriftsmateriale kan feilmates. 7 Skyv breddeskinnene inn til de holder utskriftsmaterialet fast på plass uten å bøye det. 8 Sett skuff 2 i skriveren Oppgave 4 NO

27 1 2 3 Slik legger du i ekstraskuff 3 1 Fjern skuffen (skuff 3) fra 500-arks papirmateren, og fjern pakketeipen. OBS! Fjern de to avstandsstykkene av papp bakerst i skuff 3. Papiret kjører seg fast hvis disse avstandsstykkene ikke er fjernet. (Se bilde 1 og 2.) 2 Skyv ut de bakre avstandsstykkene på hver side av skuff 3 ( [1] ). Skyv deretter ut de fremste avstandsstykkene ( [2] ). Trykk deretter på bunnplaten og fjern det midterste avstandsstykket ( [3] ). 3 Klem sammen utløserne på den bakre lengdeskinnen, og skyv skinnen til den har plass til størrelsen på det aktuelle utskriftsmaterialet. 4 Skyv breddeskinnene helt ut ved å klemme sammen utløserspaken. 4 NO Oppgave 4 25

28 Legg utskriftsmateriale i skuff 3. Legg i opptil 500 ark med papirvekt 75 g/m 2. Kapasiteten kan variere i forhold til typen utskriftsmateriale. OBS! Legg utskriftsmaterialet under påfyllingstappene. Legg ikke i papir ovenfor påfyllingstappene. (Påfyllingstappene vises i sirklene på illustrasjon 5.) 6 Skyv breddeskinnene inn til de holder utskriftsmaterialet fast på plass uten å bøye det. 7 Pass på at utskriftsmaterialet ligger flatt i skuffen i alle fire hjørner, og at det får plass under metalltappene foran i skuffen. Vær forsiktigså du ikke bøyer hjørnene på utskriftsmaterialet. Bøyd utskriftsmateriale kan feilmates. 8 Vri papirvelgeren på siden av skuff 3tilstørrelsen på det utskriftsmaterialet som ligger i skuffen. 9 Sett skuff 3 i skriveren Oppgave 4 NO

29 Oppgave 5 Konfigurere skriverens kontrollpanel (valgfritt) Du må kanskje sette på overlegget på kontrollpanelet, eller skifte ut det engelske overlegget med ett på ditt språk. Du må kanskje også konfigurere kontrollpanelet til å vise meldinger på ditt språk. Sette på eller skifte kontrollpaneloverlegget 1 Finn fram kontrollpaneloverlegget som fulgte med i skriveresken, og ta detutavposen. Hvis du skal sette på et overlegg i stedet for å bytteutet,kandugå direkte til trinn 4. Ellers fortsetter du med trinn 2. 2 Løft forsiktig opp på hver side av overlegget som sitter på skriveren. 3 Ta tak på undersiden av overlegget, trekk det ned og løft det deretter ut. Merk Bruk en vanlig, liten skrutrekker til å lirke kontrollpaneloverlegget forsiktig av. NO Oppgave 5 27

30 4 5 4 Sett på det nye overlegget ved å plassere det over kontrollpanelet, og begynn med den øvre kanten. Sett de øverste tappene på overlegget i sporene foran på skriveren. Trykk deretter overlegget oppover, og trykk inn den nedre kanten. 5 Trykk overlegget slik at det knepper godt på plass på kontrollpanelet. 28 Oppgave 5 NO

31 1 2 Endre språket i vinduet 1 Trykk og hold VELG -knappen på skriverens kontrollpanel nede, samtidig som du slår skriverenpå ved å trykke på klar-knappen (av/påbryteren). Hold VELG nede til SELECT LANGUAGE vises (på engelsk), og slipp deretter opp VELG. 2 Vent til LANGUAGE=ENGLISH* vises på kontrollpanelet. Trykk deretter på VERDI-knappen gjentatte ganger til ditt språk vises. 3 Trykk på VELG for å lagre språket du valgte. En stjerne ( * )visesved siden av språket nårduvelgerdet. 3 NO Oppgave 5 29

32 4 5 4 Trykk på START. 5 Etter at skriveren er varmet opp, vises følgende på kontrollpanelet: TONERTILSTAND SVART = MANGLER Merk Hvis meldingen ovenfor ikke vises på kontrollpanelet på det språket du valgte, trykker du på klar-knappen (av/påknappen) på skriveren for å slå den av. Deretter gjentar du anvisningene for å endre språk i vinduet på kontrollpanelet. La skriveren stå på, og fortsett til neste oppgave. 30 Oppgave 5 NO

33 Oppgave 6 Installere tonerkassetter WWW Hvis du vil se en levende demonstrasjon av hvordan du setter i tonerkassetter, går dutilhttp://www.hp.com/support/ lj4550_solve_a_problem og velger replacing consumables (skifte forbruksvarer). 1 Finn fram pakken med tonerkassetten i skriveresken. Skriveren bruker fire forskjellige tonerfarger, og har én tonerkassett for hver farge: svart (K), magenta (M), cyan (C) og gul (Y). 2 Slå på skriveren hvis den ikke er på allerede. Etter at skriveren er varmet opp, vises følgende på kontrollpanelet: TONERTILSTAND SVART = MANGLER Merk Hvis meldingen INSTALLER TROMMEL vises, venter du til meldingen INSTALLER TONERKASSETT vises, og går deretter videre med anvisningene nedenfor. 3 Trykk på den mørkegrå utløserknappen på siden av skriveren ( [1] )ogåpne det øvre dekselet på skriveren ( [2] ). 4 Kassettåpningen for den svarte tonerkassetten kommer til syne. Løft opp klaffen som delvis dekker kassettåpningen. Riktig tonerfarge vises øverst på klaffen. NO Oppgave 6 31

34 Ta den svarte tonerkassetten ut av posen, og finn fram til den oransje fliken på enden av kassetten. Trekk hardt i fliken for å fjerne den innvendige forseglingsteipen. (Hvis fliken ryker, trekker du i teipen.) Kast teipen. OBS! Rist ikke tonerkassetten etter at den innvendige teipen er fjernet. Dette kan medføre tonersøl. 6 Plasser tonerkassetten over kassettåpningen, slik at den blå pilen på tonerkassetten peker mot den blå pilen på skriveren. Pilen på høyre side av kassetten skal peke rett ned. 7 Skyv tonerkassetten ned i åpningen til den stopper. Merk Hvis det gårtregtå skyve tonerkassetten ned i åpningen, må du kontrollere at du har riktig fargekassett for den aktuelle åpningen. 8 Roter tonerkassetten mot baksiden av skriveren (i kassettåpningen) til kassetten knepper på plass. 9 Senk klaffen, slik at den delvis dekker tonerkassetten ( [1] ). Hvis kassetten er rotert på riktig måte, dekker klaffen etiketten på kassetten. Lukk det øvre dekselet ( [2] )før dusetteridenneste tonerkassetten. 32 Oppgave 6 NO

35 Når detøvre dekselet er lukket, beveges karusellen til neste tonerkassettåpning. Når skriveren er klar, vises følgende på kontrollpanelet: TONERTILSTAND (FARGE) = MANGLER 11 Sett i de tre andre tonerkassettene ved å gjenta trinn 3 til og med 10. Bruk følgende rekkefølge når du setter dem i: 1. magenta 2. cyan 3. gul Merk Du må lukke det øvre dekselet før du setter i den neste tonerkassetten. 12 Lukk det øvre dekselet etter at den fjerde tonerkassetten er installert. OBS! Hvis skriveren må transporteres senere, skal tonerkassettene og bildetrommelen fjernes før den sendes. La skriveren stå på, og fortsett til neste oppgave. NO Oppgave 6 33

36 Oppgave 7 Installere bildetrommelen Finn fram pakken med bildetrommelen som fulgte med skriveren. Ta bildetrommelen ut av posen. OBS! Bildetrommelen skal ikke utsettes for direkte lys. Bildetrommelen kan påføres alvorlig skade hvis den utsettes for lys i mer enn 15 sekunder. 2 Trekk ut den øvre skuffen foran på skriveren til den stopper. 3 Rett inn bildetrommelen over den åpne skuffen, slik at pilen på toppen peker bakover på skriveren. Skyv så det blå endedekselet på siden inn i åpningen som er merket med blå pil. 4 Skyv bildetrommelen ned på plass. 5 Skyv igjen den øvre frontskuffen. Vent mens skriveren kjører en intern fargekalibrering. Kalibreringen tar noen minutter. Når skriveren er klar, vises KLAR på kontrollpanelet. OBS! Hvis skriveren må transporteres senere, skal tonerkassettene og bildetrommelen fjernes før den sendes Oppgave 7 NO

37 Oppgave 8 Innstille Strømsparing og teste at skriveren fungerer Strømsparingsfunksjonen reduserer strømforbruket når skriveren ikke er i bruk. Standardinnstillingene for Strømsparing er på, og tidsinnstillingen er 30 minutter. Anvisningene nedenfor beskriver hvordan du endrer tidsinnstilling og slår av strømsparingsfunksjonen. Innstille Strømsparing 1 Trykk på MENY på kontrollpanelet til KONFIGURASJONSMENY vises i vinduet på kontrollpanelet. 2 Trykk på FUNKSJON til POWERSAVE TIME= (TID FOR STRØMSPARING=) 30 MIN * vises. 3 Trykk på VERDI + eller VERDI for å få fram andre valg for tidsinnstilling mellom 30 minutter og 4 timer. 4 Trykk på VELG for å lagre valget. En stjerne ( * ) vises ved siden av det lagrede valget. 5 Trykk på START. KLAR vises på kontrollpanelet. 5 NO Oppgave 8 35

38 1 2 3 Kontrollere at skriveren fungerer Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal. 1 Trykk på MENY på kontrollpanelet til INFO-MENY vises i vinduet på kontrollpanelet. 2 Trykk på FUNKSJON til SKRIV UT KONFIGURASJON vises. 3 Trykk på VELG for å skrive ut konfigurasjonssiden. 4 Etter ca. 30 sekunder skrives konfigurasjonssiden ut. Se Sjekkliste for feilsøking på side 57 hvis den ikke skrives ut. La skriveren stå på, og fortsett til neste oppgave Oppgave 8 NO

39 Oppgave 9 Koble skriveren til nettverket (valgfritt) Skrivermodellene HP Color LaserJet 4550N, 4550DN og 4550HDN leveres med HP JetDirect 610Nutskriftsserveren, som støtter RJ-45 (uskjermet ledning) for 10/100Base-TXnettverk. Koble til et 10/100Base-TX-nettverk RJ-45-tilkobling (10/100Base-TX) Sett støpselet på den uskjermede kabelen i RJ-45-porten. Den andre enden av kabelen skal kobles til nettverket. NO Oppgave 9 37

40 Oppgave 10 Låse skriverens kontrollpanel (valgfritt) Du kan forhindre at andre brukere endrer innstillinger på skriverens kontrollpanel ved å angi et passord og låse skriverens kontrollpanel. Kontrollpaneletinneholderflere nivåerforsikkerhet. Du kanlåse visse menyer på kontrollpanelet, slik at brukerne er i stand til å endre resten av menyene, eller du kan låse alle menyene du kan til og med låse knappen AVBRYT JOBB. Når skriverens kontrollpanel er låst, vil uautoriserte brukere som prøver å endre innstillinger på skriverens kontrollpanel, få følgende melding: INGEN ADGANG MENYENE ER LÅST Sikkerhetsnivåer Låseinnstilling Funksjoner på kontrollpanelet er låst 0 = Ingen Ingen funksjoner er låst 1 = Minimum Konfigurasjonsmeny I/U-meny 2 = Moderat Konfigurasjonsmeny I/U-meny Kalibreringsmeny 3 = Maksimum Konfigurasjonsmeny I/U-meny Kalibreringsmeny Tilbakestillingsmeny Kalibreringsmeny Tilbakestillingsmeny Tilbakestillingsmeny Papirhåndteringsmeny Papirhåndteringsmeny Informasjonsmeny Utskriftsmeny Knappen AVBRYT JOBB Bruk HP Web JetAdmin-programvaren, Verktøy for HP LaserJet for Macintosh eller en ASCII-escapesekvens til å utføre denne prosedyren. HP-programvare er lettere å bruke enn en ASCIIescapesekvens. I den elektroniske hjelpen for den aktuelle programvaren finner du anvisninger om hvordan du låser skriverens kontrollpanel med HP Web JetAdmin-programvaren eller Verktøy for HP LaserJet for Macintosh. WWW HP anbefaler at nettverksansvarlig bruker HP Web JetAdmin til å styre HP-skrivere i et nettverk. HP Web JetAdmin kan lastes ned fra nettet på 38 Oppgave 10 NO

41 Bruke en ASCII PJL-escapesekvens Hvis du bestemmer deg til å bruke ASCII-escapesekvensen, må du bruke et ASCII-redigeringsprogram for MS-DOS eller Windows til å opprette kommandoene. Kommandoene må også sendes til skriveren med DOS-kommandoen COPY eller et ASCII-filnedlastningsverktøy. Merk Idepåfølgende eksemplene representerer EC escape-tegnet. Slå opp i PJL Technical Reference Manual hvis du vil vite mer om hvordan du bruker escape-tegn. Ta kontakt med en autorisert HP-forhandler for en kopi av denne håndboken. Send følgende ASCII-sekvens til skriveren for å låse eller låse opp skriverens kontrollpanel hvis det ikke er angitt et passord: DEFAULT CPLOCK=NONE (eller MINIMUM, MODERATE, eller EOJ EC%-12345X Angi passordet ved å sende følgende ASCII-sekvens til skriveren: DEFAULT PASSWORD=[numerisk passord (0 til EOJ EC%-12345X Send følgende ASCII-sekvens til skriveren for å låse eller låse opp skriverens kontrollpanel hvis det er angitt et passord: JOB PASSWORD=(numerisk DEFAULT CPLOCK=NONE (eller MINIMUM, MODERATE, eller EOJ EC%-12345X NO Oppgave 10 39

42 Oppgave 11 Koble til en parallellkabel (valgfritt) Skriveren kan kobles til datamaskinen med en toveis parallellkabel (IEEE 1284-kompatibel) med en - C -kobling til skriveren, og en - B - kobling til datamaskinen. HP anbefaler at lengden på parallellkabelen er maksimum 10 meter (30 fot) lang. Kabelen (HP-delenummer C2946A) følger med HP Color LaserJet 4550-skriveren. Den må kjøpes separat for HP Color LaserJet 4550N, 4550DN og 4550HDN. Du kan bestille parallellkabelen direkte fra HP. Ring (800) (USA). Internasjonale telefonnumre for å bestille direkte fra HP, finner du i den elektroniske brukerhåndboken. WWW Gå til for å bestille elektronisk. 40 Oppgave 11 NO

43 Koble til en parallellkabel 1 Trykk på klar-knappen (av/påknappen) på skriveren for å sette skriveren i klartilstand, og slå av datamaskinen som du kobler parallellkabelen til. 2 Trykk parallellkabelen i skriverens parallellport til den knepper på plass. 3 Sett den andre enden av parallellkabelen i datamaskinen. Stram skruene på parallellkabelen for å feste kabelen til datamaskinen. 4 Slå på datamaskinen, og deretter skriveren. Merk Datamaskinen registrerer skriveren hvis den er Plug and Play-kompatibel. Følg anvisningene på skjermen. Avbryt Plug andplayoggå videre til neste oppgave hvis du vil installere hele programvarepakken. Fortsett til neste side hvis du vil vite hvordan du bekrefter kommunikasjonen mellom datamaskinen og skriveren. NO Oppgave 11 41

44 Slik bekrefter du kommunikasjonen ved bruk av en parallellkabel: 1 Ved DOS-ledeteksten på datamaskinen (rotkatalogen), skriver du DIR>LPT1 og trykker på ENTER. Merk Hvis du bruker et UNIX -operativsystem, må du bruke tilsvarende kommandoer. 2 Hvis datalampen på skriverens kontrollpanel er på i mer enn ett minutt, trykker du på START. Ellers går duvideretiltrinn3. 3 Hvis det skrives ut en katalogliste, er skriveroppsettet fullført. Nå kan du installere programvaren som skal fungere med den nye HP Color LaserJet 4550-skriveren. ELLER Hvis en melding vises i vinduet på skriverens kontrollpanel, slår du opp på Sjekkliste for feilsøking på side 57 for mer informasjon. ELLER Hvis skriveren verken skriver ut kataloglisten eller viser en feilmelding på kontrollpanelet, må du se etter at alle strømledningene er tilkoblet og at alle kabelkoblinger mellom skriveren og datamaskinen er ordentlig festet. Fjern eventuelt skriverdelingsutstyr eller portsikringsutstyr som er tilkoblet mellom datamaskinen og skriveren. 42 Oppgave 11 NO

45 Oppgave 12 Skrive ut med HP Fast InfraRed Receiver (valgfritt) HP Fast InfraRed Receiver gjør det mulig med trådløs utskrift fra hvilken som helst IrDA-kompatibel bærbar enhet (som f.eks. en bærbar datamaskin) til HP LaserJet 4550 (når den alternative FIR-enheten (Fast InfraRed Receiver) er installert.) Utskriftsforbindelsen opprettholdes ved å plassere den infrarøde senderporten (FIR) innenfor virkeområdet. Vær oppmerksom på at forbindelsen kan blokkeres av objekter som f.eks. en hånd, papir, direkte sollys eller annet skarpt lys som skinner rett på sender- eller mottaker-fir-porten. Systemkrav Du trenger følgende for å skrive ut med HP Fast InfraRed Receiver: Mottakeren som er koblet til denne skriveren IrDA-kompatibel bærbar vert eller annen vert med IR-kapasitet som støtter IRLPT eller HP JetSend Communications Technology via IR-port. Microsoft Windows 9x, Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Mac 8.5 med en LaserWriter 8.6-driver eller nyere. Merk Det er mulig at eldre, bærbare, IrDA-kompatible datamaskiner ikke er kompatible med HP Fast InfraRed Receiver. Hvis du får problemer med å skrive ut med HP Fast InfraRed Receiver, må du henvende deg til produsenten eller forhandleren av den bærbare datamaskinen for å finne ut om den oppfyller IrDA-standarden. Hvis du vil vite mer, kan du slå opp i brukerhåndboken som fulgte med HP Fast InfraRed Receiver. NO Oppgave 12 43

46 Oppgave 13 Gjøre deg klar til å installere programvaren Før du kan begynne å bruke skriveren, må programvaren (skriverdrivere og alternativt utskriftsverktøy) installeres på hver datamaskin som skal skrive ut til skriveren. Programvaren finnes på CD-ROM-en som fulgte med i skriveresken. Denne delen inneholder en oversikt og installasjonsprosedyrer for følgende typer brukere av skriveren: enkeltbrukere med en IBM-kompatibel datamaskin som er direkte koblet til skriveren med en parallellkabel nettverksansvarlig som installerer skriveren i et nettverk for nettverksklienter enkeltbrukere med Macintosh-kompatible datamaskiner som er koblet til skriveren med en LocalTalk eller Ethernet-kabel (for EtherNet) Programvaren på CD-ROM-en CD-ROM-en inneholder programvare som er beregnet på brukere som arbeider i følgende miljøer: Windows 3.x Windows 9x Windows NT 4.0 Windows 2000 Macintosh System eller nyere Novell NetWare 3.x, 4.x, 5.x WWW Dufinnerdenyestedriverneellerfleredriverevedå gå til Når duertilkoblet,velgerdu Downloads and Drivers (nedlastinger og drivere) for å finne den driveren du vil laste ned. 44 Oppgave 13 NO

47 Oppgave 14 Programvareinstallasjon for enkeltbrukere med IBM-kompatible datamaskiner Oversikt Følg denne prosedyren hvis du bruker en IBM-kompatibel datamaskin og dette er den eneste som er koblet til skriveren, og datamaskinen er koblet til skriveren med en parallellkabel (IEEE-1284-kompatibel) med en C -kobling. Prosedyren består ifølgende generelle trinn (detaljerte anvisninger følger): Installer programvaren på den datamaskinen som er koblet til skriveren. Konfigurer skriverdriveren til å vise at den ekstra 500-arks papirmateren eller ekstrautstyret for tosidig utskrift er installert på skriveren, hvis dette er aktuelt (se anvisninger i den elektroniske hjelpen for skriveren). NO Oppgave 14 45

48 Detaljerte anvisninger Disse installasjonsanvisningene gjelder for systemer som kjøres under Windows 9x, Windows NT 4.0, eller Windows Installasjonsprogrammet registrerer både Windows-versjonen som kjøres, og språket som er valgt, i operativsystemet. Deretter installerer installasjonsprogrammet skriverdrivere og programvare som passer for det aktuelle systemet. 1 Logg deg på datamaskinen som er koblet til skriveren. 2 Lukk alle programmer. Deaktiver eventuelle antivirusprogrammer, og avslutt alle TSR-programmer (terminate-and-stay-resident). Når installasjonen er fullført, kan du aktivere disse programmene igjen. 3 Sett i CD-ROM-en HP Color LaserJet 4550 Printing System and Documentation i CD-ROM-stasjonen. CD-ROM-en skulle starte automatisk. Merk Hvis AutoPlay ikke starter installasjonsprogrammet automatisk, klikker du på Start og deretter på Kjør.SkrivD:\SETUP.EXE ved ledeteksten. (Dette går ut fra at CD-ROM-stasjonen er D:\-stasjonen.) 4 I skjermbildet som vises, kan du bla gjennom innholdet av CD-ROM-en eller begynne å installere skriverprogramvaren. Klikk på Installer skriver og følg deretter anvisningene på skjermen. Det finnes to installasjonsalternativer for skriverprogramvaren. Installasjonsalternativet Vanlig installerer følgende: PCL 6-skriverdriver og elektronisk hjelp PCL 5c-skriverdriver og elektronisk hjelp PS-skriverdriver og elektronisk hjelp Med installasjonstypen Tilpasset kanduavbrytehvilketsom helst av alternativene for skriverprogramvaren. WWW Oppsøk HPs elektroniske kundestøtte på net_printing hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av HP Web JetAdmin. 46 Oppgave 14 NO

49 Oppgave 15 Programvareinstallasjon for nettverksansvarlige Oversikt Følg denne prosedyren hvis du er systemansvarlig som installerer skriveren i et nettverk for nettverksklienter. WWW HP anbefaler at nettverksansvarlig bruker HP Web JetAdmin til å styre HP-skrivere i et nettverk. HP Web JetAdmin kan lastes ned fra nettet på NO Oppgave 15 47

50 Denne prosedyren består i følgende generelle trinn (detaljerte anvisninger følger): Installer programvaren enten på arbeidsstasjonen til nettverksansvarlig eller på nettversksserveren, avhengig av nettverksmiljøet. Kjør programvaren for skriverinstallasjon for å konfigurere skriveren i et Microsoft- eller Novell Netware-nettverk fra en datamaskin som kjører Windows 9x, Windows NT 4.0 eller Windows Når det gjelder andre nettverk, kan du slå opp i HP JetDirect Print Server Administrator s Guide. Distribuer skriverdriveren til alle nettverksklienter. Du kan sende rundt CD-ROM-en, eller plassere diskbilder av driveren i en nettverkskatalog eller på disketter. Installer programvaren på klientstasjonene. Brukere kan koble arbeidsstasjonene til skriveren ved å bruke Veiviser for skriverinstallasjon (Windows). Se Oppgave 20, Koble til skriveren hvis du vil vite mer. Merk Konfigurer skriverdriveren på alle datamaskinene til å vise at 500-arks papirmateren (ekstrautstyr) eller ekstrautstyret for tosidig utskrift er installert på skriveren, hvis dette er aktuelt (se anvisninger i den elektroniske hjelpen for skriveren). Detaljerte anvisninger Disse anvisningene gjelder for nettverksansvarlige. Fremgangsmåter for å installere programvaren kan variere i forhold til operativsystem og nettverksmiljø. Bruk de anvisningene nedenfor som best tilsvarer ditt operativsystem og nettverksmiljø. Windows 9x, Windows NT 4.0 og Windows 2000 Installasjonsprogrammet registrerer både Windows-versjonen som kjøres, og språket som er valgt, i operativsystemet. Deretter installerer installasjonsprogrammet skriverdrivere og programvare som passer for det aktuelle systemet. 48 Oppgave 15 NO

51 Merk I Novell NetWare- eller Microsoft-nettverk, kjører du skriverinstallasjonsprogrammet. I NetWare-nettverk kan du konfigurere de aktuelle køene på NetWare-serveren og HP JetDirectutskriftsserveren. I Microsoft-nettverk kan du innstille IPkonfigurasjonsparametre og dele skriveren. I Windows NT 4.0- og Windows 2000-servernettverk, installerer du programvaren på serveren. 1 Logg deg på arbeidsstasjonen til systemansvarlig eller på serveren med privilegier som ansvarlig eller administrator, avhengig av miljøet. 2 Lukk alle programmer. Deaktiver eventuelle antivirusprogrammer, og avslutt alle TSR-programmer (terminate-and-stay-resident). Når installasjonen er fullført, kan du aktivere disse programmene igjen. 3 Sett CD-ROM-en HP Color LaserJet 4550 Printing System and Documentation i CD-ROM-stasjonen. CD-ROM-en skal starte automatisk. Merk Hvis AutoPlay ikke starter installasjonsprogrammet automatisk, klikker du på Start og deretter på Kjør.SkrivD:\SETUP.EXE ved ledeteksten. (Forutsatt at CD-ROM-stasjonen er D:\-stasjonen.) 4 I skjermbildet som vises, kan du velge å bla gjennom innholdet på CD-ROM-en eller begynne å installere skriverprogramvaren. Klikk på Installer skriver, ogfølg anvisningene på skjermen. Det finnes to installasjonsalternativer for skriverprogramvaren. Installasjonsalternativet Vanlig installerer følgende: PCL 6-skriverdriver og elektronisk hjelp PCL 5e-skriverdriver og elektronisk hjelp PS-skriverdriver og elektronisk hjelp Med installasjonsalternativet Tilpasset kanduavbrytehvilket som helst av alternativene for skriverprogramvaren. WWW Oppsøk HPs elektroniske kundestøtte på net_printing hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av HP Web JetAdmin. Du kan raskt opprette en port for skriveren, som en del av installasjonsprosessen, med HP Network Printer Wizard (veiviser for HP-nettverksskrivere). NO Oppgave 15 49

52 Oppgave 16 Programvareinstallasjon for Macintosh-brukere Oversikt På en Macintosh-kompatibel datamaskin er installasjonsprosedyrene de samme for en systemansvarlig, nettverksklient og enkeltbruker. Installer programvaren på alle datamaskiner som skal skrive ut til skriveren. (Tilkobling for enkeltbrukere er vist nedenfor.) I et AppleTalk-miljø har du valget mellom å tilordne et navn og en nettverkssone til skriveren. Brukere kan koble arbeidsstasjonen til skriveren ved å konfigurere LaserWriter 8-driveren med den nye PPD-filen i Velger (Macintosh). Se Oppgave 20, Koble til skriveren hvis du vil vite mer. 50 Oppgave 16 NO

53 Detaljerte anvisninger Macintosh-partisjonen på CD-ROM-en inneholder et installasjonsprogram for hvert språk som er tilgjengelig. Finn det aktuelle språket for operativsystemet du bruker, og bruk så installasjonsprogrammet for dette språket. Merk Hvis datamaskinen er koblet til skriveren via en LocalTalk- (skriverport) eller EtherNet-tilkobling, må kontrollpanelet for AppleTalk (eller nettverket) konfigureres for riktig tilkobling for å kunne kommunisere med skriveren. 1 Avslutt alle åpne programmer. 2 Sett CD-en i CD-ROM-stasjonen. 3 Dobbeltklikk på Installerer-symbolet og følg anvisningene på skjermen. 4 Åpne Velger fra Apple-menyen. 5 Klikk på symbolet Apple LaserWriter 8. Takontaktmed Macintosh-forhandleren hvis symbolet ikke er der. 6 Hvis du er i et nettverk med flere soner, velger du sonen i ruten AppleTalk soner der skriveren befinner seg. Spør nettverksansvarlig hvis du ikke vet hvilken sone skriveren befinner seg i. 7 Dobbeltklikk på den aktuelle skriveren. Et Skrivebordsskriversymbol skulle vises. 8 Lukk Velger. NO Oppgave 16 51

54 Oppgave 17 Konfigurere skriveren i nettverket Du kan bruke skriverinstallasjonsprogrammet på CD-ROM-en til å installere og konfigurere skriveren i nettverket. Når det gjelder andre valg, se HP JetDirect Print Server Administrator s Guide. 52 Oppgave 17 NO

55 Oppgave 18 Distribuere programvaren til nettverksklienter (valgfritt) Før en nettverksklient kan skrive ut til skriveren, må skriverprogramvaren installeres på klientens arbeidsstasjon. I stedet for å distribuere CD-ROM-en til de enkelte klientene, kan du sette diskbilder av installasjonsprogramvaren i en felleskatalog. Med programvarealternativet Kopier Disk kan du kopiere diskbilder bare for Windows-operativsystemet til en utpekt katalog. Opprette diskbilder med Installer Customization Utility (Verktøy for installasjonstilpasning) 1 Sett CD-ROM-en med HP Color LaserJet 4550 Printing System and Documentation i CD-ROM-stasjonen. CD-ROM-en starter automatisk. Merk Hvis AutoPlay ikke starter installasjonsprogrammet automatisk, klikker du på Start og deretter på Kjør.SkrivD:\SETUP.EXE ved ledeteksten. (Forutsatt at CD-ROM-stasjonen er D:\-stasjonen.) 2 Når du blir bedt om å velge installasjonsmetode, klikker du på Installer Customization Utility. 3 Velg språk- og operativsystemversjonen du vil opprette diskbilder for. Velg deretter de driverne du vil at diskbildene skal inneholde. 4 Klikk på Bla gjennom for å tilordne en bane til stasjonen og katalogen du vil kopiere diskbildene til. 5 Klikk på Neste og følg deretter anvisningene på skjermen. NO Oppgave 18 53

56 Oppgave 19 Installere programvaren for nettverksklienter (valgfritt) Før en klient kan skrive ut til skriveren, må skriverprogramvaren installeres på klientens arbeidsstasjon. Fremgangsmåtene for å installere programvaren varierer, avhengig av det aktuelle operativsystemet. Bruk de anvisningene nedenfor som gjelder for det aktuelle operativsystemet. Windows Fremgangsmåtene for å installere programvare for sluttbrukere på klientarbeidsstasjoner ligner på installasjonsprosedyrene for systemansvarlig. 1 Installer programvaren for sluttbrukere på klientarbeidsstasjonen ved å kjøre SETUP.EXE. 2 Følg anvisningene på skjermen. Merk Hvisdu vil installere programvaren for sluttbrukere på en Windows NT 4.0- eller Windows2000-arbeidsstasjon, erdetnødvendig å ha tilgang som systemansvarlig på den aktuelle arbeidsstasjonen. PCL-driveren eller PostScript 3-emuleringsdriveren(-erne) skal ikke installeres på Windows NT-arbeidsstasjoner når du installerer annen programvare for sluttbrukere. Opphev avmerking av PCL- og PostScript-driver på listen Komponenter ved Tilpasset installering. Driverne installeres fra serveren nårdu kobler til nettverksskriveren i Oppgave 20, Koble til skriveren. Brukere av en delt nettverksversjon av Windows kan bare installere de programvarekomponentene som systemansvarlig installerer under installeringen for nettverksansvarlig. En minimal installasjon (bare driver) i Windows 3.1x, installerer du ved hjelp av operativsystemet. Bruk Veiviser for skriverinstallasjon ved minimal installasjon i Windows 9x, Windows NT 4.0 eller Windows Oppgave 19 NO

57 Macintosh Macintosh-partisjonen inneholder et installasjonsprogram for hvert språk. Finn det aktuelle språket for operativsystemet du bruker, og bruk så installasjonsprogrammet for dette språket. NO Oppgave 19 55

58 Oppgave 20 Koble til skriveren Disse installasjonsanvisningene gjelder for enkeltbrukere og systemansvarlige på Macintosh-kompatible datamaskiner. Etter å ha installert programvaren for sluttbruker på en klientarbeidsstasjon, kobler du skriverdriverne til riktig skriverport. Klienten er da klar til å skrive ut til skriveren. Macintosh 1 Avslutt alle åpne programmer. 2 Sett CD-en i CD-ROM-stasjonen. 3 Dobbeltklikk på Installerer-symbolet og følg anvisningene på skjermen. 4 Åpne Velger fra Apple-menyen. 5 Klikk på symbolet Apple LaserWriter 8. Takontaktmed Macintosh-forhandleren hvis symbolet ikke er der. 6 Hvis du er i et nettverk med flere soner, velger du sonen i ruten AppleTalk soner der skriveren befinner seg. Spør nettverksansvarlig hvis du ikke vet hvilken sone skriveren befinner seg i. 7 Dobbeltklikk på den aktuelle skriveren. Et Skrivebordsskriversymbol skulle vises. 8 Lukk Velger. 56 Oppgave 20 NO

59 Sjekkliste for feilsøking Problem eller feilmelding Vinduet på kontrollpanelet er tomt. Løsning Kontroller at skriverens av/på-brytererpå. Skriveren kan være i strømsparingsmodus. Trykk på START for å sjekke. Kontroller at alle strømledninger er ordentlig festet og er koblet til en jordet stikkontakt. Kontroller at den korte kabelen bak på ekstrautstyret for tosidig utskrift er koblet til skriveren, og at strømledningen er koblet på riktig måte mellom ekstrautstyret for tosidig utskrift og stikkontakten. DEAKTIVERT vises på kontrollpanelet. Kan ikke skrive ut fra datamaskinen med en parallellkabel. Trykk på START. Kabelen kan være ødelagt eller installert på feil måte, eller den kan være for lang. Fjern kabelen og koble den til på nytt, og pass på at den er ordentlig tilkoblet. Prøv en annen toveis parallellkabel (IEEE 1284-kompatibel) med en C -kobling. Kabelen må ikke være lengre enn 10 m. Skift ut kabelen med en kabel av typen HP C2946A eller tilsvarende. En port kan være ødelagt på datamaskinen eller skriveren. Prøv å bruke en annen port, eller eventuelt en annen datamaskin eller skriver for å finne ut hvor problemet ligger. Kan ikke skrive ut med en delingsenhet (bryterboks). Tilfeldige, uleselige tegn skrives ut. Fjern delingsenheten for å isolere årsaken til problemet. Test skriveren med en kabel som er koblet direkte fra datamaskinen til skriveren. Kontakt leverandøren av delingsenheten for informasjon om feilsøking. Kabelen kan være ødelagt eller installert på feil måte, eller den kan være for lang. Fjern kabelen og koble den til på nytt, og pass på at den er ordentlig tilkoblet. Prøv en annen toveis parallellkabel (IEEE 1284-kompatibel) med en C -kobling. Kabelen må ikke være lengre enn 10 m. Skift ut kabelen med en kabel av typen HP C2946A eller tilsvarende. En port kan være ødelagt på datamaskinen eller skriveren. Prøv å bruke en annen port, eller eventuelt en annen datamaskin eller skriver for å finne ut hvor problemet ligger. Kontrollpanelet viser 13.X FASTKJØRT PAPIR. Papir kan ha kjørt seg fast på ett av flere steder. Fjern alt fastkjørt papir ved å følge anvisningene i den elektroniske brukerhåndboken. Se en elektronisk, virtuell demonstrasjon på Kontroller at avstandsstykkene er fjernet fra alle papirskuffer. NO Sjekkliste for feilsøking 57

60 Problem eller feilmelding En feilmelding vises på kontrollpanelet. Finner ikke skriveren i nettverket Løsning Slå skriverenavogderetterpå igjen. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis meldingen ikke forsvinner, eller gå til Kontroller kabelkoblingene. ELLER HP JetDirect-konfigurasjonssiden angir en melding av typen I/U-KORT IKKE KLART. Kontroller at konfigurasjonsparametrene er riktige. Slå opp i feilsøkingsdelen i HP JetDirect Print Server Administrator s Guide. I kapitlet Løse problemer med skriveren i den elektroniske brukerhåndboken, finner du flere meldinger og løsninger. 58 Sjekkliste for feilsøking NO

61 Kommunisere med en HP JetDirectutskriftsserver (ekstrautstyr) Hvis skriveren inneholder en ekstra HP JetDirect-utskriftsserver, og det er umulig å kommunisere med skriveren over nettverket, må du kontrollere at utskriftsserveren fungerer. Skriv ut en HP JetDirectkonfigurasjonsside. Hvis meldingen I/U-KORT KLART ikke vises på konfigurasjonssiden, slår du opp i feilsøkingsdelen i HP JetDirect Print Server Software Administrator s Guide. HP JetDirect 10/100TX-utskriftsserver Hvis skriveren inneholder en ekstra HP JetDirect 10/100TXutskriftsserver, må du kontrollere at utskriftsserveren har forbindelse med nettverket: Sjekk indikatoren for forbindelseshastighet (10 eller 100) på utskriftsserveren. Hvis begge er av, er ikke utskriftsserveren koblet til nettverket. Sjekk HP JetDirect-konfigurasjonssiden. Meldingen TAP AV BÆREBØLGE-FEIL angir at utskriftsserveren ikke er forbundet til nettverket. Kontroller at alle kabler er riktig koblet hvis utskriftsserveren ikke oppnådde forbindelse. Hvis alle kabler er riktig tilkoblet og utskriftsserveren fremdeles ikke oppnår forbindelse, følger du trinnene nedenfor: 1 Bruk EIO-menyen på skriverens kontrollpanel til å innstille driftsmodusen for HP JetDirect-utskriftsserveren manuelt. 2 Kontroller at konfigurasjonen av det tilkoblede nettverksutstyret (som f.eks. en 10/100TXnettverkskoblingsboks) stemmer. Hvis du for eksempel skal innstille utskriftsserveren til å kjøre i 100TX Full-duplex, må utgangen på nettverkskoblingsboksen også innstilles til å kjøre i 100TX Full-duplex. 3 Slå på skriveren og kontroller utskriftsserverfunksjonen. Ta kontakt med HP for å få hjelp hvis utskriftsserveren ikke får forbindelse. Under Støtteinformasjon på side 61 eller i den elektroniske brukerhåndboken finner du URL-adresser og telefonnumre. NO Kommunisere med en HP JetDirect-utskriftsserver (ekstrautstyr) 59

62 Spesielle bestemmelser FCC-regler Dette utstyret er testet og funnet å oppfylle begrensningene for en digital enhet i klasse A i henhold til paragraf 15 i FCC-reglene. Disse begrensningene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en privatbolig-installasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi høyfrekvent energi. Hvis det ikke er installert og brukt i henhold til anvisningene, kan det forårsake sjenerende forstyrrelser på radiokommunikasjonen. Det gis imidlertid ingen garanti på at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: Snu eller flytte på mottakerantennen. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Forhør deg med forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker. Merk Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av HP, kan frata brukeren retten til å bruke dette utstyret. Bruk av en skjermet grensesnittkabel er påkrevd i henhold til begrensningene i klasse A, i FCC-reglenes paragraf 15. Kanadiske DOC-bestemmelser Oppfyller kravene til kanadisk EMC i klasse A. «Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM).» 60 Spesielle bestemmelser NO

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Brukerhåndbok Versjon 1.0/Winbond Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9040/9050MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912429

Din bruksanvisning HP LASERJET 9040/9050MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912429 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP LASERJET 9040/9050MFP. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP LASERJET 9040/9050MFP i bruksanvisningen

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer