Benchmarking av. Oppsummering av funn fra rangeringer, benchmarking og anbefalinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Benchmarking av. Oppsummering av funn fra rangeringer, benchmarking og anbefalinger"

Transkript

1 1 Benchmarking av forskningsledelse Oppsummering av funn fra rangeringer, benchmarking og anbefalinger

2 2 Universitetsrangering Det finnes en rekke ulike ordninger/ leverandører for vurdering og rangering av universiteter De mest anerkjente og siterte er: Times Higher Education - QS World University Rankings Shanghai Academic Ranking of World Universities The Leiden Ranking Webometrics Ranking of World's Universities

3 3 Times University Ranking Publiserer årlig en liste over de 500 høyest rangerte universiteter i verden. Listen inkluderer typisk flere europeiske universiteter enn mange andre rangeringer. Kritiseres for å være basert på mer subjektive kriterier; bygger i stor grad på et peer review system med akademiske.

4 4 Times kriterier

5 5 Times rangering

6 6 Shanghai Academic Ranking Listen settes sammen av Shanghai Jiao Tong University og publiseres årlig i The Economist. Publiserer årlig en liste over de 500 høyest rangerte universiteter i verden. Kritikken mot denne bygger på favorisering av naturvitenskap og engelskspråklige tidsskrifter.

7 7 Shanghai kriterier

8 8 Shanghai rangering

9 9 The Leiden Ranking Rangering basert på utelukkende bibliometriske data, utviklet av The Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University Dekker alle universiteter med mer enn 700 Web of Science-registrerte publikasjoner per år

10 10 Leiden kriterier Leiden gjennomfører en avansert analyse av publiseringsdata Dette leder til ulike ranking-varianter: Yellow ranking by size, i.e. number of publications (P) Green ranking by the size-independent, field-normalized average impact Orange ranking by the size-dependent 'brute force' impact indicator, the multiplication of P with the university's s fieldnormalized average impact Blue ranking by the 'simple' citations-per-publication indicator (CPP)

11 11 Leiden rangering Leiden Europa Globalt Oxford MIT Cambridge Berkeley Lausanne Stanford Dublin Harvard Durham CalTech ETH Chicago Leiden Universitet Plassering DTU 8 Syddansk 18 Aarhus 48 København 52 Gøteborg 63 Uppsala 66 Linköping 103 Helsinki 111 NTNU 115

12 12 Webometrics Ranking Lansert som et åpent og nettbasert alternativ til de etablerte rangeringene. Har som mål å måle bredden universitetenes i nettsynlighet og -aktivitet, dvs. Både tidsskrifter og mer uformell publisering. Denne rangeringen favner også bredere i antall universiteter som vurderes enn de andre rangeringene.

13 13 Webometrics kriterier Size; antall sider synlig i søkemotorer. Visibility; totalt antall unik eksterne lenker (Yahoo Search). Rich Files; filer publisert i formater som pdf, ppt, osv. Scholar; antall papers og andre publikasjoner Google Scholar.

14 14 Webometrics rangering

15 15 Konklusjoner om kriterier Om NTNU skal klare å klatre i de ulike rangeringene, er følgende faktorer som må forbedres: Publikasjoner/siteringer e Vurderinger av peers, dvs. øke kjennskapen og anseelsen til NTNU hos ansatte ved andre universiteter Vurderinger av arbeidsgivere i for studentene t Nobel- og Fieldspriser Øke forholdet ansatte/studenter Rik nettpublisering

16 16 Bakgrunn ETH er et anerkjent universitet som ligger svært høyt på internasjonale rankinger Samtidig er ETH sammenlignbart med NTNU Hva kan vi lære av ETH?

17 17 Generelt om ETH studenter, hvorav 3300 PhD-studenter 80% og stabil basisfinansiering fra myndighetene President og 4 Vice Presidents (hvorav en er rektor) 16 institutter innen 5 fagområder 370 professorer og 9000 ansatte. Professorene er dermed omgitt av 5000 andre vitenskapelige ansatte, og bunnfinansieringen dekker 3-5 assistenter til hver (i ulike kategorier) Har to campuser, med 8 km fra hverandre Har 23 bachelor-programmer og 40 master-programmer 800 PhD-studenter tatt inn i 2008 Stor internasjonal andel 80% av de internasjonale a e er EU

18 18 Ranking, publikasjoner, prestasjonsmåling, evaluering av vitenskapelige grupper, benchmarking Det er en gruppe under Finance and control som arbeider med dette (13 personer) Har management reporting årlig, samt noe kvartalsvis En del av dette blir tilgjengelig for instituttene De har regelmessige spørreundersøkelser fra tidligere studenter, med 50-60% svar De har nasjonalt survey annethvert år De spør fakultetene om mange tall (avtaler med industri, patenter, publisering, spinn-offs, mediadekning), men først går de gjennom sentrale tall (slik at ting ikke må rapporteres flere ganger) De har rapporteringssystem for publisering, men ikke på nivå I og II som på NTNU De benchmarker seg på støtte fra forkningsråd og EU De sammenligner tilslagsprosent på søknader (i kroner) Ikke så mye konkurranse mellom fakultetene enda De har få virkemidler til å pushe fakultetene Målinger påvirker ikke finansieringsmodellen

19 19 Evalueringer Selv-evalueringevaluering Peer review hvert 6. år Eksternt review. Fakultetet kan foreslå, men administrasjon utpeker En ukes review Muntlig oppsummering og skriftlig rapport I tillegg forekommer det med jevne mellomrom nasjonale evalueringer av et fagområde Kursevaluering Evaluering fra ferdigutdannede Evaluering fra tidligere studenter Ansatte har nå blitt mer positive til evalueringsordningen i

20 20 Mulige årsaker til høy ranking Rykte Mye publisering Tiltrekker seg flinke folk. 60% utenlanske ansatte Attraktivt forskermiljø Gode rammebetingelser. En mellomting mellom tysk hierarki og skandinavisk flat struktur Tutor-system Rankingresultatene er hovedsaklig et resultat av publisering samt internasjonal andel studenter og ansatte

21 21 Bakgrunn Delft er et anerkjent universitet som ligger svært høyt på internasjonale rankinger Samtidig er Delft sammenlignbart med NTNU Hva kan vi lære av Delft?

22 22 Om TU Delft Etablert i Fikk sitt nåværende navn i Utdanning: Førsteårstudenter Studenter Master- og doktorstudenter 1679 Internasjonale studenter 14% Bachelor-program14 Master-program 41 Forskning Vitenskapelig ansatte 2762 PhD uteksaminert 236 Vitenskapelige publikasjoner Publikasjoner i fagtidsskrift 1380 Patenter 41

23 23 Målesystem Alle ansatte fyller inn data om: Bøker PhD uteksaminert Vitenskapelig publisering. Dette legges inn i Metis, som tilsvarer Frida, men har flere kategorier Det som legges inn kvalitetssikres Alle vitenskapelige ansatte har et målekort som fylles inn årlig. Dette er en slags selv- evaluering. Dette er åpent I årlig medarbeidersamtale gjennomgås selv-evalueringen. Her gjennomgås også timer. Denne samme mekanismen foregår på alle nivå (rektor, fakultet, institutt, medarbeider), tilsvarende styringsdialogen IVT har med instituttene Systemet er nå blitt akseptert blant de ansatte Det er et incentiv-basert målesystem som skaper en konkurranseorientert prestasjonskultur Forskningsgrupper får midler basert på publisering I følge eks-rektoren har dette vært et sentralt virkemiddel for å skape en kulturendring ved TU Delft, til gode publiseringsresultater og klatring på internasjonale rankinger

24 24 Selv-evalueringen Selv-evalueringen evalueringen er et mål i seg selv, da det bidrar til en prestasjonskultur Det som legges inn er blant annet: Publisering på ulike nivå (3 nivå i Metis) Veiledning g( (master og PhD) Undervisning Konferanser, invitert foredragsholder etc Selv-evalueringen gjenspeiles ikke direkte på lønn, men har blant annet betydning ved opprykk

25 25 Rangeringer Som det fremgår nedenfor benytter TU Delft ulike rangeringer til å sammenligne seg:

26 26 Peer review System etablert tidlig på 90-tallet Alle universiteter i Nederland har nå dette (ordningen kalles QANU) Bruker internasjonale komiteer (som kjenner det nederlandske systemet), gjerne med nasjonal koordinator Organiseres etter fag Noen ganger er det flere universiteter som blir evaluert samtidig Det er 8-10 i evalueringskomiteen. Det er ofte vanskelig å finne komité, da den skal tilfredsstille mange kriterier.

27 27 Peer review (2) Først lager universitetet sin selv-evaluering basert på definerte kriterier, i måltall ll og overskrifter. Dette samles i en omfattende bok. Komiteen får tilsendt materialet 6 uker før. De har også en ukes besøk (med stramt program). Besøket brukes til å validere det som står i rapporten Komiteen lager deretter en draft versjon av rapporten som universitetet kan kommentere på Til slutt lages det en endelig rapport Overskriftene i rapporten er kvalitet, produktivitet, relevans og levedyktighet. Får hvert område får man karakterer for hver faggruppe Dårlig evaluering (lave karakterer) gir interne diskusjoner og interne aksjoner.

28 28 Peer review (3) Peer review gjennomføres separat for forskning og undervisning Evalueringen gjennomføres hvert 6 år for forskning. For forskning har TU Delft gjennomført peer review evalueringer i 1993, 2000 og Egentlig skal det også være en midtterm review for forskning etter 3 år. Denne organiseres internt. Evalueringen gjennomføres hvert 6 år for undervisning. Denne er mindre omfattende enn for forskning I tillegg er den nasjonal

29 29 Generelt om målesystem Målesystemet må gjennomsiktig Målesystemet må være konsistent Ledelsen må følge opp målesystemet Målinger må få konsekvenser

30 30 Hovedpunkter fra benchmarking Skape en prestasjonsorientert kultur, basert på transparens og synlighet Regelmessig måling på alle nivåer og konsistens i det som måles Samholde prestasjoner med mål/strategier og bruke målinger til å skape bevissthet Viktig å nå et punkt der man kommer forbi initiell motstand/forsvarsmekanismer slik at målingene brukes som et aktivt virkemiddel for forbedring Helhetlig målesystem som dekker alle nivåer av organisasjonen Viktig med lederskap som følger opp både vinnere og tapere i den interne konkurransen Det ER mulig å endre en organisasjonskultur/fokus, på relativt kort tid Erfaringene fra spesielt TU Delft og ETH Zürich viser at også NTNU kan lykkes med dette

31 31 Prestasjonsledelse/fremming av fremragende faggrupper Vår anbefaling: Regelmessig evaluering av fagmiljøer ved fakultetet, helst på nivået formelle/uformelle faggrupper Overordnede mekanismer (disse utdypes på senere lysark): Personlig selv-evaluering, evaluering, som grunnlag for medarbeidersamtaler, årlig og basert på fast mal Selv-evaluering av faggruppene hvert 3. år Ekstern peer review hvert 6. år Løpende måling av utvalgte prestasjonsindikatorer med årlig gjennomgang av status og intern benchmarking mellom faggrupper

32 32 Hensikt Skape bevissthet rundt strategi og prestasjoner Innretting av enkeltpersoner og faggrupper mot NTNU/IVT sine overordnede mål Ha faktabasert grunnlag for styringsdialog og ledelse av faggruppene Stimulere konkurranse mellom faggrupper Hjelpemiddel til personlig utvikling Brukes som innspill i budsjettmodeller

33 33 Personlig selv-evaluering Hver vitenskapelig ansatt fyller årlig ut et skjema for selv-evaluering (dette kan gjerne baseres på mal fra TU Delft) Brukes som grunnlag for medarbeidersamtaler Dekke områder som: Forskning/publisering Undervisning Kommersialisering/nyskapning i i Administrasjon/ledelse Personlig utvikling I medarbeidersamtale: Gjennomgang av mål definert for siste år Måloppnåelse og andre prestasjoner Avtale mål for neste år

34 34 Selv-evaluering Baseres på de personlige selv-evalueringene samt diskusjon/refleksjon i gruppen Hver faggruppe må gjøre opp status: Nivå og utviklingstrender på prestasjonsindikatorene Status vs. ambisjoner og definerte målsetninger Vurdering av strategi relevans, progresjon i forhold til realisering i Faglig utvikling videre Bemanningssituasjon og fremtidige behov Dokumenteres i en kortfattet rapport Grunnlag for styringsdialog mellom fakultet og institutt

35 35 Ekstern evaluering Gjennomføres minimum i hvert 6. år Baseres på en relativt omfattende selv-evaluering som gjøres tilgjengelig 6-8 uker før (eksempel på en slik finnes fra TU Delft), og disse bygger naturlig på de årlige selvevalueringene Dette forarbeidet er i seg selv verdifullt gjennom bevisstgjøring og intern forståelse av status Kan gjennomføres som en felles evalueringsuke for mange/alle faggruppene eller separat for 1-2 faggrupper Mer rasjonelt med en evalueringsuke der et samlet panel med medlemmer fra nasjonal og internasjonal akademia og industri deltar Komiteens besøk består av intervjuer, demonstrasjoner, omvisninger, osv. og utfyller selv-evalueringer og verifiserer opplysninger gitt i disse Faggruppene kan gjerne foreslå medlemmer av panelet, men fakultetet utnevner disse komiteen skal i størst mulig grad være uavhengig Panelet vurderer status t for gruppene, hensiktsmessighet i h t av definerte strategier t og mål, osv., i den hensikt å rangere gruppene og gi konstruktiv tilbakemelding for gruppenes videre utvikling Evalueringene munner ut i en muntlig presentasjon av funn samt en sluttrapport Der relevant bør panelet etterstrebe god praksis for audit (ISO-19011) Kan evt. samkjøres med Nordic5Tech eller andre samarbeidende/konkurrende universiteter for å oppnå benchmarking

36 36 Løpende, årlig oppfølging av prestasjonsindikatorer t Viktig å måle forhold det finnes lett tilgjengelig g g data for slik at man unngår omfattende administrasjon rundt ordningen Det må lages et enkelt innsamlingssystem der både enkeltpersoner, institutt og fakultet bidrar med data Ordningen må ha en verifikasjonsmekanisme som unngår juks med rapporteringene For å sikre rettferdig og balansert måling bør det brukes en viss bredde i områder som dekkes av indikatorer Målesystemet vil aldri kunne måle alt som kan oppfattes som viktig, men må søke å fange opp viktige dimensjoner som understøtter NTNU/IVT sine ambisjoner, for eksempel i forhold til å være internasjonalt ledende Målingene må være åpent tilgjengelig og gjøres kjent, gjerne i form av grafer/tabeller/eller lignende, og presenteres i ulike relevante fora dette gir åpenhet, oppmerksomhet og logikk mellom resultater og belønning Konsekvenser i form av budsjett må også være transparent, men brukes for å aktivt stimulere ønsket fokus og adferd

37 37 Prestasjonsindikatorer (1) Indikator/ område Formel (alle tellinger av antall bør også omregnes til per vitenskapelig ansatt) Datakilde Publisering Publiseringspoeng per faggruppe Publiseringspoeng per fast vitenskapelig ansatt Citation index Antall publikasjoner sammen med forskere ved internasjonale universiteteter høyere rangert enn NTNU Frida Scopus/Google Scholar/ISI/egenrapportering Populærformidling Øvrige vitenskapelige bidrag Antall mediaoppslag per faggruppe Antall populærvitenskapelige publikasjoner per faggruppe Antall redaktørroller i internasjonale tidsskrifter Antall oppdrag som medlem i vitenskapelige komiteer ved internasjonale konferanser Antall oppdrag som evaluator for EU-søknader eller reviewer for EU- prosjekter Egenrapportering per faggruppe Egenrapportering per faggruppe Priser/ utmerkelser Antall nasjonale priser Antall internasjonale priser Informasjon fra faggruppe

38 38 Prestasjonsindikatorer (2) Indikator/ område Formel (alle tellinger av antall bør også omregnes til per vitenskapelig ansatt) Datakilde Antall studenter Antall aktive masterstudenter per vitenskapelig ansatt Antall aktive PhD-studenter per vitenskapelig ansatt Antall uteksaminerte masterstudenter per vitenskapelig ansatt Antall uteksaminerte PhD-studenter per vitenskapelig ansatt FS/studiesystemer Produksjon Antall studiepoeng produsert per vitenskapelig ansatt FS/studiesystemer Internasjonale studenter Andel internasjonale masterstudenter Andel internasjonale PhD-studenter FS/studiesystemer Internasjonale vitenskapelige ansatte Andel internasjonale vitenskapelige ansatte Personalsystem Ekstern forskningsfinan sering Kroner ekstern nasjonal forskningsfinansiering per vitenskapelig ansatt Kroner ekstern internasjonal forskningsfinansiering per vitenskapelig ansatt Maconomy

Nordiske universiteter og internasjonale universitetsrangeringer

Nordiske universiteter og internasjonale universitetsrangeringer Nordiske universiteter og internasjonale universitetsrangeringer Hva forklarer nordiske plasseringer og hvordan forholder universitetene seg til rangeringene? Fredrik Niclas Piro, Elisabeth Hovdhaugen,

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator

Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator Gunnar Sivertsen og Jesper Schneider Rapport 17/2012 Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator Gunnar Sivertsen og Jesper Schneider Rapport

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Kvalitetskriterier i høyere utdanning Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Per Olaf Aamodt Jannecke Wiers-Jenssen Bjørn Stensaker Rapport 12/2012 Kvalitetskriterier i høyere utdanning

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen

Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen RAPPORT 28/2007 Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen Magnus Gulbrandsen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 i Innhold 1 Evaluering av universiteters og høgskolers system for

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå hva kan en vite gjennom internasjonale sammenligninger?

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå hva kan en vite gjennom internasjonale sammenligninger? Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå hva kan en vite gjennom internasjonale sammenligninger? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i høyre utdanning

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

Nytt om NOKUT fra forskningens verden

Nytt om NOKUT fra forskningens verden Nytt om NOKUT fra forskningens verden [Stein Erik Lid] I 2008 ble NOKUT, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, evaluert av et panel bestående av et internasjonalt forskerpanel. Med grunnlag i data som

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG?

Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG? BACHELOROPPGAVE: Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG? FORFATTER: STIAN VESTRENG SOLBERG Dato: 14-05-2015 Studie: Økonomi og ledelse Semester:

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Forskerforbundet: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren

Forskerforbundet: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren Forskerforbundet: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren Skriftserien nr 7/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Oppsummering av funn: 3 Tid og mulighet til egen faglig utvikling 3 Arbeidsvilkår,

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene. Linn Synnøve Skutlaberg, Kari Anne K. Drangsland og Asle Høgestøl

Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene. Linn Synnøve Skutlaberg, Kari Anne K. Drangsland og Asle Høgestøl Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene Linn Synnøve Skutlaberg, Kari Anne K. Drangsland og Asle Høgestøl ideas2evidence-rapport 09:2014 ideas2evidence 09:2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007

Detaljer

Kvalitetsrapport for 2010

Kvalitetsrapport for 2010 Kvalitetsrapport for 2010 Innhold Kvalitetsrapport for 2010... 0 1. Innledning... 2 2. Sammendrag og konklusjoner... 3 2.1 Utdanning... 3 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid... 3 2.3 Formidling, nyskaping

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer