Kultur som motor i reiselivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur som motor i reiselivet"

Transkript

1 Kultur som motor i reiselivet Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal

2 Hovedorganisasjonen Virke Hovedorganisasjonen Virke medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, årsverk. I rask vekst Hovedorganisasjon som deltar i trepartssamarbeidet, herunder Regjeringens kontaktutvalg og Arbeids- og pensjonspolitisk råd Bransjer i Virke inkluderer blant andre : Handel, herunder dagligvare, detaljhandel, faghandel, mote og fritid, byggevare mv Reise, inkludert reisearrangører og turoperatører (utgående og innkommende), hotell og restaurant samt flere nettverk av småskala reiselivsaktører Kultur, herunder museumssektoren og frivillig musikkliv mv Service, renhold, gravferd, trening, renhold, callsenter mv Ideell og frivillig sektor, helse og utdanning Kunnskap og tekonologi, herunder consulting, forlagene, innkasso mv Hilde Charlotte Solheim, direktør i Virke med ansvar for bransjeområdene Reise Norge (norsk og innkommende reiseliv) og Kultur Hilde Charlotte Solheim Natur- og kulturarven

3 Reiseliv og Kultur i Hovedorganisasjonen Virke Hovedorganisasjonen Virke representerer mer enn virksomheter i norsk tjenestesektor, herunder handel, kultur, deler av reiselivet og et bredt spekter av forretningsmessig tjenesteyting. Innen reiseliv og kultur har Virke et bredt spekter av medlemmer fra hele verdikjeden i reiselivet. Medlemmer i Virke Reise Norge: Turoperatører som setter sammen og selger reiser til Norge i det internasjonale markedet (NIR- Norske Innkommende Reiseoperatører) De største guideaktørene i Norge De største cruiseagentene i Norge Overnattingsbedrifter Serveringsbedrifter Hanen, Norsk Økoturismeforening Medlemmer i Virke kultur: Museer Frivillig musikkliv Scenedrift Kinodrift Stiftelsen norsk kulturarv Hilde Charlotte Solheim Natur- og kulturarven

4 Turistkonsum etter reiselivsprodukt Stort underskudd på handelsbalansen Utlendingers forbruk i Norge: 31,6 mrd Nordmenns forbruk i utlandet: 68,2 mrd Overnattingstjenester (hotell over 80 prosent av dette) - 11,1 mrd. kr. 31 % 11 % 14 % Serveringstjenester - 15,2 mrd. kr. Passasjertransporttjenester - 32 mrd. kr. 3 % 11 % 30 % Reisebyrå- og turoperatørtjenester - 12,1 mrd. kr. Museumstjenester og sportsaktiviteter - 2,7 mrd. kr. Kilde: SSB Satelittregnskapet 2009 Handel av andre varer og tjenester og transportutgifter ellers - 32,4 mrd. kr Hilde Charlotte Solheim Natur- og kulturarven

5 Reiselivspolitikk = distriktspolitikk Fire opplevelsesområder i Innovasjon Norges profilering Fjord- og fjellandskapet Fjell og villmark Kysten og kystkulturen Det arktiske Norge Foto: Terje Rakke/Nordic Life, Anders Gjengedal, Bjørn Jørgensen/Innovation Norway

6 Norge : Kaldt, vått, grisedyrt, folketomt og langt borte? Hilde Charlotte Solheim Befolkningsundersøkelsen 2012

7 Eller: Frisk og nyskapende i pakt med naturen? Powered by Nature Hilde Charlotte Solheim Befolkningsundersøkelsen 2012

8 Utfordringer for AS Reiselivs-Norge Høyt kostnadsnivå, høy kronekurs og internasjonal lavkonjunktur Lav kjennskap til og kunnskap om Norge Korte og avgrensede sesonger Fragmentert salgs- og markedsarbeid Mange små enheter med begrensede ressurser Lav foredlingsgrad og innovasjonsgrad Få profesjonelle investorer/kapitalmiljøer Altfor svak koordinering og samordning av reiselivspolitikken Foto: CH/Innovation Norway Foto: C H/Innovasjon Norge

9 PEN NATUR HVA SÅ? Foto: Innovasjon Norge

10 FYLLE NATUREN MED RELEVANT INNHOLD Foto: Innovasjon Norge

11

12

13 Opplevelsesøkonomien

14 Utviklingen i økonomisk verdi Kilde: Pine/Gilmore Transformasjon Opplevelser Tjenester Produkter Råvarer

15 10 TYPER INNOVASJON 1. Forretningsmodell for hvordan man tjener penger 5. Produktegenskaper yteevne, egenskaper og funksjon 2. Nettverk virksomhetens allianser 6. Produktsystem utvidede systemer som omslutter produktet 7. Service hvordan betjenes kundene FINANS PROSESS PRODUKT LEVERANSE FORETN. MODEL NETTVERK STØTTE PROSESS KJERNE PROSESS PRODUKT EGENSKAP PRODUKT SYSTEM SERVICE SALGS KANAL BRAND/ MERKE KUNDE OPPLEVELSE 3. Støtteprosesser administrasjon av bedriften 4. Kjerneprosesser prosesser som gir direkte verdi 8. Salgkanaler hvor og hvordan kundene mottar produktet 9. Brand hvordan du uttrykker ditt tilbud til kunden 10. Kundeopplevelse hvordan du skaper en opplevelse for kunden

16 Volumet av innovasjoner siste 10 år HØY FINANS PROSESS PRODUKT LEVERANSE FORETN. MODEL NETTVERK STØTTE PROSESS KJERNE PROSESS PRODUKT EGENSKAP PRODUKT SYSTEM SERVICE SALGS KANAL BRAND KUNDE OPLEVELSE

17 Mindre enn 2 prosent av alle innovasjonsprosjekter skaper 90 prosent av verdien HØJ FINANS PROSESS PRODUKT LEVERANSE FORETN. MODEL NETTVERK STØTTE PROSESS KJERNE PROSESS PRODUKT EGENSKAP PRODUKT SYSTEM SERVICE SALGS KANAL BRAND KUNDE OPLEVELSE

18 Økt etterspørsel etter kultur 77 % av utenlandske turister planlegger kulturopplevelser på sin Norgesferie (Innovasjon Norge, Turistundersøkelsen 2012) Kulturturisten i snitt legger igjen flere handlekroner på sine reiser enn gjennomsnittsturisten. (The Impact of Culture on Tourism, 2009, OECD) 21 prosent av nordmenn vil har musikk, konsert og festival som formål med deler av ferien i (Virke befolkningsundersøkelse Norstat/Perduco) 16 prosent av nordmenn har kunst og kultur som formål med deler av ferien i 2013 (Virke befolkningsundersøkelse Norstat/Perduco) Ovale helgereiser ( short-breaks ) vokser, tross økonomisk uro i Europa. Europeiske storbyer hadde14 % flere ferieturer i 2012 sammenlignet med (World Travel Trend Report, 2012) Kunst og kultur, gode shoppingmuligheter og lett tilgjengelighet er hoveddriverne for disse turistenes valg av destinasjon. Nisjene vokser på bekostning av one size fits all. Kultur er og vil være sentral driver i europeisk turisme. Norge manler posisjon, men kan ta det

19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Befolkningsundersøkelse om ferieplaner Gjennomført for Virke

25 Forfølge personlige interesser? Planlegger du å ha fri/gjennomføre en reise én eller flere dager neste år for å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende? Fottur/vandring/naturopplevelser Musikk/konsert/festival Mat/vinopplevelser Kunst og kultur Velvære/spa Helse/trening/aktiv idrett Sportsarrangement (publikum/funksjonær/leder) Jakt/fiske Bil/båt/motor Språk Personlig selvutvikling Religion Annet Nei/vet ikke/ikke relevant 7% 5% 5% 3% 6% 11% 11% 10% 10% 16% 18% 21% 27% 31% 0% 10% 20% 30% 40% n= Navn på foredragsholder Navn på foredrag

26 Tidsbruk på personlige interesser Hvor mange dager planlegger du å benytte på følgende personlige interesser neste år? Jakt/fiske Bil/båt/motor Fottur/vandring/naturopplevelser Helse/trening/aktiv idrett Språk Mat/vinopplevelser Personlig selvutvikling Kunst og kultur Sportsarrangement (publikum/funksjonær/leder) Religion Musikk/konsert/festival Velvære/spa Annet 40% 30% 27% 26% 19% 19% 19% 16% 15% 13% 11% 7% 41% 23% 21% 10% 19% 28% 30% 23% 17% 20% 23% 17% 15% 16% 23% 15% 7% 15% 10% 21% 12% 32% 6% 30% 42% 24% 26% 29% 38% 42% 51% 46% 56% 48% 26% 50% 36% 35% 7% 29% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Flere enn 7 dager 4 til 7 dager 3 dager eller færre Vet ikke n= Navn på foredragsholder Navn på foredrag

27 Fottur/vandring/naturopplevelser Planlegger du å ha fri/gjennomføre en reise én eller flere dager neste år for å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende? 40% 35% 30% 25% 20% 29% 27% 27% 27% 28% 25% 22% 29% 26% 21% 24% 33% 29% 30% 20% 21% 32% 31% 29% 28% 24% 22% 34% 24% 32% 29% 29% 30% 31% 19% 27% 24% 25% 15% 10% 10% 5% 0% n= Navn på foredragsholder Navn på foredrag

28 Mat/vinopplevelser Planlegger du å ha fri/gjennomføre en reise én eller flere dager neste år for å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende? 35% 30% 27% 31% 29% 25% 20% 15% 10% 18% 20% 18% 17% 17% 15% 20% 16% 20% 18% 19% 17% 17% 11% 14% 24% 20% 20% 14% 18% 17% 11% 15% 15% 21% 17% 21% 21% 17% 11% 10% 5% 0% n= Navn på foredragsholder Navn på foredrag

29 Kunst og kultur Planlegger du å ha fri/gjennomføre en reise én eller flere dager neste år for å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende? 30% 28% 25% 20% 15% 10% 16% 17% 16% 10% 15% 15% 13% 19% 15% 12% 11% 15% 24% 12% 10% 20% 18% 25% 22% 20% 17% 17% 14% 10% 16% 14% 15% 20% 18% 15% 11% 9% 7% 5% 0% n= Navn på foredragsholder Navn på foredrag

30 Musikk/konsert/festival Planlegger du å ha fri/gjennomføre en reise én eller flere dager neste år for å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende? 35% 30% 25% 20% 15% 21% 22% 20% 17% 25% 23% 21% 22% 21% 30% 22% 21% 18% 14% 24% 22% 22% 22% 22% 20% 18% 32% 13% 12% 21% 25% 20% 15% 27% 21% 21% 20% 19% 24% 10% 5% 0% n= Navn på foredragsholder Navn på foredrag

31 Brukerundersøkelsen «HANEN bookbare bygdeperler 2012»

32 Hvordan kan jeg oppleve bygdeperlene?

33 Brukerundersøkelsen «HANEN bookbare bygdeperler 2012»

34 Formål og metode Formål: Få mer kunnskap om HANENs medlemmer tilstedeværelse på nett og omfang av online salg, samt samarbeid med lokale destinasjonsselskap, medlemskap i andre organisasjoner/nettverk og interesse for å delta i et felles nettverk i regi av HANEN for økt synlighet på nett og online booking Metode: Spørreskjemaet ble testet og undersøkelsen gjennomført med et nettbasert analyseverktøy i juni Med en svarprosent på 25 % (101 av 404 bedrifter) vurderes resultatene til å være representative for denne type undersøkelser.

35 Resultater 1/5 Bedriftenes tilstedeværelse på Internett: Resultatene viser at: 92 %, har egen hjemmeside 54 % har også Facebook-konto 8 % Twitter- og 4% YouTube 4 % har blogg 5 % har app for mobil. Bruk av analyseverktøy (som Google Analytics) bekreftes av 31 %. Dette må karakteriseres som lavt tatt i betrakting at omtrent alle har egen hjemmeside.

36 Resultater 2/5 Online salg på egne hjemmesider eller i andre kanaler: Er svært lite utbredt Primært overnatting for individuelle gjester (17 %), Lokalmat (4 %),servering og aktiviteter for individuelle gjester begge 3 %. Det manuelle salget: Skjer primært via e-post, skranke og telefon. Nærmere 2/3 (64 %) oppgir at registreringen av salget fortsatt skjer via «den gode gamle bestillingsboka».

37 Resultater 3/5 Det manuelle salget forts. 27 % er interessert i å digitalisere noe av de manuelle produktene/ tjenestene, og like mange svarer Vet ikke Hele 44 % svarer at de ikke er interessert i å digitalisere noe som helst!

38 Resultater 4/5 Engasjement i forhold til lokale destinasjonsselskaper: De fleste (67 %) er medlem. På spørsmål om hvor fornøyd man er med samarbeidet med selskapene gis en skår på 3,1 (skala 1-5). Noe lavere enn i den tilsvarende museumsundersøkelsen hvor skåren var 3.6. Mange er fornøyde med destinasjonsselskapene. MEN: Her er noen forbedringsområder: Destinasjonsselskapet tek for lite omsyn til mindre aktørar som oss. Det vert for mykje dei store hotella markedsføringa vert retta mot. Ja, destinasjonsselskapet, som er offentlig subsidiert, driver også salg av aktiviteter over disk i turistinformasjonen for noen aktører. Dette fører til konkurransevridning. De er også lite tydelige på hva de ønsker å satse på. De har liten kunnskap om vårt produkt Eg er for liten aktør, druknar i mellom dei store

39 Resultater 5/5 Medlemskap i nettverk/organisasjoner: For de 9 gitte alternativene er flest med i Bondens Marked (17) og Norsk Kulturarv (15). Ca. 20 andre nettverk oppgis, noe som bekrefter at det er mange lokale og regionale prosjekter og nettverk Interessen for å delta i felles nettverk for å bli mer synlig og bookbare på nett: Avventende positiv; 16 svarer ubetinget Ja, 65 svarer Kanskje, men trenger mer informasjon først 9 % «Nei» og 12 % «Vet ikke» Hvilke andre områder kan medlemmene av HANEN samarbeide om? Pakking, felles rundreiser, kurs i priskalkyler på opplevelser, erfaringsutveksling m.h.t. drift, markedsføring og salg, bookbare aktiviteter

40 Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» En presentasjon av resultatene av undersøkelsen pr

41 Metode og respondenter Undersøkelsen ble sendt ut i november til Virkes incomingmedlemmer og cruiseagenter samt turoperatører, destinasjonsselskap og rederier m.m. Totalt Svart Ikke svart Respondenter Prosent % 34 % 66 % Tabell 1 Svar på undersøkelsen De fleste, (91 %), hadde kjøpt eller formidlet guidetjenester de siste to årene. Samlet hadde de bestilt/ formidlet nærmere oppdrag i 2012

42 Hvilke guidetjenester etterspør markedet? Svarene fordeler seg som følger: (skala 1-5 med 3 som middeltall). Figur 1 Mest etterspurte guidetjenester Størst etterspørsel etter: Sightseeing som varer i 3-5 timer med innlagte besøk på severdigheter

43 Hvilke typer av kunder har størst betydning? Fordelingen av svarene på 10 gitte svaralternativer. (Skala 1 5, med 3 som middeltall). Høyest skår til: Grupper fra turoperatører 4,06 Individuell trafikk 3,65 Arrangører av tematiserte turer/spesialoppdrag 3,59 Skoleklasser og Offentlige virksomheter har mindre betydning Figur 2 Typer av kunder

44 Hvilke tema er interessante i framtiden? Alle foreslåtte tema skårer høyt Størst blir interessen vurdert til å være for: Aktiviteter vandring, fiske, rib, klatring Lokalmat Kunst og Kultur Svarene på spørsmål om det er viktig å kunne tilby «Bærekraftige guidetjenester»: Figur 7 Framtidig interesse fra kundenes side Flertallet svarte et klart «Ja» Høy andel svarte «Vet ikke». Svarene på det åpne spørsmålet om hva man legger i «Bærekraftige guidetjenester» tyder på at mange har god kunnskap om dette, mens andre er usikre i forhold til selve begrepet.

45 Natur- og kulturbasert turisme langsiktig bærekraftige bedrifter Økonomisk bærekraft er forutsetning for at vi skal lykkes med turisme, vi må vinne i de store kulturbaserte nisjene! Alle må tjene på samarbeidet! En tydelig og koordinert reiselivssatsing med natur- og kulturarven i fokus Utgangspunkt: Markedsmuligheter innen kulturbaserte opplevelser! (Med under 1 prosent markedsandel i alle verdens utgående reisemålsmarkeder er selv liten økning i markedsandel volum som kan sikre lønnsomhet) Turisters forbruk vris i retning skreddersøm, nisjer og særinteresser. Markedsføring og salg må rettes mot utvalgte attraktive nisjer og segmenter, enn en fallende andel av et generelt reiselivsprodukt. Virkemiddelapparat (reisemålsselskapene, Innovasjon Norge Reiseliv og regionapparat etc.) må ha organisering og oppgaver som støtter kultur- og kulturarvbasert verdiskaping og bedrifter som satser på dette Web 2.0, apps og sosiale medier gir paradigmeskifte i kundeadferd. Profileringen av reiselivet må koordineres med salgsapparatet og kultur- og opplevelsesaktørene som leverer innhold. Aktørene og den offentlig innsatsen må bli like opptatt av salg som av markedsføring! Møt korte sesonger og lavt belegg med salgsfokus (mersalg, oppsalg, gjensalg). Støtte bedriftenes tjenesteinnovasjon! (Doblin ti typer innovasjon) Kompetanse på kundereisen og markeds-/kundeorientert utviklingsfokus i bedrifter OG virkemiddelaktører Navn på foredragsholder Navn på foredrag

46 La oss satse på superstjernene

47 La oss satse på superstjernene

48 オーロラ ムンク フィヨルドがお 待 ちしています!

Unike, aktive naturopplevelser i reiselivet

Unike, aktive naturopplevelser i reiselivet Unike, aktive naturopplevelser i reiselivet Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 06.05.2013 Hovedorganisasjonen Virke 16.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk.

Detaljer

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 28.08.2013

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 28.08.2013 Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 28.08.2013 Hovedorganisasjonen Virke 16.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk. I rask vekst Hovedorganisasjon som deltar

Detaljer

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 12.02.2014

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 12.02.2014 Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 12.02.2014 Hovedorganisasjonen Virke 17.200 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk. I rask vekst Hovedorganisasjon som deltar

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Fiske i sammenheng med naturbasert reiseliv, folks ferievaner og krav til kvalitet Hilde Charlotte Solheim, direktør Virke Reiseliv og Kultur

Detaljer

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 11.09.2014

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 11.09.2014 Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 11.09.2014 Hovedorganisasjonen Virke Hovedorganisasjonen Virke 17.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk. I rask vekst

Detaljer

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 05.05.2014

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 05.05.2014 Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 05.05.2014 Hovedorganisasjonen Virke Hovedorganisasjonen Virke 17.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk. I rask vekst

Detaljer

Verneverdige byområder som ressurs. Hilde Charlotte Solheim direktør Reiseliv og Kultur - Virke

Verneverdige byområder som ressurs. Hilde Charlotte Solheim direktør Reiseliv og Kultur - Virke Verneverdige byområder som ressurs Hilde Charlotte Solheim direktør Reiseliv og Kultur - Virke Hovedorganisasjonen Virke Hovedorganisasjonen Virke Mer enn 18.000 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende

Detaljer

Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012

Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012 Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012 05.06.2012 Grunn til bekymring? VIRKES HSH MEDLEMMER VIRKE NORGES RASKEST VOKSENDE HOVEDORGANISASJON

Detaljer

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 «HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 En kartlegging av medlemmenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 6.2. 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl

Detaljer

DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har over 14 500 medlemsbedrifter og organiserer et vidt spekter av bransjer: Handel Kunnskap og teknologi Reiseliv og kultur Helse og omsorg

Detaljer

Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» 19.2.2013

Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» 19.2.2013 Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» 19.2.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Hovedorganisasjonen Virke Forord Bakgrunnen for at Virke har

Detaljer

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» 27.3.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Norske Festivaler Forord Høsten 2012 besluttet Norske Festivaler, (NF), å søke

Detaljer

1 Innsikt Utsyn 2013

1 Innsikt Utsyn 2013 Innsikt Utsyn 2013 1 3 INNHOLD 01 Reiser internasjonalt 02 Nordmenns reisevaner 03 Nordmenns ferieplaner 04 Turisme i Norge 05 Overnattinger i Norge 06 Opplevelser skaper trafikk 07 Utenlandske turister

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS RAPPORT Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2015 Mai 2015 Av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland Løge Forord

Detaljer

Gårdsturisme i Nordland: Kundeundersøkelse

Gårdsturisme i Nordland: Kundeundersøkelse NF-rapport nr. 7/2013 Gårdsturisme i Nordland: Kundeundersøkelse Evgueni Vinogradov Ingrid Bay-Larsen Oddny Wiggen Gårdsturisme i Nordland: kundeundersøkelse av Evgueni Vinogradov Ingrid Bay-Larsen Oddny

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 INCOMING TUROPERATØRER

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 INCOMING TUROPERATØRER NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 INCOMING TUROPERATØRER 1 Incoming 2013 Et samarbeidsprosjekt mellom NCE Tourism - Fjord Norway, NordNorsk Reiseliv, Innovasjon Norge og

Detaljer

En milliard reiser i 2012

En milliard reiser i 2012 REISE 2 En milliard reiser i 2012 En milliard reiser i 2012 3 En milliard reiser i 2012 Reiselivsindustrien er verdens største eksportindustri. For mange land er dette den viktigste motoren for økt velstand,

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Utkast 24.april Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Gjeldende reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune gjelder fram til 31.12.07. Fylkesutvalget vedtok derfor 29.08.06

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer