SOLAGRO. Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23. Plantevernskriv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLAGRO. Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23. Plantevernskriv"

Transkript

1 SOLAGRO Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23 Plantevernskriv

2 2 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 Sterk alene God i blanding Protiokonazol hjørnesteinen i en effektiv soppbekjempelse Bredspektret, fleksibelt og enkel i bruk! Kontakt din rådgiver eller besøk for mer informasjon. Medlem i Norsk Plantevernforening. Bruk plantevernmiddelet med forsiktighet. Les alltid etiketten før bruk! Se også advarselsetninger og faresymboler.

3 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/ INNHOLD Merkeplanter... 4 Rutiner ved sprøyting... 4 Preparater (nytt, ikke tillatt)... 5 Blanding frarådes... 5 Klebemidler... 6 Sprøytejobben... 7 Sprøytevindu... 8 Autorisasjonsbevis... 8 Oppbevaring av plantevern... 8 Funksjonstesting... 9 Rengjøring... 9 Hvordan holde seg oppdatert? Floghavre Sprøyteskader Regnfasthet Resistensfare ved ensidig bruk av lavdosemidler VIPS Ugras Plantevernguiden Plantevernleksikon Bladgjødsling Off-label KORN Ugrasbekjempelse i korn Rotugras i korn Ugrasharving i korn Sopp i korn Fusarium veiledning Insekter i korn Stråforkorting i korn Nye sprøytemidler Oljevekster og erter Plantevern i rybs Plantevern i erter til modning POTET Ugras i potet Ugraspotet og vekstskifteproblemer Skadedyr i potet Teger Sikader Ganger i potetknollene Jordfly Kjølmark Bladlus Snegler Sjukdommer i potet Svartskurv Storknollet råtesopp Gråskimmel Flatskurv Verticillium visnesjuk Tørråte Virussjukdommer Naboer og poteter GRAS Plantevern i gjenlegg, ettårige grønnförvekster og eng Vekstregulering i grasfrøeng Vinterskader i flerårig eng VIPS Grovfôrmodell ANNET Miljøprogrammet for Hedmark Bakside m/værtelefon Faresymboler Værtelefon... 60

4 4 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 MERKEPLANTER Ved all plantedyrking er det viktig å legge forholdene til rette for at kulturplantene får best mulig vekstvilkår. God agronomi fører til at kulturplantene blir sterke og kan hevde seg i konkurransen med ugraset. Jord som ikke er i god hevd, er ofte preget av dårlig drenering (vassjuk) og/eller låg ph. En del ugrasplanter trives imidlertid under slike forhold og er gode indikatorer på at noe er galt. VASSJUK JORD Her trives hønsegras, vassarve, krypsoleie, åkersvinerot, sølvbunke. Om jorda blir drenert, vil ikke nødvendigvis disse ugrasa bli helt borte, men de mister fortrinnet ved å kunne vokse på vassjuk jord. Bedre forhold for riktig jordarbeiding gir dessuten konkurransefortrinn for kulturveksten. SUR JORD skaper trivsel for linbendel, stemorsblom, småsyre, engmose. Kalking vil motvirke disse artene. Høgere ph vil være gunstig for de fleste kulturplanter men også mange ugrasplanter. Totalt sett er kalking av sur jord likevel gunstig siden det fører til bedre jordstruktur og at kulturplantene derfor blir sterkere konkurrenter til ugraset. PAKKESKADET JORD Noen grasarter klarer seg bedre enn kulturplanter på pakket jord. Eksempel på dette er tungras og knereverumpe. Tunrapp er annet ugras som trives godt i for eksempel vendeteiger. Jordpakking kan oppstå ved bruk av tung redskap, særlig når jorda er fuktig. Fuktig jord er mye mer utsatt for kjøreskade enn tørr jord. Kjør derfor ikke på jordet før jorda er lagelig. RUTINER VED SPRØYTING Les etiketten! og følg det som står der! Følg anbefalinger for bruk av verneutstyr angitt på etiketten. Sjekk at du har kjemikaliemerking på hanskene. Ha alltid tilgang på rent vann (rentvannstank). Husk å skifte filter før vekstsesongen, eller når det ellers er behov. Etter endt (eller avbrutt) arbeid: Grundig vask av hele deg. Røyk, mat eller drikke hører ikke sammen med arbeid med plantevernmidler! Vask klærne etter endt sprøyting. Oppbevar gjerne HMS Datablad der du arbeider med midlene. HVIS UHELLET ER UTE: Vask sporenstreks med såpe og vann hvis preparatet har kommet i berøring med hud. Ved forgiftning, kontakt lege! Ved uhell: kontakt Giftinformasjonen tlf OPPBEVARING OG RENGJØRING AV VERNEUTSTYR: Maske og filter skal aldri oppbevares sammen med preparatene. Verneutstyr (også maske) skal rengjøres regelmessig Ved uhell, kontakt: Giftinformasjonen tlf.:

5 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/ PREPARATER NYE Consento Gramitrel Maxim Nufarm MCPA Nufarm Mekoprop. Pistol Talius Navneendring fra Tyfon. Flytende gjødsel til korn. Inneholder N,Mg, Mn, Zn og Cu. Beisemiddel i potet. Samme som MCPA750. Samme som Optica Mekoprop. Ugrasmiddel i planteskoler, juletre, jernbane, industriområder, gårdsplasser, udyrkede arealer. Mjøldoggmiddel i korn. ENDRINGER Centium MCPA Nufarm/750 Pirimor Acanto 250 SG Cerone Utvidet bruksområde til oljevekster. Ugrasmiddel i korn i blanding med andre preparater. Ikke på friland lenger. Utvidet bruksområde mot storknollet råtesopp i ryps og raps. Ny behandlingsfrist 8 uker. SISTE BRUKSÅR 2013 Amistar Duo Twin Comet Sluttselges. Erstattes av Comet Pro. Optica Combi SISTE SALGSÅR 2013 Electis (siste bruksår 2014) Perfektion 500 «Zenit «BLANDING FRARÅDES Ally Class: Skal ikke blandes med soppmidler, insektmidler eller klebemiddel! Unntak: Karate, Decis og Cycocel 750 inntil 100 ml. HUSK rengjøring før bruk av Ally Class, slik at det ikke er midler med klebemidler igjen i pumpesumpen. HUSK rengjøring etter bruk av Ally Class slik at det ikke er rester igjen noen steder. Ta silene på sprøyta ekstra grundig. Hussar OD skal ikke blandes med Puma Extra eller soppmidler, hvis dosen er over 5 ml pr daa. Ikke bland Hussar OD med Ally Class, Axial, Granstar Power, Moddus eller mikronæringsstoff som inneholder mangansulfat. Ved blanding med MCPA-holdige preparater skal ikke olje eller klebemiddel tilsettes. For blandinger av plantevernmiddelpreparater generelt: Se blandetabell i katalog/bok fra Felleskjøpet eller Norgesfôr. For blanding med bladgjødselprodukter, se også Sprøyting med Focus Ultra. Ørsmå rester av Ally Class i sprøyta har gitt store skader.

6 6 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 KLEBEMIDLER Klebemiddel brukes for at plantevernmidlene skal feste seg bedre til plantene, og dermed forsterke eller øke effekten av det virksomme stoffet. Som klebemiddel har vi bl.a. DP klebemiddel og Renol. DP Klebemiddel tilsettes i forhold til antall liter vann (på tanken), mens Renol tilsettes etter hvor mange daa som skal sprøytes! De fleste plantevernmidlene har klebemiddel i seg. Det finnes derimot noen unntak. Express, Harmony Plus, CDQ, Tripple Q, Hussar OD, Gratil, Titus, Atlantis og Ranman er slike unntak. Når disse preparatene brukes alene skal alltid klebemiddel tilsettes. Puma Extra tilsettes klebemiddel kun når forholdene er vanskelige, (tørke). Ally 50ST tilsettes klebemiddel bare når gullkrage er et problem. Atlantis og Hussar OD alene tilsettes Renol (50 ml/daa). Bruk alltid klebemiddel med Titus uansett blandingspartner. Tilsett aldri klebemiddel til Ally Class. Ved blandinger med andre plantevernmidler gjelder følgende 2 : Med klebemiddel Ikke klebemiddel Preparat I blanding med Dose klebemiddel* Preparat I blanding med Express eller Cycocel 750 full dose DP Express eller Ariane S Harmony Plus Moddus full dose DP Harmony Plus MCPA 1 Fastac full dose DP Zintrac, Mantrac Karate SC/ Decis full dose DP Primus Starane XL Soppmidler Sumi-Alpha full dose DP Insektmiddel Banvel Full dose DP Mantrac/Zintrac Gratil full dose DP Spitfire/Tomahawk ½ mengde Starane XL Full dose DP Optical Mekoprop ½ mengde Puma Extra full dose DP Axial full dose DP Soppmidler Full dose DP Hussar OD Cycocel 750 Full dose DP Gratil WG MCPA Banvel Full dose Renol Hussar OD Zintrac, Mantrac Spitfire/Tomahawk Full dose Renol Optika Mekoprop Puma Extra Full dose DP Ally 50 ST Uansett middel, Unntak gullkrage Atlantis Alle aktuelle midler - Full dose Renol Cycocel Cycocel 750 Full dose DP Granstar Power Alle aktuelle midler Full dose DP Granstar Power Zintrac, Mantrac unntatt sopp CDQ Alle aktuelle midler Full dose DP CDQ Zintrac, Mantrac unntatt sopp Tripple Q Skadedyrmiddel Full dose DP Starane XL Full dose DP Starane 180 Full dose DP Cycocel 750 Full dose DP CCC Fastac Full dose DP Starane XL Ekspress/Harmony Full dose DP Starane XL Uansett øvrige middel Puma Extra Alle aktuelle midler Full dose DP Titus Sencor/ Insekt/ Full dose DP Titus Solatrel, Croplift, Magtrac soppmiddel (20 ml/20l) * Full dose klebemiddel =10 ml DP klebemiddel per 20 l vann. Brukes også når Express brukes alene. 1 Unntak. Express og MCPA i blanding mot rotugras: det bør blandes i klebemiddel. Hvis det er gjenlegg, vil klebemiddel skade kløver. 2 Opplysninger er bl.a. basert på opplysninger fra Felleskjøpet Agri`s plantevernkatalog og håndbok i plantekultur fra Norgesfôr for Følgende preparater skal også tilsettes klebemiddel når de brukes alene Cycocel Extra, Harmony 50 SX (grasmark); Gratil WG; Reglone til nedsviing av grønnmasse i oljevekster, erter og kløverfrø; Titus WSB og Ranman tørråtemiddel i potet.

7 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/ SPRØYTEJOBBEN Når sprøytejobben tar til, dukker det opp mange spørsmål om væske mengde, kjørehastighet, trykk, dråpestørrelse, middelvalg, dosering og blandinger. Noen har også byttet sprøyte siden forrige sesong og må begynne med blanke ark. Vi repeterer derfor her noe og setter opp noen anbefalinger for en god sprøytejobb med tradisjonelle sprøyter. Væskemengdene i tabellen nedenfor vil også være aktuelle ved blandinger. Ved stresset åker bør en likevel være forsiktig. Det er stort sett bare når en kombinerer sopp-, insekt og stråforkorting at en kan blande mer enn to preparat. Luftassisterte og luftbaserte sprøyter kan kjøres med små væskemengder og har stor kapasitet. Slike sprøyter kjøres med lavere væskemengder enn oppgitt nedenfor, ofte ned i under halv væskemengde sammenliknet med konvensjonelle sprøyter. F.eks. blir det ved sprøyting mot frøugras med Danfoilsprøyte brukt ned i 3-4 l/daa, mens en med ei HardiTwin sprøyte kanskje bruker 6-8 l/daa. Type sprøytearbeid Væskemengde l / daa Trykk flatsprededyser (i bar) Frøugrassprøyting ,0 Sopp- stråforkorting korn ,0 2,5 Soppsprøyting i oljevekster 40 3,5 4,0 Tørråte i potet 1. sprøyting(lite moderate rismengder) ,0 Tørråte i potet 2. sprøyting og videre samt risdreping 30 4,0 4,5 Glyfosatsprøyting i moden bygg/ stubb ,0 Trykk. Riktig trykk er viktig for å oppnå en god sprøytejobb. Væskemengde, trykk og dysetype bestemmer dråpestørrelsen. Høyt trykk reduserer dråpestørrelsen. For små dråper stopper opp høyt i plantebestandet. Da får en litt for god dekning på de øverste bladene, og for dårlig dekning på de nederste bladene. Kjørehastigheten vil normalt være 6-8 km pr time. Er det flate, fine forhold kan en nok øke farten litt, men for store hastigheter vil gi unøyaktig sprøyting. En får store svingninger på bommene, og de kan lett duppe ned i bakken. Vindhastigheten skal ikke være over 5 km pr. time. Dyser. Dyse 1: Dyse 2: Der en har en triplettholder foreslår vi følgende dyser: Vanlig flatsprededyse til vanlig bruk i korn, potet og andre kulturer. Lowdrift 025 brukes nå mye i Danmark til vanlige sprøyteoppgaver som ugras og soppbehandling i korn. Ei lowdriftdyse kan brukes under mer vind og kan derfor settes som dyse nr. 1. Lowdrift eller luftinjektordyse kan brukes langs kanter for å unngå avdrift, eller ved vindforhold der vanlig flatsprededyser ikke kan brukes. Alt dyse 2: En kan også bytte ut Lowdriftdysa med en reservedyse, som kan brukes hvis andre dyser tetter seg. Et annet alternativ er å bytte til en soppdyse som passer godt til korn. Da vil dyse 2 passe godt til korn, mens dyse 3 passer godt til potet. Dyse 3: Til tørråtesprøyting i potet eller soppsprøyting i korn brukes flatsprededyse med stor væskekapasitet. Husk at dysehøgda regnes fra dysespiss og ned til toppen av kulturen. En stiller inn bommen slik at dysehøgda blir 40 cm ved vanlig sprøyting med vanlige flatdyser. Ved soppsprøyting i potet og korn kan dysehøgda reduseres til cm. For andre dysetyper og sprøytetyper gjelder særskilte innstillinger. I Danmark er det gjort forsøk med å vinkle dysene framover eller bakover. Det er gjort forsøk med ugrassprøyting og med soppsprøyting i korn og potet. Hensikten med å vinkle dysene er å få mest mulig av sprøytedusjen på bladverket, aks og på loddrette flater (dvs. smått grasugras som står loddrett). Ved å vinkle dysene har en også kunnet øke kjørehastigheten. Forsøk i ugrassprøyting mot raigras i høsthvete har vist at en vinkling på 60 framover i 25 cm bomhøyde og med en halv dose har gitt like god virkning på ugraset som en sprøyting med full dose med vanlig bomhøyde. Ulike kombinasjoner av dosering, dysevinkling og bomhøyder må prøves mer, men i Danmark ser en særlig at dysevinkling har en framtid i bekjempelse av grasugras. En ser så langt ingen grunn til å vinkle dysene ved soppsprøyting i korn og potet. I Danmark foreslås følgende dysesammensetning på en triplettholder; Dyse 1: 025 Lowdriftsdyse (lilla) Dyse 2: 025 Minidrift Dyse 3: 04 Lowdrift( Til nedsviing med Reglone) Til glyfosatsprøyting passer 05 Lowdrift (grønne) best pga små væskemengder. Lowdriftsdysene er lik flatdyser i utseende, men gir litt større dråper. Dette gir om lag 50 % mindre avdrift enn flatdyser ved samme ytelse. Det finnes ikke forsøk som viser bedre resultater med flatdyser i forhold til Lowdriftdyser. Dette gir litt nedsatt dekning, men kan kompenseres med å gå ned i dysestørrelse. Luftinjeksjons- dyser gir store tunge dråper. Slike dyser krever et høyere trykk (opp mot 5 bar). Her er det nødvendig å gå ned i dysestørrelse for å kunne gå ned i væskemengde og dosering. Luftinjeksjonsdysen egner seg til utsprøyting av jordmidler, systemiske midler og ved nødssituasjoner der en plutselig får mye vind og en har igjen ei halv sprøyte. Tørre forhold. Ved tørre forhold dannes det et tykt vokslag på ugrasplantene. Ved slike forhold må doseringa økes og det er ekstra viktig å bruke klebemidler der det er aktuelt. Danske forsøk har vist at 24 timer etter nedbør vil tørkeutsatte ugrasmidler igjen få normal følsomhet og reduserte doser kan brukes. Danske forsøk har også vist at små ugrasplanter, opp til to varige blad, ikke påvirkes nevneverdig av tørke. Sprøyt derfor når ugrasplantene er små. Grundig vask er nødvendig når en skifter fra en kultur til en annen. Selv små rester med glyfosat kan gi store skader i en potetåker. Kvekemidler (Agil og Focus Ultra) fungerer som en sprøytevask, og sprøyta må derfor vaskes godt med All Clear ekstra eller salmiakk før en bruker kvekemidler i oljevekster eller poteter (se rengjøring). Vær ekstra nøye på å vaske godt hvis du har brukt Ally Class i sprøyta.

8 8 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 GJØR EGNE ERFARINGER ANLEGG SPRØYTEVINDU! Ved utprøving av nye preparater, eller preparater man ikke har noen erfaring med, er det alltid lurt å sette igjen ei lita rute i åkeren som får stå urørt. Ei slik sprøyterute lages veldig enkelt ved å slå av sprøytedusjen noen meter (f.eks. 10 m). Husk å merke området! Sprøytevinduer kan anlegges med alle slags preparater, også bladgjødsel. Det anbefales ikke sprøyteruter med tørråtemiddel i potet! Gode grunner for å prøve sprøyteruter: En skaffer seg erfaring med hvordan behandlet areal oppfører seg i forhold til ubehandlet areal på egen jord. Effekten av preparatet kan sammenliknes med ubehandlet areal direkte på stedet. Skulle det oppstå skader på kulturen har man vanlig åker å sammenlikne med. Figur: Sprøytevindu merkes med 4 pinner, en i hvert hjørne. AUTORISASJON FOR KJØP OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER OPPBEVARING AV PLANTEVERNMIDLER Mattilsynet har overordnet ansvar for autorisasjonsordningen Fylkesmannens landbruksavdeling har ansvar for at kurs arrangeres Hvem trenger gyldig autorisasjonsbevis? o Eiere og ansatte på jordbruks- og skogbruksforetak og i planteskoler og gartnerier o Anleggsgartnere og ansatte i anleggsgartnervirksomheter o Barn/ektefelle/samboer/kårfolk som er involvert i gårdsdrifta o Personer som håndterer beisemidler for korn, såfrø mv. o Forhandlere og ekspeditører som selger plantevernmidler o Ansatte og studenter ved forskningsinstitusjoner og laboratorier som benytter plantevernmidler o Ansatte i Norsk Landbruksrådgiving o Undervisningspersonell ved fagskoler som underviser i plantevern o Vaktmestere med ansvar for grøntanlegg/fellesarealer o Greenkeepere på golfanlegg Innelåst i skap eller rom (unntak for hobbypreparater merket Klar-til-bruk ) Skapet skal være merket med giftmerket (=dødninghodet) og ordet GIFT Effektivt og kontinuerlig ventilert til friluft Frostfritt for enkelte preparater Ikke samlagring (med unntak av andre kjemikalier) Oppbevar ikke varer under skapet Skapet skal ikke stå i boligrom, eller rom med næringsmidler/nytelsesmidler Plantevernmidlene skal ikke være til risiko for omgivelsene BRUKERE MÅ OPPFYLLE SÆRSKILTE KRAV FOR Å FÅ BEVISET: Første gang 18 år Obligatorisk praksisdag Bestått eksamen Yrkesmessig behov Fornying Obligatorisk teorikurs Godkjent oppgave Yrkesmessig behov

9 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/ FUNKSJONSTESTING ÅKERSPRØYTER Alle åkersprøyter i bruk skal være testet, og ha fått tildelt registreringsmerke. Godkjenningen gjelder i 5 år. Brukeren av sprøyta er ansvarlig for at sprøyta er funksjonstestet og har registreringsmerke. Funksjonstesten utføres med testutstyr godkjent av Mattilsynet. Formålet med funksjonstesting av sprøyteutstyret er å sjekke at sprøyta fungerer som den skal. I tillegg får brukeren av sprøyta opplæring i innstilling og bruk av sprøyta, samt hvordan man kan gjøre en enkel egenkontroll av utstyret. Selve testen tar vanligvis ca 1,5 time, og er en gjennomgang av de viktigste delene av åkersprøyta, bl.a. omrøring, pumpe, manometer, væsketank, rør & slanger, spredebom og dyser. Oversikt over hvilke tekniske krav som stilles til ei sprøyte finnes på følgende adresse: xd html#map018 Trenger sprøyta di en funksjonstest? Ta kontakt med: Firma Kontaktperson Telefonnr. Flisa Traktor Svein Graaberget / Odd Ivar Knutsen (adr. Hurdal) Solør Miljøverksted Hans Henrik Solberg / Tom Sundby (adr: Oppstadbakken) FK Flisa Steinar Vermundsdammen RENGJØRING AV SPRØYTEUTSTYR Følg rengjøringsprosedyren på etiketten. Rengjøring av sprøyteutstyret skal gjøres straks etter at avsluttet sprøyting. Unngå at preparater blir stående i sprøyta over lengre tid. Foreta rengjøring på en plass med liten fare for forurensning (ikke vaskeplass uten vegetasjon!). ANBEFALT RENGJØRINGSPROSEDYRE: Dagens sprøyter har rentvannstank og spyledyser. Rentvannstank gir god mulighet til å foreta den første grovrengjøringen av sprøyta ute på jordet. Skyll sprøytetanken godt med vann, fortynn preparatresten ca 5 ganger og sprøyt ut innholdet over behandlet kultur. Skyll og vask sprøyta utvendig og innvendig på et område som ikke gir avrenning til vann. Rengjøringsvann må ikke tømmes ut på en vaskeplass med grus- eller sand, da det lett kan sive/renne ned til avløpsvann og grunnvann. Se vaskeprosedyre. PASS PÅ: Dårlig rengjorte sprøyter kan gi alvorlige sprøyteskader i følsomme kulturer. Agil og Focus Ultra kan frigjøre preparatrester. Husk grundig rengjøring før bruk! Sprøyta må ikke inneholde rester av andre preparater hvis Ally Class skal benyttes. Er det Express-rester på tanken må sprøyta rengjøres godt før bruk i andre kulturer. Ørsmå rester av Glyfosat i sprøyta om høsten ved en av de siste tørråtesprøytingene vil ødelegge spireevnen til neste års settepoteter. VASKEPROSEDYRE (Felleskjøpets anbefaling): Fyll sprøyta med vann og tilsett 0,5 l All Clear Extra pr. 100 l vann. Sett sprøyta på omrøring i 15 minutter. Skyll gjennom alle slanger og dyser. (Samme prosedyre følges ved bruk av tankskylledyse, men der fylles bare 10 15% av tankvolumet.) Innholdet kan sprøytes ut over behandlet kultur (gjelder All Clear Extra) eller tøm innholdet på sted som ikke gir avrenning til vann. Brukes Salmi i stedet for All Clear Extra må prosedyren ovenfor gjentas 2 ganger. NB! Salmi kan ikke sprøytes utover behandlet kultur. Dyser og siler tas av og vaskes separat i samme rengjøringsmiddel (50 ml All Clear Extra per 10 l vann).

10 10 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 HOLD DEG OPPDATERT PÅ PLANTEVERN Oppdatert informasjon om plantevernmidler kan får gjennom ulike kanaler: Produktkataloger fra forhandlere av plantevernmidler Fagblader Informasjon fra Landbruksrådgivinga (SOLAGRO, meldinger, tlf. etc.) Mattilsynets internettsider PÅ MATTILSYNETS NETTSIDER (www.mattilsynet.no) finnes: oversikt over preparater etiketter 5-års-plan over preparater til behandling søknadsbehandling (m bl.a. vedtak) statistikk over omsetning avgiftssystem etc. Klikk deg inn på Deretter kan man klikke seg videre inn på: - Planter - Plantevernmidler - Preparatlister. Her finner man bl.a. oppdaterte lister over: Godkjente kjemiske og mikrobiologiske prep. Godkjente nytteorganismer Preparater som har mistet sin godkjenning Generelle dispensasjoner etc. Preparater med gammel etikett som er tillatt solgt og brukt i en avviklings periode Preparater godkjent for bruk på off-label etc. I lista over godkjente preparater kan man gå videre og se på etiketten for de fleste preparater. SOLAGRO Nr. 5 Mai 2013 Årgang 23 Plantevernskriv Forsøk hos Solør-Odal Landbruksrådgivning, sommer 2012

11 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/ F FLOGHAVRE Floghavre er et vanskelig ugras. Planta skaper så store problemer for norsk korndyrking at det er regulert i en egen forskrift om floghavre (av 25. mars 1988). Floghavre fører til redusert avling ved å konkurrere med kulturplantene om næring, lys og vann. Høstkorn konkurrerer generelt bedre med floghavre enn vårkorn, fordi høstkornet er etablert før floghavren spire. Eier eller bruker har plikt til å melde fra til landbrukskontoret ved floghavrefunn! BESKRIVELSE Floghavre (Avena fatua L.) ligner vanlig havre, og de kan krysses med hverandre. Floghavre har oftest lengre og mjukere strå enn vanlig havre. Risla på floghavre er større, med hengende sidegreiner. Floghavre formerer seg kun med frø. Floghavre har alltid snerp og et såkalt skålforma frøfeste, omgitt av korte eller lange hår. Ringen rundt skåla har et løsnelag, slik at frøa drysser når de modnes. Floghavrefrø spirer best om våren, og ligger vanligvis i dvale om høsten. Ca. 90 % er spiretrege ved modning. Frø fra floghavre kan overleve opptil 9 år i jorda. Utvikling av floghavrefrø/m 2 i jorda: Floghavre 1. år 2. år 3. år 4. år Antall planter Spire frø i jorda BEKJEMPING OG FOREBYGGING FOR SPREDNING AV FLOGHAVRE 1. Bruk floghavrefritt såkorn! Kjøp sertifisert såkorn hvis du er usikker på eget frø. 2. Bekjemp floghavren så tidlig som mulig! 3. Floghavre er enklest å luke i bygg. 4. Havre bør ikke dyrkes på skifter med mye floghavre! I oljevekster er det vanskelig å luke. De kan sprøytes med kvekemidler (Agil og Focus Ultra). 5. Åkeren bør kontrolleres og lukes systematisk minst annenhver uke mellom skyting og tresking. Frøene kan spire fra hele matjordlaget, og plantene utvikles til ulik tid. Floghavren må lukes før dryssing. 6. Hele planta skal lukes ut. Legg plantene direkte i tett papirsekk e.l. Floghavre skal brennes. 7. Brakking av området er aktuelt når det er floghavre på et lite, godt avgrenset område. Jorda skal ikke sås, men bør stelles som åkeren ellers. Her er det lett å luke bort floghavren. 8. Dersom floghavremengden er så stor at luking blir vanskelig, bør det sprøytes. I korn er det Puma Extra eller Axial som har best effekt mot floghavre: Bruksområdet for Puma Extra er bygg, vår- og høsthvete, rug og rughvete uten gjenlegg. Sprøytetid er fra stadiet når kornplantene har 2 blad og fram til ferdig busking (Z29). Dosering er ml/ dekar. Pris kr pr. dekar. Tidlig sprøyting er best. Det skal gå min 10 dager mellom sprøyting med Puma Extra og sprøyting med ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. ( MCPA, fenoxy prep., flyroxypyr, Banvel, Starane XL,Primus). Ved vanskelige forhold bør en tilsette klebemiddel. Sein sprøyting (etter Z31) skader kornplantene og gir dårlig effekt på floghavren. Puma Extra kan blandes med ugrasmidlene Express, CDQ og Gratil WG samt flere andre midler. Se blandetabell. Hussars virkning mot floghavre har i forsøk variert fra 40 til 90 %, avhengig av dose og plantas utviklingstrinn. Best virkning før strekningsvekst (fram til Zadoks 29). Axial er et nytt middel mot floghavre. Bruksområdet er som for Puma Extra. Sprøytetid er fra kornplantene har to blad og fram til flaggbladet er synlig ( Z39). Dosering er ml/ dekar. Pris er kr pr. dekar. Axial er et mer fleksibelt middel enn Puma Extra. Det kan blandes med Express, Harmony Plus, Starane XL, Starane/ Spitfire/ Tomahawk.Bruk da 80 ml/dekar. Brukes andre ugrasmidler, må det gå minst 7 dager mellom denne behandlingen og Axial-behandlingen. Ved sein behandling og ugunstige forhold bør en ikke blande Axial og ugrasmidler. Axial er også blandbar med de fleste insekt- og soppmidler samt vekstregulerings-midler som Moddus, Cycocel 750 og Cerone. 9. Selv om det sprøytes, må åkeren kontrolleres grundig. Overlevende planter må lukes vekk! 10. Engdyrking er en sikker og enkel måte å utrydde floghavre på, da floghavren ikke får produsert modne frø. Floghavre

12 12 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 SPRØYTESKADER Nedenfor er det noen eksempler på resultater etter feil bruk av plantevernmidler. Ta lærdom tenk deg godt om før du blander i tanken. Les etiketten nøye før bruk. Er du i tvil ring landbruksrådgivinga for informasjon. Bilde 1: Svidd åker Skulle sprøyte mot sopp Brukte: Ukjent preparat, men kvekemiddel mistenkes Resultat: Bilde 2: Svidde kornplanter Skulle sprøyte mot ugras Brukte: Ally Class, men hadde noe rest av CCC i sprøyta Resultat: Bilde 3: Svidd bladverk i åker Blandet sopp-, ugras og insektmiddel Resultat: Bilde 4: Svidd åker Skulle sprøyte mot ugras Brukte: Ally Class og fyllte i klebemiddel ved en glipp. Resultat: Bilde 5: Svidd åker For stor dose og muligens for sein sprøyting med Moddus førte til sviskader og redusert vekst. Resultat:

13 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/ Bilde 6. Bladslire løsner, og visning For stor dose CDQ i hvete førte til at bladslira løsna, og blad falt av. Resultat: Bilde 7. Sviskader Sviskader ved bruk av Flex-gjødsel i høstrug på våren Resultat: Bilde 8. Redusert vekst og ½ avling i havre Sprøytet mot ugras med Hussar i havre Resultat: Bilde 9. Redusert strekning Rester av stråforkorter i sprøyta ved sein ugrassprøyting. Resultat: Bilde10. Etterrenning i havre For seinsprøyting og for stor dose med Moddus + soppmiddel. Det kom også mye nedbør i dagene etter sprøyting Resultat: Bilde 11. Lavdoseresistent linbendel Åkeren ble sprøytet to ganger med Ekspress uten effekt. Frø ble tatt ut og er dyrket ved Bioforsk. Bakerste rekke: ½ dose med Ekspress Midtre rekke: ½ dose Hussar. Fremste rekke: ½ dose Primus Lengst til høyre: Normaldose Ariane S Lengst til venstre: Ubehandlet

14 14 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 Bilde 12: Svidd potetris - Sprøytet med Focus Ultra og det er sannsynlig igjen rester av Ally Class på sprøyteveggen som har svidd riset - Resultat: Bilde 13: Sviskader i potet - Sviskader ved sprøyting av Tyfon, mest sannsynlig er det rester av Ally Class i sprøyta fra tidligere sprøytinger. - Resultat: Bilde 14: Sviing av potetblad Sprøyting med 3 l/daa Flex N18 i potet. Sannsynlig årsak: Feil ph i væska. Resultat: Bilde 15: Klorose i potetblad Klorose ved bruk av Agil i potet. Resultat: Ufarlig Bilde 16: Symptom: Deformerte poteter - Hadde sprøytet mot ugras i korn - Brukte: Express i kornåker - Årsak: Sprøyta ikke ordentlig reingjort ved ugrassprøyting i potet - Resultat: Bilde 17: Symptomer: Deformerte poteter Beate i kantrad sprøytet med full dose Ekspress Resultat:

15 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/ Bilde 18: Symptomer: Svidde potetplanter - Sprøyta mot ugras etter at potetene hadde spirt. - Brukte: Sencor + Titus - Resultat: DuPont TALIUS soppmiddel NY STANDARD I KORN... Effektiv mot mjøldogg, god langtidsvirkning, ny virkemåte og utmerket blandingspartner til andre soppmidler. Anbefaling Ved begynnende angrep i alle kornarter 25 ml / daa Talius BBCH DuPont Norge AS, Tel: , Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk! DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and Talius are trademarks of DuPont or its affiliates. 10:20:17

16 16 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 REGNFASTHET HOS PLANTEVERNMIDLER I løpet av sommeren kan det til tider være vanskelig å komme utpå slik at en får sprøytet til riktig tid. Mange av dagens plantevernmidler er slik formulert at de raskt tas opp i plantene etter utsprøyting, og blir raskt regnfaste. Definisjonen på når et plantevernmiddel er regnfast er at minst 90 % av virkningen er der selv om det skulle komme ei regnskur. I Danmark brukes fuld effekt og væsentlig effekt. Væsentlig effekt er stort sett halvparten tida i forhold til fuld effekt. Plantene skal være tørre ved sprøyting. En oversikt over regnfastheten til ulike plantevernmidler. Regnfastheten er oppgitt i antall timer etter sprøyting for å få full effekt. F.eks har Ally ST, Ekspress, CDQ vesentlig effekt etter 1 time. Ugrasmidler Regnfast Soppmiddel i korn Regnfast Soppmiddel i potet Regnfast Agil 1 Amistar/Amistar Duo Twin 2 Acrobat 4 Ally ST 4 Acanto Prima 2 Sereno 2-3 Ally Class 4 Acanto 250 SC 2 Ariane S 2 Comet Pro ½ Consento 2-3 Atlantis 6 Delaro 2 Ranman 1 Axial 1 Forbel 1 Revus 1 Banvel 4 Proline 2 Ridomil Gold Pepite 2 CDQ 4 Stereo 2 Centium 2 Talius 2 Express/HarmonyPlus 4 Fenix 6 Focus Ultra 1 Granstar Power 2 Hussar OD 6 MCPA 4-6 Optica Mekoprop 4-6 Reglone ½ Insektmidler Regnfast Vekstregulering Regnfast Roundup Ultra 3 Biscaya 1-2 Cerone 4 Glyfonova Pluss 4-6 Decis 1 Cycocel 3 Sencor 3 Fastac 2 Moddus 3 Spitfire/Starane/ 1 Karate SC 1-2 Tomahawk 1 Perfekthion 2 Starane XL 1 Pirimor 2 Tripple Q 4 Steward 1 Titus 3 Sumi-Alpha 1-2 Fra dansk rådgiving har vi sakset følgende; De fleste sprøytemidler i sprøyteoppløsninger er stabile i en ukes tid. Dog kan utfellinger skape problemer, særlig når det er innblandet mangansulfat. Utfelling kan forebygges ved omrøring 1-2 ganger daglig. Noen lavdosemidler er ustabile i vannoppløsning. Ekspress og Harmony Plus har en halveringstid på tre dager når de står i oppløsning på ei sprøyte. Nedbrytningen er temperaturavhengig og ph-avhengig. Parkering av sprøyta på et mørkt og kjølig sted kan forlenge halveringstiden. Hvis en blanding med Express eller Harmony Plus har stått i flere dager, må det tilsettes mer middel for å få tilstrekkelig effekt. For øvrige lavdosemidler finnes det ikke informasjon.

17 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/ RESISTENSFARE VED ENSIDIG BRUK AV LAVDOSEMIDLER Ensidig bruk av enkelte plantevernmidler fører til at muligheten for resistens er stor. Dette gjelder for nesten alle typer preparater, men man er særlig oppmerksom på ugrasmidler som brukes i lave doser, såkalte sulfonylureapreparater (SU-preparater). Man bør unngå å bruke slike plantevernmidler fra samme kjemiske gruppe på samme areal år etter år, og spesielt i kombinasjon med redusert jordarbeiding. Ugras er stedegne og det genetiske mangfoldet fornyes ikke slik som det gjør med sopper og insekter. Det er i Norge registrert resistens mot SU-preparater i ugrasartene vassarve (flest tilfeller), lindbendel, då, rødt hønsegras, stivdylle og balderbrå. Dessverre er det slik at hvis det først oppstår resistens mot et lavdosemiddel, vil det også oppstå resistens mot andre lavdosemidler innen samme kjemiske gruppe, såkalt kryssresistens. Dette betyr at det ikke hjelper å sprøyt med Ally eller Hussar hvis det har oppstått resistens mot Express. Så langt er det funnet resistent linbendel, vassarve og rødt hønsegras i vårt distrikt. I alle tilfelle er det ensidig korndyrking. TILTAK: Unngå ensidig bruk av SU-preparater og for lave doseringer. Sørg for et godt vekstskifte (poteter, oljevekster, erter, grønnsaker) slik at det år om annet benyttes andre ugrasmidler. Pløying er bedre enn redusert jordarbeiding. Et glyfosatmiddel (Roundup Eco/ Glyfonova Pluss/Roundup Ultra tar knekken på alle et- og tofrøbladet arter. Sprøyting med Ariane S hvert år vil virke som resistensbrytere på tidligere ensidig bruk av lavdosemidler. Ally Class består av to virksomme stoffer med to forskjellige virkningsmekanismer, og vil være forebyggende i forhold til bruk av ren Ally. Ally Class benyttes hvis det er resistent linbendel. Granstar Power vil være en resistensbryter. Starane/Tomahawk/Spitfire i kombinasjon med Express SX/Harmony Plus er bra for å unngå ensidig bruk av Express SX/ Harmony Plus. Banvel i kombinasjon med Express SX/Harmony Plus eller Ally 50 ST vil være en resistensforebygger. Tiltak Preparat Råd Kultur Aktuell Alternativt prep. blandingspartner m/resistensbryting Titus Unngå ensidig bruk Potet Sencor Fenix + Sencor Ally Unngå ensidig bruk Korn Ariane S Ally Class Express / Harmony Unngå ensidig bruk Korn Starane XL / Tomahawk/MCPA Ariane S Express/Harmony/Ally Unngå ensidig bruk Korn Banvel Ariane S CDQ/ Trippel Q Unngå ensidig bruk Korn Tomahawk/Banvel Ariane S Hussar OD Unngå ensidig bruk Korn Ingen Ariane S Atlantis (mot grasugras) Unngå ensidig bruk Korn Ingen Ingen Gratil WG Unngå ensidig bruk Korn Ingen Ally Class, Ariane S, Express+Starane/ Tomahawk/Spitfire Bilde: Eksempel på resistens. Potter i øverste rad inneholder vassarve som ikke er resistente mot Express, mens plantene i nederste rad inneholder resistente planter fra Østfold. Pottene til venstre er ubehandlet. De andre plantene er behandlet med Express i henholdsvis ½ dose, normaldose, 2x normaldose, 4x normaldose og 8x normaldose (sett fra venstre). Foto: Kjell Wærnhus, Bioforsk Plantehelse.

18 18 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 VIPS UGRASMODELL VIPS (varsling innen planteskadegjørere) er et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning. Her finner man varsling om tørråte, mjøldogg i korn etc. Det er også en egen ugrasmodell, hvor den enkelte gardbruker kan legge inn ugrasdata fra egen åker, og få spesifiserte råd tilbake. Resultater fra tidligere forsøk har vist at det brukes unødvendig høye doser av ugrasmidler i korn. Av det totale plantevernmiddelforbruket i Norge utgjør ugrasmidler i korn størstedelen av forbruket. En reduksjon av dosen per mål vil derfor gi bedre økonomi for gardbrukeren og redusert forbruk av plantevernmidler og dermed mindre belastning av miljøet. Bioforsk har utviklet en norsk utgave av ugrasmodellen i det danske systemet Plantevern Online. Modellen er nå tilgjengelig for bygg, havre, høsthvete og vårhvete. For å prøve ut ugrasmodellen, kan man klikke seg inn på adressen på Internett. Klikker man på Ugras i korn til høyre kommer det opp et bilde som vist til høyre. Tre ulike modeller med forskjellige effektkrav til bekjempelse (høyt, medium og lavt) er testet ut i feltforsøk. Modellen med medium effektkrav anbefalte doser som varierte fra 30 til 100% av standard dose. Her ble reduksjon av ugrasbestanden i gjennomsnitt 38%. I modellen med lavt effektkrav, ble det en gjennomsnittlig reduksjon av dosene på 75% av standard dose. Modellen med høyt effektkrav anbefalte for høye doser. Dosene i den modellen som en finner på nettet, er basert på medium effektkrav, dvs ca % under standard dose. Ut fra resultater fra forsøk i andre områder er dette effektkravet godt nok i praksis. Landbruksrådgivinga anbefaler våre medlemmer å prøve modellen før årets ugrasbekjempelse gjøres. Erfaringer viser at en får anbefalt litt uvante lave doser samt litt uvanlige kombinasjoner av det en er vant med. HVA KAN UGRASMODELLEN HJELPE MEG MED? Nøkkel gir en fin oversikt over utseende til ugraset i ulike stadier. Problemløsning: Her kan man legge inn egne opplysninger, og få klare råd om middelvalg eller blandinger. På siden er det en (i). Klikk på denne, og det kommer opp bilder av ugras i ulike størrelser. Brukers blanding: Lag egne blandinger og se på virkningen av dem. Innsaml feltopplysninger gir informasjon om hvordan en skal samle inn informasjon på jordet. Effektprofil: Her kan man se ugrasmidlenes virkning på alle ugras i forskjellige doser. Gjelder også noen SU-resistente ugras. Sprøyteteknikk: Hjelp til å velge dyser og væskemengder Lykke til, og ikke minst, finner du noe som du mener må være galt, så noter det ned og gi tilbakemelding til landbruksrådgivingen eller tlf: ).

19 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/ Plantevernguiden er en nettbasert tjeneste som gir deg en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler. OPPDATERING AV PLANTEVERNGUIDEN: All informasjon om preparater oppdateres en gang i døgnet Kulturer i veksthus oppdateres 4 ganger i året Kulturer på friland oppdateres 2 ganger i året Plantevernleksikonet er en integrert del av Plantevernguiden. Leksikonet omfatter informasjon rundt biologi og bekjempelse av skadegjørere. Hvis det finnes omtale om skadegjøreren i Plantevernleksikonet, kan du klikke på ikonet " " for omtale om den valgte skadegjøreren. Det er i tillegg også ett eget tema på nettsiden om plantevernmiddels miljørisiko i vann. SKRIV UT DIN EGEN PLANTEVERNGUIDE Du kan skrive ut din egen plantevernguide etter at du har gjort et søk ut fra dine behov. Du velger da "Utskriftsvennlig versjon", og det lages et dokument som du kan laste ned og/eller skrive ut. SJEKK ALLTID ETIKETTEN Informasjonen kan være ufullstendig, og all bruk må skje på bakgrunn av det som står skrevet på etiketten for det aktuelle plantevernmiddelet. PLANTEVERNLEKSIKON: Bioforsk Plantehelse har utviklet Plantevernleksikonet som er tilgjenglig for alle som er interessert i planter, skadegjørere og nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Plantevernleksikonet er et nettbasert kompendium med en webside for hver enkelt organisme som omtales. Integrert i Plantevernleksikonet finner en også Plantevernguiden og varslingstjenesten VIPS. Plantevernguiden gir en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler. VIPS (Varsling Innen Plante Skadegjørere) beregner behandlingsbehovet mot ugras i korn, varsling av forskjellige planteskadegjørere (bl.a. tørråte i potet), samt informasjon om vanningsbehov. NYHET: VIPS MOBIL Bioforsk lanserer VIPS mobil, en spesialversjon av VIPS for smarttelefon og nettbrett. VIPS mobil gir deg lett tilgjengelige varsler om risiko for angrep av plantesjukdommer og skadedyr, samt fagmeldinger og meldinger om funn av skadegjørere, for dine kulturer i ditt distrikt. Se her:

20 20 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/ TIMERS VAKTTELEFON DEKKTEAM I GLÅMDALEN Din samarbeidspartner på landbruk! VI HAR FOKUS PÅ LANDBRUK! DekkTeam avd. Skarnes og Kongsvinger har et av områdets bredeste og beste sortiment på landbruksdekk fra solide, anerkjente merker som Alliance, Goodyear og Michelin. Vi har servicelastebil som gjør det mulig for oss å utvide vårt servicetilbud til bl. a. av- og påmontering av dekk på stedet og henting av hjul ved behov. I tillegg har vi vakttelefon under våronna! RING OSS 24 TIMER I DØGNET: Hos oss får du komplette landbrukshjul! Vi leverer de fleste typer landbruksdekk ferdig på felg. I tillegg har vi et stort utvalg av originalfarger, så du kan få felger som matcher DIN landbruksmaskin! Stort utvalg av Sønnak batterier! Hjelpen er nær når batteriet er flatt! Vi har et stort utvalg av batterier fra Sønnak, en av markedslederne i Norge på batterier. TA KONTAKT MED OSS IDAG! DEKKTEAM SKARNES Slomarka Ind.område : am.no DEKKTEAM KONGSVINGER Sidevn. 9A, Kongsvinger :

21 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/ SPRØYTING MED FLEX N18 BLADGJØDSLING Gjødsla inneholder 18 % nitrogen, og kan tilsettes ulike makro- og mikronæringsstoffer. Nedenfor gjengis det noen råd fra Flex om hvordan man skal bruke Flex N18 bladgjødsling. Bruk minst mulig vann (ikke på duggvåte planter). Vær sikker på at vann + gjødsel har samme ph som planta (5,6-6,2). Bruk trykk på 2-2,5 bar. Sprøyt med små dråper (som ikke renner av bladene). Sprøyt ikke i sterk sol. Sprøyt i overskyet vær tidlig eller sent på dagen. Bland kun med et annet middel om gangen (sopp- eller insektmiddel). N18 løsner rester av plantevernmidler i sprøyta. Sørg for god reingjøring før utkjøring av N18. Særlig viktig hvis du har brukt Ally Class! Tilsett maks 1,5 kg N/daa, og maks 0,6 kg metall (Mg, Cu, Zn osv). Begrensninger: P, Ca, K a) P og Ca transporteres ikke fra blad og ned til rot og ned til rot b) K gir sviing på bladene Husk at der det er tynt vokslag på bladene, vil det lettere bli sviing. Sikre en balansert vekst mellom rot og stengel/blad/frø. Kan brukes til å øke innholdet av f.eks. protein i hvete, olje i oljevekster mm. Bilde: Skader på Innovator etter sprøyting med FlexN18.

22 22 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 God agronomi gir resultater i kornproduksjonen For å øke kornavlingene kan man skreddersy dyrkingsteknikker, gjødsling, kalking og andre agronomiske tiltak til det enkelte skifte. Gjødsler du etter balanseprinsippet og tilpasser nitrogenet med delgjødsling, sikrer du deg det beste økonomiske resultatet. Kunnskap gir vekst - Yara støtter Norsk Landbruksrådgiving Motta gjødselnyheter fra Yara. Meld deg på nyhetsbrev ved å scanne koden med din smartmobil

23 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/ OFF-LABEL FOR PLANTEVERNMIDLER Med bakgrunn i stadig færre godkjente plantevernmidler i små kulturer har Mattilsynet innført en off-label ordning i Norge. Med en off-label godkjenning får vi mulighet til å bruke et allerede godkjent plantevernmiddel i andre bruksområder enn det den vanlige godkjenningen omfatter. I motsetning til en dispensasjonssøknad kreves det ingen støtte fra importør/ tilvirker. Søker er ansvarlig for å skaffe nødvendig dokumentasjon, utarbeide tilleggsetikett m.m. I utgangspunktet kan alle som har autorisasjon for å bruke yrkespreparater søke om en off-label godkjenning, men i praksis er det først og fremst enheter i Landbruksråd-givinga som sender en søknad på vegne av sine medlemmer. Søknadsveiledning finnes på adressen: dyrking/plantevernmidler/godkjenning_ av_plantevernmidler/veiledning_for_ innsending_av_soknad_om_offlabel_ anvendelse. ERKLÆRING OG TILLEGGSETIKETT Bruk av et plantevernmiddel off-label baserer seg på biologiske forsøksdata/ erfaringer av mindre omfang. Det er ingen garanti for verken ønsket virkning, eller for eventuelle skader på kulturen. For å kunne bruke et plantevernmiddel på denne måten, må den enkelte gardbruker undertegne en erklæring hvor det bekreftes at man selv vil stå ansvarlig for eventuelle skader og utilsiktet effekt. I tillegg må man ha en tilleggsetikett som viser hvordan midlet skal brukes på det aktuelle bruksområdet. Det er opp til den som søker om off-label godkjenning å informere aktuelle dyrkere om dette. Liste over alle offlabel godkjenninger finner du på GODKJENNINGSPERIODE OG GEBYR En off-label godkjenning har samme godkjenningsperiode som det ordinære plantevernmidlet. Behandling av off-label søknader koster per i dag (april 2013) kr ,-.

24 24 Korn SOLAGRO 6/2013 UGRASBEKJEMPELSE I KORN Forebyggende resistensstrategi gjør at vi bør bruke blandinger eller midler med flere virksomme stoff. Ariane S, Starane/ Tomahawk/Spitfire, Starane XL, Granstar Power og Ally Class vil være aktuelle resistensbrytere. Banvel eller Starane/ Tomahawk/Spitfire er en aktuell blandingspartner med Express SX/Harmony eller Ally 50 ST. Også MCPA er aktuell som blandingspartner med alle lavdosemidler unntatt Ally Class. Uansett er det ugrasfloraen i din egen åker som må bestemme hvilket middel som bør velges. Doseringen avhenger av hva slags ugras som skal bekjempes, størrelsen på ugraset og værforholdene før og under sprøyting. Klengemaure vil stort sett kreve ei dose på 70% og oppover. Sprøyting på smått ugras gir mulighet for doser under 60 % hvis værforholdene er gode. Plantevernkatalogene gir detaljert informasjon om ulike midler i forskjellige kulturer. Bruk derfor disse godt, i tillegg til den informasjon som du finner under. Unngå resistensutvikling hos ugraset ved å variere ugraspreparat fra år til år. Lavdosepreparater med lik virknings-mekanisme gir såkalt kryssresistens. Disse er: Express, Harmony Plus, CDQ, Tripple Q, Ally, Hussar, Atlantis, Titus, Gratil, Primus, m.fl. Resistensforebygging: Dose for Banvel er økt og en skal bruke 25 ml sammen med et lavdosemiddel. Denne Banvel-dosa er ikke godkjent i havre. Banvel skal brukes for å forebygge resistens. En god resistensstrategi er å veksle med midler i andre grupper. I korn betyr dette Ariane S eller Granstar Power. Express/Harmony Plus med Starane/ Tomahawk/Spitfire motvirker også resistens. Ally Class er blandet med et kontaktmiddel, slik at resistensbryting oppnås. Det er særlig vassarve som har utviklet resistens mot lavdosemidler, men resistens er også funnet hos linbendel, då, rødt hønsegras, balderbrå og stivdylle. I en vanlig ugrasflora: Harmony Plus/ Express/ CDQ/ Tripple Q faller rimeligst ut, mens Ally Class er en del litt dyrere. Ally Class er et ugrasmiddel med allsidig virkning. Ally Class er god mot klengemaure, stemor og rødtvetann. Den fungerer dårlig på stor meldestokk. Erfaringer viser at 2,5 g pr. daa er tilstrekkelig på smått ugras. For bekjemping av klengemaure, tungras, linbendel og dylle (ettårig) er blandinga Express + Starane/ Tomahawk/Spitfire noe rimeligere enn Hussar OD. En blanding med Express/ Harmony Plus og Starane XL vil også gi god effekt på klengemaure. Det samme gjør Granstar Power. Jordrøyk. Banvel sammen med Express/ Harmony peker seg ut her. Granstar Power er også et godt alternativ. Mye klengemaure, haremat, vindeslirekne og åkerminneblom: Ariane S eller Starane XL+Express/ Harmony er et godt alternativ. Linbendel, rødtvetann og stemorsblom bekjempes bra med både Ally Class (2-4g), Ally (0,1 tabl.), CDQ (0,15 tabl.), Tripple Q ( 2+1 tabl. til 25 dekar) og Hussar OD (7ml). CDQ og Tripple Q er billigst. Ally er svak mot meldestokk, og bør blandes med Ariane S eller Banvel for å gi god nok effekt. Ikke bruk Ally, Tripple Q eller Ally Class i Matilda havre. Hussar OD er et bredspektrum middel med god effekt på grasugras som f.eks. tunrapp og markrapp. Ikke godkjent i havre! Unngå å blande med andre preparater. Renol i dose pr. daa brukes når Hussar brukes alene eller sammen med andre sulfonylurea-preparater. Ved blanding med MCPA-holdige preparater brukes ikke olje- eller klebemiddel. Ved blanding med andre preparater brukes DP-klebemiddel. Hussar brukt seint på stort ugras virker dårlig ved dosering opp mot 5ml pr. daa. Atlantis er et grasugrasmiddel som kan brukes i høstkorn og vårhvete. Det må ikke brukes i bygg eller havre. Atlantis er meget bra mot tunrapp, markrapp, raigras og knereverumpe. God også mot linbendel, balderbrå, då, oljevekster og vassarve. Demper kveke ved dosering på over 35 g pr. daa. Hussar er mer bredspektret mot frøugras. Atlantis må brukes sammen med Renol eller DP-klebemiddel. Renol foretrekkes. Ikke bruk Atlantis i Magnifik høsthvete om våren. Boxer har effekt både mot grasugras og frøugras. Det kan brukes i høsthvete, høstrug og høstbygg om høsten. I litt stort ugras: bruk noe med fenoksysyre i. F.eks MCPA + Express/Harmony Pluss/CDQ/Tripple Q hvis en har noe rotugras ( ml + 12/15 daa/tabl). Eller Ariane S + Express/Harmony Pluss (80ml + 12/15 daa/tabl). Granstar power vil også være et alternativ. Optica Mekoprop (135 ml/dekar) + et lavdosemiddel er også et alternativ. Preparat Dosering per daa Pris per daa Ariane S ml Ally 50 ST tablett 0,08 0,1 tabl Ally Class 2-4 g Ally 50 ST + Ariane S 0,1 tabl + 80 ml 24 Ally 50 ST + Banvel 0,1 tabl + 25ml 23 Ally 50 ST + Starane/Tomahawk/Spitfire 0,1 tabl + 40 ml 22 Atlantis + Renol g + 50 ml Boxer ml Boxer + Atlantis 120 ml + 12g 36 Express SX/Harmony Plus + klebemiddel 1,0 1,5 g/0,13-0,2 tabl Express SX/Harmony Plus + 1,0g / 0,12tabl 16 Starane/Tomahawk/Spitfire +40 ml Express SX/Harmony Plus + Banvel 1,0g/0,15 tabl ml 16 Express SX/Harmony Plus + Starane XL 0,5g/0,05 tabl + 80 ml 20 Express SX/Harmony Plus + Ariane S 0,5g/0,08tabl+80 ml 14 Express SX/Harmony Plus + MCPA 0,5g/0,08 tabl+100ml 14 Hussar OD + Renol 2,5 7 ml + 50 ml 9 24 CDQ + klebemiddel 0,15 0,3 tabl 8-16 CDQ + Tomahawk + klebemiddel 0,15 tabl ml 16 CDQ + Banvel 0,15 tabl + 25 ml 17 Trippel Q ( se her CDQ) tabl/25 daa 6 Granstar Power g 18 24

25 Korn SOLAGRO 6/ Tistel på frammasj ROTUGRAS I KORN Bekjempelse av rotugras i korn krever ofte en noe utsatt behandling i forhold til bekjempelse av frøugras. Rotugraset må ha utviklet en stor bladrosett for at en skal få god virkning. Dessuten vil noe rotugras, som åkersvinerot, utvikle seg seinere enn vanlig ugras. Det er en fordel at en ikke har brukt noe annet ugrasmiddel før en skal bekjempe rotugraset. Små doser med lavdosemidler forsinker utviklingen av rotugraset, og det er vanskelig å få god bekjempelse seinere. Sprøyting av rotugras er en belastning på kulturen. Derfor anbefales flekksprøyting så langt det er mulig. Ved små forekomster av rotugras fungerer ei ryggsprøyte bra. Luking av åkerkanter for dylle og tistel er en god praksis for å hindre innvandring av ugras fra åkerkanter og inn på jordet. Frø fra tistel er spiredyktige allerede få dager etter blomstring. Frøene faller imidlertid raskt ut av skjermen, slik at frøspredningen slik sett ikke får så stor utstrekning. Frøene vil dessuten lett gå ut pga. skygge og konkurranse fra åkeren. Langt verre å få bukt med er utløpere fra røtter. En utløper på 5 cm kan danne ei ny tistelplante fra 15 cm djup. Derfor er det viktig å få tatt det første rotugraset som dukker opp i kanten. Avskjæring av blomsterstilkene vil også redusere frøspredningen. OPTIMALT BEHANDLINGSTIDSPUNKT AV FLERÅRIGE UGRAS Illustrasjoner fra «Notisboka 2013 Fl.årige ugras spirer ujevnt. Beste tidspunkt for behandling av ei plante sammenfaller derfor sjelden med beste tidspunkt for behandling av hele åkeren (i parentes). KVEKE ÅKERDYLLE ÅKERTISTEL 3-5 bl.st. (utv.st. BBCH 13-15) 5-7 bl.st. (når de største plantene har begynt å strekke stengel) Erfaringer fra Danmark viser 10 % bedre effekt på tistel når det er brukt mye væske (24 l vann pr. dekar i forhold til 12 l vann pr. dekar). Glyfosat kan brukes mot rotugras 3-4 uker etter høsting om høsten. Dette betinger at en har fått høstet forholdsvis tidlig. Tabell: Oversikt over aktuelle plantevernmidler til behandling mot rotugras i korn. Dose per dekar Åkertistel Åkersvinerot Pris / Middel Åkerdylle Hestehov daa Burot MCPA 200 ml 350 ml 20 / 39 Optica Mekoprop 250 ml 250 ml 32 Express SX+ MCPA 1,0g ml 1,0gl ml 21 +klebemiddel Ally/ Ally Class 0,1 tabl. / 4 g 0,1 tabl. / 4 g CDQ + MCPA 0,2 tabl ml 0,2 tabl 20 Granstar Power 109 g 109 g 25 Ariane S 250 ml Primus + MCPA 8 ml ml 8 ml ml 28 Starane XL 100 ml 120 ml 20/24 Glyfosat-produkt 700 ml 700 ml 24 Priser fra Felleskjøpet Agri eller Norgesfôr bl.st. (når de største plantene er cm høye)

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2 GRØNT I FOKUS nytt fra Landbruksrådgivinga nummer 2 mai 2015, årgang 2 Tema: PLANTEVERN Leder Vern om dine favoritter TA VARE PÅ JORDA - OGSÅ NÅR DU SPRØYTER! Sprøytehjulene leveres i ønsket farge og sporvidde

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE CDQ SX NO 100G BKL K-33977 20/01/15 09:24 Page1 K-33977/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Â ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst.

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 4 I 2009 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster Redaksjon: Lars Olav Brandsæter, Kjell Mangerud, Svein

Detaljer

NORGESFÔR. FAGSEMINAR I PLANTEKULTUR 4. og 5. februar 2013. Anne G. Kraggerud Markedssjef Syngenta Norge

NORGESFÔR. FAGSEMINAR I PLANTEKULTUR 4. og 5. februar 2013. Anne G. Kraggerud Markedssjef Syngenta Norge NORGESFÔR FAGSEMINAR I PLANTEKULTUR 4. og 5. februar 2013 Anne G. Kraggerud Markedssjef Syngenta Norge Innledning KORN Soppsprøyting i korn lønner seg Vekstregulering en billig forsikring Resistensstrategier

Detaljer

Økt fokus på virus i potet

Økt fokus på virus i potet VÅRONNAVISA 2015 16 Økt fokus på virus i potet Ingrid Myrstad Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Tel: 902 06 667 ingrid.myrstad@nlr.no Virus i potet vies større oppmerksomhet i dag enn for noen år siden.

Detaljer

Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning!

Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning! Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning! Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning! Redaksjon/kontaktpersoner Trond Anstensrud, DuPont Norge, tel. 69 28 89 66

Detaljer

FRØ i SØR: Utvikling og kompetansebygging i engfrøavlen i Aust-Agder

FRØ i SØR: Utvikling og kompetansebygging i engfrøavlen i Aust-Agder Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 9 Nr. 87 2013 FRØ i SØR: Utvikling og kompetansebygging i engfrøavlen i Aust-Agder Rapport fra andre prosjektår 2013 Trygve S. Aamlid og Lars T. Havstad, Bioforsk

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2012 2013 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no KORN OG OLJEFRØ 20122013 Korn og oljefrø 2 0 1 2 2 0 1 3 I n n h o l d 1. Innledning 3 2. Viktige endringer sesongen

Detaljer

2.1 Ugras og ugraskontroll i jordbær

2.1 Ugras og ugraskontroll i jordbær 123 2 2.1 Ugras og ugraskontroll i jordbær 2.1.1 Innledning Mange ulike skadegjørere finnes innenfor økologisk jordbærproduksjon, og selv om sjukdommer og skadedyr nevnes hyppig, er heller ikke ugrasproblematikk

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2014 Bærekraftig intensivering SIDE 4 13 Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon SIDE 14 19 Fokus på god agronomi i Avlingskampen SIDE 20 27 Økt kunnskap om egne skifter

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

Julestjerner. behov, for å få nok lys til plantene.

Julestjerner. behov, for å få nok lys til plantene. Dyrkingsveiledning 2010 Julestjerner Klargjøring av hus Det er viktig at huset er godt rengjort før inntak av nye planter for å forebygge angrep av sopp og skadedyr. Fjern alle planterester av bordene,

Detaljer

Samling av utskrifter fra Plantevernleksikonet www.bioforsk.no/plantevernleksikonet

Samling av utskrifter fra Plantevernleksikonet www.bioforsk.no/plantevernleksikonet Samling av utskrifter fra Plantevernleksikonet www.bioforsk.no/plantevernleksikonet innen tema: Plantevern i korn - integrert bekjempelse ajour per 11. mars 2013 Plantevern i korn - pensum for autorisasjonskurs

Detaljer

Grøntanlegg 2012. Legg grunnlaget for en vakker og varig plen

Grøntanlegg 2012. Legg grunnlaget for en vakker og varig plen Grøntanlegg 2012 Legg grunnlaget for en vakker og varig plen Felleskjøpet Agri har et bredt utvalg av produkter til grøntanlegg som presenteres i katalogen GRØNTANLEGG 2012. I frøblandingene fra Felleskjøpet

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Jordarbeiding og ugrasregulering Effekt av vekstskift. Vestoppland FR 18.feb.2009 Kari Bysveen (Pløyeavsnittet av Kjell Mangerud) Blæstad

Jordarbeiding og ugrasregulering Effekt av vekstskift. Vestoppland FR 18.feb.2009 Kari Bysveen (Pløyeavsnittet av Kjell Mangerud) Blæstad Jordarbeiding og ugrasregulering Effekt av vekstskift Vestoppland FR 18.feb.2009 Kari Bysveen (Pløyeavsnittet av Kjell Mangerud) Blæstad Jordarbeidning er et av de viktigste tiltaka for å takle rotugras

Detaljer

23. Potet. Settepotet. Friske settepoteter. Settepotetstørrelse. Forbehandling. Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten

23. Potet. Settepotet. Friske settepoteter. Settepotetstørrelse. Forbehandling. Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten 23. Potet Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Settepotet Friske settepoteter Friske settepoteter er grunnleggende for gode avlinger av høg kvalitet. I dag tar all settepotetproduksjon utgangspunkt

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt Økologisk korn og svinekjøtt - fra jord til bord

Sluttrapport Prosjekt Økologisk korn og svinekjøtt - fra jord til bord Sluttrapport Prosjekt Økologisk korn og svinekjøtt - fra jord til bord 2005 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 7 3 Opprinnelig plan...

Detaljer

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på:

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på: Nytt fra Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Av Fagsjef Erik Hørluck Berg, NLRØ Kontakt oss på: Nr 4-2013 Telefon: 952 86 000

Detaljer

ARNE SÆBØ OG TORD LANGMOEN (REDAKTØRER) LØNNSOMME JULETRÆR

ARNE SÆBØ OG TORD LANGMOEN (REDAKTØRER) LØNNSOMME JULETRÆR ARNE SÆBØ OG TORD LANGMOEN (REDAKTØRER) LØNNSOMME JULETRÆR 2 Lønnsomme juletrær Utgitt av Norsk Juletre med økonomisk støtte fra Skogbrukets Verdiskapningsfond og Rogaland fylkeskommune Redaktører: Arne

Detaljer

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad Plantevern Foto: Lars T. Havstad 82 Ricardo Holgado et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Veiledning for kornprodusenter om korncystenematoder Heterodera spp. RICARDO HOLGADO 1, STIG ANDERSSON 2 & CHRISTER MAGNUSSON

Detaljer

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 MAGASINET 2011 12. årgang Norgesfôr vokser Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18 Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 Odals Innkjøpslag AL ny forhandler s. 23 2 MAGASINET 2011 Norgesfôr ønsker økt

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Medlemsbladet for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 3/2009 www.landbruknordvest.no årgang 29

Medlemsbladet for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 3/2009 www.landbruknordvest.no årgang 29 Medlemsbladet for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 3/2009 www.landbruknordvest.no årgang 29 Smånytt Takk til Lidvin Aarstad for utlån av gravemaskiner til maskinførerkurset i Eidsvåg i mars! Funksjonstest

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer