Rev , sak 7/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rev , sak 7/16"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Rev , sak 7/16 Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - 3.etg møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Sakliste Saksnr Innhold PS 4/16 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 5/16 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte PS 6/16 AMU Levanger - Valg av leder og nestleder for 2016 og 2017 PS 7/16 Sykefraværsstatistikk Rapportering i AMU Levanger PS 8/16 Bedriftshelsetjenesten ANT HMS & Bedriftshelse AS - Presentasjon av rapport til AMU PS 9/16 AKAN arbeidet i Levanger, Verdal og Innherred samkommune - Statusrapport PS 10/16 Avviksrapport Kvalitetssystemet Compilo - Orientering i AMU Levanger PS 11/16 Orienteringer - HMS/IA planer 2016/ Oppstart IA-skole 17 og 18 februar Levanger 3. februar 2016 Kari Olafsen Aunet (Sign) Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

2 PS 4/16 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 5/16 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

3 Levanger kommune Sakspapir AMU Levanger - Valg av leder og nestleder for 2016 og 2017 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2009/ /401 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /16 Rådmannens forslag til vedtak: Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Levanger for 2016 og 2017 velges Kari Olafsen Aunet. Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Levanger for 2016 og 2017 velges Tove Randi Olsen. Hjemmel/bakgrunn for saken: Arbeidsmiljøloven 7-1 pkt 4. (4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: De siste to årene 2014 og 2015 har arbeidstakerrepresentant Tove Randi Olsen vært leder for arbeidsmiljøutvalget. Kjell Hugo Dybwik har vært nestleder fra arbeidsgiversiden i denne perioden. Det skal velges ny leder fra arbeidsgiversiden og ny nestleder fra arbeidstakersiden til AMU for de to neste årene 2016 og Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Levanger for 2016 og 2017 velges Kari Olafsen Aunet. Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Levanger for 2016 og 2017 velges Tove Randi Olsen Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

4 Levanger kommune Sakspapir Sykefraværsstatistikk Rapportering i AMU Levanger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2015/854 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /16 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 2015 til orientering. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Sykefraværsstatistikk 2015 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rapportene som ligger vedlagt viser sykefraværstall Sykefraværstall Verdal 2. Sykefraværstall Levanger 3. Sykefraværstall Innherred samkommune Rapportene presenteres av Personal- og organisasjonsenheten v/enhetsleder Vidar Solheim Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

5 Sykefraværsrapportering 2015 Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune Verdal kommune 2015 ENHET 1.tertial tertial tertial 2015 Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: 1-16 dager >= 17 dager 110 Rådmannen 3,50 % 1,00 % 2,50 % 3,90 % 0,00 % 3,90 % 1,10 % 1,10 % 0,00 % 125 Kultur 2,70 % 1,00 % 1,70 % 0,60 % 0,50 % 0,10 % 1,90 % 1,90 % 0,00 % 126 Oppvekst felles 32,60 % 0,00 % 32,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 127 Virksomhetsområde 6,40 % 2,10 % 4,30 % 3,40 % 0,70 % 2,70 % 6,10 % 1,80 % 4,30 % 128 Virksomhetsområde 10,70 % 2,30 % 8,40 % 5,30 % 0,70 % 4,60 % 8,00 % 2,00 % 6,00 % 130 Ressurssenter Oppv 10,90 % 2,80 % 8,10 % 3,90 % 0,30 % 3,60 % 7,40 % 2,20 % 5,20 % 135 NAV 3,70 % 1,00 % 2,70 % 6,80 % 0,40 % 6,40 % 2,30 % 0,30 % 2,00 % 141 Teknisk drift 6,50 % 1,70 % 4,80 % 3,40 % 1,10 % 2,30 % 3,90 % 1,30 % 2,60 % 150 Hjemmetjenesten 13,50 % 2,30 % 11,20 % 9,50 % 1,30 % 8,20 % 10,90 % 2,20 % 8,70 % 153 Institusjonstjenesten 10,70 % 2,20 % 8,50 % 9,00 % 1,40 % 7,60 % 11,80 % 1,80 % 10,00 % 156 Bo og dagtilbudstjen 10,30 % 2,50 % 7,80 % 8,40 % 1,70 % 6,70 % 10,20 % 3,10 % 7,10 % Pr. tertial: 9,00 % 2,20 % 6,80 % 6,10 % 1,10 % 5,00 % 7,90 % 2,00 % 5,90 % Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

6 Levanger kommune 2015 Enhet/område 1.tertial tertial tertial 2015 Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: 1-16 dager >= 17 dager 110 Rådmannen m/f 6,60 % 0,80 % 5,80 % 4,60 % 1,50 % 3,10 % 0,70 % 0,70 % 0,00 % 133 NAV 9,50 % 1,80 % 7,70 % 11,00 % 0,30 % 10,70 % 5,70 % 1,40 % 4,30 % 160 Innvandrertjene 7,50 % 1,50 % 6,00 % 5,60 % 0,60 % 5,00 % 3,10 % 0,80 % 2,30 % 2220 Kommunale barnehager 6,10 % 1,70 % 4,40 % 8,40 % 1,60 % 6,90 % 230 Halsan skole 5,40 % 1,30 % 4,10 % 5,60 % 0,80 % 4,80 % 4,20 % 2,00 % 2,20 % 235 Nesheim skole 4,30 % 2,80 % 1,50 % 3,00 % 0,70 % 2,30 % 7,10 % 2,40 % 4,70 % 240 Skogn skole 6,90 % 1,00 % 5,90 % 2,20 % 0,40 % 1,80 % 5,30 % 2,20 % 3,20 % 250 Ekne skole 10,20 % 1,30 % 8,90 % 10,60 % 0,30 % 10,30 % 8,30 % 0,70 % 7,60 % 260 Åsen skole 3,50 % 1,20 % 2,30 % 1,80 % 0,20 % 1,60 % 3,10 % 0,80 % 2,30 % 270 Ytterøy skole 5,70 % 2,70 % 3,00 % 3,30 % 1,10 % 2,20 % 8,30 % 1,60 % 6,80 % 280 Frol skole 12,90 % 2,20 % 10,70 % 8,60 % 1,00 % 7,60 % 9,30 % 1,60 % 7,70 % 290 Levanger ungdo 6,20 % 1,90 % 4,30 % 3,10 % 1,60 % 1,50 % 2,60 % 1,10 % 1,50 % 310 Barn og familie 6,10 % 1,10 % 5,00 % 2,30 % 1,10 % 1,20 % 4,10 % 1,00 % 3,10 % 340 Hjemmestjenes 9,70 % 2,00 % 7,70 % 7,20 % 1,80 % 5,40 % 9,50 % 2,50 % 7,00 % 343 Habilitering 9,70 % 2,40 % 7,30 % 7,60 % 2,00 % 5,60 % 10,00 % 2,80 % 7,20 % 346 Institusjon 12,80 % 3,30 % 9,50 % 8,60 % 2,40 % 6,20 % 10,40 % 3,70 % 6,70 % 500 Kultur 4,70 % 0,90 % 3,80 % 3,00 % 0,30 % 2,70 % 6,60 % 1,30 % 5,40 % 630 Drift og anlegg 2,80 % 0,60 % 2,20 % 0,10 % 0,10 % 0,00 % 2,60 % 2,60 % 0,00 % 640 Bygg og eiendo 7,00 % 2,60 % 4,40 % 7,40 % 1,70 % 5,70 % 13,20 % 3,10 % 10,10 % 660 Kommunaltekni 9,60 % 2,10 % 7,50 % 2,30 % 0,20 % 2,10 % 2,50 % 1,20 % 1,30 % Pr. tertial 8,30 % 2,00 % 6,30 % 6,00 % 1,30 % 4,70 % 7,80 % 2,20 % 5,60 % Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

7 Innherred samkommune 2015 ENHET 1.tertial tertial tertial 2015 Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: 1-16 dager Administrasjonssjef/ utvikling 0,40 % 0,40 % 0,00 % 2,2 % 0,0 % 2,2 % 1,6 % 0,6 % 702 ISK Økonomi 3,90 % 1,00 % 2,90 % 6,3 % 1,3 % 5,0 % 3,9 % 1,6 % 703 ISK IKT 4,90 % 0,30 % 4,60 % 1,5 % 1,5 % 0,0 % 3,8 % 3,8 % 704 ISK Organisasjonsenheten 14,80 % 0,80 % 14,00 % 8,1 % 1,4 % 6,7 % 7,7 % 0,7 % 705 ISK Kemner 2,50 % 2,50 % 0,00 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 3,3 % 0,5 % 707 ISK Samfunnsutvikling 2,70 % 0,80 % 1,90 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 2,2 % 1,9 % 720 ISK Servicekontor 18,10 % 3,70 % 14,40 % 12,1 % 3,3 % 8,8 % 11,1 % 4,3 % 725 ISK Dokumentsenter 3,90 % 2,10 % 1,80 % 1,8 % 1,8 % 0,0 % 5,5 % 1,4 % 730 ISK Brann og redning 3,10 % 0,40 % 2,70 % 3,8 % 0,0 % 3,8 % 5,2 % 0,1 % Pr. tertial 5,90 % 1,20 % 4,70 % 4,1 % 1,2 % 2,9 % 4,8 % 1,7 % Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

8 Korttid, langtid og totalt fravær Levanger kommune 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0, Totalt 0,09 0,077 0,091 0,085 0,065 0,082 0,086 0,056 0,079 0,079 0,063 0,072 0,085 0,058 0,077 0,085 0,063 0,081 0,083 0,06 0, dager 0,019 0,012 0,023 0,019 0,013 0,019 0,028 0,011 0,021 0,022 0,012 0,021 0,024 0,011 0,02 0,021 0,01 0,021 0,02 0,013 0,022 > 17 dager 0,071 0,065 0,069 0,066 0,053 0,063 0,059 0,045 0,057 0,057 0,051 0,051 0,061 0,047 0,057 0,064 0,053 0,06 0,063 0,047 0, Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

9 0,1 Korttid, langtid og totalt fravær Verdal kommune 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0, Totalt 0,09 0,08 0,09 0,09 0,07 0,09 0,09 0,07 0,08 0,08 0,06 0,08 0,08 0,06 0,08 0,09 0,07 0,09 0,09 0,06 0, dager 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 > 17 dager 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,05 0,06 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

10 Korttid, langtid og totalt fravær Innherred samkommune 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0, Totalt 0,065 0,064 0,05 0,05 0,054 0,072 0,046 0,025 0,023 0,038 0,033 0,039 0,041 0,025 0,048 0,055 0,04 0,057 0,059 0,041 0, dager 0,015 0,007 0,011 0,013 0,005 0,014 0,018 0,006 0,013 0,014 0,009 0,015 0,018 0,009 0,015 0,016 0,007 0,014 0,012 0,012 0,017 > 17 dager 0,05 0,057 0,039 0,037 0,048 0,058 0,029 0,019 0,01 0,024 0,024 0,024 0,023 0,016 0,033 0,039 0,03 0,043 0,047 0,029 0, Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

11 0,1 Tot.fravær alle 3 kommuner 0,09 0,08 0,07 0,06 Prosent 0,05 0,04 0,03 0,02 0, Fravær Innherred samkommune 0,065 0,064 0,05 0,05 0,054 0,072 0,046 0,025 0,023 0,038 0,033 0,039 0,041 0,025 0,048 0,055 0,04 0,057 0,059 Fravær Verdal 0,09 0,082 0,092 0,085 0,069 0,089 0,091 0,07 0,083 0,083 0,06 0,079 0,078 0,058 0,079 0,091 0,07 0,092 0,09 Fravær Levanger 0,09 0,077 0,091 0,085 0,065 0,082 0,086 0,056 0,079 0,079 0,063 0,071 0,085 0,058 0,077 0,085 0,063 0,081 0, Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

12 Levanger kommune Sakspapir Bedriftshelsetjenesten ANT HMS & Bedriftshelse AS - Presentasjon av rapport til AMU Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2006/ /440 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /16 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Rapport fra Bedriftshelsetjenesten ANT HMS & Bedriftshelse AS Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rapport fra Bedriftshelsetjenesten ANT HMS & Bedriftshelse AS presenteres av leder Rune Holmlimo. Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

13 anthms & Bedriftshelse AS Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

14 Hva er BHT Bedriftshelsetjenesten skal være fagkyndig og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

15 Vår rolle Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling. Alle kan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten, men ingen prosesser igangsettes uten en ledelsesforankring. Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

16 Våre verdier Aktiv Nytenkende Tilgjengelig med kompetanse for morgendagens utfordringer Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

17 Fast kontaktperson Jon Aune: Han har 30 års ledererfaring og har hatt omfattende ansvar i forbindelse med omstillingsprosesser. Han har hatt ansvar for kvalitets- og HMS system i større konsern, og har vært med og utviklet metoder for utvikling av både organisasjonsenheter og medarbeidere. Han har i tillegg metoder som bidrar til et enda bedre arbeidsmiljø og senket "spenningsnivå". I tillegg har han bred erfaring med å bruke dem, mot bl.a. det offentlige. Som leder har han hatt et godt samarbeid med og forhandlinger mot fagforeninger. Han har ledet ledergrupper og vært informasjonsansvarlig ovenfor kunder, medarbeidere og media. Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

18 Bruk av BHT 2015 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

19 Bruk av BHT 2015 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

20 Bruk av godkjent BHT Kommune Timer 2014 Timer 2015 Levanger Verdal ISK SUM Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

21 Månedsrapporter 2015 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

22 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

23 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

24 Månedsrapporter 2016 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

25 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

26 Meny med filter Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

27 Spørsmål? Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

28 Levanger kommune Sakspapir AKAN-arbeidet i Levanger, Verdal og Innherred samkommune - Statusrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2007/ /444 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /16 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og godkjenner representanter i AKANutvalget. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter: AKAN-utvalg, underutvalg til AMU: Består av hovedkontakt (hovedvernombudene), representant fra BHT og en representant fra administrasjonen (HMS-og kvalitetskoordinator) Skal utarbeide og revidere retningslinjer. Skal sørge for at ledere med personalansvar/personkontakter/verneombud og tillitsvalgte får nødvendig opplæring i AKAN-arbeid. Skal bistå med informasjon om AKAN-arbeidet og rusmidler på de enkelte arbeidsplassene. Skal påse at hovedkontakt opprettes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene. Skal avgi årlige rapporter til arbeidsmiljøutvalget. Skal legge forholdene til rette for at hovedkontakt og eventuell personkontakt kan fungere uten at de har økonomisk belastning. AKAN-utvalget deltar ikke i oppfølging av den enkelte arbeidstaker. Saksopplysninger: 1. AKAN-utvalget har ikke gjennomført noen møter i Det er ikke skrevet noen AKAN-avtaler i Levanger kommune og Innherred samkommune i Det er kun registrert en pågående AKAN-sak i Verdal kommune. Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

29 3. AKAN ble tatt opp som et eget tema under 40 timers HMS kurset som ble gjennomført våren AKAN-utvalget gjennomførte møte den 20.januar Utdrag fra møtereferatet: Solfrid Donjem ønsker å fratre som medlem i AKAN-utvalget. AKAN-utvalget ble enige om at vi fortsetter videre med en AKAN-hovedkontakt fra hver kommune, og dette blir ivaretatt av hovedvernombudene, som også vikarierer for hverandre hvis det behovet oppstår. Følgende AKAN-utvalg velges for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune: HMS og kvalitetskoordinator - Sølvi Melvold (Leder for AKAN-utvalget og sekretær) Hovedvernombud Levanger og ISK Jostein Hulbækdal Hovedvernombud Verdal Trine W Olsen Bedriftshelsetjenesten ANT Leder Rune Holmlimo 5. AKAN-utvalget planlegger fagdag (halvdag) for ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud. Fagdagen skal gjennomføres i mars måned Fagdagen vil bli gjennomført i samarbeid med bedriftshelsetjenesten ANT og rusnettverket KoRus. 6. AKAN-utvalget vil oppdatere brosjyre, retningslinjer, avtaler og skjema som ligger tilgjengelig i kvalitetssystemet Compilo i løpet av våren Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

30 Levanger kommune Sakspapir Avviksrapport Kvalitetssystemet Compilo - Orientering i AMU Levanger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2013/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /16 Rådmannens forslag til vedtak: Avviksrapport for 2015 fra kvalitetssystemet Compilo tas til orientering. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Avviksrapport for 2015 fra kvalitetssystemet Compilo presenteres i AMU møte av HMS-og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold Saksopplysninger: I kvalitetssystemet Compilo er det en egen statistikkmodul som kan generere ulike statistikker. Avviksrapportene gir en oversikt over antall avvik og avvikskategorier som er meldt på de ulike enhetene/avdelingene som er inndelt etter kommunens organisasjonsstruktur. Avvikene gir grunnlag for å iverksette ulike forbedringstiltak, og et dokumentasjonsgrunnlag for å rapportere blant annet nestenulykker, skader og fysiske og psykiske arbeidsmiljøsaker i organisasjonen. Avviksmodulen i Compilo ivaretar krav om rutiner for internkontroll og grunnlag for risikovurderinger og varsling. Vurdering: Det ble totalt rapportert 3483 avvik i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune i Dette er en økning på 657 avvik sammenlignet med Vedlagt tabell viser totalt antall avvik som er rapportert i 2014 og Kommune Avvik 2014 Avvik 2015 Levanger Verdal ISK SUM Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

31 Det er fortsatt store variasjoner på når det meldes og rapporteres avvik på enhetene/avdelingene/verneområdene. God avviksrapportering/avvikskultur forutsetter blant annet: 1. Leder samarbeider tett med verneombud i oppfølging av HMS avvik 2. Leder implementerer avvik som en del av det strukturerte HMS planarbeidet 3. Leder følger opp avvik gjennom tiltak og tilbakemeldinger 4. Ansatte føler seg trygg på å melde avvik 5. Opplæring i bruk av avvikssystemet 6. Leder avklarer med sine ansatte når det skal meldes avvik og legger til rette for en åpen avvikskultur. I 2015 ble alle verneombud registrert som mottaker av HMS avvik som meldes på sitt verneområde. Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

32 PS 11/16 Orienteringer Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget , rev of 32

Anne Kari Haugdal (sign) Leder

Anne Kari Haugdal (sign) Leder Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Herredshuset Møterom 3.etg Dato: 29.02.2016 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling

Detaljer

Lise Heggdal Leder (sign)

Lise Heggdal Leder (sign) Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Integrering og mangfold (Langnes og bakkan)+ Møllegata voksenopplæring Dato: 06.02.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Kari Olafsen Aunet (sign) leder

Kari Olafsen Aunet (sign) leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Staup helsehus Dato: 13.02.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Trønderhallen Levanger Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Trønderhallen Levanger Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Trønderhallen Levanger Dato: 15.06.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Vel møtt! Leder Bård Kotheim

Vel møtt! Leder Bård Kotheim Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU levanger og Verdal) Møtested: Herredshuset 3.etg møterom Porselenstrand Dato: 12.06.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder 1 av 5 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - 3.etg møterom 3008 Dato: 08.02.2016 Tid: 13:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møtested Levanger Rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Kari Olafsen Aunet leder

Kari Olafsen Aunet leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 13.03.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Vel møtt! Leder Bård Kotheim

Vel møtt! Leder Bård Kotheim Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdalsøra barneskole - møterom Bjørk Dato: 06.11.2017 Tid: 12:30-14:30 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Vel møtte! Leder Anne Kari Haugdal (sign)

Vel møtte! Leder Anne Kari Haugdal (sign) Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ørmelen Bo og helsetun Dato: 28.09.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling

Detaljer

Rådmann vil under sak nr. 4/17 orienterte om Nye Verdal kommune. Verdal, 9. februar Bjørn Iversen ordfører (s)

Rådmann vil under sak nr. 4/17 orienterte om Nye Verdal kommune. Verdal, 9. februar Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.02.2017

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal Leder Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Herredshuset Møterom 3.etg Dato: 29.02.2016 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Trønderhallen Dato: 15.06.2015 Tid: 13:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen Leder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Hulbækdal Medlem Kari Olafsen Aunet Leder Jens Syver Løvli Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Hulbækdal Medlem Kari Olafsen Aunet Leder Jens Syver Løvli Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal ) Møtested: Herredshuset Verdal 3.etg møterom Porselenstrand Dato: 12.06.2017 Tid: 13:00 15:05 (Felles

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal Medlem Christian Floan Aalberg Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal Medlem Christian Floan Aalberg Nestleder Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Rådhus møterom 3.etg Dato: 12.12.2016 Tid: 13:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stokkbakken omsorgssenter Møtested Storstua Dato: Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stokkbakken omsorgssenter Møtested Storstua Dato: Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stokkbakken omsorgssenter Møtested Storstua Dato: 13.11.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Vel møtt! Lise Heggdal (sign.) leder

Vel møtt! Lise Heggdal (sign.) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ressurssenter Oppvekst møterom kjeller helsesenteret Dato: 23.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Levanger og Verdal Møtested: Møterom 1119 - Levanger Rådhus Dato: 13.06.2016 Tid: 13:00 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Vel møtt! Leder Lise Heggdal (sign)

Vel møtt! Leder Lise Heggdal (sign) Møteinnkalling Utvalg: Felles AMU Verdal og Levanger Møtested: Teknisk drift Uteavdelingen - Verdal Dato: 11.04.2016 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som

Detaljer

AMU Levanger fra sak PS 33/14 PS 33/14 Arbeidsmiljøutvalg - opprettelse av underutvalg AMU i hastesaker PS 34/14 Orienteringer. Vel møtt!

AMU Levanger fra sak PS 33/14 PS 33/14 Arbeidsmiljøutvalg - opprettelse av underutvalg AMU i hastesaker PS 34/14 Orienteringer. Vel møtt! Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Levanger og Verdal Møtested: Kommunestyresalen Verdal, Dato: 0.06.04 Tid: :00 5.00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bård Kotheim Trine Wågø Olsen Medlem Jostein Grimstad Medlem Christian Floan Aalberg Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bård Kotheim Trine Wågø Olsen Medlem Jostein Grimstad Medlem Christian Floan Aalberg Medlem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU levanger og Verdal) Møtested: Herredshuset 3.etg møterom Porselenstrand Dato: 12.06.2017 Tid: 13:00 14:40 Felles AMU avsluttet

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg, felles AMU møte med Verdal AMU Møtested: Møterom 3008, Levanger Rådhus - Formannskapssal Dato: 03.02.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer

Detaljer

Lise Heggdal Leder (sign)

Lise Heggdal Leder (sign) Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Rådhus møterom 3.etg Dato: 12.12.2016 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Vel møtt! Leder Anne Kari Haugdal (sign)

Vel møtt! Leder Anne Kari Haugdal (sign) Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ørmelen skole Dato: 09.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Vel møtt! Leder Bård Kotheim

Vel møtt! Leder Bård Kotheim Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Herredshuset Verdal møterom 1.etg Glassrommet Dato: 04.09.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Bibliotek møterom Gullista 2.etg Dato: 19.12.2016 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 1008 Servicekontoret - Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:30 14:30

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 1008 Servicekontoret - Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:30 14:30 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 1008 Servicekontoret - Levanger Rådhus Dato: 18.03.2013 Tid: 12:30 14:30 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - Formannskapssalen møterom 3008 Dato: 03.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 18.09.2017 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Leder Lise Heggdal (sign)

Leder Lise Heggdal (sign) Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (AMU) Møtested: Rådhuset Verdal møterom 3.etg Dato: 29.08.2016 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Vel møtt! Verdal, 27. mai 2014. Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Verdal, 27. mai 2014. Anne Kari Haugdal (sign) leder Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Verdal og Levanger Møtested: Kommunestyresalen Verdal Dato: 02.06.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 1008 Servicekontoret - Rådhuset Levanger Dato: 18.03.2013 Tid: 12:30 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen Leder Kjell Hugo Dybwik Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen Leder Kjell Hugo Dybwik Nestleder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Levanger og Verdal Møtested: Kommunestyresalen Verdal Dato: 02.06.2014 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Anne Kari Haugdal Leder Sign.

Anne Kari Haugdal Leder Sign. Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.11.2014 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær astrid.larsen@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Integrering og mangfold (Langnes og bakkan) Møllegata voksenopplæring Dato: 06.02.2017 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 13.03.2017 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg, Felles AMU møte med Levanger AMU Møtested: Møterom 3008, Levanger Rådhus - Formannskapssal Dato: 03.02.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen NESTL Fagforbundet Ikke valgt ny for H. I. Toldnes MEDL Arbeidsgiver

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen NESTL Fagforbundet Ikke valgt ny for H. I. Toldnes MEDL Arbeidsgiver Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik

Detaljer

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 24.04.2017 Tid: 13:00 15:10 (Felles AMU sluttet 14:50) Faste medlemmer som

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - Formannskapssalen møterom 3008 Dato: 03.06.2013 Tid: 13:00 15.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Felles AMU møte med Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger Rådhus - Formannskapssal Dato: 03.02.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes

Detaljer

Kommunalteknikk v/ Espen Lyngsaunet. - Prosessen rundt avvikling av Innherred samkommune Rådmann Ola Stene

Kommunalteknikk v/ Espen Lyngsaunet. - Prosessen rundt avvikling av Innherred samkommune Rådmann Ola Stene Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 18.09.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: AMU-Verdal møterom ved kommunestyresalen Rådhuset Verdal Felles AMU kommunestyresalen, Rådhuset Verdal Dato: 21.01.2013 Tid: 12:00-15.00

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lise Heggdal Alis Ambli Solberg MEDL Frode Kvittem

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lise Heggdal Alis Ambli Solberg MEDL Frode Kvittem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Herredshuset Verdal møterom 1.etg møterom Glassrommet Dato: 04.09.2017 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 17.09.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal Leder Bård Kotheim Trine Wågø Olsen Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal Leder Bård Kotheim Trine Wågø Olsen Medlem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Verdal og Levanger Møtested: Kommunestyresalen Verdal Dato: 02.06.2014 Tid: 13:00 15:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vel møtt! Lise Heggdal (sign) leder

Vel møtt! Lise Heggdal (sign) leder Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Vinne Skole Dato: 31.03.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 24.04.2017 Tid: 13:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vel møtt! Geir Sandholm (sign.) Leder

Vel møtt! Geir Sandholm (sign.) Leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder Tove Randi Olsen Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder Tove Randi Olsen Nestleder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 17.09.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo

Detaljer

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Orientering fra Momarka barnehage v/styrer Vera larsen

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Orientering fra Momarka barnehage v/styrer Vera larsen Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Momarka Barnehage Dato: 21.09.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Rådhuset Verdal - møterom 3.eg Dato: 21.01.2013 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: LBAS Levanger Bo og aktivitetssenter Dato: 07.04.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Kvittem NESTL VK

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Kvittem NESTL VK Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Dato: 05.02.2018 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bård Kotheim Leder VK Trine

Detaljer

Kjell Hugo Dybwik (sign.) Leder

Kjell Hugo Dybwik (sign.) Leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Leira mottak Dato: 30.01.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anwo@innherred-samkommune.no, som sørger

Detaljer

Tove Randi Olsen Sign.

Tove Randi Olsen Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: NAV Levanger Dato: 16.02.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Nestleder Jostein Hulbækdal Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Nestleder Jostein Hulbækdal Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus Dato: 24.11.2014 Tid: 13:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell

Detaljer

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom Rotunden 2.etg, Levanger Rådhus Dato: 02.09.2013 Tid: 08:00 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Rådhuset Verdal - Kommunestyresalen 2.etg Dato: 21.01.2013 Tid: 12:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vel møtt! Leder Kari Olafsen Aunet

Vel møtt! Leder Kari Olafsen Aunet Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger) Møtested: Herredshuset Verdal 3.etg møterom Porselenstrand Dato: 12.06.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal Kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møterom 3008, Levanger Rådhus Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:02 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Vel møtt! Leder Bård Kotheim

Vel møtt! Leder Bård Kotheim Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 24.04.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Syver Løvli MEDL Utdanningsforbundet Ola Stene MEDL Arbeidsgiver

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Syver Løvli MEDL Utdanningsforbundet Ola Stene MEDL Arbeidsgiver Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssal, Levanger rådhus Dato: 22.09.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell

Detaljer

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten * Isk, Levanger og Verdal Organisasjonsenheten SYKEFRAVÆRSPROSENTER PR. ENHET - INNHERRED SAMKOMMUNE. ok pr. 09.05.4 04 ENHET.tertial Kvinner Kvinner Menn Menn Totalt: -6 dager >= 7 dager dagsverk dagsverk

Detaljer

Tove Randi Olsen (sign) leder

Tove Randi Olsen (sign) leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Felles AMU Levanger og Verdal Møtested: Teknisk drift Uteavdelingen Verdal Dato: 11.04.2016 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem NESTL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem NESTL Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Felles AMU møte med Levanger arbeidsmiljøutvalg. Møtested: Levanger Rådhus - Formannskapssalen møterom 3008 Dato: 03.06.2013 Tid: 13:00 15:00

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Kvittem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Kvittem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ørmelen Bo - og Helsetun Dato: 18.11.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lise Heggdal Leder

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

NB! Møtet er et fellesmøte med Levanger arbeidsmiljøutvalg. Vel møtt! Kristin Bratseth (sign.) Leder

NB! Møtet er et fellesmøte med Levanger arbeidsmiljøutvalg. Vel møtt! Kristin Bratseth (sign.) Leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 17.09.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3. etg. Herredshuset, Verdal Dato: 19.03.2012 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Stene

Detaljer

Følgende medlemmer var tilstede: Odd Thraning, Ola Stene, Elin Aune, Berit Lyngen, Hilde Føll, Jostein Hulbækdal, Leif Lorentzen.

Følgende medlemmer var tilstede: Odd Thraning, Ola Stene, Elin Aune, Berit Lyngen, Hilde Føll, Jostein Hulbækdal, Leif Lorentzen. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset, møterom 3008 Møtedato: 29.03.2004 Møtetid: Kl. 12:00 14:30 Fra saksnr. 010/04-019/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Ungdomsskole Dato: 23.11.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Ungdomsskole Dato: 23.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Ungdomsskole Dato: 23.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem Nestleder Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Wågø Olsen Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Wågø Olsen Medlem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 17.09.2012 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Wågø

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem NESTL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem NESTL Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Vuku Oppvekstsenter Dato: 11.03.2013 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Sandholm Nestleder

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Bygning 46, 1. etg., Rinnleiret Dato: 13.02.2006 Tid: 12:00-15:30 Møtet var et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal.

Detaljer

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte)

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - "ufrivillig deltid " PS 3/11 Prosjektsøknad - "Saman om ein betre kommune"

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - ufrivillig deltid  PS 3/11 Prosjektsøknad - Saman om ein betre kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Før formannskapets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign.) Nestleder

Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign.) Nestleder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3. etg. Herredshuset, Verdal Dato: 19.03.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 24.04.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 12:00 STED: Rådhuset, møterom 3008

Arbeidsmiljøutvalget LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 12:00 STED: Rådhuset, møterom 3008 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget TID: 29.03.2004 Kl. 12:00 STED: Rådhuset, møterom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Medlem Medlem. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Kvittem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Medlem Medlem. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Kvittem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Vinne Skole Dato: 31.03.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lise Heggdal Leder Geir Sandholm

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem Medlem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2017 Tid: 13:00-14:30 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 10/17 MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 14.06.2017

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Møtet var et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyesalen, Verdal Rådhus Dato: 14.02.2008

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Arbeidsmiljøutvalget

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Arbeidsmiljøutvalget LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset, 3. etg. møterom 3035 Møtedato: 24.05.2004 Møtetid: Kl. 09:00 14.00 Fra saksnr. 021/04-030/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling. Evenes kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1. etg., Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Administrasjonsutvalgets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.06.2007

Detaljer

Hva er AMU`s rolle og oppgaver?

Hva er AMU`s rolle og oppgaver? Arbeidsmiljøutvalg Verdal kommune Hva er AMU`s rolle og oppgaver? HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold Arbeidsmiljøutvalg 1. Arbeidsmiljøloven 2. Hovedavtalen KS 3. Arbeidstilsynet 4. Forskrift om

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 31.05. 2017 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Sandbakken, leder/ rådmann

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 24.05.2004 Kl. 09:00 STED: Rådhuset, 3. etg. møterom 3035

Arbeidsmiljøutvalget LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 24.05.2004 Kl. 09:00 STED: Rådhuset, 3. etg. møterom 3035 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget TID: 24.05.2004 Kl. 09:00 STED: Rådhuset, 3. etg. møterom 3035 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer