INFO. Bergen i 5+ full av livskraft og opplevelse Side Våken trendsetter The winner is... næringsplan s 4. s 8. Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO. Bergen i 5+ full av livskraft og opplevelse Side 3 5. www.bergen-chamber.no. Våken trendsetter The winner is... næringsplan s 4. s 8. Nr."

Transkript

1 INFO 6 Nr Bergen i 5+ full av livskraft og opplevelse Side 3 5 Må tørre å ta risiko Ny og visjonær næringsplan s 4 s 8 10 Våken trendsetter The winner is... i Bergen s s 14

2 LEDER: Strategiske næringsplaner på ny måte Det er viktige strategiske veivalg som skal gjøres når Bergen kommune setter i gang arbeid med revisjon av Strategisk Næringsplan (SNP). Bergen Kommune er en viktig aktør for den samlede næringspolitiske satsing i regionen. Arbeidet med den nåværende SNP i 1994 var en omfattende prosess mellom politikk/ forvaltning, forskning og næringsliv. En prosess som positivt nok munnet ut i fokus på et fåtall prioriterte satsingsområder maritim- (inkl. energi), marin- og reiselivssektoren. Mangelen var at planen stort sett kun var eiet av næringsseksjonen og ikke andre deler av det kommunale apparatet. Bergen Kommune kan nå ved revisjonen av næringsplanen anlegge en helt annen prosess og ha andre perspektiver. Det er positivt at planen vil innbefatte sektorovergripende tema som innovasjon, kultur, regionalisering og internasjonalisering. Arbeidet med SNP Bergen har en nådetid i første halvår Fordi da pågår arbeidsprosessene med strategi- og handlingsdelen av Bergen(scenarier) 2020, og et arbeid i regi av Innovasjon Norge Storby Etter vår mening bør disse prosesser gjensidig utnyttes. SNP-arbeidet bør utnytte den kunnskapsbase og den metode som Bergen 2020 representerer. Blikket og ambisjonsnivået bør løftes: På mange områder har vi et meget fragmentert miljø og mangel på operativ kraft. Det kreves samordning og forsterkning av den samlede innsats. Videre er det nødvendig å løfte SNP-arbeidet inn en regional sammenheng (Bergen kommune sammen med kommunene i sitt omland og region), og la innsatsen bli langsiktig og forutberegnelig. Vi snakker med andre ord om en strategisk regional utviklingsplan for verdiskaping. I dette arbeidet kan selvsagt Bergen kommune lage sin strategiske næringsplan, men den bør ha som hovedsiktemål å samordne og styrke kommunens samlede ressurser og kompetanse, knyttet til de valgte prioriterte områder. Denne innsats må innbefatte næringsseksjonen, byutvikling (planbehandling og infrastruktur), kultur, IKT og helse. Ressursene og kompetansen finnes i kommunens egen administrasjon, og i selskaper Bergen kommune eier/deltar i. Men det kreves noe mer: Det kreves at Bergen kommune inviterer/ tar initiativ til samordning med satsingen av kommunene rundt Bergen med prioritering og fokus på de sterke områder det samlede miljø har. For å holde fokus og være forpliktende og langsiktig bør denne innsatsen forankres i et eget selskap med tilstrekkelig kapital og driftsgrunnlag, og med sterk kompetanse i ledelse. Et slikt regionalt utviklingsselskap skal ta initiativ til sterkt satsing innenfor prioriterte tema der man kan organisere forpliktende partnerskap med næringsliv og forskning (og Innovasjon Norge) knyttet til egne strategier og handlingsplaner. Dette er slik man tenker i: Fjell/ Sund/ Øygarden som ble rangerte på 3. plass når det gjelder vekstkraftige områder i Norge, og nå har under etablering et sterkt utviklingsselskap. Dette er slik Stavanger-regionen har gjort det gjennom sitt ARNE-prosjekt. Dette er også slik erfaringen fra Europa har vist at man lykkes i å skape vekstkraftige regioner. Lykke til! Fra scenarier til action! - Nå er det to ord som teller; mobilisere og konktretisere, sa forsker Ole Berrefjord under Bergen Næringsråds 5+-konferanse på Hotel Norge. I mars i år ble scenariene for Bergen 2020 klare. Nå begynner fase to, nemlig å stake ut strategier og handlinger. Bergen Næringsråds tradisjonelle årskonferanse 17. november ble gjennomført med rekordstor deltakelse. Hele 320 deltakere fikk plass i bankettsalen på Hotell Norge. I år var temaet entreprenørskap, nyskaping og innovasjon. Visjonene og scenariene er beskrevet. Nå går Bergen for 5+, den spenstige byen, full av livskraft og opplevelse. Konferansen ble brukt som et kick-off for å tenke videre. Nå er utfordringen å engasjere næringslivet. - Vi må tenke integrering og vi må jobbe på tvers av tradisjonelle grenser. Vi må skape bedre kommunikasjon mellom subkulturer, og få tettere allianser til aktørene utenfor vår egen region, sa Berrefjord før konferansedeltakerne ble delt inn i 17 grupper for å konkretisere hvilke grep vi kan gjøre for å skape 5+-byen. Deltakerne fikk høre innlegg med stor bredde, fra Norsk Hydros utfordringer på sokkelen, via kommersialisering av forskning, merkevaren Fjord Norge, til kulturlivet som en sterk bidragsyter til verdiskaping. Mange foredragsholdere bidro til en variert årskonferanse som ble avsluttet med edutainment ledet av postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Jens Kjeldsen. Det siste ordet fra scenen fikk Jan Eggum med låten "En sang fra vest." På finner du flere av foredragene fra årskonferansen. Konferansen ble filmet, og på nettsiden finner du videoen. 2,, Vi må jobbe på tvers av tradisjonelle grenser...fortsetter på neste side Helge S. Dyrnes Vi ønsker våre lesere en god jul og et godt nytt år! Nr.6 Desember 2004 INFO Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Argument Bergen Redaksjonen avsluttet 29. november Design og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3500 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Maria Strandenes Utgivelsesdatoer i 2005: 18.02, 22.04, 10.06, 02.09, 27.10, Tips oss! E-post: Tlf Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler - og bestillinger før Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: Her handler det om å samarbeide på tvers av næringsveier. Endre Pedersen har fått ledercapsen på. De er tydelig fornøyd med sine planer for å gjøre Bergen til en 5+by. (Tonje Kaada til høyre har innlegg i På Torget.) 2 INFO 6-04 INFO

3 Bergenscenarier 2020 de seks utviklingsområdene i Bergen: Oppverkst: 0-28 Gründere/ aktive eiere Forskning og utvikling Hav-, kyst- og den energi industrielle sektor Opplevelsesbyen Bergen Velferds- og funksjonsbyen Bergen Bildene fra 5+ konferansen er tatt av Oddmund Lunde, Liv-Randi Lind og Kristian Marthinsen Elin Bolann, administrerende direktør i Fjord Norge snakket varmt om merkevaren Vestlandet Jan Eggums låt En sang fra vest gir et tankevekkende bilde av Bergen,, Vi må tørre å ta risiko Kaospilot viser Henning Warloe, Didrik Munch og Jan Einar Greve vei Over 300 deltakere var med på Bergen Næringsråds årskonferanse Bergen 5+. Rekord. 5+ deltakere ledet av kaospiloter Assisterende direktør ved UiB, Sverre Spildo og administrerende direktør i Argentum, Jørgen Kjærnes i debatt om innovasjon og nyskaping. Sonya Reeve, Fuggibaggi Design AS: Gisle Oppedal, Intentia Norge AS: Anette Løland Bertelsen, Manpower AS Tiden ble knapp og engasjementet stort da kaospiloter skulle lose deltakerne gjennom følgende oppgave: Hvilke prosjekter i Bergen kan føre oss til 5+-scenariet? 1 2 Hva er det sterkeste budskapet fra konferansen? Hvordan opplevde du gruppearbeidet sammen med din kaospilot? - Næringslivet er i endring. Vi må tørre å ta risiko. Det er viktig at vi har god kommunikasjon mellom ideer og kapital slik at næringslivet får gode vekstvilkår. - Veldig morsomt. Det er stimulerende å registrere at ulike fagfolk kan sitte sammen og arbeide, og at det skapes gjensidig forståelse mellom deltakerne i gruppen. I min gruppe satte vi i gang med et prosjekt om entreprenørskapsopplæring. En kollega av meg satt i en gruppe som skulle lage et havsenter i Bergen, og disse ble såpass inspirert av gruppearbeidet at de nå faktisk vil gå videre med ideen. - Begrepene innovasjon og nytenking fikk en ny dimensjon for meg. Det er viktig å trekke inn de kreative kreftene i de etablerte miljøene i næringslivet. - Veldig bra. Jeg har tro på slike prosesser der vi provoserer frem ideene. Dette burde vi gjøre mer av! Tiden ble knapp, og jeg savner oppfølging av gruppearbeidet. Det kom opp mange spennende ideer til konkrete prosjekter som jeg gjerne skulle sett nærmere på. - Handling! Nå er det slutt på å tenke og vurdere frem og tilbake. Klare strategier er viktig og vi må tørre å satse. Vi skal gjøre Bergen til en trivelig by å bo i og ikke minst, vi må tilby spennende jobber her. Bergen Næringsråd har en viktig rolle med å tilrettelegge for et klima som preges av handling og gjennomslagskraft. - Veldig positivt. Dette skaper engasjement. Det er kjekt å bli bedre kjent med deltakerne på tvers av alder og posisjoner. Kaospiloten vår styrte prosessen godt, men som det ofte blir, så var tiden for knapp til gruppearbeidet. For mange av deltakerne ble gruppearbeidet høydepunktet på konferansen. Vi stilte tre av deltakerne følgende spørsmål: 3 4 Hvilken utfordring mener du er den viktigste for næringslivet i Bergen? Hvilken oppfordring har du til de viktige aktørene? - Vi må stimulere til at ideer ikke forblir ideer, men faktisk utvikles videre til konkrete handlinger. - Ta vare på designere og andre som vil skape noe nytt. Vi trenger oppgaver og utfordringer. Vi må beholde energien og kompetansen her i byen! - Næringslivet må samordne kreftene. Det er viktig å bryte barrierene, og komme sammen for å gjøre noe! Problemet er som oftest at kapitaltilgangen blir for dårlig. - Sett dere sammen! Vi er som oftest tradisjonelle i tankesettene våre. Den fornyelsen vi nå ser i Bergen Næringsråd er veldig bra! - Å beholde dyktige og engasjerte kvinner og menn i byen. Næringslivet må være attraktivt for de unge etter fullført utdannelse. Vi må gjøre byen mer attraktiv for alle med spennende bakgrunn og høy kompetanse. Det er også viktig at Bergen inviterer til sterkere samarbeid i både inn- og utland. Vi må legge til rette for at store og attraktive bedrifter vil etablere seg i Bergen uten frykt for at dette utgjør en trussel for det etablerte næringslivet. - Investér og bruk pengene på fornuftige forretningsprosjekter. Utnytt den gode trenden som preger næringslivsmiljøene. Vi er på rett vei, og det er gledelig å registrere at flere unge mennesker stadig strømmer til arrangementene i regi av Bergen Næringsråd! Administrerende direktør i Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes i en av kaosgruppene. Øystein Michelsen, leder av Norsk Hydros virksomhet i Bergen. 4 INFO 6-04 INFO

4 Å sette ut regnskap og økonomi til Lindorff bidrar til å øke verdien Velkommen etter. Mange forbinder Lindorff med inkasso. Ikke så rart, da vi er Nordens største aktør innenfor betalingsoppfølging. Men etter kjøpet av Adviso Business er vi også en av landets ledende økonomiog IT-miljøer. Ved å sette ut regnskap og økonomi til Lindorff kan du konsentrere deg om bedriftens kjernevirksomhet, samtidig som kostnadene blir forutsigbare og gevinstene målbare. Nå får du alt på ett sted. Hos Lindorff. TITTELGIVENDE DELTID- STUDIER BEDRIFTSØKONOM Bedriftsøkonomstudiet på deltid er toårig. Det gir bred innføring i økonomi, markedsføring, administrasjon og ledelse. Studiet bygges opp av ni høyskolekurs hvorav to er valgfrie innen ledelse, markedsføring eller matematikk. Anerkjent studium som står godt på egne bein og samtidig er første trinn på veien til en bachelorgrad. Start nå. Les mer på AUTORISERT REGNSKAPSFØRER Toårig deltidspåbygning på Bedriftsøkonom. Gir grunnlag for autorisasjon som regnskapsfører samtidig med tittelen Høyskolekandidat. Start nå. Les mer på BACHELOR OF MANAGEMENT Deltidsstudium hvor annen høyere utdanning kan inngå i valgfri del. Du er kanskje nærmere en bachelorgrad enn du tror. Start dette vårsemesteret med kjernekurs innen økonomi og administrasjon og fortsett gjerne til høsten med et av følgende spennende bachelorprogram: Ledelse og coaching, Prosjektledelse, Bedriftsutvikling, Menneskelig ressursforvaltning. Les mer på Visma Services - størst på regnskap- og økonomitjenester Vi tilbyr tjenester innen: - Regnskap og årsoppgjør - Bedriftsøkonomisk rådgivning Visma Services Norge AS Bergen Bøhmergt Tlf.: Lønn - Fordringsadministrasjon og innkasso - Bemanning Austevoll Tlf: UKENTLIGE AVGANGER Lindorff Accounting Tlf MASTER OF MANAGEMENT Bygg en mastergrad med tre eller fire Master of Mangement Program som hvert går over et studieår. Høsten 05 starter i Bergen Strategisk ledelse, Økonomiforståelse i ledelse og Prosjektledelse. Les mer på BERGEN - OSLO 346,- LAVESTE PRIS ÉN VEI INNEN SØR-NORGE 4727_0 Inhouse NO Snakk med oss om næringsforsikring! DELTIDSKURS BI Bergen tilbyr ulike kurs vår og høst, her er vårprogrammet : Kurs Undervisningstider Start Coaching Man Statistikk Man Anvendt mikroøkonomi Tirs Grunnleggende bedriftsøk. analyse II Tirs * Årsregnskap og skatt Tirs Jus Tirs * Organisasjonspsykologi og ledelse Ons * Skatterett Ons * Markedsføringsledelse Ons * Medier og kommunikasjon Ons * Investering og finansiering Ons * Makroøkonomi Tors Operativ økonomistyring Tors * Logistikk Tors * Engelsk muntlig Ons Butikkledelse - personaladministrasjon Annenhver man ** Butikkorganisering Annenhver tirs ** *) Undervisning annenhver uke **) Noen ganger tre ukers intervall GJØR NOE MED AMBISJONENE DINE BERGEN - OSLO Avg. Ank. Ma Ti On To Fr Lø Sø Ring oss på telefon eller besøk Rolig, vi hjelper deg. BI Bergen, telefon: SMS: DELTID navn adresse til 1980 Bestill på norwegian.no Tabellen gjelder avganger i perioden Det tas forbehold om endringer. Prisen er inkl skatter og avgifter og gjelder én vei ved bestilling på eller SMS. Ved bestilling på telefon , hos ditt online reisebyrå eller hos Narvesen, tilkommer et servicehonorar. Spesielle betingelser gjelder. Antall plasser er begrenset. Medfølgende barn t.o.m. 15 år får rabatt. Forbehold om regel-, avgifts- og valutaendringer.

5 ,, Vi bør lære av de som er gode Strategisk næringsplan Ny og visjonær Engasjerte pådrivere er viktig,, Ta gjerne ungdommen med på arbeidet - Den Strategiske næringsplanen skal stake ut en tydelig retning. Den skal være ny og visjonær. Samtidig skal den være operativ og konkret. Slike planer har nemlig lett for å bli litt generelle og flytende, sier finansbyråd Henning Warloe i Bergen kommune. Byråden med ansvar for finans, næring og kultur har nylig tatt initiativ til å revidere kommunens strategiske næringsplan. Den forrige ble utarbeidet for ti år siden, og pekte ut næringene marin, maritim og reiseliv som de viktigste. - Tiden er overmoden for å revidere planen, sier Warloe. Vil ha et regionalt perspektiv Warloe peker ut to viktige satsinger. - Vi ønsker å ha et regionalt perspektiv i arbeidet med planen. Vi vil integrere nabokommunene våre i langt sterkere grad enn tidligere. Vi har allerede et forum for samarbeid med disse, eksempelvis Bergen og Omland Regionråd, sier Warloe. Ti nabokommuner er allerede invitert til å samarbeide. - Graden av samarbeid med nabokommunene vil nok også skje ut fra relevans. I saker som eksempelvis har med olje og gass å gjøre, vil Stord være en viktigere samarbeidskommune enn Vaksdal, selv om Stord ikke grenser til Bergen, sier han. - Den andre viktige satsingen er å samarbeide godt med næringslivet. Jeg føler at Bergen Næringsråd er en god samtalepartner, og det er viktig at planarbeidet koordineres godt med øvrige etablerte prosesser, som Bergenscenarier Warloe er opptatt av at det finnes grenser for hvor langt politikere kan gå når det gjelder å styre næringsutviklingen. - Bergen kommune kan ikke vedta næringsutviklingen i regionen, men vi kan skape et godt lokalt næringsklima og legge forholdene til rette for at innovasjonen i bedriftene skal bli så god som mulig, sier han. Klar til 2006? Revisjonen av næringsplanen har nylig startet opp, og et første utkast skal være klart til sommeren. Deretter skal dette behandles i bystyret. Warloe håper at planen kan vedtas høsten 2005, slik at den kan være gyldig fra 1. januar Hvor langt har dere kommet i arbeidet? - Vi har hatt en grundig intern gjennomgang og lagt viktige føringer for fortsettelsen. I tillegg til det regionale perspektivet ønsker vi å tilrettelegge for innovasjonsbasert og kulturbasert næringsutvikling. Vi er opptatt av å se krysningspunktene mellom det vi tradisjonelt oppfatter som separate næringer. Hvordan skal arbeidet organiseres? - Vi ønsker å etablere en styringsgruppe med eksterne deltakere samt folk fra kommunen. I tillegg vil vi ha et sekretariat som primært består av næringsseksjonen i kommunen pluss eksterne krefter. Jeg ser også for meg en referansegruppe. Her tror jeg at jeg vil unngå å benytte de tradisjonelle næringsinndelte organisasjonene, sier Warloe. Han ønsker å fange opp internasjonale erfaringer fra tilsvarende arbeid, men også å skule til ARNE-prosjektet i Rogaland, der man har kommet langt med utvikling og gjennomføring av regionale næringsplaner. - Vi bør lære av de som er gode. Jeg vet at Stavanger har fått til mye, sier Warloe som ønsker å lære mer av erfaringene som er gjort på Nord-Jæren. - Det beste rådet jeg kan gi til Bergen er at dere må legge vekt på å få til en så bred forankring som mulig tidlig i prosessen. Engasjerte pådrivere er viktige. Hvis dette blir en prosess for de få, vil aldri Strategisk næringsplan gi konkrete resultater, mener leder av Vest Næringsråd, Per C. Aarsand. Per C. Aarsand har stått sentralt i en prosess der Fjell kommune og Vest Næringsråd sammen har utarbeidet en Strategisk næringsplan. - I næringslivet er man ofte flinke til å syte og klage. Samtidig har byråkrater lett for å kritisere næringslivet som tilsynelatende ikke vil tenke lengre enn egen lommebok. Derfor er det viktig at man blir kjent med hverandre og forstår hvilke utfordringer den andre parten står overfor, sier Aarsand. I dag registrerer han at næringslivet og kommunen i Fjell har et godt samspill. Man har fått en gevinst ved at næringslivets satsinger og prioriteringer nå blir innarbeidet i kommunens arbeid med arealplan. Arbeidet med Strategisk næringsplan har pågått det siste året, og Aarsand har selv vært en aktiv pådriver på vegne av næringslivet. Du er ikke redd for at samspillet blir mindre nå som planen er ferdig? - Det vil selvfølgelig alltid være en fare for det. Men vi legger opp til fortsatt god dialog. Kontakten er åpen, sier Aarsand som ikke vil undervurdere viktigheten av å skape gode møteplasser mellom byråkrater og næringslivet. Vekk med stammespråket! I arbeidet med Strategisk næringsplan kan et "stammespråk" lett bidra til energilekkasje blant sentrale personer, mener Aarsand. - Ord som konseptuell verdiutvikling og komparative fordeler får mange til å falle ut. Selv ordet strategi er vanskelig for mange. I arbeidet med næringsplanen er det viktig å være klar over at byråkrater og næringslivet ofte benytter ord og uttrykk som i seg selv skaper distanse mellom aktørene. - Arbeidet med Strategisk næringsplan handler i stor grad om kommunikasjon. Gjør planen konkret og ha en strategi for kommunikasjon, foreslår han. Han mener også at det bør utarbeides en folkelig versjon av næringsplanen når arbeidet er ferdig. - Ta gjerne ungdommen med på arbeidet. De har kanskje lettere for å kalle en spade for en spade, sier Aarsand. FAKTA Hvorfor Strategisk næringsplan? Kommunen og næringslivet er gjensidig avhengig av hverandre. Derfor trenger man en felles plan som sikrer at man går i takt. God næringsutvikling er avhengig av gode bidrag fra næringslivet og at kommunen på en god måte tilrettelegger for dette. Strategisk næringsplan er et dokument som sikrer at man velger felles kurs. Hva er ARNE-prosjektet? ARNE-prosjektet, Arena for Regional Næringsutvikling og Entreprenørskap, er Stavanger kommunes viktigste strategiske redskap for gjennomføringen av næringspolitikken i Stavanger-regionen. Det ble opprettet i 1999 av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt Rogaland fylkeskommune. Visjonen er at Stavanger-regionen skal være et internasjonalt kraftsenter og næringslivets førstevalg for etablering og lokalisering innenfor definerte områder. Regionen skal kjennetegnes ved høy verdiskaping, evne til nyskaping og god livskvalitet. De strategiske målene er: Europas ledende region for petroleum, energi og miljø. Norges kraftsenter for det matindustrielle miljø. Norsk foregangsregion for innovasjon og nyskapning basert på regionens ressurs- og kompetansefortrinn. Landets beste infrastruktur for næringslivet. Et offentlig og privat tjeneste-, utdannings- og opplevelsestilbud som gjør regionen til et førstevalg for folk og bedrifter. Henning Warloe Per C. Aarsand ARNE-prosjektet har et styre med fire kommunale ordførere, fylkesordfører, syv ledere i næringslivet og lederen av Næringsforeningen i Stavanger-regionen, en rådmannsgruppe, fire kommunale rådmenn samt fylkesrådmann og et sekretariat. 8 INFO 6-04 INFO

6 ,, Å sove på post kan bli skjebnesvangert Evolusjon ikke revolusjon - Det er helt åpenbart at detaljomsetningen utenfor sentrum øker, mens sentrumsbutikkene sliter med en markant tilbakegang, sier lederne i Tilbords-kjeden, daglig leder Anne-Gro Starefoss Greve og administrerende direktør Peter M. Kolderup Greve. Hemmeligheten bak suksessen til butikkjeden Tilbords kan oppsummeres med to stikkord; evolusjon ikke revolusjon. Løpende, små og markedsmessige justeringer av konseptet har vært oppskriften i fem generasjoner. Tilbords-kjeden: Omsetning: 400 millioner kroner, butikker over hele landet - franchise Eier og driver selv 7 butikker i Oslo og Bergen Eies 100% av Peter M. Kolderup AS Adm.dir. er Peter M. Kolderup Greve Hovedkontor i Breiviken i Bergen De 116 butikkene i den bergensbaserte Tilbords-kjeden omsetter i dag for ca 400 millioner kroner. Virksomheten bygger i stor grad på salg og omsetning av servise, glass, bestikk, interiørdetaljer og kjøkkenutstyr. Små marginer, sterk konkurranse og offensive møbel- og dagligvarekjeder ville normalt ha gjort tilværelsen svært tøff for en tradisjonsrik handelsbedrift fra Bergen. Men 150 år i bransjen har gitt virksomheten verdifull ballast for videre utvikling. Peter M. Kolderup Greve er i dag administrerende direktør i selskapet som står bak Tilbords-kjeden. Han har klare formeninger om hva som må til for å lykkes som handelsbedrift i Bergen; tydelig verdigrunnlag, klar strategi, god kommunikasjon og grundig research. Tydelig verdigrunnlag Et gjennomarbeidet verdigrunnlag skal fungere som en veiviser for selskapets beslutninger. - I selskapet vårt opererer vi etter en rekke nedarvede verdier, og vi har lagt ned mye arbeid i å etablere et felles verdigrunnlag for hele virksomheten, sier Kolderup Greve. Eksempler på viktige verdier for de ansatte i kjeden er estetikk, god forretningsmoral, lokalt initiativ, samarbeid og tillit. Det vesentlige innholdet i dette verdigrunnlaget har vært uforandret siden selskapet startet sin forretningsdrift for 150 år siden. Klar strategi - I en bransje som vår står man overfor to valg: Enten må man satse på volumhandel, det vil si stor omsetning, gode parkeringsforhold for kundene og lave priser, eller så må man velge verdihandel, som er sentrumsnært, ha høy kvalitet og høyere driftskostnader. Det sorte hullet ligger midt imellom disse alternativene. Mange beslutningstakere er ikke i stand til å gjøre klare valg. - Å velge noe vekk kan ofte være smertefullt. Alternativet er imidlertid enda mindre fristende. I Tilbords-kjeden har vi vært meget bevisste på de valgene vi har foretatt, understreker Kolderup Greve. God kommunikasjon Tilbords-kjeden har lagt stor vekt på å definere sine primære målgrupper. - Vår målgruppe for kommunikasjon er typisk kvinner som mer enn gjennomsnittet er interessert i hjemmeinnredning, liker forandringer, leser blader som KK, Henne og interiørblader, har få barn, er høyt utdannet og kulturelt interessert, liker å shoppe på impuls og interesserer seg for matlaging, sier Kolderup Greve. - Vår målgruppe for kommunikasjon er en spissere målgruppe enn kjøpemålgruppen, sier han. I praksis er målgruppen til Tilbords-kjeden relativt sammenfallende med IKEAs. Grundig research - Vi har hele tiden fokus på hvilke trender som peker seg ut måneder frem i tid. Derfor er vi mye ute og reiser. Vi deltar på messer og deltar på trendseminarer. På denne måten fanger vi opp bevegelsene i markedet, og justerer oss deretter. Å sove på post kan bli skjebnesvangert. Varehandel i Bergen sentrum? Tilbords-kjeden drives på franchisebasis, men syv butikker i Oslo og Bergen eies og drives av Peter M. Kolderup Interiør AS. - Det er helt åpenbart at detaljomsetningen utenfor sentrum øker, mens sentrumsbutikkene sliter med en markant tilbakegang. 14 dager etter at Festplassen stengte merket vi at antall besøkende i butikkene våre i sentrum falt dramatisk. Dette faktum tvinger oss til å flytte der kjøperne er. Men som femte generasjons patrioter liker vi ikke utviklingen, sier Kolderup Greve. Han ønsker å se eventuelle positive konsekvenser av Klostergarasjen før han våger å tenke nytt rundt sentrumshandelen. Han registrerer at rammevilkårene for sentrumshandelen gradvis forverres, og han etterlyser politikernes tydelige visjoner og planer for hvordan sentrum skal brukes. Kanskje Bergen kommunes revisjon av Strategisk næringsplan kan gi ham svar? Litt over den bergenske hverdag Klassisk, internasjonalt kjøkken basert på norske råvarer Jul hele uken Nyt et velsmakende måltid i fredelige omgivelser på Bellevue - hele uken. Noe ledig kapasitet fredag 3. og lørdag 4. desember på Bellevues store Julebord. Bordbestilling VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER BELLEVUE RESTAURANTER AS LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED TEL.: FAX: E-post: Med Bergen for dine føtter Prøv vår spennende JULEBUFFET som starter med gløgg i skogen, fortsetter med en lekker Forrettstallerken som følges av en stor Varmtbuffet med alle julens spesialiteter og avsluttes med en innholdsrik Dessertbuffet med kaffe. Musikk og dans etter maten. Jul på FLØIENS topp! Hver fredag og lørdag fra 19. november. Kun kr. 595,- pr. person. Bordbestilling VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER BELLEVUE RESTAURANTER AS LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED TEL.: FAX: E-post: På historisk grunn i Bergen Jul på Bryggen Bestill ditt julearrangement nå. Lutefisk fra 2. november. A la carte tirsdag lørdag kl Bordbestilling BRYGGESTREDET 2 VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER BELLEVUE RESTAURANTER AS LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED TEL.: FAX: E-post: ARTGARDEN ARNE STORHAUG 10 INFO 6-04

7 The Grieg Group - An international and diversified corporation based in Bergen GRIEG GROUP GRIEG GROUP COMPANIES: GRIEG MATURITAS AS, Holding Company GRIEG SHIPPING AS, Shipowning Company GRIEG INTERNATIONAL AS, Shipowning Company GRIEG BILLABONG AS, Ship Management Company KS JOACHIM GRIEG & CO, Shipbrokers GRIEG SEAFOOD AS, Fish Farming and Processing GRIEG LOGISTICS KS, Global Logistics Services GRIEG LTD. AS, Investment Company GRIEG HOLDINGS AS, Investment Company GRIEG GROUP RESOURCES AS, Management Service Company Pentagon / photo: Grieg Group Visjon: Bergen skal bli Norges reneste og tryggeste by Din samarbeidspartner på forretningsreiser, grupper, kurs -/ konferansepakker : Hærverkskampanjen har siden 1989 arbeidet for å gjøre Bergen til en renere og tryggere by til glede for alle som bor, arbeider, ferdes i, eller besøker byen vår. Kampanjen har vært et unikt samarbeid mellom Bergen kommune, Bergen Politidistrikt, Bergen Næringsråd og Bergen Forsikringsforening. Kampanjen blir også støttet av Mc Donalds, Statens vegvesen Hordaland, Gaia, HSD, Bergens Tidende og Alf Gundersen AS AG. Kampanjen har oppnådd svært gode resultater med svært begrensede midler og har vakt både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Kampen mot forsøpling, vold, rus, mobbing og annen type uønsket atferd angår oss alle og må holdes ved like. Nye ungdomskull kommer til, bevisstgjøring og påminning er nødvendig til alle samfunnslag. Hærverkskampanjen har ungdomsskole elever som primær målgruppe, men skulle gjerne nådd ut til flere med sine budskap. Midlene strekker imidlertid ikke til. Styringsgruppen i Hærverkskampanjen vil derfor oppfordre næringslivet forøvrig og organisasjoner om å slutte opp om kampen for et trivelig by rom og en skole som både er trygg og ren. En by vi er stolt av og glad for å leve i. Kontakt kampanjens leder, Astrid Skaali Wolden, Vesta, tlf , eller Gunn Fossen, Bergen Næringsråd, tlf dersom din virksomhet kan bidra økonomisk eller på andre måter. Les mer om kampanjen på Nordre Tollbodkai Postboks 1966 Nordnes 5817 Bergen Tlf.: Fax: Hærverkskampanjens sponsorer

8 The winner is... Det kryr av prisbelønte bedrifter i Hordaland. Hva er fellesnevneren bak suksessene? Evne til nyskaping, er et av svarene. Nylig kåret Dagens Næringsliv og Innovasjon Norge årets gaseller. Begrepet knyttes til rask vekst og suksess. Det finnes også andre utmerkelser og priser som er viktig for næringslivet, og som peker ut bedrifter som gjør det godt. Hva er suksessoppskriften bak disse bedriftene? INFO har snakket med tre bedrifter som nylig har fått høythengende priser, og vi er nysgjerrige på tre ting; Hvorfor gjør de det bra? Hvordan møter de konkurransen? Hvilke planer har de fremover? Flyter ikke på suksessen hos Bergen Båt Gründer Per Alvern mottar Gaselleprisen fra styreleder Gunnar Bjørkavåg i Dagens Næringsliv på frokostmøtet i Bergen Næringsråd. Årets gaselle i Hordaland er Bergen Båt. Bedriften på Kokstad selger fritidsbåter. Fra en omsetning på 2,2 millioner i 2000 ga fjoråret en omsetning på hele 46 millioner. Det er en vekst på 2010,7 prosent! Hvorfor gjør Bergen Båt det bra? Dyktige medarbeidere, gode produkter, lavt rentenivå og generelt god økonomi blant kundene er viktige årsaker, sier daglig leder og gründer Per Alvern. Han er opptatt av å utnytte tiden godt også utenom sesongen. - Vi har gunstige salg om vinteren, lagrer gratis og leverer til sommersesongen. Hvordan møter dere konkurransen? - Vi setter oss klare mål, og deretter følger vi disse. Ambisjonen er å være best i vår nisje. Da må vi være kreative og innovative. Alvern peker også på at innkjøpene blir gunstige når salgsvolumet øker, noe som igjen gjør det mulig å holde konkurransedyktige priser. Askvik Maritim vil være synlig Om gaseller Kun én prosent av landets aksjeselskaper kan kalles gasellebedrifter, men disse står for hele 20 prosent av aksjeselskapenes totale omsetning. De fleste gasellebedriftene har en klar strategi og de har tatt en beslutning om å vokse. De har et stramt budsjett og fokus på kundens behov. Vekstbedriftene befinner seg ofte i bransjer uten særordninger og subsidier, det viktigste konkurransefortrinnet er mennesker med vilje til vekst. Kriterier for å bli kalt gasellebedrift er at den må ha: levert godkjente regnskaper minst doblet omsetningen over fire år omsetning på over én million kroner første år positivt samlet driftsresultat unngått negativ vekst vært aksjeselskap Hvilke planer har dere fremover? - Vi kommer til å fortsette med det vi allerede er gode på. Det er viktig å være i forkant av utviklingen, og fortsatt satse på vekst, sier gasellevinneren. I inneværende år forventer Bergen Båt en omsetning på ca 68 millioner kroner. Det betyr at omtrent 300 båter er solgt før året er omme. Ja det har gått bra. Det har vært et rekordår, men det blir stadig tøffere å doble omsetningen, sier han. Bergen Båt selger fritidsbåter i de fleste størrelser, fra små gummibåter på kroner til større båter til to millioner kroner. Det største volumet ligger i prisklassen til kroner. Selskapet har agentur på blant annet Quicksilver skjærgårdsjeeper og flerbruksbåter, Arvor kombibåter, Bavaria motorbåter og Mercury og Mercruiser motorer. I tillegg er selskapet Nordens største på Uttern daycruisere og skjærgårdsjeeper, og har agentur for Nord Star Patrolbåter. Flere leser Bergensavisen Bergensavisen ble nylig kåret til årets avis av Mediebedriftenes Landsforening. Juryen mener at den evner å være lokal, tabloid, regional og viktig på en gang, samtidig som den klarer både å overraske og provosere. BA har drøye lesere, og opplaget økte det siste året med 1163 på hverdager og 1229 på søndager. Både abonnement og løssalg øker. I september i år satte ba.no ny trafikkrekord med unike brukere og 4,15 millioner sidevisninger. Det er sterk vekst i nettinntektene. Etter tredje kvartal hadde Bergensavisen et resultat på 13,6 millioner; nesten fire millioner mer enn i fjor. Hvorfor gjør Bergensavisen det bra? - Vi lager rett og slett en god avis, og vi har mange gode venner her i Bergen, sier en tilfreds redaktør og administrerende direktør Olav Terje Bergo. Hvordan møter dere konkurransen? - Vi har en krevende og kompleks konkurransesituasjon. I tillegg til VG og Bergens Tidende, konkurrerer vi mot nye medier. Eksempler på nettbaserte konkurrenter er FINN.no og nettavisene. Vi fortsetter med å utvikle BA, blant annet ved å gjøre avisen tilgjengelig på mobiltelefon. I dag har vi daglige brukere, og vi skal gjøre tjenesten enda bedre, sier Bergo. Foto: Espen Forsberg / BA Under båtmessen Dra til sjøs i februar ble Askvik Maritim kåret til årets beste Askeladden-forhandler og messens beste utstiller. Fra venstre ser vi daglig leder Henrik J. Askvik (Henrik J. Askvik Sønner AS), daglig leder Jan-Erik Olsvold (Askvik Maritim AS), Oddvin Bøthun (Askvik Maritim AS), salgssjef Bjørn Askvik (Askvik Maritim AS), markedssjef Leif Bergaas (Henrik J. Askviks Sønner AS), verkstedsleder Helge Breivik (Askvik Maritim AS) og Frode Haugan (Askvik Maritim AS). Tidligere i høst ble båtprodusenten Askvik Maritim kåret til Entrepreneur Of The Year Region Vest av Ernst & Young. I tillegg ble de nylig utropt til årets største Mariner-forhandler for fjerde gang. Fra en omsetning på mindre enn 10 millioner kroner i 1998, ga fjoråret en omsetning på mer enn 37 millioner kroner. Det var en økning på 54 % i forhold til året før. Hvorfor gjør Askvik Maritim det bra? - Det skyldes knallhard jobbing over flere år. Vi har gode medarbeidere; alle er med og tar i et tak. Dessuten er det en generell oppgang i markedet som vi også tar del i, og produktene våre er rett og slett gode, sier daglig leder Jan Erik Olsvold. Hvordan møter dere konkurransen? - Vi legger klare planer for året og følger disse ganske slavisk. Vi har funnet en oppskrift som fungerer bra for oss. Til forskjell fra de fleste andre konkurrenter i bransjen satser Askvik Maritim svært mye på at alle båter skal være lett tilgjengelige for prøvekjøring til glede for potensielle kjøpere. Nærhet til sjøen er derfor viktig. Askvik Maritim holder til ved Askvik kai på Hagavik i Os. Hvilke planer har dere fremover? - For oss har det vært viktig å være synlige i markedet. Denne strategien vil vi fortsette. Dessuten vurderer vi å utvide produksjonskapasiteten vår, sier Olsvold. Askvik Maritim er for syvende år på rad Norges største forhandler av Askeladden-båter. Selskapet ble etablert i 1992, og er registrert med syv ansatte. Bare under messen «Dra til sjøs» i Arenum i våres solgte Askvik Maritim 50 båter. Uken etter messen ble det skrevet ytterligere 30 kontrakter på Askeladden-båter. Hvilke planer har dere fremover? - Vi skal utvikle relasjonene våre videre. Det er viktig å ha kompetente medarbeidere, og vi må fortsette med innovasjon på produktene våre. Dette er et hardt og langsiktig arbeid. Vi har mange planer, men jeg har ikke lyst til å røpe disse til konkurrentene våre, sier Bergo. Morselskapet Bergensavisen Konsern AS gjennomførte i vår en rettet emisjon på til sammen 13,75 mill kr mot Sparebanken Vest og Frank Mohn AS med sikte på å få et bredere lokalt eierskap. Konsernet Bergensavisen består av Bergensavisen AS, Bergensavisen Trykk AS, Bergensavisen Interaktiv AS, Trippel Reklame AS og Tårnhjørnet AS. Samtlige selskap forbedret sine resultater per 3. kvartal Vi har en krevende og kompleks konkurransesituasjon, sier en glad prisvinner redaktør og administrerende direktør Olav Terje Bergo. Topp fem gaseller i Hordaland er 1. Bergen Båt as 2. Bergen Coin Equipment as 3. Bjørgvin VVS as 4. IT Solutions as 5. Voss Stein as 14 INFO 6-04 INFO

9 På torget Musikkmiljøet i Bergen en suksesshistorie? Musikkmiljøet i Bergen blir betegnet som en suksess. Vi er bortskjemte med musikalske talenter, og vi har et idealistisk og energisk støtteapparat. Band som har gjort det meget bra i Norge og i utlandet er Kings of Convenience, Røyksopp, Ralph Myerz and the Jack Herren Band. Bergen har fått en musikknæring med gode internasjonale nettverk, men dette er en sårbar og personavhengig næring. De færreste som jobber i musikkmiljøet i Bergen tjener nok til å leve av det, og de har ikke kapital til å satse ordentlig. Faktum er at i disse suksesshistoriene ligger lite av gevinsten igjen i Bergen og Norge. Artistene har Bridge og livets spill I Handelens- og Sjøfartens hus er det aktivitet både på dag- og kveldstid. I Klubben finner vi en bridgeklubb som har vært aktiv i 50 år. Trofaste spillere samles til godlynnet konkurranse, fire rundt hvert bord i parvis samarbeid. Med god hjelp av klubbens medlemmer utvikler man ferdigheter som har verdi langt utenfor spillebordet. Det ligger mye psykologi og strategiske vurderinger i spillet, og jo lenger du spiller, desto mer dybde og rikere muligheter oppdager du. Akkurat som i næringslivet og i livets spill. Hemmeligheten er å utnytte kortenes muligheter. Vi lærer av hverandre, og vi arrangerer også bridgekurs. Men vi skulle gjerne sett at klubben ble beriket med en bedre balanse mellom kjønnene. Bridgeklubben er ikke noen herreklubb. Spilleravgiften er høyst beskjeden: mindre enn en kopp kaffe. Den varme forfriskningen er forresten gratis. Det hele foregår i fred og fordragelighet? På Torget er en møteplass for meninger og debatt. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet ta kontakt med Leder for Informasjon, Kari Amble, utenlandske plateselskaper, utenlandske management og gjerne egne selskaper i utlandet. Dette betyr at vi ikke klarer å bygge en stor og kompetent infrastruktur i Bergen fordi kapitalen og kompetansen ligger igjen i utlandet. Musikkmiljøet i Bergen er et innovativt og internasjonalt spennende miljø, som det tradisjonelle næringslivet bør kunne dra positive veksler på ved å samarbeide. Vi bør gjøre det mer attraktivt for artister og småbedrifter i kulturnæringen slik at de kan etablere seg i regionen. Det kan bety tilflytning av talenter, flere arbeidsplasser, positive ringvirkninger for reiselivsnæringen og ikke minst vil større deler av gevinsten fra internasjonale suksesser ligge igjen i Bergen. Jeg mener at musikknæringen i Bergen har kommet så langt den klarer på egen hånd. For å styrke musikkmiljøet i retning av 5+ trenger vi tilførsel av kompetanse og kapital. Kommune og stat må arbeide for å skape en bedre grobunn for næringsvirksomhet i kultursektoren, og kommunen må fortsette sitt positive arbeid for å følge opp rockeplanen. I tillegg trenger vi næringslivet på banen; musikkmiljøet er avhengig av deres kompetanse og vilje til å satse. Tonje Kaada, selvstendig næringsdrivende Kaare Flesche (til venstre) og Alf Christian Falck Men du skal ikke undervurdere hvor mange kalorier man brenner opp i konsentrert bridgespill. Så spørs det om gode, yngre spillere har mot til å ta utfordringen. Du er herved invitert! Bridgeklubben spiller annenhver mandag, kl Det er bare å slå følge med et av medlemmene, eller ringe Arne Sandahl. Tlf: / Skriv til oss! setninger! Send det til : Eller: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Frist for innlegg til INFO nr er fredag 14. januar. Møter i Bergen Næringsråd 2004 / 2005 Fredag 10. desember 2004 Julelunsj med utdeling av Sunnivaprisen 2004 kl Mandag 13. desember 2004 Kjapt og Nyttig: Deloitte - Den nye bokføringsloven Fredag 14. januar 2005 Lunsjmøte Finans Tirsdag 18. januar 2005 Presentasjon av Sparebanken Vest / NHO Næringsbarometeret Torsdag 20. januar 2005 INTSOK Olje og Gass Onsdag 26. januar 2005 Go morgenmøte Svein Aaser, DnB Onsdag 2. februar 2005 Designkonferansen Substans i samarbeid med Kunsthøyskolen i Bergen Mer om møter, tid og sted: www. bergen--chamber.no Styret i Bergen Næringsråd: Egil Herman Sjursen (styreformann) Marit Warncke (viseformann) Styremedlemmer: Kristijane Cook Bulukin Reidun Brekke Per Helland Jan Sverre Stray Jørgen Nicolay Wiig MØTEPLASS Her skal man kunne presentere prosjekter og ideer som viser Bergen som en 5+by. Velkommen til en møteplass for innovasjon, entreprenørskap og samarbeid på Hver måned skal vi kåre månedens 5+prosjekt. Bruk Legater Bergen Næringsråd gratulerer de kandidater som har fått tildelt legater. 30 kandidater har fått utdelt til sammen kroner i år. Bergens Læregutthjems Fond Øyvind Olsson 1.000,- Arild Sande Larsen 1.000,- William Andre Unsgaard 1.000,- Tommy Bauer 1.000,- Remi A. Hersvik 2.000,- Arne Johnsen 1.000,- Eivind Grinde 1.000,- Øystein Andreas Løvik 1.000,- Remi Kjærgård 1.000,- Kim A. Fosshagen 1.000,- Bjørg Eldholm 1.000,- Silje Hammer 2.000,- Andre Kvalem 1.000,- Robert Selseng 2.000,- Carld C. Amundsen Halle 2.000,- Anna Z. Paulsen 1.000,- Bergens Kobber og Blikkenslagerlaug 4.000,- Foreningen Yrkeslabyrinten 5.000,- Maler- og Byggtapetsermestrenes Opplæringskontor 4.000,- Søren Falch s Fond / Æolus Fond Jeanette Hoff ,- Lene Løtvedt ,- Frøydis Lindèn ,- Stine Hoff ,- Rita Yoko Hjønnevåg ,- Konsul Dan Huuns Fond Carl Olav Wickmann 4.000,- Arkitekt Ingolf Danielsen og hustru Hildur Danielsens Legat Bibbi Irminger Thomassen 6000,- Nina Wolff 6000,- Marte Skaale Johansen 6000,- Ingunn Halland 6000,- Pelsvarehandler Thorvald Olsens Legat Elin Nordahl 6000,- På Bergen Næringsråds hjemmeside finner du aktuelle saker, møteinvitasjoner, nyheter fra medlemsbedriftene og service- og nettverksinformasjon. Bruk 16 INFO 6-04 INFO

10 Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2004: GARUDA LEDERSKOLE Vi starter nye grupper i Bergen: Solstrand Hotel & Bad januar 2005 Programmet går over 1 år med 5 samlinger - hver på 2 dager Stor bank? Ja, og stor nok for det lokale næringslivet Mer info finner du på Påmelding til Garuda Norge AS Tlf eller faks Å ha en bankforbindelse handler om mer enn renter og betingelser. En bank som viser interesse og engasjement, som kjenner ditt marked og dine rammebetingelser, er en bedre bank enn en som ikke gjør det. Vi i DnB NORs Bedriftssenter i Bergen gjør det vi kan hver eneste dag for å bli den banken i Bergen som næringslivet foretrekker. Samtidig er vi en del av landets største bank en bank som er stor nok til å utvikle nye produkter og tjenester. Stor nok til å utdanne rådgivere. Stor nok til å tilby bredde i produkter og tjenester, til konkurransedyktige priser og betingelser. Bli bedre kjent med oss. Besøk oss på eller ta direkte kontakt. DnB NOR Bedriftssenter, Lars Hillesgt. 30. Du treffer oss også på Isen som nå har blitt til Olden har ligget beskyttet under breen i flere tusen år. Vannet er fullkomment rent og krystallklart - og uberørt av moderne forurensning.

11 Mørketidens fyrster Bergen er på sitt vakreste i november. Da vinner Brann cupfinalen, da har Bergen Næringsråd sin årskonferanse. Dette er tiden for å øke bompengebetalingen, lete etter parasitter i Giardiasjøen også kalt Svartediket, og dette er måneden med trafikkaos, snøfall og åpning av julegatene. Ennå har vi ikke nevnt julebordene. Alt er deilig i november. Mens Bergens Tidende gjorde en enkel Herremiddag til høstens styggeste eventyr og spanderte ni (9) artikler på noe som i utgangspunktet var latterlig, middelaldersk og ynkelig - for å bruke noen av de mildeste uttrykkene som fikk trykksverte så ble Bergen Næringsråds årsmiddag omtalt med fem bilder og et sosietetsreportasjesus som var Hollywood verdig. Den store forskjellen mellom Herremiddagarrangør Thorstein Selvik og Næringsråd-direktør Helge Dyrnes, er at Helge ikke legger seg ut med damene, han inviterer dem. Det har ikke lykkes denne spalte å kunne fortelle noe om hvem som fikk hvem til bords, knapt nok vet vi hva som var på bordet og hvem som havnet under det og hvem som tørnet ut ved åtte glass. SKRÅBLIKK I denne spalten blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Årskonferansen hadde ellers innovasjon som tema. Jens E. Kjeldsen som underviser i retorikk ved Universitetet i Bergen, mener at Bergen trenger flere homser, bohemer, kunstnere og musikere. Kjeldsens teori er at et variert og fargerikt fellesskap gir grobunn for kreativitet og nyskaping. Den danske universitetsmannen har ikke skjønt at de gruppene han etterlyser har vært en viktig del av bergensk eksportindustri; til og med danskene har fått både musikere og bohemer fra Vestlandets hovedstad. Noen er riktignok bare til låns: Sissel lengter alltid tilbake til Bergen og hun holder tre konserter i byen for å bevise det. Men hva hadde denne nasjonen vært uten bergensere? Et lydrike under Sverige, spør De meg. Det går en linje fra Falsen, Michelsen, og Hambro frem til dagens Steinfeld(er). Bergen har gitt nasjonen alt, fra Svartedauen til Brann. For de drøyt hundre tusen bergensere som ikke fikk billetter til cupfinalen, var det en høytidsstund å se bergensbølgen på vandring opp mot Ullevål til lyden av taktfast tromming og med Renholdsverkets utsendte feiemaskiner som baktropp. Aldri har vel hovedstaden vært vakrere; byen var rød og hvit, og endelig kunne man høre stemmer i sentrumsgatene. Noen sure østlendinger bemerket at det er greit nok at bergenserne snakker i telefonen med sine bysbarn over fjellet, men de kan godt slå på telefonen først! Den eneste som ikke snakker, er mannen som alle vil ha i tale. Bengt Sæternes kom til Bergen for å score mål for Brann. Det gjorde han til gagns under festforestillingen på Ullevål-gresset. Men både før og etter finalen var presse og kringkasting opptatt av at Brann-helten ikke snakket! Slikt regnes både som et handikap og en synd i denne byen. Byens største avis tok turen til Bengt en sin hjemby, Egersund, for å finne sannheten om cupfinalehelten. Den oppsøkende journalist kunne fortelle at Bengt er en kjekk kar og det er alle enige om. Ord blir fattige i slike stunder. Giardia lamblia har gitt bergensere diaré i begge ender. Den plagsomme parasitten som forgiftet Svartediket, eller Giardiasjøen, har ført til at tusener på tusener i Bergen har satt ny fartsrekord på vei til toalettet. Det har vært en skikkelig drittsak for Bergen kommune, men i all sin nåde har de innvilget en viss tilbakebetaling i form av et par hundrelapper til dem om har slitt med ukontrollerte utslipp i flere uker. Det skulle ikke undre oss om neste utspill fra kommunen blir å heve vannavgiften for å dekke inn kostnadene med nytt renseanlegg og erstatningene. Solidaritet føres alltid som en utgift til inntekts ervervelse i det offentlige. Det er noen av oss som fremdeles husker at det store bompengeforliket midt på åttitallet var påhengt et brageløfte om at bompengebodene skulle være borte etter femten år med særskatt for bilistene. Boden er fjernet, men bompengene består. Nå har politikerne bestemt seg for å tette de siste hull i bompengeringen og kreve inn bilskatt alle dager i uken. Dette politiske svennestykket gjennomførte byens politikere mens bergenserne fremdeles pleier bakrusen etter cupfinaleseieren. Av og til kan en kongepokal koste veldig mye! Skråtass A-BLAD Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Skråtass er et uberørt og uavhengig element i BN-familien

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED

LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED Historisk utsøkt Kurs & Konferanse LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED en del av Bergens historie blir kulisse for Kurs & Konferanse hos oss Det viktigste med et møte er at

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

KONFERANSE / PRISUTDELING / FESTFORESTILLING PROGRAM

KONFERANSE / PRISUTDELING / FESTFORESTILLING PROGRAM KONFERANSE / PRISUTDELING / FESTFORESTILLING PROGRAM IBSENHUSET TIRSDAG 4. FEBRUAR 2014 Ti priser og stipender fra fylkeskommunen skal deles ut under arrangementet «Fotavtrykk Telemark» 4. februar 2014

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar fremtid & konkurransekraft i Trøndelag. Hva skal til for å lykkes? Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar 25. november kl. 10.00-16.15. Tema

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Tom Knudsen styreleder i Eierskiftealliansen i Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 5. november 2013 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Er reiselivet en næring verdt å satse på?

Er reiselivet en næring verdt å satse på? Er reiselivet en næring verdt å satse på? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Fjord Norges Markedsmøte Molde, 15.09.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til:

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Nettverkstreff med fokus på Lean involvering i hele verdikjeden. Tirsdag 29. september 2015. Nettverkstreffet skjer hos Årets Leanprisvinner 2014: Olvondo Industries

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Brage Finans AS. Virksomhetsbeskrivelse

Brage Finans AS. Virksomhetsbeskrivelse Brage Finans AS Virksomhetsbeskrivelse Om Brage Finans Brage Finans er et finansieringsselskap som eies av 10 solide sparebanker (stiftet 2. juni 2010). Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet til å

Detaljer

Hvordan samarbeide med lokale media. Per Ole Ranberg, Redaktør bondelaget.no

Hvordan samarbeide med lokale media. Per Ole Ranberg, Redaktør bondelaget.no Hvordan samarbeide med lokale media Per Ole Ranberg, Redaktør bondelaget.no Sånn jobber Bondelaget Vi får Norge til å gro Kjærlighet til norsk mat Kommunikasjonsplan (er) Hverdagen Ressurser Utfordringer

Detaljer

Handlingsplan for markedsføring/kommunikasjon Rana Næringsforening

Handlingsplan for markedsføring/kommunikasjon Rana Næringsforening Handlingsplan for markedsføring/kommunikasjon Rana Næringsforening Mars 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i bransjegruppe markedsføring/kommunikasjon...

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Kommersialisering av teknologi

Kommersialisering av teknologi Sverre Konrad Nilsen Kommersialisering av teknologi En hovedstrategi for Trondheimsregionen 1 Bakgrunn Utgangspunkt i Torgeir Reves arbeid om Kunnskapsnav 2 Oppsummert notat Den fremtidige Trondheimsregionen

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer